Internprosjekt Bransjeanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internprosjekt Bransjeanalyse"

Transkript

1 Internprosjekt Bransjeanalyse Utarbeidet av: Aurora Smith Elgesem Anne Marte Tombre Mette Hole Marius Sandberg Olav Nørstebø Juli 2015

2 Telecom Utarbeidet av Marius Sandberg

3 Telecom (1/4) - Markedet i dag Telecombransjen kan deles opp i faste- og mobile tjenester. Faste tjenester omfatter data- og lydtjenester. Faste datatjenester er internett over kabel og omfatter lyd, bilde og video. Faste lydtjenester oppfattes som hjemmetelefon. Mobile tjenester omfatter tradisjonelle tjenester som tale, SMS og databruk, samt mobilt bredbånd. Denne analysen velger å fokusere på mobile tjenester, da ny teknologi og endring i forbrukerpreferanser har økt bruken av slike tjenester betraktelig de siste årene. Mens kundebasen til mobiloperatører i USA og Vest-Europa stagnerer, øker veksten i de fleste utviklingsland. Veksten i utviklingslandendene er gjerne drevet av økt velstand og større middelklasser, samt forbedret infrastruktur. Et underpenetrert marked i Midtøsten fungerer som en driver for den globale telecomindustrien. Landende i Midtøsten er på verdenstoppen i ARPU (inntekt per bruker), med et forbruk på fire ganger verdien av den gjennomsnittlige brukeren i USA. Teleoperatørene har gjerne gode EBITDA-marginer, men store kapitalinvesteringer og en høy grad av gjeld begrenser ofte resultatene deres. Kostnader til salg/ markedsføring og utvikling av mobilnettverk er ofte de største OPEX/ CAPEX postene (i snitt 17% og 16% av totale kostnader). Investorer oppfatter gjerne telecomselskapene som utbyttemaskiner. Operatører tar ofte på seg gjeld for å holde utbyttene stabile, da dette kan påvirke børsverdien direkte. Framveksten av billigere operatører i Norge har ført til en intens priskonkurranse, som har ført til at ARPU er fallende. For å dekke de høye kostnadene knyttet til kapitalinvesteringer behøver operatørene volum i kundebasen, da marginene i bransjen er fallende. Dette har ført til en høy grad av konsolidering den siste tiden. Telenor og TeliaSonera har i dag samlet rundt 90% av markedsandelene i Norge. Teleoperatørene mister stadig kontrollen over håndsettene, noe som svekker kunderelasjonene og brukerlojaliteten. Masseforhandlere som Elkjøp og Expert opplever et økt salg av telefoner, som oftest uten bindingstid som var vanlig før. Teleoperatørene mister dermed et viktig berøringspunkt til kunden og muligheter for mersalg. Kilder: NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), 2015 KPMG- Sector Issues Analysis, Telecommunications, June 2015 Presentasjon A.T. Kearney,

4 Telecom (2/4) - Konkurransebildet I markedet skilles det gjerne mellom tre typer mobile aktører, nemlig operatører (MNO), virtuelle operatører (MVNO) og videreselgere. Operatørene (MNO) er tjenesteleverandører med en sterk markedsposisjon som benytter eget nettverk. De utvikler, vedlikeholder og eier infrastrukturen. Virtuelle operatører (MVNO) produserer egne tjenester i nettet til MNO ene. Disse aktørene har gjerne egne sentraler og teknisk tjenesteproduksjon. Videreselgere «formidler» tjenestene til teleoperatørene (MNO) og har ikke egen produksjon. Det er kun merkevaren, tjenestene og prisplanen som er ulik. Eksempler på aktører i det norske markedet: MNO: Telenor, TeliaSonera og Ice (tidl. Network Norway) MVNO: TDC, Hello og Phonero (tidl. Ventero) Videreselgere: Chess, One Call, MyCall Markedsandeler (antall mobilabonnementer) Markedsandeler (omsetning mobil/mobilt bredbånd) *Tele2. 6 % Øvrige. 9 % Phonero (tidl. Ventelo). 2 % Øvrige. 5 % Ice. 2 % Tele2. 6 % */**Network Norway (ink. OneCall, MyCall). 12 % Network Norway (ink. OneCall, MyCall). 9 % Telenor (ink. Djuice, Talkmore). 50 % TeliaSonera (ink. NetCom, Chess). 21 % Telenor (ink. Djuice, Talkmore). 55 % TeliaSonera (ink. NetCom, Chess). 23 % * I 2013 ble Network Norway slått sammen med Tele2 Norge ** I 2014 ble Network Norway/Tele2 kjøpt opp av TeliaSonera bedriftskunder i NN måtte selges til Ice. 15. juni 2015: Network Norway skifter navn til ice.net NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

5 Telecom (3/4) - Drivere og trender Drivere 1. Utvikling- og forbedring av mobilnettverket (hovedsakelig 4G). I Norge økte de totale investeringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur fra NOK 8,4 mrd. i 2013 til NOK 9 mrd. i 2014, en økning på 6,4%. NOK 2,5 mrd. (28%) av de totale investeringene kan relateres til mobilnettet. 2. Økt penetrering av smarttelefoner/ tablets i markedet. En sterk vekst i tilgangen til smarttelefoner og tablets betyr at forbrukeren til enhver tid har tilgang til elektroniske medier. Dette preger atferden til forbrukerne. 3. Endring i forbrukeratferd. Norske forbrukere tilbringer mere tid på digitale plattformer enn tidligere. Kommunikasjon og medieavspilling foregår oftere gjennom databruk enn før. Trender Mobiloperatørene har i stor grad lagt om sine abonnement til fastprisavtaler, der tale, SMS og databruk er inkludert. Dette fører til et skift i inntekter, som vist til høyre. Etterspørselen etter mobiltjenester er i sterk endring: Data øker: Fra vil det globale markedet vokse med USD 128 mrd. Tale faller: Fra vil det globale markedet falle med USD 38 mrd. Hard konkurranse og lave fastprisavtaler påvirker inntjeningen på økt databruk. OTT-innhold (Facebook, WhatsApp) er et økende problem for mobiloperatører. OTT skal ha kostet bransjen USD 14 mrd. totalt i 2011 (substitutt for tale/sms). OTT opptar store deler av bredbåndsnettet, uten at operatørene inkluderes direkte. Flere aktører prøver å ta en del av dette markedet (skytjenester o.l.), men konkurransen mot spesialiserte leverandører er tøff. Tilgang til elektroniske medier i Bruk av elektroniske tilbud hver dag, hjemmet, Norge Norge 80% 80% 82% 81% 73% 70% 61% 62% 57% 54% 37% 35% 31% 27% 23% Smarttelefon Nettbrett Internett på mobil Mobilsamtale Musikk på mobil Endring i omsetning for mobiltelefoni ssb.no Norsk mediebarometer KPMG- Sector Issues Analysis, Telecommunications, June 2015 KPMG. International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

6 Telecom (4/4) - Framtidsutsikter Operatører vil bli tvunget til å revidere de nåværende prismodellene, da de behøver varige overskudd for å finansiere- og møte den økende etterspørselen etter data. Framveksten av billigere "no-frills" mobiloperatører presser ned ARPU en i markedet. Lave fastpriser på abonnementer vil resultere i dårlige inntjeningsmuligheter på data. Vi antar at konsolideringen som preger industrien vil fortsette i årene som kommer. Operatørene ønsker å minimere kostnadene sine for å overleve reduserte marginer. God tilgang til gjeldsfinansiering med lave renter og en villighet i markedet til å garantere for dette, vil kunne øke konsolideringen ytterligere. Det er utvist korrelasjon mellom EBITDA og markedsandeler i telecomindustrien i flere undersøkelser, som vist til høyre. Dette skyldes hovedsakelig stordriftsfordeler. Suksessen til mobiloperatørene vil hovedsakelig stamme fra tre områder i framtiden; Merrill Lynch, Evnen til å tilegne seg spektrum Operatørene sin suksess avhenger i stor grad av tilgangen til spektrum (tillatelse til å benytte frekvensbåndet). Spektrumauksjoner blir stadig dyrere for selskapene. Telenor brukte NOK 5,7 mrd. på spektrum og lisenser i Tøff konkurranse om spektrum vil kunne føre til økte kostnader og dårligere resultater for selskapene. Nordiske operatører som Telenor og TeliaSonera deltar også i spektrumauksjoner i utlandet. 2. Evnen til å forbedre mobiltilgangen i utviklingsland, og ta en del av disse markedene. Da veksten i kundebasen i Norden avtar, vil utenlandske markeder bli viktigere for aktørene i framtiden. Potensielt volum og fordelaktig prissetting fører til at utviklingsland kommer til å være et fokusområde. Telecomindustrien er en tydelig regulert bransje. Korrupsjonssaker og bestikkelser kommer sannsynligvis til å øke i takt med ekspansjonen til nye markeder. 3. Evnen til å kapre markedsandeler fra OTT-tjenester. OTT-tjenester i form av tale og meldinger vil fortsette å koste operatørene dyrt. Ovum estimerer et tap for hele industrien til USD 386 mrd. i perioden Flere telecomselskaper har forsøkt å ta opp kampen med OTT-aktørene. Telenor har lansert videokonferansetjenesten «appear.in» og «Min Sky» i Kampen mot de spesialiserte OTT-leverandørene kommer til å bli vanskelig, da dette ikke er kjernedriften til mobiloperatørene. Telecombransjen vil måtte fortsette å levere utbytte til investorer, noe de yngre internettselskapene ikke er kjent for å gjøre. KPMG- Sector Issues Analysis, Telecommunications, June 2015 The Economist, The telecoms sector and emerging markets,

7 Media Utarbeidet av Mette Hole og Aurora Elgesem

8 Milliarder, US $ Media (1/4) Markedet i dag Bransjen omfatter mange ulike medier. I denne analysen har vi fokusert på avis, videomedier og internett, da det er på disse områdene vi finner de største endringene. Kundene i mediebransjen kan deles inn i to kundegrupper, sluttbrukere og annonsører Globalt medieforbruk Kundenes forbruk av medier har økt de siste årene, som vi kan se av grafen til høyre. Forbruket av tradisjonelle (ikke-digitale) medier er stabilt, mens all økning de siste årene har tilfalt digitale medier Mediebransjen er inne i en endringsfase fra analog til digitale medier. Vi er nå i krysningspunktet der bruken av digitale medier er i ferd med å overgå bruken av de tradisjonelle (ikke-digitale) mediene Digital Ikke-digital Total McKinsey & Company Et kjennetegn for mediebransjen er raske og kontinuerlige endringer, som mediebedriftene må imøtekomme for å være konkurransedyktige. Andel av befolkningen som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, 2014 Internett 88 Fjernsyn 74 Radio 64 Avis 49 Lydmedier 39 Bøker Videomedier Tidsskrift Ukeblad 8 9 Tegneserier 4 SSB 7

9 Media (2/4) Konkurransebildet Norske mediekonsern blir utfordret fra alle kanter: Globalisering fører til flere utenlandske aktører på det norske markedet. Spesielt internasjonale giganter som Google, Facebook og Netflix gir tøff konkurranse. Digitalisering fører til lave inngangsbarrierer for å etablere nye produkter og tjenester. Det gjør det lett for nye aktører å etablere seg på markedet. Disse er ofte svært gode på innovasjon og å raskt tilpasse seg endringer i markedet. For å imøtekomme konkurransen har det vært økt konsolidering blant de norske mediebedriftene de siste årene, noe vi tror kommer til å fortsette i årene fremover. Største mediekonsern etter omsetning i Norge 2013 Andre 26 % Schibsted 19 % Store internettaktører Google Størst på reklame i Norge Apple Størst på smarttelefoner, nettbrett, TV-internett YouTube Størst på korte videoer Netflix Flest abonnenter på internett-distribuerte filmer og serier HBO Egen innholdstjeneste, sterk på produksjon Schibsted VG, VGTV, regionsaviser Amedia 12 % Egmont Fonden 16 % * Mest besøkte norske internettsider (unike besøkende per uke) NRK 13 % Telenor (Telenor Broadcast) ** 14 % medienorge *TV 2 Gruppen ble i 2012 overtatt 100 % av Egmont, som kjøpte A- pressens andel i konsernet. **Telenors omsetning i mediesektoren er estimert av medienorge. Omsetningen omfatter også virksomhet som ikke lenger rapporteres under virksomhetsområdet Broadcast, slik som den norske kabel-tvvirksomheten. TNS Gallup 8

10 NOK Media (3/4) Drivere og trender Endringer i kundepreferanser for sluttbruker Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag Innhold: Sterkere preferanser for kvalitets- og nisjeinnhold, samt en mer individuell mediebruk. I tillegg er preferansene for sosiale medier (Facebook, Twitter, blogger) stadig økende. 66% av befolkningen som har internett er innom Facebook daglig. I aldersgruppen år er tilsvarende tall 92 %. Medium: Internettbruken er raskt voksende, som illustrert på grafen til høyre. Interessen for de andre mediene holder seg stabil, men oppleves heller på internett enn via tradisjonelle medier. Preferanser for OTT-tjenester har blitt sterke. Bruk av strømmetjenester for musikk og video øker kraftig. Det gjelder lovlige tjenester som Spotify og Netflix, men også ulovlige strømmetjenester som Popcorn Time. Plattform: Økt mobilbruk fører til at stadig flere har mobil eller nettbrett som foretrukket plattform for medier. Mer enn halvparten av besøkene på nettstedene TNS Gallup måler trafikken til, kommer fra mobil eller nettbrett. Endret adferd for annonsørene SSB Reklameinntektene flytter fra papir til internett og mobile plattformer, som illustrert av grafen til høyre. Ny teknologi har gjort det mulig å innhente informasjon om brukerne, samt å selge annonseplasser automatisk, og kan dermed spesialisere og effektivisere annonseringen. Store globale selskaper som Google og Facebook tar stadig mer av de norske reklameinntektene da de har høye brukertall og mye informasjon om brukerne sine. Annonsørene benytter seg stadig mer av «content marketing» å produsere innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder, f.eks. betalt innhold og sponsede artikler i tradisjonelle og sosiale medier. Bransjeglidninger Det tydelige skillet mellom de ulike mediene viskes ut og man ser en trend til økt bransjeglidning, f.eks. VG som i tillegg til nyheter nå også tilbyr TV, moteblogger, matoppskrifter og vektklubb. For å imøtekomme de stadig endrede preferansene må bedriftene tilpasse sine forretningsmodeller til å håndtere høyt tempo og utvikling av ferdighetsnivå. Netto reklameomsetning i norske medier Papiravis totalt TV Radio Kino Internett SSB Kilder: Mediåret , Nina Bjørnstad og Knut A. Tornes, medienorge; Innsikt piratfilm, Per Kristian Bjørkeng, Aftenposten søndag ; Horisont: Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper,kpmg November

11 Media (4/4) Framtidsutsikter Utfordringer Økt kundemakt Utallige valgmuligheter for sluttbrukeren i form av innhold, medium og plattform. Krever kvalitet og spesialisering fra mediebedriftene. Lave byttekostnader for kundene kan føre til lavere kundelojalitet. Inntekter fra digitalt innhold Utfordring å ta betalt av sluttbruker for digitalt innhold. Kundene har en forventning om at innhold på internett er gratis. Inntekter fra annonsering i tradisjonelle medier synker, inntjeningen fra digitale medier øker, men ikke tilsvarende. Piratvirksomhet senker inntektene. Ulovlig nedlastning har sunket, mens bruk av ulovlige strømmetjenester øker. Selskapene må utfordre dagens forretningsmodeller for å kunne drive lønnsomt. Blokkering av reklame på nett «Ad blocker» har blitt et velkjent fenomen begrenser tilgang på sluttbrukerkunder for annonsørene, og kan begrense betalingsvilligheten til annonsører fremover. Framtidsutsikter Fremveksten og bruken av sosiale medier vil fortsette å øke. Går i retning av å bli en seriøs kanal for medieinnhold. Mer og mer samles på én plattform, smarttelefoner, og med Internett som hovedkilde for innhold. For å kunne ta opp kampen om annonseinntektene med de internasjonale gigantene burde norske medieselskaper satse mer på innlogging på sine nettsider og benytte «Big data»-analyser. Informasjon om sluttbrukerne er en nøkkel i mediebransjen, både for å kunne tilby effektive annonseplasser og for å forstå hva sluttbrukerne ønsker og kunne respondere raskt på dette. Bokbransjen har ikke opplevd en like stor omveltning som resten av mediebransjen, fortsatt står papirbøker for 99,3% av bokomsetningen i Norge. Det er likevel grunn til å tro at en det vil skje en digital transformasjon i bokbransjen og man burde forberede seg på å møte utfordringene og mulighetene det medfører. Avisene, både papir og nett, har blitt de store taperne ved digitalisering av mediebransjen. Nettavisene har nok lesere, men dersom de ikke klarer å konvertere dem til en inntektsstrøm gjennom betalingsløsninger som blir oppfattet som fornuftige av leseren, går de en tøff tid i møte. Kilder: Mediåret , Nina Bjørnstad og Knut A. Tornes, medienorge; Horisont: Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper,kpmg November 2014; TNS Gallup 10

12 Bank og Finans Utarbeidet av Olav Nørstebø og Anne Marte Tombre

13 Bank og Finans (1/4) Markedet i dag Bankmarkedet i Norge kan deles opp i to deler; forretningsbanker og sparebanker. I tillegg har vi finansieringsforetak, skade- og livsforsikringsselskaper. Denne analysen vil fokusere hovedsakelig på bank og endringer som følge av digitalisering. Selskapstype og antall i Norge i dag Selskapstype Antall Sparebanker 105 Forretningsbanker 19 Finansieringsforetak 54 Pressede marginer som følge av lavere inntjening og i stor grad uendret kostnadsstruktur. Gir stor konkurranse om kundevolum. Skadeforsikringsselskaper 59 Differensiering av produkter som tilbys til målgruppen. Kundesegmentering for å skreddersy produktmiks til ulike segmenter. Livsforsikringsselskaper 13 Økt aktivitet i Financial Technology (FinTech) sørger for nye plattformer og Områder med behov for ekstern kompetanse aktører i bransjen. Vipps, SnapCash, PayPal, Nimble og Apple Pay er eksempler på FinTechløsninger. Norske ledere i bransjen indikerer mindre vilje til å benytte seg av konsulenttjenester. Dette er grunnet stort kostnadsfokus og ønske om bruk av interne ressurser. Men: IT-tjenester, juridisk rådgivning og regulatoriske problemstillinger fortsatt etterspurt. Preferanse for tillitsbasert forhold til spesialiserte konsulenter. Masteroppgave NHH 2015, Challenges in the Norwegian financial service sector and how to overcome them. 12

14 Bank og Finans (2/4) - Konkurransebildet Konkurransebilde Største norske sparebanker: DNB, SpareBank 1 Gruppen og Eikagruppen. Største norske forretningsbanker: Santander Consumer Bank, Bank 1 Oslo Akershus, BN bank, Storebrand og Gjensidige. Største utenlandske aktører på det norske markedet: Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Trygg og If. Antallet sparebanker går ned. Fusjoner har preget bransjen i lengre tid for å danne større og mer slagkraftige enheter. De største truslene for norske banker er store nordiske aktører, lavkost internettbanker og nyetableringer utenfor dagens finansbransje. Lokalbanker er spesielt utsatt ettersom kunden sjeldnere er fysisk i banken for å utføre banktjenester. Sparebanken Sør* 3 % SpareBank 1 Nord-Norge 3 % Sparebanken Vest 3 % SpareBank 1 SMN 4 % SpareBank 1 SR- Bank ASA 5 % Landkreditt Bank AS 6 % Andre Sparebanker. % av total forvaltningskapital. 20 % Forretningsbanker. % av total forvaltningskapital. Andre 23 % DNB Bank ASA 62 % Santander Consumer Bank AS 29 % Gjensidige Bank ASA 8 % Storebrand Bank ASA 10 % Finans Norge bankstatistikker. BNbank ASA 12 % Bank 1 Oslo Akershus AS 12 % 13

15 Bank og Finans (3/4) Drivere og trender USD 22 m. investert i FinTech i Norden 2014 Teknologi og digitalisering Investeringer i FinTech var på USD 22 m. i Norden i % vekst i Europa fra Globalt ble det investert over USD 12 mrd. Selskaper i Bank og Finans vil møte den høyeste økningen i kostnader innen fem år for å avverge 95% av nye og stadig mer sofistikerte cyber-angrep. 73% av verdens bank- og finansselskaper hadde i 2012 enten ikke startet, eller planlegger bruk av Big Data-aktiviteter, henholdsvis 26% og 47%. Potensielle bruksområder er svindeldeteksjon, rapportering, kundesegmentering, risikostyring og internrevisjon. Effektivisering av interne systemer for banker og forsikringsselskaper vil øke produktivitet i organisasjonen. Reguleringer Finansforetaksloven trer i kraft Inneholder generelt krav til internrevisjon i tillegg til krav om etablering av uavhengig risikostyringsfunksjon og «compliance». Små aktører tilpasser seg regelendringer enklere og raskere enn store. Kunder Teknologidrevet endring i kundeadferd. Kundene blir mindre lojale som følge av lett tilgjengelig informasjon om rentebetingelser og priser, samt systemer for bytte av bank. Makroøkonomiske faktorer FinTech-investeringer i Europa 2014 Accenture 2014, The Future of Fintech and Banking, Digitally disrupted or reimagined? Big Data-aktiviteter i selskaper Grafer her. Cyber Security Kilder: Lavrenteregime. Marginpress. Urolige tider i Eurosonen. Deloitte 2013, Transforming Cybersecurity New approaches for an evolving threat landscape IBM 2013, Analytics: The real-world use of big data in financial services. 14

16 Bank og Finans (4/4) - Framtidsutsikter En fullskala digital transformasjon av banker kan realisere en økning av EBITDA på 40% de neste fem årene. Største del (2/3) av potensialet ligger på kostnadssiden heller enn på inntekter. Noen av de viktigste framtidsutsiktene er: Forbedre operasjonell ytelse. Automatisering av service og digitale kanaler bak front-end-systemene. Digital transformasjon på kredittkort, kortsiktige lån og betaling er nærmest i tid. Bank-konto og boliglån (som er de største inntektsdriverne) på lengre sikt. Akselerert utvikling (ref. investeringer i FinTech) i konkurransebildet på betalingsløsninger gjør at etablerte aktører må handle raskt for å opprettholde konkurransefortrinn. Antallet, omfanget og kompleksiteten av cyber-angrep mot forsikringsselskaper øker raskt i antall og omfang. Selskapene i forsikringsbransjen er dårligere rustet enn banker mot denne typen angrep. Forsikringsbransjen mottar klart flest e-poster med fiendtlig innhold. Vil måtte investere i systemer og kompetanse i kampen mot angriperne. Med økende konkurranse i bankbransjen vil maksimal utnyttelse av tilgjengelig informasjon gjennom Big Data-analyser kunne skape konkurransefortrinn. Et enhetlig bilde på kundeaktivitet for å avdekke mønstre i kundeadferd som skiller ulike kundesegmenter er et eksempel på dette. I vaken av finanskrisen har raske og effektive risikostyringsverktøy og prognoser på ytelse av driften blitt viktigere. Inntekter fra betaling, indeksert McKinsey 2014, The Digital Battle Banks Must Win. Data and Analytics og investorpreferanser Kilder: McKinsey 2014, The rise of the digital bank KPMG 2014, Cyber crime: Insurers in the firing line KPMG 2015, Data and Analytics, A New Driver of Performance and Valuation. 15

17

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Dette er Lasse. Nå: Kommunikasjonsrådgiver GimCom

Dette er Lasse. Nå: Kommunikasjonsrådgiver GimCom Dette er Lasse Utdanning: Hovedfag i Medier og Kommunikasjon fra UIO Utdanning: Bedriftsøkonom fra BI Verv: Styreleder GimCom AS Verv: Styreleder Sponsor- og Eventforeningen Jobb: Journalist i VG Jobb:

Detaljer

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese TeliaSonera/Tele2 BECCLE-Seminar 15. april 2015 Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese Saken kort oppsummert 18. juli 2014: TeliaSonera (TSN) meldte kjøp av Tele2 Norge/Network Norway Konkurransetilsynets

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

Hva forklarer lesing av lokalaviser?

Hva forklarer lesing av lokalaviser? LEFT MARGIN RIGHT MARGIN RGIN 2 TOP Hva forklarer lesing av lokalaviser? 4 IS ARGIN Ivar Frønes & Knut-Arne Futsæter @Futsaeter LLAs landsmøte 18. april 201 TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier/nyheter

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Megatrendene Super Computeren Sosiale medier 1998 2004 -> 2007 Nettskyen Internet of things

Detaljer

Fintech fra et bankperspektiv

Fintech fra et bankperspektiv Fintech fra et bankperspektiv Christoffer O. Hernæs Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren Finansbransjen er i endring og innovasjonen

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Rapport 2013 «NRK sitt omdømme i Norges befolkning er stabilt sterkt» Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres

Detaljer

Global Entertainment & Media Outlook: 2008 2012

Global Entertainment & Media Outlook: 2008 2012 Norsk Redaktørforenings Høstkonferanse 2008 Global Entertainment & Media Outlook: 2008 2012 Helene Raa Bamrud Jørgen Risvik *connectedthinking PwC Den globale underholdnings- og medieindustrien forventer

Detaljer

Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O.

Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O. Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O. Hernæs @hernaes Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres 1 2 3 4 Dampmaskinen 1784 Masseproduksjon 1870 IT 1970 Smarte maskiner 2016 Det gjelder å følge

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Soknedal Sparebank etablert 1885

Soknedal Sparebank etablert 1885 Soknedal Sparebank etablert 1885 Lokalban Om banken Etablert i 1885 132 år. 3 kontorer: - Soknedal, administrasjonen, Servicetorg, BM avdeling og 2 PM-rådgivere jobber. - Støren, serviceavdeling og PM-rådgivere,

Detaljer

SØK OG ONLINE VIDEO INMA / PERFORMANCE KONFERANSEN

SØK OG ONLINE VIDEO INMA / PERFORMANCE KONFERANSEN SØK OG ONLINE VIDEO INMA / PERFORMANCE KONFERANSEN UNITED SCREENS IS A PREMIUM MULTI PLATFORM NETWORK WORKING WITH YOUTUBERS, INFLUENCERS, ADVERTISERS AND RIGHTS OWNERS SINCE 2013 VELKOMMEN! ML ALVÆR COUNTRY

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

Digitalisering og finansnæringen et makroperspektiv

Digitalisering og finansnæringen et makroperspektiv Digitalisering og finansnæringen et makroperspektiv Bente Sollid Storehaug ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Konkurransebildet endres. Innovatører river ned gamle monopoler = > inntekter stuper.

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Bakgrunn eksterne drivere Endrede krav og forventninger fra kundene fra digital talk til digital

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

DMPRO Stein G Lillemoen 31 august 2007. Oversikt: Mediebransjen/Kulturnæringer Medieøkonomi Prosjektledelse Eksempler

DMPRO Stein G Lillemoen 31 august 2007. Oversikt: Mediebransjen/Kulturnæringer Medieøkonomi Prosjektledelse Eksempler DMPRO Stein G Lillemoen 31 august 2007 Oversikt: Mediebransjen/Kulturnæringer Medieøkonomi Prosjektledelse Eksempler agenda Innblikk i mediebransjen(e) Medieøkonomi Perspektiv Noen begreper Verdikjeden

Detaljer

Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars. Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars. Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Hva skjer? Endret kundeadferd Nye partnerskap Digital transformasjon Digitalisering endrer

Detaljer

Skape konkurransekraft

Skape konkurransekraft Skape konkurransekraft Kunde og konsern i endring Konserndirektør Glenn Sæther Forretningsstøtte og utvikling SpareBank 1 SR-Bank Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern Bankenes hovedutfordring: Videreutvikle

Detaljer

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015 Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn Oslo, 20. oktober 2015 Rune Fjeldstad 2015 - Adm.dir Sparebank 1 BV 2013-2015 Partner, Bene Agere 2009-2012

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy Morgendagens mobile virkelighet Arne Joramo redaktør Telecom Revy Et nettsentrisk perspektiv Mobilnettene utvider og begrenser Nye nett betyr økte muligheter Terminalens funksjoner overgår ofte nettenes

Detaljer

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling ,

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling , Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling 2017 17100469, Jonny.nordoy@tns-gallup.no Oppsummering av de store linjene - 2017 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv

Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv Norwegian Smart Care Cluster 9. juni 2016 Martin Gjelsvik Velferdsteknologi arbeidspakke 3 11 intervjuer med ARENA bedrifter/leverandører

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Hva er kundene (egentlig) opptatt av?

Hva er kundene (egentlig) opptatt av? Hva er kundene (egentlig) opptatt av? Øistein Eriksen Tek- konferansen 16. november 2016 VAREDEKLARASJON Inntil 80 % fakta >10 % subjektivitet 10 % positiv konspirasjon En dash kortreist propaganda Side

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk... 6 2.1 Telefoni... 6 2.2 Fast og mobilt bredbånd...

Detaljer

Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017

Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017 Presentasjon av resultater 2. kvartal 2017 Investorpresentasjon, 25. august 2017 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Resultatvekst i andre

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

Mediestruktur-bolken - tema og litteratur. 2. Medienes økonomi. Medieøkonomi - særtrekk I. Disposisjon

Mediestruktur-bolken - tema og litteratur. 2. Medienes økonomi. Medieøkonomi - særtrekk I. Disposisjon Mediestruktur-bolken - tema og litteratur 2. Medienes økonomi 19. Januar: Medier, makt og demokrati Curran, James (2002) særlig kap 4 + 5 Skogerbø, Eli (1999) se også Eide (2001) kap 1 26. Januar: Medienes

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer

BankID-seminar 24. april 2014 - innledning. Odd Erling Håberget, BankID Norge 24.04.2014

BankID-seminar 24. april 2014 - innledning. Odd Erling Håberget, BankID Norge 24.04.2014 BankID-seminar 24. april 2014 - innledning Odd Erling Håberget, BankID Norge 24.04.2014 25.04.2014 2 Agenda BankID KPI BankID i offentlig sektor BankID på mobil Forretningsorientering av BankID BankID

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2016

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2016 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 016 Oppsummering av de store linjene - 016 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen for fjerde året på rad. Dette er særlig

Detaljer

Kampen om oppmerksomheten. Drammen

Kampen om oppmerksomheten. Drammen 1 Kampen om oppmerksomheten Drammen - 27.09.2017 2 Mediebilde i endring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Internett; 90 TV; 72 Mobilt medieinnhold; 65 Papiraviser Radio TV Internett Blader/Magasiner Mobilt

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017

Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017 Presentasjon av resultater 3. kvartal 2017 Investorpresentasjon, 26. oktober 2017 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Resultatveksten fortsetter

Detaljer

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Omstilling og kompetanseutvikling Adresseavisen landets eldste mediehus i endring En bransje

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap per 2. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 17. august 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Resultat for 4. kvartal og året Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea.

Resultat for 4. kvartal og året Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea. Resultat for 4. kvartal og året 2015 Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea. 1 Godt resultat i krevende tider Nordea Bank Norge leverer

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016 Steinar Haugli adm. banksjef Andrea Søfting banksjef Økonomi/ Finans Ide og verdigrunnlag Bankens identitet Sterk markedsposisjon Konkurransefortrinn

Detaljer

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag,

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, «Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, 20.11.17 John Arne Markussen, Administrerende direktør og Ansvarlig redaktør, Dagbladet AS Del av Aller Media AS Et velfungerende

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne?

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne? Trender i mediebransjen 2014 På tide å våkne? Hanne Josefsen 15. mai 2014 Papirforbruket er redusert 40% de siste 5 årene (*Helge Rosbach, Antalis) Vi leser fortsatt! 1 789 000* 1 777 000* 1 709 000*

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Det digitale reisen i Fana Sparebank. Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017

Det digitale reisen i Fana Sparebank. Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017 Det digitale reisen i Fana Sparebank Adm.dir. Lisbet K. Nærø 2. Juni 2017 02.06.2017 Side 1 Digitalisering FSB Fana er symbolet på det digitale.. ingen tvil om det! F A N A 02.06.2017 Side 2 Digitalisering

Detaljer

NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD

NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD NRK OG LOKALT MEDIEMANGFOLD Innspillsmøte Medietilsynet STIG FINSLO, AMEDIA 20. NOVEMBER 2017 Oppdraget: «Vi vil se på hvordan NRKs tilbud, særlig på nett, påvirker de kommersielle konkurrentenes virksomhet.

Detaljer

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2

MEDIEUTVIKLING. Analyse, NRK 2 MEDIEUTVIKLING 2 1961-2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 81 81 68 66 38 Newspapers Radio TV Internet 0 61 65 69 71 73 77 80 83 85 87 89 91 93 95 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2006 2006/2007

Detaljer

Schibsted Søk fremover

Schibsted Søk fremover Schibsted Søk fremover Presentasjon for SEB Enskilda 20. November 2007 Agenda Søkeproduktet forenkles og redesignes, langsiktig løp for å bygge unikhet Annonsenettverk for søkeordsannonser strategisk viktig

Detaljer

Strategiutvikling i den digitale transformasjonen. Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media

Strategiutvikling i den digitale transformasjonen. Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media Strategiutvikling i den digitale transformasjonen Møte NTVA, 6.oktober 2015 Per Axel Koch, Konsernsjef Polaris Media Mediebildet i endring 2 Teknologien blir stadig mer mobil, mer personlig og alltid påkoblet

Detaljer

Medietrender 11.10.12. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter

Medietrender 11.10.12. Knut-Arne Futsæter @Futsaeter Medietrender 11.10.12 Knut-Arne Futsæter @Futsaeter AGENDA 1. Papiraviser 2. Blader og magasiner 3. Radio 4. TV og streaming 5. Internett og mobil 6. Sosiale nettsamfunn 7. Oppsummering 2 Antall leste

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn.

Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn. Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn. Er designerens rolle i dagens mediesamfunn avgjørende for det visuelle språket som formidles i mer og større grad gjennom tv, internett

Detaljer

Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Takk for at du tar deg tid til å svare på dette skjemaet. Du svarer ved

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016 God morgen kom i gang digital strategi 15. desember 2016 Organisasjonens strategi Digital strategi Forretningsmål Digital strategi Resultat før/etter skatt, omsetning og større markedsandel ved Salg Redusere

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer