Årsberetning & årsregnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning & årsregnskap 2011"

Transkript

1 Årsberetning & årsregnskap 2011

2 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert at menneskelig aktivitet er med på å endre det globale klimaet, og det haster med å få i gang tiltak som skal redusere vår negative innvirkning på klimaet. Ishavskraft er en av Norges største kraftleverandører for både private og bedrifter. Som energiselskap har vi et spesielt stort ansvar, særlig med tanke på at kraftprodusentene står for en stor del av forurensningsmengden. Vi ønsker ikke bare å delta i kampen for å redde det globale klimaet, men vil ta en ledende og aktiv rolle i arbeidet. Alle i Ishavskraft jobber kontinuerlig for å utgjøre en forskjell i klimaarbeidet både holdningsmessig og med konkrete tiltak. Det vi alle gjør av endringer i forbruksmønster og bruk av teknologi, vil få positive konsekvenser for våre etterkommere. Det er de som vil komme til å føle på kroppen de ettervirkningene vår ikke-bærekraftige livsførsel de siste hundre år har ført med seg. vi tar dette ansvaret på alvor og selger blant annet kun fornybar energi til våre privatkunder. I tillegg går Ishavskraft i bresjen for forbruksreduksjon av strøm ved å tilby gode målingsverktøy til det offentlige, bedrifter og organisasjoner. Ishavskraft går imidlertid lengre enn å levere fornybar energi. Vårt selskap tok for et par år siden initiativet til å lede an i elbil-revolusjonen, og har planlagt en nasjonal infrastruktur for hurtiglading av elbiler via vårt eget prosjekt Ishavsveien. Den første test-stasjonen ble i 2011 igangsatt sør for Oslo. I nært samarbeid med lokale grunneiere, fylkeskommuner og staten er det planlagt å etablere en korridor med hurtigladere fra nord til sør i landet. Et ledd i denne utbyggingen er hurtigladere langs veien mellom Oslo og svenskegrensen, som vi vil ha på plass i september Muligheten for hurtiglading vil være et helt nødvendig element for å få flest mulig til å kjøre elbil. Vårt mål er at Ishavsveien skal være ferdig utbygd innen utgangen av 2014, slik at alle med elbil kan hurtiglade med fornybar energi, og dermed kjøre med nullutslipp over hele Norge. Tiden for snakk og unnskyldninger er forbi. Ishavskraft som selskap, og jeg som leder, er ansvarlig for å påvirke, bidra og handle på tilgjengelige arenaer. Det er ingen tid å miste. Bjarne Sætrum Administrerende direktør ÅRSRAPPORT

3 En landevei med uante muligheter Vi er privilegerte som har vår bakgrunn fra de fantastiske naturområdene nord for polarsirkelen. Men både her hjemme og globalt er ansvaret med å ivareta klimaet og miljøet viktigere enn noensinne, sier admininstrerende direktør, Bjarne Sætrum. I Nord-Norge kan vi puste inn ren, frisk luft. I en verden der værherjinger og naturkatastrofer stadig oftere preger nyhetsbildet, slår det oss kanskje mer enn før hvor heldige vi er som er skånet for truende miljøforandringer og katastrofer, hendelser som på sjokkerende vis raserer steder i en verden som ligger langt unna. Men vi ser også at klimaendringene rammer utsatte deler av vårt lille Norge. Vi har et felles ansvar. Gjennom klimaforliket har Norge forpliktet seg til å redusere sine klimautslipp, og kraftbransjen er en del av denne løsningen. Som et av flere viktige tiltak har Ishavskraft etablert en prosjektorganisasjon og invitert mange gode krefter til samarbeid om utbygging av et nasjonalt nett for hurtiglading av elbiler. Vi er en av initiativtakerne bak prosjektet som har fått navnet Ishavsveien. Elbilen har vært med oss i mange år. Det er ingen land i verden som er så kjent med dens muligheter som Norge. Vi har lenge visst at den lille, miljøvennlige bilen kan kjøre på ren fornybar energi, at lydnivået er så lavt at mennesker i omgivelsene blir mindre stresset, og ikke minst at luftforurensingen er så lav at den kan bidra til at færre barn i storbyer får astmatiske lidelser. Elbilens potensiale er så enormt at mange har pekt på den som en av vår generasjons største mulighet for å skape bærekraftige forandringer for fremtiden. Det knyttes en rekke utfordringer til hurtiglading av elbiler. Først og fremst på grunn av det nordiske klima. Da vi i lag med Oslo kommune lanserte Ishavsveien for ganske nøyaktig et år siden, fikk miljøbevegelsens sterkeste symbolsaker gjennom 20 år et betydelig løft. Elbilen ble skjenket den samme mentale rekkevidde og nytteverdi som sine fossile forgjengere. ishavsveien er et nasjonalt initiativ som går ut på å sette opp hurtigladere for elbiler utendørs i et krevende nordisk og arktisk klima. Det finnes riktignok tilgjengelige ladere på verdensmarkedet, problemet er at dagens ladere ikke er forberedt på de lave temperaturene og belastningene som følger med en norsk vinter. Prosjektets første mål er å sørge for at både hurtigladerne og betalingssystemet fungerer under forholdene der installasjonene skal brukes. Alle de viktigste transportårene i Norge skal utstyres med ladere med maks 50 km avstand mellom hver. Prosjektet har som mål å etablere 250 hurtigladere fordelt på 100 lokasjoner. Nettverket er over 4000 kilometer langt og vil strekke seg over et meget variert klima og det vakre landskapet som karakteriserer den norske naturen. Ishavsveien er en viktig visjonær retning for oss i Ishavskraft. At det bare i 2011 er solgt 3000 elbiler, og Mitsubishi alene passerte 1000 solgte biler, er svært gledelig. Dette er biler som er forberedt på hurtiglading, men foreløpig er det ikke en eneste hurtiglader i Norge som er offentlig tilgjengelig. For å få gjennomført dette prosjektet inviterer både Oslo Kommune og Ishavskraft til samarbeid med alle gode krefter. Miljøtrusselen og samfunnsansvaret må tas på alvor, og både det private og det offentlige må ta sin del av ansvaret. Holdningsendringer og konkrete tiltak mener vi er eneste løsning i arbeidet med å ivareta vår sårbare klode. Den naturen vi kjenner og elsker, plantene og dyrene, står i fare for å bli erstattet av en fremmed natur som ikke hører hjemme her. 2 ISHAVSKRAFT

4 ELBILEN GIR UNIKE MULIGHETER: Ishavskraft og administrerende direktør, Bjarne Sætrum, er en av initiativtakerne til prosjektet Ishavsveien. Prosjektet skal gjøre det mulig å kjøre elbil fra Oslo til destinasjoner over hele Norge. globalt står kraftproduksjon for store deler av miljøsyndene, men samtidig besitter bransjen mange løsninger med hensyn til klimautfordringene. En av disse er å elektrifisere transporten. Drømmen er at det innen kortest mulig tid skal være uproblematisk å kjøre fra Nordkapp til Lindesnes i en elbil. Livet er en landevei fylt med fantastiske muligheter. Vår mulighet, vår sjanse og vårt ønske er derfor å bidra til at den kan oppleves på en renest mulig måte. Dagen i dag handler derfor om å slippe løs en kraft en kraft for forandring som vi alle endelig kan delta i. Vi føler det som vårt ansvar å være en del av løsningen mot en trygg fremtid. Bli med på tur. Bli med på veien mot forandring og en bærekraftig utvikling! foto: ishavskraft. ÅRSRAPPORT

5 Verdifullt samarbeid med firbent elite finnmarksløpet er i kontinuerlig i utvikling og er verdiskapende for regionen, for Finnmark fylke og Nordlysbyen Alta. Hundeløpet skaper verdier på sjekkpunktene, for sine samarbeidspartnere og reiselivsnæringen. Det er verdifullt for befolkningen, og ikke minst for de de rundt 400 frivillige som hvert år danner selve ryggraden i arrangementet. i 2010 inngikk ishavskraft en treårig avtale som elitesamarbeidspartner for Finnmarksløpet (2011, 2012 og 2013). Deltakelsen fra de ansatte i selskapet er i dag betydelig, og det interne engasjement rundt løpet er stort i forbindelse med Ishavskrafts mange ulike arrangementer og happenings underveis i løpsuka. Det er en stolt og ydmyk samarbeidspartner som ser fram til det årlige vintereventyret. starten På finnmarksløpet har blitt en folkefest som samler store og små i Altas gågate. Festen danner en perfekt ramme rundt startskuddet på det verdensberømte hundeløpet, og gir uten tvil både hunder og hundekjørere en kick-start på eventyret og ikke minst utfordringene som ligger foran dem. finnmarksløpet gir oss en unik mulighet til å fokusere på vår lokale og regionale forankring. Hundeløpet vekker oppsikt verden over og har for lengst blitt en nasjonal attraksjon. Arrangementet utvikler seg stadig, og fokuset på miljø, lokal kultur og historie blir bare viktigere og viktigere. At hele regionen er med under Finnmarksløpet passer godt med vår filosofi. Dette er definitivt noe vi vil identifisere oss med, sier salgssjef hos Ishavskraft, Robin Strand. det verdensberømte hundeløpet har et sterkt nettverk av samarbeidspartnere. Det har også en filosofi som sier at alle som bidrar skal få noe igjen. Hundeløpets samarbeidspartnere viser et stort engasjement i å løfte arrangementet fra år til år. En langvarig samarbeidsavtale med en aktør som Ishavskraft gir økonomisk forutsigbarhet og har uvurderlig verdi for et så stort og krevende arrangement. At samarbeidspartnerne i tillegg tilfører kompetanse og har en genuin interesse for å bidra til utvikling av hundeløpet, gjør samarbeidet ekstra verdifullt. 4 ISHAVSKRAFT

6 Samhandling, vinnervilje og respekt er avgjørende for både to- og firbente i verdens nordligste hundeløp. Det treffer elitesamarbeidspartneren Ishavskraft rett i hjertet. Daglig leder i Finnmarksløpet, Svanhild Pedersen, beskriver Ishavskraft som et skoleeksempel på en god samarbeidspartner. Vi samarbeider med mange aktive og gode aktører. Ishavskraft har vært utrolig flinke. De tar i bruk de arenaene vi legger til rette for. Ikke bare i Alta, men også på sjekkpunkter som Tana og Kirkenes, der de skaper aktiviteter som bidrar til å løfte hele arrangementet. De har tatt eierskap til Finnmarksløpet, og tar også hundeløpet i bruk internt i sin organisasjon. Det er med på å spre vårt budskap. Ishavskraft er aktiv samarbeidspartner. Det liker vi. Det er nettopp slike samarbeid vi ønsker, sier Pedersen. finnmark og troms er Ishavskrafts hjemmebane, og på hjemmebane vet vi at det er avgjørende å lykkes. Robin Strand framhever at gode samarbeid og kunder som stiller krav har bidratt til å utvikle Ishavskraft slik at selskapet vinner nye og attraktive kunder i hele landet. På lik linje med deltakerne i Finnmarksløpet møter vi stadig sterkere konkurranse og barskere utfordringer. Konkurransen fra andre kraftleverandører på vår hjemmebane blir tøffere, men vi hører dessverre ikke altfor ofte at så mange andre støtter opp om lokale krefter innen miljø, idrett og kultur. For oss er konkurranse positivt og skjerpende, og samarbeid som dette veldig inspirerende. Ishavskraft spiller gjerne på lag med Finnmarksløpet. Her er hele Finnmark med. Arrangementets unike posisjon med tanke på å fokusere på det arktiske og sårbare landskapet vi omgir oss med, passer godt sammen med Ishavskrafts fokus på ren, fornybar energi, fastslår han. FOTO: FINNMARKSLØPET/GURO STORSKJæR. ÅRSRAPPORT

7 Når verden blir liten Kulde og økonomisk oppgangstid resulterte i lav vannmagasinfylling og rekordhøyt forbruk også inn i Men det nye året skulle vise seg å ha langt mer katastrofale hendelser i vente. Det er i krisetid vi innser at vi sitter i samme båt. Kraftmarkedet mars 2011 ble Japan rammet av det kraftigste jordskjelvet i landets historie. Jordskjelvet ble etterfulgt av en voldsom tsunami som først og fremst rammet den nordøstlige kysten av Japan, området der det omtalte kjernekraftverket Fukushima ligger. Kjernekraftverket ble rammet av strømsvikt, som igjen resulterte i at kjølingen av reaktorene stanset. I dagene som fulgte oppstod det branner og eksplosjoner, for ikke å glemme alvorlige skader på mennesker som jobbet intenst med slukking og kjøling for å redde kjernekraftanlegget og forhindre en kjernefysisk nedsmelting. En humanitær katastrofe. Hendelser som dette gjør sterkt inntrykk og skaper en universal frykt for de katastrofale humanitære konsekvensene en atomulykke vil forårsake. Ulykken ble en uhyggelig påminnelse om Tsjernobylulykken i 1986 og et skrekkeksempel på risikoen som er knyttet til produksjon av elektrisk energi ved hjelp av kjernekraft. Motstanden mot slik energiproduksjon har i ettertid økt. Det samme har vårt fokus på fornybare energikilder. Slike ulykker får konsekvenser også utover de menneskelige og naturkatastrofale. De påvirker verdensøkonomien og har også stor innvirkning på fremtidsutsiktene i kraftmarkedet. I kjølvannet av ulykken og strømsvikten ved det mye omtalte kjernekraftverket har de europeiske landene besluttet å fase ut store deler av kjernekraften. Samtidig underlegges den gjenværende delen et enda strengere regime. Dette fører til økt kraftunderskudd i Europa, større behov for import, og følgelig høyere priser for kundene. Ved handelsavdelingen hos Ishavskraft jobber et team som kontinuerlig følger med på bevegelsene i kraftmarkedet. Som et av Norges største kraftomsetningsselskaper med rundt kunder, er selskapet til enhver tid opptatt av at både priser og leveringssikkerhet ivaretas helt fram til sluttbrukeren det vil si alle som kjøper kraft til eget bruk, enten det er snakk om små privatkunder eller store bedrifter og industri. 6 ISHAVSKRAFT 2011

8 SIKRER KUNDEN BESTE PRIS: Ishavskraft har bygd opp en egen handelsavdeling som forvalter kundenes risiko i markedet og sikrer dem de beste prisene. Handelsavdelingen sikrer også valuta, for eksempel euro, for leveranser fram i tid. Dette utgjør også en betydelig oppgave med tanke på finanskrisen og siste tids vanskelige økonomiske situasjon i Europa. For oss er det viktig å hele tiden styrke vår kompetanse lokalt. Sammenlign gjerne handelsteamet vårt med de som forvalter aksjer på Oslo Børs. Handelsavdelingen består av dyktige medarbeidere som hele tiden overvåker prisutviklingen i det nordiske kraftmarkedet. De er Ishavskrafts egne forvaltere som til enhver tid forhandler fram den beste prisen til kunden. Kompetansen styrker forvaltningen av store volumer, enten det gjelder for konsesjonskraft, privatmarkedet eller store bedrifter, beskriver finansdirektør, Jan Øivind Hekkelstrand. Kommuner og fylkeskommuner har en lovbestemt rett til å kjøpe en viss mengde av kraftproduksjonen fra produsentene til en pris fastsatt av myndighetene. Ishavskraft har siden 2002 målbevisst satset på å bli en foretrukket forvalter av konsesjonskraft for både kommuner og fylkeskommuner. I dag er selskapet ledende på området. Konsesjonskraft er kommunenes andel av lokal og regional kraftproduksjon. Den totale mengden konsesjonskraft i Norge utgjør rundt GWh, og rundt 200 kommuner har denne retten. I 2010 kvalifiserte Ishavskraft seg som én av tre kraftomsetningsselskaper til å forvalte konsesjonskraft over en periode på tre år, sier Hekkelstrand, og beskriver ansvaret som omfattende. I 2011 håndterte vi 1491 GWh konsesjonskraft for 70 kommuner og fire fylkeskommuner, og årlig økes volumet på dette forretningsområdet. Det er selvfølgelig svært hyggelig at Ishavskraft får gode tilbakemeldinger på måten selskapet håndterer denne oppgaven på. foto: frank rune isaksen. ÅRSRAPPORT

9 En enklere hverdag Trygghet, kvalitet og miljø danner fundamentet for god barnehagedrift. Ishavskraft sikrer kraftprisnivået for 664 barnehager. Å drive barnehage koster, særlig vinterstid når strømforbruket går opp. Flere hundre private barnehager er blant kundene som sikres mot uventede store strømregninger takket være handelsbordet hos Ishavskraft. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en landsomfattende interesseorganisasjon som har som mål å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene til beste for barn, foreldre og foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. I samarbeid med Ishavskraft kan PBL tilby barnehagene en kraftavtale som er enkel, forutsigbar og gunstig på pris. Referanseprisen sørger for at barnehagene jevnlig får redusert sin faktura dersom de har betalt for mye. Det gjør den økonomiske barnehagehverdagen tryggere. Referanseprisen er prisen vi hele tiden prøver å slå. Årsprognosen ligger i dag over 10 øre/kwh under denne prisen. Vår måte å forvalte PBL-porteføljen på skal gi barnehagene økonomisk trygghet i hverdagen. PBL har vært kunde hos oss siden slutten av 90-tallet, og er en viktig og krevende samarbeidspartner som hjelper oss til å bli enda bedre, sier energirådgiver i Ishavskraft, Tore Nilsen. At Ishavskraft leverer strøm fra 100 prosent fornybare energikilder som vann- og vindkraft, og gjennom samarbeidet med PBL dermed bidrar til at over 600 barnehager i hele landet kan benytte seg av kraft som sparer miljøet for forurensende utslipp, betyr mye. 8 ISHAVSKRAFT foto: shutterstock.com

10 MESTERE: Samarbeid mellom ungdom og lokalt næringsliv gir livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling. Finnmarkquiz UB ble finnmarksmestere i Ungt Entreprenørskap 2011, mens UB ExcellentKos ble vinner av kategorien beste Gastronomi og beste Innovative produkt. Gjør unge entreprenører til kultur Dagens ungdom er spennende og ambisiøse. Gjennom Ungt Entreprenørskaps program lærer de å se mulighetene både i og rundt seg. Ungt Entreprenørskap Finnmark (UE Finnmark) har som sitt viktigste mål å bidra til at det etableres en kultur for entreprenørskap blant unge finnmarkinger, og kaller entreprenørskap i skolen et samfunnsansvar. Organisasjonen er helt avhengig av at private virksomheter er med og bygger opp under de unges ambisjoner og engasjement. Samarbeidet med næringslivet er utvilsomt en avgjørende forutsetning for at UE som ideell organisasjon kan drive sitt viktige arbeid for en felles framtid. Daglig leder for UE Finnmark, Hilde Mietinen, sier det er særlig viktig for de unge at kompetente og engasjerte folk fra det virkelige arbeids- og næringsliv ser og anerkjenner innsatsen og resultatene elevene oppnår. Det gir stolthet, tro på egne muligheter og på en framtid i nord. Ungdomsbedrifter er vårt flaggskip. De unge opplever at det er kult å skape noe for seg selv, og ikke minst at det er lov å lykkes. Alle som er med og drar entreprenørskapsskuta i Finnmark har mye å være stolte av, fastslår Mietinen, og nevner blant annet Ishavskrafts engasjement i UE Finnmark. Da 39 ungdomsbedrifter fra Finnmark i mars 2011 rigget opp sine stands i Altahallen i anledning den årlige fylkesmessa, hersket det ifølge både UE Finnmark og jurymedlemmene fra næringslivet ingen tvil om at ungdommens mål, kreativitet og innsats når stadig når nye høyder. Det var en stolt Jørn Iversen fra Ishavskraft som kunne dele ut prisen til «Beste selger» på vegne av selskapet. Markedssjefen ser tilbake på 2011 som et begivenhetsrikt år, men er ikke i tvil om at samarbeidet med engasjerte ungdommer gjør særlig inntrykk. Det var en ære å kunne dele ut prisen, sier Iversen som i etterkant ble valgt inn i styret i UE Finnmark. Et engasjement han med glede takket ja til. foto: ue finnmark. ÅRSRAPPORT

11 Du har kanskje sett den? Musikkvideoen med den gamle traktoren og dansende, glade mennesker og Lyngsalpene som mektige kulisser. Den får deg til å smile. Mest av alt gir den deg lyst til å dra på bålfest sammen med gode venner en krystallklar, nordnorsk sommernatt. Violet Road + Ishavskraft = positiv energi «Can you hear the morning singing». Låta får deg i godt humør og gjør deg ekstra stolt over å være fra Nord- Norge. Violet Road har blitt kalt Norges gladeste band. Det er ingen tvil om at bandet gir positiv energi. Det gjør de sammen med blant annet Ishavskraft. Vi ble spurt om vi kunne tenke oss å være med på å lage musikkvideoen deres. Det som var morsomt var at Ishavskraft og Violet Road faktisk har mange ting til felles. At guttene hadde et sterkt ønske om å gjenspeile det nordnorske miljøet og det fantastiske landskapet, og ville bruke Nils Gaup og et profesjonelt produksjonsmiljø i Kautokeino til å lage videoen, gjorde dette samarbeidet veldig interessant, sier markedsdirektør hos Ishavskraft, Stig A. Hanssen. Medlemmene i Violet Road beskrives som folkelige gutter. De er tro mot sine røtter og er stolte av landsdelen sin. De trives best på hjemmebane, men har for lengst blitt en nasjonal «aktør». Likevel er Violet Road godt forankret i Nord-Norge. Akkurat som Ishavskraft. Når vi hører musikken og ser videoen til «Can You Hear the Morning Singing», er det ekstra stas å være nordnorsk. Vi identifiserer oss med musikken og føler et stolt medeierskap i det Violet Road formidler. Violet Road har lyktes. Det har Ishavskraft også. Både lokalt og nasjonalt. For Ishavskraft er miljø og fornybar energi vesentlig. Man tenker langsiktig og bærekraftig, og fokuset på kommende generasjoner er sterkt. Men hva har musikk med fornybar energi å gjøre? Jo, med miljø tenker man også på omgivelser. Man knytter naturligvis miljø opp mot det sårbare, arktiske mot det majestetiske landskapet som vi omgir oss med, men også opp mot alle de gode kreftene som skaper bolyst, trivsel og livsglede. For barn, unge og voksne. de kreftene som gjør det godt å leve og bo her i nord utgjør en vesentlig del av miljøet. De viktige tingene i verden skjer der folk lever og bor. Kulturen, sjela og krafta finnes i lokalmiljøet. At vi som sponsor kan bidra til å tilføre positiv energi til folk der de bor, slik at de kan drive med det de ønsker å drive med, mener vi skaper positiv energi og styrker grunnlaget for å kunne holde på med det man brenner for. Særlig innenfor miljø- og miljøkamp. Violet Road er et godt eksempel på en alternativ form for fornybar energi. Med sin musikk og sitt uttrykk bringer bandet ut sin fornybare energi til hele lan- 10 ISHAVSKRAFT foto violet road: Ørjan Bertelsen.

12 STOLTE GUTTER: Ishavskraft sa ja til et samarbeid med bandet fra Kåfjord i Troms. Violet Road består av de fire brødrene Håkon, Hogne, Halvard og Herman Rundberg, samt bror i sinnet, Kjetil Holmstad-Solberg. Musikkvideoen til «Can You Hear the Morning Singing» er laget av Nils Gaup. det og det fra sitt ståsted i nord. Det de gjør er helt i tråd med Ishavskrafts sponsorfilosofi, poengterer Hanssen. Violet Road består av brødrene Håkon, Hogne, Halvard og Herman Rundberg, samt en «bror i sinnet» som de selv sier, vokalist Kjetil Holmstad-Solberg. For musikerne fra Kåfjord var avtalen med Ishavskraft helt avgjørende for at de kunne gå i gang med video-prosjektet. Vi satset høyt og hadde ikke fått dette til uten samarbeidet med Ishavskraft. Da vi møttes for å presentere ideen vår kom vi fram til at vi var en perfekt match. Vi var helt på bølgelengde. Violet Road er opptatt av å vise det ekte nordnorske. Vi vil vise frem naturen og menneskene i nord. Akkurat som for Ishavskraft er den lokale forankringen viktig for oss. Vår filosofi er veldig lik. Når man innser det, blir et slikt samarbeid ekstra artig. Da handler det ikke bare om penger, men også om andre viktigere verdier. Det er noe med det å våge å tenke at det man gjør faktisk kan være viktig for andre, mener bandmedlem Halvard Rundberg. Markedsdirektøren i Ishavskraft legger ikke skjul på at det er ekstra gøy å ha bidratt i forbindelse med videoproduksjonen til et band som har fått så mye oppmerksomhet og høstet strålende kritikker. Violet Road har gjort mange konserter både i inn- og utland, deriblant i Alta, der en «perfekt konsertkveld» etterlot seg mye positiv energi og livsglede. Vi vet at kultur generelt gir positiv energi. Ishavskraft støtter lokale organisasjoner, lag og foreninger som med sin fornybare energi gjør at det er godt å leve og bo i Nord-Norge. Violet Road er et strålende eksempel på dette, sier han. ÅRSRAPPORT

13 ÅRSBERETNING 2011 Virksomheten Ishavskraft har som målsetting å bli landets ledende kraftleverandør innenfor kraftsalg med fokus på fremtidsrettede energiløsninger og fornybar energi. Selskapet er Nord-Norges største kraftleverandør, en betydelig nasjonal aktør og ledende innen forvaltning av konsesjonskraft. Det er gledelig å kunne konstatere at selskapet på tross av hard konkurranse har en meget sterk markedsposisjon. Ishavskraft har gjennom sin satsing på fornybar energi og forbruksreduksjon forsterket sin posisjon, spesielt i bedriftsmarkedet. Selskapets fokus på kundetilfredshet og miljøriktige løsninger gjør Ishavskraft til en attraktiv og foretrukket kraftleverandør. Ishavskraft utøver sitt samfunnsansvar gjennom å fokusere på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for energi. I tillegg bidrar selskapet aktivt med sponsorater og støtte til kultur og idrett, spesielt rettet mot barn og unge i Finnmark og Troms. Ishavskraft har også tatt et initiativ for å fremme bruken av elbiler. Gjennom prosjektet Ishavsveien, som ble lansert våren 2011, inviterer Ishavskraft andre miljøengasjerte aktører til å være med å realisere en nasjonal infrastruktur med hurtigladere for elbiler. Ishavskrafts handelsbord for fysisk og finansiell krafthandel er sentralt i selskapets virksomhet. Her forvaltes kraftporteføljene for Ishavskraft og selskapets kunder. Blant de største kundene finner vi kraftselskaper, hotellkjeder og om lag 100 kommuner. Selskapets handelsbord har også et nært og godt samarbeid med Troms Kraft Handel AS. Dette samarbeidet vil videreutvikles i I et kraftmarked som blir stadig mer komplekst og utfordrende, vil et kompetent handelsmiljø være en viktig faktor for videre utvikling og vekst i Ishavskraft. Ishavskraft har hovedkontor i Alta med avdelingskontor i Tromsø. Antall ansatte i 2011 har vært 25. Selskapet har dyktige og motiverte medarbeidere med omtanke for kundene og miljøet. Med engasjement og entusiasme jobber de ansatte i selskapet for å påvirke samfunnet til riktig bruk av energi til fordel for miljøet. Ishavskraft har i 2011 arbeidet aktivt for å skape tillit og innhold i visjonen om å være; «den foretrukne kraftleverandøren i Norge ditt miljøvalg». Markedssituasjonen Etter to vintre med kaldt og tørt vær, rekordhøye strømpriser og store forskjeller i de ulike prisområdene, snudde utviklingen i Sommeren 2011 ble den nest våteste siden Meteorologisk institutt startet målingene, og kraftprisene falt fra mai og ut året. Ishavskraft mener at den stadig tilbakevendende situasjonen med store områdeprisforskjeller er en hemmende faktor for et velfungerende kraftmarked. Det volatile kraftmarkedet utsetter både kunder og leverandører i kraftmarkedet for betydelig risiko og mulige negative økonomiske konsekvenser. Flaskehalser i det norske strømnettet burde ikke være en risiko for tap av konkurransekraft, redusert verdiskapning og tap av arbeidsplasser i deler av industrien og næringslivet. Det er derfor viktig at Statnett intensiverer arbeid for å forsterke kraftnettet slik at kraften kan flyte fritt og vi får lik innkjøpspris på strøm i hele landet. Det store potensialet for produksjon av fornybar energi i Nord- Norge må realiseres gjennom aktiv tilrettelegging og bidrag fra myndighetene. Våre kunder er vår viktigste verdi og det er et mål for Ishavskraft å skape de beste kundeopplevelsene. Derfor er i denne sammenheng meget gledelig at Ishavskraft i desember 2011 for 10. gang kom ut som vinner av Norsk Kraftsalgsbarometer. Miljø Miljøengasjementet er en sentral del av selskapets strategi og Ishavskraft har tidlig valgt å engasjere seg på flere områder med hensyn på miljø. Ishavskraft ønsker å bidra til at kundene gjør bevisste miljøvalg både med hensyn til energieffektive løsninger og bruk av fornybar energi. Med rådgivning, kompetanse og fremtidsrettede løsninger skal Ishavskraft fortsatt være med å påvirke kundenes adferd til det beste for både kundene og miljøet. Selskapet er fremdeles den eneste kraftleverandøren i Norge med trippel sertifisering etter internasjonal standard innen miljø (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) og HMS (OHSAS 18001). 12 ISHAVSKRAFT

14 Selskapet har i flere år vært kvalifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer blant annet nøye måling og rapportering av avfallsmengder, CO2-utslipp i forbindelse med reiser, strømforbruk i kontorlokalene og innkjøp av papir. Selskapet kjøper opprinnelsesgaranti for alle kunder som velger produktet fornybar energi, samt for eget strømforbruk i kontorlokalene. Alle deler av Ishavskrafts daglige drift skal være gjennomtenkt i forhold til miljøhensyn, og de ansatte bruker aktivt videokonferanseutstyr til møtevirksomhet. I 2011 var utstyret i bruk totalt 234 ganger, noe som har hatt betydning for redusert CO2-utslipp som følge av færre forretningsreiser. Fortsatt drift og fremtidig utvikling Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift jfr. Regnskapslovens 4-5, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. Ishavskraft har en kompetent organisasjon og et godt og nært samarbeid med selskapets eiere. Selskapet er finansielt robust og forbedret drift gir godt grunnlag for ytterligere vekst. I oktober 2011 kjøpte Alta Kraftlag SA, Ymber AS, Repvåg Kraftlag SA og Luostejok Kraftlag SA aksjene som Fortum Markets OY eide i Ishavskraft. Etter denne transaksjonen har selskapet bare nordnorske eiere. Styret ser positivt på mulighetene fremover og vil søke å få til samarbeid innen kraftomsetning med andre aktører i Nord- Norge. Finansiell risiko Virksomheten til Ishavskraft er eksponert for ulike risiki. Følgende områder er etter styrets vurdering av betydning for å bedømme risiki knyttet til foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater: Kraftprisrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til kunder i Norge og denne virksomheten utsetter selskapet for risiko knyttet til fremtidig kraftpris. Endringer i innkjøpsprisene, variasjoner i kundenes forbruk samt en tøff konkurranse i sluttkundemarkedet, medfører en betydelig risiko. Alle salgskontrakter som ikke er basert på spotpris eller variabel pris har et prissikret innkjøpsvolum. Volumrisiko I sluttbrukermarkedet er mange kontrakter om kraftleveranser en opsjon for kunden til å ta ut et volum, som kan varierer med temperatur og andre forhold. Dette introduserer volumrisiko i den grad kontrakten ikke er basert på leveranse av et bestemt volum til en bestemt pris. Valutarisiko Som følge av at handel på kraftbørsen Nasdaq OMX foregår i Euro er Ishavskraft eksponert for valutasvingninger. Rammer knyttet til valutarisiko er innarbeidet i selskapets risikopolicy og det benyttes blant annet valutaterminer for å redusere selskapets valutarisiko. Valutarisiko knyttet til krafthandel styres som en integrert del av strategien for håndtering av prisrisiko for øvrig. Det primære sikringsinstrumentet er terminforretninger i Euro. Kredittrisiko Det er etablert rutiner for kredittvurdering som tar sikte på å begrense motpartsrisiko. Risikoutsatt fordringsmasse er i hovedsak knyttet til omsetting av kraft til privatkunder og bedrifter. Operativ risiko I tillegg til de risikofaktorene som er nevnt ovenfor vil selskapet også være eksponert mot følgende operative/forretningsmessige risikofaktorer: Utvikling i bransjens rammebetingelser Konkurranse og mulighet for tap av markedsandeler Tilgang på kompetent arbeidskraft All risiko overvåkes og styres i selskapets risikostyringssystem. Ishavskraft har en risikopolicy som omhandler all risiko knyttet til krafthandel hvor styret har gitt klare rammer for eksponeringen i kraftmarkedet. Selskapet har ingen dominerende kunder som utgjør betydelig risiko for fremtidig drift. Interne forhold Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i 2011 var på 3,8 % av total arbeidstid. Av dette utgjorde langtidssykemeldinger 3,15 %. Sykefraværet i 2010 var 6,25 %. Det har i 2011 ikke forekommet personskader eller skader på selskapets materiell. Likestilling Ved årsskiftet var det 25 ansatte, hvorav 12 er kvinner. Styret har 6 medlemmer, hvorav 1 kvinne. I sammenlignbare grupper av ansatte har kvinner og menn tilnærmet lik lønn. Selskapet søker en mest mulig lik representasjon av begge kjønn, noe som vil ha fokus ved nyrekruttering. ÅRSRAPPORT

15 Regnskapsinformasjon Selskapets omsetning gikk ned fra millioner kroner i 2010 til millioner kroner i Hovedårsaken til denne reduksjonen er lavere kraftpriser. Selskapets resultat etter skatt ble på 24,5 millioner kroner, en nedgang på 4,1 millioner kroner sammenlignet med Selskapets kontantstrøm har gitt en betydelig likviditetsforbedring i Dette skyldes i hovedsak reduksjon av kredittid og lavere innkjøpspriser på kraft. Kontantstrømoppstillingen viser en forbedring i likviditeten på 124,7 millioner kroner. Selskapets egenkapital pr er etter denne disponeringen 242,5 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 54,4 prosent. Styrets vurdering er at selskapet vil ha en tilfredsstillende egenkapital etter den foreslåtte årsoppgjørsdisponeringen. Styret ønsker å takke alle medarbeiderne for en vel gjennomført jobb. Styret foreslår at årets resultat i sin helhet blir foreslått til utbytte. I tillegg foreslås det å overføre kroner fra annen egenkapital som tillegges årets resultat og utbetales som utbytte. TROMSØ, 13. MARS 2012 Hanne Karde Styreleder Erling Stene Martinsen Nestleder Tobias Nils-Henrik Langseth Styremedlem Oddbjørn Samuelsen Styremedlem Odd Eivind Berg Styremedlem Per-Erik Ramstad Styremedlem Bjarne Sætrum Administrerende direktør 14 ISHAVSKRAFT

16 resultatregnskap Note Driftsinntekter Kraftsalg Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Lønnskostnad 2, Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansinntekter og finanskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Foreslått utbytte Sum overføringer ÅRSRAPPORT

17 balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler ISHAVSKRAFT

18 balanse Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 1 000) 6, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ÅRSRAPPORT

19 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Tilbakebetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Note 1 Regnskapsprinsipper noter Grunnleggende prinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge per 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Alle tall i årsregnskapet og noter er oppgitt i 1000 kroner. Kraftsalg Inntektsføring av strømleveranse til sluttbrukere skjer løpende i henhold til estimert levert volum til kundene. Måleravlesing foretas månedlig, annenhver måned eller kvartalsvis. Informasjon fra måleravlesning hensyntas i inntektsføringen når den foreligger. Regnskapet avlegges i kraftbalanse. Det vil si at eventuelle avvik mellom antatt leveranse og innkjøpt volum hensyntas ved avsetning. Provisjonsinntekter og øvrige inntekter resultatføres når de er opptjent. Kraftkjøp Ishavskraft sin virksomhet er knyttet til å levere strøm til sluttbrukere. Selskapet dekker sine fysiske leveringsfor- 18 ISHAVSKRAFT

20 pliktelser gjennom kjøp av kraft i spotmarkedet, bilaterale avtaler med kommuner og fylkeskommuner og kjøp fra lokale kraftprodusenter. Deler av volumet er prissikret gjennom finansielle kraftkontrakter med NASDAQ. Regnskapsføring av urealisert gevinst eller tap knyttet til kraftkontrakter som sikrer kjøp til sluttbrukerne blir i resultatregnskapet klassifisert som kjøp eller kjøpsreduksjon. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Immaterielle eiendeler Ved overtakelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger verdien av de enkelte eiendelene anskaffet, blir differansen oppført som goodwill. Goodwill som knytter seg til ervervede kundeporteføljer avskrives lineært over 15 år. Avskrivningstiden er basert på forventet utvikling i kundemasse. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger beregnes lineært over driftsmidlets økonomiske levetid. Dersom den gjenvinnbare verdien av driftsmiddelet er lavere enn bokførtverdi, og dette ikke skyldes årsaker som antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til gjenvinnbart beløp. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige investeringer i datterselskaper og andre aksjeinvesteringer vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt. Datterselskapet, Finmarkskonferansen AS, er utelatt fra konsolidering da resultatet i dette selskapet ikke har betydning for å bedømme Ishavskraft AS stilling og resultat, jfr Regnskapsloven 3-8. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes etter kurs på transaksjonstidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende som andre finansposter. Valutaterminkontrakter Ishavskraft benytter valutaterminkontrakter for å sikre fremtidige forventede transaksjoner knyttet til kraftkjøp valuta. Alle valutaterminkontrakter er behandlet som kontantstrømsikring regnskapsmessig. Regnskapsføring av urealisert gevinst eller tap knyttet til valutaterminkontrakter som inngår i kontantstrømsikringsforhold utsettes inntil den sikrede transaksjonen resultatføres. Realiserte gevinster og tap knyttet til valutaterminforretninger resultatføres som kraftkjøp. Regnskapsmessig sikring og porteføljevurdering Formålet med finansiell handel av kraftkontrakter og valutaterminer er å styre prisrisikoen som knytter seg til leveringsforpliktelsene til sluttkundene. Ishavskraft har ingen handler med valutaterminer eller kraftkontrakter med trading som formål. Ved regnskapsmessig vurdering av uoppgjorte kraftkontrakter og valutaterminer legges porteføljeprinsippet til grunn. Dette innebærer at urealiserte gevinster eller tap knyttet til de enkelte finansielle kontraktene, blir utsatt til leveransetidspunktet for underliggende kraftkjøp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, forventet lønnsvekst, G regulering og fremtidige avkastning, aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av fremtidig ansettelse. Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. AFP-forpliktelser innenfor LO/NHO-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, Denne regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning da den ikke er målbar. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Estimater Regnskapet er basert på forutsetninger og estimater som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Beste estimat ved tidspunkt for avleggelse av regnskapet legges til grunn. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Dette innebærer at analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrøm tilført fra henholdsvis drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. ÅRSRAPPORT

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer