LISLEBY FOTBALLKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISLEBY FOTBALLKLUBB"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1

2 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse. Lisleby Fotballklubb skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert håndball og fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle utøvere, ut fra egne forutsetninger, skal få oppleve utfordring og mestring i læringen. De sportslige resultatene bør gradvis legges mer vekt på fra de alderstrinn der en spiller om kretsmesterskap og NM. Det bør bl.a. skje ved at Lisleby Fotballklubb legger til rette for kompetanseutvikling av trenere og ledere. Vår visjon er at Lisleby Fotballklubb skal være en klubb som skal skape: «BEGEISTRING I NÆRMILJØET» LISLEBY FOTBALLKLUBB 2

3 Innhold GENERELL KLUBBINFORMASJON... 5 ORGANISASJONSKART... 6 KLUBBENS VISJON... 7 Fem grunnverdier... 7 Idrett for alle... 7 Trygghet + Mestring = Trivsel... 8 Fair Play... 8 Klubben som sjef... 8 Frivillighet og identitet... 8 Hvem passer til hva?... 9 KLUBBHÅNDBOKEN Klubbens styrer og oppgaver HÅNDBALLGRUPPEN Håndballstyret består av følgende personer: Retningslinjer for håndballstyret Håndballeders hovedoppgaver: Nestleders hovedarbeidsoppgaver: Kasserers hovedarbeidsoppgaver: Sekretærens hovedarbeidsoppgaver: Grupper, komiteer, utvalg og øvrige funksjoner Valgkomite Turneringskomité Kioskkomitè Trenerkoordinator Dommerkoordinator Økonomi Håndballgruppen Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Kontoer Økonomiske krav Alle medlemmer Medlemskontingent og treningsavgift Budsjett Rutiner tilknyttet medlemskontingent og treningsavgift for håndballgruppa

4 Betalingsevne og betalingsvilje Hva går pengene til? Dugnader/sponsorinntekter Kontrakter med økonomisk innhold Planer og målsetninger Planer, målsetting, utdanning og krav Sportslige planer og målsettinger Miljømessige planer og målsettinger Utdanning og kompetanse Integrering av barn og unge med flerkulturell bakgrunn Ansvar og oppgaver Klubben skal: Instruks lagledelsen Instruks lagleder/oppmann Instruks trener Lagkapteinen Spillerne skal: Foresatte skal: PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR LAGLEDELSEN Påmelding til serie, cup og turneringer Spillernes lagtilhørighet Spillerlisens Spilleroverganger Lagoversikt Treningstider Kampoversikt Kampavvikling Forsikring og sikkerhet Skader Årsmelding UTSTYR OG MATERIALE Kjøp av utstyr Spille og overtrekksdrakter Vedlegg:

5 GENERELL KLUBBINFORMASJON Lisleby Fotballklubb ble stiftet 8. mai 1920 og har i dag håndball og fotball som aktiviteter, organisert i egne undergrupper. Begge gruppene er selvstendige juridiske enheter med egne styrer og regnskap. Lisleby Fotballklubb er helt og holdent drevet av frivillighet og dugnadsarbeid. Klubben har tilholdssted på Sentralidrettsanlegget på Lisleby i Fredrikstad, hvor også all fotballaktivitet holder til. Håndballen har ikke en egen arena, man skal ha dette klart til september 2015 da Lislebyhallen skal stå klar ved Nøkleby skole. Klubbens postadresse er: Lisleby Fotballklubb, Postboks 705, 1617 Fredrikstad Klubbens besøksadresse er: Konditorveien 1, 1617 Fredrikstad Org. Nr.: E mail Hovedstyret: Fotballstyret: Håndballstyret: Hjemmeside: Draktfarger: Gul og grønn vertikalstriper. Reservedrakter har hvite overdeler. Kontaktpersoner: Leder, hovedstyret Nils Malcolm tlf E mail: Leder, fotballstyret Johnny Kristiansen tlf E mail: Leder, håndballstyret Jon Runar Pettersen tlf E mail: 5

6 ORGANISASJONSKART HOVEDSTYRE FOTBALLSTYRE BARNEIDRETT HÅNDBALLSTYRE Valg komité Økonomi komité Web/Infogruppe Integreringsleder Materialforvalter Kioskansvarlig Kioskansvarlig Materialforvalter Dommerkoordinator Sponsorgruppe Dommerkoordinator Sponsorgruppe Turneringskomité Trenerkoordinator Turneringskomité Trenerkoordinator Dommerkoordinator: Ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere. Oppsett av dommere i egne turneringer og treningskamper. Skrive årsrapport for aktivitet. Sponsorgruppe: Turneringskommite: Kioskansvarlig: Trenerkoordinator: Materialforvalter: Kontakt ut mot nye og gamle sponsorer. Samarbeid med andre grupper vedr. profilering. Organisere loddbøker, kalendere etc. Planlegge og bidra til gjennomføring av turneringer. Organisere innkjøp, organisere kioskvakter, føre regnskap. Jobbe med utviklingsarbeid, bør etter min mening ha betydelig mer konkrete arbeidsoppgaver. Man bør forvente min. 100 timers konkret arbeid. Ansvarlig for utstyrslager, koordinere innkjøp med fotballstyret og utlevering med lagene. 6

7 KLUBBENS VISJON Lisleby Fotballklubbs visjon er: Begeistring i nærmiljøet Idretten i Lisleby Fotballklubb skal være inkluderende og gi tilbud til alle. Tilbudet skal tilpasses spillernes alder, ferdigheter og ambisjoner, og være uavhengig av rase, religion og kjønn. Det skal legges vekt på å skape et godt sosialt miljø, sammensatt av spillere, dommere, ledere, trenere, foreldre og øvrig støtteapparat. Aktiviteten må drives ut fra at deltagelse har en egenverdi. Gjennom å skape gode mennesker, skaper vi resultater. Vi ønsker at flest mulig er involvert i klubben, at de er der lengst mulig og at vi gir alle et best mulig tilbud ut i fra den enkeltes forutsetninger og ambisjonsnivå. Fem grunnverdier Idretten i Lisleby Fotballklubb har fem grunnverdier: Idrett for alle Trygghet + Mestring = Trivsel Fair Play Klubben som sjef Frivillighet og identitet Idrett for alle Alle er like mye verdt. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i klubbens aktiviteter. Dette fordrer at to forhold er lagt til rette i klubben: 1. Alle som har lyst å spille fotball eller håndball i barne og ungdomstida skal ha et godt tilbud for dette. 2. Klubben skal gi spillerne muligheter til ulike «løp» i klubben. Både til de som har lyst til å spille hele tiden og til de som har lyst til å være med, men som ikke vil bruke all fritid på dette. For å lykkes med dette, må vi være en klubb en organisasjon som er sjef over barne og ungdomsidretten og legger til rette for de ulike løpene på en god måte. Dette krever at vi i klubben; tillitsvalgte, trenere og foreldre/foresatte er innforstått med, og ser verdien av at barna får ulike utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Skal vi nå visjonen flest mulig, lengst mulig, best mulig, må både klubben og menneskene i klubben erkjenne at alle barn og ungdommer har en egenverdi alle er like mye verdt. 7

8 Trygghet + Mestring = Trivsel Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, lagkameratene sine og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Mestring handler om å lykkes med noe, klare en oppgave, ta en utfordring, beherske den og oppnå et mål alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at de opplever mestring. Trygghet og mestring gir trivsel i idrettsfamilien. Dette krever idrettsfaglig, pedagogisk og omsorgsmessig kunnskap hos trenerne våre. Og det krever organisatorisk smidighet i klubben. Det handler om å se den enkelte spiller og holde han eller hun i «flytsonen». Utfordringen er å gi hvert eneste barn den rette blandingen av trygghet og utfordringer på trening, i kamp og i miljøet, ut ifra modning, forutsetninger og interesse. Fair Play Alle skal vise respekt for hverandre på og utenfor banen. Er man tilhenger av god idrett, bør man også være tilhenger av Fair Play. Idrett er best når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten man er spiller, leder, trener, dommer eller foresatt, så trives man best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. Fair Play handler selvsagt om alt som skjer på banen, både på trening og under kamper. Men det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor banen. Dette fordrer at spillere, trenere, ledere, foreldre og foresatte har et bevisst forhold til Fair Play, og respekt når dette fungerer, og tar tak i dette når det ikke fungerer. Enhver klubb med respekt for seg selv utarbeider og gjennomfører et aktivt og praksisnært Fair Play program. Dette kan være felles kjøreregler på og utenfor banen og som barna og ungdommen sjøl har vært med på å forme. Felles kjøreregler skaper samhold og identitet på lik linje med klubbdrakta. Klubben som sjef Basert på det verdigrunnlaget som barne og ungdomsidretten er tuftet på, staker Lisleby Fotballklubb som klubb ut kursen. Vi i Lisleby Fotballklubb ønsker pr. dags dato å være gode på følgende: Vi skal være best på barne og ungdomsidrett Klubben vi skal være best på frivillighet Vi skal bli enda bedre på jentefotball Vi skal være gode på aktivitet tilpasset ungenes forutsetninger Vi skal være gode på Fair Play Det vil alltid være ulike synspunkter og kryssende interesser med hensyn til hva klubben står for og hvilke forventninger man har når men tar et verv i klubben. Og ikke minst hvordan man skal prioritere bruken av økonomiske ressurser. Denne jobben foregår kontinuerlig. Jo mer vi som klubb vektlegger klubbutvikling og har operative planer, jo lettere er det å samhandle godt og å rekruttere og ikke minst holde på våre tillitsvalgte. Denne håndboka er et viktig virkemiddel i så måte. Frivillighet og identitet Mange klubber sliter med frivilligheten, også Lisleby Fotballklubb. Vi har den klare målsetting at det ikke skal være tilfeldig hvilke tilbud du har som utøver i Lisleby Fotballklubb. 7 åringen skal ha et like godt tilbud som 13 åringen! Hvordan skal så vi bli enda bedre på frivillighet? 8

9 Når en skal rekruttere trenere, ledere og andre tillitsvalgte inn i klubben, bør vi fokusere på den egenverdien og nytteverdien frivillig arbeid gir for den enkelte. Vår klubb er den viktigste miljø og trivselsfaktoren for ungene i lokalmiljøet. Det skal det også være for de tillitsvalgte. Sosial tilhørighet, og følelse av felleskap er like viktig for de voksne. Mange av oss er også innflyttere, vi har havnet der vi bor vi på grunn av jobb, tilfeldigheter, kjærlighet eller en kombinasjon av disse! Den beste inngangsbilletten til å bli «integrert» i et lokalmiljø er gjennom klubben. Du møter folk på butikken som du gjorde når du var liten. Du blir møtt med ett anerkjennende blikk, en hei og invitt til samtale, ikke som en grå nøytral en. Denne egenverdien er det beste argumentet for å ta en jobb i klubben. Å ha et aktivt verv i klubben har i tillegg en nytteverdi en nytteverdi som i stor grad er undervurdert eller som en ikke er klar over. Du vil ta del i ungenes verden på en helt annen måte og forutsetningene for en enda bedre samforståelse med ungene dine gjennom felles opplevelser øker. Og du bygger et nettverk som mamma og pappa. Gjennom klubben blir du kjent med kameratene og de andre foreldrene på en helt annen måte enn om du som forelder står utenfor klubben. Dette er en nytteverdi som er verdifull når barna dine er på full fart inn i ungdomstida på godt og vondt. Å oppleve egenverdien og å se nytteverdien av å være med som tillitsvalgt i klubben er nøkkelen til en høy grad av frivillighetsengasjement i og rundt vår klubb. Men det må mer til! En klubb med orden i sysakene har større muligheter for å stimulere frivilligheten. Når foreldre og andre potensielle tillitsvalgte «møter» Lisleby Fotballklubb øker sjansene for et løp som tillitsvalgt om vi framtrer som ryddig. Derfor inneholder denne håndboka klubbens: Visjon og verdier Organisering Funksjonsbeskrivelser Praktiske retningslinjer. Håndboka oppgraderes kontinuerlig av hovedstyret hvert år, slik at den er «levende». Klubbhåndboka er et avgjørende virkemiddel for å rekruttere nye tillitsvalgte og holde på dem. Hvem passer til hva? I frivilligheten er det plass til nesten alle! Men ikke alle passer til alt! Klubben må være i førersete og rekruttere etter egenskaper og ferdigheter. På foreldremøte til våre nystartede yngste alderstrinnet må vi: Vektlegge hvilken egen og nytteverdi du som pappa eller mamma vil få som tillitsvalgt i klubben Klargjøre hvilke verdier, målsettinger og virkemidler klubben har for våre aktiviteter Ufarliggjøre omfanget av ta på seg et tillitsverv gjennom få delegerte oppgaver Vise til alle de ferdighetene hos de tillitsvalgte som trengs rundt et lag Vise til at klubben kan tilby kompetanse og støtte gjennom formelle leder og trenerkurs, gjennom trenerkoordinatorrollen, trenerforum og andre kompetansetiltak 9

10 KLUBBHÅNDBOKEN Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte i Lisleby Fotballklubb. Klubbhåndboken gjelder for alle ledere og spillere i Lisleby Fotballklubb. Hovedstyret ved sekretæren har ansvar for at håndboken holdes a jour. Sekretæren har også ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner tildeles håndboken. Klubbhåndbokas innhold skal være i henhold til klubbens lov. Dersom det er avvik mellom håndbokaog lovens tekst, er det alltid Lisleby Fotballklubbs lov som gjelder. Klubbens styrer og oppgaver Lisleby Fotballklubb er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Østfold Fotballkrets (ØFK), Norges Håndballforbund (NHF) og derigjennom Østfold Håndballkrets (ØHK). Klubben har også medlemsskap Norges Skøyteforbund (NSF). 10

11 HÅNDBALLGRUPPEN Håndballstyret består av følgende personer: Leder Jon Runar Pettersen 1 år 2015 Nestleder Sekretær Lena Viborg 1 år 2015 Kasserer Kristin Kalgraff Berge 1 år 2015 Styremedlem Jørn Valstrøm 1 år 2015 Styremedlem Wenche Pettersen 1 år 2015 Styremedlem Retningslinjer for håndballstyret Håndballstyret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd., og skal minst gjennomgå følgende saker på hvert møte: Protokoll fra sist møte Økonomi Nye saker I tillegg har styret ansvaret for å utarbeide/videreutvikle strategi og handlingsplaner og jobbe med disse kontinuerlig. Man skal tilstrebe at håndballstyret består av minimum: Leder Nestleder Kasserer Sekretær 3 styremedlemmer Håndballeders hovedoppgaver: Fastsette agenda for styremøter og lede møtene Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Hovedansvarlig for kontakten med NHF Håndballgruppens pressekontakt Representere klubben Nestleders hovedarbeidsoppgaver: Ansvar for anlegg og kontakt med kommunen Ansvar for oppdatering/koordinering av aktivitetskalender 11

12 Kasserers hovedarbeidsoppgaver: Koordinere og lede budsjettarbeidet, og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak Rapportere økonomisk status på styremøtene, og foreslå tiltak om regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett Utsendelse av treningsavgift Evt. delta i økonomikomité Sekretærens hovedarbeidsoppgaver: Sende innkalling til styremøtene Referere styremøtene og føre protokoll Koordinere arbeidet med innsamling og sammensetning av årsmelding Håndballstyret har ansvar for å utvikle egne turneringer. Grupper, komiteer, utvalg og øvrige funksjoner Klubben skal arbeide for minst å ha følgende komiteer og grupper: Valgkomité Turneringskomité Kioskkomité Valgkomite Valgkomite for håndballgruppen kan oppnevnes av håndballgruppens årsmøte, og skal rapportere til håndballgruppens årsmøte. Valgkomiteen har ansvaret for å innstille navn på kandidater til verv som skal velges på håndballgruppens årsmøte. Turneringskomité Komiteen kan oppnevnes av håndballstyret og skal i så tilfelle bestå av medlemmer fra de ulike håndballagene i klubben. Håndballstyret kan pålegge alle lag å stille med en representant. Komiteen skal planlegge, lede og gjennomføre håndballgruppens egne turneringer. Kioskkomitè Komiteen kan oppnevnes av håndballstyret og skal i så tilfelle bestå av medlemmer fra de ulike lagene i klubben. Kioskkomiteen har følgende oppgaver: Bestilling av varer til kiosken Oppsett av kioskvakter 12

13 Trenerkoordinator Samarbeide med håndballgruppas trenere: o Evaluere sesong o Planlegge neste sesong, lage årsplan o Oppfølging av planen o Lage oppsett for treningstider Følge opp treninger prioritet 7 12 år Se lagene i kamp prioritet 7 12 år Videreutvikle klubbens trenere ved å: o Arrangere månedlige trenerforum o Arrangere kurs og seminarer o Oppfordre til/sende trenere på kurs og lignende Lede trenerforum Koordinere fellestreninger prioritet 7 12 år Ansvar for keepertrening 7 12 år Trenerfaglig kontakt mot regionslag Innstille spillere til regionslag sammen med lagenes trenere Trenerfaglig ansvar ved oppstart av nye lag Delta på håndballgruppas fellesmøter Mulighet til å delta på håndballstyremøter Følge opp hospiteringsreglementet Bistå/hjelpe til på trening ved behov 7 12 år Bør være aktiv i planleggingen og gjennomføringen av en håndballskole pr. år (f.eks. 3 dager i høsteller vinterferien). Trenerkoordinator er et lønnet engasjement, i sin helhet betalt av Fredrikstad Idrettsråd. Pr er satsen kr , pr. år. Dommerkoordinator Oppnevnes av gruppestyrene. Dommerkoordinator skal: Tilrettelegge for rekruttering og utdanning av dommere. Oppsett av dommere i egne turneringer. Opplæring/informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer. Skrive årsmelding angående dommervirksomheten i klubben. 13

14 Økonomi Håndballgruppen Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskapet skal: Gi et korrekt bilde av organisasjonens økonomi i regnskapsperioden. Vise økonomisk stilling ved regnskapsavslutningen. Dekke de ulike brukergruppers informasjonsbehov. Være spesifisert i henhold til Idrettens Standard Kontoplan. Være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret skal være 12 måneder. Regnskapsprinsippet skal følges. Inntekter skal registreres når de er opptjent (med opptjent menes at Idrettslaget har skaffet seg en reell og dokumenterbar fordring) og utgifter skal registreres når de er påløpt. Fordringer og gjeld skal fremkomme av balansen. Forsiktighetsprinsippet skal følges, hvilket bl.a innebærer at inntekter ikke skal bokføres før de er endelig fastslått. Grunnlag for kostnadsføring skal være originalbilag. Bilagsnummer må påføres alle bilag, og arkiveres i nummerrekkefølge. Det skal være klare forbindelser mellom bilag og regnskap. Det må være regler for attestasjon av bilagene. Regnskapet skal være à jour. Årsregnskapet skal utarbeides for gruppene, og samlet for hele idrettslaget. Årsmøtet skal fastsette årsregnskapet med underregnskaper, og disponere årets resultat. Bilagene skal oppbevares i 10 år. Se for øvrig heftet «Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité» gjeldende fra vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar Kontoer Håndballgruppen har for tiden følgende konto: Håndballgruppa Økonomiansvarlig, evt. sammen med leder for håndballstyret, disponerer håndballgruppens kontoer. Nettbankavtale for betalingsformidling kan etableres for den enkelte økonomiansvarlige. Undergrupper og lag kan opprette egen konto hvis det er praktisk. Økonomiske krav Alle medlemmer Klubben er avhengig av spillere/foresattes dugnadsinnsats for å drive klubben, i tillegg til betaling av medlemskontingent/treningsavgift og egenandeler ved turneringer. 14

15 Medlemskontingent og treningsavgift Medlemskontingent fastsettes av hovedstyrets årsmøte. Treningsavgift fastsettes av håndballstyrets årsmøte. Pr er medlemskontingent og treningsavgift satt til følgende: Medlemsavgift, passive/oppmenn/trenere kr. 150, Medlemsavgift, barn og ungdom kr. 200, Medlemsavgift, senior kr. 250, Treningavgift, barn under 12 år kr. 1300, Treningsavgift, 12 år og eldre kr. 1500, Søskenrabatt på treningsavgift, 25 % pr barn hvis flere barn innen håndball. Budsjett Budsjett skal fremlegges årsmøtet i Lisleby Fotballklubb. Oppfølging skal skje halvårlig (senest 30. juni) og ved årets slutt overfor håndballstyret. Alle deler av medlemmenes forpliktelser skal innfris, d.v.s.: Medlemskontingent/treningsavgift skal være betalt innen forfall, eller senest innen første seriekamp. Spillere som ikke har overholdt sine forpliktelser har ikke rett/anledning til å delta i klubbens aktiviteter, og kan således bli strøket som medlem i klubben. Ved evt. ny innmelding må gamle krav gjøres opp. Medlemmer som har tillitsverv i klubben (lagledere etc.) ansees å gjøre sin dugnadsinnsats gjennom tillitsvervet, og er således fritatt for annen dugnad. 15

16 Rutiner tilknyttet medlemskontingent og treningsavgift for håndballgruppa SEPTEMBER: Foreldre / foresatte vil motta en treningsavgiftgiro fra håndballstyret. OKTOBER: Alle hovedlagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp. NOVEMBER: Foreldre/foresatte til spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift vil motta en purring. Spillere som er innmeldt i klubben inkluderes i betalingsrunden. Spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift før vil ikke kunne delta på Lisleby Fotballklubbs håndballkamper serie og turneringsspill i høstsesongen. DESEMBER: Alle hovedlagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp. JANUAR: Foreldre/foresatte til spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift vil motta en purring. Spillere som er innmeldt i klubben inkluderes i betalingsrunden. Spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift før vil ikke kunne delta på Lisleby Fotballklubbs håndballkamper serie og turneringsspill i vårsesongen FEBRUAR: Alle hovedlagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp. Betalingsevne og betalingsvilje. Det oppfordres til å overholde betalingsfrister. Foreldre / foresatte som sliter med betalingsevne oppfordres til å benytte seg av økonomiske støtteordninger. Mht. slike ordninger henviser vi til NAVsystemet. Hva går pengene til? Treningsavgiften går uavkortet til direkte og indirekte aktivitet: Anlegg, Sentralidrettsanlegget, Lislebyhallen og klubbhus. Innkjøp av vedlikeholdsutstyr. Den dekker i tillegg serieavgifter, forsikring, turneringer. Subsidiering av påmeldingsavgift. Treningsavgiften går i tillegg til innkjøp av drakter, utstyr og subsidiering av spillerutstyr. 16

17 Gjennomføring av utviklingstreninger og lørdagstrening slik at disse er åpne og gratis for alle. Utdanningstiltak, herunder klubbutvikling, dommer og trenerutdanning Dugnadstiltak rekrutteres ujevnt mht. representasjon fra lag og foreldre/foresatte. Betalingsoppfordring sendes registrerte medlemmer i løpet av februar med betalingsfrist 1.mars. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purringer, har ingen rett til å trene eller spille kamper. Dugnader/sponsorinntekter Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe inntekter til Lisleby Fotballklubb og/eller direkte til det enkelte lag. Lagene plikter å delta på dugnader som arrangeres av klubbledelsen. Lag som på eget initiativ skaffer dugnader eller sponsorinntekter skal sette inntektene inn på konto i Lisleby Fotballklubb. Tiden lagene bruker på egne dugnader kommer i tillegg til evt. dugnadsarbeid som pålegges av klubbledelsen. Følgende dugnader er pålagte i håndballgruppen: Loddbok Kontrakter med økonomisk innhold Håndballstyret skal framlegge alle kontrakter som omfatter klubbens økonomi for hovedstyret før kontrakt evt. signeres. Planer og målsetninger Planer, målsetting, utdanning og krav Håndballgruppens strategi, målsettinger og handlingsplaner utarbeides av håndballstyret. Årlig handlingsplan skal utarbeides og danne grunnlaget for klubbens totalbudsjett. Sportslige planer og målsettinger Basert på planene, setter oppmann/lagleder opp planer og målsettinger (sportslig og sosialt) for sesongen, og gjennomgår disse med spillerne og foresatte. Miljømessige planer og målsettinger Hovedmålet er å etablere et trygt og godt sosialt miljø som holder barna borte fra og forebygger negative aktiviteter. Hvert lag skal ha flere sosiale aktiviteter med spillerne, helst supplert med aktiviteter sammen med foresatte. 17

18 Ledere, foresatte og spillere skal delta i dugnadsaktiviteter som er til nytte for lag og klubb. Alle lag fra og med 11 år skal få mulighet til å delta i minst en turnering/tur med overnatting pr. sesong. Både grunnskolen og videregående skole arrangerer møter med foresatte, og våre oppmenn/lagledere plikter å gjøre det samme. På disse møtene bør følgende dekkes: Presentasjon av klubben Presentasjon av laget Presisering av hva som vektlegges i laget Målsettinger hva driver vi med? Kostnader for drift av laget, hvordan pengene skaffes til veie, og hva de benyttes til. Viktigheten av samarbeid med foresatte. Representanter fra hovedstyret eller gruppestyret kan stille på møter om dette er ønskelig. Utdanning og kompetanse Klubben vektlegger at alle tillitsvalgte og trenere skal ha en kompetanse tilpasset klubbens behov/målsettinger. Klubben mottar tilbud om kurs fra, NHF og NIF, og vil i størst mulig grad legge til rette for at disse kursene kan holdes internt i klubben. Klubben dekker kursavgifter og litteratur. Integrering av barn og unge med flerkulturell bakgrunn Lisleby Fotballklubb skal være en fargerik klubb der det skal være plass til alle. Vi skal vise alle respekt uavhengig av hudfarge eller etnisk bakgrunn. Vi skal derfor: Ha en hensiktsmessig språkbruk Ha en tydelig kommunikasjon fra dag 1. Inkludere integreringskoordinator der dette er hensiktsmessig Forstå at barn og unge med minioritetsbakgrunn kan ha andre behov og utfordringer Få foreldrene med i støtteaparatet. Kontakte kommunen og la dem vite at vår klubb har åpne dører for alle, både gutter og jenter Kulturforskjeller er tidvis en lettvint forklaring på problemer som oppstår, men i idrettssammenheng har vi også ulike tilnærminger til våre aktiviteter å forholde oss til blant foreldre. Noen foreldre har aldri hatt kontakt med et idrettslag, mens andre kan ha ambisjoner og forventninger på vegne av barna som overskrider hva treneren er vant med. 18

19 Ansvar og oppgaver Klubben skal: Sørge for utdanning Støtte laglederne/oppmennene og trenerne i arbeidet Skape innsikt og samarbeid mellom oppmennene/laglederne/trenerne Arrangere minst ett medlemsmøte i året Sørge for lokaler, treningsforhold til både sosiale og sportslige aktiviteter Sørge for egnet utstyr i form av drakter, baller etc. Med lagledelse menes oppmann/lagleder, trener og assistenter. Håndballstyret er ansvarlig for at klubbhåndbok, lover og regler for Lisleby Fotballklubb og NHF blir gjennomgått før sesongstart. Alle lover og regler skal følges! Alle lagledere og trenere skal ha gjennomgått Klubbhåndboken før sesongstart. Ansvarlig for gjennomførelse vil være representant for hovedstyret eller gruppestyrene. Instruks lagledelsen Ikke sette egne mål foran spillernes Være forbilde og vise rettferdighet Ha og vise respekt for dommere Være lojale mot klubbens mål og følge etikk og holdningskrav Ikke benytte seg av rusmidler når en representerer klubben Ha kjennskap til NIFs regler Ha møte med foresatte før sesongstart, og etter sesongen er over. Ansvarlig for spilleres oppførsel på trening/kamper og reiser Ivareta Lisleby Fotballklubbs gode navn og rykte Oppmuntre spillerne til egentrening Vedrørende uttak av spillere på laget henvises til NIFs reglement for de respektive alderstrinn. Sette opp treningskamper Arbeide for at vi får en god hospitering legge til rette for at spiller kan hospitere på eget lag og egne spillere til andre lag Rette seg etter dommerens anvisninger, og på en rolig og behersket måte gi nødvendige beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken Påse at oppvarming under kampen foregår bak eget mål, eller bak linjedommer på samme side som reservebenken, og at all oppvarming foregår uten ball og ikke i spillerdrakt Sørge for at spilleren ikke har på seg noe som kan være farlig for verken dem eller andre når de er på banen Påse at spillerne er korrekt antrukket Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig også i forbindelse med treninger eller kamp Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med trening og kamper 19

20 Møteplikt på ledermøter innkalt av klubbens styrer eller trenerkoordinator Følge klubbens utdanningsplan Følge klubbens etikk og holdningskrav Påse at det blir tatt vare på verdi saker Påse at møtelokalet som blir brukt er ryddig etter bruk Instruks lagleder/oppmann Instruks trener Ta seg av alle administrative oppgaver med laget, og evt. fordele oppgaver blant assistentene Innhente alle personalia opplysninger om spillere på laget, og oppdatere medlemslister på nettsiden vår jevnlig og umiddelbart ved endringer Melde fra om spilleroverganger Sette opp aktivitetsplan før sesongstart og gjennomgå denne med spillerne og foresatte (aldersbestemte klasser) Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på en forsvarlig måte. Oversikt over materiellbehov skal sendes seksjonsleder før sesongstart, og beholdning av materiell sendes materialforvalter ved sesongslutt. Sørge for utstyr i forbindelse med hjemmekamper (bortekamper; eks. reservedrakt eller markeringsvester) Skaffe bane og dommer til oppsatte kamper, dersom dette ikke er gjort av ØHK. Gjestende lag skal kontaktes i god tid og senest en uke før kampavvikling Bistå dommeren slik at kampen kan avvikles presis Registrere på dommerkortet spillere som benyttes under kamp, og føre statistikk over benyttede spillere og scoringsoversikt. Statistikk skal inngå i lagets årsrapport Ansvarlig for påmelding av lag til treningsleir/turneringer Bestilling/påmelding skal alltid skje via gruppestyret Ved reising til turneringer/treningsleir har laglederen ansvaret for reiseopplegget og opphold. Styret kan også oppnevne andre ansvarlige. Informasjon om deltakere, deres foresatte osv. Møteplikt på trenermøter Skrive årsrapport for laget Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. Treningen skal være pedagogisk tilrettelagt og gi alle opplevelse av likeverd. Treningen skal fokuseres rundt utvikling av spillere og lag. Alle skal oppleve å bli sett. Det viktigste er at alle har det godt. Kollektiv avstraffelse ved «tap» i trening og kamp skal ikke forekomme. Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til gjeldende reglement på de enkelte alderstrinn Møteplikt på trenermøter Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag/trenere for å sikre at spillere blir godt ivaretatt ved aldersopprykk, eller når de går til nye trenere. 20

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer