Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Vaset i Valdres - fjelltomter Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Adresse: VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Tomt: fra 1300 til 2400 kvm, eiet tomt Prisantydning: fra kr ,- Omkostninger: ca 2,7% Fritid

2 VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Vaset i Valdres ligger høyt og flott ved Panoramavegen mellom Valdres og Hemsedal. Området er en naturperle og bye på et flott og variert fjellterreng med et levende stølsmiljø. Her er det åpent og vilt landskap med flott utsyn mot den ville Jotunheimen. Dette er et familievennlig område for flotte opplevelser sommer og vinter. Her finnes milevis med flotte langrennsløyper, aplinanlegg, områder for fiske, jakt, fotturer sykling og andre friluftsaktiviteter. Les mer på:

3

4 Beskrivelse Adresse Registerbetegnelse Beliggenhet VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Hyttegrend, 2960 Røn Tomtene ligger i Vestre slidre kommune Vaset området ligger i Vestre Slidre kommune. 18 km nordvest for Fagernes, m.o.h. langs med Panoramavegen som går mellom Vestre Slidre og Hemsedal. Det er kort vei (9 km) til bygda og E-16, som er stamveien mellom Oslo og Bergen. Området byr på med mil etter mil med vakker naturopplevelser og aktiviteter. Stølsbesøk, fotturer, fiske, langrenn alpint og snowboard. Vaset er også et eldorado for sykkelturer og milevis med barnevennlige stølsveier lokker sykkelturister fra hele Norge. Ridning og turer med hest og kjerre. Flotte muligheter for jakt og fiske. Vasetsenteret Kjøpesenter og Camping selger jaktog fiskekort. Brennabu Leirskole tilbyr kanoutleie og Vasestølen har småbåter til utleie. Store deler av Vestre Slidre er statsalmenning, og i statsalmenninger er som kjent jakt og fiske åpent for alle - med gyldig kort, vel og merke. Her oppe på 1000 moh, ligger porten til et praktfullt fjellområde med fjelltopper på 1900 m.o.h. Mer enn 120 km preparerte langrennsløper er lagt til rette i et variert, men ufarlig terreng. Vaset har også lysløyper. Det er også kort kjøreavstand til attraksjoner som: Hemsedal Skisenter (ca 40 min), et av Nordens fremste skianlegg. Valdres Folkemuseum i Fagernes. Rensen sandstrand - en flott langgrunn sandstrand på 1100 moh Aktivitetsbildene er tatt av fotograf: Svein Erik Ski, Les mer om Vaset på: Beskrivelse Adkomst Høystandard byggeklare hyttetomter med vei, vann/avløp og strøm. Fra Oslo følges E16 forbi Fagernes / Fra Bergen følges E16 til Ulnes. Ta av ved Ulnes og følg Panoramavegen opp i fjellet ca. 9 km til Vaset. Ta av til høyre 50m etter Matvarebutikken; Joker det er skiltet ved avkjøringen. Følg så veien (bomvei) i ca 4 km og ta av ved skilt: Brakastølen øst. Følg så denne veien oppover i ca 1500 meter til skilting.

5

6 Økonomi Prisantydning Omkostninger Kr ,- + omkostninger 1. Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesum 2. Tinglysingsgebyr for skjøte, kr 1 548,- 3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument, kr 1 935,- Sum omkostninger ved oppnådd prisantydning, kr ,- Attestgebyr kan variere mellom kr 172,- og kr 230,- avhengig av bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. Andre faste kostnader Veier: 1. Engangsavgift på veien Vaset Bru/Krokåne, kr ,-. 2. Engangsavgift på veien Nye Øyevegen, kr ,-. 3. I tillegg kommer årlige brøyte og vedlikeholdskostnader etter avregning. 4. Skader på vei forårsaket av hyttebygger må påregnet dekkes av hyttebygger. Velforening/Løypelaget: 5. Pliktig medlemskap i velforening. 6. Engangsavgift til løypelaget, kr ,-. 7. Årlig kontingent til løypelaget, kr. 600,- (indeksreguleres). Det tas forbehold om endringer av gebyrer. Offentlige avgifter: 8. Tilkoblingsavgift strøm, kr ,-. 9. Tilkoblingsavgift til kommune for vann og avløp, kr , Kart og delingsforretning inkludert tinglysning, ,- pr tomt. Ligningsverdi Finansiering/forsikring MeglerTakst Kontakt megler for opplysning. EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1s finansielle rådgivere.kontakt meglerforetaket om dette.det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket kan motta returprovisjon av bank/forsikring. Vi tilbyr MeglerTakst av boligen din dersom du vurderer salg. MeglerTakst er en vurdering av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

7

8

9

10 Teknisk Tomt Tomteareal fra ca kvm på eiet tomt. Regulering LNF (Landbruk-, natur- og friluftsområde). Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse. Kopi av situasjonskart, målebrev/digitalt eiendomskart, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt, eller kan fås ved henvendelse til ansvarlig megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Vei, vann og avløp Privat. vei. Vann og avløp er offentlig.

11

12 Øvrige kjøpsforhold Overtakelse Eier Heftelser Andre rettigheter og forpliktelser Etter avtale. Tomtekompaniet AS For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Eventuelle heftelser vil bli slettet for eiers regning. Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Takst - Diverse Vedlegg Visning Kjøper plikter selv å besørge tilknytning til vei, vann og avløp. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales for å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper. Prisliste, kart over området, tomtekart med tegnforklaringer, reguleringsbestemmelser for Øvre Ulset Hyttegrend Etter annonsering på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller etter nærmere avtale med meglerforetaket. Budgivning Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning Avtalebetingelser Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Avhendingslovens kapittel 3; "Tilstand og tilhøyrsle" gjelder ikke i de tilfeller kjøper er å anse som profesjonell/ikke forbruker. Det forutsettes at meglerforetaket tinglyser skjøte på ny eier.

13 Øvrige kjøpsforhold Konsesjon Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet: - det forutsettes en tomt om kan bebygges med ett hus eller høyst to boligenheter. - tomten må bebygges innen 5 år. - tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter. Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke nok å sette opp en garasje. Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt. Oppdragsansvarlig: Salgsoppgave sist oppdatert Gjermund Svendsen-Rosendal Telefon: / E-post:

14

15

16 Beliggenhet: Tomteområdet ligger inne i blå sirkel.

17 Tomtekart:

18 TEIKNFORKLARING PBL. 25 REGULERINGSFØREMÅL 1. BYGGEOMRÅDER STREKSYMBOL M.V. Område for nye hytter/fritidsbustader 2. SPESIALOMRÅDER Spesialområde friluftsområde Planen si avgrensning Grense for reguleringsføremål Regulert tomtegrense Byggjegrense Spesialområdeprivatveg 5. FAREOMRÅDE Fareområde-trafokiosk da= dekar (1000 m2) Ekvidistanse 1 m Målestokk 1: 1000 N Reguleringsplan med reguleringsføresegner for ØVRE ULSET HYTTEGREND SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA 0 20 m 40 m Kartgrunnlag FKB-C Høgdegrunnlagrunnlag FKB-B Saksnr. Dato Sign REVISJONAR Kunngjering om oppstart av planarbeidet Handsaming i det faste utvalet for plansaker 1. gong Utlegging til offentleg ettersyn frå til Handsaming i det faste utvalet for for plansaker 2. gong LB PL-48/ KM KM PL-8/ KM Kommunestyrevedtak K-11/ KM Planen er fremma av: Tomtekompaniet AS Tordenskioldsgt Gjøvik Planen er utarbeidd av: Brestad Arealplanlegging og Landmåling v/ Lars Brestad 2966 Slidre DATO :

19 REGULERINGSFØRESEGNER - "ØVRE ULSET HYTTEGREND " Rev Rev Rev Reguleringsformål: Det regulerte planområdet viser områder med desse reguleringsformål: PBL Byggeområdar Nye hytter, fritidsbustader PBL PBL Fareområde Spesialområdar Privat veg Friluftsområde 0 GENERELT Det er ikkje kjend automatisk freda kulturminne i planområdet. Dersom det ved tiltak i marka vert funne automatisk freda kulturminne skal arbeidet straks stansast i den grad det rører ved kulturminna eller sikringssona kring dei på fem meter jf. lov om kulturminne 8. Melding skal snarast sendast til kulturminnestyresmaktene i Oppland fylkeskommune slik at vernestyresmaktene kan kome på synfaring og ta stilling til om tiltaket kan halde fram og eventuelt vilkåra for dette. 1 BYGGEOMRÅDAR: Områder for hytter, fritidsbustader (H1 tom H7) 1. På områder regulert til områder for hytter/ fritidsbustader kan det førast opp bygg med tomteutnytting (%-TU) som vist på planområda. Med tomteutnytting meiner vi bruksareal ihht. NS 3940 i forhold til tomteareal. Ingen tomt skal imidlertid utnyttast med T-BRA over 280 m², der 36 m² er forbehalden parkeringsplass/biloppstillingsplass. Av dette kan hovudhytta ha T-BRA på inntil 180 m². 2. På eigedomane kan det førast opp inntil 3 bygg hytte/fritidsbustad, anneks og uthus/garasje. Bygga skal vere i tunform. Bygg nr. 2 og 3 skal ha maksimal T-BRA på 40 m². Det skal ikkje vere meir enn 12 meter innbyrdes avstand mellom bygga 3. Regulerte tomter kan ikkje delast ytterlegare. Det kan ikkje oppførast fleire enn ein brukseining på kvar einskild tomt. 4. Bygg skal ha utforming, materialbruk, dimensjonar og fargebruk som passar inn i det lokale bygningsmiljøet, og fargesetjinga skal haldast i mørke jordfarger i brunleg skala. Vindskier skal ha tilnærma same farge som hytteveggen. 5. Bygg skal ha takvinkel mellom 22 og 30 grader, og tekkematerialet skal vera torv, skifer eller tretak. Alle bygg på same tomt skal ha same takvinkel og tekkemateriale. 6. Hovudmøneretning på hovudhytta skal liggje langsmed terrengkotane. 7. Hytter skal førast opp i ein etasje og hovudhytta kan ha hems m. bruksareal inntil 20 % av bruksareal for hovudplanet ihht. NS Synleg grunnmur over planert terreng skal ikkje vere over 0,8 m. Dersom det vert oppført støttemurar skal desse utførast som stablesteinmur. Mønehøgde over gjennomsnittleg planert terreng skal ikkje overstige 5.3 meter. Det vert ikkje tillete oppstugu anna enn for tomtene 3, 5, 10 og12 der mønehøgde på oppstuggu -delen ikkje skal overstige 5,8 meter over gjennomsnittleg planert terreng for heile bygget. For terrengplassering av bygg skal det vere ein balanse mellom skjering og fylling. 8. Byggegrenser er vist på plankartet med avstand 4,0 m til tomtegrense. Garasje/uthus med bruksareal inntil 40 m2 kan oppførast inntil 2,0 m frå tomtegrensegrense uavhengig av byggegrense. Situasjonsplan skal sendast saman med søknad om løyve av tiltak og skal vera i målestokk 1:500 og syne alle inngrep inkl. evt. støttemurar. Ved søknad om byggeløyve skal fritidsbebyggelsen sin plassering i forhold til eksisterande og nytt terreng framgå av fasadeteikningar, snitt- og planskisser. 9. Det skal opparbeidast minimum 2 biloppstellingsplassar på kvar eigedom og parkering skal skje på eiga tomt. 10. Alle hytter/ fritidsbustader og anneks skal vere tilkopla offentleg vass- og avlaupsnett. 11 Det er ikkje lov å sette opp gjerde innanfor planområdet. Kommunen kan imidlertid tillate inngjerding av eit mindre areal (opphalds/tunplass) begrensa til maksimalt 500 m² pr tomt inkl. bebygd arael.

20 Gjerdet skal vere av trevirke, og eventuell grind skal vere utadslåande. Høgde på gjerdet skal vere mellom 1,0 og 1,2 meter, og gjerdet skal ikkje utgjere nokon fare for beitedyr. Det er ikkje tillate med portalar. 12. Eksisterande vegetasjon skal i størst mogleg grad bevarast utanom ved plassering av bygg. Privatiserande tiltak som stabbesteinar nær tomtegrense, planering av uteareal og andre tiltak som kan avgrense ferdsel gjennom området/tomtene er ikkje tillate (oppramsing er ikkje uttømmande). 13. Avfall skal bringast til container eller oppsamlingsstad ihht. kommunale føresegner. 14. Flaggstenger er ikkje tillate på dei einskilde tomter innan planområdet. 15. Parabolantenne skal ha same farge som hytta og ikkje gå over mønehøgde. 16. Området skal byggast ut med 400 V systemspenning. 5 FAREOMRÅDE Området skal nyttast til oppføring av trafokiosk. 6 SPESIALOMRÅDER Privat veg 1 og 2 1. Vegane skal opparbeidast saman med av utbygginga av område H1-H7 og alle desse eigedomane skal sikrast tinglyst vegrett. 2. Vedlikehaldet og drifta skal delast mellom alle med vegrett. 3. Veg 1 skal ha minimum vegbreidde 4,5 m inkl m skulder på kvar side. Veg 2 skal ha minimum vegbreidde 3,5 m inkl m skulder på kvar side. Vegstigninga skal ikkje vere meir enn 1:10 i snitt, men kan for kortare partier tillatast 1:8 der dette fell naturleg inn for tilpassing mot terreng. Vegskråning skal ikkje overstige 1:1,5 og evt. støttemurar utførast med stablestein. Skråning skal tilsåast med naturblanding. Skråning brattare enn 1:2 skal steinplastrast. Friluftsområde Dette er avsett til friluftsområde innafor planområdet. 1. Her tillatast lagt nye turvegar og skiløyper i tillegg til dei eksisterande. 2. Innanfor området kan det i nødvendig grad etablerast infrastruktur som vatn, avlaup og kabelgrøfter. 3. Eksisterande vegetasjon kan fjernast i den grad det er nødvendig for stiger og skiløyper, men mest mogleg av den naturlege vegetasjonen skal ivaretakast. 4. Eksisterande stigar skal i størst mogleg utstrekning bevarast. GENERELT Det tillatast ikkje luftstrekk av straum eller andre leidningar i planområdet. Planutvalet kan om spesielle forhold tilseier det, gje dispensasjon frå føresegnene, men slike dispensasjonar skal da gjerast med restriktiv haldning. Det er ein føresetnad at det blir inngått utbyggingsavtale.

21 Øvre Ulset Hyttegrend Tomt Gnr / Bnr: Tomtepris CA: størrelse Ulven H / Ulven H / Ulven H / Ulven H3-4 solgt solgt Ulven H / Ulven H / Ulven H / Ulven H5-8 solgt solgt Ulven H5-9 solgt solgt Ulven H6-10 solgt solgt Ulven H7-11 solgt solgt Ulven H / Løvbrand H6-1 solgt solgt I tillegg til tomtpris kommer offentlige og private kostnader - se prospekt. Tomteeier blir automatisk medlem i hytteforeningen. Årlige kostnader til brøyting etc tilkommer.

22 Levende stølsliv

23 Notater

24 Sommstemning i Valdres

25 Budskjema BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN VASET - Brakastølen Øst/Øvre U, 2960 Røn, oppdragsnr: / Gjermund Svendsen-Rosendal Bud stort kr skriver kroner 00/100 (I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgave) Eventuelle forbehold Ønsket overtagelsesdato Akseptfrist klokkeslett (Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning) : LAN Lån i v/ tlf. Kr Lån i v/ tlf. Kr Egenkapital i v/ tlf. Kr Jeg/Vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 Ja Nei Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Dato og sted: Navn (trykte bokstaver) Underskrift Navn (trykte bokstaver) Underskrift Adr. Person nr. Person nr. Postnr. Tlf. arb. Mob.tlf. Tlf.priv. E-post TIL BRUK FOR MEGLER, PÅ UENDREDE VILKÅR FORHØYES BUDET TIL Kroner Frist Megler Kroner Frist Megler Kroner Frist Megler Forbehold om strøket. Dato/Kl. Meglers signatur Finansiering, kr bekreftet av Dato/Kl. Meglers signatur Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS, Postboks 53, 3561, Hemsedal, telefon , telefaks

26 Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

27 Våre kunder ville valgt oss igjen! EiendomsMegler 1 har de mest fornøyde boligselgerne. BI* har spurt boligselgere i hele landet om hvor fornøyde de var med sin megler, om deres forventninger ble innfridd og om de ville bruke samme megler hvis de skal selge igjen. Vi er stolte av at våre kunder rangerer oss øverst. * Handelshøyskolen BI`s forskningsprosjekt Norsk Kundebarometer. Be om markedsvurdering av boligen din Når du skal kjøpe bolig er det viktig med en oversikt over midler du har til rådighet. Har du bolig som skal selges, be oss om en MeglerTakst. Den bruker du som utgangspunkt for klargjøring av finansieringen. SpareBank 1 gir kvalifiserte vurderinger Vi setter deg i kontakt med en rådgiver i SpareBank 1 som kan bistå med en vurdering av din økonomiske situasjon i forbindelse med kjøp av ny bolig. Basert på en eventuell MeglerTakst av egen bolig vil du få vite hvor mye du kan låne. For spørsmål og mer informasjon, kontakt oppdragsansvarlig for dette oppdraget. Se også våre nettsider: eiendomsmegler1.no Kontakt meg! Gjermund Svendsen-Rosendal Eiendomsrådgiver Telefon: / E-post:

28 Motta visningspåminnelse. Send em til eiendomsmegler1.no Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS Postboks HEMSEDAL Oppdragsansvarlig: Gjermund Svendsen-Rosendal Telefon: / E-post: Telefon: Telefaks:

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Vestlia. Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde. Tomt

Vestlia. Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde. Tomt Oppdragsnummer: 7111199 Vestlia Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde Adresse: Uthuslåtta II Tomt: fra ca. 750-3085 kvm, eiet tomt Prisantydning: fra kr

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk.

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk. Oppdragsnr: 70130730 SULDAL Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES Pris fra. kr 490.000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 504.576,- Tomt fra ca 419 - ca 869 kvm. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 SKEI Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 Prisantydning: 700.000,- Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Kathrine

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT

HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT TOMT HALHJEMSMARKA - OS: 28 FLOTTE BYGGEKLARE ENEBOLIGTOMTER M/UTSIKT HALHJEM 3, TRINN 2, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra 850.000,- + 2,5% dok.avg. Eierform: Selveier Tomteareal: Fra ca 650-1180 m² Prospekt

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer