Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevhefte Skoleåret 2010/2011"

Transkript

1 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt over ansatte 7. Råd og utvalg 7. Generelle, nyttige opplysninger 9. Skolereglementet 15. Skoleruta 16. Svarslipp. Skal underskrives og innleveres 17. Regler for bruk av Nord-Trøndelag fylkeskommunes IT-nettverk. Skal underskrives og innleveres

2 Grong videregående skole der mennesker møtes og drømmer blir til 2 VELKOMMEN til Grong videregående skole (GVS) Kråangken Jåarhkeskuvle (sør- samisk) skoleåret 2010/2011 Dette informasjonsheftet er laget for alle skolens elever. Her har vi tatt med de opplysningene som vi mener er viktigst for deg i begynnelsen. Antall elever ved skolen : ca 300 Antall ansatte: ca 80 GVS er en kombinert skole. Det betyr at det gis opplæring både i yrkesretta utdanningsprogram og utdanningsprogram som gir generell/spesiell studiekompetanse. Skolen har 9 utdanningsprogram, studiespesialisering, idrettsfag, helse- og sosialfag, elektrofag, design og håndverk, bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag, service og samferdsel og naturbruk som også innbefatter landslinje for sportsfiske som næring og hobby. Alle elever er garantert 3-årsløp i skole eller i skole og arbeidsliv. Du kan nå helt til topps via universitet/ høgskoler uansett hvilken studieretning du velger, dersom du ønsker det. Opplæringa gir studiekompetanse og/eller yrkeskompetanse. Skoledagen er definert til tidsrommet mellom kl og Innimellom timer til undervisning kan det ligge studietimer. I slike timer kan elevene sitte i ro og mak på bibliotek/klasserom med arbeid. På denne måten kan heimarbeidet reduseres noe. Ta deg god tid til å lese skolereglementet i dette heftet. Vær spesielt oppmerksom på at fraværet må være et minimum. For stort fravær i en termin kan resultere i at grunnlaget blir for svakt til å gi terminkarakter. Dette kan igjen føre til at du ikke får standpunktkarakter. Mangler du standpunktkarakter i et fag, får du ikke gå opp til eksamen i dette faget, og du har ikke fullført skoleåret. Følg retningslinjene som er angitt i skolereglementet, og du vil føle deg tryggere i skolesamfunnet. Velkommen til skolen vår og lykke til med skolegangen! Torbjørn Østerås Rektor

3 INFORMASJON til nye elever ved Grong videregående skole. 3 HISTORIE Skolen ble opprettet i Bygningene ble fullstendig ferdige og tatt i bruk av alle elever til skolestart høsten De første klassene tok bygget i bruk høsten I 1995 tok skolen i bruk nytt tilbygg som bl.a. inneholder bibliotek, naturfaglaboratorium, auditorium og EDB-rom. Skolen leier også ut kontorlokaler i INbygget. UNDERVISNINGSTILBUD og andre aktiviteter: Skolen har 9 utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering BY DH EL HS ID NA RM SS ST Ved studieforberedende: - VG1 studiespesialisering - VG2 studiespesialisering - VG3 studiespesialisering - VG3 påbygging til generell studiekompetanse Ved ID: - VG1 idrettsfag - VG2 idrettsfag - VG3 idrettsfag Ved HS: - VG1 helse- og sosialfag - VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag - VG2 helsearbeiderfag Ved EL: - VG1 elektrofag - VG2 elenegri Ved BY: - VG1 bygg- og anleggsteknikk - VG2 byggteknikk Ved DH: - VG1 design og håndverk - VG2 design og duedtie

4 4 Ved RM - VG1 restaurant- og matfag - VG2 kokk- og servitørfag - VG2 matfag Ved NA - VG1 naturbruk - VG2 landbruk og gartnernæring - VG2 heste- og hovslagerfaget - VG2 reindriftsfaget - VG1 sportsfiske som næring og hobby - VG2 sportsfiske som næring og hobby - VG3 sportsfiske som næring og hobby Ved SS - VG1 service og samferdsel - VG2 IKT- servicefag I tillegg har skolen: - Ressurssenter som tilbyr kurs og medvirker til en positiv utvikling av Namdalsregionen - Elevbedrifter - Egen kjøreskole SKOLENS ANSATTE Rektor Torbjørn Østerås. Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder og har ansvar for skolens utvikling, økonomi og daglige drift. Assisterende rektor/ pedagogisk leder Driftsleder Ann-Mari Haugen. Assisterende rektor skal hjelpe rektor i arbeidet med den daglige ledelse av skolen og overtar rektors funksjoner i dennes fravær. Ansvar for eksamen. Eli-Anita Sørensen Leder for andre ansatte (ikke lærere), kjøreskolen, skoleskyss mm Avdelingsledere Evy Grande Brauten (NA og RM) Oddbjørg Kjølstad Grande (ST og ID) Torbjørn Strøm (BY, DH, EL, HS og SS) Kurs- og utviklingsleder Karriereveileder Sosialpedagogisk rådgiver Oppfølgingstjenesten (OT) Gro Madla Harald Berg Guri Amdal Gro Madla Følger opp elever som har rett på skolegang, men som av ulike grunner ikke er i skolen

5 Pedagogisk rådgiver Brit Formo med ansvar for spes.ped. 5 PP-tjenesten Helsesøster Vaktmester Renholdere Kantinedriver Bibliotekar Kontorpersonale Kjøreskolelærer PP-tjenesten for Indre Namdal. Helsesøster i Grong kommune. Kontordag på skolen. Se oppslag. Vaktmester I, Jan Ragnar Forsbakk Vaktmester II, Kåre Berg Marit Vold, Jori Løvås, Ann-Hege Mjøsund, Torun Tønne og Kåre Berg Kristin Aasvold Lena Formo Tove E. Fossland, Eli-Anita Sørensen og Aina Stuenes (praksiskandidat) Geir Grannes og Per Karstein Saur OVERSIKT OVER ANSATTE Navn AMDAL, Guri S. BERG, Harald Berg, Ingeborg Berg, Kåre BRAUTEN, Evy Grande Brekk, Arnstein Bruvoll, Torstein Engum Bøhle, Kristin Dehus-Deutsch, Ursula Domås Jenny K. Dunfjeld, Sigbjørn Forsbakk, Emil Eide, Anders Engum,Bernt Frode Finseth, Hilde Spesielt arbeidsområde Sos.ped. rådgiver/ Rådgiver/karriereveileder, Vaktmester II Avd.-leder, NA og RM Perm og elevassistent Kurs- og utviklingsavdeling IKT-lærling /Systemansvarlig Vernepleier Fjerstad, Morten Formo, Brit Formo, Lena Forsbakk, Jan R. Fossland, Tove E. Gartland, Kirsten GRANDE, Oddbjørg Kjølstad Grannes, Geir Grindberg, Randi K. Grong, Tore Guddingsmo, Åge HAUGEN, Ann-Mari Haugum, Gunnar Hånes, Turid Johansen, Knut Bjørnar Jonsson, Thomas Kjerkol, Asle Kjøglum, Edel Kjøglum, Helen Ped. rådgiver Bibliotekar/ undervisnig Vaktmester I Saksbehandler Prosjekt Avd.leder, ST og ID Kjøreskolelærer Ped.leder, ass. rektor Seniorarbeider Prøvevakt / assistent

6 Kristiansen, Marianne Kvarving, Susan Langen, Arve Løvli, Sverre Løvmo, Vegard Løvås, Jori MADLA, Gro Melgård, Kjell Mjøsund, Ann Hege Moa, Guri Moe, Sissel MOEN, Kurt Myrvold, Guro Holtmoen Myrvang, Bjørn Mølnvik, Bernt Fridtjof Nyås, Inger-Lise Padron, Manuel Polle, Hellen Rognerud, Christer Rønning, John-Steinar Sagmo, Ingunn Saugen, Ivar Saur, Per Kristian Renhold Kurs- og utv.l. OT, Undervisn. Renhold Økonomi og elevassistent. Systemansvarlig Kjøreskolelærer Scwartz, Anders Seem, Johanna Sjursen, Jarl Espen Skogaker, Jan-Erik Smith, Martin STRØM, Torbjørn Stuenes, Aina SØRENSEN, Eli-Anita Tyldum, Isak Tønne, Torun Irene Vekterli, Alfhild Velde Håvard Viem, Øystein Nordheim -Viken, Hege Vold, Marit Wegg, Pål Kristiansen Willgohs, Ingrid Østborg, Kjell Østerås, Johannes ØSTERÅS, Torbjørn Elevassistent INR Avd.leder, BY, DH, EL, HS, SS Praksiskanditat ktr Driftsleder/ Sekretær Renhold Elevassistent IN-Regionråd Renhold Prosjekt/ Rektor 6 Ved skolestart høsten 2011 er det totalt 80 ansatte.

7 7 RÅD OG UTVALG. Skoleutvalget Skoleutvalget er skolens styre og består av 9 medlemmer, 5 politikere, 2 av skolens ansatte og 2 elever. Rektor er skoleutvalgets saksbehandler og sekretær. Elevrådet Elevrådet består av medlemmer valgt blant tillitselevene fra hver klasse. Rådets oppgave er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen. GENERELLE, NYTTIGE OPPLYSNINGER. Lån og stipend. Lenke til lånekassen: no /templates/page 5593.aspx. Slik søker elevene om stipend og lån Elever som har fått opptak og takket ja til skoleplass via VIGO går på offentlig videregående skole har ungdomsrett kan søke om stipend og lån på Lånekassens nye nettsøknad som de finner på vigo.no.. Tobakk. Grong videregående er en tobakksfri skole. De som må bruke tobakk, må gå på baksiden av byggfag. Dette gjelder også bruk av snus etter vedtak fra fylketstinget. Overtredelse medfører nedsatt adferdskarakter. Trafikkforhold. All unødig bruk av motorkjøretøy på skolens område er forbudt. Det vises til skilting. Biler parkeres på parkeringsplassene. Uaktsom kjøring anmeldes. Oppslagstavler/Informasjonsskjermer. De finnes i hallen, på biblioteket og på fellesareal nede. Oppslag av generell interesse finner du på informasjonsskjermene og på SKOLEINFO GVS på It`s learning. Den lille elevtavla ved inngangen brukes spesielt for viktige personlige meldinger til elevene. NB! Ekspedisjonen skal godkjenne og stemple alle oppslag før de settes opp på oppslagstavlene. Post til elever. Personlig post til elevene legges i posthyller i vestibylen, uten ansvar for skolen. Dersom du velger skolen som din elevadresse, må du sørge for at posten til deg er skikkelig adressert. Eksempel på riktig adressering: Til NN Grong videregående skole 7870 GRONG Beskjed til elevene. Kun viktige beskjeder tas i mot over telefonen i ekspedisjonen.

8 Bibliotek/lesesal. På biblioteket får du låne skolebøker. Skolebiblioteket skal være et fagbibliotek for alle studieretninger på skolen, men vi har også annen faglitteratur, skjønnlitteratur, DVD-filmer, bildebøker, tegneserier og lydbøker. I tillegg finnes tidsskrifter, noe kommunal informasjon og aktuelle brosjyrer. Skolebiblioteket kan brukes som et hjelpemiddel i alle fag, enten etter eget ønske eller i samarbeid med lærer. Arbeid med prosjektoppgaver og særemne krever svært ofte bibliotekbruk. Og det kan være greit å låne med seg ei god bok eller en film å kose seg med på fritida. Den litteratur vi ikke har selv, kan vi hjelpe deg å låne inn fra andre bibliotek eller kjøpe inn etter behov. Bokdatabasen på GVS heter MikroMARC2 og er lagt ut på internett. Her kan en søke både på forfatter, tittel, ord i tittel og emne. Adressen for websøk er Du kan gå inn på skolens hjemmeside, finne bibliotek og søke derfra. Ikke alle bøkene er lagt inn i MikroMARC2, så det er lurt å ta en titt i bibliotekhyllene i tillegg. Spør bibliotekaren hvis du trenger hjelp, vi hjelper deg gjerne. Kantina. Kantina er nyrestaurert og et viktig velferdstilbud for elevene. Hvis hver enkelt holder god orden og rydder opp etter seg, blir spisepausen triveligere for alle. Kantinedriveren serverer varmrett og mye annet godt til en rimelig pris. Kontakt skole/elever/foresatte. Elever og foresatte kan kontakte kontoret og administrasjonen mellom kl Tlf: Kontaktlærere og faglærere. I undervisningen vil elevene ha flere faglærere. Kontaktlæreren og faglærerne kan bistå elevene i spørsmål som angår skolesituasjonen. Det er meget viktig at elevene oppnår god kontakt med kontaktlæreren og faglærerne. Sosialpedagogisk arbeid. Ønsker du å prate med noen utenom kontaktlærer og faglærer om hverdagen din, det være seg forhold knyttet til skole eller privat, så er sos.-ped.-rådgiver den rette personen å henvende seg til. En kan også ta kontakt med helsesøster og psykiatrisk sykepleier som har kontortid på skolen. Kontortid kunngjøres. De benytter kontoret nede ved auditoriet og kan også treffes på helsestasjonen. Helsesøster gir veiledning i helsespørsmål, bl.a. prevensjon og kan skrive ut resept på p-piller. Ellers kan du ta kontakt med den du føler du ønsker å snakke med. Karriereveiledning. Karriereveileder/rådgiver gir tilbud om studie- og yrkesorientering både til enkeltelever og grupper av elever. Han gir ellers generell orientering og veiledning om veien videre både i vg. skole og i høyere utdanning og bistår bl.a. ved valg av programfag og prosjekt til fordypning. Kontor til venstre i administrasjonsfløya. Skolebevis/busskort. I ekspedisjonen får elevene busskort og skolebevis. Skolebeviset er gyldig for skoleåret og må fornyes hvert år. Elever som bor 6 km eller mer fra skolen får også busskort utstedt i ekspedisjonen. Ta med bilde. Ungdomsbedrifter. Skolen ønsker at alle elever som ønsker det, skal få delta i ungdomsbedrifter. 8

9 ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG 9 Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1. august Reglementet er oppdatert etter lovendringer pr. 1. august FORMÅL Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi bestemmelser om elevenes rettigheter og plikter bestemmelser om orden og atferd tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker. 2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokale/stedlige påbud eller forbud. 3 RETTIGHETER a) Elevene har rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven, fylkeskommunale vedtak og gjeldende læreplaner. b) I samarbeid med gruppen/klassen og involverte lærere har elevene rett til medvirkning ved: valg av arbeids-, opplærings- og vurderingsformer/-metoder valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanene oppsett av mål, planer og gjennomføring av disse utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen c) Elevene skal være kjent med vurderingsgrunnlaget i fagene. ( Forskrift 3-1, 4. ledd) d) Eleven har rett til en oppstartsamtale om høsten og i tillegg en forberedt samtale med kontaktlærer hvert halvår om sin egen utvikling i fagene.(forskrift til opplæringsloven, 3-11,3. ledd). Samtalene skal knyttes til elevens helhetlige utvikling og de mål eleven har satt seg. Kontaktlæreren skal ha jevnlig dialog med eleven om elevens utvikling i lys av 1-1 og 1-3 i opplæringsloven. (Forskrift til opplæringsloven 3-8) Samtalene skal dokumenteres. e) Eleven har rett til å få løpende og systematisk veiledning og vurdering i hvert enkelt fag i forhold til kompetansemålene i Læreplanverket (Forskrift til opplæringsloven, 3-1 og 3-11) Det skal kunne dokumenteres at undervegsvurderingen er gitt. (Jfr. Forskrift til opplæringsloven, 3-16.) f) Dersom det er tvil om en elev kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et eller flere fag, eller dersom det er fare for at eleven får karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller atferd, skal eleven og foreldre/foresatte til elever under 18 år, få skriftlig varsel. Varslet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden eller adferd. (Jfr. Forskrift til Opplæringsloven 3.7)

10 g) Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til veiledning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette, herunder tilgang til sosial- og spesialpedagogisk tjeneste. ( 22.2 i forskrift til opplæringsloven) 10 h) Elevene har rett til yrkes- og utdanningsveiledning, jfr i forskrift til Opplæringsloven. i) Elevene har rett til å delta i skolevurdering, dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå de mål som er fastsatt for eleven/gruppen. Jf. bl.a. læreplanverkets generelle og fagspesifikke deler. j) Elevene har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgivere, skolens ledelse, evt. gjennom elevtillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f.eks. være: at læreplanene ikke følges at eleven ikke får den hjelp han/hun ber om. manglende medvirkning i planlegging mv (jf. pkt b) dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing) k) Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jf i Opplæringsloven. l) Elever og elevorganisasjoner kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden. m) Skolen skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for elevenes og elevorganisasjoners tillitsvalgte og også legge forholdene til rette for at elevene engasjeres til bevissthet og aktivitet i politiske og samfunnsmessige spørsmål. n) Elevrådsrepresentanter har rett til regelmessige møter med skoleledelsen. 4 PLIKTER a) Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. b) Som en del av egenvurderingen skal eleven skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling. ( Forskrift til opplæringsloven, 3-12) Eleven har ansvar for å møte opp og delta på arenaer som gir grunnlag for vurdering i fagene. c) Elevene plikter å delta aktivt i opplæringen i den formen den blir gitt eller avtalt, og levere pålagt arbeid til avtalt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. d) Elevene plikter å dekke utgifter til personlig utstyr som er nødvendig for å følge undervisningen, for eksempel klær og sko i forbindelse med kroppsøving og ulike programfag. Jfr. Opplæringsloven 3-1 e) Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen. f) Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jf. skadeserstatningsloven. Elevene plikter å rette seg etter særskilte regler for bruk av spesialrom. g) Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter Forvaltningslovens regler 13 13f. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring. 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring, jfr. 9A i Opplæringsloven. Det skal derfor legges vekt på å skape et miljø preget av motivasjon for læring, aktiv deltakelse og gode

11 samarbeidsformer. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. 11 a. Alle må opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre. Plaging, mobbing, trusler, vold eller annen krenkende atferd aksepteres ikke, og alle plikter å hindre at dette skjer. Ansatte som oppdager eller mistenker at elev utsettes for krenkende ord eller gjerninger, skal straks undersøke saka og varsle skoleledelsen, eventuelt selv gripe inn. Elever og foresatte som ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, skal få saka behandlet etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. b. Arbeidsvanene i videregående opplæring skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet. c. Det er viktig for trivselen at alle bidrar til god orden i hele skolen ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til hygiene og helse ivaretas. Elevene plikter å hjelpe til med å holde skoleområdet rent og ryddig. d. Det er forbudt å komme ruset til skolen. Oppbevaring og nyting av alkohol eller andre rusmidler på skolens område og andre steder der skolen driver opplæring er ikke tillatt. Tobakksbruk; røyking og bruk av snus, er ikke tillatt på skolens område. e. Det er forbudt å ha med våpen, våpenkopier og andre farlige gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre. Egne regler gjelder på skoler som har utdanningsprogram der skyting inngår. f. Det er ikke tillatt å bruke skolens nettressurser til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. g. Mobiltelefoner, PC-er og annet elektronisk utstyr må brukes slik at det ikke virker forstyrrende på opplæringen, krenkende overfor medmennesker eller på annen måte som er i strid med norsk lov. Det er straffbart å gjengi eller vise offentlig, bilder av personer uten at samtykke er gitt av den som er avbildet. Det vises for øvrig til Regler for fylkeskommunens IT-nettverk. 6 OPPMØTE OG FRAVÆR Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Elevene er forpliktet til å møte presis til opplæringa. Eleven skal selv holde oversikt over eget fravær. Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, kan føre til nedsatt karakter i orden. a. Dersom eleven er forhindret fra å møte til opplæringen eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer. b. Elevene skal uoppfordret levere egenmelding/annen dokumentasjon ved sykefravær. (Dette omfatter også egne barns sykdom. c. Skolen skal legge til rette for at elever som har stort fravær knytt til sykdom, velferd eller annet nevnt under 6g, unngår tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Dette forutsetter imidlertid interesse og innsats fra elevenes side. d. Alt fravær føres på vitnemål og kompetansebevis. Eleven/kursdeltakeren kan kreve at årsaken til fraværet føres på vedlegg til vitnemål/kompetansebevis, men er selv ansvarlig for å dokumentere årsaken til fraværet.( forskrift 3.47) e. Høyt fravær, uansett årsak, kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes halvårs- eller standpunktkarakter. Faller grunnlaget for standpunktkarakter bort, kan dette føre til at eleven ikke får gå opp til eksamen, eller at eksamen kan bli annullert. f. Skoleadministrative gjøremål og selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær.

12 g. Rektor kan gi elever fri fra opplæring i opptil 10 skoledager i løpet av et skoleår uten at disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen, dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: helse- og velferdsgrunner arbeid som tillitsvalgt politisk arbeid hjelpearbeid lovpålagt oppmøte representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske Kirke, har innenfor totalramma på 10 dager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider. Eleven skal legge fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. ( Forskrift 3.47) Ved sykefravær trengs dokumentasjon fra lege, og sykefravær kan bare strykes fra og med fjerde sykedag. Elever med funksjonsnedsetting eller kronisk sykdom kan imidlertid få strøket sykefravær fra og med første sykedag. Det gis ikke fri for ordinære feriereiser i skoletida. 12 h. Når det ved stort fravær oppstår tvil om hvorvidt en elev har sluttet ved skolen, skal skolen sende brev rekommandert vedlagt sluttmeldingsskjema. Dersom eleven ikke har returnert sluttmeldingsskjema innen en uke fra brevet er mottatt, skal saken oversendes Fylkesutdanningssjefen som kan fatte vedtak om bortvisning av eleven for resten av skoleåret. 7 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK Bruk av ikke tillatte hjelpemidler samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon anses som fusk. Det samme gjelder avskrift som innleveres som eget produkt. Dersom en elev/privatist blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig. Eleven/privatisten skal kunne forklare seg før rektor (for privatister: fylkeskommunen) evt. fatter vedtak om å annullere eksamen. Eksamen kan likevel fullføres. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklages til fylkesmannen. For elever som får eksamen annullert, faller standpunktkarakteren bort, og kandidatene kan ikke ta ny eksamen som privatist før etter ett år.. 8 KONSEKVENSER FOR ELEVER SOM BRYTER BESTEMMELSENE Brudd på ordensreglene kan føre til nedsettelse av karakterer i orden eller atferd. Brudd på reglementet kan også resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilt tiltak. Refsingstiltak vil være: påtale fra en av de tilsatte ved skolen utelukking fra klasse/gruppe for en undervisningsøkt på inntil 2 klokketimer etter faglærers avgjørelse utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilt tiltak iverksettes. Særskilte tiltak er: bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse bortvisning for resten av skoleåret i henhold til Opplæringsloven 3 8 etter vedtak i fylkeskommunen. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående opplæring etter 3 1 i samme lov.

13 Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet for oppfølgingstjenesten. Både refsingstiltak og særskilte tiltak skal dokumenteres. I tillegg til refsingstiltak eller særskilt tiltak kan skadeforvolder bli pålagt å betale erstatning, eventuelt rengjøring/istandsetting. 9 SAKSBEHANDLING Før refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha mulighet til å forklare seg. Ved særskilt tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, f.eks. hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og kontaktlærer, avdelingsleder, rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg. Særskilt tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i kapitel IV VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. For de øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans KONTAKT SKOLE/HEIM Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og heim. Foreldre/foresatte for umyndige elever har krav på formell informasjon om enkelte spesielle forhold. Dette gjelder særlig de forhold som har betydning for elevens muligheter til å nå målet med opplæringen. Selv om det forutsettes at elevene selv videreformidler aktuell informasjon til foreldre/foresatte, bør det gis omfattende skriftlig og /eller muntlig informasjon i forbindelse med foreldremøter og ellers ved spesielle saker, jfr. nedenfor. Skolen skal via sine hjemmesider gi foresatte tilgang til aktuell informasjon om skolen. Skolen skal invitere til foreldremøte minst en gang pr. år for Vg1 og Vg2-klasser, og individuelle kontaktmøter for elever på Vg1. Elev og foreldre/foresatte for umyndig elev har rett til følgende: melding om halvårsvurdering og standpunktkarakterer begrunnet varsel om fare for ikke halvårs-- eller standpunktkarakter i fag, og varsel om nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd melding ved gjentatte refsingstiltak nærmere informasjon dersom en vesentlig eller spesielt risikofylt del av opplæring/aktiviteter skal foregå utenom skolens område, herunder ekskursjoner. partsrettigheter i forbindelse med saksforberedelse, underretning og klage ved særskilt tiltak informasjon om elevens fravær informasjon om særlige problemer i forhold til opplæring/skolegang, herunder behov for spesialundervisning tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med elev og foreldre informasjon om forhold ved skolen/virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen jfr. 5 i forskrift om miljørettet helsevern. informasjon om skolens reglement

14 14 PRØVER Lærerne skal gjøre sitt beste for å koordinere plassering av skriftlige og muntlige prøver, slik at disse ikke legger unødvendig press på elevene. Det skal ikke avholdes mer enn en prøve pr. dag pr. elev og heller ikke flere enn to pr.uke. Dersom en elev ikke har møtt opp til oppsatt prøve, må flere enn to prøver pr. uke aksepteres. UTLÅN AV BØKER Bøker som elever får låne på skolen, er skolens eiendom. Ødelagte og bortkomne bøker må erstattes. GRENSESETTING Etter klassemøter og møte for elevråd og ansatte har en i fellesskap kommet fram til følgende retningslinjer for akseptabel orden og adferd: Vis hensyn! ORDENSREGLER VED GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE Grong videregående skole er en læringsarena. Dette medfører at alle må vise hensyn når det gjelder orden og adferd som blant annet innebærer: Orden Alle rydder etter seg o Husk å sette opp stolene etter siste økt på klasserommet All spising skjer på kantina All bruk avtobakk foregår på anvist plass (Etter vedtak i fylketstinget gjelder dette også snus) Adferd Vis vanlig folkeskikk Det skal være arbeidsro o Arbeidsøktene brukes til skolearbeid Gi beskjed når du ikke kan møte o Mer enn 15 min. for seint registreres som fravær

15 15 SKOLERUTA 2010/2011 Anm. Uke M Ti O To F L Anm. Uke M Ti O To F L August 2010 Januar S o m m e r Ferie S o m m e r Første skoledag etter jul S o m Planleggingsdage 16. og 17. Markadag tirsdag den d d September 2010 Februar Vinterferie d 15d Oktober 2010 Mars Høstferie Skidag onsdag mars d 23d November 2010 April Påskeferie Faglig ped Første skoledag dag 26. etter påske, tirsdag 26. april d 15d Desember 2010 Mai Siste skoledag Fri 16. og før jul 17. mai Ferie d 20d Sum dager høst: 82 Juni 2011 Alle skyggelagte felter angir fridager for elevene. Skoledager for elevene: 82 d høst..kristi himmelfartsdag 2. og fri pinsedag 13.juni Siste skoledag 23.juni Planleggingsdag 24. juni d vår. 26 s o m m e r = 190d tot. 14d Sum dager vår: 108 En planleggingsdag deles på 2 kvelder i 2.termin: Tirsdag kl Torsdag kl

16 16 1. Reglementets virkeområde IKT-Reglement 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av NTFKs dataanlegg. Med NTFKs dataanlegg menes alle fysiske komponenter (nettverk bestående av kabling, nettverkselektronikk og datamaskiner) og programvare anskaffet av eller som disponeres av NTFK. 1.2 Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til NTFKs dataanlegg, samt for bruk av programvare lisensiert av NTFK som er installert på privat utstyr. 1.3 Det kan utarbeides utfyllende regler for deler av NTFKs dataanlegg ut over rammene av dette reglement. 2. Definisjoner Brukernavn Et entydig symbolsk navn som identifiserer en bruker av dataanlegget. Passord En personlig nøkkel. Passordet må oppgis i tillegg til brukernavn for å få tilgang til en brukerkonto. Brukerkonto Kombinasjon av brukernavn og passord med tilhørende tilgangsrettigheter. Her styres en brukers definerte tilgang til én eller flere datamaskiner/systemer. Driftsansvarlig Person som er delegert myndighet til å følge opp at reglementet etterleves. NTFKs virksomheter Alle virksomheter som er underlagt Fylkestinget i Nord-Trøndelags styring, f. eks. alle videregående skoler, ulike virksomheter i Fylkets Hus i Steinkjer, kulturinstitusjoner og distriktstannlegekontorer. 3. Informasjon og oppfølging av reglementet 3.1 Bruker av NTFKs dataanlegg skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet. Underskriften på denne avtalen er å forstå som kvittering for at avtalen er lest og akseptert. 3.2 Bruker av NTFKs dataanlegg plikter til enhver tid å være kjent med det gjeldende reglement for bruk av anlegget, og med utfyllende regler gitt med hjemmel i reglementet, jfr Gjeldende lover og regler som regulerer bruken av NTFKs datatjenester er på web-adressen og på it s learning. 4. Brukernavn og passord 4.1 En brukerkonto er strengt personlig. Bruk, eller forsøk på bruk av andre brukeres brukernavn og/eller passord er strengt forbudt. 4.2 Det er forbudt å utgi seg for å være en annen person eller å opptre anonymt ved sending av elektronisk post.

17 4.3 Bruker plikter å sikre at eget passord ikke blir kjent for andre. Hvis bruker vet, eller får mistanke om, at passordet er blitt kjent for andre, plikter brukeren umiddelbart å endre sine passord. 4.4 Driftsansvarlig skal ved opprettelse av en brukerkonto sørge for at andre brukere ikke har innsyn i brukerens personlige lagringsområde. 5. Bruk av dataanlegget 5.1 Driftsansvarlig kan foreta nødvendig innsyn i alle dataområder. NTFK overvåker nettverk og systemer regelmessig for å sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer. Driftsansvarlige kan også foreta slik overvåking for å sikre stabil drift. 5.2 NTFKs dataanlegg skal brukes til faglig virksomhet, administrasjon og undervisning. Det er ikke tillatt å drive med privat kommersiell virksomhet fra noen NTFK-konto. Bruker må følge anvisning fra driftsansvarlig for bruk av dataanlegget ved knapphet på ressurser. 5.3 De programmer som er installert på NTFKs dataanlegg og som ved lisensavtale kan installeres på private maskiner, stilles til disposisjon for bruker på de lisensbetingelser som er fastsatt av rettighetshaverne. Bruker skal ikke kopiere programvare uten å ha forvisset seg om at det er tillatt etter avtale med rettighetshaver. 5.4 Brukere ved NTFK skal ikke med bruk av NTFK-eiet utstyr eller annet utstyr knyttet til NTFKs nettverk: 1. Forsøke å skaffe seg tilgang til data som ikke er beregnet på vedkommende og logge seg på tjenester som vedkommende ikke er autorisert for. Eksempler kan være omgåelse av brukergodkjenning eller andre sikkerhetssperrer på kontoer, maskiner eller nettverk 2. Foreta overvåkning av nettverket som vil fange opp data som ikke er tiltenkt brukerens 3. Utøve aktivitet som strider mot norske lover og forskrifter 4. Framsette trusler, ærekrenkelser eller utøve mobbing, samt formidle pornografisk eller rasistisk materiale. 5. Utøve aktiviteter som belaster virksomhetens nettverks-elektronikk i unødig stor grad eller reduserer ytelsen av dette. 5.5 Brukere ved NTFK skal med bruk av NTFK-eiet utstyr eller annet utstyr knyttet til NTFKs nettverk 1. Sørge for til enhver tid å ha oppdatert og aktivert antivirusprogramvare på maskinen 2. Varsle IKT driftsansvarlig eller lærer ved mistanke om brudd på reglement eller andre forhold som må kunne antas å ha negativ effekt på NTFK s nettverk 6. Avslutning av elev- /ansettelsesforhold 6.1 Den som slutter i skole eller jobb ved skoler eller andre virksomheter i NT skal rydde sin konto. Brukeren har selv ansvar for å lagre personlige data han eller hun ønsker å beholde på egnet måte. 6.2 Materiell tilhørende NFTK skal leveres tilbake. Alle kopier av programvare, dokumentasjon og data eid av eller utlånt fra NTFK, skal slettes slik at det ikke lenger er tilgjengelig for brukeren, dersom ikke annet er utrykkelig avtalt. 6.3 Driftsansvarlig vil ved avslutning av studieforhold sperre brukerkontoen for videre bruk. Kontoen slettes 3 måneder etter at skolegang eller arbeidsforhold er avsluttet. IKT-tjenesten i NTFK plikter å beholde sikkerhetskopi av data inntil 1 år etter at kontoen er slettet. 7. Virkemidler ved brudd på reglementet 7.1 Alle brudd på reglementet vil bli rapportert til virksomhetens ledelse som er ansvarlig for den videre behandling. 7.2 Bruker som bryter dette reglementet kan utestenges fra alle deler av NTFKs dataanlegg, ved at bruker og/eller maskin ikke får tilgang til NTFKs nettverk. 17

18 7.3 Brudd på regler om personvern, taushetsplikt og dette reglement vil kunne få konsekvenser for brukerens elev- eller ansettelsesforhold. Brudd på reglementet vil også kunne medføre erstatningsansvar og straffeansvar. 7.4 IKT-reglementet er del av skolereglementet for den enkelte videregående skole i Nord-Trøndelag. Brudd på IKT-reglementet betraktes som brudd på skolens regler og fører til sanksjoner på linje med brudd på øvrige ordensregler. 7.5 Mistanke om lovbrudd kan bli politianmeldt. Denne siden skal klippes ut, underskrives og leveres kontaktlæreren, innen 1. september Klipp langs stiplede linjer Grong videregående skole Kråangken Jåarhkeskuvle Skoleåret Jeg/vi har lest skolens reglement og er kjent med bestemmelsene i dette. Dato Elevens navnetrekk Foresatte (for de under 18 år)

19 Eventuelle kommentarer 19

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 VELKOMMEN Elevhefte for skoleåret 2013-2014 Telefon til skolen: 38 33 06 00 Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 Skolens hjemmeside: www.kvs.no Skolens e-plattform: https://fronter.com/kvs E-post:

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer