Framtidsbyen Stavanger side 6 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidsbyen Stavanger side 6 11"

Transkript

1 Smart framtidstenking Stavanger kommune har inngått avtalen Framtidens byer med Staten. Aktive barn i passivhus To futuristiske lekehytter med propell på taket vil snart ta form ved Slåtthaug og ved Bamsefaret barnehager. Gamle mord og mysterier Mari Anne Næsheim Hall, hjelpepleier og støttekontakt, skriver om gamle mord og mordgåter Framtidsbyen Stavanger side 6 11 Magasin for ansatte i Stavanger kommune

2 ? Innhold Komposten 2/2010 Framtiden er i morgen Lekehytter med vindmøller på taket, solcellepaneler og solfangere, og et kinetisk gulv. Det er framtidens lekehytter som nå skal bygges i Slåtthaug og Bamsefaret barnehage. Og for de som ikke vet hva et kinetisk gulv er, så kan jeg røpe at hoppende barn på dette gulvet produserer energi som overføres og blir til lys i barnehagebygningen. Et av flere fascinerende og imponerende framtidsprosjekter du kan lese mer om i denne utgaven av Komposten. 4 Helsestasjonen der gode råd er gratis 6 Framtidsbyen Stavanger 7 Bein og buss framfor bil Sammen med de 13 største kommunene i landet, har Stavanger kommune inngått avtalen Framtidens byer med Staten. For å nå programmets ambisiøse klimamål, vil det innebære at vi alle må ta inn over oss små eller store forandringer i hverdagen. Det bygges i Bjergsted og kultursatsingen vil gjøre byen mer urban, mer attraktiv og levende. Kryss av 18. september i kalenderen. Da er du invitert til åpen dag for å få et innblikk i mangfoldet i Bjergsted-området. To år etterpå er det en annen viktig dato å merke seg. Den offisielle åpningen av nytt konserthus blir 15. september Roser til Rosenvang 10 Aktive barn i passivhus åring i ny prakt Vi kan lese at Åkragata går mot bedre tider når det nye boligområdet omdøpes til Rosenvang og blir et framtidsrettet bomiljø både når det gjelder trafikkløsninger, energibruk og bruk av miljøvennlige materialer. Grep for å videreutvikle vår egen kompetanse er viktig å ta. Ufaglærte barnehageassistenter får muligheten til å bli fagutdannede barne- og ungdomsarbeidere for hva blir framtiden uten kompetanse? 14 Barne- og ungdomsarbeider neste! 16 Bjergsteds visjoner Vi vil gå foran og vi skaper framtiden. Denne utgaven av Komposten viser fine eksempler på akkurat det. God lesning og god sommer! Tone Iren Hunsbedt Grønning, ansvarlig redaktør 18 Portrettet: Mari Anne Næsheim Hall 20 Kmpst! Redaksjonen 21 Rådmannens side 22 Stafetten Carl Rees Halvorsen Gabriele Brennhaugen Christian Buch Hansen redaktør Kristin Høie Walstad Thommas Bjerga Forsidebilde: Arkitektskisser av prosjektet Rosenvang fra Eder Biesel Bidragsytere til denne utgaven: Vigdis By, Knud Helge Robberstad, Kini S. Hauge, Siv Egeli. Grafisk idé og design: F A S E T T Trykk: Gunnarshaug

3 Helsestasjonen gir god støtte til nybakte foreldre. Her får foreldrene ikke bare gode råd, men kan også finne nettverk. Anne Kristine Hinna med sitt tredje barn, Mathias (7mnd). Helsesøster Berit Hamre til venstre. Det er blitt veldig fint her på Madla, synes Anne Kristine som ikke synes hun trenger like god oppfølging nå som da hun fikk sitt første barn. Noen av de som jobber ved Madla Helsestasjon: Fra venstre Grete Landsnes, Åse Karin Meling, Eli Idsøe og Ellen Hauge. Helsestasjonen der gode råd er gratis TEKST: VIGDIS BY FOTO: VIGDIS BY Vi følger familiene helt fra de får sitt første barn ALLE FORELDRE VIL det beste for sine barn, er erfaringen til helsesøster og leder for Madla helsestasjon Berit Hamre. Barns utvikling er den samme som før, men foreldrene har fått en mye mer presset hverdag. MADLA ER EN AV de største bydelene i Stavanger med nærmere innbyggere. I februar ble bydelens to helsestasjoner til en, Madla helsestasjon i Madlastokken 5. Leder Berit Hamre er veldig glad for å ha få samlet Kvernhuset og Madlakroken helsestasjon under ett romslig og flunkende nytt tak. Det er fantastisk flott her. Vi er SÅ fornøyde, sier hun. I Kvernevik var det reaksjoner på at tilbudet ved Kvernhuset helsestasjon ble flyttet. Blant brukerne av helsestasjonen har Berit Hamre bare fått positive reaksjoner, også fra de som kommer fra Kvernevik. Vi har bussholdeplass rett utenfor og god parkering i underetasjen. Det er veldig enkelt å komme seg hit. Dessuten har vi opprettholdt barselgruppen fra Kvernevik, selv om de første møtene er på den nye helsestasjonen. Og personalet er det samme, fremholder hun. HELSESTASJONENE ER VIKTIGE for småbarnsforeldre. Spesielt for de som blir foreldre for første gang. Her får de ikke bare råd og veiledning, men også anledning til å skaffe seg et sosialt nettverk gjennom barselsgruppene. Ikke alle kjenner andre kvinner i nabolaget som har født. Da er fint at de kan treffes her. Berit Hamre er glad for at stadig flere fedre også blir med til helsestasjonskonsultasjonene. Vi følger familiene helt fra de får sitt første barn. Mange er usikre på en del ting, spesielt med det første barnet, forteller Berit. Hun er opptatt av det gode samspillet mellom barn og foreldre. Selv har hun fortsatt nytte av de enkle rådene alle foreldre får for å få til et godt samspill. Det handler om enkle punkter man kan henge på kjøleskapsdøren. De blir aldri uaktuelle. De små tingene betyr uendelig mye, eksempelvis god blikkontakt. Å bli sett, hørt og bekreftet i kjærlighet er avgjørende for en trygg utvikling, sier hun. DER HELSESØSTRENE SER at det trengs mer enn bare oppfølgingen helsestasjonen kan tilby benytter mange barn og foreldre helsestasjonens familiesenter. De gir et utvidet tilbud til foreldre og barn. Et tverrfaglig team gir ekstra støtte. Det kan handle om foreldrerollen, grensesetting, spiserutiner og samværsproblematikk. Allerede i småbarnsalderen opplever mange barn at foreldene skiller lag. Mange konflikter mellom foreldre og dårlig samarbeid til barnets beste gjør det vanskelig for barnet. Berit Hamre opplever likevel at alle foreldre ønsker det beste for sine barn, og er opptatt av at foreldre skal være gode nok, ikke perfekte. Selv for såkalt vanlige foreldre kan hverdagen med små barn bli tøff når den lille skal i barnehagen som ettåring, og familien lever under tidspress. Stort sett alle barn går i barnehage i dag fra de er ett år. Både store og små har lange dager. Foreldre er mer presset på tid i dag. Kvalitetstid for dem sammen med barna er når de gjør noe kjekt sammen, der barnet blir sett. SELV OM MANGE forbinder helsestasjonene med små barn betjener Madla helsestasjon også de ni skolene i bydelen. Madla helsestasjon har 11 ansatte. Det sier seg selv at det ikke er like lett å få god tid til alt. Vi skulle gjerne hatt mer tid til ungdomsskoleelevene. Mange har utfordringer i forhold til psykososial helse og trenger en voksen å snakke med, forteller hun. I jobben sin treffer hun ofte ungdommer som sliter med at de har to familier å forholde seg til, og at de kanskje føler seg til overs begge steder. BERIT HAMRE SYNES det er enormt givende å være helsesøster, en yrkestittel som enkelte synes det er på tide å modernisere. Spesielt nå som det er kommet mannlige helsesøstre enkelte steder i landet. Vi hadde det oppe på årsmøtet nettopp. En mannlig helsesøster fikk spørsmål om han ikke syntes tittelen burde endres, men det syntes han slett ikke. Han var lei av spørsmålet. Helsesøster rommer så mye og blir vanskelig å erstatte. Tidligere ble vi også kalt lusekåner og stikkedamer. Vi spøkte litt med å kalle oss helsevesen i stedet, det er i hvertfall kjønnsnøytralt, ler Berit Hamre. 4 5

4 TEKST: CHRISTIAN BUCH HANSEN FOTO: MINNA SUOJOKI TEKST: GABRIELE BRENNHAUGEN FOTO: ELISABETH TØNNESSEN Framtidsbyen Stavanger Bein og buss framfor bil Klimatilpasning og klimakur. Stavanger må ta inn over seg utfordringene knyttet til de varslede endringene i klimaet. For å ligge i forkant av utviklingen har Stavanger kommune sammen med de 13 største kommunene i Norge inngått avtalen Framtidens byer med Staten. AVTALEN TAR OPP flere ulike tiltaksområder kommunene kan velge å gå inn i. Stavanger har valgt å satse på alle de fire hovedområdene: transport og arealbruk, energi i bygg, forbruksmønster og avfall og klimatilpasning. Det er veldig ambisiøse mål vi har satt for oss selv, sier Gerd Seehuus, prosjektleder for Framtidens byer i Stavanger kommune. Vi vil mye i Stavanger og nå gjelder det å vise at vi skal få dette til. Potensialet er i hvert fall til stede. STAVANGER KOMMUNE ER den eneste byen som har ansatt en egen prosjektleder i 100 prosent stilling, og det forplikter. Også for prosjekt lederen. Vi har som mål å oppfylle den såkalte ordføreravtalen om 20 prosents reduksjon i CO 2-utslipp. Skal vi nå dette målet må vi tenke visjonært og ikke minst være gode på samarbeid internt i organisasjonen. Det skal være de samme arbeidsoppgavene som må gjøres, men vi må få nye måter å gjøre ting på, påpeker Seehuus. Metodene vi brukte i går er i mange sammenhenger blitt gamle, og vi må klare å legge vekk gamle rutiner og trygge valg til fordel for nytenking og upløyd mark. FRAMTIDENS BYER SKAL være en arena der det gjennom de involverte kommuners prosjekter dannes et miljø for erfaringsutveksling. Erfaringene som blir gjort innen de forskjellige satsingsområdene skal deles for å bygge kompetanse. De prosjektene som blir trukket fram i denne utgaven av Komposten er veldig gode eksempler Prosjektleder Gerd Seehuus ser inn i framtiden. på framtidsrettet tenking. Rosenvang-prosjektet tar opp i seg nær sagt noe fra hvert av satsingsområdene, og gjennom barnehagehyttebygging vil vi få mulighet til å teste ut banebrytende teknologi i liten skala før det prosjekteres stort, sier Seehuus engasjert. I tillegg skal vi i kommunen gå foran som et godt eksempel når det gjelder egen transport, og da må vi bidra med vårt gjennom å håndheve en framtidsrettet transportstrategi. FRAMTIDENS BYER VIL være overbyggende for mye av kommunens aktivitet innfor klima og miljø-området, og for å nå de ambisiøse målene som er satt må alle ta inn over seg små eller store forandringer i hverdagen. I Stavanger har vi heldigvis vært smarte nok til å starte framtidstenkingen allerede. Det er både Rosenvang-prosjektet og lekehyttene gode eksempler på, sier Seehuus. Bedre helse og trivsel for den enkelte, mindre støy og mindre skadelige utslipp for miljøet står sentralt i handlingsplan for ansattes transportvaner i Stavanger kommune. KLIMALØSNINGENE SKAL FINNES gjennom bedre kjøretøyteknologi så vel som endret atferd hos den enkelte ansatte. En godtgjørelse på 10 kroner for hver kilometer man sykler i tjenesten er en første gulrot den ble innført i Man blir ikke rik i en fei grensen går ved 10 km pr. tur-retur-reise men god samvittighet og bedre kondis er også en del av belønningen. ETTER HVERT SOM bilparken i kommunen skiftes ut, skal de minst miljøbelastende kjøretøyene velges hvis de ellers er egnet for formålet. Elektriske biler og biogass-biler, hybrid- eller hydrogenbiler skal velges hvis mulig, og må man velge fossil-bil, skal den ha lavest mulige utslipp. Vi vil skjerpe kravene etter hvert som teknologien utvikles, forteller miljøvernsjef Olav Stav. Samtidig må naturligvis kjøretøyene fungere hensiktsmessig en bil som trengs i tjeneste det meste av dagen, kan ikke stå til lading halve tiden, sier han. TRANSPORT ER DEN største kilden til klimagassutslipp i Stavanger hele 65 prosent av de tonnene som ble sluppet ut i 2008, tilskrives bilbruk. Kommunens klima- og miljøplan, som ventes vedtatt av bystyret i juni og som skal gjelde helt til 2025, viser hvordan målet om en utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2020 skal kunne nås. Innsatsen må skje på mange felt samtidig, og også kommunens ansatte må ta sin del av ansvaret. Totalbehovet for transport skal reduseres. De mest miljøvennlige reisene er de som aldri fant sted. Videokonferanse kan noen ganger være en god erstatning, og det innredes et funksjonelt rom for dette i ett av administrasjonsbyggene. DEN STORE REISEVANEUNDERSØKELSEN som ble gjennomført blant kommunens ansatte i 2007, viser at over halvparten av de ansatte i admini strasjonsbyggene brukte bena, sykkel eller kollektivtransport til og fra jobb om sommeren, og 46 prosent om vinteren. Vi har en mye lavere andel bilbrukere enn Nord-Jæren som region, og det kan vi faktisk være stolte av. Det viser at det ikke er så vanskelig å komme til og fra jobb i sentrum. Med dette som utgangspunkt vil det være mulig for langt flere å la bilen stå hjemme ofte er det bare små vaner som må endres, avslutter miljøvernsjefen, som selv våget seg ut med sykkelen hele den snørike vinteren igjennom. DET HAR KOMMET innspill fra organisasjonen og arbeidsmiljøutvalgene til handlingsplan for ansattes transportvaner. Endelig tiltaksplan skal nå ferdigstilles. 6 7

5 Illustrasjon 1. Du husker kanskje avisoppslagene for noen uker siden, om rivningsklare kommunale boliger i Åkragata på Storhaug? Nå går Åkragata mot bedre tider. Kommunen skal rive de dårlige boligene og bygge miljøvennlige og rimelige familieleiligheter i stedet. Det nye boligområdet er døpt Rosenvang, etter en av de gamle eiendommene her. Roser til Rosenvang Lise M. Storås, sjefarkitekt i kultur og byutvikling, og Einar Randen, prosjektleder for Rosenvang. TEKST: THOMMAS BJERGA FOTO: SIV EGELI ILLUSTRASJONER: EDER BIESEL ARKITEKTER AS KOMMUNEN SAMARBEIDER med Stavanger og Hetland boligbyggelag om planene. Einar Randen er prosjektleder for Rosenvang og arbeider i Bymiljø og utbygging. Lise M. Storås er sjefarkitekt i Kultur og byutvikling og tar seg av reguleringsplanen. Første skritt på veien er å få godkjent ny reguleringsplan for området, sier Storås. Planen har vært ute til høring og skal nå behandles videre i kommunalstyret så på vei til bystyret. Eder Biesel Arkitekter AS og Dimensjon Rådgivning AS har laget planforslaget. En reguleringsplan fastlegger hustyper, etasjetall og hvor mange boliger som kan bygges. Planen viser også hvordan husene skal plasseres på tomta, med hager og fellesområder. At bilparkeringen er plassert under bakken gjør området svært barnevennlig. DET SKAL BYGGES rekkehus med om lag 70 boliger, de fleste i to etasjer. Bare mot Åkragata er det lagt opp til en tredje boligetasje. Bebyggelsen vil framstå som en kam, med en langstrakt bygning langs Åkragata, og med fem kortere husrekker på tvers av denne. Husrekkene fletter seg inn i det offentlige grøntdraget på østsiden. Boligene er organisert i grupper omkring skjermede og solrike familiegårdsrom. Her finner du trær og busker, men beplantning som kan gi allergiske reaksjoner, er bannlyst, poengterer Storås. Hele området er bilfritt, og boligene har også små private hager. Sykkelen har fått en viktig plass i anlegget, og det skal være plass til minst to sykler for hver bolig. Området er godt planlagt for barn, og da passer Med nok paneler per hus, kan faktisk Rosenvang bli et lite energianlegg som selv produserer strøm det jo også for alle andre! Reguleringsplanen legger ellers opp til trafikksikre gangveier til friområder like ved og til utearealer i nabobebyggelsen. Illustrasjon 2. ROSENVANG VIL BY på mange fordeler når det står ferdig, fortsetter Lise Storås. Her er godt med utearealer og grønne områder, kort vei til barnehage, til skole og idrettsanlegg. Badeplasser og turområder langs sjøen ligger også nær ved. Nærbutikken ligger bare noen kvartaler unna, og bussen går i nabogaten. Beliggenheten er altså bortimot ideell. Likevel er det andre forhold som gjør dette boligprosjektet enestående i sitt slag. Stavanger kommune var tidlig ute med å skrive under på den europeiske Ordføreravtalen, om 20 prosent reduksjon i CO 2-utslipp innen Stavanger er også med i Framtidens Byer, der et viktig tema gjelder energi i bygg og bruk av fornybare energikilder. Rosenvang er et prosjekt som inngår i denne satsingen, forteller Einar Randen oss. VI KAN GODT snakke om framtidsboliger på Rosenvang, sier Randen. Planleggerne foreslår løsninger som er framtidsrettet både når det gjelder trafikkløsninger, energibruk og bruk av miljøvennlige materialer. Boligene skal bygges med bærende elementer i tre av kortreiste tresorter, og hele anlegget skal ha universell utforming. ROSENVANG Midjord/Storhaug Forventet bystyrebehandling: Høsten Antatt byggestart: Første halvår 2011 Antall boliger: familieboliger Energimerke A eller bedre Alle, uansett funksjonshemning skal kunne bo her og ta seg fram ute og inne, uten store problemer. HUSENE SKAL BYGGES med både livsløpsog passivhusstandard. Passivhusstandard betyr at bebyggelsen har meget lavt energibehov til oppvarming. Første trinn vil være å utnytte solforholdene og velge riktige konstruksjoner og bygge materialer. Andre trinn innfører varmepumpe og solfangere som reduserer energiforbruket. Grenseverdier for dette er fastsatt i regulerings bestemmelser til planen. Tredje trinn består i å benytte solcelle paneler slik at summen av energibehovet og produsert energi blir null. Med nok paneler per hus, kan faktisk Rosenvang bli et lite energianlegg som selv produserer strøm til nettet, avslutter Einar Randen entusiastisk. 8 9

6 Ligner de mest på Mummihuset eller heller en romrakett? To futuristiske lekehytter med propell på taket vil snart ta form ved Slåtthaug og ved Bamsefaret barnehager. Det nyeste av det nye på miljø- og energifronten skal tas i bruk. Aktive barn i passivhus Fotomontasje, Arkitektbyrået Abacus AS DE TO SMÅHUSENE skal bli pluss-energihus og produsere mer energi enn de selv bruker. Lekehyttene skal ha vindmøller på taket, solcellepaneler og solfangere, og dessuten et kinetisk gulv. Det kinetiske gulvet gjør at energien som frigjøres når barna hopper, blir omgjort til lys via magnetspoler eller piezoelektriske elementer. Overskuddsenergien fra lekehusene sendes i kabler eller vannrør til selve barnehagebygningen, forteller Bernt Krogh, som er prosjektleder i Stavanger eiendom. Jo mer de hopper i hyttene, desto billigere blir hovedhusene i drift. For å lagre energien plasseres et stort batteri i sokkelen under lekehyttene. Samme sokkel utformes som en rampe som gjør det lett å komme inn både med barnevogn og rullestol, og den kan også tjene som sittebenk. Hyttene blir innredet til variert bruk. Musikk og eventyr kan deles på gamlemåten eller elektronisk. Elever fra Godalen videregående skole, som er samarbeidspartner i prosjektet, skal samtidig lære om instrumentering for energimåling og vedlikehold av det omfattende energisystemet. SELVE BARNEHAGEBYGNINGENE får også en indre og ytre ansiktsløfting som nesten gjør dem til passivhus, 10 år før myndighetene krever det. Senest i 2020 må Norge oppfylle kravene til passivhus ved nybygg, forteller Krogh. Bygningene skal da behøve langt mindre tilført energi enn med dagens krav. Men vi ser ingen grunn til å vente så lenge. For min del kunne man godt innført de nye kravene på noen nybygg alt fra 2013 for å få et bedre erfaringsgrunnlag, sier han. Begge barnehagene er over 20 år gamle, og det ble nøye vurdert om de skulle rehabiliteres eller rives. Vi har valgt å benytte sjansen til å få erfaring med nye løsninger for isolasjon og lavest mulig energibruk, forteller Krogh. Det blir stadig strengere krav, ikke bare med tanke på energi, men også universell utforming, arbeidsmiljø, inneklima og miljøvennlige materialer. Her vil vi vise gode løsninger for gamle bygg, sier han. GOD ISOLASJON ER avgjørende for å redusere energibruken i bygg. Hele 25 cm tykk blir isolasjonen i veggene i de nye barnehagene, Bernt Krogh, prosjektleder i Stavanger Eiendom. TEKST: GABRIELE BRENNHAUGEN FOTO: BERNT KROGH ILLUSTRASJONER: ARKITEKTBYRÅET ABACUS AS Jo mer de hopper i hyttene, desto billigere blir hovedhusene i drift og i taket blir det 30 cm. Gulvene får rør for vannbåren varme, og energien skal blant annet komme fra jordas indre via to hundre meter dype brønner. DET ER FRAMTIDENS tømrere, mekanikere og elektrikere som skal få nyttig praksis ved å bygge og vedlikeholde de to lekehyttene, og de får ikke noe gratis. Arkitekten har blant annet sørget for at ingen vinkler er rette, og at vinduene skal stå i hjørnene. Dette er et spennende prosjekt, og elevene får en helt annen virkelighetsforståelse gjennom denne praksisen enn skolen alene kan formidle, sier avdelingsleder for elektrofag ved Godalen videregående skole, Alf Tore Tostensen. Her kan elevene bruke teoretiske kunnskaper i matte, naturfag og andre fag, og vi vil også prøve å involvere mediaelevene våre for å dokumentere prosessen, forteller han. Han har også tro på at den unge generasjonen er mer miljøbevisst enn den forrige. Og med dette oppdraget får de en enda bedre forståelse for at alle kan bidra med noe, sier han. Tostensen beretter om positive erfaringer fra andre samarbeidsprosjekt, både med næringslivet og med Stavanger kommune. Blant annet er elever fra tømrerlinjen involvert i rehabiliteringen av husmannsplassen ved Buøy skole, som man kunne lese om i forrige utgave av Komposten. FORSKERE OG HUSBANKEN blir også med i barnehageprosjektet vårt, forteller Bernt Krogh. Med så tykk isolering må vi finne ut mer om veggenes pusteegenskaper og ansamlinger av fukt, særlig på nordsiden. Vi skal bruke pustende vevde membraner i stedet for plast, og alle innvendige materialene skal være miljø- og allergivennlige. Men likevel er dette såpass nytt at vi ønsker å systematisere erfaringene våre så andre kan dra nytte av dem, avslutter prosjektleder Bernt Krogh. ENERGI Gjennomsnittlig energiforbruk i barnehager i Norge er 210 kwh/m 2 pr år. Lavenergihus klasse B: Bruker max. 125 kwh pr. m 2 pr år. Slåtthaug barnehage er beregnet å bruke 97 kwh pr. m2 pr år etter rehabiliteringen. Passivhus barnehage: Bruker max. 65 kwh pr. m 2 pr år, derav kun 15 kwh til oppvarming. Fra 2018 blir dette standardkrav til nybygg i EU. Stavanger kommunes klima- og miljøplan legger opp til at standarden oppfylles tidligere. Null-energihus: Bruker ikke mer energi enn de selv produserer Pluss-energihus: Produserer mer energi enn de bruker, ved hjelp av fornybare energikilder. Senest i 2020 må Norge oppfylle kravene til passivhus ved nybygg 10 11

7 95-åring i ny prakt Stavanger kommune er byens største eier av verneverdige murhus. Huset i St. Svithuns gate 37 har vært i kommunens eie i 44 år og er nå nyoppusset i nært samarbeid mellom Stavanger eiendom og byantikvaren. DAGENS HUS I denne faste spalten presenterer vi et utvalg av Stavanger kommunes mange bygninger. TEKST: KNUD HELGE ROBBERSTAD FOTO: KNUD HELGE ROBBERSTAD BYGNING: Typehus (byggmesterhus) BYGGEÅR: 1915 DAGENS BRUK: Fontenehuset klubbhus for mennesker med psykiske problemer MÅLEBREVET VISER AT jugendhuset ble bygget i Det ligger på området som ble kalt Ekenesløkken under Ledaal da de første nedtegnelsene ble gjort i panteboken samme år. Den gang var nærmeste nabo Domkirkens Gamlehjem i Dronningens gate 35. I dag grenser huset også til innkjøringen til Kannik skole, mens gamlehjemmet har flyttet til nyere lokaler. Selve tomten var ifølge stavangermatrikkelen fra 1900 eid av Oluf Olsen, Enkefru Olsen solgte den til en A. Meling, som bygget huset med adresse Dronningens gate 37. I 1928 solgte Meling huset til doktor Karl Høiseth. Hans enke Johanne Margrethe Høiseth solgte huset til Stavanger kommune i Siden har det vært i kommunalt eie. I forbindelse med det store gateadresse prosjektet i 2003 fikk huset adressen St. Svithuns gate 37. I dag holder Fontenehuset til her, det er et brukermedvirket klubbhus for mennesker som har psykiske problemer. STAVANGER EIENDOM STARTET arbeidet med den sårt trengte rehabiliteringen i begynnelsen av Noen av ekstramidlene gjennom regjeringens krisepakke samme år ble kanalisert til prosjektet, som nå var utvidet til en full utvendig rehabilitering. I utgangspunktet skulle vi kun rehabilitere taket og tette en lekkasje i en vegg, samt skifte noen dører og vinduer, forteller leder Olav Stredet i Stavanger eiendom. Krisepengene ga også midler til behandling og maling av fasaden. Underveis ble det oppdaget hussopp, slik at det ble nødvendig med en del arbeid innendørs også for å få fjernet denne soppen. Dette arbeidet ble svært omfattende. Gjennom hele prosessen jobbet Stavanger eiendom tett med byantikvaren for å få råd om hvordan de best kunne føre huset tilbake til original stil utvendig. Dører og vinduer ble enten beholdt og rehabilitert eller skiftet ut med kopier. Beskjeden fra byantikvaren var at det som kunne beholdes skulle beholdes. HUSET ER TIDSTYPISK for jugendstilen, sier byantikvar Anne Merethe Skogland og peker på detaljer i dører og vinduer fra denne perioden. Hun nevner inngangspartiet spesielt, som har en utforming som ønsker gjestene velkommen. Vurderingen av om en rehabilitering er vellykket eller ikke ligger i detaljene. Taket i St. Svithuns gate 37 var opprinnelig støpt inn i kanten. Dette er også gjort under rehabiliteringen, og erfaringer fra rehabilitering av tilsvarende tak på Midjord kom godt med under arbeidet. Ytterdørene er reparert og beholdt, til og med de originale dørvriderne er på plass. Vinduene er beholdt så langt som mulig, og nye kopier er satt inn der de gamle ikke kunne reddes. Elementene behøver ikke se nye ut ved en rehabilitering, sier Skogland, og poengterer at også alderens tegn har sin estetikk. Etter to års arbeid ble rehabiliteringsarbeidene fullført i vår. Byantikvaren mener at huset nå framstår som en bedre utgave av seg selv etter å ha stått og forfalt i flere år. Kommunen har lenge vært anklaget for ikke å ta vare på bygningene sine når de rehabiliteres. I de senere årene er dette endret, og kommunen går nå foran som et godt eksempel innenfor bygningsvern, mener Skogland. Byantikvar Anne Merethe Skogland ved inngangspartiet til Fontenehuset

8 GRATIS VIDEREUTDANNING For barnehageassistenter som ønsket å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeidere, tilbød Stavanger kommune i vår gratis undervisning og hjelp med tilrettelegging av nødvendig praksis. Ordningen innebar også gratis utlån av pensumbøker og individuell vurdering av realkompetanse. Nora Halvorsen Signe Irene Høie Vatne Wenche Sunde Gilje TEKST: KRISTIN HØIE WALSTAD FOTO: SIGNE CHRISTINE URDAL Barne- og ungdomsarbeider neste! Barnehagene i Stavanger trenger flere gode og kompetente ansatte. I vår fikk derfor barnehageassistenter tilbud om videreutdanning for å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. NORA HALVORSEN OG Berit Skalderhaug fra Vågedalen barnehage var to av de 25 som fikk tilbud om gratis videreutdanning. Ordningen er både en gavepakke og et spark i baken. Nora Halvorsen har jobbet 17 år i samme barnehagen, og synes det var et knallbra tilbud kommunen kom opp med. Hun opplever dette som en anerkjennelse av at lang arbeidserfaring innen barnehageområdet også innebærer en faglig basis. Mye av det som studenter uten yrkeserfaring må lese seg til har vi allerede i ryggmargen, tilføyer hun, og mener det er en stor fordel å kunne relatere teoristoffet til tema de har jobbet med i praksis i mange år. Det er fascinerende å observere alt det som bor i barna fra de er små, skyter Berit Skalderhaug inn. Mye av teoristoffet kjenner kursdeltakerne igjen, mens noe er nytt. Personlig synes jeg at temaet språk og kommunikasjon er det mest interessante, legger Nora Halvorsen til. Her får jeg hele tiden ahaopplevelser og svar på ting som jeg har lurt på og observert i min daglige omgang med ungene. BEGGE ER ENIGE om at muligheten til å videreutdanne seg gir et personlig løft. Det er viktig å utfordre seg selv iblant, dessuten er det å lære noe i seg selv motiverende, mener de, og setter pris på at de gjennom videreutdanning får en bredere plattform, og dermed kan bidra mer på arbeidsplassen sin. Dessuten får vi lyst å bli værende i Stavanger kommune når vi opplever at våre kvalifikasjoner blir anerkjent på denne måten, sier Nora Halvorsen. Noen fritidssysler har de måttet ofre til fordel for studiene de siste månedene, men nøler ikke med å anbefale slike tilbud til andre. Jeg var selvfølgelig litt bekymret etter å ha vært borte fra skolebenken så mange år, men dette er ikke farlig, ler Nora Halvorsen. Grip muligheten om du får den, sier hun. Kurset har definitivt vært en udelt positiv opplevelse. STAVANGER KOMMUNE HAR mange assistenter med god bakgrunn og mange års praksis. Gjennom ordninger som dette ønsker kommunen først og fremst å ta vare på egne ansatte, både for å beholde dem og for å synliggjøre egen arbeids giverpolitikk. I tillegg til et personlig kompetanseløft for de som blir med på kurset, ser vi også andre gevinster, som erfaringsutveksling og et sterkere nettverk på tvers av virksomheter, sier Signe Irene Høie Vatne, rådgiver innen rekruttering og kompetanse. Hun har stått for administrering og praktisk tilrette legging av dette tilbudet, og håper ordningen er begynnelsen på noe kommunen kan fortsette med i større omfang. Kanskje vil noen bli så inspirerte at de fortsetter å videreutdanne seg til førskole lærere, spør Signe Irene Høie Vatne. LEDER FOR OPPLÆRINGS KONTORET i Stavanger kommune, Wenche Sunde Gilje, vært ansvarlig for de fire obligatoriske samlingene som kurset innbefatter. Hun synes undervisningen har vært både hyggelig og inspirerende. Dette er veldig engasjerte og flinke folk, fastslår hun. Det er tydelig at de har mye kunnskap om området, så nå blir det viktig å skaffe kjekke læreplasser for de deltakerne som har behov for mer praksis før de kan gå opp til fagprøve. Alle må nemlig bestå både en teoretisk prøve og en fagprøve for å kunne få fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere Det at vi hadde 63 søkere til dette kurset er en klar oppfordring til å fortsette med slike ordninger, avslutter Wenche Sunde Gilje. Ordningen er både en gavepakke og et spark i baken 14 15

9 Siri Aavitsland ser store muligheter for Bjergsted-området. Bjergsteds visjoner TEKST: CARL REES HALVORSEN FOTO: MINNA SUOJOKI DET ER FULL aktivitet i idylliske Bjergsted. De ærverdige trærne i parken kikker ned på alt ståket ved havna. Det skal investeres for rundt to milliarder kulturkroner i området, det bygges både konserthus, kulturskole og videre gående skole langs den kommende Blå promenaden. Disse flotte byggene blir likevel bare en liten bit av Bjergsted, de er tomme skall, rammer som må fylles med liv. BJERGSTEDVISJONEN LYDER som følger: Bjergsted skal være et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst, med et nytt konserthus av internasjonal standard. Det er store ord. Siri Aavitsland, er prosjektleder for Bjergstedvisjonen. Hun skal være med å utvikle fellesprosjekter og koordinere samarbeidet i parken. Parken skal være et senter for læring, opplevelse og deltakelse. Det nye konserthuset og dets innhold vil være selve spydspissen i området. Dette blir også et hus for Stavanger Symfoniorkester som formidler musikk på et svært høyt nivå, mener Aavitsland. Universitetet har institutt for musikk og dans i parken, og den videregående skolen vil inneholde både musikk, dans og drama. Den nye kulturskolen er også med og representerer en svært viktig bredde i Bjergstedområdet. DET FINNES IKKE mange eksempler på tilsvarende kulturparker andre steder i verden, sier Aavitsland. Hun har lett flere steder, men har ikke funnet andre som har det unike mangfoldet av utdanning og kulturinstitusjoner samlet på en plass. Som hun sier: Her finner du et tilbud fra vugge til grav, fra breddekultur til det profesjonelle og innen ulike disipliner. Den brede forankringen og de korte avstandene legger grunnlaget for å kunne skape et sterkt fag og kompetansemiljø som stimulerer til nyskapende og tverrestetiske prosjekter. Kultursatsningen gjør byen mer urban, mer attraktiv og levende. Tittelen som Kulturhovedstad Det finnes ikke mange eksempler på tilsvarende kulturparker andre steder i verden 2008 forplikter, og det er viktig for Bjergstedområdet at Tou-visjonen og andre kultursatsninger også lykkes. Kultursatsningen er viktig, ikke bare for å markedsføre regionen utad, men også for å beholde kunstnere i regionen og tilby innbyggerne gode opplevelser. Siri Aavitsland er veldig opptatt av at kultur har en egenverdi. Kultur kan være et viktig avbrekk i hverdagen. Kunsten skal begeistre og berøre, men også gi rom for refleksjon og ettertanke. Bjergsted kulturpark er åpen for alle, enten du deltar på et arrangement, slapper av i skyggen under et av de ærverdige trærne eller stikker innom kafeen i konserthuset for en kopp kaffe og en drøs. MEN ER DET publikummere nok til all denne kulturen? Aavitsland trekker opp linjene. Prognoser viser at det om noen tiår vil bo flere innbyggere i denne regionen. Regionen tiltrekker seg mennesker fra mange nasjoner og andelen eldre øker. Folk beveger seg på kryss og tvers av kommunegrensene. Avstandene til Jæren er allerede svært korte, og Nord-Rogaland og Ryfylke vil i framtiden komme atskillig nærmere, målt i reisetid. I lys av framtidige utfordringer knyttet til økonomisk handlingsrom for det offentlige Norge, hvordan vil da framtiden for kulturen se ut? Det blir viktig å fullføre det løpet som er knyttet til den nye kommunedelplanen for kultur i Stavanger hvor Bjergstedvisjonen og Touvisjonen er hovedinnsatsområder. Det finnes mange prosjekter som kan settes i gang framover hvis vi vil. Det blir viktig å prioritere, slik at vi lykkes med noen valgte satsninger, avslutter Aavitsland. BJERGSTEDPARKEN HAR åpen dag 18. september hvor alle institusjonene samarbeider for å vise mangfoldet i området. Da vil du få anledning til å shoppe rundt, eller finne deg et ærverdig gammelt tre og bare nyte stemningen

10 Kommunemenn og kommunedamer gjør ukommunale ting Gamle mord og mysterier Hva gjør du når fire unger har begynt å vokse ut av moderhusets lune barm? Endelig skal jeg få tid til å strikke, fikse i hagen og sortere gamle fotografier, tenker du? PORTRETTET NAVN: Mari Anne Næsheim Hall ÅRGANG: 1958 STILLING: Hjelpepleier/ støttekontakt ANSATT SIDEN: ca TEKST: CHRISTIAN BUCH HANSEN FOTO: MINNA SUOJOKI NEI, JEG TRENGER visst noe med litt mer spenning og gjerne noe morbid over seg, sier Mari Anne Næsheim Hall lattermildt. Hun har de siste årene vært opptatt av historieskriving. Helst om gamle mord og mordgåter. Mari Anne har jobbet som hjelpepleier og støttekontakt i Stavanger kommune i nær 10 år. Heldigvis slipper hun å forholde seg til mord og mysterier på jobb. JEG HAR ALLTID vært opptatt av gamle historier, gjerne der drap og mysterier har en sentral plass. Men interessen fikk skikkelig fyr på lunten da jeg var med og skrev boken om Tagholdt-mannen. Boken ble skrevet sammen med Ove Magnus Bore fra Stavanger museum, og tar for seg historien om Even Olsen Tagholdt som i 1854, på brutalt vis, tok livet av den velstående grossereren Jens Byberg. Etter at jeg hadde skrevet denne boken har det bare ballet på seg, og jeg får stadig tips om gamle mord og mysterier som folk gjerne vil vite mer om. Da er det bare å begynne å grave i gamle arkiver, og der finnes det utrolig mye spennende stoff! Og folk var ikke mindre voldelige og fæle i gamle dager, det er helt sikkert. Men det er ikke sånn at det må være mest mulig bestialsk for at jeg skal bli interessert altså. DET NYESTE MORDET Mari Anne har skrevet om er fra 1922, mens det eldste var fra 1700-tallet, men det er ikke alltid folk liker at hun leter og skriver. Det kan være farlig å grave for dypt i gammelt grums. Jeg har til og med blitt truet på livet, ler Mari Anne. Akkurat hvor alvorlig truslene var vet jeg ikke. På den tiden skrev jeg om den første lensmannen i Sirdal. Han drepte åtte personer, og det var nok mye selv på den tiden. Jeg ble rett og slett oppringt, og noen truet med å skyte meg. Ikke vet jeg hva de ikke likte, de kom vel fra samme sted og syntes ikke det passet seg å dra fram gamle og nesten glemte historier. Men jeg tenkte ikke så mye på det, og det falt meg i hvert fall ikke inn å kontakte politiet. MARI ANNE ER OGSÅ engasjert i Sandnes historie lag, og herfra kommer det masse tips om mer eller mindre morderiske saker, og det går fort med tid. Fjernsyn ser hun ikke lenger på, og det frigjør mye tid. Mange av historiene hennes er også utgitt i Nordisk kriminalkrønike, en årlig utgivelse som samler historiske gjenfortellinger av både gamle og nyere mord og kriminalsaker. Nå skal også deler oversetter til engelsk og gis ut i USA. I DEN SISTE TIDEN har vi sett Mari Anne på jakt etter den forsvunne lysekronen fra Sviland kapell. Saken har fått stort oppmerksomhet i pressen, og lysekronen som i sin tid ble skjenket av Bjelland kom til rette hos en familie på Hundvåg. Det var en morsom historie å jobbe med, og vi fikk masse respons. Nå er jeg på jakt etter de tilhørende lampettene som også er borte. Jeg har fått et tips om at de skal befinne seg i Domkirken, så nå skal jeg bort dit og se om jeg finner spor etter dem. MÅLET ER Å FINNE alt det som ble tapt og samle det til 100-års-jubileet i I morgen skal jeg forresten krype ned under gulvet i Sviland kapell sammen med presten. Kanskje finner jeg noen gamle skjeletter eller inntørka prester som har tatt hus i kirken. Får jo aldri nok spenning i hverdagen, ler Mari Anne Næsheim Hall

11 KMPST! Verdens miljøverndag markeres I Stavanger og i resten av verden blir Verdens miljøverndag markert lørdag 5. juni. Årets motto for denne offisielle FN-dagen er Mange arter, én planet, én framtid, og er knyttet til FN-året for biologisk mangfold. Mange organisasjoner bidrar til programmet i Stavanger, som samordnes av kommunens miljøseksjon. En natursti ved Breiavatnet vil fokusere på artsmangfoldet, og i skolegården på Kongsgård blir det folkefrokost med lokal, økologisk og fairtrade-produsert mat. På torget og på informasjonsskjermene i byen kan publikum få miljøinformasjon, og på Nytorget blir det bruktmarked. Det blir dessuten musikk og utstillinger flere steder i byen. Les mer på Tilbud-tjenester-og-skjema/Natur-og-miljo/. Bilkollektivordning for ansatte i administrasjonen i sentrum Bymiljø og utbygging (BMU) inngikk i 2008 en avtale med Oslo bilkollektiv. Ordningen i Stavanger startet opp med to biler og den ene av disse har BMU dagavtale på. Det innebærer at vi disponerer bilen hverdager fra Det er også mulig å leie denne, og den andre, utover dette, men da må dette registreres på Bilkollektivets egne sider. Bilen har fast parkeringsplass på ned siden av Olav Kyrres gate 23 og vil nå bli gjort tilgjengelig for alle som er ansatt i sentral administrasjonen (OK23, OK19, Rådhuset og NOK6). For mer informasjon om ordningen: kontakt Olav Stav, tlf.: , Også private kan benytte bilene. Ønsker du å bli privat bruker av ordningen, så finner du informasjon på nettsiden til Bilkollektivet (www.bilkollektivet.no). Bjergsted Live! 18.september kl åpner vi porter og dører, og inviterer alle interesserte til å oppleve kulturparken Bjergsted! Rundt i selve parken, mellom og inni husene, skal det i løpet av noen timer presenteres et stort mangfold av musikkaktiviteter og andre kulturuttrykk. Her er både amatører og profesjonelle, barn, ungdom og voksne i hovedrollene. Det blir mange flotte opplevelser å ta med seg, og kanskje kan noen få prøve seg litt selv også? Merk deg datoen, og legg turen til Bjergsted kulturpark denne lørdagen! Kommuneplan til høring 1. juni Kommuneplanen for Stavanger legges ut til høring 1. juni. For første gang innholder planen også en samfunnsdel som tar for seg hvordan vi ønsker at stavangersamfunnet skal se ut og utvikle seg. Planen blir lagt ut i en egen digital høringsportal som gjør det veldig mye enklere for innbyggere å komme med høringsinnspill til planen. Kommuneplanen legger føringer fram til 2025 og revideres hvert fjerde år. Det er Stavanger kommunes øverste styrings dokument, og planen ligger ute til høring fram til 15. oktober. Fylkesmesterskap i helsearbeiderfag Den 5. og 6. mai ble det arrangert fylkes mesterskap i helsearbeiderfaget på SUS. Ni lag var representert, fra kommuner og videregående skoler, deriblant to lærlinger fra Stavanger kommune. De to var Marie Wassbø, lærling på Stokka undervisningssykehjem og Tirild Larsen, lærling på Ramsviktunet omsorgsboliger. De fikk hver sin case, som var en oppgave de skulle løse på scenen mens flere hundre tilskuere så på. Dessverre nådde de ikke opp, men gjorde likevel en flott innsats for Stavanger kommune, og begge mente at de hadde lært veldig mye! Klar for framtiden? KOMMMUNEPLAN skal være kommunens langsiktige og strategiske plan. Den skal gi føringer for hvor og hva vi vil med framtiden i Stavanger kommune. I planen som nå legges ut til høring, er det spesielt tre hoved områder som er viktige: Barn og unge, den urbane byen og ny kunnskap ny næring. Innholdet i denne utgaven av Komposten gjenspeiler at vi allerede satser på disse områdene for framtiden. FRAMTIDSPLANER SOM STREKKER seg helt fram til 2025, kan gjøre det utfordrende å få til en bred involvering i planarbeidet. De fleste er mest engasjerte i det som berører en her og nå eller i nær framtid. Men i kommunen er vi helt avhengig å løfte blikket og se langt utover neste budsjettbehandling. VIL DU VÆRE MED å si din mening om Kommuneplan ?, fører ikke nødvendigvis til at folk flest hopper opp av sofaen og løper til kommunale kveldsmøter. Vi hadde en stor kommunikasjonsutfordring da vi inviterte byens befolkning til å være med på planleggingen av framtiden gjennom å bidra med innspill til kommunens øverste plandokument. Men, vi fikk gjennomført et omfattende og utradisjonelt medvirkningsopplegg. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra de som deltok, og vi sitter igjen med mange nyttige erfaringer til framtidige planprosesser. Og innspillene vi fikk viser igjen i høringsutkastet som nå foreligger. Stavanger kommune jobber aktivt for å legge til rette for økt medvirkning og deltakelse for framtiden. Kommuneplanen er kanskje den saken som i aller høyeste grad gir muligheten for å påvirke utviklingen og framtidens bysamfunn. Når planen legges ut til høring den 1. juni skal vi selvsagt legge til rette for elektroniske høringsinnspill slik at vi gjør deltakelse lettere tilgjengelig i flere kanaler. MEDARBEIDERE FRA HELE organisasjonen har vært involvert i kommune planarbeidet. Samfunnsdelen i denne utgaven er langt mer omfattende enn tidligere, og alle kommunens avdelinger har bidratt. Det har vært tidkrevende, men samtidig en utrolig lærerik og nyttig prosess. Ansatte i ulike avdelinger har stor fagkompetanse, erfaringer og kunnskap om utviklingstrender. Vi lærer mye av å jobbe på tvers, og jeg har fått flere tilbakemeldinger på at flere ønsker å jobbe mer på denne måten i framtiden. I DET KOMMUNEPLANEN legges ut på høring, er nok mange av dere opptatte av å legge sommerferieplaner. Og planer er ikke bare til for å legges de skal også gjennomføres. Jeg ser fram til å følge opp spennende framtidsplaner sammen med dere. Ha en strålende sommer! Inger Østensjø, rådmann 21

12 STAFETTEN TEKST OG FOTO: KINI S. HAUGE, LUNDE SKOLE I Stafetten skal vi skrive om det vi er opptatt av akkurat nå! Det kan være en bok en plate en film, eller kanskje dype spørsmål om livet, døden og kjærligheten. Hver gang får den som skriver muligheten til utfordre en kollega til neste nummer av magasinet. Vær ulydig, kvinnemenneske! Ny ansattportal under utvikling VI HAR ALLE hørt og vært med på den denne RETT FØR JUL i fjor lanserte vi nye nettsider I PROSJEKTETS FØRSTE fase skal all informasjon for våre innbyggere. Nå er arbeidet i gang med å utvikle en ansattportal som skal erstatte vårt gamle intranett. om kommunens interne prosedyrer, håndbøker og retningslinjer samles inn. Etter hvert vil det også utvikles samarbeidsfunksjoner, felles prosjektrom med mer. Brukervennligheten skal stå i sentrum gjennom hele utviklingsprosessen, sier Vigdis Hocken. Alle avdelinger og virksomheter har i vår muligheten til å spille inn ønsker og behov til prosjektgruppa. evinnelige samtalen på lærerrommet: Sov ikke i natt. Hadde så mye å tenke på. Så mye jeg skulle gjort. Vi nikker mot hverandre, en stilltiende og samstemt gjeng av masochister som seg hør og bør drikker aftenteen av samme kopp med påskriften SNILL PIKE. Vi venter ikke lenger at media og foreldre skal stille nye krav til oss vi finner dem opp selv, holder dem opp som speil for hverandre slik at alle kan se hvor snille vi er. Snille, flinke og avventende. VI LIGGER SOM fugleunger i et reir, åpner gapet når morfuglen kommer, sluker det vi får, svelger og tar imot. Vi er flygeferdige. Har for lengst forlatt reiret, åpnet øynene. Vingene våre fun gerer med den ytterste perfeksjon, vi har ikke bare overblikket over landskapet, vi har full kontroll! Likevel lar vi oss kontrollere. Vi er marionetter som danser etter alle som spiller i orkester. Et orkester som mener at lærerne ikke er gode nok, ikke gjør nok, ikke får gode nok resultater. 22 Og vi lar oss vingeklippe. Lar oss holde nede. Vi nikker mot hverandre over en kald kopp pulverkaffe. Som om felles skjebne er felles trøst. Har planer om å forlate. Vi vil gjøre noe nytt. Vi drømmer om å pensjoneres til uførhet. Vi er lærere. Vi er kvinner. JEG ER I UTGANGSPUNKET mot bannskap i det offentlige rom. Likevel vil jeg slå et slag for et nokså forsiktig uttrykk: IKKE FAEN! Ikke faen om vi vil la oss diktere, vi er profesjonelle. Ikke faen om vi vil la oss kneble, vi er frie. Ikke faen om vi vil la dere ta gløden fra øynene våre, det er vi som ser! IKKE FAEN! Så vær ulydig, kvinnemenneske, for framtida hører slike til! HOVEDMÅLSETNINGEN FOR DEN nye løsningen er bedre informasjonsflyt, og dermed bedre samhandling internt og på tvers av kommunens mange avdelinger og virksomheter. Ansattportalen blir å regne for et dashbord, der vi samler nyttige funksjoner og informasjon, og der du vil få muligheten til å tilpasse din egen side slik at den passer til din arbeidshverdag, sier Vigdis Hocken, prosjektleder nettutvikling. ETTER HVERT SOM vi får rullet ut Windows Outlook som e-postsystem for alle, og får på plass et nytt lønns- og personalsystem, vil vi også kunne integrere mange tunge og ressurskrevende arbeidsprosesser på intranettet som i dag stjeler mye tid. Kini S. Hauge utfordrer Ingvild Stafsnes ved Lenden skole og ressurssenter til å si hva hun er opptatt av akkurat nå. 23

13 Rådmannen Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon: Telefaks: E-post: - Utgitt mai 2010

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler.

- MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. - MED HELE BYEN FOR DINE FØTTER! 47 stk urbane selveierleiligheter 40 m 2 til 90 m 2. Priser fra 1.295 000,- 1200 m 2 næringslokaler. HISTORIEN BAK BLØDEKJÆR! HYGGELIGE TUROMRÅDER OG GODE OPPLEVELSER BLØDEKJÆR

Detaljer

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune

Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kva er miljø- og klimavennlege bygg? Elisabeth Sørheim og Steinar Anda Bergen kommune Kvifor miljø- og klimavennlege bygg For å nå klimamåla må alle bidra Byggenæringen er ein 40% næring 40% av klimagassutsleppa

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Engelsviken, 10.desember 2015. Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde

Engelsviken, 10.desember 2015. Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde Engelsviken, 10.desember 2015 Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde 2 Program Samlingen ble blandet med forelesninger og praktiske workshopmomenter

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FAU møte Finstad skole, 09.09.2014

FAU møte Finstad skole, 09.09.2014 FAU møte Finstad skole, 09.09.2014 Tilstede: 1. klasse Gul vara Sigrid 1. klasse grønn Kristian Nilsen Ødegård 1. klasse blå Charlotte Lindblad Strømsborg 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 6a 6c 7a 7b Rektor

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Din snarvei hjem til Øvre Aase. 8 rekkehus og 3 eneboliger på Ganddal.

Din snarvei hjem til Øvre Aase. 8 rekkehus og 3 eneboliger på Ganddal. Din snarvei hjem til Øvre Aase 8 rekkehus og 3 eneboliger på Ganddal. Til deg som går i 3. klasse og skal ta snarveien hjem Skoleveien fra nyoppussede Ganddal skole, hjem til Øvre Aase blir en eventyrlig

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs Flyfoto Hinna Park Sentral tomt på Storhaug Attraktivt område for 66 boliger til salgs Rosenvang 6/10799 Tomten ligger i et attraktivt boligområde sentralt i Storhaug bydel. Den grenser til friområde i

Detaljer

FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE. Bernt Krogh - Prosjektleder

FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE. Bernt Krogh - Prosjektleder FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE Bernt Krogh - Prosjektleder Åpnet 4 januar Energi og Miljø Igangsetting og samkjøring av tekniske systemer ble en utfordring for leverandørene. Feilkoblinger

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv...

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv... Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL -det gode liv... 129 Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 2 Familien Strand, som driver Norges største livsstilkonsept på nett, har funnet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB

Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB Vi har tenkt å lage en liten maskin som utnytter tidevannskraften i vannet. Vi skal prøve å finne ut om det er

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen SNAPSHOT Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative Andre versjon Skrevet av Jonas B. Ingebretsen Jonas B. Ingebretsen TehJonez@Gmail.com 91695100 BLACK SCREEN: SUPER: En film av Jonas B. Ingebretsen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer