(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , JP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver EIZO Corporation, 13 Shimokashiwano-machi, Hakusan-shi,, Ishikawa, JP-Japan (72) Oppfinner HIRATA, Naoaki, c/o Eizo Nanao Corporation13 Shimokashiwano-machi, Hakusan-shiIshikawa , JP-Japan IDE, Akihiko, c/o Eizo Nanao Corporation13 Shimokashiwano-machi, HakusanshiIshikawa , JP-Japan ARAI, Ikumi, c/o Eizo Nanao Corporation13 Shimokashiwano-machi, HakusanshiIshikawa , JP-Japan MIYANAGA, Shuhei, c/o Eizo Nanao Corporation13 Shimokashiwano-machi, Hakusan-shi, Ishikawa , JP-Japan TANABE, Toshiaki, c/o Eizo Nanao Corporation13 Shimokashiwano-machi, Hakusan-shi, Ishikawa , JP-Japan (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Skjermsystem, visningskontroller, dataprogram, og minneprodukt (6) Anførte publikasjoner WO-A1-97/429 WO-A1-03/ WO-A1-04/0364 JP-A JP-A JP-A JP-T US-A US-A1-08 8

2 1 Beskrivelse BAKGRUNN Teknisk område [0001] Foreliggende oppfinnelse angår: et skjermsystem i såkalte multi-skjermomgivelser der en flerhet av skjermer (visningsenheter) er koblet til en skjermstyringsenhet som for eksempel en PC («Personal Computer»), en skjermstyringsenhet som utgjør skjermsystemet, et datamaskinprogram, og en hukommelse produkt. 2. Beskrivelse av relatert teknikk [0002] Konvensjonelt, i en PC som en stasjonær PC, er en skjermenhet, for eksempel en skjerm, og inndataenheter, for eksempel en mus og et tastatur, koblet til hovedenheten på PC der en CPU («Central Processing Unit»), en harddisk, etc. er montert. Hovedenheten til PCen og skjermen er hver utstyrt med en strømbryter eller lignende, og brukeren må slå på/av strømbryterne individuelt. [0003] Japansk offentlige patentsøknad nr foreslår en strømstyringsmetode der strømmen til en skjerm kan slås av synkront med at strømmen til en PC blir slått av. Med denne strømstyringsmetoden, når en bruker slår på strømmen til en PC, sender PCen et «strøm på» styringssignal til skjermen på grunnlag av et serviceprogram. Ved mottak av dette signalet, slår skjermen på strømmen til sin strømkildeenhet. Videre, når brukeren slår av strømmen til PCen, sender PCen et «strøm av» styringssignal til skjermen på grunnlag av serviceprogrammet. Ved mottak av dette signalet, slår skjermen av strømmen til sin strømkildeenhet. Videre, i en konfigurasjon inkludert et flertall av nettverkstilkoblede PC-er, kan en administrativ PC sende strøm på/av instruksjoner til andre PC-er. [0004] På den annen side, i en PC lastet med et OS (operativsystem) med flere vinduer, kan et antall brukerprogrammer startes og brukes samtidig. Brukeren arbeider mens mange vinduer vises på en skjerm, og mens vinduer som brukes byttes. Men siden visningsområdet til én skjerm er begrenset, er antall vinduer som kan vises samtidig begrenset. Selv om visningsområdet kan utvides ved hjelp av en skjerm som har en større størrelse, fører dette et problem med høye kostnader. Derfor har et skjermsystem i et miljø med flere skjermer begynt å spre seg, der én PC er koplet til en flerhet av skjermer slik at ulike typer informasjon kan vises på de respektive skjermer. I skjermsystemer i miljø med flere skjermer kan skjermområdet derav utvides til en relativt lav kostnad sammenlignet med det tilfelle der én skjerm med en større størrelse blir brukt.

3 [000] I de senere årene, er det ønskelig at når en PC ikke er i bruk, er strømmen til skjermen slått av for å spare strøm fra synspunktet om å beskytte det globale miljøet og sparing av energiressurser, for eksempel. I et slikt tilfelle, i skjermsystemet i multimonitormiljøet beskrevet ovenfor, må brukeren betjene strømbryterne til de respektive skjermer og individuelt slå på/av strømmen til de flere skjermene. Dette fører til et problem med mer besværlig operasjon. [0006] Forskjellige oppfinnelser er blitt utviklet for å styre en flerhet av skjermer i et skjerm-system i et miljø med flere skjermer. For eksempel, Japansk patent nr foreslår en strømbesparende metode for å utføre enkel strømstyring for en flerhet av skjermer ved hjelp av en datamaskin som en flerhet av skjermer kan forbindes til. I denne strømsparemetoden, er for eksempel posisjonen til musepekeren og posisjonen til det aktive vinduet kontrollert på flere skjermer. På et trinn der en tilstand der disse stillingene ikke vises på en bestemt visning fortsetter i en konstant tid, er skjermen byttet til et lavt strømforbruksmodus. [0007] Japansk offentlige patentsøknad nr. H foreslår et bildekommunikasjonssystem som er i stand til å styre hver enkelt av en flerhet av underskjermer som skal brukes, for eksempel for et konferanserom ved hjelp av en datamaskin. I dette bilde-kommunikasjonssystem, kan de respektive skjermer kommuniserer med hverandre. Administratoren av systemet velger en skjerm som skal styres og inngangsfunksjoner som skal styres og dataverdier til den valgte skjermen ved å betjene maskinen. Når styringsdatainngangen til en skjerm er styringsdata til skjermen, styrer mikrodatamaskinen bygget på skjermen i henhold til styringsdata. Når styringsdatainngang til skjermen er styringsdata for en annen skjerm, overfører mikrodatamaskinen styringsdata til den andre skjermen. [0008] Japansk offentlige patentsøknad nr foreslår en visningsenhetsstrømstyringsmetode som er i stand til å sette en individuell ventetid for brukeren å slå av hver visningsenhet i et elektronisk apparat som er i stand til samtidig å vise det samme innhold på en rekke visningsenheter. I denne visningsenhetens strømstyringsmetode, er en ventetid før strømmen til hver av de mange visningsenheter slås av stilt inn individuelt på innstillingsdisplayet i det elektroniske apparatet. Når en tid der tilkoblingsstatus på en visningsenhet er uendret og inndataenheter ikke er operert har nådd ventetiden i en visningsenhet blant visningsenhetene der ventetiden har blitt satt, slås strømmen i skjermenheten av.

4 3 SAMMENDRAG 1 2 [0009] I strømstyringsmetoden beskrevet i japansk offentlige patentsøknad nr , synkroniseres imidlertid strøm av/på for drift av PC-er bare med strøm av/på i skjermen. Derfor kan strømmen i skjermen ikke slås av hvis ikke strømmen til PCen er slått av. Av denne grunn er denne metoden ikke egnet for det formål å slå strømmen av skjermen for å spare strøm, for eksempel når brukeren som arbeider ved PCen slutter å jobbe en kort tid. Videre refererer japanske offentlige patentsøknad nr til en konfigurasjon med en flerhet av nett-tilkoplede PCer, men refererer ikke til en konfigurasjon der en PC er utstyrt med en flerhet av skjermer. [00] Strømsparemetoden som er beskrevet i japansk patent nr er en metode der bruken av tilstander av de mange skjermer blir kontrollert, avhengig av stillingen av musepekeren og plasseringen av det aktive vinduet, og ubrukte skjermer er endret til det lave strømforbruksmodus. Derfor er det umulig å sette alle skjermene i det lave strømforbruksmodus. For eksempel, selv når brukeren som arbeider på PCen slutter å jobbe for en kort tid, vil minst én skjerm som musepekeren er i eller det aktive vinduet som vises ikke bytte til det lave strømforbruksmodus. Derfor kan tilstrekkelig strømsparing ikke oppnås. [0011] Bilde-kommunikasjonssystemet som er beskrevet i den japanske offentlige patentsøknad nr. H er ikke et system hvor en bruker benytter en flerhet av skjermer, men et system hvor et antall brukere bruker et antall skjermer i et konferanserom, for eksempel, og en administrator kan samlet kontrollere flerheten av skjermer. Av denne grunn, for eksempel når ubrukte skjermer er til stede, må administrator slå på/av strømmen i hver skjerm. Derfor kan en besværlig operasjon for å spare strøm ikke elimineres med bilde-kommunikasjonssystemet. 3 [0012] Skjermenhetsstrømstyringsmetoden beskrevet i den japanske offentlige patentsøknad nr er en metode der ventetiden til strømmen av hver enkelt av flerheten av skjermenheter er slått av kan innstilles individuelt. Imidlertid er ventetiden for hver skjermenhet forskjellig, avhengig av brukeren. Hvis ventetiden er innstilt kort, kan effekten av strømsparingen heves. Men det er en fare for at skjermenheten er slått av mer enn nødvendig og bekvemmeligheten av enheten senkes. Derfor er det en fare for at brukeren setter ventetiden opp, hvorved det er fare for at tilstrekkelig strømsparingseffekt ikke oppnås. [0013] Den foreliggende oppfinnelsen er blitt gjort med sikte på å løse de ovennevnte problemer, og det er et formål med den foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe: et

5 4 datamaskinprogram, og et minneprodukt. Løsningen er fastsatt i kravene 1, 8 og henholdsvis [0014] I den foreliggende oppfinnelse er en konfigurasjon tilveiebrakt der en flerhet av skjermenheter og skjermstyringsenheter, for eksempel en PC, er koblet slik at de kan kommunisere, og skjermstyringsenheten styrer endring av driftstilstandene til skjermenhetene, for eksempel skjermtilstanden der et bilde vises, og den lave strømtilstanden der strømforbruket er lavt. Videre er minst én av flerheten av skjermenhetene antatt å være en skjermenhet der menneskesensoren for påvisning av nærvær av et menneske er montert (med andre ord, er menneskesensoren ikke alltid nødvendig å montere på alle skjermenheter). Menneskesensoren er en sensor for å detektere hvorvidt et menneske er til stede innenfor et forutbestemt område ved hjelp av en infrarød lysbølge eller ultralydbølge, for eksempel, og menneskesensoren er en sensor som konvensjonelt benyttes, for eksempel, i tilfellet med å kontrollere av/på operasjon av belysning. Når den er montert på skjermenheten, kan menneskesensoren detektere, for eksempel hvorvidt brukeren er til stede slik at han står overfor den fremre flate av skjermenheten, det vil si hvorvidt skjermenheten benyttes av brukeren. Skjermstyringsenheten innhenter resultatet av påvisningen om hvorvidt brukeren er til stede foran skjermenheten som menneske-sensoren er montert på. Når menneskesensoren monteres på i det minste én skjermenhet detekteres tilstedeværelsen av brukeren i det såkalte multi-skjermmiljøet der de flere skjermer blir brukt, kan skjermstyringsenheten bedømme at brukeren arbeider ved hjelp av multi-skjermmiljøet. Derfor endrer skjermstyringsenheten hensiktsmessig drift tilstand av skjermenheten avhengig av om brukeren arbeider i et miljø med flere skjermer ved å sende, via kommunikasjon, en driftstilstandsendringsinstruksjon i henhold til innhentet deteksjonsresultat til menneskesensoren, og kan derved oppnå styring av størrelsen på strømforbruket. [001] Når minst en menneskesensor har detektert tilstedeværelse av brukeren som beskrevet over, kan skjermstyringsenheten bedømme at brukeren arbeider ved hjelp av multi-skjermmiljøet. Videre, når alle menneskesensorene har oppdaget fravær av brukeren (ved tilstedeværelse av brukeren ikke er detektert), kan skjermstyringsenheten bedømme at brukeren ikke jobber ved å bruke multi-skjermmiljø. Derfor, i den foreliggende oppfinnelse, når alle menneskesensorene har oppdaget fravær av et menneske, utfører skjermstyringsenheten styring for å endre alle skjermenhetene til den lave strømtilstand. Som et resultat, når brukeren ikke jobber i multiskjermmiljøet, kan skjermstyringsenheten redusere størrelsen på strømforbruket til skjermenheten. Dessuten, når minst én menneskesensor har detektert tilstedeværelsen

6 av et menneske, skal skjermstyringsenhet bare utføre styring for å endre alle skjermenhetene til skjermtilstand. Følgelig kan skjermenhetene utføre visninger når brukeren starter arbeidet [0016] Når menneskesensoren er montert på hver av de flere skjermer, er det en mulighet for at noen av menneskesensorene ikke kan oppdage tilstedeværelsen av brukeren, avhengig av fordelingen av hver skjermenhet, selv om brukeren arbeider på multi-skjermmiljøet. Når for eksempel tre skjermenheter som på hver enkelt har festet en menneskesensor anbrakt på midten og på de venstre og høyre sider av denne, er det en stor sannsynlighet for at brukeren arbeider vendt mot skjermenheten anbrakt i midten. I dette tilfellet er menneskesensoren montert på midtskjermenheten og kan detektere tilstedeværelsen av brukeren. Imidlertid kan plasseringen av brukeren være borte fra deteksjonsområdet til menneskesensorener som er montert på venstre og høyre skjermenheter, og det er en fare for at menneskesensorene ikke kan oppdage tilstedeværelsen av brukeren. Motsatt er det en fare for at menneskesensorene montert på venstre og høyre skjermenheter kan feilaktig oppdage mennesker som er irrelevante for multi-skjermmiljøet (for eksempel gjør mennesker ulike jobber rundt miljøet med flere skjermer). Av denne grunn er den foreliggende oppfinnelse konfigurert slik at når menneskesensoren er montert på hver av de flere skjermene, kan brukeren innstill om hver menneskesensor er aktiv eller inaktiv, hvorved skjermenhetene kan styres ved bare å bruke deteksjonsresultatene fra menneskesensorene som er blitt aktivert. Derfor, siden brukeren er godt kjent med, for eksempel, bruksmønsteret til de respektive skjermer i miljøet med flere skjermer, når brukeren innstiller hensiktsmessig aktiv/inaktiv til menneskesensorene, kan skjermstyringsenheten få lov til å utføre styring på riktig måte, hvorved påliteligheten av kontrollen ved skjermstyringsenheten kan forbedres. [0017] Imidlertid, i tilfelle av konfigurasjonen der brukeren setter effektivitet/ineffektivitet til menneskesensorene, er det fare for at for eksempel hvis brukeren er en nybegynner, kan han eller hun ikke utføre innstillingen på riktig måte. Derfor, i den foreliggende oppfinnelse er en konfigurasjon tilveiebrakt der informasjon knyttet til bruken av flerheten av skjermenheter (for eksempel informasjon vedrørende antall av skjermer, er plasseringen av enhetene, det vil si, over, under, til venstre og høyre for skjermenheten som brukeren vender mot under arbeid, etc.) innstilt av brukeren. Skjermstyringsenheten bedømmer hvorvidt hver menneskesensor er aktiv eller inaktiv på grunnlag av disposisjonsinformasjon til skjermenhetene som er gitt av brukeren. Som et resultat, kan til og med en uerfaren bruker bruke styring av skjermenhetene der menneskesensorer benyttes.

7 [0018] Videre, i den foreliggende oppfinnelse er en konfigurasjon tilveiebrakt der følsomheten av menneskesensoren montert på skjermenheten kan innstilles av brukeren. Det kan også være mulig å benytte en konfigurasjon der, for eksempel, området for påvisning av nærvær av et menneske kan økes eller minskes i likhet med følsomheten til menneskesensoren. For eksempel, når andre enn brukeren som bruker multi-skjermmiljøet er til stede rundt brukeren og er feilaktig detektert, kan rekkevidden til menneskesensoren begrenses. Videre, for eksempel, er det en fare for at menneskesensoren detekterer en gjenstand, forskjellig fra et menneske. Imidlertid, selv om tilstedeværelse av et objekt er detektert, hvis dens stilling er uforandret, er det mulig å identifisere at objektet er et annet objekt enn et menneske. Når menneskesensoren er utstyrt med en funksjon for å identifisere en slik stillestående gjenstand, kan det være mulig å benytte en konfigurasjon der en innstilling kan foretas med hensyn til om hvorvidt denne funksjon anvendes som følsomheten til menneskesensoren. Dessuten, for eksempel, er brukeren som jobber med multi-skjermmiljøet ikke helt i ro, men posisjonen til brukeren i forhold til skjermenheten beveger seg under arbeid. Derfor kan en konfigurasjon tilveiebringes der størrelsesorden av denne bevegelsen blir lagret, og først når posisjonen til brukeren detekteres av menneskesensoren til å være langt borte fra den lagrede posisjonen, er fravær av brukeren detektert. Når menneskesensoren er utstyrt med en funksjon for å utføre deteksjon basert på omfanget av bevegelsen, kan det være mulig å benytte en konfigurasjon der innstillingen kan foretas med hensyn til om denne funksjon anvendes som følsomheten til menneskesensoren. [0019] Enda videre, i den foreliggende oppfinnelse, er skjermstyringsenheten for styring av flerheten av skjermenhetene konfigurert slik at den er i stand til å veksle driftstilstander mellom en lav strømtilstand (for eksempel den såkalte sovemodus eller hvilemodus), der strømforbruket er lavt, og en vanlig driftstilstand hvor strømforbruket er høyt. I dette tilfellet, når flerheten av skjermenheter er koblet til den lave strømtilstand i henhold til deteksjonsresultatene fra menneskesensorene, er skjermstyringsenheten i seg selv endret til den lave strømtilstand. Som et resultat, kan ikke bare strømforbruket til skjermenhetene, men også strømforbruket til skjermstyringsenheten reduseres. [00] Siden den foreliggende oppfinnelsen er konfigurert slik at driftstilstanden, relatert til strømforbruket, av flerheten av skjermenheter, inkludert i det minste én skjermenhet som menneskesensoren er montert på styres av skjermstyringsenheten ifølge deteksjonsresultatet for menneskesensoren, kan skjermenheter styres på riktig måte, avhengig av arbeidssituasjonen til brukeren i multi-monitormiljøet. Derfor, når

8 7 en flerhet av skjermer ikke er i bruk, kan strømforbruket bli redusert, og strømbesparelse kan med sikkerhet oppnås. Kort beskrivelse av de forskjellige riss til tegningene [0021] Fig. 1 er et blokkdiagram som viser en konfigurasjon av et skjermsystem ifølge den foreliggende oppfinnelse; FIG. 2 er et blokkdiagram som viser en konfigurasjon av et skjermsystem i henhold til den foreliggende oppfinnelse; FIG. 3 er et funksjonsblokkdiagram som viser en konfigurasjon av en skjermstyringsenhet ifølge den foreliggende oppfinnelse; FIG. 4A er et skjematisk riss som illustrerer styringen av skjermer ved hjelp av skjermtilstandskontrollmidlene til PCen; FIG. 4B er et skjematisk riss som illustrerer styringen av skjermer ved hjelp av skjermtilstandskontrollmidlene til PCen; FIG. 4C er et skjematisk riss som illustrerer styringen av skjermer ved hjelp av skjermtilstandskontrollmidlene til PCen; FIG. A er et skjematisk riss som illustrerer styringen av skjermer ved hjelp av skjermtilstandskontrollmidlene til PCen; FIG. B er et skjematisk riss som illustrerer styringen av skjermer ved hjelp av skjermtilstandskontrollmidlene til PCen; FIG. C er et skjematisk riss som illustrerer styringen av skjermer ved hjelp av skjermtilstandskontrollmidlene til PCen; FIG. 6 er et skjematisk riss som illustrerer en aksept av innstillingene ved hjelp av menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler til PCen; FIG. 7 er et skjematisk riss som illustrerer en aksept for innstilling ved hjelp av den menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler til PCen; FIG. 8 er en tabell som illustrerer justeringsnivået til menneskesensoren; FIG. 9 er et skjematisk riss som illustrerer en aksept av disposisjonsinformasjon ved hjelp av disposisjonsinformasjonens aksepteringsmidler til PCen; FIG. er et flytdiagram som viser en prosedyre av prosessen som skal utføres av datamaskinen i skjermsystemet i henhold til den foreliggende oppfinnelse; FIG. 11 er et flytdiagram som viser en prosedyre til prosessen som skal utføres av datamaskinen i skjermsystemet i henhold til den foreliggende oppfinnelse; FIG. 12 er et flytdiagram som viser en prosedyre til strømspareprosessen som skal utføres av datamaskinen i skjermsystemet i henhold til den foreliggende oppfinnelse, og

9 8 FIG. 13 er et flytdiagram som viser en prosedyre til prosessen som skal utføres av skjermene i skjermsystemet i henhold til den foreliggende oppfinnelse. DETALJERT BESKRIVELSE 1 [0022] Det følgende vil beskrive i detalj den foreliggende oppfinnelse med henvisning til tegningene som illustrerer noen utførelsesformer av denne. Fig. 1 og 2 er blokkdiagrammer som viser konfigurasjoner av et skjermsystem ifølge den foreliggende oppfinnelse. FIG. 1 viser detaljene i en skjermstyringsenhet som utgjør skjermsystemet, og fig. 2 viser detaljene for skjermenheter som utgjør skjermsystemet. I figurene betegner 1 en PC som tilsvarer skjermstyringsenheten som utgjør skjermsystemet ifølge den foreliggende oppfinnelse. Videre er det i figurene, betegner nummereringen 2a til 2c henholdsvis skjermer svarende til skjermenheter som utgjør skjermsystemet ifølge den foreliggende oppfinnelse. I det eksempel som er vist på figurene, er skjermsystemet konfigurert ved å koble tre skjermer 2a til 2c til en PC. 2 3 [0023] PC-en er en generell datamaskin med en CPU («Central Processing Unit») 11, et minne 12, en skjermprosesseringsenhet 13, en harddisk 14, en harddisk 1, en I/F («InterFace») enhet 16, og en kommunikasjonsenhet 17, for eksempel. Videre kan tre skjermer 2a til 2c eller flere kobles til PC 1 i henhold til denne utførelsesform via kommunikasjonskabler, f.eks. [0024] CPU 11 leser og utfører et OS (operativsystem) 60 og ulike dataprogrammer som er forhåndsinstallert på harddisken 14, dermed utfører, for eksempel styringsprosesser for ulike enheter inne i PCen og ulike typer regneprosesser. Videre, i PC-en i henhold til utførelsesformen, leser og utfører CPU 11 et effektreguleringsprogram 0 som er forhåndsinstallert på harddisken 14, for derved å være i stand til å utføre styringsprosessen (beskrevet senere) for skjermene 2a til 2c som er koblet til PC 1. [002] Minnet 12 er en minneenhet, for eksempel en SRAM («Static Random Access Memory») eller en DRAM («Dynamic Random Access Memory»), og lagrer midlertidig programmer og data som leses fra harddisken 14 og data som genereres i den aritmetiske prosessen til CPU 11, for eksempel. Skjermprosesseringsenheten 13 utfører prosessen for generering av bilder som skal vises på skjermene 2a til 2c, utfører ulike typer bildeprosesser for de genererte bildene og sender de behandlede bildedata til kommunikasjonsenheten 17. [0026] Harddisken 14 er en lagringsenhet dannet av en magnetisk disk med stor kapasitet, og lagrer, for eksempel til forskjellige programmer, for eksempel OS 60 og

10 applikasjonsprogrammer for drift av en PC, og data kan benyttes av disse programmene. Spesielt i PCen i henhold til utførelsesform er effektreguleringsprogrammet 0 som er forhåndsinstallert, og er lagret på harddisken 14. Disken 1 brukes til å lese og skrive data på optiske opptaksmedier, for eksempel en CD og en DVD («Digital Versatile Disc»). Disken 1 leser programmer og data fra en optisk disk og lagrer programmer og data på harddisken 14, og blir dermed i stand til å installere programmer og data. [0027] I/F enheten 16 har terminaler for tilkobling til inndataenheter. I eksemplet vist i figuren, blir en mus og et tastatur 6 koblet som inngangsenheter. Musen og tastaturet 6 aksepterer brukeroperasjon som inngangssignaler og sender inngangssignaler til I/F enheten 16. I/F enheten 16 varsler CPU 11 om brukerens drift basert på inngangssignalene sendt dertil. [0028] Kommunikasjonsenhet 17 har tilkoblingsterminaler i samsvar med DVI («Digital Visual Interface») standarder, for eksempel, for derved å være i stand til å bli forbundet med hver av skjermene 2a til 2c via en kabel. Denne kommunikasjonsenheten 17 omdanner bildedata som sendes fra skjerm-prosesseringsenheten 13 til bildesignaler som har et format egnet for sending/mottak til/fra skjermer 2a til 2c, og sender bildesignalene til skjermene 2a til 2c via kablene. Videre kan kommunikasjonsenheten 17 utfører toveis kommunikasjon med hver av skjermene 2a til 2c, og kan sende/motta informasjon relatert til driftsstyring av skjermene 2a til 2c. Derfor kan PC 1 sende instruksjoner knyttet til kontroll og kan styre driften av skjermene 2a til 2c. Videre kan PC 1 motta informasjon fra skjermene 2a til 2c og kan gjenkjenne driftstilstandene til skjermene 2a til 2c. [0029] Kommunikasjonsenheten 17 utfører to-veis kommunikasjon med skjermene 2a til 2c henhold til DDC/CI («Skjerm Data Channel/Command Interface») standarder, for eksempel. Kommunikasjonsenheten 17 sender instruksjoner for å endre driftstilstander og instruksjoner for å endre innstillingen, slik som klarhet og metning til bildevisningen, til skjermene 2a til 2c under kontroll av CPU 11, og styrer driften av skjermene 2a til 2c. I tillegg til skjermene 2a til 2c, sender kommunikasjonsenheten 17 de innstilte verdier, som for eksempel klarhet og metning som er angitt for skjermene 2a til 2c, og sender også forespørsler for å sende informasjon, som for eksempel driftstilstander til skjermene 2a til 2c. Videre mottar kommunikasjonsenheten 17 respons på forespørsler om å sende fra skjermer 2a til 2c, og derved oppnå driftstilstandene til skjermene 2a til 2c. [00] De to skjermer 2a og 2b av de tre skjermene 2a til 2c koblet til PC 1 er hver

11 1 2 utstyrt med en menneskesensor 3, og de resterende en skjerm, skjermen 2c, er ikke utstyrt med menneskesensoren 3. Menneskesensoren 3 er en sensor for å detektere hvorvidt et menneske er til stede inne i det forutbestemte deteksjonsområde, og kan konfigureres for å detektere tilstedeværelsen av et menneske ved å slippe ut, for eksempel, en infrarød lysbølge eller ultralydbølge, og ved å detektere en reflektert bølge derav (men fremgangsmåten for å detektere et menneske ved å bruke menneskesensor 3 er ikke begrenset til denne fremgangsmåten). [0031] Skjermen 2a har den ovennevnte menneskesensoren 3, en skjermenhet 22, en operasjonsenhet 23, en kommunikasjonsenhet 24 og en strømforsyningsenhet 2, og en styringsenhet 21 for styring av disse enhetene. På fig. 2, er den detaljerte konfigurasjon av bare skjermen 2a vist, mens den detaljerte utforminger av skjermene 2b og 2c er ikke vist. Konfigurasjonen av skjermen 2b er omtrent den samme som for skjermen 2a. Videre er konfigurasjonen av skjermen 2c omtrent den samme som for skjermen 2a, bortsett fra at skjerm 2c ikke er utstyrt med menneskesensoren 3. [0032] Skjermenheten 22 er, for eksempel et flytende krystall-panel eller en PDP («plasma skjerm panel»), og utfører bildevisning i samsvar med et bildesignal som sendes fra en PC. Bildesignalet fra PCen er mottatt av kommunikasjonsenheten 24 til skjermen 2a, og kommunikasjonsenheten 24 sender de mottatte bildesignal til styringsenheten 21. Styringsenheten 21 omformer bildesignalet sendt dertil til et signal egnet for visning på skjermenheten 22 og sender det konverterte signal til skjermenheten 22. Skjermenheten 22 utfører visning henhold til signalet som sendes fra styringsenheten 21. [0033] Operasjonsenheten 23 er dannet av en flerhet av brytere som er anordnet på huset av skjermen 2a. Operasjonsenheten 23 aksepterer, for eksempel brukerens strøm av/på operasjon og brukerens operasjoner for å endre de innstilte verdiene, for eksempel klarhet og metning av bildevisningen, og varsler styringsenheten 21 om operasjonene. 3 [0034] Kommunikasjonsenheten 24 har tilkoblingsterminaler i samsvar med DVI standarder, for eksempel, og er koblet til en PC via en enkelt kabel. Denne kommunikasjonsenheten 24 mottar bildesignalet som sendes fra kommunikasjonsenheten 17 på en PC som er beskrevet ovenfor og sender bildesignal til styringsenheten 21. I tillegg, utfører kommunikasjonsenheten 24 toveis kommunikasjon med PC 1 for å sende/motta kontrollsignaler. I hele denne tiden, kan kommunikasjonsenheten 24 utføre toveis kommunikasjon med PC 1 i henhold til DDC/CI-standardene, for eksempel. Når kommunikasjonsenhet 24 mottar en forespørsel om sending av en driftstilstand eller

12 innstilte verdier, for eksempel, fra PC 1, gir kommunikasjonsenheten 24 beskjed til styringsenheten 21 til den mottatte forespørsel. Som svar på dette, sender kommunikasjonsenheten 24, for eksempel driftstilstand eller innstilte verdier sendes fra styringsenheten 21, til PC 1. Videre, når kommunikasjonsenheten 24 mottar en driftsrelaterte instruksjon fra PC 1, sender kommunikasjonsenheten 24 de mottatte instruksjoner til styringsenheten 21, og styringsenheten 21 utfører styreprosessen i samsvar med instruksjoner som sendes fra PC 1. [003] Strømforsyningsenheten 2 konverterer kommersiell vekselstrøm til likestrøm og leverer likestrøm til de ulike enheter av skjermen 2a, og start/stopp av strømforsyningen som er styrt av styringsenheten 21. Skjermen 2a kan kjøres i tre moduser: en vanlig driftsmodus (viser stat) der bilder vises på skjermenheten 22, en hvilemodus (lav strømtilstand) der operasjoner knyttet til bildevisning er stoppet og ingen bilder vises på skjermenheten 22 for å redusere strømforbruket, og en strøm av-modus (lavt strømforbruk) der strømforsyningen til de ulike enhetene fra strømforsyningen 2 er stoppet for å redusere strømforbruket. I dvalemodus, kan skjermen 2a imidlertid bruke menneskesensoren 3 for å oppdage brukeren og kan sende/motta kontrollinformasjon som sendes fra PC 1 via kommunikasjonsenheten 24. Når kommunikasjonsenheten 24 har mottatt en instruksjon fra PC 1 og har meldt til styringsenheten 21, kan skjermen 2a gå tilbake til vanlig driftsmodus. Videre i strømmen av-modus, kan skjermen 2a ikke gjenkjenne brukeren siden strømforsyningen til menneskesensorene 3 er stoppet. Imidlertid, siden strømmen leveres til styringsenheten 21 og kommunikasjonsenheten 24, kan skjermen 2a gå tilbake til vanlig driftsmodus i henhold til en instruksjon fra PC 1. [0036] Styringsenheten 21 blir brukt til å utføre styringsprosessen for drift av de forskjellige enheter av skjermen 2a og ulike typer regneprosesser. For eksempel kan styringsenheten 21 omdanner et bildesignal som sendes fra en PC til et signal egnet for visning på skjermenheten 22 og deretter avgi det konverterte signalet til å vise et bilde på skjermenheten 22. Videre, for eksempel, vil styringsenheten 21 forandre innstilling, for eksempel klarhet og metning, avhengig av brukerens betjening av operasjonsenheten 23. Videre kan styringsenheten 21 til skjermen 2a i utførelsen utføre endring til tre moduser: den ordinære driftsmodus, dvalemodus og strømmen av-modus beskrevet ovenfor ifølge eget skjønn eller i henhold til en instruks fra PC 1, og kan kontrollere strømforbrukets størrelse til skjermen 2a. [0037] Enda videre, utfører PC 1 i henhold til utførelsesformen strømstyringsprogrammet 0 som er lagret på harddisken 14 ved hjelp av CPU 11, for derved å være i stand til å utføre prosessen for styring av strømforbrukets størrelser til flerheten av

13 12 skjermer 2a til 2c som er koblet til kommunikasjonsenheten 17. FIG. 3 er et funksjonsblokkdiagram som viser en konfigurasjon av skjermstyringsenheten ifølge den foreliggende oppfinnelse, som viser en konfigurasjon av programvarefunksjoner oppnådd når strømstyringsprogrammet 0 og OS 60 er utført av PC 1. [0038] Menneskesensorens monteringsinformasjonsinnhentningsmidler 1, menneskesensorens deteksjonsresultat-innhentningsmidler 2, skjermtilstandens styringsmidler 3, skjerminformasjonens lagringsmidler 4 og menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler, for eksempel, oppnås ved PC 1 der effektstyringsprogrammet 0 er blitt utført. Videre er disposisjonsinformasjonens aksepteringsmidler 61 og disposisjonsinformasjonens lagringsmidler 62, for eksempel, oppnådd (som funksjoner relatert til kontroll av strømforbrukets størrelser til skjermene 2a til 2c) med PC 1, der OS 60 utføres [0039] Menneskesensoren monteringsinformasjonens innhentningsmidler 1 utfører kommunikasjon med hver av flerheten av skjermer 2a til 2c via kommunikasjonsenheten 17 og henter informasjon om hvorvidt menneskesensoren 3 er montert i hvert av skjermene 2a til 2c, og sender deretter den innhentede monteringsinformasjon til skjerminformasjonens lagringsmidler 4. Innhenting av monteringsinformasjon ved hjelp av menneskesensorens monteringsinformasjonsinnhentningsmidler 1 og skal bare utføres én gang, for eksempel når PC 1 startes eller når en ny skjerm kobles til kommunikasjonsenheten 17. [0040] Menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler aksepterer, for eksempel informasjon om hvorvidt menneskesensoren 3 som er montert på hver av skjermene 2a og 2b brukes, eller ikke (effektiv eller ineffektiv) og følsomhetsinnstilling av menneskesensoren 3 fra brukeren, og sender den aksepterte innstillingsinformasjon til skjermen informasjonslagringsmidlene 4. På dette tidspunkt, viser menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler dialoger for å akseptere innstillingen på én av skjermene 2a til 2c, og deretter tar innstillingen på grunnlag av operasjonen utført for disse dialogene av brukeren ved hjelp av musen eller tastaturet seks. Konfigurasjoner av dialoger som vises av menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler vil bli beskrevet senere (se fig. 6. og 7). [0041] Skjerminformasjonens lagringsmidler 4 lagrer monteringsinformasjonen sendt fra menneskesensorens monteringsinformasjonsinnhentningsmidler 1 og innstillingsinformasjonen sendes fra menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler. Skjermtilstandens styringsmidler 3 leser monteringsinformasjonen og innstillings-

14 13 informasjonen som er lagret i informasjonslagringsmidlene til skjermen 4 og kan utføre styringsprosessen i henhold til informasjonen [0042] Menneskesensorens deteksjonsresultatinnhentningsmidler 2 sender deteksjonsresultatets sendingsforespørsel periodisk via kommunikasjonsenheten 17 til skjermene 2a og 2b der menneskesensoren 3 er montert på hver av dem, og mottar deteksjonsresultatet som er sendt fra hver av skjermene 2a og 2b i respons til forespørselen, det ble derved oppnådd deteksjonsresultater fra alle menneskesensorer 3. Menneskesensorens deteksjonsresultatinnhentningsmidler 2 sender de oppnådde deteksjonsresultatene til alle menneskesensorene 3 til skjermtilstandens styringsmidler 3. [0043] Disposisjon informasjon aksepter middel 61 godtar informasjon knyttet til bruken av de flere skjermer 2a til 2c er koblet til en PC (for eksempel, er skjermen 2a anordnet ved sentrum av skjermen 2b anordnet på høyre side av denne, i overvåke 2c er anordnet på venstre side av denne, og brukeren virker samtidig mot skjermen 2a) fra brukeren, og sender den aksepterte disposisjonsinformasjonen til disposisjonsinformasjonens lagringsmidler 62. På denne tiden, viser disposisjonsinformasjonens aksepteringsmidler 61 en dialogboks for å godta disposisjonsinformasjon på en av skjermene 2a til 2c og aksepterer disposisjonsinformasjonen på grunnlag av operasjonen utført for dialogen med brukeren ved hjelp av musen eller tastaturet 6. Konfigurasjonen av dialogen vises ved disposisjonens informasjonsaksepterende middel 61 vil beskrives senere (se figur 9). [0044] Disposisjonsinformasjonens lagringsmidler 62 lagrer disposisjonsinformasjonen sendt fra disposisjonsinformasjonens aksepteringsmidler 61. Skjermtilstandens styringsenhet 3 kan lese disposisjonsinformasjonen til skjermene 2a til 2c som er lagret i disposisjonsinformasjonens lagringsmidler 62 og kan utføre styringsprosessen i henhold til informasjonen. [004] Skjermtilstandens styringsmidler 3 fastsetter driftstilstander (den ordinære driftsmodus, dvalemodus og strøm av-modus) til skjermene 2a til 2c i henhold til deteksjonsresultatene til menneskesensorene 3 innhentet av menneskesensorenes deteksjonsresultatinnhentningsmidler 2. Når endring av driftstilstand er nødvendig, sender skjermtilstandens styringsmidler 3 en styringsinstruksjon i forbindelse med endring av driftstilstanden til hver av skjermene 2a til 2c via kommunikasjonsenheten 17. Styringsinstruksjonen sendes fra skjermtilstandens styringsmidler 3 i en PC som blir mottatt av kommunikasjonsenheten 24 for hver av skjermene 2a til 2c, og

15 14 driftstilstanden til hver av skjermene 2a til 2c, endres i henhold til de mottatte styringsinstruksjonene [0046] Fig. 4A til 4C og fig. A til C er skjematiske riss som illustrerer styringen av skjermene 2a til 2c ved hjelp av skjermtilstandens styringsmidler 3 til PC 1. Fig. 4A til 4C viser et tilfelle der de to menneskesensorer 3 henholdsvis montert på to skjermer 2a og 2c er aktivert. Fig. A til C viser et tilfelle der bare menneskesensoren 3 som er montert på en skjerm 2a er aktivert. På fig. 4A til 4C og fig. A til C, indikeres rekkevidden av menneskesensoren 3 montert på skjermen 2a med et område A omsluttet av en stiplet linje, og rekkevidden av menneskesensoren 3 montert på skjermen 2b indikeres av et område B vedlagt med en stiplet linje. [0047] I eksemplene som er vist i figurene, er skjermen 2a anbrakt ved sentrum av skjermen 2b som er anbrakt på høyre side av denne, og skjermen 2c er anbrakt på venstre side av denne. Videre er skjermen 2c på venstre side anbrakt på skrå for en bruker 0 i en vinkel på omtrent 4 i forhold til de andre to monitorer, dvs. monitorene 2a og 2b. Siden de to menneskesensorene 3 henholdsvis er montert på skjermene 2a og 2b er begge effektive, når brukeren 0 er til stede i deteksjonsområdet A til menneskesensoren 3 på skjermen 2a (se fig. 4A), og når brukeren 0 er til stede i deteksjonsområdet B til menneskesensoren 3 på skjermen 2b (se fig. 4B), opererer de tre skjermer 2a til 2c i den vanlige driftsmodus, og et bilde basert på bildesignalet som sendes fra en PC vises på skjermenheten 22 til hver skjerm i begge tilfellene. [0048] På denne tiden, bedømmer skjermtilstandens styringsmidler 3 til PC 1 at menneskesensorene 3 montert på skjermene 2a og 2b begge er effektive i henhold til innstillingsinformasjonen som er lagret i skjerminformasjonens lagringsmidler 4 og også bedømmer at tilstedeværelsen av brukeren 0 er blitt detektert av menneskesensoren 3 til skjermen 2a eller 2b ifølge deteksjonsresultatet som er sendt fra menneskesensorens deteksjonsresultatinnhentningsmidler 2. Derfor fastslår skjermtilstandens styringsmidler 3 at de tre monitorene 2a til 2c er drevet i den ordinære driftstilstand og sender, til hver av skjermene 2a til 2c, en styringsinstruksjon for å operere i den vanlige driftstilstand. [0049] Videre, når brukeren 0 er til stede utenfor registreringsområdet A til menneskesensoren 3 på skjermen 2a og er også til stede utenfor registreringsområdet B til menneskesensoren 3 til skjermen 2b (se fig. 4C), vises ingen bilder på alle skjermene 2a til 2c. Skjermene 2a og 2b, der menneskesensoren 3 er montert på hver av dem, er i hvilemodus, og påvisning av brukeren 0 ved hjelp av menneskesensorer

16 1 3 utføres kontinuerlig. Skjermen 2c som menneskesensoren 3 ikke er montert på er i strøm av-modus (skjermen 2c kan være i dvalemodus) [000] På denne tiden, skjermtilstandens styringsmidler 3 av PC 1 dommere at tilstedeværelsen av brukeren 0 er ikke oppdages av alle menneskesensorer 3, det vil si at brukeren 0 er fraværende i henhold til deteksjonsresultatet som er sendt fra menneskesensorens deteksjonsresultatinnhentningsmidler 2. Som et resultat, sender skjermtilstandens styringsmidler 3, til skjermene 2a og 2b der menneskesensoren 3 er montert på hver av dem, en styringsinstruksjon for endring til hvilemodus, og sender, til skjermen 2c der menneskesensoren 3 ikke er montert, en styringsinstruksjon for å endre til strøm av-modus. [001] Dessuten, i en tilstand der menneskesensoren 3 som er montert på den midtre skjerm 2a er effektiv og menneskesensoren 3 som er montert på den høyre skjermen 2b er ineffektiv, og når brukeren 0 er til stede i deteksjonsområdet A til menneskesensoren 3 til skjermen 2a (se fig. A), vil de tre skjermene 2a til 2c operere i vanlig driftsmodus, og et bilde basert på det bildesignal som sendes fra PC 1 vises på skjermenheten 22 til hver skjerm. [002] På denne tiden, bedømmer skjermtilstandens styringsmidler 3 til PC 1 at menneskesensoren 3 som er montert på skjermen 2a er effektiv, og at menneskesensoren 3 som er montert på skjermen 2b er ineffektiv i henhold til innstillingsinformasjon som er lagret i skjerminformasjonens lagringsmidler 4 og bedømmer at nærværet av brukeren 0 er blitt detektert av menneskesensoren 3 på skjermen 2a i henhold til deteksjonsresultatet som er sendt fra menneskesensorens deteksjonsresultatinnhentningsmidler 2 også. Derfor fastslår skjermtilstandens styringsmidler 3 at de tre monitorene 2a til 2c er drevet i den ordinære driftstilstand og sender, til hver av skjermene 2a til 2c, en styringsinstruksjon for å operere i den vanlige driftstilstand. [003] Videre, når brukeren 0 er til stede inne i deteksjonsområdet B til menneskesensoren 3 til skjermen 2b og er også til stede utenfor registreringsområdet A til menneskesensoren 3 til skjermen 2a (se fig. B), ettersom menneskesensoren 3 til skjermen 2b er satt ineffektiv, er ikke noe bilde vist på noen av skjermene 2a til 2c. [004] På denne tiden, bedømmer skjermtilstandens styringsmidler 3 til PC 1 at menneskesensoren 3 montert på skjermen 2b er ineffektive i henhold til innstillingsinformasjonen som er lagret i skjerminformasjonens lagringsmidler 4. Av denne grunn, selv om nærværet av brukeren 0 detekteres av menneskesensoren 3 på skjermen 2b i henhold til deteksjonsresultatet som er sendt fra menneskesensorens

17 deteksjonsresultatinnhentningsmidler 2, betyr det at skjermtilstandens styringsmidler 3 bedømmer at brukeren 0 er fraværende. Derfor sender skjermtilstandens styringsmidler 3, til skjerm 2a som menneskesensoren 3 er montert på, en styringsinstruksjon for endring til hvilemodus, og sender, til skjermen 2c som menneskesensoren 3 ikke er montert på, og til skjermen 2b der menneskesensoren 3, etter å ha blitt satt ineffektiv, er montert, en styringsinstruksjon for endring til strøm av. [00] Videre, når brukeren 0 er til stede utenfor registreringsområdet A til menneskesensoren 3 til skjermen 2a og er også til stede utenfor registreringsområdet B til menneskesensoren 3 på skjermen 2b (se fig. C), vises ingen bilder på noen av skjermene 2a til 2c. Dette tilfellet er lik tilfellet der menneskesensoren 3 på skjermen 2b er effektiv (se fig. 4C). [006] Som beskrevet ovenfor, når nærværet av brukeren 0 er detektert ved hjelp av minst én menneskesensor 3 etter å ha blitt aktivert opererer skjermtilstandens styringsmidler 3 til PC1 alle skjermene 2a til 2c i den vanlige driftsmodus. Videre, når nærværet av brukeren 0 ikke detekteres ved noen av menneskesensorene 3 etter å ha blitt aktivert, opererer skjermtilstandens styringsmidler 3 skjermene 2a til 2c der hver av menneskesensorene 3 er satt i dvalemodus etter å være aktivert og opererer skjermene 2a til 2c der menneskesensoren 3 er deaktivert og montert og skjermer 2a til 2c der menneskesensoren 3 ikke er montert på hver av dem og er satt til strøm av. Selv i tilfeller der skjermene 2a til 2c hver har påmontert en menneskesensor 3, når menneskesensoren 3 er deaktivert, opererer skjermtilstandens styringsmidler 3 skjermene 2a til 2c på samme måte som skjermene 2a til 2c der menneskesensoren 3 ikke er montert på hver av dem. [007] Videre er skjermene 2a til 2c der menneskesensoren 3 er montert og aktivert på hver av dem operert i hvilemodus, fordi i strøm av modus, blir strømforsyningen til menneskesensoren 3 stanset og tilstedeværelsen av brukeren, kan ikke oppdages ved hjelp av menneskesensoren 3. For eksempel, når skjermene 2a til 2c, der menneskesensoren 3 er montert på hver av dem, opereres i strømmen av-modus, kan skjermene 2a til 2c ikke utføre deteksjon ved hjelp av menneskesensoren 3, og menneskesensorens deteksjonsresultatinnhentningsmidler 2 til PC 1 kan ikke få tak i deteksjonsresultatet. Derfor betyr det at skjermtilstandens styringsmidler 3 ikke kan endre driftstilstand til hver skjerm 2a til 2c fra strømmen av-modus til ordinær driftsmodus. [008] Fig. 6 og 7 er skjematiske riss som illustrerer aksept av innstillingen ved hjelp av menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler til PC 1. Dialogboksen 1

18 17 1 vist i FIG. 6 kan vises på én av skjermene 2a til 2c, og innstillingen i forbindelse med menneskesensoren 3 kan stilles inn når brukeren betjener mus eller tastaturet 6 til PC 1 der strømstyringsprogrammet 0 er utført. I eksemplet vist på fig. 6, er dialogen konfigurert slik at én av et antall knaster som er gitt i dialogboksen 1 til en skjermstyringsapplikasjon benyttes som en menneskesensors innstillingsfane 2, og slik at brukeren 0 velger merket og utfører innstillingen av menneskesensoren 3. Imidlertid er denne konfigurasjonen bare et eksempel, og en annen konfigurasjon som kan benyttes der en dialogboks som brukes bare for innstilling av menneskesensoren 3 er vist, f.eks. [009] Menneskesensorens innstillingsmerke 2 er utstyrt med, for eksempel, en kombinasjonsboks 3 for skjermvalg, en knapp 4 for aktivering/deaktivering innstilling av menneskesensoren 3 og en flerhet av boksene -7. Kombinasjonsboksen 3 viser en liste over navn på flerheten av skjermer 2a til 2c koblet til PC 1 (visningen av listen er ikke vist) for å tillate brukeren 0 å velge én av skjermene 2a til 2c. Eksempelet vist på fig. 6 indikerer en status som "monitor 2a" er valgt, og indikerer en tilstand der menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler aksepterer innstillingen til menneskesensoren 3 montert på den valgte skjermen 2a. 2 3 [0060] Knappen 4 for å innstille menneskesensoren 3 kan betjenes av brukeren 0 bare når hver av skjermene 2a til 2c som har menneskesensoren 3 påmontert er valgt ved hjelp av kombinasjonsboksen 3. Når knappen 4 opereres av brukeren 0, viser menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler videre menneskesensorens innstillingsdialog 1 vist i fig. 7 på én av skjermene 2a til 2c. Menneskesensorens innstillingsdialog 1 er forsynt med en radioknapp 111 for innstilling av menneskesensoren til på/av (aktiv/inaktiv), en radioknapp 112 for innstilling av nivået (følsomheten) til menneskesensoren 3, en OK-knapp 113 og Avbryt-knapp 114, for eksempel. [0061] Radioknappen 111 har to sirkulære knapper merket med "på (aktiv)" og "av (inaktiv)" henholdsvis, og brukeren 0 kan velge én av de to elementene, på og av. En svart sirkel er angitt i den valgte knappen. Eksempelet vist på fig. 7 indikerer en tilstand der menneskesensoren 3 er satt til på. Derfor kan menneskesensorens innstillingsaksepteringsmidler akseptere aktiv/inaktiv innstillingen til menneskesensor 3. [0062] Radioknappen 112 har fire runde knapper merket med "AUTOMATISK", "MANUELL 1", MANUELL 2 "og" MANUELL 3 "henholdsvis, og brukeren 0 kan velge ett av de fire elementene. Radioknappen 112 kan betjenes av brukeren 0 bare

19 18 når menneskesensoren 3 er satt til på ved hjelp av radioknappen 111. Eksempelet vist i figuren indikerer en status der nivåjusteringen av menneskesensoren 3 er satt til AUTOMATISK [0063] I den utførelsesformen der skjermene 2a og 2b hver har menneskesensoren 3 påmontert, kan nivået (følsomheten) til menneskesensoren 3 justeres med hensyn til (1) deteksjonsområdet, (2) nærvær eller fravær av fluktuasjonsbedømmelse og (3) nærvær eller fravær av bedømmelse av stillestående objekter avhengig av valget på valgknappen 112. FIG. 8 er en tabell som illustrerer nivåjusteringen av menneskesensoren 3. [0064] I dette eksempel, kan deteksjonsområdet for menneskesensoren 3 justeres i to trinn, 1 cm og 90 cm. Når "Automatisk" eller "MANUELL 2" er valgt ved hjelp av radioknappen 112 for nivåjustering av menneskesensorens innstillingsdialog 1, er rekkevidden av menneskesensoren 3 justert til 1 cm. Når "MANUELL 1" eller "MANUELL 3" er valgt ved hjelp av radioknappen 112 for nivåjustering, er rekkevidden av menneskesensoren 3 justert til 90 cm. [006] Når brukeren 0 går inn i et forhåndsdefinert deteksjonsområde, vil hver skjerm 2a til 2c der menneskesensoren 3 er påmontert umiddelbart bedømme at brukeren 0 er til stede, og sender deteksjonsresultatet som viser at brukeren 0 er til stede som respons på en forespørsel fra PC 1. På den annen side, i det tilfellet der brukeren 0 går ut av den innstilte registreringsområdet, når en tidsperiode på fem sekunder er gått etter at menneskesensoren 3 detekterer fravær av brukeren 0, vil hver skjerm 2a til 2c der menneskesensoren 3 er påmontert sende deteksjonsresultatet som viser at brukeren 0 er fraværende i respons på en forespørsel fra PC 1. Med andre ord, selv om menneskesensoren 3 detekterer fravær av brukeren 0, siden tilstedeværelsen av brukeren 0 er detektert før tidsperioden på fem sekunder er gått, vil hver skjerm 2a til 2c der menneskesensoren 3 er påmontert ikke sende deteksjonsresultatet som viser at brukeren 0 er fraværende til PC 1. [0066] Den svingning dom for den menneskesensoren 3 brukes til å begrense rekkevidden av menneskesensoren 3 som er beskrevet ovenfor ytterligere. Brukeren 0 som arbeider ved hjelp av PC 1 og skjermer 2a til 2c ikke stå stille i lang tid under arbeidet, men beveger seg i området fra ca. flere centimeter til flere titalls centimeter (denne bevegelse er referert til somfluktuasjoner). Den hver skjerm 2a til 2c de menneskesensoren 3 er påmontert lagrer fluktuasjonsbredden til brukeren 0 på grunnlag av deteksjonsresultatet til menneskesensoren 3. Når brukeren 0 er til stede inne i fluktuasjonsområdet, sender skjermen deteksjonsresultatet til PC 1 som viser at

20 19 brukeren 0 er til stede. Videre, når brukeren 0 ikke er til stede i fluktuasjonsområdet, og tidsperioden på fem sekunder er gått, hver skjerm 2a til 2c der menneskesensoren 3 er påmontert sender et deteksjonsresultat som viser at brukeren 0 er fraværende til PC-en. [0067] Når "AUTOMATISK" eller "MANUELL 1" er valgt ved hjelp av radioknappen 112 for nivåjustering av menneskesensorens innstillingsdialog 1, vil hver skjerm 2a til 2c der menneskesensoren 3 er påmontert bedømme fluktuasjonsområdet. Men når "MANUELL 2" eller "MANUELL 3" er valgt ved hjelp av radioknappen 112 for nivåjustering, er bedømmelse av fluktuasjonsområdet ikke utført [0068] Bedømmelse av stillestående objekt utføres for å forhindre at objekter som er andre enn brukeren 0 fra å bli feilaktig detektert ved hjelp av menneskesensoren 3. Når for eksempel PC 1 og skjermene 2a til 2c er anordnet på et skrivebord, er det en mulighet for at de perifere enheter til PC 1, slik som mus og tastaturet 6, og ulike objekter som dokumenter, en telefon og skriftlig materiale, kan forefinnes omkring denne. Når menneskesensoren 3 er konfigurert slik at den detekterer brukeren 0 ved deteksjon av en reflektert bølge fra en ultrasonisk bølge, for eksempel, kan menneskesensoren 3 ikke bare detektere brukeren 0, men også andre gjenstander anbragt inne i dennes deteksjonsområde. Av denne grunn, selv om menneskesensoren 3 detekterer brukeren 0 eller en annen gjenstand inne i dennes deteksjonsområde, når deteksjonsposisjonen til objektet er uforandret etter en tidsperiode på 60 sekunder eller mer, vil hver skjerm 2a til 2c der menneskesensoren 3 er påmontert bedømme at det detekterte objektet er et annet objekt enn brukeren 0 og sende til PC 1 et deteksjonsresultat som viser at brukeren 0 er fraværende. Med andre ord, selv om brukeren 0 faktisk er utenfor deteksjonsområdet for menneskesensoren 3, når en annen gjenstand, dvs. et stillestående objekt, er til stede i deteksjonsområdet, kan hver skjerm 2a til 2c sende fravær av brukeren 0 etter at en tidsperiode på 60 sekunder er gått fra deteksjonen av det stillestående objekt. [0069] Når "AUTOMATISK" eller "MANUELL 1" er valgt ved hjelp av radioknappen 112 for nivåjustering av menneskesensorens innstillingsdialog 1, vil hver skjerm 2a til 2c der menneskesensoren 3 er påmontert utføre bedømmelse av stillestående objekt. Når "MANUAL 2" eller "MANUELL 3" er valgt ved hjelp av radioknappen 112 for nivåjustering, vil bedømmelse av stillestående objekt ikke utføres. [0070] Innstillingene av deteksjonsområdet, tilstedeværelse eller fravær av fluktuasjons-bedømmelse og tilstedeværelse eller fravær av bedømmelse av stillestående objekt kan gjøres forskjellig avhengig av om hver av skjermene 2a til 2c

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer