Installasjon og Bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon og Bruk"

Transkript

1 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 Jacuzzi 8020 E 8020 A Installasjon og Bruk 8020 E 8020 A Utendørs Jacuzzi Meny Innhold I. Sikkerhet II. Introduksjon av moduser, display, kontroll panel og fjernkontroll

2 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 III. Forklaring av display og kontroll panel IV. Fjernkontrollen, forklaring av filter skifte V. Viktige detaljer, vann kvalitet tips, elektriske parameter Beskrivelse av systemet Ⅰ. Sikkerhet Fare Symbol Dette symbolet står som en påminnelse om at dette produktet har farlig spenning! Varsel symbol Dette symbolet står som en påminnelse om at dette produktet inneholder viktig operasjons- og vedlikeholds instruksjoner! Varsel 1. For å unngå brann eller elektriske feil, vennligst hold elektronikk/ styringsboks lukket, ha alltid beskyttelse lokket på. Det finnes høye spenninger inne i styrings boksen derfor er det viktig at lokket alltid er på. Når feil oppstår er det viktig å kontakte kvalifiserte reparatører ( Kontakt kjøps stedet) Viktig 2. Vennligst gjennomgå denne manualen nøye for å lære den elektroniske styringen av badet, og alle funksjonene.

3 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER Etter å ha gjennomgått denne manualen, vennligst legg den et trygt, og lett tilgjengelig sted, for å lettere kunne ta en titt i fremtiden. Når feil oppstår, ta omgående kontakt med kjøps stedet. Dette er særlig viktig om vinteren- og ellers når det er kaldt. Bruk 1. Ved sjelden bruk, anbefales det å sette ned gradene i badet for å spare strøm ( pga systemets anti frys beskyttelse, vil badet aldri gå under 9*C) 2. Før du slår på strømmen er det viktig at alle koblinger og strømledninger har blitt koblet nøyaktig- samt av det er fylt på vann OVER FILTERET. 3. Vennligst ta godt vare på denne manualen, slik at du alltid har den tilgjengelig dersom du trenger den. II. Kort introduksjon 1. Generell beskrivelse av funksjoner

4 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER Funksjoner No. Economy & Advance ( E & A) Strøm Referanser 1. Vann Pumpe 1 2HPx1 (E+A) X 2. Vann Pumpe2 2HPx1 (A) X 3. Luft pumpe ( Boble pumpe) 700W (A) X 4. Sirkulasjons pumpe PUMP3 185W X 5. Lys diode/dioder Max 20W X 6. Termostatstyrt Varme/Temperatur 3kW Innstilling/forvarming Titanium varmer X 7. Fahrenheit grader/celsius grader X 8. Ozon Desinfeksjon X 9. FM digital tuning radio X 10. AUX Inngang X 11. Klokke Vis/ttid minne etter avslåing /tidsinnstilling X 12. Lås X 13. Forhindre frostskader X 14. Tidsintervall ved vann sirkulasjon X 15. Nivå kontroll av vann X 16. Fjernkontroll X 17. Dobbel effektforsterker utgang X 18. Temperatur sensor X 19. Vann inntakt ventil Ikke i bruk Operasjonsmodus Det finnes tre operasjonsmoduser. 1) Modus1: pumpe-1 pumpe-2 pumpe-3 Sirkulasjons pumpe og termostatstyrt varme jobber sammen. 2) Modus2:pumpe-1 pumpe-2 og vind pumpen jobber sammen når: pumpe-1 eller pumpe-2 eller vind pumpen jobber. Pumpe-3 kan ikke jobbe når: Termostatstyrt varme funksjoner starter, når pumpe-3 starter før termostatstyrt varme, og når pumpe-1, pumpe-2 og vind pumpen stopper. 3) Modus3:pumpe-1 pumpe-2 pumpe-3 and Sirkulasjons pumpe arbeider sammen, når den termostatstyrte varmefunksjonen starter stopper pumpe-1, pumpe-2, pumpe-3 Disse funksjonene er tenkt brukt ved forskjellige strømkurser. Modus 1 32A kurs Modus 2 25A kurs Modus 3 16A kurs

5 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 4) Disse 3 operasjonsmodusene kan bli valgt når systemet er avslått på kontrollpanelet ved å trykke: og, gjort riktig vil skjermen vise, eller eller,ved å fortsette å trykke, vil disse tallene bli vist stående i en sirkel. står for modus-1, står for modus-2, står for modus Viktig: Vann pumpe (ne), luft pumpe, sirkulasjons pumpe og den termostatstyrte varmefunksjonen vil ta en pause på 20 minutter etter 3 timer og 40 minutters arbeid. Når Anti frys funksjonen har slått inn,vil den termostatstyrte varmefunksjonen alltid være på, sammen med sirkulasjons pumpen til gradene i badet overstiger ca 9*C. Hvis systemet står på er det bare å trykke på de korresponderende knappene for å hoppe over pausen og starte opp funksjonene på nytt. 4. Inkludert i kontrollsystemet: 1) Elektrisk styrings boks 2) Kontrollpanel ( med tastatur og display) 3) Infrarød fjernkontroll 5. Informasjon rundt den elektroniske styringen: 1) Spenning :AC220V 2) Spenningsvidde::AC180V ~ AC248V 3) Effekt :50HZ 4) Kontrollert strøm :<55A (Max) 5) Forbruk :<15W (all loads OFF) 6) Temperatur :+5 ~ +40 7) Radio følsomhet:20 dbµv 8) Transformatoren møter standarden satt av IEC på 1500 volt

6 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER LCD panelet viser følgende informasjon: ) Symbolet for pumpe1 2) Symbolet for pumpe2 3) Symbolet for pumpe3 4) Symbolet for luft pumpe 5) Symbolet og innstillingen til lampen 6) Klokke display 7) Symbolet for lås 8) Symbolet for klokke 9) Symbolet for FM 10) Symbolet for volum og volumverdi 11) Symbolet for frekvensminne og 12) Symbolet for frekvens 13) VU meter (lyd) 14) VU meter (lyd) 15) Temperatur 16) Termostatstyrt varme nedtelling og nedtelling på vann syklus 17) Symbolet for den termostatstyrte varmefunksjonen på 18) Symbolet for Ozon generator på 19) Grader celsius 20) Grader fahrenhei frekvensverdi Hva er styrt av kontrollsystemet? 1) Vann Pumpe (er):ac230v/2hp 2) Sirkulasjons pumpe (filtreringspumpen):ac230v/ 185W

7 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 3) Luft pumpe (A):AC230V/1HP 4) Vann nivå følere 5) Termostatstyrt varme element:ac230v/3000w 6) Ozon generatoren:ac12v/8w 7) Led Lys 8) Radio / CD funksjoner Schematic Diagram of Control Panel time-lapse water cycle time-lapse heating thermostatic heating Fahrenheit degree/celsius degree time setting lamp ozone wind pipe water pump surf-1 water pump surf-2 water pump surf-3 station storage/select frequency minus/volume minus / function switch frequency plus /Volume plus power switch Schematic Diagram of Remote Controller

8 Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 Power FM/CD Frequency minus Volume minus Frequency storage/select PUMP 1 PUMP 2 Blower Time-lapse water cycle Ozone Frequency plus volume plus Function switch Pump 3 Time-lapse heating Thermostatic Heating Lamp

9 III Kontroll/LCD panelet: 1 Når badet er koblet opp og kontroll panelet er i gang vil et LCD display vise deg tiden og temperaturen i badet. 2 Ved bruke av knappene på kontroll panelet vil det ved hvert trykk gi fra seg en gjenkjennelig lyd. ( biip) 3 Av/På 3.1 Trykk for å starte systemet, LCD skjermen vil da lyse opp og badet vil være i gang. Gjør det samme for å slå av badet. 4 Lampe( E) - LED i vannlinje + lampe(a) 4.1 Når systemet er på,trykk for å skru på lyset,skjermen vil da vise deg symbolet. Trykk den samme knappen igjen for å skru av lyset, du vil da se at symbolet forsvinner fra skjermen. 5 Ozon generator 5.1 Når systemet er på, trykk,for å starte funksjonen, skjermen vil da vise deg dette symbolet. Trykk på den samme knappen igjen for å skru av funksjonen, du vil da se at symbolet, forsvinner fra skjermen minutter etter at ozon funksjonen har blitt aktivert vil funksjonen skru seg av og symbolet, vil forsvinne fra skjermen. 6 Boble pumpe ( A) 6.1 Boble funksjon når det er korrekt mengde* vann i badet: ( *Kontrolleres av vann sensorer automatisk) Når systemet er i gang, trykk for å starte funksjonen,skjermen vil da vise deg dette symbolet. Trykk på den samme knappen igjen for å skru av funksjonen, da vil du se at symbolet, forsvinner fra skjermen.

10 6.2 Det finnes to moduser når det er for lite vann i badet: Modus1:Alt for lite vann i badet: Trykk for å starte boble pumpen hvor standard tid er 30 sekunder ved for lite vann. LCD vil da vise en nedtelling fra 30 og symbolet,. Trykk for å stoppe pumpen Hvis ingen annen pumpe står og går etter disse 30 sekundene vil systemet slå seg av, og symbolet, forsvinne. Modus2:Hvis vannivået er lavere enn minimum kravet satt for at funksjonen skal fungere vil funksjonen fungere på samme måte som i modus 1. Hvis badet befinner seg i denne tilstanden vil skjermen fortsette å vise symbolet,men hvis vann nivået ikke stiger over minimumskravet innen 30 sekunder vil pumpen skru seg av, som i funksjon 1. Hvis vannivået stiger over minimumskravet innen 30 sekunder vil pumpen fortsette å blåse. 7 Termostatstyrt varme 7.1 Vannnivå følerne som finnes i badet, vil beskytte varme element fra å overopphete og sirkulasjons pumpe fra å gå tørr. Varme elementet har i tilegg en egen trykkføler som føler på vanngjennom strømmingen i elementet. dette også for å beskytte varme elementet fra å overopphete. VIKTIG : Sørg alltid for at filteret tillater god vann gjennomstrømming, ha alltid ett ekstra filter tilgjenglig. Ved førstegangs bruk vil innstilt standard temperatur være på 37 o C(99 ). Etter bruk, altså etter første gang du har egendefinert innstillingene vil temperaturen være det du sist definerte. 7.2 Når systemet er i gang, trykk, dersom vann nivået er ok og temperaturen er 1 grad lavere eller mer enn den innstilte temperaturen vil sirkulasjons pumpe (pumpe-3) automatisk starte. Da vil skjermen vise, samtidig som at vil blinke. Etter 10 sek vil varme elementet slås på og LCD display lyser konstant. 7.3 Når systemet sjekker vann temperaturen, og den er 1 grad høyere en den innstilte temperaturen vil den termostatstyrte varmefunksjonen automatisk stoppe. Samtidig vil blinke, og 10 sekunder etter vil Page 1

11 filtreringspumpen (pumpe-3) automatisk stoppe og vil forsvinne fra skjermen. 7.4 Når systemet igjen sjekker temperaturen, og finner at vann temperaturen har gått ned 1 grad, vil sirkulasjons pumpen starte, og 10 sek senere vil varmeelementet starte. 7.4 Dersom vann nivået er for lavt vil den termostatstyrte varmefunksjonen automatisk stoppe. Samtidig vil blinke, og 10 sekunder etter vil filtreringspumpen (pumpe-3) automatisk stoppe og vil forsvinne fra skjermen. Når systemet igjen sjekker vann nivået, og finner at vann nivået er korrekt vil nevnte funksjoner gjenoppta sitt arbeid og du ville kunne se de korresponderende symbolene på skjermen. 7.5 Når den termostatstyrte varmefunksjonen er på, trykk,for å avbryte funksjonen, da vil symbolet forsvinne, og 10 sekunder etter vil filtreringspumpen (pumpe-3) stoppe vil forsvinne fra skjermen. 7.5 VIKTIG: FROST SIKRING:Når systemet er på, men badet er avslått vil funksjonen som hindrer frostskader automatisk starte hvis systemet oppdager at temperaturen i vannet er lavere enn 6 grader. Da vil den termostatstyrte varmefunksjonen og filtreringspumpen automatisk starte, og fortsette å arbeide til temperaturen har steget til 9 grader. Det er særdeles viktig at filteret har god gjennomstrømming av vann, særlig i vinter halvåret, eller når det er kulde grader. Store skader på badet kan oppstå dersom filteret går tett når det er kuldegrader. Sørg alltid for å rense filteret regelmessig, og å ha et ekstra filter tilgjenglig. 7.6 Temperatur justeringen Når den termostatstyrte varmefunksjonen er på er standard temperatur satt ved 37 o C(99 ). Når det oppstår en feil ved termostaten vil skjermen vise dette symbolet,og den termostatstyrte varmefunksjonen vil automatisk stoppe Det finnes to enheter: Fahrenheit grader( ) og Celsius grader( ), trykk for å bytte mellom disse Ved bruk av celsius kan temperaturen bli satt mellom 30 ~42 ;Ved bruk av fahrenheit kan Page 2

12 temperaturen bli satt mellom 86 ~ Når både systemet, og den termostatstyrte varmefunksjonen er på, trykk til skjermen viser (eller ),trykk deretter på eller en gang. Temperaturen vil da synke med 1 (eller 1-2 )Maks antall grader er 42*C,Vi anbefaler 39*C som innstilt temperatur. 8 Vannpumpe (er) massasje pumper Vannpumpen(ene) inkluderer vann pumpe 1, vannpumpe 2 og vannpumpe Når systemet er på, og vannmengden i badet er ok press for å starte vannpumpe nr 1,LCD viser ; press igjen for å stoppe vannpumpe 1 og i LCD vil slukke Den samme fremgangs måten gjelder vannpumpe nr Vannpumpe nr 3 er I disse badene sirkulasjons pumpen, som blir styrt automatisk av elektronikken. Dersom den automatiske vann sensoren måler at vann mengden synker under innstilt nivå, vil pumpene automatisk stoppe, og symbolene i LCD panelet vil blinke. Alt vil fungere 100% igjen etter påfylling av vann. 9 Klokke 9.1 Når systemet er på, trykk till klokke symbolet blinker,trykk for å justere minutter,press en 10 Tastatur lås gang for å øke med 1 min.. Du kan justere mellom 0 til 59 min. Trykk for å justere timer,press en gang for å øke 1 time. Klokken har 24t visning Når systemet er på, trykk for å slå på taste låsen, alle taster er låst. Lcd viser: ;trykk og hold inne i 3 sekunder for å låse opp,ikon slukker, og taster fungerer igjen Når systemet er på, og ingen knapper har blitt brukt på 5 min, vil tastatur låsen automatisk gå på. Lcd displayet viser: ; trykk og hold inne i 3 sekunder for å låse opp. LCD ikonet slukker. Page 3

13 11 FM /CD Velger * CD/DVD spiller er ekstra utstyr sammen med LCD TV. Dersom CD/DVD ikke er montert kan CD inngangen brukes som AUX/MP3 inngang fra f.eks en Iphone eller annen lyd kilde FM /CD velger 11.2 Når systemet er på, trykk for å starte FM radio. Trykk igjen for å velge CD / AUX inngang LCD displayet vil vise. Trykk igjen for å stoppe CD/AUX og ikonet i displayet slukker Frekvens pluss knappen 11.4 Når FM radio er på, trykk, når det trykkes vil frekvensen øke ett stepp ( 50Khz), dersom knappen holdes inne i mer enn 2 sekunder vil systemet automatisk søke etter stasjoner oppover, og stoppe på neste stasjon Frekvens minus knappen Denne knappen vil søke nedover I frekvensbåndet, omvendt av pluss knappen Volum justering Når Radio eller CD/ AUX er på, trykk til blinker, trykk da eller for å justere volumet til ønsket lyd styrke Låsing av stasjoner på FM Station storage:når du har stilt inn frekvensen for radio stasjonen, trykk i 2 sekunder i displayet blinker, trykk så igjen for å velge stasjons nr, etter dette trykk og hold i 2 sekunder. Stasjonen er da låst på minneplassen Minne velger: Når FM radio er på, trykk til du kommer til riktig kanal. Nr og frekvens vil vises i LCD displayet. Ⅳ. Fjernkontroll Page 4

14 1. Når det trykkes på tasten, vil beep lyden komme, samme som når det trykkes på panelet på badet. 2. Funkjonen på knappene på fjernkontrollen er lik funksjonen på panelet på badet. Ⅴ VIKTIG For at Deres Jacuzzi skal fungere problem fritt i mange år er det viktig at følgende råd følges før og under bruk: 1. Kunden er ansvarlig for at badet blir korrekt installert, og at installatøren følger gjeldene regler for montering av utendørs enheter. 2. Vi anbefaler at det legges opp 3 X 6mm2 kabler og at det brukes 32A treg automatsikring ( Advance) 25A treg (economy). Begge med jordfeilvarsler etter gjeldende krav. 3. Tilkoblings kabler er montert I badet ved elektronikk / styrings boks- som du finner bak panelet under display 4. Badet er klargjort for 220V bruk. 5. Det anbefales at sammen koblingen I badet gjøres I vanntett boks. 6. Kunden må under ingen omstendigheter gjøre dette selv, dette må gjøres av kvalifisert personell. 7. Etter att badet er koblet til 220V settes paneler på plass igjen. 8. Fyll opp med korrekt mengde vann, ca 5-10 cm over filter topp. Legg vannslangen ned i filter kammeret når det fylles på vann, dette for å hindre luft lommer i systemet. 9. Sett strøm på badet når korrekt mengde vann er fylt opp, aldri før. 10. Når badet slås på for første gang vil innstilt temperaturen være 37*C, juster til ønsket temperatur - vi anbefaler 39* 11. Temperaturen i badet vil øke med ca 1,5*C til 2*C i timen ha tålmodighet! 12. Sørg alltid for god gjennomstrømming gjennom filteret, ha alltid et ekstra filter tilgjengelig. Store skader kan oppstå dersom filteret går tett, særlig i vinterhalvåret. Bruk gjerne filter rens for å rense/vaske filteret- følg vaske rådene på boksen. 13. Garantien dekker IKKE skader som kan oppstå på grunn av tette eller tilgrodde filter. 14. Dersom du skal reise bort over lengre tid, avtal da gjerne at noen har oppsyn med badet- bytt til nytt filter før avreise. 15. Dusj alltid før bruk av badet 16. Vannkvalitet: Det finnes mange gode sider på Internett, følg rådene her, men generelt kommer du langt med klor tabletter/ pulver. Ozongeneratoren og filteret i Deres bad er meget effektivt, og vil rense badet meget godt det skal derfor ikke brukes mye kjemikalier. Page 5

15 Noen tips: PROBLEM TROLIG ÅRSAK LØSNING Algevekst For lite klor tilsatt sjokk vannet, skrubb veggene i badet. Still inn filtersyklus på 24 timer. Skyet vann Farget vann Skumming Dårlig effekt av klor Hud og øye irritasjon For lite klor tilsatt. Høy alkalinitet. Høy ph Alge vekst. Høy badebelastning Blå/grønt vann= høy ph. Brun/rødt vann= ubalanse i vann/kjemikalier En oppbygning av organisk urenheter, såperester og olje. Høyt ph og alkalinitet nivå Lav eller høy ph, lav elller høy alkalinitet, lavt klor nivå Test vannet og ta de nødvendige justeringer. For blå grønt/ test ph nivå og juster. For brun rødt / test ph,alkalinitet. Hvis nødvendig tøm badet og fyll opp igjen. Tøm vannet og vask badet og filter. Test ph og alkalinitet og gjør de nødvendige justeringer. Test ph og total alkalinitet. Test klor, hvis veldig lavt sjokk vannet. VI. Viktig Page 6

16 1) All vedlikehold og reparasjon skal utføres av kvalifisert personell, godkjent av produsenten/ importøren. Garantien bortfaller dersom dette ikke følges. 4. Elektriske parameter: (1) Ytelse: Spenning : 220VAC/50Hz Maks strømtrekk som kan bli styrt : 60A (2) Størrelse på utstyr i badet: Varme element: AC220V/3000W Vann pumpe 1: Vann pumpe 2 : Sirkulasjons pumpe: Luft pumpe: LED lamper: AC220V/ 1800W AC220V/ 1800W AC220V/ 185W AC220V/700W AC12V/8W. Ozon generator: AC12V/15W Størrelse på bad : 220cm x 220cmx 94cm Antall liter: 1480l Tørrvekt: 380kg Antall dyser: 32 ( E) 61(A) Temp maks: 42*C Beskyttelse termostat: 45*C og 55*C Vann trykk bryter: 0,035Mpa ( i varme element) Radio: 1) Frekvens område: FM 87.0~108.0MHz 2) Utgangs effekt: 2x 25W 3) Høytalere: 8Ω Marine høytalere Page 7

17 Følgende gjøres ved filter skifte/ Rengjøring: 1.Ta av beskyttelse plastiken rundt filteret, og sett det ned I filter kammeret 2.PULL OUT THE FILTRATION TUCK NET 2.Sett filteret godt ned, skru ned hylse over. 1. Vann temperatur i Spa (2200*2200) vill gå opp 1 til 2 /i timen, raskere når gradene i badet øker. 2. Ha alltid lokket på når badet ikke er i bruk. Lokket isolerer meget godt slik at varme tapet blir minimalt- samt at det beskytter mot urenheter, blader, bøss etc. Bruk låsene som er med for å feste lokket til badet, bruk koden slik at barn ikke kan åpne. 3. Sørg for at lokket er fritt for snø under vinteren, gå ikke på lokket- la ikke barn leke på lokket. 4. Sørg for å ha god gjennomstrømming I filteret, ha alltid ekstra filter tilgjengelig. Dette er meget viktig, særlig når det er kaldt. 5. Personer med hjerte/ blodtrykks lidelser, eldre personer, gravide og barn skal ha tilsyn ved bruk av bad. 6. Bruk av alkohol, narkotika eller medikamenter kan medføre fare ved bruk av bad. 7. Sjekk at vannet flyter godt ut av dyser under bruk, og at det ikke er ulyder i pumper. 8. Sjekk alltid temperaturen med en hand før du eller andre entrer badet, dette for å sjekke at vannet ikke er for varmt eller for kaldt. 9. Vi anbefaler 38*C -39*C i vannet under bruk 10. Temperaturen i badet kan synke under bruk pga varme tap dersom det er kaldt ute, dette er helt normalt 11. Vi anbefaler at filteret renset/vaskes med filterrens hver 2. uke dersom badet er ofte i bruk. Ha alltid 1stk ekstra Page 8

18 filter i reserve 12. Sørg for alltid å ha nok vann I badet. Elektronikken vil slå pumper av dersom vannstanden er for lav. Elektronikken vil automatisk slå på pumper igjen når korrekt vann mengde er i badet. 13. Fyll opp med vann til filter shimmer. Viktig: Bruker manualen er kan endres under tid, sjekk våre Internett sider for siste utgave av denne manualen. Page 9

Skisse av kontrollpanelet Power/strøm Infrarød mottakervindu FM radiominne M1/M3 FM radiominne M2/M4 FM-radio/CD/Telefon Belysning Tun + Meny Tun - LC

Skisse av kontrollpanelet Power/strøm Infrarød mottakervindu FM radiominne M1/M3 FM radiominne M2/M4 FM-radio/CD/Telefon Belysning Tun + Meny Tun - LC Bruksanvisning - Kontrollpanel og fjernkontroll - Bruk av aroma - Termostatstyrt blandebatteri Dette dokumentet gjelder for steamdusjer med/uten boblebad på vår hjemmeside http://www.sparmax.no Sparmax

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310

VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310 VIA MONTEVERDI, 8 28100 NOVARA-ITALY UB-6035R / 6135R UB-6235 / 6220 / 6210 UB-6335 / 6320 / 6310 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND 3 1. UB-6035R / UB-6135R UB-6235

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 2 VIKTIG! Før arbeidet starter bør du lese denne bruksanvisningen nøye, og sørge for at alle instruksjoner som finnes der blir forstått og fulgt. - Termostaten bør monteres, drives og vedlikeholdes av

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Instruksjoner for bruk av bassenger

Instruksjoner for bruk av bassenger Instruksjoner for bruk av bassenger Generell informasjon Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng

Detaljer

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Brukerveiledning Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Varenr. 530 002 Innholdsfortegnelse Montering av Kari StyringsBoks... 3 Sikkerhetsprosedyre... 4 Nå kan du koble til... 4 Slik bruker du Kari StyringsBoks...

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Feilsøking. AOS og Oxybox

Feilsøking. AOS og Oxybox Feilsøking AOS og Oxybox Dette er et kort dokument som dekker våre erfaringer med typiske problemområder og forslag til test eller løsning. Vennligst gå gjennom stegene før du kontakter Nortek på support@nortek.no

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: Gjøre og IKKE gjøre : IKKE Sjokk vannet med KLORHOLDIGE kjemikalier! ( kun SpaShock ) Cyanuric syre skal ALDRI tilsettes i ditt spa! La aldri barn bade uten konstant tilsyn av voksne. Forlat aldri badet

Detaljer