Faglig - politisk beretning og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig - politisk beretning og regnskap"

Transkript

1 Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

2 Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 10 Medlemsbevegelsen 11 Rundskriv 11 Hurtiginfo 11 Egen organisasjon 11 Arbeidsmanden 12 Informasjonsvirksomheten 12 Verving 13 Kursvirksomheten 13 Ungdomsutvalget 14 Forbundets samferdselskomite 14 Bergindustrien 14 Svalbard 15 SIDE Asfalt 16 Private anlegg 16 Kraftlinje 16 Parkering 17 Tunell-, bom og bruselskaper 17 Maskin 17 Vakt 17 Service- og vedlikehold, vaktmesteravtalen m.m. 18 Renhold 18 Fritids- og aktivitetsavtalene 19 Statlig sektor 19 Statens vegvesen 19 NVE 19 Kystverket 19 Forbundets hedersdiplom 19 SIDE ÅRSOPPGJØR Styrets beretning 20 Resultatregnskap NAF 23 Balanse Forbundet 24 Resultatregnskap konsernet 25 Balanse konsernet 26 Kontantstrømoppstilling 28 Noter 29 Revisjonsberetning 34 Kontrollkomiteens beretning 35 FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 2 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

3 Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart største og mest inn-flytelsesrike lønnstakerorganisasjonen i landet. LO har en sterk stilling i det norske samfunnet. Organisasjonen har vært med på å prege samfunnsutviklingen i mer enn 100 år. LO har dag ca medlemmer. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 3 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

4 Lederen har ordet Det gleder meg å konstatere at 2005 har vært et fremgangsrikt år for Norsk Arbeidsmandsforbund. Aktiviteten gjennom året har gjort oss sterkere og bedre rustet til å møte utfordringene som vil komme framover. Forbundet deltok med en aktiv delegasjon på LOs 31. kongress Viktige faglige og politiske spørsmål i tilknytning til avtalefestet pensjon og framtidige pensjonsordninger for alle, samt kamp mot sosial dumping sto i fokus. Vårt forbund fremmet, tradisjonen tro, forslag om et forbundsløst LO, som vi heller ikke denne gangen fikk gjennomslag for. Organiseringen av LO-forbundene er et tema der vi møter og vil møte store utfordringer også framover. Om ikke annet kan vi glede oss over at flere får forståelse for at et forbundsløst LO ville løse mange av disse utfordringene. Dette året var det mellomoppgjør. For første gang på 15 år kom avtalen mellom LO og NHO på plass uten å måtte gå via meklingsmannen. Det ble et generelt tillegg til alle, og flere av våre overenskomster fikk uttelling på garantibestemmelsene. Oppgjøret fikk derved en god lavlønns- og kvinneprofil. I mai ble Ren Utvikling relansert. Vi har i samarbeid med SBL klart å gjenopprette denne godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, som nå i tillegg har en utviklingsdel. Fra vår side er det lagt spesielt vekt på at bedriftene nå må ha tariffavtale for å bli godkjent, de må også være medlemmer i SBL. Formålet er som tidligere å komme svart arbeid og useriøse bedrifter til livs. Landsstyremøtet i juni var lagt til Svalbard. Det er lang tradisjon for å legge noen av møtene utenfor Oslo og kombinere dette med et arbeidsplassbesøk. Store Norske Spitsbergen Kullkompani tok hele landsstyret med til Svea der vi fikk omvisning i gruvene og orientering om kulldrifta på Svalbard. Det ble en minnerik og lærerik opplevelse. Vi retter en stor takk til Longyearbyen Arbeiderforening og Store Norske for gjestfriheten de viste og opplevelsene vi hadde under besøket. Bedriften og hele samfunnet på Svalbard ble sterkt prøvet kort tid etter landsstyrets besøk. I juli hadde de først en dødsulykke og senere brøt det ut brann i Svea Nord. Landsstyret valgte nye tariffråd som skal sitte fram til Den nye ordningen med at tariffrådene velges for tariffperioden fungerer rimelig godt. Selv om det også nå er en del endringer underveis, ved at medlemmer slutter i arbeidet eller skifter yrker, er antallet suppleringsvalg i landsstyret betydelig redusert sammenliknet med tidligere. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 4 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

5 Etter dødsulykken under byggingen av Svinesundbrua i 2003, der den polske jernbinderen Jan Stanko omkom, hadde forbundet en innsamlingsaksjon. Jeg hadde den store gleden av å få reise til Warszawa og overrekke kr til hans enke Jolanta Stanko. Det ble et sterkt og godt møte, og Jolanta rettet en stor takk til alle som hadde bidratt. Slike handlinger symboliserer det som er i fagbevegelsens opprinnelige ånd, å vise solidaritet med de som har mindre enn oss. Året 2005 var i stor grad preget av en utfordrende valgkamp. Forbundet deltok aktivt både sentralt og lokalt i LOs Prosjekt 05 Du bestemmer - LO på din side, som gikk fram mot kongressen. Alle LOmedlemmer fikk tilsendt materiell og ble bedt om å si sin mening om hva de mente var viktige politiske spørsmål for dem. Resultatet viste at det som opptok flest av forbundets medlemmer var å bevare bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og spørsmålet om pensjon. I valgkampen ble det satt fokus på disse sakene og de politiske partienes holdninger til dem. Gjennom aktiviteter både sentralt og lokalt ble det oppfordret til å delta i valget. Forbundsstyret oppfordret alle medlemmer til å bidra til et nytt flertall på Stortinget ved å bruke stemmeretten. For første gang ble det på valgdagen sendt en sms til medlemmene for å minne dem på å delta i valget. Vi greide jobben, og regjeringen Stoltenberg II tiltrådte høsten Dette ble en bekreftelse på viktigheten av et faglig politisk samarbeid mellom ulike aktører i norsk arbeiderbevegelse, og en bekreftelse på at det nytter å kjempe for å nå de mål vi har satt oss. Forbundets nestleder Endre Kulleseid valgte av personlige grunner å trekke seg fra sitt verv høsten Landsstyret nedsatte en valgkomité for å lede en prosess med å få inn forslag fra avdelingene og forberede suppleringsvalget som skal foretas i januar aktiviteten i avdelingene, gjennom midler fra aktivitetsfondet, har også gjort merkbare utslag i dette resultatet. Det er svært viktig å øke oppslutningen om forbundet og derved styrke tariffavtalene våre. Forbundets økonomi er ytterligere forbedret. I motsetning til mange andre LO-forbund som sliter med negativ utvikling både medlemsmessig og økonomisk, har vi greid å holde skansene og styrket økonomien. Dette gir vårt forbund større muligheter til å utvikle organisasjonen, og det gir oss handlingsrom til å kunne yte best mulig service overfor medlemmene. Jeg vil takke og berømme alle i forbundet, valgte og ansatte, også de som har gått foran oss og som nå er pensjonerte, som har bidratt i arbeidet med å gjenreise forbundets økonomi. For få år siden hadde vi røde tall, men nå her vi et tilfredstillende resultat for andre år på rad. Vi har hatt fokus på å utvikle organisasjonen både faglig og ressursmessig, noe som har medført at vi har oppnådd resultater. Dette året har vært en bekreftelse på at vi er sterke sammen og at det nytter å kjempe mot de kreftene som ønsker å ødelegge vårt fellesskap. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle forbundets tillitsvalgte og ansatte for god innsats i Jeg vil også takke alle medlemmer, klubber, avdelinger, forbundsstyret og landsstyret og andre samarbeidspartnere for godt samarbeid. Erna C. Dynge forbundsleder Medlemsutviklingen har vært god i Vi hadde en økning på nesten 400 aktive medlemmer i løpet av 2005, noe vi kan si oss svært godt fornøyd med. Dette er et resultat av at forbundet har dyktige ververe og at vi stadig holder fokus på medlemsrekruttering i Tiltakene som er satt inn for å øke FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 5 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

6 Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler lønns- og avtalevilkår for sine medlemmer både innenfor offentlig og privat sektor. Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 AS. Dette selskapet er knyttet til forbundets virksomhet for delvis å dekke eget behov for kontorlokaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 14 regionale- og fylkesavdelinger i Norge inkl. Svalbard. Forbundets organer Administrasjonen Erna C. Dynge, forbundsleder Endre Kulleseid, nestleder (til ) Kirsti Mandal, organisasjonsleder Svein Johansen, forbundssekretær Lise Solvang, forbundssekretær Trond Karlsen, forbundssekretær Ghulam Abbas, økonomisjef Oddbjørn Nilsen, faglig sekretær Trond Erik Thorvaldsen, informasjonssekretær Johnny Myrvold, organisasjonssekretær (fra ) Johan Valderhaug, IT-ansvarlig Vararepresentanter: Lise Solvang (til ) Trond Karlsen Anders Lefstad, Midt-Norge (maskin) Inge Ramsdal, Sør-Vest (private anlegg) Johnny Gotteberg, Vest (bergindustrien) May Brit Nakken, Møre og Romsdal (renhold) Jan Klemetsen, Oslo/Akershus (vakt) Hilde Thue, Vest (bom/bru/tunnel) Ingolf Rotlid, Øst (private anlegg) (til ) Jan Marvin Athammer, Midt-Norge (private anlegg) (fra ) Forbundsstyret Erna C. Dynge Endre Kulleseid (til ) Kirsti Mandal Svein Johansen Kjell Borglund, Innlandet (maskin) Truls Strand Nilsen, Vest (private anlegg) Tommy Nymo, Nordland (bergindustrien) Lisbeth Johansen, Nord (renhold) Terje Mikkelsen, Sør-Vest (vakt) Karl S. Olsen, Møre og Romsdal (kyst) Olav Lien, Midt-Norge (private anlegg) Ingolf Rotlid, (til ) Øst (private anlegg) (fra ) Jan Marvin Athammer, Midt-Norge (private anlegg) (fra ) Lise Solvang (fra ) Anne-Lise Thorske, ansattes representant Landsstyret Sissel Tønnesen, Sør-Vest (renhold) Eva Jenssen, Midt-Norge (renhold) Steven John Mutch, Øst (renhold) Thorbjørn Mortensen, Nord (veg) Odd Lyngås, Midt-Norge (private anlegg) Rolf Madsen, Oslo/Akershus (asfalt) Elisabeth Eriksen, Oslo/Akershus (vakt) Svein Taule (private anlegg) (til ) Geir-Wiggo Hanssen, Oslo/Akershus (vakt) (fra ) Anita Johansen, Svalbard (bergindustrien) Heidi Mortensen, Nordland (renhold) Thorbjørn Jungård, Nord (bergindustrien) Martin Skårstad, Nordland (maskin) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 6 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

7 Vararepresentanter: Anne Karin Johannesen, Sør-Vest (renhold) Berit Hovden, Vest (renhold) Thorunn Nerby, Oslo/Akershus (renhold) Sigmund Steinnes, Nord (private anlegg) Kjell Arne Kolden, Øst (private anlegg) Terje Tyriberget, Innlandet (vakt) Pål Framnes, Oslo/Akershus (private anlegg) Svein Arne Nordvik, Vest (private anlegg) Tormod Iddeland, Sør-Vest (kyst) Halldor Skutlaberg, Vest (bergindustrien) Asbjørn Fritsen, Nordland (private anlegg) Kontrollkomitèen Helge Haukeland, Vest (private anlegg) Liv Randi Matre, Sør-Vest (renhold) May Hilde Pedersen, Nord (kyst) Vararepresentanter: Gudny Fagerhol, Møre og Romsdal (veg) Per Idar Johansen, Midt-Norge (maskin) Bjørn Bratseth, Øst (renhold) Sentralt ungdomsutvalg Lars Børre Vangen, Nordland (private anlegg) Helene Moe, Sør-Vest (vakt) Monica Nervik, Nord (vakt) Hans Tåle Willerud, Innlandet (maskin) Gunnar Eriksen, Oslo/Akershus (vakt) Vararepresentanter: Fatima Demic, Sør-Vest (renhold) Kim Eirik Kongshaug, Møre og Romsdal (asfalt) Pål Sture Nilsen, Midt-Norge (vakt) Katrine Toftevåg, Vest (vakt) Dag Vegard Lotten, Oslo/Akershus (vakt) Forbundets samferdselskomité Endre Kulleseid (til ) Erna C. Dynge (fra ) Karl Olsen Inge Ramsdal Nils Solevåg Ole Kristoffersen Pål Framnes Bjørn Hundhammer Rune Dale Jens Petter Hermansen Johnny Gotteberg Forbundets forsikringskomité Kirsti Mandal Kjell Iversen, distriktssekretær avd. 8 Midt-Norge Kjell Sagstad, distriktssekretær avd. 6 Vest Monrad Sletteng, distriktssekretær avd. 4 Nordland (fra ) Karl S. Olsen, forbundsstyret (fra ) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 7 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

8 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg Landsorganisasjonen i Norge Sekretariatet Erna C. Dynge Representantskapet Endre Kulleseid, forbundet (til ) Kjell Borglund, Innlandet (maskin) Helge Haukeland, Vest (private anlegg) Jan Klemetsen, Oslo/Akershus (vakt) Eva Jenssen, Midt-Norge (renhold) Vararepresentanter: Tommy Nymo, Nordland (bergindustrien) Børge Kristoffersen, Nord (maskin) Kjell Magne Svensen, Sør-Vest (private anlegg) Elisabeth Hagen Eriksen, Oslo/Akershus (vakt) Arvid Thue, Møre og Romsdal (bergindustrien) LOs organisasjonskomité Erna C. Dynge (til ) Kirsti Mandal (fra ) Vararepresentant: Endre Kulleseid (til ) Erna C. Dynge (fra ) LOs næringspolitiske utvalg Endre Kulleseid (til ) Vararepresentant: Erna C. Dynge LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Oddbjørn Nilsen LOs Ungdomsutvalg Lise Solvang LOs miljøforum: Endre Kulleseid (til ) Erna C. Dynge LOs utdanningsfond: Erna C. Dynge LOs forum for etnisk likestilling Lise Solvang Vararepresentant: Oddbjørn Nilsen Innstillingsutvalget LOs utdanningsfond Oddbjørn Nilsen LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe: Oddbjørn Nilsen LOs utvalg for miljø- og gjenvinningsbedrifter: Svein Johansen Samarbeidsrådet LO/HSH: Lise Solvang Faglig utvalg LO/HSH: Oddbjørn Nilsen Samarbeidsrådet LO/SAMFO: Lise Solvang LO Stat Styret: Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) LO Stat Representantskap Erna C. Dynge, forbundet Endre Kulleseid, forbundet (til ) Thorbjørn Mortensen, Nord (veg) Kristoffer Skjørestad, Sør-Vest (veg) Karl S. Olsen, Møre og Romsdal (kyst) Lars Børseth, Midt-Norge (veg) Gudny Fagerhol, Møre og Romsdal (veg) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 8 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

9 Vararepresentanter: Kirsti Mandal, Forbundet Svein Johansen, Forbundet Britt Larsen, Møre og Romsdal (kyst) Torgeir Nygård, Vest (kyst) Nils Marcussen, Sør-Vest (veg) Runar Engebretsen, Øst (veg) LO Stats studieråd: Oddbjørn Nilsen Internasjonale organisasjoner ICEM, Kjemi-, energi-, gruveog fabrikkarbeiderinternasjonalen: Eksekutivkomiteen, vararepresentant: Erna C. Dynge IBTU, Internasjonalen for bygg og tre: Vararepresentant: Erna C. Dynge NBTF, Nordiske føderasjon for bygg og tre: 2. Vararepresentant i nordiske rådet: Svein Johansen Service- og tjenestebransjens Union i Norden: Styret: Erna C. Dynge Renhold: Lise Solvang Vaktmestere: Lise Solvang Vakt: Trond Karlsen Nordisk Veg- og Anleggsarbeiderunion: Oddbjørn Nilsen Endre Kulleseid, (til ) Offentlige utvalg Kontaktutvalg mot ran i pengeinstitusjoner, Justisdepartementet: Trond Karlsen Rådgivende utvalg for Kystdirektoratet, Fiskeridepartementet: Endre Kulleseid (til ) Fagopplæring Faglig råd for teknikk-, bygg- og anlegg, styret: Endre Kulleseid (til ) Vararepresentant: Lise Solvang Faglig råd for Service og samferdselsfag: Erna C. Dynge Vararepresentant: Trond Karlsen Kompetanseregisteret AS: Endre Kulleseid (til ) Kompetansesenteret for arbeidsutstyr (KOSAR): Oddbjørn Nilsen Statens vegvesen Det sentrale tilsettingsråd: Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) Kystverket Det sentrale tilsettingsråd: Karl S. Olsen Oddbjørn Nilsen Diverse utvalg Møllergt. 3 A/S, styret Erna C. Dynge Endre Kulleseid (til ) Kirsti Mandal Vararepresentant: Svein Johansen Fellesutvalget, Møllergt. 1-3, Styret Kirsti Mandal Ghulam Abbas LO Media, styret: Erna C. Dynge Vararepresentant: Endre Kulleseid (til ) Kirsti Mandal (fra ) Folkeferie, styret: Vararepresentant: Kirsti Mandal AOFs forretningsutvalg Erna C. Dynge (til ) Vararepresentant: Kirsti Mandal Sparebank 1, livsforsikring: Vararepresentant til styret: Erna C. Dynge FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 9 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

10 Fellesutvalget for LO favørprodukter: Kirsti Mandal Fondsstyret for de regionale verneombud: Endre Kulleseid (til ) Vararepresentant: Erna C. Dynge Sikker vakt: Trond Karlsen Vekterskolen: Trond Karlsen Terje Mikkelsen Ole Morten Karlsen Norsk Fjellsprengningsmuseum, styret: Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) Vararepresentant: Svein Johansen Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner: Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) Rådet for fjellsprengning Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) LOs hovedstyre for AKAN: Trond Karlsen Union Network International (UNI) representerer 15,5 millioner medlemmer i 900 fagforbund i over 140 land. UNI representerer 12 sektorer, i hovedsak innenfor servicesektoren, deriblant renhold og vakt. Fra Norge er 8 LO-forbund medlemmer. Kongressfokus var tilpasning til en grenseløs verden, gjennom globale fagforeninger med slagordet Imagine. De fire hovedtemaene som ble behandlet var anstendig arbeid for alle, aldri alene på jobb, stoppe virksomhetens grådighet og utryddelse av fattigdommen. Kongressen vedtok viktige internasjonale resolusjoner innenfor de ovennevnte områder som forbundet vil ta med seg i det videre internasjonale faglige arbeidet. IBTUs kongress desember, Buenos Aires 2 delegater: Svein Johansen og Oddbjørn Nilsen. Under kongressen ble den tidligere internasjonalen IBTU og WFBW slått sammen til en ny internasjonal som heter BTI (Bygg- og trearbeiderinternasjonalen). Organisasjonen består av over 350 medlemsforbund, og representerer 12 millioner arbeidstakere fra 130 land. Opprettelsen av internasjonalen er et svar på behovet for økt internasjonal solidaritet for å kunne møte den stadig økende globaliseringen som drives av de store konsernene. Visjonen er å trygge arbeidstakernes jobber, en rettferdig lønn og et sikkert arbeidsmiljø. Det er også et mål å trygge sysselsettingen og levestandarden for bygg-, tre- og skogsarbeidere gjennom å opprette kollektivavtaler. Norge er representert i gruppe 1 sammen med Danmark, Finland, Færøyene, Island, og Sverige. Disse landene representerer arbeidstakere. Organisasjonen ledes av Klaus Wieshugel fra Tyskland. Hovedkontoret har beliggenhet i Sveits. Norsk Arbeidsmandsforbund er representert med Svein Johansen som andre vara i gruppe 1 som ledes av Arne Johansen fra Dansk trearbeiderforbund. Representasjon Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds landsmøte Svein Johansen Fastighetsanställdas Forbunds kongress, Stockholm Kirsti Mandal Dansk Funktionærforbunds kongress Trond Karlsen Svensk Metalls kongress Svein Johansen Delegater - Internasjonale kongresser UNIs 2. verdenskongress august, Chicago 2 delegater, 1 observatør: Erna C. Dynge, Trond Karlsen og Lise Solvang. Forbunds- og landsstyremøter Det er avholdt 8 forbundsstyremøter, 1 telefonmøte og 3 landsstyremøter. Forbundsstyret har behandlet i alt 175 saker, herav 105 referatsaker og 70 behandlingssaker Landsstyremøtet 27. januar 2005, Oslo, behandlet følgende saker: Økonomi Tariffoppgjøret LO-prosjekt 2005 Du bestemmer, LO på din side Utfordringer for renholds- og vaktbransjen Valg av representanter til LOs kongress 2005 Suppleringsvalg En sterk og slagkraftig organisasjon Landsstyremøtet 1. juni 2005, Longyearbyen, behandlet følgende saker: Suppleringsvalg til forbundsstyret Årsberetning og resultatregnskap 2004 Faglig politisk beretning 2004 Valg av tariffråd Valgkampbevilgninger FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 10 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

11 Landsstyremøtet 27. oktober 2005, Sørmarka, behandlet følgende saker: Den politiske situasjonen v/statssekretær Frode Berge, Det Kgl. Handels- og næringsdepartement Oppnevnelse av valgkomité Uttalelser Medlemsbevegelsen Aktive medlemmer Kvinner Menn Til sammen: Pensjonister /Frimedlemmer Kvinner Menn Til sammen Totalt medlemstall Kvinner Menn Til sammen: Merknad: Tallene i denne oversikten er ikke helt like de vi ellers har i de månedlige statistikkene vi legger fram for forbundsstyret, og økningen her er derfor større enn den vi beskriver i teksten i beretningen. Det skyldes at tallene pr er slik de framkom etter at strykninger var foretatt fram til mars måned i Strykningene vil alltid bli tilbakeført til siste kontingentbetaling fra medlemmet. Disse tallene ble brukt i forrige års beretning. I framtiden vil vi bruke de samme tall som brukes i rapporteringen for øvrig. Rundskriv 2005 Nr. Dato Innhold Protokoll fra LO Stats ordinære repr. skapsmøte Staten Særavtale for reiser utenlands for statens regning Datoer for trykking Arbeidsmanden Aktivitetsfondet Utsatt søknadsfrist Tariffråd Forslag på representanter Ansvars- og oppgavefordeling Arbeidsrettens dom av Prinsipiell avklaring av vilkårene for at turnusarbeid skal anses som sammenlign bart med helkontinuerlig skiftarbeid Takseringsregler til bruk ved ligningen for inntektsåret Veterantreff september 2005, Sulitjelma Hotell Mellomoppgjøret i Staten Invitasjon til Tariffkonferanser LO Stat LOs sommerpatrulje Hvordan vokser vi best? FAFO-utredning om pensjon Høring: NOU 2005:12 Mer effektiv bygningslovgivning II Høring av lovutkast om endringer i energiloven Saksbehandling Fullmakt til distriktssekretærene Tariffrevisjonen 2006 Forslag fra avdelingene Tariffkonferanse Sanderstølen februar Invitasjon til skoleinformatørkurs høsten Revisjon av hovedavtalen i Staten Retningslinjer for avdelingens kontrollkomiteer Hurtiginfo 2005 Nr. Dato Innhold Ny overenskomst for miljøbransjen i LO MEF området Tariffoppgjøret Oppgjøret 2005 mellom LO og HSH Ledig stilling som regionalt verneombud for anleggsbransjen i Troms, Finnmark og Svalbard Lønnsreguleringer i MEF-området for 2. avtaleår Ikrafttredelse for garantitilleggene Egen organisasjon En av hensiktene med de endringene som ble gjort i forrige landsmøteperiode og som ble fulgt opp av landsmøtet i form av vedtektsendringer, var å styrke arbeidet med organisasjonen. Det har imidlertid vært vanskelig å følge det opp ved å tilføre ressurser før i denne perioden, da det fra 1. september ble opprettet en stilling som organisasjonssekretær i forbundet. Stillingen er tillagt arbeid med organisasjonsutvikling, personaladministrasjon, kompetanseutvikling, samt linjeledelse for kontorpersonalet både i avdelingene og i forbundet sentralt. Johnny Myrvold ble ansatt fra 1. september. Organisasjonsavdelingen har tatt over ansvaret for kursvirksomheten, og startet arbeidet med utvikling av et nytt opplæringsprogram for forbundet. Det nye medlemssystemet fra Compendia ble igangsatt i februar, og som følge av nye muligheter i dette, har det pågått et kontinuerlig arbeid med å forbedre rutinene på kontingentinnkreving, kontroll med trekklister og stryking av medlemmer som ikke FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 11 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

12 betaler kontingent. Dette har ført til mye opprydding og strykninger, noe som har vært en tøff prosess for flere avdelinger. Men resultatet viser at dette er helt nødvendige innstramminger. Det viser på økonomien at vi nå har bedre kontroll, utgiftene til forsikringsordningene har gått ned og kontingenten kommer raskere inn. I løpet av året har vi fått testet automatisk kontroll av trekklister fra bedrifter, ved at listene leses rett inn i medlemssystemet. Dette fører til besparelse av rutinearbeidet i avdelingene og frigir tid til medlemspleie og direkte kontakt med medlemmer som er i ferd med å bli strøket. Fra januar var alle avdelingenes regnskap tatt inn i forbundet, samtidig ble det innført nytt regnskapssystem. Dette har gitt oss utfordringer på tilvenning til nye rutiner og å få et godt fungerende samarbeid mellom forbundet sentralt og avdelingene. Ved utgangen av året fungerte det rimelig godt, avdelingene kan via PC gå inn i regnskapssystemet og finne de opplysningene de trenger der. Det arbeides videre med stadige forbedringer også på det feltet. Dataløsningene vi nå har tilgjengelig gjør det enklere å flytte og dele på oppgaver selv om en ikke fysisk befinner seg på samme sted. Dette utnyttes nå til fulle i organisasjonen og er en viktig bit i arbeidet med å bli en mer samlet organisasjon. Flere landsomfattende oppgaver utføres på avdelingskontorer, for eksempel arbeidet med trygdelister, fakturering, trekklistekontroll og oppgaver innen regnskap. Det ble ansatt en organisasjonsarbeider i avd. 2 Oslo/Akershus i januar. I tillegg til denne stillingen godkjente forbundsstyret et prøveprosjekt med organisasjonsarbeider i avd. 9 - Nord i ett år, og det ble vedtatt å opprette en organisasjonsarbeiderstilling som skal dekke områdene i de to avdelingene Møre og Romsdal og Midt-Norge. I juni ble det holdt en samling for avdelingslederne på Hunderfossen. Temaene der var erfaringer og utfordringer i ny organisasjon, ansvars- og oppgavefordeling, økonomi og regnskap roller og ansvar, samt forsikringsordninger. Fra 1. september ble noe av saksbehandlingsarbeidet lagt ut til distriktssekretærene, ved at de fikk myndighet til å sende saker på oppsigelse/avskjed og yrkesskader direkte til LOs juridiske avdeling. For å forberede dette ble det i juni holdt kurs i arbeidsrett for distriktssekretærene. I samarbeid med de tillitsvalgte er det lagt vekt på å få en god plan for kompetanseheving for de ansatte. Det ble også holdt kurs for de kontoransatte i avdelingene i september der temaene var medlemssystemet og regnskap. Forbundets nestleder Endre Kulleseid valgte av personlige grunner å trekke seg fra sitt verv høsten Landsstyret nedsatte en valgkomité for å lede en prosess med å få inn forslag fra avdelingene og forberede suppleringsvalget som skal foretas i januar Medarbeidersamlingen ble holdt på Sanderstølen desember. Forbundsstyret deltok i tillegg til alle ansatte. I samarbeid med organisasjonsavdelingen i LO var det lagt opp til å prøve et nytt opplegg for gruppearbeid som bygger på prinsippene som er brukt i LOs kurs Hvordan vokser vi best?. Vårt tema ble kalt Fra oss og dem til vi i NAF. Dette ble svært godt mottatt av deltakerne, og det var nærmest et krav at det må videreføres. To avdelinger er lagt ned i løpet av året. Avd. 220 Linjearbeiderforeningen er omdannet til en klubb med samme navn, og denne har tilsluttet seg avd. 3 - Møre og Romsdal. Videre er avdeling Skaland lagt ned. Også der er det opprettet en klubb med samme navn, denne er tilsluttet avd. 9 - Nord. Det er jevnlig avholdt møter med de tillitsvalgte for HK, distriktssekretærene og de regionale verneombudene for informasjon, drøfting og forhandlinger. Samarbeidet fungerer meget godt. Arbeidsmanden Arbeidsmanden utkom med 10 nummer i Fagbladet sendes ut som B-post til medlemmene. Det skal være medlemmene i hende cirka en uke etter trykking. Omdelingen av nummer 7 ble forsinket, noe som medførte at en del medlemmer ikke fikk bladet før valgdagen 12. september. Deltakelsen og engasjementet i medlemskampanjen Du bestemmer - LO på din side, forberedelser og gjennomføringen av LO-kongressen i mai, oppslutningen omkring valget i september for en ny politisk sammensetning på Stortinget, og relanseringen av Ren Utvikling er hendelser/saker som har preget bladet. I tillegg har Arbeidsmanden hatt flere reportasjer om tjenestepensjon for alle, samt om kampen mot sosial dumping etter initiativet fra Moss kommunes seriøse manifest. Fagbevegelsens samlede motstand til Bondevik-regjeringens forslag til ny lov for arbeidslivet er også behørig omtalt. Informasjonsvirksomheten Dette året har forbundet lagt særlig vekt på utarbeidelse av brosjyremateriell for fremmedspråklige. Det har bl.a. blitt utarbeidet brosjyrer på engelsk, spansk og urdu. Det ble videre produsert en egen ungdomsbrosjyre med fokus på rettigheter for ungdom i heltid og deltidsstillinger. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 12 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

13 I tilknytning til den faglig politiske valgkampen og prosjekt 05 Du bestemmer LO på din side, ble det også produsert egne løpesedler med fokus på faglige rettigheter og behovet for en ny rød-grønn regjering. Det ble videre utarbeidet eget informasjons- og agitasjonsmateriell som ble distribuert ut i organisasjonen. Det var også nedsatt en egen strategigruppe i forbundet for profilering av prosjekt 05. Her ble også profileringsartikler produsert, bl.a. egen valg-pin, samt egne t-shirts og strøartikler. Dette ble produsert i tillegg til et bredt utvalg av artikler som ble produsert og tilbudt avdelingene. I presse og media har forbundet i 2005 hatt god dekning både gjennom presse med 377 oppslag, samt flere oppslag i riksdekkende radio og TV. Mediebildet i forbindelse med forbundet har ofte hatt fokus på sosial dumping, svart arbeid i renholdsbransjen eller HMS i anleggsbransjen. Forbundsledelsen har profilert forbundet på en offensiv og tidsmessig riktig måte som har bidratt til mer synlighet. I tillegg har det blitt sendt ut pressemeldinger på aktuelle saker og uttalelser. Det har videre vært jobbet kontinuerlig med forbedringer av intern-informasjonen i forbundet både via mail og hurtiginformasjon til avdelingskontorene. Arbeidet med å videreutvikle og bedre forbundets hjemmesider har pågått gjennom hele 2005 med fokus på brukervennlighet og informasjon ut til medlemmene. Nye og restrukturerte websider med ny profil ble lagt ut på internett i juni For øvrig har informasjonssekretæren bistått forbundsledelsen med politisk rådgivning, saksbehandling, samfunnskontakt, presse og annen tilrettelegging for forbundsledelsen, ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Verving 2005 Vi hadde en økning på nesten 400 aktive medlemmer i løpet av året, et resultat vi kan si oss svært godt fornøyd med. Vekterne er i sterkt framgang, og antallet aktive har vokst med 281! Det er tydelig at det er god faglig aktivitet innen denne gruppa, og det verves iherdig blant tillitsvalgte. Renhold øker også med 100, og maskin fortsetter den jevne økningen, nå med 118 flere aktive. Overgangen til nytt medlemssystem har også medført nye rutiner med innkreving av kontingent, kontroll av minstekontingent og strykning av de som ikke betaler. Dette foregår nå i sentralt styrte prosesser. Konsekvensen har vært mye strykninger i noen avdelinger, da det har avdekket mange som var registrert som aktive medlemmer, men som ikke betalte kontingent. Det at medlemstallet likevel vokser, viser at det er stor verveaktivitet ute i avdelingene. Og vi vet med sikkerhet at den reelle økningen av betalende medlemmer er vesentlig høyere enn tallene i statistikken viser, noe som også gjenspeiler seg i økonomien. Aktivitetsfondet ble opprettet fordi vi ønsket en fordelingsmodell for kontingenten som inspirerte til aktivitet og verving, samt å få mulighet til å bruke mer ressurser i de områdene det er flest medlemmer å hente. Dette vurderes som vellykket. Det tok noe tid å komme i gang med gjennomføring av tiltak i avdelingene, men vi ser en tydelig oppblomstring av vellykkede tiltak landet sett under ett. En positiv effekt er også at ideene sprer seg mellom avdelingene. Verv og vinn er fortsatt populært blant medlemmene. Det er jevnlig utsending av premier til de som verver, og deltakelsen i trekningen av hovedpremien i januar er stor. Vi ser også at stadig flere bruker forbundets nettsider til direkte innmelding og innsending av verveskjemaer. Kursvirksomheten Den samlede kursoversikten viser at det i løpet av året er arrangert flere tiltak med ulike temaer enn tidligere. Samtidig viser oversikten en nedgang i antall deltakere totalt sett. Det har allikevel vært en dreining mot mer samarbeid på tvers av avdelingsgrensene og mot fellestiltak. Forsøk med å kjøre opplæring på dagtid har så langt vært gjennomført i Oslo-området. Etter at organisasjonsavdelingen ble styrket med en stilling fra høsten, ble ansvaret for kursvirksomheten lagt dit. Da ble det satt i gang intensivt arbeid med å utvikle ett nytt opplæringsprogram for medlemmer og tillitsvalgte. Ferske og mer erfarne tillitsvalgte har deltatt i å klargjøre behovene for opplæring, det var også gjort et grunnarbeid med dette på servicesiden i forbundet. Utviklingen og ferdiggjøringen av kursmateriell skjer for øvrig i samarbeid med AOF/LO kompetanse, der lærekrefter på Sørmarka er sentrale. Skissen til et opplæringsprogram i fire moduler; Introduksjon, Forbundsskolen, Fordypning og Videregående, samt det planlagte innholdet, ble presentert for forbunds- og landsstyret og for alle avdelingene på slutten av året. Kursmodulene Introduksjon og Forbundsskolen skal administreres og gjennomføres i avdelingene, med sikte på å nå flere medlemmer og tillitsvalgte med riktig tilbud om opplæring til riktig tid. Disse to første modulene skal være klare til bruk for avdelingene i løpet av første kvartal FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 13 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

14 Kortkurs/helgekurs/ukekurs gjennomført av forbundet og avdelingene: Antall kurs I alt NAF avd. 1 Øst NAF avd. 2 Oslo/Akershus NAF avd. 3 Møre og Romsdal 1 45 NAF avd. 4 Nordland 3 48 NAF avd. 5 Innlandet 0 0 NAF avd. 6 Vest NAF avd. 7 Sør-Vest 4 60 NAF avd. 8 Midt-Norge 2 45 NAF avd. 9 Nord 3 59 NAF sentralt 5 83 Det er ellers gitt stipend til deltagelse på kurs i regi av AOF, LO Stat og toppskolering på Sørmarka. Etter- og videreutdanning NAFs Utdanningsfond Det er i 2005 utbetalt kr ,- i utdanningsstipend fordelt på 76 søkere. Disse fordeler seg på 30 kvinner og 46 menn. De fleste søkerne er tildelt stipend i forbindelse fagutdanning ( 3.5 praksiskandidater). Vakt og renhold er her de største gruppene. LOs Utdanningsfond I alt 163 av NAFs medlemmer er tildelt stipend fra LOs Utdanningsfond i Disse fordeler seg på 77 kvinner og 86 menn. Sett fra et likestillingsperspektiv er det svært gledelig med den høye kvinne andelen av innvilgede stipender. Av de 163 tildelte stipendene er 139 tildelt stipend til kortere utdanning og 24 til helårsutdanning. I alt har disse til sammen mottatt kr ,-. Dette utgjør 4,83 % av fondets samlede utbetaling. LO stats Utdanningsfond Det foreligger ingen oversikt over hvor mange stipend NAFs medlemmer er tildelt for Ungdomsutvalget Ved utgangen av perioden var det registrert 7123 medlemmer under 35 år i forbundet. Ungdomsutvalget har arbeidet godt og målrettet for å øke engasjementet blant ungdommene. Utvalget har i perioden fått laget en egen ungdomsbrosjyre som ble distribuert til avdelingskontorene før LOs sommerpatrulje. Det har vært avholdt 4 møter i utvalget hvorav ett over to dager. Norsk Arbeidsmandsforbund har deltatt på flere aktiviteter i regi av LO bl.a. sommercamp, sommerpatrulje og skoleinformatørkurs. I september ble det avholdt 15 samlinger for ungdomskontaktene i Norsk Arbeidsmandsforbund. Tema på samlingen var å øke engasjementet og kontakt blant unge medlemmer. Det er høy turnover blant våre ungdomskontakter. Samlinger for ungdomskontaktene er derfor et viktig bidrag for å knytte kontakter på tvers av avdelingsgrensene. Forbundets samferdselskomité Det er avholdt 3 møter i 2005 med fokus på samferdselspolitikk og bedring av rammevilkår og sikkerhet i anleggsbransjen. Det har vært møtevirksomhet og andre aktiviteter i tilknytning til byggherreansvar og statens vegvesen. Det har videre vært drøftet aktuelle tiltak mot sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler. Komiteen har hatt løpende dialog i ulike saker med stortingspolitikere og bidratt med nødvendig dokumentasjon ved behov. Videre har komiteen vært en aktiv premissleverandør når det gjelder prioriteringer på samferdselsområdet, både når det gjelder statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett. Det har vært avholdt flere møter med Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og medlemmer av finanskomiteen i tilknytning til NTP og statsbudsjettet. Forbundet har også korrespondert med Samferdselsdepartementet om NTP og budsjett. Komiteen har også lagt stor vekt på arbeidet med Nasjonal transportplan og arbeidet aktivt med innspill og tiltak i forbindelse med Stortingets behandling av denne. Også spørsmål i tilknytning til styrking av arbeidstilsynet, skattemyndighetene, fagopplærings- problematikk og statlig utbyttepolitikk har vært temaer til behandling i komiteen i løpet av Komiteens leder fratrådte i oktober 2005, forbundslederen overtok derfor ledervervet ut året. Bergindustrien Bergindustrien er et område hvor det er stabilitet i antall medlemmer. Det var ved utgangen av medlemmer, en nedgang på 24 i forhold til året før. Dette er fordelt på 22 bedrifter med ordinær tariffavtale, og 11 bedrifter som går på erklæring. Forbundet var representert med to deltagere på bergverksseminar i Folldal gruver 14. til Seminaret ble arrangert av Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg, og stiftelsen Folldal Gruver, Folldal. De viktigste temaene på seminaret var geologi og malmleting, metallurgi, lokalkultur og naturstein. Det var 42 deltagere på seminaret. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 14 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

15 Det syntes som om sammenslåingsprosessen som har foregått innenfor North Cape Minerals fungerer bra. Tilbakemeldingene som har kommet fra tillitsvalgte tyder på det. Det har vært et tett og godt samarbeide mellom tillitsvalgte og bedriften, slik at de problemene som har oppstått i forbindelse med sammenslåingen er løst på en fornuftig måte. I løpet av året har det vært fire saker som forbundet har behandlet innenfor bergindustrien. Dette er fordelt på en tvistesak og tre yrkesskadesaker. Lønnsoppgjøret som var et mellomoppgjør ga et generelt tillegg på kr. 1.- på alle satser i overenskomsten. Svalbard Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) Det er pr registrert 203 medlemmer i gruveklubben. Den 3. juli 2005 ble selskapet rammet av en dødsulykke i Svea. Ulykken skjedde i sammenheng med gjennomslag da noen gruvearbeidere ble utsatt for gass og oksygenfattig luft. Den 30. juli brøt det ut brann i Svea Nord, noe som fikk store konsekvenser for selskapets videre drift resten av året. Komplisert slukningsarbeid medførte at brannen varte i mange måneder. Stor innsats fra de ansatte i forbindelse med brannen resulterte i at permitteringer ble unngått. Ledelsen i selskapet har i ettertid berømmet de ansatte for den flotte innsatsen de gjorde i forbindelse med brannen. Disse hendelsene har naturlig medført at det har vært et vanskelig år for både selskapet og de ansatte. Det ble avholdt grunnkurs for tillitsvalgte i Longyearbyen i tiden 10. til 14. januar Ni av de tillitsvalgte fra SNSG deltok på kurset. I forbindelse med kursvirksomhet ble det fremforhandlet en avtale med selskapet som innebærer at tillitsvalgte som deltar på kurs får samme lønn som de har for å delta på andre kurs i bedriften. Lønnsoppgjøret for de ansatte i gruveklubben ble avholdt lokalt. Det var fra de ansatte fokusert på å heve grunnlønnen. Resultatet ble en økning på kr. 9.- på grunnlønnssatsene. Serviceoverenskomst for Svalbard Det har innenfor dette overenskomstområdet vært noe turbulente forhold for de ansatte, både innenfor kafévirksomhet, renhold og hotellnæringen. Det har vært noe usikkerhet rundt eierforhold innenfor kafévirksomheten, noe som skapte usikkerhet for de ansatte. Spitsbergen hotell ble også dette året stengt ved sesongslutt, og de ansatte ble overført til arbeid på Radisson SAS Polarhotell Spitsbergen. Det var god deltagelse av tillitsvalgte fra de områdene overenskomsten omfatter på tillitsvalgtkurs som ble arrangert i Longyearbyen i uke 2. Svalbard Samfunnsdrift Svalbard Samfunnsdrift har en medlemsmasse som er stabil fra år til år. Ved utgangen av 2005 var det registrert 14 medlemmer som har sitt virke ved kraftstasjonen i Longyearbyen. Det har vært en del uro i bedriften gjennom store deler av året grunnet plasseringen av 110-sentralen på Svalbard. De ansatte har vært i mot plasseringen av nødsentralen fra det ble vedtatt at den skulle være knyttet opp mot kraftstasjonen. Konflikten er ved utgangen av året ikke løst. Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført og resulterte i et godt oppgjør for de ansatte. Alle ansatte fikk et tillegg på kr. 8,50 pr. time. Svalbard Samfunnsdrift sa opp tariffavtalen med NHO ved utgangen av året for å gå over i KS bedrift. Dette som et resultat av virksomhetsoverdragelse til Longyearbyen Lokalstyre. Leonhard Nilsen Store Norske (LNSN) Antall medlemmer i bedriften er stabilt. Pr var det registrert 71 medlemmer i bedriften. Transportbedriften har blitt preget av brannen i Svea Nord som brøt ut 30. juli Bedriften og klubben samarbeidet og fikk i gang et kurstilbud ilongyearbyen til de ansatte som ble berørt av brannen. Kurstilbudene besto av ulike kurs som fagbrev for anleggsmaskiner, kran og ADR sertifikat. Bedriften bidro med økonomisk støtte til dette arbeidet. Dette var et alternativ til å bli permittert, og som ble tatt godt imot av de ansatte. Det var fire representanter fra transportklubben som deltok på kurs for tillitsvalgte i Longyearbyen i tiden 10. til 14. februar. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 15 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

16 Lønnsoppgjøret ble noe preget av brannen i Svea. Bonusavtale som er inngått i bedriften ble også berørt av dette. Resultatet ble at alle fikk et tillegg på kr. 5.- på grunnlønnen. Dette var de ansatte godt fornøyd med. Det er ikke registrert noen tvistesaker i bedriften i 2005 hvor det har vært behov for bistand fra forbundet sentralt. Styret i transportklubben melder i sin beretning om et rolig år. Asfalt og Veivedlikehold Asfaltbransjen bærer preg av at det er stabilitet knyttet til oppdrag i forhold til Medlemstallet innenfor bransjen viser en svak nedgang på fire. Pr er det 523 medlemmer totalt. Det har i perioden vært et utvalg med representanter fra Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening som har jobbet med redaksjonelle endringer i overenskomsten for å gjøre den lettere å forstå for medlemmene. Dette arbeidet skal være ferdig til lønnsoppgjøret i Innenfor dette området har det ikke kommet mange tvistesaker til forbundet. Det har kommet noen få saker som er knyttet til permitteringer i forbindelse med endringene i permitteringsloven. Dette er for øvrig en endring som bransjen har hatt fokus på siden lovendringen kom. Lønnsoppgjøret som var et mellomoppgjør ga et generelt tillegg på kr. 1.- pr. time. Fagarbeidertillegget ble øket til kr. 9.-, og kronebeløpet for avsetting til bevegelige helligdager ble justert til kr. 6,10 pr. arbeidet time. Nytt trekkbeløp ble satt til kr ,20 pr. hellig- og høytidsdag. Forbundet har engasjert seg i forbindelse med endringene i permitteringsloven. Det er avholdt møter med Transport- og Kommunikasjonskomiteen på Stortinget i den hensikt å påvirke til at loven kan endres. Det er avholdt møter i forbundet sentralt med Asfaltentreprenørenes Forening. Private anlegg Private anlegg har i denne perioden vært preget av stor aktivitet og en positiv utvikling i form av økende medlemstall. Ved utgangen av 2005 var det registrert 5384 medlemmer. Dette er en økning på 72 medlemmer i forhold til samme tidspunkt for et år siden. Forbundet er med i et forskningsstøttet prosjekt som heter FAFO Østforum som gir deltagerne oppdatert kunnskap om virkningene av EU/EØS utvidelsen fra 1. mai Østforum tar også for seg samarbeid om utvikling av prosjekter knyttet til bedrifts- og arbeidstaker tilpasninger til EU utvidelsen og endringer i nasjonale og europeiske reguleringer. Det er avholdt flere møter og konferanser hvor forbundet har deltatt sammen med LO og representanter fra andre forbund. Det er også inngått to nye tariffavtaler i perioden. Utvidelsen av EU fra 1. mai 2004 har medført at det er et økende innslag av arbeidstakere fra de baltiske landene i anleggsbransjen, men det er ikke påvist noen problemer knyttet til sosial dumping i de bedrifter som vi har tariffavtale med. Det arbeides kontinuerlig med å motarbeide sosial dumping innenfor bransjen. Det har også vært stort fokus i perioden med å kreve allmenngjøring av tariffavtaler innenfor noen områder i byggenæringen. Norsk Arbeidsmandsforbund har ikke vært delaktig i å kreve allmenngjøring innenfor vårt område. Det jobbbes med dette i flere forbund. Forbundet har også i år vært med på styringsgruppen og arbeidsgruppen i forbindelse med seriøsitet i byggenæringen. Dette er et utvalg som har som hovedhensikt å få bukt med useriøsiteten i næringen. Gruppen er sammensatt, bl.a. av representanter fra arbeidstilsynet, politiet, skattemyndighetene og partene i arbeidslivet. Det er i perioden behandlet tre yrkesskadesaker og en oppsigelsessak i forbundet. Lønnsoppgjøret ga et generelt tillegg på kr. 1.- pr. time til alle arbeidstakere. Fagbrevtillegget ble øket til kr. 4.- Dette ble fremforhandlet i Kraftlinje På denne overenskomsten er det en svak økning i antall medlemmer i forhold til året før. Det er fortsatt kun en bedrift som går på denne overenskomsten. Det er El Tel Networks. Medlemstallet var ved utgangen av 2005 økt til 128 grunnet sammenslåing med andre bedrifter. Dette har medført at det i El Tel Networks har blitt et stort FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 16 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

17 antall medlemmer innenfor EL&IT forbundets område. EL&IT Forbundet har ved utgangen av året 210 medlemmer i bedriften. Det arbeides fra EL&IT Forbundet for å få innflytelse for sine medlemmer på overenskomsten. Det er ikke behandlet noen tvistesaker på dette området i Lønnsoppgjøret ga et generelt tillegg på kr. 1.- pr time for alle arbeidstakere på området. Parkering Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 5 virksomheter, hvorav 2 er tilsluttet SBL / NHO, 1 er tilsluttet HSH, og 2 er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i 1 virksomhet uten tariffavtale. Ved årets slutt var det registrert 83 medlemmer innenfor parkeringsoverenskomsten. Medlemstallet har vært stabil hele året. Aktiviteter Ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i Forbundet har i perioden fortsatt arbeidet opp i mot Politidirektoratet for å få en avklaring på om virksomheter innenfor parkering er underlagt bestemmelsene i Lov om vaktvirksomhet. Det foreligger ingen endelig avklaring. Mellomoppgjør 2005 Overenskomsten er en minstelønnsoverenskomst med lokal forhandlingsrett. Lønnssatsene økte med kr. 1,00 pr. time for alle. Tunnel-, bom og bruselskaper Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 8 virksomheter, hvorav 7 er tilsluttet NHO (RLF, TBL og SBL) og 1 er erklæringsbedrift. Forbundet har også medlemmer i 1 virksomhet uten tariffavtale. Ved årets slutt var det registrert 134 medlemmer innenfor overenskomsten for Tunnel-, bom- og bruselskaper. Medlemstallet er redusert med noen medlemmer i løpet av året. Hovedårsaken er selskapenes omlegging til Autopass. Aktiviteter Ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i Mellomoppgjør 2005 Lønnssatsene økte med kr. 4,55 pr. time for alle. kr. 1,00 som generelt tillegg og kr. 3,55 i garantitillegg. Maskin Medlemsutvikling og aktivitet Dette er et område hvor det er positiv utvikling i medlemstallet og inngåtte tariffavtaler. Ved utgangen av 2005 var det registrert 2362 medlemmer. Dette er en økning på 127 medlemmer i forhold til samme tid i fjor. Dette er et resultat av godt arbeid fra våre distriktskontorer og andre medarbeidere i vårt apparat. Maskinentreprenørbransjen er inne i en positiv trend med bakgrunn i stor aktivitet innenfor området, noe som vil vedvare noen år. Det ble inngått 14 tariffavtaler innenfor området i 2005 fordelt over hele landet. Forbundet har hatt totalt syv saker til behandling i perioden. Dette fordeler seg på fire yrkesskadesaker og tre tvistesaker. Den fremforhandlede avtale om tjenestepensjon mellom MEF og NAF ble innført med virkning fra 1. mai Pensjonsordningen er tatt godt imot både av medlemmer og bedrifter. Årets lønnsoppgjør ga følgende resultat: Alle lønnssatser ble øket med kr. 1.- Tjenestepensjonsordningen ble regnet ut til å utgjøre ca. kr pr time. Dette utgjorde det generelle tillegget. Vakt Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 29 virksomheter, hvorav 17 er tilsluttet SBL / NHO og 12 er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i 39 virksomheter uten tariffavtale. Ved årets slutt var det registrert 3774 medlemmer innenfor Vekteroverenskomsten. Medlemstallet har økt med 280 medlemmer i løpet av året. Turnover i bransjen gjør at det faktisk sett må tilkomme et vesentlig antall nye medlemmer for å opprettholde medlemsantallet. I 2004 er det vervet over 1000 nye medlemmer. Vaktbransjen er fremdeles i vekst, og potensialet er stort. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 17 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

18 Aktiviteter NAF sentralt har behandlet og avsluttet 10 tvistesaker i En sak ble ført for arbeidsretten. Saken omhandlet tvist om en arbeidstidsordning skulle underlegges en 35,5 timers arbeidsuke eller 33,6 timers arbeidsuke. NAF fikk medhold i sine påstander om 33,6 timers arbeidsuke. Det har vært avholdt 6 møter i godkjenningsnemnda Sikker Vakt. 13 virksomheter var godkjent av Sikker Vakt i NAF har i perioden overtatt ledervervet Det har vært avholdt 5 styremøter i Vekterskolen. NAF og SBL opprettet i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2004 en skole for utdanning av vektere. Vekterskolens hovedoppgave skal være å sikre en enhetlig opplæring av vektere for å møte allmennhetens og bransjens behov for økt kompetanse og kvalitet, samt gi alle vektere en felles moderne og kvalifisert yrkesutdannelse. Over 5000 elever har fullført utdanningen så langt. Vekterskolen har fra høsten 2005 opprettet og igangsatt fagbrevkurs for praksiskandidater. 61 kandidater følger undervisningen. Det er avholdt 3 møter mellom NAF og SBL i forbindelse med Vekteroverenskomstens 5 merknad 2. Det er oppnådd enighet om beskrivelse og avgrensning vedrørende funksjonstillegg. Det ble ikke oppnådd enighet vedrørende tjenestegrenstilleggene. Mellomoppgjør 2005 Lønnssatsene ble økt med kr. 3,63 pr. time for alle lønnstrinn, kr. 2,00 som generelt tillegg og kroner 1,63 i garantitillegg. Service- og vedlikeholdsavtalen og vaktmesteravtalen m.m. Medlemsutvikling og aktivitet Overenskomsten gjelder for følgende bransjer Flyrenhold Skadesanering Vaktmestere Industriservice Ved utgangen av perioden er det registrert 505 medlemmer innenfor overenskomsten. Det har vært en økning på 31 medlemmer. Det er inngått 2 nye tariffavtaler i perioden. Det er behandlet 2 tvistesaker i Ved årets lønnsoppgjør ble det gitt et generelt tillegg på kr. 1,- på samtlige lønnssatser. Bransjens utvikling Det er stort medlemspotensiale innenfor overenskomsten. Arbeidet blir utført i kundens lokaler noe som gjør oppsøkende virksomhet krevende. Få tillitsvalgte og stort potensial til medlemsvekst er status innenfor avtaleområdet. Renhold Medlemsutvikling og aktivitet Ved årets slutt var det registrert 6282 medlemmer. Flere avdelinger har i perioden gjennomført verveaktiviteter innen renhold. Dette har medført en medlemsvekst på 100 nye medlemmer i perioden. Norsk Arbeidsmandsforbund har i perioden inngått 12 nye tariffavtaler innen renhold. Det ble behandlet og avsluttet 40 tvistesaker i Dette er en nedgang på 6 saker fra forrige periode. Saker: 18 oppsigelsessaker, 8 yrkesskadesaker, 14 tvistesaker (i all hovedsak feil på lønnsutbetaling). Lønnsoppgjøret i 2005 ga følgende lønnstillegg: Generelt tillegg kr. 1,- Lavtlønnstillegg kr. 1,- Garantitillegg kr. 3,06 Dette medført et kronetillegg på kr. 5,06 pr. time som legges flatt ut på samtlige lønnssatser. Bransjens utfordringer Bransjen er preget av mange useriøse bedrifter, noe som ofte medfører vanskelige lønns- og arbeidsforhold for våre medlemmer. Servicebedriftenes Landsforening og Norsk Arbeidsmandsforbund har i perioden opprettet bransjeutviklingsprogrammet Ren Utvikling. Ren Utvikling er partssammensatt og finansieres av partene. Bransjeutviklingsprogrammet består av to deler Bedriftene får en godkjenning etter vedtatte kriterier som gjelder for 1 år av gangen. Godkjente bedrifter forplikter seg til å delta i bedriftsutvikling partene igangsetter. Målsettingen til NAF er å bedre arbeidsforholdene for de ansatte i renholdsbransjen og å gjøre det vanskeligere å drive useriøst. Arbeidet med å opprette regionale verneombud i renholdsbransjen pågår fortsatt. Partene var ved årets slutt enig om å arbeide videre for å opprette regionale verneombud i bransjen. Det er avholdt 1 møte med Arbeids- og administrasjonsdepartementet om saken. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 18 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

19 Bransjen er preget av fremmedspråklige medarbeidere, dette gjør vårt arbeid utfordrende. Det er i perioden utarbeidet brosjyrer på fire språk for å lette arbeidet ved oppsøkende virksomhet. Fritids- og aktivitetsavtalene Medlemsutvikling og aktivitet Gjeldene for følgende områder Bowlinghaller Treningsstudioer Badeland Dyreparker Fornøyelsesparker og lignende Vi har ved årets slutt registrert 224 medlemmer innenfor overenskomstområdene. Dette er en økning på 42 medlemmer som i all hovedsak har kommet innen helsestudioer. Det er inngått 2 nye tariffavtaler innenfor overenskomsten i perioden. I 2005 er det behandlet og avsluttet 1 tvistesak innenfor avtaleområdet. Bransjens utvikling Til tross for medlemsøkning innen avtaleområdet flere år på rad så er det fortsatt få tillitsvalgte innen overenskomsten. Mange små stillinger som blir kombinert med studier gjør medlemsverving utfordrende. Skianlegg Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 4 virksomheter, hvorav 1 er tilsluttet RBL/NHO og 3 er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i 3 virksomheter uten tariffavtale. Ved årets slutt var det registrert 66 medlemmer innenfor overenskomsten for Skianlegg. Medlemstallet har økt med 8 i løpet av året. Aktiviteter Ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i NAF har inngått avtale med Fellesforbundet om at ansatte kan ha sitt medlemskap i Fellesforbundet. Avtalen omfatter ansatte ved Hemsedal skisenter AS og Geilo taubane ASA. Mellomoppgjør 2005 Overenskomsten er en minstelønnsoverenskomst med lokal forhandlingsrett. Lønnssatsene økte med kroner 1,00 pr. time for alle. Statlig sektor 2005 Mellomoppgjøret 2005 kom i havn etter svært vanskelige forhandlinger. Denne gang uten riksmeklingsmannens hjelp. Det var i forhandlingene viktig å få til et stort sentralt tillegg for å opprettholde det tariffsystemet vi har i dag. Resultatet ble ett lønnstrinn til alle, minimum kr ,-. Det ble denne gang ikke satt av penger til lokale forhandlinger, og den økonomiske rammen satte grenser for hva det var mulig å oppnå. Statens Vegvesen Det har vært et rolig år i Statens Vegvesen etter de store omstillingene de senere årene. Forbundet har fra januar ikke deltatt i hovedavtalemøtene i Vegdirektoratet da FLT krevde alle plassene selv. Det er imidlertid tatt initiativ for å rette opp dette. Gjennom hovedtariffavtaleforhandlinger er det reist flere krav med godt resultat for de av våre medlemmer dette har angått. Det er ikke ført lokale forhandlinger i Statens Vegvesen i perioden som en følge av at det ikke ble satt av penger til dette mellomoppgjøret for staten i NVE Forbundet var representert ved NVEs HMS samling på Dagali hvor det bl.a. ble gjennomført redningsøvelser i elvestryk. Medlemstallet har holdt seg stabilt dette året i NVE. Det er ikke ført forhandlinger mellom NAF og NVE i perioden som en følge av at det ikke ble satt av penger tildette ved mellomoppgjøret i staten i Kystverket Året har vært preget av tilpasninger etter omorganiseringen av kystverket. Forbundet har deltatt i ulike arbeidsgrupper med sikte på effektivisering og organisering av de ulike enhetene i kystverket. Det er videre lagt ned et betydelig arbeide politisk, bl.a. gjennom møter med representanter i Stortingets samferdselskomité. Det er ikke gjennomført lokale forhandlinger i kystverket i perioden som følge av at det ikke ble avsatt penger til dette ved mellomoppgjøret i staten i Norsk Arbeidsmandsforbunds hedersdiplom er i 2005 tildelt: 1. Marit Hilton (Vest) 2. Bjørg Røyrbotn (Vest) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 19 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

20 Styrets beretning 2005 Virksomhetens art Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler lønns- og avtalevilkår for sine medlemmer, både innenfor offentlig og privat sektor. Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 AS. Dette selskapet er knyttet til forbundets virksomhet for delvis å dekke eget behov for kontorlokaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 12 avdelinger i Norge, herav en på Svalbard. I 2005 har arbeidsmarkedet vært tilfredsstillende innen de fleste av forbundets virksomhetsområder. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2005 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette er forbundets strategiske planer og budsjetter for kommende år. Forbundet har opprettet et aktivitetsfond som skal brukes til vervekampanjer for å øke medlemstallet. I tillegg avsettes det midler for å styrke utdanningsfondet. Det ble i 2005 avsatt kroner 3 millioner til landsmøte. Arbeidsmiljø og personale I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører forbundet og konsernselskapet oversikt over totalt sykefravær for de ansatte og tillitsvalgte. I 2005 har det totale sykefraværet vært på 5,3 % av faktisk arbeidstid i forbundet. Både forbundet og konsernselskapet arbeider løpende med forbedringer av arbeidsmiljø og derigjennom tiltak med å redusere antall sykedager. Det er ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell som har resultert i store personskader eller materielle skader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det arbeides løpende med tiltak til forbedringer. Det er opprettet arbeidsmiljøutvalg. Forbundet er tilknyttet bedriftslegeordning. Likestilling 31% av forbundets medlemmer er kvinner. Kvinneandelen i de valgte organene fordeler seg slik; i forbundsstyret 27%, i landsstyret 26%. Erna C. Dynge Kirsti Mandal Ingolf Rotlid Forbundsleder organisasjonsleder styremedlem (fra ) Svein Johansen Lise Solvang Truls Strand Nilsen Lisbeth Johansen Endre Kulleseid styremedlem styremedlem (fom ) styremedlem styremedlem styremedlem (tom ) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 20 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Anstendig ARBEIDSLIV

Anstendig ARBEIDSLIV Politisk regnskap Anstendig ARBEIDSLIV Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Politisk regnskap HANDLINGSPROGRAM 2007 2011 Status pr. 15. november 2010 Vedtakene i programmet

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) 2010 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøte 12 Rundskriv

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2012 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 10 Rundskriv 12

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2012 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 10

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres ved framføring Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Sekretariatet vedtok i januar 2011 å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund: Helge Haukeland Nestleder Norsk Arbeidsmandsforbund(NAF)

Norsk Arbeidsmandsforbund: Helge Haukeland Nestleder Norsk Arbeidsmandsforbund(NAF) KRAV TIL TARIFFOPPGJØRET 2016 OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD FORHANDLINGSDELEGASJON Fellesforbundet: Per Skau Terje Johansen Jan Ove Winum Harry Hansen Forbundssekretær Fellesforbundet

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein Engen og Arvid Solbu.

Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein Engen og Arvid Solbu. År 2016 den 21. og 22. april ble forhandlingsmøte avholdt mellom Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende tariffoppgjøret 2016 for overenskomst nr 159 Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer