Innhold: Styrets beretning...2 Styret i Om oss...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Innhold: I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft Styrets beretning Styret i Om oss Aktiviteter i 2006: Mat Energi Kunnskap Nyskaping Livskvalitet Offentlig sektor Infrastruktur Internasjonalisering Markedsføring Informasjon Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Høsten 2003 besluttet de fire kommunene på Nord- Jæren å videreføre ARNE-prosjektet, som vi den gang het, frem til høsten Erfaringene med næringsutviklingssamarbeidet som startet i 1999 hadde gitt resultater og kommunene ønsket å satse videre. Siden 2003 har imidlertid prosjektet fått en annen form og oppgavene har blitt flere. I 2004 ble ARNE-prosjektet samlokalisert med andre næringspolitiske organer på Forus: Forus Næringspark AS, Universitetsfondet AS, Sola Terminalbygg AS, Stavanger-regionens Europakontor og Stavanger-regionens internasjonale engasjement. Vi fikk også en felles leder for alle enhetene. Formålet med samlokaliseringen og felles ledelse var å oppnå større samhandling og slagkraft. I 2005 presenterte ARNE en ny strategisk næringsplan for Stavanger-regionen. Næringsplanen var et resultat av innspill fra både privat næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og offentlige virksomheter. Siden næringsplanen ble godkjent i 2005, ser vi at målene og visjonene blir brukt av flere organisasjoner og næringslivsaktører i Stavanger-regionen. Regionens verdier - åpen, energisk og nyskapende - begynner å bli velkjente. Samtidig ser vi at visjonene våre diskuteres på regionalt nivå dette gjelder både målet om å bli europeisk energihovedstad og målet om å videreutvikle matnæringen i regionen. En vellykket annonsekampanje har også gjort Stavanger-regionens næringslivsarbeid synlig. Dugnadsånd og samarbeidsvilje er definitivt et fortrinn for regionen vår. I 2005 endret vi navn fra ARNE-prosjektet til Stavangerregionen Næringsutvikling(Greater Stavanger Economic Development på engelsk). Navnet signaliserte at 14 kommuner gikk sammen om felles satsing på regional næringsutvikling. Selv om de formelt ikke er eiere av virksomheten, gjøres de fleste prosjekter i samarbeidet med alle 14 kommunene i regionen. Det arbeides nå med løsninger hvor samtlige kommuner i regionen inviteres til forpliktende deltakelse og aktiv innflytelse i de styrende organer. Det var likevel ikke bare navnet som var nytt, men vi fikk nye og utvidede oppgaver og flere folk med på laget. I 2005 ansatte vi tre mulighetsutviklere som fikk ansvar for markedsføring, kunnskap, energi og infrastruktur. Aktivitetsnivået har økt betydelig siden Det som lenge var strategisk arbeid med fokus på analyser og strategi, har utviklet seg i operativ retning. Selv om vi fortsatt arbeider med strategier, analyser og utredninger, driver vi i tillegg med markedsføring. Vi er tett på FOUmiljøene både lokalt og internasjonalt, vi tar med rekordstore delegasjoner på oljemesser og legger til rette for økt samhandling innenfor næringsklynger som mat og energi. I løpet av de siste fire årene har organisasjonen vår blitt kjent i politiske miljø, i næringslivskretser og FOU-miljøer. Vi får stadig forespørsler om samarbeid, bistand og informasjon. I løpet av 2005 og 2006 har flere delegasjoner, næringsråd og representanter fra ulike geografiske områder besøkt oss. Alle vil de trekke veksler på hvordan 14 kommuner kan arbeide strategisk og operativt med næringsutvikling. Mange har notert seg at Stavangerregionen har blitt kåret til Norges beste næringslivsregion tre år på rad ( ). 1

3 Styrets beretning Stavanger-regionen Næringsutvikling er formelt organisert inn under selskapet Forus Næringspark AS som ivaretar alle selskaps- og arbeidsrettslige forhold. Dette er nærmere omtalt i årsrapporten fra Forus Næringspark. Stavanger-regionen Næringsutvikling opptrer imidlertid med en selvstendig økonomi gjennom eget budsjett og årsregnskap. Virksomheten hadde for 2006 en omsetning på kr. 18,7 mill. Hovedtyngden av virksomheten er salg av ulike tjenester innen feltet næringsutvikling til kommunene som de ellers ville måtte ha utført i egen regi. Ordinære driftsinntekter var på kr. 10,9 mill. I tillegg utgjør bidraget fra Forus Næringspark 7,7 mill. Det er inngått avtale for hvert virksomhetsår hvoretter næringsparken bidrar med inntil kr. 8,5 mill. Styret har vektlagt arbeidet med oppfølging av prioriterte satsingsområder i Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen, aktiviteter overfor de to prioriterte klyngedannelser energiklyngen og den matindustrielle klyngen samt profilering av Stavanger-regionen. Styret vurderer årets resultat som tilfredsstillende i forhold til aktiviteter og tjenester som er utviklet i regi av Stavanger-regionen Næringsutvikling. Gjennom inngåtte avtaler med kommuner og næringsparken er grunnlaget til stede for fortsatt drift i virksomhetsåret Stavanger-regionen Næringsutvikling har lagt frem en sak som ser på alternativer for fremtidig organisering av virksomheten. Styret mener at regionens kommuner fortsatt bør stå samlet om å styrke verdiskapingsevnen for næringslivet i Stavanger-regionen. Dette fordrer etter styrets vurdering at det etableres en organisasjon som sikrer likeverdig eierskap og forpliktende deltakelse fra alle kommuner i regionen. Styret er tilfreds med at dette spørsmålet blir tatt opp som sak med de berørte kommuner 2. kvartal Stavanger-regionen Næringsutvikling hadde ved utgangen av 2006 ni ansatte; fire kvinner og fem menn. Antall ansatte tilsvarer syv årsverk. Administrerende direktør er lønnet av Forus Næringspark AS. Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det er ikke registrert ulykker eller arbeidsuhell i løpet av året og sykefraværet har vært minimalt. Sekretariatet i 2006 Erik Tjemsland administrerende direktør Elisabeth Faret markedssjef Trygve Brekke internasjonal sjef Cathrine Gjertsen kommunikasjonsrådgiver Randi T. Thorsen prosjektkoordinator Bjarte Dybvik mulighetsutvikler (nyskaping, mat og livskvalitet) Elin Merethe Oftedal mulighetsutvikler (kunnskap) Erling Brox mulighetsutvikler (analyser og utredninger) Birger Haraldseid mulighetsutvikler(energi og infrastruktur) Rådmannsgruppen Rådmann Ole Hetland Stavanger kommune (leder) Rådmann Tore Sirnes Sandnes kommune Rådmann Per Hårr Randaberg kommune Rådmann Trond Nerdal Sola kommune Rådmannsgruppen har månedlige møter, der handlingsdelen i strategisk næringsplan diskuteres i tillegg til generelle orienteringer. Stavanger-regionen Næringsutvikling deltar på møtene og fungerer som sekretariat for rådmannsgruppen. 2 3

4 Styret i 2006 Styret i Stavanger-regionen Næringsutvikling består av sentrale næringslivsledere, ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune samt fylkesordfører. Stavanger 20. mars 2007 Styreleder: Leif Johan Sevland ordfører i Stavanger kommune Nestleder: Jostein W. Rovik ordfører i Sandnes kommune mer: Håkon Rege ordfører i Sola kommune Tom Tvedt ordfører i Randaberg kommune Roald G. Bergsaker fylkesordfører i Rogaland Lars Takla styreformann i oljeselskapet Noreco AS Elin Schanche banksjef i SpareBank 1 SR-Bank Toril Nag konserndirektør i Fokus Bank Brit Rugland daglig leder i Rugland Invest as og styreleder i Gassco AS Terje Overvik konserndirektør for undersøkelse og produksjon i Statoil ASA (fra 2. kvartal 2006) Terje Vareberg administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Martin Gjelsvik forskningsleder ved International Reseach Institute of Stavanger AS (IRIS) (fra andre kvartal 2006) Arne Larsen Økland adm. i PAM AS (fra andre kvartal 2006) David Ottesen styreformann i Næringsforeningen og administrerende direktør i Ziebel AS Leif Johan Sevland Styreleder Elin Schanche Terje Overvik Lars Takla Jostein W. Rovik David Ottesen Terje Vareberg Martin Gjelsvik Håkon Rege Toril Nag Roald G. Bergsaker Erik Tjemsland Daglig leder Tom Tvedt Brit Rugland Arne Larsen Økland Atle Eide, Torleif Gram, Knut Åm og Astrid Sjurseike gikk ut av styret 2. kvartal I 2006 ble det avholdt fem styremøter hvor 43 saker ble behandlet. 4 5

5 Om oss Aktiviteter i 2006 Stavanger-regionen Næringsutvikling arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger vi opp næringspolitiske behov og utfordringer. Disse løses ved hjelp av oppstart, koordinering og gjennomføring av målrettede prosjekter. Våre oppdragsgivere er regionens politiske og administrative ledelse samt våre mange samarbeidspartnere fra næringslivet og kunnskapsmiljøene. Vi finner mål som regionen kan samle seg om Stavanger-regionen Næringsutvikling driver aktivt med markedsføring, kommunikasjon og forankringsprosesser som gir vilje til å trekke i samme retning. I 2005 utarbeidet vi, i samarbeid med det private næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og det offentlige, en ny strategisk næringsplan som skal styrke regionens konkurransekraft og verdiskapingsevne. Fram mot 2020 skal Stavangerregionen befeste sin posisjon som Norges matregion og Europas energihovedstad. Mat Energi Kunnskap Nyskaping Livskvalitet Offentlig sektor Infrastruktur Internasjonalisering Markedsføring Informasjon 6 7

6 Mat Vi samlet matnæringen og staket ut kursen mot 2020 I 2006 ble det arbeidet med scenarier innenfor matnæringen i Stavanger-regionen. Scenariearbeidet ser på utviklingen av matklyngen frem mot 2020 og gir matnæringen en pekepinn på hvor vi ønsker å være i 2020 og hva som må gjøres for å nå målet om å bli en matregion. Prosjektets målsetning var å mobilisere næringsaktørene og utvikle, konkretisere og presentere oppfølgingsprosjekter. Scenariearbeidet har resultert i en omforent og fremtidsrettet strategi for hele matnæringen. Dette vil være et viktig grunnlag for arbeidet med å få til et National Center of Expertise (NCE) Mat i Stavanger-regionen. 12 9

7 Energi Vi medvirket til at energiselskapene valgte Stavanger-regionen Seks nye olje- og gasselskaper har etablert seg eller var i regionen i Stavanger-regionen Næringsutvikling i ferd med å etablere seg i Stavanger-regionen i arbeidet aktivt med å markedsføre de fordeler regionen Disse er; Hess, Noreco, Premier Oil, Faroe Petroleum, har ved allerede å være oljehovedstad med en internasjonal befolking overfor de nyetablerte selskapene. Centrica, Nexen Inc og PetroCanada. Det store undervannsentreprenørselskapet Technip etablerte seg også Vi kartla leverandørindustrien i Stavanger-regionen I 2006 kartla vi leverandørindustrien knyttet til energisektoren i Stavanger-regionen. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank og Ernst & Young. Hensikten med kartleggingen var å synliggjøre den betydelige verdiskapingen og de mange arbeidsplassene som er knyttet til leverandørindustrien. Vi bidro til samhandling innenfor energisektoren Stavanger-regionen Næringsutvikling jobbet også i 2006 med å skape et industrinettverk og faglige møteplasser i grensenittet mellom operatører, leverandører og forskings- og utdanningsmiljøer i forbindelse med etableringen av Ullrigg-senteret på IRIS. I 2006 ble det også lagt grunnlag for flere prosjekt hvor samhandlingen mellom UiS, IRIS, industriaktørene og Stavanger-regionen Næringsutvikling er en viktig driver. Vi har blant annet forberedt en perspektivanalyse av energiklyngen i regionen. Analysen vil ta for seg hele energiklyngen; alt fra produkter og konsepter relatert til fornybar energi til tradisjonell utvinning av hydrokarboner. Våre viktigste eksterne samarbeidspartnere innenfor energiområdet er IRIS, UiS, Innovasjon Norge, ONS, Olf, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, kommunene og miljøer som ECON og Ernst&Young. Vi har også jevnlig kontakt med både de britiske, amerikanske og canadiske ambassadene. Vi fikk besøk av EU kommisjonæren Stavanger-regionen Næringsutvikling var i 2006 vertskap ringer fra hele bredden av vår energiindustri. Sandnes og tilrettelegger for en rekke energirelaterte besøk kommune var vertskap for en middag hvor ambassadøren og møter. Høydepunktet var et todagers besøk av EUkommisjonens ambassadør til Norge og Island, Percy representanter fra næringslivet og forskings- og utdan- både fikk knyttet kontakter med lokale politikere og 11 Westerlund. Programmet inkluderte møter og orienteningsinstitusjoner.

8 Kunnskap 12 Forskningsrådet ga oss midler til samarbeidsprosjekter med University of Texas Stavanger-regionen Næringsutvikling ble i 2006 tildelt BILAT midler fra Norges Forskingsråd. Midlene var avsatt til samarbeid på områder som innovasjon, entreprenørskap, kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid med University of Texas. Dette resulterte i flere besøk fra University of Texas samt deltakelse i utenlandske konferanser og studiebesøk. I mai besøkte Eliza Evans, forsker og prosjektleder ved IC2 institute, Stavanger-regionen. Evans leder et teknologikartleggingsprosjekt i Austin, Texas. Hun deltok på en rekke møter i regionen og bidro med innspill til vårt teknologioverføringsprosjekt. I juni deltok Richard Amato, daværende leder for Clean Energy Incubator i Austin Texas på Energexmessen som ble avholdt i Stavanger. Amato hadde møter med flere aktører innenfor fornybar sektor. I juli besøkte Ruth Glendinning, som har ansvar for et større kulturprosjekt i Austin, deriblant en kulturinkubator, Stavanger-regionen. I oktober var daglig leder og gründer av selskapet VentureRAMP Jim Brazell hovedtaler under UiS sin konferanse Digitale Læringslandskap. Brazell er også prosjektleder for "Digital Media Collaboratory" ved IC2 institute ved University of Texas hvor han arbeider med å få videospill til å ha læreinnhold i stedet for å være kun underholdning. Konferansen var en suksess og fikk mye oppmerksomhet. I desember ble det foretatt to studieturer sammen med representanter fra Kunnskapsparken Utvikling. Den ene var Best Practice in Science Based Incubators (BIC) i København. Deltakelsen resulterte i at Kunnskapsparken Utvikling ble tatt opp i BIC samarbeidet. Den andre studieturen gikk til Austin, Texas. Her møtte vi samarbeidspartnere i forbindelse med planleggingen av International Conference on Technology Policy and Innovation (ICTPI) som skal arrangeres i Stavanger i Besøkene har resultert i at David Gibson, Associate Director ved IC2-instituttet, ønsker å inngå et samarbeid med Stavanger-regionen i tillegg til andre europeiske byer om forskning og kunnskapsoverføring innenfor fire kjerneområder: fornybar energi, film, spillteknologi og simulering samt trådløs teknologi. Det har også blitt initiert et forskningsprosjekt mellom IRIS sin avdeling for biomiljø og University of Texas, Marine Institute. Vi fikk teknologi og innovasjonskonferansen ICTPI lagt til Stavanger-regionen International Conference on Technology Policy and Innovation (ICTPI) er en del av en internasjonal konferanseserie med tette bånd til flere sterke amerikanske, europeiske og asiatiske universitets- og forskningsmiljøer. Stavanger regionen Næringsutvikling samarbeider med UiS, IRIS, Kunnskapsparken, Olf og Norsk Forskningsråd om konferansen som avholdes i Stavanger juni Temaet for konferansen er energi og bærekraftig utvikling. Konferansen er initiert av University of Texas. I tillegg er følgende topp universiteter involvert; Cambridge (England), MIT (USA), Higher School of Economics (Russland), Delft (Nederland), Kansai University (Japan) og Monterrey (Mexico). Konferansens formål er å samle ledende internasjonale representanter fra akademia, næringsliv og offentlige myndigheter for presentere, diskutere og vurdere tema som er kritisk for en bærekraftig økonomisk utvikling. Konferansen har alltid tatt utgangspunkt i teknologiutvikling og hvordan dette kan påvirke regional, nasjonal og internasjonal utvikling på en fruktbar måte. Les mer på 13

9 Nyskaping Vi utviklet Det nye nettstedet gir etablerere veiledning og kompetanse i startfasen. Nettsidene er en del av skape.no - et treårig utviklingsprosjekt som skal styrke etablererveiledningen i Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger-regionen Næringsutvikling, Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland og Ny Arbeids- og Velferdsordning (NAV). Vi oppdaget muligheter innenfor helsesektoren I 2006 gjennomførte vi en mulighetsanalyse innenfor helseteknologi. Analysen viser at regionen har muligheter innenfor dette fagfeltet. Det anbefales å gå videre med fem mulighetsområder; mat & helse, simulering for opplæring & pasientsikkerhet, nye hjelpemiddelprodukter, signalbehandling i helsesektoren og konferanser. Det ble i 2006 arrangert workshops for de fem områdene. Mat- og helsesatsingen har resultert i et RUP (Regionalt utviklingsprogram)-prosjekt. Det tas sikte på at mat og helse blir en egen satsing i regi av Måltidets Hus og at RUP-prosjektet danner grunn-laget for denne satsingen i Måltidets Hus. På bakgrunn av mulighetsanalysen innenfor helseteknologi arbeides det med en egen Arena søknad for helse. Dette gjøres i et samarbeid mellom Stavangerregionen Næringsutvikling, Kunnskapsparken og Innovasjon Norge

10 Livskvalitet Vi arbeidet med å få på plass en kulturinkubator Stavanger-regionen Næringsutvikling jobbet i 2006 aktivt med å få på plass en kulturinkubator i regionen. Å stimulere kulturbasert næring er nøkkelen i prosessen om å gjøre Stavanger-regionen til et kultursentrum. Kulturinkubatoren er også viktig å etablere dersom regionen skal få til langvarige effekter fra kulturbyåret Kulturinkubatorprosjektet, som ble ledet av Svein Dybdahl, er avsluttet og Kunnskapsparken har besluttet å etablere en inkubator for kulturbaserte næringer. Stavanger-regionen Næringsutvikling arbeidet med å forankre prosjektet, drive nettverksbygging og gi innspill til utviklingen av modellen for kulturinkubatoren. Det var viktig for Stavanger-regionen Næringsutvikling å sørge for at kulturinkubatoren ville nå ut til alle 14 kommunene i regionen, selv om inkubatoren har base i Kunnskapsparken. Dette er også i tråd med Kunnskapsparkens egen filosofi, når de oppretter avdelinger i hele fylket. 16 I forbindelse med nettverksbyggingen, deltok Stavangerregionen Næringsutvikling på møter i Kommunaldepartementets KIBIN (Kulturinkubatorer i Norge)- prosjekt. De ble også arrangert et nettverksmøte mellom landets kulturinkubatorer. Resultatene fra dette møtet var at en i større grad ble klar over utfordringene for denne bransjen og for behovet for nettverksbygging og samarbeid. 19

11 Offentlig sektor Vi tar grep i forbindelse med forvaltningsreformen Vi kartla næringsarealer i Stavanger-regionen Gjennom næringsarealprosjektet har vi som mål å regionen. Rapporten, som er basert på omfattende komme frem til felles strategier for tilrettelegging av kartlegging av næringsarealer og intervjuer med vel næringsarealer. Arbeidet skal bidra til økt trygghet 300 næringslivsledere i Stavanger-regionen, viser at for beslutning i planer og enkeltsaker, dokumentasjon og påvirkningskraft, konsistent praksis i flest nye lokaliseringer er til vurdering. bedriftene forholder seg til et regionalt marked når mulig kommuner, og dermed en mer offensiv og næringsvennlig region. Næringsarealrapporten viser også økt intern pendlerfrekvens i regionen, særlig fra Nord-Jæren til Sør- I 2006 utarbeidet Asplan Viak på oppdrag av Jæren. Øvrige funn viser at et flertall av bedriftene Stavanger-regionen Næringsutvikling en rapport om i regionen ønsker en målrettet og bevisst offentlig arealbehov og lokaliseringspreferanser for næringslivet i regionen. Rapporten viser at kommunene har for næringslivet. styring av lokaliseringsbestemmelser og arealbruk avsatt betydelige arealer til næringsvirksomhet. Næringsområdene på Nord-Jæren har en mer tidskritisk horisont enn for øvrige deler av regionen. sjøarealer, viser også at det er betydelige konflikter til En egen rapport som tar for seg Stavanger-regionens Rapporten dokumenterer at tettstedene i regionen stede når nye områder for oppdrettsvirksomhet skal vokser mer innover enn utover og at det dermed fremskaffes. pågår en systematisk fortetting av Stavanger- 18 På vegne av kommunene har Stavanger-regionen Næringsutvikling engasjert seg i regjeringens forvaltningsreform. Stortingsmeldingen om reformen varsler overføring av en rekke statlige oppgaver til regionene, i tillegg til at den skisserer muligheter for etablering av få og store regioner til erstatning for dagens fylkeskommuner. Stavanger-regionen Næringsutviklings sitt engasjement i denne saken er tosidig: For det første inneholder stortingsmeldingen elementer som peker i retning av at viktige samfunnsaktørroller flyttes fra kommunalt og interkommunalt nivå til regionalt nivå. Vi ønsker å bidra til å motvirke slike mulige utfall av reformen. For det andre vil videreføringen av reformen bestemme hvilke geografiske avgrensninger de nye regionene skal få. Stavanger-regionen vil i framtiden inngå enten i dagens Rogaland, eller i en av flere tenkelige konstellasjoner av sammenslåtte fylker. Vi ønsker å påvirke utfallet av disse prosessene. Etter at innholdet i meldingen ble kjent, har prosjektet derfor arbeidet med å etablere en felles plattform for de fjorten kommunene. Arbeidet vil bli videreført gjennom Vi ble valgt som pilotregion Stavanger-regionen er en av de fire regionene i landet som er utvalgt til pilotregion for ebygg2009. Prosjektet, som er i regi av Forum for Innovasjon og Fagforbundet, skal bedre både kvalitet og effektivitet i offentlig plan- og byggesaksbehandling. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune har lenge arbeidet med effektiv plan- og byggesaksbehandling. Gjennom Smartkommune-prosjektet har kommunene utviklet nettbaserte plan- og byggesakstjenester på websiden ebygg -prosjektet vil gi regionen et bedre grunnlag for å satse videre på Smartkommune-prosjektet. Alle prosjekter knyttet til ebygg2009 gjennomføres i samarbeid mellom myndigheter, næringslivet og fagbevegelsen. 19

12 Infrastruktur Vi belyste hvilke grep som må tas for å styrke Stavanger-regionen som logistikknutepunkt På oppdrag av Stavanger-regionen Næringsutvikling oppdaterte IRIS i 2006 en perspektivanalyse av Stavanger-regionen som logistikknutepunkt. Analysen ble første gang gjennomført i 2001 på oppdrag av NHO Rogaland, men det forelå behov for en ny gjennomgang. Analysen fungerer nå som et felles dokument når næringslivets logistikkbehov diskuteres. Hensikten med analysen er å belyse hvilke grep som må gjøres for at regionen skal få optimal uttelling for de store investeringene som allerede er gjort ved jernbaneterminalen på Ganddal, på Stavanger Lufthavn, Sola og i Risavika havn. Perspektivanalysen viser at en bør utbedre veisystemene mellom terminalene samt hovedårene ut av regionen. Dersom det ikke blir gjort noe med disse transportårene vil det være fare for flaskehalser og en vil ikke kunne utnytte de moderne terminalene som ligger innenfor en 10 km radius. Vi kjempet for luftfartsteknologien på Sola I 2006 drev Stavanger-regionen lobbyarbeid for å hindre nedleggingen av Braathens Technical Services på Sola. Etter at slaget var tapt, arbeidet vi med å reetablere aktiviteter knyttet til luftfartsteknologi og samtidig styrke luftfartsklyngen. Teknologimiljøet på Sola er Norges viktigste og et av Europas mest kompetente miljø for helikoptre. Miljøet er også svært viktig for energiindustrien og har store muligheter for overførbar kompetanse til andre næringer. Vi er en pådriver i arbeidet med å få etablert treningssimulatorer for NH 90 på Sola. Vi jobber også med å samle aktørene på Sola og driver informasjons- og lobbyarbeid mot Rogalandsbenken og relaterte departementer

13 Internasjonalisering Vi var størst i Houston For 16. gang ledet Stavanger-regionen Næringsutvikling, med styreleder Leif Johan Sevland i spissen, delegasjonen til Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, Texas. Med rekorddeltakelse på 75 personer markerte Stavanger-regionen seg igjen som den største norske aktøren under verdens største oljemesse. Foruten olje og gassrelaterte bedrifter deltok også representanter fra Universitetet i Stavanger, IRIS og Stavanger Universitetssjukehus. Delegasjonen inkluderte også fire personer fra Tromsø kommune, ledet av ordfører Herman Kristoffersen. Målet med turen var å etablere møteplasser for norske og amerikanske aktører innen næringsliv, forskning og utvikling. Store og små bedrifter og organisasjoner knyttet kontakter og fikk signerte avtaler under oljemessen. To eksempler på dette er Statoil og Stavanger Universitetssjukehus. Statoils Houston-kontor inngikk en samarbeidsavtale med UiS og IRIS som vil styrke petroleumsrelatert forskning og Stavanger Universitetssjukehus hadde kontaktmøter med verdens største kreftforskningsinstitutt MD Anderson. Programmet i Houston ble utarbeidet i samarbeid med Stavanger-regionens Houston-kontor. Det ble også avholdt styremøte for Houston-kontoret. Kontrakten med Mike Johnson, som leder kontoret, ble også forlenget. 23

14 Vi var et bindeledd mellom næringslivet i Stavanger-regionen og Russland I 2006 hadde vi fokus på Russland, og da spesielt Nordvest Russland. Målet vårt var å bygge allianser med russiske aktører. Samtidig ønsket vi å etablere et tydeligere samarbeid med næringslivet i Nord Norge. Disse forbindelsene sees i sammenheng fordi Nord- Norge også vil være et brohode mot Nordvest Russland. Det første seminaret hadde fokus på russisk næringsliv og tok for seg temaer som; det russiske markedet, forhandlinger med russere, skattespørsmål og hvordan en starter sitt eget firma i Russland. Det andre seminaret omhandlet temaer knyttet til å leve og bo i Russland. Oppslutningen om arrangementene var stor. Vi fortalte verden om næringslivet i Stavanger-regionen I januar 2006 gjennomførte vi en delegasjonsreise til til nettverksorganisasjonen ivaretas av Stavangerregionen Næringsutvikling. Deltakelsen i WECP gir oss Canada, USA, Mexico og Brasil. Fokuset var på energi og mat. Med oss på turen var det representanter fra forskningsinstitusjoner, marinsektor og energisektoren. byer og profilere Stavanger-regionen som en av verdenes en unik mulighet til å bygge relasjoner til andre energi- energihovedsteder. Stavanger opprettholder sitt medlemskap i World Energy Cities Partnership (WECP). Aktiviteter knyttet Stavanger- regionen Næringsutvikling var vertskap for Stavanger-regionen Næringsutvikling ble i 2006 flere russiske delegasjonsbesøk. I samarbeid med partner i prosjektet Partnership between Russian and Norsk-Russisk Handelskammer arrangerte vi seminarer Norwegian Oil and Gas Industry som drives i regi av for næringslivsaktører i Stavanger-regionen som INTSOK (Norwegian Oil and Gas Partners). ønsket å lære mer om Russland. Vi la til rette for samarbeid mellom Rogaland og Troms I 2006 inngikk Rogaland og Troms et historisk samarbeid innen petroleumsrettet næringsutvikling. I regi Fylkeskommunene er koordinatorer i samarbeidet med nasjonale og regionale petroleumsklyngen internasjonalt. av Nordnorsk kontaktforum for olje og gass ble det de involverte kommuner og næringslivet. etablert et næringssamarbeid mellom de to fylkene. Fra Rogalands side arbeidet bl.a. fylkesordfører Næringslivet i Rogaland med sin lange erfaring innen Roald Bergsaker, internasjonal sjef Trygve Brekke og petroleumssektoren fremdeles vil ha oppdrag i Nordmarkedssjef Elisabeth Faret fra Stavanger-regionen Norge. Samarbeidet mellom deres erfaring og den Næringsutvikling med å få til et tettere samarbeid. regionale kompetansen i Nord-Norge, bl.a. i forhold til infrastruktur og teknologi knyttet til kaldt klima, vil bli Formålet med samarbeidet er få til kompetanseutveksling og næringsutvikling som kan styrke et fruktbart grunnlag for fremtidig næringsutvikling. den Vi har lytteposter i Brussel og Houston Stavanger regionens Europakontor ble etablert i 1993 mellom; Helse Stavanger HF, IRIS, UiS, ONS og og drives som et samarbeidsprosjekt mellom ni lokale Stavanger-regionen Næringsutvikling. Samarbeidet partnere. Det administrative ansvaret ivaretas av ble videreført i Det administrative ansvaret i Stavanger-regionen Næringsutvikling. Stavanger ivaretas av Stavanger-regionen Næringsutvikling. Stavanger-regionen har også et eget Houston-kontor. Kontoret ble opprettet i 2004 som et samarbeid 24 25

15 Markedsføring Vi gjennomførte Norges største regionale rekrutteringskampanje Vi samlet regionale aktører under ONS Som første norske storbyregion lanserte Stavangerregionen, i regi av Stavanger-regionen Næringsutvikling, en massiv rekrutteringskampanje i landets ledende aviser. Offentlig og privat sektor, samt utdanningsmiljøet stod for første gang sammen om å tiltrekke seg arbeidskraft til Stavanger-regionen. Vi fristet med et dynamisk næringsliv, en stor matregion, fantastiske natur, fritidsmuligheter og ikke minst et kulturliv som vokser med den europeiske kulturhovedstadsstatusen. Våren 2006 fridde energiregionen til arbeidstakerne gjennom store kampanjer i Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen og Bergens Tidende. Kampanjen viste regionens mangfold. Både karrieremuligheter og livskvalitet ble belyst. Høsten 2006 fulgte vi opp med annonser i Dagens Næringsliv, Nordlys og i Haugesunds Avis. Vi hadde også annonser på i magasiner som Universum og egne jobbsider på Undersøkelser viser at hele ti prosent av landets innbyggere har lagt merke til rekrutteringskampanjen (Omdømmerapporten 2007, gjennomført av Markedsføringshuset). Under ONS 2006 samlet Stavanger-regionen Næringsutvikling, Universitet i Stavanger, Oilinfo og Næringsutvikling flere aktører på en felles utendørs Conventor. Ved hjelp av oransjekledde verter, containere i knallfarger og et tettpakket program fortalte vi stand. Dette var første gang vertsregionen hadde egen stand. om fordelene ved å bo, arbeide og studere i Stavangerregionen. Storm Weather Center gav oss værvarsling, Temaet for standen var åpen, energisk og nyskapende. Stavanger2008 bidro med underholdning og lokale Blant aktørene som deltok på standen var: Aetat, matprodusenter gav publikum smaksprøver. Den Fagforum for mat og drikke, Risavika Havn, Stavanger fargerike utendørsstanden ble et samlingspunkt og 2008, Region Stavanger BA, Stavanger-regionen informasjonsplass for flere av de besøkende. Vi overtalte Avinor til å satse på Stavanger-regionen Stavanger-regionen Næringsutvikling deltok aktivt i regionen som et attraktivt reisemål for utenlandske utarbeidelsen av søknaden om midler fra Avinor til turister. Dersom prosjektet gir resultater kan vi få tildelt ytterligere 10 millioner i årene fremover. Stavanger markedsføring av regionen. Vi arbeidet også aktivt med lobbyvirksomhet overfor Avinor har ansvar for gjennomføringen av prosjektet, men Stavanger-regionen Næringsutvikling er representert i prosjektets styringsgruppe. Arbeidet gav resultater. I mai fikk Stavanger-regionen tildelt fem millioner kroner til markedsføring av 27

16 Informasjon Vi opprettet en regional informasjonskanal Februar 2006 lanserte Stavanger-regionen Næringsutvikling nye websider på Nettstedet gir informasjon til dem som ønsker å drive næring i Stavanger-regionen. Her legger vi jevnlig ut nyheter relatert til region- og næringsutvikling. Vi sender også ut nyhetsbrev. På nettsidene legges det også ut rapporter, undersøkelser, analyser og publikasjoner knyttet til næringsutviklingsarbeidet. På nettstedet tilbyr vi også bedrifter fri bruk av regionale bilder og film. I løpet av 2006 har antall unike besøkende på steget fra 187 per måned til 1548 per måned. Vi bidro til å gjøre Stavanger-regionen til et velkjent begrep Ved årsskiftet fikk vi en ny grafisk profil som stemte overens med den grafiske profilen til andre regionale aktører som Stavanger2008. Vi valgte også et nytt og noe langt navn Stavanger-regionen Næringsutvikling. Bakgrunnen for navnevalget var å markedsføre Stavanger-regionen. Vi ser nå at flere og flere aktører bruker Stavanger-regionen som et begrep når storbyregionen nevnes i publikasjoner, dagligtale og i mediene. Vi inspirerte andre regioner til å samarbeide I løpet av 2006 fikk Stavanger-regionen besøk av en flere delegasjoner fra organisasjoner og virksomheter som ville lære om næringsutviklingssamarbeidet i Stavanger-regionen. Representanter fra Stavangerregionen Næringsutvikling har også vært på besøk hos organisasjoner som arbeider med næringsutvikling for å fortelle om erfaringene våre. Eksempler på grupper som har fått innblikk i næringsliv og offentlig samhandling i vår region er Grenland Vekst, en gruppe fra Sørlandet samt representanter fra Ålesund og Bergensregionen. 28

17 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Overføring er fra Forus Næringspark AS Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m Konsulenthonorar Tilskudd til organisasjoner Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Årets resultat

18 Balanse Note Stavanger 20. mars 2007 Eiendeler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Leif Johan Sevland Styreleder Jostein W. Rovik Håkon Rege Tom Tvedt Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Elin Schanche David Ottesen Toril Nag Brit Rugland Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Terje Overvik Terje Vareberg Roald G. Bergsaker Arne Larsen Økland Gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til Forus Næringspark AS Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Lars Takla Martin Gjelsvik Erik Tjemsland Daglig leder Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 Noter til regnskapet for 2006 Note 4 Egenkapital Note 1 Regnskapsprinsipper Stavanger-regionen Næringsutvikling inngår som en del av Forus Næringspark AS. Forus Næringspark AS har dekket en andel av kostnader tilsvarende Stavanger-regionen Næringsutviklings akkumulerte underskudd for 2006, kfr. styrevedtak i Forus Næringspark AS av 10. november 2004, totalt kr i Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Note 5 Langsiktig gjeld Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld er opparbeidet egenkapital i Europakontoret pr Fra og med er Europakontoret integrert del i Stavanger-regionen Næringsutvikling. Note 6 Gjeld til Forus Næringspark AS Note 2 Driftsinntekter Beløpet fremkommer som følger: Kommunenes andel av kostnader: Stavanger kommune Sandnes kommune Sola kommune Randaberg kommune Prosjektinntekter Medlemmers dekning av andel felleskostnader Gaver Sum Gjeld til Forus Næringspark AS pr Netto kontantoverføring Dekning lønn o.l. samt andel av felleskostnader Sum Akkumulert underskudd pr dekkes av FN Gjeld til Forus Næringspark AS pr Note 7 Annen kortsiktig gjeld Note 3 Andre kortsiktige fordringer Beløpet består av: 34 Beløpet består av: Forskuddsbetalte konsulenthonorar Forskningsmidler tildelt ikke utbetalt Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum Påløpt konsulenthonorar Påløpt regnskapshonorar m.m Påløpt reiser, annonser m.m Innovasjon Rogaland Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

20 Åpen Energisk Nyskapende

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer