Faglig - politisk beretning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig - politisk beretning og regnskap"

Transkript

1 Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

2 Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 10 Medlemsbevegelsen 11 Rundskriv 11 Hurtiginfo 11 Egen organisasjon 11 Arbeidsmanden 12 Informasjonsvirksomheten 12 Verving 13 Kursvirksomheten 13 Ungdomsutvalget 14 Forbundets samferdselskomite 14 Bergindustrien 14 Svalbard 15 SIDE Asfalt 16 Private anlegg 16 Kraftlinje 16 Parkering 17 Tunell-, bom og bruselskaper 17 Maskin 17 Vakt 17 Service- og vedlikehold, vaktmesteravtalen m.m. 18 Renhold 18 Fritids- og aktivitetsavtalene 19 Statlig sektor 19 Statens vegvesen 19 NVE 19 Kystverket 19 Forbundets hedersdiplom 19 SIDE ÅRSOPPGJØR Styrets beretning 20 Resultatregnskap NAF 23 Balanse Forbundet 24 Resultatregnskap konsernet 25 Balanse konsernet 26 Kontantstrømoppstilling 28 Noter 29 Revisjonsberetning 34 Kontrollkomiteens beretning 35 FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 2 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

3 Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart største og mest inn-flytelsesrike lønnstakerorganisasjonen i landet. LO har en sterk stilling i det norske samfunnet. Organisasjonen har vært med på å prege samfunnsutviklingen i mer enn 100 år. LO har dag ca medlemmer. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 3 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

4 Lederen har ordet Det gleder meg å konstatere at 2005 har vært et fremgangsrikt år for Norsk Arbeidsmandsforbund. Aktiviteten gjennom året har gjort oss sterkere og bedre rustet til å møte utfordringene som vil komme framover. Forbundet deltok med en aktiv delegasjon på LOs 31. kongress Viktige faglige og politiske spørsmål i tilknytning til avtalefestet pensjon og framtidige pensjonsordninger for alle, samt kamp mot sosial dumping sto i fokus. Vårt forbund fremmet, tradisjonen tro, forslag om et forbundsløst LO, som vi heller ikke denne gangen fikk gjennomslag for. Organiseringen av LO-forbundene er et tema der vi møter og vil møte store utfordringer også framover. Om ikke annet kan vi glede oss over at flere får forståelse for at et forbundsløst LO ville løse mange av disse utfordringene. Dette året var det mellomoppgjør. For første gang på 15 år kom avtalen mellom LO og NHO på plass uten å måtte gå via meklingsmannen. Det ble et generelt tillegg til alle, og flere av våre overenskomster fikk uttelling på garantibestemmelsene. Oppgjøret fikk derved en god lavlønns- og kvinneprofil. I mai ble Ren Utvikling relansert. Vi har i samarbeid med SBL klart å gjenopprette denne godkjenningsordningen for renholdsbedrifter, som nå i tillegg har en utviklingsdel. Fra vår side er det lagt spesielt vekt på at bedriftene nå må ha tariffavtale for å bli godkjent, de må også være medlemmer i SBL. Formålet er som tidligere å komme svart arbeid og useriøse bedrifter til livs. Landsstyremøtet i juni var lagt til Svalbard. Det er lang tradisjon for å legge noen av møtene utenfor Oslo og kombinere dette med et arbeidsplassbesøk. Store Norske Spitsbergen Kullkompani tok hele landsstyret med til Svea der vi fikk omvisning i gruvene og orientering om kulldrifta på Svalbard. Det ble en minnerik og lærerik opplevelse. Vi retter en stor takk til Longyearbyen Arbeiderforening og Store Norske for gjestfriheten de viste og opplevelsene vi hadde under besøket. Bedriften og hele samfunnet på Svalbard ble sterkt prøvet kort tid etter landsstyrets besøk. I juli hadde de først en dødsulykke og senere brøt det ut brann i Svea Nord. Landsstyret valgte nye tariffråd som skal sitte fram til Den nye ordningen med at tariffrådene velges for tariffperioden fungerer rimelig godt. Selv om det også nå er en del endringer underveis, ved at medlemmer slutter i arbeidet eller skifter yrker, er antallet suppleringsvalg i landsstyret betydelig redusert sammenliknet med tidligere. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 4 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

5 Etter dødsulykken under byggingen av Svinesundbrua i 2003, der den polske jernbinderen Jan Stanko omkom, hadde forbundet en innsamlingsaksjon. Jeg hadde den store gleden av å få reise til Warszawa og overrekke kr til hans enke Jolanta Stanko. Det ble et sterkt og godt møte, og Jolanta rettet en stor takk til alle som hadde bidratt. Slike handlinger symboliserer det som er i fagbevegelsens opprinnelige ånd, å vise solidaritet med de som har mindre enn oss. Året 2005 var i stor grad preget av en utfordrende valgkamp. Forbundet deltok aktivt både sentralt og lokalt i LOs Prosjekt 05 Du bestemmer - LO på din side, som gikk fram mot kongressen. Alle LOmedlemmer fikk tilsendt materiell og ble bedt om å si sin mening om hva de mente var viktige politiske spørsmål for dem. Resultatet viste at det som opptok flest av forbundets medlemmer var å bevare bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og spørsmålet om pensjon. I valgkampen ble det satt fokus på disse sakene og de politiske partienes holdninger til dem. Gjennom aktiviteter både sentralt og lokalt ble det oppfordret til å delta i valget. Forbundsstyret oppfordret alle medlemmer til å bidra til et nytt flertall på Stortinget ved å bruke stemmeretten. For første gang ble det på valgdagen sendt en sms til medlemmene for å minne dem på å delta i valget. Vi greide jobben, og regjeringen Stoltenberg II tiltrådte høsten Dette ble en bekreftelse på viktigheten av et faglig politisk samarbeid mellom ulike aktører i norsk arbeiderbevegelse, og en bekreftelse på at det nytter å kjempe for å nå de mål vi har satt oss. Forbundets nestleder Endre Kulleseid valgte av personlige grunner å trekke seg fra sitt verv høsten Landsstyret nedsatte en valgkomité for å lede en prosess med å få inn forslag fra avdelingene og forberede suppleringsvalget som skal foretas i januar aktiviteten i avdelingene, gjennom midler fra aktivitetsfondet, har også gjort merkbare utslag i dette resultatet. Det er svært viktig å øke oppslutningen om forbundet og derved styrke tariffavtalene våre. Forbundets økonomi er ytterligere forbedret. I motsetning til mange andre LO-forbund som sliter med negativ utvikling både medlemsmessig og økonomisk, har vi greid å holde skansene og styrket økonomien. Dette gir vårt forbund større muligheter til å utvikle organisasjonen, og det gir oss handlingsrom til å kunne yte best mulig service overfor medlemmene. Jeg vil takke og berømme alle i forbundet, valgte og ansatte, også de som har gått foran oss og som nå er pensjonerte, som har bidratt i arbeidet med å gjenreise forbundets økonomi. For få år siden hadde vi røde tall, men nå her vi et tilfredstillende resultat for andre år på rad. Vi har hatt fokus på å utvikle organisasjonen både faglig og ressursmessig, noe som har medført at vi har oppnådd resultater. Dette året har vært en bekreftelse på at vi er sterke sammen og at det nytter å kjempe mot de kreftene som ønsker å ødelegge vårt fellesskap. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle forbundets tillitsvalgte og ansatte for god innsats i Jeg vil også takke alle medlemmer, klubber, avdelinger, forbundsstyret og landsstyret og andre samarbeidspartnere for godt samarbeid. Erna C. Dynge forbundsleder Medlemsutviklingen har vært god i Vi hadde en økning på nesten 400 aktive medlemmer i løpet av 2005, noe vi kan si oss svært godt fornøyd med. Dette er et resultat av at forbundet har dyktige ververe og at vi stadig holder fokus på medlemsrekruttering i Tiltakene som er satt inn for å øke FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 5 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

6 Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler lønns- og avtalevilkår for sine medlemmer både innenfor offentlig og privat sektor. Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 AS. Dette selskapet er knyttet til forbundets virksomhet for delvis å dekke eget behov for kontorlokaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 14 regionale- og fylkesavdelinger i Norge inkl. Svalbard. Forbundets organer Administrasjonen Erna C. Dynge, forbundsleder Endre Kulleseid, nestleder (til ) Kirsti Mandal, organisasjonsleder Svein Johansen, forbundssekretær Lise Solvang, forbundssekretær Trond Karlsen, forbundssekretær Ghulam Abbas, økonomisjef Oddbjørn Nilsen, faglig sekretær Trond Erik Thorvaldsen, informasjonssekretær Johnny Myrvold, organisasjonssekretær (fra ) Johan Valderhaug, IT-ansvarlig Vararepresentanter: Lise Solvang (til ) Trond Karlsen Anders Lefstad, Midt-Norge (maskin) Inge Ramsdal, Sør-Vest (private anlegg) Johnny Gotteberg, Vest (bergindustrien) May Brit Nakken, Møre og Romsdal (renhold) Jan Klemetsen, Oslo/Akershus (vakt) Hilde Thue, Vest (bom/bru/tunnel) Ingolf Rotlid, Øst (private anlegg) (til ) Jan Marvin Athammer, Midt-Norge (private anlegg) (fra ) Forbundsstyret Erna C. Dynge Endre Kulleseid (til ) Kirsti Mandal Svein Johansen Kjell Borglund, Innlandet (maskin) Truls Strand Nilsen, Vest (private anlegg) Tommy Nymo, Nordland (bergindustrien) Lisbeth Johansen, Nord (renhold) Terje Mikkelsen, Sør-Vest (vakt) Karl S. Olsen, Møre og Romsdal (kyst) Olav Lien, Midt-Norge (private anlegg) Ingolf Rotlid, (til ) Øst (private anlegg) (fra ) Jan Marvin Athammer, Midt-Norge (private anlegg) (fra ) Lise Solvang (fra ) Anne-Lise Thorske, ansattes representant Landsstyret Sissel Tønnesen, Sør-Vest (renhold) Eva Jenssen, Midt-Norge (renhold) Steven John Mutch, Øst (renhold) Thorbjørn Mortensen, Nord (veg) Odd Lyngås, Midt-Norge (private anlegg) Rolf Madsen, Oslo/Akershus (asfalt) Elisabeth Eriksen, Oslo/Akershus (vakt) Svein Taule (private anlegg) (til ) Geir-Wiggo Hanssen, Oslo/Akershus (vakt) (fra ) Anita Johansen, Svalbard (bergindustrien) Heidi Mortensen, Nordland (renhold) Thorbjørn Jungård, Nord (bergindustrien) Martin Skårstad, Nordland (maskin) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 6 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

7 Vararepresentanter: Anne Karin Johannesen, Sør-Vest (renhold) Berit Hovden, Vest (renhold) Thorunn Nerby, Oslo/Akershus (renhold) Sigmund Steinnes, Nord (private anlegg) Kjell Arne Kolden, Øst (private anlegg) Terje Tyriberget, Innlandet (vakt) Pål Framnes, Oslo/Akershus (private anlegg) Svein Arne Nordvik, Vest (private anlegg) Tormod Iddeland, Sør-Vest (kyst) Halldor Skutlaberg, Vest (bergindustrien) Asbjørn Fritsen, Nordland (private anlegg) Kontrollkomitèen Helge Haukeland, Vest (private anlegg) Liv Randi Matre, Sør-Vest (renhold) May Hilde Pedersen, Nord (kyst) Vararepresentanter: Gudny Fagerhol, Møre og Romsdal (veg) Per Idar Johansen, Midt-Norge (maskin) Bjørn Bratseth, Øst (renhold) Sentralt ungdomsutvalg Lars Børre Vangen, Nordland (private anlegg) Helene Moe, Sør-Vest (vakt) Monica Nervik, Nord (vakt) Hans Tåle Willerud, Innlandet (maskin) Gunnar Eriksen, Oslo/Akershus (vakt) Vararepresentanter: Fatima Demic, Sør-Vest (renhold) Kim Eirik Kongshaug, Møre og Romsdal (asfalt) Pål Sture Nilsen, Midt-Norge (vakt) Katrine Toftevåg, Vest (vakt) Dag Vegard Lotten, Oslo/Akershus (vakt) Forbundets samferdselskomité Endre Kulleseid (til ) Erna C. Dynge (fra ) Karl Olsen Inge Ramsdal Nils Solevåg Ole Kristoffersen Pål Framnes Bjørn Hundhammer Rune Dale Jens Petter Hermansen Johnny Gotteberg Forbundets forsikringskomité Kirsti Mandal Kjell Iversen, distriktssekretær avd. 8 Midt-Norge Kjell Sagstad, distriktssekretær avd. 6 Vest Monrad Sletteng, distriktssekretær avd. 4 Nordland (fra ) Karl S. Olsen, forbundsstyret (fra ) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 7 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

8 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg Landsorganisasjonen i Norge Sekretariatet Erna C. Dynge Representantskapet Endre Kulleseid, forbundet (til ) Kjell Borglund, Innlandet (maskin) Helge Haukeland, Vest (private anlegg) Jan Klemetsen, Oslo/Akershus (vakt) Eva Jenssen, Midt-Norge (renhold) Vararepresentanter: Tommy Nymo, Nordland (bergindustrien) Børge Kristoffersen, Nord (maskin) Kjell Magne Svensen, Sør-Vest (private anlegg) Elisabeth Hagen Eriksen, Oslo/Akershus (vakt) Arvid Thue, Møre og Romsdal (bergindustrien) LOs organisasjonskomité Erna C. Dynge (til ) Kirsti Mandal (fra ) Vararepresentant: Endre Kulleseid (til ) Erna C. Dynge (fra ) LOs næringspolitiske utvalg Endre Kulleseid (til ) Vararepresentant: Erna C. Dynge LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Oddbjørn Nilsen LOs Ungdomsutvalg Lise Solvang LOs miljøforum: Endre Kulleseid (til ) Erna C. Dynge LOs utdanningsfond: Erna C. Dynge LOs forum for etnisk likestilling Lise Solvang Vararepresentant: Oddbjørn Nilsen Innstillingsutvalget LOs utdanningsfond Oddbjørn Nilsen LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe: Oddbjørn Nilsen LOs utvalg for miljø- og gjenvinningsbedrifter: Svein Johansen Samarbeidsrådet LO/HSH: Lise Solvang Faglig utvalg LO/HSH: Oddbjørn Nilsen Samarbeidsrådet LO/SAMFO: Lise Solvang LO Stat Styret: Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) LO Stat Representantskap Erna C. Dynge, forbundet Endre Kulleseid, forbundet (til ) Thorbjørn Mortensen, Nord (veg) Kristoffer Skjørestad, Sør-Vest (veg) Karl S. Olsen, Møre og Romsdal (kyst) Lars Børseth, Midt-Norge (veg) Gudny Fagerhol, Møre og Romsdal (veg) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 8 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

9 Vararepresentanter: Kirsti Mandal, Forbundet Svein Johansen, Forbundet Britt Larsen, Møre og Romsdal (kyst) Torgeir Nygård, Vest (kyst) Nils Marcussen, Sør-Vest (veg) Runar Engebretsen, Øst (veg) LO Stats studieråd: Oddbjørn Nilsen Internasjonale organisasjoner ICEM, Kjemi-, energi-, gruveog fabrikkarbeiderinternasjonalen: Eksekutivkomiteen, vararepresentant: Erna C. Dynge IBTU, Internasjonalen for bygg og tre: Vararepresentant: Erna C. Dynge NBTF, Nordiske føderasjon for bygg og tre: 2. Vararepresentant i nordiske rådet: Svein Johansen Service- og tjenestebransjens Union i Norden: Styret: Erna C. Dynge Renhold: Lise Solvang Vaktmestere: Lise Solvang Vakt: Trond Karlsen Nordisk Veg- og Anleggsarbeiderunion: Oddbjørn Nilsen Endre Kulleseid, (til ) Offentlige utvalg Kontaktutvalg mot ran i pengeinstitusjoner, Justisdepartementet: Trond Karlsen Rådgivende utvalg for Kystdirektoratet, Fiskeridepartementet: Endre Kulleseid (til ) Fagopplæring Faglig råd for teknikk-, bygg- og anlegg, styret: Endre Kulleseid (til ) Vararepresentant: Lise Solvang Faglig råd for Service og samferdselsfag: Erna C. Dynge Vararepresentant: Trond Karlsen Kompetanseregisteret AS: Endre Kulleseid (til ) Kompetansesenteret for arbeidsutstyr (KOSAR): Oddbjørn Nilsen Statens vegvesen Det sentrale tilsettingsråd: Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) Kystverket Det sentrale tilsettingsråd: Karl S. Olsen Oddbjørn Nilsen Diverse utvalg Møllergt. 3 A/S, styret Erna C. Dynge Endre Kulleseid (til ) Kirsti Mandal Vararepresentant: Svein Johansen Fellesutvalget, Møllergt. 1-3, Styret Kirsti Mandal Ghulam Abbas LO Media, styret: Erna C. Dynge Vararepresentant: Endre Kulleseid (til ) Kirsti Mandal (fra ) Folkeferie, styret: Vararepresentant: Kirsti Mandal AOFs forretningsutvalg Erna C. Dynge (til ) Vararepresentant: Kirsti Mandal Sparebank 1, livsforsikring: Vararepresentant til styret: Erna C. Dynge FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 9 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

10 Fellesutvalget for LO favørprodukter: Kirsti Mandal Fondsstyret for de regionale verneombud: Endre Kulleseid (til ) Vararepresentant: Erna C. Dynge Sikker vakt: Trond Karlsen Vekterskolen: Trond Karlsen Terje Mikkelsen Ole Morten Karlsen Norsk Fjellsprengningsmuseum, styret: Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) Vararepresentant: Svein Johansen Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner: Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) Rådet for fjellsprengning Endre Kulleseid (til ) Oddbjørn Nilsen (fra ) LOs hovedstyre for AKAN: Trond Karlsen Union Network International (UNI) representerer 15,5 millioner medlemmer i 900 fagforbund i over 140 land. UNI representerer 12 sektorer, i hovedsak innenfor servicesektoren, deriblant renhold og vakt. Fra Norge er 8 LO-forbund medlemmer. Kongressfokus var tilpasning til en grenseløs verden, gjennom globale fagforeninger med slagordet Imagine. De fire hovedtemaene som ble behandlet var anstendig arbeid for alle, aldri alene på jobb, stoppe virksomhetens grådighet og utryddelse av fattigdommen. Kongressen vedtok viktige internasjonale resolusjoner innenfor de ovennevnte områder som forbundet vil ta med seg i det videre internasjonale faglige arbeidet. IBTUs kongress desember, Buenos Aires 2 delegater: Svein Johansen og Oddbjørn Nilsen. Under kongressen ble den tidligere internasjonalen IBTU og WFBW slått sammen til en ny internasjonal som heter BTI (Bygg- og trearbeiderinternasjonalen). Organisasjonen består av over 350 medlemsforbund, og representerer 12 millioner arbeidstakere fra 130 land. Opprettelsen av internasjonalen er et svar på behovet for økt internasjonal solidaritet for å kunne møte den stadig økende globaliseringen som drives av de store konsernene. Visjonen er å trygge arbeidstakernes jobber, en rettferdig lønn og et sikkert arbeidsmiljø. Det er også et mål å trygge sysselsettingen og levestandarden for bygg-, tre- og skogsarbeidere gjennom å opprette kollektivavtaler. Norge er representert i gruppe 1 sammen med Danmark, Finland, Færøyene, Island, og Sverige. Disse landene representerer arbeidstakere. Organisasjonen ledes av Klaus Wieshugel fra Tyskland. Hovedkontoret har beliggenhet i Sveits. Norsk Arbeidsmandsforbund er representert med Svein Johansen som andre vara i gruppe 1 som ledes av Arne Johansen fra Dansk trearbeiderforbund. Representasjon Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds landsmøte Svein Johansen Fastighetsanställdas Forbunds kongress, Stockholm Kirsti Mandal Dansk Funktionærforbunds kongress Trond Karlsen Svensk Metalls kongress Svein Johansen Delegater - Internasjonale kongresser UNIs 2. verdenskongress august, Chicago 2 delegater, 1 observatør: Erna C. Dynge, Trond Karlsen og Lise Solvang. Forbunds- og landsstyremøter Det er avholdt 8 forbundsstyremøter, 1 telefonmøte og 3 landsstyremøter. Forbundsstyret har behandlet i alt 175 saker, herav 105 referatsaker og 70 behandlingssaker Landsstyremøtet 27. januar 2005, Oslo, behandlet følgende saker: Økonomi Tariffoppgjøret LO-prosjekt 2005 Du bestemmer, LO på din side Utfordringer for renholds- og vaktbransjen Valg av representanter til LOs kongress 2005 Suppleringsvalg En sterk og slagkraftig organisasjon Landsstyremøtet 1. juni 2005, Longyearbyen, behandlet følgende saker: Suppleringsvalg til forbundsstyret Årsberetning og resultatregnskap 2004 Faglig politisk beretning 2004 Valg av tariffråd Valgkampbevilgninger FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 10 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

11 Landsstyremøtet 27. oktober 2005, Sørmarka, behandlet følgende saker: Den politiske situasjonen v/statssekretær Frode Berge, Det Kgl. Handels- og næringsdepartement Oppnevnelse av valgkomité Uttalelser Medlemsbevegelsen Aktive medlemmer Kvinner Menn Til sammen: Pensjonister /Frimedlemmer Kvinner Menn Til sammen Totalt medlemstall Kvinner Menn Til sammen: Merknad: Tallene i denne oversikten er ikke helt like de vi ellers har i de månedlige statistikkene vi legger fram for forbundsstyret, og økningen her er derfor større enn den vi beskriver i teksten i beretningen. Det skyldes at tallene pr er slik de framkom etter at strykninger var foretatt fram til mars måned i Strykningene vil alltid bli tilbakeført til siste kontingentbetaling fra medlemmet. Disse tallene ble brukt i forrige års beretning. I framtiden vil vi bruke de samme tall som brukes i rapporteringen for øvrig. Rundskriv 2005 Nr. Dato Innhold Protokoll fra LO Stats ordinære repr. skapsmøte Staten Særavtale for reiser utenlands for statens regning Datoer for trykking Arbeidsmanden Aktivitetsfondet Utsatt søknadsfrist Tariffråd Forslag på representanter Ansvars- og oppgavefordeling Arbeidsrettens dom av Prinsipiell avklaring av vilkårene for at turnusarbeid skal anses som sammenlign bart med helkontinuerlig skiftarbeid Takseringsregler til bruk ved ligningen for inntektsåret Veterantreff september 2005, Sulitjelma Hotell Mellomoppgjøret i Staten Invitasjon til Tariffkonferanser LO Stat LOs sommerpatrulje Hvordan vokser vi best? FAFO-utredning om pensjon Høring: NOU 2005:12 Mer effektiv bygningslovgivning II Høring av lovutkast om endringer i energiloven Saksbehandling Fullmakt til distriktssekretærene Tariffrevisjonen 2006 Forslag fra avdelingene Tariffkonferanse Sanderstølen februar Invitasjon til skoleinformatørkurs høsten Revisjon av hovedavtalen i Staten Retningslinjer for avdelingens kontrollkomiteer Hurtiginfo 2005 Nr. Dato Innhold Ny overenskomst for miljøbransjen i LO MEF området Tariffoppgjøret Oppgjøret 2005 mellom LO og HSH Ledig stilling som regionalt verneombud for anleggsbransjen i Troms, Finnmark og Svalbard Lønnsreguleringer i MEF-området for 2. avtaleår Ikrafttredelse for garantitilleggene Egen organisasjon En av hensiktene med de endringene som ble gjort i forrige landsmøteperiode og som ble fulgt opp av landsmøtet i form av vedtektsendringer, var å styrke arbeidet med organisasjonen. Det har imidlertid vært vanskelig å følge det opp ved å tilføre ressurser før i denne perioden, da det fra 1. september ble opprettet en stilling som organisasjonssekretær i forbundet. Stillingen er tillagt arbeid med organisasjonsutvikling, personaladministrasjon, kompetanseutvikling, samt linjeledelse for kontorpersonalet både i avdelingene og i forbundet sentralt. Johnny Myrvold ble ansatt fra 1. september. Organisasjonsavdelingen har tatt over ansvaret for kursvirksomheten, og startet arbeidet med utvikling av et nytt opplæringsprogram for forbundet. Det nye medlemssystemet fra Compendia ble igangsatt i februar, og som følge av nye muligheter i dette, har det pågått et kontinuerlig arbeid med å forbedre rutinene på kontingentinnkreving, kontroll med trekklister og stryking av medlemmer som ikke FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 11 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

12 betaler kontingent. Dette har ført til mye opprydding og strykninger, noe som har vært en tøff prosess for flere avdelinger. Men resultatet viser at dette er helt nødvendige innstramminger. Det viser på økonomien at vi nå har bedre kontroll, utgiftene til forsikringsordningene har gått ned og kontingenten kommer raskere inn. I løpet av året har vi fått testet automatisk kontroll av trekklister fra bedrifter, ved at listene leses rett inn i medlemssystemet. Dette fører til besparelse av rutinearbeidet i avdelingene og frigir tid til medlemspleie og direkte kontakt med medlemmer som er i ferd med å bli strøket. Fra januar var alle avdelingenes regnskap tatt inn i forbundet, samtidig ble det innført nytt regnskapssystem. Dette har gitt oss utfordringer på tilvenning til nye rutiner og å få et godt fungerende samarbeid mellom forbundet sentralt og avdelingene. Ved utgangen av året fungerte det rimelig godt, avdelingene kan via PC gå inn i regnskapssystemet og finne de opplysningene de trenger der. Det arbeides videre med stadige forbedringer også på det feltet. Dataløsningene vi nå har tilgjengelig gjør det enklere å flytte og dele på oppgaver selv om en ikke fysisk befinner seg på samme sted. Dette utnyttes nå til fulle i organisasjonen og er en viktig bit i arbeidet med å bli en mer samlet organisasjon. Flere landsomfattende oppgaver utføres på avdelingskontorer, for eksempel arbeidet med trygdelister, fakturering, trekklistekontroll og oppgaver innen regnskap. Det ble ansatt en organisasjonsarbeider i avd. 2 Oslo/Akershus i januar. I tillegg til denne stillingen godkjente forbundsstyret et prøveprosjekt med organisasjonsarbeider i avd. 9 - Nord i ett år, og det ble vedtatt å opprette en organisasjonsarbeiderstilling som skal dekke områdene i de to avdelingene Møre og Romsdal og Midt-Norge. I juni ble det holdt en samling for avdelingslederne på Hunderfossen. Temaene der var erfaringer og utfordringer i ny organisasjon, ansvars- og oppgavefordeling, økonomi og regnskap roller og ansvar, samt forsikringsordninger. Fra 1. september ble noe av saksbehandlingsarbeidet lagt ut til distriktssekretærene, ved at de fikk myndighet til å sende saker på oppsigelse/avskjed og yrkesskader direkte til LOs juridiske avdeling. For å forberede dette ble det i juni holdt kurs i arbeidsrett for distriktssekretærene. I samarbeid med de tillitsvalgte er det lagt vekt på å få en god plan for kompetanseheving for de ansatte. Det ble også holdt kurs for de kontoransatte i avdelingene i september der temaene var medlemssystemet og regnskap. Forbundets nestleder Endre Kulleseid valgte av personlige grunner å trekke seg fra sitt verv høsten Landsstyret nedsatte en valgkomité for å lede en prosess med å få inn forslag fra avdelingene og forberede suppleringsvalget som skal foretas i januar Medarbeidersamlingen ble holdt på Sanderstølen desember. Forbundsstyret deltok i tillegg til alle ansatte. I samarbeid med organisasjonsavdelingen i LO var det lagt opp til å prøve et nytt opplegg for gruppearbeid som bygger på prinsippene som er brukt i LOs kurs Hvordan vokser vi best?. Vårt tema ble kalt Fra oss og dem til vi i NAF. Dette ble svært godt mottatt av deltakerne, og det var nærmest et krav at det må videreføres. To avdelinger er lagt ned i løpet av året. Avd. 220 Linjearbeiderforeningen er omdannet til en klubb med samme navn, og denne har tilsluttet seg avd. 3 - Møre og Romsdal. Videre er avdeling Skaland lagt ned. Også der er det opprettet en klubb med samme navn, denne er tilsluttet avd. 9 - Nord. Det er jevnlig avholdt møter med de tillitsvalgte for HK, distriktssekretærene og de regionale verneombudene for informasjon, drøfting og forhandlinger. Samarbeidet fungerer meget godt. Arbeidsmanden Arbeidsmanden utkom med 10 nummer i Fagbladet sendes ut som B-post til medlemmene. Det skal være medlemmene i hende cirka en uke etter trykking. Omdelingen av nummer 7 ble forsinket, noe som medførte at en del medlemmer ikke fikk bladet før valgdagen 12. september. Deltakelsen og engasjementet i medlemskampanjen Du bestemmer - LO på din side, forberedelser og gjennomføringen av LO-kongressen i mai, oppslutningen omkring valget i september for en ny politisk sammensetning på Stortinget, og relanseringen av Ren Utvikling er hendelser/saker som har preget bladet. I tillegg har Arbeidsmanden hatt flere reportasjer om tjenestepensjon for alle, samt om kampen mot sosial dumping etter initiativet fra Moss kommunes seriøse manifest. Fagbevegelsens samlede motstand til Bondevik-regjeringens forslag til ny lov for arbeidslivet er også behørig omtalt. Informasjonsvirksomheten Dette året har forbundet lagt særlig vekt på utarbeidelse av brosjyremateriell for fremmedspråklige. Det har bl.a. blitt utarbeidet brosjyrer på engelsk, spansk og urdu. Det ble videre produsert en egen ungdomsbrosjyre med fokus på rettigheter for ungdom i heltid og deltidsstillinger. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 12 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

13 I tilknytning til den faglig politiske valgkampen og prosjekt 05 Du bestemmer LO på din side, ble det også produsert egne løpesedler med fokus på faglige rettigheter og behovet for en ny rød-grønn regjering. Det ble videre utarbeidet eget informasjons- og agitasjonsmateriell som ble distribuert ut i organisasjonen. Det var også nedsatt en egen strategigruppe i forbundet for profilering av prosjekt 05. Her ble også profileringsartikler produsert, bl.a. egen valg-pin, samt egne t-shirts og strøartikler. Dette ble produsert i tillegg til et bredt utvalg av artikler som ble produsert og tilbudt avdelingene. I presse og media har forbundet i 2005 hatt god dekning både gjennom presse med 377 oppslag, samt flere oppslag i riksdekkende radio og TV. Mediebildet i forbindelse med forbundet har ofte hatt fokus på sosial dumping, svart arbeid i renholdsbransjen eller HMS i anleggsbransjen. Forbundsledelsen har profilert forbundet på en offensiv og tidsmessig riktig måte som har bidratt til mer synlighet. I tillegg har det blitt sendt ut pressemeldinger på aktuelle saker og uttalelser. Det har videre vært jobbet kontinuerlig med forbedringer av intern-informasjonen i forbundet både via mail og hurtiginformasjon til avdelingskontorene. Arbeidet med å videreutvikle og bedre forbundets hjemmesider har pågått gjennom hele 2005 med fokus på brukervennlighet og informasjon ut til medlemmene. Nye og restrukturerte websider med ny profil ble lagt ut på internett i juni For øvrig har informasjonssekretæren bistått forbundsledelsen med politisk rådgivning, saksbehandling, samfunnskontakt, presse og annen tilrettelegging for forbundsledelsen, ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Verving 2005 Vi hadde en økning på nesten 400 aktive medlemmer i løpet av året, et resultat vi kan si oss svært godt fornøyd med. Vekterne er i sterkt framgang, og antallet aktive har vokst med 281! Det er tydelig at det er god faglig aktivitet innen denne gruppa, og det verves iherdig blant tillitsvalgte. Renhold øker også med 100, og maskin fortsetter den jevne økningen, nå med 118 flere aktive. Overgangen til nytt medlemssystem har også medført nye rutiner med innkreving av kontingent, kontroll av minstekontingent og strykning av de som ikke betaler. Dette foregår nå i sentralt styrte prosesser. Konsekvensen har vært mye strykninger i noen avdelinger, da det har avdekket mange som var registrert som aktive medlemmer, men som ikke betalte kontingent. Det at medlemstallet likevel vokser, viser at det er stor verveaktivitet ute i avdelingene. Og vi vet med sikkerhet at den reelle økningen av betalende medlemmer er vesentlig høyere enn tallene i statistikken viser, noe som også gjenspeiler seg i økonomien. Aktivitetsfondet ble opprettet fordi vi ønsket en fordelingsmodell for kontingenten som inspirerte til aktivitet og verving, samt å få mulighet til å bruke mer ressurser i de områdene det er flest medlemmer å hente. Dette vurderes som vellykket. Det tok noe tid å komme i gang med gjennomføring av tiltak i avdelingene, men vi ser en tydelig oppblomstring av vellykkede tiltak landet sett under ett. En positiv effekt er også at ideene sprer seg mellom avdelingene. Verv og vinn er fortsatt populært blant medlemmene. Det er jevnlig utsending av premier til de som verver, og deltakelsen i trekningen av hovedpremien i januar er stor. Vi ser også at stadig flere bruker forbundets nettsider til direkte innmelding og innsending av verveskjemaer. Kursvirksomheten Den samlede kursoversikten viser at det i løpet av året er arrangert flere tiltak med ulike temaer enn tidligere. Samtidig viser oversikten en nedgang i antall deltakere totalt sett. Det har allikevel vært en dreining mot mer samarbeid på tvers av avdelingsgrensene og mot fellestiltak. Forsøk med å kjøre opplæring på dagtid har så langt vært gjennomført i Oslo-området. Etter at organisasjonsavdelingen ble styrket med en stilling fra høsten, ble ansvaret for kursvirksomheten lagt dit. Da ble det satt i gang intensivt arbeid med å utvikle ett nytt opplæringsprogram for medlemmer og tillitsvalgte. Ferske og mer erfarne tillitsvalgte har deltatt i å klargjøre behovene for opplæring, det var også gjort et grunnarbeid med dette på servicesiden i forbundet. Utviklingen og ferdiggjøringen av kursmateriell skjer for øvrig i samarbeid med AOF/LO kompetanse, der lærekrefter på Sørmarka er sentrale. Skissen til et opplæringsprogram i fire moduler; Introduksjon, Forbundsskolen, Fordypning og Videregående, samt det planlagte innholdet, ble presentert for forbunds- og landsstyret og for alle avdelingene på slutten av året. Kursmodulene Introduksjon og Forbundsskolen skal administreres og gjennomføres i avdelingene, med sikte på å nå flere medlemmer og tillitsvalgte med riktig tilbud om opplæring til riktig tid. Disse to første modulene skal være klare til bruk for avdelingene i løpet av første kvartal FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 13 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

14 Kortkurs/helgekurs/ukekurs gjennomført av forbundet og avdelingene: Antall kurs I alt NAF avd. 1 Øst NAF avd. 2 Oslo/Akershus NAF avd. 3 Møre og Romsdal 1 45 NAF avd. 4 Nordland 3 48 NAF avd. 5 Innlandet 0 0 NAF avd. 6 Vest NAF avd. 7 Sør-Vest 4 60 NAF avd. 8 Midt-Norge 2 45 NAF avd. 9 Nord 3 59 NAF sentralt 5 83 Det er ellers gitt stipend til deltagelse på kurs i regi av AOF, LO Stat og toppskolering på Sørmarka. Etter- og videreutdanning NAFs Utdanningsfond Det er i 2005 utbetalt kr ,- i utdanningsstipend fordelt på 76 søkere. Disse fordeler seg på 30 kvinner og 46 menn. De fleste søkerne er tildelt stipend i forbindelse fagutdanning ( 3.5 praksiskandidater). Vakt og renhold er her de største gruppene. LOs Utdanningsfond I alt 163 av NAFs medlemmer er tildelt stipend fra LOs Utdanningsfond i Disse fordeler seg på 77 kvinner og 86 menn. Sett fra et likestillingsperspektiv er det svært gledelig med den høye kvinne andelen av innvilgede stipender. Av de 163 tildelte stipendene er 139 tildelt stipend til kortere utdanning og 24 til helårsutdanning. I alt har disse til sammen mottatt kr ,-. Dette utgjør 4,83 % av fondets samlede utbetaling. LO stats Utdanningsfond Det foreligger ingen oversikt over hvor mange stipend NAFs medlemmer er tildelt for Ungdomsutvalget Ved utgangen av perioden var det registrert 7123 medlemmer under 35 år i forbundet. Ungdomsutvalget har arbeidet godt og målrettet for å øke engasjementet blant ungdommene. Utvalget har i perioden fått laget en egen ungdomsbrosjyre som ble distribuert til avdelingskontorene før LOs sommerpatrulje. Det har vært avholdt 4 møter i utvalget hvorav ett over to dager. Norsk Arbeidsmandsforbund har deltatt på flere aktiviteter i regi av LO bl.a. sommercamp, sommerpatrulje og skoleinformatørkurs. I september ble det avholdt 15 samlinger for ungdomskontaktene i Norsk Arbeidsmandsforbund. Tema på samlingen var å øke engasjementet og kontakt blant unge medlemmer. Det er høy turnover blant våre ungdomskontakter. Samlinger for ungdomskontaktene er derfor et viktig bidrag for å knytte kontakter på tvers av avdelingsgrensene. Forbundets samferdselskomité Det er avholdt 3 møter i 2005 med fokus på samferdselspolitikk og bedring av rammevilkår og sikkerhet i anleggsbransjen. Det har vært møtevirksomhet og andre aktiviteter i tilknytning til byggherreansvar og statens vegvesen. Det har videre vært drøftet aktuelle tiltak mot sosial dumping og allmenngjøring av tariffavtaler. Komiteen har hatt løpende dialog i ulike saker med stortingspolitikere og bidratt med nødvendig dokumentasjon ved behov. Videre har komiteen vært en aktiv premissleverandør når det gjelder prioriteringer på samferdselsområdet, både når det gjelder statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett. Det har vært avholdt flere møter med Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og medlemmer av finanskomiteen i tilknytning til NTP og statsbudsjettet. Forbundet har også korrespondert med Samferdselsdepartementet om NTP og budsjett. Komiteen har også lagt stor vekt på arbeidet med Nasjonal transportplan og arbeidet aktivt med innspill og tiltak i forbindelse med Stortingets behandling av denne. Også spørsmål i tilknytning til styrking av arbeidstilsynet, skattemyndighetene, fagopplærings- problematikk og statlig utbyttepolitikk har vært temaer til behandling i komiteen i løpet av Komiteens leder fratrådte i oktober 2005, forbundslederen overtok derfor ledervervet ut året. Bergindustrien Bergindustrien er et område hvor det er stabilitet i antall medlemmer. Det var ved utgangen av medlemmer, en nedgang på 24 i forhold til året før. Dette er fordelt på 22 bedrifter med ordinær tariffavtale, og 11 bedrifter som går på erklæring. Forbundet var representert med to deltagere på bergverksseminar i Folldal gruver 14. til Seminaret ble arrangert av Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg, og stiftelsen Folldal Gruver, Folldal. De viktigste temaene på seminaret var geologi og malmleting, metallurgi, lokalkultur og naturstein. Det var 42 deltagere på seminaret. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 14 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

15 Det syntes som om sammenslåingsprosessen som har foregått innenfor North Cape Minerals fungerer bra. Tilbakemeldingene som har kommet fra tillitsvalgte tyder på det. Det har vært et tett og godt samarbeide mellom tillitsvalgte og bedriften, slik at de problemene som har oppstått i forbindelse med sammenslåingen er løst på en fornuftig måte. I løpet av året har det vært fire saker som forbundet har behandlet innenfor bergindustrien. Dette er fordelt på en tvistesak og tre yrkesskadesaker. Lønnsoppgjøret som var et mellomoppgjør ga et generelt tillegg på kr. 1.- på alle satser i overenskomsten. Svalbard Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) Det er pr registrert 203 medlemmer i gruveklubben. Den 3. juli 2005 ble selskapet rammet av en dødsulykke i Svea. Ulykken skjedde i sammenheng med gjennomslag da noen gruvearbeidere ble utsatt for gass og oksygenfattig luft. Den 30. juli brøt det ut brann i Svea Nord, noe som fikk store konsekvenser for selskapets videre drift resten av året. Komplisert slukningsarbeid medførte at brannen varte i mange måneder. Stor innsats fra de ansatte i forbindelse med brannen resulterte i at permitteringer ble unngått. Ledelsen i selskapet har i ettertid berømmet de ansatte for den flotte innsatsen de gjorde i forbindelse med brannen. Disse hendelsene har naturlig medført at det har vært et vanskelig år for både selskapet og de ansatte. Det ble avholdt grunnkurs for tillitsvalgte i Longyearbyen i tiden 10. til 14. januar Ni av de tillitsvalgte fra SNSG deltok på kurset. I forbindelse med kursvirksomhet ble det fremforhandlet en avtale med selskapet som innebærer at tillitsvalgte som deltar på kurs får samme lønn som de har for å delta på andre kurs i bedriften. Lønnsoppgjøret for de ansatte i gruveklubben ble avholdt lokalt. Det var fra de ansatte fokusert på å heve grunnlønnen. Resultatet ble en økning på kr. 9.- på grunnlønnssatsene. Serviceoverenskomst for Svalbard Det har innenfor dette overenskomstområdet vært noe turbulente forhold for de ansatte, både innenfor kafévirksomhet, renhold og hotellnæringen. Det har vært noe usikkerhet rundt eierforhold innenfor kafévirksomheten, noe som skapte usikkerhet for de ansatte. Spitsbergen hotell ble også dette året stengt ved sesongslutt, og de ansatte ble overført til arbeid på Radisson SAS Polarhotell Spitsbergen. Det var god deltagelse av tillitsvalgte fra de områdene overenskomsten omfatter på tillitsvalgtkurs som ble arrangert i Longyearbyen i uke 2. Svalbard Samfunnsdrift Svalbard Samfunnsdrift har en medlemsmasse som er stabil fra år til år. Ved utgangen av 2005 var det registrert 14 medlemmer som har sitt virke ved kraftstasjonen i Longyearbyen. Det har vært en del uro i bedriften gjennom store deler av året grunnet plasseringen av 110-sentralen på Svalbard. De ansatte har vært i mot plasseringen av nødsentralen fra det ble vedtatt at den skulle være knyttet opp mot kraftstasjonen. Konflikten er ved utgangen av året ikke løst. Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført og resulterte i et godt oppgjør for de ansatte. Alle ansatte fikk et tillegg på kr. 8,50 pr. time. Svalbard Samfunnsdrift sa opp tariffavtalen med NHO ved utgangen av året for å gå over i KS bedrift. Dette som et resultat av virksomhetsoverdragelse til Longyearbyen Lokalstyre. Leonhard Nilsen Store Norske (LNSN) Antall medlemmer i bedriften er stabilt. Pr var det registrert 71 medlemmer i bedriften. Transportbedriften har blitt preget av brannen i Svea Nord som brøt ut 30. juli Bedriften og klubben samarbeidet og fikk i gang et kurstilbud ilongyearbyen til de ansatte som ble berørt av brannen. Kurstilbudene besto av ulike kurs som fagbrev for anleggsmaskiner, kran og ADR sertifikat. Bedriften bidro med økonomisk støtte til dette arbeidet. Dette var et alternativ til å bli permittert, og som ble tatt godt imot av de ansatte. Det var fire representanter fra transportklubben som deltok på kurs for tillitsvalgte i Longyearbyen i tiden 10. til 14. februar. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 15 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

16 Lønnsoppgjøret ble noe preget av brannen i Svea. Bonusavtale som er inngått i bedriften ble også berørt av dette. Resultatet ble at alle fikk et tillegg på kr. 5.- på grunnlønnen. Dette var de ansatte godt fornøyd med. Det er ikke registrert noen tvistesaker i bedriften i 2005 hvor det har vært behov for bistand fra forbundet sentralt. Styret i transportklubben melder i sin beretning om et rolig år. Asfalt og Veivedlikehold Asfaltbransjen bærer preg av at det er stabilitet knyttet til oppdrag i forhold til Medlemstallet innenfor bransjen viser en svak nedgang på fire. Pr er det 523 medlemmer totalt. Det har i perioden vært et utvalg med representanter fra Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening som har jobbet med redaksjonelle endringer i overenskomsten for å gjøre den lettere å forstå for medlemmene. Dette arbeidet skal være ferdig til lønnsoppgjøret i Innenfor dette området har det ikke kommet mange tvistesaker til forbundet. Det har kommet noen få saker som er knyttet til permitteringer i forbindelse med endringene i permitteringsloven. Dette er for øvrig en endring som bransjen har hatt fokus på siden lovendringen kom. Lønnsoppgjøret som var et mellomoppgjør ga et generelt tillegg på kr. 1.- pr. time. Fagarbeidertillegget ble øket til kr. 9.-, og kronebeløpet for avsetting til bevegelige helligdager ble justert til kr. 6,10 pr. arbeidet time. Nytt trekkbeløp ble satt til kr ,20 pr. hellig- og høytidsdag. Forbundet har engasjert seg i forbindelse med endringene i permitteringsloven. Det er avholdt møter med Transport- og Kommunikasjonskomiteen på Stortinget i den hensikt å påvirke til at loven kan endres. Det er avholdt møter i forbundet sentralt med Asfaltentreprenørenes Forening. Private anlegg Private anlegg har i denne perioden vært preget av stor aktivitet og en positiv utvikling i form av økende medlemstall. Ved utgangen av 2005 var det registrert 5384 medlemmer. Dette er en økning på 72 medlemmer i forhold til samme tidspunkt for et år siden. Forbundet er med i et forskningsstøttet prosjekt som heter FAFO Østforum som gir deltagerne oppdatert kunnskap om virkningene av EU/EØS utvidelsen fra 1. mai Østforum tar også for seg samarbeid om utvikling av prosjekter knyttet til bedrifts- og arbeidstaker tilpasninger til EU utvidelsen og endringer i nasjonale og europeiske reguleringer. Det er avholdt flere møter og konferanser hvor forbundet har deltatt sammen med LO og representanter fra andre forbund. Det er også inngått to nye tariffavtaler i perioden. Utvidelsen av EU fra 1. mai 2004 har medført at det er et økende innslag av arbeidstakere fra de baltiske landene i anleggsbransjen, men det er ikke påvist noen problemer knyttet til sosial dumping i de bedrifter som vi har tariffavtale med. Det arbeides kontinuerlig med å motarbeide sosial dumping innenfor bransjen. Det har også vært stort fokus i perioden med å kreve allmenngjøring av tariffavtaler innenfor noen områder i byggenæringen. Norsk Arbeidsmandsforbund har ikke vært delaktig i å kreve allmenngjøring innenfor vårt område. Det jobbbes med dette i flere forbund. Forbundet har også i år vært med på styringsgruppen og arbeidsgruppen i forbindelse med seriøsitet i byggenæringen. Dette er et utvalg som har som hovedhensikt å få bukt med useriøsiteten i næringen. Gruppen er sammensatt, bl.a. av representanter fra arbeidstilsynet, politiet, skattemyndighetene og partene i arbeidslivet. Det er i perioden behandlet tre yrkesskadesaker og en oppsigelsessak i forbundet. Lønnsoppgjøret ga et generelt tillegg på kr. 1.- pr. time til alle arbeidstakere. Fagbrevtillegget ble øket til kr. 4.- Dette ble fremforhandlet i Kraftlinje På denne overenskomsten er det en svak økning i antall medlemmer i forhold til året før. Det er fortsatt kun en bedrift som går på denne overenskomsten. Det er El Tel Networks. Medlemstallet var ved utgangen av 2005 økt til 128 grunnet sammenslåing med andre bedrifter. Dette har medført at det i El Tel Networks har blitt et stort FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 16 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

17 antall medlemmer innenfor EL&IT forbundets område. EL&IT Forbundet har ved utgangen av året 210 medlemmer i bedriften. Det arbeides fra EL&IT Forbundet for å få innflytelse for sine medlemmer på overenskomsten. Det er ikke behandlet noen tvistesaker på dette området i Lønnsoppgjøret ga et generelt tillegg på kr. 1.- pr time for alle arbeidstakere på området. Parkering Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 5 virksomheter, hvorav 2 er tilsluttet SBL / NHO, 1 er tilsluttet HSH, og 2 er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i 1 virksomhet uten tariffavtale. Ved årets slutt var det registrert 83 medlemmer innenfor parkeringsoverenskomsten. Medlemstallet har vært stabil hele året. Aktiviteter Ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i Forbundet har i perioden fortsatt arbeidet opp i mot Politidirektoratet for å få en avklaring på om virksomheter innenfor parkering er underlagt bestemmelsene i Lov om vaktvirksomhet. Det foreligger ingen endelig avklaring. Mellomoppgjør 2005 Overenskomsten er en minstelønnsoverenskomst med lokal forhandlingsrett. Lønnssatsene økte med kr. 1,00 pr. time for alle. Tunnel-, bom og bruselskaper Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 8 virksomheter, hvorav 7 er tilsluttet NHO (RLF, TBL og SBL) og 1 er erklæringsbedrift. Forbundet har også medlemmer i 1 virksomhet uten tariffavtale. Ved årets slutt var det registrert 134 medlemmer innenfor overenskomsten for Tunnel-, bom- og bruselskaper. Medlemstallet er redusert med noen medlemmer i løpet av året. Hovedårsaken er selskapenes omlegging til Autopass. Aktiviteter Ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i Mellomoppgjør 2005 Lønnssatsene økte med kr. 4,55 pr. time for alle. kr. 1,00 som generelt tillegg og kr. 3,55 i garantitillegg. Maskin Medlemsutvikling og aktivitet Dette er et område hvor det er positiv utvikling i medlemstallet og inngåtte tariffavtaler. Ved utgangen av 2005 var det registrert 2362 medlemmer. Dette er en økning på 127 medlemmer i forhold til samme tid i fjor. Dette er et resultat av godt arbeid fra våre distriktskontorer og andre medarbeidere i vårt apparat. Maskinentreprenørbransjen er inne i en positiv trend med bakgrunn i stor aktivitet innenfor området, noe som vil vedvare noen år. Det ble inngått 14 tariffavtaler innenfor området i 2005 fordelt over hele landet. Forbundet har hatt totalt syv saker til behandling i perioden. Dette fordeler seg på fire yrkesskadesaker og tre tvistesaker. Den fremforhandlede avtale om tjenestepensjon mellom MEF og NAF ble innført med virkning fra 1. mai Pensjonsordningen er tatt godt imot både av medlemmer og bedrifter. Årets lønnsoppgjør ga følgende resultat: Alle lønnssatser ble øket med kr. 1.- Tjenestepensjonsordningen ble regnet ut til å utgjøre ca. kr pr time. Dette utgjorde det generelle tillegget. Vakt Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 29 virksomheter, hvorav 17 er tilsluttet SBL / NHO og 12 er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i 39 virksomheter uten tariffavtale. Ved årets slutt var det registrert 3774 medlemmer innenfor Vekteroverenskomsten. Medlemstallet har økt med 280 medlemmer i løpet av året. Turnover i bransjen gjør at det faktisk sett må tilkomme et vesentlig antall nye medlemmer for å opprettholde medlemsantallet. I 2004 er det vervet over 1000 nye medlemmer. Vaktbransjen er fremdeles i vekst, og potensialet er stort. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 17 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

18 Aktiviteter NAF sentralt har behandlet og avsluttet 10 tvistesaker i En sak ble ført for arbeidsretten. Saken omhandlet tvist om en arbeidstidsordning skulle underlegges en 35,5 timers arbeidsuke eller 33,6 timers arbeidsuke. NAF fikk medhold i sine påstander om 33,6 timers arbeidsuke. Det har vært avholdt 6 møter i godkjenningsnemnda Sikker Vakt. 13 virksomheter var godkjent av Sikker Vakt i NAF har i perioden overtatt ledervervet Det har vært avholdt 5 styremøter i Vekterskolen. NAF og SBL opprettet i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2004 en skole for utdanning av vektere. Vekterskolens hovedoppgave skal være å sikre en enhetlig opplæring av vektere for å møte allmennhetens og bransjens behov for økt kompetanse og kvalitet, samt gi alle vektere en felles moderne og kvalifisert yrkesutdannelse. Over 5000 elever har fullført utdanningen så langt. Vekterskolen har fra høsten 2005 opprettet og igangsatt fagbrevkurs for praksiskandidater. 61 kandidater følger undervisningen. Det er avholdt 3 møter mellom NAF og SBL i forbindelse med Vekteroverenskomstens 5 merknad 2. Det er oppnådd enighet om beskrivelse og avgrensning vedrørende funksjonstillegg. Det ble ikke oppnådd enighet vedrørende tjenestegrenstilleggene. Mellomoppgjør 2005 Lønnssatsene ble økt med kr. 3,63 pr. time for alle lønnstrinn, kr. 2,00 som generelt tillegg og kroner 1,63 i garantitillegg. Service- og vedlikeholdsavtalen og vaktmesteravtalen m.m. Medlemsutvikling og aktivitet Overenskomsten gjelder for følgende bransjer Flyrenhold Skadesanering Vaktmestere Industriservice Ved utgangen av perioden er det registrert 505 medlemmer innenfor overenskomsten. Det har vært en økning på 31 medlemmer. Det er inngått 2 nye tariffavtaler i perioden. Det er behandlet 2 tvistesaker i Ved årets lønnsoppgjør ble det gitt et generelt tillegg på kr. 1,- på samtlige lønnssatser. Bransjens utvikling Det er stort medlemspotensiale innenfor overenskomsten. Arbeidet blir utført i kundens lokaler noe som gjør oppsøkende virksomhet krevende. Få tillitsvalgte og stort potensial til medlemsvekst er status innenfor avtaleområdet. Renhold Medlemsutvikling og aktivitet Ved årets slutt var det registrert 6282 medlemmer. Flere avdelinger har i perioden gjennomført verveaktiviteter innen renhold. Dette har medført en medlemsvekst på 100 nye medlemmer i perioden. Norsk Arbeidsmandsforbund har i perioden inngått 12 nye tariffavtaler innen renhold. Det ble behandlet og avsluttet 40 tvistesaker i Dette er en nedgang på 6 saker fra forrige periode. Saker: 18 oppsigelsessaker, 8 yrkesskadesaker, 14 tvistesaker (i all hovedsak feil på lønnsutbetaling). Lønnsoppgjøret i 2005 ga følgende lønnstillegg: Generelt tillegg kr. 1,- Lavtlønnstillegg kr. 1,- Garantitillegg kr. 3,06 Dette medført et kronetillegg på kr. 5,06 pr. time som legges flatt ut på samtlige lønnssatser. Bransjens utfordringer Bransjen er preget av mange useriøse bedrifter, noe som ofte medfører vanskelige lønns- og arbeidsforhold for våre medlemmer. Servicebedriftenes Landsforening og Norsk Arbeidsmandsforbund har i perioden opprettet bransjeutviklingsprogrammet Ren Utvikling. Ren Utvikling er partssammensatt og finansieres av partene. Bransjeutviklingsprogrammet består av to deler Bedriftene får en godkjenning etter vedtatte kriterier som gjelder for 1 år av gangen. Godkjente bedrifter forplikter seg til å delta i bedriftsutvikling partene igangsetter. Målsettingen til NAF er å bedre arbeidsforholdene for de ansatte i renholdsbransjen og å gjøre det vanskeligere å drive useriøst. Arbeidet med å opprette regionale verneombud i renholdsbransjen pågår fortsatt. Partene var ved årets slutt enig om å arbeide videre for å opprette regionale verneombud i bransjen. Det er avholdt 1 møte med Arbeids- og administrasjonsdepartementet om saken. FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 18 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

19 Bransjen er preget av fremmedspråklige medarbeidere, dette gjør vårt arbeid utfordrende. Det er i perioden utarbeidet brosjyrer på fire språk for å lette arbeidet ved oppsøkende virksomhet. Fritids- og aktivitetsavtalene Medlemsutvikling og aktivitet Gjeldene for følgende områder Bowlinghaller Treningsstudioer Badeland Dyreparker Fornøyelsesparker og lignende Vi har ved årets slutt registrert 224 medlemmer innenfor overenskomstområdene. Dette er en økning på 42 medlemmer som i all hovedsak har kommet innen helsestudioer. Det er inngått 2 nye tariffavtaler innenfor overenskomsten i perioden. I 2005 er det behandlet og avsluttet 1 tvistesak innenfor avtaleområdet. Bransjens utvikling Til tross for medlemsøkning innen avtaleområdet flere år på rad så er det fortsatt få tillitsvalgte innen overenskomsten. Mange små stillinger som blir kombinert med studier gjør medlemsverving utfordrende. Skianlegg Avtaleområde og medlemsutvikling Forbundet har tariffavtale med 4 virksomheter, hvorav 1 er tilsluttet RBL/NHO og 3 er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i 3 virksomheter uten tariffavtale. Ved årets slutt var det registrert 66 medlemmer innenfor overenskomsten for Skianlegg. Medlemstallet har økt med 8 i løpet av året. Aktiviteter Ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i NAF har inngått avtale med Fellesforbundet om at ansatte kan ha sitt medlemskap i Fellesforbundet. Avtalen omfatter ansatte ved Hemsedal skisenter AS og Geilo taubane ASA. Mellomoppgjør 2005 Overenskomsten er en minstelønnsoverenskomst med lokal forhandlingsrett. Lønnssatsene økte med kroner 1,00 pr. time for alle. Statlig sektor 2005 Mellomoppgjøret 2005 kom i havn etter svært vanskelige forhandlinger. Denne gang uten riksmeklingsmannens hjelp. Det var i forhandlingene viktig å få til et stort sentralt tillegg for å opprettholde det tariffsystemet vi har i dag. Resultatet ble ett lønnstrinn til alle, minimum kr ,-. Det ble denne gang ikke satt av penger til lokale forhandlinger, og den økonomiske rammen satte grenser for hva det var mulig å oppnå. Statens Vegvesen Det har vært et rolig år i Statens Vegvesen etter de store omstillingene de senere årene. Forbundet har fra januar ikke deltatt i hovedavtalemøtene i Vegdirektoratet da FLT krevde alle plassene selv. Det er imidlertid tatt initiativ for å rette opp dette. Gjennom hovedtariffavtaleforhandlinger er det reist flere krav med godt resultat for de av våre medlemmer dette har angått. Det er ikke ført lokale forhandlinger i Statens Vegvesen i perioden som en følge av at det ikke ble satt av penger til dette mellomoppgjøret for staten i NVE Forbundet var representert ved NVEs HMS samling på Dagali hvor det bl.a. ble gjennomført redningsøvelser i elvestryk. Medlemstallet har holdt seg stabilt dette året i NVE. Det er ikke ført forhandlinger mellom NAF og NVE i perioden som en følge av at det ikke ble satt av penger tildette ved mellomoppgjøret i staten i Kystverket Året har vært preget av tilpasninger etter omorganiseringen av kystverket. Forbundet har deltatt i ulike arbeidsgrupper med sikte på effektivisering og organisering av de ulike enhetene i kystverket. Det er videre lagt ned et betydelig arbeide politisk, bl.a. gjennom møter med representanter i Stortingets samferdselskomité. Det er ikke gjennomført lokale forhandlinger i kystverket i perioden som følge av at det ikke ble avsatt penger til dette ved mellomoppgjøret i staten i Norsk Arbeidsmandsforbunds hedersdiplom er i 2005 tildelt: 1. Marit Hilton (Vest) 2. Bjørg Røyrbotn (Vest) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 19 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

20 Styrets beretning 2005 Virksomhetens art Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler lønns- og avtalevilkår for sine medlemmer, både innenfor offentlig og privat sektor. Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 AS. Dette selskapet er knyttet til forbundets virksomhet for delvis å dekke eget behov for kontorlokaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 12 avdelinger i Norge, herav en på Svalbard. I 2005 har arbeidsmarkedet vært tilfredsstillende innen de fleste av forbundets virksomhetsområder. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2005 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette er forbundets strategiske planer og budsjetter for kommende år. Forbundet har opprettet et aktivitetsfond som skal brukes til vervekampanjer for å øke medlemstallet. I tillegg avsettes det midler for å styrke utdanningsfondet. Det ble i 2005 avsatt kroner 3 millioner til landsmøte. Arbeidsmiljø og personale I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører forbundet og konsernselskapet oversikt over totalt sykefravær for de ansatte og tillitsvalgte. I 2005 har det totale sykefraværet vært på 5,3 % av faktisk arbeidstid i forbundet. Både forbundet og konsernselskapet arbeider løpende med forbedringer av arbeidsmiljø og derigjennom tiltak med å redusere antall sykedager. Det er ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell som har resultert i store personskader eller materielle skader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det arbeides løpende med tiltak til forbedringer. Det er opprettet arbeidsmiljøutvalg. Forbundet er tilknyttet bedriftslegeordning. Likestilling 31% av forbundets medlemmer er kvinner. Kvinneandelen i de valgte organene fordeler seg slik; i forbundsstyret 27%, i landsstyret 26%. Erna C. Dynge Kirsti Mandal Ingolf Rotlid Forbundsleder organisasjonsleder styremedlem (fra ) Svein Johansen Lise Solvang Truls Strand Nilsen Lisbeth Johansen Endre Kulleseid styremedlem styremedlem (fom ) styremedlem styremedlem styremedlem (tom ) FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP 20 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 2 2005 Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker»

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer