KUNDEMAGASIN DESEMBER Vi gir deg verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEMAGASIN DESEMBER - 2012. Vi gir deg verden"

Transkript

1 KUNDEMAGASIN å DESEMBER Vi gir deg verden Utgiver og Utgiver redaksjonelt og redaksjonelt ansvarlig: ansvarlig: Repvåg Repvåg Kraftlag Kraftlag og InfraNord. og InfraNord. Trykk: Finnmark Trykk: Finnmark Dagblad Dagblad

2 2 KUNDEMAGASIN KUNDEMAGASIN 3 Nordvågen med m ny kabel Kjære kunder I elverksbransjen går vi inn i et spennende år. Det er stortingsvalg i 2013 og en del politikere har annonsert at de ønsker en strukturendring av vår bransje. Enkelt forklart går det ut på å redusere antall elverk. Bra vil kanskje noen tenke, for da får vi kanskje lavere nettleie. Så enkelt er det imidlertid ikke. Nødvendige nettinvesteringer blir ikke borte selv om det blir færre kraftlag. Det er mulig å spare noe på administrasjon, men det utgjør svært lite i den store sammenheng. Den største effekten vi får er at våre lokalsamfunn i Distrikts- Norge blir kvitt mange arbeidsplasser som blir sentralisert til en større enhet. En fin måte å sentralisere landet på. Legg distriktene øde og bygg opp noen store sentra. Jo færre kompetanse-arbeidsplasser vi har i Distrikts-Norge jo færre kan jobbe og bo der. Vi er gjensidig avhengig av hverandre gjennom lokal samhandling, alt fra å handle lokalt til å støtte lag og foreninger i lokalsamfunnet. For oss er det viktig at vi har liv i både Gjesvær, Tufjord og Kokelv. For å kunne utføre våre fremtidige oppgaver er vi avhengig av å klare og rekruttere medarbeidere som takler vårt tøffe klima. Takket være LOSA har vi klart å rekruttere to lærlinger til vår avdeling i Havøysund. Vi har fått testet ungdommer og fant til slutt to som takler både båttransport og arbeid på fjellet i dårlig vær. Pr. i dag har Repvåg Kraftlag fire lærlinger. En i Honningsvåg, en i Olderfjord og to i Havøysund. Også til andre stillinger har vi klart å rekruttere gode medarbeidere, og vi satser på å rekruttere arbeidstakere som har tilhørighet til vårt område. Disse er normalt de mest stabile arbeidstakerne. Fra fonds for samfunnsnyttige formål har vi i høst fordelt kr ,- til lag, foreninger og ulike prosjekter som fondsstyret definerte som samfunnsnyttige. Dette er vår måte å utbetale kjøpsutbytte til lokalsamfunnet. Det gleder meg å se at det er stor aktivitet i hele vårt forsyningsområde. Jeg t ror at bolyst blant annet henger sammen med at det finnes et variert tilbud til hele befolkningen. La oss kose oss i lag i den fine førjulstiden vi nå er inne i. Jeg vil ønske dere alle en riktig fin og fredfull julefeiring og et godt nytt år. Hilsen Oddbjørn Samuelsen elverkssjef Opprustning av høyspentlinjene til Nordvågen og Havøysund er de største prosjektene Repvåg Kraftlag SA har i 2012 og Nå er den nye strømforsyninga til Nordvågen ferdig. Vedlikehold er en stor del av arbeidshverdagen til de ansatte i Repvåg kraftlag. I år var det den seksti år gamle høyspentlinja til Nordvågen som skulle opprustes. Linja som går fra Elvedalen til Botn i Nordvågen er fra tallet, og overmoden for utskiftning. Resultatet ble en penere utsikt fri for høyspentmaster. Kablene ble nemlig gravd ned i bakken. Stabilt og sikkert Opprustninga gir Nordvågen en mye mer stabil og sikker strømforsyning. Kostnadsmessig er dette altså det største prosjektet for Repvåg Kraftlag SA i år, med en ramme på fem millioner kroner. Det var til vurdering om vi skulle bygge ny luftlinje, noe som ville være noe billigere enn kabler i bakken. Men, vi valgte å legge kablene i bakken. Denne løsningen gir det tryggeste og mest sta- bile resultatet for brukerne, sier Stein Bjørgulv Isaksen. For å få tillatelse til å gjøre et slikt arbeid i naturen, måtte planene fremlegges for alle berørte parter - hvor blant annet reindrifta skulle informeres. Alt papirarbeid er gjort, søknader er sendt og godtatt, dermed ble det igangsettelse i juni. Nå er anlegget satt i drift, og Nordvågen har nå to kabler i stedet for en linje. Fjerne den gamle linjen I løpet av vinteren vil den gamle linjen til Nordvågen bli fjernet. Denne linjen ble bygget i 1954 og var moden for utskifting. Det ble engasjert graveentreprenør som skulle grave grøftene og legge kablene. Det ble to kabler, slik at man kan kjøre strøm via den ene mens man jobber på den andre, forteller Isaksen. Og når de alt graver så legger Repvåg Kraftlag samtidig ned et fiberrør, slik at hvis det i framtiden skulle være behov for det så er det mulig å blåse inn fiber. Når kablene ligger i bakken er det bedre sikkerhet på strømmen, det er ikke væravhengig i det hele tatt. Med to kabler har man også den tryggheten at om den ene får feil, kan man bare koble over på den andre. Nå er strømbrudd bortimot en saga blott. Det kan forekomme teknisk svikt, men leveringssikkerheten er mye bedre, forteller Isaksen. Penere landskap Vi har snudd på noen steiner, og laget det som i dag ser ut som en vei i anleggsperioden. Dette har blitt et sår i naturen, men dette vil etter hvert bli borte når gresset begynner å gro her. Sikksakken blir værende der, og det er et ønske fra Turlaget at dette kan brukes som tursti, sier Isaksen og legger til at det vil aldri bli aktuelt for motoriserte kjøretøy å bruke denne veien. Elvedalen var tidligere beskjemmet med mange stolper og linjer, og Repvåg kraftlag Sa skal bidra til å fjerne alle disse. Det gjenstår noe asfaltreparasjoner samt tilsåing i gravetraseen. Traseen består omtrent av 25 stolper på en strekning av 2,5 kilometer. Vi har hatt et meget bra samarbeid med entreprenøren, og de har gjort en kjempe jobb, sier Isaksen. Repvåg Kraftlag overlater ikke alt arbeidet til graveentreprenør. Selv var de med å skjøte og trekke ut kabler, samt montere to nye nettstasjoner. En står ved vannbehandlingsanlegget, og den andre ved slippen i Nordvågen. SIKK-SAKK: Byggherren Repvåg Kraftlag har bygget ny strømtrassé som kommer ned på Vestersia i Nordvågen. FORNØYD: Nå er nordvågingene sikret strøm uansett vær, sier prosjektleder Stein Bjørgulv Isaksen. God samhandling skaper resultater DRIFTSSJEF: Victor Jensen informerer om gatelysavtalen. Vi vil ha rask melding om feil Repvåg Kraftlag ønsker meldinger om mørklagte gatelys og eventuelle større feil så tidlig som mulig. Etter at Repvåg Kraftlag i fjor sa opp gatelysavtalene med kommunene i kraftlagets ansvarsområde, er det inngått nye vedlikeholdsavtaler med kommuneadministrasjonene i Nordkapp, Porsanger, Måsøy og Kvalsund. Vi ønsker tilbakemeldinger om feil og/eller uregelmessigheter ved gatelysanleggene. Dette er viktig slik at vi lettere kan skaffe oss best mulig oversikt når vi tar våre månedlige gjennomganger for å vedlikeholde anlegg, sier driftssjef Victor Jensen. Hele dager I avtalen med kommunene heter det blant annet: «Vedlikehold på veilys utføres med økter på hele dager. Hele området skal inspiseres månedlig. Det vil si at mørke punkter skal utbedres innen en måned. Ved utfall av større kretser og flere veilys i trafikkerte områder starter utbedring ved første arbeidsdag.» «Ved større feil i nettet vil det kunne oppstå kapasitetsproblemer, noe som kan føre til en senere utbedring av feil. Dette gjelder også ved kabelfeil eller større stormskader på veilys. Veilys i områder med begrenset fremkommelighet, øyer og veiløse bygder, utbedres i forbindelse med annet arbeid.» Gjør vårt ytterste Det er med andre ord viktig at folk har forståelse for at det kan ta litt lengre tid med utbedringer i enkelt områder for eksempel i Måsøy. Men vi vil hele tiden gjøre vårt ytterste for at feil skal bli utbedret. Derfor er det uansett viktig at folk tar kontakt med oss så tidlig som mulig slik at vi får registrert alle feil, sier Jensen. Ishavskraft AS er et av selskapene Repvåg Kraftlag er medeier i. Selskapet ble stiftet i 1997 av 5 kraftlag i Finnmark. Etableringen ble gjennomført for å møte konkurransen i kraftmarkedet og sikre kundene i Finnmark gode produkter og tjenester til konkurransedyktige vilkår også i fremtiden. Etter noen skifter i eiersammensetningen er Ishavskraft i dag 100% eiet av kraftselskap i Finn- mark og Troms. Arbeidsplasser Indirekte betyr dette at Ishavskraft eies av deg og meg - av folket i Finnmark og Troms. Resultatene selskapet skaper kommer samfunnet her oppe i nord til gode, både gjennom arbeidsplasser, skatt, utbytte til eierne og nye investeringer, sier elverkssjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag. Som landsdelens største leverandør av kraft har Ishavskraft gleden av å samarbeide med mange spennende miljøer og enkeltpersoner. God samhandling med kravstore og dyktige kunder i nord har vært med å utvikle selskapet til en av landets største kraftleverandører. I år ble Ishavskraft testet i Nordens største blindtest av kundesentre og kom ut som vinner av Kundeserviceprisen i bransjen energi. At vi også gikk av med seieren totalt på tvers av 15 bransjer kom som en svært gledelig overraskelse, spesielt med tanke på at men også alle de gode kreftene som er med å skape trivsel og livsglede for både barn, unge og voksne. De kreftene som gjør det godt å leve og bo her oppe i nord, sier en engasjert markedsdirektør. Å spille på lag med miljøet betyr for Ishavskraft at det legges vekt på å drive en bærekraftig virksomhet. Gjennom Ishavskraftfondet og en rekke samarbeidspartnere bidrar vi til at positive miljøer innen kultur og idrett, og da særlig rettet mot barn og unge, får fortlandets 90 største kundesenter ble testet, sier markedsdirektør Stig A. Hanssen i Ishavskraft. Hanssen tror dette kan ha litt med «det nordnorske lynnet» å gjøre, men sier videre at en ydmyk og stolt norgesmester vil fortsette å jobbe hardt hver dag for å innfri kundenes forventninger. På lag med miljøet Med begrepet miljø mener vi omgivelser og tenker da både på det sårbare arktiske og majestetiske landskapet vi omgir oss med, sette å utvikle seg videre. Våre kunder skal vite at de har en kraftleverandør som setter spor der de bor, sier Ishavskraft har valgt å sertifisere seg etter internasjonale standarder både for miljø, kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Slik sparer du Hvordan kan du spare strøm og miljøet? Ishavskraft har som mål og å hjelpe kundene med å redusere sitt strømforbruk. Når forbruket reduseres kommer dette kundene til gode gjennom lavere strømkostnader i tillegg til den samlede miljøeffekten. Mesteparten av det private strømforbruket (ca.70%) går til oppvarming av boareal og varmtvann. Derfor er det mest å spare på dette området og her er noen enkle tips fra Ishavskraft. Hold innetemperaturen mellom grader. For hver grad du senker temperaturen sparer du ca. 5 %. Reduser varmen i rom som ikke er i bruk. Luft kort og effektivt. Installer sparedusj og begrens antall karbad...eller bad i lag! Vurder etterisolering av f.eks loft og monter tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører Bruk sparepærer utendørs og i kalde rom husk å slå av lys i rom som ikke er i bruk Ikke la apparater stå i «stand by» modus ta ut ladere til telefoner og pc mm når de ikke er i bruk PÅ LAG: Hos Ishavskraft er samhandlingen avgjørende.

3 4 KUNDEMAGASIN KUNDEMAGASIN 5 Her lærer de d for livet Skiftet beite Erik Holst (bildet) kommer helt fra Kvænangen for å være lærling i Honningsvåg. 18-åringen ble oppringt av Opplæringskontoret som spurte om han var interessert i å søke om lærlingplass hos Repvåg Kraftlag. Da jeg fikk tilslag på lærlingplass var jeg ikke tung å be, selv om jeg jobbet som elektriker ved et prosjekt i Nordreisa. Nå skal jeg bli energimontør, sier Holst som har funnet seg godt til rette på sin nye plass etter at han startet opp 1. oktober i år. Jeg trives veldig godt både på jobb og i leiligheten i Presteheia. Det er mye nytt å lære på jobb, og jeg ser ikke bort fra at jeg kan bli værende også når lærlingtiden er over, sier 18-åringen som har gått elektro i Alta og elenergi i Nordreisa. Ukependling er heller ikke noe problem. Jeg drar hjem i helgene når jeg har lyst, sier Erik Holst. Tar et krafttak for fast jobb NY SCOOTER: Pengene i år går til ny scooter. Arvid Mathisen i førersetet med elverkssjefen som passasjer. Fikk viktige kroner Arvid Mathisen sier tusen takk - bokstavelig talt. Lederen i Havøysund skiklubb vet viktigheten av sponsormidler for å kunne drive en liten klubb. I år fikk skiklubben kroner fra Repvåg Kraftlag. De tre siste årene har de mottatt til sammen kroner. Vesentlig For oss har disse bidragene vært av vesentlig betydning for at vi skal klare å holde skibua i stand, og ikke minst å kunne drifte skiløypa. Når det gjelder årets tildeling, så skal pengene gå til investering i ny snøscooter til løypelegging, sier Mathisen. Han leder en driftig klubb med 96 medlemmer. Hver onsdag i vinterhalvåret arrangerer de skicup med deltakere. I den store sammenhengen er det dansegallaen hver sommer som er den viktigste inntektskilden. For barn og unge Hele kommunen har vært dyktige når det gjelder å samle aktivitetene. Rundt skoleområdet her i Havøysund har vi arenaer for de fleste aktviteter nærmest i en armlengdes avstand. Og alt er målrettet mot barn og unge, sier Mathisen. Han har gått 30 meter bort fra klubbhuset. Nå står han midt i den renoverte lysløypa. Løypetrasseen er finansiert med 1,8 millioner kroner fra tippemidler. Lysene holdes i stand i nært samarbeid med Repvåg Kraftlags avdelingskontor. Lyssetter kirkegården PÅ LAG: Ragnar Thomassen, Eirik Albertsen og Knut Olaussen. Også i Olderfjord har man tatt inn en lærling ved Repvåg Kraftlags avdeling. Eirik Albertsen (18) har nettopp vært en tur til Reinelva for å sjekke at alt er i orden ved kraftstasjonen. Håper på jobb Målet er å bli energimontør, sier lærlingen som startet ved kraftlaget i september. Han har fullført to år elenergi i Honningsvåg. Når utdannelsen er ferdig, er planen å få jobb ved kraftlaget for mannen som kommer fra Lakselv. Jeg trives her og har fått veldig god oppfølging. Det er dette arbeidet jeg liker. Å være ute i felten med varierte arbeidsoppgaver, er slik jeg ønsker å ha det, sier Albertsen. Spennende tider Sammen med soneleder Ragnar Thomassen og montør Knut Olaussen går lærlingen spen- LÆRLING: Eirik Albertsen. nende tider i møte. Vi har hatt flere lærlinger ved avdelingen de siste årene. Det sier seg selv at det er viktig for rekrutteringen. Og så er de et lite spark bak for oss tilårskomne også, sier Thomassen. PÅ HAVØYSUNDS TAK: Vær og vind tiltaler lærlingene. Her er Havøysundgjengen sammen med elverkssjefen. Fra vens tre Oddbjørn Samuelsen, Geir Inge Hanssen, Ståle Hanssen, Adrian Sjursen, Vegard Kristiansen og Geir Arne Nergård. Adrian og Vegard er lærlinger som er plukket fra øverste hylle. I Repvåg Kraftlag har man lange tradisjoner med å ta inn lærlinger. Når har vi endelig via LOSA også fått lærlinger ved avdeling i Havøysund. Nå er det Adrian Sjursen (19) og Vegard Kristiansen (20) som finpusser kompetansen under utdannelsen. Begge har tatt førsteåret på elektrolinjen gjennom LOSA-systemet, i den to og et halvt års utdannelsen som kreves for å bli montør i det lokale kraftlaget. I oppfyllelse Håpet er helt klart å bli energimontør hos Repvåg Kraftlag når vi er ferdige med utdanningen, sier de to. Og mye tyder på at jobbdrømmen skal gå i oppfyllelse. Soneleder Geir Inge Hanssen og de ansatte ved Havøysund-avdelingen Prosedyrer På spørsmål om det ikke er en litt farlig yrkesvei de velger, har de svaret parat: Å jobbe innen elektro handler om å følge prosedyrer til punkt og prikke. Gjør man det er det ikke noe problem, sier de to. De har allerede glidd inn i det tette arbeidsmiljøet ved avdelingen. Sammen med de erfarne utgjør lærlingene både kontinuitet og utvikling. Jeg føler at vi ved avdelingen nå har forskjellige interesseområder som utfyller hverandre. Det spesielle med å jobbe i et kraftlag er at man aldri blir utlært. Slik sett går man spennende arbeidsdager i møte hele tiden. Likevel er montørene her eksperter til fingerspissene - selv om noen av montørene mangler et par fingerhar fulgt de to lærlingene over år. Vi har fulgt utviklingen til Adrian og Vegard både gjennom LOSA (lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) og sommerjobber her i avdelingen. Slik sett kan man si at vi har plukket læringene fra øverste hylle, sier Seks ansatte I Havøysund er det totalt seks ansatte - tre montører, to lærlinger og en nestleder i 50 prosent stilling ved kraftlaget. Prioriterte oppgaver har den senere tid vært bakkebetjente trafoarrangementer, fiberstrekking og linjeoppgradering. I et stort ansvarsområde er det travle dager med lange dager ute i værharde omgivelser når noe må rettes eller vedlikeholdes. Det er mye av årsaken til at vi utdanner oss til energimontører. Vi er vant til vær og vind og vil helst være ute i felten så mye som mulig. Kontorarbeid får andre ta seg av. Vi ønsker å være ute å gjøre ting vi vet er samfunnsnyttig, sier Adrian Sjursen og Vegard Kristiansen. spisser, sier soneleder Geir Inge Tilfreds Han er tilfreds med utviklingen for kraftlaget. Alarmfrekvensen har gått ned de siste årene takket være bedre kvalitet både på utstyr og vedlikehold. I det hele tatt har Repvåg Kraftlag gjort en kjempeinnsats for at øysamfunnene her ute skal ha en sikker forsyning av både strøm og signaler til tv og internett. Dessuten har vi i årenes løp utviklet et viktig samarbeid med Veolia. De har utvist stor fleksibilitet når vi på oppdrag har vært avhengige av båttransport, sier Arbeidsgjengen har tatt turen ut til vindmølleparken. Repvåg Kraftlag har eierinteresser og vedlikeholdsoppdrag også her. Det er gigantiske dimensjoner over installasjonene. Det er ikke vankelig å se at elverkssjefen også liker det han ser. Og det blåser sur vind, akkurat slik en vindmøllepark skal ha det. Det er som om det fyker litt fremtid gjennom lufta... LÆRLINGER: Vegard Kristiansen og Adrian Sjursen. I GANG: Arne Nygaard og Georg Mathisen samarbeider på kirkegården. Repvåg Kraftlag spiller på mange strenger i lokalsamfunnet. Det vet Arne Nygaard. Kirkevergen i Havøysund har fått tildelt kroner fra kraftlagets fond til lyssetting av kirkegården i kommunen. Dette er et dugnadsprosjekt i kommunen. At Repvåg Kraftlag er med på å finansiere prosjektet er vi veldig takknemlige for, sier Nygaard. En vakkert anlagt kirkegård blir dermed langt mer tilgjengelig i et værhardt lokalmiljø med stort lysbehov i vintermånedene. Sammen med Georg Mathisen er kirkevergen ute på befaring på kirkegården. De er ivrige etter å få fullført dugnadsprosjektet. Nå har tælen satt seg, så vi må nok vente til våren før vi får fullført jobben. Men ferdig skal det bli, sier de to.

4 6 KUNDEMAGASIN Kundene KUNDEMAGASIN fornøyde7 e er stabilt Elverkssjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag SA, er fornøyd med årets kundeundersøkelse. ENDELIG I HUS: Åge Flåten er glad for hjelpen fra soneleder i kraftlaget, Geir Inge Inn i varmen Grendelaget på Ingøy har lenge drømt om et venterom. Nå blir det en realitet. Åge Flåten er leder av grendelaget. Nå står venterommet så å si ferdig. Vi tok et initiativ overfor kommunen for å bygge et vente- rom på dugnad. Da vi fikk kroner i tilskudd, satte vi i gang. Samtidig var det et ønske om oppvarming. Etter at jeg fikk informasjon fra elverkssjef Oddbjørn Samuelsen at vi kunne søke om støtte til dette fra Repvåg Kraftlags fond for samfunnsnyttige formål, ble det fart på den biten også, sier Flåten. Han fakset et tilbud som gren- delaget innhentet, og fikk tilsagn om tilskudd på kroner fra kraftlaget. Det er nesten for godt til å være sant. Nå står bygget klart med strøm frem til veggen. Da gjenstår kunå få utført installasjonen, så kan ventende passasjerer gå varmere tider i møte, sier Flåten kroner til folket I år har Repvåg Kraftlag SA delt ut kroner til samfunnsnyttige formål. Her er lista over de som fikk tildelte midler: Søkere 2012 Midlene skal brukes til Nordkapp Måsøy Porsanger Kvalsund Kamøyvær Bygdelag Innkjøp av lavvo Ingøy grendeutvalg Legge inn strøm i venterom på kaia Havøysund Skiklubb Innkjøp av scooter/sporlegger Kystmuseene for kystkultur og gjenreising Nytt museumsbygg i Nordeabygget IL STIL, Porsanger Lysløype i Igeldas Lions Club Porsanger Helsesportsuka Nordvågen Idrettslag Diverse aktiviteter Nordkapp Filmfestival Filmfestivalen Roald Nilsen, Kokelv Lysglobe til kirka i Kokelv Kolvik Båtforening Tilgjengelig gjøring av Porsangerfjorden Blomsterfondet, Billefjord Kirkegård Innkjøp av material til rep av bårehus 5000 Nordkapp Pensjonistforening Tilskudd til tur 5000 Odd Holmgren Innkjøp av 2 miljøbenker til rasteplasser på Nordvågveien Nordkappfoto v/trond Trondsen Innkjøp av nytt videokamera Radio Nordkapp Tilskudd til ny sendemast Klatregruppa i HTIF v/nils Ottner Ny klatrevegg Honningsvåg Damekor Kurs med sangpedagog Nordkapp Filmfestival Filmfestivalen Havøysund Idrettslag Vedlikehold av fotballbanen Måsøy Menighet Lys på kirkegården Nordvågen Skole og ungdomskorps Innkjøp av mikrofoner Hvåg Handels og industriforening HHI Utgivelse av bok til 100 års jubileum i Nordkapp svømmeklubb Rekruttering og kurs av nye trenere HLF Nordkapp Tranportstøtte for 50 pers H-våg-Russenes-Hsund-Russenes t/r 5000 Gjesvær Bygde og idrettslag Innkjøp av varmepumpe HTIF Alliansen Ferdigstille 1 etg av flerbruksdelen og kjøp av sportsdekke Stranddalen hyttelag v/liss Eriksen Innkjøp av lekeapparater 5000 Nordvågen kystlag Innkjøp/oppgradering av sikkerhet/redningsutstyr til M/K Lykken 5000 Rolvsøy Velforening v/irene Andreassen Oppsett av gapahuk Honningsvåg skytterlag Støtte til ungdomsarbeid Måsøy kommune Innkjøp av avansert øvelsesdukke Reiseutgifter og andre aktiviteter for barn og HTIF Håndballgruppa ungdom Beboere og pårørendegruppa Vågenstua Innkjøp av material til gjerde, nedgang og skjermvegger Redningsgruppe Nordkapp Innkjøp av utstyr Nordkapp Menighet Støtte til åpen julekveld 5000 Havøysund Sjøsportklubb Innkjøp av 2 kajakker Under utplukket av kundene som skulle spørres brukte de fleste over kwh. I følge TNS gallup var det en fare for at dette ville slå negativt ut på undersøkelsen, men som Samuelsen selv sier: En kunde er en kunde, om han bruker lite eller mye strøm spiller ingen rolle, kunden skal være fornøyd. Resultatene i denne rapporten er basert på intervju med 200 husholdningskunder av Repvåg Kraftlag. Samtlige av kundene har et årlig strømforbruk på minimum kwh. Formålet med målingen har vært å kartlegge hvor tilfredse kundene er med Repvåg Kraftlag, og hva som er selskapets sterke og svake sider sett fra kundenes side. Dette er den tredje målingen TNS Gallup gjør for Repvåg Kraftlag SA. Stabilt godt fornøyde med Repvåg Kraftlag Det er stabilitet som preger årets resultater har TNS Gallup funnet ut. Kundene er jevnt over meget godt for nøyde med nettselskapet sitt. Det overordnede målet på tilfredshet (KTI) ligger fortsatt på 71 poeng. Dette er meget bra. Det er ikke mer enn 17% av de energiselskapene vi har målt fra 1996 og fram til i dag som har KTI på over 70 poeng. Svært sjelden finner vi rene nettselskap i denne kategori-en, skriver TNS i sin rapport. Kundehåndtering, informasjon og nettvirksomheten fungerer meget bra og i henhold til kundenes forventninger. Når kundene i utgangspunktet gir uttrykk for en så høy grad av tilfredshet kan det være vanskelig å peke på områder for forbedring. Når det gjelder kundehåndtering vil det viktigste for Repvåg Kraftlag være å opprettholde det positive kundefokuset som i dag gjelder i virksomheten, slår TNS Gallup fast etter undersøkelsene de har gjort. Mest fornøyd med reaksjonsevnen Det kundene er aller mest fornøyd med er Repvåg Kraftlags reaksjonsevne ved skade og måten de blir tatt i mot på av sentralbordet. På disse to områdene ligger tilfredsheten på mer enn 80 poeng. Dette er meget bra og kan knapt gjøres bedre. Også selskapets leveringssikkerhet og rutiner for varsling av brudd fungerer meget bra og i henhold til hva de aller fleste av kundene forventer. Størst fremgang på internettside Størst framgang i tilfredshet finner en på spørsmål om selskapets Internettsider. Flere av kundene har besøkt dem og flere uttrykker høy grad av tilfredshet med informasjonen de finner der. Det som skiller Repvåg Kraftlag mest fra andre energiselskap er at kundene er vesentlig mer fornøyde med selskapets varslingsrutiner ved brudd, selskapets reaksjonsevne ved skade og mottaket på sentralbordet. Når kundenes tilfredshet i utgangspunktet ligger på et så høyt nivå kan det være vanskelig å peke på områder for forbedring. Utfordringen for selskapet er å opprettholde kundenes tilfredshet på dagens nivå. Kvinner mer fornøyde en menn Med en skår på 71 poeng ligger Repvåg Kraftlag helt i toppsjiktet blant de energiselskapene her i landet med mest fornøyde kunder. Tilfredsheten med Repvåg Kraftlag er stort sett den samme på tvers av kundegrupper. Snittet for kundegruppen totalt sett er 71 poeng. Kvinner er noe mer fornøyde (74 poeng) enn menn (69 poeng). Det kan også synes som at de som ikke har hatt strømbrudd det siste året er litt mer fornøyde (72 poeng) enn de som har hatt brudd (69 poeng). Utover dette er forskjellene marginale. Nettleien - lite å gjøre med den Når du ser på hva som betyr mye for kundenes tilfredshet med kraftlaget, sier de som er spurt at nettleien betyr mindre for den totale tilfredsheten enn mange andre faktorer. Dette tar Samuelsen som et tegn på at informasjonen om hvorfor nettleien er forholdsvis høy har nådd frem til kundene. Vi har relativt få kunder og mye nett noe som gir få kwh å fordele kostnadene på, sier Samuelsen. Undersøkelsen sier at kundene mener det er på informasjonssiden at Repvåg Kraftlag SA har mest å tjene på i forhold til sine kunder. Fornøyd med mottakelsen Kunder som har vært i kontakt med Repvåg Kraftlag det siste året er meget godt fornøyde med måten de blir tatt i mot på sentralbordet, tiden det tar å komme i kontakt med noen som kan hjelpe dem, selskapets kundeforståelse og selskapets løsning av saken. Når det gjelder kundehåndtering er det viktig at Repvåg Kraftlag opprettholder det fokus selskapet har på å betjene kundene på en best mulig måte. Derimot kan selskapet gjerne rette litt mer oppmerksomhet mot informasjonen som sendes til kundene. Utfordringen gjelder den øvrige informasjonen kundene mottar. Her er det ønske om mer in- GOD MÅLING: Oddbjørn Samuelsen smiler etter kundeundersøkelsen utført av TNS Gallup. formasjon om pris, prisutvikling og prissammenligninger. Vi tror det vil være mulig med enkle midler å bringe kundenes tilfredshet opp på samme høye nivå som vi ser på de aller fleste av de øvrige områdene vi måler. Sammenlignet med målingen er Repvåg-kundene litt mindre fornøyde med prisen de betaler totalt sett. Dette kan skyldes overrepresentasjonen av kunder med høyt årlig kraftforbruk. Vi vet at kunder som har et høyt forbruk ofte er mindre fornøyde med prisen de betaler, selv om enhetsprisen per kwh er den samme uavhengig av forbruk. Kjernevirksomhet Selskapets kjernevirksomhet fungerer bra. Kundene er meget godt fornøyde med selskapets leveringssikkerhet, varslingsrutiner ved brudd og reaksjonsevne ved skade. Selskapets reaksjonsevne er hva kundene er aller mest fornøyde med i denne målingen. Sammen med reaksjonsevne ved skade er varslingsrutiner ved brudd det som skiller Repvåg Kraftlag mest fra andre nettselskap når vi måler kundenes tilfredshet. På spørsmål om leveringssikkerhet er tilfredsheten blant Repvåg-kundene på nivå med det vi gjerne ser hos nettselskapene. Elverkssjef Oddbjørn Samuelsen takker kundene for tilbakemeldingen og lover å ta signalene som er kommet.

5 KUNDEBILAG Gå ikke i kjøkken-fella Selv om man kanskje skulle tro at det oftest er levende lys som forårsaker branner i hjemmene, så er det ikke slik. De fleste branner starter på kjøkkenet, og der er tørrkoking eller brann i elektriske apparater som er den største årsaken til branner, forteller Lars Simonsen, varabrannsjef i Nordkapp kommune. Simonsen sier at vi i dag har så mye elektriske innretninger på kjøkkenet, at det er nesten utrolig. Det finnes en dings for det meste, og dette bidrar til press på strømnettet i huset. En annen ting er at hvitevarer bør tas frem og vaskes bak med jevne mellomrom, for der samler det seg både fett og støv. Det er også et faktum at de fleste branner starter på kjøkkenet. Dermed er rådet fra varabrannsjefen at man vasker elektronikk med jevne mellomrom, slår av eller aller helst tar ut kontakten når de forlater huset. Skjøteledninger er fy-fy En annen ting er skjøteledninger. Dette er ikke lov å bruke, og de kan bli varme, kortslutter og tar fyr. Dette er noe vi ikke ønsker at folk skal bruke, sier Simonsen. Det er veldig viktig å ikke overbelaste det elektriske anlegget. Man må huske på at det kan ta fyr i kontakten på veggen også om man har dårlig kontakt i denne, eller den blir overbelastet. Juletrelys Det er mye i den tradisjonelle julefeiringen som er brannfarlig, ting man ikke tenker over, sier Ingar Hermansen i Repvåg kraftlag SA. Ta jultrebelysningen for eksempel, dette er som regel seriekoblet og kortslutter en pære i den lenken, så blir det større belastning på de lyspunktene som er igjen. Dette kan føre til overbelastning, og dermed varmgang og etter hvert brann, sier Hermansen. Så slå av julebelysning om natta. Stor belastning på nettet Hermansen påpeker at de fleste hjem har stor belastning på det elektriske anlegget nå før jul, og oppfordrer alle til å sjekke sikringsskapet sitt med jevne mellomrom. Har du så gammelt anlegg at du har skrusikringer, må du kjenne på at disse ikke er varme. Er de varme, er det for stor belastning på anlegget. En annen ting man bør tenke på, er å få tatt en elsjekk. Dette er noe som gjøres av alle elektrikere, og gir rabatt hos forsikringsselskapene. Det verste kontrollørene fra Repvåg kraftlag SA ser når de er ute på inspeksjoner, er ovner, vaskemaskiner, tørketromler og lignende som er koblet til skjøteledninger. Dette er maskiner som krever mye strøm, og dette er rett og slett oppskriften på en elektrisk brann, sier Hermansen. Ikke lag mat når du ikke følger med Ikke stek, eller kok mat når du sover eller ikke er hjemme. Vi opplever at folk setter på mat til langtidssteking om natten og går å legger seg, og mat til langtidskoking/steking på dagen for så å gå seg en tur. Å steke mat om natten kan få alvorlige konsekvenser, for om det tar fyr da, blir det ikke bare materielle skader. Det kan også gå liv om du ikke klarer å våkne når det brenner. Tørrkoking på dagtid er også en vanlig årsak til brann, men da er man i alle fall våken og kan komme seg ut, det vil «bare» bli materielle skader, sier Hermansen. Man bør heller ikke vaske klær eller bruke tørketrommel og oppvaskmaskin når man sover. Tar el-sikkerheten på alvor Vi opplever uansett at folk i vårt forsyningsområde tar elsikkerheten på alvor, og de feilene vi ser mest av er feil i inntak og sikringsskap, jording og feil bruk av utstyr og materiell. Hermansen råder folk til å se på sitt elektriske anlegg og oppgradere dette om det trengs. Har du et anlegg som er fra syttitallet og bakover, BØR det oppgraderes. Man oppgraderer og pusser opp bad og kjøkken, men man har en tendens til å «glemme» strømanlegget og ledningsnettet i huset sitt. For alle som har barn, er det viktig å tenke på at alle lamper bør være fastmontert, og varmeovner bør ikke ha for høy overflatevarme. Lamper kan tippe og lage brann, og barn kan brenne seg på ovner, avslutter Hermansen. FULL KONTROLL: Ingar Hermansen ved Repvåg Kraftlag SA oppfordrer alle til å sjekke sikringer og ta el-sikkerhet på alvor. Bytter måler med et bredt smil ALLTID VELKOMMEN: Det er ingen sure miner hos kundene når Repvåg Kraftlag SA kommer på besøk. Tor Egil Markussen er her hjemme hos Rolf og Wenke Andersen. Repvåg Kraftlag SA er nå i gang med å bytte strøm-målere rundt om kring i hjemmene i Nordkapp. Denne dagen var det Rolf og Wenke Andersen som fikk besøk av Markussen, og de hadde på for- hand både kokt seg kaffe og tent stearinlys. Vi gjør dette for å tilfredsstille den nye AMS forskriften, der etter hvert kan bli forskjellige tariffer i døgnet. Vi er avhengige av å ha målere i husstandene som effektivt kan lese av dette, forteller målermontør Tor Egil Markussen i Repvåg Kraftlag. Andersens var fri for strøm i TOK STRØMMEN: Det var mørkt i under ti minutter, så var den nye måleren på plass. under ti minutter, så dette gikk fort. Markussen drar nå rundt og bytter målere i husstandene, og gjør det med et smil. Dette koster ikke kundene våre noe og hele operasjonen tar et kvarter, sier han.

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

1 2-2009 agasin kundem alltid til stede på 71 nord alltid til st

1 2-2009 agasin kundem alltid til stede på 71 nord alltid til st 1 kundemagasin 2-2009 alltid til stede på 71 nord 2 3 Kjære kunde Velkommen som leser av vårt kundemagasin. Siden vi sist var ute med kundemagasinet, har mye skjedd i Repvåg Kraftlag. Det mest synlige

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Når lynet stjeler strømmen

Når lynet stjeler strømmen Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 IMAX i stua 16 NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Når lynet stjeler strømmen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsforstyrrelser

Detaljer

LINJESKIFT. Et nyhetsbrev fra. Nr 2 2010 Årgang 7

LINJESKIFT. Et nyhetsbrev fra. Nr 2 2010 Årgang 7 LINJESKIFT Et nyhetsbrev fra Nr 2 2010 Årgang 7 Markedssjefen har ordet Utgiver Alta Kraftlag AL, Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00 Produksjon Nord-Media, Havneveien 10, 9515 Alta Tlf. 78 45 70

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

energi&verdi Historier om Agder Energi 2011

energi&verdi Historier om Agder Energi 2011 energi&verdi Historier om Agder Energi 2011 LOS størst i Norge Styrker strømnettet Samarbeider med UiA Nytt kraftverk på Iveland Energieffektivt hovedkontor Bygger nytt kraftverk på Iveland Elsertifikater

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer