Internprosjekt Bransjeanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internprosjekt Bransjeanalyse"

Transkript

1 Internprosjekt Bransjeanalyse Utarbeidet av: Aurora Smith Elgesem Anne Marte Tombre Mette Hole Marius Sandberg Olav Nørstebø Juli 2015

2 Telecom Utarbeidet av Marius Sandberg

3 Telecom (1/4) - Markedet i dag Telecombransjen kan deles opp i faste- og mobile tjenester. Faste tjenester omfatter data- og lydtjenester. Faste datatjenester er internett over kabel og omfatter lyd, bilde og video. Faste lydtjenester oppfattes som hjemmetelefon. Mobile tjenester omfatter tradisjonelle tjenester som tale, SMS og databruk, samt mobilt bredbånd. Denne analysen velger å fokusere på mobile tjenester, da ny teknologi og endring i forbrukerpreferanser har økt bruken av slike tjenester betraktelig de siste årene. Mens kundebasen til mobiloperatører i USA og Vest-Europa stagnerer, øker veksten i de fleste utviklingsland. Veksten i utviklingslandendene er gjerne drevet av økt velstand og større middelklasser, samt forbedret infrastruktur. Et underpenetrert marked i Midtøsten fungerer som en driver for den globale telecomindustrien. Landende i Midtøsten er på verdenstoppen i ARPU (inntekt per bruker), med et forbruk på fire ganger verdien av den gjennomsnittlige brukeren i USA. Teleoperatørene har gjerne gode EBITDA-marginer, men store kapitalinvesteringer og en høy grad av gjeld begrenser ofte resultatene deres. Kostnader til salg/ markedsføring og utvikling av mobilnettverk er ofte de største OPEX/ CAPEX postene (i snitt 17% og 16% av totale kostnader). Investorer oppfatter gjerne telecomselskapene som utbyttemaskiner. Operatører tar ofte på seg gjeld for å holde utbyttene stabile, da dette kan påvirke børsverdien direkte. Framveksten av billigere operatører i Norge har ført til en intens priskonkurranse, som har ført til at ARPU er fallende. For å dekke de høye kostnadene knyttet til kapitalinvesteringer behøver operatørene volum i kundebasen, da marginene i bransjen er fallende. Dette har ført til en høy grad av konsolidering den siste tiden. Telenor og TeliaSonera har i dag samlet rundt 90% av markedsandelene i Norge. Teleoperatørene mister stadig kontrollen over håndsettene, noe som svekker kunderelasjonene og brukerlojaliteten. Masseforhandlere som Elkjøp og Expert opplever et økt salg av telefoner, som oftest uten bindingstid som var vanlig før. Teleoperatørene mister dermed et viktig berøringspunkt til kunden og muligheter for mersalg. Kilder: NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), 2015 KPMG- Sector Issues Analysis, Telecommunications, June 2015 Presentasjon A.T. Kearney,

4 Telecom (2/4) - Konkurransebildet I markedet skilles det gjerne mellom tre typer mobile aktører, nemlig operatører (MNO), virtuelle operatører (MVNO) og videreselgere. Operatørene (MNO) er tjenesteleverandører med en sterk markedsposisjon som benytter eget nettverk. De utvikler, vedlikeholder og eier infrastrukturen. Virtuelle operatører (MVNO) produserer egne tjenester i nettet til MNO ene. Disse aktørene har gjerne egne sentraler og teknisk tjenesteproduksjon. Videreselgere «formidler» tjenestene til teleoperatørene (MNO) og har ikke egen produksjon. Det er kun merkevaren, tjenestene og prisplanen som er ulik. Eksempler på aktører i det norske markedet: MNO: Telenor, TeliaSonera og Ice (tidl. Network Norway) MVNO: TDC, Hello og Phonero (tidl. Ventero) Videreselgere: Chess, One Call, MyCall Markedsandeler (antall mobilabonnementer) Markedsandeler (omsetning mobil/mobilt bredbånd) *Tele2. 6 % Øvrige. 9 % Phonero (tidl. Ventelo). 2 % Øvrige. 5 % Ice. 2 % Tele2. 6 % */**Network Norway (ink. OneCall, MyCall). 12 % Network Norway (ink. OneCall, MyCall). 9 % Telenor (ink. Djuice, Talkmore). 50 % TeliaSonera (ink. NetCom, Chess). 21 % Telenor (ink. Djuice, Talkmore). 55 % TeliaSonera (ink. NetCom, Chess). 23 % * I 2013 ble Network Norway slått sammen med Tele2 Norge ** I 2014 ble Network Norway/Tele2 kjøpt opp av TeliaSonera bedriftskunder i NN måtte selges til Ice. 15. juni 2015: Network Norway skifter navn til ice.net NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

5 Telecom (3/4) - Drivere og trender Drivere 1. Utvikling- og forbedring av mobilnettverket (hovedsakelig 4G). I Norge økte de totale investeringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur fra NOK 8,4 mrd. i 2013 til NOK 9 mrd. i 2014, en økning på 6,4%. NOK 2,5 mrd. (28%) av de totale investeringene kan relateres til mobilnettet. 2. Økt penetrering av smarttelefoner/ tablets i markedet. En sterk vekst i tilgangen til smarttelefoner og tablets betyr at forbrukeren til enhver tid har tilgang til elektroniske medier. Dette preger atferden til forbrukerne. 3. Endring i forbrukeratferd. Norske forbrukere tilbringer mere tid på digitale plattformer enn tidligere. Kommunikasjon og medieavspilling foregår oftere gjennom databruk enn før. Trender Mobiloperatørene har i stor grad lagt om sine abonnement til fastprisavtaler, der tale, SMS og databruk er inkludert. Dette fører til et skift i inntekter, som vist til høyre. Etterspørselen etter mobiltjenester er i sterk endring: Data øker: Fra vil det globale markedet vokse med USD 128 mrd. Tale faller: Fra vil det globale markedet falle med USD 38 mrd. Hard konkurranse og lave fastprisavtaler påvirker inntjeningen på økt databruk. OTT-innhold (Facebook, WhatsApp) er et økende problem for mobiloperatører. OTT skal ha kostet bransjen USD 14 mrd. totalt i 2011 (substitutt for tale/sms). OTT opptar store deler av bredbåndsnettet, uten at operatørene inkluderes direkte. Flere aktører prøver å ta en del av dette markedet (skytjenester o.l.), men konkurransen mot spesialiserte leverandører er tøff. Tilgang til elektroniske medier i Bruk av elektroniske tilbud hver dag, hjemmet, Norge Norge 80% 80% 82% 81% 73% 70% 61% 62% 57% 54% 37% 35% 31% 27% 23% Smarttelefon Nettbrett Internett på mobil Mobilsamtale Musikk på mobil Endring i omsetning for mobiltelefoni ssb.no Norsk mediebarometer KPMG- Sector Issues Analysis, Telecommunications, June 2015 KPMG. International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

6 Telecom (4/4) - Framtidsutsikter Operatører vil bli tvunget til å revidere de nåværende prismodellene, da de behøver varige overskudd for å finansiere- og møte den økende etterspørselen etter data. Framveksten av billigere "no-frills" mobiloperatører presser ned ARPU en i markedet. Lave fastpriser på abonnementer vil resultere i dårlige inntjeningsmuligheter på data. Vi antar at konsolideringen som preger industrien vil fortsette i årene som kommer. Operatørene ønsker å minimere kostnadene sine for å overleve reduserte marginer. God tilgang til gjeldsfinansiering med lave renter og en villighet i markedet til å garantere for dette, vil kunne øke konsolideringen ytterligere. Det er utvist korrelasjon mellom EBITDA og markedsandeler i telecomindustrien i flere undersøkelser, som vist til høyre. Dette skyldes hovedsakelig stordriftsfordeler. Suksessen til mobiloperatørene vil hovedsakelig stamme fra tre områder i framtiden; Merrill Lynch, Evnen til å tilegne seg spektrum Operatørene sin suksess avhenger i stor grad av tilgangen til spektrum (tillatelse til å benytte frekvensbåndet). Spektrumauksjoner blir stadig dyrere for selskapene. Telenor brukte NOK 5,7 mrd. på spektrum og lisenser i Tøff konkurranse om spektrum vil kunne føre til økte kostnader og dårligere resultater for selskapene. Nordiske operatører som Telenor og TeliaSonera deltar også i spektrumauksjoner i utlandet. 2. Evnen til å forbedre mobiltilgangen i utviklingsland, og ta en del av disse markedene. Da veksten i kundebasen i Norden avtar, vil utenlandske markeder bli viktigere for aktørene i framtiden. Potensielt volum og fordelaktig prissetting fører til at utviklingsland kommer til å være et fokusområde. Telecomindustrien er en tydelig regulert bransje. Korrupsjonssaker og bestikkelser kommer sannsynligvis til å øke i takt med ekspansjonen til nye markeder. 3. Evnen til å kapre markedsandeler fra OTT-tjenester. OTT-tjenester i form av tale og meldinger vil fortsette å koste operatørene dyrt. Ovum estimerer et tap for hele industrien til USD 386 mrd. i perioden Flere telecomselskaper har forsøkt å ta opp kampen med OTT-aktørene. Telenor har lansert videokonferansetjenesten «appear.in» og «Min Sky» i Kampen mot de spesialiserte OTT-leverandørene kommer til å bli vanskelig, da dette ikke er kjernedriften til mobiloperatørene. Telecombransjen vil måtte fortsette å levere utbytte til investorer, noe de yngre internettselskapene ikke er kjent for å gjøre. KPMG- Sector Issues Analysis, Telecommunications, June 2015 The Economist, The telecoms sector and emerging markets,

7 Media Utarbeidet av Mette Hole og Aurora Elgesem

8 Milliarder, US $ Media (1/4) Markedet i dag Bransjen omfatter mange ulike medier. I denne analysen har vi fokusert på avis, videomedier og internett, da det er på disse områdene vi finner de største endringene. Kundene i mediebransjen kan deles inn i to kundegrupper, sluttbrukere og annonsører Globalt medieforbruk Kundenes forbruk av medier har økt de siste årene, som vi kan se av grafen til høyre. Forbruket av tradisjonelle (ikke-digitale) medier er stabilt, mens all økning de siste årene har tilfalt digitale medier Mediebransjen er inne i en endringsfase fra analog til digitale medier. Vi er nå i krysningspunktet der bruken av digitale medier er i ferd med å overgå bruken av de tradisjonelle (ikke-digitale) mediene Digital Ikke-digital Total McKinsey & Company Et kjennetegn for mediebransjen er raske og kontinuerlige endringer, som mediebedriftene må imøtekomme for å være konkurransedyktige. Andel av befolkningen som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag, 2014 Internett 88 Fjernsyn 74 Radio 64 Avis 49 Lydmedier 39 Bøker Videomedier Tidsskrift Ukeblad 8 9 Tegneserier 4 SSB 7

9 Media (2/4) Konkurransebildet Norske mediekonsern blir utfordret fra alle kanter: Globalisering fører til flere utenlandske aktører på det norske markedet. Spesielt internasjonale giganter som Google, Facebook og Netflix gir tøff konkurranse. Digitalisering fører til lave inngangsbarrierer for å etablere nye produkter og tjenester. Det gjør det lett for nye aktører å etablere seg på markedet. Disse er ofte svært gode på innovasjon og å raskt tilpasse seg endringer i markedet. For å imøtekomme konkurransen har det vært økt konsolidering blant de norske mediebedriftene de siste årene, noe vi tror kommer til å fortsette i årene fremover. Største mediekonsern etter omsetning i Norge 2013 Andre 26 % Schibsted 19 % Store internettaktører Google Størst på reklame i Norge Apple Størst på smarttelefoner, nettbrett, TV-internett YouTube Størst på korte videoer Netflix Flest abonnenter på internett-distribuerte filmer og serier HBO Egen innholdstjeneste, sterk på produksjon Schibsted VG, VGTV, regionsaviser Amedia 12 % Egmont Fonden 16 % * Mest besøkte norske internettsider (unike besøkende per uke) NRK 13 % Telenor (Telenor Broadcast) ** 14 % medienorge *TV 2 Gruppen ble i 2012 overtatt 100 % av Egmont, som kjøpte A- pressens andel i konsernet. **Telenors omsetning i mediesektoren er estimert av medienorge. Omsetningen omfatter også virksomhet som ikke lenger rapporteres under virksomhetsområdet Broadcast, slik som den norske kabel-tvvirksomheten. TNS Gallup 8

10 NOK Media (3/4) Drivere og trender Endringer i kundepreferanser for sluttbruker Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag Innhold: Sterkere preferanser for kvalitets- og nisjeinnhold, samt en mer individuell mediebruk. I tillegg er preferansene for sosiale medier (Facebook, Twitter, blogger) stadig økende. 66% av befolkningen som har internett er innom Facebook daglig. I aldersgruppen år er tilsvarende tall 92 %. Medium: Internettbruken er raskt voksende, som illustrert på grafen til høyre. Interessen for de andre mediene holder seg stabil, men oppleves heller på internett enn via tradisjonelle medier. Preferanser for OTT-tjenester har blitt sterke. Bruk av strømmetjenester for musikk og video øker kraftig. Det gjelder lovlige tjenester som Spotify og Netflix, men også ulovlige strømmetjenester som Popcorn Time. Plattform: Økt mobilbruk fører til at stadig flere har mobil eller nettbrett som foretrukket plattform for medier. Mer enn halvparten av besøkene på nettstedene TNS Gallup måler trafikken til, kommer fra mobil eller nettbrett. Endret adferd for annonsørene SSB Reklameinntektene flytter fra papir til internett og mobile plattformer, som illustrert av grafen til høyre. Ny teknologi har gjort det mulig å innhente informasjon om brukerne, samt å selge annonseplasser automatisk, og kan dermed spesialisere og effektivisere annonseringen. Store globale selskaper som Google og Facebook tar stadig mer av de norske reklameinntektene da de har høye brukertall og mye informasjon om brukerne sine. Annonsørene benytter seg stadig mer av «content marketing» å produsere innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder, f.eks. betalt innhold og sponsede artikler i tradisjonelle og sosiale medier. Bransjeglidninger Det tydelige skillet mellom de ulike mediene viskes ut og man ser en trend til økt bransjeglidning, f.eks. VG som i tillegg til nyheter nå også tilbyr TV, moteblogger, matoppskrifter og vektklubb. For å imøtekomme de stadig endrede preferansene må bedriftene tilpasse sine forretningsmodeller til å håndtere høyt tempo og utvikling av ferdighetsnivå. Netto reklameomsetning i norske medier Papiravis totalt TV Radio Kino Internett SSB Kilder: Mediåret , Nina Bjørnstad og Knut A. Tornes, medienorge; Innsikt piratfilm, Per Kristian Bjørkeng, Aftenposten søndag ; Horisont: Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper,kpmg November

11 Media (4/4) Framtidsutsikter Utfordringer Økt kundemakt Utallige valgmuligheter for sluttbrukeren i form av innhold, medium og plattform. Krever kvalitet og spesialisering fra mediebedriftene. Lave byttekostnader for kundene kan føre til lavere kundelojalitet. Inntekter fra digitalt innhold Utfordring å ta betalt av sluttbruker for digitalt innhold. Kundene har en forventning om at innhold på internett er gratis. Inntekter fra annonsering i tradisjonelle medier synker, inntjeningen fra digitale medier øker, men ikke tilsvarende. Piratvirksomhet senker inntektene. Ulovlig nedlastning har sunket, mens bruk av ulovlige strømmetjenester øker. Selskapene må utfordre dagens forretningsmodeller for å kunne drive lønnsomt. Blokkering av reklame på nett «Ad blocker» har blitt et velkjent fenomen begrenser tilgang på sluttbrukerkunder for annonsørene, og kan begrense betalingsvilligheten til annonsører fremover. Framtidsutsikter Fremveksten og bruken av sosiale medier vil fortsette å øke. Går i retning av å bli en seriøs kanal for medieinnhold. Mer og mer samles på én plattform, smarttelefoner, og med Internett som hovedkilde for innhold. For å kunne ta opp kampen om annonseinntektene med de internasjonale gigantene burde norske medieselskaper satse mer på innlogging på sine nettsider og benytte «Big data»-analyser. Informasjon om sluttbrukerne er en nøkkel i mediebransjen, både for å kunne tilby effektive annonseplasser og for å forstå hva sluttbrukerne ønsker og kunne respondere raskt på dette. Bokbransjen har ikke opplevd en like stor omveltning som resten av mediebransjen, fortsatt står papirbøker for 99,3% av bokomsetningen i Norge. Det er likevel grunn til å tro at en det vil skje en digital transformasjon i bokbransjen og man burde forberede seg på å møte utfordringene og mulighetene det medfører. Avisene, både papir og nett, har blitt de store taperne ved digitalisering av mediebransjen. Nettavisene har nok lesere, men dersom de ikke klarer å konvertere dem til en inntektsstrøm gjennom betalingsløsninger som blir oppfattet som fornuftige av leseren, går de en tøff tid i møte. Kilder: Mediåret , Nina Bjørnstad og Knut A. Tornes, medienorge; Horisont: Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper,kpmg November 2014; TNS Gallup 10

12 Bank og Finans Utarbeidet av Olav Nørstebø og Anne Marte Tombre

13 Bank og Finans (1/4) Markedet i dag Bankmarkedet i Norge kan deles opp i to deler; forretningsbanker og sparebanker. I tillegg har vi finansieringsforetak, skade- og livsforsikringsselskaper. Denne analysen vil fokusere hovedsakelig på bank og endringer som følge av digitalisering. Selskapstype og antall i Norge i dag Selskapstype Antall Sparebanker 105 Forretningsbanker 19 Finansieringsforetak 54 Pressede marginer som følge av lavere inntjening og i stor grad uendret kostnadsstruktur. Gir stor konkurranse om kundevolum. Skadeforsikringsselskaper 59 Differensiering av produkter som tilbys til målgruppen. Kundesegmentering for å skreddersy produktmiks til ulike segmenter. Livsforsikringsselskaper 13 Økt aktivitet i Financial Technology (FinTech) sørger for nye plattformer og Områder med behov for ekstern kompetanse aktører i bransjen. Vipps, SnapCash, PayPal, Nimble og Apple Pay er eksempler på FinTechløsninger. Norske ledere i bransjen indikerer mindre vilje til å benytte seg av konsulenttjenester. Dette er grunnet stort kostnadsfokus og ønske om bruk av interne ressurser. Men: IT-tjenester, juridisk rådgivning og regulatoriske problemstillinger fortsatt etterspurt. Preferanse for tillitsbasert forhold til spesialiserte konsulenter. Masteroppgave NHH 2015, Challenges in the Norwegian financial service sector and how to overcome them. 12

14 Bank og Finans (2/4) - Konkurransebildet Konkurransebilde Største norske sparebanker: DNB, SpareBank 1 Gruppen og Eikagruppen. Største norske forretningsbanker: Santander Consumer Bank, Bank 1 Oslo Akershus, BN bank, Storebrand og Gjensidige. Største utenlandske aktører på det norske markedet: Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Trygg og If. Antallet sparebanker går ned. Fusjoner har preget bransjen i lengre tid for å danne større og mer slagkraftige enheter. De største truslene for norske banker er store nordiske aktører, lavkost internettbanker og nyetableringer utenfor dagens finansbransje. Lokalbanker er spesielt utsatt ettersom kunden sjeldnere er fysisk i banken for å utføre banktjenester. Sparebanken Sør* 3 % SpareBank 1 Nord-Norge 3 % Sparebanken Vest 3 % SpareBank 1 SMN 4 % SpareBank 1 SR- Bank ASA 5 % Landkreditt Bank AS 6 % Andre Sparebanker. % av total forvaltningskapital. 20 % Forretningsbanker. % av total forvaltningskapital. Andre 23 % DNB Bank ASA 62 % Santander Consumer Bank AS 29 % Gjensidige Bank ASA 8 % Storebrand Bank ASA 10 % Finans Norge bankstatistikker. BNbank ASA 12 % Bank 1 Oslo Akershus AS 12 % 13

15 Bank og Finans (3/4) Drivere og trender USD 22 m. investert i FinTech i Norden 2014 Teknologi og digitalisering Investeringer i FinTech var på USD 22 m. i Norden i % vekst i Europa fra Globalt ble det investert over USD 12 mrd. Selskaper i Bank og Finans vil møte den høyeste økningen i kostnader innen fem år for å avverge 95% av nye og stadig mer sofistikerte cyber-angrep. 73% av verdens bank- og finansselskaper hadde i 2012 enten ikke startet, eller planlegger bruk av Big Data-aktiviteter, henholdsvis 26% og 47%. Potensielle bruksområder er svindeldeteksjon, rapportering, kundesegmentering, risikostyring og internrevisjon. Effektivisering av interne systemer for banker og forsikringsselskaper vil øke produktivitet i organisasjonen. Reguleringer Finansforetaksloven trer i kraft Inneholder generelt krav til internrevisjon i tillegg til krav om etablering av uavhengig risikostyringsfunksjon og «compliance». Små aktører tilpasser seg regelendringer enklere og raskere enn store. Kunder Teknologidrevet endring i kundeadferd. Kundene blir mindre lojale som følge av lett tilgjengelig informasjon om rentebetingelser og priser, samt systemer for bytte av bank. Makroøkonomiske faktorer FinTech-investeringer i Europa 2014 Accenture 2014, The Future of Fintech and Banking, Digitally disrupted or reimagined? Big Data-aktiviteter i selskaper Grafer her. Cyber Security Kilder: Lavrenteregime. Marginpress. Urolige tider i Eurosonen. Deloitte 2013, Transforming Cybersecurity New approaches for an evolving threat landscape IBM 2013, Analytics: The real-world use of big data in financial services. 14

16 Bank og Finans (4/4) - Framtidsutsikter En fullskala digital transformasjon av banker kan realisere en økning av EBITDA på 40% de neste fem årene. Største del (2/3) av potensialet ligger på kostnadssiden heller enn på inntekter. Noen av de viktigste framtidsutsiktene er: Forbedre operasjonell ytelse. Automatisering av service og digitale kanaler bak front-end-systemene. Digital transformasjon på kredittkort, kortsiktige lån og betaling er nærmest i tid. Bank-konto og boliglån (som er de største inntektsdriverne) på lengre sikt. Akselerert utvikling (ref. investeringer i FinTech) i konkurransebildet på betalingsløsninger gjør at etablerte aktører må handle raskt for å opprettholde konkurransefortrinn. Antallet, omfanget og kompleksiteten av cyber-angrep mot forsikringsselskaper øker raskt i antall og omfang. Selskapene i forsikringsbransjen er dårligere rustet enn banker mot denne typen angrep. Forsikringsbransjen mottar klart flest e-poster med fiendtlig innhold. Vil måtte investere i systemer og kompetanse i kampen mot angriperne. Med økende konkurranse i bankbransjen vil maksimal utnyttelse av tilgjengelig informasjon gjennom Big Data-analyser kunne skape konkurransefortrinn. Et enhetlig bilde på kundeaktivitet for å avdekke mønstre i kundeadferd som skiller ulike kundesegmenter er et eksempel på dette. I vaken av finanskrisen har raske og effektive risikostyringsverktøy og prognoser på ytelse av driften blitt viktigere. Inntekter fra betaling, indeksert McKinsey 2014, The Digital Battle Banks Must Win. Data and Analytics og investorpreferanser Kilder: McKinsey 2014, The rise of the digital bank KPMG 2014, Cyber crime: Insurers in the firing line KPMG 2015, Data and Analytics, A New Driver of Performance and Valuation. 15

17

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER Nina Bjørnstad Knut A. Tornes Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge 214 medienorge 214 ISBN 978-82-833-37-6

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 1 FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Dokumentdetaljer Econ-rapport

Detaljer

INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/

INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/ Årsrapport 2014 INNHOLD Til aksjonærene /01/ Styrets årsberetning 2014 /04/ ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN Resultatregnskap /24/ Oppstilling av totalresultat /25/ Oppstilling av finansiell stilling /26/ Oppstilling

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Regnskap og økonomisk styring Veileder: Førsteamanuensis Endre Bjørndal En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel

Detaljer

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Norge 2012 2 Innhold FORORD.... 4 DEL 1: FAKTA OM DET NORSKE MOBILMARKEDET.... 7 1.1 Verdikjeden.... 8 Grossistmarkedet.... 9 Sluttbrukermarkedet....

Detaljer

Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon

Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon Rapport utarbeidet for Post- og teletilsynet Desember 2011 Kolofon Tittel: Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen

Detaljer

Unitech Wireless verdiødeleggende for Telenors aksjonærer?

Unitech Wireless verdiødeleggende for Telenors aksjonærer? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Unitech Wireless verdiødeleggende for Telenors aksjonærer? Av Joachim Wulff-Olsen og Christian Mykland Veileder: Professor Frode Sættem Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Mobilt Internett Jørgen Ramberg Zakariassen Masteroppgave ved Økonomisk Institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO 31.01.2011 Mobilt internett. Prisdiskriminering, prisstrukturer

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 28/11 Hvordan finansiere journalistikk? - Jakten på bærekraftige forretningsmodeller i en digital mediehverdag av Ruth Rørvik SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models

Detaljer

Verdivurdering av Tele2 Norge AS

Verdivurdering av Tele2 Norge AS Erik Auset Lasse Lund Sigmund Hollerud Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Verdivurdering av Tele2 Norge AS DIP 9532 - Økonomistyring og investeringsanalyse BI Trondheim 10.06.2010 Denne oppgaven er

Detaljer

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes.

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes. g llo. I ve been meaning to call you. How ke du var her. Non, prenez lautobus. Bien after the sno ise me in a way i have never thought of We would try to s so dissmayed i need to take a walk and look at

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer

Lederagenda Bank 2014

Lederagenda Bank 2014 RAPPORT Lederagenda Bank 2014 en undersøkelse blant norske sparebanksjefer kpmg.no Stø kurs inn i fremtiden I KPMG har vi et bredt sammensatt og spesialisert finansmiljø som er ledende innenfor sine områder

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013)

Prop. 69 L. Endringer i ekomloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) (2012 2013) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 69 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 7 1.1 Sikkerhet

Detaljer

Løsningsforslag Ordinær Eksamen 2007

Løsningsforslag Ordinær Eksamen 2007 Løsningsforslag Ordinær Eksamen 2007 Oppgave 1 (Einar/Astrid) Hvilke av følgende utsagn knyttet til telekom historien er riktige? a. I Norge var telenettet et statlig monopol fra starten av. F b. Introduksjon

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer