Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-4101N MX-5000N MX-5001N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-4101N MX-5000N MX-5001N"

Transkript

1 MODELL: MX-4100N MX-4101N MX-5000N MX-5001N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering Bruk av kopieringsfunksjonen. Utskrift Bruk av utskriftsfunksjonen. Skanning Bruk av skannefunksjonen. Dokumentarkivering Lagre arbeider som fil på harddisken. System innstillinger Konfigurere innstillingene så maskinen blir lettere å bruke. Problemløsning Hyppige spurte spørsmål samt hvordan du fjerner papir som mates in feil. Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted.

2 DRIFTSMANUALER OG HVORDAN DU BRUKER DEM 3 Trykkete manualer og en manual i PDF format leveres med maskinen. Trykkete manualer Lær om delene på maskinen og hvordan du bruker dem. Hvordan du laster inn papir Før du bruker maskinen (side 7) Hvordan du lager en kopi Kopiering (side 23) Hurtigveiledning (denne manualen) Hvordan du skriver ut en fil Utskrift (side 47) Hvordan du skanner et bilde Hvordan du bruker internettfaks Skanning (side 59) Hva er dokumentarkivering? Hva bruker man det til? Dokumentarkivering (side 75) Hva er systeminnstillinger? System innstillinger (side 83) Hyppige spurte spørsmål og hvordan fjernes papir som mates in feil Problemløsning (side 89) Denne manualen tilbyr lettforståelige forklaringer av maskinens funksjoner i én enkel manual. Forklaringene i denne manualen fokuserer på hyppige brukte funksjoner. For spesielle funksjoner, problemløsning og detaljerte prosedyrer når du bruker maskinen, les manualene i PDF format. Vennligst les dette før du bruker maskinen. Sikkerhetsveiledning Oppsett av Programvaren / Sharpdesk Installasjonsveiledning Innholder viktig sikkerhetsinformasjon Forklarer prosedyrene for å installere samt spesifikasjonene for maskinen. skriverdriveren og skannerdriveren. Disse manualene er laget kombinert av miljømessige hensyn.

3 Veiledninger i PDF-format Detaljerte forklaringer av funksjonene som kan brukes i maskinen fins tilgjengelige i driftsveiledningen PDF format. Driftsveiledning kan lastes ned fra maskinens nettsider. Driftsveiledning Vennligst last ned driftsveiledningen fra maskinens nettsider. For detaljert Informasjon TBD For informasjon om prosedyren for nedlasting, vennligst se "Laste ned driftsveiledning" (side 3). Praktiske metoder for bruk av driftsveiledningen Første siden innholder en alminnelig innholdsfortegnelse samt en "Jeg ønsker å " -fortegnelse. "Jeg ønsker å " lar deg direkte gå videre til en forklaring basert på vad du ønsker utføre. For eksempel, "Jeg bruker kopieringsfunksjonen hyppig, så jeg ønsker å spare på papir". Bruk begge innholdsfortegnelsene i henhold til vad du ønsker å vite. Innholdet i driftsveiledningen er dette: FØR DU BRUKER MASKINEN KOPIMASKIN SKRIVER SKANNER / INTERNETTFAKS DOKUMENTARKIVERING SYSTEMINNSTILLINGER PROBLEMLØSNING * For å lese driftsveiledningen I PDF format, der installasjon av Adobe Reader TM eller Acrobat Reader of Adobe Systems Incorporated nødvendig. Hvis du ikke har noen av disse programmene i din dator, kan du laste dem ned fra dette nettstedet: 1

4 SJEKK AV IP-ADRESSEN Når du skal sjekke maskinens IP-adresse, skriver du ut listen over alle egendefinerte innstillinger i systeminnstillingene. SYSTEM INNSTILLINGER 1 Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER]. Systeminstillinger Admin. Passord Avslutt Total Tellerstand Skuff-Innstillinger Standardinnstillinger Dokumentarkiveringskontroll Adresse- Kontroll Listeutskrift (bruker) (1) Faks Data Motta/Send 2 Velg listen over alle egendefinerte innstillinger i berøringspanelet. (1) Trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten. Driftsinnstillingersrkiver USB-enhetssjekk Systeminstillinger Listeutskrift (bruker) Liste Over Spesialfunksjoner: Testside For Skriver: Liste over PCL-symbolsett Skriv ut Skriv (2) ut Tilbake (2) Trykk på [Skriv ut]-tasten til høyre for "Liste Over Spesialfunksjoner". IP-adressen vises i listen som skrives ut. Sender Adresseliste: Individuell Liste Skriv ut Mappeliste for dokumentarkiv: Skriv ut 2

5 TILGANG TIL NETT-SERVEREN I MASKINEN Når maskinen er tilkoblet et nettverk, får du tilgang til maskinens innebygde nett-serveren fra en nett-leser på datamaskinen din. Åpne nettsidene Nettsidene i maskinen åpnes via nett-serveren. Start en nett-leser på en datamaskin som er koblet til det samme nettverket som maskinen, og angi IP-adressen til maskinen. Anbefalte nett-lesere Internet Explorer: 6.0 eller høyere (Windows ) Netscape Navigator: 9 (Windows ) Firefox: 2,0 eller høyere (Windows ) Safari: 1,5 eller høyere (Macintosh) Nettsidene hentes opp. Maskininnstillingene kan kreve at brukerautentisering kjøres for å kunne åpne nettsiden. Be maskinens administrator om passordet som kreves for brukerautentisering. Laste ned driftsveiledning Driftsveiledning er en mer detaljert manual som kan lastes ned fra maskinens nettsider. (1) Laste ned driftsveiledning. (1) Klikk [Laste ned brukerhåndbok] i menyen på nettsiden. (2) (2) Velg ønsket språk. (3) (3) Klikk på [Nedlasting]-tasten. Driftsveiledning er lastet ned. 3

6 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK AV IP-ADRESSEN TILGANG TIL NETT-SERVEREN I MASKINEN Før du bruker maskinen DELENAVN OG FUNKSJONER BETJENINGSPANEL BRUKE BERØRINGSPANELET BRUKERAUTENTISERING HOVEDSKJERM BILDEKONTROLL FUNKSJON (FORHÅNDSVISNING) PLASSERE ORIGINALER SKIFTE PAPIR I SKUFF Kopiering HOVEDSKJERM TIL KOPIERINGSMODUS LAGE KOPIER SIDIG KOPIERING (matisk dokumentmater) KOPIERE PÅ SPESIALPAPIR (ved bruk av manuelt matebrett) LAGE FARGEKOPIER (Fargemodus) VELGE KONTRAST- OG BILDETYPE TILPASSE KOPIERINGSBILDET TIL PAPIRET (matisk valg av proporsjoner) FORSTØRRELSE/FORMINSKELSE (Forhåndsinnstilte proporsjoner/zoom) AVBRYTE EN KOPIKJØRING (Avbryte kopiering) LAGREKOPIERINGSOPERASJONER (Jobbprogrammer) SPESIALMODUS VELGE SPESIALMODUS PRAKTISKE KOPIERINGSFUNKSJONER Utskrift UTSKRIFT AVBRYTE UTSKRIFT (PÅ MASKINEN) VELGE UTSKRIFTSINNSTILLINGER PRAKTISKE SKRIVERFUNKSJONER

7 Skanning NETTVERKSSKANNERFUNKSJON HOVEDSKJERM TIL SKANNEMODUS SKANNE EN ORIGINAL ENDRE KONTRAST OG ORIGINALBILDETYPE ENDRE OPPLØSNING ENDRE FILFORMATET LAGRE DESTINASJON PRAKTISKE METODER FOR OVERFØRING SENDE SAMME BILDE TIL FLERE DESTINASJONER (Gruppesending) SPESIALMODUS FOR SKANNING VELGE EN SPESIALMODUS PRAKTISKE SKANNERFUNKSJONER Dokumentarkivering DOKUMENTARKIVERING HURTIG LAGRING AV EN JOBB (Hurtigfil) TILFØYE INFORMASJON VED LAGRING AV FIL (Fil) KUN LAGRING AV ET DOKUMENT (Skann til HDD) SKRIVE UT EN LAGRET FIL System innstillinger SYSTEMINNSTILLINGER SYSTEMINNSTILLINGSMENY Problemløsning HYPPIGE SPURTE SPØRSMÅL FJERNE FEIL PÅ PAPIRINNMATING

8 6

9 Før du bruker maskinen Før du bruker maskinen Denne delen gir generell informasjon om maskinen, inkludert navn på og funksjoner i maskinens deler og ytre utstyrsenheter, samt fremgangsmåte for plassering av originaler og lasting av papir. DELENAVN OG FUNKSJONER BETJENINGSPANEL BRUKE BERØRINGSPANELET BRUKERAUTENTISERING HOVEDSKJERM BILDEKONTROLL FUNKSJON (FORHÅNDSVISNING) PLASSERE ORIGINALER SKIFTE PAPIR I SKUFF

10 DELENAVN OG FUNKSJONER (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) matisk dokumentmater For automatisk mating og skanning av flere originaler. Begge sider av tosidige originaler kan skannes samtidig. (2) Skuff for dokumentmating Plasser originalene i denne skuffen ved bruk av den automatiske dokumentmateren. (3) Betjeningspanel (4) Utmatingsskuff (midtskuff) Kopijobber og utskriftsjobber leveres til denne skuffen. (Når en etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler er installert, kan ikke utbrettet (midtskuffen) brukes.) (5) Etterbehandler med stift og fals* Denne kan brukes for å hefte utskrifter. Maskinen er også utstyrt med heftefunksjon, som setter sammen papir samt hefter dem sammen i midten, og brettefunksjon, som bretter papir på midten. En stansemodule kan installeres for å stanse hull i utskriften. (6) Ferdiggjører (Stort stablemagasin)* Denne kan brukes for å hefte utskrifter. (7) Hullingsmodul* Denne funksjonen brukes til å stanse hull i utskriften. (8) Skuff 1 / Skuff 2 In til 500 papirark (80 g/m 2 (21 lbs/9,53kg.)) kan lastes i hver kassett. (9) Skuff 3 (når skap/1 x 500 arks papirskuff eller skap/2 x 500 arks papirskuff er installert)* Papiret plasseres her. In til 500 ark (80 g/m 2 (21 lbs/9,53kg.)) papir kan lastes. (10) Skuff 4 (når kassett for stand/2 x 500 papirark er installert)* Papiret plasseres her. In til 500 ark (80 g/m 2 (21 lbs/9,53kg.)) papir kan lastes. (11) Skuff 5 (når det er installert en høyvolumskassett)* In til 3500 ark (80 g/m 2 (21 lbs/9,53kg.)) papir kan lastes. Detter er skuff 4, når en kasset for skap/1x500 arks papirskuff er installert. (12) Etterbehandler* Denne kan brukes for å hefte utskrifter. En stansemodule kan installeres for å stanse hull i utskriften. * Ytre utstyrsenhet. For videre informasjon, se "YTRE UTSTYRSENHETER" i "1. FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. Det er mulig at noen alternativer ikke er tilgjengelige i noen land og regioner. 8

11 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (13) Dokumentglass Denne er brukt til å skanne bøker og andre original som ikke kan skannes ved å bruke automatisk domukentmater. (14) Tastatur* Dette er en tastatur som er inkorporert i maskinen. Når den ikke brukes kan den lagres under betjeningspanelet. Bruk tastaturet for å taste in passord, filnavn, eller annen tekst. (17) Bypasskuff Spesialpapir kan mates fra det manuelle matebrettet. (18) Utmatningsskuff enhet(høyre skuff)* Når den er installert, kan det mates ut papir til denne skuffen. (19) USB konnektor (typ A) Denne er brukt til å koble USB minne eller annen USB enhet til maskinen. (15) Hovedstrømbryter Brukes for å tilføre strøm til maskinen. Denne bryteren må alltid stå i "på"-posisjon når faksfunksjonen og Internettfaks-funksjonen brukes. (16) Frontdeksel Åpne for å skifte ut tonerkassett. * Ytre utstyrsenhet. For videre informasjon, se "YTRE UTSTYRSENHETER" i "1. FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. Det er mulig at noen alternativer ikke er tilgjengelige i noen land og regioner. 9

12 BETJENINGSPANEL Indikatorer for Bilde send LINE (Linje) Indikator Denne lyser når du overfør eller tar imot I faksmodus. Indikatoren lyser også når du overfør i skannemodus. DATA indikator Når du ikke kan skrive ut en faks som er mottatt, på grunn av problem som for eks. papir er slutt, vil denne indikatoren blinke. Indikatoren lyser stadig når informasjon venter på overføring. Berøringspanel Meldinger og taster som vises på LCD-skjermen. Funksjoner utføres ved å berøre tastene med dine fingrer. [JOBB STATUS]-tasten Trykk på denne tasten for å se skjermen jobbstatus. Du kan kontrollere status på jobb eller annullere jobb på skjermen jobbstatus. Utskriftsmodus indikatorer KLAR indikator Print data (utskriftsbilder) kan mottas når denne indikatoren lyser. DATA indikator Denne blinker når print data tas imot men lyster stadig når utskrift skjer. KOPI Fargemodus Full farge Kontrast Kopigrad 100% BILDE SENDT Klar for skanning for kopi. Original R 3. B4 4. A3 DOKUMENTARKIV Papir Vald 0 Spesial Modus 2-Sidig Kopi Utmating Fil Hurtigfil Forhåndsvisning Jobb Status MFP-status 020/015 Kopierer 005/000 Venter 010/000 Venter 010/000 Venter JOBB STATUS SYSTEM INNSTILLINGER HJEM UTSKRIFT KLAR DATA BILDE SENDT LINJE DATA Copying [SYSTEM INNSTILLINGER] tast Trykk denne tasten for å vise skjermen med systeminnstillinger. Systeminnstillingene kan justeres for å anpasses bruket av maskinen, som for eksempel stille in papirskuffinnstillinger og lagre adresser. [HJEM]-tast Trykk på denne tasten for å vise Hovedskjermen. Taster for hyppige brukte funksjoner kan registreres på denne skjermen For rask tilgang, og på så vis få enklere bruk av maskinen. 10

13 Talltaster Disse brukes til å taste in Antall kopi, faksnummer og andre tall. [LOGOUT]-tast ( ) Når brukerautentisering er aktivert, må du trykke denne tasten for å logge ut etter at du har brukt maskinen. Når du bruker faksfunksjon, kan denne tasten trykkes for å _ sende tonesignaler på en linje for pulseoppringning. [#/P]-tast ( ) Trykk på denne tasten for å bruke et jobbprogram. Når du bruker kopieringsfunksjon. når du bruker faksfunksjon, trykk på denne tasten for å ringe ved bruk av et program. [SLETTE]-tast Trykk på denne tasten for å gå tilbake i innstillinger, som for eksempel antall kopi til "0". [START FARGE]-tast Bruk denne tasten for å kopiere eller scanne en original i farg. Hovedstrømbryter Denne indikatoren lyster når strøm er koblet til maskinen. [POWER (PÅ/AV)-tast Bruk denne tast til å slå på eller slå av maskinen. LOGOUT [SLETTE ALT]-tast Trykk på denne tasten for å annullere en funksjon fra begynnelsen. Alle innstillinger vil bli slettet og prosessen går tilbake til begynnelse. [SPARE STRØM]-tast Bruk denne tasten for aktivering av spare strøm modus. [SPARE STRØM] tasten blinker når maskinen er i spare strøm modus. Denne tasten brukes også for å deaktivere spare strøm modus. [STOPP]-tast Trykk på denne tasten for å stanse én kopieringsjobb eller skanning av en original. [START SVART/HVITT] tast Bruk denne tasten for å kopiere eller scanne en original i svart og hvitt. Denne tasten er også brukt for å sende faks i faksmodus. 11

14 BRUKE BERØRINGSPANELET Tastene på berøringspanelet er plassert i grupper for enkel betjening. Oppsettet og tastenes funksjoner forklares her nede. Taster for valg av modus [KOPI] tast For å bruke funksjonen for kopiering, trykk på denne tasten for å veksle til kopieringsmodus. Behold din finger på [KOPI] tasten for å se maskinens totale antall brukte sideteller og mengde toner som er igjen. [BILDE SEND] tast For å bruke funksjonen for å skanne eller fakse, trykk på denne tasten for å veksle til bilde send modus. [DOKUMENTARKIV] tast Når du ønsker å skrive ut eller sende en fil som er lagret på harddisken, trykk denne tasten for å veksle til dokumentarkiveringsmodus. KOPI BILDE SENDT DOKUMENTARKIV Klar for skanning for kopi. Fargemodus Full farge Kontrast Kopigrad 100% Skriver ut Original R 3. B4 4. A3 Papir Vald Spesial Modus 2-Sidig Kopi Utmating Fil Hurtigfil Forhåndsvisning Jobb Status 0 MFP-status 020/015 Kopierer 005/000 Venter 010/000 Venter 010/000 Venter Når en modus på maskinen er endret, vil hovedskjermen for ny modus bli synlig. På hovedskjermen kan funksjoner kan velges og innstillinger kontrolleres. Systemskjerm Denne viser tasten for justering av lysstyrke på berøringspanelet, i hvilken modus tekst er tastet in og andre elementer. Bruke generelle taster Spesial Modus OK Jobbinnstillinger/Utskrift Avbryt fil-01 Navn 1 Fullfarge Marg forskyvning Folder Kopiering Omslag/ Innlegg.Modus Bok kopi Slett Jobb Lages Transparent Innlegg Flikkopiering Bok- Kopiering Tandem- Kopie Multibilder Kortformat 1 2 (1) Papir Valg Utmating 2-Sidig Kopie Spesial Modus (3) (2) Antall utskrifter 1 (1~999) Skriv ut of slett dataene Skriv ut og lagre dataene S/hv. Utskrift (1) Når skjermbildet som vises er ett av to eller flere skjermbilder, bruker du tastene for å bla gjennom sidene. (2) Når du klikker i en avmerkingsboks vises det en hake for å indikere at innstillingen er aktivert. (3) Tastene kan brukes for å forhøye eller forminske en verdi. Hvis du vil at verdien skal endres raskere, holder du bare fingeren på tasten. Du kan også direkte trykke en siffer tast for å endre nummeret med nummertastene. 12

15 Kontrollere status på maskinen Berøringspanelet har en tast for å kontrollere status må maskinen "Jobb Status" skjerm Dette viser de første fire utskriftsjobber i utskrifts kø (Jobb som er under bearbeidning og jobbe som venter på utskrift). Type jobb, antall innstilte kopi, antall ferdigstelte kopi og jobbstatus vil sees. Tast for å velge fremvisning Visning av status kan endres mellom "Jobb Status " og "MFP-status". Hvis skjermen for jobbstatus fremvises, endres automatisk visning til "MFP-status". KOPI BILDE SENDT DOKUMENTARKIV Klar for skanning for kopi. Fargemodus Full farge Konstrast Kopigrad 100% Original R 3. B4 4. A3 Paper Select Spesial Modus 2-Sidig Kopi Utmating Fil Hurtigfil Forhåndsvisning 0 Jobb Status MFP-status 020/015 Kopierer 005/000 Venter 010/000 Venter 010/000 Venter Jobb Status MFP-status Vedlikeholdsinformasjon DC DC DC DC DC DC DC DC DC Skriver ut "MFP-status" skjerm Denne skjermen viser maskinens systeminformasjon. "Vedlikeholds-informasjon" Denne skjermen viser informasjon om maskinens vedlikehold I form av koder. Jobb status skjerm Ikonet for modus på reservert jobb eller jobb under bearbeidning, skuff som brukes å mate in papir, og jobbstatus vises. Denne kan trykkes på for å vises jobbstatus skjermen Utskr.Jobb Skanne til Faksjobb Internet Fax Jobbkø Sett/Fremgang Status Computer01 002/001 Skriver ut /000 Venter /000 Venter 1 Spool Jobbkø Fullført Jobb vises som en liste med berøringstaster. Jobbtastene vises i den rekkefølge som de vil bli bearbeidet. En jobbtast kan velges ved å trykkes på. 4 Kopie 002/000 Venter Detaljer Prioritet Et utvalgt jobb kan prioriteres og kjøres før andre jobber samt en jobb som venter i kø kan også annulleres. Stopp/Slett 13

16 BRUKERAUTENTISERING Når brukerautentisering er aktivert i systeminnstillingene, må du logge på før du kan bruke maskinen. Brukerautentisering er deaktivert ved levering av maskinen. Når du er ferdig med å bruke maskinen, må du logge av. Metoder for brukerautentisering Brukerautentisering kan utføres på to måter: pålogging med brukernummer og pålogging med påloggingsnavn ogpassord. Spør maskinadministratoren om den informasjonen som kreves for å logge inn. For videre informasjon vedr. autentisering, se "BRUKERAUTENTISERING" i "1.FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. Pålogging med brukernummer Brukerautentisering OK Denne metoden krever at du logger på ved å angi brukernummeret ditt (5 til 8 tall). Dette nummeret er lagret i maskinens systeminnstillinger. Admin. innlogg Pålogging med påloggingsnavn og passord Brukerautentisering Påloggingsnavn Brukernavn Passord Autent. til: Logg inn lokalt: OK Denne metoden krever at du logger på ved å angi påloggingsnavn, passord og destinasjon for pålogging. Denne informasjonen er lagret i maskinens systeminnstillinger. Avhengig av hvordan maskinens administrator har konfigurert systeminnstillingene, kan også en e-postadresse brukes for autentisering. Avlogging Når du er ferdig med å bruke maskinen, må du logge av. Avlogging forhindrer uautorisert bruk av maskinen. Slik logger du av Du kan logge deg ut fra alle maskinens moduser ved å trykke på [LOGOUT]-tasten ( ). Uansett må du legge merke til at [LOGOUT]-tasten ( ) ikke kan brukes til å logge ut når det er tastet et faxnummer i faxmodus, ettersom [LOGOUT]-tasten ( ) fungerer som en talltast på dette tidspunkt. Dersom en forhåndsinnstilt tidslengde forløper uten at maskinen blir brukt, aktiveres den automatiske tømmefunksjonen. Når automatisk tømming aktiveres, utføres også avlogging automatisk. 14

17 HOVEDSKJERM Når det er trykket på [HJEM]-tasten på betjeningspanelet, vises hovedskjermen i berøringspanelet. 1. skjermbilde 2. skjermbilde (2) (1) (2) KOPI BILDE SENDT DOKUMENTARKIV KOPI BILDE SENDT DOKUMENTARKIV Hovedskjerm Total Tellerstand Dokumentarkiveringskontroll Adressekontroll Skuff- Instillinger Min meny 04/04/ :40 (3) (4) (5) (1) [Min Meny] tast Trykk på denne for å flytte til den andre hovedskjermen. (2) Taster for valg av modus Bruk disse tastene til å veksle mellom moduser for kopiering, sending av bilde, dokumentarkivering samt Sharp OSA Modus. (4) Tast for snarvei En registrert funksjon vises som en tast for snarvei. Trykk på tasten for å velge registrert funksjon. (5) Brukernavn Dette viser navn på inlogget bruker. Brukernavnet vises når brukerautentisering er aktivert på maskinen. (3) Tittel Dette viser tittel for hovedskjermen. Det kan registreres snarveier til funksjonene som taster i hovedskjermen. Når du berører en snarveistast, vises skjermen for den funksjonen. Registrer ofte brukte funksjoner i hovedskjermen for å få rask og praktisk tilgang til disse funksjonene. Når brukerautentifisering brukes, kan hovedskjermen for "Favoritt funksjonsgruppe" vises. Registertaster som du ønsker å vise i hovedskjermen i systeminnstillingene. For informasjon om hovedskjerminnstillinger, se "Favorittoperasjon grupperegistrering" og "Innst.hovedskjerm" i "6 SYSTEMINSTILLINGER" i driftsveiledning. 15

18 BILDEKONTROLL FUNKSJON (FORHÅNDSVISNING) Med bildekontrollfunksjonen kan du se skannede bilder og mottatte fakser på berøringspanelet. Praktisk bruk av bildekontroll Du kan se bilder som er skannet for kopiering, faksing/bildesending og skanne til harddisken for dokumentarkivering. Dette gjør det mulig å kontrollere effektene av spesialmodui og korrigere problemer før kopiering eller overføring. "Kun skrive ut nødvendige faks" Du kan kontrollere ett mottatt faks før du skriver det ut. Hvis du ikke trenger fakset, kan du slette det uten å skrive ut, på så vis sparer du papir og toner. "Kontrollere innhold på en fil som er lagret på maskienn" Du kan kontrollere innholdet, før du skriver ut eller sender videre en file som er lagret ved å bruke dokumentarkiveringsfunksjonen. En forhåndsvisning kan vises direkte fra menyen for Arbeidsinstillinger, dette gjør det lett å flytte fra forhåndsvisning til å iverksette arbeide. Når funksjonen for bildekontroll brukes, vises en skjerm lignende denne. Nøkkelnavn som sees i bildekontrollskjermen og prosedurene for å bruke skjermen varierer og er avhengig av type bilde. Bildekontroll Tilbake Informasjonsinnholdet vises her. På berøringspanelet, kan du Rulle på skjermen Skifte sider Endre fremvist forstørrelse /04/ :12 1 / 3 Roter skjerm Eksempel: Skjermen for bildekontroll for ett mottatt faks For informasjon vedr.funksjonen for bildekontroll, se hvert modus i driftsveiledning. * Forhåndsvist bilde er et bilde som vises på berøringspanelet. Resultat kan skille seg fra utskrivet versjon. Skriv ut 16

19 PLASSERE ORIGINALER Den automatiske dokumentmateren kan brukes til automatisk skanning av flere originaler samtidig. Dette sparer tid ettersom du ikke trenger å mate hver original manuelt. For originaler som ikke kan skannes ved hjelp av den automatiske dokumentmateren, som for eksempel en bok eller et dokument med vedlegg, bruker du dokumentglasset. Bruke den automatiske dokumentmateren Når du skal bruke den automatiske dokumentmateren, plasserer du originalene i dokumentmaterskuffen. Forsikkre deg om att originalen ikke er plassert på dokumentglasset. Plasser originalene med forsiden opp og kantene jevnt rettet inn. Juster skinnene til bredden på originalene. Indikatorlinjen viser hvor mange originalersom kan legges i. Originalen må ikke være høyere enn denne linjen. Bruke dokumentglasset Var oppmerksom på att du ikke klemmer dine fingrer når du lukker den automatiske dokumentmateren. Etter att originalen er plassert, forsikkre deg om å lukke den automatiske dokumentmateren. Hvis den forblir åpen, vil deler som er utefor originalen bli kopiert sort, og resulterer i unødvendig bruk av toner. Plasser originalen med forsiden ned. Still inn det øvre venstre hjørnet av originalen til tuppen av -merket i det bakre venstre hjørnet av dokumentglasset. Plasser originalen mde forsiden ned. Når du skal plassere en tykk original, som for eksempel en bok med mange sider, skyver du opp den bakre delen av den automatiske dokumentmateren og lukker den så forsiktig. 17

20 SKIFTE PAPIR I SKUFF Navnene på skuffene Skuffenes navn er vist under. Angående antall papirark som kan legges inn i hver skuff, se følgende veiledninger: Driftsveiledning, "Skuff-Instillinger" i "6. SYSTEM INNSTILLINGER" Sikkerhetsveiledning, "SPESIFIKASJONER" (6) (5) (1) Skuff 1 (2) Skuff 2 (3) Skuff 3 (1) (2) (3) (4) (4) Skuff 4 (5) Skuff 5 (høyvolumskassett) (6) Manuelt matebrett Utskriftside vendt opp eller ned Avhengig av papirtype og skuff legges papir in med utskriftssiden ned. Skuffer 1 til 4 Legg inn papiret slik at utskriftssiden vender oppover. Hvis papirtypen er definert som "Fortrykket" eller "Brevhode", legger du imidlertid papiret inn med utskriftssiden ned*. Bypasskuff og skuff 5 Legg inn papiret slik at utskriftssiden vender ned. Hvis papirtypen er definert som "Fortrykket" eller "Brevhode", legger du imidlertid papiret inn med utskriftssiden opp. * Hvis "Deaktivering av Dupleks" er aktivert i systeminnstillingene (administrator), legger du papiret inn på vanlig måte (utskriftsside opp i skuff 1 til 4; utskriftsside ned i bypasskuffen og skuff 5). 18

21 Legge papir i en skuff For å skifte papir i en skuff legger du ønsket papir inn i skuffen og endrer så skuffeinnstillingene i maskinen for å oppgi det innlagte papiret. Prosedyren for å endre skuffepapirstørrelsen er forklart nedenfor. For eksempel, papiret i skuff 1 endres fra størrelsen B4 (8-1/2" x 14") ulinjert papir til størrelsen (8-1/2" x 11") resirkulert papir. Trekk ut papirskuffen. Hvis det ligger papir igjen i skuffen, må det fjernes. Beveg de to ledeskinnene i skuffen. For eksempel, flytt ledeskinnene fra B4 (8-1/2" x 14") till (8-1/2" x 11"). Legg i papiret slik at utskriftssiden vender opp. Vift gjennom papiret et par ganger før du legger det i skuffen. Ellers kan det oppstå papirmatingsfeil som følge a v at flere ark mates på én gang. Sett inn papiret og skyv skuffen forsiktig inn i maskinen. Ikke last inn som vises her nede. Indikatorlinje Indikatorlinjen indikerer den maksimale høyden av papir som kan legges i skuffen. Sørg for at bunken ikke overstiger indikatorlinjen når du legger i papir. 19

22 Endre skuffinnstillingene Når du skifter papiret i en skuff, må du endre skuffinnstillingene i systeminnstillingene. SYSTEM INNSTILLINGER 1 Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER]. Systeminnstillinger Admin. Passord Avslutt 2 Konfigurer skuffinnstillingene i berøringspanelet. Total Tellerstand Standardinnstillinger Listeutskrift (bruker) (1) Trykk på [Skuff-Innstillinger]-tasten. Skuff-Innstillinger (1) Dokumentarkiveringskontroll Adresse- Kontroll Driftsinnstillingerskriver Faks Data Motta/Send USB-enhetssjekk Systeminnstillinger (2) Trykk på [Skuffinnstilling]-tasten. Skuff-Innstilligen Tillbake Skuffinnstilling (2) Papirtyperegistering matisk Skuffbytting Registrering av standardstørrelsen (By-pass-skuff) Skuffinnstilling Kassett 1 Tillbake (3) Trykk på [Endre]-tasten i "Kassett 1". Type Størrelse B4 Papiregenskap Endre (3) Fast Papirside Deakt. Duplex Deakt. Stift Deakt. Hulling Innmating av godtatt jobb Kopi Skriv ut Faks I-Faks Dok.Arkivering Systeminnstillinger (4) Velg [Resirkulert] fra "Type" valgboksen. Skuffinnstilling Kassett: Type: Størrelse: Papiregenskap: Kassett 1 Resirkulert -AB A3,,R,B4,B5,B5R, 216x330(8 1/2x13) Skriv ut Kopi I-Faks Faks Avbryt (4) (5) OK (6) (5) Påse at [-AB] er valgt i "Størrelse"-valgboksen. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger, se "Papirskuffinsstillinger" i "6. SYSTEM INSTILLINGEN i driftsveiledning. (6) Trykk på [OK]-tasten. Trinnene over endrer papirinnstillingene for kassett 1 til resirkulert papir. 20

23 Legge papir i andre skuffer Manuelt matebrett Siden det skal kopieres på må vende ned! Når du laster papir i størrelsene A3W, A 3 eller B4, må du trekke ut forlengelsen på skuffen. Det maksimale antall ark som kan legges i det manuelle matebrettet er cirka 100 for vanlig papir og cirka 20 for konvolutter. Eksempel: Legge inn en konvolutt Legg papir som er A5 (7-1/4" x 10-1/2") eller mindre i liggende retning. Maskinen kan kun skrive ut på adressesiden av konvolutter. Plasser konvolutter slik at adressesiden vender ned. Spesielle typer papir som ikke kan lastes i de andre skuffene, kan lastes in i det manuelle matebett. For detaljerte opplysninger om det manuelle matebrett, vennligst les "LASTE PAPIR I DET MANUELLE MATEBRETT" i "1. FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. 21

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Sikkerhetsveiledning Før du installerer dette produktet, må du lese avsnittene "ADVARSLER" og "KRAV TIL INSTALLASJON". ADVARSLER KRAV TIL INSTALLASJON

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET Hurtigreferanse 604P17517 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET ved å bruke alle mulighetene maskinen har. En opplærings- og informasjons-cd fulgte med maskinen. CDen inneholder animerte opplæringsprogrammer og

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Håndbok for skriver- og faksdrivere

Håndbok for skriver- og faksdrivere Håndbok for skriver- og faksdrivere for Macintosh Versjon 5.58 18. mai 2004 Utarbeidet av: Xerox Corporation Global Knowledge & Language Services 800 Phillips Rd., Building 845-17S Webster, New York 14580-9791

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer