Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -"

Transkript

1 Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG... III INNLEDNING... 1 PROBLEMSTILLING... 5 TEORI OG FORVENTNINGER... 7 BRUK AV IKT... 7 KUNDER STRATEGI RESSURSER ANNEN TEORI METODE Undersøkelsen Kvalitativ metode Intervjuer Behandling av data: Analyse og tolkning: Etikk RESULTATER SAMLEDE RESULTATER RESULTATER FOR MIN FORDOM OM BRUK RESULTATER I FORHOLD TIL HYPOTESE 1 OM KUNDER: RESULTATER I FORHOLD TIL HYPOTESE 2 OM STRATEGI: RESULTATER I FORHOLD TIL HYPOTESE 3 OM RESSURSER: ANALYSE BRUK KUNDER STRATEGI RESSURSER KONKLUSJON LITTERATURLISTE VEDLEGG INFORMASJONSSKRIV Side i

3 VEDLEGG INTERVJUGUIDE Side ii

4 Sammendrag Studenter i dag har aldri opplevd en verden uten datamaskiner og internett. De er vant til å kunne være online til enhver tid, å samarbeide, og bruke nettet og teknologi til læring. Likevel fortsetter vi å undervise mer eller mindre på samme måte som det ble gjort for hundre år siden. Hvorfor brukes det i liten grad IKT som et pedagogisk virkemiddel for å fremme læring i høyere utdanning? Teknologi muliggjør tilpasset og variert læring. Mange høyskoler og universiteter bruker IKT, men i stor grad er det for å digitalisere eksisterende metoder. I denne oppgaven ser jeg på om institusjonenes strategier, kunderelasjoner og ressurser påvirker pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. I følge min undersøkelse ser alle at det er et behov for endring, men jeg har et inntrykk av at man ikke helt vet hvordan man skal få det til. Flere av informantene etterlyser en diskusjon på hva som er god IKT-bruk. Oppgaven er en kvalitativ studie hvor jeg undersøker hvordan fire høyskoler og universiteter forholder seg til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Jeg ser på bruk, strategier for innovasjon og utvikling av utdanningen, og fokus på kunder og ressurser. Jeg har gjort et utvalg av to høyskoler og to universiteter hvorav to av dem er private og to er statlige. Jeg har gjennomført delvis strukturerte intervjuer som omhandler bruk, strategi, kunder og ressurser. Mitt teoretiske grunnlag er basert på generelle innovasjonsteorier, men også teorier knyttet opp mot utdanning og den nye digitale kulturen. Oppgaven gir et bilde på hva som påvirker pedagogisk bruk av IKT innen høyere utdanning. Side iii

5 Innledning Vi står i dag ovenfor en ny digital tidsalder med en ny oppvoksende generasjon som aldri har opplevd en verden uten datamaskiner eller internett. Dette påvirker hele samfunnet, og utdanningsinstitusjonene slipper ikke unna. Utdanningsinstitusjoner har på en måte ikke endret seg stort siden deres oppstandelse. Dette er også noe Ken Robinson påpeker i sine mange foredrag. Han sier at utdanningsinstitusjonene er bygd på bakgrunn av industrialisernings tidsalder, og at de ikke har endret seg etter dette. Don Tapscott (2009) sier også mye av det samme, men han sier også at det er bygd på broadcasting; lærerne broadcaster til studentene. Det er lærere som har all kunnskap som de deler med sine studenter, og på slutten av året eller semesteret tester de om de husker det de har blitt fortalt. Det vi må huske på at nå er ikke lenger kunnskap og informasjon tilgjengelig for noen få utvalgte enkeltpersoner. Det er tilgjengelig online overalt, og det er gratis. Vi lever i et informasjonssamfunn basert på en delekultur og samarbeid, mens skolene fortsatt i stor grad er bygd opp rundt den tradisjonelle klasseromsundervisningen med liten fokus på samarbeid. I den forbindelse ønsker jeg å se på hva som påvirker pedagogisk bruk av IKT på bachelorstudier. Jeg mistenker at mange setter strøm på gamle metoder, og utnytter ikke alle de mulighetene som finnes i IKT. Jeg velger å bruke begrepet pedagogisk bruk, da jeg mener det er viktig at teknologien skal bidra til læring. Sir Ken Robinson (2010) er en anerkjent professor, forfatter og foredragsholder innen utdanning, kreativitet og innovasjon. I et TEDforedraget Changing Education paradigms, sier han at problemet med skolene er at de prøver å møte fremtiden med det de gjorde i fortiden. Det nåværende utdanningssystemet var designet, unnfanget og konstruert for en annen tidsalder. Han sier at utdanningssystemet bygger på industrialiseringens måte å tenke på, og at skoler fremdeles i stor grad er organisert som fabrikker; ringeklokker, separate fasiliteter, spesialisert innen forskjellige fag. Og vi sorterer barn etter alder, som om det er det viktigste barn har til felles. Han sier videre at skolene gjør oss mindre og mindre kreative. Det finnes kun et riktig svar, og man får ikke lov til å Side 1

6 samarbeide. Dette ses på som juksing. Han sier at vi må tenke annerledes om menneskelig kapasitet. Vi må se at den største læringen skjer i grupper og at samarbeid er tingen for vekst. Hvis vi atomiserer folk og separere dem og vurderer dem separat, former vi en slags adskillelse mellom dem og deres naturlige læreområde. Don Tapscott (2009) har skrevet om den nye generasjonen og deres måte å forholde seg til verden på. Han kaller dem netgenerasjonen. Han sier at mange er kritiske til denne generasjonen, og at det kommer mange påstander som for eksempel at det er dummere enn deres foreldregenerasjon var på deres alder, at de ikke har sosiale evner, at de ikke eier skam, de er for dulla med, så de er redd for verden, de stjeler, de mobber folk online, de er voldelige osv. Han spør om hvorfor det er slik fiendtlighet mot ungdomskulturen og dens medier, og svarer med at folk kommer i forsvar når de trues av noe nytt som de ikke forstår. Historiske innovasjoner og skifter i tenkemåter er ofte mottatt med skepsis og til og med mobbing. Slik har det vært fra den dagen det ble påstått at jorda var rund, vi fikk skriftspråk, TV, radio osv. (Tapscott 2009). Det er altså helt normalt å være skeptisk til endring Tapscott (2009) nevner noen karakteristikker som skiller netgenerasjonen fra deres foreldres generasjon. De priser frihet og friheten til å velge. De vil tilpasse ting og gjøre det til sitt eget. De er naturlige samarbeidere som liker konversasjon, ikke forelesning. De vil granske deg og din organisasjon. De insisterer på integritet. De vil ha det gøy både på jobb og på skole. Speed er normalt og innovasjon er en del av livet. Han sier videre at denne generasjonen ikke er passive mottakere. De er aktive, og nesten 80 % av dem interagerer daglig på sosiale medier. De kommenterer og deler lenker. De multitasker og bruker telefonen til alt (vekkerklokke, gps, kamera, ringe osv). De ser på datamaskinen som mer enn et verktøy. De ser på det som et sted å møte og samles med venner. De er ikke antisosiale, men de utvikler helt nye sett av sosiale ferdigheter. De bruker mye nettverkssider som blant annet Facebook. Side 2

7 Han sier at i arbeidslivet, så samarbeider man og lærer hele dagen. Dette trenger vi i skoler også. Han sier at det ikke handler om teknologi, men om forandring i forholdet mellom student og lærer og mellom student og læreprosesser. Han sier at hvis vi ikke gjenoppfinner utdanningen for det 21ende århundre, vil noen andre gjøre det. Vi har mulighet til å gjøre dette, vi har en ny generasjon og ny teknologi. Clayton Christensen har skrevet flere bøker om innovasjon innen utdanningen. En av dem handler om universiteter. Han og medforfatteren Henry Eyring sier at universitetene må forstå samfunnsendringen og benytte seg av alle mulighetene som ligger i teknologi og tilpasset det studentenes behov. De må se hvilken jobb kunden (studenten) prøver å få gjort, og så finne løsninger på dette. De sier at det ikke holder å sette strøm på gamle metoder, men vi må bruke IKT for å tilpasse læringen der man tidligere ikke hadde disse mulighetene. I dag finnes det software som tillater studenter å for eksempel gjøre puggeoppgaver online. Dette betyr at læreren slipper å bruke verdifull undervisningstid på dette. (Christensen & Eyring 2011). Det finnes også mange eksempler og varme omtaler av Flipped Classroom på nett. Dette er lærere som spiller inn en kort forelesning på video. Et eksempel kan være at de her forklarer en utregning. Elevene ser på denne hjemme, og på skolen kan de stille spørsmål, samarbeide og løse oppgaver isteden. Jeg var i fjor på et foredrag hvor jeg hørte kjemilærerne Bergman og Sams (2011) fortalte om hvordan de brukte Flipped Classroom. De sa at egentlig gjorde de det samme som språkfagene har gjort i alle år, hvor man leser boka hjemme, og diskuterer den på skolen. De sa at det er mye mer fruktbar måte å bruke tiden på. Elevene kan se på videoen så mange ganger de vil, og de kan sette den på pause der de trenger det. Dette er ikke noe man får gjort i et klasserom. I tillegg sier de at det er bedre å bruke tiden på skolen til å løse oppgaver, for der har de mulighet til å samarbeide og kunne få hjelp av læreren til å løse dem. De fleste universiteter og høyskoler bruker en del nye teknologier som pc, projektor og internett. Men bruker de det på en ny måte tilpasset læringsbehovene eller setter de strøm på gamle metoder? Er det egentlig så mye nytt ved å bruke Power Point vist på projektor i forhold til å skrive Side 3

8 på tavla? Handler det bare om å gjøre all undervisning teknologisk? Bør man ikke heller benytte oss av mulighetene for individuell og tilpasset opplæring som de nye teknologiene gir oss? Dette viser Khan Academy på en fin måte. De har gjort opptak av forelesninger, på samme måte som Flipped Classroom. De kan sette på pause og spole tilbake helt til de forstår det, og de trenger ikke å være redd for å rekke opp hånden og stille dumme spørsmål, eller lærerne trenger ikke å tenke på at han ikke rekker å gå gjennom alt hvis han svarer på alle spørsmål. I tillegg har Khan Academy online oppgaver hvor du jobber med ulike temaer helt til du har forstått et tema, så går du videre til neste. Og det beste er at systemet husker hvor langt du var kommet til neste gang du logger deg på. Du fortsetter der du slapp. Du gjør de nødvendige oppgavene som trengs til du viser at du har mestret det. Så går du videre når du er klar for det. I tradisjonell klasseromsundervisning går man videre til neste kapittel i neste time, selv om ikke alle har fått det med seg. Folk lærer i ulikt tempo og på ulik måte, og det er viktig å legge et grunnlag før du bygger videre. Fundamentet må være på plass først. På en måte minner Kahn Academy meg litt om videospill. Du kommer videre til neste nivå når du har behersket det ene. I spillene er det ikke et nederlag å ikke komme videre. Du drives av en motivasjon til å komme videre til neste nivå. (khanacademy.com) Så, det jeg ønsker å se på i denne oppgaven er i hvilken grad det er pedagogisk bruk av IKT innen høyere utdanning, og se på ulike faktorer som påvirker dette. Jeg har sett at det ligger mye webcast ute på nett, og mange bruker Learning Management Systems (heretter kalt LMS), men bruker de dette pedagogisk? Utnytter de mulighetene som ligger i teknologien for å gjøre læring bedre? Er Power Point egentlig bare en måte å sette strøm på tavla? Side 4

9 Problemstilling Problemstillingen min er: Hva er det som påvirker pedagogisk bruk av IKT på laveregradsstudier ved universitet og høyskoler? Ut fra hva jeg har skrevet i innledningen, er det viktig å gjøre en endring i utdanningen for å tilpasse den til en ny generasjon. Vi har nå teknologi som muliggjør dette. Etter å ha jobbet med utdanning i flere år, og selv vært student, har jeg lagt merke til at innen høyere utdanning har IKT stort sett blir brukt for å forlenge eksisterende undervisningsmetoder. Et eksempel på dette er å bruke Power Point isteden for tavle. Det er praktisk og lett og dele, men tilfører det noe nytt til undervisningen? På grunnskole finnes det mange ulike digitale læremidler, men jeg kjenner ikke til så mange for høyere utdanning. Et annet paradoks er at man ikke trenger pedagogikk for å forelese ved en høyskole eller universitet. Jeg tror at dette har en sammenheng med at det har vært så lite fokus på pedagogisk bruk av IKT innen høyere utdanning. For å belyse problemstillingen vil jeg først starte med en fordom. Jeg har en fordom om at det i liten grad er pedagogisk bruk av IKT ved høyskoler og universitet. Jeg har stilt spørsmål til informanter om hva de bruker av teknologi i dag for å belyse dette. Jeg har en hypotese om at fokus på kundenes behov, vil påvirke pedagogisk bruk av IKT positivt. Jeg mener at uten å sette kunden i sentrum, vil man ikke lykkes med å utvikle produkter som er best for kunden. Vi kan lage gode produkter ja, men vi kan gjøre dem ennå bedre hvis vi ser hva kundene faktisk trenger. For å finne ut dette, holder det ikke med intervjuer, man må også observere kundene. Det er ikke alltid de vet hva de selv vil ha, og et godt eksempel på dette er at om Henry Ford hadde spurt folk om hva de ville ha, hadde de mest sannsynlig svart en raskere hest. Jeg skal ikke observere kundene i denne oppgaven, men jeg ønsker å få innblikk i hvordan institusjonene bruker kundenes tilbakemeldinger og behov for å utvikle tilbudet. Jeg har en hypotese om at dersom en organisasjon har en sterk innovasjonsstrategi vil påvirke dette påvirke pedagogisk bruk av IKT Side 5

10 positivt. Jeg tror at uten en felles strategi, et felles mål, er det vanskelig for en bedrift å gå i en felles retning. Dette er nødvendig for å vite hva man skal jobbe med og for at alle skal kunne være med å dra i samme retning. Jeg har en hypotese om at dersom man har fokus på å kjøpe inn riktig teknologi og ha god opplæring blant ansatte, vil dette påvirke pedagogisk bruk av IKT positivt. Jeg mener at det må være fokus på å kjøpe inn teknologi som kan bidra til læring, og at det er viktig at de som underviser får en opplæring i hvordan de kan bruke det, slik at de føler seg trygge og at de behersker det. Jeg tror at god og riktig opplæring i verktøy som lærere ser kan bidra til å gjøre undervisningen bedre både for seg selv og studentene er viktig. Jeg vet at dersom man ikke føler seg trygg på teknologi, bruker man den ikke. I tillegg tror jeg at beste praksiser er fint å vise til. Man henter eksempler fra hvordan andre bruker det. Lærere er faktisk ganske like studenter når det gjelder å jobbe. De samarbeider og lærer av hverandre. Side 6

11 Teori og forventninger All litteraturen jeg har lest gjennom dette året understreker flere elementer som er viktige å tenke på når det gjelder innovasjon. Det er blant annet strategi, kunder og ressurser i organisasjonen. Jeg har formet min oppgave rundt disse elementene, og knyttet det opp mot pedagogisk bruk av IKT i utdanningen. De går ofte inn i hverandre, men på grunn av lesbarhet og struktur, har jeg prøvd å adskille dem på en hensiktsmessig måte i forhold til problemstilling og hypoteser. Hovedtyngden av teorien min er hentet fra Goffin og Mitchell, Clayton Christensen, Ted Tapscott og Elisabeth Saalman. Bruk av IKT Don Tapscott har skrevet boken Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World (2009). Her skriver han om den oppvoksende generasjonen som aldri har opplevd en verden uten datamaskiner eller internett. Han sier at denne generasjonen har en helt annen måte å forholde seg til verden på, og dette påvirker hele samfunnet, ikke minst utdanningen. Vi må møte den nye generasjonen på deres premisser. Han skriver at tradisjonell utdanning består av masseprodusert informasjon som er distribuert på samme måte til alle. Dette fungerer ikke i dag; utdanningsmetodene er utdaterte. Han sier at utdanningen må utvikle seg for å møte den oppvoksende nettgenerasjonens forandrede krav, og å lære dem det de trenger for å lykkes i en informasjonsbasert økonomi. Studenter kan få tilgang til fakta og informasjon online når som helst. Og siden kunnskap lett blir foreldet, må man heller fokusere på å lære studentene hvordan de skal lære. Lærerne bør skifte fra standard forelesninger til interaktiv samarbeidende veiledning, og la studentene utforske og oppdage på egenhånd. Han sier at skoler bør bruke datamaskiner for å individualisere tilgang og maksimere bruken av studenttid. Videre sier han at tradisjonelt er en pedagog en som har kunnskap og en student som ikke har det. Pedagogen broadcaster kunnskap til Side 7

12 studenten. Dette fungerer ikke på en generasjon som er vant til å interagere. Med teknologi kan man skifte fra enveis- og lærerfokus og one size fits all til studentfokus og samarbeid. Man kan tilpasse de individuelle behovene hos den som lærer. Det handler ikke om teknologi per ce, og det handler ikke om å redusere fjes-til-fjes kontakten. Men det handler om at læreren faktisk kan jobbe med individuelle studenter fremfor å stå fremst i rommet og overføre kunnskap. Det er en ny læremodell som er riktig for et nytt århundre. Clayton Christensen og Henry Eyring sier i boken The innovative university (2011) at grunnet lojal støtte, føler de sittende universiteter lite press. Historisk har utdanning unngått kompetitiv disrupsjon og det har vært fravær av disruptiv teknologi. Disruptive produkter og tjenester er ikke så gode som nåværende tilgjengelige produkter. Disruptive teknologier har andre fordeler. De er enklere, mer praktiske og mindre kostbare og appellerer til nye eller mindre krevende kunder. I utdanningen har læringsteknologier stort sett vært de samme over lang tid. Til og med pc er har blitt brukt til å forlenge instruksjonelle tilnærminger isteden for å supplere dem. Han sier at online læring kan individualisere læringen. Man bør engasjere i klasseromsdiskusjoner hvor læringen er deltakersentrert. De sier at man bør kunne fokusere på både nåværende studenter og nonconsumers. Nonconsumption er når folk prøver å få gjort en jobb, men ikke får gjort den selv fordi tilgjengelige produkter er for kostbare eller kompliserte. Disruptive innovasjoner er i utgangspunktet en velsignelse for nonconsumers til et produkt eller tjeneste. Tradisjonelle tilbydere ignorerer det, og antar at deres nåværende klientell ikke vill være interessert. Men ettersom den disruptive innovasjonen forbedres blir det en trussel til tradisjonelle tilbydere. For eksempel, onlinekursutviklere legger ikke bare til funksjoner som videokonferanse som gjør onlinekurset mer likt en klasseromssetting, de skaper også online tutorials og studentdiskusjonsforum som de tradisjonelle fjes-tilfjes kursene ikke tilbyr. Fordi den underliggende teknologien tilbyr fordeler i kost og brukervennlighet, forbedres disse kvalitetsinnovasjonene gradvis produktet til det punktet at til og med studenter ved tradisjonelle institusjoner finner det tiltalende. Selv om Side 8

13 tradisjonelle universiteter fortsetter å utføre den kritiske, unike funksjonen av å oppdage og bevare kunnskap og av å utdanne studenter i et samfunn av akademikere, står de også ovenfor disruptive innovasjoner. Hvis de ikke kan finne innovative, mindre kostbare måter å utføre deres unike verdifulle funksjoner, er de dømt til å avta, høy globale og nasjonal rakninger til tross. Heldigvis er slik innovasjon innenfor deres makt. Universitetenes innovasjon må informeres om ved selvbevissthet og ved å forstå historien. (Christensen & Eyring 2011: xxv) De påpeker at studenter og mennesker generelt har ulike læringserfaringer. Det finnes ulike typer intelligenser og innen hver type intelligens kan det være ulike lærepreferanser. Teknologi muliggjør tilpasninger. Riktig bruk av teknologi gir mulighet for tilpasset læring, en studentsentrert læring. For å lykkes med disruptive teknologier må de anvendes i applikasjoner hvor alternativet er ingenting. De sier at tradisjonelt har skoler ansatt datamaskiner på en måte som har vært forutsigbar. Forbedringer fører ikke til studentsentrisk læring. Men man må bruke maskiner der det ikke er lærere til å undervise, og så kan heller lærerne få mer tid til å gi studenter individuell oppmerksomhet. Forfatterne sier videre at forelesere må både beherske faget og kunne tilpasse det til studentene. De må forstå hvordan engasjere studentene. Du må kjenne studentene like godt som du kjenner faget. Det må være en integrasjon av pensum og pedagogikk. Kombinasjon av online- og klasseromsundervisning tillater varierte læringsaktiviteter å bli utført via det mest effektive medium. Dette kalles av mange for blended learning. Videre hevder de at onlinelæring øker forespørselen til universitetene. Det vil alltid være behov for folk på campus. Den store fordelen til tradisjonelle universiteter er deres mulighet til å smelte sammen online og fjes-til-fjes læringserfaringer. Fjes-til-fjes læring er mer enn bare klasseromsundervisning. Det handler om å interagere. (Christensen og Eyring 2011) Christensen, Curtis og Horn (2010) skriver at teknologi blir bare suksessfull dersom den konkurrerer mot ingenting. Onlinelæring tar hensyn til ulike faser av læring og tillater studenter å velge ulike veier Side 9

14 gjennom læringsmaterialet. Software kan hjelpe studenter å lære på måter som er i samsvar med deres lærebehov. Onlinelæring kan fylle gapene. Det kan også gi muligheter og tilgang til de som ikke tidligere hadde mulighet til å ta kurs. Mange studenter er ikke motivert til å lære fordi skoler underviser på homogene måter i motsetning til de som er tilpasset omstendighetene. Jeg har en fordom at det i liten grad er pedagogisk bruk av IKT ved høyskoler og universiteter. Kunder Tapscott (2009) sier at utdanningen må utvikle seg for å møte netgenerasjonens forandrede krav og å lære det de trenger for å lykkes i en informasjonsbasert økonomi. Videre skriver han at netgenerasjonen ikke er passive forbrukere. De forventer et mer inaktivt forhold til de firmaer de kjøper fra. Du må ha et forhold til dem. De ser etter tilbakemeldinger, de leter i sosiale medier etter informasjon. De stiller spørsmål og de ønsker svar. De dømmer deg ikke bare ut fra det du selger, men også ut fra adferden din. Christensen og Eyring (2011) sier at studenter i dag har nye verktøy for å spørre om oppmerksomhet fra sine forelesere. Online teknologi tillater dem å uttrykke sine meninger til lavere kost enn tidligere. De sier at hvis ikke universiteter behandler studentene som sin mest kritiske bestanddel vil de miste dem. De må se på det å tjene sine studenter som sin primære misjon. Dersom de ikke har fokus på dette vil de profittbaserte vinne de studentene som ikke er så opptatt av prestisjeuniversiteter. Nå som utdanninger er dyrere og akademisk prestisje blir vanskeligere handelsvare, vil studentene trekke egne konklusjoner om hva som er bra og hva universiteter gjør for dem. Rangeringer betyr ikke så mye. I boken Disrupting class skriver Christensen, Curtis og Horn (2010) at en jobb er det fundamentale problemet en kunde trenger å få løst i en gitt situasjon. De sier at markedsførere i hver industri må konferere denne virkeligheten. Forbrukere demonstrerer daglig hangen til å prioritere hva de ønsker å oppnå, ikke bli fortalt hva de ønsker å oppnå. De sier det er to hovedjobber studenter prøver å gjøre hver dag: de ønsker å føle seg Side 10

15 suksessfulle og gjøre fremgang, og de vil ha det gøy med vennene sine. Skole konkurrerer med gjengmedlemskap om å la studenter oppleve suksess og å ha det gøy med venner; andre valg er å droppe ut av skolen. De spør hvordan skoler klarer seg mot disse konkurrentene som noe som studenten kan kjøpe for å bli suksessfulle og ha det gøy med venner? Hovedmekanismen i de fleste skoler for å gjøre disse jobbene er eksplisitt separert fra utdanningen. De sier at de ikke må ikke skille læring og samarbeid. Hvis du ikke vet hva kunden prøver å oppnå, vet du ikke hvilke erfaringer i kjøp og bruk du trenger å skaffe. Og hvis du ikke forstår hva disse nødvendige erfaringene er, er du sannsynlig i å integrere elementene i bedriften din på måter som er irrelevant til hva kundene dine prøver å oppnå. Derfor er det viktig at utdanningsinstitusjoner ser dette. For å forstå jobben studenter prøver å få gjort, sier de at det hjelper å se at det ikke bare handler om å selge et produkt. Man trenger å skaffe erfaringene som trengs for å få gjort jobben perfekt. De sier at når umotiverte student- kunder ikke kjøper det skolene tilbyr, har skoleledere og lærere ofte jobbet ekstra hardt for å forbedre eksisterende produkt i håp om at mer interessante leksjoner, tekstbøker og media kan løse problemet med studentmotivasjon. De sier at de løser feil problem. I softwarens natur kan oppnåelse bli integrert med leveranse av innhold, på måter som hjelper studenter å føle seg suksessfulle mens de lærer hver dag. Ofte kommer dette i former av rewievs eller eksamen som er bygd inn i softwaren. Det krever at studenten demonstrerer at han eller hun behersker et tema før de kan gå videre. Feedback kan bli gitt jevnlig i små doser, noe de sier er nødvendig for å hjelpe hver student i å føle seg suksessfull. Behovet for å føle seg suksessfull er et behov alle barn har. Selv om det ikke er marked for aktiviteter som inkluderer følelsen av suksess og oppnåelse, betyr det ikke at jobben ikke eksisterer i barnas liv. (Christensen, Curtis & Horn 2010) Goffin og Mitchell (2010) sier at organisasjonen må levere økt tilfredshet til kundene. Man må gjøre forbedringer som møter kundebehovene. Men det er ikke alltid man kan spørre om hva kundene ønsker seg. Det vet de ikke nødvendigvis. Dette er noe som kommer tydelig frem i disruptive Side 11

16 innovasjoner hvor man ser hva kunder prøver å få gjort fremfor å spørre dem hva de vil ha. På bakgrunn av dette har jeg følgende hypotese: Hvis en organisasjon har fokus på kundenes behov, vil de i større grad lykkes med å implementere riktige løsninger når det gjelder IKT i utdanningen. Strategi Christensen og Eyring (2011) sier at det er for mange universiteter som prøver å være som Harvard, uten å fullstendig forstå kostnaden av det Harvard gjør. For å utføre sine oppgaver på en kompetitiv måte, må universitetets strategi reflektere organisasjonsvalgene om hva det vil og ikke vil forsøke å oppnå. De skriver at universiteter må finne en strategi som overskrider Harvardimitasjon. De må gå ut av den tradisjonelle stigen når de skal definere seg selv. De sier at universitetet må ha sin strategi reflektert i dets institusjonelle DNA; dets tilbud av programmer, organisasjonell struktur, policyer og prosedyrer og andre systemer som guider og støtter dets aktiviteter. Spesielt må universitetets strategiske mål reflekteres i dets suksesstiltak. Høyere utdanningsinstitusjoner må utvikle strategier som overgår imitasjon. De må også beherske den disruptive teknologien til online læring og gjøre andre innovasjoner. Men de skriver at konseptet ved å lage unike utbytter er lett å uttale, men vanskelig å konsekvent bruke. Jo større dess bedre -tendensen frister suksessfulle organisasjoner til å ville gjøre alt for alle. Videre skriver de at behovet for det arbeidet universitetene gjør, både når det gjelder forskning, formidling og undervisning, er større enn noensinne, og deres evne til å utføre disse funksjonene er unike. Det er ikke bare at online-teknologien produserer konkurransedyktige disrupsjoner og at det kommer truende universiteter utenfra. I dag er den tradisjonelle universitetsbyens utfordring å endre på måter som reduserer prisen, og å øke sine bidrag til studenter og samfunnet. De skriver at dens dyre campus og professorat må plasseres innovativt mot arbeidet til forskning, formidling og undervisning. Det vil ikke være nok å endre overfladisk, for eksempel ved å kutte budsjetter eller få fakultetet til å arbeide hardere. Vanskelige valg om studenter, fag, og stipend må gjøres. Disse valgene må gjenspeiles i universitetets institusjonelle DNA og i dens suksess tiltak. Side 12

17 Goffin og Mitchell skriver i sin bok Innovation management (2010) at det er fire hovedfaktorer som skaper behov for innovasjon. Dette er teknologiske fremskritt, forandret forretningsmiljø, intensivert konkurranse og endrede kundebehov. De sier videre at det er ulike grader og dimensjoner av innovasjon. Goffin og Mitchell 2010, 16 Med dette menes at det er både små inkrementelle innovasjoner, som gjerne går på forbedringer og store radikale eller disruptive innovasjoner, som gjerne er noe helt nytt. Markedet og andre krefter påvirker hvordan en organisasjon skal håndtere sin innovasjon. Videre skriver de at dersom en organisasjon skal være effektiv, så må hver del av organisasjonen bidra til innovasjon, og bedriftskulturen er fundamental i støtte av dette arbeidet. For å kunne lede og jobbe med innovasjon, sier de at det trengs et rammeverk. En innovasjonsprosess illustreres ofte ved innovasjonstrakten. Man har en idéfase, en prioriterings- fase og til slutt implementering. Men rundt dette har man strategi og mennesker og organisasjoner. Disse to er med på å påvirke hele innovasjonsprosessen. Jeg mener derfor det er viktig å se på dette når det gjelder hvordan institusjonen skal implementere pedagogisk bruk av IKT. Side 13

18 De seier at innovasjonsstrategien er en del av bedriftens overordnede forretningsstrategi. Den bestemmer når og hvor innovasjon trengs for å møte målene til organisasjonen, og den forklarer i grove trekk hva som trengs å gjøres med det. De sier at man må; 1. identifisere hvor det er størst behov for innovasjon 2. bestemme hvilken dimensjon av innovasjon som trengs for å løse problemet 3. forstå graden av forandring som trengs, og 4. finne ut hvordan man best kan forsvare sin innovasjon fra konkurranse. Figur 4.1 viser at innovasjonsstrategien påvirker alle de andre elementene i pentathlon. Goffin og Mitchell 2010, 94 De sier det er viktig å analysere langtidstrender og se langt nok frem. Analyse av langtidstrender er en spesielt viktig del i å utvikle en innovasjonsstrategi fordi de ikke nødvendigvis er lette å få øye på, og er ofte ignorert hvis de blir oppdaget. Mange av de mest alvorlige truslene (og mulighetene) oppstår sakte og det er en viktig rolle til innovasjonsstrategien å se langt nok frem for å se dem komme og ta handling. Videre påpeker de at en innovasjonsstrategi bør identifisere og Side 14

19 prioritere behovene for innovasjon ved å eksaminere mismatchen mellom fremtiden slik den er spådd og fremtiden slik man ønsker den. I følge forfatterne kommer mange strategiske behov og inputs fra kunder og investorer, men de sier at også firmaets ledere må spille en vital rolle. Analyser av den strategiske situasjonen kan også peke ut nye, tidligere ukjente muligheter. Det er sannsynlig at det er flere mulige aktiviteter, og ledere må bestemme hvem de skal takle og hvordan. I en aktivitet kan det være nok med inkrementelle forbedringer, mens det i en annen del av foretningen kan stå foran seriøse problemer som krever nye og radikale løsninger. Innovasjonsstrategi må identifisere disse ulike temaene og gjøre det klart hvor vekten skal plasseres. På samme måte som effekter av nåværende policyer må vurderes mot bakgrunn for forandringer i teknologi, kundebehov og konkurranse, må de samme vurderingene anvendes på innovasjonsstrategien i seg selv. Videre skriver de at i en effektiv strategiplan må komponenter lenkes sammen på en koherent måte som krever forståelsen og engasjementet til alle som er involvert. Og det må klart drive handlingene som vil få det til å skje. Man må også huske på at innovasjon er en pågående prosess. Faktorer som er viktige å huske på er: 1. verden endres raskt, og man må adaptere nye fakta når det trengs. 2. vår forståelse av verden endres, og det må adapteres til nye innsikter når det trengs og 3. det er en prosess ved å tenke strategi. Det må være forståelse og engasjement til det det har blitt enighet om, og man må forberede seg til å møte nye utfordringer. (Goffin og Mitchell 2010) Ut fra dette har jeg følgende hypotese: Hvis en organisasjon har en sterk innovasjonsstrategi, vil dette fremme implementering av pedagogisk bruk av IKT. Ressurser Med ressurser, så mener jeg både teknologi og mennesker, da det er en kombinasjon av disse to som trengs for å realisere pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Side 15

20 Christensen, Curtis og Horn (2010) sier at det er viktig å ha teknologi som er riktig og som kan tilføre noe nytt. Saalman (2011) sier at test og evaluering av ny teknologi er viktig, for å kunne finne det som passer best. I tillegg til selve teknologien må man være oppmerksom for det Goffin og Mitchell (2010) kaller suksessfellen. Det er det at kultur, mønster og vaner i en organisasjon er med på å påvirke innovasjon. Strukturen i firmaet gjenspeiles i strukturen av det det leverer. Uten riktig kultur kan firmaer aldri være innovative. Å finne effektive måter å lede mennesker, team, organisasjoner, og skape en virkelig kultur for innovasjon er en av de mest utfordrende aspekter ved innovasjonsledelse. Goffin og Mitchell 2010, 266 Figur 8.1 illustrerer hvordan menneske- og organisasjonsspørsmål underbygger alle de andre elementene til pentathlon. 1. suksessfull innovasjonsstrategi er avhengig av lederskap og å oppnå en kultur for innovasjon 2. kreativitet og ideer avhenger av riktig atmosfære og belønning. 3. menneskespørsmål påvirker prioritering av prosjekter. 4. suksessfull implementering bygger på kryssfunksjonelle relasjoner, karismatiske innovasjonshelter og prosjekt-til-prosjekt organisasjonell læring. Ansattes villighet til å ta risiko avhenger Side 16

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner

Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner av Kristina Halkidis Studentnummer: S199078 Kristina Halkidis S199078 1 Innhold Struktur... 3 Nettbaserte diskusjoner hva er det?... 3 Mine erfaringer

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078 Refleksjonsnotat 1 - Et nytt fagområde Av Kristina Halkidis S199078 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Felleskurs i IKT- støttet læring... 3 Participatory Design... 3 Deltakeraktive læringsformer... 4

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu

Plab rom for læring. Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011. geir maribu Plab rom for læring Nasjonalt fagmøte for dataingeniørutdanningen, Trondheim 25-26. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST Hva er det vi har laget et rom for læring? et rom

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Bedre læring med Web 2.0. Svend Andreas Horgen Høgskolelektor@Høgskolen i Sør Trøndelag Kursholder for stiftelsen TISIP om pedagogisk bruk av IKT

Bedre læring med Web 2.0. Svend Andreas Horgen Høgskolelektor@Høgskolen i Sør Trøndelag Kursholder for stiftelsen TISIP om pedagogisk bruk av IKT Bedre læring med Web 2.0 Svend Andreas Horgen Høgskolelektor@Høgskolen i Sør Trøndelag Kursholder for stiftelsen TISIP om pedagogisk bruk av IKT Web 2.0 Undervisning 2.0 Svend 2.0 (beta) Hva er Web 2.0

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet.

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer: Nye praksisformer: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en valgt virksomhet. Navn: Kristina Halkidis Studentnr. 199078 Vårsemester 2015 Master

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Digitale verktøy som didaktisk hjelpemiddel i undervisningen

Digitale verktøy som didaktisk hjelpemiddel i undervisningen Digitale verktøy som didaktisk hjelpemiddel i undervisningen 1 Et studie om bruk av instruksjonsfilm på vg1 Bygg- og anleggsteknikk Kurt-Ole Eide & Kjell Arne Stene 2 I vårt studie søker vi etter elevenes

Detaljer

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Evaluering av min undervisning i GEOV276, våren 2016 (emneansvarlig) Undertegnede hadde eneansvar for forelesningene og øvelsene i GEOV276/Teoretisk seismologi våren 2016.

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Kompetanserapportapport

Kompetanserapportapport apport Kandidat: Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Sammenfatningatning Match med kompetanseprofil 61% Kompetanseskårer Lav God Sterk Forretningsforståelse Innflytelse

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Faglig seminar for DigiAdvent-prosjektet Avholdt ved SIFO 28 august 2003 Av Dag Slettemeås Prosjektets utgangspunkt: Kunnskap

Detaljer

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET YRKESUTDNNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET Torsdag 15. Mai 2014, Molde Fredrik Linge Klock YRKESUTDNNING Er yrkesutdanning virkelig viktig for næringslivet? Trenger vi en god, norsk yrkesutdanning? Hva er egentlig

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: å organisere produktive dialoger i helklasseøkter gir en introduksjon til spørsmålet hva er dialogisk undervisning?,

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF143 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Historie og fremtidsvisjoner Forfattere Isabel Halsøy Mojlanen Silje Jakobsen Tonje Strifeldt Kathrine Hauahei Leonore Andreassen Dato 28/10-2013 Forord Intervju som tilnærming

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Min plan for dagen Hva er digital kompetanse og hvorfor er det så viktig? Digitale verktøy og ressurser Digital klasseledelse

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla Klient- og resultatstyrt praksis i psykisk helsearbeid - Et terapeutperspektiv på implementering og tjenesteutvikling. Masteroppgave av Siri Vikrem Austdal En kort presentasjon av utvalgte resultater og

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt Praktisk prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Plab rom for læring NOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19-20. oktober 2011

Plab rom for læring NOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19-20. oktober 2011 Plab rom for læring NOKUTs fagskolekonferanse, Ålesund 19-20. oktober 2011 geir maribu Avdeling for informatikk og e-læring, HiST Hva er det vi har laget og som vi fikk NOKUT-prisen for? Rom for læring

Detaljer

Stort ansvar (god) nok læring?

Stort ansvar (god) nok læring? Stort ansvar (god) nok læring? Praksis som læringsarena i PPU Kontaktperson, vgs: Det er to sekker, enten så har du det eller så har du det ikke. Og har du det, er du sertifisert Veileder- og kontaktpersonmøte

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier.

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Lærestiler Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 19.04.2009 Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Marianne Nordli Trainer og coach

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Una Ørvim Sølvik, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, MOF Bruk av studentaktiviserende virkemidler og integrering av BOPPPS-modellen

Detaljer

Å forberede elevene til utforskende samtaler

Å forberede elevene til utforskende samtaler Å forberede elevene til utforskende samtaler Denne ressursen vektlegger viktigheten av å forberede elever på samtaleaktiviteter, og går i detalj på strategiene for å gjøre nettopp dette. Tilpasset fra

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Skoleleder er leder og veiviser

Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er leder og veiviser Skolen er ikke et kollektivbruk hvor alle stemmer veier like mye. Skoleleders prioriteringer, vektlegginger og syn på hva som er viktig og mindre viktig i skolen, er avgjørende

Detaljer

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid.

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. Anne Berit Fuglestad og Barbara Jaworski Anne.B.Fuglestad@hia.no Barbara.Jaworski@hia.no Høgskolen i Agder Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. En onsdag ettermiddag kommer

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Digital didaktikk i ungdomsskolen. Hans-Marius Christensen

Digital didaktikk i ungdomsskolen. Hans-Marius Christensen Digital didaktikk i ungdomsskolen Hans-Marius Christensen Agenda i grove trekk Litt bakgrunn: Min erfaring Hva menes med digital didaktikk? Teknologi i hverdagen og som støtte i tverrfaglig arbeid Praksiseksempler

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring

Refleksjonsnotat 1. i studiet. Master i IKT-støttet læring Refleksjonsnotat 1 i studiet Master i IKT-støttet læring v/ Høgskolen i Oslo og Akershus Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Innhold Informasjon... 2 Den femte

Detaljer