Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2."

Transkript

1 SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: Godkjent av: Godkjent av seksjonssjef Saksnr: Saksnr i ESA. 1. Dokumenthistorikk Dato Endret av Hva er endret 2012 Deler av dokumentet er revidert i 2012 og Noen er under revisjon. Begge deler står på de aktuelle dokumentene. RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene er utformet med grunnlag i: Rammer for eksamen i forskrift til opplæringslova 3-30 Møter om rammer for retningslinjer og beskrivelse av avvikling av tverrfaglig eksamen Mottatte uttalelser og synspunkter side 1/45

2 INNHOLD Innledning s. 4 Programområdene: Bygg- og anleggsteknikk s. 8 Anleggsteknikk Byggteknikk Klima, energi og miljøteknikk Treteknikk Overflateteknikk Design og håndverk s. 13 Aktivitør Blomsterdekoratør Design og tekstil Frisørfag Interiør og utstillingsdesign Elektrofag s. 18 Automatisering Data og elektronikk Elenergi Kulde- og varmepumpeteknikk Helse- og sosialfag s. 22 Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie side 2/45

3 Medier og kommunikasjon s. 27 Medier og kommunikasjon Naturbruk s. 29 Akvakultur Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Fiske og fangst Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring Restaurant- og matfag s. 34 Kokk- og servitørfag Matfag Service og samferdsel s. 36 IKT- servicefag Reiseliv Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk Teknikk og industriell produksjon s. 40 Arbeidsmaskiner Bilskade, lakk og karosseri Kjemiprosess Kjøretøy Maritime fag Industriteknologi side 3/45

4 INNLEDNING Innledningsvis vil vi vise til gjeldende forskrift til opplæringslova og Utdanningsdirektoratets skriv om Praktisk eksamen i Kunnskapsløftet. A. Forskrift til opplæringslova 3-30 Lokalt gitt eksamen. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Fylkeskommunen kan likevel bestemme at eksamen skal organiserast slik at den første delen blir vurdert og inngår i karakteren til eksamen. Dersom det er tvil om karakteren, skal ein leggje mest vekt på den andre delen. Rammene for eksamen eksamensdagen skal vere a. skriftleg eksamen inntil 5 timar b. munnleg eksamen inntil 30 minutt pr. elev eller privatist c. munnleg-praktisk eksamen inntil 45 minutt pr. elev eller privatist d. praktisk eksamen - inntil 5 timar. Opplæringsavdelingen poengterer at praktisk tverrfaglig eksamen er punkt d. i ovennevnte rammer. Rundskriv Udir heter det blant annet følgende: Praktisk eksamen er en rammeeksamen som går utover de 45 minuttene som er tidsrammen for muntlig-praktisk eksamen. Praktisk eksamen kan omfatte flere ulike metoder som er nødvendige og formålstjenlige for å prøve i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen i faget. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. side 4/45

5 Praktisk eksamen i Rogaland fylkeskommune skal gjennomføres innenfor følgende rammer: Forberedelsestid Forberedelsestiden kan være inntil 2 dager. Alle hjelpemidler er tillatt. Lengden på forberedelsestiden skal gjøres kjent på forhånd. En faglærer skal være tilgjengelig for tidsavgrenset veiledning. Hver enkelt elev/gruppe bør gis anledning til veiledning i løpet av forberedelsestiden. Faglærer skal ikke undervise/drive opplæring. Elevene kan ta med seg det de har produsert i forberedelsestiden til eksamensdagen. Arbeid produsert i forberedelsestiden skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Unntaksvis kan det i enkelte fag gis anledning til at arbeid produsert i forberedelsestiden tas med i vurderingen eksamensdagen. Sensor er ikke til stede i forberedelsedelen. Eksamensoppgaven Eksamensoppgaven utarbeides av fagmiljøet og lokalt på skolene. Prosjekt til fordypning skal ikke være en del av eksamensoppgaven. Det blir ikke opprettet fagnemnder i fag med praktisk tverrfaglig eksamen. Rektor godkjenner eksamensoppgavene på egen skole etter gjeldende forskrift/retningslinjer. Skolens forberedelse før eksamen Alle eksamener skal være praktiske, selv om noe av vurderingsgrunnlaget kan være muntlig eller skriftlig. Det er viktig å ta hensyn til dette under planlegging og gjennomføring av eksamen. Elevene må også gjøres oppmerksom på dette. Det er viktig at eksamensoppgaven gir mulighet til å vurdere mest mulig av læreplanens kompetansemål. Oppgaven må derfor kreve mer enn kun å svare på spørsmål. side 5/45

6 Eksamensoppgaven må lages med utgangspunkt i kompetansemålene. Ved utarbeidelse av oppgaven må en vurdere hvor mange og hvilke kompetansemål en eksamensoppgave bør omfatte. Det skal utarbeides vurderingskriterier til eksamen. Læreplaner og kompetansemål for de ulike programfag skal være gjennomgått med alle elever. I god tid før selve eksamen sendes nødvendig informasjon til 1. Eksaminanden: (Eksamensfag, retningslinjer, tidspunkt, frammøtested, hva man skal/kan ha med seg, eksamens varighet, eksamensopplegg (f eks: eksamen er delt i forberedelse/praksis/muntlig), kompetansemål for programfagene, konsekvenser for eleven ved avbrudd på eksamen). 2. Eksaminator. 3. Sensor. Gjennomføring eksamensdagen Eksamen kan vare inntil 5 timer. Det enkelte programområdet velger eksamenstid etter hva som er hensiktsmessig slik at eleven får vist kompetansen sin i så stor del av faget som mulig Vurdering Vurderingskriteriene deles ut samtidig med eksamensoppgavene. I enkelte fag kan arbeid utført i forberedelsedelen unntaksvis inngå i eksamensdelen som en del av helheten. side 6/45

7 Sensorer Sensorene skal være til stede og vurdere eleven(e) under den praktiske gjennomføringen av eksamensdagen. Sensorene skal diskutere og fastsette karakter etter hver elev, eller etter hvert par eller gruppe dersom eksamen har vært organisert som par- eller gruppeeksamen. Avgjørelsen skal gis før neste elev, par eller gruppe tas inn. Sammen med karakteren skal ekstern sensor gi begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene. Klage på praktisk eksamen Når det gjelder klage på eksamensresultat ved praktisk eksamen, er dette hjemlet i forskrift til opplæringslova 5-11: Klage på eksamensresultat ved andre ikkjeskriftlege eksamenar i vidaregående opplæring. side 7/45

8 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ANLEGGSTEKNIKK Bransjelære Produksjon Elevene får 24 timer forberedelsestid. Elevene trekkes i grupper på 3-4 elever. Faglærer er tilgjengelig i forberedelsestiden. Elevene trekker et hovedtema fra programfagene. Eksamen er to-delt: Praktisk og skriftlig inntil 5 timer Elevene trekker en konkret oppgave fra det hovedtemaet som eleven har hatt i forberedelsestiden. side 8/45

9 Revidert januar 2012 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BYGGTEKNIKK Bransjelære Produksjon Eleven trekker en oppgave i et av de aktuelle programområdene som gjelder på Vg2 Byggteknikk. Konstruksjonen kan bygges i tre, mur, betong eller stillas. Faglærer er til stede på forberedelsesdelen etter oppsatt plan. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen og vil kunne stille spørsmål undervegs. Faglærer har ansvaret for at det utarbeides vurderingskriterier for eksamen. Varighet: 2 dager Forberedelsene må, av praktiske grunner, i all hovedsak foregå på skolen. Oppgaver: Elevene trekker eksamensoppgaven første forberedelsesdag. Oppgaven skal være relatert til aktuelle kompetansemål i læreplanen. Elevene får utdelt kompetansemål og vurderingskriterier. Med utgangspunkt i eksamensoppgaven utfører elevene i forberedelsesdelen følgende: Materialliste Verktøy-/utstyrliste HMS plan med risikoanalyse og tiltaksplan Dette leveres sammen med eventuelt annet skriftlig materiale ved forberedelsens slutt. Finne fram materialer Finne fram nødvendig utstyr/verktøy Foreta montering/sammenstilling som er nødvendig i forhold til arbeidet med eksamensoppgaven. Varighet: Inntil 5 timer. Oppgaven kan løses gruppevis, men vurderingen skal være individuell. Arbeid som er gjort i forberedelsesdelen, kan brukes som utgangspunkt for eller integreres i det som skjer på eksamensdagen, og slik sett blir det en del av vurderingsgrunnlaget. Dette blir vurdert på eksamensdagen: Materialliste Verktøy-/utstyrsliste HMS-plan med risikoanalyse og tiltaksplan Praktisk gjennomføring og muntlig høring. side 9/45

10 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK Bransjelære Produksjon Forberedelsestid er 2 dager. Elevene velger kompetansemål fra programfagene bransjelære og produksjon, men med hovedvekt på den fordypningen de har valgt (ventilasjons- og blikkenslagerfaget, taktekkerfaget eller rørleggerfaget). Ett av programfagene velges som praktisk hovedoppgave. De andre to programfagene vil elevene få spørsmål fra. Planlegging og tilrettelegging blir ikke vurdert på planleggingsdagen. I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt/tilgjengelige. Eleven lager: - bestillingslister for materialer - verktøy og utstyr - HMS-/verneutstyr Faglærer er til stede på forberedelsesdagene. Varighet: Inntil 5 timer Eleven utfører arbeidsoppgaver i henhold til det som er planlagt på forberedelsesdagen. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen, og vil kunne stille spørsmål underveis. Eleven får 10 minutter til framføring på eksamensdagen. HMS vektlegges. side 10/45

11 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK TRETEKNIKK Bransjelære Produksjon 2 dager forberedelse. Elevene får et gitt tema der det ligger reelle valg. Ut fra 5 muligheter velges det 3 oppgaver som skal planlegges videre for utførelse eksamensdagen. Elevene tegner, setter opp kappliste, velger materialer og begrunner de valg som er gjort. Elevene setter opp en oversikt på de maskiner, utstyr, verktøy og HMS-utstyr som skal brukes. Faglærer er til stede under forberedelsesdelen. Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Det gis anledning til samarbeid under forberedelsesdelen. Hjelpemidler eksamensdagen er verksted, klasserom, maskiner og utstyr ellers. Varighet: inntil 5 timer. Elevene utfører det som er planlagt under forberedelsesdelen. Kort dokumentasjon leveres sammen med besvarelsen/utførelsen av eksamen. Ved eventuelle avvik fra planer/tegninger skal det skrives avviksrapport. Det vektlegges spesielt om HMS-/verneutstyr brukes aktivt i alle situasjoner. Sensor og faglærer er til stede eksamensdagen. Sensor kan stille spørsmål. Det tillates ikke samarbeid mellom elevene eksamensdagen. side 11/45

12 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK OVERFLATETEKNIKK Bransjelære Produksjon Forberedelse: 2 dager Eleven velger tema innen en av yrkesretningene (lærefag) Eleven lager en arbeidsbeskrivelse for det praktiske arbeidet. Eleven lager bestillingslister for: Materialer Verktøy og utstyr Verneutstyr/HMS Eleven kan prefabrikkere delen av den praktiske eksamen. Ferdigstillelse skal skje på eksamensdagen. Faglærer er tilsted på forberedelsesdagene. Eleven utfører arbeidsoppgavene iht. det som er planlagt forberedelsesdagene. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen, og vil kunne stille spørsmål underveis. HMS vektlegges under hele arbeidsprosessen. Eleven skal skriftlig lage en kort dokumentasjon på arbeidet som er utført. side 12/45

13 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK AKTIVITØR Forberedelse: 1 dag. Tema: Aktivisering av bruker Administrasjonsfag Aktiviseringsfag Eleven velger hvor han/hun vil arbeide. På skolen kan eleven få veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt. Kompetansemålene fra læreplanen i programfagene: De kompetansemålene som blir brukt, blir fremhevet med uthevet skrift. Kjennetegn for måloppnåelse, forskrift 3-4. For elever og sensor: Dag 1: Elevene får utdelt oppgave og vite hvilke kompetansemål som blir vurdert eksamensdagen. I tillegg får elevene utdelt: 1. Kasus og bruker 2. Forslag til hva elevene kan arbeide med. Praktisk-muntlig høring 45 min. eksamensdagen: Rollespill Eleven intervjuer brukeren. Eleven finner ut hvordan han/hun vil aktivisere brukeren. Eleven lager og fyller ut skjemaer på data. Eleven begrenser valg av aktiviteter. Gjennomføring: Eleven får oppgitt det tidspunktet hun/han skal møte til praktisk eksamen. side 13/45

14 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK BLOMSTERDEKORATØR Produksjon Produksjonsutvikling Elevene har inntil 2 dagers forberedelse. Elevene får ett gitt tema. De kan jobbe individuelt eller i grupper. Elevene får utdelt varer og foretar varebehandling. Faglærer gjør notater om den enkelte elev på varebehandlingen, og bringer dette til sensor. Annet forberedelsesarbeid blir ikke vurdert. Elevene kan være på skolen, eller der de selv ønsker. Alle hjelpemidler er tillatt. Mulighet for veiledning av faglærer. Løsning av praktiske oppgaver. Varighet: inntil 5 timer Elevene jobber individuelt. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Internett og telefon. Elevene kan ikke kommunisere med medelever. Faglærer og sensor er til stede, og kan stille spørsmål underveis. Vurdering av sensor og faglærer blir gjort underveis, og etter at produksjonen er avsluttet. side 14/45

15 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK DESIGN OG TEKSTIL Design og produktutvikling Produksjon og materialer Forberedelse 1 dag. Kjernetid på skolen fra kl Design og produktutviklingsfase: 1. Gjøre bruk av kompetansemål ifølge oppgave 2. Velge produkt i forhold til oppgavetekst 3. Framskaffe ideer (gå i tenkeboksen) 4. Lage skisser 5. Eventuelt prøve ut modellen, modellsøm etc. 6. Sette opp mønsterforming/oppskrift 7. Lage arbeidstegning 8. Framskaffe materialer 9. Gi materialbeskrivelse, med begrunnelse for valg 10. Tilrettelegge for eksamensdagen Design og produktutvikling skal sammenfattes i en mappe eller PowerPoint og leveres sammen med produktet. Produkt og presentasjon/dokumentasjon leveres ved eksamensdagens slutt. Produksjon og materialer: 1. Gjøre bruk av kompetansemål ifølge oppgaven 2. Produsere et produkt Sensor kan ved behov få en muntlig redegjørelse av den enkelte elev på eksamensdagen. Presentasjonen/dokumentasjonen utgjør 1/3 av vurderingen. Praktisk eksamen utgjør 2/3 av vurderingen. side 15/45

16 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG (under revisjon) Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK FRISØRFAG Frisyredesign Produksjon Forberedelse 1 dag Elevene får tildelt tema med kompetansemål og får utdelt nødvendig materiell. Tema skal være knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Frisørsalongens lokale og teorirom må være tilgjengelig. Eleven kan få veiledning av faglærer Eleven formulerer selv problemstilling og velger mål i forhold til tema. Alle hjelpemidler er tillatt. Produksjonsdelen presenteres med et produkt, samt dokumentasjon av prosessen og arbeidstegninger som beskriver utforming av arbeidet. Dette skal også gjøres ved muntlig framlegging. Alle hjelpemidler er tillatt med unntak av Internett/telefon/faks. Det utformes vurderingskriterier for produksjon/frisyredesign i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Vurderingskriteriene skal være kjent for eleven og det skal tas hensyn til elevens selvvalgte vurderingskriterier. Det skal utarbeides sensorveiledning til eksamen. Sensor og faglærer skal være til stede under deler av den praktiske delen og vil kunne stille muntlige spørsmål. Produksjon vektlegges 60 % Frisyredesign(dokumentasjon) vektlegges 40 %. side 16/45

17 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Produksjon Produktdesign Forberedelse: 2 dager. Møteplikt på skolen i kjernetiden: Eleven får: oppgaven og kompetansemålene. Oppgaven er valgfri mellom: 1. Interiør og kompetansemål som blir målt 2. Utstillingsfag og kompetansemål som blir målt Oppgaven har et tema - kundegruppe - oppdragsgiver Eksamen inntil 5 timer med sensor til stede. Gjennomføring av interiør/utstillingsoppgaver. Tid 4,5 timer (fra ) Arbeidsprosessen er ferdig. Alt materiell blir på skolen. Elevene møter igjen til avtalt tid og presenterer sine løsninger. Inntil 15 min. pr. elev. Muntlig presentasjon/form rollespill, PowerPoint side 17/45

18 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revideres høsten 2014! Retningslinjer for og beskrivelse av og ELEKTROFAG AUTOMATISERING Automatiseringssystemer Elenergisystemer Det skal settes av 2 dager til forberedelse. Arbeidsoppdrag utleveres. Bygging av anlegg som omfatter styring/regulering. Utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon. Elevene jobber i grupper eller enkeltvis etter skolens tilpasning. Dokumentasjonen leveres til faglærer etter andre forberedelsesdag. Muntlig eksaminering ut fra elevens utførte arbeid fra forberedelsesdelen med tilhørende dokumentasjon. Anlegget skal kjøres i gang/testes av eleven. Elevene eksamineres enkeltvis ca. 30 min. Vurdering: Den praktiske delen som er utført i forberedelsen, kan tas med som en mindre del av vurderingsgrunnlaget. side 18/45

19 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revideres høsten 2014! Retningslinjer for og beskrivelse av og ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK Data- og elektronikksystemer Elektronisk infrastruktur Forberedelse: 2 dager. Elevene skal planlegge en eller flere praktiske oppgaver som dekker begge programfag (data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur). Gruppevis inndeling, maks 3 personer. Faglærer kan være til stede på forberedelsesdagen. Praktisk-muntlig eksamen, inntil 1 time pr. gruppe. En del av denne timen fordeles på den enkelte elev. Praktiske og muntlige ferdigheter skal være med i vurderingen. Faglærer stiller spørsmål, sensor velger kandidat som skal svare. side 19/45

20 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revideres høsten 2014! Retningslinjer for og beskrivelse av og ELEKTROFAG ELENERGI Automatiseringssystemer Data- og elektronikksystemer Elenergisystemer Forberedelsen skal være 2 dager Elevene skal installere og/eller utarbeide anleggsdokumentasjon til et gitt anlegg, gjerne gruppearbeid. Dokumentasjonen skal inneholde HMS- og risikovurdering. Forberedelsesdelen skal inngå i vurderingen av totalkarakteren. Eksamen skal inneholde momenter fra de 3 programområdene som: Dokumentasjon, sluttkontroll, elektroniske beregninger og praktiske utførelser i ett eller flere av etterfølgende moment i HMS, feilsøking, sluttføring, endringer og målinger. Oppgaven skal inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet. Forslag til gjennomføring: Skriftlig prøve 1,5 timer først på dagen. Praktisk-muntlig eksaminasjon inklusiv vurdering, maks 15 min pr. elev. side 20/45

21 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revideres høsten 2014! Retningslinjer for og beskrivelse av og ELEKTROFAG KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Elenergi- og automatiseringssystemer Kulde- og varmepumpesystemer 2 dager til forberedelse Dag 1: Dokumentasjon til kuldeanlegg. Dokumentasjonen produseres på skolen ut fra gitt oppgave. Oppgaven er tverrfaglig og innbefatter også funksjonsbeskrivelse for anlegget. Dag 2: Praktisk del der eleven produserer en del eller seksjon av det planlagte kuldeanlegget. Denne delen er også tverrfaglig. Elevene jobber individuelt både med planleggingen og den praktiske delen. All produsert dokumentasjon og praktisk arbeid leveres faglærer for hver dag. Elevene eksamineres av begge faglærere og ekstern sensor minutter muntlig pr. elev. Grunnlaget og tema for muntlig eksamen er: Den produserte dokumentasjonen og den produserte kuldeseksjonen med tilhørende styring og strømtilførsel som er laget i forberedelsesdagene. Vurdering: Alt som er produsert på forberedelsesdagene vil være med i vurderingen når det settes karakter etter utspørringen. side 21/45

22 Revidert mars 2015 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. 2 dager Dag 1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Dag 2: Elevene kan velge om de vil jobbe på skolen eller hjemme. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Gruppen utarbeider et aktivitetsskjema som er grunnlaget for gjennomføring av aktivitet på eksamensdagen. Alle hjelpemidler er tillatt. Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Tillatt hjelpemiddel: Aktivitetsskjema Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier. side 22/45

23 Revidert mars 2015 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOTTERAPI/ORTOPEDITEKNIKK Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen 2 dager Dag 1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Elevene arbeider i grupper på max 3 elever. Dag 2: Elevene kan velge om de vil jobbe på skolen eller hjemme. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Alle hjelpemidler er tillatt Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Tillatt hjelpemiddel: Hovedjournal Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier side 23/45

24 Revidert mars 2015 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSEARBEIDERFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. 2 dager. Dag1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Dag2: Elevene kan velge om de vil jobbe hjemme eller på skolen. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Alle hjelpemidler er tillatt. Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier. side 24/45

25 Revidert mars 2015 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSESERVICEFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. 2 dager. Dag 1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Dag 2: Elevene kan velg om de vil jobbe på skole eller hjemme. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Alle hjelpemidler tillatt. Elevene trekker oppgave. Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier side 25/45

26 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revidert mars 2015 Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG HUDPLEIE Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen 2 dager Dag 1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Elevene arbeider i grupper på max 3 elever. Dag 2: Elevene kan velge om de vil jobbe hjemme eller på skolen. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Alle hjelpemidler er tillatt Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Tillatt hjelpemiddel: Journalkort Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier side 26/45

27 Revidert januar 2012 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 Retningslinjer for, og beskrivelse av, og Eksamensform: MEDIER OG KOMMUNIKASJON MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediedesign og medieuttrykk Mediekommunikasjon Medieproduksjon Praktisk eksamen Retningslinjer for utarbeidelse av oppgave til forberedelsesdelen: - Oppgaven må være realistisk gjennomførbar i forhold til tid, lokaler og utstyr på den enkelte skole. - Eleven skal ha mulighet til å velge medieplattform fritt. - Aktuelle kompetansemål fra de tre fagene for forberedelsesdel/eksamen skal oppgis - Det utarbeides en vurderingsveiledning med vurderingskriterier for eksamen. Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. Forberedelsesdelen: - 2 dagers forberedelse - Elevene får utdelt eksamensoppgaven, aktuelle kompetansemål og vurderingsveiledningen. - Elevene produserer et medieprodukt som danner utgangspunktet for eksamen. - Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsesdelen - Faglærer skal være tilgjengelig for tidsavgrenset veiledning etter oppsett plan - Elevene jobber individuelt eller i grupper på inntil 3 personer dersom det er nødvendig i forhold til omfanget i valgt plattform, eks. filmproduksjon - Elevene skal forberede seg til eksamen på skolen. Annet skal avtales med ansvarlig faglærer. - Elevene skal levere inn ferdig produkt og råmateriale kl den andre forberedelsesdagen. side 27/45

28 Eksamen: Eksamen er delt i en elevstyrt del og en eksaminator-/sensorstyrt del. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt Internett og andre hjelpemidler som gir mulighet for kommunikasjon med andre. Elevstyrt del inntil 15 minutter - Individuell presentasjon med utgangspunkt i produktet som er produsert i forberedelsesdelen og aktuelle kompetansemål for eksamen. Ideer, skisser, planlegging av produktet og lignende kan tas med i presentasjonen - Eleven skal ha med/ha tilgang til råmateriale/råfiler. Eksaminator-/sensorstyrt del inntil 20 minutter - Eksaminator/sensor stiller utdypende spørsmål til det eleven har presentert. Eksaminator/sensor kan be om at råmateriale/råfiler legges fram. - Eksaminator/sensor kan be om en praktisk demonstrasjon av kunnskap og ferdigheter knyttet til arbeidet som er gjort under forberedelsen. - Eksaminator/sensor stiller spørsmål knyttet til oppgitte kompetansemål for eksamen. Vurdering: - Grunnlaget for vurderingen er den kompetansen som eleven viser på eksamensdagen i forhold til oppgitte kompetansemål for eksamen. side 28/45

29 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og NATURBRUK AKVAKULTUR Anlegg og teknikk Drift og produksjon Oppdrett og miljø Maksimalt 2 dager, minimum 1 dag (oppgaveavhengig). Situasjonsbeskrivelse gis ved forberedelsestidens start, og her gis rammene for oppgaven. Forberedelsesdelen skal ikke være gjenstand for vurdering. I forberedelsesdelen kan det være grupper med inntil tre elever som får samme situasjonsbeskrivelse. Faglærer er til stede dersom elevene ønsker det. Deler av forberedelsestiden kan brukes til praktisk klargjøring av utstyr. Eksamen er praktisk, men kan ha innslag av skriftlig arbeid. Varighet: inntil 5 timer En eventuell skriftlig del skal være individuell. Den praktiske delen kan gjennomføres i grupper på inntil tre elever. Faglærer kan stille muntlige spørsmål underveis i eksamen. Spørsmål skal være relatert til den praktiske oppgaven og stilles til den enkelte elev. side 29/45

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger. Organisering

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Forord: Vadsø, 3. november 2010

Forord: Vadsø, 3. november 2010 Praktisk eksamen Forord: Vadsø, 3. november 2010 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med praktisk, tverrfaglig eksamen på VG2 ved skolene våre. De faglige

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai Kode Fag Program UTP Tid Dato ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 4 mai ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 6 mai AKT2001 Aktiviseringsfag Aktivitør

Detaljer

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Design og håndverk, kommunikasjon, samferdsel, Studiespesialiserende med formgivingsfag Drammen 03.10.2012 Erik Kathrud Innledning Etter at Kunnskapsløftet

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Eksamensplan ORN høst 2013

Eksamensplan ORN høst 2013 Eksamensplan ORN høst 213 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 15 16 17 18 19 2 21 22 23 2 25 26 27 28 29 3 31 32 33 3 35 36 37 38 39 1 2 3 5 Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde U Nivå E tide

Detaljer

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ ProgramoUTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggna VG2 4 05.mai 0 ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner-

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag

RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag Utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag Programområde: Ambulansefag Fagkode:

Detaljer

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra 10.10.13. I denne presentasjonen gjengis alle endringer med forskriften på bildene og teksten fra rundskriv Udir 1/14 i notatfeltet.

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018

Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Grunnskolen i Aust Agder - retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2018 Revidert desember 2017 Bokmål Side 1 av 6 Forskrift til opplæringslova 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret

Detaljer

Eksamensplan lokalgitt skr. eksamen hosten 2013.xlsx

Eksamensplan lokalgitt skr. eksamen hosten 2013.xlsx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programo UTP Nivå E tide dato

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark De videregående skolene i Hedmark Hamar, 18.02.2015 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/426-11 Saksbeh. Geir Solberg Tlf. 62544352 Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark Fylkessjefen for videregående

Detaljer

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 12. februar 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L)

Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L) Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L) Eksamensdato Fagkode Fagnavn Eksamensdel Starttid Sluttid Hjelpemidler 19.05.2016 APO3001 Helsefremmende arbeid Eksamen 09:00

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.9 VP-S-Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 16.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret]

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] [RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Ansvar... 3 Rammer for muntlig eksamen i Trondheim... 3 Faser i eksamensavviklingen...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN KRISTIANSLYST SKOLE RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 1.ANSVAR Rektor ved Kristianslyst skole har ansvar for organiseringen av Lokalt Gitt Eksamen (LGE)-tidligere muntlig eksamen. Rektor kan delegere

Detaljer

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten

RETNINGSLINJER. Lokalt gitt muntlig eksamen. for grunnskolene Ofoten RETNINGSLINJER Lokalt gitt muntlig eksamen for grunnskolene Ofoten Hamarøy Evenes Ballangen Narvik Tjeldsund Tysfjord Retningslinjene gjøres gjeldende for alle grunnskolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Fagkoder programfag yrkesfag Oppdatert H-2017

Fagkoder programfag yrkesfag Oppdatert H-2017 Fagkoder programfag yrkesfag Oppdatert H-2017 Fag Bygg og anleggsteknikk Vg1 Bygg og anleggsteknikk Gjelder fra: 01.08.2006 Produksjon BAT1001 337 4 S Privatister Tegning og bransjelære BAT1002 140 4 S

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Organisering av matematikk eksamen: Delprøve 1 og 2 deles ut samtidig, når delprøve 1 tas inn etter 1 time kan hjelpemiddel til delprøve 2 tas fram.

Organisering av matematikk eksamen: Delprøve 1 og 2 deles ut samtidig, når delprøve 1 tas inn etter 1 time kan hjelpemiddel til delprøve 2 tas fram. OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL VÅREN OG HØST 2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger.

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert januar 2017 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet...

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Muntlig eksamen for elever

Muntlig eksamen for elever KMA 192014 Vedlegg Dette rundskrivet erstatter rundskriv KMA 5-2014 330 i Forskrift til opplæringslova gir en del felles nasjonale retningslinjer for muntlig eleveksamen. Rundskriv Udir022014 utdyper og

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. Regler for muntlig eksamen Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.01.2016 Muntlig eksamen

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 08.12.2016 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen,

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Forord: Vadsø, 09. mai 2014 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De videregående

Detaljer