Velkommen til Bratsberglia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Bratsberglia"

Transkript

1

2 2

3 Velkommen til Bratsberglia Vil du bo landlig, men samtidig sentralt og med gangavstand til sentrum? Nå har du muligheten. Her slipper du hagearbeid og snømåking. Bruk tiden på det som gir deg livskvalitet og glede. Bratsberglia er en del av en større utbygging JM Norge AS foretar på Bratsberg i Skien kommune. Bygget som nå skal oppføres inneholder fire leiligheter. Dette blir en videreføring av Bratsberglia borettslag som nå er ferdigstilt med 10 leiligheter der alle er solgt. Leilighetene blir liggende øverst i feltet og får gode sol- og utsiktsforhold. Innhold Velkommen Bratsberg Om nærområdet Tanker om boligene Plantegninger 1. etg Plantegninger 2. etg Generell informasjon Hva er et borettslag Teknisk beskrivelse Smarte kvadrat Innredningsvalg Salgs- og eiendomsinformasjon % bedre JM Norge AS 3

4 Bratsberg Bratsberg er en av Skiens mest attraktive bydeler, og området har en lang og spennende historie å fortelle. Bratsberg Gård omtales helt tilbake i sagatiden, og ble den gang eiet av bl.a. lendermennene Dag Eilivsson og Gregorius Dagsson. Eilivsson fikk antakelig bygd den nærliggende kirken på Kapitelberget som nå eksisterer som ruin, og som tilhørte gården. Sammen med Bratsberg gård hørte også omfattende jordeiendommer. Bratsberg gård lå fra 1398 under Gimsøy kloster, og ble siden sete for lensherrene i Bratsberg len. IF Storm har idrettsanlegg i gangavstand, og en særdeles aktiv idrettsforening har et rikholdig tilbud for bl.a.fotball-, ski- og turnentusiaster, i tillegg til en allsidig idrettsskole. Leilighetene blir organisert i et tilknyttet borettslag, som forvaltes av Skien Boligbyggelag (SBBL) Den flotte utsikten mot Gjerpensdalen, med de omkringliggende åskammer, gir opplevelsen av å være på landet. Samtidig er det bare ca 10 min. gangavstand til sentrum. Dette gjør området attraktivt også for den urbane, som ønsker å benytte seg av byens varierte tilbud. Brekkeparken holder sommerkonserter på byens tak, og parken er en av Skiens største hovedattraksjoner. Folk fra Bratsberg er særlig patriotiske, og det er alltid et godt tegn. Trivsel er årsaken til at folk flytter tilbake hit, og at tilflyttere ønsker å etablere seg her. Nå har du muligheten til å sikre deg ny leilighet på Bratsberg. 4

5 Snipetorp Kapittelberget, Kryptkirke Brekkeparken Dag Eilivson 5

6 Litt om nærområdet Brekkeparken Kapitelberget Langbryggene i Skien Brekkeparken er en del av Telemark museum, og en av Skiens store attraksjoner. Parken ligger på toppen av byen, og har flott utsikt over Skien sentrum, Skienselva og Telemarkskanalen. Det vakre parkanlegget rundt gården gjør Brekkeparken til et yndet rekreasjonsområde, og har i tillegg til Brekke Kafé, et bredt underholdningstilbud om sommeren. Kirken på Kapitelberget er en kirke fra middelalderen ved Bratsberg gård. Kapitelberget ble oppført som privat kapell til Bratsberg gård i begynnelsen av 1100-tallet. Kirken er en kryptkirke, som det bare finnes fire av i Norge. Her ligger de gamle sjøbodene, som ble bygget opp etter den store bybrannen i Fra disse sjøbodene ble det levert koks til hele kysten. De senere årene har det skjedd en oppblomstring av næringsliv, boliger, kafé og restauranter i dette området. Snipetorp -er Skiens eldste boligkvarter, og bebyggelsen overlevde bybrannene i 1854 og Her finner man igjen det gamle Skien med sammenhengende trehusbebyggelse fra slutten av 1700-tallet. Snipetorp- og Bratsberggata gjør spaserturen til/ fra Skien sentrum til en vandring i historie og sjarmerende omgivelser. Dagligvareforretning Flott dagligvareforretning med bredt utvalg, og lange åpningstider. Bratsbergleiva skole -er Skiens eldste skole med klasser fra 1. til 7. trinn, fordelt på ca. 360 elever. Bygget stod ferdig i 1911 og ble påbygget med anneks, seks nye klasserom og festsal i Som en bynær skole er det lagt til rette for å benytte kulturbegivenheter i sentrum, i tillegg at skolen har et godt samarbeid med Telemark Museum og Brekkeparken. Stormbanen If Storm er en aktiv idrettsforening med et rikholdig tilbud for bl.a. fotball-, ski-, og turnentusiaster, i tillegg til en allsidig fotballskole. Her er det aktiviteter for mosjonister og entusiaster i alle aldere, og det flotte idrettsanlegget ligger i gangavstand fra Bratsberg boligfelt. Barnehager Brekkeparken Dagligvareforretning Snipetorp Sentrum Bratsbergkleiva skole Langbryggene Stormbanen Skienselva Kapitelberget Bratsberglia 6

7 Våre tanker om boligene Fleksibilitet, funksjonalitet og ønske om å unytte det landlige terrenget og tomtens typografi, var fremtredende da arkitekt Tore Moen fikk i oppdrag å utforme et nytt boligfelt på Bratsberg. For å imøtekomme dette har bygningene et moderne formspråk, og et felles arkitektonisk uttrykk. Leilighetene leveres nøkkelferdige, med tilhørende garasje og praktisk utebod. Terrasser og balkonger er søkt avskjermet i forhold til hverandre, samtidig som det er tilstrebet å maksimere utsikt- og solforhold. Alle leilighetene har 2 soverom som standard, og har adkomst fra felles varm forgang. Vannbåren varme blir standard, og gir behagelig gulvvarme i alle rom. Energikilde til vannbåren varme og varmtvann vil skje via jordvarme, hvilket er en særlig energibesparende og miljøvennlig form for oppvarming, Utearealene blir opparbeidet med tilsådd plen, og biladkomst/parkering asfalteres. Ved utforming av leilighetene er det fokusert på praktiske, gode løsninger tilpasset ulike behov. Det er lagt vekt på gjennomlys og store vindusflater som skaper romfølelse og gir trivsel. Gode kvaliteter som parkett i alle oppholds- rom, gulvfliser på bad, vaskerom og inngangsparti, vegghengte toalett, kjøkkeninnredning fra Sigdal, integrert komfyr, platetopp og oppvaskmaskin, underlimt vask i kjøkkenbenk, leveres som standard. Dette er kvaliteter vi tror beboerne i Bratsberglia vil få stor glede av. Leilighetene blir organisert i et tilknyttet borettslag som forvaltes av Skien Boligbyggelag (SBBL) med 14 leiligheter/andeler. Hus 1 etableres med 4 leiligheter. Leilighetene i hus 2 og 3 er solgt. 7

8 3 3 roms, leilighet 2 roms, leilighet 1 BRA: 65,9m 2 P-rom: 61,9m 2 Terrasse: 12m 2 Utvendig sportsbod: BRA 5m 2 BRA: 70,3m 2 P-rom: 66,1m 2 Terrasse: 14m 2 Utvendig sportsbod: BRA 5m 2 Garasjeplass kan kjøpes som tilvalg Garasjeplass kan kjøpes som tilvalg 1. etg. 1. etg. 8

9 3 3 roms, leilighet 4 roms, leilighet 3 BRA: 65,9m 2 P-rom: 61,9m 2 Terrasse: 12m 2 Utvendig sportsbod: BRA 5m 2 BRA: 70,3m 2 P-rom: 66,1m 2 Terrasse: 14m 2 Utvendig sportsbod: BRA 5m 2 Garasjeplass kan kjøpes som tilvalg Garasjeplass kan kjøpes som tilvalg 2. etg. 2. etg. 9

10 Hus 2 - utsolgt Hus 3 - utsolgt Leilighetene i hus 2 og 3 er solgt! 10

11 11

12 Generell informasjon Situasjonsplan Situasjonsplanen under viser hvordan hele feltet er planlagt utbygd med hus, garsjer, boder, parkerings- og lekeareal. Tomtene blir opp- arbeidet med tilsådd plen.interne veier og areal foran, garasje og inngangsparti, blir asfaltert. DIVERSE 3D-tegninger vist i dette prospekt er å regne som illustrasjoner og vil ikke være endelig bestemmende. Feil kan forekomme. Eksempelvis kan øvrig bebyggelse, vegetasjon mm. ha en annen utforming og høyde enn vist. Plantegninger er ikke i målestokk. Målsatte tegninger fåes ved henvendelse til JM. Kjøper må akseptere at oppgitte arealer kan avvike +/- 3%. Ved avik mellom tegninger og teknisk beskrivelse, er det teknisk beskrivelse som gjelder. JM forbeholder seg retten til å prosjektere inn vertikale rør og ventilasjonssjakter. Dette vil skje i form av mindre innkassinger/ nedforinger av tak i lokale soner. Det kan ikke kreves prisavslag som følge av nødvendige innkassinger/ nedforinger selv om disse ikke er vist i prospekt eller andre tegninger som er forelagt forbruker. Gangsti Organisering/ finansiering Boligene blir organisert i et borettslag, tilknyttet Skien Boligbyggelag. Med sin lange erfaring og unike kompetanse sikrer dette beboerne profesjonell håndtering av løpende fellesdrift og ivaretagelse av verdier. Borettslagene finansieres ved opptak av lån som blir borettlagenes fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne/ kjøperne. Innskuddet betales med et forskudd ved kontantinngåelse og resterende ved overtagelse. Se prisliste som eget vedlegg til prospektet. Felleskostnad Til dekning av løpende fellesutgifter, innbetaler den enkelte en månedlig felleskostnad. Denne inkluderer bl.a. renter på andelseiers fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, teknisk forvaltning, forretningsførsel m.v. Borettslaget har IN-ordning (indivduell nedbetaling av fellesgjeld). Telefonabonnement, kabel-tv, NRK-lisens, strøm og innboforsikring må ordnes av den enkelte beboer. 12

13 13

14 Hva er et borettslag? Borettslag er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslag er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. Det skal være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, hver andelseier kan kun eie én andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører. Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris. Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget. Individuell innbetaling av fellesgjeld i borettslag er en ordning hvor hver enkelt andelseier får en mulighet til å nedbetale på sin andel av fellesgjelden raskere enn hva som skjer etter den oppsatte nedbetalingsplan som gjelder for borettslaget generelt. Effekten av en eventuell innbetaling vil være at man får en reduksjon i månedsbeløpet som skal innbetales til dekning av felleskostnadene. Reduksjonen vil tilsvare de respektive rente og avdragsbeløp som borettslaget vil slippe å betale ved at fellesgjelden er redusert. En eventuell innbetaling av fellesgjeld vil være endelig og vil ikke kunne reverseres. Det er imidlertid viktig å tenke gjennom alternativ plassering og framtidig prisutvikling på boligen. 14

15 Teknisk beskrivelse Prosjektets omfang Prosjektet baserer seg på tegninger fra vår arkitekt Tore Moen. Prosjektet består av 4 leiligheter (4 mannsbolig) med tilhørende garasjer og boder. Bygningen består av leiligheter på BRA 70,3 kvm og 65,9 kvm. Fundamenter og murarbeid Huset får plate på mark. Plate på mark isoleres med 25 cm og støpes med 8 cm betong. Diffusjonssperre på underliggende betongplate. Yttervegger Yttervegger av tre utføres med bindingsverk 48x198 mm + 48 mm, 250 mm mineralullisolasjon med innvendig diffusjonssperre av plastfolie. Utvendig vindsperre av GU-plater med hovedsakelig stående låvepanel, med lokale partier med liggende spilekledning. Innvendige vegger Lettvegger bygges med bindingsverk, og kles på begge sider med gipsplater. Bærevegger bygges med bindingsverk av 48x148 mm, og kles på begge sider med gipsplater. Vegg mellom over- og underskap kjøkken leveres med veggfliser hvite (10x30 cm) Gulv Bad leveres med gulvfliser grå (20x20 cm) og veggfliser hvite (20x20 cm). Entrè leveres med grå gulvfliser (33x33 cm). Øvrige gulv leveres med parkett 14 mm Eik Natur. Etasjeskiller Etasjeskiller av lettklinkerbetong/betong med 50 mm isolasjon på undersiden. Himling med 13 mm gipsplater oppslått på lekter. Etasjeskiller mot kaldt loft isolert med 35 cm. Himling får 13 mm gipsplater oppslått på lekter under diffusjonssperre av plast. Listverk Gulvlister av 15x45 mm lakkert eik. Taklist av polypropylen 15x70 mm hulkillist. Gerikter malt 12x70 mm furu. Yttertak Taket bygges opp av W-takstoler og sperretak. Boligene får i hovedsak taktro som er kombinert undertak og vindsperre, tekket med takstein. Overbygg får rupanel som tekkes med papp. Takrenner, nedløp og beslag utføres i farge grå. Vinduer Vinduer av tre leveres ferdig malt med lik farge på begge sider. Fargevalg foretas av arkitekten. Vinduer leveres med U-verdi på 0,9. Foringer leveres malt. Ytterdør Leveres med låser og beslag. Dørblad er ferdig behandlet fra leverandør. Innerdører Hvite formpressede speildører innvendig. Kjøkken / garderobe / innredning bad Kjøkkeninnredningen leveres fra Sigdal høyde 210 cm med standard overskapshøyde (70,4 cm). Kjøkken i prisklasse av type Uno eller Bello. Det leveres av Sigdal 1 m garderobeskap type Vario med slett hvit front i standard høyde (206cm) pr. sengeplass. Det leveres 120 cm baderomsinnredning type Fiol med servant, speil og overskap. Ventilasjon Det leveres et komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning iht. forskriftenes krav. JM forebeholder seg retten til å prosjektere inn vertikale rør og ventilasjonssjakter. Dette vil skje i form av mindre innkassinger / nedforinger av tak i lokale soner. Rørleggerarbeider Komplette bunnledninger, oppstrekk og fordelingsledninger. Alle gulv får vannbåren varme. Innvendig stoppekran monteres i fordelingsskap. Hagevanningskran med utvendig avstengning kun i 1. etg.. Badene får dusjbatteri med garnityr og ettgreps hånddusj i dusjkabinett, hvit servant med blandebatteri, hvit vannklosett, plast gulvsluk med rist og bi-sluk med rist. Badet får kran og avløp for vaskemaskin. Bad får vegghengt toalett. Armatur på kjøkken er med kran og tilkobling for oppvaskmaskin. Elektrisk anlegg El- punkt leveres ihht standard forskrift NEK Sikringskap plasseres i entrè. Det leveres lampe på kjøkken, bad og innvendig bod og 1 stk stikk utvendig på terrasse. 2 stk røykvarsler monteres. Sportsbod og garasje får lys og tilgang til stikkontakt. Data, Telefon og TV- anlegg Boligene får ett uttak for data ett for TV m/ signaler og mulighet til IP-telefon. (Årlig leie må betales for tv signaler). Malerarbeider, gulvbelegg Alt utvendig trevirke grunnes og males 2 strøk. Alle vegger innvendig leveres med malt slett armeringsduk. Alt listverk og foringer leveres hvitmalt. Himling sparkles og males. Dragere av limtre sparkles og males. Utomhusanlegg Utearealene vil bli opparbeidet med tilsådd gressplen der hvor plen er vist, asfalterte atkomster og noe beplantning. Garasjer og ca. 5 kvm sportsbod leveres Boligene blir byggvasket ved overlevering, hvorpå en ekstra rengjøring må påregnes ved innflytting. Boligene bygges etter byggteknisk forskrift 2010 (TEK 10) i Plan- og bygningsloven JM Norge AS Nils Magne Dalene 15

16 16 JM reserverer seg mot eventuelle endringer og trykkfeil. Fotografier og illustrasjoner er idébilder som kan avvike fra virkeligheten.

17 Gode løsninger Du ønsker vel ikke å betale for kvadratmeter som ikke fyller noen funksjon? Smarte Kvadrat handler om så mye mer enn å unngå å snuble i barnas leker eller at vinterhanskene havner i riktig hylle. For oss er Smarte Kvadrat en tilnærming som viser hvordan hver eneste detalj av hjemmet ditt er godt gjennomtenkt og godt planlagt. Smarte Kvadrat innebærer at du skal trives i din nye leilighet. Men samtidig har også selve området en avgjørende betydning. Derfor bygger vi alle våre boliger i attraktive områder med god kommunikasjon og bra infrastruktur. Gatemiljø, grøntarealer, lekeplasser m.m., skal bli flott opparbeidet og trivsel for deg og dine naboer. 17

18 Noe er standard - noe bestemmer du Tilvalgsmuligheter Vi har lagt opp til en god og tidsriktig standard i boligene. Ønsker du å gjøre forandringer eller sette ditt personlige preg på innredningen, har vi laget en tilvalgsmeny. En spesifisert oversikt med priser vil presenteres våre boligkjøpere. Det innkalles til kundemøte der tegninger og leveranser blir gjennomgått. Avhengig av fremdriften i prosjektet på kjøpstidspunkt, kan følgende innredning påvirkes: kjøkken/ bad/ innredninger fliser fargevalg parkett innvendige dørblad ekstra uttak for tv og stikkontakter alternativ planløsning for 2. etg. Endringer vil forgå i samarbeid med våre valgte underleverandører. Flytting av våtsoner og bæring, samt endring av fasader er ikke mulig. Vi gjør oppmerksom på at JM har et påslag på prisen utover standard fra våre leverandører. 18

19 JM reserverer seg mot eventuelle endringer og trykkfeil. Fotografier og illustrasjoner er idébilder som kan avvike fra virkeligheten. 19

20 20

21 Salgs- og eiendomsinformasjon UTBYGGER: JM Norge AS, avd Telemark SALGSLEDER: Kari Anne Kleiv Telefon: E-post: EIENDOMMEN: Gnr. 63 bnr.828, Skien kommune. Adressen til boligene vil bli Nordheimvegen HEFTELSER: Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføring av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. REGULERINGSFORHOLD: Utsnitt av reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler BOLIGTYPE: Andelsleilighet Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslaget fellesgjeld. Manglende innbetaling av fellesutgifter dekkes av fellesskapet (andels-eierne i borettslaget), men borettslag som er tilknyttet Skien Boligbyggelag er i dag med i SBBL`s eget sikringstiltak. Tiltaket har som formål å gi dekning for manglende felleskostnader. Lovendringer med virkning fra gjør at tiltaket vil bli vurdert. Dersom en andelseier ikke betaler de månedlige felleskostnadene kan borettslaget kreve at andelen/leiligheten tvangsselges for å få dekket sitt tilgodehavende. VEDTEKTER: Utkast til standard vedtekter er tilgjengelig hos megler. VEI/VANN/AVLØP: Tilknyttet offentlig nett. AREALER: Bra: Fra 65,9 kvm til 70,3 kvm. P-rom: Fra 61,9 kvm til 66 kvm. Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Stue, kjøkken, soverom, bad/wc, entre/gang. BEBYGGELSE: Prosjektet vil bestå av 4 leiligheter, og borettslaget av 14 leiligheter/andeler. ADGANG TIL UTLEIE/BRUKSOVERLATING: Bruken av boligen kan overlates til andre etter samtykke/godkjenning fra borettslaget. Leilighetene har ikke separat utleiedel. FELLESKOSTNADER, LÅNEVILKÅR FOR FELLESGJELD OG AVDRAGSFRI PERIODE: Se vedlagte prisliste. LIGNINGSVERDI: Da boligen selges som nybygg under oppføring er ligningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. KOSTNADER VEDR. AVBESTILLINGER: Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter Bustadoppføringslova. Bestilte endringsog tilleggsarbeider betales i sin helhet før overtakelse. FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE: Før boligen overleveres plikter selger seg til å fremskaffe ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. LOVGRUNNLAG: Kjøpet reguleres av Bustadoppføringslova. Denne kan fås ved henvendelse til megler, evt. lovdata.no HVITVASKING: JM er rapporteringspliktig ih.h.t. hvitevaskings-reglementet. REGLER FOR KJØP: Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave. Medlemmer i SBBL har forkjøpsrett frem til en fastsatt dato. ENERGIMERKING: B BYGGETIDER: Byggestart: Høsten 2013 Planlagt innflytting: 2. kvartal 2014 VEDLEGG: Prisliste, prosjektsbeskrivelse og innredningsvalg. 21

22 Bratsberglia trinn 3 er et av JMs prosjekter som tilfredsstiller JMs interne krav om 25% lavere behov for levertenergi sammenlignet med kravene etter TEK 10. JMs langsiktige ambisjon om å være en ledende boligutvikler - både i dag og i fremtiden - har medført at vi løfter energistandarden i forhold til levert energi for hele vår boligproduksjon prosjektert etter mars Beslutningen inngår som en viktig del av JMs miljøarbeid. Våre løsninger med blandt annet økt isolasjonstykkelse og forbedrede vindusløsninger resulterer i redusert varmetap. Valg av oppvarmingsløsninger og ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning bidrar også. JM bygger leiligheter og boliger du lett kan trives i - fordi du i tillegg til å ha valgt kvalitet også har tenkt miljø,økonomi og fremtidig salgsverdi. 22

23 Derfor bør du velge JM Vi vet hva kunden vil ha Din boligdrøm starter i våre hoder, og er i våre tanker gjennom hele prosessen fra tomtevalg til boligen din står innflyttingsklar. Med kunden i fokus søker JM å tenke på alt i hver minste detalj. Vi ønsker ikke bare at våre boliger skal være funksjonelle, lyse og med gode planløsninger. Som våre ledestjerner har vi også god beliggenhet, en effektiv og miljøvennlig byggeprosess, prisgunstige løsninger og ikke minst en god kjøpsopplevelse. Vi har kunnskap og erfaring Etter nesten 50 år i Norge har vi mye erfaring og kunnskap. Vi vet hva boligkjøperne vil ha, og de som kjøper en bolig av oss vil oppleve at JM har tenkt på det meste. Hele kjøpsprosessen skal være en positiv og spennende opplevelse, og vi arbeider for å gi våre kunder det lille ekstra. Smarte løsninger, hvitevarer på kjøkken og 25% bedre på energi enn myndighetenes krav i TEK10, er eksempler på dette. Vi ønsker det beste for våre kunder Med vår spisskompetanse og genuine interesse for å skape «hus du trives i», ønsker vi at våre kunder skal oppleve at å handle med JM er et trygt og godt valg. 23

24 Lang erfaring - trygghet i alle ledd JM Norge AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo, Akershus og Buskerud, Vestfold, Telemark, Bergen og Rogaland, og inngår i den nordiske boligutvikleren JM AB som med en årlig omseting på ca. 11,7 milliarder norske kroner, er nordens ledende aktør på feltet. JM Norge AS har 49 års erfaring i Norge og har i et normalår en produksjon på ca. 800 boliger. Selskapet ivaretar hele verdikjeden frem til nøkkelferdig bolig og besitter et bredt spekter av kompetanse innen akkvisisjon, prosjektering, prosjektutvikling, salg og entreprenørvirksomhet. Design & produksjon tbdesign / tb-design.no Visualiseringsbilder Digital design distribution as Foto JM bildebank / Danny Twang Trykk Thure trykk Arkitekt Tore Moen Dato September 2013 JM forbeholder seg retten til eventuelle endringer og trykkfeil. Noen av illustrasjonene er idébilder som kan avvike fra virkeligheten. JM AS Postadresse PB 45, 3701 Skien I Besøksadresse Lundegata 4C, Skien I Telefon I Internett Kontakt Salgsleder Kari Anne Kleiv Telefon E-post

Velkommen til Elveparken Brygge 3

Velkommen til Elveparken Brygge 3 2 Velkommen til Elveparken Brygge 3 Vi fortsetter å bebygge den flotte elvesiden på «Vessia». Interessen for Elveparken Brygge trinn 1 og 2 har vært så god at vi nå presenterer Elveparken Brygge trinn

Detaljer

Velkommen til Borgelunden II

Velkommen til Borgelunden II S O F I E B o r g e l u n d e n I I B O R E T T S L A G 1 2 E N E B O L I G E R OT TO Velkommen til Borgelunden II Borgelunden II er et nytt byggetrinn i Borgelunden-prosjektet. JM oppfører her 12 nye

Detaljer

Trollstien. Arkitekttegnede eneboliger. borettslag

Trollstien. Arkitekttegnede eneboliger. borettslag Trollstien Arkitekttegnede eneboliger borettslag Beliggenhet Trollstien Borettslag vil ligge i det populære boligområde i Trollvegen på Skrukkerød. Området er stille og rolig med nydelig skog og turterreng

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Møllestranden. Bo sentralt og idyllisk i hjertet av Bergen

Møllestranden. Bo sentralt og idyllisk i hjertet av Bergen Møllestranden. Bo sentralt og idyllisk i hjertet av Bergen 1 mollestranden.no Kort avstand til sentrum og byfjell rett ved Bergens nye midtpunkt for kunst og design. Et pusterom i sentrum Møllestranden

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog Landlig og urbant i Lørenskog Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

PRESTERØD C1 - BYGG B

PRESTERØD C1 - BYGG B TØNSBERG OLSRØD PRESTERØD C1 - BYGG B Energivennlige leiligheter med store balkonger 1 2 1. Olsrød Park handelssenter 2. Varierte butikker og service 3. Flott park og lekeplass i nærmiljøet 4. Fine turstier

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYE HAGEBYE BYGGETRI 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35 2 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 2 Hagebyen I naturlige omgivelser

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer