Installasjon og Bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon og Bruk"

Transkript

1 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 Jacuzzi 8020 E 8020 A Installasjon og Bruk 8020 E 8020 A Utendørs Jacuzzi Meny Innhold I. Sikkerhet II. Introduksjon av moduser, display, kontroll panel og fjernkontroll

2 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 III. Forklaring av display og kontroll panel IV. Fjernkontrollen, forklaring av filter skifte V. Viktige detaljer, vann kvalitet tips, elektriske parameter Beskrivelse av systemet Ⅰ. Sikkerhet Fare Symbol Dette symbolet står som en påminnelse om at dette produktet har farlig spenning! Varsel symbol Dette symbolet står som en påminnelse om at dette produktet inneholder viktig operasjons- og vedlikeholds instruksjoner! Varsel 1. For å unngå brann eller elektriske feil, vennligst hold elektronikk/ styringsboks lukket, ha alltid beskyttelse lokket på. Det finnes høye spenninger inne i styrings boksen derfor er det viktig at lokket alltid er på. Når feil oppstår er det viktig å kontakte kvalifiserte reparatører ( Kontakt kjøps stedet) Viktig 2. Vennligst gjennomgå denne manualen nøye for å lære den elektroniske styringen av badet, og alle funksjonene.

3 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER Etter å ha gjennomgått denne manualen, vennligst legg den et trygt, og lett tilgjengelig sted, for å lettere kunne ta en titt i fremtiden. Når feil oppstår, ta omgående kontakt med kjøps stedet. Dette er særlig viktig om vinteren- og ellers når det er kaldt. Bruk 1. Ved sjelden bruk, anbefales det å sette ned gradene i badet for å spare strøm ( pga systemets anti frys beskyttelse, vil badet aldri gå under 9*C) 2. Før du slår på strømmen er det viktig at alle koblinger og strømledninger har blitt koblet nøyaktig- samt av det er fylt på vann OVER FILTERET. 3. Vennligst ta godt vare på denne manualen, slik at du alltid har den tilgjengelig dersom du trenger den. II. Kort introduksjon 1. Generell beskrivelse av funksjoner

4 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER Funksjoner No. Economy & Advance ( E & A) Strøm Referanser 1. Vann Pumpe 1 2HPx1 (E+A) X 2. Vann Pumpe2 2HPx1 (A) X 3. Luft pumpe ( Boble pumpe) 700W (A) X 4. Sirkulasjons pumpe PUMP3 185W X 5. Lys diode/dioder Max 20W X 6. Termostatstyrt Varme/Temperatur 3kW Innstilling/forvarming Titanium varmer X 7. Fahrenheit grader/celsius grader X 8. Ozon Desinfeksjon X 9. FM digital tuning radio X 10. AUX Inngang X 11. Klokke Vis/ttid minne etter avslåing /tidsinnstilling X 12. Lås X 13. Forhindre frostskader X 14. Tidsintervall ved vann sirkulasjon X 15. Nivå kontroll av vann X 16. Fjernkontroll X 17. Dobbel effektforsterker utgang X 18. Temperatur sensor X 19. Vann inntakt ventil Ikke i bruk Operasjonsmodus Det finnes tre operasjonsmoduser. 1) Modus1: pumpe-1 pumpe-2 pumpe-3 Sirkulasjons pumpe og termostatstyrt varme jobber sammen. 2) Modus2:pumpe-1 pumpe-2 og vind pumpen jobber sammen når: pumpe-1 eller pumpe-2 eller vind pumpen jobber. Pumpe-3 kan ikke jobbe når: Termostatstyrt varme funksjoner starter, når pumpe-3 starter før termostatstyrt varme, og når pumpe-1, pumpe-2 og vind pumpen stopper. 3) Modus3:pumpe-1 pumpe-2 pumpe-3 and Sirkulasjons pumpe arbeider sammen, når den termostatstyrte varmefunksjonen starter stopper pumpe-1, pumpe-2, pumpe-3 Disse funksjonene er tenkt brukt ved forskjellige strømkurser. Modus 1 32A kurs Modus 2 25A kurs Modus 3 16A kurs

5 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 4) Disse 3 operasjonsmodusene kan bli valgt når systemet er avslått på kontrollpanelet ved å trykke: og, gjort riktig vil skjermen vise, eller eller,ved å fortsette å trykke, vil disse tallene bli vist stående i en sirkel. står for modus-1, står for modus-2, står for modus Viktig: Vann pumpe (ne), luft pumpe, sirkulasjons pumpe og den termostatstyrte varmefunksjonen vil ta en pause på 20 minutter etter 3 timer og 40 minutters arbeid. Når Anti frys funksjonen har slått inn,vil den termostatstyrte varmefunksjonen alltid være på, sammen med sirkulasjons pumpen til gradene i badet overstiger ca 9*C. Hvis systemet står på er det bare å trykke på de korresponderende knappene for å hoppe over pausen og starte opp funksjonene på nytt. 4. Inkludert i kontrollsystemet: 1) Elektrisk styrings boks 2) Kontrollpanel ( med tastatur og display) 3) Infrarød fjernkontroll 5. Informasjon rundt den elektroniske styringen: 1) Spenning :AC220V 2) Spenningsvidde::AC180V ~ AC248V 3) Effekt :50HZ 4) Kontrollert strøm :<55A (Max) 5) Forbruk :<15W (all loads OFF) 6) Temperatur :+5 ~ +40 7) Radio følsomhet:20 dbµv 8) Transformatoren møter standarden satt av IEC på 1500 volt

6 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER LCD panelet viser følgende informasjon: ) Symbolet for pumpe1 2) Symbolet for pumpe2 3) Symbolet for pumpe3 4) Symbolet for luft pumpe 5) Symbolet og innstillingen til lampen 6) Klokke display 7) Symbolet for lås 8) Symbolet for klokke 9) Symbolet for FM 10) Symbolet for volum og volumverdi 11) Symbolet for frekvensminne og 12) Symbolet for frekvens 13) VU meter (lyd) 14) VU meter (lyd) 15) Temperatur 16) Termostatstyrt varme nedtelling og nedtelling på vann syklus 17) Symbolet for den termostatstyrte varmefunksjonen på 18) Symbolet for Ozon generator på 19) Grader celsius 20) Grader fahrenhei frekvensverdi Hva er styrt av kontrollsystemet? 1) Vann Pumpe (er):ac230v/2hp 2) Sirkulasjons pumpe (filtreringspumpen):ac230v/ 185W

7 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 3) Luft pumpe (A):AC230V/1HP 4) Vann nivå følere 5) Termostatstyrt varme element:ac230v/3000w 6) Ozon generatoren:ac12v/8w 7) Led Lys 8) Radio / CD funksjoner Schematic Diagram of Control Panel time-lapse water cycle time-lapse heating thermostatic heating Fahrenheit degree/celsius degree time setting lamp ozone wind pipe water pump surf-1 water pump surf-2 water pump surf-3 station storage/select frequency minus/volume minus / function switch frequency plus /Volume plus power switch Schematic Diagram of Remote Controller

8 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 Power FM/CD Frequency minus Volume minus Frequency storage/select PUMP 1 PUMP 2 Blower Time-lapse water cycle Ozone Frequency plus volume plus Function switch Pump 3 Time-lapse heating Thermostatic Heating Lamp

9 III Kontroll/LCD panelet: 1 Når badet er koblet opp og kontroll panelet er i gang vil et LCD display vise deg tiden og temperaturen i badet. 2 Ved bruke av knappene på kontroll panelet vil det ved hvert trykk gi fra seg en gjenkjennelig lyd. ( biip) 3 Av/På 3.1 Trykk for å starte systemet, LCD skjermen vil da lyse opp og badet vil være i gang. Gjør det samme for å slå av badet. 4 Lampe( E) - LED i vannlinje + lampe(a) 4.1 Når systemet er på,trykk for å skru på lyset,skjermen vil da vise deg symbolet. Trykk den samme knappen igjen for å skru av lyset, du vil da se at symbolet forsvinner fra skjermen. 5 Ozon generator 5.1 Når systemet er på, trykk,for å starte funksjonen, skjermen vil da vise deg dette symbolet. Trykk på den samme knappen igjen for å skru av funksjonen, du vil da se at symbolet, forsvinner fra skjermen minutter etter at ozon funksjonen har blitt aktivert vil funksjonen skru seg av og symbolet, vil forsvinne fra skjermen. 6 Boble pumpe ( A) 6.1 Boble funksjon når det er korrekt mengde* vann i badet: ( *Kontrolleres av vann sensorer automatisk) Når systemet er i gang, trykk for å starte funksjonen,skjermen vil da vise deg dette symbolet. Trykk på den samme knappen igjen for å skru av funksjonen, da vil du se at symbolet, forsvinner fra skjermen.

10 6.2 Det finnes to moduser når det er for lite vann i badet: Modus1:Alt for lite vann i badet: Trykk for å starte boble pumpen hvor standard tid er 30 sekunder ved for lite vann. LCD vil da vise en nedtelling fra 30 og symbolet,. Trykk for å stoppe pumpen Hvis ingen annen pumpe står og går etter disse 30 sekundene vil systemet slå seg av, og symbolet, forsvinne. Modus2:Hvis vannivået er lavere enn minimum kravet satt for at funksjonen skal fungere vil funksjonen fungere på samme måte som i modus 1. Hvis badet befinner seg i denne tilstanden vil skjermen fortsette å vise symbolet,men hvis vann nivået ikke stiger over minimumskravet innen 30 sekunder vil pumpen skru seg av, som i funksjon 1. Hvis vannivået stiger over minimumskravet innen 30 sekunder vil pumpen fortsette å blåse. 7 Termostatstyrt varme 7.1 Vannnivå følerne som finnes i badet, vil beskytte varme element fra å overopphete og sirkulasjons pumpe fra å gå tørr. Varme elementet har i tilegg en egen trykkføler som føler på vanngjennom strømmingen i elementet. dette også for å beskytte varme elementet fra å overopphete. VIKTIG : Sørg alltid for at filteret tillater god vann gjennomstrømming, ha alltid ett ekstra filter tilgjenglig. Ved førstegangs bruk vil innstilt standard temperatur være på 37 o C(99 ). Etter bruk, altså etter første gang du har egendefinert innstillingene vil temperaturen være det du sist definerte. 7.2 Når systemet er i gang, trykk, dersom vann nivået er ok og temperaturen er 1 grad lavere eller mer enn den innstilte temperaturen vil sirkulasjons pumpe (pumpe-3) automatisk starte. Da vil skjermen vise, samtidig som at vil blinke. Etter 10 sek vil varme elementet slås på og LCD display lyser konstant. 7.3 Når systemet sjekker vann temperaturen, og den er 1 grad høyere en den innstilte temperaturen vil den termostatstyrte varmefunksjonen automatisk stoppe. Samtidig vil blinke, og 10 sekunder etter vil Page 1

11 filtreringspumpen (pumpe-3) automatisk stoppe og vil forsvinne fra skjermen. 7.4 Når systemet igjen sjekker temperaturen, og finner at vann temperaturen har gått ned 1 grad, vil sirkulasjons pumpen starte, og 10 sek senere vil varmeelementet starte. 7.4 Dersom vann nivået er for lavt vil den termostatstyrte varmefunksjonen automatisk stoppe. Samtidig vil blinke, og 10 sekunder etter vil filtreringspumpen (pumpe-3) automatisk stoppe og vil forsvinne fra skjermen. Når systemet igjen sjekker vann nivået, og finner at vann nivået er korrekt vil nevnte funksjoner gjenoppta sitt arbeid og du ville kunne se de korresponderende symbolene på skjermen. 7.5 Når den termostatstyrte varmefunksjonen er på, trykk,for å avbryte funksjonen, da vil symbolet forsvinne, og 10 sekunder etter vil filtreringspumpen (pumpe-3) stoppe vil forsvinne fra skjermen. 7.5 VIKTIG: FROST SIKRING:Når systemet er på, men badet er avslått vil funksjonen som hindrer frostskader automatisk starte hvis systemet oppdager at temperaturen i vannet er lavere enn 6 grader. Da vil den termostatstyrte varmefunksjonen og filtreringspumpen automatisk starte, og fortsette å arbeide til temperaturen har steget til 9 grader. Det er særdeles viktig at filteret har god gjennomstrømming av vann, særlig i vinter halvåret, eller når det er kulde grader. Store skader på badet kan oppstå dersom filteret går tett når det er kuldegrader. Sørg alltid for å rense filteret regelmessig, og å ha et ekstra filter tilgjenglig. 7.6 Temperatur justeringen Når den termostatstyrte varmefunksjonen er på er standard temperatur satt ved 37 o C(99 ). Når det oppstår en feil ved termostaten vil skjermen vise dette symbolet,og den termostatstyrte varmefunksjonen vil automatisk stoppe Det finnes to enheter: Fahrenheit grader( ) og Celsius grader( ), trykk for å bytte mellom disse Ved bruk av celsius kan temperaturen bli satt mellom 30 ~42 ;Ved bruk av fahrenheit kan Page 2

12 temperaturen bli satt mellom 86 ~ Når både systemet, og den termostatstyrte varmefunksjonen er på, trykk til skjermen viser (eller ),trykk deretter på eller en gang. Temperaturen vil da synke med 1 (eller 1-2 )Maks antall grader er 42*C,Vi anbefaler 39*C som innstilt temperatur. 8 Vannpumpe (er) massasje pumper Vannpumpen(ene) inkluderer vann pumpe 1, vannpumpe 2 og vannpumpe Når systemet er på, og vannmengden i badet er ok press for å starte vannpumpe nr 1,LCD viser ; press igjen for å stoppe vannpumpe 1 og i LCD vil slukke Den samme fremgangs måten gjelder vannpumpe nr Vannpumpe nr 3 er I disse badene sirkulasjons pumpen, som blir styrt automatisk av elektronikken. Dersom den automatiske vann sensoren måler at vann mengden synker under innstilt nivå, vil pumpene automatisk stoppe, og symbolene i LCD panelet vil blinke. Alt vil fungere 100% igjen etter påfylling av vann. 9 Klokke 9.1 Når systemet er på, trykk till klokke symbolet blinker,trykk for å justere minutter,press en 10 Tastatur lås gang for å øke med 1 min.. Du kan justere mellom 0 til 59 min. Trykk for å justere timer,press en gang for å øke 1 time. Klokken har 24t visning Når systemet er på, trykk for å slå på taste låsen, alle taster er låst. Lcd viser: ;trykk og hold inne i 3 sekunder for å låse opp,ikon slukker, og taster fungerer igjen Når systemet er på, og ingen knapper har blitt brukt på 5 min, vil tastatur låsen automatisk gå på. Lcd displayet viser: ; trykk og hold inne i 3 sekunder for å låse opp. LCD ikonet slukker. Page 3

13 11 FM /CD Velger * CD/DVD spiller er ekstra utstyr sammen med LCD TV. Dersom CD/DVD ikke er montert kan CD inngangen brukes som AUX/MP3 inngang fra f.eks en Iphone eller annen lyd kilde FM /CD velger 11.2 Når systemet er på, trykk for å starte FM radio. Trykk igjen for å velge CD / AUX inngang LCD displayet vil vise. Trykk igjen for å stoppe CD/AUX og ikonet i displayet slukker Frekvens pluss knappen 11.4 Når FM radio er på, trykk, når det trykkes vil frekvensen øke ett stepp ( 50Khz), dersom knappen holdes inne i mer enn 2 sekunder vil systemet automatisk søke etter stasjoner oppover, og stoppe på neste stasjon Frekvens minus knappen Denne knappen vil søke nedover I frekvensbåndet, omvendt av pluss knappen Volum justering Når Radio eller CD/ AUX er på, trykk til blinker, trykk da eller for å justere volumet til ønsket lyd styrke Låsing av stasjoner på FM Station storage:når du har stilt inn frekvensen for radio stasjonen, trykk i 2 sekunder i displayet blinker, trykk så igjen for å velge stasjons nr, etter dette trykk og hold i 2 sekunder. Stasjonen er da låst på minneplassen Minne velger: Når FM radio er på, trykk til du kommer til riktig kanal. Nr og frekvens vil vises i LCD displayet. Ⅳ. Fjernkontroll Page 4

14 1. Når det trykkes på tasten, vil beep lyden komme, samme som når det trykkes på panelet på badet. 2. Funkjonen på knappene på fjernkontrollen er lik funksjonen på panelet på badet. Ⅴ VIKTIG For at Deres Jacuzzi skal fungere problem fritt i mange år er det viktig at følgende råd følges før og under bruk: 1. Kunden er ansvarlig for at badet blir korrekt installert, og at installatøren følger gjeldene regler for montering av utendørs enheter. 2. Vi anbefaler at det legges opp 3 X 6mm2 kabler og at det brukes 32A treg automatsikring ( Advance) 25A treg (economy). Begge med jordfeilvarsler etter gjeldende krav. 3. Tilkoblings kabler er montert I badet ved elektronikk / styrings boks- som du finner bak panelet under display 4. Badet er klargjort for 220V bruk. 5. Det anbefales at sammen koblingen I badet gjøres I vanntett boks. 6. Kunden må under ingen omstendigheter gjøre dette selv, dette må gjøres av kvalifisert personell. 7. Etter att badet er koblet til 220V settes paneler på plass igjen. 8. Fyll opp med korrekt mengde vann, ca 5-10 cm over filter topp. Legg vannslangen ned i filter kammeret når det fylles på vann, dette for å hindre luft lommer i systemet. 9. Sett strøm på badet når korrekt mengde vann er fylt opp, aldri før. 10. Når badet slås på for første gang vil innstilt temperaturen være 37*C, juster til ønsket temperatur - vi anbefaler 39* 11. Temperaturen i badet vil øke med ca 1,5*C til 2*C i timen ha tålmodighet! 12. Sørg alltid for god gjennomstrømming gjennom filteret, ha alltid et ekstra filter tilgjengelig. Store skader kan oppstå dersom filteret går tett, særlig i vinterhalvåret. Bruk gjerne filter rens for å rense/vaske filteret- følg vaske rådene på boksen. 13. Garantien dekker IKKE skader som kan oppstå på grunn av tette eller tilgrodde filter. 14. Dersom du skal reise bort over lengre tid, avtal da gjerne at noen har oppsyn med badet- bytt til nytt filter før avreise. 15. Dusj alltid før bruk av badet 16. Vannkvalitet: Det finnes mange gode sider på Internett, følg rådene her, men generelt kommer du langt med klor tabletter/ pulver. Ozongeneratoren og filteret i Deres bad er meget effektivt, og vil rense badet meget godt det skal derfor ikke brukes mye kjemikalier. Page 5

15 Noen tips: PROBLEM TROLIG ÅRSAK LØSNING Algevekst For lite klor tilsatt sjokk vannet, skrubb veggene i badet. Still inn filtersyklus på 24 timer. Skyet vann Farget vann Skumming Dårlig effekt av klor Hud og øye irritasjon For lite klor tilsatt. Høy alkalinitet. Høy ph Alge vekst. Høy badebelastning Blå/grønt vann= høy ph. Brun/rødt vann= ubalanse i vann/kjemikalier En oppbygning av organisk urenheter, såperester og olje. Høyt ph og alkalinitet nivå Lav eller høy ph, lav elller høy alkalinitet, lavt klor nivå Test vannet og ta de nødvendige justeringer. For blå grønt/ test ph nivå og juster. For brun rødt / test ph,alkalinitet. Hvis nødvendig tøm badet og fyll opp igjen. Tøm vannet og vask badet og filter. Test ph og alkalinitet og gjør de nødvendige justeringer. Test ph og total alkalinitet. Test klor, hvis veldig lavt sjokk vannet. VI. Viktig Page 6

16 1) All vedlikehold og reparasjon skal utføres av kvalifisert personell, godkjent av produsenten/ importøren. Garantien bortfaller dersom dette ikke følges. 4. Elektriske parameter: (1) Ytelse: Spenning : 220VAC/50Hz Maks strømtrekk som kan bli styrt : 60A (2) Størrelse på utstyr i badet: Varme element: AC220V/3000W Vann pumpe 1: Vann pumpe 2 : Sirkulasjons pumpe: Luft pumpe: LED lamper: AC220V/ 1800W AC220V/ 1800W AC220V/ 185W AC220V/700W AC12V/8W. Ozon generator: AC12V/15W Størrelse på bad : 220cm x 220cmx 94cm Antall liter: 1480l Tørrvekt: 380kg Antall dyser: 32 ( E) 61(A) Temp maks: 42*C Beskyttelse termostat: 45*C og 55*C Vann trykk bryter: 0,035Mpa ( i varme element) Radio: 1) Frekvens område: FM 87.0~108.0MHz 2) Utgangs effekt: 2x 25W 3) Høytalere: 8Ω Marine høytalere Page 7

17 Følgende gjøres ved filter skifte/ Rengjøring: 1.Ta av beskyttelse plastiken rundt filteret, og sett det ned I filter kammeret 2.PULL OUT THE FILTRATION TUCK NET 2.Sett filteret godt ned, skru ned hylse over. 1. Vann temperatur i Spa (2200*2200) vill gå opp 1 til 2 /i timen, raskere når gradene i badet øker. 2. Ha alltid lokket på når badet ikke er i bruk. Lokket isolerer meget godt slik at varme tapet blir minimalt- samt at det beskytter mot urenheter, blader, bøss etc. Bruk låsene som er med for å feste lokket til badet, bruk koden slik at barn ikke kan åpne. 3. Sørg for at lokket er fritt for snø under vinteren, gå ikke på lokket- la ikke barn leke på lokket. 4. Sørg for å ha god gjennomstrømming I filteret, ha alltid ekstra filter tilgjengelig. Dette er meget viktig, særlig når det er kaldt. 5. Personer med hjerte/ blodtrykks lidelser, eldre personer, gravide og barn skal ha tilsyn ved bruk av bad. 6. Bruk av alkohol, narkotika eller medikamenter kan medføre fare ved bruk av bad. 7. Sjekk at vannet flyter godt ut av dyser under bruk, og at det ikke er ulyder i pumper. 8. Sjekk alltid temperaturen med en hand før du eller andre entrer badet, dette for å sjekke at vannet ikke er for varmt eller for kaldt. 9. Vi anbefaler 38*C -39*C i vannet under bruk 10. Temperaturen i badet kan synke under bruk pga varme tap dersom det er kaldt ute, dette er helt normalt 11. Vi anbefaler at filteret renset/vaskes med filterrens hver 2. uke dersom badet er ofte i bruk. Ha alltid 1stk ekstra Page 8

18 filter i reserve 12. Sørg for alltid å ha nok vann I badet. Elektronikken vil slå pumper av dersom vannstanden er for lav. Elektronikken vil automatisk slå på pumper igjen når korrekt vann mengde er i badet. 13. Fyll opp med vann til filter shimmer. Viktig: Bruker manualen er kan endres under tid, sjekk våre Internett sider for siste utgave av denne manualen. Page 9

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer