FREMMEDSPRÅK Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMMEDSPRÅK Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk"

Transkript

1 FREMMEDSPRÅK Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk

2 Fremmedspråksenteret Redaksjonsslutt: november Ansvarlig redaktør: R. Steinar Nybøle. Redaktører: Gerard Doetjes, Elena Kristian.

3 Lær et nytt språk det lønner seg! Norge er et lite land i internasjonal sammenheng. Derfor trenger vi folk med gode språkferdigheter både i engelsk og i andre fremmedspråk som fransk, russisk, spansk og tysk. Antall elever som velger fremmedspråk på ungdomsskolen, har økt etter innføringen av Kunnskapsløftet. Samtidig er det færre som velger programfag innen fremmedspråk på Vg2 og Vg3. Fremmedspråksenteret har utarbeidet en tiltaksplan for å få dette tallet opp. Arbeidet med tiltaksplanen ble satt i gang i skoleåret , og i dette heftet gir vi en oversikt over aktivitetene hittil. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål: Mail Telefon Innhold Hvorfor fremmedspråk? Side 4 Fagtilbudet side 6 Involverte skoler side 8 Fagenes innhold side 10 Elevenes valg side 12 Rekruttering side 14 PROGRAMFAG FREMMEDSPRÅK VÅRT TILBUD TIL SKOLENE Fremmedspråksenteret har laget en PowerPoint-presentasjon om valg av fremmedspråk Egen nettside om tiltaksplanen for programfag Brosjyrer, hefter og annet reklamemateriell se baksiden av heftet Midler til rekrutteringsaksjoner se bakerst i heftet 3

4 Hvorfor fremmedspråk? Fem gode grunner 1. Mer enn 99,9% av verdens befolkning kan ikke norsk 2. Har du fremmedspråk i bagasjen, blir du lett kjent med andre kulturer 3. Gode fremmedspråkkunnskaper gir et pluss på cv-en 4. Mange språk ligner mer på norsk enn du tror la deg overraske 5. Språklæring er god hjernetrim Få elever velger fremmedspråk som programfag I var det færre enn 1000 elever som valgte et programfag innen fremmedspråk. Med andre ord: Elever som satser på språk i Vg2 og/ eller Vg3, får en unik og ettertraktet fordel på cv-en. 4 Språkvalgsidene Fremmedspråksenteret har samlet all informasjon om språkvalg på Her finner du bl.a. eksempler på bedrifter som trenger folk med god språkkompetanse. Vi har også intervjuet en rekke kjente og ukjente personer om hvordan de har nytte av språkene sine i hverdagen.

5 Engelsk er ikke nok Tyskland er viktig for norsk næringsliv, men norske selskaper får Gode ferdigheter i engelsk og andre fremmedspråk står på arbeidsgivernes ønskeliste, både i offentlig og privat sektor. Glenn Ole Hellekjær fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling på Universitetet i Oslo har sett nærmere på bruk av fremmedspråk i jobbsammenheng. I en undersøkelse som kom ut i 2007 viste han bl.a. at næringslivet har mistet kontrakter på grunn av manglende språkkunnskaper. Arbeidsgiverne ønsker folk med gode kunnskaper i engelsk og andre språk spesielt tysk. I en oppfølgingsundersøkelse (Hellekjær 2010) viste det seg at også arbeidsgivere i offentlig sektor har stort behov for ansatte med gode fremmedspråkkunnskaper, både i engelsk og en rekke andre språk særlig fransk. en svekket posisjon hvis vi ikke kan tysk språk og handelskultur, sier Svein Oppegaard, arbeidslivsdirektør i NHO. (Aftenposten, ) HVORFOR FREMMEDSPRÅK? Litteraturtips Doetjes & Vold (2010): Engelsk og fremmedspråk sjelden nevnt i stillingsutlysninger (Fremmedspråksenteret). Grin, Sfreddo & Vaillancourt (2010): The Economics of the Multilingual Workplace (Routledge). Hellekjær (2007): Fremmedspråk i norsk næringsliv engelsk er ikke nok! (Fremmedspråksenteret). Hellekjær (2010): Språkmakt og avmakt. Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen (Fremmedspråksenteret). 5

6 Fremmedspråk som fellesfag og programfag FAGTILBUDET Spansk tysk fransk Spansk er et populært språk. I hadde mer enn 40% spansk på nivå I eller II. Elevtallet i tysk har gått noe ned i de siste årene, men fortsatt har litt over 30% elevene dette språket. Fransk blir valgt av litt mer enn 20% av elevene. Fordelingen av elevene på de forskjellige språkene er p.t. forholdsvis stabil, både på ungdomsskolen og i videregående opplæring. Andre språk Enkelte steder tilbys andre språk, som f.eks. italiensk, russisk, finsk, samisk, kinesisk, japansk, koreansk, arabisk eller urdu. Italiensk er mest utbredt blant disse små språkene. Andre programfag med språkprofil - internasjonal engelsk, engelskspråklig kultur og litteratur, samfunnsfaglig engelsk - antikkens kultur og språk, latin og gresk - reiseliv og språk - kommunikasjon og kultur 6 Elever kan gå opp som privatist på nivå I, II eller III i en lang rekke språk som ikke undervises, for eksempel polsk eller tamil. Oppmelding skjer gjennom privatistkontoret hos fylkeskommunen, og språkene tilbys både som fellesfag og programfag. Elevene på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim kan nå velge kinesisk. Faget ble tilbudt for første gang i , og dette skoleåret er det en ny gruppe på 8. trinn. Etter hvert vil også en av de videregående skolene i Trondheim tilby kinesisk, slik at elevene kan fortsette på nivå II på Vg1Vg2 og på nivå III på Vg3.

7 Stavanger katedralskole tilbyr fra Programfag fremmedspråk I var det i alt ca elever som hadde fremmedspråk programfag; et forholdsvis lavt antall. Hovedparten av elevene hadde undervisning i et av de tre store fremmedspråkene fransk, spansk eller tysk, men det er også registrert elever på en rekke andre språk. skoleåret arabisk som programfag. Faget undervises som nybegynnerspråk, dvs. nivå I på Vg2 og nivå II på Vg3. Skoler ønsker ofte samarbeid Grunnet lave elevtall har en rekke skoler inngått lokalt eller regionalt samarbeid om fagtilbudet innen fremmedspråk. Eksempler er Møre og Romsdal og Østfold som begge tilbyr tysk III i form av et desentralisert samarbeid ved hjelp av en nettbasert læringsplattform til elever på flere videregående skoler samtidig. Skolene i Oslo har lagt undervisningen i en rekke fremmedspråk til kveldstid, slik at elever fra flere skoler kan delta. Også i byene Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er det samarbeid mellom skoler om språkfag. FAGTILBUDET Mange universiteter og høyskoler tilbyr språkfag. Størst utvalg har Universitetene i Oslo og Bergen, men også NTNU i Trondheim, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Østfold har en bred språkprofil. 7

8 Involverte skoler i INVOLVERTE SKOLER Kartgrunnlag: Statens kartverk 8 REKRUTTERINGSMIDLER Byåsen vgs., Trondheim Bærum kommune Centre culturel français Fagerlia vgs., Ålesund Foss vgs., Oslo Greåker vgs., Sarpsborg Kongsbakken vgs., Tromsø Kristiansand katedralskole Mailand vgs., Lørenskog Odda vgs. Orkdal vgs. Oslo katedralskole Porsgrunn vgs. Sandefjord vgs. St. Olav vgs., Stavanger Stavanger katedralskole Steinkjer vgs. Ulstein vgs. Volda vgs. Youth for Understanding IKT-PROSJEKTER Asker vgs. Kongsbakken vgs., Tromsø Stavanger katedralskole CLIL-PROSJEKTER Fyrstikkalléen skole, Oslo Halden vgs. Kirkeparken vgs., Moss Malakoff vgs., Moss Nannestad vgs. Nordstrand vgs., Oslo Spjelkavik vgs., Ålesund St. Olav vgs., Stavanger Trondheim katedralskole PROSJEKT KINESISK Bærum kommune Sverresborg ungdomsskole, Trondheim Sør-Trøndelag fylkeskommune PROSJEKT ARABISK Stavanger katedralskole

9 Rekrutteringsmidler Prosjekter Ikt, clil, kinesisk, arabisk Ekspertgrupper Lærere Besøk Reiselektorer INVOLVERTE SKOLER EKSPERTGRUPPER FRANSK Narvik vgs. Stavanger katedralskole Trondheim katedralskole Valler vgs., Bærum RUSSISK Kirkenes kompetansesenter Kongsbakken vgs., Tromsø Oslo katedralskole SPANSK Eikeli vgs., Bærum Kirkeparken vgs., Moss St. Hallvard vgs., Lier Stavanger katedralskole Volda vgs. TYSK Molde vgs. Oslo katedralskole St. Hallvard vgs., Lier BESØK REISELEKTORER Asker vgs. Bergen handelsgymnasium Bergen katedralskole Bjørkelangen vgs. Drammen vgs. Eikeli vgs. Foss vgs., Oslo Fredrik II. vgs., Fredrikstad Hamar katedralskole Kirkeparken vgs., Moss Kristiansand katedralskole Langhaugen vgs., Bergen Lillehammer vgs. Lørenskog vgs. Mailand vgs. Nord-Østerdal vgs., Tynset Os gymnas Oslo katedralskole Porsgrunn vgs. Sandefjord vgs. Sandnes vgs. Sola vgs. St. Svithun vgs., Stavanger Trondheim katedralskole 9

10 Ekspertgrupper nivå III Fransk, russisk, spansk, tysk Det er opprettet fire ekspertgrupper med erfarne språklærere fra hele landet. Gruppene er organisert etter språk. Ekspertgruppene lager opplegg som kan brukes i undervisningen i programfag tysk, fransk, spansk og russisk. FAGENES INNHOLD Arbeidet i gruppene tar utgangspunkt i læreplanens kompetansemål, i første omgang med kompetansemålene for nivå III. Vi har valgt å begynne med nivå III fordi det mangler læremidler til dette nivået. Ferdige opplegg Oppleggene publiseres på Fremmedspråksenterets ressurssider, og nye opplegg legges fortløpende ut samme sted. Du finner undervisningsoppleggene ved å velge aktuelt språk på vår ressursside for lærere. 10 Medlemmene i ekspertgruppene kommer fra skoler i Bærum (Eikeli vgs. og Valler vgs.), Kirkenes (Kirkenes kompetansesenter), Lier (St. Hallvard vgs.), Moss (Kirkeparken vgs.), Narvik (Narvik vgs.), Oslo (Elvebakken vgs. og Oslo katedralskole), Stavanger (Stavanger katedralskole), Tromsø (Kongsbakken vgs.), Trondheim (Trondheim katedralskole) og Volda (Volda vgs.). I tillegg er det et medlem fra Fremmedspråksenteret i hver gruppe.

11 Utviklingsprosjekter Økt bruk av IKT i fremmedspråkundervisningen IKT gir muligheter for kontakt mellom norske elever og elever i målspråksland og mellom elever som lærer samme språk, men som befinner seg på forskjellige skoler - enten i Norge eller i utlandet. Fremmedspråksenteret har i samarbeid med ITU utviklet en digital veiledning for bruk av IKT i engelsk og fremmedspråk. Vi mener at programfagene innen fremmedspråk, særlig på nivå II og III, kan dra stor nytte av økt bruk av IKT-baserte undervisningsopplegg. Fremmedspråksenteret gir faglig og økonomisk støtte til tre FoU-prosjekter som har til hensikt å prøve ut forskjellige former for pedagogisk bruk av IKT i programfagene på nivå II og III. Prosjekt I: Stavanger katedralskole Stavanger katedralskole har programfaggrupper i fransk, spansk og tysk. Skolen jobber tett sammen med Universitetet i Stavanger i et prosjekt som har som mål å konkretisere læreplanen samt å øke læringsbevisstheten hos elevene. IKT-baserte undervisningsopplegg er en naturlig del av dette prosjektet, og Fremmedspråksenteret støtter denne delen av prosjektet økonomisk. Prosjekt II: Digitale Kongsbakken Kongsbakken vgs. har fått tildelt midler for å utvikle nye metoder for pedagogisk bruk av IKT i programfag innen fremmedspråk. Les mer om prosjektet på skolens nettside og i lokalavisen itromsø.no. Prosjekt III: Asker vgs. Fremmedspråksenteret har også tildelt midler for utvikling av IKT-baserte undervisningsmetoder til Asker vgs. FAGENES INNHOLD Fremmedspråksenteret koordinerer et CLIL-prosjekt på videregående nivå med oppstart høsten 2009 og avslutning våren Prosjektet omfatter ni skoler som tilbyr sine elever undervisning på engelsk etter CLIL-metoden: Halden vgs., Kirkeparken vgs. og Malakoff vgs. i Moss, Nannestad vgs., Nordstrand vgs. og Fyrstikkalléen skole i Oslo, St. Olav vgs. i Stavanger, Trondheim katedralskole og Spjelkavik vgs. i Ålesund. 11

12 Ungdomsskolen 8. trinn 9. trinn 10. trinn Fremmedspråk nivå 1 ELEVENES VALG Fordypning engelsk, norsk eller samisk Elevenes valgmuligheter Elevene velger enten fremmedspråk nivå I eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk Elevene får tellende karakter og kan bli trukket til muntlig eksamen i faget Elevene kan i samråd med skolen bytte i løpet av første halvår på 8. trinn 12

13 Studieforberedende utdanningsprogram Vg 1 Vg 2 Vg 3 Samme fremmedspråk nivå II Programfag nivå III Nytt fremmedspråk, nivå 1 Programfag nivå II Programfag nivå I og II Fremmedspråk nivå I og II ELEVENES VALG Elevenes valgmuligheter Elevene som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, har obligatorisk fremmedspråk over to år - elevene kan velge å fortsette med samme språk (nivå II) eller bytte til et annet språk (nivå I) Elevene som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, har obligatorisk fremmedspråk nivå I og II over tre år Skoler kan tilby fremmedspråk som programfag enten som nytt fag på nivå I (Vg2) og nivå II (Vg3) eller som fordypning (nivå III etter nivå II eller nivå II etter nivå I, begge på Vg3) Programfag fremmedspråk gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning: 0,5 poeng for nivå I eller II og 1,0 poeng for nivå III 13

14 Rekrutteringsmidler til skoler i hele landet Ingen skole er lik, og forutsetningene for rekruttering til programfag er derfor forskjellige fra skole til skole. Derfor har vi utlyst midler for igangsetting av lokale rekrutteringsaksjoner. Vi har samlet en rekke eksempler på sidene REKRUTTERING RUNDE 1 HØST 2009 Byåsen vgs., Trondheim Bærum kommune Greåker vgs. Kongsbakken vgs. Mailand vgs., Lørenskog Odda vgs. Orkdal vgs. Oslo katedralskole Porsgrunn vgs. Sandefjord vgs. Stavanger katedralskole Steinkjer vgs. Volda vgs./fagerlia vgs. Youth for Understanding Språkdag Kinesisk Kulturmøter Forskjellige aktiviteter Språkdag Bedriftsbesøk Besøk NTNU Russisk Forskjellige aktiviteter Forskjellige aktiviteter Internasjonalisering Språkdag Felles språkdag i Ålesund Tyskseminar RUNDE 2 VÅR 2010 CCF, Oslo Fransk Foss vgs., Oslo Italiensk Greåker vgs. Forskjellige aktiviteter Kristiansand katedralskole Spansk Sandefjord vgs. Forskjellige aktiviteter St. Olav vgs., Stavanger Film Ulstein vgs. Forskjellige aktiviteter Volda vgs. Forskjellige aktiviteter Høsten 2010 utlyste vi nye midler for rekruttering til programfag innen fremmedspråk (runde 3). Midlene er nå tildelt. En ny rekrutteringsrunde starter våren 2011 (runde 4). Følg med i nyhetsbrevet. 14

15 Kongsbakken, språkskolen i Tromsø Kongsbakken vgs. tilbyr finsk, fransk, italiensk, russisk, samisk, spansk og tysk (!) og skolen har en omfattende satsing på rekruttering til språkfagene. Et utvalg av aktivitetene finner du på denne siden. SKOLESAMARBEID Kongsbakken vgs. har et intensivt samarbeid med ungdomsskolene i Tromsø, bl.a. i forbindelse med Den europeiske språkdagen som markeres 26. september hvert år. Elevene fra byens ungdomsskoler hospiterer i språkfagene på Kongsbakken vgs. hver høst og vår. Skolen bruker anledningen til å informere om valgmuligheter når det gjelder fellesfag og programfag. Tilleggspoengene ved opptak til høyere utdanning blir selvsagt ikke glemt. For å bli bedre kjent med kolleger fra andre skoler i regionen inviterte språklærere på Kongsbakken språklærere fra andre skoler for en uformell blikjent -kveld. Målet med denne kvelden var å sette i gang et samarbeid om felles strategier rundt fremmedspråk i skolen. VIKTIG ROLLE FOR ELEVER I forkant av språkvalg i ungdomsskolen besøker Vg2-elever og -lærere elever på 7. trinn. Vg2-elever tar på seg lærerrollen. Kongsbakken vgs. deltar også på utdanningsmesser. Elever hjelper til å lage stand med fokus på språktilbud med plakater, flagg, språkquiz, premier m.m. På siste utdanningsmesse hadde elever på seg egenproduserte Velg språk t-skjorter og delte ut brosjyrer og REKRUTTERING Kongsbakken vgs. har i også fått tildelt midler for utvikling av metoder for bruk av IKT i programfag fremmedspråk. I tillegg er skolen representert i ekspertgruppen for russisk. informerte ungdomsskoleelevene om språkvalg, tilleggspoeng og yrkesmuligheter. 15

16 Språk åpner dører En rekke skoler arrangerte hver sin språkdag med fokus på mulighetene elevene har med fremmedspråk i arbeidslivet og/eller framtidige studier. På denne siden finner du en oversikt over disse skolene. REKRUTTERING Næringsliv, universitet og høgskole Orkdal vgs. besøkte NTNU, som hadde skreddersydd et opplegg for elevene hvor de fikk informasjon om studiemulighetene innen språkfag. Alle Vg1- elever var med på turen til Trondheim, og skolen har i etterkant opplevd betydelig økt interesse i fremmedspråk. Fagerlia vgs. og Volda vgs. valgte å arrangere en språkdag i samarbeid med Høgskolen i Ålesund, som stilte auditorier og ansatte innen språkfagene til rådighet. Representanter fra eksportbedrifter og reiselivsbransjen var invitert for å fortelle elevene om reelle språkbehov på arbeidsmarkedet og bruk av språk- og kulturkompetanse i samarbeid med utenlandske handelspartnere. Både skolene og næringslivet i regionen ønsker å fortsette samarbeidet om fremmedspråk. Steinkjer vgs. arrangerte en språkdag for alle elever. Dagen fant sted januar På programmet: - informasjon om skolens språktilbud - en tidligere elev som nå jobber i utlandet - informasjon fra Steinkjer Næringsselskap - informasjon fra NAV - tidligere utvekslingselever som nå studerer språk -informasjon om studiemuligheter i utlandet 16 Fremmedspråkelevene på Odda vgs. ble tatt imot av lokale bedrifter for å oppleve hvordan språkkunnskaper kan være viktig på arbeidsplassen. Vg1-elevene besøkte et stort hotell som har gjester fra hele verden, en bestikkfabrikk som bl.a. eksporterer til Kina, og en vannprodusent som handler mye med Frankrike og trenger ansatte som kan fransk!

17 og språk bygger broer Gode språkkunnskaper er en selvsagt fordel på cv-en. Men det er ikke den eneste grunnen til å lære fremmedspråk. Språk er også en nøkkel til andre kulturer. Språk bygger broer mellom folk. Både Greåker vgs. i Sarpsborg og Mailand vgs. i Lørenskog fikk tildelt midler for å hente språkene ut av klasserommet og inn i skolens fellesrom. Greåker arrangerte fransk- og spanskaften og tysk frokost for elevene på Vg1 og Vg2. Eleven laget bl.a. språkquiz, og en representant fra NAV fortalte om jobbmuligheter i utlandet. Skolen fikk god dekning i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, som hadde to store oppslag om saken. Språklærerne på Mailand vgs. arrangerte også en egen dag med språkquiz, utstilling, god mat og mye informasjon om fremmedspråk. Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) holdt et innlegg om relevansen av språkkunnskaper i internasjonalt samarbeid. Skolen har også etablert en filmklubb. Stavanger katedralskole legger mye vekt på møter mellom kulturer. Språkfagene spiller en sentral rolle i denne satsingen. REKRUTTERING Skolen ønsker å øke elevens forståelse for eget og andres kultur- og verdigrunnlag, og gjennomfører derfor flere prosjekter i samarbeid med skoler i utlandet hvert år. Målet er at elever (men også lærere) får bedre kunnskap om andre lands språk, kultur og samfunn. 17

18 Skreddersydd informasjon Skolenes egne brosjyrer Språk åpner dører! REKRUTTERING Å lære fremmedspråk er viktig fordi: 650 millioner mennesker har fransk, tysk eller spansk som morsmål Og de fleste av dem snakker ikke engelsk... Tysk er offisielt språk i 6 europeiske land 94 millioner europeere har tysk som morsmål Det finnes tysktalende grupper i Søramerika og Afrika Tysk er offisielt språk i EU Komm mit! Fransk er offisielt språk i mer enn 20 land i verden 200 millioner mennesker på 4 kontinenter snakker fransk Fransk er offisielt språk i FN og EU Allons-y! Stavanger katedralskole Håkon VII s g. 4 Postadresse: Postboks Stavanger Epostadresse: Tlf Velg fremmedspråk så blir du attraktiv på arbeidsmarkedet... i alle yrker! Velg fremmedspråk så kan du kommunisere mu fritt over landegrensene! Husk! Du får tilleggspoeng leggspoeng for å velge fremmedspråk! Velg KONGSGÅRD Spansk er offisielt språk i mer enn 20 land i verden 350 millioner mennesker på 3 kontinenter har spansk som morsmål 25 millioner innbyggere i USA er spansktalende Spansk er offisielt språk i FN og EU Vamos! Stavanger katedralskole SPRÅKFAG Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! VELG SPRÅK SOM PROGRAMFAG! Hallo! Wie geht s? Hallo! Wie geht s? Hallo! Wie geht s? Språk er nyttig og gir muligheter! Hallo! Wie geht s? Hallo! Wie geht s? Hallo! Wie geht s? For ytterligere informasjon om språk programfag ta kontakt med Sandefjord videregående skole på telefon eller gå inn på MANGFOLD OG MULIGHETER hvor kunnskap og trivsel former din framtid Brosjyre Stavanger katedralskole Brosjyre Greåker vgs. Plakat Sandefjord Fremmedspråksenteret har utarbeidet PowerPoint-presentasjoner om valg av fremmedspråk som fellesfag og programfag. Presentasjonene kan lastes ned fra vår nettside og tilpasses skolens fagtilbud: 18

19 Eksempelets makt AFS og YFU Utenlandske elever som deltar eller har deltatt Språkkunnskaper er nøkkelen til internasjonalisering. Et møte med en person fra et annet land gir elevene innsikt i nytteverdien av gode ferdigheter i fremmedspråk. i utvekslingsprogrammer gjennom AFS og YFU, besøker skoler i hele landet og gir et innblikk i eget land og språk. Tiltaket viser nytteverdien av fremmedspråk og gjør fagene til et mer konkret og realistisk valg for den enkelte elev. Besøkene integreres i undervisningen i Reiselektorer I løpet av høsten og vinteren besøkte våre to reiselektorer Florence Mandelik og Gertrud Gilli en lang rekke skoler for å snakke med elevene om nytten av å kunne fremmedspråk. Begge er levende eksempler på at man kan komme langt med språkkunnskaper. Florence er fra Frankrike og jobber nå i Norge bl.a. som lærer og tolk. Og Gertrud er fra tyskspråklige Sydtirol i Italia. Hun har bl.a. bodd i Spania og Østerrike, og bor nå i Oslo hvor hun jobber som oversetter. Florence og Gertrud ble engasjert i samarbeid med Det franske kultursenteret og Goethe- Institut, og mange av skolene som de besøkte har i etterkant rapportert at interessen for fremmedspråk har gått opp. fremmedspråk, som et ledd i arbeidet med faginnholdet. REKRUTTERING Høsten 2010 startet vi en ny besøksrunde, og vi har utvidet tilbudet med spansk. José Manuel Redondo Lopera, som kommer fra Barcelona og bor i Oslo, besøker Vg1- og Vg2-grupper for å snakke om nytteverdien av gode spanskkunnskaper. 19

20 Språkspesifikke rekrutteringsaksjoner REKRUTTERING På denne siden viser vi en rekke tiltak rettet mot enkeltspråk. Her er det både skoler og organisasjoner som har fått pengestøtte for å jobbe for å øke interessen for fremmedspråk. 20 Centre culturel français i Norge arrangerer hvert år i samarbeid med en rekke ambassader og andre organisasjoner en frankofonifestival. I forbindelse med festivalen i 2010 ble det utlyst en konkurranse for franskelever i hele landet, hvor elever kunne vise sine kunnskaper om den franskspråklige verden. Fremmedspråksenteret støttet konkurransen økonomisk, slik at vinnerne Ullandhaug skole i Stavanger og fransk III-gruppen på Kongsbakken vgs. kunne reise til Oslo for å ta imot sin premie. er har lesent o k s n ei ature Kvadr skolen e l l a sk v gne a r span a h på ve m d so elles ansan l en f i Kristi t e t øt yen. om st ne i b e v bedt e l e nsk mor spa jenno g e l dag f b ntet geme et n a r r A 0 med n øste g fra ført h bidra k s i t. m ntere e økono Italiensk er et lite språk i norsk skolesammenheng, men likevel er det en rekke videres k å edspr gående skoler som tilbyr dette faget. Fremmedspråksenteret publiserer våren 2011 et Fremm hefte om italiensk i serien Fokus på språk, og vi har gitt økonomisk støtte til Foss vgs. i Oslo for å utvikle informasjonsmateriell om italiensk.

21 Interessen for Kina vokser, og flere skoler Russisk undervises på noen få videregående skoler, bl.a. på Oslo katedralskole. Denne skolen har fått en egen tildeling for å utarbeide løpesedler og en plakat med mål om å informere elever om russisk, som er et av de største språkene i verden og et viktig språk for Norge med Russland som naboland. tilbyr nå kinesisk (mandarin). For at elevene skal få mulighet til å komme opp på et høyt nivå, er det en forutsetning at det er kontinuitet i tilbudet både på ungdomsskolen og i videregående opplæring. Vi har derfor gitt støtte til rekruttering til ungdomsskoler i Bærum og Trondheim. АБВГД ЕЁЖЗИ ЙКЛМ НОПРС ТУФХЦ ЧШЩЪ ЫЬЭЮЯ А З Я русский рок rosskij råk Russisk rock И Б В Г Д Е М Й К Л П Ф ПрЕЗИДЕНТ ЗДЕсЬ ЖИВЁТ? Т У prizident zdes zjivjåt Er det her presidenten bor? Ф Х hvorfor bør du lære russisk? norge trenger deg Russisk er et viktig språk i Norge. Norge og Russland er naboer, så en rekke offentlige virksomheter trenger russisk. Utenriksdepartementet, Forsvaret og NORAD er noen av disse. karriere og penger Gode kunnskaper i russisk kombinert med en høyere utdannelse innenfor ditt interessefelt vil gi deg et klart konkurransefortrinn når du skal få deg jobb. I dag arbeider folk med kunnskaper i russisk som journalister, i teatre, i olje- og gassbransjen, med reiseliv, innenfor mobiltelefoni og IKT og mye annet. Я ЛЮБЛЮ спорт ja ljobljo spårt Jeg elsker sport språk Målet er at du skal bli veldig god til å kommunisere på russisk. Du lærer deg rett og slett å snakke og å skrive på russisk. Russiskstudier på skolen gjør at du kommer godt i gang og kan begynne å bruke språket eller kanskje studere videre. Здравствуйте! zdrastvojti Goddag! Mange å snakke Med Omtrent 150 millioner mennesker har russisk som morsmål. Enda 100 millioner mennesker har russisk som sitt Ц Ч første fremmedspråk. Et svært spennende språkområde! En rekke spennende og eksotiske reisemål befinner ГДЕ БАНЯ? seg på den andre siden av vår grense til gdje banja Russland. Hva sier du til fjellklatring på ГДЕ МЕТро? Hvor er badstua? Europas høyeste fjell Elbrus? Eller hva gdje mitrå Ю med shopping i Moskva? Eller byvandring i arkitektoniske perler i Sentral- Hvor er T-banen? Asia som Bukhara og Samarkand? Hva med bading på Sotsji? Eller film- og teaterskole i St. Petersburg? Ь Э Ш Ё hva lærer du? kultur og samfunn For å forstå og gjøre seg forstått i Russland, er det nødvendig med god innsikt i russisk kultur. Som russiskelev lærer du om ulike sider ved russisk kulturliv, som teater, kunst og sport. Du ser russiske filmer og hører russisk musikk. Og du leser Н russisk litteratur. hvor kan du lære russisk? Russiskundervisning finner du på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har alle studier i russisk. Щ Ж Flere høgskoler har også det, som for eksempel Høgskolen i Finnmark. ta kontakt med fremmedspråksenteret for å finne hvor ditt nærmeste lærested med russisk er! Ж REKRUTTERING Russiskplakat Youth for Understanding jobber for bedre forståelse mellom kulturer. Organisasjonen sender ut elever til en rekke forskjellige land, bl.a. til Tyskland. For å øke interessen for utveksling med Tyskland arrangerte YfU november 2009 et seminar for tyskelever fra hele landet, hvor bl.a. representanter fra ambassaden og Norsk-tysk Handelskammer deltok. 21

22 Bestillingsskjema rekruttering brosjyre språkvalg elev ungdomsskole (bokmål) brosjyre språkvalg elev vgs. (bokmål) brosjyre språkvalg rådgiver ungdomsskole (bokmål) brosjyre språkvalg rådgiver vgs. (bokmål) brosjyre språkvalg elev ungdomsskole (nynorsk) brosjyre språkvalg elev vgs. (nynorsk) brosjyre språkvalg rådgiver ungdomsskole (nynorsk) brosjyre språkvalg rådgiver vgs. (nynorsk) plakat Velg fremmedspråk (bokmål) plakat Vel framandspråk (nynorsk) plakat Lær et nytt språk plakat European Day of Languages klistremerker European Day of Languages brosjyre fransk brosjyre russisk plakat russisk brosjyre tysk plakat tysk hefte Antikkens språk i verden hefte Arabisk i verden hefte Engelsk i verden hefte Fransk i verden hefte Italiensk i verden hefte Kinesisk i verden hefte Russisk i verden hefte Spansk i verden hefte Tysk i verden Send skjemaet til: Fremmedspråksenteret, Høgskolen i Østfold, 1757 HALDEN 22 Eller send en e-post til:

23 merika, Stillehavet, Afrika eller i Europa. ler statsvitenskap åpne for deg. Kulturer fra li kjent med verden på en ny måte! Finn ut verdt slitet? Svaret er et rungende JA! erden. pråksenteret. Rania Maktabi er utdannet n er født og oppvokst i Beirut med A2_Plakat_bokmål :29 Side 1 European Day of Languages 26 September Journée européenne des langues 26 septembre lg mede V m f reråk! sp Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen COUNCIL OF EUROPE Telefon CONSEIL DE L'EUROPE (C) European Centre for Modern Languages, Graz Fokus på språk Spesialutgave 18/2009 Fokus på språk Spesialutgave 20/2010 Fremmedspråksenteret 2009 Fremmedspråksenteret 2010 ISBN: (trykket) (på nett) ISBN: (trykket) (på nett) ISSN: ISSN: Fokus på språk Spesialutgave 19/2009 ISSN: FOKUS PÅ SPRÅK w w w.fre m m ed s pra ksen tere t.n o FRANSK I VERDEN RUSSISK I VERDEN Canada SPESIALUTGAVE / NR 17 / NOVEMBER 2009 Russisk er et språk vi vil få mer og mer bruk for arbeidslivet etter hvert som handelen med Russland øker. Russisk er også et verdensspråk som kan brukes på reise til Øst-Europa og i store deler av Asia. Det er et spennende språk som utfordrer din intelligens og pirrer din lekelyst. Hvor fort greier du å lære deg det kyrilliske alfabetet? Leser du dette hefte, finner du det ut. Tahiti Sveits Martinique Frankrike Belgia Madagaskar Mali FOKUS PÅ SPRÅK w w w.fre m m ed s pra ksen tere t.n o KINESISK I VERDEN Russland SPESIALUTGAVE / NR 18 / DESEMBER 2009 RUSSISK I VERDEN Kina, verdens mest folkerike land, var tidligere et fremmedartet land på den andre siden av jordkloden. De senere årene har landet rykket stadig nærmere i vår bevissthet. Handel og kommunikasjon med Kina øker, noe som fører til økt behov i arbeidslivet for folk med kompetanse i kinesisk. I dette heftet får du en smakebit på kinesisk språk og kultur. Bli kjent med et spennende og annerledes språk, som kanskje ikke er så vanskelig å lære seg som du tror! Hvite-Russland Kasakhstan KINESISK I VERDEN Visste du at rundt en femtedel av det norske ordforrådet kommer fra latin? Og at vi stadig vekk bruker greske ord når vi snakker om kultur, politikk og vitenskap? Det kan derfor være både nyttig og morsomt å lære seg litt av disse språkene! Taiwan Dette heftet er skrevet av Øivind Andersen og Mathilde Skoie på oppdrag fra Fremmedspråksenteret. Øivind Andersen er professor i klassisk filologi, især gresk, ved Universitetet i Oslo. Mathilde Skoie er førsteamanuensis i latin ved Universitetet i Bergen og instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Fokus på språk Spesialutgave 21/2010 ISSN: Egypt ARABISK I VERDEN Tysk er mer enn Nord-Europa. Visste du at tysk kan komme godt med på en reise til for eksempel Brasil, Sør-Afrika, Italia eller USA? Å lære et nytt språk kan hjelpe deg til å se og forstå verden på en ny måte. Det tyske språket åpner dørene inn til nye kulturer for deg. At tyskkunnskaper dessuten er svært etterspurt på arbeidsmarkedet, er en ekstra bonus! Libanon Oman Marokko Irak Syria FOKUS PÅ SPRÅK SPANSK I VERDEN Belgia SPESIALUTGAVE / NR 23 / MARS 2010 TYSK I VERDEN Lurer du på hvor i verden du kan snakke spansk? Dette heftet gir deg svar. Her serveres smakebiter på sanger, filmer og bøker du forstår bedre hvis du lærer deg verdens tredje vanligste språk. Du får vite hva det å lære spansk kommer til å kreve av deg, men du får også vite hva det gir deg. Lærer du deg spansk, er det ikke bare du som får bruk for kunnskapen din, det er også en god sjanse for at verden får bruk for deg! Tyskland Liechtenstein Sveits Østerrike Rania Maktabi Kirgisistan FOKUS PÅ SPRÅK w w w.fre m m ed s pra ksen tere t.n o ITALIENSK I VERDEN Spania???????????? Costa Rica Chile Mexico Peru Cuba Ekvatorial-Guinea Kathrine Antonsen Vadøy FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 21 / FEBRUAR 2010 SPANSK I VERDEN SPESIALUTGAVE / NR 27 / OKTOBER 2010 scuola ciabatta ITALIENSK I VERDEN paparazzi Argentina Italia Quatar Øivind Andersen og Mathilde Skoie Kirgisistan Fremmedspråksenteret 2010 ISBN: (trykket) (på nett) ISSN: TYSK I VERDEN GRESK OG LATIN Rumen nsk Fokus på språk Spesialutgave 27/2010 Fremmedspråksenteret 2010 ISBN: (trykket) (på nett) ISSN: w w w.fre m m ed s pra ksen tere t.n o ANTIKKENS SPRÅK I VERDEN Sissel Margrethe Børke Fremmedspråksenteret 2010 SPESIALUTGAVE / NR 22 / FEBRUAR 2010 Italiensk Katalansk Atle Grønn FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 19 / DESE MBER 2009 ANTIKKENS SPRÅK I VERDEN GRESK OG LATIN ISBN: (trykket) (på nett) w w w.fre m m ed s pra ksen tere t.n o FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 20 / JANUAR 2010 Ny utgave André Avias, Line Engstrøm og Rolf Tobiassen Fokus på språk Spesialutgave 23/2010 FOKUS PÅ SPRÅK w w w.fre m m ed s pra ksen tere t.n o Heftet gir et innblikk i betydningen av de klassiske språkene i den moderne verden og retter seg mot elever, studenter, lærere, rådgivere og foreldre. Kirgisistan Ny utgave Marokko Fremmedspråksenteret 2009 ISBN: (trykket) (på nett) Ny utgave Øyunn Rishøi Hedemann commedia pizza Kirgisistan Kristin Thue Vold

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 TYSK? HVORFOR. LÆRE Godrun Gaarder

FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 TYSK? HVORFOR. LÆRE Godrun Gaarder FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 6 / JANUAR 2008 HVORFOR TYSK? LÆRE Godrun Gaarder HVORFOR LÆRE TYSK? FOKUS PÅ SPRÅK NR 6 / 2008 er skrevet av Godrun Gaarder, ekspert på Tyskland ved Norsk Institutt for

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

LEKTORBLADET FREMMEDSPRÅK TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET FREMMEDSPRÅK TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: FREMMEDSPRÅK w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3 /2011 10. årgang 1 LEDER MANGE FREMMEDSPRÅK virker kanskje ikke så fremmede lenger.

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

STAVANGER GÅR INTERNASJONALT. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008

STAVANGER GÅR INTERNASJONALT. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008 STAVANGER GÅR INTERNASJONALT Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2008 INNHOLD 3. Rådmannen har ordet 4. Stavanger utlandet - stavanger 6. Læreplass i solen 8. EURO 2012 på Buøy 10. Ikke for Norge

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet å Fokus på vurdering Nr. 6-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs leder Et dårlig forslag Norsk Lektorlag mener Et utvalg

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer