LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU"

Transkript

1 LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING SUOMI DANSK SVENSKA C 0 Victor Company of Japan, Limited KTH-CR-MU LCT849-00C-U

2 Utvide en verden av nydelige bilder Nyt rikholdige multimedia med JVC Innhold Først og fremst! Advarsel 3 Komme i gang Navn på alle delene 5 Grunnleggende forbindelser 7 Grunninnstillinger 9 Redigere kanaler Registrere kanaler Kop til eksterne enheter 3 La oss prøve Ha glede av det nye -apparatet! 5 / Tekst- / Video / osv. Se på 7 Se på tekst- 9 Se på videoer / DVDer Prøve de avanserte funksjonene Nyttige funksjoner 3 Ta et bilde Vise og søke i fl erbildemodus Innsovnings timer / barnesikring Akkurat slik du vil ha det Tilpasse -apparatet Avansert bildejustering Reduserer støy / Se et mer naturlig bilde Stille inn sideforholdet, osv. Når du har problemer Feilsøking Teknisk informasjon -liste Spesifikasjoner VHF/UHF Lydkomponenter Videospiller DVD-opptaker DVD-spiller Digitalt kamera Videokamera Spillkonsoll Personlig datamaskin

3 Advarsel Følg alle retningslinjene nedenfor Du må aldri sette gjenstander inn i åpningene i kabinettet! Det kan forårsake et dødelig elektrisk støt. Vær forsiktig med barn i nærheten. Strømledningen må aldri klippes over eller skades! Hvis vekselstrømspluggen ikke har riktig utforming, eller hvis strømledningen ikke er lang nok, må du bruke en passende pluggadapter eller skjøteledning. (Rådfør deg med forhandleren din.) Følg fremgangsmåten for oppsett i denne bruksanvisningen! Må bare koples til en vekselstrømkontakt med 0-40V, 50/60Hz. Ta ut strømpluggen når du går ut! Av/på-knappene på fjernkontrollen og på -apparatet kan ikke slå apparatet helt av. (Ha spesialordninger for folk som er sengeliggende.) Du kan få fl ere opplysninger om installasjon, bruk og sikkerhet fra Det må aldri plasseres noe på -apparatet! Plassering av væske, åpen ild, klær, papir osv. på -apparatet kan forårsake brann. Du må aldri prøve å reparere -apparatet selv! Dersom du ikke fi nner løsningen på problemet i Feilsøking (s. 9), må du koble fra strømledningen og ta kontakt med forhandleren. Ikke plasser fingeren mellom -en og stativet når du setter opp -en! (Kun LT-3S60AU/ WU/RU) Rådfør deg med forhandleren din Må aldri eksponeres for regn eller fuktighet! For å forhindre brann eller elektrisk støt må du alltid tillate at det kommer væske inn i enheten. Hvis -apparatet skades eller oppfører seg rart, må du slutte å bruke det med en gang! Koble fra strømledningen din og ta kontakt med forhandleren. Bakpanelet må aldri tas av! Det kan forårsake elektrisk støt. Ventilasjonshullene må aldri dekkes til! Det kan forårsake overoppheting eller brann. Vær forsiktig med LCD-panelet! Bruk en myk og tørr klut ved rengjøring. -apparatet må ikke falle! Du må ikke lene albuene på eller tillate barn å henge fra -apparatet. Det er fare for at -apparatet vil falle og forårsake skade. Hold -apparatet slik at det ikke blir riper i skjermen! Ikke berør skjermen når du bærer -apparatet. Ikke prøve å bære -apparatet på egen hånd! For å forhindre ulykker må -apparatet alltid bæres av to eller fl ere personer. Når -apparatet festes til veggen, må veggmonteringsenheten (ekstrautstyr) fra JVC brukes! Spør en kvalifisert tekniker. Se den medfølgende håndboken for fremgangsmåte ved montering. JVC påtar seg ikke noe ansvar for skade som skyldes feil montering. Volumet må ikke være for høyt når du bruker hodetelefoner! Du kan få skader på hørselen. 3 4

4 Navn på alle delene / MENU /OK P Skifter mellom - / -enheter Vise skjermmeny / stille inn Skifte kanal / side Mikrofon av Strøm på / av Bryter mellom VCR / / DVD (s. ) Skifte kanalen / siden Fjernkontrollsensor Trykk for å fjerne. Strømlampe : Lyser (Blå) : Lyser ikke LT-3S60BU/SU/AU/WU/RU LT-6S60BU/SU Belysningslampe Belysningslampen lyser mens -apparatet er på. FRONTBELYSNING (s. 6) Fjern kontaktdekslene Trykk for å fjerne. Trykk for å fjerne. Endre retningen på -apparatet Kun LT-3S60AU/WU/RU Volum Hvis dekselet ikke kan lukkes fordi det er kabler i veien, må du ikke bruke makt for å prøve å lukke det (la det stå åpent). Kople til kontakter på baksiden av -apparatet Kop til eksterne enheter (s. 3) Strøm på/av Til hodetelefoner LT-37S60BU/SU (s. 3) Trykk for å fjerne. Kontrollere tilbehør Fjernkontroll (RM-C8H) AA/R6-batterier Slik bekrefter du at -apparatet fungerer Kanalinformasjon (s. 7) Gå tilbake til Når du ser på / video Skifte sideforhold (s. 7) Slå på 3D-lyd (s. 7) Ta et bilde av skjermen (s. 3) Vise i flerbildemodus (s. 3) Når du ser på tekst- (s. 9) Sett inn batteriene Bruk to AA/R6-tørrcellebatterier. Sett inn batteriene fra -enden og sørg for at og polaritetene er riktige. Se på video osv. Til meny (s. 5) Velge og bekrefte innstillinger i menyene Til forrige kanal Til tekst- (s. 9) Skifte kort mellom tekst- og Til indeksside Når du ser på (s. 7) Når du bruker en JVC videospiller eller DVD-spiller (s. ) 5 6 Volum (s. ) Skifte kanalen / siden Når du ser på tekst- (s. 9) Holde den gjeldende siden Bokmerke sider Vise skjulte sider Forstørre teksten

5 Grunnleggende forbindelser Les brukerhåndbøkene for hver enhet nøye før du setter dem opp. Det er nødvendig å kople til en antenne for å kunne se på. Kople til gjennom andre enheter Kop til eksterne enheter (s. 3) Kople til antennen ANTENNE Kople til en video- / DVD-spiller Høyre side av baksiden Etter at tilkoplingene er gjort skal du sette støpselet inn i nettkontakten. Vær forsiktig ved innstillinger Elektrisitetskrav Strømledningen må kun kobles til vekselstrømsuttak med 0-40V, 50/60Hz. Når -apparatet festes til veggen, må veggmonteringsenheten (ekstrautstyr) brukes fra JVC brukes Spør en kvalifi sert tekniker. Se den medfølgende håndboken for fremgangsmåte ved montering. JVC påtar seg ikke noe ansvar for skade som skyldes feil montering. Krav til installasjonen Sørg for at det er god plass slik at du unngår overoppheting. 00 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Venstre side av baksiden EXT- VCR- / DVD-opptaker Høyre side av baksiden Etter at tilkoplingene er gjort skal du sette støpselet inn i nettkontakten. Kople T-V LINK-kompatible opptaksenheter til. T-V LINK Hva er T-V LINK? (s. 9) ANTENNE 7 8

6 Grunninnstillinger Angi menyspråk, installasjonssted og registrer -kanalene automatisk. Disse kanalene kan redigeres senere i Redigere kanaler (s. ). (Kanaldata på -apparatet kan sendes til en tilkoplet opptaksenhet som er kompatibel med T-V LINK.) Start Til forrige skjermbilde Avslutt Hvis JVC -logoen ikke vises eller hvis du ønsker å foreta endringer senere SÅK og KANAL SØK (s. 6) Hva er T-V LINK? Kopling av -apparatet til en T-V LINK-kompatibel enhet betyr at: Kanaler på -apparatet registreres umiddelbart på enheten. DIREKTE OPPTAK -funksjonen skal brukes. Teknisk informasjon (s. 3) T-V LINK-variasjoner T-V LINK (JVC) Q-LINK (Panasonic) Megalogic (Grundig) Data Logic (Metz) SMARTLINK (Sony) Easy Link (Philips) MENY TILBAKE >> KANAL SØK Velge et språk > LANGUAGE > LAND For side (Gul) 0 T-V LINK 4% BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CC OVERF. INNST OPPTAKSMEDIA Vises kun ved når enheten slås på for første gang. Strømknappen på fjernkontrollen kan også brukes. Velg installasjonsland Registrere kanaler automatisk CH 8 Kontroller hva som ble registrert Fullfør Hvis ACI START vises, kan du e og begynne innstillinger. (Dette vil stille inn kabelkanalene.) Hva er ACI (Automatisk kanalinstallasjon)? (s. 3) Redigere kanaler i Redigere kanaler (s. ) Ved bruk av T-V LINK Hvis FINESSE IKKE TILGJENGELIG vises: Er den T-V LINK-kompatible enheten koplet til? Er enheten slått på? Bekreft Når T-V LINK ikke brukes

7 Redigere kanaler Redigere kanalene registrert med KANAL SØK i Grunninnstillinger (s. 9). Til forrige skjermbilde Avslutt Når du kommer fra Grunninnstillinger (s. 9) skal du hoppe til Vise menylinjen Velg OPPSETT T-V LINK OPPSETT KANAL SØK REDIGER/MANUELL SÅK DEKODER() COMPONENT VALG INNGANGSVALG HDMI INNSTILLINGER OVERF. INNST OPPTAKSMEDIA OPPSETT Velg REDIGER/MANUELL Velg en rad 0 BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CC Rediger Bekreft innstillingene Fullfør Hvis FINESSE IKKE TILGJENGELIG vises: Er den T-V LINKkompatible enheten koplet til? Er enheten slått på? T-V LINK (s. 9) Ved bruk av T-V LINK Når T-V LINK ikke brukes Flytte en kanals posisjon FLYTT Redigere et kanalnavn Sett inn en kanal SETT INN Slett en kanal SLETT Registrere en ny kanal MANUELL Start Velg et mål Fullfør Start flytt ut 0 >MANUELL BBC CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC Angi et kanalnavn BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC A CC CC CC BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC ** CC CC CH (B/G) CC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CH 3 angir første tegn 0 >MANUELL >MANUELL kolonne Start Velg en CH / CC Skriv et tall Slett Start Angi CH / CC-liste (s. 33) Starte kanalsøk Fra høye frekvenser eller Fra lave frekvenser Trykk om nødvendig på for å endre kringkastingssystem. Kringkastingssystemer som kan mottas (s. 3) 0 BBC CH CH CH 4 CH 5 CH 3 CC CC CC 0 BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC M CC CC CC BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CC BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC JVC CC CC CC CC CH (B/G) CC CH (I) LISTE M6 MBC MCM MDR MOVIE M M3 flytt inn Ved valg av et forhåndsgitt navn fra LISTEN Ved manuell navngivning av en kanal Juster Fininnstililng av bilde Fininnstilling av lyd / 4 Angi et ststem angi kolonne Mottar kringkastingssignalet. Automatisk søk starter og nærmest frekvens importeres. Gjenta trinnene ovenfor inntil den ønskede kanalen vises

8 Kop til eksterne enheter Du kan kople mange forskjellige enheter til bakpanelet på -apparatet. Les brukerhåndbøkene for hver enhet før du setter dem opp. (Forbindelseskabler følger ikke med dette -apparatet.) Satellittsending / Digital kringkastingsmottaker (V) PC Kontroller for PC-kompatibilitet Teknisk informasjon (s. 3) VCR- / DVD-opptaker (T-V LINK-kompatibel) Spillkonsoll Videokamera DVD-spiller Forsterker (H) Til EXT-3 H/V (PC-INN) Hodetelefon Hodetelefon (H) (Pr) (H) (H) (V) (Y) (Pb) (V) (V) PC IN EXT- (T-V LINK) EXT-3 AUDIO OUT 3 4 ANTENNE EXT-5 (HDMI) VCR- / DVD / andre enheter : signalretning DVD-spiller (HDMI-kompatibel) Kople til ldvi-enheter (s. 3) T-V LINK (s. 9) EXT- Utgang Inngang Sammensatt Sammensatt signal / signal RGB / S-VEO Lyd V / H Lyd V / H Bruk S-VEO S-IN (s. ) Utgang Sammensatt signal Lyd V / H T-V LINK EXT-3 Utgang Utgang LYDUTGANG Lytte på på eksterne høyttalere Utgang Lyd V / H Se på DVDer Inngang Sammensatt signal (s. 34) Lyd V / H COMPONENT VALG (s. 6) EXT-5 Utgang Se på video Kopiere videoer med T-V LINK Inngang Sammensatt signal / RGB / S-VEO Lyd V / H Bruk S-VEO S-IN (s. ) Velg kopieringskilder KOPIERING (s. ) Kople til en dekoder DEKODER () (s. 6) Se på video Inngang Sammensatt signal / S-VE0 Lyd V / H Kople til HDMI-enheter Inngang HDMI-signal (s. 34) HDMI-INNSTILLING (s. 6) VIKTIG! KLARGJØRE BRUKE INNSTILLINGER OBLEMER?

9 Ha glede av det nye -apparatet! SØK 7 -modus Se på Tekstmodus Vise kanalinformasjon Endre sideforhold Lytte på 3D-lyd Registrere favorittkanaler - og tekst-modus SØK 9 Se på tekst- Forstørre teksten Til indekssiden Holde den gjeldende siden Skifte kort mellom tekst- og Bokmerke favorittsider SØK Se på videoer / DVDer Se på høykvalitetsvideo (S-VEO) Sett navn på tilkoplede enheter Kopiere videoer Personlige preferanser Justere bildet Justere lyden 5 6 BILDE SØK 5 Standardinnstillinger (kanalinnstillinger / anti-brenning, osv.) Avanserte innstillinger (innsovnings timer / barnesikring, osv.)

10 Se på Demp Merknad Ta ut strømpluggen for å slå -apparatet helt av. Grunnleggende handlinger med sideknappene Slå på strømmen Skifte P kanalen Volum Volum Slå på strømmen Den blå strømlampen på -apparatet lyser Trykk på nytt for å slå skjermen av og sette -apparatet i ventemodus. Velg en kanal Flytt opp eller ned en kanal opp ned Skift mellom stereo / mono / tospråklig sending STEREO / ( s. 6) Til forrige kanal / MENU /OK P Kanalinformasjon og klokke INFORMASJON Endre sideforhold ZOOM Nyt ambient lyd 3D LYD Registrere en kanal på en knapp FORITTKANAL Mens kanalen vises 7 8 LISTE ZOOM FORITT INNSTILLING BBC Velg en side Velg og vis en kanal MATISK REGULÆR PANORAMIC 4:9 ZOOM 6:9 ZOOM 6:9 ZOOM UNDER TEKST MAKS 3D LYD HØY LISTE BBC Kanaler som Kanalinformasjon er registrert i Grunninnstillinger : 00 Tidspunkt (hvis tekst- er blitt vist) vises her. (Ingen indikasjon) VELG - 4? Hold nede i 3 sekunder Hent frem favorittkanalen FORITT -4? HØY L 6 : 9 ZOOM : For stereolyd : For stereolyd (lår lyden forvrenges i HØY-modus) MONO : For monolyd (emulerer stereolik lyd) Flytt bildet med eller mens denne linjen viese : Slår av 3D LYD Trykke på nummeret for å registrere den på Trykk på nummeret du registrerte slett LAGRET Kontroller dine favorittkanaler Trykk på og bekreft at kanalene du har registrert har en ved siden av seg Slett en favorittkanal MENY FINESSER FORITT INNSTILLING vis FORITT INNSTILLING Når det står på vil sideforholdet være innstillingen i 4:3 ASPEKT (s. 7). Sideforholdet vil endres automatisk når det mottas informasjon om dette Ikke tilgjengelig i PC-modus / 0i (5i) / 70p (750p)-signaler BBC Blir borte etter et par sekunder Tilpasninger (s. 6) av bildet i en favorittkanal lagres også.

11 Se på tekst- Dette -apparatet kan vise -sendinger og tekst- på samme kanal i to vinduer. Bokmerke din favorittside LISTEMODUS 3 4 Tast inn ønsket sidenummer for tekst-tv Vis undersider Vis listen med dine favoritter Flytt opp eller ned en side opp ned Når du ser på TEKST (RØD) (GRØNN) (GUL) (BLÅ) Velg en farget knapp å lagre siden på Angi nummeret på siden du vil lagre Lagre til underside... TEKST Hente frem din favorittside Trykk på den fargede knappen som i trinn Holde den gjeldende siden HOLD Vise skjulte sider VIS Forstørre teksten STØRRELSE Til indekssiden INDEKS Skift fra tekst- til en kort stund BRYT Holde den gjeldende siden Frigi Trykk på på nytt Vise skjult informasjon (svar på spørrekonkurranser osv.) Doble størrelsen på den viste teksten Går tilbake til side 00 eller en side angitt tidligere La den gjeldende siden åpen mens du skifter til å se på Nyttig når du kjører et sidesøk. 9 0

12 Se på videoer / DVDer Til Bruke videospilleren (DVD) 3 Velg videokilden E VCR Kjør den tilkoplede enheten og spill en video * ( 0) E E E3 E4 E5 * : Vises bare når er registrert som en kanal. Bruke JVC-videospillere og andre enheter DVD-spillere F.eks. for EXT- Videospillere og DVD-opptakere Slå på enheten Velg en kanal (videospillermodus) Ta opp / Vis DVD-toppmenyen Velg et kapittel (DVD-modus) PC Spole tilbake / Spille / Raskt fremover Stopp / Pause Noen modeller JVC-enheter kan ikke brukes med denne fjernkontrollen. Rediger navnene på tilkoplede enheter LISTE Sett opp kopiering på KOPIERING Avanserte funksjoner > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 Vise menylinjen Velg OPPSETT KOPIERING KOPIERING KOPIERING KOPIERING LISTE VHS S-VHS DVC CAM SAT STB GAME DVD DVR OPPSETT Velg den EXT som er tilkoplet S-VEO Avbryt denne modusen Trykk på inn på nytt Velg en EXT å tilordne et navn til Velg et navn fra listen Slett navnet Velg pilen Velg det blanke mellomrommet > INNGANGSVALG EXT- EXT-5 Velge INNGANGSVALG OPPSETT KANAL SØK REDIGER/MANUELL SÅK DEKODER() COMPONENT VALG INNGANGSVALG HDMI INNSTILLINGER Still in S-VEO-modus > INNGANGSVALG EXT- EXT-5 > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 > INNGANGSVALG EXT- DVD EXT-3 KOPIERING y KOPIERING Vis navnelisten KOPIERING KOPIERING Velg kopieringskilden LISTE VHS S-VHS DVC CAM SAT STB GAME DVD DVR Skift til S-VEOinngangen S-IN Enhetsvalgskjermbildet vil skifte fra E til S.

13 Nyttige funksjoner Ta bilder av skjermen FRYS Se på i flerebildemodus FLERBILDE Avbryt Trykk på på nytt, eller skift kanal Gjeldende program Stillbilde Ikke tilgjengelig når UNDERBILDE vises, eller når i PC-modus. Du kan ikke lagre eller eksportere bildet. Velge går tilbake til normal visning Ikke tilgjengelig i PC-modus. Se på i dobbeltbildemodus Du kan for eksempel se på og video samtidig. Hoved Velge antall skjermbilder Skifte mellom lydkilder Sekundær Hoved Bare den valgte rammen har et bevegelig bilde. Flytt opp eller ned en side (For signaler med bredt sideforhold) Hoved Skifte kanalen (Hoved) (Sekundær) Velg en kanal i -skjermsmodus Alle registrerte kanaler vises som stillbilder. se Ikke tilgjengelig for EXT-5-inngangen. Sekundær en kanal Angi et tidspunkt for når -apparatet skal slå seg selv av INNSOVNINGS TIMER Stopp barn fra å se på spesifikke kanaler BARNESIKRING FINESSER INNSOVNINGS TIMER BARNESIKRING VISNING BLÅ BAKGRUNN FORITT INNSTILLING FRONTBELYSNING > INNSOVNINGS TIMER FINESSER INNSOVNINGS TIMER BARNESIKRING VISNING BLÅ BAKGRUNN FORITT INNSTILLING FRONTBELYSNING >> SETT INN NR. > BARNESIKRING 0 FUNKSJONER FINESSER TYPE A LYS Avbryt Angi tiden til 0 i trinn 4 Gjenværende tid Du kan bekrefte den gjenværende tiden i trinn 4, etter at du har gjentatt denne prosessen. Etter trinn og ovenfor TYPE A LYS BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CC > BARNESIKRING 0 BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC Frigjøre en kanal Trykk på på nytt i trinn 6 Vise en låst kanal FINESSER INNSOVNINGS TIMER en tid i minutter BARNESIKRING angi et NR. (et hemmelig tall du er selv) til kolonne en kanal å låse Lås flere kanaler Gjenta trinn 5 og 6 Bruk talltastene til å angi kanalnummer. Når vises trykker du på og angir et NR.. (Hvis du har glemt NR., kan du sjekke det i trinn 4.)

14 Tilpasse -apparatet Til forrige skjermbilde Avslutt Menyen blir borte etter ett minutt med inaktivitet. 3 4 Vise menylinjen Velg en meny Velg et punkt Justerer / konfi gurere justere / e Ved justering med skyveskinnen Flytt Ved valg fra forhåndsinnstillinger Punktet vil skifte. Noen punkter har undermenyer. BILDE LYD FINESSER OPPSETT BILDE BILDE MODUS LYS- KONTRAST LYS- SKARPHET FARGE KULØR FARGE TEMP. FINESSER Funksjoner BILDE BILDE MODUS LYS- KONTRAST LYS- SKARPHET FARGE KULØR FARGE TEMP. FINESSER justere BILDE Den valgte menyens tittel STANDARD KJØLIG STANDARD KJØLIG Undermeny Justeringer / konfigurasjoner Meny Element Justeringer / konfigurasjoner 5 6 BILDE LYD FINESSER OPPSETT BILDE MODUS Bildemodus (LYS / STANDARD / DEMPET) LYS- Baklysets lysstyrke (Mørkere Lysere) KONTRAST Kontrast (Lavere Høyere) LYS- Lysstyrke (Mørkere Lysere) SKARPHET Skarphet (Mykere Skarpere) FARGE Farge (Lysere Dypere) KULØR Fargetone (Rødlig Grønnlig) FARGE TEMP. Fargetemperatur (VARM / NORMAL / KJØLIG) FINESSER Finere bildejusteringer (s. 7) STEREO / I II Modus / Språk ( : STEREO / : MONO / : SUB / : SUB) BASS Lave toner (Svakere Sterkere) DISKANT Høye toner (Svakere Sterkere) BALANSE Høyttalerbalanse (Venstre Sterkere Høyre Sterkere) 3D LYD A.H.B. BBE * Miljønivå (HØY / L / MONO / ) Understrek basslyden ( / ) Lydforbedringsteknologi ( / ) INNSOVNINGS TIMER Tidsur for å slå av -apparatet (s. 4) BARNESIKRING Stopp barn fra å se på spesifikke kanaler (s. 4) VISNING BLÅ BAKGRUNN Format for visning av kanalnummer (TYPE A / TYPE B / TYPE C / TYPE D) Viser det blå skjermbildet og demper lyden når signalet er svakt eller fraværende ( / ) FORITT INNSTILLING Slett innstillingene for favorittkanal (s. 7) FRONTBELYSNING Tenner belysningslampen (s. 5) mens -apparatet er på (LYS / DEMPET / ) KANAL SØK Velg installasjonsland, registrer kanalene automatisk (s. 0, ) REDIGER / MANUELL Endre de registrerte kanalene eller legge til nye (s. ) SÅK Velg et språk for skjermmenyene (s. 0, ) DEKODER() COMPONENT VALG For når tilkoplet videospiller med T-V LINK ( / ) Endrer -inngangen til når komponentsignalet er koblet til (/) (Ikke tilgjengelig med PC) INNGANGSVALG For bruk med videospillere og andre enheter (s. ) HDMI INNSTILLING OPPLØSNING ( / / ) LYD ( / ANALOG / DIGITAL) Andre innstillinger Endre sideforhold ZOOM (s. 7) Slå på 3D LYD 3D LYD (s. 7) * BBE-lisens (s. 3)

15 Avansert bildejustering Som standard justerer -apparatet seg selv automatisk for å få det beste bildet. Vise menylinjen DIGITAL VNR Slik reduserer du (L) MIN : Når bildet taper skarphet -nivå (L) (HØY) MAKS : Når det vises støy Til forrige skjermbilde Avslutt Menyen blir borte etter ett minutt med inaktivitet Velg BILDE BILDE BILDE MODUS LYS- KONTRAST LYS- SKARPHET FARGE KULØR FARGE TEMP. FINESSER > FINESSER DIGITAL VNR Super DigiPure FILM TEATER COLOUR MANAGEMENT PICTURE MANAGEMENT FARGESYSTEM 4:3 ASPEKT > FINESSER DIGITAL VNR Super DigiPure FILM TEATER COLOUR MANAGEMENT PICTURE MANAGEMENT FARGESYSTEM 4:3 ASPEKT BILDE Velg FINESSER Velg et punkt F.eks. DIGITAL VNR STANDARD KJØLIG (L) Endre innstillinger F.eks. DIGITAL VNR Fullfør (L) Super DigiPure FILM TEATER COLOUR MANAGEMENT PICTURE MANAGEMENT FARGESYSTEM 4:3 ASPEKT For naturlig utseende kanter For jevn film For naturlig utseende bilder Fikse lyse / mørke bilder Når det ikke er noen farger Angi standard sideforhold 7 8 (L) (L) (L) (L) >> FARGESYSTEM HOVED SEKUNDÆR PAL >> 4:3 ASPEKT PANORAMIC REGULÆR 4:9 ZOOM : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av MIN MAKS : Når det vises støy : Funksjonen er alltid på : Opprettholde en naturlig fargebalanse : Justeres automatisk : Gjør det lettere å se lyse / mørke bilder Velg skjermbildet du vil skifte innstillinger på HOVED : Hovedbilde Velg fargesystem PAL : Vest- Europa SEKUNDÆR : Sekundærbilde i FLERBILDE-modus (s. 3) SECAM : Øst-Europa / Frankrike NTSC 3.58 : USA 3.58 MHz NTSC 4.43 : USA 4.43 MHz 6 : 9 4 : 3 4 : 9 : Når bildet taper skarphet Velg et standard sideforhold for MATISK i ZOOM (s. 7) PANORAMIC REGULÆR 4:9 ZOOM -nivå : Når du ser på video osv.

16 Feilsøking Problem Handlinger side Alvorlig støy eller snø Er -apparatet korrekt tilkoplet antennen? Skift retning på antennen. Er antennen eller kabelen skadet? Rådfør deg med forhandleren din Mønstre, striper eller støy Blir antennen forstyrret av høyspentledninger eller trådløse sendere? Rådfør deg med forhandleren din Et tilkoplede enheter for nærme -apparatet? Øk avstanden mellom antennen og årsaken til støyen inntil det ikke er noen støy Dobbeltkonturer (Doble bilder) Motar du støy fra signaler som refl ekteres av fjell eller bygninger? Juster retningen på antennen eller skift til en retningsantenne av god kvalitet Jeg kan ikke slå det på! Sitter pluggen på strømledningen skikkelig i kontakten? Fjernkontrollen slutter å fungere som den skal! Er batteriene fl ate? Befi nner du deg mer enn 7 meter unna -apparatet? Står VCR//DVD-BRYTEREN på? -menylinjen vises ikke sammen med tekst-. Avhengig av signalstabiliteten kan de være en tidsforsinkelse ved skifte av kanaler. Grunnleggende Screen Bilde Lyd Fjernkontrollen slutter å virke Sideforholdet skifter utilsiktet Dårlig bildekvalitet Merkelig bilde ved bruk av en ekstern enhet Dårlig lyd Ta ut stikkontakten til -apparatet og sett den inn igjen etter et par minutter. Trykk på for å gå tilbake til innstillingene. Unaturlig farge >>> Juster FARGE og LYS-. Kontroller FARGESYSTEMET. Støy >>> Still inn til følgende funksjoner. BILDE MODUS: STANDARD DIGITAL VNR: (HØY) Super DigiPure: MIN Matt bilde >>> Still inn til følgende funksjoner. BILDE MODUS: LYS DIGITAL VNR: MIN Super DigiPure: MAKS Hvis du er tilkoplet en enhet med S-Video-utgang, må du kontrollere S-IN -innstillingen. Hvis toppen av bildet er forvrengt, må du kontrollere kvaliteten på selve videosignalet. Hvis bevegelse synes unaturlig når du mottar et signal fra en DVD-spiller, osv. med 65p (progressiv skanning), må du endre utgangsinnstillingen til den eksterne enheten til 65i (grensesnittskanning). Juster BASS og DISKANT. Hvis du mottar et dårlig signal i STEREO /, må du skifte til MONO. Adjust the channel reception using MANUAL

17 Feilsøking (fortsettes) Teknisk informasjon Problem Handlinger side Feil skjermoppløsning Skift OPPLØSNING i HDMI INNSTILLINGER til eller. 6 Hva er T-V LINK? T-V LINK gjør at -apparatet kan lettere dele informasjon med en tilkoplet T-V LINK-kompatibel enhet. Ved å bruke T-V LINK: Du kan sende kanalinformasjonen programmert på -apparatet til den T-V LINK-kompatible enheten, slik at både -apparatet og den eksterne enheten kan ha de samme kanalinnstillingene. Når du kopler til en ny ekstren enhet lastes den med kanalinformasjon slik at kanaloppsettet kan fullføres meget raskt. Du finner flere detaljer i håndboken for den eksterne enheten. Du kan lett ta opp -programmet du ser på med en T-V LINK-kompatibel enhet ved å bruke DIREKTE OPPTAK -funksjonen. Du finner flere detaljer i håndboken for den eksterne enheten. HDMI Funksjoner Skjerm Screen Ingen lyd Grønt og forvrengt skjermbilde Noen funksjoner virker ikke Noen innganger kan ikke es i underbildet FINESSE IKKE TILGJENGELIG vises ACI FEIL vises Det er svarte eller hvite prikker på skjermen Skift LYD i HDMI INNSTILLINGER til ANALOG eller DIGITAL. Vent litt til signalet stabiliserer seg når du skifter signalformatet for en HDMI-enhet. Dette er ikke en feil. Noen funksjoner (mørk bakgrunn) i menyen virker ikke avhengig av situasjonen. Inngangene, EXT-5 og PC-modus kan ikke es i underbildet. Er den T-V LINK-kompatible enheten koplet til? Er SCART-KABELEN Helt tilkoplet? Er den T-V LINK-kompatible enheten slått på? Etter at du har bekreftet alle tilstandene ovenfor, trykker du på OK-knappen på nytt. Trykk på for å starte ACI på nytt. Hvis du fremdeles mottar ACI FEIL etter flere forsøk, skal du trykke på for å avbryte ACI. LCD-paneler bruker små prikker ( piksler ) for å vise bilder. Selv om mer enn 99,99 % av disse pikslene fungerer som de skal, kan det være at et lite antall piksler ikke lyser, eller lyser hele tiden. Du må forstå at dette ikke er en feil Hva er ACI (Automatisk kanalinstallasjon)? Noen kabelselskaper sender et signal som kalles ACI som inneholder informasjon som tillater at -kanalene registreres automatisk i -apparatet. Når det mottas et ACI-signal vises ACI START / ACI SKIP på KANAL SØK -skjermbildet. Kringkastingssystemer som kan mottas Hvilke kringkastingssystemer som kan mottas er avhengig av landet som es under KANAL SØK. STORBRITANNIA: Motta bare PAL-I. FRANKRIKE: Kan motta SECAM-L. For å motta SECAM-L i andre land enn Frankrike: ) Skift LAND til FRANCE i KANAL SØK. ) Trykk på BACK -knappen for å gå til menyen og angi kanalen med SETT INN eller MANUELL. *Macintosh*-datamaskiner støttes ikke. (Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.) Hvis signalet ikke vises, må du kontrollere at den vertikale frekvensen på PCen står på 60 Hz. PC-signaler som kan vises Oppløsning Kople til ldvi-enheter Lisens Vertikal frekvens (Hz) Horisontal frekvens (khz) 640 x 480 (VGA) 4 x 768 (XGA) Kople en DVI-enhet til EXT-5 (HDMI) med DVI-HDMI-konverteringskabelen. Kople den analoge lydutgangen på DVI-enheten til L- og R-kontaktene i. Sett LYD i HDMI-INNSTILLINGER til Analog eller (s. 6) Produsert under lisens fra BBE Sound, Inc. Lisensiert av BBE Sound, Inc. under USP463858, 555 og BBE og BBE-symbolet er registrerte varemerker for BBE Sound, Inc. 3 3

18 -liste Spesifikasjoner For å bruke SETT INN-funksjonen (s. ) må du fi nne -nummeret som tilsvarer -apparatets kanalnummer fra denne tabellen. Når innstillingen for LAND (land) er FRANCE (Frankrike) må du e et tresifret -nummer. CH Kanal CH /CH E, R CH /CH E3, ITALY A CH /CH E4, ITALY B, R CH /CH E5, ITALY D, R6 CH /CH E6, ITALY E, R7 CH /CH E7, ITALY F, R8 CH /CH E8, R9 CH /CH E9, ITALY G CH 0/CH 0 E0, ITALY H, R0 CH /CH E, ITALY H+, R CH /CH E, ITALY H+, R CH /CH E, R CH /CH E, R CH 3/CH 3 E3, R3 CH 4/CH 4 E4, R4 CH 5/CH 5 E5, R5 CH 6/CH 6 E6, R6 CH 7/CH 7 E7, R7 CH 8/CH 8 E8, R8 CH 9/CH 9 E9, R9 CH 30/CH 30 E30, R30 CH 3/CH 3 E3, R3 CH 3/CH 3 E3, R3 CH 33/CH 33 E33, R33 CH 34/CH 34 E34, R34 CH 35/CH 35 E35, R35 CH 36/CH 36 E36, R36 CH 37/CH 37 E37, R37 CH 38/CH 38 E38, R38 CH 39/CH 39 E39, R39 CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH 0 CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 30 CH 3 CH 3 CH 33 CH 34 CH 35 CH 36 CH 37 CH 38 CH 39 CH 40 Kanal F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F0 F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F30 F3 F3 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 CH Kanal CH 40/CH 40 E40, R40 CH 4/CH 4 E4, R4 CH 4/CH 4 E4, R4 CH 43/CH 43 E43, R43 CH 44/CH 44 E44, R44 CH 45/CH 45 E45, R45 CH 46/CH 46 E46, R46 CH 47/CH 47 E47, R47 CH 48/CH 48 E48, R48 CH 49/CH 49 E49, R49 CH 50/CH 50 E50, R50 CH 5/CH 5 E5, R5 CH 5/CH 5 E5, R5 CH 53/CH 53 E53, R53 CH 54/CH 54 E54, R54 CH 55/CH 55 E55, R55 CH 56/CH 56 E56, R56 CH 57/CH 57 E57, R57 CH 58/CH 58 E58, R58 CH 59/CH 59 E59, R59 CH 60/CH 60 E60, R60 CH 6/CH 6 E6, R6 CH 6/CH 6 E6, R6 CH 63/CH 63 E63, R63 CH 64/CH 64 E64, R64 CH 65/CH 65 E65, R65 CH 66/CH 66 E66, R66 CH 67/CH 67 E67, R67 CH 68/CH 68 E68, R68 CH 69/CH 69 E69, R69 CH CH 4 CH 4 CH 43 CH 44 CH 45 CH 46 CH 47 CH 48 CH 49 CH 50 CH 5 CH 5 CH 53 CH 54 CH 55 CH 56 CH 57 CH 58 CH 59 CH 60 CH 6 CH 6 CH 63 CH 64 CH 65 CH 66 CH 67 CH 68 CH 69 Kanal F4 F4 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F5 F5 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F6 F6 F63 F64 F65 F66 F67 F68 F69 CC Kanal CC 0/CC 0 S CC /CC S CC /CC S3 CC /CC S4 CC /CC S5 CC /CC S6 CC /CC S7 CC /CC S8 CC /CC S9 CC 0/CC 0 S0 CC /CC S CC /CC S CC 3/CC 3 S3 CC 4/CC 4 S4 CC 5/CC 5 S5 CC 6/CC 6 S6 CC 7/CC 7 S7 CC 8/CC 8 S8 CC 9/CC 9 S9 CC 0/CC 0 S0 CC /CC S CC /CC S CC 3/CC 3 S3 CC 4/CC 4 S4 CC 5/CC 5 S5 CC 6/CC 6 S6 CC 7/CC 7 S7 CC 8/CC 8 S8 CC 9/CC 9 S9 CC 30/CC 30 S30 CC Frekvens (MHz) CC CC 4-3 CC 3-40 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Kanal CC 3/CC 3 S3 CC 3/CC 3 S3 CC 33/CC 33 S33 CC 34/CC 34 S34 CC 35/CC 35 S35 CC 36/CC 36 S36 CC 37/CC 37 S37 CC 38/CC 38 S36 CC 39/CC 39 S39 CC 40/CC 40 S40 CC 4/CC 4 S4 CC 75/CC 75 X CC 76/CC 76 Y, R3 CC 77/CC 77 Z, ITALY C, R4 CC 78/CC 78 Z+, R5 CC 79/CC 79 Z+ CC Frekvens (MHz) CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Modell LT-37S60BU/SU LT-3S60BU/SU LT-3S60AU/WU/RU Kringkastingssystemer CCIR I / B / G / D / K / L (Se Teknisk informasjon, s. 3) Fargesystemer -sending : PAL, SECAM Ekstern inngang : PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43MHz LT-6S60BU/SU E-E / E-E69, F-F0 / F-F69, IR A-IR J, ITALY A-H / H+ / H+, Kanaler og frekvenser R-R / R-R69, S-S4, X / Y / Z / Z+ / Z+, Franske kabelkanaler (Frekvens : 6-7 MHz / MHz) Lydmultiplekssystemer NICAM (I / B / G / D / K / L), A (B / G / D / K) Tekst--systemer FLOF (Fastext), TOP, WST (standard system) Elektrisitetskrav Veksestrøm 0 V - 40 V, 50/60Hz Lydeffekt (Nominell utgangseffekt) 0 W + 0 W Høyttalere 6,6 cm rund x Strømforbruk [ventemodus] Skjermstørrelse (synlig områdestørrelse målt diagonalt) Dimensjoner (B x H x D: mm) [uten stand] Vekt [uten stand] W [,6 W] 4 W [,6 W] 8 W [,6 W] 94 cm 80 cm 66 cm 96 x 689,5 x 97 [96 x 63,5 x,5] 5,7 kg [0,6 kg] Hovedmaskin Tilbehør (Se Kontroller tilbehør, s. 5) * Kun LT-3S60AU/WU/RU Inngangs- / utgangskontakter T-V LINKkompatibel Inngangskontakter Utgangskontakter 8 x 6 (*67,) x 5 (*300) [8 x 558,5 x ] 0,0 kg (*9,7 kg) [6,4 kg] Kontakter / konnektorer 7 x 536,8 x 5 [7 x 483 x ] 7,0 kg [3,0 kg] Kontaktnavn Kontakttype Signaltype (INN) Signaltype (UT) Merk EXT- EXT-3 Euroconnector x (SCART-konnektor) Euroconnector x (SCART-konnektor) RCA-konnektorer x 3, S-VEO-konnektor x RCA-konnektorer x 5 Sammensatt video, S-video, Analog RGB LYD V / H Sammensatt video, S-video, Analog RGB LYD V / H Sammensatt video, S-video LYD V / H Analog komponent (576i (65i) / 480i (55i), Progressiv: 576p (65p) / 480p (55p), HD: 0i (5i), 70p (750p)) LYD V / H -utgang Kopieringsutgang EXT-5 HDMI-konnektor x HDMI (576i (65i) / 480i (55i) / 576p (65p) / 480p (55p), 0i (5i), 70p (750p)) PC INPUT D-SUB (5 pinner) x Analogt PC-signal (s. 3) AUDIO OUT RCA-konnektorer x Lyd V / H Hodetelefon Stereo minikontakt x (3,5 mm i diameter) Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Hodetelefonutgang

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer