Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015"

Transkript

1 Politisk måldokument 2015/2016

2 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 2

3 Innhold Politiske prioriteringer 2015/2016 s. 6 Innledning: Verdens beste skole s. 7 A: Lik rett til opplæring s. 9 1 Rammer i opplæringer A.1.1 Offentlig oppgave s. 10 A.1.2 Fylkeskommunen og kommunen s. 10 A.1.3 Finansieringsordninger s. 10 A.1.4 Inntaksordning s. 11 A.1.5 Lovfestet rett til fagopplæring s Gratis skole A.2.1 Stipend s. 11 A.2.2 Økonomiske vilkår for lærlinger s. 11 A.2.3 Transportkostnader og rabatt på kollektivtransport s. 12 A.2.4 Læremidler og utstyr s. 12 A.2.5 Finansiering av skoleturer s. 12 A.2.6 Gratis læremateriell s. 13 A.2.7 Privat ekstraundervisning s En skole for alle A.3.1 Målformer s. 13 A.3.2 Språklig likestilling s. 13 A.3.3 Rangering av skoler s. 13 A.3.4 Allmenn rett til videregående opplæring s Internasjonalt A.4.1 Retten til utdanning s. 13 A.4.2 Internasjonalt perspektiv s. 14 A.4.3 Bistandsprosjekter i skolen s. 14 A.4.4 Bistand til utdanning s. 14 A.4.5 Elevmobilitet s. 15 A.4.6 Global ressursfordeling s. 15 A.4.7 Internasjonale avtaler s. 15 A.4.8 Internasjonale komparative undersøkelser s. 16 A.4.9 Nordisk og europeisk samarbeid s. 16 A.4.10 Ungdomspåvirkning i verden s. 16 A.4.11 Globalt perspektiv s. 16 B : En opplæring på elevenes premisser s Elevmedvirkning og elevdemokrati B.1.1 Elevdemokrati s. 18 B.1.2 Klasseråd s. 18 B.1.3 Elevtillitsvalgte s. 18 B.1.4 Elevrådet s. 18 B.1.5 Skoleutvalg s. 19 B.1.6 Formell rett til representasjon s. 19 B.1.7 Styringsgrupper for skoleutvikling s. 19 B.1.8 Ombud for elever og lærlinger s. 19 B.1.9 Skolemiljøutvalg s. 20 B.1.10 Planleggingsdag s. 20 B.1.11 Kontinuitet gjennom skoleåret s. 20 B.1.12 Kontigent for elevorganisasjoner s. 20 B.1.13 Skoleleders rolle i elevdemokratiet s. 20 B.1.14 Elevmedvirkning ved ansettelse av pedagogisk personale s. 20 B.1.15 Elevrådskontakt s. 20 B.1.16 Flerarsstrategi s. 21 B.1.17 Skoleeiers ansvar s Fleksibel skolegang B.2.1 Oppbygning av skoledagen s. 21 B.2.2 Leksehjelp s. 21 B.2.3 Fravær s. 21 B.2.4 Privatistordning s. 22 B.2.5 Aktivitetsdager s. 22 B.2.6 Bruk av inntjente midler s. 23 B.2.7 Åpne gymsaler s. 23 3

4 3 Tilpasset opplæring B.3.1 Tilpasset opplæring s. 23 B.3.2 Frihet i valg av kilder og læringsmetoder s. 23 B.3.3 Gjennomgående fokus på læreplan s. 24 B.3.4 Selvstendig studiearbeid s. 24 B.3.5 Studieplaner s. 24 B.3.6 Elever med særskilt høy måloppnåelse s Faglig innhold B.4.1 Fagvalg s. 25 B.4.2 Integrering av samisk språk, kultur og historie s. 25 B.4.3 Praktiske og estetiske fag s. 25 B.4.4 Realfag i skolen s. 25 B.4.5 Sidemål s. 25 B.4.6 Filosofiske dialoger i klasserommet s. 26 B.4.7 Personlig økonomi s. 26 B.4.8 Religion, livssyn og etikk s. 26 B.4.9 Gudstjenester i skolen s. 26 B.4.10 Kroppsøving s. 26 B.4.11 Opplæring i rus- og dopingproblematikk s. 26 B.4.12 Mobbing i læreplanen s. 27 B.4.13 Vitenskapelig metode s. 27 B.4.14 Seksualundervisning på ungdomstrinnet og videregående skole s. 27 B.4.15 Fag fra videregående på ungdomstrinnet s. 27 B.4.16 Lekser s. 27 B.4.17 Psykisk helse i grunnskolen s. 27 B.4.18 Språk s Vurdering B.5.1 Formålet med vurderingen s. 28 B.5.2 Underveisvurdering og skriftlig tilbakemelding s. 28 B.5.3 Et nytt vurderingssystem s. 28 B.5.4 Alternative eksternvurderingsformer s. 28 B.5.5 Prøveeksamen s. 29 B.5.6 Avvikling av eksamen s B.5.7 Heldagsprøveperioden s. 29 B.5.8 Varsling s. 29 B.5.9 Anonym vurdering s. 29 B.5.10 Klagerett s. 29 B.5.11 Karakter i orden og atferd s. 30 B.5.12 Karakter i barneskolen s. 30 B.5.13 Nasjonale kartleggingsprøver og offentliggjøring av resultater s Lærerens rolle i skolen B.6.1 Undervisningsevaluering s. 30 B.6.2 Pedagogisk utviklingsarbeid s. 30 B.6.3 Lærernes arbeidstid s. 31 B.6.4 Lærerlønn s. 31 B.6.5 Konfliktløsning s. 31 B.6.6 Ivaretakelse av tilpasset opplæring s. 31 B.6.7 Karriereveier for lærere s Fagopplæring B.7.1 Fagopplæring s. 31 B.7.2 Yrkesopplæringsnemndene s. 32 B.7.3 Fleksible overgangsordninger s. 32 B.7.4 Lærlingenes medbestemmelse s. 32 B.7.5 Instruktører s. 32 B.7.6 Opplæring i rettigheter s. 32 B.7.7 Dokumentasjon i vurderingen s. 33 B.7.8 Bærekraftige lønns- og arbeidsvilkår s. 33 B.7.9 Ukentlig utplasseringsordning på yrkesfag s. 33 B.7.10 Utstyrspark på yrkesfag s. 33 B.7.11 Små- og mellomstore fag s. 33 B.7.12 Engelsk på yrkesfag s. 33 B.7.13 Alternative modeller s. 34 B.7.14 Lærebedrifter s. 34 B.7.15 Prosjekt til fordypning s. 34 B.7.16 Medier og kommunikasjon som studieforberedende program s. 34

5 C : Et godt lærings- og arbeidsmiljø i skolen s Verdier i skolen C.1.1 Konkurranse som motivasjonsfaktor s. 37 C.1.2 Motivasjon s. 37 C.1.3 Likeverd s. 37 C.1.4 Personvern og rettssikkerhet s. 37 C.1.5 Livsnøytral formålsparagraf s. 37 C.1.6 Kritisk tenkning s. 38 C.1.7 Skoler som miljøfyrtårn s Fysisk arbeidsmiljø C.2.1 Arbeidsmiljøloven s. 38 C.2.2 Fysiske arbeidsforhold s. 38 C.2.3 Universell utforming s. 38 C.2.4 Skolebygningen s. 39 C.2.5 Skolens størrelse og beliggenhet s. 39 C.2.6 Tobakk på skolen s. 39 C.2.7 Tilsyn med elevenes skolemiljø s. 39 C.2.8 Mat i skolen s IKT i skolen C.3.1 IKT-utstyr s. 40 C.3.2 Internett som kommunikasjonsverktøy s. 40 C.3.3 Evaluering av IKT-bruk s. 40 C.3.4 Digitalisering av skolen s. 40 C.3.5 Modernisering av skolen s. 41 C.3.6 Digitalisering av trykksaker s. 41 C.3.7 Finansiering av digitale læremidler s. 41 C.4.8 PPT i læretiden s. 42 C.4.9 Evaluering for skoleutvikling s. 42 C.4.10 Lærlingeklausul s Lærerutdanningen C.5.1 Lærerutdanning s. 43 C.5.2 Opptakskrav til lærerutdanningen s. 43 C.5.3 Relevant yrkeserfaring s. 43 C.5.4 Etterutdanning s. 43 C.5.5 Veiledere i bedrift s. 44 C.5.6 Læreroppsigelser s. 44 C.5.7 Kvaliteten på undervisningen s. 44 C.5.8 Skoleledere s Elevenes trivsel C.6.1 Elevenes rettsikkerhet s. 44 C.6.2 Psykososialt skolemiljø s. 45 C.6.3 Skolehelsetjeneste s. 45 C.6.4 Velferdstiltak s. 46 C.6.5 Rådgivningstjenesten s. 46 C.6.6 Partnerskap for karriereveiledning s. 47 C.6.7 Yrkes- og utdanningsrådgiving s. 47 C.6.8 Sosialpedagogisk rådgivning s. 47 C.6.9 Regionale og nasjonale rådgivingssentre s. 48 C.6.10 Hospiteringsordningen s. 48 C.6.11 Psykolog i skolen s. 48 C.6.12 Rettighetstjeneste s. 48 D : En fremtidsrettet skole s Læringsmiljø C.4.1 Klassedelingstall s. 41 C.4.2 Skolebibliotek s. 41 C.4.3 Reklame i skolen s. 41 C.4.4 Økte ressurser s. 42 C.4.5 Føring av anmerkninger s. 42 C.4.6 Ernæringstilbud s. 42 C.4.7 Tilgjengelige lærere s Utviklingen og fremtidsskolen D.1.1 Et helhetlig bilde av skolen s. 50 5

6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Fremtidens skole Etter endt grunn- og videregående utdanning skal elever delta i arbeids- og samfunnslivet. For at vi skal være rustet for den hverdagen er det essensielt at skolen følger samme utvikling som samfunnet forvørig. For at utdanningen skal være relevant må vi gi slipp på tanken om at læreren og læreboka er de eneste kildene til kunnskap, og at læring kun kan foregå innenfor klasserommets fire vegger. Ved hjelp av moderne læremidler skal skolen gi elever et innblikk i verden utenfor klasserommet. Noe så enkelt som flipped classroom kan heve kvaliteten på opplæringen og gjøre den mer internasjonalisert, men det krever at lærerene har den nødvendige kompetansen. Rollen som klasseleder må endres til å tilpasse den internasjonaliserte hverdagen vi lever i, derfor må lærerutdanningen fokusere på økt bruk av nye undervisningsmetoder. Elevorganisasjonen krever derfor at: Digitale læremidler må brukes på måter som fremmer bedre læring. Dette krever økt kompetanse hos klasseleder Lærerutdanningen må legge mer vekt på fagdidaktikk og nye undervisningsmetoder Digitale læremidler og interaktive medier skal implementeres i større grad i skolen Ved hjelp av tradisjonelle og sosiale medier skal undervisningen være mer internasjonalisert Vurdering Vi kan umulig vite at dagens vurderingssystem er det mest læringsfremmende, derfor må vi teste ut nye metoder for vurdering. Dagens form for sluttvurdering har mye å si for elevenes fremtid. Likevel ser vi at mange får en urettferdig vurdering, og at dagens eksamen, tentamen og andre smale vurderingsformer styrer undervisningen mot mer pugging og overflatelæring. Et av problemene er at elever får tre norskkarakterer. Et steg i riktig retning vil være å redusere antall karakterer i norskfaget, slik at man får én for skriftlig og én for muntlig. Egenvurdering er en viktig del av læringsprosessen som gir mer kunnskap til den enkelte elev. Derfor må egenvurdering vektlegges allerede i grunnskolen. Mye må gjøres for å sikre et rettferdig og moderne vurderingsystem som kommer elevene til gode. Elevorganisasjonen krever derfor at: Det må innføres anonym vurdering av store prøver og innleveringer for å sikre en rettferdig sluttvurdering Det må prøves ut nye vurderingsformer med formål å finne bedre alternativer til dagens eksamen Elever må ta større del vurderingen av egent arbeid fra de begynner på grunnskolen Antall karakterer i norskfaget skal endres fra tre til to - én skriftlig og én muntlig 6

7 Et team rundt eleven Det er skolens ansvar at elevene har fagkyndige personer til å ivareta trygge og læringsfremmende rammer for skolehverdagen. Personlige årsaker har i flere år være blant de største årsakene til frafall fra videregående opplæring, derfor trenger vi fagpersonell som har tid og kompetanse til å stille de vanskelige spørsmålene. I en årrekke har ungdomens helse blitt nedprioritert, og det står konsekvensvis generelt dårlig til med helsesøstre og andre ressurspersoner på skolene. Seksualundervisningen må styrkes, og opplæringen innen samliv og seksuell helse bør bli utvidet med flere timer, både på grunn- og videregående trinn. Elevorganisasjonen krever derfor at: Alle elever skal ha tilgang på en psykolog på skolen Alle skoler skal ha en sosialpedagogisk rådgivertjeneste med ett årsverk per 200. elev Det skal gjennomføres en omfattende undersøkelse på tilstanden av dagens seksualundervisning, i tråd med resultatene skal det utarbeides en tiltaksplan Alle skoler skal i samråd med elevrådet vurdere å ansette miljøarbeidere. 7

8 Innledning: Verdens beste skole Politisk måldokument blir til på Elevtinget, Elevorganisasjonens landsmøte. Her møtes representanter fra medlemsskolene til debatt om skolepolitikk på elevenes premisser. Dokumentet gir uttrykk for Elevorganisasjonens syn på utdanningspolitikk og er i sin helhet utformet av elever. Meningene det gis uttrykk for, har blitt til blant elever på Elevorganisasjonens medlemsskoler. Verdens beste skole skapes ved at alle aktører i det skolepolitiske landskapet samarbeider. Ingen form for forskning eller utdanning kan gjøre noen i stand til å forstå elevenes skolehverdag bedre enn de forstår den selv. Det er elevene som lærer eller ikke lærer, trives eller ikke trives i klasserommet, gleder eller gruer seg til friminuttene, er motiverte eller ikke for å gå på skolen om morgenen og som ser årsakene til dette i hvert enkelt tilfelle. Elevorganisasjonens tre grunnprinsipper er at skolen er for alle, den er på elevenes premisser og den har et godt læring- og arbeidsmiljø. En skole for alle innebærer at alle har rett til videregående opplæring. Denne retten må være slik at det er reell mulighet for alle elever å delta i opplæringen på lik linje. Sosial bakgrunn og økonomiske forutsetninger må ikke stå i veien for elevenes mulighet til å delta i skolen, eller for å ta de valgene som er riktige for hver enkelt. En skole på elevenes premisser innebærer at elevene skal være en likeverdig part i alle deler av opplæringen. Elevene må også få ta del i skoledemokratiet, og i avgjørelser som angår dem. Elevene sitter med unik kompetanse på det å være bruker av skolen. For å skape en så god skole som mulig er det svært viktig å lytte til dem. Et godt fysisk og psykisk lærings- og arbeidsmiljø innebærer at alle forhold ved skolen bedrer og styrker læring, helse og trivsel i den videregående skolen. Ingen elever skal føle seg utenfor fellesskapet, verken i klasserommet eller i friminuttene. De fysiske forholdene ved skolene skal være helsefremmende. Ingen elever skal bli syke av å gå på skolen. Skolebyggene må legge til rette for varierte arbeidsmetoder og dermed sikre tilpasset opplæring. I et godt læringsmiljø har både administrasjon og pedagogisk personale en aktiv holdning til pedagogikk, og tar elevene med i utvikling av arbeids- og læringsmetoder. Elevorganisasjonen ønsker å få gjennomslag for elevenes meninger både på nasjonalt og internasjonalt plan. Arbeidet for å realisere dette gjøres av elever i elevråd, fylkeslag og sentralleddet. Dette er politikk av, med og for elever. 8

9 A: Lik rett til opplæring En skole for alle Lik rett til utdanning er en grunnleggende verdi i det norske utdanningssystemet, og alle elever skal ha muligheten til en videregående opplæring dersom de ønsker det. Dersom elevene skal få muligheten til å nå de målene de ønsker, er det essensielt at opplæringen legger til rette for det. Å tilby en opplæring som sikrer at alle elevene kan nå samme mål er utfordrende. Elevenes sosiale og økonomiske bakgrunn avgjør i stor grad elevenes behov i opplæringen. At noen elever har en svak økonomisk bakgrunn eller foreldre med dårlige forutsetninger for å hjelpe dem, skal ikke gi utslag på deres mulighet til å nå de samme målene som andre. Noen elever kommer fra hjem med mange bøker i bokhyllen. Andre kommer fra hjem der man i tidlig alder lærer å gjøre praktisk arbeid. Noen elever har foresatte som har god tid til å engasjere seg i og hjelpe til med skolearbeidet, mens andre har foresatte som ikke har tid eller kompetanse til å hjelpe elevene i deres utdanningsløp. For at alle skal kunne nå målene i læreplanene er det avgjørende at slike faktorer ikke kommer i veien for elevenes mulighet til å velge det opplæringsløpet som passer dem best, eller elevenes mulighet til å yte i arbeidet med skolefag. Foreldrenes bakgrunn bør ikke få være styrende for elevenes utdanningsvalg, og forhold utenfor skolen bør ikke påvirke enkeltelevens mulighet til yte på skolen. For å nå dette målet må alle deler av skolesystemet ha realiseringen av lik rett til utdanning som et perspektiv i sitt arbeid. Økonomi skal ikke stå i veien for elevenes mulighet til å velge utdanningsløp. For at alle skal stille likt i opplæringssystemet må det være elevenes ønsker og behov som bestemmer valg av opplæringsinstitusjon og utdanningsprogram, ikke hvor mye penger man kan betale. For å sikre en gratis skole for alle er det nødvendig at Stortinget og skoleeiere prioriterer skolene i sine budsjetter. 9

10 Rammer i opplæringen A.1.1 Offentlig oppgave Skolen er en offentlig oppgave. Det offentlige er best egnet til å ivareta lik rett til utdanning og muligheten for at alle elever får den utdanning de ønsker. Private skoler med et pedagogisk alternativ kan være et supplement til den offentlige skoler, inntil det offentlige kan tilby et tilfredsstillende tilbud. Fylkeskommunen og kommunen skal ha vetorett når søknader om opprettelse av private skoler behandles. A.1.2 Fylkeskommunen og kommunen Fylkeskommunen og kommunen er best egnet til å ivareta grunnopplæringen. Dette sikrer lokal forankring og nærhet mellom elever og skoleeiere. Fylkeskommunen må også stimulere offentlige og private virksomheter til å ta inn lærlinger. Det skal ikke være kostnader for bedrifter eller andre instanser å ha lærlinger. Fylkeskommunene og kommunene må sikres tilstrekkelig med statlig tilskudd til å drive en god skole. A.1.3 Finansieringsordninger Skolene skal få overført penger fra fylkeskommunen eller kommunen etter fastsatte regler. Disse må sikre det økonomiske handlingsrommet for å drive en god skole. Det skal være opp til fylkeskommunene og kommunene i nært samarbeid med elevene å avgjøre hvilken finansieringsordning som skal være gjeldende i de ulike regionene. Dette er for å ivareta lokal handlingsfrihet og lokale tilpasninger. Andre prinsipper som skal ligge til grunn i enhver finansieringsordning er: størrelse på elevgruppe lærerens kompetanse og ansiennitet elever med spesielle behov bygningsmessige forhold behovet for kompensert elevbetaling særegne fag Stykkprisfinansiering og ordninger som setter prislapp på elever er ikke et alternativ til å gi skolene de midler de faktisk trenger for å være en god utdanningsinstitusjon. Staten må på permanent basis dekke kostnadene gratis læremidler medfører for fylkeskommunen. 10

11 A.1.4 Inntaksordning Inntaksordning skal bestemmes lokalt. Det finnes ingen nasjonal fasit for inntaksordning. Ved inntak til videregående eller høyere utdanning skal karakterer i relevante fag vektlegges mer enn karaktersnitt. A.1.5 Lovfestet rett til fagopplæring Alle elever som ønsker det, skal få tilbud om opplæring i bedrift. Det må lovfestes at elever skal få læreplass rett etter endt skolegang. Siden praksis er en uerstattelig del av fagopplæringen, bør ingen del av dette erstattes med opplæring i skole. Man ser også behovet for å senke bedrifters terskel for å ta inn elever til fagopplæring. Det er et problem at lærlinger ofte blir en kostnad for bedrifter. Derfor må arbeidsgiveravgiften på lærlinger fjernes, og lærlingtilskuddet økes. Det skal ikke være kostnader for en bedrift til andre instanser for å ha lærlinger i bedrift. Dette gjelder også eventuelle ekstrakostnader bedriften får ved å ta inn lærlinger med særskilte behov. Fylkeskommune og kommunene må sikres tilstrekkelig med statlige tilskudd for å kunne drive en god skole. 2 Gratis skole A.2.1 Stipend Elever og lærlinger skal ikke være avhengige av tilleggsjobber eller foresattes økonomi for å ta videregående utdanning. Alle elever og lærlinger skal motta et stipend som fullt ut dekker utgifter til bøker, utstyr, materiell og skyss til og fra opplæringsstedet. Det er spesielt viktig at elever som bor i fosterhjem sikres denne retten. For sosiale aktiviteter som inngår i skolehverdagen bør det også finnes gode, anonyme stipendordninger. Elever som må bo borte i forbindelse med videregående opplæring skal i tillegg motta stipend som fullt ut dekker bolig og livsopphold, samt et reisestipend som dekker minst to hjemreiser i året. Reisestipendets beløp bestemmes på bakgrunn av avstanden fra hjemplass til ny bostedsadresse anskaffet i forbindelse med skole/lærlingarbeid. All studiestøtte må justeres i tråd med prisstigningen i samfunnet. Stipendet skal utbetales også i siste måneden i skoleåret. Utstyrsstipendet må økes. Dette er spesielt viktig på yrkesrettede linjer og studiespesialiserende med andre spesielle programfag, hvor dagens stipendsatser ikke er tilstrekkelige. A.2.2 Økonomiske vilkår for lærlinger Lærlingers utdanning må fullfinansieres på lik linje med utdanning i skole. Dersom lærlingers lønn ikke strekker til, skal det gis stipend slik at utgifter til utdanning og livsopphold blir dekket. Jobb samtidig med utdanningen skal ikke føre til lavere studiestøtte. 11

12 Det er uakseptabelt at lærlinger skal betale skatt mens de fremdeles er under utdanning. Lærlinger skal også ha samme rabatter ved bruk av kollektive transporttilbud som andre elever eller studenter under opplæring. A.2.3 Transportkostnader og rabatt på kollektivtransport Både elever og lærlinger skal få 75 % rabatt på alle reiser med offentlige transportmidler. Dette skal også gjelde private aktører som kjører i det offentliges stedfortred. Distanse skal ikke ha noen betydning for rabatten. Rabatten skal gjelde hele kalenderåret. Gyldig studiebevis er grunnlag nok for å få rabatten. Månedskort for elever og studenter skal maksimalt koste 200 kroner og gjelde for hele landet. I dag får elever som bor utenfor en sone på seks kilometer dekket transportkostnader til og fra skolen. Fylker kan i dag få dispensasjon fra denne regelen. Dispensasjonen skal fjernes og sonen bør minskes til tre kilometer. Elever har krav på tilstrekkelig med kollektive transportmidler, slik at de kan transporteres til og fra skolen på en naturlig og trygg måte. Elever som veksler mellom separerte foresattes husstander skal ha det samme tilbudet fra begge husstander. A.2.4 Læremidler og utstyr Den norske skolen skal være gratis. For å sikre at alle elever skal ha lik mulighet til en videregående opplæring, kan det ikke være egenbetalinger for elevene. Dette inkluderer også privatistordningen. Alle kostnader til læremidler skal dekkes gjennom et eget rammetilskudd til fylkeskommunen. På denne måten vil elevenes utgifter bli redusert, samtidig som store kostnader ved enkelte utdanningsprogram ikke vil stoppe elevene fra å velge ønsket utdanningsprogram. Det er uheldig at elever må bruke utstyrsstipendet fra fylkeskommunen til leie av PC for skolebruk. Læremidler skal foreligge i alle fag til skolestart. Får man ikke læremidler i tide og dette går ut over undervisningen, skal eleven kreve undervisning til man har tatt igjen tapt undervisning. Verdikort er den beste løsningen for å få gratis læremidler og utstyr. A.2.5 Finansiering av skoleturer Turer i regi av skolen skal ikke finansieres av elevbetaling, men som helhet av dugnadsarbeid, eventuelt av øremerkede midler til klasseturer i regi av skolen. Det skal finnes en nasjonal pengepott for eksursjoner. Klasser skal kunne søke om penger fra denne i samråd med lærer. Ekskursjoner kan fullfinansieres eller delfinansieres. Ved delfinansiering skal det resterende beløpet bli dekket av dugnad eller tilsvarende. 12

13 A.2.6 Gratis læremateriell Yrkesfagselever fortjener en trygg og sikker skolehverdag. Derfor skal det være gratis arbeidstøy og gratis verne/sikkerhetsutstyr for alle yrkesfagselever ved norske vgs. A.2.7 Privat ekstraundervisning Privat ekstraundervisning er et tilbud flere og flere elever betaler for. Det er positivt at elever ønsker å tilegne seg mer kunnskap, men det er galt om elever blir avhengige av en egenfinansiert undervisning. Dette fører til økte forskjeller, og hemmer opplæringen til de som ikke kan benytte seg av tilbudet. Skolen må tilby all nødvendig undervisning, samt sørge for at alle elever skal få muligheten til ekstra hjelp ved behov. 3 En skole for alle A.3.1 Målformer Alle lærebøker skal foreligge på begge målformene, samt samisk, til samme tid og pris. Språkdelte bøker er uheldig. Alle elever skal fritt kunne velge sitt hovedmål. Skolens økonomi skal ikke stå i veien for at elevene får lærebøker på valgt hovedmål. A.3.2 Språklig likebehandling Elever med minoritetsbakgrunn skal sikres tilrettelagt språkopplæring slik at språket ikke blir et hinder for å benytte utdanningstilbudet. Elever med minoritetsbakgrunn må sikres rett til fullverdig opplæring i sitt morsmål om de ønsker det. A.3.3 Rangering av skoler Offentlig rangering av skoler forsterker forskjeller og vil kunne føre til en negativ utvikling. Det skal ikke lages systemer som muliggjør og legger til rette for rangering av skoler. A.3.4 Allmenn rett til videregående opplæring Retten til videregående opplæring skal gjøres allmenn og ubegrenset. Alle må få muligheten til å kunne ta videregående opplæring. Retten skal være uavhengig av hvor gammel man er, og hvor mange år man velger å bruke. Utvidet rett til videregående opplæring gir alle mulighet til å fullføre selv om man velger feil. Det gir også mulighet til å utdanne seg bredt og tverrfaglig. 4 Internasjonalt A.4.1 Retten til utdanning Lik rett til utdanning er en forutsetning for å sikre global rettferdighet uavhengig av nasjonalitet eller sosioøkonomisk bakgrunn. Målet om å forbedre lese- og skrivekyndighet i verden er et globalt ansvar. Utdanning skal være basert på demokratisk elev- og ungdomsmedvirkning, og bygge på prinsippet om lik rett til utdanning. 13

14 Utdanning er det viktigste virkemiddelet for å skape langvarig vekst og utvikling, her må Norge gå fram som et godt forbilde internasjonalt ved å øke bistanden til utdanning. Det må være fokus på relevant utdanning av høy kvalitet, fremfor bare tilgang. Respekt for nasjonal ulikhet er viktig for å sikre utdanningssystemer formet etter hvert enkelt lands behov og ønsker, og er et sentralt aspekt i utformingen av kvalitativ opplæring verden over. Arbeidet med utdanning for alle må være basert på en helhetlig tilnærming til utdanning. Dette innebærer at også uformelle læringsprosesser må anerkjennes som et viktig supplement til det formelle utdanningsløpet. Utdanningen skal ikke kun fokusere på basiskunnskaper innen lesing, skriving og regning men også stimulere til kritisk tenkning og problemløsning. A.4.2 Internasjonalt perspektiv Skolen har et ansvar for å skape bevissthet, forståelse og engasjement for globale utfordringer, slik at alle elever har forutsetninger til å ta et aktivt standpunkt i saker som angår dem. Elevene skal ha gode kunnskaper om sentrale internasjonale organisasjoner på globalt og regionalt nivå. Internasjonalisering av utdanningen med fokus på solidaritet må eksistere i praksis, og ikke bare på papiret, også i undervisningssituasjoner. Skolen skal utdanne elever til å bli verdensborgere som har et nyansert syn på verden og er bevisst på utfordringer man står overfor globalt. Den internasjonaliserte undervisningen må også fokusere på ungdom og ungdoms rolle i et globalt perspektiv. Ungdom er en ofte glemt gruppe i utviklings- og informasjonsarbeid, og må sees på som en ressurs, heller enn et problem. A.4.3 Bistandsprosjekter i skolen For å drive bistandsarbeid i skolen må et faglig opplegg ligge til grunn. Det må være et fokus på informasjon som gir et helhetlig bilde av situasjonen og tematikken rundt prosjektene. Elevene må ha mulighet til å se sammenhenger og årsaker for å forstå hvordan engasjement, solidaritet og bistandsprosjekter kan bidra til positiv utvikling. I avgjørelsen om hvilke bistandsprosjekter som skal få innpass i skolen, må elevdemokratiet veie tyngst. Videre er Elevorganisasjonen skeptiske til alle bistands- og innsamlingsprosjekter i skolen som ikke har gode prosjektoppfølgingsrutiner, mangler lokal forankring eller hvor elevdemokratiet ikke er ivaretatt. A.4.4 Bistand til utdanning Bistand til utdanning skal ikke diskriminere, men ta sikte på å inkludere marginaliserte grupper. Utdanningsbistand skal ikke gjøre ungdom til passive mottakere, men endringsaktører i eget liv. 14

15 A.4.5 Elevmobilitet Tilbud om utveksling for elevgrupper skal styrkes og utvides. Utveksling av elevgrupper bidrar til økt sosial trygghet for enkeltelever og kan føre til at flere elever benytter seg av tilbudet om utveksling. Muligheten for utveksling av elevgrupper skal være gjeldende for alle elever uavhengig av utdanningsprogram, og være et tilbud gitt av alle fylkeskommuner i Norge. Informasjon må bli gitt på ungdomsskolen, fordi det er kort søknadsfrist når man starter på videregående. Det må tilrettelegges for internasjonale impulser i skolen. Utveksling og økt mobilitet på tvers av landegrensene skal legges til rette for gjennom internasjonale avtaler. Elevorganisasjonen skal være en pådriver for å spre informasjon og veiledning om utveksling og ulike utvekslingsprogrammer. For elever som ønsker å ta et utdanningsår i utlandet bør det bli gitt mer rådgivning om skolevalg og fagvalg i utlandet for å komme lettere inn i det norske skolesystemet igjen og få godkjent året i utlandet. Om de trenger kurs for å få et utdanningsåret godkjent eller om de må ta noen eksamener, skal det opplyses om ved starten av året. Det bør bli laget en karaktertabell som lettere oversetter norske karakterer til utenlandske og omvendt. Alle elever ved yrkesfaglige linjer skal informeres om muligheten for å ta deler av opplæringen i utlandet. Det skal legges til rette for at flest mulig lærlinger kan benytte seg av tilbudet. Den Elevorganisasjonen stiller seg positiv til at utveksling fullfinansieres av EU-programmer eller liknende. Det bør legges til rette for utveksling for elever under fag- og yrkesopplæring i samme grad som studieforberedende. A.4.6 Global ressursfordeling Land i den industrialiserte del av verden har lengre tradisjon for, og større utbredelse av, gode utdanningstilbud som er tilgjengelig for alle. Ressurssterke og industrialiserte land har et felles ansvar for å bidra til et bedre og mer tilgjengelig utdanningstilbud i utviklingsland. Utdanning er det viktigste virkemiddelet for å skape langvarig vekst og utvikling. Norge må gå foran som et godt forbilde internasjonalt og øke bistanden til utdanning. A.4.7 Internasjonale avtaler Internasjonale avtaler som legger til rette for økt samarbeid om en bedre utdanning er positivt, og det er viktig at ungdom, både i Norge og resten av verden, har mulighet til å påvirke disse. Internasjonale avtaler skal foretas i åpne demokratiske fora og i tråd med ordinære demokratiske prinsipper. 15

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer