LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU"

Transkript

1 LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING SUOMI DANSK SVENSKA C 0 Victor Company of Japan, Limited KTH-CR-MU LCT849-00C-U

2 Utvide en verden av nydelige bilder Nyt rikholdige multimedia med JVC Innhold Først og fremst! Advarsel 3 Komme i gang Navn på alle delene 5 Grunnleggende forbindelser 7 Grunninnstillinger 9 Redigere kanaler Registrere kanaler Kop til eksterne enheter 3 La oss prøve Ha glede av det nye -apparatet! 5 / Tekst- / Video / osv. Se på 7 Se på tekst- 9 Se på videoer / DVDer Prøve de avanserte funksjonene Nyttige funksjoner 3 Ta et bilde Vise og søke i fl erbildemodus Innsovnings timer / barnesikring Akkurat slik du vil ha det Tilpasse -apparatet Avansert bildejustering Reduserer støy / Se et mer naturlig bilde Stille inn sideforholdet, osv. Når du har problemer Feilsøking Teknisk informasjon -liste Spesifikasjoner VHF/UHF Lydkomponenter Videospiller DVD-opptaker DVD-spiller Digitalt kamera Videokamera Spillkonsoll Personlig datamaskin

3 Advarsel Følg alle retningslinjene nedenfor Du må aldri sette gjenstander inn i åpningene i kabinettet! Det kan forårsake et dødelig elektrisk støt. Vær forsiktig med barn i nærheten. Strømledningen må aldri klippes over eller skades! Hvis vekselstrømspluggen ikke har riktig utforming, eller hvis strømledningen ikke er lang nok, må du bruke en passende pluggadapter eller skjøteledning. (Rådfør deg med forhandleren din.) Følg fremgangsmåten for oppsett i denne bruksanvisningen! Må bare koples til en vekselstrømkontakt med 0-40V, 50/60Hz. Ta ut strømpluggen når du går ut! Av/på-knappene på fjernkontrollen og på -apparatet kan ikke slå apparatet helt av. (Ha spesialordninger for folk som er sengeliggende.) Du kan få fl ere opplysninger om installasjon, bruk og sikkerhet fra Det må aldri plasseres noe på -apparatet! Plassering av væske, åpen ild, klær, papir osv. på -apparatet kan forårsake brann. Du må aldri prøve å reparere -apparatet selv! Dersom du ikke fi nner løsningen på problemet i Feilsøking (s. 9), må du koble fra strømledningen og ta kontakt med forhandleren. Ikke plasser fingeren mellom -en og stativet når du setter opp -en! (Kun LT-3S60AU/ WU/RU) Rådfør deg med forhandleren din Må aldri eksponeres for regn eller fuktighet! For å forhindre brann eller elektrisk støt må du alltid tillate at det kommer væske inn i enheten. Hvis -apparatet skades eller oppfører seg rart, må du slutte å bruke det med en gang! Koble fra strømledningen din og ta kontakt med forhandleren. Bakpanelet må aldri tas av! Det kan forårsake elektrisk støt. Ventilasjonshullene må aldri dekkes til! Det kan forårsake overoppheting eller brann. Vær forsiktig med LCD-panelet! Bruk en myk og tørr klut ved rengjøring. -apparatet må ikke falle! Du må ikke lene albuene på eller tillate barn å henge fra -apparatet. Det er fare for at -apparatet vil falle og forårsake skade. Hold -apparatet slik at det ikke blir riper i skjermen! Ikke berør skjermen når du bærer -apparatet. Ikke prøve å bære -apparatet på egen hånd! For å forhindre ulykker må -apparatet alltid bæres av to eller fl ere personer. Når -apparatet festes til veggen, må veggmonteringsenheten (ekstrautstyr) fra JVC brukes! Spør en kvalifisert tekniker. Se den medfølgende håndboken for fremgangsmåte ved montering. JVC påtar seg ikke noe ansvar for skade som skyldes feil montering. Volumet må ikke være for høyt når du bruker hodetelefoner! Du kan få skader på hørselen. 3 4

4 Navn på alle delene / MENU /OK P Skifter mellom - / -enheter Vise skjermmeny / stille inn Skifte kanal / side Mikrofon av Strøm på / av Bryter mellom VCR / / DVD (s. ) Skifte kanalen / siden Fjernkontrollsensor Trykk for å fjerne. Strømlampe : Lyser (Blå) : Lyser ikke LT-3S60BU/SU/AU/WU/RU LT-6S60BU/SU Belysningslampe Belysningslampen lyser mens -apparatet er på. FRONTBELYSNING (s. 6) Fjern kontaktdekslene Trykk for å fjerne. Trykk for å fjerne. Endre retningen på -apparatet Kun LT-3S60AU/WU/RU Volum Hvis dekselet ikke kan lukkes fordi det er kabler i veien, må du ikke bruke makt for å prøve å lukke det (la det stå åpent). Kople til kontakter på baksiden av -apparatet Kop til eksterne enheter (s. 3) Strøm på/av Til hodetelefoner LT-37S60BU/SU (s. 3) Trykk for å fjerne. Kontrollere tilbehør Fjernkontroll (RM-C8H) AA/R6-batterier Slik bekrefter du at -apparatet fungerer Kanalinformasjon (s. 7) Gå tilbake til Når du ser på / video Skifte sideforhold (s. 7) Slå på 3D-lyd (s. 7) Ta et bilde av skjermen (s. 3) Vise i flerbildemodus (s. 3) Når du ser på tekst- (s. 9) Sett inn batteriene Bruk to AA/R6-tørrcellebatterier. Sett inn batteriene fra -enden og sørg for at og polaritetene er riktige. Se på video osv. Til meny (s. 5) Velge og bekrefte innstillinger i menyene Til forrige kanal Til tekst- (s. 9) Skifte kort mellom tekst- og Til indeksside Når du ser på (s. 7) Når du bruker en JVC videospiller eller DVD-spiller (s. ) 5 6 Volum (s. ) Skifte kanalen / siden Når du ser på tekst- (s. 9) Holde den gjeldende siden Bokmerke sider Vise skjulte sider Forstørre teksten

5 Grunnleggende forbindelser Les brukerhåndbøkene for hver enhet nøye før du setter dem opp. Det er nødvendig å kople til en antenne for å kunne se på. Kople til gjennom andre enheter Kop til eksterne enheter (s. 3) Kople til antennen ANTENNE Kople til en video- / DVD-spiller Høyre side av baksiden Etter at tilkoplingene er gjort skal du sette støpselet inn i nettkontakten. Vær forsiktig ved innstillinger Elektrisitetskrav Strømledningen må kun kobles til vekselstrømsuttak med 0-40V, 50/60Hz. Når -apparatet festes til veggen, må veggmonteringsenheten (ekstrautstyr) brukes fra JVC brukes Spør en kvalifi sert tekniker. Se den medfølgende håndboken for fremgangsmåte ved montering. JVC påtar seg ikke noe ansvar for skade som skyldes feil montering. Krav til installasjonen Sørg for at det er god plass slik at du unngår overoppheting. 00 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Venstre side av baksiden EXT- VCR- / DVD-opptaker Høyre side av baksiden Etter at tilkoplingene er gjort skal du sette støpselet inn i nettkontakten. Kople T-V LINK-kompatible opptaksenheter til. T-V LINK Hva er T-V LINK? (s. 9) ANTENNE 7 8

6 Grunninnstillinger Angi menyspråk, installasjonssted og registrer -kanalene automatisk. Disse kanalene kan redigeres senere i Redigere kanaler (s. ). (Kanaldata på -apparatet kan sendes til en tilkoplet opptaksenhet som er kompatibel med T-V LINK.) Start Til forrige skjermbilde Avslutt Hvis JVC -logoen ikke vises eller hvis du ønsker å foreta endringer senere SÅK og KANAL SØK (s. 6) Hva er T-V LINK? Kopling av -apparatet til en T-V LINK-kompatibel enhet betyr at: Kanaler på -apparatet registreres umiddelbart på enheten. DIREKTE OPPTAK -funksjonen skal brukes. Teknisk informasjon (s. 3) T-V LINK-variasjoner T-V LINK (JVC) Q-LINK (Panasonic) Megalogic (Grundig) Data Logic (Metz) SMARTLINK (Sony) Easy Link (Philips) MENY TILBAKE >> KANAL SØK Velge et språk > LANGUAGE > LAND For side (Gul) 0 T-V LINK 4% BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CC OVERF. INNST OPPTAKSMEDIA Vises kun ved når enheten slås på for første gang. Strømknappen på fjernkontrollen kan også brukes. Velg installasjonsland Registrere kanaler automatisk CH 8 Kontroller hva som ble registrert Fullfør Hvis ACI START vises, kan du e og begynne innstillinger. (Dette vil stille inn kabelkanalene.) Hva er ACI (Automatisk kanalinstallasjon)? (s. 3) Redigere kanaler i Redigere kanaler (s. ) Ved bruk av T-V LINK Hvis FINESSE IKKE TILGJENGELIG vises: Er den T-V LINK-kompatible enheten koplet til? Er enheten slått på? Bekreft Når T-V LINK ikke brukes

7 Redigere kanaler Redigere kanalene registrert med KANAL SØK i Grunninnstillinger (s. 9). Til forrige skjermbilde Avslutt Når du kommer fra Grunninnstillinger (s. 9) skal du hoppe til Vise menylinjen Velg OPPSETT T-V LINK OPPSETT KANAL SØK REDIGER/MANUELL SÅK DEKODER() COMPONENT VALG INNGANGSVALG HDMI INNSTILLINGER OVERF. INNST OPPTAKSMEDIA OPPSETT Velg REDIGER/MANUELL Velg en rad 0 BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CC Rediger Bekreft innstillingene Fullfør Hvis FINESSE IKKE TILGJENGELIG vises: Er den T-V LINKkompatible enheten koplet til? Er enheten slått på? T-V LINK (s. 9) Ved bruk av T-V LINK Når T-V LINK ikke brukes Flytte en kanals posisjon FLYTT Redigere et kanalnavn Sett inn en kanal SETT INN Slett en kanal SLETT Registrere en ny kanal MANUELL Start Velg et mål Fullfør Start flytt ut 0 >MANUELL BBC CH CH CH 4 CH 5 CC CC CC CC Angi et kanalnavn BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC A CC CC CC BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC ** CC CC CH (B/G) CC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CH 3 angir første tegn 0 >MANUELL >MANUELL kolonne Start Velg en CH / CC Skriv et tall Slett Start Angi CH / CC-liste (s. 33) Starte kanalsøk Fra høye frekvenser eller Fra lave frekvenser Trykk om nødvendig på for å endre kringkastingssystem. Kringkastingssystemer som kan mottas (s. 3) 0 BBC CH CH CH 4 CH 5 CH 3 CC CC CC 0 BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC M CC CC CC BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CC BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC JVC CC CC CC CC CH (B/G) CC CH (I) LISTE M6 MBC MCM MDR MOVIE M M3 flytt inn Ved valg av et forhåndsgitt navn fra LISTEN Ved manuell navngivning av en kanal Juster Fininnstililng av bilde Fininnstilling av lyd / 4 Angi et ststem angi kolonne Mottar kringkastingssignalet. Automatisk søk starter og nærmest frekvens importeres. Gjenta trinnene ovenfor inntil den ønskede kanalen vises

8 Kop til eksterne enheter Du kan kople mange forskjellige enheter til bakpanelet på -apparatet. Les brukerhåndbøkene for hver enhet før du setter dem opp. (Forbindelseskabler følger ikke med dette -apparatet.) Satellittsending / Digital kringkastingsmottaker (V) PC Kontroller for PC-kompatibilitet Teknisk informasjon (s. 3) VCR- / DVD-opptaker (T-V LINK-kompatibel) Spillkonsoll Videokamera DVD-spiller Forsterker (H) Til EXT-3 H/V (PC-INN) Hodetelefon Hodetelefon (H) (Pr) (H) (H) (V) (Y) (Pb) (V) (V) PC IN EXT- (T-V LINK) EXT-3 AUDIO OUT 3 4 ANTENNE EXT-5 (HDMI) VCR- / DVD / andre enheter : signalretning DVD-spiller (HDMI-kompatibel) Kople til ldvi-enheter (s. 3) T-V LINK (s. 9) EXT- Utgang Inngang Sammensatt Sammensatt signal / signal RGB / S-VEO Lyd V / H Lyd V / H Bruk S-VEO S-IN (s. ) Utgang Sammensatt signal Lyd V / H T-V LINK EXT-3 Utgang Utgang LYDUTGANG Lytte på på eksterne høyttalere Utgang Lyd V / H Se på DVDer Inngang Sammensatt signal (s. 34) Lyd V / H COMPONENT VALG (s. 6) EXT-5 Utgang Se på video Kopiere videoer med T-V LINK Inngang Sammensatt signal / RGB / S-VEO Lyd V / H Bruk S-VEO S-IN (s. ) Velg kopieringskilder KOPIERING (s. ) Kople til en dekoder DEKODER () (s. 6) Se på video Inngang Sammensatt signal / S-VE0 Lyd V / H Kople til HDMI-enheter Inngang HDMI-signal (s. 34) HDMI-INNSTILLING (s. 6) VIKTIG! KLARGJØRE BRUKE INNSTILLINGER OBLEMER?

9 Ha glede av det nye -apparatet! SØK 7 -modus Se på Tekstmodus Vise kanalinformasjon Endre sideforhold Lytte på 3D-lyd Registrere favorittkanaler - og tekst-modus SØK 9 Se på tekst- Forstørre teksten Til indekssiden Holde den gjeldende siden Skifte kort mellom tekst- og Bokmerke favorittsider SØK Se på videoer / DVDer Se på høykvalitetsvideo (S-VEO) Sett navn på tilkoplede enheter Kopiere videoer Personlige preferanser Justere bildet Justere lyden 5 6 BILDE SØK 5 Standardinnstillinger (kanalinnstillinger / anti-brenning, osv.) Avanserte innstillinger (innsovnings timer / barnesikring, osv.)

10 Se på Demp Merknad Ta ut strømpluggen for å slå -apparatet helt av. Grunnleggende handlinger med sideknappene Slå på strømmen Skifte P kanalen Volum Volum Slå på strømmen Den blå strømlampen på -apparatet lyser Trykk på nytt for å slå skjermen av og sette -apparatet i ventemodus. Velg en kanal Flytt opp eller ned en kanal opp ned Skift mellom stereo / mono / tospråklig sending STEREO / ( s. 6) Til forrige kanal / MENU /OK P Kanalinformasjon og klokke INFORMASJON Endre sideforhold ZOOM Nyt ambient lyd 3D LYD Registrere en kanal på en knapp FORITTKANAL Mens kanalen vises 7 8 LISTE ZOOM FORITT INNSTILLING BBC Velg en side Velg og vis en kanal MATISK REGULÆR PANORAMIC 4:9 ZOOM 6:9 ZOOM 6:9 ZOOM UNDER TEKST MAKS 3D LYD HØY LISTE BBC Kanaler som Kanalinformasjon er registrert i Grunninnstillinger : 00 Tidspunkt (hvis tekst- er blitt vist) vises her. (Ingen indikasjon) VELG - 4? Hold nede i 3 sekunder Hent frem favorittkanalen FORITT -4? HØY L 6 : 9 ZOOM : For stereolyd : For stereolyd (lår lyden forvrenges i HØY-modus) MONO : For monolyd (emulerer stereolik lyd) Flytt bildet med eller mens denne linjen viese : Slår av 3D LYD Trykke på nummeret for å registrere den på Trykk på nummeret du registrerte slett LAGRET Kontroller dine favorittkanaler Trykk på og bekreft at kanalene du har registrert har en ved siden av seg Slett en favorittkanal MENY FINESSER FORITT INNSTILLING vis FORITT INNSTILLING Når det står på vil sideforholdet være innstillingen i 4:3 ASPEKT (s. 7). Sideforholdet vil endres automatisk når det mottas informasjon om dette Ikke tilgjengelig i PC-modus / 0i (5i) / 70p (750p)-signaler BBC Blir borte etter et par sekunder Tilpasninger (s. 6) av bildet i en favorittkanal lagres også.

11 Se på tekst- Dette -apparatet kan vise -sendinger og tekst- på samme kanal i to vinduer. Bokmerke din favorittside LISTEMODUS 3 4 Tast inn ønsket sidenummer for tekst-tv Vis undersider Vis listen med dine favoritter Flytt opp eller ned en side opp ned Når du ser på TEKST (RØD) (GRØNN) (GUL) (BLÅ) Velg en farget knapp å lagre siden på Angi nummeret på siden du vil lagre Lagre til underside... TEKST Hente frem din favorittside Trykk på den fargede knappen som i trinn Holde den gjeldende siden HOLD Vise skjulte sider VIS Forstørre teksten STØRRELSE Til indekssiden INDEKS Skift fra tekst- til en kort stund BRYT Holde den gjeldende siden Frigi Trykk på på nytt Vise skjult informasjon (svar på spørrekonkurranser osv.) Doble størrelsen på den viste teksten Går tilbake til side 00 eller en side angitt tidligere La den gjeldende siden åpen mens du skifter til å se på Nyttig når du kjører et sidesøk. 9 0

12 Se på videoer / DVDer Til Bruke videospilleren (DVD) 3 Velg videokilden E VCR Kjør den tilkoplede enheten og spill en video * ( 0) E E E3 E4 E5 * : Vises bare når er registrert som en kanal. Bruke JVC-videospillere og andre enheter DVD-spillere F.eks. for EXT- Videospillere og DVD-opptakere Slå på enheten Velg en kanal (videospillermodus) Ta opp / Vis DVD-toppmenyen Velg et kapittel (DVD-modus) PC Spole tilbake / Spille / Raskt fremover Stopp / Pause Noen modeller JVC-enheter kan ikke brukes med denne fjernkontrollen. Rediger navnene på tilkoplede enheter LISTE Sett opp kopiering på KOPIERING Avanserte funksjoner > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 Vise menylinjen Velg OPPSETT KOPIERING KOPIERING KOPIERING KOPIERING LISTE VHS S-VHS DVC CAM SAT STB GAME DVD DVR OPPSETT Velg den EXT som er tilkoplet S-VEO Avbryt denne modusen Trykk på inn på nytt Velg en EXT å tilordne et navn til Velg et navn fra listen Slett navnet Velg pilen Velg det blanke mellomrommet > INNGANGSVALG EXT- EXT-5 Velge INNGANGSVALG OPPSETT KANAL SØK REDIGER/MANUELL SÅK DEKODER() COMPONENT VALG INNGANGSVALG HDMI INNSTILLINGER Still in S-VEO-modus > INNGANGSVALG EXT- EXT-5 > INNGANGSVALG EXT- EXT-3 > INNGANGSVALG EXT- DVD EXT-3 KOPIERING y KOPIERING Vis navnelisten KOPIERING KOPIERING Velg kopieringskilden LISTE VHS S-VHS DVC CAM SAT STB GAME DVD DVR Skift til S-VEOinngangen S-IN Enhetsvalgskjermbildet vil skifte fra E til S.

13 Nyttige funksjoner Ta bilder av skjermen FRYS Se på i flerebildemodus FLERBILDE Avbryt Trykk på på nytt, eller skift kanal Gjeldende program Stillbilde Ikke tilgjengelig når UNDERBILDE vises, eller når i PC-modus. Du kan ikke lagre eller eksportere bildet. Velge går tilbake til normal visning Ikke tilgjengelig i PC-modus. Se på i dobbeltbildemodus Du kan for eksempel se på og video samtidig. Hoved Velge antall skjermbilder Skifte mellom lydkilder Sekundær Hoved Bare den valgte rammen har et bevegelig bilde. Flytt opp eller ned en side (For signaler med bredt sideforhold) Hoved Skifte kanalen (Hoved) (Sekundær) Velg en kanal i -skjermsmodus Alle registrerte kanaler vises som stillbilder. se Ikke tilgjengelig for EXT-5-inngangen. Sekundær en kanal Angi et tidspunkt for når -apparatet skal slå seg selv av INNSOVNINGS TIMER Stopp barn fra å se på spesifikke kanaler BARNESIKRING FINESSER INNSOVNINGS TIMER BARNESIKRING VISNING BLÅ BAKGRUNN FORITT INNSTILLING FRONTBELYSNING > INNSOVNINGS TIMER FINESSER INNSOVNINGS TIMER BARNESIKRING VISNING BLÅ BAKGRUNN FORITT INNSTILLING FRONTBELYSNING >> SETT INN NR. > BARNESIKRING 0 FUNKSJONER FINESSER TYPE A LYS Avbryt Angi tiden til 0 i trinn 4 Gjenværende tid Du kan bekrefte den gjenværende tiden i trinn 4, etter at du har gjentatt denne prosessen. Etter trinn og ovenfor TYPE A LYS BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC CC CC > BARNESIKRING 0 BBC CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CC CC Frigjøre en kanal Trykk på på nytt i trinn 6 Vise en låst kanal FINESSER INNSOVNINGS TIMER en tid i minutter BARNESIKRING angi et NR. (et hemmelig tall du er selv) til kolonne en kanal å låse Lås flere kanaler Gjenta trinn 5 og 6 Bruk talltastene til å angi kanalnummer. Når vises trykker du på og angir et NR.. (Hvis du har glemt NR., kan du sjekke det i trinn 4.)

14 Tilpasse -apparatet Til forrige skjermbilde Avslutt Menyen blir borte etter ett minutt med inaktivitet. 3 4 Vise menylinjen Velg en meny Velg et punkt Justerer / konfi gurere justere / e Ved justering med skyveskinnen Flytt Ved valg fra forhåndsinnstillinger Punktet vil skifte. Noen punkter har undermenyer. BILDE LYD FINESSER OPPSETT BILDE BILDE MODUS LYS- KONTRAST LYS- SKARPHET FARGE KULØR FARGE TEMP. FINESSER Funksjoner BILDE BILDE MODUS LYS- KONTRAST LYS- SKARPHET FARGE KULØR FARGE TEMP. FINESSER justere BILDE Den valgte menyens tittel STANDARD KJØLIG STANDARD KJØLIG Undermeny Justeringer / konfigurasjoner Meny Element Justeringer / konfigurasjoner 5 6 BILDE LYD FINESSER OPPSETT BILDE MODUS Bildemodus (LYS / STANDARD / DEMPET) LYS- Baklysets lysstyrke (Mørkere Lysere) KONTRAST Kontrast (Lavere Høyere) LYS- Lysstyrke (Mørkere Lysere) SKARPHET Skarphet (Mykere Skarpere) FARGE Farge (Lysere Dypere) KULØR Fargetone (Rødlig Grønnlig) FARGE TEMP. Fargetemperatur (VARM / NORMAL / KJØLIG) FINESSER Finere bildejusteringer (s. 7) STEREO / I II Modus / Språk ( : STEREO / : MONO / : SUB / : SUB) BASS Lave toner (Svakere Sterkere) DISKANT Høye toner (Svakere Sterkere) BALANSE Høyttalerbalanse (Venstre Sterkere Høyre Sterkere) 3D LYD A.H.B. BBE * Miljønivå (HØY / L / MONO / ) Understrek basslyden ( / ) Lydforbedringsteknologi ( / ) INNSOVNINGS TIMER Tidsur for å slå av -apparatet (s. 4) BARNESIKRING Stopp barn fra å se på spesifikke kanaler (s. 4) VISNING BLÅ BAKGRUNN Format for visning av kanalnummer (TYPE A / TYPE B / TYPE C / TYPE D) Viser det blå skjermbildet og demper lyden når signalet er svakt eller fraværende ( / ) FORITT INNSTILLING Slett innstillingene for favorittkanal (s. 7) FRONTBELYSNING Tenner belysningslampen (s. 5) mens -apparatet er på (LYS / DEMPET / ) KANAL SØK Velg installasjonsland, registrer kanalene automatisk (s. 0, ) REDIGER / MANUELL Endre de registrerte kanalene eller legge til nye (s. ) SÅK Velg et språk for skjermmenyene (s. 0, ) DEKODER() COMPONENT VALG For når tilkoplet videospiller med T-V LINK ( / ) Endrer -inngangen til når komponentsignalet er koblet til (/) (Ikke tilgjengelig med PC) INNGANGSVALG For bruk med videospillere og andre enheter (s. ) HDMI INNSTILLING OPPLØSNING ( / / ) LYD ( / ANALOG / DIGITAL) Andre innstillinger Endre sideforhold ZOOM (s. 7) Slå på 3D LYD 3D LYD (s. 7) * BBE-lisens (s. 3)

15 Avansert bildejustering Som standard justerer -apparatet seg selv automatisk for å få det beste bildet. Vise menylinjen DIGITAL VNR Slik reduserer du (L) MIN : Når bildet taper skarphet -nivå (L) (HØY) MAKS : Når det vises støy Til forrige skjermbilde Avslutt Menyen blir borte etter ett minutt med inaktivitet Velg BILDE BILDE BILDE MODUS LYS- KONTRAST LYS- SKARPHET FARGE KULØR FARGE TEMP. FINESSER > FINESSER DIGITAL VNR Super DigiPure FILM TEATER COLOUR MANAGEMENT PICTURE MANAGEMENT FARGESYSTEM 4:3 ASPEKT > FINESSER DIGITAL VNR Super DigiPure FILM TEATER COLOUR MANAGEMENT PICTURE MANAGEMENT FARGESYSTEM 4:3 ASPEKT BILDE Velg FINESSER Velg et punkt F.eks. DIGITAL VNR STANDARD KJØLIG (L) Endre innstillinger F.eks. DIGITAL VNR Fullfør (L) Super DigiPure FILM TEATER COLOUR MANAGEMENT PICTURE MANAGEMENT FARGESYSTEM 4:3 ASPEKT For naturlig utseende kanter For jevn film For naturlig utseende bilder Fikse lyse / mørke bilder Når det ikke er noen farger Angi standard sideforhold 7 8 (L) (L) (L) (L) >> FARGESYSTEM HOVED SEKUNDÆR PAL >> 4:3 ASPEKT PANORAMIC REGULÆR 4:9 ZOOM : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av : Funksjonen er slått av MIN MAKS : Når det vises støy : Funksjonen er alltid på : Opprettholde en naturlig fargebalanse : Justeres automatisk : Gjør det lettere å se lyse / mørke bilder Velg skjermbildet du vil skifte innstillinger på HOVED : Hovedbilde Velg fargesystem PAL : Vest- Europa SEKUNDÆR : Sekundærbilde i FLERBILDE-modus (s. 3) SECAM : Øst-Europa / Frankrike NTSC 3.58 : USA 3.58 MHz NTSC 4.43 : USA 4.43 MHz 6 : 9 4 : 3 4 : 9 : Når bildet taper skarphet Velg et standard sideforhold for MATISK i ZOOM (s. 7) PANORAMIC REGULÆR 4:9 ZOOM -nivå : Når du ser på video osv.

16 Feilsøking Problem Handlinger side Alvorlig støy eller snø Er -apparatet korrekt tilkoplet antennen? Skift retning på antennen. Er antennen eller kabelen skadet? Rådfør deg med forhandleren din Mønstre, striper eller støy Blir antennen forstyrret av høyspentledninger eller trådløse sendere? Rådfør deg med forhandleren din Et tilkoplede enheter for nærme -apparatet? Øk avstanden mellom antennen og årsaken til støyen inntil det ikke er noen støy Dobbeltkonturer (Doble bilder) Motar du støy fra signaler som refl ekteres av fjell eller bygninger? Juster retningen på antennen eller skift til en retningsantenne av god kvalitet Jeg kan ikke slå det på! Sitter pluggen på strømledningen skikkelig i kontakten? Fjernkontrollen slutter å fungere som den skal! Er batteriene fl ate? Befi nner du deg mer enn 7 meter unna -apparatet? Står VCR//DVD-BRYTEREN på? -menylinjen vises ikke sammen med tekst-. Avhengig av signalstabiliteten kan de være en tidsforsinkelse ved skifte av kanaler. Grunnleggende Screen Bilde Lyd Fjernkontrollen slutter å virke Sideforholdet skifter utilsiktet Dårlig bildekvalitet Merkelig bilde ved bruk av en ekstern enhet Dårlig lyd Ta ut stikkontakten til -apparatet og sett den inn igjen etter et par minutter. Trykk på for å gå tilbake til innstillingene. Unaturlig farge >>> Juster FARGE og LYS-. Kontroller FARGESYSTEMET. Støy >>> Still inn til følgende funksjoner. BILDE MODUS: STANDARD DIGITAL VNR: (HØY) Super DigiPure: MIN Matt bilde >>> Still inn til følgende funksjoner. BILDE MODUS: LYS DIGITAL VNR: MIN Super DigiPure: MAKS Hvis du er tilkoplet en enhet med S-Video-utgang, må du kontrollere S-IN -innstillingen. Hvis toppen av bildet er forvrengt, må du kontrollere kvaliteten på selve videosignalet. Hvis bevegelse synes unaturlig når du mottar et signal fra en DVD-spiller, osv. med 65p (progressiv skanning), må du endre utgangsinnstillingen til den eksterne enheten til 65i (grensesnittskanning). Juster BASS og DISKANT. Hvis du mottar et dårlig signal i STEREO /, må du skifte til MONO. Adjust the channel reception using MANUAL

17 Feilsøking (fortsettes) Teknisk informasjon Problem Handlinger side Feil skjermoppløsning Skift OPPLØSNING i HDMI INNSTILLINGER til eller. 6 Hva er T-V LINK? T-V LINK gjør at -apparatet kan lettere dele informasjon med en tilkoplet T-V LINK-kompatibel enhet. Ved å bruke T-V LINK: Du kan sende kanalinformasjonen programmert på -apparatet til den T-V LINK-kompatible enheten, slik at både -apparatet og den eksterne enheten kan ha de samme kanalinnstillingene. Når du kopler til en ny ekstren enhet lastes den med kanalinformasjon slik at kanaloppsettet kan fullføres meget raskt. Du finner flere detaljer i håndboken for den eksterne enheten. Du kan lett ta opp -programmet du ser på med en T-V LINK-kompatibel enhet ved å bruke DIREKTE OPPTAK -funksjonen. Du finner flere detaljer i håndboken for den eksterne enheten. HDMI Funksjoner Skjerm Screen Ingen lyd Grønt og forvrengt skjermbilde Noen funksjoner virker ikke Noen innganger kan ikke es i underbildet FINESSE IKKE TILGJENGELIG vises ACI FEIL vises Det er svarte eller hvite prikker på skjermen Skift LYD i HDMI INNSTILLINGER til ANALOG eller DIGITAL. Vent litt til signalet stabiliserer seg når du skifter signalformatet for en HDMI-enhet. Dette er ikke en feil. Noen funksjoner (mørk bakgrunn) i menyen virker ikke avhengig av situasjonen. Inngangene, EXT-5 og PC-modus kan ikke es i underbildet. Er den T-V LINK-kompatible enheten koplet til? Er SCART-KABELEN Helt tilkoplet? Er den T-V LINK-kompatible enheten slått på? Etter at du har bekreftet alle tilstandene ovenfor, trykker du på OK-knappen på nytt. Trykk på for å starte ACI på nytt. Hvis du fremdeles mottar ACI FEIL etter flere forsøk, skal du trykke på for å avbryte ACI. LCD-paneler bruker små prikker ( piksler ) for å vise bilder. Selv om mer enn 99,99 % av disse pikslene fungerer som de skal, kan det være at et lite antall piksler ikke lyser, eller lyser hele tiden. Du må forstå at dette ikke er en feil Hva er ACI (Automatisk kanalinstallasjon)? Noen kabelselskaper sender et signal som kalles ACI som inneholder informasjon som tillater at -kanalene registreres automatisk i -apparatet. Når det mottas et ACI-signal vises ACI START / ACI SKIP på KANAL SØK -skjermbildet. Kringkastingssystemer som kan mottas Hvilke kringkastingssystemer som kan mottas er avhengig av landet som es under KANAL SØK. STORBRITANNIA: Motta bare PAL-I. FRANKRIKE: Kan motta SECAM-L. For å motta SECAM-L i andre land enn Frankrike: ) Skift LAND til FRANCE i KANAL SØK. ) Trykk på BACK -knappen for å gå til menyen og angi kanalen med SETT INN eller MANUELL. *Macintosh*-datamaskiner støttes ikke. (Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.) Hvis signalet ikke vises, må du kontrollere at den vertikale frekvensen på PCen står på 60 Hz. PC-signaler som kan vises Oppløsning Kople til ldvi-enheter Lisens Vertikal frekvens (Hz) Horisontal frekvens (khz) 640 x 480 (VGA) 4 x 768 (XGA) Kople en DVI-enhet til EXT-5 (HDMI) med DVI-HDMI-konverteringskabelen. Kople den analoge lydutgangen på DVI-enheten til L- og R-kontaktene i. Sett LYD i HDMI-INNSTILLINGER til Analog eller (s. 6) Produsert under lisens fra BBE Sound, Inc. Lisensiert av BBE Sound, Inc. under USP463858, 555 og BBE og BBE-symbolet er registrerte varemerker for BBE Sound, Inc. 3 3

18 -liste Spesifikasjoner For å bruke SETT INN-funksjonen (s. ) må du fi nne -nummeret som tilsvarer -apparatets kanalnummer fra denne tabellen. Når innstillingen for LAND (land) er FRANCE (Frankrike) må du e et tresifret -nummer. CH Kanal CH /CH E, R CH /CH E3, ITALY A CH /CH E4, ITALY B, R CH /CH E5, ITALY D, R6 CH /CH E6, ITALY E, R7 CH /CH E7, ITALY F, R8 CH /CH E8, R9 CH /CH E9, ITALY G CH 0/CH 0 E0, ITALY H, R0 CH /CH E, ITALY H+, R CH /CH E, ITALY H+, R CH /CH E, R CH /CH E, R CH 3/CH 3 E3, R3 CH 4/CH 4 E4, R4 CH 5/CH 5 E5, R5 CH 6/CH 6 E6, R6 CH 7/CH 7 E7, R7 CH 8/CH 8 E8, R8 CH 9/CH 9 E9, R9 CH 30/CH 30 E30, R30 CH 3/CH 3 E3, R3 CH 3/CH 3 E3, R3 CH 33/CH 33 E33, R33 CH 34/CH 34 E34, R34 CH 35/CH 35 E35, R35 CH 36/CH 36 E36, R36 CH 37/CH 37 E37, R37 CH 38/CH 38 E38, R38 CH 39/CH 39 E39, R39 CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH 0 CH CH CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 30 CH 3 CH 3 CH 33 CH 34 CH 35 CH 36 CH 37 CH 38 CH 39 CH 40 Kanal F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F0 F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F30 F3 F3 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 CH Kanal CH 40/CH 40 E40, R40 CH 4/CH 4 E4, R4 CH 4/CH 4 E4, R4 CH 43/CH 43 E43, R43 CH 44/CH 44 E44, R44 CH 45/CH 45 E45, R45 CH 46/CH 46 E46, R46 CH 47/CH 47 E47, R47 CH 48/CH 48 E48, R48 CH 49/CH 49 E49, R49 CH 50/CH 50 E50, R50 CH 5/CH 5 E5, R5 CH 5/CH 5 E5, R5 CH 53/CH 53 E53, R53 CH 54/CH 54 E54, R54 CH 55/CH 55 E55, R55 CH 56/CH 56 E56, R56 CH 57/CH 57 E57, R57 CH 58/CH 58 E58, R58 CH 59/CH 59 E59, R59 CH 60/CH 60 E60, R60 CH 6/CH 6 E6, R6 CH 6/CH 6 E6, R6 CH 63/CH 63 E63, R63 CH 64/CH 64 E64, R64 CH 65/CH 65 E65, R65 CH 66/CH 66 E66, R66 CH 67/CH 67 E67, R67 CH 68/CH 68 E68, R68 CH 69/CH 69 E69, R69 CH CH 4 CH 4 CH 43 CH 44 CH 45 CH 46 CH 47 CH 48 CH 49 CH 50 CH 5 CH 5 CH 53 CH 54 CH 55 CH 56 CH 57 CH 58 CH 59 CH 60 CH 6 CH 6 CH 63 CH 64 CH 65 CH 66 CH 67 CH 68 CH 69 Kanal F4 F4 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F5 F5 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F6 F6 F63 F64 F65 F66 F67 F68 F69 CC Kanal CC 0/CC 0 S CC /CC S CC /CC S3 CC /CC S4 CC /CC S5 CC /CC S6 CC /CC S7 CC /CC S8 CC /CC S9 CC 0/CC 0 S0 CC /CC S CC /CC S CC 3/CC 3 S3 CC 4/CC 4 S4 CC 5/CC 5 S5 CC 6/CC 6 S6 CC 7/CC 7 S7 CC 8/CC 8 S8 CC 9/CC 9 S9 CC 0/CC 0 S0 CC /CC S CC /CC S CC 3/CC 3 S3 CC 4/CC 4 S4 CC 5/CC 5 S5 CC 6/CC 6 S6 CC 7/CC 7 S7 CC 8/CC 8 S8 CC 9/CC 9 S9 CC 30/CC 30 S30 CC Frekvens (MHz) CC CC 4-3 CC 3-40 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Kanal CC 3/CC 3 S3 CC 3/CC 3 S3 CC 33/CC 33 S33 CC 34/CC 34 S34 CC 35/CC 35 S35 CC 36/CC 36 S36 CC 37/CC 37 S37 CC 38/CC 38 S36 CC 39/CC 39 S39 CC 40/CC 40 S40 CC 4/CC 4 S4 CC 75/CC 75 X CC 76/CC 76 Y, R3 CC 77/CC 77 Z, ITALY C, R4 CC 78/CC 78 Z+, R5 CC 79/CC 79 Z+ CC Frekvens (MHz) CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Modell LT-37S60BU/SU LT-3S60BU/SU LT-3S60AU/WU/RU Kringkastingssystemer CCIR I / B / G / D / K / L (Se Teknisk informasjon, s. 3) Fargesystemer -sending : PAL, SECAM Ekstern inngang : PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43MHz LT-6S60BU/SU E-E / E-E69, F-F0 / F-F69, IR A-IR J, ITALY A-H / H+ / H+, Kanaler og frekvenser R-R / R-R69, S-S4, X / Y / Z / Z+ / Z+, Franske kabelkanaler (Frekvens : 6-7 MHz / MHz) Lydmultiplekssystemer NICAM (I / B / G / D / K / L), A (B / G / D / K) Tekst--systemer FLOF (Fastext), TOP, WST (standard system) Elektrisitetskrav Veksestrøm 0 V - 40 V, 50/60Hz Lydeffekt (Nominell utgangseffekt) 0 W + 0 W Høyttalere 6,6 cm rund x Strømforbruk [ventemodus] Skjermstørrelse (synlig områdestørrelse målt diagonalt) Dimensjoner (B x H x D: mm) [uten stand] Vekt [uten stand] W [,6 W] 4 W [,6 W] 8 W [,6 W] 94 cm 80 cm 66 cm 96 x 689,5 x 97 [96 x 63,5 x,5] 5,7 kg [0,6 kg] Hovedmaskin Tilbehør (Se Kontroller tilbehør, s. 5) * Kun LT-3S60AU/WU/RU Inngangs- / utgangskontakter T-V LINKkompatibel Inngangskontakter Utgangskontakter 8 x 6 (*67,) x 5 (*300) [8 x 558,5 x ] 0,0 kg (*9,7 kg) [6,4 kg] Kontakter / konnektorer 7 x 536,8 x 5 [7 x 483 x ] 7,0 kg [3,0 kg] Kontaktnavn Kontakttype Signaltype (INN) Signaltype (UT) Merk EXT- EXT-3 Euroconnector x (SCART-konnektor) Euroconnector x (SCART-konnektor) RCA-konnektorer x 3, S-VEO-konnektor x RCA-konnektorer x 5 Sammensatt video, S-video, Analog RGB LYD V / H Sammensatt video, S-video, Analog RGB LYD V / H Sammensatt video, S-video LYD V / H Analog komponent (576i (65i) / 480i (55i), Progressiv: 576p (65p) / 480p (55p), HD: 0i (5i), 70p (750p)) LYD V / H -utgang Kopieringsutgang EXT-5 HDMI-konnektor x HDMI (576i (65i) / 480i (55i) / 576p (65p) / 480p (55p), 0i (5i), 70p (750p)) PC INPUT D-SUB (5 pinner) x Analogt PC-signal (s. 3) AUDIO OUT RCA-konnektorer x Lyd V / H Hodetelefon Stereo minikontakt x (3,5 mm i diameter) Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Hodetelefonutgang

HD-ILA TV HD-70ZR7U HD-56ZR7U

HD-ILA TV HD-70ZR7U HD-56ZR7U HD-ILA TV HD-70ZR7U HD-56ZR7U BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LCT074-00A-A NORSK Informasjon til brukerne om kassering av gammelt utstyr [Europeiske Union]

Detaljer

LT-37M70BU 16:9 LCD-TV BRUKSANVISNING NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

LT-37M70BU 16:9 LCD-TV BRUKSANVISNING NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO NORSK SUOMI DANSK SVENSKA SUOMI DANSK SVENSKA LT-7M70BU 6:9 LCD-TV BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD-TV INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD-TV BRUKSANVISNING 0 Victor Company of Japan,

Detaljer

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING

Detaljer

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn. For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

Detaljer

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-29L6SU AV-29L6BU. 2006 Victor Company of Japan, Limited 1106TKH-CR-MU

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-29L6SU AV-29L6BU. 2006 Victor Company of Japan, Limited 1106TKH-CR-MU SUOMI DANSK SVENSKA -9L6SU -9L6BU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING 0 Victor Company of Japan, Limited TKH-CR-MU LCT00-00B-J-NO Informasjon

Detaljer

LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE

LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE LCD FLAT -SKJERM LITTEÄ LCD-TELEVISIO FLADT LCD- LCD FLATBILDSTELEVISION NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

Detaljer

AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Slik flytter du -apparatet Når du flytter -apparatet,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ

PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ NORSK SUOMI DANSK SVENSKA PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ PDP FARGEFJERNSYN PDP VÄRITELEVISIO PDP FARVEFJERNSYN PDP FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Takk for

Detaljer

PD-42V31BUE PD-42V31BJE

PD-42V31BUE PD-42V31BJE NORSK SUOMI DANSK SVENSKA PD-42V31BUE PD-42V31BJE PDP FARGEFJERNSYN PDP VÄRITELEVISIO PDP FARVEFJERNSYN PDP FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING 1 Takk for at du har kjøpt dette

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

AV28CH1EU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV AV28CH1EU BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CH1EU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV AV28CH1EU BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA 281EU 281EU VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING 20 VICTOR COMPANY OF JAPAN,

Detaljer

AV-29TX1EP AV-29TX1EPS

AV-29TX1EP AV-29TX1EPS FARGEFJERNSYN -9TXE -9TXES NORSK Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette JVC farge--apparatet. Du bør lese denne håndboken grundig før du begynner slik at du vet hvordan du skal bruke det nye -apparatet.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CW-21Z453N http://no.yourpdfguides.com/dref/787822

Din bruksanvisning SAMSUNG CW-21Z453N http://no.yourpdfguides.com/dref/787822 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG

LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG DANSK SUOMI SVENSKA FJERNSYN MED LCD- FLADSKÆRM LCD FLATSKJERM-TV LCD-LITTEÄTELEVISIO Platt LCD TV BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET INSTRUKTIONER

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

AV-28KM3SN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK

AV-28KM3SN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK AV-28KM3SN ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK SUOMI COLOUR TELEVISION FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Mode Velg mellom videokamera og stillbilder med MODE-knappen bakpå kamera.

Mode Velg mellom videokamera og stillbilder med MODE-knappen bakpå kamera. Noen tips om bruk av videokameraet SONY HDR-PJ780. Tro meg: du vil spare mye tid på å ta deg tid til å lese gjennom disse tipsene! Les derfor denne teksten nøye og gjør slik som forklart for å unngå unødvendige

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 15PFL4122 http://no.yourpdfguides.com/dref/998876

Din bruksanvisning PHILIPS 15PFL4122 http://no.yourpdfguides.com/dref/998876 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Document Camera Modell SDC-330 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Oppstilt Sammenlagt Vekt 28,9 cm 41,7 cm 37 cm 28,9 cm 9,5 cm 31,2 cm 3,46 kg Alle dimensjoner

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok

Les sikkerhetsinformasjonen i Les dette først før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Innhold 1 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Bruke fjernkontrollen... 3 Sette inn batteriene

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer