Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr Bli medlem via nettet s. 35. Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8. Tid for rehabilitering s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2009. Bli medlem via nettet s. 35. Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8. Tid for rehabilitering s."

Transkript

1 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr Bli medlem via nettet s. 35 Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8 Tid for rehabilitering s. 5

2 Jeg kan se HD-kanaler på flatskjermen Jeg har mange tv-kanaler Jeg kan sette tv-program på pause Jeg har raskt bredbånd Jeg kan se barnekanaler Jeg kan se alle BBC-kanalene Nå har også Pynten borettslag rimeligere digital-tv, bredbånd og telefoni. Har dere? Pynten borettslag i Lillehammer er et av svært mange borettslag og sameier som har inngått en avtale om KOMPLETT, fremtidens tv- og bredbåndsløsning fra Canal Digital. Til en fast lav månedspris får alle beboerne en digital Grunnpakke på nærmere 40 tv-kanaler, HD-kanaler, 2 ekstra favorittkanaler, bredbånd og mulighet for bredbåndstelefoni. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT. * KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover Grunnpakken/Serviceavtale. 2

3 Medlemsblad for SKIEN Boligbyggelag Nr. 1 februar 2009 Leder Mot lysere tider... ANSVARLIG REDAKTØR: Direktør Arne-Viggo Hjelm Skien Boligbyggelag SKIEN Boligbyggelag Besøksadresse: Cappelensgate 11, 3722 Skien Postadresse: Postboks 156, 3701 Skien Tlf Fax salg E-post: Hjemmeside: Redaksjonell og teknisk produksjon: TIBE AS Samfunnskontakt, boks 473, 6400 MOLDE Tlf Fax E post: Medarbeidere i dette nr: Louis Jacoby Ove Rødal Kåre Andre Nilsen Finn Stormfelt Vidar Frislie Året 2009 er i skrivende stund allerede godt i gang og vi har alle forhåpentligvis bak oss en hyggelig og god julefeiring sammen med venner og familie. Slike stunder gir oss overskudd og pågangsmot til å møte alle de nye utfordringer vi både personlig og i arbeidssammenheng kommer til å møte. Da er det også godt å vite at vi er en del av et stort fellesskap hvor felles utfordringer drøftes og finner sin løsning. Omstilling er etter hvert blitt hverdagen for oss alle og i løpet av fjoråret fikk vi en kraftig påminnelse om at ingen trær vokser inn i himmelen. Etter mange års konstante økonomiske vekst, kom hverdagen tilbake. Dette berører oss både direkte og indirekte og på ulike områder, og da er det gledelig å konstatere at det å ha en god bolig prioriteres. Boligsamvirket i Skien er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder bevisstheten i det å utvikle og ta vare på allerede skapte verdier og skape gode hjem, og vi ser at det i de trange tider nettopp er dette som prioriteres. Det er derfor nå på alle måter den riktige tiden til å prioritere ulike bomiljø- og rehabiliteringstiltak for å styrke trivsel og skape tilhørighet. Prosessene er allerede godt i gang, det ser vi gjennom økt søknadsmengde til vårt etablerte Bomiljøfond og vi minner også om vårt Fond for Utsmykking. Ny strategiplan Enhver organisasjon med respekt for seg selv arbeider planmessig med sin utvikling og Skien Boligbyggelag er nettopp ferdig med sin plan for den kommende fireårsperiode. Det er ikke naturlig å gå i detaljer på planens innhold, men det er viktig å understreke at det er medlemmet og deg som kunde som nå gjennom enda flere tiltak settes i høysetet. Tilbudene som utvikles skal selvsagt være tilpasset de etterspurte behov, men med basis i de sterke tradisjoner som boligsamvirket står for. Nybygging Vi har et stort ansvar for å skaffe våre medlemmer også nye boliger, men den generelle økonomiske situasjon, stadig økende byggekostnader og mangel på attraktive sentralt beliggende tomter vanskeliggjør dette. Like meget som vi må tenke medlemmenes interesse plikter kommunen å tenke innbyggernes beste. Jeg tror derfor at de beste framtidige boligløsninger finnes gjennom et konkret samarbeid mellom boligsamvirket og det offentlige Dette vil vi igjen sette på kartet. Arne-Viggo Hjelm direktør Høyblokkene på Mæla s. 4 Bomiljøfondet s. 8 Utgitt av: BS Media AS, postboks 452 Sentrum Oslo TRYKK: Ålgård Offset, Ålgård SBBL bidrar til utsmykking s. 12 Annonser: MediaPartner, Bekkevollvegen 18, 6414 Molde Tlf Fax E-post: Bli medlem via nettet s. 35 Jubilanter hedret s. 33

4 Gamlegrensa i ny kledning De nye balkongene på høyblokkene på Mæla begynner å ta form. Prosjektet gir beboerne nye, store balkonger med innglassing av høy kvalitet, og det gir omgivelsene en helt ny arkitekturopplevelse. Nesten hele fasaden dekkes av balkongene. Høyblokkene vil dermed visuelt framstå som «nye». For beboerne vil balkongen framstå som en forlengelse av stua, og mange vil nok innrede den med både sittegruppe og TV. Monteringen av balkongene startet først på borettslaget Mæla IV, og der er man ganske snart ferdig. Arbeidene er godt i gang på Mæla III, og det siste bygget Mæla II skal også være ferdig i løpet av året. Det er det svenske firmaet Balco AB som har produsert balkongene, og som også monterer dem. Prosjektledelsen er ved teknisk avdeling i Skien Boligbyggelag. 4

5 Gammel standard krever bolig- og miljøfornyelse Mange av borettslagene våre er fra 50-, 60- og 70-tallet. Boligstandarden har endret seg mye siden den gang, og det kreves i dag andre løsninger både for leiligheter og uteområder, sier teknisk sjef i SBBL, Torbjørn Borgeraas. Nå er det tid for rehabilitering: For SBBL er intet prosjekt for lite og intet er for stort Torbjørn Borgeraas, teknisk sjef i SBBL. Mens kjernefamilien ble tilgodesett før i tida, tar vi i dag hensyn til ulike grupper og ulike måter å leve på: l Boligene etter krigen ble bygget for «kjernefamilien» der far jobbet ute og mor hjemme. Nå arbeider de fleste kvinner også utenfor hjemmet. l Stadig flere velger å bo alene, og flere skiller seg. Husstandene har blitt mindre. l Andelen eldre i befolkningen øker, spesielt i de eldste aldergruppene. l Målsettingen om at eldre og funksjonshemmede mennesker skal kunne bli boende i sin leilighet så lenge de ønsker, stiller krav både til boligen, hjemmebaserte tjenester og det sosiale nettverket. l Bilholdet har økt dramatisk. Trafikksikkerheten og parkeringsforholdene er ofte for dårlig i boligområder som ble bygget før planleggerne tok hensyn til dette. l Mange boligområder har en ensidig sammensetning av leilighetsstørrelser/typer. Dette har igjen ført til en ensidig befolkningssammensetning der eldre og helt unge beboere dominerer. «Mellom generasjonen» er ofte svakt representert fordi det er for få leiligheter som tilfredsstiller tidens krav til familieleiligheter. l Både av miljømessige og økonomiske årsaker er det ønskelig å redusere utgiftene til oppvarming og vedlikehold. l Bedre økonomi stiller større krav til areal og komfort. Ikke minst svarer ikke de små etterkrigsbadene til dagens standard. l Utearealene er ikke tilpasset de krav og behov beboerne har i dag. En rekke borettslag har opp gjennom årene gjennomført større og mindre fornyelser. Typiske tiltak har vært komplette baderomsrehabiliteringer, etterisolering og ny kledning på yttervegger, utskifting av vinduer og innglassing av balkonger. Det finnes også eksempler på driftige lag som har grepet fatt i uteområdene sine, og laget planer for bedre vilkår for lek, rekreasjon, trafikk og parkering. Likevel er det en del lag som fremdeles har behov for fornyelse av både boligene og miljøet. Lagene bør tenke tiltak utover det helt nødvendige vedlikeholdet, og f. eks. vurdere ombygging av leilighetene slik at de blir mer funksjonelle. Kanskje det vil være fornuftig å installere heis i blokka? Og hvorfor ikke se etter gode arkitektoniske løsninger når ytterkledningen likevel må skiftes eller balkongene skal innglasses? Mange lag har dessuten et stort potensiale for forbedring av uteområdene sine sier, Torbjørn Borgeraas. Akkurat nå kan det være ekstra gunstig å tenke på fornyelse av bolig og miljø: Renten nærmer seg bunnivå, og entreprenørpriser og byggevarepriser er i sterkt fall. Og SBBL bistår med planlegging, innhenting av anbud, finansiering og alt annet som skal til for å realisere prosjektene, avslutter Borgeraas. Fakta TEKNISK AVDELING: Teknisk avdeling sørger for at det hvert år bygges nye boliger til medlemmene, og planlegger og administrerer store og små rehabiliteringsprosjekter for medlemslagene. I 2009 vil avdelingen stå for baderomsrehabiliteringer, utskifting av vinduer og dører, utskifting av utvendig kledning, tilleggsisolering, innglassing av balkonger og mange andre oppgaver til en verdi av mer enn 100 millioner kroner. Teknisk avdeling foretar tilstandsvurderinger av lagenes bygningsmasse, gir råd om vedlikeholdet, og bistår medlemmene med råd og vink om alle slags tekniske problemstillinger. Teknisk avdeling hos SBBL har prosjekter i alle størrelser for borettslagene. Nylig ble 23 verandadører skiftet ut i Borgemarka II etter anbudskonkurranse mellom fire entreprenører, og der forøvrig Bo-Service vant konkurransen. I den andre enden av skalaen har avdelingen prosjektledelsen på nye balkonger med innglassing på Mæla II, III og IV et prosjekt til godt over hundre millioner kroner. De fleste prosjektene som avdelingen organiserer gjelder likevel større vedlikehold eller rehabiliteringer av forskjellig slag av «normal» størrelse. Typiske vedlikeholdsprosjekter har vært ny taktekking for flere lag, utskifting av ytterkledninger og utskifting av gamle røropplegg. Vanlige rehabiliteringsprosjekter har vært komplette ombygginger av baderom, og etter- og tilleggsisolering av bygg med tilhørende utskifting av dører og vinduer. Avdelingen har som formål å bistå borettslagene med alle typer tekniske tjenester. I samarbeid med andre deler av SBBL tilbys også økonomiske tjenester, herunder gunstig finansiering av prosjektene og beregning av effekten av låneopptak på fellesgjeld mv. I disse tider med synkende renter og synkende entreprenørpriser, kan det være fornuftig å planlegge større eller mindre vedlikeholds- eller rehabiliteringsarbeider. Ta gjerne kontakt med teknisk avdeling for bistand. 5

6 Nytt fra salgsavdelingen Risikoen for at man som kjøper kan risikere å havne i en situasjon hvor man må dekke kostnadene for to boliger samtidig har holdt mange potensielle kjøpere borte fra markedet. En mellomfinansieringsforsikring kan være løsninger på dette problemet, sier salgssjef Gunn-Heidi Kittilsen. Protector Mellomfinansieringsforsikring Kan gi flere kjøpere! Uroen i boligmarkedet har resultert i et helt nytt forsikringstilbud: Mellomfinansieringsforsikring. Dette er et spennende produkt, som kan gi deg som boligselger flere potensielle kjøpere, forteller salgssjef Gunn-Heidi Kittilsen. Krisen i finansmarkedet har påvirket boligbransjen. En av konsekvensene er at det nå kan ta lenger tid å få solgt en bolig. Denne risikoen har ført til at mange potensielle kjøpere har blitt sittende på gjerdet, fordi de frykter at de skal ende opp med kostnadene for to boliger samtidig, fortsetter Gunn-Heidi. Samtidig har bankene blitt langt mer forsiktige med å tilby mellomfinansiering til sine kunder nettopp fordi låntageren kan bli sittende med doble bokostnader og dermed ikke klare betjene sine forpliktelser. Som et svar på disse utfordringene har bransjeutøver og forsikringsselskapet Protector gått sammen og utviklet en helt ny forsikring: Mellomfinansieringsforsikring. Fra 1. februar tilbyr vi denne forsikringen gjennom vår salgsavdeling. Reduserer risiko Hva gir forsikringen din kjøper? Jo, den dekker kjøpers dokumenterte rentekostnader knyttet til mellomfinansiering. Pluss utgifter som den gamle boligen kan påføre kjøper. Jeg tenker da på Vi hjelper deg! Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf Vi gir deg gratis verdivurdering. Tone Darrud Eiendomsmegler Fagansvarlig Mona Harstad Eiendomsmegler Elisabeth Mørch Eiendomsrådgiver Gunn-Heidi Kittilsen Salgssjef 6

7 Tre av de nye leilighetene på Borgestadholmen tilbys med mellomfinansieringsforsikring. Dette stempelet viser at denne boligen blir solgt med Mellomfinansieringsforsikring. Alle de tre leilighetene leveres med moderne gasspeis. strøm, vann og avløp, boligforsikring og eventuelle fellesutgifter. Med andre ord: Dersom du kjøper denne forsikringen, vil du redusere kjøpers risiko og dermed gjør du boligen din mer attraktiv for flere potensielle kjøpere. Stikkord er trygghet. Mellomfinansieringsforsikringen gir kjøpere større trygghet. Det kan hende at det er akkurat denne tryggheten som skal til for at den riktige kjøperen legger inn et bud på din bolig. Alle boligtyper Både privatpersoner og utbyggere kan kjøpe forsikringen, og den kan brukes på alle typer bolig som er eller skal brukes til primærbolig. Det vil si både leiligheter, rekkehus, eneboliger og prosjekterte boliger, fortsetter Gunn-Heidi. Vær oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder fritidsboliger. Når det gjelder prosjekter, så må forsikringen kjøpes på hele prosjektet eller byggetrinn for byggetrinn. Eget stempel Gangen i dette forsikringsopplegget er enkel: En av våre meglere selger forsikringen til deg som boligselger. Sammen fyller vi ut et bestillingsskjema som sendes til Protector, som svarer med et forsikringsbevis. På kontraktsmøtet fyller kjøperen av din bolig ut et skjema med informasjon om egen bolig som sendes til Protector. Tre måneder etter at boligen til kjøperen din ble lagt ut for salg kan han sende krav til Protector. Som bevis for at man har tegnet og betalt Mellomfinansieringsforsikring har Protector laget et eget stempel. Dette stempelet kommer godt frem i alle typer boligannonser, enten de befinner seg i trykte medier eller på Internett. Som sagt, så er dette et nytt tilbud fra salgsavdelingen, derfor er vi svært spente på hvordan markedet kommer til å reagere, avslutter Gunn-Heidi. Fakta Protector Mellomfinansieringsforsikring: Utbetalingene starter 3 måneder etter at kjøperen har annonsert sin egen bolig for salg og samtidig overtatt din bolig. Månedlige utbetalinger i inntil 12 måneder, inntil kroner ,- per måned, maksimalt kroner ,-. Bud innenfor 90 prosent av takst/meglers prisantydning må aksepteres, hvis ikke bortfaller forsikringen Hvis det lokale boligmarkedet synker, må prisantydning på din bolig justeres tilsvarende. Justeringen skjer hvert kvartal i henhold til offisiell statistikk, hvis ikke bortfaller forsikringen. Ingen egenandel Forsikringen gjelder til bud er akseptert, maksimum 12 måneder. Prisen er kroner 7.900,-. Ruby Kaur Eiendomsrådgiver Randi Dørdal Eiendomsrådgiver Inger Varøy Oppgjørsansvarlig Mona Ruud Salgssekretær Monica Zimmermann Salgssekretær 7

8 Bomiljøfondet gir oss gode bomiljøer Alle borettslag i SBBL kan søke om midler til bomiljøtiltak fra SBBLs bomiljøfond, sier Lene Sjølie i SBBL. Til nå har hele 120 bomljøtiltak blitt delvis finansiert fra SBBLs bomiljøfond. Og interessen er stadig stigende blant borettslagene. I fjor ble det gitt tilsagn om hele kr ,- til ulike bomiljøtiltak. Bomiljøfondets hovedmålsetning er å stimulere til konkrete bomiljøtiltak i ulike borettslag. Vi har gitt penger til bl.a. oppgradering av lekeplasser, til anlegging av nye bed, utsmykning av inngangspartier, oppsetting av uteboder, utebelysning, miljøstasjoner, nye postkassestativ, oppsetting av gjerder, bruk av landskapsarkitekter, oppstart av nettsider og mye annet. Et godt bomiljø kan ikke kjøpes Gode bomiljø skapes gjennom medmenneskelig innsats. De menneskelige faktorene er de viktigste byggesteinene i arbeidet med å skape et godt miljø, sier Lene Sjølie. Men også funksjonelle og trivelige boliger, godt planlagte fellesareal og fellesanlegg med fine grøntanlegg og trygge lekeplasser er blant de rammevilkår som gjør bomiljøet godt, legger hun til. Fellesarealene skal skape arenaer for sosial kontakt. Et godt fungerende uterom kan forsterke opplevelsen av stedets kvalitet, gi inspirasjon til å oppholde seg og ferdes der og dermed gi større følelse av tilhørighet. En fornuftig investering i et trivelig grønt miljø kan gi økonomisk gevinst i form av mindre utgifter til vedlikehold, i tillegg til daglig trivsel og gode naboforhold, for ikke å glemme økonomisk verdiøkning og høyere status som gjør området mer attraktivt ved kjøp og salg. En flittig søker Leder Øystein Jensen i Tollneshagen borettslag kan fortelle at laget har fått i alt kr fra bomiljøfondet. Det har resultert i tujahekk, lekeplassutstyr, anlegging av bed og steinsetting rundt postkasser og en utebod som kalles «Furtebua». Den er innredet med bl.a. panelovn og arbeidsbenk. Beboerne bruker den til småreparasjoner og hobbyvirksomhet. Alle disse utbedringene har gitt mye glede blant beboerne. Tilbakemeldingene er bare positive. Tiltakene bidrar til helhetlig trivsel og til en heving av standarden og verdien på eiendommene. Vi kommer nok på søkerlista i år også. Bidragene fra SBBL har vært en inspirasjon til å få ting gjort, sier han. Ildsjeler etterlyses! Gode bomiljø er viktig, og SBBL ønsker å premiere dem som gjør en ekstra innsats i ett av våre boligselskap. Kjenner du noen som fortjener heder og anerkjennelse? Nominasjoner og spørsmål vedr. bomiljøprisen kan rettes til Lene Sjølie på tlf /00 eller på e-post: En begrunnelse for at din nominerte er en verdig vinner, må være oss i hende innen 15. april. 8

9 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran peisen selv om dere ikke har pipe! Elektriske peiser tar Europa med storm. Folk elsker varmen og stemningen som peisen gir, og de setter pris på å slippe arbeidet med å bære ved og fjerne aske og sot. Varmen kommer øyeblikkelig, og det er enkelt å regulere styrken på både varme og flammeeffekt. Med styringssystemet Extend 3000 får du bedre varme til lavere pris! Den beste varmen du kan ha i huset, er den som passer seg selv. Slik får du god temperatur, gjerne forskjellig i hvert rom, og uten at du trenger å gjøre noe som helst. Dette er faktisk fullt mulig, og du vil til og med få lavere strømregning enn før! Sammen med panelovnene Clima Extend får du et system som passer hele familien. Produktene våre finner du bl.a. hos Bauhaus, Byggkjøp, Montér, Byggmakker, Maxbo, Byggern og Euronics. Tlf Vi har snekkere, rørlegger, malere, brannvernleder og vaktmestertjeneste BL Bo-Service as er et håndverk/vaktmester selskap, eid av Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag og Skien Boligbyggelag. Vi tilbyr våre tjenester for borettslagene og andelseiere. Kontakt oss - vi kan utføre det meste! BBL BO-SERVICE AS Leirvollen Skien Tlf: Faks:

10 MARKISER - PERSIENNER - VINDUSINTERIØR Lamellgardiner Markiser med nedsenket kappe Rullegardiner Service Celcius hadde de beste løsningene - Fornøyd kunde Undersøkelser viser at våre kunder velger Celcius på grunn av de gode løsningene, en fornuftig pris og oppfølgingen fra våre dyktige fagfolk. Bomagasinet er også på nett: Gunstige priser til BBLmedlemmer! Solskjerming... noen grader bedre... GRENLAND- tlf Se vår utstilling hos Telemark Byggtjeneste Hagebyvegen 39, Kjørbekk Tlf Du som medlem har gunstige priser på alle våre varer og tjenester KontaKt oss Det Kan lønne seg vakttelefon tlf: Fax: mail: internett:

11 100 % Vedlikeholdsfrie Sprosser Våre kunder påstår at vi har den mest stabile og beste sprosse. Vi har produsert Vindex-Sprossen siden 1986, og er stolt over det ry som våre kunder har gitt oss. Vi garanterer kvaliteten med å gi 30 års garanti Laget av en spesiell type vinyl med meget høy kvalitet som forhindrer falming og gulning. Holder seg like fin i år etter år. Endrer ikke farge eller form. Ta kontakt for å få et gratis og uforpliktende pristilbud. Vi produserer også Vedlikeholdsfrie Skodder og Gjerder. Ta sprossetesten før du handler. Se våre nettsider for veiledning. N-6444 Farstad Tlf: Fax:

12 Bidrar til utsmykking av ny kirke Vi snakker om et praktbygg til hele 55 millioner kroner. Og sokneprest Morten Edvardsen gleder seg til å åpne hele bygdas nye samlingspunkt den 22. mars i år. SBBL har bidratt til utsmykkingen. Edvardsen ser fram til at hele Gulset skal oppleve at «vi har fått ny kirke». Gjennom festsemesteret vil alle på Gulset få invitasjon til «nabofest» i kirken. Endelig får Telemarks største bydel med mennesker en kirke med plass nok, og vi kan nå satse på å være en folkekirke som også kan avholde kulturarrangementer, konserter osv, sier han. Det er store dimensjoner og stor takhøyde i det nye bygget. Fantastisk utsmykking Den kjente kunstneren Borgny Farstad Svalastog har ansvaret for utsmykkingen av kirkerommet i samarbeid med arkitekten Reidar Aasen. Sentralt står hennes kjente kunstverk som består av 800 glassko i syv ulike farger. Disse monteres i hver sin glassmonter på fondveggen og utgjør et Kristus-bilde (krusifiks). Kunstverket symboliserer pilgrimsvandringen til den spanske byen Santiago de Compostella og apostelen Jacobs antatte grav under byens gamle katedral. Kunstverket, som har hatt en lang vandring med utstillinger i Europa, hadde sin start i Santiago de Compostella og får sin permanente plassering i Gulset kirke. Skoene symboliserer vandringen, både pilegrimsvandringen og det enkelte menneskes livsvandring. Edvardsen kan fortelle at kirken har greid å sikre seg dette vakre kunstverket, og at næringsliver bidrar betydelig i tillegg til kommunens utsmykkingspost på en prosent av byggebudsjettene. Han takker blant annet SBBL for deres bidrag på kroner. SBBL på sin side er opptatt av å bidra til det sosiale livet og bomiljøet i de områdene der de har mange borettslag, og boligbyggelaget ønsker den nye kirken lykke til med bygget og oppslutningen om den nye storstua i bygda. Foto: Arbeidet er i full gang med det nye kirkebygget. 12

13 Jo Petter Ravlum ønsker styrene til lykke med forestående generalforsamling. Nå er det tid for generalforsamling i borettslag Like sikkert som at sola har snudd og våren nærmer seg, begynner nå Skien Boligbyggelag og borettslagene med forberedelsene til årets generalforsamlinger. Generalforsamlinga er borettslagets øverste organ. Alle vedtak fattet her må styret og samtlige andelseiere respektere, sier Jo Petter Ravlum i SBBL. Bomagasinet har spurt ham om hva som er reglene for å innkalle til og avholde en generalforsamling. Her er de viktigste momentene. Ved å møte opp på generalforsamlingen, har du en unik sjanse til å være med å bestemme hvordan laget ditt skal drives. Dersom du ikke møter, lar du faktisk andre bestemme over deg. Dessuten er generalforsamlingen en fin måte å bli kjent med naboene på. Alle borettslag har plikt til å gjennomføre en ordinær generalforsamling innen utgangen av juni hvert år. Foruten lovpålagte saker som årsoppgjør og valg, må også alle store og viktige saker tas opp. Dette er nærmere regulert i lagets vedtekter. Dessuten har alle andelseiere rett til å fremme egne saker som de mener bør opp, ved siden av de sakene som styret bestemmer skal behandles. For at eierne skal ha mulighet til å sende inn saker, må styret i god tid sende ut varsel med tidspunkt for møtet og en frist for å sende inn saker. I utgangspunktet setter ikke loven noen grense for hvilke saker som kan behandles. Sånn sett, er ingen sak for stor og ingen sak for liten. Det er likevel ikke sikkert alle saker bør drøftes på en generalforsamling. Ett eksempel er personsaker. Det er et krav etter loven at alle saker skal være nevnt i innkallingen, med noen få unntak. Det er ikke mulig å fatte vedtak i saker om ikke er varslet på forhånd. Selv om man er forhindret fra å møte, skal ingen bli overrasket over at det blir fattet vedtak i en sak. Det er derfor ikke mulig å ha en eventuelt-post på en generalforsamling. Da er det mye bedre å ta et beboermøte etter den formelle generalforsamlingen for å drøfte ulike saker i laget. En av generalforsamlingens viktigste oppgaver er å velge et styre som skal drive borettslaget i det daglige og treffe alle vanlige beslutninger som ikke etter loven og vedtektene må bestemmes av generalforsamlingen. Alle bør sørge for at det velges et styre som arbeider for lagets og beboernes beste. Alle andelseiere har rett til å møte med stemme-, tale- og forslagsrett. I tillegg kan de som bor sammen med andelseieren, møte med talerett. Det samme gjelder leietakere, dersom boligen er utleid. Dersom du som andelseier ikke kan delta, kan du gi andre fullmakt til å møte i stedet og avgi stemme på dine vegne. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt, avslutter Jo Petter Ravlum, som ønsker alle borettslagene lykke til med årets generalforsamling. Vi i SBBL bistår hvis det er noe styret lurer på, legger han til. 29

14 Helsprøtt om frukt og grønt Frukt og grønt er blitt så populært. Det skal være så sunt. Man blir full av antioksidanter og greier. Noen blir helt hekta og blir vegetarianere. Jeg tar og leser VG hver dag, så jeg er vel også en slags VG-tarianer. Men jeg tror nå alt kan overdrives, jeg. Jeg tenker på en venn av meg som kolliderte med en varebil fra BAMA. Han blei jo fullstendig grønnsak, stakkar. Man blir det man spiser, heter det. Da er det ikke vanskelig å se hva min vegeterende nabo spiser. Han har ei potetnese av Guds nåde ei ordentlig plomme. Også har han skikkelige blomkålører. Og en skikkelig pæremage. Iblant er kona hans ute og reiser. Og da kaller han seg gresskar. Da føler han seg eplekjekk. Og da vanker det iblant forbuden frukt. Kjærlighetsfrukt eller pasjonsfrukt, tenker jeg vi sier. Han er litt sånn nypete. Det er liksom hans krydder i tilværelsen, det. Han er et skikkelig kålhue spør du meg. I hvert fall ble han tatt på fersken en dag kona kom hjem helt uventet. Da hjalp det lite med bønner. Hu ville til kjernen av problemet. Han må jo være helt bløt på pæra. Helt klin kokos. Ordentlig grønnskolling. Fullstendig tett i nøtta. Og om sommeren sitter han og hører på radio hele dagen på gamle svisker og agurknytt. Om vinteren driver han og spiller squash. Og så kona hans sur som en sitron med to svære meloner og masser av appelsinhud. Går rundt med jordbærtrut og legger masse agurkskiver i fjeset i håp om å få ferskenhud. Og så kjøpte a epleeddik på postordre for å bli tynnere. Der selleri sånt. Og det kjøpet vet jeg hu fikk purrebrev på. Hu er bra jålete og vil gjerne spise kirsebær med de store. Og iblant, når hu skal ha gubben til å gjøre hagearbeid, går a og vrikker forførerisk og ertende med all nedfallsfrukten sin. Det skal lissom være gulrot, det! Også guttungen, den spira, er vegetarianer. Eplet faller jo ikke langt fra stammen. Han er blitt en sånn skikkelig bønnestengel. Et ordentlig persilleblad. Midt i kvisealderen et riktig tyttebærtryne. På skolen sier de erta berta, stakkar. Naboen har i det hele tatt en arti skokk med unger. De to yngste barna med struttende eplekinn heter Beate og Laila. Snakk om pottitland! Og så svigermora, da. Hu er fra Løken, men hu ligner på en av disse auberginene fra Australia. Vegetarianer hu også, selv om hu kalles for Tyrranosaurus Rex. Hu har som hobby å finne sine røtter. Og sånt blir det jo lett rot av. Hu er ei skikkelig hard nøtt. Jeg tror det er bønnene hennes som gir den derre drivhuseffekten. Og så går a rundt med linser, enda briller hadde gjort a penere. Fyker rundt i kakifarga fritidsdress. Iblant så er a pære full i hvert fall litt på druen. Da blir a helt uten frukt og daddel. Da skulle naboen gjerne gjøre kål på a, har n sagt gitt a en saftig en midt i knollen. Men da hadde a nok gått helt bananas. Da ville a nok fike n opp. Hu er ikke lett å roe. Når hu er på besøk, blir bananrepublikker bare blåbær. Og det er som regel i potetferien. Vegetarianere spiser overhodet ikke kjøtt bortsett fra fruktkjøtt, da. De er nesten religiøse i sin askese bare potetprester og kål-rabbier hele bunten. Det er vegetarianere i et nøtteskall. Da jeg inviterte naboen på grillmat forleden, tråkka jeg nok i salaten. Det blei ei skikkelig varm potet. Det var fullstendig frukteløst, og endte med at han satt der i eplenikkersen sin og lette etter rosinen i pølsa. Ikke en gang ei bete med løkpølse kunne jeg friste ham med. Han vil aldri noe av det jeg vil. Jeg inviterte ham en gang over på et slag poker. Men neida. Kålrulett foreslo han. Så det er bare å bite i det sure eplet. Jeg skjønner ikke bæret, jeg. Louis Jacoby 30

15 SBBLs STEDSKONKURRANSE: Hvor godt kjenner du Skien? Vinn en MP3-spiller! SBBL fortsetter sin medlemskonkurranse som går ut på å stedfeste et foto fra byen. Denne skulpturen er rimelig sentralt plassert i Skien, men hva heter den? Det er spørsmålet vi vil ha svar på. Vet du svaret, kan du vinne en kåseribok av Louis Jacoby samt en MP3-spiller ved å sende inn svaret til SBBL Postboks 156, 3701 Skien. Eller skien.bbl.no. Merk svaret: Konkurranse. Svarfrist: 20. mars. Lykke til! Neste utgivelse av kommer i juni Ønsker du mer informasjon eller bestille annonse Ring Bekkevollvegen 18, 6414 Molde Tlf Fax E-post: 31

16 P.b 200, 4902 Tvedestrand Tlf.: Fax e-post: Spisestuestol Skandia Junior Design: Hans Brattrud 32

17 25år Inger Varøy, direktør Arne Viggo Hjelm og Tonje Møller. Jubilanter hedres i SBBL To pålitelige og gode medarbeidere har jobbet i SBBL i hele 25 år, og de ble behørig hedret av direktør Arne Viggo Hjelm på en tilstelning hos SBBL i Cappelensgate. Jubilantene utgjør en viktig sosial og faglig ressurs i organisasjonen, sier Hjelm, som håper han får beholde de to medarbeiderne i mange år til. Inger Varøy Inger Varøy kom til SBBL i juli 1983 rett fra skolebenken. Med 2-årig handel og kontor samt kontor- og administrasjon som ballast gikk hun i gang med forefallende kontorarbeid. Etter en permisjon var hun tilbake igjen og jobbet med regnskap for borettslagene fram til Siden den gang har hun jobbet med oppgjør av bruktboliger. Inger trives i jobben og roser sin arbeidsgiver for smidighet. Det er ikke få brøkstillinger jeg har hatt etter hvert som livssituasjonen har endret seg, sier hun. At jeg her vært her i 25 år, forteller vel alt om trivsel, legger hun til. Inger er samboer og har to barn og bor på Borgestad. Hun er håndballdame på sin hals, og spilte på Gulset og i bedrift fram til for seks år siden. Tonje Møller Tonje Møller kom til SBBL i 1977, ble der i 3,5 år, flyttet og hadde et opphold på seks år før hun kom tilbake igjen i Til sammen har hun jobbet i Skien Boligbyggelag i 25 år. Den første økta jobbet hun i salgsavdelingen. Senere ble det regnskapsarbeid for borettslagene, en stilling hun hadde fram til Da ble det nye arbeidsoppgaver husleieinnkreving, inkasso og lignende. Den første tiden måtte hun ut med namsmannen og kaste folk ut. Hun er glad hun slipper det i dag. Nå går slike forhold rett til tvangssalg gjennom tingretten. Jeg stortrives i jobben min, sier hun og roser arbeidsmiljøet. Tonje Møller er gift, har to barn og et barnebarn, og trives i Sollia Borettslag på Gulset. 33

18 NOW fargekart UR.indd :25:01 Gratis Hjemmebesøk til medlemmer av boligbyggelaget Fargerike har interiøreksperter som kan komme hjem til deg. Våre konsulenter har erfaring med å velge farger og interiørløsninger fra rom til rom for å oppnå harmoni og gode helhetsløsninger. Konsulentene vil gi deg råd slik at du får ditt personlige preg i hjemmet. LADY. Helt strøkent. Åpningstider porsgrunn: Mandag-fredag Lørdag Telefon Håndverksvn Porsgrunn Telefon Bataljonveien Skien E-post: Åpningstider skien Mandag-fredag Lørdag

19 Nå kan du bli medlem via nettet Skien Boligbyggelag har nå fått betalingsløsning på sine nettsider. Dermed kan nye medlemmer melde seg inn via nettet, og betale kontingenten der og da med et betalingskort. Tidligere har innmelding enten krevd personlig oppmøte eller sending av dokumenter og faktura fram og tilbake. Nå kan du melde deg inn og betale uansett hvor enn du er og når du vil. Du kan til og med velge å forhåndsbetale kontingenten for opptil 10 år fram i tid, dersom du ønsker det. Medlemskapet med tilhørende ansiennitet blir registrert fra det tidspunkt betalingen er bekreftet i systemet. Nye medlemmer mottar en utskrift av andelseierboken (vårt medlemsregister) som bekreftelse på medlemskapet og med informasjon om hvilke opplysninger som er registrert, bl.a. andelsnummer (medlemsnummer) og dato for ansiennitet. Enklere kan det ikke bli, og vi håper at terskelen for å melde seg inn nå er så lav at vi vil øke medlemsmassen ytterligere. Du kan også benytte nettet for å gi bort medlemskap i gave. Boligbyggelaget har de siste årene opplevd en økt pågang av nye medlemmer. Denne trenden er forsterket i Samtidig er det nå langt flere som benytter seg av retten til å overføre medlemskapet til en nærstående person. Både på den måten og via gavemedlemskap, kan man få et gullkantet medlemskort med svært god ansiennitet. SBBL tilbyr gavemedlemskap, det betyr at andre kan tegne medlemskap på vedkommendes vegne, betale kostnadene og sørge for at et familiemedlem eller noen andre får en stor fordel når de skal kjøpe sin første bolig. Det er også mulig å opprette et medlemskap med såkalt alternativ betaler. Da blir det årlige kravet om kontingent sendt til noen andre enn medlemmet selv, for eksempel foreldre eller besteforeldre. Skal du gi bort et medlemskap, kan du ordne det hele på nettet på samme måte som ved egen innmeldelse. Du bare oppretter medlemskapet i mottakers navn og setter deg selv som betaler for en gitt periode. Dermed er gaven på plass. Så nøl ikke med å melde inn barn eller barnebarn. Medlemskapet kan bli gull verd den dagen de trenger et eget sted å bo. Fakta Litt om FORKJØPSRETTEN: Skien boligbyggelag er et samvirkeforetak eid av medlemmene. Medlemskapet sikrer deg forkjøpsrett til boliger som blir solgt, først og fremst i borettslag. Jo lengre du har vært medlem, jo bedre ansiennitet får du, og dermed stiller du sterkere dersom du ønsker å bruke forkjøpsretten. Reglene om ansiennitet og forkjøpsrett til boliger er den viktigste medlemsfordelen i Skien boligbyggelag, selv med mange andre gode tilbud og rabatter både lokalt og nasjonalt. Med et medlemskap har du muligheten til å sikre en av dine en god plass i boligkøen. Mange unge tenker ikke over behovet for et medlemskap med god ansiennitet før de skal inn på boligmarkedet. Da kan de bli utkonkurrert av andre som har lengre ansiennitet i boligbyggelaget. Relativt nye tall viser at ca 24 prosent av alle omsatte leiligheter i norske boligbygglag går på forkjøpsrett. Les mer om medlemskapet og forkjøpsretten på 35

20 medlemsfordeler Barneforsikring fra NBBL Nå kan medlemmer av Norske Boligbyggelag få Norges kanskje beste barneforsikring. For kun kr. 5 pr. dag kan medlemmer i boligbyggelagene avhjelpe situasjonen om det verst tenkelige skulle inntreffe. Endelig har vi også barneforsikringen på plass, sier Frank G. Mo. Frank G. Mo, som er kundeansvarlig i NBBL Partner, sier til Bomagasinet at mange av medlemmene over lengre tid har kommet med henvendelser om når NBBL også kan tilby barneforsikring. La barn være barn Vi på vår side har lenge arbeidet med vilkår og betingelser for å kunne tilby en god forsikring. Nå er endelig barneforsikringen klar. Vi har satt så få begrensninger vi kan. Vi ønsker ikke en forsikring som er slik innrettet at barna må overbeskyttes, forteller Mo. Det er ingen vits i å tegne en barneforsikring med så mange begrensninger at barna ikke kan delta i normale aktiviteter. Vilkårene våre er så vide at vi lar barnet få lov til å være barn, sier Frank G. Mo som legger til at forsikringen ikke er noen hindring for at barna klatrer opp i trær, kjører ned skibakker, drar på ridetur eller leker hjemme i hagen. Gjelder døgnet rundt Dette sammen med gode dekninger gjør vår barneforsikring til et suverent tilbud. Barneforsikringen fra Norske Boligbyggelag har kun de beste dekninger og kan vel best sammenlignes med det som mange av våre konkurrenter kaller Superdekning, sier Mo som viser til at forsikringer fra skole eller barnehage ikke dekker hele døgnet. Barneforsikring fra Norske Boligbyggelag dekker over hele verden, 24 timer i døgnet, understreker Frank G. Mo. Tegningstidspunkt Forsikringen kan tegnes fra barnet er født til fylte 16 år. Og den er gyldig fra dag 1 og opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 26 år. Forsikringen har 3 måneder karens ved sykdom. Pris kr. 5 pr. dag Forsikringen koster kun kr. 5 pr dag pr. barn. Årspremien er kr For mer informasjon se eller ring 03215, Forsikring fra Norske Boligbyggelag. Barneforsikring fra Norske Boligbyggelag l omfatter både ulykke og sykdom l gir umiddelbar engangserstatning kr ved ulykke og enkelte alvorlige sykdommer (kreft, MS, meningokokk, leddgikt, alvorlige hjerne og brannskader) l dagpenger ved sykehusopphold fra 4. dag, totalt inntil kr l engangserstatning ved medisinsk invaliditet kr l engangserstatning ved arbeidsuførhet kr l ombygging av boligen inntil kr grunnet sykdom eller ulykkesskade l merkostnader ved ulykkesskade, ødelagte briller etc. inntil kr l premiefritak frem til 18 år dersom en med forsørgeransvar dør l dødsfall kr l ingen egenandel 36

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 KLYVE V: Høyde er ingen hindring for BBL Boservice AS som har skiftet vinduene for borettslaget. Telemarks største megler s. 6 BBL Boservice AS s. 38 Rehabilitering

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

Barkaleitet Borettslag Ferdig Bygget 1978 Barkaleitet borettslag rehabilitering Jarl Høva Styreleder i Barkaleitet Driver egen bedrift innen elektro Takstmann på elektroskader Arbeidet i byggebransjen

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE STRANDGATA 14 BTA INK ANDEL FELLESAREAL 78 - m² OPPDRAGSNUMMER: 6213046 BYGGEÅR Ca. 1900 Prisantydning 7.000,- + omk. pr.mnd. REIDAR BØE EIENDOMSMEGLER MNEF

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010 Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34 Klar for vinteren? s.10 Hadji. Elsker Greys anatomy. (Eller egentlig McDreamy.) Laila. Elsker dart

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra og med 1. mars 2015 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet Adresse: Grevlingåsen 17, 4 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 76/76/84 m² F.kostnader: Kr. 3 099,- Fellesgjeld: Kr. 88 469,- Visning: tir 04.10.16 kl. 17:00-18:00 Fastpris: Kr 4 200

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 28 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! VEITVET: 3-ROMS OPPUSSINGSOBJEKT Oslo Nord VEITVETSTUBBEN 3 B Balkong på 13 kvm Mulighet for peis Ingen forkjøpsrett! avd.

Detaljer

CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER

CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER Lys og farger som fremhever rommets karakter! Gardiner er mye mer enn et stykke stoff

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Regler for medlemskap

Regler for medlemskap Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Regler for medlemskap Besøksadresse: St. Mariegate 112, 1725 Sarpsborg Tlf. 69 13 10 00 Internett: www.sobbl.no Innhold: 1. Hvem kan bli medlem i Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag?...

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ny borettslov - hva er nytt?

Ny borettslov - hva er nytt? Ny borettslov - hva er nytt? Ny lov om borettslag er trådt i kraft. Loven har bestemmelser om organisering og drift av borettslag. Den er viktig for deg som bor i et borettslag og for deg som som har planer

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009. Verdifullt medlemskap s. 32. Mæla kjempeflott s. 38

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009. Verdifullt medlemskap s. 32. Mæla kjempeflott s. 38 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009 Spennende SBBL-tomter s. 5 Verdifullt medlemskap s. 32 Mæla kjempeflott s. 38 Et KOMPLETT tv- og bredbåndshjem med Canal Digital! Mange borettslag og sameier

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

«Flytte ( i egn bolig) og trives med det»

«Flytte ( i egn bolig) og trives med det» «Flytte ( i egn bolig) og trives med det» En historie om samarbeid mellom Vinkel n borettslag og Verdal kommune og samarbeid mellom Verdal kommune og andelseierne i Vinkel n Landskonferanse Ups & Downs

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Jostein Hauge Teknisk sjef i Bate boligbyggelag Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om universell utforming og oppgradering av boliger og bygg Bergen

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer