Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-4101N MX-5000N MX-5001N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-4101N MX-5000N MX-5001N"

Transkript

1 MODELL: MX-4100N MX-4101N MX-5000N MX-5001N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering Bruk av kopieringsfunksjonen. Utskrift Bruk av utskriftsfunksjonen. Skanning Bruk av skannefunksjonen. Dokumentarkivering Lagre arbeider som fil på harddisken. System innstillinger Konfigurere innstillingene så maskinen blir lettere å bruke. Problemløsning Hyppige spurte spørsmål samt hvordan du fjerner papir som mates in feil. Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted.

2 DRIFTSMANUALER OG HVORDAN DU BRUKER DEM 3 Trykkete manualer og en manual i PDF format leveres med maskinen. Trykkete manualer Lær om delene på maskinen og hvordan du bruker dem. Hvordan du laster inn papir Før du bruker maskinen (side 7) Hvordan du lager en kopi Kopiering (side 23) Hurtigveiledning (denne manualen) Hvordan du skriver ut en fil Utskrift (side 47) Hvordan du skanner et bilde Hvordan du bruker internettfaks Skanning (side 59) Hva er dokumentarkivering? Hva bruker man det til? Dokumentarkivering (side 75) Hva er systeminnstillinger? System innstillinger (side 83) Hyppige spurte spørsmål og hvordan fjernes papir som mates in feil Problemløsning (side 89) Denne manualen tilbyr lettforståelige forklaringer av maskinens funksjoner i én enkel manual. Forklaringene i denne manualen fokuserer på hyppige brukte funksjoner. For spesielle funksjoner, problemløsning og detaljerte prosedyrer når du bruker maskinen, les manualene i PDF format. Vennligst les dette før du bruker maskinen. Sikkerhetsveiledning Oppsett av Programvaren / Sharpdesk Installasjonsveiledning Innholder viktig sikkerhetsinformasjon Forklarer prosedyrene for å installere samt spesifikasjonene for maskinen. skriverdriveren og skannerdriveren. Disse manualene er laget kombinert av miljømessige hensyn.

3 Veiledninger i PDF-format Detaljerte forklaringer av funksjonene som kan brukes i maskinen fins tilgjengelige i driftsveiledningen PDF format. Driftsveiledning kan lastes ned fra maskinens nettsider. Driftsveiledning Vennligst last ned driftsveiledningen fra maskinens nettsider. For detaljert Informasjon TBD For informasjon om prosedyren for nedlasting, vennligst se "Laste ned driftsveiledning" (side 3). Praktiske metoder for bruk av driftsveiledningen Første siden innholder en alminnelig innholdsfortegnelse samt en "Jeg ønsker å " -fortegnelse. "Jeg ønsker å " lar deg direkte gå videre til en forklaring basert på vad du ønsker utføre. For eksempel, "Jeg bruker kopieringsfunksjonen hyppig, så jeg ønsker å spare på papir". Bruk begge innholdsfortegnelsene i henhold til vad du ønsker å vite. Innholdet i driftsveiledningen er dette: FØR DU BRUKER MASKINEN KOPIMASKIN SKRIVER SKANNER / INTERNETTFAKS DOKUMENTARKIVERING SYSTEMINNSTILLINGER PROBLEMLØSNING * For å lese driftsveiledningen I PDF format, der installasjon av Adobe Reader TM eller Acrobat Reader of Adobe Systems Incorporated nødvendig. Hvis du ikke har noen av disse programmene i din dator, kan du laste dem ned fra dette nettstedet: 1

4 SJEKK AV IP-ADRESSEN Når du skal sjekke maskinens IP-adresse, skriver du ut listen over alle egendefinerte innstillinger i systeminnstillingene. SYSTEM INNSTILLINGER 1 Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER]. Systeminstillinger Admin. Passord Avslutt Total Tellerstand Skuff-Innstillinger Standardinnstillinger Dokumentarkiveringskontroll Adresse- Kontroll Listeutskrift (bruker) (1) Faks Data Motta/Send 2 Velg listen over alle egendefinerte innstillinger i berøringspanelet. (1) Trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten. Driftsinnstillingersrkiver USB-enhetssjekk Systeminstillinger Listeutskrift (bruker) Liste Over Spesialfunksjoner: Testside For Skriver: Liste over PCL-symbolsett Skriv ut Skriv (2) ut Tilbake (2) Trykk på [Skriv ut]-tasten til høyre for "Liste Over Spesialfunksjoner". IP-adressen vises i listen som skrives ut. Sender Adresseliste: Individuell Liste Skriv ut Mappeliste for dokumentarkiv: Skriv ut 2

5 TILGANG TIL NETT-SERVEREN I MASKINEN Når maskinen er tilkoblet et nettverk, får du tilgang til maskinens innebygde nett-serveren fra en nett-leser på datamaskinen din. Åpne nettsidene Nettsidene i maskinen åpnes via nett-serveren. Start en nett-leser på en datamaskin som er koblet til det samme nettverket som maskinen, og angi IP-adressen til maskinen. Anbefalte nett-lesere Internet Explorer: 6.0 eller høyere (Windows ) Netscape Navigator: 9 (Windows ) Firefox: 2,0 eller høyere (Windows ) Safari: 1,5 eller høyere (Macintosh) Nettsidene hentes opp. Maskininnstillingene kan kreve at brukerautentisering kjøres for å kunne åpne nettsiden. Be maskinens administrator om passordet som kreves for brukerautentisering. Laste ned driftsveiledning Driftsveiledning er en mer detaljert manual som kan lastes ned fra maskinens nettsider. (1) Laste ned driftsveiledning. (1) Klikk [Laste ned brukerhåndbok] i menyen på nettsiden. (2) (2) Velg ønsket språk. (3) (3) Klikk på [Nedlasting]-tasten. Driftsveiledning er lastet ned. 3

6 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK AV IP-ADRESSEN TILGANG TIL NETT-SERVEREN I MASKINEN Før du bruker maskinen DELENAVN OG FUNKSJONER BETJENINGSPANEL BRUKE BERØRINGSPANELET BRUKERAUTENTISERING HOVEDSKJERM BILDEKONTROLL FUNKSJON (FORHÅNDSVISNING) PLASSERE ORIGINALER SKIFTE PAPIR I SKUFF Kopiering HOVEDSKJERM TIL KOPIERINGSMODUS LAGE KOPIER SIDIG KOPIERING (matisk dokumentmater) KOPIERE PÅ SPESIALPAPIR (ved bruk av manuelt matebrett) LAGE FARGEKOPIER (Fargemodus) VELGE KONTRAST- OG BILDETYPE TILPASSE KOPIERINGSBILDET TIL PAPIRET (matisk valg av proporsjoner) FORSTØRRELSE/FORMINSKELSE (Forhåndsinnstilte proporsjoner/zoom) AVBRYTE EN KOPIKJØRING (Avbryte kopiering) LAGREKOPIERINGSOPERASJONER (Jobbprogrammer) SPESIALMODUS VELGE SPESIALMODUS PRAKTISKE KOPIERINGSFUNKSJONER Utskrift UTSKRIFT AVBRYTE UTSKRIFT (PÅ MASKINEN) VELGE UTSKRIFTSINNSTILLINGER PRAKTISKE SKRIVERFUNKSJONER

7 Skanning NETTVERKSSKANNERFUNKSJON HOVEDSKJERM TIL SKANNEMODUS SKANNE EN ORIGINAL ENDRE KONTRAST OG ORIGINALBILDETYPE ENDRE OPPLØSNING ENDRE FILFORMATET LAGRE DESTINASJON PRAKTISKE METODER FOR OVERFØRING SENDE SAMME BILDE TIL FLERE DESTINASJONER (Gruppesending) SPESIALMODUS FOR SKANNING VELGE EN SPESIALMODUS PRAKTISKE SKANNERFUNKSJONER Dokumentarkivering DOKUMENTARKIVERING HURTIG LAGRING AV EN JOBB (Hurtigfil) TILFØYE INFORMASJON VED LAGRING AV FIL (Fil) KUN LAGRING AV ET DOKUMENT (Skann til HDD) SKRIVE UT EN LAGRET FIL System innstillinger SYSTEMINNSTILLINGER SYSTEMINNSTILLINGSMENY Problemløsning HYPPIGE SPURTE SPØRSMÅL FJERNE FEIL PÅ PAPIRINNMATING

8 6

9 Før du bruker maskinen Før du bruker maskinen Denne delen gir generell informasjon om maskinen, inkludert navn på og funksjoner i maskinens deler og ytre utstyrsenheter, samt fremgangsmåte for plassering av originaler og lasting av papir. DELENAVN OG FUNKSJONER BETJENINGSPANEL BRUKE BERØRINGSPANELET BRUKERAUTENTISERING HOVEDSKJERM BILDEKONTROLL FUNKSJON (FORHÅNDSVISNING) PLASSERE ORIGINALER SKIFTE PAPIR I SKUFF

10 DELENAVN OG FUNKSJONER (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) matisk dokumentmater For automatisk mating og skanning av flere originaler. Begge sider av tosidige originaler kan skannes samtidig. (2) Skuff for dokumentmating Plasser originalene i denne skuffen ved bruk av den automatiske dokumentmateren. (3) Betjeningspanel (4) Utmatingsskuff (midtskuff) Kopijobber og utskriftsjobber leveres til denne skuffen. (Når en etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler er installert, kan ikke utbrettet (midtskuffen) brukes.) (5) Etterbehandler med stift og fals* Denne kan brukes for å hefte utskrifter. Maskinen er også utstyrt med heftefunksjon, som setter sammen papir samt hefter dem sammen i midten, og brettefunksjon, som bretter papir på midten. En stansemodule kan installeres for å stanse hull i utskriften. (6) Ferdiggjører (Stort stablemagasin)* Denne kan brukes for å hefte utskrifter. (7) Hullingsmodul* Denne funksjonen brukes til å stanse hull i utskriften. (8) Skuff 1 / Skuff 2 In til 500 papirark (80 g/m 2 (21 lbs/9,53kg.)) kan lastes i hver kassett. (9) Skuff 3 (når skap/1 x 500 arks papirskuff eller skap/2 x 500 arks papirskuff er installert)* Papiret plasseres her. In til 500 ark (80 g/m 2 (21 lbs/9,53kg.)) papir kan lastes. (10) Skuff 4 (når kassett for stand/2 x 500 papirark er installert)* Papiret plasseres her. In til 500 ark (80 g/m 2 (21 lbs/9,53kg.)) papir kan lastes. (11) Skuff 5 (når det er installert en høyvolumskassett)* In til 3500 ark (80 g/m 2 (21 lbs/9,53kg.)) papir kan lastes. Detter er skuff 4, når en kasset for skap/1x500 arks papirskuff er installert. (12) Etterbehandler* Denne kan brukes for å hefte utskrifter. En stansemodule kan installeres for å stanse hull i utskriften. * Ytre utstyrsenhet. For videre informasjon, se "YTRE UTSTYRSENHETER" i "1. FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. Det er mulig at noen alternativer ikke er tilgjengelige i noen land og regioner. 8

11 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (13) Dokumentglass Denne er brukt til å skanne bøker og andre original som ikke kan skannes ved å bruke automatisk domukentmater. (14) Tastatur* Dette er en tastatur som er inkorporert i maskinen. Når den ikke brukes kan den lagres under betjeningspanelet. Bruk tastaturet for å taste in passord, filnavn, eller annen tekst. (17) Bypasskuff Spesialpapir kan mates fra det manuelle matebrettet. (18) Utmatningsskuff enhet(høyre skuff)* Når den er installert, kan det mates ut papir til denne skuffen. (19) USB konnektor (typ A) Denne er brukt til å koble USB minne eller annen USB enhet til maskinen. (15) Hovedstrømbryter Brukes for å tilføre strøm til maskinen. Denne bryteren må alltid stå i "på"-posisjon når faksfunksjonen og Internettfaks-funksjonen brukes. (16) Frontdeksel Åpne for å skifte ut tonerkassett. * Ytre utstyrsenhet. For videre informasjon, se "YTRE UTSTYRSENHETER" i "1. FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. Det er mulig at noen alternativer ikke er tilgjengelige i noen land og regioner. 9

12 BETJENINGSPANEL Indikatorer for Bilde send LINE (Linje) Indikator Denne lyser når du overfør eller tar imot I faksmodus. Indikatoren lyser også når du overfør i skannemodus. DATA indikator Når du ikke kan skrive ut en faks som er mottatt, på grunn av problem som for eks. papir er slutt, vil denne indikatoren blinke. Indikatoren lyser stadig når informasjon venter på overføring. Berøringspanel Meldinger og taster som vises på LCD-skjermen. Funksjoner utføres ved å berøre tastene med dine fingrer. [JOBB STATUS]-tasten Trykk på denne tasten for å se skjermen jobbstatus. Du kan kontrollere status på jobb eller annullere jobb på skjermen jobbstatus. Utskriftsmodus indikatorer KLAR indikator Print data (utskriftsbilder) kan mottas når denne indikatoren lyser. DATA indikator Denne blinker når print data tas imot men lyster stadig når utskrift skjer. KOPI Fargemodus Full farge Kontrast Kopigrad 100% BILDE SENDT Klar for skanning for kopi. Original R 3. B4 4. A3 DOKUMENTARKIV Papir Vald 0 Spesial Modus 2-Sidig Kopi Utmating Fil Hurtigfil Forhåndsvisning Jobb Status MFP-status 020/015 Kopierer 005/000 Venter 010/000 Venter 010/000 Venter JOBB STATUS SYSTEM INNSTILLINGER HJEM UTSKRIFT KLAR DATA BILDE SENDT LINJE DATA Copying [SYSTEM INNSTILLINGER] tast Trykk denne tasten for å vise skjermen med systeminnstillinger. Systeminnstillingene kan justeres for å anpasses bruket av maskinen, som for eksempel stille in papirskuffinnstillinger og lagre adresser. [HJEM]-tast Trykk på denne tasten for å vise Hovedskjermen. Taster for hyppige brukte funksjoner kan registreres på denne skjermen For rask tilgang, og på så vis få enklere bruk av maskinen. 10

13 Talltaster Disse brukes til å taste in Antall kopi, faksnummer og andre tall. [LOGOUT]-tast ( ) Når brukerautentisering er aktivert, må du trykke denne tasten for å logge ut etter at du har brukt maskinen. Når du bruker faksfunksjon, kan denne tasten trykkes for å _ sende tonesignaler på en linje for pulseoppringning. [#/P]-tast ( ) Trykk på denne tasten for å bruke et jobbprogram. Når du bruker kopieringsfunksjon. når du bruker faksfunksjon, trykk på denne tasten for å ringe ved bruk av et program. [SLETTE]-tast Trykk på denne tasten for å gå tilbake i innstillinger, som for eksempel antall kopi til "0". [START FARGE]-tast Bruk denne tasten for å kopiere eller scanne en original i farg. Hovedstrømbryter Denne indikatoren lyster når strøm er koblet til maskinen. [POWER (PÅ/AV)-tast Bruk denne tast til å slå på eller slå av maskinen. LOGOUT [SLETTE ALT]-tast Trykk på denne tasten for å annullere en funksjon fra begynnelsen. Alle innstillinger vil bli slettet og prosessen går tilbake til begynnelse. [SPARE STRØM]-tast Bruk denne tasten for aktivering av spare strøm modus. [SPARE STRØM] tasten blinker når maskinen er i spare strøm modus. Denne tasten brukes også for å deaktivere spare strøm modus. [STOPP]-tast Trykk på denne tasten for å stanse én kopieringsjobb eller skanning av en original. [START SVART/HVITT] tast Bruk denne tasten for å kopiere eller scanne en original i svart og hvitt. Denne tasten er også brukt for å sende faks i faksmodus. 11

14 BRUKE BERØRINGSPANELET Tastene på berøringspanelet er plassert i grupper for enkel betjening. Oppsettet og tastenes funksjoner forklares her nede. Taster for valg av modus [KOPI] tast For å bruke funksjonen for kopiering, trykk på denne tasten for å veksle til kopieringsmodus. Behold din finger på [KOPI] tasten for å se maskinens totale antall brukte sideteller og mengde toner som er igjen. [BILDE SEND] tast For å bruke funksjonen for å skanne eller fakse, trykk på denne tasten for å veksle til bilde send modus. [DOKUMENTARKIV] tast Når du ønsker å skrive ut eller sende en fil som er lagret på harddisken, trykk denne tasten for å veksle til dokumentarkiveringsmodus. KOPI BILDE SENDT DOKUMENTARKIV Klar for skanning for kopi. Fargemodus Full farge Kontrast Kopigrad 100% Skriver ut Original R 3. B4 4. A3 Papir Vald Spesial Modus 2-Sidig Kopi Utmating Fil Hurtigfil Forhåndsvisning Jobb Status 0 MFP-status 020/015 Kopierer 005/000 Venter 010/000 Venter 010/000 Venter Når en modus på maskinen er endret, vil hovedskjermen for ny modus bli synlig. På hovedskjermen kan funksjoner kan velges og innstillinger kontrolleres. Systemskjerm Denne viser tasten for justering av lysstyrke på berøringspanelet, i hvilken modus tekst er tastet in og andre elementer. Bruke generelle taster Spesial Modus OK Jobbinnstillinger/Utskrift Avbryt fil-01 Navn 1 Fullfarge Marg forskyvning Folder Kopiering Omslag/ Innlegg.Modus Bok kopi Slett Jobb Lages Transparent Innlegg Flikkopiering Bok- Kopiering Tandem- Kopie Multibilder Kortformat 1 2 (1) Papir Valg Utmating 2-Sidig Kopie Spesial Modus (3) (2) Antall utskrifter 1 (1~999) Skriv ut of slett dataene Skriv ut og lagre dataene S/hv. Utskrift (1) Når skjermbildet som vises er ett av to eller flere skjermbilder, bruker du tastene for å bla gjennom sidene. (2) Når du klikker i en avmerkingsboks vises det en hake for å indikere at innstillingen er aktivert. (3) Tastene kan brukes for å forhøye eller forminske en verdi. Hvis du vil at verdien skal endres raskere, holder du bare fingeren på tasten. Du kan også direkte trykke en siffer tast for å endre nummeret med nummertastene. 12

15 Kontrollere status på maskinen Berøringspanelet har en tast for å kontrollere status må maskinen "Jobb Status" skjerm Dette viser de første fire utskriftsjobber i utskrifts kø (Jobb som er under bearbeidning og jobbe som venter på utskrift). Type jobb, antall innstilte kopi, antall ferdigstelte kopi og jobbstatus vil sees. Tast for å velge fremvisning Visning av status kan endres mellom "Jobb Status " og "MFP-status". Hvis skjermen for jobbstatus fremvises, endres automatisk visning til "MFP-status". KOPI BILDE SENDT DOKUMENTARKIV Klar for skanning for kopi. Fargemodus Full farge Konstrast Kopigrad 100% Original R 3. B4 4. A3 Paper Select Spesial Modus 2-Sidig Kopi Utmating Fil Hurtigfil Forhåndsvisning 0 Jobb Status MFP-status 020/015 Kopierer 005/000 Venter 010/000 Venter 010/000 Venter Jobb Status MFP-status Vedlikeholdsinformasjon DC DC DC DC DC DC DC DC DC Skriver ut "MFP-status" skjerm Denne skjermen viser maskinens systeminformasjon. "Vedlikeholds-informasjon" Denne skjermen viser informasjon om maskinens vedlikehold I form av koder. Jobb status skjerm Ikonet for modus på reservert jobb eller jobb under bearbeidning, skuff som brukes å mate in papir, og jobbstatus vises. Denne kan trykkes på for å vises jobbstatus skjermen Utskr.Jobb Skanne til Faksjobb Internet Fax Jobbkø Sett/Fremgang Status Computer01 002/001 Skriver ut /000 Venter /000 Venter 1 Spool Jobbkø Fullført Jobb vises som en liste med berøringstaster. Jobbtastene vises i den rekkefølge som de vil bli bearbeidet. En jobbtast kan velges ved å trykkes på. 4 Kopie 002/000 Venter Detaljer Prioritet Et utvalgt jobb kan prioriteres og kjøres før andre jobber samt en jobb som venter i kø kan også annulleres. Stopp/Slett 13

16 BRUKERAUTENTISERING Når brukerautentisering er aktivert i systeminnstillingene, må du logge på før du kan bruke maskinen. Brukerautentisering er deaktivert ved levering av maskinen. Når du er ferdig med å bruke maskinen, må du logge av. Metoder for brukerautentisering Brukerautentisering kan utføres på to måter: pålogging med brukernummer og pålogging med påloggingsnavn ogpassord. Spør maskinadministratoren om den informasjonen som kreves for å logge inn. For videre informasjon vedr. autentisering, se "BRUKERAUTENTISERING" i "1.FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. Pålogging med brukernummer Brukerautentisering OK Denne metoden krever at du logger på ved å angi brukernummeret ditt (5 til 8 tall). Dette nummeret er lagret i maskinens systeminnstillinger. Admin. innlogg Pålogging med påloggingsnavn og passord Brukerautentisering Påloggingsnavn Brukernavn Passord Autent. til: Logg inn lokalt: OK Denne metoden krever at du logger på ved å angi påloggingsnavn, passord og destinasjon for pålogging. Denne informasjonen er lagret i maskinens systeminnstillinger. Avhengig av hvordan maskinens administrator har konfigurert systeminnstillingene, kan også en e-postadresse brukes for autentisering. Avlogging Når du er ferdig med å bruke maskinen, må du logge av. Avlogging forhindrer uautorisert bruk av maskinen. Slik logger du av Du kan logge deg ut fra alle maskinens moduser ved å trykke på [LOGOUT]-tasten ( ). Uansett må du legge merke til at [LOGOUT]-tasten ( ) ikke kan brukes til å logge ut når det er tastet et faxnummer i faxmodus, ettersom [LOGOUT]-tasten ( ) fungerer som en talltast på dette tidspunkt. Dersom en forhåndsinnstilt tidslengde forløper uten at maskinen blir brukt, aktiveres den automatiske tømmefunksjonen. Når automatisk tømming aktiveres, utføres også avlogging automatisk. 14

17 HOVEDSKJERM Når det er trykket på [HJEM]-tasten på betjeningspanelet, vises hovedskjermen i berøringspanelet. 1. skjermbilde 2. skjermbilde (2) (1) (2) KOPI BILDE SENDT DOKUMENTARKIV KOPI BILDE SENDT DOKUMENTARKIV Hovedskjerm Total Tellerstand Dokumentarkiveringskontroll Adressekontroll Skuff- Instillinger Min meny 04/04/ :40 (3) (4) (5) (1) [Min Meny] tast Trykk på denne for å flytte til den andre hovedskjermen. (2) Taster for valg av modus Bruk disse tastene til å veksle mellom moduser for kopiering, sending av bilde, dokumentarkivering samt Sharp OSA Modus. (4) Tast for snarvei En registrert funksjon vises som en tast for snarvei. Trykk på tasten for å velge registrert funksjon. (5) Brukernavn Dette viser navn på inlogget bruker. Brukernavnet vises når brukerautentisering er aktivert på maskinen. (3) Tittel Dette viser tittel for hovedskjermen. Det kan registreres snarveier til funksjonene som taster i hovedskjermen. Når du berører en snarveistast, vises skjermen for den funksjonen. Registrer ofte brukte funksjoner i hovedskjermen for å få rask og praktisk tilgang til disse funksjonene. Når brukerautentifisering brukes, kan hovedskjermen for "Favoritt funksjonsgruppe" vises. Registertaster som du ønsker å vise i hovedskjermen i systeminnstillingene. For informasjon om hovedskjerminnstillinger, se "Favorittoperasjon grupperegistrering" og "Innst.hovedskjerm" i "6 SYSTEMINSTILLINGER" i driftsveiledning. 15

18 BILDEKONTROLL FUNKSJON (FORHÅNDSVISNING) Med bildekontrollfunksjonen kan du se skannede bilder og mottatte fakser på berøringspanelet. Praktisk bruk av bildekontroll Du kan se bilder som er skannet for kopiering, faksing/bildesending og skanne til harddisken for dokumentarkivering. Dette gjør det mulig å kontrollere effektene av spesialmodui og korrigere problemer før kopiering eller overføring. "Kun skrive ut nødvendige faks" Du kan kontrollere ett mottatt faks før du skriver det ut. Hvis du ikke trenger fakset, kan du slette det uten å skrive ut, på så vis sparer du papir og toner. "Kontrollere innhold på en fil som er lagret på maskienn" Du kan kontrollere innholdet, før du skriver ut eller sender videre en file som er lagret ved å bruke dokumentarkiveringsfunksjonen. En forhåndsvisning kan vises direkte fra menyen for Arbeidsinstillinger, dette gjør det lett å flytte fra forhåndsvisning til å iverksette arbeide. Når funksjonen for bildekontroll brukes, vises en skjerm lignende denne. Nøkkelnavn som sees i bildekontrollskjermen og prosedurene for å bruke skjermen varierer og er avhengig av type bilde. Bildekontroll Tilbake Informasjonsinnholdet vises her. På berøringspanelet, kan du Rulle på skjermen Skifte sider Endre fremvist forstørrelse /04/ :12 1 / 3 Roter skjerm Eksempel: Skjermen for bildekontroll for ett mottatt faks For informasjon vedr.funksjonen for bildekontroll, se hvert modus i driftsveiledning. * Forhåndsvist bilde er et bilde som vises på berøringspanelet. Resultat kan skille seg fra utskrivet versjon. Skriv ut 16

19 PLASSERE ORIGINALER Den automatiske dokumentmateren kan brukes til automatisk skanning av flere originaler samtidig. Dette sparer tid ettersom du ikke trenger å mate hver original manuelt. For originaler som ikke kan skannes ved hjelp av den automatiske dokumentmateren, som for eksempel en bok eller et dokument med vedlegg, bruker du dokumentglasset. Bruke den automatiske dokumentmateren Når du skal bruke den automatiske dokumentmateren, plasserer du originalene i dokumentmaterskuffen. Forsikkre deg om att originalen ikke er plassert på dokumentglasset. Plasser originalene med forsiden opp og kantene jevnt rettet inn. Juster skinnene til bredden på originalene. Indikatorlinjen viser hvor mange originalersom kan legges i. Originalen må ikke være høyere enn denne linjen. Bruke dokumentglasset Var oppmerksom på att du ikke klemmer dine fingrer når du lukker den automatiske dokumentmateren. Etter att originalen er plassert, forsikkre deg om å lukke den automatiske dokumentmateren. Hvis den forblir åpen, vil deler som er utefor originalen bli kopiert sort, og resulterer i unødvendig bruk av toner. Plasser originalen med forsiden ned. Still inn det øvre venstre hjørnet av originalen til tuppen av -merket i det bakre venstre hjørnet av dokumentglasset. Plasser originalen mde forsiden ned. Når du skal plassere en tykk original, som for eksempel en bok med mange sider, skyver du opp den bakre delen av den automatiske dokumentmateren og lukker den så forsiktig. 17

20 SKIFTE PAPIR I SKUFF Navnene på skuffene Skuffenes navn er vist under. Angående antall papirark som kan legges inn i hver skuff, se følgende veiledninger: Driftsveiledning, "Skuff-Instillinger" i "6. SYSTEM INNSTILLINGER" Sikkerhetsveiledning, "SPESIFIKASJONER" (6) (5) (1) Skuff 1 (2) Skuff 2 (3) Skuff 3 (1) (2) (3) (4) (4) Skuff 4 (5) Skuff 5 (høyvolumskassett) (6) Manuelt matebrett Utskriftside vendt opp eller ned Avhengig av papirtype og skuff legges papir in med utskriftssiden ned. Skuffer 1 til 4 Legg inn papiret slik at utskriftssiden vender oppover. Hvis papirtypen er definert som "Fortrykket" eller "Brevhode", legger du imidlertid papiret inn med utskriftssiden ned*. Bypasskuff og skuff 5 Legg inn papiret slik at utskriftssiden vender ned. Hvis papirtypen er definert som "Fortrykket" eller "Brevhode", legger du imidlertid papiret inn med utskriftssiden opp. * Hvis "Deaktivering av Dupleks" er aktivert i systeminnstillingene (administrator), legger du papiret inn på vanlig måte (utskriftsside opp i skuff 1 til 4; utskriftsside ned i bypasskuffen og skuff 5). 18

21 Legge papir i en skuff For å skifte papir i en skuff legger du ønsket papir inn i skuffen og endrer så skuffeinnstillingene i maskinen for å oppgi det innlagte papiret. Prosedyren for å endre skuffepapirstørrelsen er forklart nedenfor. For eksempel, papiret i skuff 1 endres fra størrelsen B4 (8-1/2" x 14") ulinjert papir til størrelsen (8-1/2" x 11") resirkulert papir. Trekk ut papirskuffen. Hvis det ligger papir igjen i skuffen, må det fjernes. Beveg de to ledeskinnene i skuffen. For eksempel, flytt ledeskinnene fra B4 (8-1/2" x 14") till (8-1/2" x 11"). Legg i papiret slik at utskriftssiden vender opp. Vift gjennom papiret et par ganger før du legger det i skuffen. Ellers kan det oppstå papirmatingsfeil som følge a v at flere ark mates på én gang. Sett inn papiret og skyv skuffen forsiktig inn i maskinen. Ikke last inn som vises her nede. Indikatorlinje Indikatorlinjen indikerer den maksimale høyden av papir som kan legges i skuffen. Sørg for at bunken ikke overstiger indikatorlinjen når du legger i papir. 19

22 Endre skuffinnstillingene Når du skifter papiret i en skuff, må du endre skuffinnstillingene i systeminnstillingene. SYSTEM INNSTILLINGER 1 Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER]. Systeminnstillinger Admin. Passord Avslutt 2 Konfigurer skuffinnstillingene i berøringspanelet. Total Tellerstand Standardinnstillinger Listeutskrift (bruker) (1) Trykk på [Skuff-Innstillinger]-tasten. Skuff-Innstillinger (1) Dokumentarkiveringskontroll Adresse- Kontroll Driftsinnstillingerskriver Faks Data Motta/Send USB-enhetssjekk Systeminnstillinger (2) Trykk på [Skuffinnstilling]-tasten. Skuff-Innstilligen Tillbake Skuffinnstilling (2) Papirtyperegistering matisk Skuffbytting Registrering av standardstørrelsen (By-pass-skuff) Skuffinnstilling Kassett 1 Tillbake (3) Trykk på [Endre]-tasten i "Kassett 1". Type Størrelse B4 Papiregenskap Endre (3) Fast Papirside Deakt. Duplex Deakt. Stift Deakt. Hulling Innmating av godtatt jobb Kopi Skriv ut Faks I-Faks Dok.Arkivering Systeminnstillinger (4) Velg [Resirkulert] fra "Type" valgboksen. Skuffinnstilling Kassett: Type: Størrelse: Papiregenskap: Kassett 1 Resirkulert -AB A3,,R,B4,B5,B5R, 216x330(8 1/2x13) Skriv ut Kopi I-Faks Faks Avbryt (4) (5) OK (6) (5) Påse at [-AB] er valgt i "Størrelse"-valgboksen. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger, se "Papirskuffinsstillinger" i "6. SYSTEM INSTILLINGEN i driftsveiledning. (6) Trykk på [OK]-tasten. Trinnene over endrer papirinnstillingene for kassett 1 til resirkulert papir. 20

23 Legge papir i andre skuffer Manuelt matebrett Siden det skal kopieres på må vende ned! Når du laster papir i størrelsene A3W, A 3 eller B4, må du trekke ut forlengelsen på skuffen. Det maksimale antall ark som kan legges i det manuelle matebrettet er cirka 100 for vanlig papir og cirka 20 for konvolutter. Eksempel: Legge inn en konvolutt Legg papir som er A5 (7-1/4" x 10-1/2") eller mindre i liggende retning. Maskinen kan kun skrive ut på adressesiden av konvolutter. Plasser konvolutter slik at adressesiden vender ned. Spesielle typer papir som ikke kan lastes i de andre skuffene, kan lastes in i det manuelle matebett. For detaljerte opplysninger om det manuelle matebrett, vennligst les "LASTE PAPIR I DET MANUELLE MATEBRETT" i "1. FØR DU BRUKER MASKINEN" i driftsveiledning. 21

Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-3100N

Hurtigveiledning DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-3100N MODELL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering

Detaljer

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-B38 DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Quick Start Guide Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering

Detaljer

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir. Kopiering

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-C311 http://no.yourpdfguides.com/dref/3658205

Din bruksanvisning SHARP MX-C311 http://no.yourpdfguides.com/dref/3658205 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

LASERSKRIVER MODELL: MX-B380P. Utskrift Grunnprosedyrer for bruk av maskinen.

LASERSKRIVER MODELL: MX-B380P. Utskrift Grunnprosedyrer for bruk av maskinen. MODELL: MX-B380P LASERSKRIVER Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner til maskinen og prosedyrer for lasting av papir. Utskrift Grunnprosedyrer for bruk av maskinen. System innstillinger Konfigurere

Detaljer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsveiledning

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Kopieringsveiledning MODELL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Kopieringsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBEN..................... 4 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 5 FØR DU BRUKER MASKINEN

Detaljer

Hurtigveiledning DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-M363N MX-M453N MX-M503N

Hurtigveiledning DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MX-M363N MX-M453N MX-M503N MODELL: MX-M283N MX-M363N MX-M453N MX-M503N DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Før du bruker maskinen Funksjoner på maskinen og prosedyrer for plassering av originaler samt innlasting av papir.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-5500N/6200N/7000N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289650

Din bruksanvisning SHARP MX-5500N/6200N/7000N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289662

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289662 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for systeminnstillinger

Veiledning for systeminnstillinger MODELL: MX-2300N MX-2700N Veiledning for systeminnstillinger Innholdsfortegnelse Om brukerhåndboken......................... 2........................... 4 SYSTEMINNSTILLINGER (GENERELLE) Tilgang til (Generelle)........

Detaljer

Veiledning for dokumentarkivering

Veiledning for dokumentarkivering MODELL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Veiledning for dokumentarkivering INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN.................... 3 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 4 DOKUMENTARKIVERING

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Veiledning for dokumentarkivering

Veiledning for dokumentarkivering MODELL: MX-2300N MX-2700N Veiledning for dokumentarkivering INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 DUMENTARKIVERING

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Veiledning for systeminnstillinger

Veiledning for systeminnstillinger MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Veiledning for systeminnstillinger Innholdsfortegnelse Om brukerhåndboken......................... 4 Håndbøker som leveres med maskinen......... 5 1 SYSTEMINNSTILLINGER

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

MX-FR36U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold

MX-FR36U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold MX-FR36U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING Innhold Innledning...2 Når datasikkerhetsprogrammet er installert...4 Sikkerhetsinnstillinger for datasikkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunksjon...4

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

MX-FR29U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold

MX-FR29U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold MX-FR29U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING Innhold Innledning...2 Når datasikkerhetsprogrammet er installert...4 for datasikkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunksjon...4 Dokumentarkivering...4

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-5500N/6200N/7000N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289649

Din bruksanvisning SHARP MX-5500N/6200N/7000N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289649 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Skriverveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Skriverveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Skriverveiledning INNHOLD OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 3 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 4 MASKINENS SKRIVERFUNKSJONER............

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-C400

Din bruksanvisning SHARP MX-C400 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Skriverveiledning

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Skriverveiledning MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Skriverveiledning INNHOLD OM DENNE VEILEDNINGEN.................... 4 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 5 MASKINENS SKRIVERFUNKSJONER............

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

MX-FR20U MX-FR21U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold

MX-FR20U MX-FR21U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING. Innhold MX-FR20U MX-FR21U DATASIKKERHETSPROGRAM DRIFTSVEILEDNING Innhold Innledning...2 Når datasikkerhetsprogrammet er installert...4 Systeminnstillinger for datasikkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunksjon...4

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Hurtigreferanse Viktige funksjoner... ii Oversikt over produktet... ii Kopiere... 1 Digital sending... 5 Skrive ut fra PCen... 7 Kontrollere jobbstatus

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Hurtigveiledning DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100. Generell informasjon. Kopiering. Utskrift.

Hurtigveiledning DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100. Generell informasjon. Kopiering. Utskrift. MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å legge i originaler og papir. Kopiering Bruk av kopieringsfunksjonen.

Detaljer

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Skannerveiledning

MODELL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N. Skannerveiledning MODELL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Skannerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBEN..................... 4 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 5 FØR DU BRUKER MASKINEN

Detaljer

MX-6500N MX-7500N Maskinjusteringsguide for administrator

MX-6500N MX-7500N Maskinjusteringsguide for administrator MX-6500N MX-7500N Maskinjusteringsguide for administrator Vennligst oppbevar brukerhåndboken på et trygt sted hvor den ikke kommer bort. Forsiktig Maskinjustering forutsetter at en administrator som har

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-5500N/6200N/7000N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289647

Din bruksanvisning SHARP MX-5500N/6200N/7000N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289647 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132 Hurtigbruksveiledning 701P44864 Mai 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

MODELL: MX-3050N MX-3060N MX-3070N MX-3550N MX-3560N MX-3570N MX-4050N MX-4060N MX-4070N MX-5050N MX-5070N MX-6050N MX-6070N

MODELL: MX-3050N MX-3060N MX-3070N MX-3550N MX-3560N MX-3570N MX-4050N MX-4060N MX-4070N MX-5050N MX-5070N MX-6050N MX-6070N MODELL: MX-3050N MX-3060N MX-3070N DIGITALT MULTIFUNKSJONSSYSTEM MED FULLFARGEFUNKSJON MX-3550N MX-3560N MX-3570N MX-4050N Hurtigveiledning MX-4060N MX-4070N MX-5050N MX-5070N MX-6050N MX-6070N FØR BRUK

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

AR-M256 AR-M316 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM. BRUKSANVISNING (for kopimaskin)

AR-M256 AR-M316 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM. BRUKSANVISNING (for kopimaskin) MODELL AR-M6 AR-M6 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM BRUKSANVISNING (for kopimaskin) FØR ENHETEN TAES I BRUK KOPIFUNKSJONER PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER BRUKERINNSTILLINGER PROBLEMLØSNING OG VEDLIKEHOLD PERIFERE

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

MODELL:MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULLFARGESKRIVER DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULLFARGESKRIVER DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULLFARGESKRIVER DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fullfargeskriver. Hvis det står "MX-XXXX" i denne

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken... 5 Innledning...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING

MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING MODELL:MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULL FARGE MULTIFUNKSJONSSYSTEM DRIFTSVEILEDNING INTRODUKSJON Denne manualen beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Detaljer

Sharpdesk Mobile V2.1 brukermanual For Windows

Sharpdesk Mobile V2.1 brukermanual For Windows Sharpdesk Mobile V2.1 brukermanual For Windows SHARP CORPORATION Opphavsrett 2013-2015 SHARP CORPORATION. Alle rettigheter reservert. 1 Innholdsfortegnelse 1 Oversikt... 4 2 Merknader om bruk... 5 3 Installering

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer