HILSNINGSORD (Veksellesninger til samling/åpning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HILSNINGSORD (Veksellesninger til samling/åpning)"

Transkript

1 Liturgiske byggeklosser Her følger en samling liturgiske byggeklosser til bruk i fastetiden De fleste av dem ble samlet til fjorårets aksjon. Tema for aksjonen i år er det samme som i 2015 I kriser er vann kritisk og vi håper med dette at noe av materiellet vil være kjent stoff for dere. Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke står for innhenting og sammenstilling av byggeklossene. Et par av bønnene ble skrevet av Sunniva Gylver spesielt til TV-aksjonen i Noen byggeklosser er hentet fra «Seven weeks for water», et ressursmateriell utarbeidet i 2014 av Ecumenical Water Network (EWN), et nettverk av kirker og kristne organisasjoner fra ulike trossamfunn. Gudstjenestemateriellet har hentet inspirasjon fra India og brukes av kirker i mange land. For mer informasjon se: I tillegg er det hentet elementer fra Metodistkirken, Kirkens Nødhjelp, Den norske kirke og Kirkenes Verdensråd og det europeiske kristne miljønettverket ECEN. La din menighet ta del i det globale kirkelige fellesskapet gjennom å benytte disse elementene! Forslag til synliggjøring i gudstjenesten: Vann kan få en særlig plass på /i nærheten av alteret eller annet synlig sted i kirkerommet ved at en dyp, klar bolle fylles med vann, evt. med blå glassteiner/-biter. Evt. forsøk å få til lysspill i vannet ved enten å benytte flytelys, spotlight eller lys bak/omkring skålen/bollen med vann. Hvis noen har tilgang på store krukker (av leire, tre el.l.) eller noen jerrykanner? - kan disse stilles fram. Dersom PowerPoint brukes, la bilder til fasteaksjonen stå/komme jevnlig opp på veggen gjennom gudstjenesten. Døpefonten kan eventuelt settes sentralt og fylles med vann, slik at menigheten kan dyppe fingeren i vannet og tegne seg i pannen med korsmerket - på vei til eller fra nattverd, eller til eller fra kollekt ved alteret, for de som praktiserer det. (Forkortelser: L= Liturg/leder; ML= Medliturg; M= Menighet; A= Alle.) HILSNINGSORD (Veksellesninger til samling/åpning) HILSNINGSORD L: Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. M: Jeg er glad når de sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus. L: Her er Guds hus, her er himmelens port. M: Hans herlige navn være lovet, hele jorden er full av hans herlighet.

2 Metodistkirkens liturgiressurs HILSNINGSORD L: Gud, som ga liv til alle, kaller dere til liv. M: Vi kommer for å søke livets helhet. L: Gud, som delte livet i Kristus, kaller dere til å dele. M: Vi kommer for å lære å dele. L: Gud, som ga sitt liv for vår skyld, kaller dere. M: Vi kommer med ønske om å gi våre liv for Guds skyld. A: Vi tilber Gud, som kommer for å ta del i vår tomhet, i vår isolasjon fra andre, i vår selviskhet for at vi kan bli hele igjen. Amen. (Filippinene) Metodistkirkens liturgiressurs SAMLINGSBØNN SAMLINGSBØNN L: Brødre og søstre, slik mange elver møtes og sammen renner ut i havet, er vi kommet sammen for å tilbe Gud, vår kilde til levende vann: Gud, i ånd og sannhet vil vi tilbe deg. La hjertene våre flyte over av lovprisning og takk, rens oss i din nådes kilde, i din tilgivelses bad. La oss bli forfrisket og fornyet ved Jesus Kristus, som gjennom sin oppstandelse tilbyr oss livets vann. Seven Weeks of Water, Ecumenical Water Network (EWN) SYNDSBEKJENNELSE (kan også benyttes som DAGENS BØNN) SYNDSBEKJENNELSE

3 SYNDSBEKJENNELSE /FORBØNN L: Gud, vår Skaper, din Ånd svevde over vannet da verden ble skapt; Gud, vår Forsoner, du kom og brakte levende vann til dem som tørster; Gud, du Hellige Ånd, du øser ut dine gaver til ung og gammel, til kvinner og menn, slik at vi kan bære rettferdighetens frukt: Vi bekjenner at vår grådighet er umettelig og at vi utpiner ditt skaperverk. Noen få av oss nyter enkel tilgang til så mye vann vi bare vil ha, mens millioner av mennesker ikke har tilgang til rent vann eller forsvarlige sanitærforhold. Alle: La rett velle fram som vann, og rettferd lik bekker som alltid strømmer. 1 L: Gud, du som fikk vann til å springe fram fra klippen, du som slukket tørsten i ødemarken, Gud, du som i Jesus ga oss levende vann, så de som drikker av det aldri mer skal tørste, - tilgi oss og styrk oss i vår vilje til å gjøre din vilje. Alle: La rett velle fram som vann, og rettferd lik bekker som alltid strømmer. L: Gud, i Jesus Kristus, du som døde mens du tørstet, du som lytter til alle som åpner sitt hjerte, - tilgi oss og styrk oss i vår vilje til å bli forandret. Alle: La rett velle fram som vann, og rettferd lik bekker som alltid strømmer. L: Gud, du Hellige Ånd, du som øser dine gaver over alle så vi kan bære rettferdighetens frukt, - styrk vår vilje til å handle. Alle: La rett velle fram som vann, og rettferd lik bekker som alltid strømmer. Amen. Seven Weeks of Water, Ecumenical Water Network (EWN) Oversettelse: Elin Sæverås 1 (*Amos 5, 24)

4 BEKJENNELSE/CREDO BEKJENNELSE Vi forsaker Djevelen og alle hans gjerninger i oss og hans umettelige vesen. Vi tror på Gud, èn kilde for alt liv, èn grunnvoll for hele jorden med alt det skapte. Vi tror på Jesus Kristus som ga sitt liv for å frelse verden, både mennesker og alt annet levende, og som kommer igjen for å gjøre allting nytt. Vi tror på Den hellige ånd som trøster oss, veileder oss og gir oss vilje og mot til å kjempe for en grønnere og mer rettferdig verden og rent vann til alle. Sunniva Gylver BEKJENNELSE - VANN ER LIVET (Leses som veksellesning L og ML eller L og A) L: La oss takke Gud Skaperen for vannet! ML: Vannet er til gagn for vår kropp: Da du skapte verden, kalte du vannet til din tjeneste, for at det skulle bli til fornyelse for oss, bringe oss forfriskende drikke og rensende bad. L: Vannet er et tegn på vår gjenreisning: I beretningen om syndfloden varsler det syndens drukningsdød og begynnelsen på det nye Livet. ML: Vannet er et tegn på vår redning: Som vann fra en klippe i ørkenen åpenbarer du deg som vår redning fra døden. L: Vannet er et tegn på vår frelse: Ved Jesu dåp i Jordanelvens vann lot du din Sønn bane vei - og kalte ham til å bli den nye Adam. ML: Vannet er et tegn på vår frelse: Da blod og vann strømmet fra Jesu side mens han hang på korset, var dette et tegn på den nye pakten for folket. European Church and Environmental Network(ECEN) Fra tysk ved Hans-Jûrgen Schorre / Elin Sæverås

5 FORBØNNER & BØNNESVAR BØNN FOR KLIMARETTFERDIGHET Mellom bønneleddene kan synges «Med alt på jord, er vi forbundet» (Syng håp 2, s. 94). Sangleddet kan fritt erstattes med andre bønnesanger eller refreng (som f.eks. Kyrie, Taizévers, «Din vilje skje», eller andre). F= Forbeder (kan godt være forskjellige personer, ulik alder, kjønn, osv.); A= Alle A: Synger: «Med alt på jord, er vi forbundet [1]» F: Gode Gud, jorden og det som fyller den tilhører deg [2]. I ydmykhet undrer vi oss over din storhet. Vi takker for skjønnheten i ditt skaperverk og for alle livets gaver som du i kjærlighet gir oss. A: Takk, vår Skaper! F: Vi tok imot gavene, men mistet synet av Giveren. Vi har levd som om vi eide luften, jorden, vannet, artene. Nå truer klimakrisens mørke skyer. Våre barn arver en såret jord og en dyp urett roper mot oss: De fattige som har minst skyld i klimaendringene, lider mest. A: Miskunne deg, Gud! F: Jesus Kristus, du ble menneske for å forsone oss og alt det skapte med deg [3]. I tro tar vi imot din frelse og tilgivelse. Du sammenfatter alt i himmel og på jord [4]. Når din time kommer skal alt gjenopprettes og ditt rike favne alt det skapte. A: Jesus Kristus, vi gir deg vår lovsang! F: Du som overvant dødskreftene, takk at du ikke forlater oss i vår nød. Din kjærlighet tar ikke slutt. Før oss tilbake til dine tanker for våre liv Vis oss at vi hører sammen med alt det skapte og at det er deg vi møter i våre søsken, de som urettmessig bærer følgene av uklok forvaltning. A: Før oss, Herre Kristus! A: Synger: «Med alt på jord» F: Rettferdighetens Gud, vi ber for alle som har ansvar for å følge opp klimatoppmøtet i Paris: Led verdens ledere! [1] Evt synges i kanon. Se forklaring til sangen s. 94 i Syng håp nr. 2,.. [2] Sal. 24:1 [3] Kol. 1:20 [4] Ef. 1:10

6 Gi syn for at den enes rett til liv henger uløselig sammen med den andres Gi lydhørhet for fattiges og sårbares stemmer, Gi mot til å ta de nødvendige stegene Gi vilje til gjennombrudd for en rettferdig klimaavtale. A: Led dem, Gud! F: Vi ber deg særlig for norske myndigheter: Hjelp dem å ta det ansvaret som hviler på Norge, som har fått så mye og som kan utrette mer. A: Led dem, Gud! F: Du hellige Livets Ånd, vi ber deg: Pust på oss med din skapende kjærlighet så vi bryter opp fra likegyldigheten, motstår avmaktsfølelsen og gjør det vi kan for å fremme rettferdighet sammen på din jord. A: Hjelp oss, Gud! Alle synger: «Med alt på jord..» Utarbeidet av Norges Kristne Råd til Global uke Flere ressurser finner du på FORBØNN MED BØNNESVAR Alle: Gud, skap i oss tro, håp og handling! Herre, hør vår bønn! (synges gjerne) L: La oss be: L/ML: Gud Fader, Sønn og Helligånd, vi ber deg for din verdensvide kirke. Vær hos oss og i oss, gjør oss til en åpen og tydelig kirke, som tar imot din kjærlighet og gir den videre. Bevar kirken ved Ordet og sakramentene, og velsign vårt lederskap, nasjonalt og globalt. Vi ber deg for menigheten vår - gjør oss i stand til å være et synlig fellesskap rundt deg, som gir mot til å leve og mot til å tro. Gi kraft og håp til de blant oss som strever, og hjelp oss å ta vare på hverandre. Vi ber deg for alle som bor eller har annen tilhørighet her i/på.(navn på området), vær du oss nær i gleder og sorger, i møte med livet og døden. Vi ber i Jesu navn: BØNNESVAR: Gud, skap i oss tro, håp og handling! Herre, hør vår bønn! (synges) L/ML: Gode Gud. Du som er livets vann, og som gir oss det for intet. Vær nær hos alle som lever i land med vannmangel, sult, fattigdom og konflikter. Gi dem tro, håp og rettferdighet.

7 L/ML: Du skapte oss alle til grenseoverskridende fellesskap. Takk for at vi får mulighet til å være med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og kan bidra til at flere mennesker får tilgang til livgivende vann. BØNNESVAR: Gud, skap i oss tro, håp og handling! Herre, hør vår bønn! (synges) L/ML: Nådige Gud, du som skapte mennesket i ditt bilde og satte oss til å være gartnere og dyrke og passe på verdenshagen: Hjelp oss å se oss selv som en sårbar, avhengig og ansvarlig del av ditt skaperverk. Fyll oss med din kjærlighets Ånd, med takknemlighet og opprør, så vi får mot, vilje og evne til å ta vare på jorda og miljøet rundt oss og dele dine gaver rettferdig. Vi ber spesielt for Kirkens Nødhjelp og fasteaksjonen: At mange må gå med bøsse, at de vil møte stor giverglede og at pengene som kommer inn blir til velsignelse. BØNNESVAR: Gud, skap i oss tro, håp og handling! Herre, hør vår bønn! (synges) L/ML: I stillhet vil vi nå legge fram for deg det hver og en av oss har på hjertet:.. Vi ber i Jesu navn. Sunniva Gylver BØNN Gode Gud, vi har rikelig av det meste. Vi drikker vann rett fra springen, tar en daglig dusj og vanner vår hage når vi vil. La ikke vår overflod gjøre oss overmodige så vi fristes til å tro at vi fortjener å ha det bedre enn dem som mangler alt det vi tar som en selvfølge. Led oss ikke inn i fristelse, Herre, men fri oss fra likegyldighet og egoisme. Hjelp oss å være med i kampen for alle menneskers rettigheter til nok vann, til rent vann, du som seiret i striden mot den onde og gir oss del i seieren, fra evighet til evighet. Sindre Eide i «Kilder til Liv. Tekster til fastetiden» Sindre Eide (red.)verbum, 2002

8 BØNN Fader vår, gi oss i dag vårt daglige brød. Gi det ikke bare til oss, Herre, men til alle som strever for å overleve fra dag til dag. Vi takker for din ufattelige omsorg for hele skaperverket, for oss og alle andre som lever på jorden. Likevel er det altfor mange som sulter, Herre, altfor mange som bare har forurenset, giftig vann å drikke. Hjelp oss å dele vårt brød og slukke vår nestes tørst med rent vann, forfriskende, styrkende og velsignende vann. Forny vårt mot og vår tro, så vi aldri gir opp kampen mot fattigdom og forurensning, du som er vårt levende håp fra evighet til evighet. Sindre Eide i «Kilder til Liv. Tekster til fastetiden» Sindre Eide (red.)verbum, 2002 VELSIGNELSER/UTGANGSBØNNER VELSIGNELSE Må Gud, som vannet jordens overflate før han skapte Eva og Adam, la rettferdighet regne over oss. Må Jesus Kristus, som talte til kvinnen ved landsbybrønnen i Samaria, fylle oss med det levende vannet som veller fram og gir evig liv. Må Den hellige ånd, som metter den som tørster med livets vannkilde, uroe oss og utfordre oss så vi kan bli kanaler for Guds livgivende nåde. Amen. Seven Weeks of Water, Ecumenical Water Network (EWN) Oversettelse: Elin F. Sæverås VELSIGNELSE FRA AFRIKA Herren velsigne deg og gi deg sine velsignelser: stillhet, friskt vann, vide horisonter, en åpen himmel og stjerner som lyser på din vei i nattens mørke.

9 Må jorden under deg få dine føtter til å danse, gjøre dine armer sterke, fylle dine ører med musikk og din nese med søte lukter. Må himmelen over deg fylle din sjel med ømhet, gi dine øyne lys, så glede i ditt hjerte og legge en ny sang i din munn. Fra Grønn Kirkebok: «Em tua graca», KV Oversettelse: Estrid Hesselund VELSIGNELSE TIL Å GJØRE EN FORSKJELL Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse av mennesker, så du kan arbeide for rettferd, likhet og fred. Må Gud velsigne deg med tårer for dem som lider av hungersnød, sult, utstøtelse og krig, så du kan rekke ut din hånd for å trøste dem og vende deres smerte til glede, Og må Gud velsigne deg med den dristige tanke at du er med på å gjøre en forskjell i verden, så du kan gjøre det som andre mener er umulig. Utdrag fra «Velsignelse til å gjøre en forskjell», fra Indonesia etter tsunamien 2004 Ressurshefte med impulser fra Porto Alegre, Kirkenes Verdensråd UTGANGSBØNN L: La oss gå ut i Guds verden med omsorgens hender, forsoningens hjerte og kjærlighetens sinnelag. La oss gå i fred. A: I Jesu Kristi navn. Amen. Per Harling, Sveriges Kristna Råd, Grønn kirkebok, 2007 Oversettelse: Estrid Hesselund.

10 Liturgiske byggjeklossar Her er ei samling liturgiske byggjeklossar til bruk i fastetida Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp har same tema i år som i fjor: "I kriser er vatn kritisk". Difor er ein del av dette materiellet det same som vi hadde i fjor, noko vi trur vil lette planleggingssarbeidet i kyrkjelyden. Kirkens Nødhjelp, Noregs Kristne Råd og Mellomkyrkjeleg Råd for Den norske kyrkja har funne fram til og sett saman byggjeklossane. Eit par av bønene vart skrivne av Sunniva Gylver spesielt til TV-aksjonen i 2014 Vann forandrer alt. Nokre byggjeklossar er henta frå «Seven weeks for water», eit ressursmateriale utarbeidt i 2014 av Ecumenical Water Network (EWN), eit nettverk av kyrkjer og kristne organisasjonar frå ulike trussamfunn. Til gudstenestematerialet er det henta inspirasjon frå India, og materialet er brukt av kyrkjer i mange land. Du kan finne meir informasjon på nettsida: I tillegg er det brukt element frå Metodistkyrkja, Kirkens Nødhjelp, Den norske kyrkja og Kyrkjeverdsrådet og det europeiske kristne miljønettverket ECEN. Lat gjerne kyrkjelyden din få del i det globale kyrkjelege fellesskapet ved å bruke desse elementa! Norunn Stendal Aksnes har omsett det meste av materialet til nynorsk. (Forkortingar: L = Liturg/leiar ML = Medliturg K = Kyrkjelyd A = Alle) Forslag til synleggjering i gudstenesta: De kan gi vatn ein særleg plass på eller nær alteret eller ein annan synleg stad i kyrkjerommet ved å fylle ein djup, klar bolle med vatn, ev. med blå glassteinar/-bitar. De kan òg prøve å få til lysspel i vatnet anten med å bruke flytelys, spotlight eller lys bak/rundt skåla/bollen med vatn. Om nokon kan ta med store krukker (av leire, tre e.l.), eller nokre jerrykanner, kan de stille fram dei. Bruker de PowerPoint, kan temabiletet til fasteaksjonen stå eller kome opp på veggen med jamne mellomrom i gudstenesta. De kan eventuelt setje døypefonten på ein sentral plass og fylle han med vatn så kyrkjelyden kan dyppe fingeren i vatnet og teikne seg i panna med krossmerket anten på veg til eller frå nattverdsmåltidet, eller til eller frå kollekten ved alteret, for dei som bruker den ordninga. HELSINGSORD (Veksellesingar til samling/opning) HELSINGSORD L: Dette er dagen som Herren har gjort. Lat oss juble og glede oss no! K: Eg er glad når dei seier til meg: Vi vil gå til Herrens hus. L: Her er Guds hus, her er porten til himmelen.

11 K: Hans herlege namn vere lova, heile jorda er full av hans herlegdom. HELSINGSORD Metodistkyrkjas liturgiressurs L: Gud, som gav liv til alle, kallar dykk til liv. K: Vi kjem og vil famne livet fullt ut. L: Gud, som delte livet i Kristus, kallar dykk til å dele. K: Vi kjem og vil lære å dele. L: Gud, som gav sitt liv for vår skuld, kallar dykk. K: Vi kjem og vil gi livet for Guds skuld. A: Vi tilber Gud, som kjem og vil bu i vårt tomme, isolerte og eigenkjærlege liv og gjere oss heile igjen. Amen. (Filippinane) Samlingsbøn Metodistkyrkjas liturgiressurs SAMLINGSBØN L: Brør og systrer, slik mange elvar møtest og renn ut i havet, møtest vi og vil tilbe Gud, kjelda til levande vatn: Gud, i ånd og sanning vil vi tilbe deg Lat hjartet vårt fløyme over av lovsong og takk, reins oss i di nådekjelde, i tilgivingsbadet. Lat oss bli forfriska og fornya ved Jesus Kristus, som gjennom si oppstode byr oss livsens vatn. Seven Weeks of Water, Ecumenical Water Network (EWN) SYNDSVEDKJENNING (kan også brukast som DAGENS BØN) SYNDSVEDKJENNING L: Vi er trygge på at Skaparen kjenner og elskar oss. Lat oss derfor bøye oss for Gud og sanne syndene våre. A: Nådige Gud, takk for at du skapte oss i ditt bilete og elskar oss utan vilkår. Vi sannar at vi er likesæle til, og medansvarlege for det som truar og øydelegg livet. For Jesu Kristi skuld, tilgi oss vår synd og vår truløyse. Tilgi oss det vonde vi har gjort, og det gode vi ikkje har gjort. Gi oss kraft ved Din heilage ande til å sameinast med deg i kampen for livet i verda. Miskunnsame Gud, set oss fri og gjer oss til heile menneske. Sunniva Gylver

12 SYNDSVEDKJENNING/FORBØN L: Gud, vår skapar, din ande svevde over vatnet då verda vart skapt. Gud, vår forsonar, du kom med levande vatn til dei som tørstar. Gud, du heilage Ande, du auser ut dine gåver til ung og gammal, til kvinne og mann, så vi kan bere rettferds frukt: Vi sannar at vi er grådige til det umettande og utarmar ditt skaparverk. Nokre få av oss har meir enn rikeleg med vatn, medan millionar av menneske korkje har reint vatn eller gode nok sanitære tilhøve. Alle: Lat rett velle fram som vatn og rettferd lik bekker som alltid strøymer. 2 L: Gud, du som fekk vatn til å fosse fram frå berget og sløkte tørsten i øydemarka, Gud, du som i Jesus gav oss levande vatn, så dei som drikk av det, aldri meir skal tørste, tilgi oss og styrk vår vilje til å gjere det du vil. Alle: Lat rett velle fram som vatn og rettferd lik bekker som alltid strøymer. L: Gud, i Jesus Kristus, du som døydde tørst, og som lyttar til alle som opnar sitt hjarte, tilgi oss og styrk vår vilje til å forandre oss. Alle: Lat rett velle fram som vatn og rettferd lik bekker som alltid strøymer. L: Gud, du heilage Ande, som auser dine gåver over alle så vi kan bere rettferds frukt, styrk vår vilje til å handle. Alle: Lat rett velle fram som vatn og rettferd lik bekker som alltid strøymer. Amen. Seven Weeks of Water, Ecumenical Water Network (EWN) Omsetjing: Elin Sæverås VEDKJENNING/CREDO VEDKJENNING Vi forsakar djevelen og alle hans gjerningar i oss og hans umettelege natur. Vi trur på Gud, éi kjelde til alt liv, éin grunnvoll for heile jorda med alt det skapte. Vi trur på Jesus Kristus, som gav sitt liv til frelse for verda, 2 (*Amos 5,24)

13 både menneske og alt anna levande, og som kjem att for å gjere alle ting nye. Vi trur på Den heilage ande, som trøystar, rettleier og gir oss vilje og mot til å kjempe for ei grønare og meir rettferdig verd og reint vatn til alle. Sunniva Gylver VEDKJENNING VATN ER LIVET (veksellesing mellom L og ML eller L og A) L: Lat oss takke Gud Skaparen for vatnet! ML: Vatnet er til gagn for kroppen vår: Då du skapte verda, kalla du vatnet til di teneste, så det skulle bli til fornying for oss, til forfriskande drikke og reinsande bad. L: Vatnet er eit teikn på vår gjenreising: Forteljinga om syndfloda varslar død over synda og starten på det nye livet. ML: Vatnet er eit teikn på vår redning: Lik vatn frå eit berg i ørkenen openberrar du deg som vår redning frå døden. L: Vatnet er eit teikn på vår frelse: Ved Jesu dåp i vatnet i Jordanelva let du din Son bane veg - og kalla han til å bli den nye Adam. ML: Vatnet er eit teikn på vår frelse: Då det rann ut blod og vatn frå Jesu side medan han hang på krossen, var det eit teikn på den nye pakta for folket. European Churh and Environmental Network(ECEN) Frå tysk ved Hans-Jûrgen Schorre / Elin Sæverås FORBØNER & BØNESVAR BØN FOR KLIMARETTFERD Mellom bøneledda høver det med songen «Med alt på jord, er vi forbundet» (Syng håp 2, s. 94). Songleddet kan fritt erstattast med andre bønesongar eller refreng (som t.d. Kyrie, Taizévers, «Din vilje skje», eller andre). F= Forbedar (kan godt vera ulike personar, ulik alder, kjønn, osv.); A= Alle A: Syng: «Med alt på jord, er vi forbundet [1]» F: Gode Gud, jorda og det som fyller henne høyrer deg til [2]. Audmjuke undrar vi oss over kor du er stor. Vi takkar for venleiken i skaparverket ditt og for alle gåvene som du i kjærleik gjev oss. A: Takk, vår Skapar! F: Vi tok imot gåvene, men miste Gjevaren av syne. Vi har levd som om vi åtte lufta, jorda, vatnet, artane. No truar mørke skyer frå klimakrisa. Borna våre arvar ei såra jord

14 og ein djup urett ropar imot oss: Dei fattige som har minst skuld i klimaendringane, lir mest. A: Miskunna deg, Gud! F: Jesus Kristus, du blei menneske for å forsona oss og alt det skapte med deg [3]. I tru tek vi imot di frelse og tilgjeving. Du samanfattar alt i himmelen og på jorda [4]. Når timen din kjem, skal alt gjenreisast og riket ditt famna alt det skapte. A: Jesus Kristus, vi gjev deg vår lovsong! F: Du som vann over dødskreftene, Takk for at du ikkje forlet oss i vår naud. Kjærleiken din tek ikkje slutt. Før oss tilbake til dine tankar for liva våre Vis oss at vi høyrer saman med alt det skapte og at det er deg vi møter i søskena våre, dei som urettmessig ber følgjene av uklok forvalting. A: Før oss, Herre Kristus! A: Syng: «Med alt på jord» F: Rettferdas Gud, vi ber for alle som har ansvar for å følgja opp klimatoppmøtet i Paris: Lei leiarane i verda! Gjev syn for at den eine sin rett til liv heng uløyseleg saman med den andre sin rett til liv Ver lydhøyr for til fattige og sårbare sine stemmer, Gjev mot til å ta dei stega som trengst. Gjev vilje til gjennombrot for ein rettferdig klimaavtale. A: Lei dei, Gud! F: Vi ber deg særleg for norske styresmakter: Hjelp dei å ta det ansvaret som kviler på Noreg som har fått så mykje og som kan utretta meir. A: Lei dei, Gud! F: Du Heilage Livets Ande, vi ber deg: Pust på oss med din skapande kjærleik så vi bryt opp fra likesæla, motstår kjensla av avmakt og gjer det vi kan for å fremja rettferd saman på di jord. A: Hjelp oss, Gud! Alle syng: «Med alt på jord..» Utarbeidd av Norges Kristne Råd til Global veke 2015, omsett av Gunnar Kartveit. Fleire ressursar finn du på FORBØN MED BØNESVAR

15 Alle: Gud, skap i oss tru, håp og handling! Herre, høyr vår bøn! (Kan gjerne syngjast) L: Lat oss be: L/ML: Gud Fader, Son og Heilag Ande, vi ber for di verdsvide kyrkje. Ver hos oss og i oss og gjer oss til ei open og tydeleg kyrkje som tek imot din kjærleik og gir han vidare. Bevar kyrkja ved Ordet og sakramenta og velsign leiarane våre nasjonalt og globalt. Vi ber for kyrkjelyden vår gjer oss i stand til å vere eit synleg fellesskap rundt deg som gir mot til å leve og mot til å tru. Gi kraft og håp til dei av oss som strevar, og hjelp oss å ta vare på kvarandre. Vi ber for alle som bur her eller på annan måte er knytte til.(namn på området), ver nær oss i glede og sorg, i møte med livet og døden. Vi ber i Jesu namn: BØNESVAR: Gud, skap i oss tru, håp og handling! Herre, høyr vår bøn! (Alle syng.) L/ML: Gode Gud. Du som er livsens vatn og gir oss det for ingen ting. Ver nær alle som lever i land med vassmangel, svolt, fattigdom og konfliktar. Gi dei tru, håp og rettferd. BØNESVAR: Gud, skap i oss tru, håp og handling! Herre, høyr vår bøn! (Alle syng.) L/ML: Du skapte oss alle til fellesskap over alle grenser. Takk for at vi får vere med på fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp og gjere til at fleire menneske får tilgang til livgivande vatn. BØNESVAR: Gud, skap i oss tru, håp og handling! Herre, høyr vår bøn! (Alle syng.) L/ML: Nådige Gud, du som skapte mennesket i ditt bilete og sette oss til å vere gartnarar og dyrke og passe på verdshagen: Hjelp oss å sjå at vi er ein sårbar, avhengig og ansvarleg del av ditt skaparverk. Fyll oss med din kjærleiks Ande, med takksemd og opprør, så vi får mot, vilje og evne til å ta vare på jorda og miljøet rundt oss og dele dine gåver rettferdig. Vi ber særleg for Kirkens Nødhjelp og TV-aksjonen i dag: at det er mange bøsseberarar, at dei møter stor givarglede, og at pengane som kjem inn, blir til velsigning. BØNESVAR: Gud, skap i oss tru, håp og handling! Herre, høyr vår bøn! (Alle syng.) L/ML: Stilt legg vi no fram for deg det kvar og ein av oss har på hjartet:.. Vi ber i Jesu namn.

16 Sunniva Gylver BØN Gode Gud, vi har rikeleg av det meste. Vi drikk vatn rett frå springen, dusjar kvar dag og vatnar hagen når vi vil. Lat ikkje overfloda gjere oss overmodige, så vi blir freista til å tru at vi fortener å ha det betre enn dei som manglar alt det som er sjølvsagt for oss. Lat oss ikkje kome i freisting, Herre, men fri oss frå likesæle og egoisme. Hjelp oss å kjempe for at alle menneske får nok vatn og reint vatn, du som vann striden mot den vonde og gir oss del i sigeren, frå æve til æve. Sindre Eide i «Kilder til Liv. Tekster til fastetiden» Sindre Eide (red.)verbum, 2002 BØN Vår Far, gi oss i dag vårt daglege brød. Gi det ikkje berre til oss, Herre, men til alle som strevar med å overleve frå dag til dag. Takk for di ufattelege omsorg for heile skaparverket, for oss og for alle andre som lever på jorda. Likevel er det altfor mange som svelt, Herre, altfor mange som må drikke ureint, giftig vatn. Hjelp oss å dele vårt brød og leske vår neste med reint vatn, forfriskande, styrkjande og velsignande vatn. Set nytt mot i oss og kveik vår tru, så vi aldri sluttar å kjempe mot fattigdom og ureining, du som er det levande håpet frå æve til æve. Sindre Eide i «Kilder til Liv. Tekster til fastetiden» Sindre Eide (red.)verbum, 2002 VELSIGNINGAR/UTGANGSBØNER VELSIGNING

17 Må Gud, som vatna jorda før han skapte Eva og Adam, late si rettferd regne over oss. Må Jesus Kristus, som talte til kvinna ved landsbybrønnen i Samaria, fylle oss med det levande vatnet som strøymer fram og gir evig liv. Må Den heilage ande, som mettar den tørste frå livsens vasskjelde, uroe oss og utfordre oss, så vi kan vere kanalar for Guds livgivande nåde. Amen. Seven Weeks of Water, Ecumenical Water Network (EWN) Omsetjing: Elin F. Sæverås VELSIGNING FRÅ AFRIKA Herren velsigne deg og gi deg sine velsigningar: stille, friskt vatn, vide horisontar, ein open himmel og stjerner som lyser for deg i nattemørket. Må jorda under deg by dine føter til dans, styrkje din arm, fylle øyret med musikk og nasen med søte lukter. Må himmelen over deg fylle di sjel med omsorg, lyse i auga dine, glede ditt hjarte og leggje ein ny song i din munn. Frå Grønn Kirkebok: «Em tua graca», KV Omsetjing: Estrid Hesselund VELSIGNING TIL Å PÅVERKE Må Gud velsigne deg med heilag vreide over urett, undertrykking og utnytting av menneske, så du kan arbeide for rettferd, likskap og fred. Må Gud velsigne deg med tårer for dei som er merkte av hungersnaud, svolt, utstøyting og krig, så du kan rekkje fram handa til trøyst og vende det vonde til det gode. Og må Gud velsigne deg med den dristige tanken at du er med og endrar verda, så du kan gjere det andre tenkjer er umogeleg. Utdrag frå «Velsignelse til å gjøre en forskjell», fra Indonesia etter tsunamien 2004 Ressurshefte med impulser fra Porto Alegre, Kyrkjeverdsrådet

18 UTGANGSBØN L: Lat oss gå ut i Guds verd med omsorg i hendene, forsoning i hjartet og kjærleik i sinnet. Lat oss gå i fred. A: I Jesu Kristi namn. Amen. Per Harling, Sveriges Kristna Råd, Grønn kirkebok, 2007 Omsetjing: Estrid Hesselund

Liturgiske byggjeklossar

Liturgiske byggjeklossar Liturgiske byggjeklossar Her er ei samling liturgiske byggjeklossar til bruk i fastetida 2015. Dei vart samla til TVaksjonen 2014 "Vann forandrer alt". Vatn er og tema i fasteaksjonen 2015 og vi trur difor

Detaljer

Liturgiske byggeklosser

Liturgiske byggeklosser Liturgiske byggeklosser Her følger en samling liturgiske byggeklosser til bruk i fastetiden 2015. De ble samlet til TV-aksjonen 2014: Vann forandrer alt. Vann vil også være tema i årets fasteaksjon og

Detaljer

HILSNINGSORD (Veksellesninger til samling/åpning)

HILSNINGSORD (Veksellesninger til samling/åpning) Liturgiske byggeklosser Her følger en samling liturgiske byggeklosser til bruk i fastetiden 2015. De ble samlet til TV-aksjonen 2014: Vann forandrer alt. Vann vil også være tema i årets fasteaksjon og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Gudsteneste. Redigert av Kjetil Kringlebotten

Gudsteneste. Redigert av Kjetil Kringlebotten Gudsteneste Redigert av Kjetil Kringlebotten Denne gudstenesta er laga etter mål av ei rekke forskjellige liturgiar: Den nattverdsgudstenesta som vert brukt på NLA Høgskolen i Bergen, tidebønstradisjonen;

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Ei enkel vandring til deg som er med

Ei enkel vandring til deg som er med VANDREHEFTE Ei enkel vandring til deg som er med Kvifor klimapilegrimsvandring? Dette vandringsheftet er utarbeidt til Klimapilegrim 2015, ei nasjonal, tverrkyrkjeleg mobilisering for klimarettferd. Gjennom

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Forbønn for borgarleg inngått ekteskap

Forbønn for borgarleg inngått ekteskap ORDNING FOR Forbønn for borgarleg inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja I løpet av handlinga kan ein gje rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved enkelte

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Gravferd. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar

Gravferd. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Vanlege ordningar 1. Når ein person er død, sørgjer dei som stod vedkomande nær, vanlegvis familien, for at den døde vert teken hand om på verdig vis og får

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

I. samling 1 Førebuing

I. samling 1 Førebuing STRUKTUR FOR TEMAGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

BOKMÅL (for nynorsk, se side 3-5)

BOKMÅL (for nynorsk, se side 3-5) Liturgiske byggeklosser til Menneskerettighetssøndagen 04.12.2016 BOKMÅL (for nynorsk, se side 3-5) Flere av de liturgiske leddene er hentet fra Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, og

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM VELSIGNING AV HUS OG HEIM Liturgien for Velsigning av hus og heim er vedteke av Kyrkjemøtet 16. april 2013 med heimel i Lov om Den norske kyrkje 24, andre leddet. 1 Denne liturgien kan nyttast når folk

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

En enkel vandring til deg som deltar

En enkel vandring til deg som deltar VANDREHEFTE En enkel vandring til deg som deltar Hvorfor Klimapilegrimsvandring? Dette vandringsheftet er utarbeidet til Klimapilegrim 2015, en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet.

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

L Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/desse borna til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss

L Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/desse borna til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss Ordning for Dåp i hovudgudstenesta Vedteke av Kyrkjemøtet 2017 1 Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. ELLER L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande: Vår skapar,

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

Vigsling av diakon. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering

Vigsling av diakon. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering ORDNING FOR Vigsling av diakon Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling av diakonar i kyrkjelyden. Vidare brukar ein ordninga ved vigsling til diakonale

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta (nn) - KM 05/17. Ordning for dåp i hovudgudstenesta 1 Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. L Med takk og glede kjem vi i dag

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer