Når nettene blir lange utfordringer og muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når nettene blir lange utfordringer og muligheter"

Transkript

1 Når nettene blir lange utfordringer og muligheter Kristian Pladsen, Energi Norge, Nettkonferansen 1. desember 2010

2 Innhold Hva synes folk om kraftbransjen og nettselskapene? Hva blir utfordringene framover? AMS en ny sjanse? Sammenhenger Konklusjoner

3 Totalinntrykket av kraftbransjen

4 Tilliten til nettselskapene

5 Resultatet av seks fokusgrupper rundt i landet Et utvalg av funnene: 1. Personligheten til kraftselskapene er usympatisk 2. Samfunnsrollen, markedsrollen og fremtidsrollen 3. Et uforståelig marked 4. Lav interesse og kunnskap om bransjen 5. Kraftbransjens produkter og oppdeling av kunderelasjon 6. Kundenes meninger understøttes og forsterkes av media 7. Kraftselskapens kommersielle kommuniksjon har lav effekt 5

6 Hvem er kraftbransjen som person? - sett med kundenes øyne 6

7 Kundene En voksen, arrogant gubbe over 50, som verken kjenner oss eller har lyst til å bli kjent med oss! Kraftselskapene 7

8 Selskapene Produktet Det er SELSKAPENE og ikke produktet kundene har SVÆRT KRITISKE MENINGER om 8

9 Slik ønsker kundene vi skal være Lokal En av oss Tilbake igjen Lyttende Menneskelig/ empatisk Imøtekommende Tar seg tid til meg/oss Snakker forståelig Åpen Ærlig Ydmyk Annet sinne/ lynne En voksen, arrogant gubbe over 50, som verken kjenner oss eller har lyst til å bli kjent med oss! Kundene 9

10 Samfunnsrollen De tar vannet vårt Det er et felles gode vi har Selskapene er forvalter av nasjonal arv De burde passe på at vi har nok strøm før de selger ut Kundene De eldre kundene : 10

11 Markedsrollen og et uforståelig marked Hvorfor er strømmen og leia blitt så dyr? Aldri hørt om at prisen har gått ned Det er svært komplisert å forstå Man blir oppfordret til å spare strøm Hvorfor skjer dette Når man sparer/bruker mindre strøm går prisene opp Kundene Eller når man bruker mindre strøm går fastavgiften opp Når det er mye vann i bassengene, tappes de og strøm selges ut av landet. Når det er lite vann i bassengene, går prisene opp Kraftselskapene er i et prismarked som ikke opptrer slik folk er vant med at prismarkeder fungerer 11

12 Fremtidsrollen Alternativ energi gir oss kanskje billigere strøm Har et ansvar for at neste generaasjon også for de fordelene vi har som bor I dette landet Fremtiden handler om å møte høyere strømpriser. Hvilke tiltak kan gi lavere pris? Det er det kundene har fokus på. Det ble ikke registrert noen effekt av miljødebatten. Den forsvinner i støyen av egne behov Kundene De yngre kundene : 12

13 Lav interesse og kunnskap om bransjen At det er kjedelig, er det min feil? Kunnskapen om kategorien er lav, men de fleste er heller ikke særlig interessert Det er også oppsiktsvekkende mange som ikke vet eller kjenner til kraftselskapenes eierskapsstrukur og hva overskudd/utbytte faktisk går til Kompleksitet Fagspråk Selvsentrert Kundene 13

14 Kraftbransjens produkter og oppdeling av kunderelasjon Hvorfor er dere bare selgere og ikke rådgivere? Det er tydelig at flere har et relasjonsbehov til det lokale selskapet, men hvor avstanden hindrer dette fra å realiseres. Kundene Det synes som behovet for rådgivningsprodukter er stort 14

15 Kundenes meninger understøttes og forsterkes av media Kunden: Det er media som forteller om kraftmarkedet. Tell me what is my opinion? Det er media som påvirker folks meninger. Det er media som styrer det hele. Hvor er kraftselskapene? 15

16 Hvis jeg ikke legger merke til reklamen, er det da min feil? Kraftselskapens kommersielle kommunikasjon har lav effekt Ved fremvisning av annonser var det nærmest inegn som kan huske å ha sett disse. De finner heller ikke annonsene særlig interessante. Kundene Sponsing av arena/fotball er synbar og støtte til idrett bli oppfattet som positivt. Men deltakerne blir ikke mer positive til kraftselskapene for det. 16

17 Vi må gi kommunikasjonen en strategisk plass og rolle, ikke bare en kampanjerolle. Kommunikasjon må være en del av hele organisasjonens ansvar og væremåte 17

18 Mulighetsrommet er faktisk stort Kundenes fokus er vel så mye på selskapene som produktene Deres bilde av oss påvirkes av mediedekningen De har et relasjonsbehov De ønsker et selskap som bryr seg Her er det plenty muligheter! Men: Markedsrolle og samfunnsrolle er forvirrende Er det nok å forandre måtene vi kommuniserer på må vi også forandre oss selv?

19 Tilbake til nett: Hva skjer? Står foran store investeringer på alle nettnivåer Investeringene skyldes Fornybarmål og forbruksutvikling Flaskehalser i sentralnettet Oppdemmet fornyelsesbehov Nye utenlandsforbindelser Skaper økte kostnader og nettleie AMS kommer ny teknologi og nye kostnader Og: Den autoritative rollen er en saga blott

20 Hva er målene? Hva ønsker vi å oppnå? Tillit og legitimitet det er basis for alt Forståelse og aksept for utviklingsbehovet i nettet og hva dette konkret krever Forståelse og aksept for at nettutviklingen er en forutsetning for måloppnåelse innen klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping Hva ønsker vi å unngå? En turbulens og misnøye rundt nettprosjekter og nettleieøkninger som gjør at sakene blir uhåndterlige politisk og på andre måter

21 Hva er fordeler og ulemper? Hva er våre styrker? Hva går i vår favør? Høy leveringssikkerhet til å stole på Nett har en positiv klimaeffekt Grønn verdiskaping det er oss! Hva er svakhetene? Hva går i vår disfavør? Slås i hartkorn med at vi er monopolister Systemet er komplisert Ingen liker økte kostnader Infrastruktur merkes kun når den ikke virker Oppfattes vi å ha et nedlatende syn på nettkundene? Konflikt mellom samfunnsrolle og markedsrolle?

22 Hva kan føre til at vi mislykkes? Splittelse og ulike budskap Stammespråk Ingeniørfokus Tar vi kommunikasjon alvorlig? Lukket virksomhet Framstår lysets gjerninger som mørkets gjerninger? Navlebeskuelse Ser vi kundens behov? Er vi arrogante? Belærer vi kundene? I så fall har vi et problem!

23 Hva skal til for å lykkes? Samarbeid i bransjen Flere bedrifter som kommuniserer det samme Forståelig budskap Inn med pedagogene De som forstår føler seg bedre behandlet! Kundefokus Vi er til for dem ikke omvendt Rådgivning etterspørres Åpne virksomhetene Vis fram menneskene og hva de gjør Mer aktive i media

24 AMS vår nye sjanse? Et kjempeløft! Alle husstander får et besøk Det er en enorm kommunikasjonsmulighet Kan gi stor gevinst og stort tap Et eksempel på stammespråk ( AM vafforno? ) En kostnadsdrivende innretning Trenger en historie ikke bare dings med en prislapp Kundehistorien (sparing, sikkerhet og hi-tech) må kobles med felleshistorien (enøk og styring)

25 AMS hva kan føre til at vi mislykkes Splittelse mellom bedriftene Uforståelige og ulike budskaper Navlebeskuelse Vi må ikke fortelle bare bedriftshistorien Negative overraskelser Hva sååå dyrt??!!! At vi ikke gjør noe Innfører AMS uten å forberede, uten å kommunisere hva og hvorfor, uten å jobbe med formen

26 AMS hva skal til for å lykkes Samarbeid i bransjen Bli enige om budskapet og så bruke det Flere bedrifter som kommuniserer det samme Må kunne variere uttrykk, men ikke innhold Forståelig budskap Finne et bedre samlebegrep enn AMS Framstille tiltaket på forståelig norsk Forberede kundene godt Styrke de positive mulighetene Unngå de negative overraskelsene Kundefokus Kundehistorien forståelig formidlet Felleshistorien godt fortalt AMS er vår nye sjanse!

27 AMS hva skal vi sì? Kundehistorien Sparing: Du kan styre forbruket og spare penger Hi-tech: Den digitale teknologien åpner nye muligheter for deg Sikkerhet: Du vet at fakturaen alltid er korrekt Felleshistorien Enøk: Vi sparer energi Styring: Vi tilfører systemet fleksibilitet som er bra for forsyningssikkerhet og klimamål

28 AMS hva skal vi gjøre? Bedriftene: Forberede kundene Utnytte møtet med kundene Aktive i lokale medier Oppdaterte hjemmesider Kundesenter spørsmål/svar Energi Norge: Lage felles budskap Lage info-pakke som dekker de ulike behovene Søke å lage et bedre navn enn AMS Søke å lage et felles symbol eller ikon for AMS

29 Sammenhenger

30 Tre faktorer som henger sammen VERDISKAPING ENERGI KLIMA

31 Tre mål som henger sammen VERDISKAPING Verdiskaping til tiden etter oljen ENERGI Nok energi når den trengs der den trengs KLIMA Et klimavennlig energisystem

32 Seks drivere som henger sammen KONVERTERING CO2-FRI BÆRERE STRØMNETT FLEKSIBILITET KRAFTBALANSE GRØNN VERDISKAPING Konvertering fra fossil til fornybar energiproduksjon og -bruk Overgang til bare CO2-frie energibærere altså elektrisitet, bio* og varmtvann En offensiv nettutvikling er en nøkkel både på klima, energi og verdiskaping. Et mer fleksibelt kraftsystem både på produksjon, nett og forbruk. En balansert utvikling i forholdet mellom produksjon, nett og forbruk. Grønn verdiskaping basert på fornybar energi blir en vesentlig del av klimapolitikken * CO2-nøytral

33 En grønn tråd VERDISKAPING til tiden etter oljen Grønn verdiskaping ENERGI Nok energi når den trengs der den trengs Nettutvikling Fleksibilitet Kraftbalanse Konvertering CO2-fri bærere KLIMA Et klimavennlig energisystem

34 Hovedbudskapene KONVERTERING CO2-FRI BÆRERE Konvertering er en klimapolitisk hjørnestein Økt bruk av elektrisitet er en sikker klimavinner Samtidig suksess på klima og energi sikres ved: STRØMNETT FLEKSIBILITET KRAFTBALANSE GRØNN VERDISKAPING - Nettutvikling som ligger i forkant - Mer fleksibilitet hele veien fra turbin til stikkontakt - Unngå ekstremprisene og de store prisforskjellene Grønn verdiskaping et tegn på at klimapolitikken virker Konklusjon: Nett i sentrum men satt inn i en sammenheng

35 Konklusjoner 1 Menneskeliggjøre selskapene Selskapene er (langt på vei) produktet Åpne oss opp, få fram menneskene Vise hva som gjøres og hvem som gjør det Bringe selskapet nærmere kundene Vise empati, at vi bryr oss. Vi er til for kundene ikke omvendt Rådgivningstiltak AMS.

36 Konklusjoner 2 Få inn pedagogene Forklare vår rolle og systemet Skape forståelse og interesse De som forstår føler seg godt behandlet Men budskapene må være enhetlige!

37 Konklusjoner 3 Aktiv PR-strategi Reklame løser ikke problemet Heller ikke sponsing Vi må være aktiv i media med et budskap som er Helhetlig Enhetlig Forståelig Troverdig Interessant Gyldig

38 Konklusjoner 3 Aktiv PR-strategi Reklame løser ikke problemet Heller ikke sponsing Vi må være aktiv i media med et budskap som er Helhetlig Enhetlig Forståelig Troverdig Interessant Gyldig Kort sagt: HEFTIG!

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofi e en introduksjon til grønn energi Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai September 2014 Denne tegneserieboken er et resultat av et EVS prosjekt (European Voluntary Service).

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Aldri tidligere har vi i finansnæringen sett like omfattende endringer med så store konsekvenser som det vi er midt oppe i nå.

Aldri tidligere har vi i finansnæringen sett like omfattende endringer med så store konsekvenser som det vi er midt oppe i nå. Statsråder, gjester og kolleger. Velkommen til finansnæringens dag 2014. Aldri tidligere har vi i finansnæringen sett like omfattende endringer med så store konsekvenser som det vi er midt oppe i nå. Derfor

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer