Bruker- og Installasjonshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker- og Installasjonshåndbok"

Transkript

1 Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V

2 Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERAKTIVE TJENESTER D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V

3 Pakkens innhold Merk! Ta vare på originalemballasjen til din nye digitale satellittmottaker i tilfelle den må leveres tilbake. Digital satellittmottaker med strømkabel Fjernkontroll Programkort 2 PAKKENS INNHOLD

4 Scartkabel for tilkopling av den digitale mottakeren til fjernsynsapparatet Håndbøker og bruksanvisninger Hvis det fulgte en parabolantenne med den digitale mottakeren, følger det med en egen monteringsbeskrivelse for den. PAKKENS INNHOLD 3

5 Les dette først! Med din nye satellittmottaker vil du kunne ta imot Canal Digitals digitale satellittsendinger. Men skal dette fungere, er det svært viktig at du er nøye med å følge denne veiledningen når du installerer. Denne installasjonshåndboken inneholder all den informasjon du trenger for en vellykket installasjon. Merk! En installasjon som ikke er utført på riktig måte, dvs. i henhold til instruksene, kan skape problemer ved en senere anledning. I tillegg kan en installasjon utført på feil måte, gjøre det vanskelig å finne feilkilden dersom det oppstår en feil. Utvalget av kanaler og tjenester er i stadig endring. Derfor kan Canal Digital ikke garantere at innholdet i denne håndboken stemmer fullstendig med de kanalene og tjenestene som er tilgjengelige på installasjonstidspunktet. Canal Digital Norge anbefaler at du lar en autorisert installatør utføre installasjonen. Da er du sikker på at det blir gjort riktig, og skulle det oppstå feil senere, har du reklamasjonsrett. 4 LES DETTE FØRST

6 Innholdsfortegnelse Innhold Side 1. Fjernkontrollen Den digitale satellittmottakeren Montering av parabolantenne Tilkopling av satellittmottakeren Grunnleggende innstillinger Fininnstilling av parabolen Kanalsøk Optimering av parabolantennen Tilkopling av flere mikrobølgehoder Problemer eller spørsmål? INNHOLDSFORTEGNELSE 5

7 1 Fjernkontrollen På/av (Standby) P Forrige side i kanallisten EPG Elektronisk programguide MENU Hovedmenyen CH º Valg av kanaler Navigering i menyer TV/RADIO Bytte mellom TV og radio FAV Gå til favorittlisten ALL CH Komplett kanalliste UNDERTEKSTER Bytte språk på undertekster TEKST-TV VIDEOFORMAT PAUSE ZOOM MUTE Lyd på/av 0-9 Valg av kanaler, dato, tid, PIN-kode, etc. P+ Neste side i kanallisten EXIT Gå ut av meny og tilbake til TV-kanalene OK Bekrefte valg VOLUM ª Navigering i menyer GRUPPE Gå til gruppelisten SATELITT? Tilleggsfunksjoner TILBAKEKALL Forrige kanal BILDEFORMAT TIMER Innsovningstimer SPRÅK Velg lydspråk i Programinformasjon 6 FJERNKONTROLLEN

8 Den digitale satellittmottakeren. 2 Skifte Kanal, Opp/Ned Spor for smartkort På/Standby LNB IN Tv Scart VCR Scart S/PIDF IF OUT SATELLITTMOTTAKEREN 7

9 Innledning SATELLITTMOTTAKEREN Mottakeren er beregnet på å ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital som sendes fra satellittposisjon 1 Vest. Mottakeren kan også ta imot signaler fra andre satellittposisjoner. PLASSERING AV MOTTAKEREN Mottakeren må ikke plasseres inntil radiatorer eller andre varmekilder. Sørg for at det er fritt rom rundt mottakeren av hensyn til ventilasjonen. Pass på at gardiner, aviser og liknende ikke hindrer luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsrillene. Mottakeren må heller ikke utsettes for skarpt lys (fra spotlights, lysstoffrør eller liknende kilder). SETTE INN BATTERIER I FJERNKONTROLLEN Fjern batterilokket fra fjernkontrollens bakside. Sett i to 1,5 V batterier (R 03, LR 03, AAA eller UM4). Sett lokket på plass igjen. SIKKERHETSINSTRUKSER Forsiktig! Det er høyspenning inni den digitale mottakeren. Dekselet må ikke fjernes. Skade som skyldes at dekselet er fjernet, repareres av Canal Digital kun på kundens regning. Mottakeren må ikke utsettes for regn eller fukt, da dette kan føre til kortslutning med brann eller elektrisk sjokk til følge. Pass på at det ikke kommer gjenstander eller væske gjennom ventilasjonsrillene. Hvis det kommer væske inn i mottakeren, må du straks trekke støpselet ut av kontakten i veggen og kontakte Canal Digital. Kablene må IKKE koples til eller modifiseres mens mottakeren er koplet til strømnettet. For å unngå kondensproblemer bør du vente en stund med å bruke mottakeren etter at du har flyttet den fra et kaldt til et varmt sted eller omvendt. Den digitale mottakeren må alltid behandles forsiktig. 8 INNLEDNING

10 Montering av parabolantenne 3.1 KONTROLL NÅR NY PARABOLANTENNE SKAL MONTERES Før du begynner å montere parabolantennen, må du kontrollere at parabolantennen passer for norske forhold, dvs. at det er en såkalt Norden-parabolantenne med ett mikrobølgehode (Universal-LNB) VERKTØY FOR MONTERING Før du starter monteringen, er det viktig at du har hjelpemidlene (verktøyet) du trenger. Normalt trenger du: skiftenøkkel flat skrutrekker og stjerneskrutrekker avbitertang og skarp kniv for fjerning av kabelisolasjon vaterpass eller en spesialkonstruert vinkelmåler for montering av parabolfeste Fig. 1 Verktøyet for montering av parabolfestet avhenger av valg av feste og fabrikat. Behovet kan variere fra tilfelle til tilfelle. MONTERING AV PARABOLANTENNE 9

11 3.3 MONTERING AV PARABOLANTENNE Det følger en monteringsbeskrivelse med hver parabolantenne (parabolen produseres ikke av Canal Digital). Det er svært viktig at parabolantennen monteres korrekt. Feilmontering fører til at man ikke får bilde på kanalene. Før monteringen bør selve parabolskålen kontrolleres. Parabolfestet monteres loddrett Vend mikrobølgehodet mot parabolantennen Parabolantennen må være helt fri for skader. Overflaten skal være slett og uten buler. Mikrobølgehodene (LNBene) skal vende mot parabolantennen, se figur 2. Fig VALG AV POSISJON FOR PARABOLANTENNEN Når parabolantennen er satt sammen, er det på tide å velge posisjon. Så lenge sikten mot sør, mot satellitten, er helt fri, spiller det ingen rolle om parabolen plasseres høyt eller lavt. MERK! Pass på at sikten mot sør ikke sperres av trær, greiner eller bygninger, se figur 3. Vær oppmerksom på at busker og trær senere kan vokse opp og sperre for sikten. Fig. 3 Monter parabolantennen med feste på for eksempel en vegg eller en stolpe. Pass på at underlaget for parabolfestet er stabilt og solid. Festet for parabolantennen skal plasseres loddrett. Rett inn festet med et vaterpass eller en spesiell vinkelmåler, se figur 2. Fig MONTERING AV PARABOLANTENNE

12 3.5 GROVINNSTILLING AV PARABOLANTENNEN Når festet er montert, er det på tide å sette parabolantennen på plass. Vent med den endelige finjusteringen til mottakeren er koplet til parabolantennen. Ikke skru parabolantennen altfor hardt til på festet. Det skal være mulig å vri den sidelengs med litt kraft (se figur 4) slik at det er mulig å foreta de siste finjusteringene senere. Parabolen vris da mer nøyaktig sidelengs mot satellitten ved hjelp av et måleinstrument eller signalmåleren i den digitale mottakeren (kapittel 6). Fig. 5 Begynn alltid med å stille inn vinkelen i høyden. Kontroller med vinkelmåler på festet (figur 5 og 6). Høydevinkelkartet på side 13 viser hvilken vinkel du skal velge der du bor. I høyden behøver du bare å grovjustere vinkelen. Parabolantennen skal peke mot sør med noen graders dreining mot vest, se figur 7. MERK! Det finnes ingen vinkelmåler på parabolantennen for innstilling av sidevinkelen. Du kan f.eks. bruke et kompass til dette. Fig. 6 Tips! Se etter om det finnes parabolantenner der du bor som peker mot Norden-posisjonen (1 Vest og 5 Øst). V N Ø S Fig. 7 MONTERING AV PARABOLANTENNE 11

13 3.6 INNSTILLING AV MIKROBØLGEHODENE (LNB) Du må foreta en såkalt SKEW-innstilling for å få optimal separasjon mellom kanalene på de forskjellige polarisasjonene. SKEW er vinkelen i forhold til vertikalplanet. Still inn mikrobølgehodet med en vinkel på 7 11 grader (ca. klokken fem), se figur 8. Hvis du har to mikrobølgehoder, så stiller du først inn hodet for Thor 1 Vest med en vinkel på 7 11 grader (ca. klokken fem) og deretter hodet for Sirius i retning 5 Øst. Noen mikrobølgehoder har et merke som viser optimal innstilling av SKEW. Se monteringsanvisningen som følger med parabolen. Merk! Disse vinklene varierer avhengig av hvor du bor. For å få nøyaktig innstilling må man ha et instrument. Sirius MONTERING AV KONTAKT PÅ EKSTRA KABEL Hvis den 20 m lange koaksialkabelen (for tilkopling av parabol og svitsj til mottakeren) er for kort, må du forberede en ny. Den nye kabelen skal IKKE skjøtes sammen med den medfølgende kabelen, men erstatte den. Merk! Du må være svært nøye hvis kontaktene ikke monteres omhyggelig på kabelen og det derfor ikke blir noe signal, er det svært vanskelig å rette på dette senere. Kontroller at kontakten er riktig montert ved å trekke litt i den. Ta tak i kabelen med en hånd og i kontakten med den andre. Hvis du nå trekker lett, skal kontakten ikke gi etter. Kontroller også at ingen av de små metalltrådene fra skjermen (jord) berører innerlederen. Du kan vente med å sette kontakt på den enden av kabelen som skal koples til den digitale mottakeren, til du ser hvor lang den må være. Jo kortere kabelen er, dess bedre blir signalet. Thor Fig. 8 Fig mm 7 mm 1 2 Skrell forsiktig av isolasjonen med kniv uten å skade skjermen eller trådene. Brett skjermtrådene tilbake. Skrell forsiktig av den hvite plastbeskyttelsen på innerlederen. 2 mm 3 4 Træ kontakten over trådene som er brettet tilbake på kabelen. Merk! Skjermtrådene må ha god kontakt med metallet på F-kontakten. Skru på kontakten så langt som mulig. Ca. 2 mm av innerlederen skal stikke fram. Fig MONTERING AV PARABOLANTENNE

14 Høyde- og sidevinkelkart ALTA KIRKENES TROMSØ HARSTAD 9 10 BODØ 11 FLORØ MOLDE ÅLESUND NAMSOS STEINKJER TRONDHEIM LILLEHAMMER MO I RANA Høydevinkel Helning BERGEN GEILO HAMAR 17 HAUGESUND DRAMMEN STAVANGER OSLO 18 KRISTIANSAND Vest Sidevinkel Kompasskurs HØYDE- OG SIDEVINKELKART 13

15 4 Tilkopling av satellittmottakeren. 4.1 TILKOPLING AV LNB Parabolantennen leveres med ett mikrobølgehode (LNB) som skal koples til mottakeren. Kople den lange kabelen med den formonterte kontakten til LNBen, og kople så den andre enden til den inngangen på mottakeren som er merket LBN IN (se figur 11) etter at du har forberedt den i henhold til punkt 3.7. Dersom du har en parabolantenne med 2 eller flere LNBer, vennligst les kapittel 9 før du fortsetter med installasjonen. MERK! Bruk gjerne en liten skiftenøkkel til å stramme til kontaktene til slutt, men vær forsiktig så du ikke tar i for hardt. T DISH to LNB IN Fig. 11 LNB In 14 SATELLITTMOTTAKEREN

16 4.2 TILKOPLING AV TV Kople den medfølgende SCART-kabelen til den inngangen på mottakeren som er merket TV (se figur 12), og til en SCART-inngang på TV-en. TV 4.3 PROGRAMKORT Sett programkortet fra Canal Digital i mottakerens øvre programkortleser med gullbrikken vendt oppover og innover, se figur 13. TV SCART Fig SLÅ PÅ MOTTAKEREN Slå først på fjernsynsapparatet. Slå deretter på den digitale mottakeren ved å trykke på strømbryteren i front. Du skal nå se en meny med systeminformasjon. Gå deretter videre til kapittel 5. Gullbrikke Fig. 13 SATELLITTMOTTAKEREN 15

17 5 Grunnleggende innstillinger Din nye mottaker kommer forhåndsinnstilt fra fabrikken når den leveres, og du vil få opp en meny hvor du skal velge språk for det landet du bor i. Mottakeren vil da få de spesifikke innstillingene som gjelder der du bor, for å gjøre installasjonen så enkel som mulig. 5.1 LANDSSPESIFIKKE INNSTILLINGER Under Standardinnstilling (Default setting) velger du Norge med piltastene ª. Flytt deg deretter nedover med piltastene på fjernkontrollen slik at Start er merket. Trykk til slutt på OK-tasten. Nå lastes innstillingene for det landet der du bor. Når dette er ferdig, kommer du til menyen Språkinnstillinger. Fig SPRÅKINNSTILLINGER Hvis du ønsker å endre et alternativ, navigerer du med piltastene, og du bekrefter valget med OKtasten. Språkinnstillinger Du kan velge ønsket språk for lyd, undertekster og teletekst. Fig. 15 Første lyd brukes som hovedspråk på en kanal med flere lydspråk. Andre lyd brukes som alternativt språk på en kanal med flere språk hvis førstevalget ikke er tilgjengelig. Første undertekst brukes som hovedspråk på en kanal med undertekster på flere språk. Fig GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

18 Andre undertekst brukes som alternativt språk på en kanal med flere språk hvis førstevalget ikke er tilgjengelig. Teletekst brukes for å stille inn ønsket språk for tekst-tv. Trykk på Meny- eller Exit-tasten for å fortsette installasjonen. 5.3 TV INNSTILLINGER Nå har du kommet til TV innstillinger, og det samme gjelder her. Hvis du vil endre noen av alternativene, bruker du piltastene til å navigere, og du bekrefter valgene med OK-tasten. Fig. 17 Høyde/bredde-forhold Her kan du stille inn bildet i ønsket format for TVbildet. Hvis du har et fjernsynsapparat med bredformat, velger du formatet 16:9. Hvis skjermen er i 4:3-format, kan du velge forskjellige måter å vise bildet på TV-skjermen på. Kontrast Du kan stille inn bildets lysstyrke fra 0 (mørkest) til 10 (lysest). Fig. 18 Dolby Digital Gir mulighet for digital multikanallyd via S/PDIF-utgangen til et hjemmekinoanlegg hvis TVkanalene har det med i utsendingen. Video Output Her velger du signaltypen fra scartutgangen, RGB eller CVBS (Kompositt). Trykk på Meny- eller Exit-tasten for å fortsette installasjonen. 5.4 LOKAL TIDSINNSTILLING I menyen Lokal tidsinnstilling behøver du ikke å gjøre noe, da mottakeren vil få korrekt tid når du er ferdig med kanalsøket og begynner å se på TV. Trykk på Meny- eller Exit-tasten for å fortsette installasjonen. GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER 17

19 6 Fininnstilling av parabolen Nå har du kommet til LNB-installasjon og her bør du ikke gjøre noen endringer, siden du ellers løper en risiko for at du ikke vil få inn alle de kanalene du abonnerer på. Trykk på den røde knappen på fjernkontrollen for å komme til menyen for kanalsøk. Det lyder en pipetone, og du får se to søyler i bunnen av bildet som vil hjelpe deg å kontrollere parabolinnstillingene, se figur 20. Jo lysere (høyere) pipetonen er, dess bedre er signalet. Signalet bør ligge på minst 60 % for å gi et TV-bilde uten forstyrrelser. Fig. 19 Fig FININNSTILLING AV PARABOLEN

20 6.1 BEGYNN FININNSTILLINGEN Fininnstillingen bør foretas av to personer, én som dreier parabolantennen, og én som står ved fjernsynsapparatet og kontrollerer signalmåleren. I utgangspunktet skal parabolen være rettet sørover. Klemmene som sitter rundt parabolfestet, skal sitte passende hardt slik at det er mulig å dreie parabolen rundt festet med litt kraft (se figur 4 og 7 på side 10 og 11). En person stiller seg bak parabolen, tar tak med en hånd på hver side av den og dreier den forsiktig sidelengs mot vest (dvs. høyre) til signalmåleren gir utslag. Så lenge signalnivået er under 60 %, er ikke parabolen riktig innstilt. Når signalnivået passerer 60 %, er parabolens posisjon akseptabel, og dere kan gå videre og starte et kanalsøk. 6.2 OPTIMERT INNSTILLING Selv om signalmåleren på skjermen viser en akseptabel verdi, garanterer ikke dette at parabolen er perfekt innstilt. Når du er ferdig med det første kanalsøket (se neste kapittel), bør du optimere parabolen, se kapittel PROFESJONELL INSTALLASJON En installatør som utfører dette arbeidet med en bærbar signalmåler, sikrer at parabolen innstilles korrekt helt fra starten av. Dermed blir hele utendørsinstallasjonen ferdig med én gang, og det blir ikke nødvendig med noen ytterligere optimering av parabolantennen. FININNSTILLING AV PARABOLEN 19

21 7 Kanalsøk Når parabolen er innstilt og signalmåleren har nådd et akseptabelt nivå, er det på tide å søke etter kanaler. 7.1 SØK KANALER PÅ SATELLITT Heller ikke her bør du gjøre noen endringer. Gå i stedet ned til alternativet Søk aktuell ANT, og trykk OK. Nå begynner søket. Dette tar ca. 5 minutter. I vinduet Søk kanaler kan du se hvor mange TV- og radiokanaler mottakeren finner. Vinduet har også en søyle som viser hvor langt søket har kommet, se figur 22. Fig. 21 Når søket er ferdig, får du en melding om dette. Når dette skjer, trykker du på OK. Fig. 22 Fig KANALSØK

22 Optimering av parabolantennen Når du har fått bilde, er installasjonen fremdeles ikke helt ferdig. Den digitale mottakeren har en innebygd feilkorrigering for dårlig satellittsignal, og den prøver alltid å gi best mulig bilde og lyd. Hvis parabolantennen ikke er optimalt justert, kan likevel marginene mot forstyrrelser være for dårlige. Dermed kan bildet forsvinne ved for eksempel dårlig vær. Etter at du har søkt etter kanaler, er det derfor nødvendig å optimere innstillingen av parabolen. Dette sikrer at du alltid vil ha de beste mottakerforholdene, uansett vær og ytre omstendigheter. Det kan hende at du ikke får inn alle kanalene du abonnerer på etter første kanalsøk. Dette skyldes, med stor sannsynlighet, at innstillingen av parabolantennen ikke er skikkelig optimert KONTROLL FØR OPTIMERINGEN Før du begynner på optimeringen, er det viktig å kontrollere noen punkter i installasjonen. Kontroller at røret/festet for parabolen er loddrett montert ellers er det svært vanskelig å få til en optimal justering. Hvis festet ikke er loddrett, kan du havne i en situasjon der du f.eks. får bilde fra kanalene på Thor 1 Vest, men ikke fra Sirius 5 Øst. Mikrobølgehodene (LNBene) må stå i riktig vinkel, se kapittel 3. Kontroller også at koaksialkablene fra mikrobølgehodene (LNBene) er koplet til svitsjen, som vist på figuren på side START OPTIMERINGEN Still inn en kanal fra 1 Vest, f.eks. TV Norge, på den digitale mottakeren. Du må ha bilde på fjernsynet for å kunne utføre optimeringen. Optimeringen krever to personer, en som dreier på parabolen, og en som kontrollerer TV-bildet. 8.3 FINJUSTERING I HØYDEN Begynn med å optimere parabolantennen i høyden. Til hjelp har du vinkelmåleren på parabolfestet. Løsne litt på skruene for hellingen slik at det gir noe motstand når du prøver å justere parabolen i høyden, se figur 24. Fig. 24 OPTIMERING AV PARABOLANTENNEN 21

23 Vipp parabolen forsiktig oppover/bakover til du får store forstyrrelser eller bildet forsvinner. Les av verdien på vinkelmåleren, se figur 25. Senk parabolen til bildet kommer tilbake, og fortsett å senke den langsomt til du igjen får store forstyrrelser eller bildet forsvinner. Les igjen av verdien på vinkelmåleren. Hev nå parabolen til merket på festet ligger midt mellom de avleste verdiene på vinkelmåleren. Sikre til slutt innstillingen ved å trekke alle muttere og skruer godt til, se figur 26. Fig. 25 Fig FINJUSTERING SIDELENGS Parabolantennen justeres sidelengs på tilsvarende måte. Still deg bak parabolen, og løsne forsiktig på skruene til festet slik at det blir mulig å dreie parabolen sidelengs. Justering til venstre Drei parabolen forsiktig sidelengs til venstre med svært små bevegelser, se figur 27. Fortsett til du får store forstyrrelser på bildet eller bildet forsvinner helt. Fig OPTIMERING AV PARABOLANTENNEN

24 Sett et merke på både stolpen og parabolfestet. Du gjør dette enklest ved å sette en strek på stolpen og la den fortsette på parabolfestet, se figur 28. Drei forsiktig parabolantennen tilbake mot høyre slik at bildet kommer igjen, se figur 29. Fortsett deretter langsomt og forsiktig å dreie parabolen sidelengs til høyre. Fortsett til du får store forstyrrelser på bildet eller bildet forsvinner helt. Sett nå en strek på stolpen alene. Drei parabolen slik at merket/streken på parabolfestet står midt mellom merkene på stolpen. Fig. 28 Justering til høyre Trekk til alle mutrene på parabolfestet i kryss, se figur 30, slik at det ikke er mulig å rikke det. Nå er parabolantennen maksimalt justert. Fig Fig. 30 OPTIMERING AV PARABOLANTENNEN 23

25 9 Tilkopling av flere mikrobølgehoder 9.1 TILKOPLING AV TO ELLER FLERE LNBer Dersom parabolantennen har to eller flere mikrobølgehoder, må man bruke en såkalt DiSEqCsvitsj. Her festes det koaksialkabler mellom mikrobølgehodene (LNBene) og svitsjen. Så koples den lange koaksialkabelen mellom svitsjen og mottakeren. 9.2 MELLOM SVITSJ OG LNB Skru fast de korte koaksialkablene fra de to LNBene i svitsjen, se figur 31 og Øst 1 Vest Fig. 31 Inngang B Inngang A Fra høyre LNB (1 Vest) til inngangen merket LNB A på svitsjen. Fra venstre LNB (5 Øst) til inngangen merket LNB B på svitsjen. Fig. 32 Skru fast den lange koaksialkabelen i svitsjutgangen merket "LNB OUT". Før den andre enden til inngangen merket "LNB IN" på mottakeren, se figur 33 og 34. MERK! Trekk gjerne til kontaktene til slutt, men pass på at du ikke tar for hardt i. Utgang Out Fig. 33 LNB In Fig TILKOPLING AV FLERE MIKROBØLGEHODER

26 Når alle kontaktene er skrudd skikkelig til, skyver du inn svitsjen i det svarte dekselet som monteres med åpningen ned, se figur 35. Dette vil beskytte svitsjen mot fukt som kan føre til kortslutning og tap av alle signaler. MERK! Etter at parabolantennen er optimert (kap. 8), bør du beskytte kontaktovergangene med såkalt vulktape for å hindre fukt- og rustangrep. 9.3 MELLOM TV OG MOTTAKER Kople den medfølgende scartkabelen til inngangen merket TV på den digitale mottakeren og en passende scartinngang på fjernsynsapparatet, se figur 36. Sett til slutt mottakerens støpsel i veggkontakten. TV Fig PROGRAMKORT Sett programkortet fra Canal Digital i mottakerens øvre programkortleser med gullbrikken vendt oppover og innover, se figur 37. Gullbrikke Fig SLÅ PÅ MOTTAKEREN Slå først på fjernsynsapparatet. Slå deretter på den digitale mottakeren. Dersom det er første gang du installerer boksen, skal du nå gå gjennom kapittel 5 og 6 før du fortsetter med punkt 9.6. Fig. 37 Dersom du har gjennomført installasjonen til og med kapittel 8, trykker du på Menu-knappen på fjernkontrollen for å komme til hovedmenyen. Der velger du Installasjon ved hjelp av piltastene. Så markerer du LNB-installasjon og trykker på OK-tasten. TILKOPLING AV FLERE MIKROBØLGEHODER 25

27 9.6 LNB-INSTALLASJON Du er nå inne i menyen LNB-installasjon, og du skal her stille inn mottakeren slik at den skal kunne ta imot signaler fra flere satellitter. Sørg for at innstillingene er Satellitt: Thor og LNB-type: Universal LNBF. Endre deretter DiSEqC Switch til DiSEqC 1. Gå til alternativet Lagre og trykke på OK. Trykk på den røde knappen for å komme inn i kanalsøkingsmodus. Fig ANTENNENUMMER Her skal du endre Antennenummer til det antall mikrobølgehoder (LNB) som du har installert. Under Aktuell antenne velger du ved hjelp av piltastene hvilken satellitt du skal stille inn f.eks. 2 for Sirius. Du vil da se at Satellittnavn endres til Sirius. Du må nå gå tilbake til LNB-installasjon ved å trykke på den røde kanppen. I LNB-installasjon kontrolleres det nå at innstillingene er Satellitt: Sirius og LNB-type: Universal LNBF. Endre deretter DiSEqC Switch slik at det står DiSEqC 2. Gå til alternativet Lagre og trykke på OK. Fig. 39 Trykk på den røde knappen for å komme tilbake til kanalsøkingsmodus. Dersom du har en parabolantenne med flere enn to LNBer, må du repetere punkt 9.7, og nummeret på Aktuell antenne og DiSEqC Switch i LNB-installasjon skal være likt for at det skal fungere. Når alle innstillinger er foretatt går du ned og markerer alternativet Søk alle ANT og trykker på OK-tasten for å starte søket. Fig TILKOPLING AV FLERE MIKROBØLGEHODER

28 Problemer eller spørsmål? 10 Tekniske spørsmål om installasjon, parabolantenne, mikrobølgehode (LNB) og Satellittmottaker. For hjelp med installasjon av parabolantenne og mottaker må du kontakte butikken der du kjøpte utstyret. De har som oftest installatører som kan hjelpe. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice på telefon 06090, så vil de hjelpe deg å finne en installatør. Spørsmål om abonnement, programkort og forskjellige tjenester, programmer og kanaler Kontakt Canal Digitals kundeservice, telefon Åpningstider mandag til fredag , lørdag Mer informasjon og hjelp på Internett På vår hjemmeside finner du alltid fersk informasjon, og en mottakerguide som forklarer med bilder funksjoner som : foreldrekontroll, kanalsøk, kiosk, lage favoritt kanalliste og måle signalstyrke. PROBLEMER ELLER SPØRSMÅL 27

29

30 Brukerhåndbok FILM / SPORT / INTERAKTIVE TJENESTER D I S C O V E R Y F O T O : B I L D B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V

31 1 Sikkerhetsinstrukser Du må alltid følge denne veiledningen for å unngå at du skader deg selv eller utstyret. Trekk ut strømpluggen før mottakeren rengjøres. Bruk bare fuktig klut når du rengjør utsiden av mottakeren. Ikke bruk tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er anbefalt av mottakerens produsent, da dette kan føre til fare og vil sette garantien ut av kraft. Mottakeren må ikke brukes i områder med høy fuktighet, og må ikke utsettes for vann eller fuktighet. Ikke plasser mottakeren på en vogn, et stativ, en trefot, brakett eller et bord hvis de står ustøtt. Mottakeren kan falle ned og forårsake alvorlig personskade og skade på mottakeren. Ikke blokker eller dekk til riller eller åpninger på mottakeren, da de sørger for ventilasjon og beskyttelse mot overoppheting. Plasser aldri mottakeren nær eller over en radiator eller et varmespjeld. Plasser aldri mottakeren i innelukkede rom, som f.eks. et skap, uten god ventilasjon. Plasser aldri mottakeren oppå eller under andre elektroniske apparater. Mottakeren skal brukes kun med den spenningstypen som er angitt på merkeetiketten. Ta alltid tak i støpselet på mottakeren når det skal trekkes ut. Ikke trekk det ut etter ledningen. Legg strømkabler slik at det ikke er noen risiko for at noen tråkker på dem, eller at de blir klemt av gjenstander som plasseres oppå eller mot dem. Vær særlig forsiktig med ledninger ved plugger, stikkontakter og det stedet de kommer ut av apparatet. Bruk stikkontakt med sjokkspenningsvern eller vern mot jordingsfeil. For ekstra beskyttelse i tilfelle tordenvær eller når mottakeren ikke er i bruk over lengre perioder, bør støpselet trekkes ut av stikkontakten. Kabelen mellom mottakeren og antennen bør også koples fra. Dette gir en viss beskyttelse mot skade forårsaket av lynnedslag eller sterke spenningsvariasjoner. Ikke prøv å reparere mottakeren selv. Hvis du åpner eller fjerner dekslene, risikerer du å bli utsatt for livsfarlig høyspenning. I tillegg blir garantien ugyldig. Kontakt alltid Canal Digital ved feil på mottakeren. Trekk støpselet på mottakeren ut av stikkontakten og kontakt Canal Digital når noe av følgende skjer: Støpselet eller nettkabelen er skadet Det er sølt væske på mottakeren, eller det har trengt gjenstander inn i den Mottakeren har vært utsatt for regn eller vann Mottakeren har falt i gulvet, eller kabinettet er skadet Mottakeren oppfører seg underlig 30 SIKKERHETSINSTRUKSER

32 Innholdsfortegnelse Innhold Side 1. Sikkerhetsinstrukser Produktoversikt Fjernkontrollen Tilkoplinger på mottakeren Innsetting av smartkort Menykart Kanalsøk Menyguide Kanallister EPG (elektronisk programguide) Feilsøking Egenskaper Spesifikasjoner INNHOLDSFORTEGNELSE 31

33 2 1 Sett forfra SPOR FOR SMARTKORT Sett et smartkort i sporet med brikken opp og inn, og pass på at det sitter godt. 2. PÅ/AV lys Lyser grønn når mottakeren er på og rød når den står i standby-modus. 3. PÅ/AV Slår mottakeren på eller setter den i standby-modus. 4. KANAL OPP/NED Skifter kanal opp/ned. 32 PRODUKTOVERSIKT

34 Sett bakfra TV SCART Koples til TV-en med en standard SCART-kabel. 2. VCR SCART Koples til videospilleren med en standard SCART-kabel. 3. S/PDIF Koples til stereoutstyr som er kompatibelt med Dolby Digital. 4. IF OUT Denne utgangen brukes til å loope signalet videre. 5. LNB IN Koples til en parabolantenne for å motta digitale TV-signaler. PRODUKTOVERSIKT 33

35 3 Fjernkontrollen 1. PÅ/AV 2. LYDDEMPING 3. TALL/ALFABET 4. SIDE NED 6. EPG 7. MENY 5. SIDE OPP 8. EXIT 9. KANAL 10. OK/LAGRE 11. VOLUM 12. TV/RADIO 13. FAVORITT 16. ALLE KANALER 19. UNDERTEKST 21. TEKST-TV 22. MULTI VIDEO 25. PAUSE 27. ZOOM 14. GRUPPE 15. SATELITT 17. FUNKSJON 18. TILBAKEKALL 20. BILDEFORMAT 23. INNSOVNINGTIMER 24. ALT LYD 26. INFO 34 FJERNKONTROLLEN

36 1. PÅ/AV Slår mottakeren på eller setter den i standby-modus. 2. LYDDEMPING Slår lyden på/av. 3. TALL/ALFABET Direktevalg av TV-/radiokanal og andre kommandoer ved hjelp av talltastene eller inntasting av et tegn. 4. SIDE NED Brukes til å flytte bildet ned en side i kanallisten. 5. SIDE OPP Brukes til å flytte bildet opp en side i kanallisten. 6. EPG Gå direkte over til menyen EPG (den elektroniske programguiden) for å vise kanalenes programinformasjon. 7. MENY Viser hovedmenyen eller går tilbake til forrige meny. 8. EXIT Går rett tilbake til gjeldende TV-visning. 9. KANAL Kanal opp/ned, eller flytt markøren opp/ned. 10. OK/LAGRE Brukes til å velge et program, en merket linje eller en parameterverdi. Viser kanallisten for gjeldende kort. 11. VOLUM Volum opp/ned, eller flytt markør mot venstre/høyre. 12. TV/RADIO Bytte mellom TV- og radio kanaler. 13. FAVORITT Flytt direkte til listen over FAV- (Favoritt-) kanaler. 14. GRUPPE Flytt direkte til gruppelisten. 15. SATELITT Flytt direkte til satelittlisten. 16. ALLE KANALER Viser kanallisten. 17. FUNKSJON Brukes til kanalens tilleggsfunksjoner. 18. TILBAKEKALL Brukes til å velge sist sette kanal. 19. UNDERTEKST Viser undertekstmenyen, hvor du kan velge det språket underteksten skal vises på. 20. BILDEFORMAT Velg bildeformat for din TV. 21. TEKST-TV Viser kanalens tekst-tv. 22. MULTI VIDEO Ikke i bruk. 23. INNSOVNINGSTIMER Viser innsovningsinnstillingen. Du kan sette timeren til mellom 15 minutter og 180 minutter, med 15 minutters intervall. 24. ALT LYD Velg det språket eller lydsporet du ønsker fra tjenesteyteren. 25. PAUSE Fryser bilde midlertidig 26. INFO Viser programinformasjon fra tjenesteyteren. 27. ZOOM Forstørrer nåværende bilde FJERNKONTROLLEN 35

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35

DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N NOR-3.indd 2 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Bruksanvisning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER DSB-B560N NOR-3.indd 3 2006-11-03 ソタネト 8:03:35 DSB-B560N Sikkerhetsinstruksjoner Denne mottakeren er

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste.

NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. Nokia 9780. NRK-kanalene ligger tilgjengelig på kanalplass 75-87 i Viasat-listen. Det er mulig å lage personlig kanalliste. 1. Oppdatere kanaler. Velg Oppdatere Kanaler (4), trykk OK. Vent til kanalsøket

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566

Din bruksanvisning STRONG SRT 6752 http://no.yourpdfguides.com/dref/5775566 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304

Din bruksanvisning STRONG SRT 6750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3231304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

brukermanual VIP 1910

brukermanual VIP 1910 brukermanual VIP 1910 INSTALLASJON 7 0 + - Boksen du har mottatt inneholder: TV-dekoder er en viktig del av Homebase. Den gjør at du kan se på TV, høre på radio, få informasjon fra sameie/borettslag, leie

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5

Frontpanelet... 5 Oversikt over kontakter i bakpanelet... 5 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 2 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen..... 3 Fjernkontrollen.................

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 9802 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DBR-S120SC http://no.yourpdfguides.com/dref/1227839

Din bruksanvisning PIONEER DBR-S120SC http://no.yourpdfguides.com/dref/1227839 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S

Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S Brukervejledning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innhold Generelt om bruk av Mediamaster 4 Sikkerheitstiltak 4 Fjernkontroll 5 Bakpanel og frontpanel 6 Om smartkortet 7 Generelt 7 Slik setter du

Detaljer

BRUKERMANUAL. dw450 NORSK-1 000323 00799

BRUKERMANUAL. dw450 NORSK-1 000323 00799 NORSK-1 000323 00799 Innhold FORORD Sikkerhetsinstruksjoner... s. 33 Nettilkobling... s. 33 De forskjellige delene... s. 33 PRODUKTINFORMASJON Display og knapper på forsiden... s. 34 Tilkoblinger på baksiden...

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukermanual CDC-8000 C HD. Digital HD-dekoder MPEG-2 / MPEG-4

Brukermanual CDC-8000 C HD. Digital HD-dekoder MPEG-2 / MPEG-4 Brukermanual CDC-8000 C HD Digital HD-dekoder MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 I. Tilkoblinger 1 Koble den medfølgende antennekabelen (merket Canal Digital) fra ditt kabel-tv-uttak til CABLE INkontakten

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren...

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren... Innholdsfortegnelse Forholdsregler................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen..................

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT Vi gir din TV liv. God kommunikasjon er enkel kommunikasjon. Det er vi enige om på Nokia. Og det gjelder uansett om det dreier seg om å snakke i telefonen eller å bla mellom TV kanaler. Nokia utvikler,

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Oppsummering. Generell informasjon

Oppsummering. Generell informasjon 3_DSI4200_ 4/06/04 16:27 Page 1 Generell informasjon Oppsummering Forholdsregler...2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!...3 Fjernkontrollen...4 Plassere batteriene...4 Tastene på fjernkontrollen: Rask

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S

INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S INSTALLASJONSMANUAL BRUKERMANUAL KIOSK 9321 S Generelt: INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Denne digitale satellittmottaker er beregnet på mottak av TV kanaler og tjenester levert av Canal Digital

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S5140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer