Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet."

Transkript

1 Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3 år Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre og barn spiller inn. Dette er de minste barnas første møte med turning - og vi legger derfor vekt på at barna skal bli fortrolige med omgivelsene og noen av apparatene. Aktivitetene er lystbetonte, og gjennom sangleker, stasjonstrening og hinderløype øver vi balanse, spenst, rytme og koordinasjon. Vi bruker kjente og mindre kjente barnesanger med bevegelser til som gjør at både små og store bruker muskler som ikke brukes til vanlig. Det spesielle med foreldre og barn er at barna har hver sin turninstruktør. Og siden de viktigste apparatene vi turner på er foreldrene, er det ikke fritt for at disse også er litt slitne etter endt økt. Til gjengjeld hjelper dette til å utvikle noe svært sentralt; nemlig samspillet mellom barna og foreldrene. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken. Det lages et oppvisningsprogram til vår- og juleturnparadene. Nøster Aldersgruppe 4 5 år Dette partiet turner etter gymlek konseptet. Det er en gjeng med gutter og jenter som leker, turner i apparater, danser til musikk og utforsker hinderløyper. Vi kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek for å gi et godt utgangspunkt for allsidig grunn- og bevegelsestrening. Barna videreutvikler grovmotorikken med å gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste/fange, etc. Viktigheten av samarbeid er også et sentralt element i det hele. Det lages et oppvisningsprogram til vår- og juleturnparadene. 1

2 Turn Jenter Turn og Lek Jenter 6-8 år Aldersgruppe 6-8 år Dette er den motoriske gullalder der barn lettest tilegner seg ferdigheter. Det stimuleres til idrettsaktivitet i en grovkoordinert form som legger grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Partiet følger Idrettens Grunnstige der barna øver basiselementer fra turn. Det fokuseres på fiksering, balanse, spenst, styrke, smidighet, rytme og koordinasjon for å kunne mestre teknikkene som turn krever. Det blir også lagt vekt på oppvarming og uttøyning. På vår- og juleturnparadene viser de hva de har lært. Turnaktiviteter jenter 6 8 år videregående Aldersgruppe 6-8 år 85 min. Som beskrevet under partiet Turn og Lek Jenter 6-8 år jobbes det her videre med Idrettens Grunnstige. Hoveddelen av treningen for dette partiet foregår i ulike turnapparater som matte, bom og hopp. 2

3 Apparatturn jenter (lukket parti) Aldersgruppe 6-11 år Treninger pr. uke 2 4 timer Overgang til lukkede partier skjer utfra antall ledige plasser og gymnastens kvalifikasjoner. Dette er jenter som trener 2-3 ganger pr. uke i 4 forskjellige apparater: Bom, skranke, hopp og frittstående. Utøverne tilnærmer seg oppvisninger og konkurranser, både internt i klubben og eksternt, i forhold til alder og ferdighet. De deltar også på vår- og juleturnparaden. Rekruttering skjer i første rekke fra Hammer Turn 6-8 videregående partier og fra åpne dager Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener Aspirant- og Konkurranseturn og hovedtrener Apparatturn Gymnastene deles inn i 2 grupper o Gruppe 1: Trener 2 ganger i uken o Gruppe 2: Får tilbud om en tredje treningsdag sammen med Aspirant og Konkurranseturn. Overgang skjer i samråd med hovedtrenere for Apparatturn og Aspirant- og Konkurranseturn På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". Aspirant- og konkurranseturn jenter (lukket parti) Aldersgruppe 7-16 år Treninger pr. uke 3 4 3

4 Semester varighet Aug-des/jan-juni 2 3 t. pr.trening Overgang til lukkede partier skjer utfra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter. Rekruttering skjer i første rekke fra apparatturn Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener på aspirant- og konkurranseturn. Dette er et satsingsparti for målbevisste og ivrige jenter som trives med turn. De trener 3-4 ganger i uka og deltar i konkurranser i 4 apparater: Bom, skranke, hopp og frittstående. Jentene deltar bl.a. i kretskonkurranser, nasjonale konkurranser, Norges-cup og evt. andre konkurranser basert på alder, nivå og evntuelle andre retningslinjer fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. De har oppvisning på vår- og juleturnparaden. Det er en målsetting å gjennomføre minimum en årlig treningsleir/-samling. På lukkede partier kreves det ekstra innsats av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". Turn Gutter Turn og Lek Gutter 6 8 år Aldersgruppe 6-8 år Semester varighet 14 ganger Dette er den motoriske gullalder der barn lettest tilegner seg ferdigheter. Det stimuleres til idrettsaktivitet i en grovkoordinert form som legger grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Partiet følger Idrettens Grunnstige der barna øver basiselementer fra turn. Det fokuseres på fiksering, balanse, spenst, styrke, smidighet, rytme og koordinasjon for å kunne mestre teknikkene som turn krever. Det blir også lagt vekt på oppvarming og uttøyning. På vår- og juleturnparadene viser de hva de har lært. 4

5 Apparatturn gutter (lukket parti) Aldersgruppe Treninger pr. uke Semester varighet 6-12 år 3 ganger Aug-des/jan-juni 2 3 t. pr. trening Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvalifikasjoner. Rekruttering skjer i første rekke fra videregående partier Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener Aspirant- og Konkurranseturn gutter Dette er et satsingsparti for målbevisste og ivrige gutter som trives med turn. De trener 2-3 ganger i uken og kan delta i konkurranser. Skranke, hopp, frittstående, ringer, svingstang og bøylehest. Guttene deltar i kretskonkurranser og LUM konkurranser og evt. andre konkurranser basert på alder, nivå og eventuelle andre retningslinjer fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. De har oppvisning på vår- og juleturnparaden. På lukkede partier kreves det ekstra innsats av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". 5

6 Aspirant og konkurranseturn gutter (lukket parti) Aldersgruppe Treninger pr. uke Semester varighet 7-16 år 4-5 ganger Aug-des/jan-juni 2 4 t. pr. trening Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvalifikasjoner. Rekruttering skjer i første rekke fra Apparatturn gutter Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener Aspirant- og Konkurranseturn gutter Dette er et satsingsparti for målbevisste og ivrige gutter som trives med turn. De trener 4-5 ganger i uken og deltar i konkurranser i 6 apparater: Skranke, hopp, frittstående, ringer, svingstang og bøylehest. Guttene deltar bl.a. i kretskonkurranser, nasjonale konkurranser, Norges-cup, LUM konkurranser og evt. andre konkurranser basert på alder, nivå og evntuelle andre retningslinjer fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. De har oppvisning på vår- og juleturnparaden. Hammer Turn har som målsetting å gjennomføre minimum en årlig treningsleir/-samling for denne gruppen. På lukkede partier kreves det ekstra innsats av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". Blandede partier ( gutter/ jenter) Turnaktiviteter gutter / jenter 9 11 år Aldersgruppe 9-11 år 85 min. 6

7 Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. På dette partiet øver barna basiselementer fra turn etter Idrettens Grunnstige. Det trenes mye i turnapparater for å få kroppsbeherskelse og for å bli sterke og smidige. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel. Gruppen har i tillegg også stort fokus på trivsel og prioriterer teamfølelse og sosiale aktiviteter. På vår- og juleturnparaden viser de hva de har lært. Turnaktiviteter gutter / jenter år Aldersgruppe år 115 min. Dette partiet jobber etter SALTO sine grunnideér. Det som kan kjennetegne denne aldersgruppen er noe dårligere koordinasjon og bevegelseskontroll grunnet pubertet og hormonforandringer. Ungdommer som tidligere behersket en aktivitet kan nå føle at armer og ben er litt i veien. Vi vektlegger derfor at ungdommen utvikler et positivt forhold til sin egen kropp og tilrettelegger derfor våre aktiviteter til dette gjennom fokus på allsidighet og lek. Det trenes mye i turnapparater for å få kroppsbeherskelse og for å bli sterke og smidige. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel. Gruppen har i tillegg også stort fokus på trivsel og prioriterer teamfølelse og sosiale aktiviteter. På vår- og juleturnparaden viser de hva de har lært. Troppsturn Aldersgruppe 8-15 år /2 85/140 min. Har du turnet litt før eller er litt spenstig og har lyst til å prøve tropp? Dette partiet trener etter Troppsreglementet og har basis grunntrening i tillegg til trampett og tumbling. De deltar på vår- og juleturnparaden og kanskje i konkurranser på sikt. 7

8 RG (Rytmisk Gymnastikk ) RG 6 8 år Aldersgruppe 6-8 år Semester varighet 14 ganger På RG åpent parti er det lek relatert til RG. Her lærer jentene det absolutt grunnleggende. De tøyer spagat og lærer litt redskapsteknikk og kroppsbeherskelse. De øver øver bl.a. på rulle, slå hjul og å gå i bro. RG 9-11 år Aldersgruppe 9-11 år Her lærer jentene det absolutt grunnleggende innen RG. De tøyer spagat, lærer redskapsteknikk og kroppsbeherskelse. De jobber med styrke, spenst og rytme, koordinasjon og koreografi. De lærer grunnleggende ferdigheter innen klassisk ballett, øver på å slå hjul på to hender- og på en hånd, og å gå i bro. Jentene øver inn oppvisningsprogram til vår- og juleturnparaden. RG 9 11 år videregående Aldersgruppe 9-11 år Treninger pr. uke 2 55/115 min 8

9 På RG videregående parti går gymnaster som trenger litt større utfordringer i RG. De jobber med styrke, spenst, rytme, koordinasjon, koreografi, utholdenhet og grunnleggende ferdigheter innen klassisk ballett. Her vektlegges redskapsteknikk på et noe høyere plan enn på de andre åpne partiene. Jentene øver inn oppvisningsprogram til vår- og juleturnparaden. RG Minirekrutter (lukket parti) Aldersgruppe 6-11 år Treninger pr. uke t. pr. trening Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter. Rekruttering skjer i første rekke fra åpen rekrutteringsdag Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener RG Inndeling etter alder og nivå. På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". RG Rekrutter (lukket parti) Aldersgruppe år Treninger pr. uke 4 2,5 t. pr.trening 9

10 Overgang til lukkede partier skjer utfra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter. Deles inn i 2-kamp, 3- kamp og 4- kamp (kamp = frittstående + redskap) 2-kamp Først og fremst for de som satser videre til nasjonal klasse Også for de som trenger å modnes litt før de går videre til internasjonal klasse 3-kamp og 4-kamp Aldersbestemt og man satser mot deltagelse i internasjonal klasse På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". Junior Nasjonal og Internasjonal (lukket parti) Aldersgruppe år Treninger pr. uke t. pr. trening Overgang til lukkede partier skjer utfra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter. Junior Nasjonal konkurrerer kun i Norge På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". RG Senior Nasjonal og Internasjonal (lukket parti) Aldersgruppe 16 + Treninger pr. uke

11 Semester varighet Aug-des/jan-juni 3 t. pr. trening Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter. Dette partiet har som mål å beholde eldre gymnaster som ønsker å trene mot de samme målene som Junior klassene. På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". RG Tropp (lukket parti) Aldersgruppe år Treninger pr. uke 2 2 t. pr. trening Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter. Målet er 6 jenter per gruppe Består av 5 gymnaster (junior og senior) + en reserve Internasjonalt reglement benyttes Mini tropp med 2-3 gymnaster Konkurrerer kun i Norge Tilbud til de som ikke ønsker å satse helt på topp Nasjonalt reglement benyttes, men inneholder også elementer fra internasjonalt reglement På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for gymnaster på lukkede partier". 11

12 Tilbud for voksne Damer Aldersgruppe 30+ Her er damer med rytme og spenst! Vi trener aerobic og lager oppvisningsprogrammer. Vi deltar på stevner i inn og utland. Vi legger stor vekt på det sosiale miljøet, og vi har minst én festlig sammenkomst i semesteret med god mat, drikke, allsang, taler og dans. Vi storkoser oss på trening og vi er i god form. Pilates Aldersgruppe Semester varighet Aug-des/jan-mai Pilates handler om konsentrasjon, pusteteknikk, muskelforlengning, utholdenhet, avspenning og balanse. Det kombinerer yoga, stram opp og stretch. Pilates passer for alle, og øvelsene gjennomføres i myke langsomme bevegelser. Dette er mirakeltreningen som er effektiv, gir overskudd og økt velvære. Gründeren Joseph Pilates utviklet over 500 øvelser for å gi utøveren et stabilt og sterkt utgangspunkt for å mestre all bevegelse og han sa: "Etter 10 ganger vil du merke stor forskjell, etter 20 ganger vil du se stor forskjell, etter 30 ganger har du fått en ny kropp" Trening for menn Aldersgruppe

13 Treninger pr. uke 2 1 time Vi er en gjeng spreke menn med mål om å holde kroppen i form og riktig matchvekt med allsidig trening. Vi prioriterer ballaktiviteter som inne-bandy, five-a-side fotball, volleyball og annet som er morsomt. Vi legger også mye vekt på riktig oppvarming. Kom igjen gutter, hos oss er det mye moro! Basisturn - grunntrening for andre idretter (alle aldersgrupper) Passer for Lag /foreninger Antall partier På forespørsel Treninger pr. uke På forespørsel Etter ønske Ta kontakt med Hammer Turn Vi kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek for å gi et godt utgangspunkt for allsidig grunn- og bevegelsestrening. Grovmotorikken videreutvikles med å gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste/fange, etc. Det jobbes etter Idrettens Grunnstige der det fokuseres på balanse, spenst, styrke, fiksering, smidighet, rytme og koordinasjon. Det blir også lagt vekt på oppvarming og uttøyning. Tilpasning; Vi vil forsøke å tilpasse treningene i henhold til målsetning, alderssammensetning og generelle behov. Forsikring av Hammer Turns medlemmer Hammer Turns medlemmer er forsikret under NGTFs kollektive ulykkesforsikring hos Protector Forsikring ASA. Dette gjelder for medlemmer fra og med 13 år (og utøvere under 13 år som har gyldig konkurranselisens). Den kollektive ulykkesforsikringen gjelder behandlingsutgifter av skader som har oppstått under trening, oppvisning eller konkurranse som er arrangert av NGTF, av NGTFs 13

14 medlemsklubber eller en turnkrets. Forsikringen gjelder også på vei til og fra trening. Forsikringen gjelder alle som er medlem av klubben når medlemskontigent er betalt. Idrettsforsikring for barn under 13 år Medlemmer under 13 år er forsikret via Norges Idrettsforbund/Olympiske Komité s Kollektive Barneforsikring i forsikringsselskapet IF. 14

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Utviklingstrapp for terrengsykling i Rye

Utviklingstrapp for terrengsykling i Rye Utviklingstrapp for terrengsykling i Rye Nedenfor er det 7-9 år angitt treningsomfang og målsetting 10-12 år for de ulike alderstrinnene. Alder regnes pr 31/12 det aktuelle året 1. Treningsomfanget gjelder

Detaljer

Informasjonsavis. Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Klatrejungel i Siljan idrettspark

Informasjonsavis. Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Klatrejungel i Siljan idrettspark Informasjonsavis Nr. 2 2014 Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Følg oss på www. siljanil.no Klatrejungel i Siljan idrettspark Siljan idrettspark

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

VELKOMMEN TIL SANDNES

VELKOMMEN TIL SANDNES VELKOMMEN TIL SANDNES 1 Tid Aktivitet Målgruppe 10.30 11.00 Registrering Rekrutter 11.00 11.45 Frittstående/rytme Rekrutter 11.45 14.00 Trampett/tumbling, nivådelte grupper etter ferdighetsmål Rekrutter

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen-mestring hver gang Det handler ikke om å vinne, men om mestring, gode opplevelser og å ha det gøy. Bryting Verdens beste

Detaljer

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle!

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI- INNEBANDY Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer