Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side Utgave 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2"

Transkript

1 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid Utgav

2 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,- pr. år. For utanbygds: kr 250,-. Bankgiro, Kyrkjbladt dufluktn md tkst Bankgiro, Fjll soknråd dufluktn utn tkst Ansvarlg rdaktør Annlaug Børv Rdaktør og grafisk dsign Margit Liljan Aplthun Trykk Molvik grafisk AS Forsidbild M. L. Aplthun Kyrkjkontort Postboks 184, 5342 Straum Tlfon Epost Bsøksadrss Tytbærbrkko 2, «Tmahust» INNLEVERINGSFRIST for annonsr og kunngjringar til nst utgåv av Fjll kyrkjblad: 11. mai. då han såg blodstiknt. utsnitt av dufluktn i transparnt 50% utsnitt av dufluktn i ngativ trykk hos Gud. på profilfarg Vlsigna påsk! Dn sur vintrn hld på å slpp takt, snøklokkn tittar fram og strilan løftar blikkt mot sola og tk til å tru at vårn kjm snart og vkkjr naturn opp til nytt liv. Lik visst som vårn kjm, so kjm påskn vd først søndag ttr fullmån ttr vårjvndøgn. Påskn r in av Hrrns fstar som har utrulg mykj innhald. Dn mang tusn år gaml påskfstn minnar oss om isralittans vg ut av trældomn i Egypt. Nøkkln til fridomn var at dt lytlaus påsklammt vart slakta og isralsfolkt brga livt då di strauk lammt sitt blod på dørstokkan. Dødsngln gjkk forbi Påskn r også fstn for dn stor, skjllstjand hndinga som starta i ny tid då Jsus Kristus vart krossfst i Jrusalm. Jsus frlst oss ut av dødsskuggns trældom og brga vårt andlg liv. Han vart dt lytlaus påsklammt som i kjærlik gav opp sitt ig liv for å brga all som tk imot blodstiknt på hans død og oppstod. Jsu forsoning r vår dør til fridomn og livt Du kan ls mir om påskbodskapn i andakta på sid 3. På sid 4 kan du ls om skuln for dufluktn md tkst fattig barn i Laos som kyrkjlydn i Fjll kyrkj støttar md gåvr. På sam sida blir du invitrt til in kyrkjlydstur i kvilpuls til Vikrsund i august. Vi vil på nytt påminna om påskgudstnstn i Foldns kyrkj som vrt kringkasta ovr hil landt på NRK. På grunn av NRK-opptak dufluktn så r utn dt tkst nokr praktisk ting kyrkjgjnaran må mrka sg og ta omsyn til. Dt kan du ls mir om på sid 5. I kyrkja på Fjll har di fått nytt flygl, noko som kantorn gldar sg særlg ovr. Dt kan du ls om på sid 6, og hr finn du også mykj informasjon om di kyrkjmusikalsk aktivittan i soknt. Dt r kyrkjval til haustn, og på sid 7 kan du ls utsnitt om av kva dufluktn som må til i transparnt for 50% å førbu sg på dt. Vi har i dtt bladt trykt opp all namna på årts konfirmantar i Fjll sokn. Di finn du på sid 8 og 9. Og på sid 10 og 11 finn du i god ovrsikt ovr trusopplæringsdagar som kjm, og som har vor. Vi vil også gjr mrksam på ovrsiktn ovr all gudstnstn i di tr kyrkjn fram til sommarn som du finn på sid 12. utsnitt av dufluktn i ngativ trykk på p Vi ønskjr lsaran i god lsstund og i vlsigna påskhøgtid! Margit Liljan Aplthun grafisk dsignmanual DNK primo Fjrning av moskransar og vintrdkk Moskransar og vintrdkk fråkyrkjgardan/gravplassan vil bli fjrnai vk 13. ( mars 2015). Vi minnr samtidig om at brukaran av kyrkjgardan må sortr avfallt i riktig spann. Brunt spann skal brr brukast til organisk avfall som kan kompostrast og grønt spann til alt anna rstavfall. SOMMARJOBB 2015 Vi søkjr ttr sommarhjlpr på gravplassan/kyrkjn i Fjll, i priodn 22. juni til 21. august. Arbidt bstår i hovudsak av å klipp pln, luk ugras, maling og gjr anna førfalland arbid ttr avtal md driftsliar. Sommarhjlpr får timløn ttr tariff. Opplys i søknadn kva for vkr du kan arbid. Søknadr skal sndast til: Fjll soknråd, v/driftsliar Norvald Snkkvik, pb 184, 5342 Straum llr post: Spørsmål om stillingan kan rttast til driftsliar på tlf Søknadsfrist: 22. mai Fjll kyrkjblad Nr

3 profilfarg Andakt Et budskap om n størr virklight Dt r fint å vær tilbak som prst i Fjll, ttr t år på bispdømmkontort. Dt r kjkt å få ld gudstjnstr igjn, få møt folk i forskjllig fasr i livt, og få vær n dl av dn flokkn som jobbr i og rundt kirkn vår. Da jg var gansk frsk som prst var jg på t kurs md tittl «Barn i farsonn», om barn md rusavhngig forldr. Dt kurst åpnt øynn min for hvor forskjllig utgangspunkt vi har i livt, og jg tror dt har formt min tjnst som prst. Dt r så my vi ikk vt om d mnnskn vi møtr, og har rundt oss. Mang bærr på smrt og sorg som kanskj ingn vt om, non brukr så my krftr på å ovrlv at dt ikk r krftr igjn til no særlig annt. Mn all har også styrkr og god gnskapr som kan forbli skjult for mang. All trngr vi non som sr oss og bryr sg om oss, og all har vi no å gi til folk rundt oss. All r så my mr nn dt vi sr. Dt nærmr sg påsk. Og jg håpr at flst mulig lar påska vær påsk, og tar inn hva som skjdd påskdagn i Jrusalm. md livt mitt. Så vil dt vær avhngig av så mang ting, hvordan du vil ta imot dt jg så gjrn vil dl. Jg vt at dt r non som jg når inn til md min måt å vær på og snakk på. Som lyttr til min ord og mitt liv, og som har gld av dt. Mn jg vt og at dt r andr som ikk opplvr dt på samm måtn. Nttopp drfor r dt viktig at dt r flr som fortllr, flr som dlr liv og tro. Sånn at dt blir tydlig at dt r mang typr mnnskr som tror på Jsus. Sånn at bild blir fyldigr, at flr sidr vd fortllingn kommr fram. Da blir Jsus tydligr for oss. Glassmålrit i Fjll kyrkj. dagn fortllr oss at vi r lskt. På ordntlig. Dt r ikk no søtladnt og dvaskt, mn strkt og kt. En kjærlight som bærr til og md gjnnom dødn. Jsus dør for oss, for vår skyld. Han tålr forndrls, smrt, spott og død fordi han lskr. Elskr DEG og mg. Og han vinnr livt tilbak påskdagn og åpnr vin hjm for oss. Vin hjm til Gud. Så går vi ikk hjmløs på jorda. Dt r ikk mulig å grip fullt ut dybdn i dt som skjdd dn gangn for Dt r vansklig å finn d god orså lng sidn. Tankn strkkr ikk til. dn når jg ønskr å formidl no som Og da blir dt vansklig å finn d god btyr my for mg. Dt r vansklig å ordn på dt vi har stt og grpt. Vi finn ord som kan nå fram til dg. For vi 9 grafisk dsignmanual DNK primo 2008 finnr ingn frdig formulringr som r ikk lik. Min histori r ikk din hisåpnr opp alt for all. Vi r ovrgitt til tori. Av og til blir avstandn bar størr ttr bst vn å si dt så klart og fornår ivrn min blir stor i forsøkt på å stålig som vi kan. forklar, vis, løft fram. Dt finns indt som skjdd i påska btyr my for mg. Dt har gitt mg n trygght i tilværlsn. Et håp å lv på. En å søk i gld og i sorg. Langfrdagn og påsk- gn dirkt vi fra min tankr, føllsr og opplvlsr til dg. Jg kan bar prøv å vis hvm jg r og hva jg tror på; hva dt btyr for mg. Md orda min, Da minnr vi oss slv og andr om at dt å lv md Jsus r å vær lvnd mnnskr, strk og svak om hvrandr. Av og til utrolig god og smart, andr gangr hjlpløst famlnd og dirkt dumm. Vi søkr dit vi kan vær sammn md Jsus, vi finnr sammn for å dl livt og tron md hvrandr. Fordi vi r blitt grpt av Jsus. Fordi han kjnnr oss og lskr oss som vi r. Og påska minnr oss om at han var villig til å dø, for å åpn vin hjm for oss. Dt står 3 kirkr i Fjll, og utallig andr r sprdt ut ovr hl vrdn. D har t bud til all som passrr forbi om n størr virklight. D står dr for å minn oss om håpt vi ir. D r gitt oss for å gi ly når dt stormr i livt, d gir oss t std å komm md sorgn og gldn vår. D r Guds hus og vår. Kanskj dtt skull vær n påsk for å åpn døra og gå inn. Og møt livts Hrr, og vnnn hans. God påsk! Soknprst Trj Aannrød innhold Sid 4 Hjlpr skolbarn i Laos Sid 5 TV-gudstnstr i påskn Sid 7 Kyrkjvalt 2015 Sid 8-9 Sid Sid 12 Konfirmantan 2015 T-dagan Gudstnstovrsikt Nr Fjll Kyrkjblad 3

4 Kristnliv Fjll kyrkjlyd hjlpr fattig barn i Laos så di kan få gå på skul Mang av di fattigast barna i Laos går ikkj på skul fordi forldra ikkj har pngar til dt skulutstyrt barna trng. Fjll kyrkjlyd støttar misjonsprosjktt School Support Laos (SSL), som gjr noko md akkurat dtt i Savannakht provins i Laos. Skulgang I Savannakht by (dn nst størst byn i Laos) og omgn hjlpr SSL omlag 400 barn til å få lmntær utdanning. All barna bur him hos familin sin og går på dn lokal landsbyskuln. Ein gong i årt vitjar SSL kvar skul og dlr ut in skulpakk til di barna som får støtt. Skulpakkn innhld kladdbøkr, skuluniform, sko, skulvsk, skrivsakr, jakk, samt hyginisk artiklar som tannkost, tannkrm, såp og vaskmiddl. Dnn skulpakkn r oft dt som skal til for at it barn byrjar på skuln. Di kjm oft frå fattig familiar som ikkj har råd til å Vi ønskr dg vlkommn til å vær md oss på tur til Vikrsund fra 17. til 21. august Risn går til Institutt for sjlsorg, Einar Lundbys stiftls. Vi finnr igjn sjlns hvilpuls undr non rolig dagr i naturskjønn omgivlsr på t frdfullt og godt std. Rundt hust dr vi skal bo, r dt fin turmulightr. Dr r vakkr skog md 4 Fjll kyrkjblad Nr Misjon: Dt arbidt School Support Laos gjr i Savannakht-provinsn r viktig og dt r md på å gj mang barn håp om i btr framtid. btal barnas skulgang. t ltt trrng å gå i, utn bakkr. Stdt r som skapt for å nyt stillhtn og d god samtaln. Du vil få god tid til å slapp av og bar nyt stillht og ro. To av dagn blir dt bibltim, og n dag skal vi på utflukt i nærområdt. Lærarutdanning Organisasjonn (SSL) har arbidd md hjlp til skulbarn i 14 år. I løpt av dss åra har di gjv støtt til ovr 1000 barn som har gått på barnskul, og nokr har og tk vidarutdanning. I di sinar åra har di og gjv støtt til 36 ungdommar som har fått lærararutdanning. Dss har så forplikta sg til å ris tilbak til sin landsbyar og undrvis. På dnn måtn r SSL md på å skap ndring i dnn byn i Laos. Utmrking SSL har fått stor tillit frå skulliinga i områdt. 5. fbruar var dt høgtidlg ovrrkking av i utmrking og takk til SSL for dt di har gjort, og gjr, for barn i områdt. Dt arbidt SSL gjr i Savannakht-provinsn r viktig og dt r md på å gj mang barn håp om i btr framtid. Gjnnom støtta vi gjv til misjonsprosjktt School Support Laos, ønskjr Fjll kyrkjlyd å vra md og gjr in forskjll for barn i Laos. Om du ønskjr å ls mir om dtt kan du gå inn på nttsida til SSL: schoolsupportlaos.com/ Av Torbjørn Fjørn Bli md på tur til Institutt for sjlsorg i Vikrsund Turn tar ca 6 timr Dt blir fllsris md tog, tur-rtur, fra Brgn til Vikrsund. Turn kostr kr ,- og da r alt inkludrt. Påmlding innn 20. juni Du kan mld dg på turn vd å ring til Jannick Monstad Hana på tlf / , Torbjørn Fjørn på tlf / llr Elln Ebbsvik tlf

5 Kristnliv NRKs radio og tv-gudstnstr vrt sndt frå Foldns kyrkj i påskn Palmsøndag og 1. påskdag r dt dirktsndingar på NRK1 og på NRK P1 kl Gudstnsta Langfrdag vrt tk opp torsdag før palmsøndag (26. mars) kl Opptakt blir sndt på radio og fjrnsyn på Langfrdag kl Kyrkjmusikarar og prstar har lagt mykj arbid nd i førbuingan, og in vil saml kyrkjlydan vår i forkynninga av påskbodskapn i ord og tonar. Dt blir difor ikkj gudstnstr i Fjll og Landro kyrkjr palmsøndag og påskdag. Kvar gudstnst vil bli i hilt spsill opplving på sin måt! Dt blir mang involvrt mdarbidarar på all gudstnstn. Dt blir band, flygl, orgl og flir songarar og musikarar på all gudstnstn. Langfrdag På langfrdagsgudstnsta r Bjart Ns forrttand prst og Endr Dåvøy musikalsk ansvarlg. Tn Sing Lukas dltk md band, forutan Mariann Juvik Sæbø og in sangtrio bståand av Grd Marit Fjrid, Brgljot Gjdrm og Monica Bårdsn Halstnsn. Dtt blir i gudstnst md varirt song og musikk mn md i ovrvkt av gospl-/lovsongsmusikk. For bst moglg opplving, bør vi ha in stor kyrkjlyd til stads. Dt vil difor vr fint om mang møtr opp i Foldns kyrkj til opptakt dn 26. mars. Foldns kyrkj Oppmøt r 26. mars kl i Foldns kyrkj. Palmsøndag Palmsøndag r dt familigudstnst md dåp kl Hr bidrg barnkor frå Landro og Fjll, barnsolistar og barnforsongarar m.fl. Vi firar Jsu inntog til Jrusalm! Forrttand prstar r Trj Aannrød og Pttr Ekrhovd-Ottrsn. Musikalsk ansvarlg r Endr Dåvøy og Elin Olsn. Oppmøt r palmsøndag kl april kl : (Skjærtorsdag) Gudstnst i Landro kyrkj m/nattvrd Påskgudstnstn 3. april kl : (Langfrdag) Gudstnst i Fjll kyrkj 26. mars kl. 1930: Opptak av gudstnst til Langfrdag i Foldns kyrkj. Oppmøt kl mars kl : (Palmsøndag) Dirktsndt TV gudstnst m/dåp (NrK1) Oppmøt kl april kl : (Påskdag) Dirktsndt TV gudstnst m/nattvrd (NrK1) Oppmøt kl april kl : (2. påskdag) Friluftsgudstnst vd Fjll fstning. INNKALLING TIL SOKNEMØTE Søndag 19. april vrt dt hald soknmøt i Foldns kyrkj kl Påskdag Soknmøtt vil vrt orintrt om kyrkjlydn sitt ungdomsarbid Påskdag r dt fstgudsog om arbidt md ny plan for gudstnstliv. Dt vrt og høv til å årsmlding. Årsmldinga tnst md nattvrd kl. still spørsmål til soknrådt si kan in fin n på frå 27. mars. Undr møtt vrt dt ig Forrttand prstar r opplgg for born. Før soknmøtt r dt gudstnst og kyrkjkaffi. Pttr Ekrhovd-Ottrsn og VEL MØTT! Bjart Ns. Hr bidrg Vokal-nsmblt Sotra Rvidrt, Fjll kyrkjbrass, band, Hidi Lambach (sang), forsongarar, Bård Lgangr Landro m.fl. Kyrkjmusikaran Endr Dåvøy, Olav Sørhim og Elin Olsn r involvrt. Dtt blir Nr Fjll Kyrkjblad 5 i høgtidsstund dr vi syng påsksalmar og høyrr vakkr påskmusikk.

6 Kyrkjmusikk Gldar sg ovr nytt flygl i Fjll kyrkj Kantor Olav Sørhim gldr sg ovr nytt flygl i Fjll kyrkj. Vårsmstrt Viktig dator: Søndag 5. april, 1. påskdag, kl : Foldns kyrkj Sotra Rvidrt tk dl på dirktsndt TV-gudstnst. Frdag 8. mai: Fjll kulturhus. Sotra Rvidrt tk dl på Frdskonsrt. Frdag 8. mai: Frdskonsrt i Fjll kyrkj, kl Vokalnsmblt Sotra Rvidrt, Sotra Storband, songgruppa Rosa m.fl tk dl. Søndag 24. mai, 1. pinsdag, kl : Fjll kyrkj. Sotra Rvidrt tk dl. Til ær for nylg avdød Andraé Crouch blir dt god gammaldags gosplnight i Fjll kyrkj, frdag 1. mai kl Di som vaks opp md gosplnights på 70- og 80-talt, hugsar godt dn amrikansk musikarn Andraé Crouch, som blir omtalt som «Th king of gospl». Gospl-lgnda vann sju Grammy-prisar og har samarbida md i rkk clbrittar, blant anna Michal Jackson, Madonna, Diana Ross, Quincy Jons og Elton John. Crouch bsøkt Oslo i 1994 i samband md it samarbid md Oslo Gospl Choir. Kyrkjlydn i Fjll kyrkj kan gld sg ovr it flunkand nytt flygl i kyrkja. Dt r vldig kjkt å ha it flygl md så god klang, sir kantor Olav Sørhim som st sg vd dt flott instrumntt og splar nydlg tonar til ær for kyrkjbladts utsndt mdarbidar. Kantorn tykkjr dt r Gosplnight i Fjll kyrkj md «Tribut to Andraé Crouch» godt å slpp å flytt dt gaml, tung flyglt att og fram mllom kyrkja og kyrkjlydssaln for kvar gong dt r in konsrt llr i tilstlling. Dt gaml flyglt står no prmannt i kyrkjlydssaln. Takk til all som har vor md å bidrg md gåvr for at flyglt skull komm på plass, sir in nøgd kantor i Fjll kyrkj. Av Margit Liljan Aplthun Andraé Crouch døydd i januar ttr it hjartinfarkt. Han bli 72 år. Dt blir god lokal musikk-krftr på gosplnightn, fortl Svin- Arthur Pdrsn i Kyrkjmusikkutvalt. Øyvind Blom, Øyvind Torsvik og Torstin Fjrid vil stå for musikkn. Di har md sg fir syngjand damr, Grd Marit Fjrid, Brgljot Gjdrm, Monika Bårdsn Hallstnsn og Katrin Sætr. Vi har også md Trygv Hllsn og kort Tlos, fortl Pdrsn som ønskr å gi in ny gnrasjon in smak av kt gosplnight. Søndag 14. juni, kl : Fjll kyrkj. Sommrkonsrt. LUKAS TENSING Vokalnsmblt Sotra Rvidrt For all som vil syng i a-capllakor, tysdagar kl Vil du vr md i Sotra Rvidrt? Du r hjartlg vlkomn! Ta kontakt md: Styrliar Jarl Haug, Dirignt Olav Sørhim, Lukas TnSing skal ha øvingshlg april i Fjll kyrkj. Dt blir konsrt laurdag 25. april kl Søndag 26. april blir dt Ung Mss kl. 11, md kyrkjkaffi og basar ttrpå. 6 Fjll kyrkjblad Nr

7 Kyrkjvalt: Kvn vil du røysta på? Dn (13.-) 14. sptmbr r dt val på ny soknråd, og fram til 1. mai kan du påvrka kvn som skal stå på lista ovr kandidatar. For først gong får kyrkjlydan i Fjll, Landro og Foldns kvar sitt soknråd og drmd auka lokalt sjølvstyr. Kva gjr soknrådt? Soknrådt lir vrksmda i kyrkjlydn dr du bur. Som mdlm i soknrådt kan du ha stor innvrknad på di lokal oppgåvn og utfordringan i di kyrkj. Arbidt i kyrkjlydn spnnr ovr mang tma mllom anna miljø og rttfrd, gudstnst, musikk, misjon, barn- og ungdomsarbid, ofringar, samarbid md frivillig, langsiktig planlgging, i tillgg til jus og forvaltning av økonomin. Dt skal vr sks fast mdlmr i Landro soknråd og Fjll soknråd; mdan dt skal vr ått fast mdlmr i Foldns soknråd. I tillgg dltk prstn fast på rådsmøta. Kor mykj tid tar dt? Soknrådt møtst nokr gongr i halvårt. Di flst nyttar mindr nn in tim i vka på vrvt. Mdlmn r vald for fir år. Ei undrsøking blant soknrådsmdlmar visr at it stort flirtal båd trivst og opplvr dt som miningsfylt å sitja i soknrådt. 85 prosnt av rådsmdlmn synst vrvt var mir llr om lag så tilfrdsstilland som di hadd forvnta. Kyrkjvalt 2015 DEN NORSKE KYRKJA Soknrådsvalt i Fjll - No får kyrkjlydan vår sitt ig styr Tidlgar har dt vor flls soknråd for di tr kyrkjlydan Fjll, Landro og Foldns. No skal kvar av di tr kyrkjlydan styrkast og byggast gjnnom drmd å vrta ign sokn. Du kandrmd dimd få plass i dt dt først soknrådt soknrådt (styr) kyrkjlydn kyrkjlydns fyrst soknråd (styr) og staka ut dn først (styr) ii kyrkjlydn vidar kursn. Valfør r mdlmar av Dn norsk Kyrkja som bur i soknt og som sinast i 2015 fyllr 18 år. Soknrådt har oppnmnt in nominasjonskomit for kvar av di tr valkrinsan Fjll, Landro og Du får rlvant politisk Foldns. Forslag på kandidatar til di tr soknråda rfaring du kan nytta i andr drmd dt 1. mai kan mldast til Fjll kyrkjkontor innan samanhngar. først soknrådt (styr) i kyrkjlydn drmd dt drmd dt (styr) i kyrkjlydn Du vrt kjnd md ny folkførstisoknrådt tillgg til soknrådts nominasjonsprosss r dt (styr) inn i kyrkjlydn og får it størr nttvrk. først soknrådt høv til å lvr altrnativ kandidatlistr innan 1. mai Du vrt in dl av it krisdrmd tnt fllsskap. først soknrådt (styr) i kyrkjlydn Forslag til kandidatlistr skal vr undrskrivn av ti Du får påvrka din lokal aa skal Ein av undrskrivrans røystfør mdlmar. kyrkjlyd. førast opp som kontaktprson. drmd Kandidatar dt skal vr Kanskj oppdagar du ny ført opp md fornamn, vntult mllomnamn, først soknrådt (styr) i kyrkjlydn sidr vd dg sjølv. ttrnamn og aldr, samt adrss og yrk/stilling. Du kan få stt dagsordn. Kandidatlista skal ordnast i prioritrt rkkfølgj (ikkj alfabtisk). Eit listforslag må ha minst så Har du lyst til å stilla som mang kandidatar som dt r fast plassar (for kandidat? Ta kontakt md soknrådts list gjld at dira list som it kyrkjkontort på tlf minimum og må innhald kandidatar til 74 40! varaplassar). Foldns soknråd skal ha ått a soknråd skal ha mdlmar, mdan Fjll og Landro sks mdlmar. All tr soknrådaaskal ha fm a skjma som varamdlmar. Dt r utarbidd ign in finn på for bruk til kandidatog listforslag. Kyrkjvalt finn stad (13.-)14. sptmbr 2015, md Nss, Knappskog. førhandsrøysting frå 10. august. Dirkt val på Til Landro sokn høyrr lk mdlmar finn til bispdømråd pg a Kyrkjmøtt Spjld, Ågotns, Kårtvit/ stad samstunds md soknrådsvalt. Eid, Solsvik/Landro, Utfylland informasjon om rglar og anna knytt til Angltvit, Vindns, Misj, valt finn in på Turøy. Til Foldns sokn høyrr Bjorøy, Anglvik/Våg, Foldns, Storhillrn, Valn, Straum, Arfjord/ Brattholmn, Snkkvik, Ebbsvik, Knarrvik. Kvifor ngasjra sg? Grunnkrinsan i di tr ny kyrkjsokna Bjørgvin bispømråd har fatta vdtak om kva grunnkrinsar som høyrr til kvart av di ny sokna. Til Fjll sokn høyrr grunnkrinsan Morland, Fjærid, Kolltvit, Bildøy, Ekrhovd, Li, Tllns, Kallstad, Algrøy, Lokøy, Syltøy, Skålvik, Skkingstad, Skog-Møvik Ulvst, Fjll, Fjll Nr Kyrkjblad 7 d a

8 Konfirmantan 2015 Fjll kyrkj Fjll kyrkj Laurdag 2. mai - kl Anna Tig Bothild Hggholmn Kolltvit Carina Talling Carmn Fjærid Covarrubias Crispin Tufft Torsvik Emil Øvrtvit Håkon Kolltvit Larsn Halvor Klppvik Skaga Hdda Tig Ida-Hln Kobbltvdt Solsvik Jnni Bildøy Hstad Kristoffr Urhaug Maria Haug Midttvit Marill Olsn Askvik Martin Myklbust Einarsn Ol Christr Larson Ottar Midtkandal Østnstad Rubn Ekrn Sigurd Lønøy Silj Ekrhovd Silj Nilsn Tha Madln Hlskog Jamn Tobias Justad Tobias Kiln Tomas August Thorsn Tuva Brntsn Victor Dypvik Fjll kyrkj Laurdag 2. mai - kl Anna-Maln Amland Audun Christoffr Adolfson Camilla Fjldbrg Johansn Catrin Grindhim Danil Angltvit Li Danil Stur Solbrg Dnnis Andrsn Mo Erlnd Engsætr Bognøy Hdda Vslmøy Li Ida Mari Thomassn Stiglr Islin Dåvøy Brland Islin Norvik Fjll Jnny Dal Gjrstad Joakim Li Kristoffr Olsn Gjrd Mortn Hrnar Hlgland Natali Altmann Ekrhovd Oskar Norman Kirkli Patrik Mling Rbcca Jantt Sivrtsn Li Rnat Andra Tll Mollandsøy Sarah Himns Silj Lindsth Simon Andri Li Solvig Ablsn Sophi Blombrg Synnøv Anita Hansn Hufthammr Tina Mjåtvdt Hatlstad Øystin Li Holgrsn Fjll kyrkj Søndag 3. mai - kl Adrian Angltvit Erica Møvik Frdrik Larsn Kaja Haukland Kariann Algrøy Hjartøy Katarina Skog Kristoffr Ruud Pdrsn Kristoffr Foss Ekrn Lars-Andras Møvik Maria Nordvik Marius Grønhaug Martin Thomassn Gudmundsn Martin Algrøy Hjartøy Mlissa Pag Aas Sandr Bakklid Sim Sunniva Dortha Kausland Trym Waagn Hansn Fjll kyrkj Søndag 3. mai - kl Andrs Algrøy Andra Misj Forsbrg Anna Haug Arild Algrøy Carl-Hnrik Holmås Danil Monsn Elis Hov Vi Espn Thomassn Håvard Algrøy Ingvil Hansn Folvik Johnny Lokøy Ulvsth Kvin Nordtvdt Skaga Kristian Elisabt Hllsø Risholm Marcus Brgtun Martin Kallstad Mathias Eid Skålvik Patrik Ernstsn Solsvik Ralfs Magnuss Ritums Rbcca Wilhlmsn Rmi Normann Sarah Strandtun Sildn Silja Hgglund-Morkn Silj Tollfsn Sofi Midttun Tllns Vtl Christnsn Ågotns Vild Fagrhim Aadland Foldns kyrkj Foldns kyrkj Laurdag 2. mai - kl Amanda Schi Astrid Fyllingn Carolin Prnill Syljst Haugn Hann Sjursn Ingrid Solvåg Blom Isabl Grønlund Tnold Isabll Riis Andrassn Konfirmantan Juli Kaalaas Jørgn Skanding Rasmussn Marcus Gad Rasmussn Mart Sandtorv Eid Martin Hansn Rød Mina Marill Hrmansn Rgin Brgsn Sandra Espdal Jnsn Silj Broch Windspoll Sondr Hll Skjrv Sondr Sandtorv Eid Tha Saln Tiril Natasja Kårtvit Torstin Amundsn Foldns kyrkj Laurdag 2. mai - kl Amali Rong Hansn Andrs Knapskog Anita Bjørkdal August Nss Eid Danil Olsn Barth Danil Mjøs Røli Elln Christina Glomså Emil Kalsaas Håvard Johanns Land Olsn Jørn Karlsn Ynnsdal Knt André Gundrsn Gjrvik Kim Arn Brakstad Kim Richard Vigsø Kristian Lund Kvalsvik Maln Støfringshaug Maria-Thrs Paulsn Marius Hatltvdt Marius Mork Grotl Matild Rufus Pamr Ol Jacob Ons Ekrhovd Sandr Nilssn Ekrhovd Simn Rosth Sirn Nordvik Ulrik Haugland Foldns kyrkj Laurdag 9. mai - kl Camilla Sjursn Christin Elis Nicolaysn Elin Ellfsn Hopland Frida Moldstad Ingrid Karolin Nilsn Jann Haukås Jacobsn Ln Bjorøy Norvik Kyrkjblad for Fjll 8 Fjll kyrkjblad Nr

9 2015 i Fjll Linn Sværn Maln Bjorøy Maln Hopland Marn Solsvik Myrdal Mathias Larsn Bjørø Mats Landr Daa Li Miriam Lmvig Thun Nora Brydøy Savland Olav Tll Ol-Pttr Strand Sarah Mlkvik Stokk Stig Roar Butlr Lokøy Vild Dahl Foldns kyrkj Laurdag 9. mai - kl Adrian Ellfsn Tarangr Andras Kvrsøy Bakk Andras Nymark Glnn Andrè Bjærum Hann Måkstad Inga Amali Ivrsn Ingrid Mari Louis Hannvold Juli Gangsøy Bjrkli Karstn Andr Karlsn Madlin Emili Bjørkhaug Marta Mari Kalgraff Kasprsn Martin Ivrsn Topp Mary Alic Brntin Angltvit Thomassn Mats Erik Haug Ludvigsn Mortn Lokøy Pdr Smith Sandr Fondns Tobias Landro Sjøflot Foldns kyrkj Laurdag 9. mai - kl Adrian Solsvik Svindland Andra Rossgård Arntin Gåsland Elis Kolltvit Brkk Emma Olivia Kvalhim Hlna Sundal Olsn Jostin Rosndahl Kariann Sljn Langum Lo Thomas Kårbø Hsjdal Lonora Kolbinshavn Tuvin Mart Elis Sætrbø Matias Takl Mikal Absalonsn Strømsns Nikolai Hammrsland Disz Prnill Omdahl Sara Ruytr Susann Kornliussn Svin Tvit Våg Foldns kyrkj Søndag 10. mai - kl Alxandra Lillbø Amali Mild Dan William Rin Danil Tubz Michlsn Eivind Kolbjørnsn Emili Bruvik Kristoffrsn Frdrik Eid Flug Ingrid Kliv Andrsn Marcus Bndiksn Johansn Mia Foldns Mortn Andr Rogn Birkns Ol Martin Engdal Øvrtvit Paal Ndrbø Eggrid Sarina Kazmi Stin Ås Torsvik Foldns kyrkj Søndag 10. mai - kl Adrian Grindhim Larsn Adrian Fur Danil Løvaas Midttun Dnnis Langøn Didrick Sundal Emma Louis Kraakns Ian Christian Datu Bull Joakim Larsn Foldns Kamilla Eid Marius Madsn Marth-Elin Hyllsth Størksn Mathild Gripsgård Olav Anglvik Sim Sakarias Vangsns Sandr Andr B. Larsn Tobias Haugland Landro kyrkj Landro kyrkj Laurdag 9. mai - kl Andras Hansn Kalsås Andrin Marthinsn Kålås Christoffr Ivrsn Langland Elis Landro Strømm Emili Vindns Hrmansn Ingrid Fosshagn Ingrid Lokøy Misj Jan Erik Syltøy Karolin Ågotns Krstoffr Folkdal Hlgsn Liv Kristin Knappskog Malin Vth Mathias Holm Andrsn Maxmilian Eid Natali Bjørk Furhovd Ol Kristian Ågotns Konfirmantan 2015 Robin Haukland Sigrid Halland Silj Olsn Sivrt Nikolai Jonasdal Kårtvit Sol Nordhim Tim Kristian Lfdal Trym Vinns Landro kyrkj Søndag 10. mai - kl Adrian Haugro Alvhim Brian Kigotho Muchai Danil Natland Bjrkan Danil Angltvit Eli Løfvnius Håvard Bakk Hln Aadland Dyrøy Jantt Tllns Joachim Skkingstad Joakim Ivrsn Kristoffr Storsund Ln Synnøv Woldsth Malin Misj Lygr Marill Misj Lygr Markus Larsn Kvandal Michll Blom Nathali Misj Strandhim Sbastian Misj Jonassn Sindr Vindns Sondr Skutlabrg Hnangr Synn Våg Brland Vtl Strandtun Vild Bjorøy Landro kyrkj Søndag 10. mai - kl Alxandr Eid Stnmark Charlott Nilsn Christian Dalland Danil Martinussn Midthus Elanor Karin Toft Elias Monclair Johansn Elis Mari Fjrid Skar Emili Eid Foldns Grgory Gagn Ida Mari Nordtvit Jan Eivind Kårtvit Solsvik Jantt Hllsund Eid Jon-Edvard Stuksrud Maln Ellrtsn Martin Lind Lossius Mathias Ellrtsn Mats Omland Dyrøy Rbkka Mongstad Sindr Johannssn Hansn Stian Landro Synn Bognø Brg Trs Gagn «Og g r viss på at han som tok til md si god gjrning i dykk, skal fullføra hnn hilt til Jsu Kristi dag.» Paulus brv til Filipparan, kapittl 1, vrs 6 Nr Fjll Kyrkjblad 9

10 Glimt frå T-dagan T8 T4 Firårsboka Tid: 6. fbruar Stad: I og rundt Foldns kyrkj Kvn: 39 andrklassingar, pluss 75 forldr og søskn til middag Tma: Gud skapar, vi lagar og tar var på skaparvrkt! Program: Fllssamlingar, skaparfortljinga, aktivitt, hobby og lik, miljøløyp, middag og kvldsavslutning for hil familin. Når: Fastlavnssøndag 15. fbruar Stad: I Fjll, Landro og Foldns kyrkj Kvn: 60 firåringar md forldr, syskn, bstforldr og fadrar. Twnskora og ungdomar frå kyrkjlydn var ngasjrt mdhjlparar undr gudstnstn! Tma: Trygg hos Jsus Vlkomn til T-dagar i vårsmstrt Påmlding til og info om all T-dagan finn du på llr på tlf Spør ttr Rannvig, Elisabth llr Astrid. Vi r glad for tidlg påmldingar, md tank på gruppr, liarar og srvring. Trusopplæringa i Fjll r for all, uavhngig av funksjonsnivå. Ta kontakt vd særskild bhov. Vil du sjå flir bilt? Sjkk 10 Fjll kyrkjblad Nr

11 Vlkomn til T-dagan halvsid vår 2015_T :11 Sid 1 T5 T5-dagn for all som fyllr 5 år i 2015 blir 29. april i Foldns kyrkj! Vi startar md middag kl Dt vrt fllssamlingar og gruppr md flink fortljarar som lar oss opplv biblhistoria om saun som bli bort og funnn igjn. Vi skal ha kortvrkstad og i kvldssamling til kl T5 r in kjmpkoslg T-dag. Vlkomn! T6 - Ny start T-dagar 2015 T-DAGEN r dn årlg trusopplæringsdagn for barnt og ungdommn! T-DAGEN r å bli kjnt md trua in r døypt til! T-DAGEN r viktig for å rfar at vi r in dl av kyrkja! Påmlding, informasjon og bilt: T16,17, januar: Liarhlg. T8 T6-dag r skulstartdag! I august startar ca tr hundr barn på skuln i Fjll. Allri no før sommarfrin vrt dt T6-dag for all di som snart blir førstklassingar. T6-dagn vrt i år 2. juni (Foldns kyrkj), 3.juni (Landro kyrkj) og 4. juni (Fjll kyrkj). Tma for T6-dagn r NY START og fortljinga om Sakkus. Barn og vaksn får dlta i fortljing, drama, lik og musikk. Vi t middag saman, og dt vrt kortvrkstad og kvldsavslutning + i flott gåv til all sksåringan. Hugs påmlding! T9 - Kunstutstilling Frdag 6. fbruar: Planlggingsdag. Tma: Gud skapar vi lagar. T4 Søndag 15.fbruar: i all tr kyrkjn. Utdling av kyrkjboka til firåringan. T13 Frdag 13. mars: Tma: Forsoning hæ!?! T2 Laurdag 21. mars: Påskvandring. T15 Laurdag 21. og søndag 22. mars: Fastaksjonn. T9 Onsdag 15. april: Kunstutstilling i all tr kyrkjn. Tma: Kyrkja mi.. T5 Onsdag 29. april: Tma: Dn god gjtarn. T6 Di sist vkn har all trdjklassan i Fjll vor på bsøk i kyrkja si. No r mang av di i gong md å lag flott kyrkjkunst til T9 Kunstutstilling. Tma for utstillinga r «Kyrkja mi». Vi ynskjr all i 2006-kullt vlkomn til T9-dagn! Stad: Fjll, Foldns og Landro kyrkj Tid: Onsdag 15. april kl Program: Høgtidlg opning av utstillinga, srvring av forfriskingar, kortvrkstad, T9-gudstnst, kikholkonkurrans md mir. 2., 3. og 4. juni: i all tr kyrkjn. Tma: Ny start. T1 Babysong: Ein måndag i månadn. Nr Fjll Kyrkjblad 11

12 Vlkomn til gudstnst dufluktn md tkst dufluktn md tkst Dato Kyrkjårsdag Kyrkj Kl. Gudstnst Dåp/nattv Prst Takkoffr/mrkn søndag i fast Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Andras Danbolt Misjonsprosjkt Thailand Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ekrhovd-Ottrsn Blå Kors Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Unnland Blå kors Maria bodskapsdag Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Andras Danbolt Fastaksjonn Kirkns Nødhjlp Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Ekrhovd-Ottrsn Fastaskjonn Kirkns Nødhjlp Landro kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Ns Fastaksjonn Kirkns Nødhjlp Langfrdag (tvopptak) Foldns kyrkj 19:30 Langfrdag Ni Ns Innsp. av tv-gudst.: Oppmøt kl Palmsøndag Foldns kyrkj 11:00 Familigudstnst dåp Aannrød/ Dirktsndt radio og tv-gudstnst (Oppmøt sinast kl. 10:45) Ekrhovd-Ottrsn Takkoffr til Søndagsskulforbundt Skjærtorsdag dufluktn Landro utn tkst kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Kopprud Norsk Luthrsk Misjonssamband dufluktn utn tkst Langfrdag Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst Kopprud Dt Norsk Biblslskap Påskdag Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Ns/ Dirktsndt radio og tv-gudstnst (Oppmøt sinast kl. 10:45) Ekrhovd-Ottrsn Takkoffr til Kirkns bymisjon Brgn påskdag Fjll Fstning 12:00 Gudstnst Andras Danbolt KRIK Hordaland Foldns kyrkj 11:00 Barndåpsgudstnst dåp Aannrød søndag i påsktida Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ns Blå Kors Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Andras Danbolt Misjonsprosjkt Thailand Fjll kyrkj 11:00 Barndåpsgudst. dåp Ns søndag i påsktida Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Aannrød Misjonsprosjkt Mali - Årsmøt i soknt søndag i påsktida Fjll kyrkj 11:00 Ung Mss dåp/nattv Tvtn Misjonsprosjkt Thailand Foldns kyrkj 18:30 utsnitt av dufluktn i transparnt 50% BiblBønLovsong nattv Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Kopprud Sjømannskirkn Fjll kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Aannrød Kyrkjlydsarbidt Fjll kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Aannrød Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Tvtn Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Tvtn Kyrkjlydsarbidt søndag i påsktida Fjll kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Tvtn Kyrkjlydsarbidt Fjll kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Tvtn Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ns Normisjon Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Haugland Norsk misjon i Øst Foldns kyrkj 10:00 Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 12:00 Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt utsnitt av dufluktn Foldns kyrkj i ngativ trykk 14:00 på profilfarg Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Landro kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Ns Kyrkjlydsarbidt søndag i påsktida Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Unnland Dt norsk Misjonsslskap Foldns kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn grafisk dsignmanual Kyrkjlydsarbidt DNK primo Landro kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Aannrød Kyrkjlydsarbidt Landro kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Aannrød Kyrkjlydsarbidt Kristi himmlfart Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Unnland Normisjon mai Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst Haugland Strømmstiftlsn Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst Ekrhovd-Ottrsn Strømmstiftlsn Landro kyrkj 11:00 Gudstnst Ns Strømmstiftlsn Pinsdag Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Aannrød Dt norsk Misjonsslskap Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ns Dt norsk Misjonsslskap pinsdag Langøy 12:00 Gudstnst Ns KRIK Norg Foldns kyrkj 11:00 Barndåpsgudstnst dåp Unnland Triningssøndag Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Unnland Kirkns bymisjon Foldns kyrkj 18:30 BiblBønLovsong nattv Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Aannrød Hald Intrnasjonal sntr søn. i triningstida Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Aannrød KABB Kistnt Aarbid Blant Blind Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Haugland Norsk Gidon Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Kopprud Dt norsk Biblslskap søn. i triningstida Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Sotra Indrmisjon Foldns kyrkj 11:00 Ung Mss nattv Tvtn Misjonsprosjktt Mali Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ns Dn norsk Isralsmisjonn utsnitt av dufluktn i transparnt 50% utsnitt av dufluktn i ngativ trykk på p Md forbhold om ndringar av forrttan prst 12 Fjll kyrkjblad Nr

13 bildkollasj Livts gang sj rofilfarg Døypt Bildkollasjn finns i fir variantr: To horisontal og to vrtikal. Stripn mllom rutn kan vari Dlr av bildkollasjn kan bruks sparat, mn dt r ikk anldning til å stt sammn kollasjn i n Fjll kyrkj Fi Lavinj Andrsn Rutha r vist Paulin hr. Li lvarsn Tamara Kvam Monsn Amanda Goltn Valn Fjll kyrkj Philip Cabaldo Bjørsvik Max Listh Karlsn Jakob Øyra Li Magnus Kongsbak Ling Fjll kyrkj Hdda Dahl-Rothrford Hdda Øksns Espdahl Foldns kyrkj Sandr Andr Haugn-Jacobsn Magnus Kving Vorland Landro kyrkj Tobias Eikvåg Misj Vangskyrkja Elias Nikolai Nssstrand Landro kyrkj Joakim-André Dyrøy Emma Müllr Våghim Strusshamn kirk Marius Sivrtsn Olsn Kristi lngbjørg Eid f fir variantr: Dt To r viktig horisontal å bruk og d to grafisk vrtikal. lmntn Stripn mllom slik at rutn d samlt kan gir varirs assosiasjonr i forhold til til kirkns bakgrunnsfargn. vrdir - og Bjørg Odlaug Hansn f Harrit Alic Lokøy f kan bruks sparat, mn dt r ikk anldning til å stt sammn kollasjn i ny/annn rkkfølg nn dn som bildkollasj Fjll kyrkj Linna Isabll Straum Foldns kyrkj Kristian Gunnarsn Emmly Mongstad Kristiansn Kristian Skumsns Torvik Vild Haatuft Vdøy lsak Vik Nora Hrmin Foldns Villangr grafisk lmntn slik at d samlt gir assosiasjonr til kirkns vrdir Aud - og Mary ikk Lokøy bar dr dt f sr pnt ut Olsvik kirk Hnrik Matr Foldns kyrkj Malna Plüschow Bjorøy Camilla Fjldbrg Lo Thomas Kårbø Hsjdal Malna Hopland Brian Kigotho Muchai Ralfs Magnuss Ritums Jon-Edvard Ask Stuksrud Død Martha Karin Suln Hans Brtin Lønøy Edvin Mir Ellingsn Grhard Nikolai Solsvik Bjarn Olai Algrøy Oddbjørn Nils Solsvik Gunnar Carstn Li Nils Arnfinn Lokøy Bnt Haukland lngborg Lilly Li Eid Vår Hrr Jsus Kristus sir: «Eg r oppstoda Fjll kyrkj og livt. Dn som trur Maja Eid Kltt på mg, skal lva om han så døyr. Og kvar Bildkollasjn finns i fir variantr: To horisontal og to dn vrtikal. som lvr Stripn og trur mllom rutn ka Dlr av bildkollasjn kan bruks sparat, mn dt r ikk på mg, anldning skal i til all å æv stt sammn kolla grafisk dsignmanual DNK primo r vist hr. ikkj døy.» Dt r viktig å bruk d grafisk lmntn slik at d samlt gir assosiasjonr til kirkns vrd Vigd f f f f f f f f f f Gravlagt i Vstbygd kyrkj i Lødingn Ella Karin Slttbakk f (født Rong) Joh. 11,25-26 Nokr gongr mistar vi in paraply llr in hansk. Andr gongr opplvr vi å mist noko langt mir alvorlg. For di tapa finst Kirkns SOS, mnnsk md rfaring i å lytt til og støtt andr. Ring oss anonymt kva tid som hlst på llr kontakt oss på kirkns-sos.no. Vi r hr. Alltid Fjll kyrkj Antt Lyngbø og Run Toftvåg Nr Fjll Kyrkjblad 13

14 Annonsar VESTGAR E L E K T R O -din l-kontakt Wstland Elktro AS har fusjonrt md Vstgar Elktro AS Møllstykkt 21, 5360 Kolltvit T: E-post: Annonsplass? Bunar for mnn Hrrbunadr. Vi kan lvr følgnd: Fana, Sotra, Hardangr, Rogaland, Samnangr, Os, Fusa, Nordland, Sunnmør, Hallingdal, Gudbrandsdal, Romrik, Øst/Vst Tlmark, Numdal, Østrdal. Pakkløsningr. Jakk, buks, vstr, skjortr, alt bunadssølv, kniv, brodrrt bunadspos, klshngr, buksslr. Bst på pris og kvalitt. Bunadn r byggt på modllr fra 1850 tallt og r håndtvrk av høy kvalitt, Hans Nina (.kl 18) Vi har bunadsutstilling på Sotra. - Gravfrdsannonsr Er barna din forsikra? Drsom barna din blir alvorlg llr langvarig sjuk, kan dt få stor konskvnsar for båd di og familin. Md i barn- og ungdomsforsikring frå Sparbankn Vst kan du gjr framtida litt tryggar for dg og din. Snakk md rådgivarn din i bankn om forsikring, llr ta kontakt md oss på Fjll kyrkjblad Nr Kyrkjblad for Fjll kjm i postkassa til all i Fjll kommun 6. gongr i årt. Drsom du vil nå britt ut, kan vi hjlpa dg md annonsplass. Ta kontakt for t tilbod! Tlf llr

15 grafisk dsignmanual DNK primo 2008 Bildkollasjn finns i fir variantr: To horisontal og to vrtikal. Stripn mllom rutn kan varirs i forhold til bakgrunnsfargn. Dlr av bildkollasjn kan bruks sparat, mn dt r ikk anldning til å stt sammn kollasjn i ny/annn rkkfølg nn dn som r vist hr. Dt r viktig å bruk d grafisk lmntn slik at d samlt gir assosiasjonr til kirkns vrdir - og ikk bar dr dt sr pnt ut. Kontaktinfo nt 50% Kontakt md prst i Fjll Vd bhov for tnst frå prst, som ikkj kan vnt (til døms dødsbod, soknbod for døyand, sjlsorg/støtt i kritisk situasjonar), skal in ta kontakt md: På dagtid tlf / m Brdskapstlfon i prostit I tidsrommt kl på kvardagar og i hlgn/høgtidn frå kl 08.00, r dt alltid in prst i brdskap i prostit. Vakthavand prst på tlfon: m Sjlsorg og samtal Vi har all tiplikt, så dt som vrt fortald oss kjm ikkj vidar. Du må difor md frimod ta kontakt md nokon av oss på it av dss tlfonnummra: Soknprst Trj Aannrød Kapllan Bjart Ns Kapllan Pttr A. Ekrhovd-Ottrsn Ungdomsprst Maria Tvtn tlf (a) tlf (a) tlf (a) tlf: (a) Sokndiakon Torbjørn Fjørn tlf , m trykk på profilfarg Ungdomsdiakon Nils Ivar Honningdal tlf , m T1-dag md grafisk dsignmanual DNK primo Bli md og syng gaml og ny barnsongar! T 1 Vlkomn til all som r døypt di tr sist månadn. Vi srvrr lunsj. Vlg dn T1-dagn som passar bst: 9. mars: Landro kyrkj 20. april: Foldns kyrkj 11. mai: Fjll kyrkj 8. juni: Landro kyrkj Påmlding: Tlfon: Bsøksadrss: Tytbærbrkko 2, Straum Sntralbord: Epost: VESTHORDLAND PROSTIKONTOR Prost: Erling Kopprud, post: Prostiprst: Hlg Unnland Prostskrtær: Ingjrd H. Johansn FJELL KYRKJEKONTOR For kontakt md prst i Fjll: kvardagar frå kl / lls ring brdskapstlfon i prostit: ADMINISTRASJON Kyrkjvrj: Annlaug Børv / post: Ass. kyrkjvrj: Borghild Hustad Brg post: 6 Kontorskrtær: Ann-Kari Vik post: Endringskonsulnt: Roar Mon post: Bildkollasjn kan lasts nd hr: (> Rssursr > Grafisk profil) PRESTAR Soknprst: Trj Aannrød post: Kapllan: Bjart Ns Kapllan: Pttr A. Ekrhovd-Ottrsn Ungdomsprst: Maria Tvtn DIAKONI Sokndiakon: Torbjørn Fjørn m post: Ungdomsdiakonr Bascamp Nils Ivar Honningdal UNDERVISNING Katkt: Mildrd Fjørn Hggrns post: Katkt/t-tamsliar: Rannvig Vstbøstad Vik post: Kyrkjlydspd. / t-tam: Elisabth M. Jung Kyrkjlydspd. / t-tam: Astrid A. Myskja Ungdomsarbidar Kristin Rykkj Hopland KYRKJEMUSIKK Kantor: Olav Sørhim post: Organist i Foldns: Aasmund Brkk Organist i Landro: Elin Olsn DRIFT Driftsliar: Norvald Snkkvik post: Kyrkjgardsarb.: Torstin Vassns Kyrkjgardsarb.: Lorntz Andras Skumsns Lærkandidat: Vgard Lynglund Kyrkjtnar i Fjll: Ingalis A. Malmo Kyrkjtnar i Foldns: Elln Ebbsvik Kyrkjtnar i Landro: Ingjrd H. Johansn FJELL SOKNERÅD Soknrådsliar: Dag Olav Bjorøy Kyrkjlydsutvalt i Fjll: Ann Elisabth Hornns Foldns kyrkjlydsutval: Torhild Smith Wikr Kyrkjlydsutvalt i Nordr Fjll: Tov Karin Lyngsmo Angltvit Nr Fjll Kyrkjblad 15

16 Ny på Sotra? Hr r nokr av samlingan og aktivittan du kan bli md på i kyrkjn i Fjll. Du r hjartlg vlkommn! Foldns kyrkj: Gudstnst di flst søndagar, kl Søndagsskul undr gudstnstn (når dt ikkj r familigudstnst). Kontakt: Maria Wrgland Trff i kyrkjlydssaln først onsdag pr. mnd. kl Varm mat, undrvisning og fllsskap. Kontakt: Elln Ebbsvik Bibl, bøn og lovsong. Sistn søndag kvar månad kl Kontakt: Pttr Ekrhovd-Ottrsn Lukas Tnsing Måndagar frå kl i kyrkjrommt. For dg som går i 8. klass og oppovr. Kontakt: Maria Tvtn Ungdomslaurdag i Vstfløyn frå kl og utovr, for dg som går i 9. klass og oppovr. Kontakt: Maria Tvtn KM Kluzz annankvar tysdag kl til For hil familin! Kontakt: Rannvig Vstbøstad Vik Mannsgruppa. Kyrkjlydssaln i Foldns in torsdag i månadn. Kontakt: Bjørn Andrsn Fjll kyrkj: Gudstnst di flst søndagar, kl Twnsklubbn i Fjll kyrkj frdagar kl For dg som går i 5. kl. og oppovr. Kontakt: Maria Tvtn Søndagsskul undr gudstnstn (når dt ikkj r familigudstnst). Kontakt: Torun Svnnvik, Rtratkvldar Ein onsdag i månadn kl Tkstlsing, musikk og nkl kvldsbøn. Kontakt: Trj Aannrød Gjnbrukskvld in måndag i månadn. Frå kl i kyrkjlydssaln. Ta md gamalt tøy og sy ny skattar. Vokalnsmblt Sotra Rvidrt. For all som vil syng i a-capllakor, tysdagar kl Kontakt: Jarl Haug Fjll kyrkjbrass. Om du splar brassinstrumnt. Annankvar torsdag på oddtallsvkr kl Kontakt: Olav Sørhim Fjll barn- og twnskor. Annankvar tysdag på oddtallsvkr klass klass Kontakt: Kari Mortnsn Landro kyrkj: Gudstnst di flst søndagar, kl Onsdagsmøt - i kyrkjlydssaln kl , in gong i månadn. Tal, lovsong og sosialt samvr. Kontakt: Torbjørn Fjørn Taco-frdag in gong pr. mnd. kl , først gong 26. sptmbr. Kontakt: Bjart Ns Nordr Fjll barnkor for dg som går i klass, tysdagar kl Kontakt Elin Olsn Nordr Fjll Twnskor for dg som går i klass, tysdagar kl Kontakt: Elin Olsn Trff i Landro sist onsdag pr. mnd. kl Kontakt: Elln Ebbsvik Landroklubbn i kyrkjlydssaln frdagar kl for dg som går i 8. klass og oppovr. Kontakt: Bjart Ns For mir info og mailadrssr, gå inn på Vannrtt: 1. To lik 3. Tnt 4. Ann Våg 5. Rdningsmann 7. Ltt 9. Barn 10. Villdyr 11. Slkt 13. Håndvrkr minus D 14. Myldrr 16. Først Bli md i trkninga av n stor valgfri PEPPES PIZZA! Snd inn kryssord til Fjll kyrkjkontor, PB 184, 5342 Straum. Mrk konvoluttn: «Kryssord» B-BLAD Rturadrss: Fjll Kyrkjlyd Postboks 184, 5342 Straum 16. Loddrtt: 1. Høytid 2. Biblsk mann 3. Kontantr 5. Jntnavn 6. En Lagrløf Maria 9. Unni Ablsn 12. Villdyr 15. Roald Amundsn KROSSORD Vinnar av Barnkryssord i nr : Malin Hnriksn Kolltvitvgn Kolltvit Navn:... Adrss......

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

NMK Kristiansand - Runde NMK Kristiansand - Runde NMK Kristiansand - Runde Klasse E

NMK Kristiansand - Runde NMK Kristiansand - Runde NMK Kristiansand - Runde Klasse E NMK Kristiansand - Rund 5 16.09.2007 E Till 160 1 Mardon Moi Sørlandts Trialklubb 1986 7 8 3 1 1 0 22 20 0 48 2 Gir Børr Pdrsn Sørlandts Trialklubb 1981 0 2 7 1 10 0 69 17 0 168 3 Thomas Timns Sørlandts

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Bjørgvin bispedømekontor Møtetid: 09:00-16:00 Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedeltakarar Berit Nøst Dale Cathrine Waaler

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Årets beste innendørs 2003

Årets beste innendørs 2003 Årets beste innendørs 2003 Menn/Gutter 60m 7.40 Espen Kvalheim (80) 7.39ih (00) 7.66 Øystein Pettersen (78) 7.52ih (01) 7.67 Bjørnar Pettersen (81) 7.37ih (00) 7.77 Stein Ivar Lothe Eide (84) 7.60 (02)

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Todagersrennet - Sprint

Todagersrennet - Sprint Jenter 10 år & yngre ny Signe Hole Skoppum IL 6 09:21 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL 9 08:18 Maria Ladiszlaidesz Bø SSL 3 08:57 * Carine Lid Heddal IL 7 11:16 4 (4-0) Amalie Skarpodde Drangedal IL 8

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste:

Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 60 m - G-10 58 Henrik Overvåg IL Hødd Friidrett 59 Jørgen Sætrenes IL Hødd Friidrett 72 Aksel Røyset Bakken Hareid IL 83 Ådne Andersen Hareid IL Lengde - G-10 58 Henrik Overvåg IL Hødd Friidrett 59 Jørgen

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8 18år(1984) 60 M(18) 8,62 Ingebjørg Eitrheim,Korlevoll-Odda 8,70 Nina J.Kristoffersen,Fana 8,29 Silje Pettersen,Fenring 8,53 Nina J.Kristoffersen,Fana 60 MHK 76,2(18) 9,81 Silje Pettersen,Fenring 100 M(18)

Detaljer

Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002

Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002 Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002 Jenter 13-18 år 18år(1984) 60 M(18) 8,25 Silje Pettersen,Fenring 8,62 Nina J.Kristoffersen,Fana 9,2 Ine Lillebø,Laksevåg 100M(18) 12,86 Silje Pettersen,Fenring

Detaljer

KM Skiskyting Normalprogram

KM Skiskyting Normalprogram J10 Nybeg og yngre 1 Inger Hjelmeset Markane IL 13:00:00 51* 2 Helene Nærum Wold Volda Turn og IL - Allidrettsl 13:00:30 52* 3 Synne Melle Lundberg Volda Turn og IL - Allidrettsl 13:01:00 53* 4 Ronja Haughovd

Detaljer

400m (1)JB Jaad Orten (92) Trondheim/Ra m 1:59.32 (7)JA Jaad Orten (92) Trondheim/Ra

400m (1)JB Jaad Orten (92) Trondheim/Ra m 1:59.32 (7)JA Jaad Orten (92) Trondheim/Ra IL Fri: Klubbstatistikk innendørs 2011 Menn/gutter 60m 7.06 (3)J Martin Roe (92) Trondheim/Ra 12.03.2011 7.58 (4)ch2 Filip Rørbakken (95) Trondheim/Ra 12.03.2011 7.60 (5)Jh1 Haakon Arthur Pedersen (93)

Detaljer

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32 Resultater Cuprenn Alteren 8. mars 2009 Vi hadde igjen rekord-deltakelse for de senere år med cuprenn og slo til og med forrige rekord med 2 startende! Ser også ut til at det ble løyperekord på 2,5km med

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Startliste. Kveldsløp 5. Mandag 24.februar Hamar Olympiahall VIKINGSKIPET. Kl 18: meter rekrutter. 500 meter rekrutter.

Startliste. Kveldsløp 5. Mandag 24.februar Hamar Olympiahall VIKINGSKIPET. Kl 18: meter rekrutter. 500 meter rekrutter. Startliste Kveldsløp 5 Mandag 24.februar 2014 Hamar Olympiahall VIKINGSKIPET Kl 18:00 100 meter rekrutter 500 meter rekrutter. 500 meter 10 år 500 meter fellesklasse 400 meter rekrutter og 10 år 1000 meter

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: "Loved"

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: Loved Konfirmant 2016 Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje Tema for året: "Loved" Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell 2016! Det nærmar seg konfirmasjonstid for dykk som er

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75 KM Hopp u/t. Laksevåghallen, Lørdag 26. januar 2013.01.28 HØYDE U/T Gutter 11 år : 1) Christian Mæhlum, Laksevåg 0,90 2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70 Gutter 12

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Øvelse m fri, damer

Øvelse m fri, damer Øvelse 9. 100m fri, damer 1p Eva B Hjellvik 96 Austrheim,,,,,, 1.18,53 274 2 Mariann Takle 96 Radøy SK 1.44,37 116 3 Ida-Kristin Gregersen Dale 96 Radøy SK 1.55,39 86 1p Martine Dahle 97 Vestkantsvømmerne

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rnk St.nr Navn Klubb Bane Sluttid / Diff Poeng 4 Hanna Engebråten Sand IF Rød 5 Tuva Fløiten Sand IF Rød 6 Cecilie Bakken Sand IF Hvit 7 Sarah Marie Sanderud Sand IF Hvit 8

Detaljer

SANDNES TF. Twentyfour Cup WAG Sandnes, Vågenhallen, to Women's Artistic Gymnastics. Competition I. All Around KL.

SANDNES TF. Twentyfour Cup WAG Sandnes, Vågenhallen, to Women's Artistic Gymnastics. Competition I. All Around KL. SANNS TF 1 133 RINALO, Synne SI 4,200 7,000 7,000 7,000 25,200 8,600 7,200 5,400 7,050 28,250 12,800 14,200 12,400 14,050 53,450 2 192 TINGVOL, Anne HOL 3 137 BJØRKLUN, Ida H. ASK 4 94 AUKLAN, Camilla

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere Resultatliste Beitostøl-Sprinten 15.05-2014 - OSSK Cup 4 Gutter 10 år & yngre Nybegynnere 2 Even Thon Øystre Slidre SSL - Skiskyting 15:02 1 (1-0) 3 Ola Johnsrud Søndre Ål Sportsklubb - Skiskyting 19:19

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

KM Normal/Fellesstart

KM Normal/Fellesstart Jenter 10 år & yngre ny DNS Karoline Flo 9 0 () Frøya Haughovd Stårheim IL 6 19:30 Anna Naustdal Stårheim IL 4 10:28 Anette Nedreberg Stårheim IL 10 11:39 Emma Njøten 3 13:39 Nora Olsen Skrede Hardbagg

Detaljer

Kretscup Resultatliste

Kretscup Resultatliste G0 Heat: Heat: Heat: 00m Vind: +0. Kretscup 0.09.0 Fredrik Damman (0) IL Giv Akt Friidrett, 0 Adrian X Domansky (0) Kristiansand IF Friidrett 7, Mats T Flottorp (0) Kristiansand IF Friidrett 6, Vind: +,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188 Menn Trim 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM 175 11:11 00:00 2 Knut Ingar Nalum NOTEAM 189 11:52 00:41 3 Petter Bele Kval NOTEAM 187 12:01 00:50 4 Jarle Aagaard NOTEAM 169 12:36 01:25 5 Kjetil Liland NOTEAM

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

KM Sprint og Fellesstart 2016

KM Sprint og Fellesstart 2016 KM Sprint og Fellesstart 206 Harpefossen 4.02.206 G0 Nybeg og yngre Vetle Fremmerlid Volda Turn og IL - Allidrettslag 7 :30 Georg Hopland Hardbagg IL 5 0:3 Leif Magnar Horne 8 0:39 Magnus Ytre- Hauge Ivesdal

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Gneist Rekruttstevne/Stavstevne, Fana Stadion, 7.mai

Gneist Rekruttstevne/Stavstevne, Fana Stadion, 7.mai Heat 1 60 meter Vind +1,9 2007 Martine Vik Gneist 28,47 2004 Maria Pedersen Gneist 17,69 2006 Aleksander Pedersen Gneist 23,94 2006 Mikal Øyjordsbakken Gneist 21,30 2003 Jonas Tyssebotn Berg Gneist 14,08

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Resultatliste 08.03.2008

Resultatliste 08.03.2008 G-10 60 m Resultatliste 08.03. 120 Sondre Ljosdal Galtung Olden IL 10.98 463 113 Jakob Straume Hyen IL 10.42 637 149 Kristoffer Skorpen Flora IL 10.92 482 87 Ole Kristian Hugøy Florø Tog IF 10.22 699 104

Detaljer

Resultatliste Førdesprinten 2013

Resultatliste Førdesprinten 2013 Resultatliste Førdesprinten 23 Øvelse 1. 1m fri, damer 1p Pernille Berntsen 95 Førde IL Symjing 58,86 650 28,62(28,62) 58,86(30,24) Klasse født 96 1p Anja Heltne 33,08(33,08) 96 1.08,70(35,62) Volda TIL

Detaljer

Navn Prestasjon Klubb Tilsted e Solveig Fotland Newermann EM sølv, i sprangridning for landslag Soma Ryttersportklubb/Norge x

Navn Prestasjon Klubb Tilsted e Solveig Fotland Newermann EM sølv, i sprangridning for landslag Soma Ryttersportklubb/Norge x Navn Prstasjon Klubb Tilstd Solvig Fotland Nwrmann EM sølv, i sprangridning for landslag Soma Ryttrsportklubb/Norg x Bort Stin Anszjøn Eivind Eftstøl NM 3D gull i buskyting langbu NM 3D buskyting kongpokal

Detaljer

KM Skiskyting Sprint

KM Skiskyting Sprint J10 Nybeg og yngre 1 Konstanse Henden Eid IL - skiskyting 13:00:00 1* 2 Nikoline Frøysa Hellebostad Sunnylven IL 13:00:30 2* 3 Ronja Haughovd Stårheim IL 13:01:00 3* 4 Inger Hjelmeset Markane IL 13:01:30

Detaljer

Nyttårsrennet Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Farstad, Lukas Johannes Molde og Omegn IF - Ski 10

Nyttårsrennet Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Farstad, Lukas Johannes Molde og Omegn IF - Ski 10 Nyttårsrennet 207 07.0.207 Felles 5 år Farstad, Lukas Johannes Molde og Omegn IF - Ski 0 Fullførte: Påmeldte: Startende: Felles 6 år Fuglem, Sigve Valldal IL 7 Fullførte: Påmeldte: 2 Startende: Felles

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Årets beste utendørs 2001

Årets beste utendørs 2001 Årets beste utendørs 2001 Menn/Gutter 40m 7.14 Martin Roe (92) 7.39 (00) 7.25 Sondre Håbrekke (92) Debut 7.22w Sondre Håbrekke (92) 60m 7.28 Espen Kvalheim (80) 7.62 (99) 7.69 Jon Olav Urdal (81) 7.82

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015

Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015 Resultater LÅMØ kvalik, Garnes 17. og 18. januar 2015 Øvelse 1. 50m butterfly, herrer 1p Benjamin Blom 04 Arna SLK 41,03 149 2p Christoffer Greve-Isdal Mohn 04 Delfana 41,25 147 3 Kasper O. Andersen 04

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn 2010

Klubbmesterskap Langrenn 2010 Jenter 8 år Hannah Johnsrud Gran IL 102 07:37 Anne Amalie Nymoen Brandbu IF 103 12:45 Berthe Teslo Brandbu IF 101 11:30 Gutter 8 år Magnus Bakløkken Gran IL 174 09:07 Martin Strande Fosse Brandbu IF 104

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer

Telenorkarusell

Telenorkarusell j01 Frida Hauge 8 07:37 Marita Hetland 2 11:24 Isabell Kjetilstad 1 11:13 Anna Seselia Kleppa 5 06:05 Agathe Lunde 6 05:24 Emilie Gabrielsen Munthe 3 09:39 Emilie Nerheim Kjeldsen 7 08:51 Ariel Sagsveen-Ollila

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer