KLM Jakt Prøver Felt Resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLM Jakt Prøver Felt Resultater"

Transkript

1 Antall Starter KLM Jakt Prøver Felt Resultater 3,5 3,3 Gjennomsnitt 52 5,8 2,7 2,8 3,6 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem Cert DK4364/2 GUDENÅDALENS BASSE Født: Kjønn: H DK4364/2 GUDENÅDALENS BASSE Født: Kjønn: H S5358/29 CONTRAMARKENS HOLLY Født:.8.29 Kjønn: T Høyfjell-Høst Høyfjell-Høst 54-4 TM2 Skogsfugl-Høst AK AK AK I varierende biotop jakter Holly med utmerket intensitet og med god fart og kraftfull aksjon. Revierer terrenget erfarent med utmerket bruk av vind og biotop i god kontakt med fører. Fortsetter senere sitt erfarne søk. Trekker an og jobber på fot. Støkker orrhane og forfølger. S5358/29 CONTRAMARKENS HOLLY Født:.8.29 Kjønn: T SE7297/22 Jaurets TRIX Født: Kjønn: H SE7297/22 Jaurets TRIX Født: Kjønn: H NO4796/9 STORMFJELLET'S SAREK Født: Kjønn: H NO4293/ BERGTUNS CORA Født: Kjønn: T 946/8 GODLYNNAS BLENDA Født: Kjønn: T 54-4 OF4 Skogsfugl-Høst Skogsfugl-Høst Skogsfugl-Høst Skogsfugl-Høst Skogsfugl-Høst Skogsfugl-Høst AK AK AK Trix viser oss et godt jaktsøk i vekslende vind, noe større dybde i medvind, samt bredde ønskelig. Meget god kontakt med fører. Fortsetter senere sitt gode jaktsøk mot slutten moderer Trix seg i tungt terreng og avsluttes AK AK AK oktober 24 Side av 6

2 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem Cert DK979/22 ELVERDAMS FREJA Født: Kjønn: T NO449/ C-LUNA Født: Kjønn: T DK4364/2 GUDENÅDALENS BASSE Født: Kjønn: H DK979/22 ELVERDAMS FREJA Født: Kjønn: T NO449/ C-LUNA Født: Kjønn: T S L L UK Freja går ut i meget god fart, fin stil og aksjon. I varierende vind jakter Freja fornuftig der noe større bredde er ønskelig. Støkker rype med (uleselig) og er rolig. Senere fortsetter Freja sit gode søk dagen ut uten og lykkes AK AK I motvind åpner Basse meget forsiktig og kommer seg ikke ut i premieringsverdig søk og avsluttes UK I motvind åpner Freja i stor fart og fin stil. Dekker anvist terreng i god kontakt med fører. Sees støkke rype og forfølger friskt. Senere moderer Freja seg og blir for innefektiv til å fortsette AK På bra snøføre jakter Luna godt, fin fart og stil. Veksler mellom prima søk og dårlig framdrift. Senere slipp jakter Luna godt i god kontakt. Stand, når fører kommer til letter rype presist foran Luna som er rolig i oppflukt og skudd, utreder bra. En god jakthund som tildeles 3p.AK. SE482/23 GRÅSIDINGENS ESTER Født: Kjønn: T SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Født: Kjønn: H F UK Ester søker et forsiktig, småskårent søk. 2 slipp Ester kommer seg ikke ut i søk AK I gjennomslagsføre ogsidevind starter Marr i god fart, fin stil og kraftig aksjon i god kontakt. Blir noe ensidig og har en stand hvor Marr blir meget forsiktig og kan ikke prensentere fugl. I siste slippet ble Marr veldig ensidig og avsluttes. SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX Født: Kjønn: H NO449/ C-LUNA Født: Kjønn: T AK AK I motvind og noe tung bjørkeli starter Luna i god fart. Noe tung aksjon og fin stil. Reviere godt i god kontakt. Finnes i stand går noe forsiktig på uten resultat. Senere ny stand langt ute, går på ordre noe forsiktig på uten resultat. Har flere stander uten resultat. Luna jakter på tungt føre godt dagen ut uten å lykkes. 6. oktober 24 Side 2 av 6

3 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem Cert SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Født: Kjønn: H SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX Født: Kjønn: H NO449/ C-LUNA Født: Kjønn: T SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Født: Kjønn: H NO449/ C-LUNA Født: Kjønn: T NO564/9 B-FRØYA Født: Kjønn: T SE3824/2 QUORUM'S MENTA Født: Kjønn: T SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Født: Kjønn: H S5358/29 CONTRAMARKENS HOLLY Født:.8.29 Kjønn: T S L L AK AK AK AK AK AK AK AK AK oktober 24 Side 3 av 6

4 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem Cert NO564/9 B-FRØYA Født: Kjønn: T NO564/9 B-FRØYA Født: Kjønn: T VK F VK AK Frøya starter i sidevind et meget godt søk i stor fart, fin stil og aksjon. Dekker terrenget fornuftig med god kontakt, støkker rype som respekteres. Utover dagen reduserer Frøya seg noe. Stand- Når fører kommer til letter ryper presis foran Frøya som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok Frøya gis i dag en 2pr AK. S2846/28 PRÄSTGÅRDENS B-LYNG-HAUK Født: Kjønn: H SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Født: Kjønn: H S2846/28 PRÄSTGÅRDENS B-LYNG-HAUK Født: Kjønn: H S L L AK AK Noe ujevnt søk i første slipp, mye arbeid på fot og dårlig fremdrift. Går seg noe opp etter hvert. I 2 slipp bare (uleselig). Kan ikke premieres idag AK Hauk jakter i fin stil, stor fart og lett livlig aksjon. Anvist terreng dekkes i store fine slag i dybde og bredde. Bruker vind og biotop på en utmerket måte. Ses i stand, justerer seg noen ganger, når fører kommer til letter ryper og Hauk er rolig i oppflukt og skudd, utreder ok. I andre slipp modererer Hauk seg så mye at vi avslutter den og tildeler den 2. premie AK. DK4364/2 GUDENÅDALENS BASSE Født: Kjønn: H L AK Basse starter opp i noe tung aksjon i god kontakt med fører i åpnet terreng som er lett gått. Senere i bjørkeskog blir søk innefektiv og mangler bredde og dybde i søksopplegget sitt. Makker finnes i stand i bjørkled???. Basse kommer inn i området og støkker rype og blir for urolig og utgår. NO564/9 B-FRØYA Født: Kjønn: T AK Frøya starter noe forsiktig i åpent fjellterreng dekker terrenget erfarent, men noe større bredde kunne vært ønskelig. Utover dagen går Frøya seg godt opp og viser at ho er en erfaren og utholdene jeger som dessverre ikke lykkes idag. S2846/28 PRÄSTGÅRDENS B-LYNG-HAUK Født: Kjønn: H NO564/9 B-FRØYA Født: Kjønn: T VK VK Ingen kritikk VK VK 6. oktober 24 Side 4 av 6

5 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem Cert NO4796/9 STORMFJELLET'S SAREK Født: Kjønn: H SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX Født: Kjønn: H SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Født: Kjønn: H SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX Født: Kjønn: H DK4364/2 GUDENÅDALENS BASSE Født: Kjønn: H NO449/ C-LUNA Født: Kjønn: T AK Sarek jakter i meget god fart, god kontakt. Fugl kommer fra område Sarek befinner seg rolig. Fører har problemer med en fot og trekker seg AK Kajax går i fin fart og stil og avsøker terrenget i teett biotop i god kontakt med fører. Fortsetter senere litt mindre frisk, men i letter terreng trykker han igjen. Går dagen ut uten å lykkes AK C-Marr jakter meget godt gjennom hele dagen. I god stil og energisk aksjon og bra utnyttelse av vind og terreng. På slutten av dagen støkker rype og C-Marr forfølger noe AK Kajax går ett godt søk i moderat fart og aksjon i god kontakt med fører. Mangler litt bredde og dybde i søkopplegget. Senere moderer søket seg kraftig og ferdig bedømmes for i dag AK Basse mangler i dag både intensitet i format i sitt søk og det blir dårlig plan i hele sitt slipp. Stand går frem flere ganger i nye stander uten å presentere fugl. Basse mangler i dag hva som kreves i AK AK Luna går i meget stor fart, fin stil. Bruker vind og biotop meget godt. Kraftfull aksjon, god kontakt med fører. Senere går Luna utmerket i vekslende vind og biotop. Stand, når fører kommer til letter rype presist foran. Komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Tildeles 2. pr. AK NO449/ C-LUNA Født: Kjønn: T SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Født: Kjønn: H SÏ AK 6 På lett vinterføre i åpen biotop og medvind makter Luna ikke å komme seg ut i et premieringsverdig søk og avsluttes etter ti minutter AK Marr starter noe forsiktig men komer seg etter hvert ut i enkelte gode slag i stor fart god stil og aksjon i god kontakt med fører. Noe bedre dybde og bredde ønskelig. Senere i medvind går Marr godt. I siste slipp begynner Marr å merke kjøret i dag og avsluttes. S2846/28 PRÄSTGÅRDENS B-LYNG-HAUK Født: Kjønn: H AK Hauk jakter i god fart, fin stil og kraftfull aksjon med god intensitet. Avsøker terrenget i medvind på en god måte, men mangler noe format. I medvind jakter Hauk meget godtd i god kontakt med fører. Hauk går glitrende i andre slipp. Det er medvind, han får med seg enormt med terreng systematisk og forutsigbart. Jakter glimrende dagen ut uten å lykkes. 6. oktober 24 Side 5 av 6

6 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem Cert SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Født: Kjønn: H SE5978/2 HIRSCH FÄNGER'S QUEEN HAIDI Født: Kjønn: T SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX Født: Kjønn: H NO5326/9 RONJA Født: Kjønn: T SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX Født: Kjønn: H NO5326/9 RONJA Født: Kjønn: T 5-43 LÏ S2 5-4 L3 5-4 L 5-45 K AK Marr starter et godt anlagt jaktsøk i god kontakt med fører. Noe mer intensitet og bredde er ønskelig. Fortsetter senere sitt gode søk AK AK Går et meget godt medvindsøk, god fart fin stil og (uleselig) God kontakt. Går fortsatt meget godt. Har noe unødvendige stopper. Går meget godt uten å komme i fugl AK Ronja holder i dag ikke klassenivå og avsluttes for dagen AK Kajax kommer i dag ikke ut i premieringsverdig søk. Avsluttes AK Ronja jakter med god intensitet og moderat fart, fin stil og utmerket samarbeid med fører. Avsøker terrenget med moderat søksbredde og tett reviering. Finnes i stand, reiser djervt og presist rype og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Ronja er i dag en god jakthund som tildeles 3. pr. AK NO5326/9 RONJA Født: Kjønn: T 5-45 K AK I motvind og åpent terreng starter Ronja ut i stor fart og fin stil. Utnytter vind og terreng på en god måte i god kontakt. Senere reduserer hun seg mye og avsluttes. 6. oktober 24 Side 6 av 6

7 Apportprøver Kleiner Antall Starter 85 7,52 8, 8,2 3,7 2,97 3,76 2,9 Gjennomsnitt 6. oktober 24 PrøveNr ProveDato PartiNr Klasse HUID Navn EFV EFS VA Sø SP VP SF Si Spi Premiegrad AK 23832/6 A-NIKKO UK SE482/23 GRÅSIDINGENS ESTER AK SE2836/2 BICADO'S CHARLIE UK SE23935/23 Fugleskogens Jax AK NO36453/2 GODJENTAS A LUCAS UK NO38928/3 OSPEKOLLENS A-JESSI UK NO38445/3 VARDEGLØTTS FIFFI AK NO36453/2 GODJENTAS A LUCAS UK NO38445/3 VARDEGLØTTS FIFFI UK NO38928/3 OSPEKOLLENS A-JESSI UK SE23935/23 Fugleskogens Jax AK SE2836/2 BICADO'S CHARLIE UK SE482/23 GRÅSIDINGENS ESTER AK 23832/6 A-NIKKO AK NO442/ CARA AK NO4293/ BERGTUNS CORA AK 522/7 BERGTUNS A-KIRA AK 52/8 BERGTUNS B-FRØYA AK 23832/6 A-NIKKO AK DK5979/2 FUGLEVANG'S MARKY AK DK598/2 FUGLEVANG'S MEISK AK NO36453/2 GODJENTAS A LUCAS UK NO38445/3 VARDEGLØTTS FIFFI AK NO449/ VINDFINN ABH AURIS AK NO448/ C-HANNA UK SE23936/23 Fugleskogens Dina AK S2846/28 PRÄSTGÅRDENS B-LYNG-HAUK UK SE23934/23 Fugleskogens Trinny AK DK598/2 FUGLEVANG'S MEISK AK 522/7 BERGTUNS A-KIRA AK 52/8 BERGTUNS B-FRØYA UK SE23936/23 Fugleskogens Dina AK 23832/6 A-NIKKO AK NO442/ CARA UK SE23934/23 Fugleskogens Trinny AK NO448/ C-HANNA AK NO36453/2 GODJENTAS A LUCAS AK S2846/28 PRÄSTGÅRDENS B-LYNG-HAUK AK NO449/ VINDFINN ABH AURIS 3 4 3

8 PrøveNr ProveDato PartiNr Klasse HUID Navn EFV EFS VA Sø SP VP SF Si Spi Premiegrad AK NO4293/ BERGTUNS CORA AK DK5979/2 FUGLEVANG'S MARKY AK SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX UK SE36934/23 XANTEMI'S H-VÅR UK SE36934/23 XANTEMI'S H-VÅR AK NO442/ CARA UK NO38444/3 VARDEGLØTTS F-Jif AK 946/8 GODLYNNAS BLENDA AK SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX UK SE36934/23 XANTEMI'S H-VÅR AK NO442/ CARA UK NO38928/3 OSPEKOLLENS A-JESSI AK NO36453/2 GODJENTAS A LUCAS AK 23832/6 A-NIKKO AK NO449/ VINDFINN ABH AURIS AK 89/8 LOKKEBERGET'S IGOR UK SE36934/23 XANTEMI'S H-VÅR UK SE36934/23 XANTEMI'S H-VÅR UK NO38929/3 OSPEKOLLENS AYA AK 52/8 BERGTUNS B-FRØYA AK 23832/6 A-NIKKO AK DK5979/2 FUGLEVANG'S MARKY AK DK598/2 FUGLEVANG'S MEISK AK NO36453/2 GODJENTAS A LUCAS AK 522/7 BERGTUNS A-KIRA AK NO36456/2 GODJENTAS A MALI UK NO38928/3 OSPEKOLLENS A-JESSI AK NO4293/ BERGTUNS CORA AK NO442/ CARA UK SE23936/23 Fugleskogens Dina UK SE36934/23 XANTEMI'S H-VÅR UK SE482/23 GRÅSIDINGENS ESTER UK NO38445/3 VARDEGLØTTS FIFFI UK NO38926/3 OSPEKOLLENS A-HJALMAR AK NO42932/ BERGTUNS CLEOPATRA AK 2245/2 VARDEGLØTTS DIZZY AK 89/8 LOKKEBERGET'S IGOR AK 946/8 GODLYNNAS BLENDA AK 23832/6 A-NIKKO AK NO4293/ BERGTUNS CORA UK SE23935/23 Fugleskogens Jax UK NO38444/3 VARDEGLØTTS F-Jif

9 PrøveNr ProveDato PartiNr Klasse HUID Navn EFV EFS VA Sø SP VP SF Si Spi Premiegrad AK 89/8 LOKKEBERGET'S IGOR AK NO4293/ BERGTUNS CORA AK 23832/6 A-NIKKO AK 52/8 BERGTUNS B-FRØYA

10 Utstillings Resultater Kleiner Antall Utstillinger Totalt: 5 6. oktober 24 HUIDNO39262/2 ACIRA Navn Kjønn: T Ant Utstill A VG 3 HUIDNO42428/3 ARGO Navn Kjønn: H Ant Utstill J HUIDNO49/ A-SHAKEELA Navn Kjønn: T Ant Utstill A HUID SE5939/22 BERGTUNS A-KIRA Navn N UCH Kjønn: T Ant Utstill B B B B HUID 52/8 BERGTUNS B-FRØYA Navn Kjønn: T Ant Utstill B B B 3 HUIDNO42927/ BERGTUNS CHICO Navn Kjønn: H Ant Utstill A

11 HUIDNO42932/ BERGTUNS CLEOPATRA Navn B VG B E 3 HUIDNO4293/ BERGTUNS CORA Navn N UCH C C HUIDNO564/9 B-FRØYA Navn B B HUID SE2836/2 BICADO'S CHARLIE Navn Kjønn: H Ant Utstill A A VG HUID 3954/8 CARO Navn Kjønn: H Ant Utstill A VG HUIDNO449/ C-LUNA Navn Kjønn: T Ant Utstill B VG 3 HUID SE42543/22 CONTRAMARKENS IMMA Navn Kjønn: T Ant Utstill U VG

12 HUIDNO47545/3 C-WILMA Navn Kjønn: T Ant Utstill J E HUID DK979/22 ELVERDAMS FREJA Navn Kjønn: T Ant Utstill U HUID SE27673/23 FRODO Navn Kjønn: H Ant Utstill J VG HUIDNO33553/ FUGLELEIKENS HERA Navn Kjønn: T Ant Utstill B HUID SE23936/23 FUGLESKOGENS DINA Navn Kjønn: T Ant Utstill J HUID SE23934/23 FUGLESKOGENS TRINNY Navn Kjønn: T Ant Utstill J VG HUIDNO48925/3 GAIA Navn Kjønn: T Ant Utstill J E HUIDNO36453/2 GODJENTAS A LUCAS Navn Kjønn: H Ant Utstill B U

13 HUID 946/8 GODLYNNAS BLENDA Navn N J((K)CH Kjønn: T Ant Utstill B HUID SE482/23 GRÅSIDINGENS ESTER Navn J VG J E 3 HUID DK4364/2 GUDENÅDALENS BASSE Navn Kjønn: H Ant Utstill B HUID SE4994/2 HEDÄNGENS KAJAX Navn N SE UCH Kjønn: H Ant Utstill C B HUID SE598/2 HIRSCH FÄNGER'S QUEEN QUILT Navn Kjønn: T Ant Utstill A VG HUIDS4973/29 HYLTEBÄCKENS JUNIOR Navn NORDJV- Kjønn: H Ant Utstill A HUID SE562/2 HYLTEBÄCKENS KOLA Navn Kjønn: H Ant Utstill A HUID 668/5 IRMÜN'S BARESPØR Navn NVV-3 Kjønn: T Ant Utstill V

14 HUIDNO39263/2 JANKA Navn Kjønn: T Ant Utstill A HUID SE7297/22 JAURETS TRIX Navn Kjønn: H Ant Utstill A.5.24 A.5.24 A HUIDNO5724/ LANGROMPBAKKEN'S AMI Navn Kjønn: T Ant Utstill A 3 HUID 89/8 LOKKEBERGET'S IGOR Navn INT SE JCH SE N UCH SE V- Kjønn: H Ant Utstill C C C HUID SE2747/22 MUNSTERHUSETS C SIMSON Navn Kjønn: H Ant Utstill A 3 HUIDNO4896/3 MÜNSTERGLEDENS A-KIRA Navn Kjønn: T Ant Utstill J HUIDNO4894/3 MÜNSTERGLEDENS ALMA Navn Kjønn: T Ant Utstill J VG

15 HUIDNO4895/3 MÜNSTERGLEDENS AQUA Navn Kjønn: T Ant Utstill J VG 4 HUID SE23688/23 MÜNSTERHOLKENS C FELIX Navn Kjønn: H Ant Utstill J HUIDNO38926/3 OSPEKOLLENS A-HJALMAR Navn Kjønn: H Ant Utstill J E J HUIDNO38928/3 OSPEKOLLENS A-JESSI Navn J VG J VG HUIDNO38925/3 OSPEKOLLENS ASK Navn Kjønn: H Ant Utstill J J G J J.5.24 J VG HUIDNO38929/3 OSPEKOLLENS AYA Navn Kjønn: T Ant Utstill J VG 4 HUIDNO4243/3 PIPPI Navn Kjønn: T Ant Utstill J VG

16 HUID SE4382/2 PRÄSTGÅRDENS C-MARR Navn Kjønn: H Ant Utstill B B B G B B HUIDS576/24 QUORUM'S ASENTA Navn INT N UCH Kjønn: T Ant Utstill C HUID FCM928 RIVERHILLS ANGIE'S ALFRED Navn US ME CH VV-7 NORDV- Kjønn: H Ant Utstill V HUID SE36939/23 ROGSTABERGETS BIRK Navn Kjønn: H Ant Utstill J J J J J HUIDNO48928/3 RONJA Navn J J HUID 33/7 RØDHAMMERENS C-CÆSAR Navn Kjønn: H Ant Utstill A VG 2

17 HUIDFI2875/ SEITSENAUKEEN ODETTE Navn B B HUIDNO4792/9 STORMFJELLET'S LAIJO Navn Kjønn: H Ant Utstill A VG HUIDNO4796/9 STORMFJELLET'S SAREK Navn Kjønn: H Ant Utstill B B B S B HUIDNO3535/3 TJØNNEBLOMENS VANJA Navn Kjønn: T Ant Utstill J 2 HUIDNO353/3 TJØNNEBLOMENS VERDI Navn Kjønn: H Ant Utstill J J HUIDNO3533/3 TJØNNEBLOMENS VIA VITA Navn J J 2 HUIDNO3534/3 TJØNNEBLOMENS VILMA Navn J E J E 3

18 HUIDNO353/3 TJØNNEBLOMENS VINCENT Navn Kjønn: H Ant Utstill J HUIDNO3532/3 TJØNNEBLOMENS VIRPI Navn J E J HUIDNO3844/3 VARDEGLØTTS FINN Navn Kjønn: H Ant Utstill J J VG 4 HUIDNO38443/3 VARDEGLØTTS F-SKADI Navn U G J G HUIDNO449/ VINDFINN ABH AURIS Navn Kjønn: T Ant Utstill A VG 4 HUID SE36934/23 XANTEMI'S H-VÅR Navn Kjønn: T Ant Utstill U HUID SE36932/23 XANTEM'S HAYKO Navn Kjønn: H Ant Utstill J HUID 2565/6 ZIVA Navn Kjønn: T Ant Utstill V

Antall Starter 3,6 3,5. Gjennomsnitt 83 5,8 2,9 3,1 3, /08 LOKKEBERGET'S IGOR Født: Kjønn: H LOKKEBERGET'S IGOR LOKKEBERGET'S IGOR

Antall Starter 3,6 3,5. Gjennomsnitt 83 5,8 2,9 3,1 3, /08 LOKKEBERGET'S IGOR Født: Kjønn: H LOKKEBERGET'S IGOR LOKKEBERGET'S IGOR Antall Starter Jakt Prøver Felt med kritikker 8. november 24 3,6 3,5 Gjennomsnitt 83 5,8 2,9 3, 3,6 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem

Detaljer

Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund

Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund FJORDLANDETS ERJA 01792/03 ( LEINERI'S B' SWIX - N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA) Vann: Viser oss prima vannapport. 10 poeng Spor: Går i god fart,

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emilie, Presterudstuen

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emillie, Presterudstuen

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013 FJORDLANDETS ERJA 01792/03 ( LEINERI'S B' SWIX - N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA) Vann: Utfører prima vannapport. 10 poeng Spor: Et godt spor, dessverre tap ved tredje

Detaljer

DREIEBOK EXIT CUP FINALE

DREIEBOK EXIT CUP FINALE DREIEBOK EXIT CUP FINALE 5.4.09 Følgende hunder var kvalifisert: ES Trix Lady Ingebriktsen IS Ixi Dahlgren ES Aero S.H Hansen P Miss Mouche S. Sellie ES Stegg Bjerke ES Tara S. Martinsen ES Achilles Nylund

Detaljer

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008!

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! Kvalifiserte: GS Føyka Knut Østmo ES Slottvidda s I M Junior Per Ivar Sveli ES Berkjestølens Hi-Treff Ingvar Rødsjø P Westpoint s Emil Øystein Johansen ES Ranglefjellet

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017

SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017 DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017 DOMMERE: Stein Olav Hestad og Jan Terje Bårseth SKYTTERE: Hans Simensen og Robert Brenden TERRENG: Knudshø Følgende var kvalifisert til finalen: 1. ES MEMO -

Detaljer

Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011

Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011 Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011 Terreng: Gruva 18 hunder til start. Bra vær, noe vekslende føre, men stor sett bra. Lite fugl. 1.slipp IS Bixi mot IS Tomas Begge jakter godt, men

Detaljer

Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale

Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale Hovden 30.04.2017 Finalepartiet drar til terrenget Bjåen/Lislefjødd, i strålende sol og ni minusgrader. De 18 kvalifiserte ekvipasjene var: P Nash, Simensen

Detaljer

VK Final Kiær 26. august 2012

VK Final Kiær 26. august 2012 VK Final Kiær 26. august 2012 Vær: Regn og lavt skydekke fra morgenen. Utover dagen lettere vær. Tidvis kraftig vind. Dommere: Torfinn Stenersen og Øystein Heggelund Dahl Terreng: Graavorda Følgende hadde

Detaljer

Dreiebok NM lavland lag 2015

Dreiebok NM lavland lag 2015 Dreiebok NM lavland lag 2015 Åtte raseklubber stilte 3 ekvipasjer til start under denne lagkonkurransen. Helgøya er kjent for sine fine terreng og god bestand av fugl. Dagens vær var nærmest optimalt med

Detaljer

Prøvekritikker langhår 2008

Prøvekritikker langhår 2008 Prøvekritikker langhår 2008 N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA 17627/97 (DIBA AV TROLLBERG- ACCUPARIA TAYO) Eier: ULVESTAD, METTE Centa går et meget fornuftig skøgsfuglsøk i god kontakt. Jobber på fot,

Detaljer

BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017

BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017 BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017 Terreng: Ynglesdalen Det er lettskyet vær med fin vind og et par varmegrader i fjellet. Snømengden varierer en del og det er store barflekker i terrenget. Det

Detaljer

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006.

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Hundens Navn: Fører: 1. ES Sletthallens Ranger Fredrik Aalerud 2. IS US Tornado Randi Halvorsen 3. ES Sølenkletten`s Q Tor E Plassgård 4. KV Rampen`s

Detaljer

Rangering: Ingen endring

Rangering: Ingen endring Dreiebok Mjøsprøve 1 VK-finale 8/10-17 Dommere: Oddgeir Andersen og Stein Sorknes Sol og flott høstvær på Skurven, Helgøya viser seg fra sin beste side 1.slipp: P Isabella GS Trixie Begge starter friskt.

Detaljer

NM LAVLAND LAG,

NM LAVLAND LAG, NM LAVLAND LAG, 10.10.2013 Startrekkefølge NM-Lag 2013. 1. slipp: IS Skrimfjellets Gaja - ES Sørbølfjellets Luca 2. slipp: P Ohlsmyrens P Respect - B Stenhøj R. Molte 3. slipp: SV Minken av Røssmyra -

Detaljer

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 NM LAG LAVLAND 2014 Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 Lagene: Breton Stenhøj R Molte, Tom Antonius Middelhuis Holmevass B Gilli, Arne Abel-Lunde First Des Grandes Concises, Stian Aaserud Engelsk

Detaljer

Sølvhund VK-finale. Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest, overskyet og fine forhold

Sølvhund VK-finale. Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest, overskyet og fine forhold Sølvhund VK-finale Forkortelser: Fmr Fuglearbeid m. reis Fur Fuglearbeid u. reis Sj Sjanse på fugl Spf Slått på fugl Ts Tomstand Es Egen støkk Ms -Makkers støkk Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest,

Detaljer

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Resultater UVN 2014 Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Lørdag 23. august: Dommer: Morten Riise Speldraget's E-Thea, regnr NO46178/11, eier og fører Jan-Egil

Detaljer

1.RUNDE. Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd. Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind

1.RUNDE. Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd. Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind 1.RUNDE 1.Slipp: P Black Luckys Ingo - GS Kråklifjellet's Niila Begge holder klassens nivå, Niila over på bedre

Detaljer

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 Startrekkefølge 1. slipp: B Tromsørypa s Ad Tim KV Markusfjellet s Gdf Raipas 2. slipp: P Skipsfjordhøna s C Bolt IS US Nokia 3. slipp: ES Ildfoten s L-Yukon SV Tareskogens

Detaljer

Dreiebok VK finale

Dreiebok VK finale Dreiebok VK finale 25.09.16 Terreng: Hjerkinn Nord Høy Delvis skyet oppholdsvær og fin temperatur gjennom dagen. Dommere: Per Zakariassen og Ole Ingebrigtsen, Skyttere Kåre Norum og Sven Tore Kittilsen

Detaljer

1.slipp P Edda mot P Luis Figo(2 min) Straks etter slipp støkker Figo langt ute på høyre flanke og forfølger. Figo utgår og IS Epixe settes på.

1.slipp P Edda mot P Luis Figo(2 min) Straks etter slipp støkker Figo langt ute på høyre flanke og forfølger. Figo utgår og IS Epixe settes på. DREIEBOK VK-FINALE ROLF SEVENDALS MINNELØP 25.4.2010 Terreng: Gruva Norddalen. Dommere: Bård Sigve Berntsen og Rune O. Brenna Sol fra blå himmel, fin vind, parkett føre og mye rype. Finalister: 1 P Mjølners

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby finale 2013

Dreiebok Norsk Derby finale 2013 Dreiebok Norsk Derby finale 2013 Finalen går i Gåvålia. Etter en god oppvarmingsmarsj fra Grustaket er finalepartiet klar til å starte konkurransen. Men først skal dommerne Roar Ødegård og Nils Røv orientere

Detaljer

NNFK Storlien 9 april 2012 Domare: Kari Kolsum Hofstad Klass: UKL/ÖKL

NNFK Storlien 9 april 2012 Domare: Kari Kolsum Hofstad Klass: UKL/ÖKL NNFK Storlien 9 april 2012 Domare: Kari Kolsum Hofstad Klass: UKL/ÖKL UKL IRST SE51477/2011 Hegglifjellets Mylta äg & för Lars Hellström Åre I medvind og tung sne går Mylta ut i bra fart, bra stil, et

Detaljer

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Følgende ekvipasjer var kvalifisert; ES Krokstøens Trico / NO43383/10 Tennebekk, Svein / Tennebekk,

Detaljer

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 Finaleterrenget er Skurven på vakre Helgøya. Med Mjøsa som ramme rundt et vakkert kulturlandskap med velstelte vakre gårder og overskyet passe temperert høstvær er forhåpningene

Detaljer

DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013

DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013 DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013 Dommere: Alfred Sæther og Hege Meldal FØRSTE RUNDE 15 MINUTTER 1. slipp: ES Vasavannets Mielkka mot ES Rapmeres B Dino Begge jakter meget godt og veksler om

Detaljer

Ørskogfjellprøven Dreiebok VK Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre.

Ørskogfjellprøven Dreiebok VK Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre. Ørskogfjellprøven Dreiebok VK 25.3.17 Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre. Følgende stilte til start: IS Ben Redic Fy Fazan ES Raid P lady Gaga KV Lykke P Suzi ES Streif IS Hugo Boss P Frøken Pil IS

Detaljer

Dreiebok Arctic Cup Finale 2007

Dreiebok Arctic Cup Finale 2007 Dreiebok Arctic Cup Finale 2007 Terreng: Dommere: Myrland / Sennalandet Jan Arild Kingswick og Olav Bratberg Finaledeltagere, oppsett 1. runde: ES Giddes D Cross e/f: T.Austvik P Skipsfjordhøna s Funny

Detaljer

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p Dreiebok NM-Lag Høyfjell 2015 Dommere: Arild Dahl og Rune Frankmoen Skyttere: Håvard Rudi og Arne Hovde Terreng: Hjerkinn Nord 1. Slipp KV- Lykke ~ SV Rago Rago fører slippet i innledingen med større format

Detaljer

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 Terreng: Knutshø Nord. Dommere: Bård Sigve Berntsen og Arne Abel Lunde. Finalister: 1 ES Røynåsen's Yr NO41803/15 e/f: Amundsen, Rune / Amundsen, Rune 2 IS Brava NO54122/14

Detaljer

VK Finale Geilo 15. april 2013

VK Finale Geilo 15. april 2013 VK Finale Geilo 15. april 2013 Terreng Ynglesdalen. Regn fra morgen. Utover dagen lettere vær men sterk vind. Dommere: Thomas Engh og Øystein Heggelund Dahl Følgende 20 hunder hadde kvalifisert seg fra

Detaljer

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Finalen går i Tromvika utenfor Tromsø. Delvis overskyet, klokken 09:00 er temperaturen -3 o C og det er flau vind av skiftende

Detaljer

TROLLHEIMPRØVEN

TROLLHEIMPRØVEN TROLLHEIMPRØVEN 21.-22.3 2015 Dreiebok VK Finale Følgende hunder og førere var kvalifisert: IS Hinki Pinki av Kjerringholm ES Rakbjørglia s Dell a Rosa ES Vindølas F-Maiden B Kattugla s Buster P Pålamalmen

Detaljer

Sentral Dommerkonferanse

Sentral Dommerkonferanse Sentral Dommerkonferanse For lokale dommerutvalg Gardermoen 24. 25. januar 2013 Dommerutvalget i Fuglehundklubbenes Forbund Program for Dommerkonferansen for fuglehunddommere 24. 25. januar 2013 Sted:

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017

Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017 Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017 Været er preget av høst med 5 grader, kald vind, og skodde i høyden som letter og kommer tilbake gjennom dagen. Terreng: Hjerkinnhø Dommere: Tor Espen Plassgård

Detaljer

NM FINALE HØYFJELL HØST

NM FINALE HØYFJELL HØST NM FINALE HØYFJELL HØST 7.9.14 Terreng: Knutshø syd / Gåvålia Dommere: Ingvar Rødsjø og Fredrik A. Walby 1. Runde, 15 minutter 1. Slipp: mot IS Bjerkaasen's Et-Erte Berte Erte Berte tar føringen gjennom

Detaljer

Prøvekritikker strihår 2008

Prøvekritikker strihår 2008 Prøvekritikker strihår 2008 N J(K)CH A JULIE E G 12132/01 (VINAKAS TINIKA-KLAUDIUS) Eier: FLAATA, ELISABETH 0.pr. VK 0 pr VK Prøvetid 30 min. 5-5-5-6-4-5-4 Geilo 11.04.2008 AGERSKOV'S A CHIANTI DK12050/2007

Detaljer

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind.

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Finalister: 1 ES Pussjo's C-La Chasse, e/f: Morten Berg

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015.

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. Etter en helg med masse ryper, flotte dager med turboføre og «påskevær» er det mandag og finale med overskyet vær, litt regn og svak vind fra øst. Rypene er på plass

Detaljer

Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona, Gamle Fredrikstad

Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona, Gamle Fredrikstad Resultater UVN 2012 Utstilling i regi av NKK, Orre, 16. september 2012 Dommer: Christen Lang, Norge Åpen klasse- Hannhund Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona,

Detaljer

VK Forusprøven 2013.

VK Forusprøven 2013. VK Forusprøven 2013. Dommere: Kenneth Ressem og Odd Harald Sørbøen. Dommerkandidater: Alexander Kristiansen og Ola Nedrejord. Terreng : Skjæveland. Åpent innbydende lavlandsterreng. Meterologene hadde

Detaljer

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold Dreiebok Finale Sølvhundprøven 2016. Kongsvold 30.9-2.102016 Terreng: Hjerkinn Høy Dommere: Birger Stene og Geir Henning Strøm Værforhold: Flotte værforhold, minusgrader om natta, sol og svak vind fra

Detaljer

Dreiebok Polar Cup VK finale

Dreiebok Polar Cup VK finale Dreiebok Polar Cup VK finale Tromsø 21.02.2015 Terreng: Tromvik Dommere: Stian Henriksen, Rune Hoholm Dommerelev: Mads Hansen 1.slipp IS Tjikkom mot GS Tia Maria Tia Maria tar føringen i slippet på noe

Detaljer

UNG HUND GRAND PRIX 2008

UNG HUND GRAND PRIX 2008 Dreiebok Unghund Grand Prix 05.10.08 UNG HUND GRAND PRIX 2008 Fredagen er en ren kvalifisering og av de 42 som startet skulle 24 videre til lørdag og den ordinære 1. dagen av Ung Hund Grand Prix. Dagen

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Bilde 1 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på

Detaljer

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER :

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER : NM-FINALE Lavland Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR VÆRMELDING med UTSIKTER : Morgenen så trøstesløs ut. Regnet bøttet ned slik at selv en dommer fra Bergen ble betenkt. Imidlertid klarte

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013 N UCH AGERSKOV'S A CHIANTI DK12050/2007 (DK CH TEIS - BELLA) Vann: Chianti er rolig i skudd og kast. Løper litt langs vannkanten før han går i vannet med støtte. Svømmer

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015.

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Terreng: Hjerkinn Nord/Høy. Dommere: Øyvind Eriksen og Tore Kallekleiv Værforhold: NDF 2015 ble gjennomført under flotte høstforhold. Delvis skyet med gløtt av sol, svak

Detaljer

SørNorsk Unghundmesterskap finale 22.mars 2015

SørNorsk Unghundmesterskap finale 22.mars 2015 SørNorsk Unghundmesterskap finale 22.mars 2015 Finalen går i Fillestølen / Nystuen Vær : Meget utfordrende ang vind og snøføyke / overskyet/ dårlig sikt. Temp : -4 grader Etter en briefing om sikkerhet

Detaljer

Kritikker fra jaktprøver 2012, Strihåret vorstehhund

Kritikker fra jaktprøver 2012, Strihåret vorstehhund Kritikker fra jaktprøver 2012, Strihåret vorstehhund A JEPPE DK11100/2009 (DK UCH DK JCH ATHOS - KATHOLTS C FRIDA) Jeppe får to slipp på mellomtungt føre. Han blir mye opptatt av spor og makter dessverre

Detaljer

VK Våvatn 9.april 2016

VK Våvatn 9.april 2016 VK Våvatn 9.april 2016 Orkla JFF arrangerte sin Våvatn-prøve i strålende solskinn helgen 9.- og 10. april. Parkettføre med litt nysnø og noen minusgrader fra morgenen av. Etter hvert ble det bløtere- og

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt Dreiebok Sølvhundfinalen 2004 Her finner du dreieboken for Sølvhundfinalen 2004. SØLVHUNDFINALEN 2004 Terreng: Dommere: Skyttere: Værforhold: Jaktforhold: Hjerkinn Nord Høy Mette Møllerop og Odd E. Brattset

Detaljer

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 Terreng "Skollrudsfjellet". Dommere var Øivind Skurdal og Odd Harald Sørbøen. Følgende hunder hadde kvalifisert seg via 5 kvalifiseringsparti fredag og 2 semifinaleparti på

Detaljer

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold 30.08.2015 Terreng: Hjerkinn nord høy Vær: Lettskyet, 12gr, svak vind. Dommere: Aslak Digernes og Steinar Berg Skyttere: Arne Oppdal og Roy Allan Skaret Deltakere: IS

Detaljer

Tjøllingprøven VK finale 28/

Tjøllingprøven VK finale 28/ Tjøllingprøven VK finale 28/9-2013. Terreng: Spetalen 2, dommere Kjell Enberget og Odd Harald Sørbøen Disse hadde kvalifisert seg fra tre partier på fredag: P Pimen's B-Jenta / S58757/2009 e/f Skjelbreid,

Detaljer

DREIEBOK VK - ORKLA JFF 1.APRIL 2017

DREIEBOK VK - ORKLA JFF 1.APRIL 2017 DREIEBOK VK - ORKLA JFF 1.APRIL 2017 VK-partiet hadde fått tildelt terrenget som kalles Slettfjellet omtrent midt oppe på Høgkjølen på Hemnkjølen: Følgende 19 hunder var med: 1. GS Mountaineers Hollywood,

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016

DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016 DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016 Terreng: Bogen. Mye nedbør i det siste gir oss utfordringer i forhold til disponering av terrenget. Værforhold: YR melder om regn, vind 8m/s og 3 grader.

Detaljer

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit.

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. Grotli prøven 2017 Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. Været viser seg fra sin beste side, strålende sol fra en himmel aldeles uten skyer.

Detaljer

DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/

DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/ DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/10-2016 19 hunder var kvalifisert for finalen, men to av hundene møtte ikke opp. Følgende stilte til start: P Ritti Ronny Remvang P Luba Frode Stenerud GS

Detaljer

Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016

Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016 Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016 Strålende solskinn og seks minusgrader med betongføre fra morgenen av. Sola varmet godt og gjorde

Detaljer

Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb

Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb KV Rugdelias Vlv Cornelia Tore Kallekleiv IS Neadalens Super Liga Åge Røssland GS Østjylland s Sr Eck Jørn Gunnar Bowitz ES Østkysten s Egon Øyvind

Detaljer

Dreiebok VK Finale Hovden 2,

Dreiebok VK Finale Hovden 2, Dreiebok VK Finale Hovden 2, 23.04.2017 Finaleterrenget Kvikke lå badet i morgensol da vi ankom, og temperaturen var -3 grader. Det var god vind og svært innbydende vinterbiotop for hundene å jakte i.

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på dagen skyet det

Detaljer

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 Dommere: Jan Arild Kingswick, Mette Møllerop Følgende ekvipasjer var kvalifisert til finalen i Forus Open 1 KV Gangster / 23664/06 Dahl, Øystein / Dahl, Øystein

Detaljer

Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund

Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund AASATRUA'S L T F RIOS 16197/04 (N UCH BAKGÅRDENS FOB - N UCH AASATRUA'S I B T TEIA) Skogsfuglprøver R. går i stor fart. Dekker terrenget noe linjært

Detaljer

FINALE FORUS OPEN 2016

FINALE FORUS OPEN 2016 Arrangør: Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Terreng: Avlangrud Dommere: Torfinn Stenersen og Odd Harald Sørbøen. Værforhold: Overskyet, svak østlig «styrevind» og 3-5g. FINALE FORUS OPEN 2016 Disse hadde

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013 AASATRUA'S N H A EXTRA NO55058/09 (INT N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) I medvind, turboføre, lett biotiop går Extra et utmerket søk av høy klasse.

Detaljer

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna.

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. UK1 P Roxy / NO43047/12 Dahle, Knut Thore / Dahle, Knut Thore 2 UK1 P Rittis- / NO53425/12 Olsbø, Rune / Olsbø,

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013 FJORDLANDETS ERJA 01792/03 ( LEINERI'S B' SWIX - N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA) Utfører prima vannapport Et godt spor, desverre tap ved tredje merke, som løses erfarent.

Detaljer

NM-FINALE. Norsk Engelsk Setterklubb, TERRENG : HJERKINN NORD. VÆRMELDING med UTSIKTER :

NM-FINALE. Norsk Engelsk Setterklubb, TERRENG : HJERKINN NORD. VÆRMELDING med UTSIKTER : NM-FINALE Norsk Engelsk Setterklubb, 04.09.2009 TERRENG : HJERKINN NORD VÆRMELDING med UTSIKTER : Fuktigt, lavt skydekke som løser seg opp ut over dagen. Noen ytterst få regndråper ble det, men stort sett

Detaljer

VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell

VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell Terreng: Smedalen Vær og føremelding: Dagen starta med nokre få minusgrader, litt vind og skya opphaldsvær. Etter ei natt med mykje vind var værtilhøva greie. Stort sett

Detaljer

NNFK Storlien28 april 2012 Domare: Kari Hofstad Kolsum Klass: UKL/ÖKL

NNFK Storlien28 april 2012 Domare: Kari Hofstad Kolsum Klass: UKL/ÖKL NNFK Storlien28 april 2012 Domare: Kari Hofstad Kolsum Klass: UKL/ÖKL UKL IRST FJELLSTÅRSAS PW NIGELLA SE21097/2011, äg & för Ulf Andersson Åre Nigella går ut i god fart og stil, lett livlig aksjon et

Detaljer

VK FINALE GEILOPRØVA 6/ Arrangør Buskerud Jff

VK FINALE GEILOPRØVA 6/ Arrangør Buskerud Jff VK FINALE GEILOPRØVA 6/4-2014. Arrangør Buskerud Jff Terreng: Ynglesdalen. Vi fikk overskyet stille vær og noen få plussgrader. Dommere: Odd Harald Sørbøen og Svein Oddvar Hansen Disse hadde kvalifisert

Detaljer

Min dreiebok for Nordisk pointermatch 2013.

Min dreiebok for Nordisk pointermatch 2013. Min dreiebok for Nordisk pointermatch 2013. 1 slipp D1. Fugledes Juvel (Fugledes Black Magic Fugledes Ulla) S1. Stenbitens Epson (Black Luckys Rapp Hesselhøy Estelle) Juvel jakter i god fart og stil i

Detaljer

Prøvekritikker korthår 2008

Prøvekritikker korthår 2008 Prøvekritikker korthår 2008 A-KAISA 18781/02 (LIERDALEN'S TINA-BIRKHAHN GREV-ISAK) Eier: VORREN, EIRIK NIKOLAUS Skogsfuglprøver Kaisa jakter meget godt i tett skog og myrterreng i vekslende vind. God kontakt.

Detaljer

Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/ arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb

Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/ arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/4-2017 arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb Flott vær på vei ut i terrenget, og på tur opp i Letningslia blir det observert både tiur og rype. Litt bråkete

Detaljer

Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand

Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand Dommere: Svein Sellie og Sverre Ragnar Andersen Deltakere i finalen: KV Itzas Heidi Anne Maj Krogh GS Jimbalayas Zeta Jim Pedersen ES Slottviddas

Detaljer

Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen

Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen Alle deltakerne i finalen hadde godkjente fuglearbeider i lørdagens semifinaler

Detaljer

Hallingprøva 2016 VK finale i Ynglesdalen 14 mars.

Hallingprøva 2016 VK finale i Ynglesdalen 14 mars. Hallingprøva 2016 VK finale i Ynglesdalen 14 mars. Vi er kommet til 4 dag av Hallingprøva og VK finale. Vi har valgt Ynglesdalen som finaleterreng da det var full premieliste der i kvalifiseringen og terrenget

Detaljer

VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016

VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016 VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016 Finalister og fører: Setpoint,s Snuppa / Ulrik Myrhaug Veslebotnen,s Malin / Rune Amundsen Hardhausen Floyd / Fredrik Weberg Larsen Sagåsen,s Nico / John Halvor Madsen

Detaljer

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme.

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. VK Finale Hovden 2-19.04.15 Terreng: Kvikke Dommere: Roar Karlsen & Jørn Gunnar Bowitz NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. ES Kaldalóns Saga E/F Thomas

Detaljer

Dreiebok Arctic Cup finale 17 april Terreng: Myrland Flott vær med sol, god «styrevind» og fast underlag med litt snø på toppen.

Dreiebok Arctic Cup finale 17 april Terreng: Myrland Flott vær med sol, god «styrevind» og fast underlag med litt snø på toppen. Dreiebok Arctic Cup finale 17 april 2016. Terreng: Myrland Flott vær med sol, god «styrevind» og fast underlag med litt snø på toppen. Dommere Bård Johansen og Odd Harald Sørbøen Disse hadde kvalifisert

Detaljer

Disse hadde kvalifisert seg til finalen gjennom 6 kvalifiseringsparti på fredag og 3 semifinaler på lørdag.

Disse hadde kvalifisert seg til finalen gjennom 6 kvalifiseringsparti på fredag og 3 semifinaler på lørdag. Dreiebok Rolf Sevendals minneløp VK finale 24/4-2016 Arrangør: Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Terreng: Langsjølia sør Dommere: Trond Egil Olsen og Odd Harald Sørbøen Vær og føreforhold: Svak vind fra

Detaljer

NNFK Storlien 27 april 2013 Domare: Torbjörn Austvik Klass: UKL/ÖKL

NNFK Storlien 27 april 2013 Domare: Torbjörn Austvik Klass: UKL/ÖKL NNFK Storlien 27 april 2013 Domare: Torbjörn Austvik Klass: UKL/ÖKL UKL GST J TJÄDERKULLENS NR RASKA SE39608/2011, äg Madelene Gerdin, Härnösand, för Kjell-åke Gerdin Raska starte i god fart,fin stil og

Detaljer

DREIEBOK VESTFOLDPRØVEN 2, 15 OKTOBER 2017.

DREIEBOK VESTFOLDPRØVEN 2, 15 OKTOBER 2017. DREIEBOK VESTFOLDPRØVEN 2, 15 OKTOBER 2017. Terreng Spetalen og dommere er Robert Colbjørnsen og Odd Harald Sørbøen. Det er overskyet og stille fra start. Utover dagen blir det vind fra sør. Et noe kupert

Detaljer

Dreiebok Arctic cup, 13.april 2014

Dreiebok Arctic cup, 13.april 2014 Dreiebok Arctic cup, 13.april 2014 Terreng Myrland Dommere: Ronny Hartvigsen og Rune Magnussen Etter første dag: 1. P. Ørntuas I Ibis, Eier Bing Karlsen. F.R Hoholm 2 fmr/glimrende søk 2. GS. Hatlias Mor

Detaljer

VEIEN FREM TIL JAKTPREMIERING LITT OM DRESSUR. av Trond Lereng

VEIEN FREM TIL JAKTPREMIERING LITT OM DRESSUR. av Trond Lereng VEIEN FREM TIL JAKTPREMIERING LITT OM DRESSUR av Trond Lereng Vi som trener fuglehunder har et ønske om at hunden skal fungere best mulig både på jakt, og i dagliglivet. Noen har også et mål om å få hunden

Detaljer

Hallingprøva 2017, VK finale 20 mars i Ynglesdalen.

Hallingprøva 2017, VK finale 20 mars i Ynglesdalen. Hallingprøva 2017, VK finale 20 mars i Ynglesdalen. Været er flott med sol, god styrevind og ca minus 5. Det er meldt om litt tilskyende og lett snø utover dagen. Litt nysnø over et fast underlag gir fine

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013 N UCH AGERSKOV'S A CHIANTI DK12050/2007 (DK CH TEIS - BELLA) Chianti er rolig i skudd og kast. Løper litt langs vannkanten før han går i vannet med støtte. Svømmer godt

Detaljer

Forus Open finale 2008.

Forus Open finale 2008. Forus Open finale 2008. Deltakere: fører 1 ES Jago Gisle Eriksen 2 ES Julie Øivind Dahl Stamnes 3 B Cat Claw Rune Østråt 4 ES Bobo Artur Rønnestad 5 P Bianca Svein Magne Haraldsen 6 IS Tanja Toralf Egeland

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 54-15024 26/09-2015 001

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 54-15024 26/09-2015 001 54-15024 26/09-2015 001 Stange Hamstad, Rolf 1 AK1 SV Smørmosen's C Xo / DK03634/2011 Gundersen, Kåre Egil / Gundersen, Kåre Egil 2 AK1 KM Fugleskogens Trinny / SE23934/2013 Dreng, Anita Og Halvard / Dreng,

Detaljer

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin Innhold Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier Side 3. Side 8. Side 13. Side 18. Side 23. Side 28. Side 33. Side 38. Side 44. Regler for bedømming av laikarasene på mår Regler for bedømming

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013 AASATRUA'S N H A EXTRA NO55058/09 (INT N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) I medvind, turboføre, lett biotio gpr Extra et utmerket søk av høy klasse.

Detaljer

Trening av fuglehunden i fjellet

Trening av fuglehunden i fjellet Trening av fuglehunden i fjellet Hva bør din hund kunne gjøre Fuglehunden har når alt kommer til alt 3 hovedoppgaver: 1. finne fugl 2. stå for fugl (stand) 3. reise fugl I tillegg ønsker man seg en hund

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge

Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge Årets hunder i Ungarsk Vizsla i Norge Klubben ønsker å fremme rasen på flere felt og har satt opp en del kriterier for å kåre årets hunder i regi av Ungarsk Vizsla i Norge (UVN). Dette er en uoffisiell

Detaljer