Bruker- og Installasjonshåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker- og Installasjonshåndbok"

Transkript

1 Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V

2 Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERAKTIVE TJENESTER D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V

3 Pakkens innhold Merk! Ta vare på originalemballasjen til din nye digitale satellittmottaker i tilfelle den må leveres tilbake. Digital satellittmottaker med strømkabel Fjernkontroll Programkort 2 PAKKENS INNHOLD

4 Scartkabel for tilkopling av den digitale mottakeren til fjernsynsapparatet Håndbøker og bruksanvisninger Hvis det fulgte en parabolantenne med den digitale mottakeren, følger det med en egen monteringsbeskrivelse for den. PAKKENS INNHOLD 3

5 Les dette først! Med din nye satellittmottaker vil du kunne ta imot Canal Digitals digitale satellittsendinger. Men skal dette fungere, er det svært viktig at du er nøye med å følge denne veiledningen når du installerer. Denne installasjonshåndboken inneholder all den informasjon du trenger for en vellykket installasjon. Merk! En installasjon som ikke er utført på riktig måte, dvs. i henhold til instruksene, kan skape problemer ved en senere anledning. I tillegg kan en installasjon utført på feil måte, gjøre det vanskelig å finne feilkilden dersom det oppstår en feil. Utvalget av kanaler og tjenester er i stadig endring. Derfor kan Canal Digital ikke garantere at innholdet i denne håndboken stemmer fullstendig med de kanalene og tjenestene som er tilgjengelige på installasjonstidspunktet. Canal Digital Norge anbefaler at du lar en autorisert installatør utføre installasjonen. Da er du sikker på at det blir gjort riktig, og skulle det oppstå feil senere, har du reklamasjonsrett. 4 LES DETTE FØRST

6 Innholdsfortegnelse Innhold Side 1. Fjernkontrollen Den digitale satellittmottakeren Montering av parabolantenne Tilkopling av satellittmottakeren Grunnleggende innstillinger Fininnstilling av parabolen Kanalsøk Optimering av parabolantennen Tilkopling av flere mikrobølgehoder Problemer eller spørsmål? INNHOLDSFORTEGNELSE 5

7 1 Fjernkontrollen På/av (Standby) P Forrige side i kanallisten EPG Elektronisk programguide MENU Hovedmenyen CH º Valg av kanaler Navigering i menyer TV/RADIO Bytte mellom TV og radio FAV Gå til favorittlisten ALL CH Komplett kanalliste UNDERTEKSTER Bytte språk på undertekster TEKST-TV VIDEOFORMAT PAUSE ZOOM MUTE Lyd på/av 0-9 Valg av kanaler, dato, tid, PIN-kode, etc. P+ Neste side i kanallisten EXIT Gå ut av meny og tilbake til TV-kanalene OK Bekrefte valg VOLUM ª Navigering i menyer GRUPPE Gå til gruppelisten SATELITT? Tilleggsfunksjoner TILBAKEKALL Forrige kanal BILDEFORMAT TIMER Innsovningstimer SPRÅK Velg lydspråk i Programinformasjon 6 FJERNKONTROLLEN

8 Den digitale satellittmottakeren. 2 Skifte Kanal, Opp/Ned Spor for smartkort På/Standby LNB IN Tv Scart VCR Scart S/PIDF IF OUT SATELLITTMOTTAKEREN 7

9 Innledning SATELLITTMOTTAKEREN Mottakeren er beregnet på å ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital som sendes fra satellittposisjon 1 Vest. Mottakeren kan også ta imot signaler fra andre satellittposisjoner. PLASSERING AV MOTTAKEREN Mottakeren må ikke plasseres inntil radiatorer eller andre varmekilder. Sørg for at det er fritt rom rundt mottakeren av hensyn til ventilasjonen. Pass på at gardiner, aviser og liknende ikke hindrer luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsrillene. Mottakeren må heller ikke utsettes for skarpt lys (fra spotlights, lysstoffrør eller liknende kilder). SETTE INN BATTERIER I FJERNKONTROLLEN Fjern batterilokket fra fjernkontrollens bakside. Sett i to 1,5 V batterier (R 03, LR 03, AAA eller UM4). Sett lokket på plass igjen. SIKKERHETSINSTRUKSER Forsiktig! Det er høyspenning inni den digitale mottakeren. Dekselet må ikke fjernes. Skade som skyldes at dekselet er fjernet, repareres av Canal Digital kun på kundens regning. Mottakeren må ikke utsettes for regn eller fukt, da dette kan føre til kortslutning med brann eller elektrisk sjokk til følge. Pass på at det ikke kommer gjenstander eller væske gjennom ventilasjonsrillene. Hvis det kommer væske inn i mottakeren, må du straks trekke støpselet ut av kontakten i veggen og kontakte Canal Digital. Kablene må IKKE koples til eller modifiseres mens mottakeren er koplet til strømnettet. For å unngå kondensproblemer bør du vente en stund med å bruke mottakeren etter at du har flyttet den fra et kaldt til et varmt sted eller omvendt. Den digitale mottakeren må alltid behandles forsiktig. 8 INNLEDNING

10 Montering av parabolantenne 3.1 KONTROLL NÅR NY PARABOLANTENNE SKAL MONTERES Før du begynner å montere parabolantennen, må du kontrollere at parabolantennen passer for norske forhold, dvs. at det er en såkalt Norden-parabolantenne med ett mikrobølgehode (Universal-LNB) VERKTØY FOR MONTERING Før du starter monteringen, er det viktig at du har hjelpemidlene (verktøyet) du trenger. Normalt trenger du: skiftenøkkel flat skrutrekker og stjerneskrutrekker avbitertang og skarp kniv for fjerning av kabelisolasjon vaterpass eller en spesialkonstruert vinkelmåler for montering av parabolfeste Fig. 1 Verktøyet for montering av parabolfestet avhenger av valg av feste og fabrikat. Behovet kan variere fra tilfelle til tilfelle. MONTERING AV PARABOLANTENNE 9

11 3.3 MONTERING AV PARABOLANTENNE Det følger en monteringsbeskrivelse med hver parabolantenne (parabolen produseres ikke av Canal Digital). Det er svært viktig at parabolantennen monteres korrekt. Feilmontering fører til at man ikke får bilde på kanalene. Før monteringen bør selve parabolskålen kontrolleres. Parabolfestet monteres loddrett Vend mikrobølgehodet mot parabolantennen Parabolantennen må være helt fri for skader. Overflaten skal være slett og uten buler. Mikrobølgehodene (LNBene) skal vende mot parabolantennen, se figur 2. Fig VALG AV POSISJON FOR PARABOLANTENNEN Når parabolantennen er satt sammen, er det på tide å velge posisjon. Så lenge sikten mot sør, mot satellitten, er helt fri, spiller det ingen rolle om parabolen plasseres høyt eller lavt. MERK! Pass på at sikten mot sør ikke sperres av trær, greiner eller bygninger, se figur 3. Vær oppmerksom på at busker og trær senere kan vokse opp og sperre for sikten. Fig. 3 Monter parabolantennen med feste på for eksempel en vegg eller en stolpe. Pass på at underlaget for parabolfestet er stabilt og solid. Festet for parabolantennen skal plasseres loddrett. Rett inn festet med et vaterpass eller en spesiell vinkelmåler, se figur 2. Fig MONTERING AV PARABOLANTENNE

12 3.5 GROVINNSTILLING AV PARABOLANTENNEN Når festet er montert, er det på tide å sette parabolantennen på plass. Vent med den endelige finjusteringen til mottakeren er koplet til parabolantennen. Ikke skru parabolantennen altfor hardt til på festet. Det skal være mulig å vri den sidelengs med litt kraft (se figur 4) slik at det er mulig å foreta de siste finjusteringene senere. Parabolen vris da mer nøyaktig sidelengs mot satellitten ved hjelp av et måleinstrument eller signalmåleren i den digitale mottakeren (kapittel 6). Fig. 5 Begynn alltid med å stille inn vinkelen i høyden. Kontroller med vinkelmåler på festet (figur 5 og 6). Høydevinkelkartet på side 13 viser hvilken vinkel du skal velge der du bor. I høyden behøver du bare å grovjustere vinkelen. Parabolantennen skal peke mot sør med noen graders dreining mot vest, se figur 7. MERK! Det finnes ingen vinkelmåler på parabolantennen for innstilling av sidevinkelen. Du kan f.eks. bruke et kompass til dette. Fig. 6 Tips! Se etter om det finnes parabolantenner der du bor som peker mot Norden-posisjonen (1 Vest og 5 Øst). V N Ø S Fig. 7 MONTERING AV PARABOLANTENNE 11

13 3.6 INNSTILLING AV MIKROBØLGEHODENE (LNB) Du må foreta en såkalt SKEW-innstilling for å få optimal separasjon mellom kanalene på de forskjellige polarisasjonene. SKEW er vinkelen i forhold til vertikalplanet. Still inn mikrobølgehodet med en vinkel på 7 11 grader (ca. klokken fem), se figur 8. Hvis du har to mikrobølgehoder, så stiller du først inn hodet for Thor 1 Vest med en vinkel på 7 11 grader (ca. klokken fem) og deretter hodet for Sirius i retning 5 Øst. Noen mikrobølgehoder har et merke som viser optimal innstilling av SKEW. Se monteringsanvisningen som følger med parabolen. Merk! Disse vinklene varierer avhengig av hvor du bor. For å få nøyaktig innstilling må man ha et instrument. Sirius MONTERING AV KONTAKT PÅ EKSTRA KABEL Hvis den 20 m lange koaksialkabelen (for tilkopling av parabol og svitsj til mottakeren) er for kort, må du forberede en ny. Den nye kabelen skal IKKE skjøtes sammen med den medfølgende kabelen, men erstatte den. Merk! Du må være svært nøye hvis kontaktene ikke monteres omhyggelig på kabelen og det derfor ikke blir noe signal, er det svært vanskelig å rette på dette senere. Kontroller at kontakten er riktig montert ved å trekke litt i den. Ta tak i kabelen med en hånd og i kontakten med den andre. Hvis du nå trekker lett, skal kontakten ikke gi etter. Kontroller også at ingen av de små metalltrådene fra skjermen (jord) berører innerlederen. Du kan vente med å sette kontakt på den enden av kabelen som skal koples til den digitale mottakeren, til du ser hvor lang den må være. Jo kortere kabelen er, dess bedre blir signalet. Thor Fig. 8 Fig mm 7 mm 1 2 Skrell forsiktig av isolasjonen med kniv uten å skade skjermen eller trådene. Brett skjermtrådene tilbake. Skrell forsiktig av den hvite plastbeskyttelsen på innerlederen. 2 mm 3 4 Træ kontakten over trådene som er brettet tilbake på kabelen. Merk! Skjermtrådene må ha god kontakt med metallet på F-kontakten. Skru på kontakten så langt som mulig. Ca. 2 mm av innerlederen skal stikke fram. Fig MONTERING AV PARABOLANTENNE

14 Høyde- og sidevinkelkart ALTA KIRKENES TROMSØ HARSTAD 9 10 BODØ 11 FLORØ MOLDE ÅLESUND NAMSOS STEINKJER TRONDHEIM LILLEHAMMER MO I RANA Høydevinkel Helning BERGEN GEILO HAMAR 17 HAUGESUND DRAMMEN STAVANGER OSLO 18 KRISTIANSAND Vest Sidevinkel Kompasskurs HØYDE- OG SIDEVINKELKART 13

15 4 Tilkopling av satellittmottakeren. 4.1 TILKOPLING AV LNB Parabolantennen leveres med ett mikrobølgehode (LNB) som skal koples til mottakeren. Kople den lange kabelen med den formonterte kontakten til LNBen, og kople så den andre enden til den inngangen på mottakeren som er merket LBN IN (se figur 11) etter at du har forberedt den i henhold til punkt 3.7. Dersom du har en parabolantenne med 2 eller flere LNBer, vennligst les kapittel 9 før du fortsetter med installasjonen. MERK! Bruk gjerne en liten skiftenøkkel til å stramme til kontaktene til slutt, men vær forsiktig så du ikke tar i for hardt. T DISH to LNB IN Fig. 11 LNB In 14 SATELLITTMOTTAKEREN

16 4.2 TILKOPLING AV TV Kople den medfølgende SCART-kabelen til den inngangen på mottakeren som er merket TV (se figur 12), og til en SCART-inngang på TV-en. TV 4.3 PROGRAMKORT Sett programkortet fra Canal Digital i mottakerens øvre programkortleser med gullbrikken vendt oppover og innover, se figur 13. TV SCART Fig SLÅ PÅ MOTTAKEREN Slå først på fjernsynsapparatet. Slå deretter på den digitale mottakeren ved å trykke på strømbryteren i front. Du skal nå se en meny med systeminformasjon. Gå deretter videre til kapittel 5. Gullbrikke Fig. 13 SATELLITTMOTTAKEREN 15

17 5 Grunnleggende innstillinger Din nye mottaker kommer forhåndsinnstilt fra fabrikken når den leveres, og du vil få opp en meny hvor du skal velge språk for det landet du bor i. Mottakeren vil da få de spesifikke innstillingene som gjelder der du bor, for å gjøre installasjonen så enkel som mulig. 5.1 LANDSSPESIFIKKE INNSTILLINGER Under Standardinnstilling (Default setting) velger du Norge med piltastene ª. Flytt deg deretter nedover med piltastene på fjernkontrollen slik at Start er merket. Trykk til slutt på OK-tasten. Nå lastes innstillingene for det landet der du bor. Når dette er ferdig, kommer du til menyen Språkinnstillinger. Fig SPRÅKINNSTILLINGER Hvis du ønsker å endre et alternativ, navigerer du med piltastene, og du bekrefter valget med OKtasten. Språkinnstillinger Du kan velge ønsket språk for lyd, undertekster og teletekst. Fig. 15 Første lyd brukes som hovedspråk på en kanal med flere lydspråk. Andre lyd brukes som alternativt språk på en kanal med flere språk hvis førstevalget ikke er tilgjengelig. Første undertekst brukes som hovedspråk på en kanal med undertekster på flere språk. Fig GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

18 Andre undertekst brukes som alternativt språk på en kanal med flere språk hvis førstevalget ikke er tilgjengelig. Teletekst brukes for å stille inn ønsket språk for tekst-tv. Trykk på Meny- eller Exit-tasten for å fortsette installasjonen. 5.3 TV INNSTILLINGER Nå har du kommet til TV innstillinger, og det samme gjelder her. Hvis du vil endre noen av alternativene, bruker du piltastene til å navigere, og du bekrefter valgene med OK-tasten. Fig. 17 Høyde/bredde-forhold Her kan du stille inn bildet i ønsket format for TVbildet. Hvis du har et fjernsynsapparat med bredformat, velger du formatet 16:9. Hvis skjermen er i 4:3-format, kan du velge forskjellige måter å vise bildet på TV-skjermen på. Kontrast Du kan stille inn bildets lysstyrke fra 0 (mørkest) til 10 (lysest). Fig. 18 Dolby Digital Gir mulighet for digital multikanallyd via S/PDIF-utgangen til et hjemmekinoanlegg hvis TVkanalene har det med i utsendingen. Video Output Her velger du signaltypen fra scartutgangen, RGB eller CVBS (Kompositt). Trykk på Meny- eller Exit-tasten for å fortsette installasjonen. 5.4 LOKAL TIDSINNSTILLING I menyen Lokal tidsinnstilling behøver du ikke å gjøre noe, da mottakeren vil få korrekt tid når du er ferdig med kanalsøket og begynner å se på TV. Trykk på Meny- eller Exit-tasten for å fortsette installasjonen. GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER 17

19 6 Fininnstilling av parabolen Nå har du kommet til LNB-installasjon og her bør du ikke gjøre noen endringer, siden du ellers løper en risiko for at du ikke vil få inn alle de kanalene du abonnerer på. Trykk på den røde knappen på fjernkontrollen for å komme til menyen for kanalsøk. Det lyder en pipetone, og du får se to søyler i bunnen av bildet som vil hjelpe deg å kontrollere parabolinnstillingene, se figur 20. Jo lysere (høyere) pipetonen er, dess bedre er signalet. Signalet bør ligge på minst 60 % for å gi et TV-bilde uten forstyrrelser. Fig. 19 Fig FININNSTILLING AV PARABOLEN

20 6.1 BEGYNN FININNSTILLINGEN Fininnstillingen bør foretas av to personer, én som dreier parabolantennen, og én som står ved fjernsynsapparatet og kontrollerer signalmåleren. I utgangspunktet skal parabolen være rettet sørover. Klemmene som sitter rundt parabolfestet, skal sitte passende hardt slik at det er mulig å dreie parabolen rundt festet med litt kraft (se figur 4 og 7 på side 10 og 11). En person stiller seg bak parabolen, tar tak med en hånd på hver side av den og dreier den forsiktig sidelengs mot vest (dvs. høyre) til signalmåleren gir utslag. Så lenge signalnivået er under 60 %, er ikke parabolen riktig innstilt. Når signalnivået passerer 60 %, er parabolens posisjon akseptabel, og dere kan gå videre og starte et kanalsøk. 6.2 OPTIMERT INNSTILLING Selv om signalmåleren på skjermen viser en akseptabel verdi, garanterer ikke dette at parabolen er perfekt innstilt. Når du er ferdig med det første kanalsøket (se neste kapittel), bør du optimere parabolen, se kapittel PROFESJONELL INSTALLASJON En installatør som utfører dette arbeidet med en bærbar signalmåler, sikrer at parabolen innstilles korrekt helt fra starten av. Dermed blir hele utendørsinstallasjonen ferdig med én gang, og det blir ikke nødvendig med noen ytterligere optimering av parabolantennen. FININNSTILLING AV PARABOLEN 19

21 7 Kanalsøk Når parabolen er innstilt og signalmåleren har nådd et akseptabelt nivå, er det på tide å søke etter kanaler. 7.1 SØK KANALER PÅ SATELLITT Heller ikke her bør du gjøre noen endringer. Gå i stedet ned til alternativet Søk aktuell ANT, og trykk OK. Nå begynner søket. Dette tar ca. 5 minutter. I vinduet Søk kanaler kan du se hvor mange TV- og radiokanaler mottakeren finner. Vinduet har også en søyle som viser hvor langt søket har kommet, se figur 22. Fig. 21 Når søket er ferdig, får du en melding om dette. Når dette skjer, trykker du på OK. Fig. 22 Fig KANALSØK

22 Optimering av parabolantennen Når du har fått bilde, er installasjonen fremdeles ikke helt ferdig. Den digitale mottakeren har en innebygd feilkorrigering for dårlig satellittsignal, og den prøver alltid å gi best mulig bilde og lyd. Hvis parabolantennen ikke er optimalt justert, kan likevel marginene mot forstyrrelser være for dårlige. Dermed kan bildet forsvinne ved for eksempel dårlig vær. Etter at du har søkt etter kanaler, er det derfor nødvendig å optimere innstillingen av parabolen. Dette sikrer at du alltid vil ha de beste mottakerforholdene, uansett vær og ytre omstendigheter. Det kan hende at du ikke får inn alle kanalene du abonnerer på etter første kanalsøk. Dette skyldes, med stor sannsynlighet, at innstillingen av parabolantennen ikke er skikkelig optimert KONTROLL FØR OPTIMERINGEN Før du begynner på optimeringen, er det viktig å kontrollere noen punkter i installasjonen. Kontroller at røret/festet for parabolen er loddrett montert ellers er det svært vanskelig å få til en optimal justering. Hvis festet ikke er loddrett, kan du havne i en situasjon der du f.eks. får bilde fra kanalene på Thor 1 Vest, men ikke fra Sirius 5 Øst. Mikrobølgehodene (LNBene) må stå i riktig vinkel, se kapittel 3. Kontroller også at koaksialkablene fra mikrobølgehodene (LNBene) er koplet til svitsjen, som vist på figuren på side START OPTIMERINGEN Still inn en kanal fra 1 Vest, f.eks. TV Norge, på den digitale mottakeren. Du må ha bilde på fjernsynet for å kunne utføre optimeringen. Optimeringen krever to personer, en som dreier på parabolen, og en som kontrollerer TV-bildet. 8.3 FINJUSTERING I HØYDEN Begynn med å optimere parabolantennen i høyden. Til hjelp har du vinkelmåleren på parabolfestet. Løsne litt på skruene for hellingen slik at det gir noe motstand når du prøver å justere parabolen i høyden, se figur 24. Fig. 24 OPTIMERING AV PARABOLANTENNEN 21

23 Vipp parabolen forsiktig oppover/bakover til du får store forstyrrelser eller bildet forsvinner. Les av verdien på vinkelmåleren, se figur 25. Senk parabolen til bildet kommer tilbake, og fortsett å senke den langsomt til du igjen får store forstyrrelser eller bildet forsvinner. Les igjen av verdien på vinkelmåleren. Hev nå parabolen til merket på festet ligger midt mellom de avleste verdiene på vinkelmåleren. Sikre til slutt innstillingen ved å trekke alle muttere og skruer godt til, se figur 26. Fig. 25 Fig FINJUSTERING SIDELENGS Parabolantennen justeres sidelengs på tilsvarende måte. Still deg bak parabolen, og løsne forsiktig på skruene til festet slik at det blir mulig å dreie parabolen sidelengs. Justering til venstre Drei parabolen forsiktig sidelengs til venstre med svært små bevegelser, se figur 27. Fortsett til du får store forstyrrelser på bildet eller bildet forsvinner helt. Fig OPTIMERING AV PARABOLANTENNEN

24 Sett et merke på både stolpen og parabolfestet. Du gjør dette enklest ved å sette en strek på stolpen og la den fortsette på parabolfestet, se figur 28. Drei forsiktig parabolantennen tilbake mot høyre slik at bildet kommer igjen, se figur 29. Fortsett deretter langsomt og forsiktig å dreie parabolen sidelengs til høyre. Fortsett til du får store forstyrrelser på bildet eller bildet forsvinner helt. Sett nå en strek på stolpen alene. Drei parabolen slik at merket/streken på parabolfestet står midt mellom merkene på stolpen. Fig. 28 Justering til høyre Trekk til alle mutrene på parabolfestet i kryss, se figur 30, slik at det ikke er mulig å rikke det. Nå er parabolantennen maksimalt justert. Fig Fig. 30 OPTIMERING AV PARABOLANTENNEN 23

25 9 Tilkopling av flere mikrobølgehoder 9.1 TILKOPLING AV TO ELLER FLERE LNBer Dersom parabolantennen har to eller flere mikrobølgehoder, må man bruke en såkalt DiSEqCsvitsj. Her festes det koaksialkabler mellom mikrobølgehodene (LNBene) og svitsjen. Så koples den lange koaksialkabelen mellom svitsjen og mottakeren. 9.2 MELLOM SVITSJ OG LNB Skru fast de korte koaksialkablene fra de to LNBene i svitsjen, se figur 31 og Øst 1 Vest Fig. 31 Inngang B Inngang A Fra høyre LNB (1 Vest) til inngangen merket LNB A på svitsjen. Fra venstre LNB (5 Øst) til inngangen merket LNB B på svitsjen. Fig. 32 Skru fast den lange koaksialkabelen i svitsjutgangen merket "LNB OUT". Før den andre enden til inngangen merket "LNB IN" på mottakeren, se figur 33 og 34. MERK! Trekk gjerne til kontaktene til slutt, men pass på at du ikke tar for hardt i. Utgang Out Fig. 33 LNB In Fig TILKOPLING AV FLERE MIKROBØLGEHODER

26 Når alle kontaktene er skrudd skikkelig til, skyver du inn svitsjen i det svarte dekselet som monteres med åpningen ned, se figur 35. Dette vil beskytte svitsjen mot fukt som kan føre til kortslutning og tap av alle signaler. MERK! Etter at parabolantennen er optimert (kap. 8), bør du beskytte kontaktovergangene med såkalt vulktape for å hindre fukt- og rustangrep. 9.3 MELLOM TV OG MOTTAKER Kople den medfølgende scartkabelen til inngangen merket TV på den digitale mottakeren og en passende scartinngang på fjernsynsapparatet, se figur 36. Sett til slutt mottakerens støpsel i veggkontakten. TV Fig PROGRAMKORT Sett programkortet fra Canal Digital i mottakerens øvre programkortleser med gullbrikken vendt oppover og innover, se figur 37. Gullbrikke Fig SLÅ PÅ MOTTAKEREN Slå først på fjernsynsapparatet. Slå deretter på den digitale mottakeren. Dersom det er første gang du installerer boksen, skal du nå gå gjennom kapittel 5 og 6 før du fortsetter med punkt 9.6. Fig. 37 Dersom du har gjennomført installasjonen til og med kapittel 8, trykker du på Menu-knappen på fjernkontrollen for å komme til hovedmenyen. Der velger du Installasjon ved hjelp av piltastene. Så markerer du LNB-installasjon og trykker på OK-tasten. TILKOPLING AV FLERE MIKROBØLGEHODER 25

27 9.6 LNB-INSTALLASJON Du er nå inne i menyen LNB-installasjon, og du skal her stille inn mottakeren slik at den skal kunne ta imot signaler fra flere satellitter. Sørg for at innstillingene er Satellitt: Thor og LNB-type: Universal LNBF. Endre deretter DiSEqC Switch til DiSEqC 1. Gå til alternativet Lagre og trykke på OK. Trykk på den røde knappen for å komme inn i kanalsøkingsmodus. Fig ANTENNENUMMER Her skal du endre Antennenummer til det antall mikrobølgehoder (LNB) som du har installert. Under Aktuell antenne velger du ved hjelp av piltastene hvilken satellitt du skal stille inn f.eks. 2 for Sirius. Du vil da se at Satellittnavn endres til Sirius. Du må nå gå tilbake til LNB-installasjon ved å trykke på den røde kanppen. I LNB-installasjon kontrolleres det nå at innstillingene er Satellitt: Sirius og LNB-type: Universal LNBF. Endre deretter DiSEqC Switch slik at det står DiSEqC 2. Gå til alternativet Lagre og trykke på OK. Fig. 39 Trykk på den røde knappen for å komme tilbake til kanalsøkingsmodus. Dersom du har en parabolantenne med flere enn to LNBer, må du repetere punkt 9.7, og nummeret på Aktuell antenne og DiSEqC Switch i LNB-installasjon skal være likt for at det skal fungere. Når alle innstillinger er foretatt går du ned og markerer alternativet Søk alle ANT og trykker på OK-tasten for å starte søket. Fig TILKOPLING AV FLERE MIKROBØLGEHODER

28 Problemer eller spørsmål? 10 Tekniske spørsmål om installasjon, parabolantenne, mikrobølgehode (LNB) og Satellittmottaker. For hjelp med installasjon av parabolantenne og mottaker må du kontakte butikken der du kjøpte utstyret. De har som oftest installatører som kan hjelpe. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice på telefon 06090, så vil de hjelpe deg å finne en installatør. Spørsmål om abonnement, programkort og forskjellige tjenester, programmer og kanaler Kontakt Canal Digitals kundeservice, telefon Åpningstider mandag til fredag , lørdag Mer informasjon og hjelp på Internett På vår hjemmeside finner du alltid fersk informasjon, og en mottakerguide som forklarer med bilder funksjoner som : foreldrekontroll, kanalsøk, kiosk, lage favoritt kanalliste og måle signalstyrke. PROBLEMER ELLER SPØRSMÅL 27

29

30 Brukerhåndbok FILM / SPORT / INTERAKTIVE TJENESTER D I S C O V E R Y F O T O : B I L D B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V

31 1 Sikkerhetsinstrukser Du må alltid følge denne veiledningen for å unngå at du skader deg selv eller utstyret. Trekk ut strømpluggen før mottakeren rengjøres. Bruk bare fuktig klut når du rengjør utsiden av mottakeren. Ikke bruk tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er anbefalt av mottakerens produsent, da dette kan føre til fare og vil sette garantien ut av kraft. Mottakeren må ikke brukes i områder med høy fuktighet, og må ikke utsettes for vann eller fuktighet. Ikke plasser mottakeren på en vogn, et stativ, en trefot, brakett eller et bord hvis de står ustøtt. Mottakeren kan falle ned og forårsake alvorlig personskade og skade på mottakeren. Ikke blokker eller dekk til riller eller åpninger på mottakeren, da de sørger for ventilasjon og beskyttelse mot overoppheting. Plasser aldri mottakeren nær eller over en radiator eller et varmespjeld. Plasser aldri mottakeren i innelukkede rom, som f.eks. et skap, uten god ventilasjon. Plasser aldri mottakeren oppå eller under andre elektroniske apparater. Mottakeren skal brukes kun med den spenningstypen som er angitt på merkeetiketten. Ta alltid tak i støpselet på mottakeren når det skal trekkes ut. Ikke trekk det ut etter ledningen. Legg strømkabler slik at det ikke er noen risiko for at noen tråkker på dem, eller at de blir klemt av gjenstander som plasseres oppå eller mot dem. Vær særlig forsiktig med ledninger ved plugger, stikkontakter og det stedet de kommer ut av apparatet. Bruk stikkontakt med sjokkspenningsvern eller vern mot jordingsfeil. For ekstra beskyttelse i tilfelle tordenvær eller når mottakeren ikke er i bruk over lengre perioder, bør støpselet trekkes ut av stikkontakten. Kabelen mellom mottakeren og antennen bør også koples fra. Dette gir en viss beskyttelse mot skade forårsaket av lynnedslag eller sterke spenningsvariasjoner. Ikke prøv å reparere mottakeren selv. Hvis du åpner eller fjerner dekslene, risikerer du å bli utsatt for livsfarlig høyspenning. I tillegg blir garantien ugyldig. Kontakt alltid Canal Digital ved feil på mottakeren. Trekk støpselet på mottakeren ut av stikkontakten og kontakt Canal Digital når noe av følgende skjer: Støpselet eller nettkabelen er skadet Det er sølt væske på mottakeren, eller det har trengt gjenstander inn i den Mottakeren har vært utsatt for regn eller vann Mottakeren har falt i gulvet, eller kabinettet er skadet Mottakeren oppfører seg underlig 30 SIKKERHETSINSTRUKSER

32 Innholdsfortegnelse Innhold Side 1. Sikkerhetsinstrukser Produktoversikt Fjernkontrollen Tilkoplinger på mottakeren Innsetting av smartkort Menykart Kanalsøk Menyguide Kanallister EPG (elektronisk programguide) Feilsøking Egenskaper Spesifikasjoner INNHOLDSFORTEGNELSE 31

33 2 1 Sett forfra SPOR FOR SMARTKORT Sett et smartkort i sporet med brikken opp og inn, og pass på at det sitter godt. 2. PÅ/AV lys Lyser grønn når mottakeren er på og rød når den står i standby-modus. 3. PÅ/AV Slår mottakeren på eller setter den i standby-modus. 4. KANAL OPP/NED Skifter kanal opp/ned. 32 PRODUKTOVERSIKT

34 Sett bakfra TV SCART Koples til TV-en med en standard SCART-kabel. 2. VCR SCART Koples til videospilleren med en standard SCART-kabel. 3. S/PDIF Koples til stereoutstyr som er kompatibelt med Dolby Digital. 4. IF OUT Denne utgangen brukes til å loope signalet videre. 5. LNB IN Koples til en parabolantenne for å motta digitale TV-signaler. PRODUKTOVERSIKT 33

35 3 Fjernkontrollen 1. PÅ/AV 2. LYDDEMPING 3. TALL/ALFABET 4. SIDE NED 6. EPG 7. MENY 5. SIDE OPP 8. EXIT 9. KANAL 10. OK/LAGRE 11. VOLUM 12. TV/RADIO 13. FAVORITT 16. ALLE KANALER 19. UNDERTEKST 21. TEKST-TV 22. MULTI VIDEO 25. PAUSE 27. ZOOM 14. GRUPPE 15. SATELITT 17. FUNKSJON 18. TILBAKEKALL 20. BILDEFORMAT 23. INNSOVNINGTIMER 24. ALT LYD 26. INFO 34 FJERNKONTROLLEN

36 1. PÅ/AV Slår mottakeren på eller setter den i standby-modus. 2. LYDDEMPING Slår lyden på/av. 3. TALL/ALFABET Direktevalg av TV-/radiokanal og andre kommandoer ved hjelp av talltastene eller inntasting av et tegn. 4. SIDE NED Brukes til å flytte bildet ned en side i kanallisten. 5. SIDE OPP Brukes til å flytte bildet opp en side i kanallisten. 6. EPG Gå direkte over til menyen EPG (den elektroniske programguiden) for å vise kanalenes programinformasjon. 7. MENY Viser hovedmenyen eller går tilbake til forrige meny. 8. EXIT Går rett tilbake til gjeldende TV-visning. 9. KANAL Kanal opp/ned, eller flytt markøren opp/ned. 10. OK/LAGRE Brukes til å velge et program, en merket linje eller en parameterverdi. Viser kanallisten for gjeldende kort. 11. VOLUM Volum opp/ned, eller flytt markør mot venstre/høyre. 12. TV/RADIO Bytte mellom TV- og radio kanaler. 13. FAVORITT Flytt direkte til listen over FAV- (Favoritt-) kanaler. 14. GRUPPE Flytt direkte til gruppelisten. 15. SATELITT Flytt direkte til satelittlisten. 16. ALLE KANALER Viser kanallisten. 17. FUNKSJON Brukes til kanalens tilleggsfunksjoner. 18. TILBAKEKALL Brukes til å velge sist sette kanal. 19. UNDERTEKST Viser undertekstmenyen, hvor du kan velge det språket underteksten skal vises på. 20. BILDEFORMAT Velg bildeformat for din TV. 21. TEKST-TV Viser kanalens tekst-tv. 22. MULTI VIDEO Ikke i bruk. 23. INNSOVNINGSTIMER Viser innsovningsinnstillingen. Du kan sette timeren til mellom 15 minutter og 180 minutter, med 15 minutters intervall. 24. ALT LYD Velg det språket eller lydsporet du ønsker fra tjenesteyteren. 25. PAUSE Fryser bilde midlertidig 26. INFO Viser programinformasjon fra tjenesteyteren. 27. ZOOM Forstørrer nåværende bilde FJERNKONTROLLEN 35

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Brukerveiledning Get box HDi

Brukerveiledning Get box HDi Brukerveiledning Get box HDi Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer