Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om folk og næringsliv i Grenland"

Transkript

1 Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 20/2005

2 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige og relevante utviklingstrekk for. Rapporten blir oppdatert tre ganger i året, etter hvert som nye data blir tilgjengelig. I denne rapporten er kapitlene om vekst, lønnsomhet og næringslivsindeksen oppdatert i forhold til siste versjon. Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø har gjennomført analysene og skrevet rapporten. Det er brukt data fra SSB og egne analyser med bruk av data over regnskap fra alle regnskapspliktige foretak i Norge. Rapporten er også tilgjengelig på ViG sine hjemmesider på Bø, 19. oktober 2005 Knut Vareide 2

3 Innhold: Sammendrag...5 Befolkning...6 Befolkningsutvikling i...6 Befolkningsutvikling i kommunene etter Befolkningsutvikling etter 1990 i kommunene...7 Folketallet i sammenliknet med andre regioner...7 Kart med befolkningsendringer...8 Pendling...9 Netto innpendling i kommunene i...9 Pendling i ulike regioner...9 Utpendling fra...10 Innpendling til...10 Vekst i sysselsetting...11 Sysselsettingsutvikling i de ulike næringene, prosent...11 Sysselsettingsutvikling, antall ansatte, i ulike næringer...12 Sysselsettingsvekst i kommunene...12 Kart med endring i sysselsetting...13 Næringsstruktur...14 Industrien i...14 Vekst...15 Andel vekstforetak i...15 Andel vekstforetak i forhold til andre regioner...15 Andel vekstforetak i kommunene i...16 Andel vekstforetak kommunene i Telemark...16 Kart med andel vekstforetak...17 Lønnsomhet...18 Lønnsomhet i sammenliknet med fylket og landsgjennomsnitt...18 Lønnsomhet i og andre regioner...18 Lønnsomhet kommunevis...19 Lønnsomhet bransjevis...19 Kart med andel lønnsomme foretak

4 Nyetableringer...21 Etableringer i og andre regioner...21 Nyetableringer kommunevis...22 Bransjefordeling nyetableringer...22 Kart med etableringsfrekvens...23 Næringslivsindeksen...24 Næringslivsindeks kommuner...24 Næringslivsindeks regioner...25 Delindekser i...25 Kart med næringslivsindeksen

5 Sammendrag Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og blir oppdatert tre ganger i året, etter hvert som nye data blir tilgjengelig. I denne rapporten er kapitlene om vekst, lønnsomhet og samlet næringsutvikling oppdatert. Datagrunnlaget for denne oppdateringen er bedriftenes regnskap for Analysen viser at er en region som er kjennetegnet av høy og jevn befolkningsvekst i de siste tiårene. Regionen har mange arbeidsplasser i forhold til folketallet sammenliknet med de fleste andre regioner på Østlandet utenfor Oslo. Dette skyldes for en stor del de mange industriarbeidsplassene i Porsgrunn. har hatt en økning i antall arbeidsplasser i 2004, etter flere år med nedgang. Antall arbeidsplasser har økt med 223, som tilsvarer 0,5 prosent. Økningen har kommet i forretningsmessig tjenesteyting, handel og offentlig virksomhet. Det er fremdeles nedgang i industrisysselsettingen, men nedgangen har blitt dempet i forhold til de foregående årene. Det er også en markert økning i andelen av bedrifter med realvekst i omsetningen i Økningen har vært sterkere i enn ellers i landet, slik at andelen vekstforetak i ligger klart over gjennomsnittet. Lønnsomheten i næringslivet i har hatt en kraftig forbedring i 2003 og Næringslivet i har nå klart større andel foretak med positivt resultat enn gjennomsnittet i Norge. hadde en tilbakegang i etableringsfrekvensen i 2004, etter et godt år i Dette har gjort at nå har lavere etableringsfrekvens enn gjennomsnittet i Norge, og lavere enn de fleste andre regioner på Østlandet. Den samlede næringsutviklingen i, målt med en indeks som tar hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse, plasserer regionen som nr 23 blant landets 81 regioner i Dette er en forbedring fra 2003, da regionen ble rangert som nr 25, og i 2002 da kom på plass nr 56. Næringslivet i synes å være inne i en positiv trend. 5

6 Befolkning Befolkning Befolkningsutvikling i Befolkningsutviklingen i er karakterisert av en vedvarende, jevn vekst siden Siden 1983 har befolkningen økt hvert eneste år. Befolkningen i passerte i løpet av januar 2005 var det personer bosatt i regionen. Befolkningen øker imidlertid ikke spesielt raskt. Fremskrives befolkningsveksten vil det ta nesten 30 år før befolkningen overstiger personer. Figur 1: Utvikling av folketallet i. Data fra SSB Bamble Siljan Skien Porsgrunn Befolkningsutvikling i kommunene etter 1970 I diagrammet til venstre er befolkningsutviklingen i de forskjellige kommunene i indeksert, slik at befolkningen i 1970=100. På den måten kan en sammenlikne utviklingen i kommunene. Bamble og Siljan har hatt langt større befolkningsvekst enn de andre kommunene i, men i disse kommunene skjedde den store befolkningsveksten mellom 1975 og Porsgrunn og Skien har hatt langt svakere befolkningsvekst etter Ettersom Skien og Porsgrunn er de folkerikeste kommunene, ligger gjennomsnittet for ganske nært utviklingen i Skien. Figur 2: Utvikling av folketall, indeksert slik at nivået 1970=100. Datakilde: SSB. 6

7 110 Porsgrunn Skien 108 Siljan Bamble Befolkningsutvikling etter 1990 i kommunene Utviklingen i kommunene i etter 1990 er ganske forskjellig fra utviklingen etter Perioden etter 1990 er kjennetegnet av jevn vekst, men det er Siljan og Porsgrunn som har den sterkeste veksten etter Bamble hadde den sterkeste veksten mellom 1970 og 1990, men etter 1990 har veksten i Bamble avtatt. I de fire siste årene har det faktisk vært en liten nedgang i folketallet i Bamble. De andre kommunene har fortsatt den jevne veksten. Figur 3: Utvikling av folketall i kommunene i, indeksert slik at nivået 1990=100. Datakilde: SSB Telemark Midt-Telemark Øst-Telemark Vestmar Vest-Telemark Folketallet i sammenliknet med andre regioner har en langt mer positiv befolkningsutvikling enn resten av Telemark. Mens befolkningen i øker hvert år, er tendensen i de andre regionene synkende. har imidlertid over 60 prosent av befolkningen i Telemark, slik at befolkningsveksten i fører til at hele fylket har en positiv befolkningsutvikling sett under ett Figur 4: Utvikling av folketall i regionene i Telemark, indeksert slik at nivået 1990=100. Datakilde: SSB. 7

8 Kart med befolkningsendringer Figur 5: Prosentvis endring i folketall i 81 regioner i Norge. Regionene er rangert i forhold til hverandre, slik at det er fem kategorier med like mange regioner i hver. Veksten i folketallet er konsentrert til områdene rundt storbyene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Regioner med sterk nedgang i folketallet finner vi i perifere områder i Sør-Norge, og i Nord-Norge. Som vi ser er markert med lys blå, som betyr at regionen plasserer seg blant de regionene som nest høyest økning i folketallet. 8

9 Porsgrunn Skien Siljan Bamble Figur 6: Netto innpendling, overskudd på arbeidsplasser i Datakilde: SSB. Pendling Netto innpendling i kommunene i Mange arbeidstakere krysser kommunegrenser for å arbeide i andre kommuner. Dersom et område har flere arbeidstakere enn arbeidsplasser, må en del av arbeidsstyrken finne arbeid utenfor området. I figuren til venstre er nettopendlingen i de fire skommunene illustrert. Porsgrunn har et overskudd på arbeidsplasser på De andre kommunene i har underskudd på arbeidsplasser. Porsgrunn har økt sitt overskudd av arbeidsplasser i 2004, etter to år med nedgang. I Skien har underskuddet på arbeidsplasser økt litt i Oslo Akershus Vest Lillehammerregionen Kongsbergregionen Hallingdal Nedre Glomma Sør Østerdal Gjøvik-regionen 9K Vestfold Hamar Regionen Valdres Nord-Gudbrandsdal Fjellregionen Sandefjord/Larvik Ringerike/Hole Halden Midt-Gudbrandsdal Mosseregionen Vest-Telemark Glåmdal Øvre Romerike Drammensregionen Midt-Telemark Vestmar Midtfylket Nedre Romerike Indre Østfold Hadeland Follo -1,1-2,1-3,9-4,7-5,6-5,9-6,0-6,3-6,8-8,1-8,3-8,5-9,3-11,6-12,1-15,3-15,5-18,3-18,6-19,4-23,0-23,2-25,4-30,7-33,2-41,4-43,9 6,1 3,1 28,6-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 Figur 7: Netto innpendling i prosent av bosatte arbeidstakere i regionene på Østlandet i Datakilde: SSB. Pendling i ulike regioner Vi kan også sammenlikne s underskudd på arbeidsplasser med andre regioner på Østlandet. Det som kjennetegner arbeidsmarkedet på Østlandet er at Oslo har et stort overskudd på arbeidsplasser. Det er over personer (netto) som pendler inn til Oslo fra andre deler av landet. Det er bare tre regioner på Østlandet som har overskudd av arbeidsplasser, det er Oslo, Akershus Vest og Lillehammerregionen. s lille underskudd på arbeidsplasser plasserer regionen på femteplass når det gjelder selvforsyningsgrad av arbeidsplasser. Underskuddet på arbeidsplasser i har blitt mindre i Det er nå 952 flere som pendler ut av regionen, enn som pendler inn. 9

10 Oslo Sokkelen Larvik Tønsberg Sandefjord Bergen Bærum Kragerø Figur 8: Antall arbeidstakere fra som pendler ut av regionen Datakilde: SSB. Utpendling fra I figuren til venstre ser vi de kommunene som har flest arbeidstakere fra. Oslo er den kommunen med klart flest arbeidstakere fra. Det er 1430 personer som er bosatt i som arbeider i Oslo. I de siste tre årene har pendlingen til Oslo avtatt ganske mye, ettersom sysselsettingen i Oslo har sunket. Det er også 680 personer som arbeider på Sokkelen. Antallet som arbeider på sokkelen er økende. Andre kommuner med mange arbeidstakere fra er Larvik (520), Tønsberg (276), og Sandefjord (228). Antallet arbeidstakere fra som arbeider i andre Telemarkskommuner er lavt. En del pendler imidlertid til Kragerø (142), Nome (110), Notodden (69) og Bø (61). Det er over dobbelt så mange som pendler til Vestfold, enn som pendler til andre Telemarkskommuner. Larvik Nome Kragerø Drangedal Sandefjord Oslo Notodden Bø Figur 9: Antall arbeidstakere utenfor som pendler inn til regionen Datakilde: SSB. Innpendling til I diagrammet til venstre er det vist antall personer som pendler inn til fra andre kommuner. Utenom Telemark er det Larvik (615), Sandefjord (201) og Oslo (198) som leverer flest arbeidstakere til. Det er flere personer fra Larvik som arbeider i, enn omvendt. Pendling mellom og Vestfold øker begge veier. Listen med kommuner som har mange sysselsatte som pendler inn til er i stor grad dominert av andre kommuner i Telemark. sysselsetter dermed mange personer fra det øvrige Telemark, mens personer fra i mindre grad drar nytte av arbeidsmarkedet i det øvrige Telemark. 10

11 Sør Østerdal Indre Østfold Sandefjord/Larvik Glåmdal Nedre Romerike Akershus Vest Hamar Regionen Midtfylket Hallingdal Øvre Romerike Fjellregionen Drammensregionen Vest-Telemark Follo 9K Vestfold Hadeland Ringerike/Hole Mosseregionen Oslo Gjøvik-regionen Nord-Gudbrandsdal Vestmar Nedre Glomma Lillehammerregionen Midt-Telemark Kongsbergregionen Midt-Gudbrandsdal Valdres Halden -4,2-0,1-0,1-0,1-0,2-0,3-0,3-1,2-1,4-2,0 2,3 2,2 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,2 1,1 1,1 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 Figur 10: Prosentvis vekst i sysselsetting i 2004 i regionene på Østlandet. Datakilde: SSB. Forr tjeneste Offentlig Pers tjeneste Handel Bygg og anlegg Hotell- og Restaurant Primær Transport Industri -16,0-13,8-11,8-8, ,8-4,0-2,4-1,9 0,5 0,8 1,8 1,0 1,0 3,4 2,5 6,6 7,5 11,7 Vekst i sysselsetting I figuren til venstre er utviklingen i sysselsettingen i 2004 vist for regionene på Østlandet. Her er all sysselsetting i privat og offentlig regi tatt med. Antall arbeidsplasser i økte fra i 2003 til i Økningen på 223 arbeidsplasser tilsvarer ca ½ prosent. Andre industriregioner på Østlandet, som Halden-, Kongsbergregionen og Nedre Glomma hadde nedgang i antall arbeidsplasser i Sysselsettingsutvikling i de ulike næringene, prosent I figur 11 er utviklingen i antall arbeidsplasser i de ulike næringene vist for 2003/2004 og for hele perioden 2000 til De bransjene som har økt sysselsetting i de siste fem årene er forretningsmessig tjenesteyting, offentlig sektor, privat tjenesteyting og handel. Industrien har hatt den største nedgangen, her er 16 prosent av arbeidsplassene lagt ned fra 2000 til Nedgangen i industriarbeidsplasser i 2004 var mindre, bare 1,9 prosent. Det var også nedgang i antall arbeidsplasser i transport, landbruk, hotell og restaurant og bygg og anlegg. -20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Figur 11: Prosentvis vekst i sysselsetting i forskjellige næringer i. Datakilde: SSB. 11

12 Offentlig Forr tjeneste Handel Pers tjeneste Primær Hotell- og Restaurant Bygg og anlegg Transport Industri Figur 12: Vekst i sysselsettingen i ulike næringer i, antall personer. Datakilde: SSB. Sysselsettingsutvikling, antall ansatte, i ulike næringer I figuren til venstre ser vi utviklingen i antall ansatte i i forskjellige næringer. Det er nedgangen i industrisysselsettingen som er det mest iøynefallende trekket. Siden 2000 har det gått tapt 1725 arbeidsplasser i industrien i. Siste år, i 2004, ble tapet på 176 arbeidsplasser. Transportnæringen har også stor nedgang, med 384 arbeidsplasser. Den beste utviklingen er i offentlig sektor. Her ble det en vekst på 1114 arbeidsplasser fra 2000 til Også forretningsmessig tjenesteyting har en god utvikling, særlig i ,7-0,4-1,6-2,3 Bamble Siljan Skien Porsgrunn Sysselsettingsvekst i kommunene Nedgangen i sysselsettingen i kan også splittes opp kommunevis. På den måten kan en se hvorvidt nedgangen har kommet i enkelte kommuner, eller om nedgangen er jevnt spredt i regionen. En slik oppsplitting er gjort i figuren til venstre. Porsgrunn, Bamble og Siljan hadde vekst i antall arbeidsplasser i 2004, mens Skien hadde nedgang. Hvis vi ser på veksten i antall arbeidsplasser for hele perioden 2000 til 2004, var det nedgang i alle kommunene i. -8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 Figur 13: Prosentvis vekst i sysselsettingen i ulike kommuner i. Samlet vekst vist helt til venstre. Datakilde: SSB. 12

13 Kart med endring i sysselsetting Figur 14: Vekst i private arbeidsplasser Kilde: SSB. Veksten i arbeidsplasser i perioden følger omtrent det samme mønsteret som vekst i folketall. Områder rundt Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har sterkest vekst. Litt spesielt for denne perioden er at Oslo har hatt en sterk nedgang i antall arbeidsplasser. Vi ser også at Vest- Finnmark har hatt en sterk vekst i arbeidsplasser. er markert med mørke rødt, som betyr at regionen er blant regionene med størst nedgang i antall private arbeidsplasser. 13

14 Helse og sosial Undervisning Offentlig adm Per tjeneste Forr tjeneste Transport Hotell & rest Handel Bygg og anlegg Industri Primær 19,0 20,3 8,2 7,9 Norge 7,0 6,7 4,0 3,6 12,2 10,2 6,9 5,3 3,3 2,7 15,2 14,9 6,7 7,2 13,8 19,9 3,5 1, Figur 15: Prosentvis fordeling av sysselsetting på hovednæringer i Data fra SSB. Næringsstruktur Vi kan analysere næringsstrukturen gjennom å se på hvordan sysselsettingen fordeler seg mellom de ulike næringene. I figuren til venstre har vi sammenliknet næringsstrukturen i med næringsstrukturen i Norge. Det som er framtredende med næringsstrukturen i er den store andelen industri. I er 19,9 prosent av alle ansatte sysselsatt i industrien. Ellers er bygg og anleggsnæringen og helsesektoren større enn landsgjennomsnittet. I de andre næringene er sysselsettingen i relativt mindre enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder spesielt primærnæringer, transport, og forretningsmessig tjenesteyting Kongsbergregionen Halden Gjøvik-regionen Nedre Glomma Midtfylket Mosseregionen Indre Østfold Ringerike/Hole Sandefjord/Larvik Glåmdal 9K Vestfold Vestmar Fjellregionen Drammensregionen Hamar Regionen ,1 23,9 24,5 21,2 23,1 19,8 22,8 19,0 22,3 18,4 20,8 17,1 18,8 17,0 17,6 16,5 19,8 16,1 18,5 16,1 19,5 15,6 17,7 15,2 21,5 14,9 15,7 14,1 16,3 13,2 15,0 13,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Figur 16: Prosentvis andel industri av samlet antall ansatte. Data fra SSB. Industrien i Vi har sett at har en næringsstruktur som atskiller seg fra resten av Østlandet gjennom en høy industriandel. For å undersøke hvorvidt s industriandel er enestående på Østlandet, kan vi sammenlikne industriandelen i med industriandelen til de øvrige regionene på Østlandet. Dette er gjort i diagrammet til venstre., med sin industriandel på 19,8 prosent, er på tredjeplass blant Østlandsregionene. Kongsbergregionen og Halden-regionen har begge høyere andel industri. På landsbasis er det mange regioner med høyere industriandel, er nr 15 av 81 regioner når det gjelder industriandel. Vi ser at alle regioner har en nedgang i antall ansatte i industrien, omtrent i samme størrelsesorden som. 14

15 65,0 63,0 61,0 59,0 57,0 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 Telemark Norge Vekst I denne rapporten er næringslivsveksten i et område målt med andelen foretak som har vekst i omsetning som er høyere enn veksten i konsumprisindeksen (realvekst). Med denne metoden vil små og store foretak telle likt. Andel vekstforetak i Andelen foretak med realvekst i omsetning har økt sterkt i Dette gjelder både på landsbasis og i. Figur 17: Prosentvis andel foretak med realvekst i omsetning. Data: Foretaksregisteret Midt-Gudbrandsdal Midt-Telemark Vest-Telemark Gjøvik-regionen Glåmdal Nord-Gudbrandsdal Lillehammerregionen Midtfylket Hamar Regionen Fjellregionen Valdres Kongsbergregionen Indre Østfold Vestmar Hallingdal Nedre Romerike Mosseregionen Sør Østerdal Drammensregionen 9K Vestfold Nedre Glomma Follo Sandefjord/Larvik Ringerike/Hole Akershus Vest Hadeland Øvre Romerike Oslo Halden 64,8 64,6 64,2 63,9 63,4 63,0 62,8 62,7 62,5 62,3 62,2 62,1 61,9 61,9 61,5 61,1 60,5 60,5 60,2 60,1 60,1 60,0 59,8 59,5 59,0 59,0 58,5 58,0 57,8 55,2 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 Figur 18: Prosentvis andel foretak med realvekst i omsetning i Data: Foretaksregisteret. Tallene til venstre angir regionens rangering blant de 81 regionene i Norge. I diagrammet er denne utviklingen vist for Norge, Telemark og. Næringslivet i har hatt mindre andel vekstforetak enn landsgjennomsnittet i hele perioden I 2004 har andelen vekstforetak økt sterkere i enn på landsbasis, og har for første gang større andel vekstforetak enn landsgjennomsnittet. Andel vekstforetak i forhold til andre regioner Vi kan sammenlikne andelen vekstforetak i med andre regioner på Østlandet, slik som det er gjort i figuren til venstre. 62,3 prosent av foretakene i hadde realvekst i omsetning fra 2003 til Dette plasserer regionen som nr 10 av de 30 regionene på Østlandet, og som nr 26 av 81 regioner i Norge. Dette er en stor framgang fra 2003, da var nr 20 på Østlandet og nr 52 i Norge. 15

16 Bamble Porsgrunn Skien Siljan Figur 19: Kommunenes rangering blant de 433 kommunene i Norge med hensyn til prosentvis andel foretak med realvekst i omsetning. Data: Foretaksregisteret Nissedal Kviteseid Bamble Sauherad Nome Vinje Drangedal Notodden Porsgrunn Seljord Bø Tokke Tinn Kragerø Skien Hjartdal Siljan Fyresdal 53,8 50,0 63,6 63,5 63,1 62,7 62,1 61,8 61,2 60,5 59,3 66,7 66,7 66,0 63,9 72,2 70,8 68,3 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Andel vekstforetak i kommunene i Diagrammet til venstre viser hvordan kommunene i rangeres med hensyn til andel vekstforetak i forhold til andre kommuner i landet i årene Siljan har svært få regnskapspliktige foretak og derfor svinger resultatene sterkt. Bamble og Porsgrunn hadde begge en kraftig forbedring fra 2003 til Bamble har i hele perioden ligget under gjennomsnittet, men i 2004 er kommunen nr 50 når det gjelder lønnsomhet. Også Porsgrunn har det beste resultatet på mange år, og er nr 133. Skien plasserer seg litt under gjennomsnittet. Andel vekstforetak kommunene i Telemark I figur 20 er andel vekstforetak i hver enkelt kommune i Telemark vist for Av skommunene er det Bamble som har klart størst andel vekstforetak, med 68,3 prosent. Dette er tredje beste resultat blant kommunen i Telemark. Porsgrunn ligger omtrent på gjennomsnittet, mens Skien og Siljan er blant de dårligste i fylket i Tallene helt til venstre i diagrammet viser hvordan kommunen blir rangert blant de 433 kommunene i landet når det gjelder gjennomsnittlig andel vekstforetak i de siste fem årene ( ). Ingen av skommunene er rangert over gjennomsnittet. Figur 20: Prosentvis andel foretak med realvekst i omsetning i Data: Foretaksregisteret. Tallene til venstre angir regionens rangering blant de 81 regionene i Norge. 16

17 Kart med andel vekstforetak Figur 21: Andel foretak med realvekst i omsetning i Det er regioner med mange vekstforetak i alle landsdeler. Denne indikatoren varierer mye fra år til år. er markert med lys blå, som betyr at regionen er i nest beste kategori. er rangert som nr 26 av 81 regioner i

18 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 Telemark Norge Figur 22: Prosentvis andel av foretak som har overskudd før skatt. Datakilde: Foretaksregisteret Midtfylket Gjøvik-regionen Nedre Romerike Drammensregionen Hadeland Indre Østfold Sandefjord/Larvik Hamar Regionen Akershus Vest Ringerike/Hole 9K Vestfold Follo Mosseregionen Nedre Glomma Midt-Telemark Kongsbergregionen Hallingdal Øvre Romerike Lillehammerregionen Midt-Gudbrandsdal Oslo Valdres Glåmdal Sør Østerdal Halden Vest-Telemark Fjellregionen Vestmar Nord-Gudbrandsdal 76,2 75,9 74,6 74,6 74,6 74,4 74,3 74,1 74,1 74,0 74,0 73,6 73,5 73,4 73,4 73,3 73,0 72,8 72,7 72,4 72,3 71,9 71,2 70,9 69,7 69,2 67,8 66,6 66,3 64,8 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 Figur 23: Prosentvis andel av foretak med overskudd før skatt i Tallene til venstre angir regionens rangering blant de 81 regionene i Norge. Datakilde: Foretaksregisteret. Lønnsomhet Det er mange måter å måle lønnsomhet på. For å sammenlikne lønnsomheten i næringslivet i ulike områder har vi målt den prosentvise andelen av foretakene som har overskudd før skatt. Lønnsomhet i sammenliknet med fylket og landsgjennomsnitt I figuren til venstre har vi sett på hvordan andelen overskuddsforetak har utviklet seg over tid i, Telemark og Norge. Næringslivet i har vært mer lønnsomt enn fylkesgjennomsnittet i hele perioden Fra 1999 til 2002 var lønnsomheten i lavere enn landsgjennomsnittet, men i de to siste årene har andelen lønnsomme foretak i vært høyere. Felles for både, Telemark og Norge er at lønnsomheten har bedret seg sterkt i de siste årene. Lønnsomhet i og andre regioner Vi kan sammenlike lønnsomheten i med de andre regionene på Østlandet. I figuren til venstre er den prosentvise andelen av foretak med overskudd vist for alle regionene på Østlandet. Vi ser at 74 prosent av foretakene i har overskudd. Dette plasserer som nr 18 av de 81 regionene i Norge, og som nr 11 av de 30 regionene på Østlandet. 18

19 Porsgrunn Skien Siljan Bamble Figur 24: Kommunenes rangering blant landets 433 kommuner, mht andel av foretak med overskudd. Datakilde: Foretaksregisteret. Lønnsomhet kommunevis For å vise utviklingen i næringslivets lønnsomhet i de enkelte kommunene, kan vi se på hvordan kommunene har vært rangert blant de 433 kommunene i Norge i de siste årene. I diagrammet ser vi hvilken plassering kommunene i har hatt når det gjelder andelen lønnsomme foretak blant alle landets kommuner. Siljan har i mange år vært rangert blant de mest lønnsomme kommunene i landet, men er en liten kommune med svært få regnskapspliktige foretak. Dermed blir det også lett store utslag fra år til år. Skien har pleid å ligge relativt høyt når det gjelder lønnsomhet, men er i 2004 passert av Porsgrunn. 75,1 prosent av foretakene i Porsgrunn hadde positivt resultat i Skien har også økt andelen lønnsomme foretak fra 69,3 til 73,8, men økningen har vært større i de fleste andre kommuner. Bygg og anlegg Forr tjeneste Handel Industri Transport Pers tjeneste Hotell- og Restaurant Norge 53,0 58,0 71,6 68,1 71,4 71,4 69,7 70,0 78,5 75,2 73,1 78,6 78,1 74, Lønnsomhet bransjevis Det er også mulig å sammenlikne lønnsomheten i forskjellige næringer. Dette er gjort i figuren til venstre, som viser lønnsomheten i ulike næringer i og Norge. har større andel overskuddsforetak enn gjennomsnittet for Norge i bransjene bygg og anlegg, forretningsmessig tjenesteyting, handel, og transport. I industri, personlig tjenesteyting og hotell og restaurant er lønnsomheten lavere. Hotell og restaurant har desidert dårligst lønnsomhet, både i og på landsbasis. Figur 25: Prosentvis andel av foretak med overskudd i ulike næringer i Telemark og Norge i Datakilde: Foretaksregisteret. 19

20 Kart med andel lønnsomme foretak Figur 26: Andel foretak med positivt resultat i Regioner med høy andel lønnsomme foretak finner vi på Øst- og Sørlandet samt i Trøndelag. Ingen regioner i Nord-Norge er i beste kategori. ble rangert som nr 18 av 81 regioner når det gjelder lønnsomhet i 2004, og er derfor i nest beste gruppe. 20

21 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Norge Telemark Figur 27: Etableringsfrekvens i, Telemark og Norge. Datakilde: Foretaksregisteret. Nyetableringer Vi kan undersøke nyetableringsaktiviteten i et område gjennom å se på antall nyregistrerte foretak i prosent av eksisterende foretak i foretaksregisteret. I figuren er etableringsfrekvensen i målt for hvert år, og sammenliknet med etableringsfrekvensen for Telemark og Norge. Etableringsfrekvensen i sank i 2004, etter å ha ligget over landsgjennomsnittet i Etableringsfrekvensen i i 2004 var på 7,1 prosent, mens etableringsfrekvensen i Norge var 7,7 prosent Ringerike/Hole Hadeland Midt-Gudbrandsdal Oslo Nedre Romerike Øvre Romerike Valdres Drammensregionen 9K Vestfold Mosseregionen Vest-Telemark Lillehammerregionen Vestmar Nedre Glomma Akershus Vest Follo Gjøvik-regionen Hallingdal Hamar Regionen Halden Sandefjord/Larvik Midtfylket Indre Østfold Fjellregionen Kongsbergregionen Nord-Gudbrandsdal Midt-Telemark Sør Østerdal Glåmdal 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 6,7 6,6 6,6 6,3 Etableringer i og andre regioner Det er mulig å sammenlikne etableringsfrekvensen i med tilsvarende etableringsfrekvens i andre regioner. Dette er gjort i diagrammet til venstre. Etableringsfrekvensen i på 7,1 prosent plasserer regionen som nr 21 blant de 30 regionene på Østlandet. s plassering blant alle landets 81 regioner er nr 53. Dette er en klar nedgang fra rangeringen i 2003, da ble rangert som nr Figur 28: Etableringsfrekvens i 2004 i regionene på Østlandet. Tallene til venstre angir regionens rangering blant de 81 regionene i Norge. Datakilde: Foretaksregisteret. 21

22 Bamble Siljan Skien Porsgrunn 2004 siste 5 år 8,3 9,6 6,8 9,1 7,6 6,8 7,7 6,7 Nyetableringer kommunevis Etableringsfrekvenser kan også måles innenfor hver enkelt kommune. I figuren til venstre er etableringsfrekvenser i kommunene i vist, både for 2004, og gjennomsnitt for perioden Bamble og Siljan hadde langt flere nyetableringer i 2004 enn tidligere. Skien og Porsgrunn hadde imidlertid færre nyetableringer. Ettersom Skien og Porsgrunn er de største kommunene i regionen, trekker disse kommunene gjennomsnittet for ned Figur 29: Etableringsfrekvens i kommunene i. Datakilde: Foretaksregisteret Forr tjeneste Handel Pers tjeneste Bygg og anlegg Primær Industri Transport Hotell- og Restaurant Foretaksreg Enhetsreg Bransjefordeling nyetableringer I figur 30 er antall nyregistreringer i vist. Det er skilt mellom registreringer i foretaksregisteret, og de som bare ble registrert i enhetsregisteret. Det er klart flest etableringer innen forretningsmessig tjenesteyting. Det ble registrert til sammen 254 foretak i denne bransjen. Innenfor handelsvirksomhet ble det etablert 189 nye foretak. Hvis vi bare ser på registreringer i foretaksregisteret, har bransjen handel flest nyregistreringer. Også innen personlig tjenesteyting er det mange nyetableringer. Disse bransjene er også de som har flest foretak fra før. Figur 30: Nyregistrerte foretak i i 2004, fordeling på ulike næringer. Tallene til venste angir samlet antall nyregstreringer. Datakilde: Brønnøysundregistrene. 22

23 Kart med etableringsfrekvens Figur 31: Etableringsfrekvens, andel nye foretak i 2004 i prosent av eksisterende foretak i Foretaksregisteret. Vi finner mange nyetableringer i Agder, Rogaland og i Trøndelagsfylkene i I Nord-Norge er det bare Salten som er med i beste gruppe. er i nest dårligste kategori, ettersom regionen ble rangert som nr 53 i

24 4,5 4,1 4,2 5,1 3,8 5,0 4,5 4,5 4,3 4,8 5,3 4,8 5,0 5,8 5,4 5,3 5,6 5,0 Bamble Bø Porsgrunn Vinje Seljord Notodden Kviteseid Skien Tokke Sauherad Kragerø Hjartdal Tinn Drangedal Nissedal Fyresdal Nome Siljan 4,3 4,0 4,7 4,7 4,7 4,5 5,1 5,1 4,9 4,8 4,8 5,4 5,3 5,2 5,8 5,7 5,6 5,6 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Figur 32: Rangering av næringslivet i kommunene i Telemark, basert på en indeks som vektlegger omsetningsvekst, lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse. Tallene til venstre angir gjennomsnittlig verdi på næringslivsindeksen de siste fem årene. Næringslivsindeksen Næringslivsindeksen er et samlet mål for hvor vellykket næringsutviklingen har vært i et område. Næringslivet er vurdert i forhold til fire faktorer: Vekst i omsetning, nyetableringer, lønnsomhet og størrelse i forhold til folketall (næringstetthet). Indeksen er konstruert slik at den kommunen som har lavest verdi på en av indikatorene får indeks 0, kommunen i midten får 5 og den kommunen som har høyest verdi får verdi 10. Deretter er kommunene rangert i forhold til gjennomsnittlig verdi for de fire indikatorene. En poengsum på 5 innebærer et gjennomsnitt. Næringslivsindeks kommuner Figuren til venstre viser hvordan kommunene i Telemark skårer på næringslivsindeksen i Helt til venstre for hvert kommunenavn er det et tall som viser den gjennomsnittlige næringslivsindeksen for årene Næringslivet i både Bamble og Porsgrunn får en poengsum klart over gjennomsnittet. Næringslivet i Bamble blir rangert som nr 41 av 433 kommuner, mens Porsgrunn kommer på 73 plass. Skien skårer 5,1 poeng, som er litt over gjennomsnittet på 5. Siljan skårer svært dårlig. En næringslivsindeks på 4,0 rangerer kommunen som nr 388 av 433 kommuner i Norge. Siljan har imidlertid svært få foretak, og det blir da lett store tilfeldige utslag. 24

25 Gjøvik-regionen Oslo Midt-Gudbrandsdal Midtfylket Akershus Vest Hamar Regionen Drammensregionen Lillehammerregionen Ringerike/Hole Nedre Romerike Valdres 9K Vestfold Hallingdal Kongsbergregionen Mosseregionen Sandefjord/Larvik Indre Østfold Nedre Glomma Øvre Romerike Vest-Telemark Midt-Telemark Hadeland Fjellregionen Follo Nord-Gudbrandsdal Glåmdal Sør Østerdal Vestmar Halden 6,4 6,1 6,1 6,1 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,6 4,5 4,5 4,4 4,0 4,0 3,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Næringslivsindeks regioner Figur 33 viser hvordan regionene på Østlandet skårer på næringslivsindeksen i Tallene til venstre viser regionens rangering blant kommunene i landet med hensyn til gjennomsnittlig næringslivsindeks de siste fem år. s poengsum i 2004 på 5,6, rangerer regionen som nr 23 av de 81 regionene i landet. Dette er en forbedring fra ble rangert som nr 25 i en tilsvarende rangering av regionene i Norge for Tallet til venstre angir regionenes rangering hvis vi bruker gjennomsnitt for som grunnlag for rangeringen. blir rangert på 40 plass i denne rangeringen. Dette forsterker inntrykket av at næringslivet i går bedre i 2004 enn på mange år. Årsaken til fremgangen er først og fremst at andelen vekstforetak har blitt høyere. Figur 33: Næringslivsindeks regionene på Østlandet Tallene til venstre angir regionens rangering med siste fem års gjennomsnitt. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,5 5, Snitt ,5 6,1 4,4 4,5 5,3 Lønnsomhet Nyetableringer Vekst Størrelse Figur 34: De enkelte delindekser som inngår i næringslivsindeksen for ,4 Delindekser i Figuren viser de ulike delindeksene som utgjør næringslivsindeksen En score på 5 er median av regionene i Norge. gjør det bra når det gjelder lønnsomhet og vekst i For vekstforetak har fremgangen vært spesielt stor. Etableringsfrekvensen var imidlertid under gjennomsnittet både i 2004 og for gjennomsnittet de siste fem årene. Delindeksen for størrelse viser at har flere private arbeidsplasser i forhold til folketallet enn gjennomsnittet. Antallet private arbeidsplasser har imidlertid sunket litt i de siste årene. 25

26 Kart med næringslivsindeksen Figur 35: Næringslivsindeksen Storbyregionene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø skårer bra på alle indikatorene, og har dermed samlet sett den beste næringsutviklingen. Flere regioner i Nord-Trøndelag har hatt en svært positiv næringsutvikling i de siste årene. Regioner med svak utvikling finner vi i de nordligste fylkene og perifere regioner i Sør-Norge. er med i nest beste kategori, ettersom regionen ble rangert som nr 23 i

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 29/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Pr november 2006 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 23/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG). Hensikten med

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Pr august 2006 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 15/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG). Hensikten med

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 18/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Knut Vareide Mars 2006 Arbeidsrapport 2006/06 Bakgrunn Denne rapporten er en del av forprosjektet Regionalt næringsutviklingssamarbeid i.

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

Næringslivsindeks Kvam

Næringslivsindeks Kvam Næringslivsindeks Kvam Av Knut Vareide Arbeidsrapport 14/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Kvam 4 " Lønnsomheten i Kvam og nabokommunene

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Forord. 04. januar Knut Vareide

Forord. 04. januar Knut Vareide Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2006 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den åttende rapporten

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Follo Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Follorådet. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som

Detaljer

Næringsanalyse Østfold

Næringsanalyse Østfold Næringsanalyse Østfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 21/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 21/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2005 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide

Nyetableringer i Telemark. Av Knut Vareide Nyetableringer i Telemark Av Knut Vareide Arbeidsrapport 17/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 17/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf: 35 06 15 00

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Grenland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Grenland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Grenland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 42/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Grenland.

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2005 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Næringsanalyse Telemark

Næringsanalyse Telemark Næringsanalyse Telemark Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 18/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Telemark fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal 1. september 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Næringsanalyse for Vest- Telemark

Næringsanalyse for Vest- Telemark Næringsanalyse for Vest- Telemark KNUT VAREIDE TF-notat nr. 50/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for TF-notat nr: 50/2009 Forfatter(e): Knut Vareide Dato: 22. november 2009 Gradering: Åpen Antall sider:

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 15/2008 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG).

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 29/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få

Detaljer

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien

Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Attraktive steder Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Knut Vareide Alle steder er attraktive På en eller annen måte

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking Hvordan går det egentlig med Telemark? 28.05.2010 Knut Vareude telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no 28 05 2010 2 1,6 190 000 1,4 1,2 Årlig vekst i % Befolkning

Detaljer

Næringsanalyse for Telemark 2008

Næringsanalyse for Telemark 2008 Næringsanalyse for Telemark 2008 Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 27/2008 Forord I VRI Telemark (VRI er Norges forskningsråd satsing på virkemidler for

Detaljer

Næringsanalyse for Sauda. Av Knut Vareide

Næringsanalyse for Sauda. Av Knut Vareide Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2007 Næringsanalyse for Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Vekst AS. Næringsanalysen inngår som en del av

Detaljer

Næringsanalyse for Tinn

Næringsanalyse for Tinn Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 05/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 05/2008 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf:

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide Rapportens struktur: Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 41/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold fylkeskommune og er den

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Næringsanalyse for BTV Perioden

Næringsanalyse for BTV Perioden Perioden 1997-2003 Arbeidsrapport 24/04 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra BTV trefylkesamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold. Rapporten er

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Benchmarking og innovasjonsforskning. Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009. Telemarksforsking

Benchmarking og innovasjonsforskning. Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009. Telemarksforsking Benchmarking og innovasjonsforskning Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009 telemarksforsking.no 1 Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Vestfold Buskerud Akershus Østfold Oppland Nord-Trøndelag

Detaljer

Næringsanalyse Setesdal. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda

Næringsanalyse Setesdal. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 13/2007 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionrådet for. Hensikten med rapporten er

Detaljer

Næringsanalyse for Midt-Telemark

Næringsanalyse for Midt-Telemark Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 49/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for TF-notat nr: 49/2009 Forfatter(e): Knut Vareide Dato: 10. desember

Detaljer

Glåmdalsanalysen 2008. Telemarksforsking

Glåmdalsanalysen 2008. Telemarksforsking Glåmdalsanalysen 2008 telemarksforsking.no 1 Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Vestfold Buskerud Akershus Østfold Oppland Nord-Trøndelag Lofoten Øvre Romerike Lørenskog +++ VRI-Forskerprosjekt Attraktivitet

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Forord Innhold: Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionrådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Øst-Telemark

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Øst-Telemark Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Øst-Telemark KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 45/2011 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 45/2011 Forfattere: Dato: 11.11.2011

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Næringsanalyse for Vest- Telemark

Næringsanalyse for Vest- Telemark Næringsanalyse for Vest- Telemark Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 18/2008 TF-Arbeidsrapport Tittel: Næringsanalyse for TF-arbeidsrapport nr: 18-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Nyetableringer i Telemark

Nyetableringer i Telemark Nyetableringer i Telemark Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2008 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 9/2008 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf:

Detaljer

Næringsanalyse for Østlandet Rapport V: Perioden 1997-2002 Delrapport for Buskerud

Næringsanalyse for Østlandet Rapport V: Perioden 1997-2002 Delrapport for Buskerud Næringsanalyse for Østlandet Rapport V: Perioden 1997-2002 Delrapport for Buskerud Arbeidsrapport 4/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold: Forord 4 Rapportens hovedsignaler 5 Utviklingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Telemark

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Telemark Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 41/2011 Tittel: TF-notat nr: 41/2011 Forfatter(e): Dato: 11.11.2011 Gradering: Antall

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet

Næringsutvikling og attraktivitet Næringsutvikling og attraktivitet Hvordan er status og utvikling i Oppland og regionene der? Hva skaper bostedsattraktivitet? Hvordan henger ting sammen? telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Regional analyse for Hedmark 2013

Regional analyse for Hedmark 2013 Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Regional analyse for Hedmark 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Næringsutvikling i Midt-Telemark Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Regionrådet for Kongsbergregionen 6. Desember 2011 Knut Vareide Tema Befolkning Arbeidsplasser Utdanning Innovasjon NæringsNM Attraktivitet 54 000 Endring

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Buskerud

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Buskerud Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Buskerud KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 26/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Buskerud.

Detaljer

Porsgrunn. Porsgrunns utvikling drivkrefter og utfordringer. Porsgrunn kommune 30. august

Porsgrunn. Porsgrunns utvikling drivkrefter og utfordringer. Porsgrunn kommune 30. august Porsgrunn Porsgrunns utvikling drivkrefter og utfordringer Porsgrunn kommune 30. august Fødselsbalansen Regional vekst Flytting Arbeids-plasser Offentlige arbeidsplasser Næringsliv Besøk Bostedsattraktivitet

Detaljer

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking Status for Bø Kommunehuset i Bø, den 8. februar 2010 telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 3,0 6 000 2,5 5 500 2,0 1,5 Det har

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Næringsanalyse for Bamble. Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet

Næringsanalyse for Bamble. Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE og HANNA NYBORG STORM TF-arbeidsrapport nr. 35/28 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for TF-arbeidsrapp nr: 35-28 Forfatter(e):

Detaljer

Fylkesplan for Telemark Hva har vi oppnådd? Del 1: Hovedmålene: Vekst i befolkning og arbeidsplasser

Fylkesplan for Telemark Hva har vi oppnådd? Del 1: Hovedmålene: Vekst i befolkning og arbeidsplasser Fylkesplan for 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Del 1: Hovedmålene: Vekst i befolkning og arbeidsplasser Knut Vareide sforsking-bø Arbeidsrapport 32/2008 Innledning sforsking-bø har på oppdrag fra fylkeskommune

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for Sauda

Næringsanalyse for Sauda Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 33/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Vekst AS. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Regionanalyse Ryfylke

Regionanalyse Ryfylke Regionanalyse Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 36/2009 1 TF-notat Tittel: Regionanalyse TF-notat nr: 36/2009 Forfatter(e): Knut Vareide Dato: 12. november 2009

Detaljer