skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole"

Transkript

1 skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Intervju Utdrag frå manus Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN

2 flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar inn i framsyninga Side 3 2) Ein presentasjon av stykket Side 4 3) Karakterane Side 5 presentasjon av forfattaren Om Rudyard Kipling og Jungelboka Side 6 intervju 1) Intervju med dramatikar Aleander Mørk-Eidem Side 8 2) Intervju med skodespelar Kash King Gashamura Side 11 arbeidsoppgåver Norsk Side 13 Samfunnsfag Side 14 Drama Side 16 utdrag frå manus Vedlegg 1 Side 18 Vedlegg 2 Side 21 Vedlegg 3 Side 24 kjeldeliste

3 flntroduksjon Ein vegvisar inn i framsyninga Året 1894 sat ein 29 år gamal engelskmann ein stad i Amerika og skreiv forteljingar om ulike dyr i den indiske jungelen. Desse forteljingane blei til to bøker og den historia vi i dag kjenner som Jungelboka. Rudyard Kipling hadde truleg ingen idé om at desse forteljingane skulle vere aktuelle over hundre år seinare. Kva er det som gjer ei forteljing tidlaus? Og kvifor blei denne versjonen så populær da Erik Ulfsby sette ho i scene på Det Norske Teatret i 2008? Kva er det i Jungelboka som appellerer til dei unge? Etter å ha lese dette materiellet, sett framsyninga på Det Norske Teatret og diskutert med klassen, har de kanskje fått nokre svar. Regissør Erik Ulfsby hevdar at Jungelboka er ein allegori over samtida vår. Ungdommar i dag har mange val og midt i dette mangfaldet er det viktig å finne sin eigen identitet. Det er dette som blir prosjektet til Mowgli og som er hovudtemaet i stykket. Med dette skolemateriellet ønskjer vi å gi skolane nokre leietrådar inn i framsyninga. Stoffet kan brukast på ulike måtar: 1) som undervisningshjelp for læraren før og etter framsyninga, 2) som utgangspunkt for å aktivisere elevane før og etter framsyninga og 3) som bakgrunnsinformasjon til generell fordjuping. Her finst mellom anna tekstutdrag, tips til arbeidsoppgåver, aktivitetar og diskusjonar i klasserommet og intervju med både hovudrolleinnehavar og dramatikar. Materiellet er laga særleg med tanke på læreplanane i norsk, samfunnsfag og drama, men eignar seg også godt for den generelle delen av læreplanen. Vi høyrer gjerne frå lærarar som har brukt det pedagogiske materiellet i klasserommet og som har kommentarar til innhaldet. Slik kan vi bli betre til å gjere teateropplevinga rikare. Vi håpar stoffet vil vere til glede og nytte. Godt teaterbesøk! Med vennleg helsing Det Norske Teatret Kontaktperson: Siri Hansen, pedagogisk ansvarleg /

4 flntroduksjon Jungelboka - kva skjer? I Shere Khans rike, ein storbyjungel ein gong i framtida, i ein attgrodd betongruin som menneska for lengst har forlate og dyra har teke over, finn ulvane Takhar og Raksha ein hårlaus liten menneskeunge. Dei ønskjer å fostre han opp. Men tigeren Shere Khan gjer krav på ungen. Han har nett drepe foreldra og meiner ungen òg er hans. På ulvane sitt rådsmøte ber Akela, leiaren for ulvane (som kallar seg det frie folket), om at ungen får ein talsperson. Den digre bamsen Baloo melder seg for å tale saka til menneskeungen, og med hjelp frå panteren Bagheera adopterer dei han. Raksha gir han namnet Mowgli. Shere Khan har banna på at han skal utrydde heile menneskeslekta og sver på at Mowgli ikkje skal vere trygg for han i framtida. Mowgli veks til og blir større, og han skal lære alt om å overleve i jungelen. Baloo og Bagheera er strenge læremeistrar, og Mowgli er ikkje alltid like glad for undervisninga. Han er ung og nysgjerrig og vil heller oppleve verda enn å pugge jungellova. Han utforskar jungelen på eiga hand og blir kjend med apene, som Baloo har bede han om å halde seg unna. Aper er ikkje som ulvar. Mowgli blir dratt mellom dei harde krava læremeistrane Baloo og Bagheera stiller og dei ville festane som dei rike og overflatiske apene inviterer til. Heile tida prøver han å finne ut kven og kva han eigentleg er; dyr eller menneske. Etter ei tid vender Shere Khan tilbake og krev livet til Mowgli. Akela er drepen av Shere Kahn, og ulveflokken går i oppløysing. Mowgli må møte lagnaden sin og ta opp kampen mot Shere Khan aleine. Dei tørnar saman i ein kamp på liv og død under rådsklippa. Under kampen blir Mowgli klar over sine eigne kjensler og skjønar endeleg kven han er og kva det vil seie å vere menneske. 4

5 fkarakterane Karakterane Mowgli (spelt av Kash King Gashamura) er ein menneskeunge som veks opp med ulvane, bjørnen Baloo og panteren Bagheera som omsorgspersonar og læremeistrar. Etter kvart som Mowgli veks til, vil han utforske jungelen og finne ut kven han eigentleg er. Tigeren Shere Khan har bestemt seg for at Mowgli ikkje skal bli vaksen, og lovar å drepe han når han får sjansen. Mowgli må ein dag møte den frykta Shere Khan, aleine i kamp. Shere Khan (spelt av Svein Roger Karlsen) ønskjer å vere herskaren i jungelen, og med brutale metodar sørgjer han for å skaffe seg makt. Han har teke livet av foreldra til Mowgli og sver på at Mowgli òg skal bli eit av bytta hans. Shere Khan fryktar ingen og gjer som han vil med god hjelp av undersåttane sine. Baloo (spelt av Geir Kvarme) er den store bjørnen som lærer Mowgli å overleve i jungelen. Han er ein streng læremeister, men med eit mjukt hjarte for den vesle menneskeungen. Han synest det blir meir og meir vanskeleg å oppdra Mowgli etter kvart som han blir eldre. Baloo meiner jungellova er det viktigaste Mowgli kan lære seg. Kan han jungellova, vil han klare seg der ute. Bagheera (spelt av Lars Jacob Holm) er den svarte panteren som saman med Baloo sørgjer for at Mowgli greier seg i jungelen. Bagheera er noko meir realistisk enn Baloo og er overtydd om at Mowgli før eller seinare vil skjønne at han er eit menneske. Da vil han reise frå dei for å finne sine eigne. Slangen Kaa (spelt av Charlotte Frogner) er den som vekkjer framande og farlege kjensler i Mowgli. I møte med Kaa må Mowgli reflektere over kven og kva han er. Han må ta stilling til liv og død og han må bestemme seg for om han skal følgje si eiga overtyding eller gjere som slangen gir ordre om. Apene, representerte ved Candy og Dandy (spelt av Jonas Digerud og Niklas Gundersen) er overflatiske og festglade vestkantgutar. Apene tenkjer ikkje på anna enn å more seg, og Mowgli let seg fascinere av livsstilen deira. Ulvane (spelt av div. dansarar) kallar seg «det frie folket». Mellom desse veks Mowgli opp, nesten som ein av flokken. Akela er leiaren deira. Han har godteke Mowgli, så lenge Baloo og Bagheera passar på han. 5

6 fpresentasjon av forfattaren Om forfattaren Rudyard Kipling og Jungelboka tekst: siri hansen Kiplings liv og virke Rudyard Kipling blei fødd i 1865 i Bombay, India, der far hans, John Lockwood Kipling, var rektor ved Jeejeebyhoy kunstskole. Kipling budde i India med den engelske familien sin til han var seks år. Dette var gode og idylliske år for Rudyard. Som andre britiske barn blei han og søstera hans, Alice, oppdratt av ein ayah ei barnejente. Rudyard var svært glad i ayahen sin, og ho fortalde barna indiske barnerim og historier før dei skulle sove. Slik blei Kipling kjend med denne delen av den indiske kulturen. Desse idylliske åra tok slutt i 1871, då Alice og Rudyard måtte flytte til England for å bu hos Kaptein Holloway og kona hans. Det var vanleg på denne tida at engelske barn i India blei sende heim fordi familiane ønskte ei britisk utdanning for dei. Den unge Kipling fann seg ikkje til rette hos den nye pleiefamilien sin og søkte trøst i litteraturen og poesien. Ei av favorittbøkene hans var Defoes Robinson Crusoe. Mellom 1878 og 1882 gjekk Kipling på United Services College på Westward Ho i Nord- Devon. Heller ikkje dette blei lykkelege år for den unge guten. Rudyard var nærsynt og fysisk svak og blei erta og mobba av medelevane. Igjen gjekk han til litteraturen, og utvikla ein stor kjærleik og truskap til bøker og historier. I tillegg var han redaktør for skoleavisa og utvikla skriveevnene sine der. I 1882 returnerte Kipling til India, der han skulle tilbringe dei neste sju åra. Dette blei viktige år for Kipling, for det var no han starta den verkelege skrivekarrieren sin. Han blei redaktørassistent for Civil and Military Gazette og seinare for The Pioneer. Etter dette starta Kipling som reporter, noko som sende han rundt til ulike delar av India og USA. I dette tidsrommet skreiv han mange essays, kritikkar og noveller om India og det angloindiske samfunnet. Da han i 1889 reiste tilbake til England, via USA, var han allereie ein høgt akta forfattar. Tidlegare verk blei utgitt på nytt i England, og etter å ha skrive Barrack-Room Ballads i 1892, blei han ein kritikarsuksess og enormt populær. Same året gifta han seg med Caroline Balestier, søstera til den amerikanske forleggjaren sin, og flytta til Vermont, USA. Her skreiv Kipling Jungelboka i Caroline og Rudyard fekk tre barn saman: Josephine, Elsie og John. Etter at eldstedottera Josephine døydde i 1899, flytta dei tilbake til England. I 1902 kjøpte dei eit hus i Susse og budde der resten av livet. I 1907 blei han tildelt Nobelprisen i litteratur. Mellom 1919 og 1932 la Kipling ut på mange reiser og heldt fram med å publisere historier, dikt og historiske verk. Han døydde i London 18. januar 1936, og blei gravlagd i Westminster Abbey. 6

7 fpresentasjon av forfattaren Jungelboka Kipling blei både heidra og kritisert i samtida og er framleis omdiskutert. Denne kritikken rettar seg òg mot Jungelboka. Jungelboka blei skriven i i Amerika og er ei samling historier i to bøker om ulike dyr i den indiske jungelen. Snakkande dyr var ikkje noko nytt, men dette var dyr som følgjer instinkta sine. Dessutan skriv han sympatisk om dei mest skremmande dyra, som ulvar og slangar. Alle historiene blei publiserte kvar for seg i magasin i og rommar moralske læresetningar. Den mest kjende er truleg jungellova som set opp reglar for korleis ein som individ, familie og samfunn skal leve trygt. Dei som held seg til lova, vil overleve. Jungelboka er historia om menneskeungen som meistrar livet i jungelen, men som stadig er i tvil om kor han eigentleg høyrer heime: i jungelen eller i menneskelandsbyen. Vi møter helten Mowgli som blir røva bort frå foreldra av tigeren Shere Khan. Tigeren mistar babyen i jungelen, og Akela, leiaren for ulveflokken, oppdrar Mowgli som sitt eige barn. Som tiåring er han stor og sterk og ikkje redd for noko. Men panteren Bagheera skjønar at før eller seinare kjem han til å dra tilbake til menneska. Det vil ikkje Mowgli tru på. Det er i jungelen han høyrer heime, og det er der han har venene sine. Men etter kvart merkar han eit aukande sakn etter menneske, og ikkje minst foreldra. Skal ein forstå tematikken i Jungelboka, må ein sjå på samfunnet Kipling vaks opp i og kva haldningar som rådde. I Jungelboka finn vi eitt av hovudtema til Kipling: Ein sivilisasjon som følgjer lova, står over dei sivilisasjonane som ikkje gjer det. Kipling budde delvis i India, som var engelsk koloni. Han var overtydd om at det britiske imperiet var det suverent beste. Ulvane og apene blir eit bilde på maktforhold mellom ulike kulturar, som til dømes England og India. Samstundes elska Kipling naturen i India jungelen, dei ville dyra, eventyra, lyset og fargane. Alt dette skriv Kipling om med kjærleik og lojalitet. Dyra i jungelen får positive eigenskapar som visdom, kraft og lojalitet mot jungellova. Ulvane, som Kipling gir dei mest positive eigenskapane, er sterke så lenge dei opprettheld orden, disiplin og truskap mot lova. Shere Khan og apene blir skildra negativt. Apene er uansvarlege, uregjerlege og lovlause. Jungelboka speglar Kiplings syn på korleis eit ideelt samfunn skal vere. Idealstaten hans skulle ha eit autoritært regime, der folket fritt skulle underkaste seg eit statsoverhovud. Han meinte at nokre menneske har medfødde leiareigenskapar, medan andre må la seg styre. Her kan vi trekkje parallellar til dyra i Jungelboka. Medan Bagheera er den smarte leiaren, er bjørnen Baloo og apene dyr som treng ein sterk leiar. Jungelboka er slik sett eit produkt av Kiplings moralske og politiske verdiar og speglar samfunnet han voks opp i. Med Jungelboka ønskte Kipling ikkje berre å teikne eit bilde av livet som det er, men livet som det burde vere. Kjelder: Allen, Charles: Kipling Sahib: India and the making of Rudyard Kipling. London: Little, Brown 2007 Amis, Kingsley: Rudyard Kipling and his world. London: Thames and Hudson, 1975 Carrington, Charles: Rudyard Kipling: His life and work. London: Macmillan, 1995 Hopkins, Robert Th.: Rudyard Kipling: The story of a genius. London: Palmer,

8 flntervju Kunsten å aktualisere eit stykke Eit intervju med dramatikar Aleander Mørk-Eidem tekst: siri hansen Versjonen din av Jungelboka blei opphavleg skriven for Stockholms Stadsteater, der du òg hadde regien. Har du eit spesielt forhold til Kiplings Jungelboka? Nei, eg har ikkje noko spesielt forhold til Jungelboka, anna enn at eg har vore speidar. Som «Ulvungar» hadde vi jo namn frå boka og las nokre forteljingar derifrå. Eg har sjølvsagt også sett Disney-filmen, som er fin. Men den versjonen er ufarleggjord i forhold til det Kipling skreiv. Da eg las Kiplings forteljingar om igjen, såg eg straks at eg ville ta tak i det som manglar hos Disney at det faktisk er ein kamp på liv og død som går føre seg. Var det fordi du såg at historia kunne underbyggje ein spesiell tematikk at du valde å jobbe med Jungelboka? Eigentleg ikkje sånn i starten. Eg tenner på ei forteljing dersom eg får nokre idear om korleis ho kan setjast i scene, ikkje fordi ho har eit spennande tematisk innhald. Men det er klart at etter kvart som eg jobbar, begynner temaet å gjere seg gjeldande. Kva ønskjer du å formidle med dramatiseringa? Forteljinga er ei oppveksthistorie om ein gut som blir vaksen. Samstundes er denne guten meir utsett enn andre fordi miljøet rundt han er annleis enn for dei fleste andre gutar på same alder. Han høyrer ikkje heime der. Han er eit menneske, dei andre er dyr. Frå Kipling si side er det ein fabel og ei skjerpa framstilling av det verkelege livet. Om vi ikkje lever like utsett som Mowgli, kan alle kjenne seg igjen i det å ikkje vere som alle 8

9 flntervju andre: at ein ikkje kjenner seg like kul eller tøff, at ein vil vere noko anna enn det ein er, og at ein er ein framand. Det er vel slike situasjonar som alle har vore gjennom og som alle opplever fleire gongar i livet (sjølv om dei nok er sterkast i tenåra) eg ville problematisere. Kipling skildra jo samtida si. Sjølv om han var progressiv, blir han sedd på som talsmann for grumsete kolonialistiske og rasistiske haldningar. Vi vil vri dette 180 grader, og heller vise ei framsyning som hyllar det mangfaldige og opne. Har du ein favorittkarakter i Jungelboka, eller nokon du mislikar? Eg likar eigentleg alle veldig godt, sjølv om eg har problem med haldningane til fleire av dyra. Når ein lagar ei framsyning, er det viktig å finne trekk ein kan like ved alle karakterane kanskje spesielt dei «slemme», elles blir dei fort eindimensjonale og kjedelege å sjå på. Kva er det apene representerer som dei andre dyra ikkje tolererer? Apene er kanskje representantar for den totale ansvarsløysa. Dei vil berre ha det gøy; feste og drikke osb. Ingenting gale med å feste, men det er berre éin del av livet, ikkje meininga med livet. Kvifor er apene snobbete ungdom? At dei blei «Stureplanbrats» i den svenske versjonen, er fordi ein rundt Stureplan i Stockholm finn den typen menneske. Dei festar heile tida, har mange pengar, men lite moral. Det finst jo tullingar overalt, ikkje berre på vestkanten, men det er jo allment akseptert at det er lov til å sparke oppover. I stockholmsframsyninga er det jo dei som speler apene som er publikumsfavorittar, fordi dei er så morosame. Det blir litt dobbelt. Og det er bra... Mowgli har vakse opp saman med ulvane, som blir kalla «det frie folket» kva inneber det? Det er nok ein romantisk tankegang, men ikkje gløym at dette er eit eventyr! Ulvane er ein gjeng som byggjer livet på reglar, samhald, moral og ikkje minst er dei opne i møte med andre gjengar. Ulvane viser dette i møtet med Mowgli, som jo ikkje er ulv, men eit menneske. Redsla for det framande kan gjere at vi lukkar oss om oss sjølve, dyrkar dei egoistiske og nasjonalistiske kjenslene vi har i oss. Det er nettopp det som er Shere Khan sitt prosjekt eit prosjekt han jo faktisk får ulvane med på. Sjølv dei beste, mest velståande, mest framgangsrike samfunn kan bli forførte av enkle, egoistiske og framandfiendtlege bodskapar og idear. Kva representerer menneska i versjonen din? På kva måte er dei ein trugsel for dyra? Menneska er nesten fråverande. Dei er eit trugsmål mot alt og alle, også seg sjølve. Vi ser dei ikkje, berre anar dei, og da er dei i krig med andre menneske. Derfor får vi ikkje noko tydeleg bilde av menneska «utanfor» forteljinga. Men Mowgli er jo eit menneske, og i alle menneske finst alle moglegheiter også i dei som ikkje er gode. I forordet til manuset skriv du at dette er «den teaterföreställning jag aldrig själv fick se när jag var ung». Korleis vil du skildre framsyningane du såg da du var ung? Eg syntest vel at dei først og fremst var kjedelege. Eg likte jo heller ikkje teater så godt, og er framleis ikkje heilt frelst. Eg var meir oppteken av film. Kva framsyningar såg du da du var ung? Eg voks opp i Oslo og blei tvangssend inn til sentrum for å sjå Ibsen fordi det stod på pensum; Lange, treige framsyningar med skodespelarar som snakka høgt, tydeleg og veldig kunstig. Eg trur ikkje det var så smart av lærarane. No har mykje skjedd på teaterfronten sidan den gongen, og til og med eg har sett opp nokre ibsenstykke. Ein skal sjølvsagt ikkje 9

10 flntervju sjå bort frå at det har med min eigen mogningsprosess å gjere, og at dei framsyningane eg lagar, er like kjedelege for ungdom i dag som dei eg såg den gongen. På kva måte vil du appellere til ungdom med dette stykket? I Jungelboka har eg forsøkt å fokusere på ting eg synest er morosamt, kult og tøft. Eg bryr meg eigentlig ikkje om dei som skal komme å sjå på og lager berre saker som eg sjølv synest fungerer. Så får eg berre håpe at andre òg likar det. Å lage framsyningar for spesielle målgrupper; å seie at dette er ei framsyning for ungdom, likar eg ikkje. Eg trur ingen har godt av det. Aller minst publikum. Ein skal berre lage det ein kan tenkje seg å sjå sjølv. Til slutt du er kjend for å gjere spesielle versjonar av klassikarar. Kva er viktig for deg for at ei framsyning skal bli god? Eg prøver ikkje å vere spesiell. Men eg vil helst sjå framsyningar som har noko personleg ved seg. Framsyninga skal berre kunne lagast av dei som er med denne gongen og på nett denne måten. Ein viser ofte altfor stor respekt for klassikarar. Alle tekstar har ein gong vore samtidige, dei blei jo ikkje skrivne som tidlause klassikarar. Eg prøver å tenkje meg at vi skal gjere dette stykket for første gong, og at vi skal gjere det på ein måte som får det til å verke samtidig, overraskande og nytt. Elles kan det fort bli upersonleg og uengasjerande. Eg har ikkje lyst til å setje opp ein klassikar for å vise folk korleis det var å leve for hundre år sidan. Det må handle om det livet vi lever her og no, viss ikkje, blir det som å gå på museum. 10

11 flntervju Kash på labben Intervju med Kash King Gashamura tekst: per asbjørn risnes jr. foto: kristoffer skjæringrud photography Kash King Gashamura kan fint identifisere seg med jungelguten Mowgli. Han er jo også eit einebarn. Eg går ikkje nokon stad utan gitaren nett no, seier Kash. Han ber han på ryggen, med heimalaga reimer skrudde rett inn i gitarbotnen. Eg lærer meg å spele. Eg kunne ikkje eitt grep før. Eg skal jo spele og synge rolege emo-songar på scenen. Men eg kunne berre ikkje gå rundt med sånt svart gitartrekk på ryggen. No kan alle sjå kva eg gjer, og eg kan spele kor som helst. Det er jo så gøy! Kash King Gashamura er ein som snakkar med utropsteikn. Og med eit breitt smil i andletet. Heilt sidan han såg Les Miserables har han ønskt å jobbe med musikalar. Og no skal han hoppe etter Adil Khan når Jungelboka kjem attende i haust. Det var dyra som fascinerte meg då eg såg Jungelboka som liten. Mowgli var liksom berre eit menneske. Apakattane, Shere Khan og Baloo dei var så gode, seier han og syng i veg på Baloo sin song frå filmen:... Jeg tar livet som det faller seg, ja bare som det faller seg... Du er kanskje meir ein Baloo enn ein Mowgli... Men kva handlar Jungelboka om for deg? Kva skal eg seie. Det er ein gut som leitar etter svar. Det er ein forvirra gut. Han er ein del av gjengen i jungelen. Han vil ikkje innsjå at han ikkje er som dei eigentleg. Han trur han ser ut som Baloo. Er det noko du kan identifisere deg med? Ja, om vi zoomar ut og ser det store biletet så handlar det jo om aksept. Vi får jo masse nye landsmenn som ikkje er heilt som dei som bur her. Men altså, seier han og han byrjar og le. Eg vaks jo opp på Ås. Det er jo berre den idyllen. Der ante eg jo ikkje at eg var annleis. Anna enn at eg var einebarn og hadde ikkje nokon far. Du har ikkje blitt spesielt prega av det? Det vert kanskje vanskeleg å spele emo-kid? Det er jo veldig langt frå meg. Eg er sjeldan deppa. Men eg har vore rundt og kikka på dei. Eg trur dei berre har funne noko som dei likar og andre som likar det same, og så finn dei glede i kvarandre. Eg er sikker på at om eg tek på meg 11

12 flntervju Mowgli-kostymet og går ned til dei, så vil dei henge med meg. Korleis skal du sjå ut? Førebels berre svarte converse, svarte klede og raudt hår. Men eg håpar eg får pimpe det opp litt. Shere Khan har jo det feite kostymet, seier han og rekkjer fram høgrehanda der han har ei svart fingerhanske med blanke naglar. Og korleis gjekk det då du drog attende til Rwanda? Dei trudde ikkje på meg. Eg er ganske lys i huda og ikkje fullt så høg som dei andre tutsiane, dei er jo over 1,90 alle saman. Dessuten hadde eg andre klede, seier han om turen han hadde tidlegare i vår saman med NRK-programleiar Noman Mubashir. Dei drog for å finne ut meir om faren til Kash til ein dokumentarserie. Men han veit enno ikkje stort meir enn at soldaten Paul Mungarurire døydde i kampar på grensa til Uganda ein gong i Alle der nede har mista nokon. Det var det verste folkemordet i historia, men no lever dei tidlegare fiendane side om side i harmoni. I tillegg må det vere det reinaste og tryggaste landet i Afrika nett no, seier han. Fann du familien din? Mange av mine har flytta til Europa eller Uganda, men eg møtte bestemor mi som har eit lite hotell. Og onkelen min, som driv eit senter for foreldrelause born. Og så møtte eg presidenten vår. Ha ha, høyrde du? Eg sa «vår», humrar han. Det er jo ingen som får avtale med president Kagane. Men eg tweeta han i senk. Du plaga han på Twitter heilt til han sa ja? Omtrent. Det viste seg jo etter kvart at mor mi kjende han frå barndommen. Den same dagen som vi skulle ha minnestund for far min, ringde dei frå palasset og sa at no kom dei for å hente oss. Vi skulle få ti minutt. Men så begynte vi å snakke om fotball og da vart vi sitjande i nesten ein time. Vi er begge Arsenal-fans, seier han og smilar breitt når eg nemner intervjuet i den største avisa i landet der det stod: «Meet Rwanda s famous Norwegian TV-personality». Det tok litt av der nede. Eg får stadig e-postar frå folk i Rwanda som vil gjere business med meg. Dei trur nok eg er litt større enn det eg er. KASH KING GASHAMURA Fødd i 1989 i Rwanda, flytta til Ås som 2-åring Har gått dramalinja på Danvik folkehøgskole, spelt Lysander i En midtsommernatts drøm i Drammen og Hud Johnson i Hair på Oslo Nye Teater. Erfaring frå TV-seriane Tai på NRK1 og Hotel Cæsar på TV2 Deltok på Team Erik og Kriss i Det Store Korslaget i 2011 Programleiar i NRK Super, mellom anna med programmet Kash & Zoot 12

13 farbeidsoppgåver Arbeidsoppgåver: NORSK Utdrag frå læreplan i norsk: Eleven skal kunne: delta i utforskande samtalar om litteratur, teater og film gjennomføre enkle foredrag, presentasjonar, tolkande opplesing, rollespel og dramatisering, tilpassa ulike mottakarar lese og skrive tekstar i ulike sjangrar, både skjønnlitterære og sakprega på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, forteljing, dikt, dramatekst og kåseri skildre estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjonar knytt til språk og bilde analysere tekstar i ulike sjangrar for å kunne ta stilling til spørsmål tekstane tek opp og verdiar dei representerer drøfte fellesskap og mangfald, kulturmøte og kulturkonfliktar med utgangspunkt i eit breitt utval av norske og utanlandske samtidstekstar i ulike sjangrar Til førebuing: 1. Les intervjuet med Aleander Mørk Eidem og samtalen med Kash King Gashamura. Kva forventningar får du til framsyninga av å lese det dei har å seie? 2. Kva legg du i omgrep som regi, scenografi, koreografi og karakterbygging? Kva trur du dette har å seie for ei framsyning? 3. Les vedlegg 1. Kva seier dette om Mowgli sin plass i jungelen? Er det riktig av Baloo å minne Mowgli på at han ikkje er som dei andre ulvane? Kvifor gjer han det, trur du? Dramatiser teksten. 13

14 farbeidsoppgåver 4. Les tekstutdraget der Mowgli møter apene (vedlegg 2). Kva for inntrykk dannar du deg av apene? Korleis er dei? Prøv å gi ei grundig skildring; kor gamle er dei, korleis ser dei ut, kva for samfunnslag kjem dei frå, kva for interesser har dei osb. 5. Les diktet IF av Rudyard Kipling (vedlegg 3) i klassen. Dette diktet handlar om det å bli vaksen. Korleis blir det uttrykt i diktet? Til etterarbeid: 1. Korresponderer det Mørk Eidem og Gashamura seier i intervjuet med det du har sett i teatret? 2. Samanlikn den dramatiserte versjonen de laga før de gjekk i teatret, og teatrets versjon. Kva for grep har regissøren gjort? 3. Jungelboka handlar også, mellom anna, om det å bli vaksen. Samanlikn diktet IF (vedlegg 3) og framsyninga: Kva seier diktet som framsyninga ikkje får fram, og kva syner framsyninga som diktet ikkje får fram? Kva for måte å formidle på synest du er mest presis? 4. Rudyard Kiplings Jungelboka er ein allegori på samfunnet Kipling kjende og vaks opp i. Likevel seier regissøren at historia er tidlaus. Kvifor det? Kva meiner du gjer ei historie tidlaus? Kva for tema frå Jungelboka meiner du kan vere aktuelle også om nye hundre år? 5. Ta utgangspunkt i framsyninga og skriv ein tekst om det å finne sin identitet. 6. Skriv eit essay som handlar om kulturkonfliktar. 7. Skriv ei novelle om det å kjenne seg annleis. SAMFUNNSFAG Utdrag frå læreplan: Eleven skal kunne: forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast Til førebuing: 1. Les intervjuet med Kash: «Ja, om vi zoomar ut og ser det store biletet så handlar det jo om aksept.» Diskuter omgrepet aksept i forhold til klassemiljøet, familien, ungdomskulturen og samfunnet elles. 2. Mowgli finn seg sjølv og vel å skaffe seg ein identitet som menneskje, framfor å prøve å vere noko han aldri kan bli. Han har ikkje klør som ein ulv, han har menneskehender. Mowgli er på leit etter seg sjølv, og tek konsekvensane av at han er eit menneske. 14

15 farbeidsoppgåver Diskuter i klassen om ein kan vere lukkeleg om ein prøver å vere noko anna en den ein er. Kan ein bli pressa inn i eit samfunn som gjer at ein må fornekte den ein er? Er det rett å akseptere at andre (foreldre, skole, samfunn, vennegjengen) set standarden for kven du skal vere og korleis du skal oppføre deg? 3. Diskuter påstanden om at kultur ikkje er medfødd. 4. «Det er ein gut som leitar etter svar. Det er ein forvirra gut. Han er ein del av gjengen i jungelen. Han vil ikkje innsjå at han ikkje er som dei eigentleg.» Bruk dette sitatet av Kash til å skrive ein tekst om det å passe inn versus det å stå utanfor gjengen. 5. Les artikkelen Rudyard Kipling og Jungelboka. Kva for inntrykk får du av samfunnet som blir skildra i Jungelboka? Finst det likskapar til det samfunnet og den ungdomskulturen du kjenner? Skriv ein fabel eller eit eventyr om den ungdomskulturen du kjenner. Gjer gjerne menneske om til ulike dyr i teksten din. Til etterarbeid: 1. Frå fortalen i UNESCOs konvensjon av 20.oktober 2005, heiter det: «kulturelt mangfold som får utfolde seg i et klima med demokrati, toleranse, sosial rettferdighet og gjensidig respekt mellom folk og kulturer, er en absolutt nødvendighet for fred og sikkerhet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.» Kva for mangfald finn vi i framsyninga av Jungelboka? Synest du dette fungerer som bilde på dei samfunna du kjenner? 2. Jungelboka slik Kipling skreiv den har av kritikarar blitt sedd på som både imperialistisk og rasistisk. Sjå artikkelen om Kipling og diskuter det de har sett på teatret. Kva for trekk ved Jungelboka kan ha vore opphav til slike kritikkar? Kva slags haldningar meiner du Det Norske Teatrets tolking og framsyning av Jungelboka representerer? 3. I Jungelboka møter vi eit fleirkulturelt samfunn der dyra høyrer til ulike gjengar. Med utgangspunkt i teksten og/eller framsyninga: Korleis oppstår fordommar, og korleis kan rasisme og framandfrykt motarbeidast? 4. Mowgli oppsøkjer likesinna og forlèt ulvane for å bli eit heilt menneske. Kvifor kan ikkje Mowgli halde fram med å vere ulv? 15

16 farbeidsoppgåver DRAMA (Teaterproduksjon og teater og rørsle) Utdrag frå læreplan i teaterproduksjon: Eleven skal kunne: analysere ein skodespeltekst og finne sjangerspesifikke trekk ved ein tekst drøfte spelestil, verkemiddel og tilnærmingsmåtar drøfte tilhøvet mellom instruktør og skodespelar Utdrag frå læreplan i Teater og rørsle: Eleven skal kunne: drøfte rørsle og handling som verkemiddel i ei framsyning bruke komposisjon og koreografi i kunstnarleg arbeid Til førebuing: 1. Korleis ville du tenkje deg scenografien til Jungelboka, når du veit at dette ikkje er ein Disney-versjon? Kva vil du bruke som bilete på ein sivilisasjon i oppløysing? Diskuter, teikn opp scenografi og forklar! 2. Sjå på oversynet over dei viktigaste karakterane i Jungelboka. Korleis vil du framstille karakterane på scenen (kostyme, fargar, rekvisittar som fortel noko om dei)? 3. Les vedlegg 2 og dramatiser utdraget. Prøv deg fram med forskjellige stemmer og kroppshaldningar. 4. Kva er ein koreograf og kva trur du har vore koreografens oppgåve i prøveperioden til Jungelboka? Til etterarbeid: 1. Beskriv scenografien til scenograf Even Børsum. Kva synest du om løysingane? 2. Korleis medverka scenografien og karakterane til å fortelje historia? 3. Samanlikn di eiga framstilling av karakterane og teatrets versjon. Beskriv likskapane og ulikskapane. Kva for inntrykk har du t.d. av apene no? 4. Kva for virkemiddel og tilnærmingsmåtar har regissøren tatt i bruk for å formidle tematikken? 5. Kva for dyr har den mest utfordrande koreografien? 16

17 fvedlegg 6. Skriv ein teaterkritikk av framsyninga Jungelboka. Nedanfor finn du tips til viktige spørsmål teaterkritikaren må ta omsyn til: a) Likte du framsyninga? b) Kvifor likte du/likte du ikkje framsyninga? c) Kva særskilde augneblinkar hugsar du best frå framsyninga? d) Registrerte du lys- eller lydendringar? e) Korleis kan ein gjere framsyninga betre? f) Kva minnebilete sit du igjen med etter framsyninga? g) Kva handla framsyninga om? h) Tema i) Kva rollefigurar er det som formidlar temaet? 17

18 fvedlegg VEDLEGG 1: FØRSTE AKT Scene 1 «Itte som dekk» Mowgli, fleire år seinare, syng: Imagine Imagine there s no Heaven It s easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there s no countries It isn t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say that I m a dreamer... dansar/slåst med dei andre ULVUNGANE, break og battle. Det går vilt for seg, men dei har det gøy. møter ulike ULVAR i ringen og slåst med dei. dett. Det ser ut som om han skadar seg. BALOO kjem inn. BALOO Nå høld dekk opp før non skader sei! Åssen gjekk det, Mowgli? Baloo! Vi bare leiker! BALOO Trøng du lege? Nei, vi bare leiker! BALOO Leiker? Viser fram ULVANE sine klør. 18

19 fvedlegg Trur du detta er til å leike med? Du er itte en ulv, du er et menneske! Til ULVANE. Forstår dekk itte! Han er itte som dekk! Han har ingen klør å klore med, ingen skarpe tenna å bite og rive med! Dekk må væra forsiktige! ULV 1 Hæ!? Vi er jo dritforsiktige! ULV 2 Viss du syns vi er skumle kan du jo bare springe hjem te mora di! ULV 3 Mowgli har itte no orntli mamma og pappa, døm er daue. Mora te Mowgli er dau-u! Faren te Mowgli er dau! Raksha er mora mi. ULV 4 Itte på orntlig! Du er itte orntlig ulv! Mowgli kastar seg over ulven og begynner å slåst. Dei andre ulvane ertar Mowgli og heiar på ulven. Baloo går imellom og stansar kampen. BALOO Di oppføre dekk som en gjeng med skamlause aper! Det er itte hans feil at n bærre er et menneske. Stillhet. Je er itte no menneske... BALOO Mowgli?...ditt apetryne. BALOO Å sa du? Apetryne. 19

20 fvedlegg BALOO Å sa du?! Apetryne. BALOO spring og slår etter som sprett og slenger seg frå kranar og lianer. ULVANE kniser og skrik. OG ULVANE Baloo er et apetryne! Baloo er et apetryne! BALOO brøler etter dei. ULVANE spring ut. BALOO er andpusten. BALOO Sie du at je likne på døm mest skamlause skapninga i jungel n? Aper døm eig itte skam, døm er løgnere og vulgære svindlere med rompa full ta bananer. Du har å hølle dei langt unna døm. Je syns apa ser morsomme ut. BALOO «Morsomme»? Når skal du få inn i huggu at jungelen er et farlig stelle for et mennesje og itte morosam. Den eneste muligheta du har for å overleva i jungel n, er å læra dei jungellova og mesterorda. Du har verken tid eller lyst til å ha det morosamt her. Du må pugge, pugge, pugge, pugge! Og høld deg for guds skyld unna apekatta! Men je er itte et menneske, je er en ta det frie folket! Je er Mowgli! BALOO Mennesje, ulv eller bjønn. Alle må vi følgje jungellova. Du maser sånn! Du er itte glad i mei lenger! BALOO Er itte je! Je er veldig glad ti dei, Mowgli! 20

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Fylkesmagasinet. Fjord, fjell og bratt moro. Eit år åleine i villmarka 18-21

Fylkesmagasinet. Fjord, fjell og bratt moro. Eit år åleine i villmarka 18-21 INFORMASJON Fylkesmagasinet Utg. 2 / februar 2010 / 10. årg. www.fylkesmagasinet.no Fjord, fjell og bratt moro 25. til 28. februar er det klart for årets Fjellsportfestival i Sogn. Festivalen er den tredje

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Er elevane sine interesser ein faktor som kan betre deira skriveferdigheiter i ungdomsskulen? Erik Veum UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Fylkesmagasinet. Side 10-13. www.fylkesmagasinet.no. Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg.

Fylkesmagasinet. Side 10-13. www.fylkesmagasinet.no. Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg. I N F O R M A S J O N Fylkesmagasinet Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg. www.fylkesmagasinet.no Skal lære av Nerdrum Frøydis Aarseth er klassisk figurativ malar og skal snart tilbringe sommaren i lære hos sitt

Detaljer

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel fellesskap og frigjering gjennom internettverk Ivar Sognnæs Eimhjellen Internett og moderne kommunikasjonsteknologi er vorte ein viktig del av kvardagen, spesielt

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer