Under Dusken. Asfaltpoetene. Reportasje: Effektiv bistand? Nyhet: SiT brukte på golfaksjer. studentavisa i Trondheim 03/2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Under Dusken. Asfaltpoetene. Reportasje: Effektiv bistand? Nyhet: SiT brukte 50 000 på golfaksjer. studentavisa i Trondheim 03/2003"

Transkript

1 Under Dusken studentavisa i Trondheim 03/2003 Asfaltpoetene Reportasje: Effektiv bistand? Nyhet: SiT brukte på golfaksjer

2 LEDER Skummel likegyldighet Hvorfor skal ikke NTNU ha etiske retningslinjer for forskningen sin? Bør NTNU i større grad fokusere på forskernes moralske ansvar? Dette er tydeligvis ikke viktige spørsmål for NTNU. I følge rektor Eivind Hiis Hauges uttalelser i Under Duskens forskningsspalte i dette nummeret, har NTNU ingen planer om å behandle en slik problematikk. Istedet lar de forskerne ta stilling til etiske spørsmål på egen hånd. Hiis Hauge hevder at dette ikke er noen ansvarsfraskrivelse fra ledelsens side, men tror samtidig at det ville ha blitt lettere for forskerne hvis de hadde retningslinjer å forholde seg til. Paradokset i denne uttalelsen er soleklart. Ledelsen erkjenner problemet, men ønsker ikke å ta stilling til det. Ledelsen er også uklar i spørsmål knyttet til konkrete forskningsprosjekter. At NTNU har forsket på oppdrag fra den amerikanske hæren og vært med på å utvikle posisjoneringssystemer for raketter, mener Hiis Hauge verken er problematisk eller uproblematisk. Det betyr vel enkelt sagt at de ikke har tatt standpunkt. Hiis Hauge påpeker at det norske forsvaret trenger faglig støtte. Men forsvaret har et eget forskningsinstitutt på Kjeller til å ta seg av denne typen oppgaver. De har ikke oppfordret landets universiteter til å være behjelpelige. Da faller det på sin egen urimeliget å bruke forsvarets behov som argument for ikke å utarbeide forskningsetiske retningslinjer. NTNU har tidligere vært skeptiske til å ta politiske standpunkt. I fjor vår ytret Kollegiet (nå Styret) til Under Dusken at de «har andre arbeidsoppgaver enn å uttale seg om eksterne forhold» og delta aktivt i samfunnsdebatten. Selv om dette ikke var noe formelt vedtak fra Kollegiets side, var det en svært annerledes holdning enn den man så hos andre av landets universiteter. Både Universitetet i Oslo og i Bergen uttalte seg i fjor offisielt om konflikten i Midt-Østen. De kom med klare appeller vedrørende utdanningsog forskningsforholdene under konflikten. Men NTNU valgte å forholde seg tause. Rektor Hiis Hauge begrunnet tausheten med at det «ville ha blitt ganske anstrengende å finne ut hvilke saker man skulle uttale seg om og på hvilke premisser». Universitetet har ingen formell plikt til å vise politisk engasjement, men må tåle kritikk for at de ikke deltar i samfunnsdebatten. Egen forskningspraksis må derimot universitetet ha et kritisk forhold til. I NTNUs strategidokument «Kreativ, konstruktiv, kritisk» heter det at «NTNU vil være en aktiv medspiller i det norske og internasjonale samfunnet (...) Samtidig skal vi være en kritisk deltaker i samfunnsdebatten». Når NTNU forsker på oppdrag fra den amerikanske hæren i en så konfliktfylt tid, deltar de indirekte i samfunnsdebatten. I slike tilfeller bør en forsker prøve å ha en metaforhold til sitt eget arbeid. Dét blir ikke enkelt hvis universitetets ledelse unnlater å definere forskningsetiske retningslinjer. Det kan best beskrives som en uholdbar personalpolitikk og at NTNU er likegyldige i forhold til systemet de er en del av. Under Dusken mener at felles retningslinjer vil gjøre det lettere for forskere å forholde seg til forskningsetiske spørsmål. Dagens internasjonale politiske situasjon gjør militær forskning til et etisk minefelt. Kvalitet, Clemet? lærere demonstrerte i forrige uke mot utdanningsminister Kristin Clemet. Med god grunn. Konkurranse er stikkordet for Kristin Clemets utdanningspolitikk. Hun har blant annet innført bonus- og demonstrasjonsskoler, en gulrot for de skolene som er best på skoleutvikling. Karakterstatistikk på nett skal være et slags mål på hvor godt skolen går. Hun er også en ivrig forkjemper for privatskolen. Altså gode skoler for dem som har råd til å betale. Det er som kjent langt fra alle. Dette er eksempler på at Høyres utdanningsminister har tatt med seg markedskreftenes tankegang inn i utdanningen. Humanistisk tankegang var tydeligvis ikke pensum på Handelshøyskolen. Dette er uheldig siden det tross alt er barn og unge vi snakker om. Clemets skole skaper noen vinnere, og da må også noen bli tapere. Dem har hun glemt. Forrige ukes streik og demonstrasjon er nok et eksempel på at norsk utdanning ikke er tjent med en utdanningsminister som tenker mer på reformer og økonomi enn på kvalitet og bredde. NYHETER 4 Laber framtid for NTNU-juss 7 Trangt under Næringslivsdagene 9 Sjørøvere på nett 10 NTNU får stemme 12 Forskning: Ingen etiske retningslinjer 14 Kronikk: Irak-krisens ubesvarte spørsmål 11 SiT på den grønne green For å spille golf med kunder, brukte Studentsamskipnaden i Trondheim på aksjer i Byneset Golfklubb i fjor. Men det er bare SiTs egne ansatte som svinger kølla på Byneset. 24 Møt snøbrett gasellen 27 Eventyrlige studenthybler 28 Mørk lidenskap 30 Engasjert dagsrevydame 30 Simpel moro 19 Fram og tilbake - like langt? Flere hundre studenter fra fattige land får hvert år sponset utdanningen ved NTNU av norske myndigheter. Kravet er at de skal hjem og bygge land. Men hjemme går alt i stå. Og der er det ingen hjelp å få KULTUR 34 Skrekk uten blod 36 Politikk og absurditeter fra SIT 37 Tegn i tiden 38 Fersk fisk på Bylarm 40 Dobbel lykke med Bigbang 41 Anmeldelse: Bevis 42 Anmeldelse: Deep Purple 43 Anmeldelse: Grant Lee Philips 44 Anmeldelse: Bigbang INNHOLD 03/2003 REPORTASJE 46 Den nye essensen Du får det kanskje ikke med deg, men gutta som snakker fort på radioen har faktisk noe å si. So listen up. Gatas poeter får sin akademiske rennessanse. Les mer i Bølgeblikk.

3 Under Dusken studentavisen i Trondheim siden 1914 NYHETER ansvarlig redaktør nyhetsredaktør reportasjeredaktør kulturredaktør fotoansvarlig grafisk ansvarlig redaksjonssekretær internettansvarlig økonomiansvarlig maskinansvarlig annonseansvarlig sivilarbeider Karen Moe Møllerop Harald S. Klungtveit Gøril Forbord Anniken Eid Kjeserud Eivind Yggeseth Ragnhild Ask Torvik Margrethe Assev Lene Bertheussen Per Anda Nicolas Mendoza Jonlaug Stavnes Vegard Eide Dall Journalister Margrethe Assev, Tommy Halvorsen, Jan-Are Hansen, Torgeir Sæveraas, Erlend Engh Brekke, Ingvild Bruce, Birger Emanuelsen, Karoline Flåm, Marianne Garvik, Marit Schou Hauger, Michael Jones, Simen Rommetveit Halvorsen, Beate Løwald Solberg, Christian Skare Stendal, Eivind Biering Strand, Rannveig Windingstad, Samna Zia. Fotografer Siv Solberg Dolmen, Anders Aasbø, Ranveig Holden Bøe, Silje K. Frantzen, Birger Jensen og Espen Nersveen. Grafiske medarbeidere Per Anda, Solveig Vist, Ingunn Kristin Forfang, Einar Hallgren, Heidi Johansen, Ragnhild Ask Torvik og Erich M. de Vasconcelos. Tegnere Eir M. Husby, Ingvild Stensheim og Vegard Stolpnessæter. Annonser Ane Elgesem og Janne Ragnes. Data Andreas Fredhøi, Øystein Handegard, Jan Roald Haugland, Magnar Sveen og Roman Terekov Omslag Siv Solberg Dolmen (Foto) og Solveig Vist (Grafisk utforming) Korrektur Erlend Engh Brekke, Tommy Halvorsen, Erlend Langeland Haugen og Sæba Bajoghli telefon telefax e-post nettadresse adresse Under Dusken Postboks 6855, Elgeseter 7433 Trondheim kontortid Hverdager trykk Grytting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. - Skyld på dere selv 61 prosent av studentene på andreårsemnet SIF4004 Fysikk strøk. Studentene mener undervisningsopplegget er elendig, mens fagærerne hevder studentene er late. AV HARALD S. KLUNGTVEIT Kjemiprofessor Martin Ystenes tar instituttet i forsvar og kaller studentene som stryker virkelighetsfjerne. De innrømmer jo med kritikken at de ikke tar ansvar for egen læring. Hva skal de gjøre når de er ferdige og ikke er i stand til å jobbe uten en gulrot? Studenter som ikke tar ansvar for egen læring, har ikke de egenskapene arbeidslivet trenger, mener han. Instituttet må gjøre endringer Helt tilfeldig treffer vi kybernetikkstudentene som kritiserte undervisningsopplegget ovenfor Universitetsavisa. De sitter søndag ettermiddag og jobber med en labøving på Gløshaugen. De mener det uriktig ble fokusert på personkonflikt i Universitetsavisas dekning. Kritikken var ikke rettet mot foreleseren Alex Hansen, sier Karsten Vatn. Han og medstudentene mener delene i undervisningen ikke henger i hop, og at endringer må til. Strategien til NTNU er at man skal fordype seg i forelesningene ved hjelp av øvinger. Det var ikke sydd sammen skikkelig fra instituttets side, sier Lasse Bjermeland. Studentene har ellers fått mange toppkarakterer, og forstår ikke antydningene om at de er late. De understreker poenget sitt ved at de sitter på skolen og jobber på en søndag med termos og matpakke. Entusiastiske utrop følger når heismodellen de har laget fungerer. Vi var kanskje slappe i akkurat dét fysikkfaget, men dette handler om motivasjon. Når vi ikke har lært hva øvingene går ut på, blir det koking, sier Øyvind Ryslå. Vatn er enig. Jeg gledet meg til å ta dette faget, men det var ikke akkurat veldig inspirerende. Studentene understreker at de kommer med kritikk for å gjøre forholdene bedre for framtidige studenter. Studentenes problem Det er håpløst å klage på undervisingen hvis man ikke står. Det kommer som en ryggmargsrefleks å klage på faglæreren hvis resultatet er dårlig. Studentene ser aldri at de kan ha en medvirkende årsak selv, sier Ystenes. Han mener at det blir en selvforsterkende effekt med mange svake studenter. De kan ha kommet på feil sted. Holdningene fra skolen henger igjen, at ting skal legges til rette for dem mens de ikke gjør noe selv. Erfaring med ulike undervisningsmetoder viser at det eneste som hjelper er å få studentene til å jobbe mer. Ystenes fnyser av påstandene om lite inspirerende opplegg. Det er faget som skaper motivasjonen. Det er to ting som skaper interesse; kunnskap og mestring. Begge deler kommer som resultat av innsats. De kan ikke bare sitte OPPGITTE OVER UNDERVISNINGEN: Kybernetikkstudentene Øyvind Ryslå, Karsten Vatn og Lasse Bjermeland. (Foto: Eivind Yggeseth) og vente å bli fylt opp med kunnskap. Mannen som foreleste i det omtalte strykfaget, Alex Hansen, er langt på vei enig med Ystenes, men understreker at det bare er snakk om et mindretall av studentene. Høstens eksamen bestod av oppgaver som ble gitt på et annet universitet i Norge på slutten av søttitallet med gode resultater. De som stryker tar ikke ansvar for egen løring, men tror at de kan sitte og slappe av og løre dette passivt. Det er helt feil. På forelesningene gjennomgikk jeg ting som var helt konkrete, sentrale ting i forhold til denne eksamenen, sier Hansen. Han mener at når det dukker opp ting i øvingene som det ikke er forelest i, er det helt greit og dessuten pedagogisk riktig. Dette dreier seg om en holdningsendring blant studentene. De ønsker å underholdes og få alt i fanget. Og nivået har falt, tror Hansen. Det blir ikke snakk om å lage en lettere eksamen neste år. Ingen ville vel godta at for eksempel medisinere skulle kunne ti prosent mindre enn for ti-femten år siden? Selv om dette går ut over instituttets økonomi vil ikke jeg prostituere meg ved for eksempel å legge inn svørt enkle spørsmål i eksamen for å få ned strykprosenten. Hansen ble såret av kritikken som gikk på hans kompetanse. Jeg har relatitvt tykt skinn, men det blir etter hvert veldig irriterende at folk som ikke kan et fnugg av fysikk skal fortelle meg hvordan jeg skal løre det bort, avslutter professoren.ud Aaaarghhh!!!!!!!!!!!! Datamaskiner hjelper deg å løse problemer du ikke hadde før. Nyheter 3

4 Loven nektes livets rett Studenter, politikere og jurister kjemper for å få etablert et juridisk fakultet i Trondheim. Rektor vil heller redde stumpene av universitetets teknologiske profil. AV MARIT SCHOU HAUGER OG MARGRETHE ASSEV Etter å ha ulmet i mange år, er debatten om opprettelsen av et juridisk fakultet ved NTNU i gang. Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo tilbyr jusstudier, mens Midt-Norges studenter står uten det mange definerer som et komplett studietilbud. Et tidsspørsmål Nå må NTNU-ledelsen snart innse at universitetet er mer enn teknologi, sier fylkespolitiker Yngve Brox (Høyre). NTNU bør fokusere på studentene i regionen framfor det som er best for institusjonen selv. Det er studentene som definerer behovet, ikke administrasjonen ved NTNU, fortsetter han. Brox vil jobbe hardt for å få etablert et juridisk fakultet. Spørsmålet handler ikke om, men når det blir jusstudium på NTNU, tror høyrerepresentanten. Dyr Trondheimsidyll 180 studenter betaler i dag kroner årlig for å studere jus på Folkeuniversitetet (FU) i Trondheim. Et universitet på NTNUs størrelse bør gi et mest mulig helhetlig studietilbud for befolkningen. Det er trist at rektor ikke ser vanskelighetene med å flytte mil for å etablere seg i en ny studieby, synes jusstudent Henrik Kierulf, som selv betaler dyrt for å kunne studere i hjembyen. Rektor Eivind Hiis Hauge har imidlertid ingen medfølelse for Kierulf og andre studenter som ikke vil flytte på seg for å studere. En bergenser som ønsker å bli bygningsingeniør må også tåle å flytte på seg, påpeker han. Inger-Johanne Grovassbakk har flyttet fra Nordland for å kunne studere i Trondheim. Hun tror et jusfakultet ved NTNU vil være svært attraktivt for studenter fra hele landet. Lillebror må finne sin egen greie Rektor er av en annen oppfatning. Et juridisk fakultet på NTNU er helt utelukket, konstaterer han. Norge er et lite land med begrenset fagpersonell. Alle kan ikke gjøre alt. Vi har en nasjonal arbeidsdeling der Trondheim skal ha en klar hovedprofil på teknologisk utdanning. Jussen kan de andre universitetene ta seg av, mener Hiis Hauge. MED LOVEN I HÅND: Fylkespolitiker Yngve Brox og privatist Inger-Johanne Grovassbakk kjemper for jusstudier ved NTNU. (Foto: Kristian Krog) Man kan ikke danke ut storebror på storebrors premisser. NTNU må søke å profilere seg annerledes enn de andre universitetene, fortsetter rektor. Student Inger Johanne Grovassbakk er helt uenig. Hvor er den tekniske profilen til NTNU nå? spør hun retorisk. Hun understreker at et jusfakultet ikke kommer til å gå på bekostning av de tekniske fagene. Rettsmeteropol uten jusstudium Etter at Stortinget i 2001 besluttet å flytte Domstolsadministrasjonen til Trondheim, har ønsket om et juridisk fakultet kommet fra flere hold. NTNU kan ikke ignorere en samfunnsutvikling der Trondheim blir sete for en stor del av landets juridiske kompetanse, sier direktør Knut Sæther i Domstolsadministrasjonen. Han peker på at Trondheim har fått et omfattende juridisk miljø som vil tjene på et samarbeid med et jusstudium. NTNU skal ikke bare levere sivilingeniører. Det er et tilbakelagt stadium. I dag er NTNU et breddeuniversitet, men jus som et av de mest fundamentale fagene mangler, påpeker Sæther. Han tror NTNUs skepsis skyldes at de etablerte fakultetene frykter konkurranse om bevilgningene. Teknokrater trenger jus Teknisk innovasjon omfattes mer og mer av regler. Sivilingeniørene trenger derfor kunnskap om jus, sier sorenskriver Øyvind Smukkestad. Han har lenge ivret for et juridisk fakultet på NTNU. Mange sivilingeniører skal bli ledere og innovatører. De må kjenne til arbeids- og kontraktsrett, og kunne forholde seg til patentdirektiver og ikke minst et omfattende regelverk hvis de skal etablere egen virksomhet. Å være ingeniør er ikke lenger nok, hevder sorenskriveren, som tror på tverrfaglig samarbeid mellom fagfolk og jurister.ud 4 Nyheter

5 Kjemper om jobbene Mange jusspirer er ofre for offentlige og private nedskjæringer og blir gående arbeidsløse etter endt studium. Norges jusstudenter går ingen lysende framtid i møte. 30 prosent av de uteksaminerte kandidatene fra våren 2002 har fortsatt ingen jobb, noe som er en økning på 10 prosent fra kullet året før. Dette viser en undersøkelse foretatt av Norges Juristforbund (NJ) i høst. Ingen grunn til panikk Det er en økende tendens til arbeidsledighet blant jurister, bekrefter samfunnspolitisk sjef Janne Log Røren i NJ. Log Røren tror årsakene til nedgangen er at den statlige sektoren utlyser færre stillinger enn tidligere. I tillegg har store advokatfirmaer hatt et inntaksstopp den siste tiden. Hun tror likevel nedgangsperioden er midlertidig. Rettssikkerheten er dårlig ivaretatt for mange, og det er stadig behov for flere jurister, mener hun. Flere søkere til Oslo Knut Kaasen er dekanus ved Universitetet i Oslo (UiO). Han forteller at UiO ønsker seg flere søkere, til tross for de dystre utsiktene. Fakultetet har økt kvoten på grunnfaget fra 500 til 600 søkere. Opptaket etter grunnfaget er imidlertid konstant på 318 studenter. Vi vil fryktelig gjerne ha flere søkere. Jo flere, jo bedre nivå på studentene, sier han, og peker dermed på det tøffe konkurransenivået på jus. Kaasen tror det trange arbeidsmarkedet er et forbigående fenomen. Det har alltid vært store svingninger i arbeidsmarkedet, og vi må tenke langsiktig. Det er åpenbart behov for flere, avslutter han. UD Kan miste sin eneste sjanse Å studere jus i Trondheim koster flesk, men nå kan Kvalitetsreformen sette en stopper for det eneste tilbudet trondheimsstudentene har. De 180 jusstudentene ved Folkeuniversitetet (FU) vet ikke om de får fortsette studiene i Trondheim. Til nå har de avholdt eksamen i Bergen, men etter Kvalitetsreformens inntog kan de miste denne sjansen. Privatistenes tillitsvalgte, Marie Strand, er bekymret. Hvis dette skjer har mange studenter blitt ført bak lyset, mener hun, og forteller at privatistene har ventet lenge på en avklaring. Ikke verdige studenter Fra høsten av skal bergensstudentene i reformens ånd evalueres fortløpende gjennom studiet. Det betyr at de må ha 75 prosent tilstedeværelse, og en god eksamen holder ikke hvis du vil bestå med glans. Folkeuniversitetets opplegg må uansett godkjennes av UiB, og det må være mulig å innføre det nye opplegget i Trondheim også, mener Marie Strand. Fakultetsdirektør ved UiB, Øystein Iversen, tror mange ved fakultetet ønsker at privatiseringsordningen opphører av faglige grunner, men understreker at ingenting er sikkert. En komité ved fakultetet skal utrede mulighetene, og deretter skal fakultetsstyret BEKYMRET: Marie Strand og de andre studentene ved Folkeuniversitetet frykter Kvalitetsreformen vil sette en stopper for deres eneste sjanse til å studere jus i Trondheim. (Foto: Kristian Krog) bestemme om privatister får lov til å avlegge eksamen i Bergen. Marie Strand frykter at en intern evaluering forbigår privatistene, og tror mange føler de blir sett på som uverdige studenter. Dårlig lobbying Anne Stenberg er jusansvarlig ved FU i Trondheim. Hun visste lite om saksgangen i Bergen da Under Dusken kontaktet henne. Vi håper på en avklaring tidlig på våren, sier hun. Stenberg har overlatt lobbying til FU Sentralt, og forteller at FU Trondheim tar sin del etter komiteens avgjørelse. Da kan det vel være for sent? Lobbying kan være et tveegget sverd. Man skal passe seg for å mase for mye. Etter en avklaring skal vi være raskt ute med søknader om godkjenning, sier Stenberg, som venter i spenning på komiteens avgjørelse.ud Nyheter 5

6 kroner deles ut Godt over 100 foreninger og organisasjoner mottar pengestøtte fra SiT via Velferdstinget. Alle studentlag kan søke om støtte til aktiviteter: Stjernekikkere, sangkor, boblemekkere eller revylag. Velferdstinget fordeler den avgiften SiT Tapir hvert år innbetaler til SiT. Når SiT Tapir gjør det godt økonomisk så øker avgiften* og tilskuddet. Første del av årets pott - kr deles ut nå. På «kulturstyret», ligger både retningslinjer og søknadsskjema, søknadsfrist er 1. mars. Tapir Uttrykk. Foto: R. Rognskaug * Summen beregnes ut fra salgstall og egenkapital i SiT Tapir

7 Standsmessig messe For noen år siden slåss bedriftene så fillene føk om studentene. Men nå er det trangere tider. FOLKSOMT: Statoil var blant de mest populære på Gløshaugen under IASESTEs æringslivsdager. (Foto: Eivind Yggeseth) AV CHRISTIAN SKARE STENDAL Studentene kan ikke lenger velge å vrake i tilbud. Færre bedrifter kommer til NTNU for å profilere seg, samtidig som flere studenter velger å besøke næringslivsdagene. Profileringsansvarlig Helen Høgseth i IAESTE er likevel fornøyd. Årets næringslivsdager er de best besøkte på flere år, selv om det er en liten nedgang i antall bedrifter som har stand her, sier hun. Mingler med studentene Nåløyet er nok noe trangere nå, sier Kjetil Bjørnebo. Han er senior personalkonsulent i Siemens, og reklamerer med at Siemens har fokus på å finne unge, nyutdannete mennesker som passer inn i bedriften. Det er viktig å komme i kontakt med studentmiljøet, konstaterer den utsendte. Bjørnebo legger vekt på at studentene skal behandles ordentlig når de kommer med seriøse henvendelser. Det er viktig for oss å bruke god tid på hver enkelt student, og ikke kaste ut et ufullstendig svar før man snakker med neste person, mener han. Rundt standen til Statoil er det folksomt. Bedriften har tidligere vært blant dem som har forsynt seg grovt av NTNUs siv.ing.- studenter, og også i år har de mye snadder for erfaringshungrige studenter. Dag Sjong i Sommerprosjektet til Statoil er blant de som skal lokke studentene til seg. Sommerprosjektet er en fin anledning til å bli kjent med studentene på. Vi vil teste dem, på en måte, sier han. Sjong tror det er IT-studentene som mest vil føle det dårligere arbeidsmarkedet på kroppen. Vi er ikke lenger ute etter unge, søte jenter med fabelaktige datakarakterer, sier han. Fornøyde studenter Torkil Bostad og Jim Richard Krogstad har fått napp hos Statoil tidligere, og er veldig fornøyde med mulighetene de har fått der. Vi har fått lov til å utfordre både oss selv og Statoil, og ikke bare måttet danse etter bedriftens pipe, forteller de to. Geo- og bergteknikksstudent, Jorunn Haltbakk, holder på med diplomoppgaven, og er blant studentene som er ute etter en arbeidsplass. Hun skryter uhemmet av IAESTEs næringslivsdager. Dette er et kjempebra tiltak, sier hun og forteller at hun blant annet har snakket med Interconsult og andre konsulentfirmaer. Jeg er her for å sondere terrenget. En slags siste krampetrekning som student, smiler hun. Går tilbake til studentene Leder Petter Haugen i IAESTE Norge, vil ikke ut med hvor stort overskudd de regner med å sitte igjen med etter arrangementet, men forteller at organisasjonen har til hensikt å gå i null på årsbasis. Vi arrangerer næringslivsdagene for å kunne finansiere det vi virkelig jobber med, nemlig å sponse arbeidsutveksling til og fra utlandet, sier han. UD Nyheter 7

8

9 Studentpiratene Fem studenter har blitt fersket for distribuering av piratkopierte Ringenes Herre-filmer på nettet. Avsløringen viser imidlertid bare toppen av isfjellet. AV KAROLINE FLÅM De fleste av studentby-hyblene i Trondheim er tilkoblet NTNUs svært raske data-nettverk. Nettet har en hastighet på ned- og opplasting av data som vanlige privatpersoner bare kan drømme om. Å utnytte båndbredden til ulovligheter er for mange en nærliggende fristelse. Bare 2003 har Arild Nybraaten, som er overingeniør ved NTNUs IT-avdeling, stengt nett-tilgangen til cirka ti studenter. Vi driver kontinuerlig overvåking av trafikkmengden på nettverket, og registrerer vi nedlasting av unormalt store mengder data, ber vi personen som står bak om å dokumentere at materialet ikke er ulovlig, forklarer Nybraaten. Han poengterer at ITEA ikke har anledning til å gå inn og sjekke materialets innhold. Filmgiganter på piratjakt Da fem NTNU-studenter nylig ble fersket for piratkopiering av Ringenes Herre, var det imidlertid eksterne aktører som sto for avsløringen. Filmgiganten New Line Cinema leide inn selskapet Media Force, som etter å ha avdekket ulovligheten, ba NTNU om handling. Prosedyren vår er enkel. I første omgang stenger vi nett-tilgangen inntil filene er slettet. Skjer det igjen vil tilgangen stenges for en lengre periode, vanligvis tre måneder, advarer IT-sjefen. Går dere til aksjon også uten ytre presskrefter, som for eksempel store multinasjonale filmselskap? Det er klart filmselskapene og ITEA har noe forskjellige mål med overvåkingen. Mens New Line Cinema er ute etter å beskytte eiendommen sin, er vårt primære fokus at nettet skal brukes til faglig nyttetrafikk. Oppfattes noe som et lovbrudd er det opp til eksterne aktører eller politiet å gå til anmeldelse, sier Nybråten. Pirater kjøper mest Forsker Gisle Hannemyr ved institutt for informatikk i Oslo, har forståelse for at NTNU sanksjonerer slik de gjør ved ulovlig bruk av nettverket. Samtidig mener han piratvirksomheten stimulerer til økt film- og musikksalg. Statistisk sett er det ingenting som tyder på at piratkopieringen har negative effekter for film- og platesalget. Snarere tvert i mot. Det viser seg at de som lytter til piratkopiert musikk, også er de som kjøper mest i platebutikken. Selv kjenner han flere som laster ned bøttevis av film og musikk. Det dreier seg om entusiaster som ved siden av datanedlastingen også legger igjen mye penger hos film- og musikkselskapene. Feil taktikk Hannemyr har forståelse for piratjakten så lenge regelverket er som det er. Så lenge en gjør piratkopiene tilgjengelig på nettet, er det klart at selskapene ser sitt snitt til å reagere. Likevel tror jeg man med fordel kunne ta i bruk alternative virkemiddel for å få bukt med problemet. Hadde en etablert et legalt nettmarked, der en for eksempel kunne betale en viss sum for nedlasting av musikk, tror jeg piratkopieringen ville marginaliseres. UD FAKTA SLIK LYDER LOVENS ORD I følge straffelovens 145 er det ulovlig å «bryte brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffe seg adgang til innholdet, eller bane seg adgang til en annens låste gjemmer». I 1987 ble paragrafen utvidet til også å gjelde datainnbrudd - det å bryte en digital sperre for å skaffe seg uberettiget tilgang til data. Ved brudd på 145 kan en straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Medfører lovbruddet alvorlige skader, kan fengsel inntil 2 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. PIRATER PÅ TOKT: NTNUs raske nettverk innbyr til ulovligheter. (Foto: Eivind Yggeseth) Fire på Moholt Har du noen gang piratkopiert musikk eller film fra internett? Magnus, 19. Ja, det har vel alle? Jeg har ikke store betenkeligheter med å bryte reglene, mange laster nok ned for eksempel musikk bare for å høre litt, før de så går og kjøper plata. Jeg tror ikke det ene utelukker det andre. Nina, 20. Ja, det har jeg. Og jeg kjenner mange andre som også gjør det. Alle som har netttilgang benytter seg nok av sjansen. Tenker egentlig aldri over at det ikke er lov, alle gjør det jo. Jeremy, 25. Nei. Øystein, 22. Tja, det har vel hendt at jeg har lastet ned litt musikk, ja. Tror omfanget er veldig stort. Jeg syns ikke det er så ille, jeg, så lenge en ikke gjør det for å distribuere videre og tjene penger. Nyheter 9

10 NSU sa ja til NTNU Når framtiden til NSU skal diskuteres på landstinget i april får NTNU være med å bestemme. Det ble avgjort torsdag. AVBEATE LØWALD SOLBERG Til tross for at studentene ved NTNU sa ja til NSU (Norsk Studentunion) i november, fikk ikke universitetet automatisk stemmerett. Ifølge NSUs statutter får et universitet stemmerett først året etter at de har blitt akseptert som medlemmer. Men torsdag forrige uke ble det avholdt et ekstraordinært landsting med formål å ta opp NTNU som fullverdig medlem. Dermed får NTNU stemmerett ved årets landsting. De andre universitetene aksepterte NTNUs snarvei inn i NSU. Alle for en Vedtaket var enstemmig. Det gikk som forventet, sier en storfornøyd Åge Andersen. Andersen er leder for studenttinget i Trondheim (Sti). Det var opp til de andre medlemmene, som er andre universitet og høgskoler i landet, å avgjøre om NTNU ville få stemmerett. Andersen tror avgjørelsen torsdag vil øke innflytelsen til NTNU. Vi får større mulighet til å påvirke. Vi ønsker å få NSU til å tenke mindre på partipolitikk og mer på studentene. Det var også grunnen til at NTNU meldte seg ut ved forrige korsvei, fortsetter Andersen. Skålte i champagne Et av NTNUs krav til NSU var nettopp at de skulle få stemmerett. Men om det ville gå gjennom var på ingen måte sikkert. Lederen av NSU, Kamil Azhar, er også fornøyd etter avstemmingen. At avstemmingen gikk så greit viste at NTNUs strategi med å sette hardt mot hardt og kreve stemmerett ved første landsting, virket. Etter denne avgjørelsen er NSU styrket faglig, menneskelig og økonomisk. Vi feiret med champagne i pausen i dag, sier Azhar. Etter at NTNU sa ja til NSU, blir alle studentene ved NTNU automatisk medlem av organisasjonen. Debatten før valget i november dreide seg i stor grad om det også i framtiden skal være kollektiv innmelding. Men Stilederen har ennå ikke klart sitt syn i saken. Studenttinget i Trondeim har ennå ikke bestemt seg for om de vil støtte individuelt medlemskap i NSU eller ei. Men det blir nok en stor debatt om det under landstinget i april, avslutter Sti-leder Åge Andersen.UD FORNØYD NSU-LEDER: Kamil Azhar er glad for at NTNU får stemmerett på landstinget i april. (foto: Eivind Yggeseth)

11 Samskipnaden svinger kølla under dusken for Nærmere femti tusen kroner brukte Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) på aksjer Byneset Golfklubb i fjor. Begrunnelsen var at kunder og ansatte skulle få svinge kølla. AV BEATE LØWALD SOLBERG Terje Bostad er eiendomsdirektør i SiT og oppmann på Samskipnadens golflag. Han synes det var en god investering da Samskipnaden i fjor kjøpte to aksjer til en verdi på nær femti tusen. Oppmannen er av de som har benyttet seg mest av golfbanen ytterst på Byneset. Hva skulle investeringen tjene til? Planen var å ha mulighet for å spille golf med kundene. Nå har riktignok ikke det gått så bra, forteller Bostad. Men om ikke kundene til Samskipnaden lar seg friste av golfspill, sier ikke de ansatte i samskipnaden nei til hoftesving og kølleslag. Det har nok vært mer interesse blant de ansatte enn det har vært blant kundene, innrømmer Bostad. Han hevder det er rundt ti ansatte som benytter seg av tilbudet. Dermed har femti tusen kroner i praksis gått til personaltiltak. Penger i plenen Det er en del bedrifter som har kjøpt aksjer her. Det er en fin måte å presentere bedriftene på, sier Anders Janson i Byneset golfklubb. Samskipnaden har de siste årene brukt store midler til å investere i ulike bedrifter. Bostad mener dette er en sikker investering. Vi kan når som helst selge aksjene i golfklubben. Så vidt meg bekjent har de også steget i verdi, fortsetter han. Byneset Open Neste år er det duket for tevling mellom ulike bedrifter i byen. Men om en skal tro oppmann Bostad i Samskipnadens golfklubb, vil ikke hans Fra lån til stipend Skjønner du regnestykkene i brevene fra Lånekassen? Slik foregår konverteringen fra lån til stipend: AV SAMNA ZIA Full stipendandel er 40 prosent. 25 prosent tildeles sammen med lånet mens de resterende 15 prosent blir konvertert etter bestått eksamen Konverteringen foretas en gang i semesteret etter at Lånekassen mottar eksamensresultatene fra lærestedet og det registreres hvor mange vekttall, eller studiepoeng, som er besått. Ordningen er lik for profesjonsstudium og for de RISIKOINVESTERING: Samskipnaden i Trondheim brukte femti tusen kroner på askjer i Byneset Golfklubb i fjor. (foto: Espen Nersveen) lag være blant favorittenene. Vi spiller bare på hobbybasis. Det er en aktivitet på linje med orineteringsgruppa som vi også har i bedriften. Hvem hevdet seg i SiT? Ikke for å skryte, men Bostad ble vinneren av årets konkurranse, sier Bostad selv. Han mener imidlertid Samskipnadens medlemskap i Byneset golfklubb også har kommet studentene til fordel. Min datter er med i NTNUIs golflag, og ettersom Samskipnaden har disse aksjene, har NTNUI lettere fått sponsorer til sitt lag, avslutter eiendomsdirektøren.ud som tar frie fag. Full konvertering oppnås når et fullt studium er bestått, det vil si 10 vektall (30 studiepoeng) i semesteret. Hvis man ikke består et fullt studium er det allikevel mulig å oppnå full konvertering ved å ta flere vektall (studiepoeng) i et senere semester slik at samlet sum blir 20 vektall (60 studiepoeng) i året. Fordi ordningen med konvertering er såpass ny vil første omgjøring av lån til stipend foregå i løpet av april. Studenter vil da motta et brev fra Lånekassen hvor det opplyses om hvor mye som er blitt omgjort til stipend. Kilde: Kirsten Fischer, underdirektør i Lånekassen.UD 75 år siden «Møter i det norske Studentersamfund 4. og 11. februar, Av de tilstedeværende var 90 % teologer, professorer som var kommet ned for å utkjempe en dyst for sin oppfatning av den evige sannhet, og studenter som dels kom for å få en ekstra opbyggelse, dels for å overvære kampen. Dosent Friedrichsen holdt en akademisk gudstjeneste, som for anledningen var gjort ekstra lang og ekstra kjedelig. Selv for de teologiske studenter blev det for meget av det gode, og de mest lettsindige av dem leste Omnibus i smug. Styret leste det åpenlyst, undtagen Møller som hadde tur til å høre efter. 25 år siden «Politiaksjonen på Lade. Mandag 30. januar ble politiet tilkalt av universitetets ledelse for å rydde møterommet på Lade, hvor avdelingsrådsmøte ble avholdt. Bakgrunnen for punktdemonstrasjonen var ønske om utgreiing av argumentene fra tilhengerne av lukking samt utsetting av et eventuelt vedtak i saken til den også var forsvarlig behandlet på grunnplanet. (...) Ved politiets ankomst forlot studentene møterommet uten dramatikk, møtet fortsatte og man vedtok å utsette behandling av saken. Enkelte mindre episoder oppstod underveis. Den mest bemerkelsesverdige var en enmodning fra prof. Ask om å merke seg ansiktene på de studentene som hadde ordet. 10 år siden «Betal eller dø. Bestiller du time hos helsetjenesten på UNiT og ikke møter opp, kan det koste deg dyrt. I verste fall mister du retten til behandling senere. Denne meldingen kommer fra overlege Terje Thomassen. Han sier at helsetjenesten skal slå hardere ned på folk som unnlater å møte til timene sine. - Hver dag er det flere studenter som rett og slett ikke møter opp til timer de selv har bestilt, sier Thomassen. (...) - Vi har ennå ikke nektet noen behandling, sier Terje Thomassen og tilføyer at regelen er mest av praktisk art, slik at folk skal betale regningen sin. Nyheter 11

Under Dusken. Terningen er kastet. Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve. studentavisa i Trondheim 05/2003

Under Dusken. Terningen er kastet. Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve. studentavisa i Trondheim 05/2003 Under Dusken studentavisa i Trondheim 05/2003 Terningen er kastet Nyhet: NTNU glemte frie fag Reportasje: Jazz med nerve LEDER INNHOLD 05/2003 Hvor er venstresiden? Mens vi sakte, men sikkert forsøker

Detaljer

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus LEDER INNHOLD 09/2003 Reform er blitt hverdag I høst er ikke kvalitetsreformen

Detaljer

Kjemisk krigføring. Nyhet: It s learning misbrukes. Reportasje: Stemmehøsten. Kultur: Populistisk teater

Kjemisk krigføring. Nyhet: It s learning misbrukes. Reportasje: Stemmehøsten. Kultur: Populistisk teater studentavisa i Trondheim 10/2003 26. august - 9. september 2003 88. årgang Nyhet: It s learning misbrukes Reportasje: Stemmehøsten Kultur: Populistisk teater Kjemisk krigføring LEDER INNHOLD 10/2003 Digital

Detaljer

Studielånet på spill SIDE 21

Studielånet på spill SIDE 21 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 2 2004 90. ÅRGANG 27. JANUAR - 10. FEBRUAR Studielånet på spill SIDE 21 Klart for nytt idrettsbygg SIDE 11 Nye mastergrader på HiST SIDE 9 Trondheim filmfestival i 2005 SIDE

Detaljer

Den lange reisen hjem. Søknadsbehandling tok halvannet år. Julemoro: Alt på ett brett. UKA sensurer bort nynorsk

Den lange reisen hjem. Søknadsbehandling tok halvannet år. Julemoro: Alt på ett brett. UKA sensurer bort nynorsk UD#16-03_are4 17.11.03 04:12 Side 1 studentavisa i Trondheim 16/2003 19. november 2003-13. januar 2004 88. årgang Søknadsbehandling tok halvannet år Julemoro: Alt på ett brett UKA sensurer bort nynorsk

Detaljer

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse studentavisa i Trondheim 14/2003 21. oktober - 4. november 2003 88. årgang Omstridt prispåslag fra Samskipnaden På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse Studielånet i boks LEDER Statsbudsjettets

Detaljer

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 16/2001 Eksamen i bleieskift s. 21 Psykisk syke får ikke forsikring Mistillit mot konsernsjefen Renessanserektoren Ode til eksamensvaktene Fittpreik på scenen INNHOLD

Detaljer

TID FOR ØL s. 01/2001. studentavisa i Trondheim

TID FOR ØL s. 01/2001. studentavisa i Trondheim studentavisa i Trondheim 01/2001 TID FOR ØL s. 33 NTNU ga gratis øl til studentene Slår i fylla Dobbelt så dyr øl 842 halvlitere for lånet Sixpackpraten:ARK INNHOLD 01/2001 Under Dusken studentavisen i

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38

Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 13 90. ÅRGANG 5. - 18. OKTOBER Hullete tannhelse SIDE 12 Enda flere sensurblemmer SIDE 4 Krever røykfrie hybler SIDE 3 Påvirk kirken din SIDE 38 LEDER INNHOLD Overvåkning

Detaljer

Idrettens nye høyborg

Idrettens nye høyborg STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 -- 2008 NR. 13 1 94. ÅRGANG 15. 7. JANUAR OKTOBER - 28. - 20. JANUAR OKTOBER 25 Idrettens nye høyborg 12/ krever billigere boliger for handikappede 30 / selvskaderen 51/

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

Studenter tyr til lystpiller SIDE 7. Reagerer på nazispam SIDE 3 Linjeforeninger bøtelegges SIDE 13 Tigg og du skal få SIDE 38

Studenter tyr til lystpiller SIDE 7. Reagerer på nazispam SIDE 3 Linjeforeninger bøtelegges SIDE 13 Tigg og du skal få SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 7 90. ÅRGANG 20. APRIL - 3. MAI Studenter tyr til lystpiller SIDE 7 Reagerer på nazispam SIDE 3 Linjeforeninger bøtelegges SIDE 13 Tigg og du skal få SIDE 38 LEDER

Detaljer

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 15 91. ÅRGANG 8. - 21. NOVEMBER Rester av en krig SIDE 36 Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 LEDER 8. - 21. november

Detaljer

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41

Når livet står på vent SIDE 25. Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 14 91. ÅRGANG 25. OKTOBER - 7. NOVEMBER Når livet står på vent SIDE 25 Juleferien ryker? SIDE 4 En elektronisk sjel SIDE 30 Kritisk til lydnivå SIDE 41 LEDER 25.

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 10 94. ÅRGANG 26. AUGUST - 8. SEPTEMBER Angrer på studievalg 30 8 48 Kritiserer Samfundets økonomistyring Adresse: Elgesetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13

Detaljer

Samarbeidets kunst SIDE 25. Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45

Samarbeidets kunst SIDE 25. Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 2 91. ÅRGANG 25. JANUAR - 8. FEBRUAR Samarbeidets kunst SIDE 25 Budsjett-rullett SIDE 4 Tapt i en tango SIDE 35 Elektronika ettersøkes SIDE 45 LEDER KOMMENTAR Fruktbar

Detaljer

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 1914-2008 - 2008 NR. NR. 14 1 94. 94. ÅRGANG 21. 15. OKTOBER JANUAR - 28. - 3. JANUAR NOVEMBER 8 NTNU i omstridt oljesatsning 18 / presidentvalget i usa 28 / Forskere fortviler

Detaljer

PRISLØFTE akademika.no/pensum

PRISLØFTE akademika.no/pensum Enorme prisforskjeller 5000 kroner mellom billigste og dyreste pensum. Sjekk hvem som må punge ut mest. Nyhet, side 12 og 13 Min studietid, side 23 Grep studiedagen Magdi rulla aldri Toyota. Finn ut hvordan

Detaljer

Diplom i miniatyr SIDE 49. Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38

Diplom i miniatyr SIDE 49. Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 5 91. ÅRGANG 8. MARS - 4. APRIL Diplom i miniatyr SIDE 49 Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38 LEDER KOMMENTAR

Detaljer

Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40

Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 2 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 3 06.03.14 13:40 Brigader Leif Schanke 19. september 1916-3. februar 2014 Master #1 2014.indd 4 06.03.14 13:40

Detaljer

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL Alene med Gud Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL NYHET REDAKSJON 7 studentpolitikk Mot én nasjonal studentorganisasjon 12 ntnu 2020 Langt til målet om eliteuniversitetet

Detaljer

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8 Samskipnaden tjener rått Klart for bygg på Fengselstomta Eksamen, liksom Kunstnerne ut i verden Pøbelrock Sixpackprat

Detaljer

tjener fett Private høyskoler VIL KNUSE STUDENTOPPRØR STUDIEAVGIFTENE ØKER: Her er det beste sommerølet

tjener fett Private høyskoler VIL KNUSE STUDENTOPPRØR STUDIEAVGIFTENE ØKER: Her er det beste sommerølet PROVOKATØREN Mannen bak Hjernevask vil lage bråk med nytt talkshow Mellom Fag, side 22 til 24 Kunnskapens arkitektur Mellom Fag, side 16 til 21 Hårete feministbølge Mellom fag, side 12 til 15 STUDIEAVGIFTENE

Detaljer

20 Et enkelt regnestykke

20 Et enkelt regnestykke STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 14 20 Et enkelt 97. ÅRGANG regnestykke 25. OKTOBER - 08. NOVEMBER 2011 UD Leder Midler til selvtillit De humanistiske fakultetene lever av smulene i utdannings-norge. Nedbygging

Detaljer

Nytt fra vestfronten SIDE 34

Nytt fra vestfronten SIDE 34 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 8 90. ÅRGANG 04. MAI - 09.AUGUST Nytt fra vestfronten SIDE 34 Verves for penger SIDE 4 Dragvoll til byen SIDE 23 Posepilten refses SIDE 40 LEDER Et gjenforent utdanningseuropa

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

Benekter sextrakassering

Benekter sextrakassering Magasinet denne uken Oldtidens «the game» mat med promille side 16 side 22 «magasin Det er ikke noe annet sted jeg kunne overlevd enn ved en kunstskole. Kongen av Str ykejernet Portrettet: Thorleif Gjedebo,

Detaljer

Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI

Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse: annonse@underdusken.no

Detaljer