Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy!"

Transkript

1 Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy! Av Eli Kristin Garaas Godaker Dette er et frittstående tillegg til boka Fremmedspråk er gøy! med praktiske tips til aktuelle nettressurser en fritt kan bruke i fremmedspråkundervisningen. Læreplanen om IKT i fremmedspråkundervisningen Læreplanen slår fast at det skal brukes IKT i fremmedspråkundervisningen: «Å kunne bruke digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet som er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.» «Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk.» Bruk av IKT skal være integrert i kompetansemålene. Integrering av IKT skal orienteres mot den enkelte elevs mestring av ulike kompetansemål. Bruk av IKT skal fremme læring. Hovedområdet språklæring (side 11 21) Bruk av ordbok (side 19) For å utvide ordforrådet, eller for å finne riktig oppslagsord, trenger elevene gode ordbøker. Elevene bør lære å bruke både tradisjonelle ordbøker og nettbaserte ordbøker. Det er flere tradisjonelle ordbøker å velge mellom, og de beste er tykke og tunge. Mange ordbøker er også godkjent til bruk under eksamen. Det finnes mange ordbøker på Internett, noen er gratis og andre må man betale for å bruke. Å lete etter et ord i en ordbok på nettet kan være tidsbe - sparende i forhold til i tradisjonelle ordbøker. Læreren slipper også å bære med seg bøker til timene, dersom elevene ikke har en ordbok hver de kan benytte. Ordbøker på nett blir utilgjengelige for elevene under eksamen, dersom de ikke har lov til å bruke Internett. Eksempler på nettbaserte ordbøker elevene kan bruke Fransk Gratis ordbok er et svensk nettsted elevene kan bruke til oversettelse til og fra mange språk, blant annet norsk. Synonymer: Med programmet Synonymes kan elevene skrive et fransk ord og finne synonymer og antonymer til ordet. Spansk Gratis ordbok i spansk utgave: TriTrans er en interaktiv ordbok på norsk, engelsk og spansk. I den spanske søkeruten kan man også skrive spanske bokstaver og tegn fordi det er lagt til et spansk tastatur. Programmet viser ordet skrevet på spansk, engelsk og norsk og alle språkene vises samtidig. Tysk Heinzelnisse er en gratis ordbok som en kan bruke for å oversette fra norsk til tysk og omvendt. Gratis ordboks tyske ordbok: Oversettelsesprogrammer Det finnes mange oversettelsesprogrammer på Internett, og de blir stadig bedre, se for eksempel: Lærer bør ikke råde elevene til ikke å bruke dem, men heller gi råd om når det er smart å bruke oversettelsesprogrammer og når man ikke bør bruke dem. Disse programmene kan brukes for å oversette en tekst fra forskjellige språk; for eksempel kan eleven legge Google Translate inn i bloggen sin, og da kan folk fra hele verden lese den på sitt språk. Noen, iblant mange, mistolkninger og feil blir det, men det er nyttig og lærerikt for elevene å erfare dette. I Google Translate kan elever skrive inn nye gloser de skal ha i lekse fra læreboka, både på norsk og fremmedspråket. De kan lære uttalen ved å klikke for å få lyd. Elever som er usikre på uttale, kan skrive av setninger og lytte til uttalen. Hovedområdet kommunikasjon (side 23) Språklig repertoar (side 25 27) For å utvide ordforrådet sitt, kan eleven for eksempel benytte: Nettstedet har bildeserier om forskjellige emner, blant andre frukt, farger, klær, transport, sport, dyr, skole, kroppsdeler på mange språk. Her kan elevene blant annet klikke seg inn på bildeserier som presenterer ord innenfor ulike tema. Man ser bildet, kan høre ordet og se det skrevet både på fransk, tysk eller spansk (og flere andre språk). Elevene tar i bruk flere sanser, og de kan tilegne seg stoffet i eget

2 tempo. De kan lære gloser til forskjellige tema og høre dem brukt i setninger og dialoger på det språknivået de befinner seg. Denne metoden å lære nye gloser på er motiverende for elevene og gir rom for differensiering. Nettstedet er under endring. For språkene tysk og spansk, må en klikke på «Archived Languages» til høyre for jordkloden på hovedsiden. Man kommer da til «The languageguide.org blog» og klikker på posten «Old Guides still available». Her finnes også spansk og tysk. Etter hvert vil også disse språkene ligge klikkbare på hovedsiden. Nettstedet har også en grammatikkdel med lyd. Spansk BBC: Radio og TV, Spania: Crucigramas Don Quijote, spansk kryssord: Tysk Fra Milkmoon: Elevene kan lære de nye glosene på for eksempel hvor det er mange språkprogrammer. For å finne dem, skriv i søkeboksen, for eksempel «how to learn spanish». Den enkelte elev gis mulighet til å velge hvordan han/hun liker å lære språk. Et eksempel for fransk er det franske nettstedet Dette er et fint nettsted for å lære fransk, både for nybegynnere og viderekomne. Her er mange bildeserier som kan skrives ut, og dessuten oppgaver, quiz, grammatikk, eventyr og filmsnutter. Videre finnes nyttige lenker til ordbøker. Elevene kan lære uttale, enkeltord og ord brukt i en sammenheng i små videoer som er tilgjengelige på YouTube. Nettstedet har også mange filmklipp, noen med spørsmål til filmene og tilhørende fasit, også disse finnes på YouTube. Det enkleste er å søke seg fram til ønsket kategori via hovedsiden. En kan også søke direkte på YouTube ved å skrive imagiers. Problemet er da at det dukker opp svært mange filmklipp å velge mellom. Ordoppgaver, spill og lek med tall (side 28 47) Elever lærer språk på mange måter, og innslag av spill, leker og konkurranser gir variasjon i undervisningen og kan være motiverende. På Internett kan man finne ordoppgaver, spill og leker med tall. Mange tv-kanaler har også lagt ut lenker til morsomme spill og oppgaver med barn og ungdom som målgrupper. I begynneropplæringen kan en bruke barneprogrammer. Ved første øyekast virker kanskje barneprogrammene svært barnslige, men noen elever synes det er morsomt å bruke disse sidene. Her er noen eksempler på slike programmer: Fransk BBC mes_all.shtml Fra Cours de français France Fra TV5 Fra Labbé forlag: Lytting (side 48) I Norge vises det sjelden franske, spanske og tyske filmer på tv og kino. Elevene hører kanskje ikke målspråkene, bortsett fra i språktimene, derfor er det viktig at elevene får tid til å lytte til språket i timene. I tillegg til lyttestoffet til læreverket, kan de lytte til lyttestoff læreren har valgt ut. Når læreren finner gode nettsider, kan hun bokmerke dem og/eller legge dem inn i læringsplattformene, slik at elevene kan klikke seg inn på nettsiden via læringsplattformen, på skolen og hjemme. Læreren kan også lage sitt eget nettsted/hjemmeside/blogg og legge lenker inn her. I språktimene kan hun vise elevene filmsnutter, filmklipp, musikkvideoer, sanger osv. Når hun planlegger undervisningstimene, kan hun knytte linker til tema, legge ut linker med forskjellig vanskelighetsgrad osv. En god ressurs er YouTube hvor det fins et utall av dårlige, men også gode linker. Trikset er å søke på riktig måte og lagre linker og url-adresser, slik at en lett finner dem igjen. Søk for eksempel på en sang: Skriv tittelen, legg for eksempel til «avec paroles», for å få teksting på fransk. For å bokmerke/dele kan en for eksempel bruke: Noen ressurser på mange språk: for fransk for spansk for tysk og flere andre språk Lesing (side 49 54) På nettet finnes det etter hvert mange tekster og bøker som egner seg i fremmedspråkundervisningen. Læreren må vurdere hvilke tekster som er hensiktmessig å lese i bokform og hvilke som er best å lese på nettet. Tiden foran skjermen går fort, og elevene kan lese mye i løpet av en skoletime. De kan bli slitne av å arbeide for mye foran skjermen. For å unngå dette kan læreren ta utskrift av autentiske tekster, for eksempel av nyheter på nettet, slik at elevene kan lese og bearbeide dem.

3 På denne søkeportalen finnes mange e-bøker på forskjellige språk: lingualbooks.htm Søkeportal til skjønnlitterære og kulturelle tekster til fransk som fremmedspråk: Skriving (side 63) Tastatur For å kunne skrive på fransk, tysk eller spansk på pc, må elevene lære å skrive bokstavene på norsk tastatur. Det fins også tastatur online, for eksempel: Digitale tankekart Tankekart er en læringsstrategi som er enkel for elever på alle trinn. Tankekart gjør det enklere å systematisere tanker og hjelper elevene med å lage bedre og lengre tekster. Man starter med å skrive et temaord i en sirkel. Deretter lager en greiner ut fra sirkelen, lager nye sirkler, hvor en skriver inn ord som en assosierer med ordet i midten. Tankekartet kan lages på papir eller på PC. Det er flere fordeler med digitale tankekart, det er lettere å redigere og en får plass til mer. Dessuten gjør de det lettere for elevene å oppdage sammenhenger og få oversikt. Læringsstrategien egner seg til bruk i en gruppe. Gruppen kan bestå av «hvem som helst» eller inviterte medlemmer. Ved hjelp av websider eller programmer som er spesielt utviklet for formålet, kan en jobbe i fellesskap, men senere skille lag og arbeide individuelt. En kan for eksempel bruke programvaren Freemind: fra Google. Den er Javabasert og kan eksporteres til html. Du kan lese mer om bruk av tankekart i fremmed - språk på skolenettet: ges/article.aspx?id=70297&epslanguage=no Digital tekst (side 64) Å skrive digitale tekster kan gi elevene økt motivasjon og skriveglede, fordi de lett kan få til en tekst som er presentert på en fin måte. For en digital tekst kan inneholde bilder, video, lyd, skrift, dramatisering m.m. Det er enkelt å redigere en digital tekst, dersom en ønsker å fjerne/legge til noe. Videre kan bruk av digitale tekster gjøre det lettere å differensiere. Les mer i papirutgaven av Frem - medspråk er gøy! side om hvordan eleve ne kan være med på å formulere egne mål. På Fremmedsspråksenterets hjemmeside finner du eksempler på oppgaver, for eksempel en oppgave om været på spansk: El tiempo Samskrivingsverktøy Flere hoder tenker bedre enn ett. Gjennom samarbeid kan elevene også utvikle sosiale egenskaper, i tillegg til faglige. Hvis de bruker samskrivingsverktøy kan elevene skrive i et dokument samtidig. I noen program har hver bruker sin egen farge, så alle ser hva hver enkelt bidrar med. Elevene og læreren kan lett redigere egne og andres tekster. Dette er en flott måte å jobbe prosessorientert med tekster på, elever og lærere kan gi tilbakemeldinger underveis i skrivingen av tekster. Det er dessuten et fint verktøy for elevenes refleksjon over egen faglige utvikling. En kan for eksempel bruke: Les mer om bruksområder for samskrivingsverktøy: Lyd Podkasting er en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS. Podkasting kan gi dokumenter en flott, ny dimensjon. Bruk av lyd kan også være nyttig når man har prosjekter eller oppgaver i fremmedspråk. Elevene kan lage sine egne radioprogrammer og publisere dem på nettet, og dette kan være en motiverende måte å trene muntlig på fremmedspråket. Læreren trenger linker til software, et program er: Med dette programmet kan man spille inn tale og musikk og være i stand til å lage bakgrunnsmusikk og tale samtidig. En kan eksportere opptak til MP3, men da trenger en å laste ned Lame MP3 ENCODER. For å laste ned musikk kan man for eksempel bruke nettstedet For innføring om bruk av i-pod og lydfiler, se: Muntlig produksjon (side 70) Forslag om nettsider knyttet til innholdet i papirutgaven: Spansk Hvordan feirer man jul i Spania? Fra BBC: mas Este país fra NRK: Este país er en norsk serie for å lære spansk. Den har mange ulike temaer, fine dialoger og noen videoer. Fransk Hvordan bestille mat på restaurant? På YouTube finner man et videoklipp med lyd og tekst: Elevene kan lytte, skrive av noen setninger og bruke dem i rollespill. De kan jobbe i grupper hvor en er kelner og de andre bestiller mat og småsnakker

4 rundt bordet. Et annet videoklipp på fransk fra nenitapichirula handler om å presentere seg og fortelle hvor en kommer fra: Det er lagt ut 19 videoer fra denne utgiveren, noen er på spansk. Tysk Her kan elevene lære å «bake på tysk»: Rezept Süßer Mürbeteig Utgiveren, essenundtrinken, har 254 videoer. Klassen kan bake etter oppskrift på tysk, hjemme eller på skolen. Elevene kan lage rollespill og snakke om mat, hva de liker og ikke liker og hva som er sunn mat. Læreren kan vise den tyskspråklige videosnutten om innkjøp av mat: Elevene kan spørre hverandre om hva de har kjøpt og kan også skrive ned spørsmål og svar, lage intervju eller rollespill. Siden videoen inneholder tekst, kan de skrive av setninger, lage mønstersetninger og fylle inn andre substantiv og adjektiv. Her er en tysk lenke om været: Muntlig produksjon Digitale presentasjonsprogrammer Digitale presentasjonsprogrammer gir elevene muligheten til å lage og gjennomføre visuelle presentasjoner. Dette er viktig og nyttig digital kunnskap som elevene får bruk for til ulike framføringer i faget, i forbindelse med lekser, prosjektoppgaver og elevpresentasjoner av emner på eksamensdagen til muntlig eksamen. Det er endel presentasjonsprogrammer å velge mellom, noen koster penger, for eksempel og krever at brukeren er online. Eksempler på andre presentasjonsprogrammer er: Impress i Open Office: Programmet er gratis og er mye brukt i skolen. Det finnes stadig nye utgaver av det velkjente programmet Power Point, og det har stadig flere anvendelsesområder. Man kan lage presentasjoner, animasjoner og quizoppgaver. Det finnes informasjon og veiledninger på norsk. I Photo Story kan en redigere bilder og lage bildefortellinger. En kan også legge til lydeffekter og sin egen stemme. Keynote fra Apple er utviklet for Mac og er et godt presentasjonsprogram med lyd og bilde, men det er ikke gratis. Bruk av bilder (side 89) Ungdom fotograferer mye med digitale kameraer og ikke minst med mobiltelefoner. Lærere bør utnytte kunnskapen elevene har om ny teknologi, og benytte bilder elevene tar i egnede situasjoner: Elevene kan for eksempel beskrive bilder, samtale om dem eller lage historier med tekst, lyd og bilder på målspråket. Et program de kan anvende for å lage digitale fortellinger er Photo Story 3 fra Microsoft aphy/photostory/default.mspx Programvaren er gratis, men stiller en del krav til maskinens prosessor, minne og lagringskapasitet. Man trenger dessuten lydkort, høyttalere og mikrofon. Hvor kan en finne/lagre bilder? På eller i finnes det mange bilder, men en kan ikke bruke alle bildene fritt. Det er viktig å undersøke om det er tillatt å bruke bildene i egne dokumenter. Siden det kan være vanskelig å finne ut om en lovlig kan bruke bildene, er det derfor best å bruke bilder en har tatt selv, eller finne bilder på nettsteder som for eksempel: hvor man kan bruke alle bildene. Hvis elevene benytter bilder de har laget selv, slipper læreren og elevene å tenke på opphavsrett. Når det gjelder bruk av bilder på Internett, så er det viktig å snakke med elevene om etikk og personvern på nettet. Bilder som er lagt ut på Internett, lar seg vanskelig fjerne. Noen nettsider om bilder, opphavsrett og etikk på nett Åndsverkloven: Datatilsynet om bilder og personvern på Internett: 879.aspx Her er det undervisningsopplegg både for elever fra 9 til 13 år og elever fra 13 til 17 år. Opplegget letter veiledningsarbeidet lærerne har angående «kjøreregler» på Internett, og mange elever blir mer bevisst sin bruk av Internett og får tankevekkere etter å ha fått innsikt i programmet. Det handler om å ha respekt for andre og seg selv. Bilder kan for eksempel lagres i: Picasa fra Google er et bilderedigeringsprogram. Programmet åpner for mulighet til å lage fotomontasjer og lysbildeframvisninger. Videre kan du lagre og/eller dele bildene dine i nettalbum. Du kan lese mer om bruk av bilder på: Videre kan du få flere tips om bruk av bilder i papir - utgaven side 89 91

5 Lage tegneserie eller animasjon For å lage variasjon i oppgavetyper i fremmedspråk - undervisningen, kan digitale tegneserier eller animasjoner være en fin måte for elevene å øve seg i bruk av språket på. Det er tidsbesparende i forhold til den gamle måten å lage tegneserier på, hvor elevene enten tegner eller bruker en tegneserie læreren har valgt ut og bearbeidet, fordi en slipper korrekturlakk, klipping, liming og kopiering. Videre kan elevene gi teksten en ny dimensjon, i form av lyd og bevegelse. For å lage tegneserier og animasjoner kan en bruke programmene: I Xtranormal kan elevene lage en liten animasjonsfilm og skrive en tekst, for eksempel en dialog. Med et klikk, blir teksten automatisk til tale. De kan velge mellom forskjellige manns- og kvinne- stemmer på flere språk, og til og med dialekter. Lage video Å lage video er ikke nødvendigvis særlig tidkrevende. Elevene kan filme hverandre når de har øvd godt på rollespill eller lært en tekst utenat. For å lage videoopptak, kan elevene bruke mobiltelefon eller videokamera. De kan overføre opptaket til datamaskinen og bruke Windows Movie Maker for å bearbeide filmen. Programmet følger gratis med i Windows. Her kan elevene redigere, legge til effekter, lyd osv. For å importere lyd, kan en bruke Audacity, som er et gratis program. Klikk på linken «Help» og «Tips» for informasjon og hjelp til å komme i gang med programmet. Eksempel på bruk av video og film i klasserommet: Filmer fra målspråklandet kan med fordel brukes som utgangspunkt for samtale i klassen, slik kan en jobbe med flere kompetansemål, innen ulike hovedområder i fremmedspråk. Se eksempler: Språk, kultur og samfunn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Videre kan oppgaven utvides til å omfatte skriftlig arbeid. En vil da kunne dekke kompetansemål som: Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke språkets alfabet og tegn finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere gi uttrykk for egne meninger og følelser forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Blogg En blogg er et nettsted eller del av et nettsted som består av enkeltartikler eller poster i omvendt kronologisk rekkefølge, hvor det siste står øverst. Under hver post kan lesere av bloggen gi sine kommentarer. Bloggeren kan igjen svare på disse kommentarene. Det er også mulig for andre å abonnere på ulike blogger. Stadig flere fremmedspråklærere oppretter egne blogger og lar elevene skrive elevblogger. Bloggverktøyet gir mange muligheter for god språklæring. Bloggen kan legges på læringsplattformen, på Internett med beskyttelse av passord. Teksten elevene skriver på bloggen kan dermed leses, ikke bare av læreren, men også av de andre elevene i klassen. Bloggen kan dessuten legges åpent på Internett, slik at andre kan kommentere. Dette kan inspirere elevene til å legge arbeid i oppgavene de får. I bloggene sine kan elevene produsere mye, og de kan lett bruke mange effekter: bilder, video, lyd m.m. Gjennom bruk av positive tilbakemeldinger i kommentarfeltet, kan elevene inspireres til å skrive mer. Når elevene skriver mye, utvider de ordforrådet sitt, de blir flinkere til å uttrykke seg på målspråket, og de får økt motivasjon til å skrive. Bruk av blogg gjør det også lett å differensiere undervisningen. Elevbloggen kan lenkes til lærerens blogg, hvor læreren kan legge ut oppgaver, lenker, veiledninger om muntlig/skriftlig eksamen m.m. Læreren bør innhente tillatelse fra foreldrene, før de lar elevene begynne å blogge. Hvordan opprette en blogg? En blogg kan opprettes i løpet av noen få minutter. Bruk for eksempel: Du trenger en mail-adresse og du får din egen adresse av WordPress. WordPress er gratis å bruke og du får 3 GB lagringskapasitet (tilsvarer 2500 bilder). Det er mange design eller oppsett å velge mellom. Hvis du klikker på adressen, får du en grei innføring på norsk om hvordan du oppretter en blogg i Blogger.

6 Verktøyene i disse to bloggnettstedene er enkle å bruke. Det er lett å legge inn tekst, bilder, videoer og lyd fra nettet eller fra mobiltelefon. Bloggene har fine maler og det er lett å tilpasse farger, skrifttyper m.m. Wiki En wiki er én eller flere nettsider som gjør det mulig for leseren å bidra med og endre på innholdet på siden. Den gjør det enkelt å lenke sider og gi muligheten til å koble innhold på en fleksibel måte. Wikipedia er eksempel på en wiki. Wikier gjør samarbeid og kunnskapsdeling lett. Gjennom en wiki kan man samarbeide med dokumenter, komme fram til avgjørelser og oppdatere hverandre. Les mer om bruk av wiki i skolen: Mange fremmedspråklærere foretrekker å lage en wiki til bruk i klassen og/eller på skolen, i stedet for, eller i tillegg til å bruke blogg. Fordelen ved å bruke wiki framfor blogg er at en wiki gir bedre oversikt og er lettere å finne fram i. En blogg ordner seg i omvendt kronologisk rekkefølge og dersom det er mange innlegg i bloggen, kan bloggen bli vanskelig å finne fram i. Det er enkelt å lage en wiki i for eksempel: Her kan læreren invitere elever til å bidra, eller hun kan lage en wiki bare hun kan redigere. Til en wiki kan læreren også lett lage link til andre wikier eller blogger. I wikien kan læreren legge ut bilder, video, lyd og tekst. Med et lite klikk kan hun vise det hun ønsker på en storskjerm. Læreren kan for eksempel vise en filmsnutt når hun begynner på et nytt kapittel / et nytt tema. Hun kan klikke seg videre til drilløvelser, sanger osv. Læreren har tilgang til wikien sin, selv om hun bytter arbeidsplass. Blogg som pedagogisk verktøy i fremmedspråk De fleste kompetansemålene og de grunnleggende ferdighetene i fremmedspråk kan dekkes gjennom bruk av blogg i undervisningen. Gjennom blogging kan elevene bruke arbeidsmåter som utvikler kompetansen deres og fører til større mestring. Læreren kan gi ulike oppgaver elevene skal besvare i bloggen. Oppgavene kan være «vide», slik at alle elevene kan klare å produsere noe. Læreren kan også gi oppgaver av forskjellig vanskelighetsgrad eller oppgaver med differensierte læringsmål. Elevene kan få svært ulike resultater. Noen elever vil jobbe mye med bloggen hjemme. Elever som til vanlig er stille i timene, kan godt vise seg å være gode til denne typen arbeid. Oppgave i lesing: Elevene kan få i oppgave å lese en autentisk tekst på målspråket og svare på spørsmål. Oppgave i lytting: Elevene kan ved å klikke på en link, lytte til en tekst på målspråket og svare på spørsmål. Oppgave i skriving: Læreren kan be elevene se en video og skrive noen setninger, kommentere eller svare på spørsmål. Muntlige eller praktiske oppgaver: Elevene kan selv lage videoer og legge inn i bloggene sine. De kan også lage spørsmål som de andre elevene skal besvare. De andre elevene kan kommentere og vurdere. Læreren kan for eksempel gi oppgaver som dekker kompetansemål i: Språk, kultur og samfunn Elevene kan skrive om dagliglivet kjente personer aktuelle hendelser tradisjoner geografi historie De kan bruke tall, statistikk, diagrammer, tabeller, video, foto m.m. Videre kan de benytte ulike sjangere. Når elevene skal skrive i bloggen, trenger de å bruke tid til å utforske og lese. De trenger å bruke ordbøker, oppslagsverk og kanskje nettsider fra målspråklandet. I denne prosessen foregår det mye læring, selv om det vanskelig kan måles av læreren. Elevene kan selv gi uttrykk for hvordan de lærer og utvikler seg i egenvurderingen. På denne måten deltar de aktivt i sin egen læringsprosess. Når læreren skal vurdere oppgaver i bloggen, kan hun gjøre det på eget skjema. Det er kommentarfelt i bloggen, men denne anbefales brukt av både lærer og medelever til å skrive positive kommentarer. E-twinning E-twinning er en del av EUs skoleprogram som kan gi sosialt, kulturelt og pedagogisk utbytte. Mange skoler i Norge har samarbeid med skoler i Europa om forskjellige tverrfaglige prosjekter. Elever kan samarbeide via Internett. E-twinning muliggjør trygg kontakt med elever fra andre land. En kan for eksempel chatte. Les mer på: Chat Chat er et godt eksempel på Spontan samhandling. Det føles naturlig nok mer meningsfullt å snakke målspråket med noen som ikke kan norsk, enn å snakke med de andre elevene i klassen. Gjennom e-twinning eller andre portaler man finne trygge kontakter, og elever kan snakke med jevnaldrende på skoler i andre land.

7 Elevene er vant med chatting og liker det. De kan bruke oversettelsesprogram når de chatter på mål - språket og ikke klarer å skrive så fort, eller de kan bruke forskjellige språk. En tysk elev kan for eksempel skrive på engelsk med en norsk elev som skriver tysk. Elevene kan for eksempel fortelle litt om norske forhold og de kan lære om forhold i andre land. Selv om de er i begynnerfasen i språkopplæringen, kan elevene sende hverandre linker til både tekster og bilder og på denne måten klare å kommunisere. Mange bruker Facebook eller Messenger til å chatte: Man kan også kommunisere via videosamtaler med lyd på Skype: Etterutdanning/videreutdanning/kurs Det arrangeres mange, spennende kurs i Norge og i Europa og det fins mange, gode stipend. Fremmedspråklæreren møter mange andre lærere som underviser i samme språk. I tillegg til det kursinnholdet har å by på, kan lærerne også lære mye av hverandre. De kan utveksle erfaringer og gi hverandre idéer. I tillegg til faglig utbytte og oppdatering, kan lærerne også få en personlig gevinst, en «vitamininnsprøytning», som gir dem inspirasjon og glede. Det arrangeres flere gratis kurs i EU-land. På disse sidene finner du linker til kurs. Hovedområdet språk, kultur og samfunn (side 95 99) Elevene kan bruke oppslagsverk på Internett, for eksempel: på målspråket og/eller engelsk/norsk. Her kan de finne bilder og opplysninger om Tyskland, Sveits og Østerrike hvor tysk blir talt, Frankrike, Canada og land i Afrika hvor fransk blir mye brukt og Spania og land i Sør Amerika hvor spansk blir brukt. Aviser på Internett Her kan man finne linker til tidsskrifter og magasiner i hele verden. Det finnes egne sider for barn som inneholder linker til temaer som helse, kunst, litteratur, musikk, sport, leker og spill, historie, religion, ordbøker og oppslagsverk m.m. Det er også egne sider for ungdom tilpasset ungdoms interesser og behov. Her kan man også finne linker til aviser og magasiner i hele verden. En kan finne media knyttet til emner som: Data, bil, båt, motorer, IKT, mobil, spill, klær, mote, kultur og kunst, moteblader, kjendisblader og norske, europeiske og internasjonale tidsskrifter og magasiner. Nyheter på fransk eller spansk kan elevene få på: For å skaffe seg opplysninger, kan de også se på hjemmesiden til byer for å finne ut mer om museer og turistattraksjoner, kultur, kunst og historie. Globalis er et nettsted, laget av FN-sambandet hvor en finner oversikt over forskjellige land, stater og nasjoner Siden inneholder kart, flagg og fakta. Nettstedet handler om historie, geografi, samfunn, politikk, økonomi, handel m.m. og den har pekere til oppslagsverk. Sanger på fremmedspråket Hvis klassen er glad i å synge, kan de synge tradisjonelle, didaktiske eller moderne sanger på målspråket. Det er lett å finne sanger og musikkvideoer på YouTube. Det beste er å finne sanger som er tekstet. Skriv tittelen på sangen. Legg til «avec paroles», «mit Text» eller «con letra» for å få tekst på målspråket. Læreren kan lage oppgaver til sangene. For eksempel kan elevene finne adjektiv eller verb og bøye dem og de kan lære nye gloser. Elevene kan dramatisere sangene eller skrive om artister. De kan øve inn sanger og lage sine egne musikkvideoer eller framføre sanger på elevtilstelninger. Elevene kan også samle linker til sanger de liker på bloggen sin, eller i et dokument eller presentasjonsprogram. De kan arrangere en liten konkurranse om hvilken sang som er den beste utfra et utvalg elevene finner selv eller sanger læreren oppgir. Brev og mail Det kan være morsomt for elevene å ha brevvenner i andre land. Samarbeidspartnere i Norge eller utlandet finnes på: Elevene kan skrive vanlige brev eller mail. En kombinasjon av brevskriving og mail kan også være en god løsning, fordi elevene kan sende hverandre småting i brev: Diverse elevarbeider, små gaver osv. Noen flere linker til fremmedspråkene fransk, spansk og tysk Her finnes svært mange linker for fransk, spansk og tysk. Lærere og elever kan klikke i vei for å finne dem de liker, og kanskje bokmerke disse sidene. Fransk Spansk Tysk

8 Det er utgitt flere nettbøker i serien Fransk/Tysk/ Spansk i verden. Bøkene inneholder mye nyttig informasjon om målspråklandene og andre land hvor språkene er offisielle eller mye brukt. I tillegg til informasjon, bilder, diagrammer og informasjon, fins det også referanse til tillegglitteratur og linker på Internett.kan lastes ned gratis fra: Fransk blir snakket i mange land. Her er linken til Den internasjonale frankofoniforeningen Spansk blir mye brukt i den latinamerikanske verden og her er nettadressen til Instituto Cervantes, som fremmer spansk språk og latinamerikansk kultur. Tysk blir mest brukt i Tyskland, Østerike og Sveits og en kan søke på landene i Wikipedia eller i andre oppslagsverk. For eksempel: som er en onlineavis med mye interessant lesestoff om kultur, litteratur, politikk, kunst, økonomi, nyheter m.m. Her kan man også se videoer. Språket er for vanskelig for elever som er i nybegynneropplæringen. Internett i klasserommet For å få tips om hvordan en kan bruke Internett i klasserommet kan man logge seg inn på Videre kan det være greit å melde seg inn i et lærende nettverk, hvor medlemmene kan gi og få råd og tips om bruk av IKT i undervisningen. Et slikt nettsted er for eksempel: Nettverket får stadig flere medlemmer, per skrivende stund er det over Hovedvekten er lærere som deler sin kompetanse og kunnskap med kolleger fra hele landet. Nettverket har ca. 150 grupper og en av gruppene heter «For oss som ikke kan så mye!» IKTsenteret kan også komme med verdifulle tips, informasjon og veiledning. For å holde seg orientert om språkene og målspråk - landene, kan en melde seg inn i foreninger og/eller se på nettadressene: Landslaget for moderne språk-norge Fransklærerforeningen Den norske spansklærerforeningen Tyskforum Mange foreninger og organisasjoner er også på Facebook, for eksempel Fransklærerforeningen og Delogbruk. Her kan en lære fransk, tysk og spansk på ulike nivåer. Instruksjonen er på engelsk for nybegynnere. Internettaktivitetene for fremmedspråkklasser er laget av lærere i California. Her er det mange oppgaver elever kan gjøre. Det er linker til geografi, aviser, kultur, mat, sport, musikk, muséer, litteratur, været, tegneserier og søkemotorer. Det er 480 linker til autentiske tekster, men noen av linkene virker ikke. Siden gir også idéer til hvordan en kan lage oppgaver selv. Kilder Alexa, m.fl. Apple, Photo Story Keynote, erview.html Audacity, audacity.sourceforge.net BBC, mes_all.shtml, ish/festivals/christmas, Becker, Jim Webmaster/Professor Emeritus Blogger, California Language Teachers Association, Creaza, Colegio La Merced de Madrid, Crucigramas, Creaza, Datatilsynet, om bilder på Internett, 879.aspx Datatilsynet, Slettmeg.no, DelogBruk, Den europeiske språkpermen, Den internasjonale frankofoniforeningen, Den norske spansklærerforeningen, Diigo.com, Du bestemmer.no, samarbeid mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen Essenundtrinken, E-twinning, Expono, Facebook,

9 Fransk i verden, 5/FRANSK_lav.pdf Fransklærerforeningen, Free Images, Free Multilingual E-books, Free Multilingual e-books online, s.htm Fremmedspråksenteret, no/index.php?id=15667, ret.no/index.php?id=15191 Freemind, Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret, Gate2Home, Globalis, GoAnimate, Hong Kong & New York, Google, Google, Google, Google:Freemind, Google: Google: Google Translate, Gratis ordbok, Heinzelnisse, Imagiers, Instituto Cervantes, Labbé forlag, Landslaget for moderne språk-norge, Language Guide, Thomas Blackmon, John Livingstone m. fl.: L'école de Azurlingua, Cours de français France, Lingorilla, Europa, Lovdata, Åndsverkloven, Microsoft: Photo Story 3, graphy/photostory/default.mspx Microsoft: Power Point, Milkmoon, MSN, Free Multilingual Books online, s.htm Nenitapichirula, NRK, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Onlineaviser, Open Office, Impress: Ordbok.com, RTVE, Senter for IKT I utdanningen, Senter for internasjonalisering av høgre utdanning, SlideRocket, Skolenettet, skolenettet.no/ Web/Veiledninger/Templates/Pages/Article.aspx?id=70297&epslanguage=NO Spansk i verden, 5/Spansk_i_verden.pdf Skype, Synonymes, The Learn Spanish Live Online Network, The Internet Archive, Tranberg, Jeanette, TriTrans, TV5, TVE, Tysk i verden, 5/Tysk_i_verden.pdf Tyskforum Utdanning.no, Utdanningsdirektoratet, Læreplan i fremmedspråk, Université de Swarthmore, Pennsylvanié,ClicNet, Universitetet i Oslo, Wiik, Ingunn Kjøl, Ingwiikurs-ikt, Wikimedia Commons, Wikipedia, Wikispaces, Windows, Movie-Maker, Wordpress, Yahoo, You Tube, Xtranormal, Zeit online,

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture.

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture. Hanne Christensen og Torunn Wulff Ouverture 8 Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no 2006 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no 1.

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Nyheter 2014! Kontakt NYHET! Kommer april 2014 SIDE 8 Norsk YF Å lykkes med litterære tolkninger REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 14 Å lykkes med

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Les og forstå 1 Lærerens bok med fasit

Les og forstå 1 Lærerens bok med fasit Les og forstå 1 Lærerens bok med fasit Bokmål GAN Aschehoug Les og forsta _1BM_2.opptrykk.in1 1 10/25/07 2:01:05 PM Innhold Innledning 4 Tekstutvalg 4 Oppslag og sjanger 5 Oppgaver 5 De fire oppgavetypene

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Evaluering og utvikling av nettressurser

Evaluering og utvikling av nettressurser HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for realfag E-læring med bredbånd Evaluering og utvikling av nettressurser Sluttrapport Cornelia Brodahl Ingvald Erfjord Per Sigurd Hundeland John Madsen INNLEDNING INNLEDNING

Detaljer

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 2 mai 2011 10. årgang # Leder # ALBERTINE AABERGE: Vil du bruke blogg i opplæringen? # ALBERTINE AABERGE: Læringsbloggen eleven som fagperson på nett # HÅVARD

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer