Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet"

Transkript

1

2 RESTART Prosjektleder: Espen Aleksander Evjenth Arbeidsgruppen som har laget dette metodematerialet har bestått av: Elisabeth Wilmar Andrés Lekanger Anette Sand-Eriksen Sindre Andreas Nilsen Åshild Marie Vige Lars Kristian Stensrud Lina Hervé Hans Heen Sikkeland En stor takk til alle dere som på ulike måter har hjulpet oss med arbeidet. RFSL Ungdom som har gitt oss lov til å oversette og bruke store deler av metodematerialet BRYT! Mange av øvelsene i dette heftet er hentet direkte fra dette metodematerialet. Du finner BRYT! i pdf-format på nettsidene BUFDIR som har bevilget penger til prosjektet Skeiv Skolesatsning og dermed gitt oss kapasitet til å lage dette materialet. Norsk Folkehjelp for øvelsen hybelannonsen, som er inspirert av skoleringsopplegget fordommer fordummer, som du kan finne på nettsiden LLH, ved Lene Løvdal som har hjulpet oss med juridiske spørsmål. LLH Oslo og Akershus som har vært støttende i prosessen med å lage denne boken. Sist og ikke minst, en stor takk til samfunnet som har gjort oss irriterte nok til å skrive boken. 2 3

3 Innhold: Innledning 5 Å lede grupper 6 Normkritisk pedagogikk 8 Kapitel 1: Hvem står igjen? 10 Ett skritt frem Hvem vil ha hvem Gjett heteroen Rammene Kapitel 2: Seksualitet 34 Erogene Soner Konstruksjoner God glid! Samtykke og likeverd Kapitel 3: Makt uten mening 39 Samfunnsstigen Jeg tolererer deg Kapitel 4: Tabloid 45 Poengjakten Samtale om reklame Kapitel 5: Mangfold mot diskriminering 47 Hybelannonsen Familiespillet Krig Kapitel 6: Hva gjør vi nå? 56 Alt er mulig! Tvert om! Innledning Å vokse opp i Norge i dag er noe annet enn det var bare for 10 år siden. Homofili har blitt mye mer synlig i samfunnet, og det har ført til at det er lettere for mange å velge å stå frem med ulike identiteter innenfor kjønn og seksualitet. Samtidig er samfunnsmekanismene som i utgangspunktet gjorde det vanskelig å ha slike identiteter de samme. Å bryte med forventninger til kjønn, alt fra å ta et enkelt valg som er kjønnsrollebrytende, til å leve fullt og helt i opposisjon til kjønnsnormene, rammes av de samme diskrimineringsmekanismene som homofili tradisjonelt rammes av. Normer finnes overalt, og er det som bestemmer hva som er sosialt akseptabelt og ikke, men normer er usynlige inntil noen bryter dem. I RESTART forsøker vi å rette blikket mot normene som styrer måten vi tenker på, slik at vi kan se forbi fordommer og forventninger og bane vei for kunnskap. Dette er viktig for å selv kunne ta reflekterte valg om hvordan vi ønsker leve livene våre og hvordan vi ønsker å leve i samfunn med andre. Vi jobber spesielt med normer som handler om seksualitet og kjønn, normer som er sentrale ingredienser i heteronormativiteten. Det er viktig å sette fokus på disse tingene, fordi de er begrensende og skadelige. Fordi heteronormene henger sammen med normer og forventingspress for øvrig, har RESTART likevel et interseksjonelt fokus, og behandler normer generelt. Dersom noen bryter med normer blir det ofte sett på som et problem, selv om bruddet er ufarlig. Dette er å hindre mangfold! Vi oppfordrer deg som bruker denne boken til å ta vare på kjønnsrollebrytende valg, til å ivareta de som oppfattes som rare og løfte frem det kule som vanligvis ikke blir sett, i stedet for å forsterke det konforme og trygge! Vi som har jobbet med denne boken ønsker at RESTART skal bidra til mer frihet, ikke bare til godkjennelse av den friheten noen allerede har tatt seg. Mer frihet er frihet til mangfold og synliggjøring av mangfold, om det finnes i liten eller stor skala. Ordliste

4 Å lede grupper Det kan være lurt å være to stykker når man skal lede grupper. Den som skal lede gruppen bør ha erfaring med materialet fra før av. Du bør være sertifisert RESTART-samtaleleder fra Skeiv Ungdom, eller i alle fall ha vært med på øvelsene selv. Da er det lettere å kjenne igjen og håndtere diskusjonene som kommer opp. Som samtaleleder er det også veldig viktig at man har reflektert over normer og hvordan du selv blir påvirket av dem. Hvis du ikke har gjort det risikerer du å rekonstruere og forsterke normer, heller enn å sette spørsmålstegn ved dem. Legg øvelsene på et nivå som er tilpasset gruppen. Gjør gjerne om øvelsene, dersom du anser det som hensiktsmessig. Det viktigste er at øvelsene fungerer, ikke at man følger oppskriftene i boken til punkt og prikke. Tenk gjennom ditt eget mål med øvelsen før du setter den i gang, og vær klar over at det er du som skal lede gruppen. Gjennom riktige oppfølgingsspørsmål velger du hvilken vei samtalen skal gå. Når man jobber normkritisk er det viktig å huske på at diskusjonene skal handle om normen, ettersom samtalen lett kan dreie inn på å handle om de som bryter med normene. Forhåpentligvis vil øvelsene vekke interesse og nysgjerrighet. Du kan likevel møte reaksjoner som ikke er positive. Det kan for eksempel føles truende å oppdage fordeler som kommer av å følge normen, og føles ubehagelig å oppdage hvilke bakdeler de som ikke følger normen har. Ikke la deg skremme av reaksjonene, prat heller om dem. Hvor kommer reaksjonene fra? Er det redselen for det ukjente eller er det redselen for å miste makt og status som er vanskelig? Tenk nøye gjennom hvordan du vil håndtere ulike situasjoner som kan dukke opp. For en bra prosess trenger du en god og tillatende stemning. Redsler og aggressivitet blokkerer muligheten for gode samtaler, og du som leder er nødt til å bestemme hvor grensen går. Hvordan vil du reagere om det kommer homofobiske, rasistiske eller diskriminerende kommentarer? Hvordan vil du håndtere eventuelle krenkelser overfor de som rammes? Hvordan kan man samtidig ha god takhøyde og samtidig forhindre at øvelsene blir måter å sette spørsmålstegn ved, og krenke mennesker som bryter med normer? Uansett hvor mange, eller hvilke av metodene dere gjennomfører er det en god ide å avslutte med å sette seg ned sammen og summere opp tankene, og se på hvordan ting henger sammen med den virkeligheten deltagerne lever i. Gjør gjerne en av de to avslutningsøvelsene, slik at dere får snakket sammen om hvordan man kan skape reell forandring. Lykke til! Se til at alle får delta i diskusjonene. Det kan man for eksempel gjøre gjennom å ha runder. Deltagerne får ordet en etter en. Mens en snakker, skal de andre lytte aktivt. Dersom noe er uklart kan man stille et spørsmål, men ellers er det veldig viktig at man bare snakker når det er en egens tur. For at så mange som mulig skal komme aktivt med kan det også være lurt å ha diskusjoner to og to eller i mindre grupper, heller enn i hele gruppen av mennesker som skal være med. 6 7

5 Normkritisk pedagogikk Ofte når man arbeider for likeverd og mot diskriminering handler det om å skape forståelse, toleranse og empati for mennesker som blir utsatt for trakassering, diskriminering og krenkelser. Det kan eksempelvis handle om LHBT-personer, hudfarge eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det finnes stor risiko med denne måten å arbeide på. For det første er det stor risiko for at man bommer på normene og maktstrukturene som gjør at noen mennesker betraktes som avvikere og andre som normale. Om man bare snakker om at få homo- eller biseksuelle er åpne om seksualiteten sin på skolen eller i arbeidslivet glemmer man å snakke om hvorfor homo- og biseksuelle må fortelle om seksualiteten sin gang på gang, mens heteroseksuelle slipper å gjøre det. Du bommer rett og slett på heteronormen. For det tredje risikerer man å gjenta normer, og ikke egentlig forandre noen ting. Normer fungerer slik at avvikere betraktes som unormale eller rare, mens de som følger normen anses som normale og vanlige. I tillegg innebærer det at de som tilhører normene får lov å diskutere og mene noe om avvikernes vilkår og rettigheter. For eksempel diskuterer man ofte om samkjønnede par skal ha rett til å vurderes som adoptivforeldre, mens det gjerne er en selvfølgelighet at heteropar skal ha den retten. Vi har valgt å vende på perspektivene. I stedet for å bare prate om de som bryter mot normene vil vi fokusere på normene som resulterer i at noen mennesker betraktes som avvikere og andre som normale. På den måten mener vi at man kan synliggjøre og sette spørsmålstegn ved hvorfor mennesker diskrimineres, ikke bare synes synd på dem og hjelpe dem når det har skjedd. Kunnskap om avvikernes situasjon holder ikke. Om man tenker på kvinners vilkår kjenner de fleste til at de er dårligere enn menns, og alle har en eller annen gang i løpet av sitt liv truffet en kvinne. Til tross for dette består ulikhetene mellom menn og kvinner! Undervisning om LHBT-spørsmål handler fremdeles ofte om at man får treffe en transperson, eller noen som er homo- eller biseksuell og på det viset få kunnskap og forhåpentligvis slutte å diskriminere. Det er ikke tilstrekkelig. Det behøves også kunnskap om hvordan normer og makt normer og makt fungerer for å kunne forandre grunnleggende ting i samfunnet. For det andre finnes det en risiko for at man forutsetter at de som skal lære om mennesker som blir utsatt for diskriminering ikke blir utsatte for det selv. Om en gruppe skal diskutere hvorvidt samkjønnede par skal få gifte seg eller ikke tenker man seg oftest at gruppen består av heteroseksuelle mennesker, på tross av at homo- og biseksuelle finnes overalt. 8 9

6 Kapittel 1: Hvem står igjen? Normer er uskrevne regler som gir fordeler til de som følger dem, og bakdeler til de som bryter dem i samfunnet. Normer varierer over tid, fra kultur til kultur, og fra sted til sted. Normer handler om hva som er mest akseptert innen temaer som kjønn, identitet og sex. Det er viktig å være oppmerksom på normer, gjøre aktive valg i forhold til dem, og finne ut av hvem som har bestemt dem. Ett skritt frem Våre muligheter til jobb, bosted og utdanning varierer mye avhengig av vår hudfarge, vårt kjønn, vår seksualitet, vår klassebakgrunn og hvilken funksjonsevne vi har. Målet med denne øvelsen er å få øye på de fordeler og bakdeler man kan få av å følge eller bryte med normer. Materiale: Slik gjør du det: Øvelsen kan gjøres på to måter. Enten kan deltagerne få lapper med roller som de siden skal bruke, ellers kan deltagerne gjøre øvelsen ved å ta utgangspunkt i seg selv. Om du velger den siste versjonen er det veldig viktig at gruppen er trygg, og kjenner deg og hverandre godt. Les gjennom påstandene før du gjør øvelsen og velg ut de du synes passer vest for gruppen og for ditt formal med øvelsen. Skap en god atmosfære og be deltagerne være stille. Be dem lese teksten på kortene, og si at de ikke skal vise kortene til hverandre. Du kan også lese opp rollene for deltagerne en og en. Be deltagerne tenke gjennom rollen sin en stund. Hvor bor de? Med hvem? Hva slags bakgrunn har de? Hva bruker de dagene sine til? Be så deltagerne om å fortsette å være stille, og stille seg opp på en linje ved siden av hverandre. Fortell deltagerne at du kommer til å lese opp noen påstander. Hver gang påstanden stemmer med dem, eller deres rolle skal de ta et skritt fremover. Hvis det ikke stemmer skal de stå igjen. Les påstandene sakte, en om gangen. Ha gjerne ganske lange pauser mellom hver påstand, for å la deltagerne tenke seg om, ta et skritt, og se hvor de andre befinner seg. Når du er ferdig med påstandene ber du deltagerne om å sette seg ned på gulvet, på den plassen de havnet. Hvis dere har hatt roller ber du deltagerne om å fortelle om sine roller for hverandre. La dem diskutere med hverandre hvordan det har seg at de havnet akkurat der. Spør så deltagerne: bakdeler man får i samfunnet? Hvis dere har brukt rollekortene er det viktig å diskutere dem. I rollekortene står det bare litt om en persons identitet. Hvis det ikke står skrevet hva slags etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne eller kjønn rollen har, hva legger vi selv inn? Spør deltagerne om hva som stod på deres rollekort, og hva de selv la til i rollene. Hvilket kjønn fikk de? Hvilken hudfarge? Hvilken seksuell orientering? Denne diskusjonen er en bra måte å løfte frem usynlige normer på. GÅ ETT SKRITT FREM HVIS PÅSTANDEN STEMMER MED DIN ROLLE: et merkelig navn

7 samfunnet jeg lever i. orientering eller mitt kjønnsuttrykk. garderobe jeg skal bruke. på byen. opp til døren. forelder. med samme hudfarge som meg selv hver dag. var en stortingsrepresentant. hva jeg vil. på grunn av kjønnet mitt. orientering jeg har. ROLLER: på 70-tallet. går på en skole for synshemmede. en hurtigmatkjede. av kontormateriell. Du bor i en villa. som hjelpepleier. 20 år. Du jobber som politi. i 14 år. Du bor med jentekjæresten din i en liten by i nærheten av Oslo. i en leilighet. og drømmer om å bli doktor. Du studerer juss på universitetet. som renholderske, mens faren din er arbeidsledig. oppvokst på en liten plass på Sørlandet. foreldrene dine i en liten by i Nord-Norge. er en gutt. Foreldrene dine er lærere. bodd i Norge i fem år. på fritiden

8 Hvem vil ha hvem? I samfunnet er det mye fokus på at man skal være sammen eller ønske å være sammen med noen. Bosteds- og familiepolitikken går ofte ut fra at vi skal leve to og to. Men hvordan har det seg at noen parsammensetninger virker mer sannsynlige enn andre? Formålet med denne øvelsen er å få øye usynlige regler og grenser om seksualitet koblet til kjønn, funksjonsevne, klassetilhørighet, hudfarge og alder. Materiale Slik gjør du det: Legg ut bildene sånn at alle kan se dem. Spør deltagerne om hvem de tror er sammen med hvem. Om man gjetter, hvem kunne ha et forhold til hverandre? La gruppen fundere fritt på hvem de synes passer sammen. Gruppen trenger ikke å bli enige. Det er et bra grunnlag for samtale om mange ulike relasjoner foreslås. REFLEKSJONER Hvordan har forholdene blitt valgt ut? Er det alder, hudfarge eller hvilken klassetilhørighet det virker som man har som avgjør hvilke man tror er et par? Skriv opp og gjenta sånn at alle kan se og høre. Spør siden deltagerne hvem det minst sannsynlige paret ville vært, og hvorfor. Diskuter hvordan det har seg at mennesker ofte lager par innen sin egen kategori, for eksempel hvite svensker med hvite svensker, middelklasse med middelklasse? Hvorfor er det som oftest par som bygges, og ikke relasjoner det flere enn to lever sammen? SE OPP! Metoden er ikke til for å diskutere hva man selv synes er normalt eller ikke, men heller hva som er vanligst å se på byen og hvilke usynlige regler som finnes. Det er viktig at samtalen ikke hindres av hva enkelte personer i gruppen synes er normalt eller ikke, eller hvordan man selv ser på ulike grupper. Du som leder for samtalen skal bør poengtere at det man skal diskutere er hva som anses som normalt i samfunnet i dag, eller hvordan man generelt ser på ulike grupper i samfunnet. Gjett heteroen Denne metoden handler om å få øye på sine egne og samfunnets forestillinger og regler rundt heteroseksualitet. Vanligvis er det personer som bryter med disse reglene - for eksempel homoseksuelle - som blir pekt ut og diskutert. Nå skal vi i stedet snu på perspektivet. Målet med øvelsen er å synliggjøre og sette spørsmålstegn ved heteronormen, som de fleste tar for gitt. Materiale: Slik gjør du det: Legg ut bildene på et stort bord eller på gulvet sånn at alle kan se dem. Be deltagerne om å velge et bilde der de synes at personen ser ut til å være heteroseksuell. Ta en runde og gå gjennom ett og ett av de utvalgte bildene, og be de som har valgt om å forklare hvorfor de valgte akkurat det bildet. Summer opp bildevalgene ved å skrive en liste på tavlen og gjenta kriteriene for hvorfor bildene er valgt høyt, for eksempel macho mandig sminke eller vanlig jente. La deltagerne diskutere følgende spørsmål to og to: om heteroseksualitet? hudfarge, klassetilhørighet, eller synlig funksjonsevne de har? Avslutt med å diskutere og summere opp samtalen om heteronormen i hele gruppen. SE OPP! Når vi prater om heteronormer glir samtalen ofte inn på bi- eller homoseksualitet i stedet. Da får vi ikke øye på heteronormen, den bare er der. Tenk da på at heteronormen og det som anses som normalt formes av å prate om det som ikke passer inn. For eksempel inneholder en kommentar som homoer er fjollete påstanden om at heterogutter ikke er fjollete. Diskuter gjerne med gruppen hvorfor dette skjer, hvorfor det er enklere å prate om de som avviker heller enn om normen. Arbeid siden videre og husk at det er heteronormen dere skal prate om

9 Det er også fort gjort at deltagerne slår fast sannheter om personer på bildene, for eksempel at en person ikke får lov til å være homoseksuell i sitt land, og dermed må være heteroseksuell. Poengter da at vi ikke vet noe om personene på bildene. Vi kan altså umulig vite hvem de er eller hva slags seksuell orientering de har! Det interessante er hvordan samfunnet betrakter personene på bildene. Det er våre egne og samfunnets forestillinger vi arbeider med, og ikke sannheter. Her er det også viktig å snu på perspektivene. Kommentarer som at mennesker som er mørkhudete ikke kan være homo i sin kultur, siden kulturene er undertrykkende, inneholder tanker om at det norske og hvite samfunnet er likestilt og likeverdig. RAMMENE I vårt samfunn har vi mer eller mindre uttalte regler for hvordan man skal være som gutt og jente. Man kan si at vi har to rammer som alle skal passe inn i. metoden er å få øye på hvordan disse på hvordan disse reglene ser ut og henger sammen med regler for etnisitet og seksualitet. En viktig del av metoden handler om å tenke gjennom hvilken rolle rammene spiller for hvor stor makt og hval slags status man får. Materiale: Slik gjør du det: REFLEKSJONER Be deltagerne om å gå sammen to og to, og tenke over det som står i rammene. i samfunnet enn det gjør med innen jenterammen? Gå siden gjennom noen av refleksjonene og diskuter i grupper. Legg gjerne til noen poenger om de ikke kommer opp, som at det er umulig å leve fullstendig opp til ordene i rammene. Vær også tydelig på at gutterammen har større verdi enn jenterammen ettersom mandighet og gutter anses som viktigere enn jenter og kvinnelighet. Pek også på at mandige menn og kvinnelige kvinner antas å være heterofile i samfunnet. Be deltagerne om å sette seg to og to sammen, og tenke over. for eksempel om en jente tar mye plass eller om en gutt er veldig følsom? og gutter? nesten ikke bruker ordet jentegutter? Diskuter så i hele gruppen hva slags følger det kan få om en person går utenfor rammene. Det kan handle om alt fra å bli gjort narr av, til kommentarer, blikk, til trakassering og vold. BRAINSTORMING Fortell om samfunnsrammene våre for kjønn og tegn to rammer på siden av hverandre på tavlen. Be deltagerne brainstorme om rammene: i samfunnet vårt? i samfunnet vårt? Poengter at det handler om hva som anses som kvinnelig og mandig i samfunnet, ikke om hva personene selv synes. Ta for deg en ramme om gangen. Skriv opp det som nevnes som kvinnelig i rammen for kvinnelig på tavlen, og det som nevnes som mandig i rammen for mandig på tavlen. Gjenta det som kommer opp høyt, slik at alle kan høre

10 18 19

11 20 21

12 22 23

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 32 33

18 Kapittel 2: Seksualitet (Samtykke og likeverd) Seksualiteten er en svært viktig del av å være et menneske. Vi er som samfunn tungt belastet med normer, forventninger og politikk i forhold til seksualiteten vår. Hvis seksualiteten din ikke passer med samfunnets forventninger er veien svært kort til skam. Det er viktig å synliggjøre muligheter og positive syn på seksualitet, slik at mennesker kan leve gode liv, fri fra skam og være i stand til å ta reflekterte valg omkring sin seksualitet. Erogene soner Sex mellom mennesker av samme kjønn oppfattes ofte som noe mystisk og annerledes. I tillegg er det tabu å snakke om seksualitet, noe som gjør at mennesker tror at det finnes normale og unormale tenningsmønstre innenfor vanlig seksualitet. Målet med denne øvelsen er å diskutere individuell seksualitet og tenning, og å avmystifisere sammekjønnsseksualitet. Materiale: Slik gjør du det: A4-ark. Samtaleleder snakker litt om kåthet og tenning, og forklarer at det finnes visse soner på kroppen som kan gi seksuell tenning, som kalles erogene på strekfiguren sin som elevene mener kan være erogene soner. Etter gruppearbeidet samles man i plenum. Gruppene bes om å komme med områdene på kroppen som er erogene. Samtaleleder repeterer høyt, og tegner på figuren sin på tavla. Hvis noen områder på strekfiguren på tavla ikke dekkes, utfordrer samtaleleder på det, inntil alle områder er diskutert. Be elevene om å reflektere rundt eventuelle forskjeller i markeringene på mann og kvinnefigurene, og om at seksuell tenning er individuelt. de vet om å ha sex på i de ulike kategoriene. Det kan være seksuelle stillinger eller teknikker som de klarer å forklare. Be dem om å fortelle hvilken av rutene teknikken skal stå i, og spør om den kunne stått i noen andre ruter. Etter hvert som teknikken eller stillingen står i alle rutene krysser du dem ut. Be så elevene reflektere over hvor forskjellig sammekjønnsseksualitet er fra forskjelligkjønnsseksualitet. Konstruksjoner Seksualitet er en viktig del av de fleste menneskers identitet. Det er mange som opplever å tiltrekkes av situasjoner eller mennesker som de ikke hadde forventet, og som kanskje ikke stemmer overens med deres egen identitet. For noen kan det være problematisk å forholde seg til slike sider av seg selv, og det kan tenkes å være et vanskelig tema å snakke med andre om. Målet med denne øvelsen er å få elevene til å reflektere over identitet og seksualitet, og sammenhengen mellom dem. Materiale: Slik gjør du det: Tegn et diagram på tavla, med en X-akse og en Y-akse. Kall X-aksen Homoseksualitet og Y-aksen Heteroseksualitet. Marker noen vilkårlige punkter i diagrammet, og forklar elevene at i denne modellen kan man være mye eller lite heteroseksuell, og mye eller lite homoseksuell. Be elevene om å tenke seg å plassere seg inn i en slik modell for seg selv, og still følgende spørsmål til klassen

19 gjennom livet? kan tenkes å spille inn i tiltrekningen til et annet menneske? Be om eksempler på andre motsetninger mellom mennesker som kan tenkes å spille inn. For å få elevene i gang kan du velge blant eksemplene. hetero og bi hvis man tar utgangspunkt i en slik modell. seksuell tiltrekning. i en slik akse. Hvorfor, i tilfelle? God glid! Det finnes mye bra informasjon om kondomer. Både konservative og liberale krefter i seksualpolitikken har lett for å støtte det, siden det handler om beskyttelse fra sykdommer og uønsket graviditet. Det er mindre fokus på bra sex, og dermed mindre informasjon, og dårligere tilgjengelighet på glidemiddel. Målet med øvelsen er å få elevene til å reflektere over egen seksualpraksis, og å promotere glid! Materiale: Kondomer og glidemiddel til alle elevene Slik gjør du det: Be alle reise seg, klappe hendene sammen og gni de mot hverandre. Spør tilhørerne om hvilken følelse som oppstår mellom hendene deres. Noen vil si det blir varmt, andre sier kanskje friksjon. Spør så tilhørerne om de synes det ble ubehagelig varmt mellom hendene. Konstater sammen med elevene at det går greit fordi huden i håndoverflatene er tykk. Be så alle om å trekke opp ermet på den ene armen sin, slå med flat hånd mot innsiden av albuen en gang og gni hardt med en finger. Spør tilhørerne om det ble varmt denne gangen. Konstater at det ble varmere, og mer ubehagelig. Spør så hva grunnen til dette er. Hvis ingen vet svaret så forteller du at dette er fordi huden på innsiden av albuen er veldig tynn. Spør så om de vet noen andre steder på kroppen hvor huden er veldig tynn. Her kan det være flere svar. Svaret du skal frem til er penis, vagina og anus. Snakk kort om forventningen til at alle kåte jenter produserer naturlig eget glidemiddel eller blir våte, og fortell at uansett om man skal ha penetrerende sammen og at tørrpuling kan føre til sår og brannskader. Be så en frivillig om å komme frem. Be vedkommende om å brette opp ermet. Ta frem et kondom, strekk det ut og gni det raskt over innsiden av albuen i varmt og gjøre vondt allerede ette så kort tid. Derfor hjelper det ikke bare med kondom, man må bruke glidemiddel også. Sex skal være en gjensidig behagelig aktivitet mellom mennesker som er kåte på hverandre, oppfordre derfor alle til å huske glidemiddel. Avslutt med å distribuere kondomer OG glidemiddel! Samtykke og likeverd Unge i dag har rik tilgang på informasjon om sexhandlinger. Det finnes mindre informasjon rettet mot å gi handlingskompetanse i forhold til seksuelle valg. Målet med denne øvelsen er å sette fokus på hindringer og virkemidler for å utvikle slik kompetanse. Materiale: Ingenting Slik gjør du det: Forklar at Skeiv Ungdom jobber for et verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert. Definer ordene samtykke og likeverd sammen med klassen. Gå gjennom disse fire casene, en om gangen, og diskuter om dette er likeverd og samtykke

20 CASE 1: Du er sammen med en person som har lyst å ha sex med deg, men du ønsker det ikke. Vedkommende presser likevel på til du sier ja. CASE 2: Du er sammen med en person som er fem år eldre enn deg. Vedkommende ønsker sex, men du er usikker. Vedkommende spør om du er ok med det hele, og du svarer ja selv om du er usikker. Personen du er sammen med ville helt klart ha godtatt et nei. CASE 3: Du har lyst til å ha oralsex med en person. Vedkommende vil gjerne ha penetrerende sex med deg. Du sier nei til det, og dere har oralsex. CASE 4: Du våkner i en seng på et nachspiel, av at noen tar i skrittet ditt. Etterpå diskuterer man følgende spørsmål i plenum. 1: Finnes det noen grunner som kan gjøre at man går med på å ha sex når erfaring, og press fra andre. 2: Finnes det noen grunner som kan gjøre at man ikke snakker om sex, men tenning, at man er redde for at det ikke skal bli noe av, at ingen snakker med hverandre på pornofilmer, og at det kan være flaut å bruke sexord. 3: Finnes det noen grunner til at det kan være lurt å snakke om sex likevel? sex med er komfortable med det de holder på med. 4: Hvem bestemmer over din kropp? Oppsummer med at sex kan være veldig bra, dersom man bare tar hensyn til Kapittel 3: Makt uten mening Normer gjør at noen er priviligerte, mens andre ikke er det. Det handler ikke bare om materielle verdier, men også om status og selvfølelse. Dette kapittelet har øvelser som ser på hvordan normer gir noen makt til å ha forskjellige typer makt over andre. Samfunnsstigen Vi mennesker er alle ulike. I samfunnet finnes det noen måter å være på som anses som bedre enn andre. Dette behøver ikke å være uttalt, men det blir tydelig av at menneskene som sitter i maktposisjoner er ganske like hverandre. Eksempelvis er det mest vanlig at menn har styreverv, og at de fleste på stortinget er hvite. Målet med øvelsen er å diskutere hvem som har makt i samfunnet, og hvordan dette henger sammen med kjønn, hudfarge, seksualitet, funksjonsevne og klassebakgrunn. Materiale: Brainstorming Be deltagerne om å ha en brainstorming rundt ordet makt. Legg gjerne til poenger om de ikke kommer opp, som at makt kan handle om hvem som anses som normal, hvem som får være med og fatte viktige beslutninger i samfunnet, hvem som ligger best an i en jobbsøkerprosess, hvem som anses som en gruppe med spesielle egenskaper, og hvem som nesten aldri ses som en gruppe

21 Legg så bildene ut på et stort bord eller på gulvet. La deltagerne sammen, eventuelt gruppevis, legge ut bildene i et hierarki der den som har mye makt havner høyest opp, og den som har minst makt havner lengst ned. La dem gjøre det enten i stillhet, eller gjennom å prate og diskutere. Vær nøye med å poengtere at det er samfunnet i dag vi prater om, altså om hvordan det generelt ser ut i Norge. Refleksjoner Diskuter hvilke egenskaper av de man kan se på bildene som avgjør om man disse egenskapene, og gjenta, sånn at alle kan se og høre. Endre siden på konteksten fra hvordan det ser ut i Norge til hvordan det ser ut andre plasser. Hvordan ser det for eksempel ut om vi befinner oss i FNs generalforsamling? I en liten norsk by på landet? På stranden på sommeren? På stortinget? Du kan også sette post-it lapper på alle bildene. Be deltagerne gå rundt og skrive hvor mye personene ville ha i månedslønn, dersom gjennomsnittslønnen selv om vi ikke vet noe som helst om bildene! Pek også på at man ikke behøver å tjene mye for å komme høyt opp i hierarkiet og vice versa. Se opp! I denne øvelsen kan det hende at deltagerne plasserer mennesker høyt oppe i hierarkiet med henvisning til at det finnes fremgangsrike mennesker med akkurat den hudfargen, seksuelle legningen, eller funksjonsnedsettelsen. Minn da om at det er samfunnet generelt dere snakker om, ikke enkeltsaker. Jeg tolererer deg Det snakkes ofte om hvor viktig det er å tolerere mennesker som er annerledes. Men hvem bestemmer hva som er annerledes og hvordan fungerer egentlig toleranse? Hva er forskjellen mellom å bli tolerert og å tolerere, og er det et kompliment å bli tolerert? I denne øvelsen undersøkes den makten personer som befinner seg innenfor normen har. En makt som betyr at disse personene kan velge å tolerere noen andres utseende og livsvalg. Alle deltagere får prøve å tolerere og å bli tolerert. Bruk så disse erfaringene som utgangspunkt for en samtale om toleranse og makt. Øvelsene kan gjøres på flere måter, hver for seg eller etter hverandre. Materiale: Jeg tolererer ditt utseende Be deltagerne om å sette seg to og to, eller la dem gå rundt i rommet, og stoppe når de møter en person. A skal nå kommentere noe som er synlig hos B uten å tillegge det noen verdi. A skal altså ikke kommentere noens fine skjorte, stilige sko, eller fantastiske hårfarge, men derimot bare kaldt konstatere deltagerne om å bytte på rollene, slik at alle får prøve både å tolerere og å bli tolerert. Etter at parene har byttet roller flere ganger skal A velge noen av påstandene og utvikle dem. A skalunderstreke at B er en bra person til tross for dette, eller at det gjør ingenting. A er så velvillig som det går an. B takker for dette. Bytt så på rollene. Avslutt leken, og snakk i hele gruppen om hvordan dette føltes. Jeg tolererer dine valg Be deltagerne om å sette seg to og to og fortelle litt om seg selv for hverandre. har med vedkommendes livsvalg eller situasjon å gjøre. Det kan være både at du ikke har en kjæreste. Bytt på rollene

Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet.

Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet. Et metodemateriale som setter fokus på normer, mangfold og seksualitet. Restart Prosjektleder: Espen Aleksander Evjenth Arbeidsgruppen som har laget dette metodematerialet har bestått av: Elisabeth Wilmar

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

Et normkritisk perspektiv på verden

Et normkritisk perspektiv på verden Et normkritisk perspektiv på verden Antall deltagere: 30 stk Tid: 1,5 time - 4 timer Med utgangspunkt i Klinsj og elevenes opplevelse av forestillingen gir vi her et forslag til øvelser som kan brukes

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010

Når det vi tar for gitt ikke er gitt. Bergen kommune 4. mai 2010 Når det vi tar for gitt ikke er gitt Bergen kommune 4. mai 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. hanne@llh.no Hvorfor skal

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no Rosa kompetanse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet Hilde Arntsen hilde@llh.no Rådgiver Rosa kompetanse FRIs formålsparagraf FRIs mål er et samfunn der

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert LIK101 1 Likestilling: Sosialisering og kjønnsroller Kandidat 6102 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status LIK101 03.06.2015 Dokument Automatisk poengsum Levert 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer.

Side 1 av 9. For mangfold mot diskriminering Endringsforslag til Politisk Plattform Landsmøtet 2015. (Kapittel og) linjenummer. 1 Trøndelag Helhetlig Hele dokumentet Sikker/sikrere Sikker/sikrere Ønsker en språklig opprydding i bruken av sikker/sikrere 2 SkOs Endring Vårt formål. Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet

Detaljer

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile

Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Fastlegen i møte med pasienter som er lesbiske, bifile eller homofile Kirsti Malterud Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Uni Research Mari Bjørkman Rosenhoff legegruppe, Oslo Opplegg for dette møtet

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER INTERSEX Medisinsk vitenskap ser på intersextilstander som et problem. Ikke fordi tilstanden i seg selv fører til dårlig helse, men fordi det biologiske og kroppslige

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Introduksjon til lærerveiledning

Introduksjon til lærerveiledning Introduksjon til lærerveiledning Dette undervisningsopplegget vil bli videreutviklet via www.ungioslo.org. Intensjonen er at erfaringer vil bli delt via nettsiden slik at dette kan bli en verktøykasse

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg?

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg? OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken Hva mener jeg? Dette opplegget tar opp temaer som gjelder grensesetting og seksualitet. Man kan plukke ut temaer og metoder

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Seksualisert mobbing på nett

Seksualisert mobbing på nett Seksualisert mobbing på nett Likestillingens døtre Rosa framtid Best på skolen Kvinneflertall i høyere utdanning Unge kvinner er mer fornøyd med sexlivet sitt enn unge menn Kvinners seksualitet er moderne

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Fra bekymring til handling

Fra bekymring til handling Fra bekymring til handling Den avdekkende samtalen Reidun Dybsland 1 Å innta et barneperspektiv Barn har rett til å uttale seg og er viktige informanter når vi søker å beskrive og forstå den virkeligheten

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

LIKESTILT PEDAGOGISK PRAKSIS

LIKESTILT PEDAGOGISK PRAKSIS LIKESTILT PEDAGOGISK PRAKSIS HVA BETYR DET? Foredrag v/pia Friis holdt på kurs i Bergen kommune Hva er likestilling egentlig? Likeverd - å ikke behandle alle likt Hvorfor skal vi prioritere likestilling

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Seksuell Empati vol. 2 Identiteter

Seksuell Empati vol. 2 Identiteter Lærerveiledning Seksuell Empati vol. 2 Identiteter Flaatenbjørk kompani undersøker med denne forestillingen hva det gjør med oss at vi betrakter oss selv og de andre som representanter for ulike identiteter

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Barna og seksualiteten. Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter.

Barna og seksualiteten. Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter. Barna og seksualiteten Margrete Wiede Aasland Pedagog, terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder og forfatter. Når starter seksualiteten? margrete wiede aasland, Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det?

Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Ikke greit. Hva er hatprat og hva kan du gjøre med det? Hva er hatprat? Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Positivt/negativt Presentasjon øvelsen Sitt sammen to og to og gjør denne øvelsen Endringsarbeid

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE LEvEL:UNG Bli en god kjæreste OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Innhold INNLEDNING... 2 KURSREGLER... 3 Trinn 1 FORTID... 4 Jeg reiser tilbake til min fortid... 4 Du skal nå lage kollasj...

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer