Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr Bli medlem via nettet s. 35. Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8. Tid for rehabilitering s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2009. Bli medlem via nettet s. 35. Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8. Tid for rehabilitering s."

Transkript

1 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr Bli medlem via nettet s. 35 Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8 Tid for rehabilitering s. 5

2 Jeg kan se HD-kanaler på flatskjermen Jeg har mange tv-kanaler Jeg kan sette tv-program på pause Jeg har raskt bredbånd Jeg kan se barnekanaler Jeg kan se alle BBC-kanalene Nå har også Pynten borettslag rimeligere digital-tv, bredbånd og telefoni. Har dere? Pynten borettslag i Lillehammer er et av svært mange borettslag og sameier som har inngått en avtale om KOMPLETT, fremtidens tv- og bredbåndsløsning fra Canal Digital. Til en fast lav månedspris får alle beboerne en digital Grunnpakke på nærmere 40 tv-kanaler, HD-kanaler, 2 ekstra favorittkanaler, bredbånd og mulighet for bredbåndstelefoni. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT. * KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover Grunnpakken/Serviceavtale. 2

3 Medlemsblad for SKIEN Boligbyggelag Nr. 1 februar 2009 Leder Mot lysere tider... ANSVARLIG REDAKTØR: Direktør Arne-Viggo Hjelm Skien Boligbyggelag SKIEN Boligbyggelag Besøksadresse: Cappelensgate 11, 3722 Skien Postadresse: Postboks 156, 3701 Skien Tlf Fax salg E-post: Hjemmeside: Redaksjonell og teknisk produksjon: TIBE AS Samfunnskontakt, boks 473, 6400 MOLDE Tlf Fax E post: Medarbeidere i dette nr: Louis Jacoby Ove Rødal Kåre Andre Nilsen Finn Stormfelt Vidar Frislie Året 2009 er i skrivende stund allerede godt i gang og vi har alle forhåpentligvis bak oss en hyggelig og god julefeiring sammen med venner og familie. Slike stunder gir oss overskudd og pågangsmot til å møte alle de nye utfordringer vi både personlig og i arbeidssammenheng kommer til å møte. Da er det også godt å vite at vi er en del av et stort fellesskap hvor felles utfordringer drøftes og finner sin løsning. Omstilling er etter hvert blitt hverdagen for oss alle og i løpet av fjoråret fikk vi en kraftig påminnelse om at ingen trær vokser inn i himmelen. Etter mange års konstante økonomiske vekst, kom hverdagen tilbake. Dette berører oss både direkte og indirekte og på ulike områder, og da er det gledelig å konstatere at det å ha en god bolig prioriteres. Boligsamvirket i Skien er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder bevisstheten i det å utvikle og ta vare på allerede skapte verdier og skape gode hjem, og vi ser at det i de trange tider nettopp er dette som prioriteres. Det er derfor nå på alle måter den riktige tiden til å prioritere ulike bomiljø- og rehabiliteringstiltak for å styrke trivsel og skape tilhørighet. Prosessene er allerede godt i gang, det ser vi gjennom økt søknadsmengde til vårt etablerte Bomiljøfond og vi minner også om vårt Fond for Utsmykking. Ny strategiplan Enhver organisasjon med respekt for seg selv arbeider planmessig med sin utvikling og Skien Boligbyggelag er nettopp ferdig med sin plan for den kommende fireårsperiode. Det er ikke naturlig å gå i detaljer på planens innhold, men det er viktig å understreke at det er medlemmet og deg som kunde som nå gjennom enda flere tiltak settes i høysetet. Tilbudene som utvikles skal selvsagt være tilpasset de etterspurte behov, men med basis i de sterke tradisjoner som boligsamvirket står for. Nybygging Vi har et stort ansvar for å skaffe våre medlemmer også nye boliger, men den generelle økonomiske situasjon, stadig økende byggekostnader og mangel på attraktive sentralt beliggende tomter vanskeliggjør dette. Like meget som vi må tenke medlemmenes interesse plikter kommunen å tenke innbyggernes beste. Jeg tror derfor at de beste framtidige boligløsninger finnes gjennom et konkret samarbeid mellom boligsamvirket og det offentlige Dette vil vi igjen sette på kartet. Arne-Viggo Hjelm direktør Høyblokkene på Mæla s. 4 Bomiljøfondet s. 8 Utgitt av: BS Media AS, postboks 452 Sentrum Oslo TRYKK: Ålgård Offset, Ålgård SBBL bidrar til utsmykking s. 12 Annonser: MediaPartner, Bekkevollvegen 18, 6414 Molde Tlf Fax E-post: Bli medlem via nettet s. 35 Jubilanter hedret s. 33

4 Gamlegrensa i ny kledning De nye balkongene på høyblokkene på Mæla begynner å ta form. Prosjektet gir beboerne nye, store balkonger med innglassing av høy kvalitet, og det gir omgivelsene en helt ny arkitekturopplevelse. Nesten hele fasaden dekkes av balkongene. Høyblokkene vil dermed visuelt framstå som «nye». For beboerne vil balkongen framstå som en forlengelse av stua, og mange vil nok innrede den med både sittegruppe og TV. Monteringen av balkongene startet først på borettslaget Mæla IV, og der er man ganske snart ferdig. Arbeidene er godt i gang på Mæla III, og det siste bygget Mæla II skal også være ferdig i løpet av året. Det er det svenske firmaet Balco AB som har produsert balkongene, og som også monterer dem. Prosjektledelsen er ved teknisk avdeling i Skien Boligbyggelag. 4

5 Gammel standard krever bolig- og miljøfornyelse Mange av borettslagene våre er fra 50-, 60- og 70-tallet. Boligstandarden har endret seg mye siden den gang, og det kreves i dag andre løsninger både for leiligheter og uteområder, sier teknisk sjef i SBBL, Torbjørn Borgeraas. Nå er det tid for rehabilitering: For SBBL er intet prosjekt for lite og intet er for stort Torbjørn Borgeraas, teknisk sjef i SBBL. Mens kjernefamilien ble tilgodesett før i tida, tar vi i dag hensyn til ulike grupper og ulike måter å leve på: l Boligene etter krigen ble bygget for «kjernefamilien» der far jobbet ute og mor hjemme. Nå arbeider de fleste kvinner også utenfor hjemmet. l Stadig flere velger å bo alene, og flere skiller seg. Husstandene har blitt mindre. l Andelen eldre i befolkningen øker, spesielt i de eldste aldergruppene. l Målsettingen om at eldre og funksjonshemmede mennesker skal kunne bli boende i sin leilighet så lenge de ønsker, stiller krav både til boligen, hjemmebaserte tjenester og det sosiale nettverket. l Bilholdet har økt dramatisk. Trafikksikkerheten og parkeringsforholdene er ofte for dårlig i boligområder som ble bygget før planleggerne tok hensyn til dette. l Mange boligområder har en ensidig sammensetning av leilighetsstørrelser/typer. Dette har igjen ført til en ensidig befolkningssammensetning der eldre og helt unge beboere dominerer. «Mellom generasjonen» er ofte svakt representert fordi det er for få leiligheter som tilfredsstiller tidens krav til familieleiligheter. l Både av miljømessige og økonomiske årsaker er det ønskelig å redusere utgiftene til oppvarming og vedlikehold. l Bedre økonomi stiller større krav til areal og komfort. Ikke minst svarer ikke de små etterkrigsbadene til dagens standard. l Utearealene er ikke tilpasset de krav og behov beboerne har i dag. En rekke borettslag har opp gjennom årene gjennomført større og mindre fornyelser. Typiske tiltak har vært komplette baderomsrehabiliteringer, etterisolering og ny kledning på yttervegger, utskifting av vinduer og innglassing av balkonger. Det finnes også eksempler på driftige lag som har grepet fatt i uteområdene sine, og laget planer for bedre vilkår for lek, rekreasjon, trafikk og parkering. Likevel er det en del lag som fremdeles har behov for fornyelse av både boligene og miljøet. Lagene bør tenke tiltak utover det helt nødvendige vedlikeholdet, og f. eks. vurdere ombygging av leilighetene slik at de blir mer funksjonelle. Kanskje det vil være fornuftig å installere heis i blokka? Og hvorfor ikke se etter gode arkitektoniske løsninger når ytterkledningen likevel må skiftes eller balkongene skal innglasses? Mange lag har dessuten et stort potensiale for forbedring av uteområdene sine sier, Torbjørn Borgeraas. Akkurat nå kan det være ekstra gunstig å tenke på fornyelse av bolig og miljø: Renten nærmer seg bunnivå, og entreprenørpriser og byggevarepriser er i sterkt fall. Og SBBL bistår med planlegging, innhenting av anbud, finansiering og alt annet som skal til for å realisere prosjektene, avslutter Borgeraas. Fakta TEKNISK AVDELING: Teknisk avdeling sørger for at det hvert år bygges nye boliger til medlemmene, og planlegger og administrerer store og små rehabiliteringsprosjekter for medlemslagene. I 2009 vil avdelingen stå for baderomsrehabiliteringer, utskifting av vinduer og dører, utskifting av utvendig kledning, tilleggsisolering, innglassing av balkonger og mange andre oppgaver til en verdi av mer enn 100 millioner kroner. Teknisk avdeling foretar tilstandsvurderinger av lagenes bygningsmasse, gir råd om vedlikeholdet, og bistår medlemmene med råd og vink om alle slags tekniske problemstillinger. Teknisk avdeling hos SBBL har prosjekter i alle størrelser for borettslagene. Nylig ble 23 verandadører skiftet ut i Borgemarka II etter anbudskonkurranse mellom fire entreprenører, og der forøvrig Bo-Service vant konkurransen. I den andre enden av skalaen har avdelingen prosjektledelsen på nye balkonger med innglassing på Mæla II, III og IV et prosjekt til godt over hundre millioner kroner. De fleste prosjektene som avdelingen organiserer gjelder likevel større vedlikehold eller rehabiliteringer av forskjellig slag av «normal» størrelse. Typiske vedlikeholdsprosjekter har vært ny taktekking for flere lag, utskifting av ytterkledninger og utskifting av gamle røropplegg. Vanlige rehabiliteringsprosjekter har vært komplette ombygginger av baderom, og etter- og tilleggsisolering av bygg med tilhørende utskifting av dører og vinduer. Avdelingen har som formål å bistå borettslagene med alle typer tekniske tjenester. I samarbeid med andre deler av SBBL tilbys også økonomiske tjenester, herunder gunstig finansiering av prosjektene og beregning av effekten av låneopptak på fellesgjeld mv. I disse tider med synkende renter og synkende entreprenørpriser, kan det være fornuftig å planlegge større eller mindre vedlikeholds- eller rehabiliteringsarbeider. Ta gjerne kontakt med teknisk avdeling for bistand. 5

6 Nytt fra salgsavdelingen Risikoen for at man som kjøper kan risikere å havne i en situasjon hvor man må dekke kostnadene for to boliger samtidig har holdt mange potensielle kjøpere borte fra markedet. En mellomfinansieringsforsikring kan være løsninger på dette problemet, sier salgssjef Gunn-Heidi Kittilsen. Protector Mellomfinansieringsforsikring Kan gi flere kjøpere! Uroen i boligmarkedet har resultert i et helt nytt forsikringstilbud: Mellomfinansieringsforsikring. Dette er et spennende produkt, som kan gi deg som boligselger flere potensielle kjøpere, forteller salgssjef Gunn-Heidi Kittilsen. Krisen i finansmarkedet har påvirket boligbransjen. En av konsekvensene er at det nå kan ta lenger tid å få solgt en bolig. Denne risikoen har ført til at mange potensielle kjøpere har blitt sittende på gjerdet, fordi de frykter at de skal ende opp med kostnadene for to boliger samtidig, fortsetter Gunn-Heidi. Samtidig har bankene blitt langt mer forsiktige med å tilby mellomfinansiering til sine kunder nettopp fordi låntageren kan bli sittende med doble bokostnader og dermed ikke klare betjene sine forpliktelser. Som et svar på disse utfordringene har bransjeutøver og forsikringsselskapet Protector gått sammen og utviklet en helt ny forsikring: Mellomfinansieringsforsikring. Fra 1. februar tilbyr vi denne forsikringen gjennom vår salgsavdeling. Reduserer risiko Hva gir forsikringen din kjøper? Jo, den dekker kjøpers dokumenterte rentekostnader knyttet til mellomfinansiering. Pluss utgifter som den gamle boligen kan påføre kjøper. Jeg tenker da på Vi hjelper deg! Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf Vi gir deg gratis verdivurdering. Tone Darrud Eiendomsmegler Fagansvarlig Mona Harstad Eiendomsmegler Elisabeth Mørch Eiendomsrådgiver Gunn-Heidi Kittilsen Salgssjef 6

7 Tre av de nye leilighetene på Borgestadholmen tilbys med mellomfinansieringsforsikring. Dette stempelet viser at denne boligen blir solgt med Mellomfinansieringsforsikring. Alle de tre leilighetene leveres med moderne gasspeis. strøm, vann og avløp, boligforsikring og eventuelle fellesutgifter. Med andre ord: Dersom du kjøper denne forsikringen, vil du redusere kjøpers risiko og dermed gjør du boligen din mer attraktiv for flere potensielle kjøpere. Stikkord er trygghet. Mellomfinansieringsforsikringen gir kjøpere større trygghet. Det kan hende at det er akkurat denne tryggheten som skal til for at den riktige kjøperen legger inn et bud på din bolig. Alle boligtyper Både privatpersoner og utbyggere kan kjøpe forsikringen, og den kan brukes på alle typer bolig som er eller skal brukes til primærbolig. Det vil si både leiligheter, rekkehus, eneboliger og prosjekterte boliger, fortsetter Gunn-Heidi. Vær oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder fritidsboliger. Når det gjelder prosjekter, så må forsikringen kjøpes på hele prosjektet eller byggetrinn for byggetrinn. Eget stempel Gangen i dette forsikringsopplegget er enkel: En av våre meglere selger forsikringen til deg som boligselger. Sammen fyller vi ut et bestillingsskjema som sendes til Protector, som svarer med et forsikringsbevis. På kontraktsmøtet fyller kjøperen av din bolig ut et skjema med informasjon om egen bolig som sendes til Protector. Tre måneder etter at boligen til kjøperen din ble lagt ut for salg kan han sende krav til Protector. Som bevis for at man har tegnet og betalt Mellomfinansieringsforsikring har Protector laget et eget stempel. Dette stempelet kommer godt frem i alle typer boligannonser, enten de befinner seg i trykte medier eller på Internett. Som sagt, så er dette et nytt tilbud fra salgsavdelingen, derfor er vi svært spente på hvordan markedet kommer til å reagere, avslutter Gunn-Heidi. Fakta Protector Mellomfinansieringsforsikring: Utbetalingene starter 3 måneder etter at kjøperen har annonsert sin egen bolig for salg og samtidig overtatt din bolig. Månedlige utbetalinger i inntil 12 måneder, inntil kroner ,- per måned, maksimalt kroner ,-. Bud innenfor 90 prosent av takst/meglers prisantydning må aksepteres, hvis ikke bortfaller forsikringen Hvis det lokale boligmarkedet synker, må prisantydning på din bolig justeres tilsvarende. Justeringen skjer hvert kvartal i henhold til offisiell statistikk, hvis ikke bortfaller forsikringen. Ingen egenandel Forsikringen gjelder til bud er akseptert, maksimum 12 måneder. Prisen er kroner 7.900,-. Ruby Kaur Eiendomsrådgiver Randi Dørdal Eiendomsrådgiver Inger Varøy Oppgjørsansvarlig Mona Ruud Salgssekretær Monica Zimmermann Salgssekretær 7

8 Bomiljøfondet gir oss gode bomiljøer Alle borettslag i SBBL kan søke om midler til bomiljøtiltak fra SBBLs bomiljøfond, sier Lene Sjølie i SBBL. Til nå har hele 120 bomljøtiltak blitt delvis finansiert fra SBBLs bomiljøfond. Og interessen er stadig stigende blant borettslagene. I fjor ble det gitt tilsagn om hele kr ,- til ulike bomiljøtiltak. Bomiljøfondets hovedmålsetning er å stimulere til konkrete bomiljøtiltak i ulike borettslag. Vi har gitt penger til bl.a. oppgradering av lekeplasser, til anlegging av nye bed, utsmykning av inngangspartier, oppsetting av uteboder, utebelysning, miljøstasjoner, nye postkassestativ, oppsetting av gjerder, bruk av landskapsarkitekter, oppstart av nettsider og mye annet. Et godt bomiljø kan ikke kjøpes Gode bomiljø skapes gjennom medmenneskelig innsats. De menneskelige faktorene er de viktigste byggesteinene i arbeidet med å skape et godt miljø, sier Lene Sjølie. Men også funksjonelle og trivelige boliger, godt planlagte fellesareal og fellesanlegg med fine grøntanlegg og trygge lekeplasser er blant de rammevilkår som gjør bomiljøet godt, legger hun til. Fellesarealene skal skape arenaer for sosial kontakt. Et godt fungerende uterom kan forsterke opplevelsen av stedets kvalitet, gi inspirasjon til å oppholde seg og ferdes der og dermed gi større følelse av tilhørighet. En fornuftig investering i et trivelig grønt miljø kan gi økonomisk gevinst i form av mindre utgifter til vedlikehold, i tillegg til daglig trivsel og gode naboforhold, for ikke å glemme økonomisk verdiøkning og høyere status som gjør området mer attraktivt ved kjøp og salg. En flittig søker Leder Øystein Jensen i Tollneshagen borettslag kan fortelle at laget har fått i alt kr fra bomiljøfondet. Det har resultert i tujahekk, lekeplassutstyr, anlegging av bed og steinsetting rundt postkasser og en utebod som kalles «Furtebua». Den er innredet med bl.a. panelovn og arbeidsbenk. Beboerne bruker den til småreparasjoner og hobbyvirksomhet. Alle disse utbedringene har gitt mye glede blant beboerne. Tilbakemeldingene er bare positive. Tiltakene bidrar til helhetlig trivsel og til en heving av standarden og verdien på eiendommene. Vi kommer nok på søkerlista i år også. Bidragene fra SBBL har vært en inspirasjon til å få ting gjort, sier han. Ildsjeler etterlyses! Gode bomiljø er viktig, og SBBL ønsker å premiere dem som gjør en ekstra innsats i ett av våre boligselskap. Kjenner du noen som fortjener heder og anerkjennelse? Nominasjoner og spørsmål vedr. bomiljøprisen kan rettes til Lene Sjølie på tlf /00 eller på e-post: En begrunnelse for at din nominerte er en verdig vinner, må være oss i hende innen 15. april. 8

9 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran peisen selv om dere ikke har pipe! Elektriske peiser tar Europa med storm. Folk elsker varmen og stemningen som peisen gir, og de setter pris på å slippe arbeidet med å bære ved og fjerne aske og sot. Varmen kommer øyeblikkelig, og det er enkelt å regulere styrken på både varme og flammeeffekt. Med styringssystemet Extend 3000 får du bedre varme til lavere pris! Den beste varmen du kan ha i huset, er den som passer seg selv. Slik får du god temperatur, gjerne forskjellig i hvert rom, og uten at du trenger å gjøre noe som helst. Dette er faktisk fullt mulig, og du vil til og med få lavere strømregning enn før! Sammen med panelovnene Clima Extend får du et system som passer hele familien. Produktene våre finner du bl.a. hos Bauhaus, Byggkjøp, Montér, Byggmakker, Maxbo, Byggern og Euronics. Tlf Vi har snekkere, rørlegger, malere, brannvernleder og vaktmestertjeneste BL Bo-Service as er et håndverk/vaktmester selskap, eid av Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag og Skien Boligbyggelag. Vi tilbyr våre tjenester for borettslagene og andelseiere. Kontakt oss - vi kan utføre det meste! BBL BO-SERVICE AS Leirvollen Skien Tlf: Faks:

10 MARKISER - PERSIENNER - VINDUSINTERIØR Lamellgardiner Markiser med nedsenket kappe Rullegardiner Service Celcius hadde de beste løsningene - Fornøyd kunde Undersøkelser viser at våre kunder velger Celcius på grunn av de gode løsningene, en fornuftig pris og oppfølgingen fra våre dyktige fagfolk. Bomagasinet er også på nett: Gunstige priser til BBLmedlemmer! Solskjerming... noen grader bedre... GRENLAND- tlf Se vår utstilling hos Telemark Byggtjeneste Hagebyvegen 39, Kjørbekk Tlf Du som medlem har gunstige priser på alle våre varer og tjenester KontaKt oss Det Kan lønne seg vakttelefon tlf: Fax: mail: internett:

11 100 % Vedlikeholdsfrie Sprosser Våre kunder påstår at vi har den mest stabile og beste sprosse. Vi har produsert Vindex-Sprossen siden 1986, og er stolt over det ry som våre kunder har gitt oss. Vi garanterer kvaliteten med å gi 30 års garanti Laget av en spesiell type vinyl med meget høy kvalitet som forhindrer falming og gulning. Holder seg like fin i år etter år. Endrer ikke farge eller form. Ta kontakt for å få et gratis og uforpliktende pristilbud. Vi produserer også Vedlikeholdsfrie Skodder og Gjerder. Ta sprossetesten før du handler. Se våre nettsider for veiledning. N-6444 Farstad Tlf: Fax:

12 Bidrar til utsmykking av ny kirke Vi snakker om et praktbygg til hele 55 millioner kroner. Og sokneprest Morten Edvardsen gleder seg til å åpne hele bygdas nye samlingspunkt den 22. mars i år. SBBL har bidratt til utsmykkingen. Edvardsen ser fram til at hele Gulset skal oppleve at «vi har fått ny kirke». Gjennom festsemesteret vil alle på Gulset få invitasjon til «nabofest» i kirken. Endelig får Telemarks største bydel med mennesker en kirke med plass nok, og vi kan nå satse på å være en folkekirke som også kan avholde kulturarrangementer, konserter osv, sier han. Det er store dimensjoner og stor takhøyde i det nye bygget. Fantastisk utsmykking Den kjente kunstneren Borgny Farstad Svalastog har ansvaret for utsmykkingen av kirkerommet i samarbeid med arkitekten Reidar Aasen. Sentralt står hennes kjente kunstverk som består av 800 glassko i syv ulike farger. Disse monteres i hver sin glassmonter på fondveggen og utgjør et Kristus-bilde (krusifiks). Kunstverket symboliserer pilgrimsvandringen til den spanske byen Santiago de Compostella og apostelen Jacobs antatte grav under byens gamle katedral. Kunstverket, som har hatt en lang vandring med utstillinger i Europa, hadde sin start i Santiago de Compostella og får sin permanente plassering i Gulset kirke. Skoene symboliserer vandringen, både pilegrimsvandringen og det enkelte menneskes livsvandring. Edvardsen kan fortelle at kirken har greid å sikre seg dette vakre kunstverket, og at næringsliver bidrar betydelig i tillegg til kommunens utsmykkingspost på en prosent av byggebudsjettene. Han takker blant annet SBBL for deres bidrag på kroner. SBBL på sin side er opptatt av å bidra til det sosiale livet og bomiljøet i de områdene der de har mange borettslag, og boligbyggelaget ønsker den nye kirken lykke til med bygget og oppslutningen om den nye storstua i bygda. Foto: Arbeidet er i full gang med det nye kirkebygget. 12

13 Jo Petter Ravlum ønsker styrene til lykke med forestående generalforsamling. Nå er det tid for generalforsamling i borettslag Like sikkert som at sola har snudd og våren nærmer seg, begynner nå Skien Boligbyggelag og borettslagene med forberedelsene til årets generalforsamlinger. Generalforsamlinga er borettslagets øverste organ. Alle vedtak fattet her må styret og samtlige andelseiere respektere, sier Jo Petter Ravlum i SBBL. Bomagasinet har spurt ham om hva som er reglene for å innkalle til og avholde en generalforsamling. Her er de viktigste momentene. Ved å møte opp på generalforsamlingen, har du en unik sjanse til å være med å bestemme hvordan laget ditt skal drives. Dersom du ikke møter, lar du faktisk andre bestemme over deg. Dessuten er generalforsamlingen en fin måte å bli kjent med naboene på. Alle borettslag har plikt til å gjennomføre en ordinær generalforsamling innen utgangen av juni hvert år. Foruten lovpålagte saker som årsoppgjør og valg, må også alle store og viktige saker tas opp. Dette er nærmere regulert i lagets vedtekter. Dessuten har alle andelseiere rett til å fremme egne saker som de mener bør opp, ved siden av de sakene som styret bestemmer skal behandles. For at eierne skal ha mulighet til å sende inn saker, må styret i god tid sende ut varsel med tidspunkt for møtet og en frist for å sende inn saker. I utgangspunktet setter ikke loven noen grense for hvilke saker som kan behandles. Sånn sett, er ingen sak for stor og ingen sak for liten. Det er likevel ikke sikkert alle saker bør drøftes på en generalforsamling. Ett eksempel er personsaker. Det er et krav etter loven at alle saker skal være nevnt i innkallingen, med noen få unntak. Det er ikke mulig å fatte vedtak i saker om ikke er varslet på forhånd. Selv om man er forhindret fra å møte, skal ingen bli overrasket over at det blir fattet vedtak i en sak. Det er derfor ikke mulig å ha en eventuelt-post på en generalforsamling. Da er det mye bedre å ta et beboermøte etter den formelle generalforsamlingen for å drøfte ulike saker i laget. En av generalforsamlingens viktigste oppgaver er å velge et styre som skal drive borettslaget i det daglige og treffe alle vanlige beslutninger som ikke etter loven og vedtektene må bestemmes av generalforsamlingen. Alle bør sørge for at det velges et styre som arbeider for lagets og beboernes beste. Alle andelseiere har rett til å møte med stemme-, tale- og forslagsrett. I tillegg kan de som bor sammen med andelseieren, møte med talerett. Det samme gjelder leietakere, dersom boligen er utleid. Dersom du som andelseier ikke kan delta, kan du gi andre fullmakt til å møte i stedet og avgi stemme på dine vegne. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt, avslutter Jo Petter Ravlum, som ønsker alle borettslagene lykke til med årets generalforsamling. Vi i SBBL bistår hvis det er noe styret lurer på, legger han til. 29

14 Helsprøtt om frukt og grønt Frukt og grønt er blitt så populært. Det skal være så sunt. Man blir full av antioksidanter og greier. Noen blir helt hekta og blir vegetarianere. Jeg tar og leser VG hver dag, så jeg er vel også en slags VG-tarianer. Men jeg tror nå alt kan overdrives, jeg. Jeg tenker på en venn av meg som kolliderte med en varebil fra BAMA. Han blei jo fullstendig grønnsak, stakkar. Man blir det man spiser, heter det. Da er det ikke vanskelig å se hva min vegeterende nabo spiser. Han har ei potetnese av Guds nåde ei ordentlig plomme. Også har han skikkelige blomkålører. Og en skikkelig pæremage. Iblant er kona hans ute og reiser. Og da kaller han seg gresskar. Da føler han seg eplekjekk. Og da vanker det iblant forbuden frukt. Kjærlighetsfrukt eller pasjonsfrukt, tenker jeg vi sier. Han er litt sånn nypete. Det er liksom hans krydder i tilværelsen, det. Han er et skikkelig kålhue spør du meg. I hvert fall ble han tatt på fersken en dag kona kom hjem helt uventet. Da hjalp det lite med bønner. Hu ville til kjernen av problemet. Han må jo være helt bløt på pæra. Helt klin kokos. Ordentlig grønnskolling. Fullstendig tett i nøtta. Og om sommeren sitter han og hører på radio hele dagen på gamle svisker og agurknytt. Om vinteren driver han og spiller squash. Og så kona hans sur som en sitron med to svære meloner og masser av appelsinhud. Går rundt med jordbærtrut og legger masse agurkskiver i fjeset i håp om å få ferskenhud. Og så kjøpte a epleeddik på postordre for å bli tynnere. Der selleri sånt. Og det kjøpet vet jeg hu fikk purrebrev på. Hu er bra jålete og vil gjerne spise kirsebær med de store. Og iblant, når hu skal ha gubben til å gjøre hagearbeid, går a og vrikker forførerisk og ertende med all nedfallsfrukten sin. Det skal lissom være gulrot, det! Også guttungen, den spira, er vegetarianer. Eplet faller jo ikke langt fra stammen. Han er blitt en sånn skikkelig bønnestengel. Et ordentlig persilleblad. Midt i kvisealderen et riktig tyttebærtryne. På skolen sier de erta berta, stakkar. Naboen har i det hele tatt en arti skokk med unger. De to yngste barna med struttende eplekinn heter Beate og Laila. Snakk om pottitland! Og så svigermora, da. Hu er fra Løken, men hu ligner på en av disse auberginene fra Australia. Vegetarianer hu også, selv om hu kalles for Tyrranosaurus Rex. Hu har som hobby å finne sine røtter. Og sånt blir det jo lett rot av. Hu er ei skikkelig hard nøtt. Jeg tror det er bønnene hennes som gir den derre drivhuseffekten. Og så går a rundt med linser, enda briller hadde gjort a penere. Fyker rundt i kakifarga fritidsdress. Iblant så er a pære full i hvert fall litt på druen. Da blir a helt uten frukt og daddel. Da skulle naboen gjerne gjøre kål på a, har n sagt gitt a en saftig en midt i knollen. Men da hadde a nok gått helt bananas. Da ville a nok fike n opp. Hu er ikke lett å roe. Når hu er på besøk, blir bananrepublikker bare blåbær. Og det er som regel i potetferien. Vegetarianere spiser overhodet ikke kjøtt bortsett fra fruktkjøtt, da. De er nesten religiøse i sin askese bare potetprester og kål-rabbier hele bunten. Det er vegetarianere i et nøtteskall. Da jeg inviterte naboen på grillmat forleden, tråkka jeg nok i salaten. Det blei ei skikkelig varm potet. Det var fullstendig frukteløst, og endte med at han satt der i eplenikkersen sin og lette etter rosinen i pølsa. Ikke en gang ei bete med løkpølse kunne jeg friste ham med. Han vil aldri noe av det jeg vil. Jeg inviterte ham en gang over på et slag poker. Men neida. Kålrulett foreslo han. Så det er bare å bite i det sure eplet. Jeg skjønner ikke bæret, jeg. Louis Jacoby 30

15 SBBLs STEDSKONKURRANSE: Hvor godt kjenner du Skien? Vinn en MP3-spiller! SBBL fortsetter sin medlemskonkurranse som går ut på å stedfeste et foto fra byen. Denne skulpturen er rimelig sentralt plassert i Skien, men hva heter den? Det er spørsmålet vi vil ha svar på. Vet du svaret, kan du vinne en kåseribok av Louis Jacoby samt en MP3-spiller ved å sende inn svaret til SBBL Postboks 156, 3701 Skien. Eller skien.bbl.no. Merk svaret: Konkurranse. Svarfrist: 20. mars. Lykke til! Neste utgivelse av kommer i juni Ønsker du mer informasjon eller bestille annonse Ring Bekkevollvegen 18, 6414 Molde Tlf Fax E-post: 31

16 P.b 200, 4902 Tvedestrand Tlf.: Fax e-post: Spisestuestol Skandia Junior Design: Hans Brattrud 32

17 25år Inger Varøy, direktør Arne Viggo Hjelm og Tonje Møller. Jubilanter hedres i SBBL To pålitelige og gode medarbeidere har jobbet i SBBL i hele 25 år, og de ble behørig hedret av direktør Arne Viggo Hjelm på en tilstelning hos SBBL i Cappelensgate. Jubilantene utgjør en viktig sosial og faglig ressurs i organisasjonen, sier Hjelm, som håper han får beholde de to medarbeiderne i mange år til. Inger Varøy Inger Varøy kom til SBBL i juli 1983 rett fra skolebenken. Med 2-årig handel og kontor samt kontor- og administrasjon som ballast gikk hun i gang med forefallende kontorarbeid. Etter en permisjon var hun tilbake igjen og jobbet med regnskap for borettslagene fram til Siden den gang har hun jobbet med oppgjør av bruktboliger. Inger trives i jobben og roser sin arbeidsgiver for smidighet. Det er ikke få brøkstillinger jeg har hatt etter hvert som livssituasjonen har endret seg, sier hun. At jeg her vært her i 25 år, forteller vel alt om trivsel, legger hun til. Inger er samboer og har to barn og bor på Borgestad. Hun er håndballdame på sin hals, og spilte på Gulset og i bedrift fram til for seks år siden. Tonje Møller Tonje Møller kom til SBBL i 1977, ble der i 3,5 år, flyttet og hadde et opphold på seks år før hun kom tilbake igjen i Til sammen har hun jobbet i Skien Boligbyggelag i 25 år. Den første økta jobbet hun i salgsavdelingen. Senere ble det regnskapsarbeid for borettslagene, en stilling hun hadde fram til Da ble det nye arbeidsoppgaver husleieinnkreving, inkasso og lignende. Den første tiden måtte hun ut med namsmannen og kaste folk ut. Hun er glad hun slipper det i dag. Nå går slike forhold rett til tvangssalg gjennom tingretten. Jeg stortrives i jobben min, sier hun og roser arbeidsmiljøet. Tonje Møller er gift, har to barn og et barnebarn, og trives i Sollia Borettslag på Gulset. 33

18 NOW fargekart UR.indd :25:01 Gratis Hjemmebesøk til medlemmer av boligbyggelaget Fargerike har interiøreksperter som kan komme hjem til deg. Våre konsulenter har erfaring med å velge farger og interiørløsninger fra rom til rom for å oppnå harmoni og gode helhetsløsninger. Konsulentene vil gi deg råd slik at du får ditt personlige preg i hjemmet. LADY. Helt strøkent. Åpningstider porsgrunn: Mandag-fredag Lørdag Telefon Håndverksvn Porsgrunn Telefon Bataljonveien Skien E-post: Åpningstider skien Mandag-fredag Lørdag

19 Nå kan du bli medlem via nettet Skien Boligbyggelag har nå fått betalingsløsning på sine nettsider. Dermed kan nye medlemmer melde seg inn via nettet, og betale kontingenten der og da med et betalingskort. Tidligere har innmelding enten krevd personlig oppmøte eller sending av dokumenter og faktura fram og tilbake. Nå kan du melde deg inn og betale uansett hvor enn du er og når du vil. Du kan til og med velge å forhåndsbetale kontingenten for opptil 10 år fram i tid, dersom du ønsker det. Medlemskapet med tilhørende ansiennitet blir registrert fra det tidspunkt betalingen er bekreftet i systemet. Nye medlemmer mottar en utskrift av andelseierboken (vårt medlemsregister) som bekreftelse på medlemskapet og med informasjon om hvilke opplysninger som er registrert, bl.a. andelsnummer (medlemsnummer) og dato for ansiennitet. Enklere kan det ikke bli, og vi håper at terskelen for å melde seg inn nå er så lav at vi vil øke medlemsmassen ytterligere. Du kan også benytte nettet for å gi bort medlemskap i gave. Boligbyggelaget har de siste årene opplevd en økt pågang av nye medlemmer. Denne trenden er forsterket i Samtidig er det nå langt flere som benytter seg av retten til å overføre medlemskapet til en nærstående person. Både på den måten og via gavemedlemskap, kan man få et gullkantet medlemskort med svært god ansiennitet. SBBL tilbyr gavemedlemskap, det betyr at andre kan tegne medlemskap på vedkommendes vegne, betale kostnadene og sørge for at et familiemedlem eller noen andre får en stor fordel når de skal kjøpe sin første bolig. Det er også mulig å opprette et medlemskap med såkalt alternativ betaler. Da blir det årlige kravet om kontingent sendt til noen andre enn medlemmet selv, for eksempel foreldre eller besteforeldre. Skal du gi bort et medlemskap, kan du ordne det hele på nettet på samme måte som ved egen innmeldelse. Du bare oppretter medlemskapet i mottakers navn og setter deg selv som betaler for en gitt periode. Dermed er gaven på plass. Så nøl ikke med å melde inn barn eller barnebarn. Medlemskapet kan bli gull verd den dagen de trenger et eget sted å bo. Fakta Litt om FORKJØPSRETTEN: Skien boligbyggelag er et samvirkeforetak eid av medlemmene. Medlemskapet sikrer deg forkjøpsrett til boliger som blir solgt, først og fremst i borettslag. Jo lengre du har vært medlem, jo bedre ansiennitet får du, og dermed stiller du sterkere dersom du ønsker å bruke forkjøpsretten. Reglene om ansiennitet og forkjøpsrett til boliger er den viktigste medlemsfordelen i Skien boligbyggelag, selv med mange andre gode tilbud og rabatter både lokalt og nasjonalt. Med et medlemskap har du muligheten til å sikre en av dine en god plass i boligkøen. Mange unge tenker ikke over behovet for et medlemskap med god ansiennitet før de skal inn på boligmarkedet. Da kan de bli utkonkurrert av andre som har lengre ansiennitet i boligbyggelaget. Relativt nye tall viser at ca 24 prosent av alle omsatte leiligheter i norske boligbygglag går på forkjøpsrett. Les mer om medlemskapet og forkjøpsretten på 35

20 medlemsfordeler Barneforsikring fra NBBL Nå kan medlemmer av Norske Boligbyggelag få Norges kanskje beste barneforsikring. For kun kr. 5 pr. dag kan medlemmer i boligbyggelagene avhjelpe situasjonen om det verst tenkelige skulle inntreffe. Endelig har vi også barneforsikringen på plass, sier Frank G. Mo. Frank G. Mo, som er kundeansvarlig i NBBL Partner, sier til Bomagasinet at mange av medlemmene over lengre tid har kommet med henvendelser om når NBBL også kan tilby barneforsikring. La barn være barn Vi på vår side har lenge arbeidet med vilkår og betingelser for å kunne tilby en god forsikring. Nå er endelig barneforsikringen klar. Vi har satt så få begrensninger vi kan. Vi ønsker ikke en forsikring som er slik innrettet at barna må overbeskyttes, forteller Mo. Det er ingen vits i å tegne en barneforsikring med så mange begrensninger at barna ikke kan delta i normale aktiviteter. Vilkårene våre er så vide at vi lar barnet få lov til å være barn, sier Frank G. Mo som legger til at forsikringen ikke er noen hindring for at barna klatrer opp i trær, kjører ned skibakker, drar på ridetur eller leker hjemme i hagen. Gjelder døgnet rundt Dette sammen med gode dekninger gjør vår barneforsikring til et suverent tilbud. Barneforsikringen fra Norske Boligbyggelag har kun de beste dekninger og kan vel best sammenlignes med det som mange av våre konkurrenter kaller Superdekning, sier Mo som viser til at forsikringer fra skole eller barnehage ikke dekker hele døgnet. Barneforsikring fra Norske Boligbyggelag dekker over hele verden, 24 timer i døgnet, understreker Frank G. Mo. Tegningstidspunkt Forsikringen kan tegnes fra barnet er født til fylte 16 år. Og den er gyldig fra dag 1 og opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 26 år. Forsikringen har 3 måneder karens ved sykdom. Pris kr. 5 pr. dag Forsikringen koster kun kr. 5 pr dag pr. barn. Årspremien er kr For mer informasjon se eller ring 03215, Forsikring fra Norske Boligbyggelag. Barneforsikring fra Norske Boligbyggelag l omfatter både ulykke og sykdom l gir umiddelbar engangserstatning kr ved ulykke og enkelte alvorlige sykdommer (kreft, MS, meningokokk, leddgikt, alvorlige hjerne og brannskader) l dagpenger ved sykehusopphold fra 4. dag, totalt inntil kr l engangserstatning ved medisinsk invaliditet kr l engangserstatning ved arbeidsuførhet kr l ombygging av boligen inntil kr grunnet sykdom eller ulykkesskade l merkostnader ved ulykkesskade, ødelagte briller etc. inntil kr l premiefritak frem til 18 år dersom en med forsørgeransvar dør l dødsfall kr l ingen egenandel 36

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2009. Zahida fra Irak s. 4. Jacoby-petit s. 30. Spar tusener som

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2009. Zahida fra Irak s. 4. Jacoby-petit s. 30. Spar tusener som Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2009 Zahida fra Irak s. 4 Jacoby-petit s. 30 Spar tusener som SBBL-medlem s. 34 Jeg kan sette tv-program på pause Vi har lave telefonregninger Jeg kan se tv i flere

Detaljer

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 KLYVE V: Høyde er ingen hindring for BBL Boservice AS som har skiftet vinduene for borettslaget. Telemarks største megler s. 6 BBL Boservice AS s. 38 Rehabilitering

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009. Verdifullt medlemskap s. 32. Mæla kjempeflott s. 38

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009. Verdifullt medlemskap s. 32. Mæla kjempeflott s. 38 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009 Spennende SBBL-tomter s. 5 Verdifullt medlemskap s. 32 Mæla kjempeflott s. 38 Et KOMPLETT tv- og bredbåndshjem med Canal Digital! Mange borettslag og sameier

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010 Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34 Klar for vinteren? s.10 Hadji. Elsker Greys anatomy. (Eller egentlig McDreamy.) Laila. Elsker dart

Detaljer

Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32

Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 3 2010 Klart for Einaren s. 6 Stadion Terrasse klar for salg s. 10 Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32 Siste forestilling i Festiviteten s. 34 Andelseier nr 30.000:

Detaljer

MEDLEMSBLaD FOR SKIEN BOLIGBYGGELaG NR 2 2011. Bli med på cruise s. 30 Skien BBL er populær s. 10. Lurt med styling s. 6

MEDLEMSBLaD FOR SKIEN BOLIGBYGGELaG NR 2 2011. Bli med på cruise s. 30 Skien BBL er populær s. 10. Lurt med styling s. 6 MEDLEMSBLaD FOR SKIEN BOLIGBYGGELaG NR 2 2011 Bli med på cruise s. 30 Skien BBL er populær s. 10 Lurt med styling s. 6 Bhadra. Leser indiske nettaviser og er mye på Facebook. Andreas. Miljøforkjemper og

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

Nils Christie et medmenneske s. 8. Garanti med stø salgskurs s. 36. Barnehager som Miljøfyrtårn s. 12

Nils Christie et medmenneske s. 8. Garanti med stø salgskurs s. 36. Barnehager som Miljøfyrtårn s. 12 Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 6 2009 Soria Moria: Hatlelia borettslag Garanti med stø salgskurs s. 36 Barnehager som Miljøfyrtårn s. 12 Nils Christie et medmenneske s. 8 Vi har medlemsavtale

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

BoGlede. Nr. 4 Desember 2007

BoGlede. Nr. 4 Desember 2007 BoGlede Nr. 4 Desember 2007 Forvalter 4.732 boliger 169 borettslag (Tilsluttede lag frittstående lag stiftelser og sameier) 11.482 medlemmer KUNDEN I FO Fra 2002 og fram til i dag har PBBL opplevd at produkter

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009. Superveteran Olga Vatne s. 8-9. Satser på jordvarme s. 32-33

Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009. Superveteran Olga Vatne s. 8-9. Satser på jordvarme s. 32-33 Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009 Superveteran Olga Vatne s. 8-9 Satser på jordvarme s. 32-33 Ny MoBarnbarnehage s. 34-35 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran peisen selv

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

Stortrives i Lyhsalmenningen

Stortrives i Lyhsalmenningen Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2012 Godt boligsalg s. 35 Spennende å bygge passivhus s. 32 Stortrives i Lyhsalmenningen II s. 6 Forsidebilde tatt i leilighet 8 i Lyhsalmenningen, salgstrinn

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt Generalforsamling sameiermøte 2015 Side 6 Enkel styrehverdag i Webersgate borettslag. Side 10-11 Vaktmesterservice styrker staben. Side 16 Verdt å vite 1-2015 Tema Dugnad 70 prosent av 153 boligselskap

Detaljer

BoGlede. Nr. 4 Desember 2006. Framtidshuset

BoGlede. Nr. 4 Desember 2006. Framtidshuset BoGlede Nr. 4 Desember 2006 Framtidshuset Anders Hoel Visjon og virkelighet Mange ting er virkelighet i dag, som bare for et par tiår siden var mer som en drøm. Utviklingen farer av sted og vi med den.

Detaljer

Bli med til Todalen s. 34

Bli med til Todalen s. 34 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2013 Nytt prosjekt på Innlandet s. 7 Stortrives i Nergata 8 s. 32 Bli med til Todalen s. 34 LA BOLIGBYGGELAGET FORSIKRE DET DU ER GLAD I SETTER SPOR Glød

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12 BoBra NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Privatisering av vei side 10 Årets fargetrender side 12 Trygg ferie side 20 1 25% JKE KJØKKEN SOMMERKAMPANJE på

Detaljer

BBL Ha en koselig adventstid :-)

BBL Ha en koselig adventstid :-) BBL magasinet Ha en koselig adventstid :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 4/2011 SMÅHUSLAGET anno 1948 Duften av jul Møt våre nye boligmeglere Ingeborg Selnes Det er som ulykkesfugl du ser fordelen

Detaljer

BoGlede. Porsgrunns nye, store boligprosjekt. Levende idyll side 8. Glede og håp side 11. Vinterparadiset side 14. Grønne fingre side 18

BoGlede. Porsgrunns nye, store boligprosjekt. Levende idyll side 8. Glede og håp side 11. Vinterparadiset side 14. Grønne fingre side 18 BoGlede Nr. 1 April 2007 Levende idyll side 8 Glede og håp side 11 Vinterparadiset side 14 Grønne fingre side 18 Porsgrunns nye, store boligprosjekt Nina Mjølstad Nord På Porsgrunns tak: - Utsikten fra

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer