KUNDEMAGASIN DESEMBER Vi gir deg verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEMAGASIN DESEMBER - 2012. Vi gir deg verden"

Transkript

1 KUNDEMAGASIN å DESEMBER Vi gir deg verden Utgiver og Utgiver redaksjonelt og redaksjonelt ansvarlig: ansvarlig: Repvåg Repvåg Kraftlag Kraftlag og InfraNord. og InfraNord. Trykk: Finnmark Trykk: Finnmark Dagblad Dagblad

2 2 KUNDEMAGASIN KUNDEMAGASIN 3 Nordvågen med m ny kabel Kjære kunder I elverksbransjen går vi inn i et spennende år. Det er stortingsvalg i 2013 og en del politikere har annonsert at de ønsker en strukturendring av vår bransje. Enkelt forklart går det ut på å redusere antall elverk. Bra vil kanskje noen tenke, for da får vi kanskje lavere nettleie. Så enkelt er det imidlertid ikke. Nødvendige nettinvesteringer blir ikke borte selv om det blir færre kraftlag. Det er mulig å spare noe på administrasjon, men det utgjør svært lite i den store sammenheng. Den største effekten vi får er at våre lokalsamfunn i Distrikts- Norge blir kvitt mange arbeidsplasser som blir sentralisert til en større enhet. En fin måte å sentralisere landet på. Legg distriktene øde og bygg opp noen store sentra. Jo færre kompetanse-arbeidsplasser vi har i Distrikts-Norge jo færre kan jobbe og bo der. Vi er gjensidig avhengig av hverandre gjennom lokal samhandling, alt fra å handle lokalt til å støtte lag og foreninger i lokalsamfunnet. For oss er det viktig at vi har liv i både Gjesvær, Tufjord og Kokelv. For å kunne utføre våre fremtidige oppgaver er vi avhengig av å klare og rekruttere medarbeidere som takler vårt tøffe klima. Takket være LOSA har vi klart å rekruttere to lærlinger til vår avdeling i Havøysund. Vi har fått testet ungdommer og fant til slutt to som takler både båttransport og arbeid på fjellet i dårlig vær. Pr. i dag har Repvåg Kraftlag fire lærlinger. En i Honningsvåg, en i Olderfjord og to i Havøysund. Også til andre stillinger har vi klart å rekruttere gode medarbeidere, og vi satser på å rekruttere arbeidstakere som har tilhørighet til vårt område. Disse er normalt de mest stabile arbeidstakerne. Fra fonds for samfunnsnyttige formål har vi i høst fordelt kr ,- til lag, foreninger og ulike prosjekter som fondsstyret definerte som samfunnsnyttige. Dette er vår måte å utbetale kjøpsutbytte til lokalsamfunnet. Det gleder meg å se at det er stor aktivitet i hele vårt forsyningsområde. Jeg t ror at bolyst blant annet henger sammen med at det finnes et variert tilbud til hele befolkningen. La oss kose oss i lag i den fine førjulstiden vi nå er inne i. Jeg vil ønske dere alle en riktig fin og fredfull julefeiring og et godt nytt år. Hilsen Oddbjørn Samuelsen elverkssjef Opprustning av høyspentlinjene til Nordvågen og Havøysund er de største prosjektene Repvåg Kraftlag SA har i 2012 og Nå er den nye strømforsyninga til Nordvågen ferdig. Vedlikehold er en stor del av arbeidshverdagen til de ansatte i Repvåg kraftlag. I år var det den seksti år gamle høyspentlinja til Nordvågen som skulle opprustes. Linja som går fra Elvedalen til Botn i Nordvågen er fra tallet, og overmoden for utskiftning. Resultatet ble en penere utsikt fri for høyspentmaster. Kablene ble nemlig gravd ned i bakken. Stabilt og sikkert Opprustninga gir Nordvågen en mye mer stabil og sikker strømforsyning. Kostnadsmessig er dette altså det største prosjektet for Repvåg Kraftlag SA i år, med en ramme på fem millioner kroner. Det var til vurdering om vi skulle bygge ny luftlinje, noe som ville være noe billigere enn kabler i bakken. Men, vi valgte å legge kablene i bakken. Denne løsningen gir det tryggeste og mest sta- bile resultatet for brukerne, sier Stein Bjørgulv Isaksen. For å få tillatelse til å gjøre et slikt arbeid i naturen, måtte planene fremlegges for alle berørte parter - hvor blant annet reindrifta skulle informeres. Alt papirarbeid er gjort, søknader er sendt og godtatt, dermed ble det igangsettelse i juni. Nå er anlegget satt i drift, og Nordvågen har nå to kabler i stedet for en linje. Fjerne den gamle linjen I løpet av vinteren vil den gamle linjen til Nordvågen bli fjernet. Denne linjen ble bygget i 1954 og var moden for utskifting. Det ble engasjert graveentreprenør som skulle grave grøftene og legge kablene. Det ble to kabler, slik at man kan kjøre strøm via den ene mens man jobber på den andre, forteller Isaksen. Og når de alt graver så legger Repvåg Kraftlag samtidig ned et fiberrør, slik at hvis det i framtiden skulle være behov for det så er det mulig å blåse inn fiber. Når kablene ligger i bakken er det bedre sikkerhet på strømmen, det er ikke væravhengig i det hele tatt. Med to kabler har man også den tryggheten at om den ene får feil, kan man bare koble over på den andre. Nå er strømbrudd bortimot en saga blott. Det kan forekomme teknisk svikt, men leveringssikkerheten er mye bedre, forteller Isaksen. Penere landskap Vi har snudd på noen steiner, og laget det som i dag ser ut som en vei i anleggsperioden. Dette har blitt et sår i naturen, men dette vil etter hvert bli borte når gresset begynner å gro her. Sikksakken blir værende der, og det er et ønske fra Turlaget at dette kan brukes som tursti, sier Isaksen og legger til at det vil aldri bli aktuelt for motoriserte kjøretøy å bruke denne veien. Elvedalen var tidligere beskjemmet med mange stolper og linjer, og Repvåg kraftlag Sa skal bidra til å fjerne alle disse. Det gjenstår noe asfaltreparasjoner samt tilsåing i gravetraseen. Traseen består omtrent av 25 stolper på en strekning av 2,5 kilometer. Vi har hatt et meget bra samarbeid med entreprenøren, og de har gjort en kjempe jobb, sier Isaksen. Repvåg Kraftlag overlater ikke alt arbeidet til graveentreprenør. Selv var de med å skjøte og trekke ut kabler, samt montere to nye nettstasjoner. En står ved vannbehandlingsanlegget, og den andre ved slippen i Nordvågen. SIKK-SAKK: Byggherren Repvåg Kraftlag har bygget ny strømtrassé som kommer ned på Vestersia i Nordvågen. FORNØYD: Nå er nordvågingene sikret strøm uansett vær, sier prosjektleder Stein Bjørgulv Isaksen. God samhandling skaper resultater DRIFTSSJEF: Victor Jensen informerer om gatelysavtalen. Vi vil ha rask melding om feil Repvåg Kraftlag ønsker meldinger om mørklagte gatelys og eventuelle større feil så tidlig som mulig. Etter at Repvåg Kraftlag i fjor sa opp gatelysavtalene med kommunene i kraftlagets ansvarsområde, er det inngått nye vedlikeholdsavtaler med kommuneadministrasjonene i Nordkapp, Porsanger, Måsøy og Kvalsund. Vi ønsker tilbakemeldinger om feil og/eller uregelmessigheter ved gatelysanleggene. Dette er viktig slik at vi lettere kan skaffe oss best mulig oversikt når vi tar våre månedlige gjennomganger for å vedlikeholde anlegg, sier driftssjef Victor Jensen. Hele dager I avtalen med kommunene heter det blant annet: «Vedlikehold på veilys utføres med økter på hele dager. Hele området skal inspiseres månedlig. Det vil si at mørke punkter skal utbedres innen en måned. Ved utfall av større kretser og flere veilys i trafikkerte områder starter utbedring ved første arbeidsdag.» «Ved større feil i nettet vil det kunne oppstå kapasitetsproblemer, noe som kan føre til en senere utbedring av feil. Dette gjelder også ved kabelfeil eller større stormskader på veilys. Veilys i områder med begrenset fremkommelighet, øyer og veiløse bygder, utbedres i forbindelse med annet arbeid.» Gjør vårt ytterste Det er med andre ord viktig at folk har forståelse for at det kan ta litt lengre tid med utbedringer i enkelt områder for eksempel i Måsøy. Men vi vil hele tiden gjøre vårt ytterste for at feil skal bli utbedret. Derfor er det uansett viktig at folk tar kontakt med oss så tidlig som mulig slik at vi får registrert alle feil, sier Jensen. Ishavskraft AS er et av selskapene Repvåg Kraftlag er medeier i. Selskapet ble stiftet i 1997 av 5 kraftlag i Finnmark. Etableringen ble gjennomført for å møte konkurransen i kraftmarkedet og sikre kundene i Finnmark gode produkter og tjenester til konkurransedyktige vilkår også i fremtiden. Etter noen skifter i eiersammensetningen er Ishavskraft i dag 100% eiet av kraftselskap i Finn- mark og Troms. Arbeidsplasser Indirekte betyr dette at Ishavskraft eies av deg og meg - av folket i Finnmark og Troms. Resultatene selskapet skaper kommer samfunnet her oppe i nord til gode, både gjennom arbeidsplasser, skatt, utbytte til eierne og nye investeringer, sier elverkssjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag. Som landsdelens største leverandør av kraft har Ishavskraft gleden av å samarbeide med mange spennende miljøer og enkeltpersoner. God samhandling med kravstore og dyktige kunder i nord har vært med å utvikle selskapet til en av landets største kraftleverandører. I år ble Ishavskraft testet i Nordens største blindtest av kundesentre og kom ut som vinner av Kundeserviceprisen i bransjen energi. At vi også gikk av med seieren totalt på tvers av 15 bransjer kom som en svært gledelig overraskelse, spesielt med tanke på at men også alle de gode kreftene som er med å skape trivsel og livsglede for både barn, unge og voksne. De kreftene som gjør det godt å leve og bo her oppe i nord, sier en engasjert markedsdirektør. Å spille på lag med miljøet betyr for Ishavskraft at det legges vekt på å drive en bærekraftig virksomhet. Gjennom Ishavskraftfondet og en rekke samarbeidspartnere bidrar vi til at positive miljøer innen kultur og idrett, og da særlig rettet mot barn og unge, får fortlandets 90 største kundesenter ble testet, sier markedsdirektør Stig A. Hanssen i Ishavskraft. Hanssen tror dette kan ha litt med «det nordnorske lynnet» å gjøre, men sier videre at en ydmyk og stolt norgesmester vil fortsette å jobbe hardt hver dag for å innfri kundenes forventninger. På lag med miljøet Med begrepet miljø mener vi omgivelser og tenker da både på det sårbare arktiske og majestetiske landskapet vi omgir oss med, sette å utvikle seg videre. Våre kunder skal vite at de har en kraftleverandør som setter spor der de bor, sier Ishavskraft har valgt å sertifisere seg etter internasjonale standarder både for miljø, kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Slik sparer du Hvordan kan du spare strøm og miljøet? Ishavskraft har som mål og å hjelpe kundene med å redusere sitt strømforbruk. Når forbruket reduseres kommer dette kundene til gode gjennom lavere strømkostnader i tillegg til den samlede miljøeffekten. Mesteparten av det private strømforbruket (ca.70%) går til oppvarming av boareal og varmtvann. Derfor er det mest å spare på dette området og her er noen enkle tips fra Ishavskraft. Hold innetemperaturen mellom grader. For hver grad du senker temperaturen sparer du ca. 5 %. Reduser varmen i rom som ikke er i bruk. Luft kort og effektivt. Installer sparedusj og begrens antall karbad...eller bad i lag! Vurder etterisolering av f.eks loft og monter tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører Bruk sparepærer utendørs og i kalde rom husk å slå av lys i rom som ikke er i bruk Ikke la apparater stå i «stand by» modus ta ut ladere til telefoner og pc mm når de ikke er i bruk PÅ LAG: Hos Ishavskraft er samhandlingen avgjørende.

3 4 KUNDEMAGASIN KUNDEMAGASIN 5 Her lærer de d for livet Skiftet beite Erik Holst (bildet) kommer helt fra Kvænangen for å være lærling i Honningsvåg. 18-åringen ble oppringt av Opplæringskontoret som spurte om han var interessert i å søke om lærlingplass hos Repvåg Kraftlag. Da jeg fikk tilslag på lærlingplass var jeg ikke tung å be, selv om jeg jobbet som elektriker ved et prosjekt i Nordreisa. Nå skal jeg bli energimontør, sier Holst som har funnet seg godt til rette på sin nye plass etter at han startet opp 1. oktober i år. Jeg trives veldig godt både på jobb og i leiligheten i Presteheia. Det er mye nytt å lære på jobb, og jeg ser ikke bort fra at jeg kan bli værende også når lærlingtiden er over, sier 18-åringen som har gått elektro i Alta og elenergi i Nordreisa. Ukependling er heller ikke noe problem. Jeg drar hjem i helgene når jeg har lyst, sier Erik Holst. Tar et krafttak for fast jobb NY SCOOTER: Pengene i år går til ny scooter. Arvid Mathisen i førersetet med elverkssjefen som passasjer. Fikk viktige kroner Arvid Mathisen sier tusen takk - bokstavelig talt. Lederen i Havøysund skiklubb vet viktigheten av sponsormidler for å kunne drive en liten klubb. I år fikk skiklubben kroner fra Repvåg Kraftlag. De tre siste årene har de mottatt til sammen kroner. Vesentlig For oss har disse bidragene vært av vesentlig betydning for at vi skal klare å holde skibua i stand, og ikke minst å kunne drifte skiløypa. Når det gjelder årets tildeling, så skal pengene gå til investering i ny snøscooter til løypelegging, sier Mathisen. Han leder en driftig klubb med 96 medlemmer. Hver onsdag i vinterhalvåret arrangerer de skicup med deltakere. I den store sammenhengen er det dansegallaen hver sommer som er den viktigste inntektskilden. For barn og unge Hele kommunen har vært dyktige når det gjelder å samle aktivitetene. Rundt skoleområdet her i Havøysund har vi arenaer for de fleste aktviteter nærmest i en armlengdes avstand. Og alt er målrettet mot barn og unge, sier Mathisen. Han har gått 30 meter bort fra klubbhuset. Nå står han midt i den renoverte lysløypa. Løypetrasseen er finansiert med 1,8 millioner kroner fra tippemidler. Lysene holdes i stand i nært samarbeid med Repvåg Kraftlags avdelingskontor. Lyssetter kirkegården PÅ LAG: Ragnar Thomassen, Eirik Albertsen og Knut Olaussen. Også i Olderfjord har man tatt inn en lærling ved Repvåg Kraftlags avdeling. Eirik Albertsen (18) har nettopp vært en tur til Reinelva for å sjekke at alt er i orden ved kraftstasjonen. Håper på jobb Målet er å bli energimontør, sier lærlingen som startet ved kraftlaget i september. Han har fullført to år elenergi i Honningsvåg. Når utdannelsen er ferdig, er planen å få jobb ved kraftlaget for mannen som kommer fra Lakselv. Jeg trives her og har fått veldig god oppfølging. Det er dette arbeidet jeg liker. Å være ute i felten med varierte arbeidsoppgaver, er slik jeg ønsker å ha det, sier Albertsen. Spennende tider Sammen med soneleder Ragnar Thomassen og montør Knut Olaussen går lærlingen spen- LÆRLING: Eirik Albertsen. nende tider i møte. Vi har hatt flere lærlinger ved avdelingen de siste årene. Det sier seg selv at det er viktig for rekrutteringen. Og så er de et lite spark bak for oss tilårskomne også, sier Thomassen. PÅ HAVØYSUNDS TAK: Vær og vind tiltaler lærlingene. Her er Havøysundgjengen sammen med elverkssjefen. Fra vens tre Oddbjørn Samuelsen, Geir Inge Hanssen, Ståle Hanssen, Adrian Sjursen, Vegard Kristiansen og Geir Arne Nergård. Adrian og Vegard er lærlinger som er plukket fra øverste hylle. I Repvåg Kraftlag har man lange tradisjoner med å ta inn lærlinger. Når har vi endelig via LOSA også fått lærlinger ved avdeling i Havøysund. Nå er det Adrian Sjursen (19) og Vegard Kristiansen (20) som finpusser kompetansen under utdannelsen. Begge har tatt førsteåret på elektrolinjen gjennom LOSA-systemet, i den to og et halvt års utdannelsen som kreves for å bli montør i det lokale kraftlaget. I oppfyllelse Håpet er helt klart å bli energimontør hos Repvåg Kraftlag når vi er ferdige med utdanningen, sier de to. Og mye tyder på at jobbdrømmen skal gå i oppfyllelse. Soneleder Geir Inge Hanssen og de ansatte ved Havøysund-avdelingen Prosedyrer På spørsmål om det ikke er en litt farlig yrkesvei de velger, har de svaret parat: Å jobbe innen elektro handler om å følge prosedyrer til punkt og prikke. Gjør man det er det ikke noe problem, sier de to. De har allerede glidd inn i det tette arbeidsmiljøet ved avdelingen. Sammen med de erfarne utgjør lærlingene både kontinuitet og utvikling. Jeg føler at vi ved avdelingen nå har forskjellige interesseområder som utfyller hverandre. Det spesielle med å jobbe i et kraftlag er at man aldri blir utlært. Slik sett går man spennende arbeidsdager i møte hele tiden. Likevel er montørene her eksperter til fingerspissene - selv om noen av montørene mangler et par fingerhar fulgt de to lærlingene over år. Vi har fulgt utviklingen til Adrian og Vegard både gjennom LOSA (lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) og sommerjobber her i avdelingen. Slik sett kan man si at vi har plukket læringene fra øverste hylle, sier Seks ansatte I Havøysund er det totalt seks ansatte - tre montører, to lærlinger og en nestleder i 50 prosent stilling ved kraftlaget. Prioriterte oppgaver har den senere tid vært bakkebetjente trafoarrangementer, fiberstrekking og linjeoppgradering. I et stort ansvarsområde er det travle dager med lange dager ute i værharde omgivelser når noe må rettes eller vedlikeholdes. Det er mye av årsaken til at vi utdanner oss til energimontører. Vi er vant til vær og vind og vil helst være ute i felten så mye som mulig. Kontorarbeid får andre ta seg av. Vi ønsker å være ute å gjøre ting vi vet er samfunnsnyttig, sier Adrian Sjursen og Vegard Kristiansen. spisser, sier soneleder Geir Inge Tilfreds Han er tilfreds med utviklingen for kraftlaget. Alarmfrekvensen har gått ned de siste årene takket være bedre kvalitet både på utstyr og vedlikehold. I det hele tatt har Repvåg Kraftlag gjort en kjempeinnsats for at øysamfunnene her ute skal ha en sikker forsyning av både strøm og signaler til tv og internett. Dessuten har vi i årenes løp utviklet et viktig samarbeid med Veolia. De har utvist stor fleksibilitet når vi på oppdrag har vært avhengige av båttransport, sier Arbeidsgjengen har tatt turen ut til vindmølleparken. Repvåg Kraftlag har eierinteresser og vedlikeholdsoppdrag også her. Det er gigantiske dimensjoner over installasjonene. Det er ikke vankelig å se at elverkssjefen også liker det han ser. Og det blåser sur vind, akkurat slik en vindmøllepark skal ha det. Det er som om det fyker litt fremtid gjennom lufta... LÆRLINGER: Vegard Kristiansen og Adrian Sjursen. I GANG: Arne Nygaard og Georg Mathisen samarbeider på kirkegården. Repvåg Kraftlag spiller på mange strenger i lokalsamfunnet. Det vet Arne Nygaard. Kirkevergen i Havøysund har fått tildelt kroner fra kraftlagets fond til lyssetting av kirkegården i kommunen. Dette er et dugnadsprosjekt i kommunen. At Repvåg Kraftlag er med på å finansiere prosjektet er vi veldig takknemlige for, sier Nygaard. En vakkert anlagt kirkegård blir dermed langt mer tilgjengelig i et værhardt lokalmiljø med stort lysbehov i vintermånedene. Sammen med Georg Mathisen er kirkevergen ute på befaring på kirkegården. De er ivrige etter å få fullført dugnadsprosjektet. Nå har tælen satt seg, så vi må nok vente til våren før vi får fullført jobben. Men ferdig skal det bli, sier de to.

4 6 KUNDEMAGASIN Kundene KUNDEMAGASIN fornøyde7 e er stabilt Elverkssjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag SA, er fornøyd med årets kundeundersøkelse. ENDELIG I HUS: Åge Flåten er glad for hjelpen fra soneleder i kraftlaget, Geir Inge Inn i varmen Grendelaget på Ingøy har lenge drømt om et venterom. Nå blir det en realitet. Åge Flåten er leder av grendelaget. Nå står venterommet så å si ferdig. Vi tok et initiativ overfor kommunen for å bygge et vente- rom på dugnad. Da vi fikk kroner i tilskudd, satte vi i gang. Samtidig var det et ønske om oppvarming. Etter at jeg fikk informasjon fra elverkssjef Oddbjørn Samuelsen at vi kunne søke om støtte til dette fra Repvåg Kraftlags fond for samfunnsnyttige formål, ble det fart på den biten også, sier Flåten. Han fakset et tilbud som gren- delaget innhentet, og fikk tilsagn om tilskudd på kroner fra kraftlaget. Det er nesten for godt til å være sant. Nå står bygget klart med strøm frem til veggen. Da gjenstår kunå få utført installasjonen, så kan ventende passasjerer gå varmere tider i møte, sier Flåten kroner til folket I år har Repvåg Kraftlag SA delt ut kroner til samfunnsnyttige formål. Her er lista over de som fikk tildelte midler: Søkere 2012 Midlene skal brukes til Nordkapp Måsøy Porsanger Kvalsund Kamøyvær Bygdelag Innkjøp av lavvo Ingøy grendeutvalg Legge inn strøm i venterom på kaia Havøysund Skiklubb Innkjøp av scooter/sporlegger Kystmuseene for kystkultur og gjenreising Nytt museumsbygg i Nordeabygget IL STIL, Porsanger Lysløype i Igeldas Lions Club Porsanger Helsesportsuka Nordvågen Idrettslag Diverse aktiviteter Nordkapp Filmfestival Filmfestivalen Roald Nilsen, Kokelv Lysglobe til kirka i Kokelv Kolvik Båtforening Tilgjengelig gjøring av Porsangerfjorden Blomsterfondet, Billefjord Kirkegård Innkjøp av material til rep av bårehus 5000 Nordkapp Pensjonistforening Tilskudd til tur 5000 Odd Holmgren Innkjøp av 2 miljøbenker til rasteplasser på Nordvågveien Nordkappfoto v/trond Trondsen Innkjøp av nytt videokamera Radio Nordkapp Tilskudd til ny sendemast Klatregruppa i HTIF v/nils Ottner Ny klatrevegg Honningsvåg Damekor Kurs med sangpedagog Nordkapp Filmfestival Filmfestivalen Havøysund Idrettslag Vedlikehold av fotballbanen Måsøy Menighet Lys på kirkegården Nordvågen Skole og ungdomskorps Innkjøp av mikrofoner Hvåg Handels og industriforening HHI Utgivelse av bok til 100 års jubileum i Nordkapp svømmeklubb Rekruttering og kurs av nye trenere HLF Nordkapp Tranportstøtte for 50 pers H-våg-Russenes-Hsund-Russenes t/r 5000 Gjesvær Bygde og idrettslag Innkjøp av varmepumpe HTIF Alliansen Ferdigstille 1 etg av flerbruksdelen og kjøp av sportsdekke Stranddalen hyttelag v/liss Eriksen Innkjøp av lekeapparater 5000 Nordvågen kystlag Innkjøp/oppgradering av sikkerhet/redningsutstyr til M/K Lykken 5000 Rolvsøy Velforening v/irene Andreassen Oppsett av gapahuk Honningsvåg skytterlag Støtte til ungdomsarbeid Måsøy kommune Innkjøp av avansert øvelsesdukke Reiseutgifter og andre aktiviteter for barn og HTIF Håndballgruppa ungdom Beboere og pårørendegruppa Vågenstua Innkjøp av material til gjerde, nedgang og skjermvegger Redningsgruppe Nordkapp Innkjøp av utstyr Nordkapp Menighet Støtte til åpen julekveld 5000 Havøysund Sjøsportklubb Innkjøp av 2 kajakker Under utplukket av kundene som skulle spørres brukte de fleste over kwh. I følge TNS gallup var det en fare for at dette ville slå negativt ut på undersøkelsen, men som Samuelsen selv sier: En kunde er en kunde, om han bruker lite eller mye strøm spiller ingen rolle, kunden skal være fornøyd. Resultatene i denne rapporten er basert på intervju med 200 husholdningskunder av Repvåg Kraftlag. Samtlige av kundene har et årlig strømforbruk på minimum kwh. Formålet med målingen har vært å kartlegge hvor tilfredse kundene er med Repvåg Kraftlag, og hva som er selskapets sterke og svake sider sett fra kundenes side. Dette er den tredje målingen TNS Gallup gjør for Repvåg Kraftlag SA. Stabilt godt fornøyde med Repvåg Kraftlag Det er stabilitet som preger årets resultater har TNS Gallup funnet ut. Kundene er jevnt over meget godt for nøyde med nettselskapet sitt. Det overordnede målet på tilfredshet (KTI) ligger fortsatt på 71 poeng. Dette er meget bra. Det er ikke mer enn 17% av de energiselskapene vi har målt fra 1996 og fram til i dag som har KTI på over 70 poeng. Svært sjelden finner vi rene nettselskap i denne kategori-en, skriver TNS i sin rapport. Kundehåndtering, informasjon og nettvirksomheten fungerer meget bra og i henhold til kundenes forventninger. Når kundene i utgangspunktet gir uttrykk for en så høy grad av tilfredshet kan det være vanskelig å peke på områder for forbedring. Når det gjelder kundehåndtering vil det viktigste for Repvåg Kraftlag være å opprettholde det positive kundefokuset som i dag gjelder i virksomheten, slår TNS Gallup fast etter undersøkelsene de har gjort. Mest fornøyd med reaksjonsevnen Det kundene er aller mest fornøyd med er Repvåg Kraftlags reaksjonsevne ved skade og måten de blir tatt i mot på av sentralbordet. På disse to områdene ligger tilfredsheten på mer enn 80 poeng. Dette er meget bra og kan knapt gjøres bedre. Også selskapets leveringssikkerhet og rutiner for varsling av brudd fungerer meget bra og i henhold til hva de aller fleste av kundene forventer. Størst fremgang på internettside Størst framgang i tilfredshet finner en på spørsmål om selskapets Internettsider. Flere av kundene har besøkt dem og flere uttrykker høy grad av tilfredshet med informasjonen de finner der. Det som skiller Repvåg Kraftlag mest fra andre energiselskap er at kundene er vesentlig mer fornøyde med selskapets varslingsrutiner ved brudd, selskapets reaksjonsevne ved skade og mottaket på sentralbordet. Når kundenes tilfredshet i utgangspunktet ligger på et så høyt nivå kan det være vanskelig å peke på områder for forbedring. Utfordringen for selskapet er å opprettholde kundenes tilfredshet på dagens nivå. Kvinner mer fornøyde en menn Med en skår på 71 poeng ligger Repvåg Kraftlag helt i toppsjiktet blant de energiselskapene her i landet med mest fornøyde kunder. Tilfredsheten med Repvåg Kraftlag er stort sett den samme på tvers av kundegrupper. Snittet for kundegruppen totalt sett er 71 poeng. Kvinner er noe mer fornøyde (74 poeng) enn menn (69 poeng). Det kan også synes som at de som ikke har hatt strømbrudd det siste året er litt mer fornøyde (72 poeng) enn de som har hatt brudd (69 poeng). Utover dette er forskjellene marginale. Nettleien - lite å gjøre med den Når du ser på hva som betyr mye for kundenes tilfredshet med kraftlaget, sier de som er spurt at nettleien betyr mindre for den totale tilfredsheten enn mange andre faktorer. Dette tar Samuelsen som et tegn på at informasjonen om hvorfor nettleien er forholdsvis høy har nådd frem til kundene. Vi har relativt få kunder og mye nett noe som gir få kwh å fordele kostnadene på, sier Samuelsen. Undersøkelsen sier at kundene mener det er på informasjonssiden at Repvåg Kraftlag SA har mest å tjene på i forhold til sine kunder. Fornøyd med mottakelsen Kunder som har vært i kontakt med Repvåg Kraftlag det siste året er meget godt fornøyde med måten de blir tatt i mot på sentralbordet, tiden det tar å komme i kontakt med noen som kan hjelpe dem, selskapets kundeforståelse og selskapets løsning av saken. Når det gjelder kundehåndtering er det viktig at Repvåg Kraftlag opprettholder det fokus selskapet har på å betjene kundene på en best mulig måte. Derimot kan selskapet gjerne rette litt mer oppmerksomhet mot informasjonen som sendes til kundene. Utfordringen gjelder den øvrige informasjonen kundene mottar. Her er det ønske om mer in- GOD MÅLING: Oddbjørn Samuelsen smiler etter kundeundersøkelsen utført av TNS Gallup. formasjon om pris, prisutvikling og prissammenligninger. Vi tror det vil være mulig med enkle midler å bringe kundenes tilfredshet opp på samme høye nivå som vi ser på de aller fleste av de øvrige områdene vi måler. Sammenlignet med målingen er Repvåg-kundene litt mindre fornøyde med prisen de betaler totalt sett. Dette kan skyldes overrepresentasjonen av kunder med høyt årlig kraftforbruk. Vi vet at kunder som har et høyt forbruk ofte er mindre fornøyde med prisen de betaler, selv om enhetsprisen per kwh er den samme uavhengig av forbruk. Kjernevirksomhet Selskapets kjernevirksomhet fungerer bra. Kundene er meget godt fornøyde med selskapets leveringssikkerhet, varslingsrutiner ved brudd og reaksjonsevne ved skade. Selskapets reaksjonsevne er hva kundene er aller mest fornøyde med i denne målingen. Sammen med reaksjonsevne ved skade er varslingsrutiner ved brudd det som skiller Repvåg Kraftlag mest fra andre nettselskap når vi måler kundenes tilfredshet. På spørsmål om leveringssikkerhet er tilfredsheten blant Repvåg-kundene på nivå med det vi gjerne ser hos nettselskapene. Elverkssjef Oddbjørn Samuelsen takker kundene for tilbakemeldingen og lover å ta signalene som er kommet.

5 KUNDEBILAG Gå ikke i kjøkken-fella Selv om man kanskje skulle tro at det oftest er levende lys som forårsaker branner i hjemmene, så er det ikke slik. De fleste branner starter på kjøkkenet, og der er tørrkoking eller brann i elektriske apparater som er den største årsaken til branner, forteller Lars Simonsen, varabrannsjef i Nordkapp kommune. Simonsen sier at vi i dag har så mye elektriske innretninger på kjøkkenet, at det er nesten utrolig. Det finnes en dings for det meste, og dette bidrar til press på strømnettet i huset. En annen ting er at hvitevarer bør tas frem og vaskes bak med jevne mellomrom, for der samler det seg både fett og støv. Det er også et faktum at de fleste branner starter på kjøkkenet. Dermed er rådet fra varabrannsjefen at man vasker elektronikk med jevne mellomrom, slår av eller aller helst tar ut kontakten når de forlater huset. Skjøteledninger er fy-fy En annen ting er skjøteledninger. Dette er ikke lov å bruke, og de kan bli varme, kortslutter og tar fyr. Dette er noe vi ikke ønsker at folk skal bruke, sier Simonsen. Det er veldig viktig å ikke overbelaste det elektriske anlegget. Man må huske på at det kan ta fyr i kontakten på veggen også om man har dårlig kontakt i denne, eller den blir overbelastet. Juletrelys Det er mye i den tradisjonelle julefeiringen som er brannfarlig, ting man ikke tenker over, sier Ingar Hermansen i Repvåg kraftlag SA. Ta jultrebelysningen for eksempel, dette er som regel seriekoblet og kortslutter en pære i den lenken, så blir det større belastning på de lyspunktene som er igjen. Dette kan føre til overbelastning, og dermed varmgang og etter hvert brann, sier Hermansen. Så slå av julebelysning om natta. Stor belastning på nettet Hermansen påpeker at de fleste hjem har stor belastning på det elektriske anlegget nå før jul, og oppfordrer alle til å sjekke sikringsskapet sitt med jevne mellomrom. Har du så gammelt anlegg at du har skrusikringer, må du kjenne på at disse ikke er varme. Er de varme, er det for stor belastning på anlegget. En annen ting man bør tenke på, er å få tatt en elsjekk. Dette er noe som gjøres av alle elektrikere, og gir rabatt hos forsikringsselskapene. Det verste kontrollørene fra Repvåg kraftlag SA ser når de er ute på inspeksjoner, er ovner, vaskemaskiner, tørketromler og lignende som er koblet til skjøteledninger. Dette er maskiner som krever mye strøm, og dette er rett og slett oppskriften på en elektrisk brann, sier Hermansen. Ikke lag mat når du ikke følger med Ikke stek, eller kok mat når du sover eller ikke er hjemme. Vi opplever at folk setter på mat til langtidssteking om natten og går å legger seg, og mat til langtidskoking/steking på dagen for så å gå seg en tur. Å steke mat om natten kan få alvorlige konsekvenser, for om det tar fyr da, blir det ikke bare materielle skader. Det kan også gå liv om du ikke klarer å våkne når det brenner. Tørrkoking på dagtid er også en vanlig årsak til brann, men da er man i alle fall våken og kan komme seg ut, det vil «bare» bli materielle skader, sier Hermansen. Man bør heller ikke vaske klær eller bruke tørketrommel og oppvaskmaskin når man sover. Tar el-sikkerheten på alvor Vi opplever uansett at folk i vårt forsyningsområde tar elsikkerheten på alvor, og de feilene vi ser mest av er feil i inntak og sikringsskap, jording og feil bruk av utstyr og materiell. Hermansen råder folk til å se på sitt elektriske anlegg og oppgradere dette om det trengs. Har du et anlegg som er fra syttitallet og bakover, BØR det oppgraderes. Man oppgraderer og pusser opp bad og kjøkken, men man har en tendens til å «glemme» strømanlegget og ledningsnettet i huset sitt. For alle som har barn, er det viktig å tenke på at alle lamper bør være fastmontert, og varmeovner bør ikke ha for høy overflatevarme. Lamper kan tippe og lage brann, og barn kan brenne seg på ovner, avslutter Hermansen. FULL KONTROLL: Ingar Hermansen ved Repvåg Kraftlag SA oppfordrer alle til å sjekke sikringer og ta el-sikkerhet på alvor. Bytter måler med et bredt smil ALLTID VELKOMMEN: Det er ingen sure miner hos kundene når Repvåg Kraftlag SA kommer på besøk. Tor Egil Markussen er her hjemme hos Rolf og Wenke Andersen. Repvåg Kraftlag SA er nå i gang med å bytte strøm-målere rundt om kring i hjemmene i Nordkapp. Denne dagen var det Rolf og Wenke Andersen som fikk besøk av Markussen, og de hadde på for- hand både kokt seg kaffe og tent stearinlys. Vi gjør dette for å tilfredsstille den nye AMS forskriften, der etter hvert kan bli forskjellige tariffer i døgnet. Vi er avhengige av å ha målere i husstandene som effektivt kan lese av dette, forteller målermontør Tor Egil Markussen i Repvåg Kraftlag. Andersens var fri for strøm i TOK STRØMMEN: Det var mørkt i under ti minutter, så var den nye måleren på plass. under ti minutter, så dette gikk fort. Markussen drar nå rundt og bytter målere i husstandene, og gjør det med et smil. Dette koster ikke kundene våre noe og hele operasjonen tar et kvarter, sier han.

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

KUNDEMAGASIN. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag og InfraNord. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag og InfraNord. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN Vi gir deg verden Honningsvåg turn- og idrettsforening og Nordkapp og omegn turlag er en av mange støttemottakere. Vi er utrolig takknemlige for støtten Repvåg Kraftlag gir til lokalsamfunnet,

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken

Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken Fra venstre: Ann Kristin Samuelsen, Svein Rune Pettersen, Bjørg Masternes, Oddbjørn Samuelsen, John Aase og Inger Anne Dokken 02.mai 1948 ser Repvåg Kraftlag dagens lys. Mye skjedde etter krigen, og byen

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. Spørsmål / kommentarer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. Spørsmål / kommentarer Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag Spørsmål / kommentarer Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger kommune 5,15% Kvalsund kommune 0,72% Fiskeindustri 25,34%

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Kundemagasin 2010. Lyset. i mørketiden. - alltid tilstede på 710 nord

Kundemagasin 2010. Lyset. i mørketiden. - alltid tilstede på 710 nord Kundemagasin 2010 Lyset i mørketiden - alltid tilstede på 710 nord Samsvarserklæring Oddbjørn Samuelsen Adm. direktør Kjære kunde 18.mai flyttet vi tilbake til Storgata 5, vårt administrasjonsbygg. Vi

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Kundemagasin nov. 2011. I vinden. som aldri før. - alltid tilstede på 710 nord

Kundemagasin nov. 2011. I vinden. som aldri før. - alltid tilstede på 710 nord Kundemagasin nov. 2011 I vinden som aldri før - alltid tilstede på 710 nord Kjære kunde Oddbjørn Samuelsen, Elverkssjef Meget fornøyde kunder Repvåg Kraftlag ønsker å være best, og de er ikke langt unna.

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne?

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no AMS: Hvis bransjen lykkes vil dette kunne skape et voldsomt løft i kraftbransjens omdømme Utsnitt

Detaljer

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo!

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! har bearbeidet tidligere informasjonsbrosjyrer og tilbyr disse nå i en ny utgave. Vi har gjort jobben for deg! Brosjyren kan

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Det er vi som har de smarte kontaktene. Home Control AS 7250 Melandsjø Mobile: +47 90 98 68 42 perh@homecontrol.no www.homecontrol.

Det er vi som har de smarte kontaktene. Home Control AS 7250 Melandsjø Mobile: +47 90 98 68 42 perh@homecontrol.no www.homecontrol. Det er vi som har de smarte kontaktene Home Control AS 7250 Melandsjø Mobile: +47 90 98 68 42 perh@homecontrol.no www.homecontrol.no Hva er de største fordelene med HomeControl? 1 2 3 Sikrer at elektriske

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik?

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Nr. 2 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Våren titter frem Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Måleravlesning er viktig

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Tor Arne Selvli Arkivsaksnr.: 12/2181 Arkiv: 601 S01 Kjøp av kraft/energi til Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: - Ingen Andre

Detaljer

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Strømnett og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Pladsen Temadag Tariffer i distribusjonsnettet, 14. mai 2008 Bakteppet Når ingen spesiell forventning er skapt, vil folk

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Elbilladning Muligheter og utfordringer

Elbilladning Muligheter og utfordringer Elbilladning Muligheter og utfordringer Seminar ELiSØR 29. og 30.10.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Innholdsplan 1. Agder Energi Nett tall 2. Effektkrevende apparater 3. Hva er svake nett 4. Elbilladning

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER I NORDKAPP KOMMUNE.

FRITIDSAKTIVITETER I NORDKAPP KOMMUNE. FRITIDSAKTIVITETER I NORDKAPP KOMMUNE. NORDKAPP KINO Forestillinger: tirsdag, fredag og søndags Sjekk eget program påp /kino MAGERØYA SOCIAL CLUB Klubben Fritidsklubb for alle, med aktiviteter som: Billjard,,

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv

FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv FeFo Pressemelding 14. juli 2011, Lakselv Kontaktperson: Utmarksforvalter Elisabeth Ressem Kvivesen, tlf. 951 86 542 Bruk av FeFo Grønne midler 2011 I strategisk plan heter det at FeFo årlig skal sette

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Ener n 12/2011. Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg

Ener n 12/2011. Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg Ener n 12/2011 Så ble det jul allikevel Julestemning Generalforsamling 2012 Leserinnlegg Ener`n Så ble det jul allikevel... Jula kommer, enten det er mye snø, lite snø eller ingen snø. Jula kommer enten

Detaljer

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren Nr. 3 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftsituasjonen for vinteren Opprett efaktura og spar fakturagebyr Bytt til elektronisk strømregning og bli med i trekningen av en ipad Kundemagasinet Fokus blir

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 Rapport Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 I denne undersøkelsen er N=184 respondenter intervjuet pr e-post og postalt. Svarprosent er ca 81 % og anses som meget god svarprosent. Flere

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - første skrittet på veien mot det integrert kraftnett Sett fra installatørene

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt I energibransjen finnes det mange jobbmuligheter med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. En energifaglig utdanning gir deg muligheter til å spille en viktig rolle i å løse klimautfordringen. Det

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer