Alt endr es og det går fort!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt endr es og det går fort!"

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 Innhold Alt endres og det går fort! side 3 Stø kurs i opprørt vann side 4 Alt endr es og det går fort! I innledningen til Handlingsplan for 2011 fra MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) beskrev jeg en situasjon der endring gikk som en rød tråd gjennom all vår virksomhet. Medielandskap, teknologi, konkurrenter, dagligvarehandel, rammevilkår; Alt endres og det går fort! «Hvis du gjør ting bra, så gjør det enda bedre. Vær dristig, vær først, vær annerledes, vær nøye. Anita Roddick, grunnlegger av BodyShop Samtidig ser vi at nedtrappingen av tilstedeværelse i tradisjonelle medier har gitt oss et tilbakeslag i de målgrupper som fremdeles er trofaste TV-tittere og avislesere. Vi kan ikke miste grepet om dem, og i 2012 vil vi derfor være noe mer til stede også i de tradisjonelle mediene enn i Aktivitetne i 2011 En presentasjon av aktivitetene i 2011 side 6 Januar side 6 Februar side 7 Mars side 8 April side 9 Mai side 14 Juni side 15 Juli side 17 August side 18 September side 20 Oktober side 24 November side 26 Desember side 30 Sterke resultater i egne digitale medier side 31 Presse og PR til en verdi av ca. 50 millioner kroner! side 32 MatPrat/OEK scorer stort i å formidle kunnskap og skape forbrukslyst side 35 Organisasjon og administrasjon 2011 side 37 Vi kan slå fast at beskrivelsen var korrekt for året vi akkurat har gått ut av, og at fremtiden fordrer minst like stor omstillingsevne og endringsorientering. Men omstilling og endringsvilje er ikke nok. Uten kontinuerlig oppdatert kunnskap, uten innovativt tankegods og uten løsningsorientering vil man uansett ikke oppnå suksess. Det er med andre ord viktigere enn noen gang å beholde og øke den kompetansen man besitter. Det er til syvende og sist den strukturkapital organisasjonen besitter og den enkelte medarbeiders kunnskap og evne til å agere på den, som blir avgjørende. I 2011 ferdigstilte vi vår nye virksomhets- og merkevarestrategi. I 2012 skal denne operasjonaliseres og til fulle implementeres. Det betyr blant annet at vi mot slutten av 2012 vil starte utrullingen av et nytt kommunikasjonskonsept fra OEK, der både innhold, kanaler, formater og utseende vil være annerledes enn i dag. Forut for utrullingen skal vi jobbe frem innholdet. Det skal være av samme høye kvalitet som tidligere, tilpasset nye kundeløfter, kategorier, formater og medier. I 2011 dukket MatPrat/OEK opp i helt nye medier. Vi lanserte i høst en egen matblogg-portal der vi inviterte med oss det vi betrakter å være de beste matbloggerne i landet akkurat nå. Slik åpner vi for direkte dialog med forbrukerne i langt større grad enn tidligere. Målet er både kunnskapsøkning og kunnskapsdeling. Mellom dem, fra oss til dem og fra dem til oss. Våre digitale satsninger fortsetter for fullt, og våre mobile applikasjoner utvikles videre. Det er her vi treffer den unge generasjonen og våre kjernemålgrupper. OEK etablerte seg i 2011 som en sterkere stemme i kostholdsdebatten. Vår posisjon er sunnhetsrealisme: Vi ønsker å gi forbrukerne råd og veiledning kombinert med realistiske løsninger og matglede i hverdagen. Vårt mål er å se mat, helse og det gode liv i sammenheng, og å hjelpe forbrukerne med å finne den rette balansen, helt i tråd med vår visjon om «å gi folk energi til å leve livet. Skole ble satt på vent i 2011 på grunn av budsjettrestriksjoner. Vi skal i 2012 utarbeide en strategi og igangsette operasjonaliseringen av et helt nytt tilbud til to av de tre trinnene i grunnskolen. Barn blir et tydelig satsningsområde for OEK fra 2012 av, og skolen er definert som en av de viktigste arenaene for oss å være tungt tilstede på. Vi skal bidra til at barna får riktig kunnskap og gode holdninger til mat og råvarer, at de mestrer matlaging og inkorporerer matglede som en vesentlig del av livet. OEK er svært ambisiøs på egne og oppdragsgivers vegne. Vi er stolte av å være den norske bondens spydspiss hva gjelder matkunnskap og matformidling. Vi skal også i 2012 jobbe hardt og målrettet for å formidle så vel kunnskap som inspirasjon og matglede til den norske forbruker! Anne Mari Halsan, direktør 2 OEK Årsmelding 2011 OEK Årsmelding

3 Stø kurs i opp rørt «2011 vann har vært et år hvor folk flest har følt seg forvirret om hva som er et sunt kosthold, mer enn noensinne. Hele 72 % svarte ved årets slutt at de var forvirret. Dette til tross for at norske helsemyndigheter i januar 2011 lanserte sine nye kostråd. Interessen for sunt kosthold i hverdagen er fortsatt høy og har, ifølge Ipsos MMI (tidligere Synovate), etablert seg på det høyeste nivået. Særlig har unge fått stor interesse for sunn mat, og også for et sunt liv for øvrig, med trening og fysisk aktivitet. Dette er av stor betydning for OEK, da hovedmålgruppene utgjøres av unge mennesker, fra 18 35, og familier med barn under 12 år. Helsemyndighetene lanserte 23. januar sine «Nøkkelråd til et sunt kosthold. Blant kostrådene er det ett som berører flere av de råvarene OEK arbeider med, nemlig rådet om rødt kjøtt. Det anbefales maksimalt 500 gram netto inntak av rødt kjøtt per person, per uke. Svinekjøtt er her definert som rødt kjøtt. Gjennomsnittlig forbruk er 530 gram, og inntak av rødt kjøtt er svært skjevt fordelt i befolkningen. Mange kvinner og unge jenter spiser langt mindre, noe som kan være uheldig, da rødt kjøtt inneholder mye jern. Kvinner har bortimot dobbelt så høyt jernbehov som menn. Kostrådet om kjøtt anbefaler også begrenset inntak av bearbeidede kjøttprodukter, som pølser, kjøttdeigretter, burgere mm. Egg, kylling og kalkun, foruten reinsdyrog elgkjøtt (og øvrig viltkjøtt) er ikke nevnt i noen av kostrådene, grunnet at man mangler tilstrekkelig matvarebasert forskning her. Ellers har 2011 vært preget av helsemyndighetenes innarbeiding av merkeordningen med nøkkelhull - godt hjulpet av matvarekjedene, med KIWI i spiss. OEK har uttrykt urettferdigheten i at uemballert renskåret og magert kjøtt, og egg, ikke kan merkes med nøkkelhull. Lavkarbo-trenden som rullet inn over landet våren 2011, tiltok kraftig utover høsten, og kuliminerte oppunder jul, med smørmangel som en tydelig og svært omtalt konsekvens. Egg, bacon og andre fete kjøttprodukter anbefales i lavkarbo-kosten. OEK tok avstand, og proklamerte tydelig på hjemmesidene og i pressemeldinger at man følger Helsedirektoratets kostråd, og ikke fronter dietter, som lavkarbo er et eksempel på. Forbruk av svin, storfe og lam har i 2011 holdt seg stabilt, og på samme nivå som forrige år. Forbruk av kylling og kalkun har økt rundt fem prosent mens eggforbruket har økt med fire prosent, noe som dels nok kan tilskrives lavkarbo, dels den generelle «friskmeldingen av egg, - og med stort OEK-fokus på egg og omelettaktiviteter mot barn høsten 2011 (Omelettstafett, se side 19). OEK startet senhøstes 2011 arbeidet med et nytt kommunikasjonskonsept, med hensikt i 2012 å fremstå på ny og innovativ måte mot forbruker. Alle aktiviteter er basert på OEKs unike innsikt i forbrukerbehov. Også overfor de yngste forbrukerne, dvs. barn i skole og fritid, vil planlagte aktiviteter og utredninger fra 2011 videreføres i Barnas MatPrat vil bli et synlig resultat i 2012, og nye, gratis læreverk i faget Mat og helse vil utarbeides i 2012, med lansering overfor alle norske skolebarn på barne- og ungdomstrinnet til skolestart i august OEK Årsmelding 2011 OEK Årsmelding

4 En presentasjon av aktivitetene i 2011 JANUAR FEBRUAR Forklaring av Aktivitetsperioder. Hele 2011 ble «teppelagt av Aktivitetsperioder, siden alle aktivitetene ved OEK fulgte samme tema., som TV-reklame og annonsering, fronting på OEKs egne medier (matprat.no, nyhetsbrev, mobil, ipad, sosiale medier og i magasinet Mat- Prat Informerer til bransje og handel) samt presse- og PRaktiviteter i perioden hadde alt samme tema. SUNN MatPrat, uke 1-6 SUNN MatPrat var den første aktivitetsperioden, og sunnhet preget alle aktivitetene ved OEK i ukene 1-6. Helsedirektoratet lanserte de nye, offisielle kostrådene i januar, og OEK vedtok å arbeide i tråd med myndighetenes råd. SUNN MatPrat i uke 3 5 hadde fokus på renskåret svinekjøtt og storfekjøtt på TV, mens vi i nettannonsering også frontet kyllingfilet. er Vær kjøkkensjefen (24.01) Ta tilbake kontrollen over middagene; det er de voksne som må bestemme! Sunn kjøttrekord (26.01) De to første ukene i januar ble det solgt fem prosent mer kylling og kalkun enn i samme periode i fjor. Det er ny rekord for perioden. Skole Markedsundersøkelser Helt i begynnelsen av februar ble det gjennomført en undersøkelse knyttet til julen 2010, til bruk i pressearbeid i forbindelse med jul Middager og tradisjoner lille Julaften, Julaften og Nyttårsaften samt juledesserter og småkaker ble kartlagt. Vi foretok (uke 8) en landsrepresentativ omnibusundersøkelse for å se i hvilken grad forbrukerne hadde fått med seg at det hadde kommet nye kostråd, og i hvilken grad forbrukerne hadde tatt til seg rådene knyttet til kjøtt. I februar lanserte vi YouTube-kanal (youtube.com/matprat) RASK MatPrat, uke 7-13 I ukene 7-12 imøtekom vi forbrukerbehovet for RASK mat. Alle forbrukerrettede aktiviteter ved kontoret handlet om å finne raske, men samtidig (selvsagt) velsmakende og slett ikke usunne retter til hverdagsmåltidene. Både for de single, de som spiser sammen to og to, og de som har travle dager med jobb og små barn (=tidsklemma). RASK MatPrat på TV i ukene 9-12 hadde fokus på kyllinglår og koteletter, mens det i ukene var annonsering i nettaviser, på Facebook og Spotify mm. Koteletter, kyllinglår og egg sto i fokus i nettannonseringen. Det var RASK MatPrat - fokus på matprat.no, i nyhetsbrev, på Facebook og i MatPrat Informerer. er Single dropper middagen (08.02) Andelen nordmenn som bor alene øker kraftig. En av fire single dropper middagen flere ganger i uken. Middag på rekordtid (15.02) Aldri før har så mange brukt så lite tid på å lage hverdagsmiddag. Åse holdt innlegg om OEK, og våre satsninger overfor skolesektoren, på styremøte i Landslaget for mat og helse i skolen, LMHS. Det var SUNN MatPrat fokus på matprat.no, i nyhetsbrev, på Facebook og i MatPrat Informerer. Vi lanserte også 30 nye web-filmer. Vi startet OEKs to-dagers undervisning ved høgskoler og universitet. Tre av OEKs faglærere (Guri, Margot og Vibeke) underviste på de fleste av landets læresteder med lærerutdanning i mat- og helse-faget i løpet av OEK Årsmelding 2011 OEK Årsmelding

5 stolt av «Nesten alle norske bønder har nå en «aksje i vårt opplysningskontor. Gjennom oss gir bonden hver nordmann matkunnskap og matinspirasjon. Jeg er stolt av å være med på dette, - den trygge, norske basismaten er et godt grunnlag for helse og matglede! Åse Kringlebotn, Informasjonssjef «gode råd Folk tar gjerne imot gode råd og smarte knep for et sunnere hverdagskosthold. Jeg er glad for at vi skal satse enda mer på SUNN MatPrat! Trine Thorkildsen, Ernæringsrådgiver og programleder for Sporty MatPrat på TV2 MARS APRIL er Pressearrangement PÅSKE MatPrat, uke Pressearrangement For heltene langs løypa (01.03) Er du en av de publikummerne? Let the games begin (01.03) 120 timer direktesending fra VM for delt på ti dager. Her trengs det TVmat! Vaffeldagen (og påskestart) ble markert 25. mars på Marienlyst skole. Elever tømte egg og tok vare på eggeskallene. Så lærte de å strikke rundt eggene av den kjente designer-duoen Arne & Carlos. Av den utblåste eggemassen laget de vaffelrøre og stekte vafler i alle varianter. er Feirer 700 år med vafler (23.03) Vafler er blant verdens eldste kaker og den kaketypen vi spiser mest av i Norge. 25. mars er Vaffeldagen. Strikk et egg til påske (06.04) Vanligvis maler vi påskeeggene. I år skal de være hjemmestrikket. Samfunnskontakt For å presentere det nye Opplysningskontoret for egg og kjøtt, våre oppgaver og planer, inviterte vi til kontaktmøter med landbruksmyndigheter og bondens organisasjoner, fordelt utover våren og høsten Disse hadde vi besøk av: 18. mars: Landbrukspolitisk avdeling i Landbruks- og matdepartementet 6. april: Norges Bondelag 12. april Norges Bygdekvinnelag 23. september: Norsk Bonde- og småbrukarlag Påskeaktivitetene var konsentrert om egne medier og presse, og det var råvarene lammekjøtt og egg som ble aktivisert. Markedsundersøkelser gir ofte resultater som kan danne grunnlag for nyhetssaker mot pressen. Det var Påske MatPrat fokus med egg og lam i sentrum på matprat.no, i nyhetsbrev, på Facebook, i google.no, og i MatPrat Informerer. Vi lanserte også vårt nye bildearkiv, med adressen Markedsundersøkelse Vi fikk utført en omnibusundersøkelse av egg/påske (hvordan spises de ekstra eggene man kjøper inn i påsken?), for presentasjon på pressekonferanse 7. april. Frokostegg er påskefavoritt (07.04) Vi spiser dobbelt så mange egg som ellers i året, og nå er det for første gang kartlagt hvordan vi tilbereder og spiser eggene. Invitasjon Pressekonferanse Påskepakken 2011 der du finner alt du trenger av påskestoff! PÅSKE egg...lam...krim...kultur...tradisjon «Påskepakken 2011 Kulturkirken JAKOB i Oslo 7. april. I den stemningsfulle kirken fikk pressen påfyll av stoff om påskemat, - tradisjoner, - kultur og religion, i form av en panelsamtale mellom fagfolk, urfremføring av en ny kriminalnovelle, resultat av markedsundersøkelse mm. Ernæringsinformasjon Vibeke betjente stand på årsmøte for kliniske ernæringsfysiologer 15. og 16. mars i Oslo. 8 OEK Årsmelding 2011 OEK Årsmelding

6 kommunikasjon «Vi lykkes med kommunikasjonen vår når vi får til verdiskapning rundt produktene våre, og samtidig svarer på forbrukers behov. Det blir inspirerende å utvikle et nytt kommunikasjonskonsept som skal sørge for at vi treffer i enda større grad med våre budskap! Even Nordahl, Markeds- og utviklingssjef «matglede Det er viktig å ikke glemme måltidets sosiale verdi, særlig for barnefamilier. Matro og matglede er verdier vi må gi videre til de neste generasjoner. Liv Leira, Matrådgiver NYHET: Reinsdyrkjøtt hele året I 2011 ble det gjennomført en rekke aktiviteter for reinsdyrkjøtt. Disse ble gjort på oppdrag fra Mat- og landbruksdepartementet, og oppdragsgiver var Reindriftsforvaltningen. Aktivitetene ble fullfinansiert av midler over reindriftsavtalen. I 2011 var det et generelt overskudd av reinsdyrkjøtt, og derfor var det vært viktig å få avsetning for alle stykningsdeler. Likevel ble det prioritert tre spissprodukter gjennom året: Finnbiff, reinsdyrstek og filet. Disse råvarene har forskjellig bruksområder, og tilfredsstiller litt ulike måltider og forbrukerbehov. I 2011 har OEK i stor grad gjort gjenbruk av tidligere materiell, filmer og oppskrifter. På denne måten har det vært en kostnadseffektiv produksjon, hvor en uvanlig stor andel av budsjettet har kunnet brukes til visning og eksponering. I løpet av 2011 ble det gjennomført tre hovedkampanjer; påske, høst og jul. Høstkampanjen gikk over to perioder, hvor den siste perioden var hovedkampanjen. Det ble også arrangert en pressetur, og gjennomført en del pressesamarbeid med magasiner og ukeblader. I tillegg har oppskrifter og tips om reinsdyrkjøtt ligget tilgjengelig inne på matprat.no. Reinsdyrkjøtt har også blitt brukt integrert i opplæringsfilmer om tilberedning av kjøtt. I vår satsning mot skolen er en av leksjonene i Kokeboka mi med reinsdyrkjøtt (Samefolkets dag 6. februar). Samefolkets dag 6. februar Påskekampanje uke Pressetur Børgefjell uke 36 Høstkampanje 1 uke Høstkampanje 2 uke Julekampanje uke Isolert sett er det Finnbiff som er den desidert mest populære retten av reinsdyrkjøtt. Finnbiff var også en av de aller mest populære rettene blant alle rettene på matprat. no. Den lå høyt på 10 på topp-lista hele høsten, og i perioder helt øverst. Finnbiff lå også høyt på 10 på topp-lista langt inn i 2012, og totalt sett var det hele sidevisninger i 2011, og besøket var aller høyest i kampanjeperiodene. Bidos er også en populær rett, og spesielt opp i mot samefolkets dag, 6. februar var mange inne og hentet ut denne oppskriften. Det ble arrangert en pressetur til Børgefjell, og til tross for vanskelig timing med etterdønninger etter 22.juli og valgkamp, ble det oppslag i Vi Menn, Aften Aften, Bondebladet, Helgeland Avis, NRK TV Nord, Aftenpostens Mat fra Norge, Maison Mat & Vin okt/nov, Allers, Hjemmet, Norsk Ukeblad og Smak. APRIL Rein, uke 15 og 16 Som egen aktivitet inne i Påskeaktivitetene gjorde vi et framstøt for reinsdyrkjøtt, i form av finnbiff. Reinsdyrkjøtt- MatPrat i ukene 15 og 16 på TV og i annonsering på vg.no hadde fokus på finnbiff. Det var også finnbiff-fokus og øvrige retter med reinsdyrkjøtt på matprat.no i nyhetsbrev, på Facebook, google.no, samt i MatPrat Informerer Spesial. Vi vil spise mer reinsdyrkjøtt (18.04) Reinsdyr topper lista over kjøtt vi ønsker å spise mer av. Spesielt unge voksne og barnefamilier er svært positive til reinsdyrkjøtt. NYHET: TV2 Sporty Rett etter påske startet det nye TV-programmet TV2 Sporty. I hvert program var det et matinnslag, som MatPrat sto for. Ernæringsfysiolog Trine Thorkildsen (27), med mastergrad i samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus, ble engasjert som vår programleder til disse innslagene. De første programmene av TV2 Sporty med MatPrat-innslagene ble sendt i uke 17 og 18. SUNN MatPrat var tema for aktivitetsperioden. Gjennom vår rolle som leverandør av kostholdsråd og sunne matoppskrifter til TV2 Sporty har vi formidlet matglede og praktisk ernæringskunnskap som er realistisk for folk flest å kunne etterleve. Totalt i 2011 var vi med på å produsere 22 TV-innslag til programmet. Oppskriftene brukt i innslagene ble skreddersydd for å illustrere våre ernæringsbudskap i praksis. Vi skrev rundt 50 artikler til TV2 Sportys nettsider, og høsten 2011 førte én av disse til doblet antall lesere i forhold til tidligere leserrekord. TV2 Sporty har også medlemssider med mange privatmedlemmer, og enda flere bedriftsmedlemmer. MatPrat hjalp mange av medlemmene her med deres kostholdsutfordringer. I tillegg til vår aktivitet på TV2s nettsider løftet vi parallelt opp relevante artikler på matprat.no under vår egen TV2 Sporty-knapp. Oppskriftene brukt i programmet ble også publisert på matprat.no, og web-filmer av TV-innslagene var samtidig å finne under vår TV2 Sporty-knapp på matprat.no 10 OEK Årsmelding 2011 OEK Årsmelding

7 «Med alle våre interaktive kanaler er vi i dag Norges fremste matformidler; og med innovasjon og smarte valg skal vi følge forbruker videre Tonje Græsholt Svalheim, Medie- og Interaktivsjef innovasjon APRIL Ernæringsinformasjon Vibeke betjente stand på årsmøte for helsesøstre i Trondheim april. Skole Digitalisering og omarbeiding av Pål sine høner for 3. trinn ble igangsatt. Lansering skjedde ved skolestart i august. Det ble gjennomført en undersøkelse av situasjonen for Mat og helse-faget i skolen, både på trinn og trinn (Ungdomstrinnet). Den inneholdt en evaluering av OEKs skoletilbud til barnetrinn og ungdomstrinn i grunnskolen, foruten dybdeintervjuer, fokusgrupper og kvan titativ undersøkelse (Synovate). Undersøkelsen skal brukes som grunnlag for videre skolesatsninger i OEK. SUNN MatPrat, uke SUNN MatPrat sto nok en gang i fokus etter påske, en tid forbruker hvert eneste år er opptatt av kosthold og helse. Kyllingfilet, renskåret svinekjøtt og biffkjøtt var representanter for de sunne råvarene og de sunnhetsrealistiske måltidene. Kyllingfilet, svin ytrefilet og storfe biff var de råvarene vi fokuserte på i TVreklame og i internett-kampanje med egen ipad-annonse. MatPrat til ipad nr. 1 ble lansert i denne perioden med SUNN MatPrat. er MatPrat på TV2 Sporty (26.04) Fagfolkene i MatPrat driver ikke bare Norges største nettsted for mat. Nå skal de hjelpe TV2 med å få nordmenn til å lage sunne og næringsrike matretter. NYHET: ipad-magasin fra MatPrat For å være aktuelle og kunne informere, inspirere og gi tips må vi være tilstede der forbruker er og på de plattformene forbruker benytter seg av. Det var derfor naturlig å utvikle en applikasjon til ipad da vi så at markedet for det var riktig. Det er er viktig å ta hensyn til egenskaper og bruksmønster til enhetene/plattformene når vi utvikler MatPrat. Vi brukte derfor mye tid på å finne ut hva MatPrat skulle være på lesebrett da det er en krysning mellom PC og mobil. Det var viktig for oss å ikke bare videreføre matprat.no eller applikasjonene fra mobil, siden bruken av et lesebrett er ganske annerledes enn mobil og PC/Mac. Løsningen ble derfor en tredelt variant: Magasindel med ulike temaer. Faste innslag, bl.a. et intervju med en aktuell matperson, «Smak av verden, råvarerkunnskap, «Folk i fokus og en ukesmeny. Oppskriftssøk, hvor man søker i alle oppskrifter i MatPrat. Kokebok hvor man kan samle alle sine favorittoppskrifter fra MatPrat og også legge inn sine egne oppskrifter med bilder. kan se ut som vi traff rett med den løsningen. ipad-magasinet ble lansert i april, og det første magasinet hadde tema SUNN. Senere i 2011 kom tre påfølgende magasinutgaver med temaer Grill, Høst og Jul. Responsen vi fikk på magasinet i 2011 var enestående. Vi fikk også mange gode tilbakemeldinger og vurderinger i pressen. At løsningen ble brukt ser vi også ganske tydelig fra nedlastningstallene. Totalt ble nærmere MatPrat-applikasjoner for ipad lastet ned i 2011 og de har ligget som nummer 1 på nedlastninger i livsstilskategorien. Vi så også tydelig at ipad var en populær julegave, da vi 1. juledag hadde hele nedlastninger av applikasjonen. De samme råvarene ble framhevet på matprat.no og i nyhetsbrev, på Facebook samt i MatPrat Informerer. Vis meg din ipad (28.04) Hva er en ipad uten en god matapp? Nå kommer MatPrat med en rykende fersk app, laget helt spesielt for din ipad; velbekomme! Alle tre områdene har blitt brukt mye, så det 12 OEK Årsmelding 2011 OEK Årsmelding

8 «Jeg har sett hvor viktig det er med dokumentasjon for alt vi gjør, enten det er statistikker som grunnlag for veivalg eller spennende funn fra markedsundersøkelser, - som gir oss nyheter mot pressen. Gunnar Thoen, markedsanalytiker nyheter verdiskapning «Når bransje og handel kjenner til våre aktiviteter og kampanjer, kan vi få gode synergier, - og økt verdiskapning for bonden. Bjørn Tore Teigen, Matrådgiver, Kjøttfagansvarlig MAI JUNI Markedsundersøkelser Vi foretok en oppfølgende omnibusundersøkelse (i uke 18) for å se i hvilken grad forbrukerne hadde fått med seg at det hadde kommet nye kostråd, og om de hadde tatt til seg rådene knyttet til kjøtt. Undersøkelser viste at den generelle kjennskapen til de nye kostrådene hadde avtatt markant siden forrige måling (uke 8). Særlig rådet som går på å redusere inntaket av rødt kjøtt er verdt å merke seg; Kjennskapen til akkurat dette kostrådet sank kraftig (fra 27 til 9 prosent). En omnibusundersøkelse rundt grilling som ble gjennomført i mai, viste at flere var opptatt av sunnhet når de grillet enn hva de var rundt fem år tidligere. GJESTE MatPrat, festmåneden mai, uke Barnedåp, konfirmasjon, bryllup, nasjonaldag og familieselskap. Det er tett mellom festdagene i mai, og MatPrat imøtekom forbrukers behov om festmat; både menyer, kaker og desserter. Råvarene vi gjorde ekstra «krus på i perioden var kalkun, egg og spekemat. Festmat preget våre egne kanaler, dvs. på matprat.no, i google.no og i nyhetsbrev. Pressearrangement Grilling med sunn glød, 24. mai i Lørenparken, med ny undersøkelse om grilling og med presentasjon av NM i grilling. er Vil grille sunnere (26.05) Nordmenn er mer opptatt av sunnhet når vi griller enn vi var for fem år siden.. Presse- og publikumsarrangement Lørdag 4. juni: NM i grilling, - med sunn glød! I varmt, nydelig junivær ble grillene tent i Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo, mens publikum strømmet til. Av de 19 påmeldte lagene var mange erfarne grillkonkurrenter fra tidligere år. Men noe var nytt: Grillmaten og tilbehøret som helhet skulle i år også være sunt! Og, i tillegg til at det skulle konkurreres i klassene Kyllingfilet, Svinefilet og Storfe ytrefilet, skulle man også levere sunn grillmat av ett eller annet slag i Åpen klasse. Ved hjelp av Publikumsjury, Fagjury kjøttfag og Fagjury ernæring, kunne hoveddommer Trine Thorkildsen fra Sporty MatPrat på TV2 kåre vinnere i alle klasser. Jubelen hørtes godt på hele Grünerløkka da samlet vinner av «NM i Grilling - med sunn glød 2011 ble utropt: Team BarbieQ fra Oslo og Bærum! er Gull til BarbieQ (04.06.) Over varm røyk under stekende sol kjempet Team BarbieQ seg helt til topps i NM i grilling i dag. De nye grillmesterne lovet på forhånd at de skulle satse hardt for å skille seg ut og det klarte de. OEKsamarbeidet med Stiftelsen Sofieprisen i forbindelse med prisutdeling til Tristram Stuart 15. juni, for hans innsats for å redusere matavfall. om MatPrat som god hjelper til å forebygge kasting av mat var ønskelig. Derav følgende pressemelding: Slik unngår du å kaste mat (15.06.) En fjerdedel av maten vi kjøper i butikken, ender opp i søpla. Med fire enkle grep kan du redusere sløsingen dramatisk, ifølge MatPrat. GRILL MatPrat, uke Helt fra begynnelsen av mai til skolestart hadde alle aktivitetene fokus på grilling, og da særlig sunn grilling. Alt ble lagt på grillen, grillmat av svin, storfe, kylling og lam! Budsjettet tillot ikke TV-kampanje for grilling i 2011, men vi utviklet en egen grill-spilleliste for Spotify, og annonserte noe for denne. Invitasjon til pressen Spesial Mai Uke INFORMERER Tirsdag 24. mai kl presenterer vi i MatPrat vår satsning denne grillsesongen: Grilling med sunn glød Vi viser du smaker! Det blir også anledning til å forbrenne noen av kaloriene til heftige rytmer. Stedet er Lørenveien 40, i parken bak MatPrat-huset. Du får også møte vår nye medarbeider Trine Thorkildsen. Trine er matrådgiver her på MatPrat og helt ny programleder for Sporty MatPrat i den nye storsatsningen TV2SPORTY. I festmåneden mai går det slag i slag 17. mai, konfirmasjoner, bryllup... Og, endelig presenterer vi tema for NM i grilling 2011, som finner sted i Sofienbergparken i Oslo, lørdag 4. juni. Velkommen! Hilsen grillentusiastene i MatPrat Skal vi beregne smaksprøver på grillmaten til deg også? Send oss en mail til: snarest! Går for gull i grilling (31.05) Med Aloha-stemning, barbiedukker og sunne hemmeligheter møtes Norges ivrigste grillere til kamp på lørdag. 65 deltakere har hittil meldt seg. med sunn glød Sunn grillmat dominerte på matprat.no, i nyhetsbrev, på Facebook, google.no og i MatPrat Informerer....spekemat, egg, kalkunfilet 14 OEK Årsmelding 2011 OEK Årsmelding

9 Ved o C formerer de seg raskt. Ved o C dør vanlige mikroorganismer. Sporer og enzymer kan overleve. Kjøleskapstemperatur er ca. + 4 o C Ved 0-10 o C liker noen mikroorganismer seg, men de vokser sakte. Ved 0 12 o C liker de færreste seg, og de formerer seg veldig langsomt. Ved 12 o C går mikroorganismene i dvale. De dør ikke, men venter på varmere tider. Frysebokstemperatur er 18 til 22 o C «Vi må gi skolebarna grunnleggende kunnskap om helt enkel matlaging. Og foreldrene må la barna slippe til på kjøkkenet; så de kan gjenta det de har lært på skolekjøkkenet. For det er øvelse som gjør mester! Guri Tveit, Matrådgiver, Skoleansvarlig kunnskap «forbrukerinnsikt Det har vært mye jobb, men jammen er jeg stolt av det strategiske grunnlaget vi nå tufter vårt nye opplysningskontor på! Kombinert med vår unike forbrukerinnsikt, gleder jeg meg til det vi nå skal bygge videre. Jeanette Torp, Strategisjef JUNI JULI På matprat.no lanserte vi nye grillfilmer, som også ble lagt ut på YouTube. com/matprat. Grillutgave av MatPrat til ipad ble også publisert. Man tager... en webfilm! (16.06) Med få enkle grep kan alle lage god mat på hjemmebane. Basiskunnskapen er bare noen tastetrykk unna. Kunngjøringen ble gjort ved at det ble sendt informasjonsbrosjyre til alle skoler, ved klassestyrer for 3. trinn, faglærer i mat og helse på trinn (nesten alltid 6. trinn), og ved faglærer i mat og helse på ungdomstrinnet ( trinn). Tilbudet besto av følgende gratis materiell: trinn: Pål sine høner Et morsomt og lærerikt nettsted for tverrfaglig undervisning, som dekker mange av kompetansemålene for trinnet trinn: Kokeboka mi og materiellet Kjøtt på timeplanen - Elevenes Kokeboka mi med 30 leksjoner dekker et komplett kosthold, og oppfyller mange av kompetansemålene for faget mat og helse. Lærerveiledning og plastlaminerte oppskriftskort med «føtter til å ha på bordet på skolekjøkkenent fulgte med trinn: Kjøtt på timeplanen, med Brosjyren «Nyttig om kjøtt, anbefalt brukt som supplement til helsemyndighetenes kokebok «Kokebok for alle, åtte siders brosjyre «Nyttig om renskåret og ubearbeidet kjøtt, hygienemateriell (A4-plakat og bokmerke) samt supplerende materiell for lærer på Råvarestøtte på kr 50 per elev til innkjøp av de råvarene som OEK representerer tilbys også for trinn. Alt tilbudet til skolene kunne i 2011 kun bestilles elektronisk fra Grillaktivitene vedvarte sommeren igjennom... - Kjøtt på timeplanen, bla. hygienemateriell (A4-plakat og bokmerke), åtte siders brosjyre «Nyttig om svinekoteletter og kjøttdeig, samt supplerende artikler for lærer på / / HUSK! Vask hendene Rene redskaper / Vask kjøkkenkluten ofte Raskt hjem med ferskvarene Ved C dør vanlige mikro- De fleste mikroorganismer er nyttige, mens andre kan bederve mat og forårsake sykdom. Skole I god tid før skoleårets slutt tilbød OEK sitt undervisningsopplegg for tre trinn i grunnskolen til skoleåret 2011/12. Sett ikke bæreposene på benken Sjekk temperaturen i kjøleskapet Hold rå og tillaget mat fra hverandre Varm mat skal være rykende varm LA STÅ! Ved 0 til 12 C liker de færreste seg, og de formerer seg veldig langsomt. Kjøleskapstemperatur er ca. + 4 C Frysebokstemperatur er 18 til 22 C organismer. Sporer og enzymer kan overleve. Les om kjøkkenhygiene på matprat.no/skole Se bak Ved C formerer de seg raskt. Ved 0-10 C liker noen mikroorganismer seg, men de vokser sakte. Under 12 C går mikroorganismer i dvale. De dør ikke, men venter på varmere tider. 16 OEK Årsmelding 2011 OEK Årsmelding

INFORMERER. Det er duket for matfest 2/14. Vår Lammekjøtt, egg, reinsdyrkjøtt Storfekjøtt biff og filet Spekemat, egg og kalkun

INFORMERER. Det er duket for matfest 2/14. Vår Lammekjøtt, egg, reinsdyrkjøtt Storfekjøtt biff og filet Spekemat, egg og kalkun 2/14 INFORMERER Vår Lammekjøtt, egg, reinsdyrkjøtt Storfekjøtt biff og filet Spekemat, egg og kalkun Aktivitetsperiode uke 14-21 Det er duket for matfest Det går mot lyse re tider Etter Tradisjon, Sunn

Detaljer

Lærerveiledning 8. 10. trinn

Lærerveiledning 8. 10. trinn «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

3/13 INFORMERER. Sommermat. Aktivitetsperiode uke 21-32. I år blir sommeren sunn og deilig smakfull

3/13 INFORMERER. Sommermat. Aktivitetsperiode uke 21-32. I år blir sommeren sunn og deilig smakfull 3/13 INFORMERER Sommermat Aktivitetsperiode uke 21-32 I år blir sommeren sunn og deilig smakfull Det er tid for Temaet fra MatPrat denne sommeren er grill i alle varianter, samt triksene som skal til for

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5 28.02.2014 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2013 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2013... 7 Resultatregnskap

Detaljer

5/09 INFORMERER. Grillmat Kampanjeperiode uke 20-22. Servér kundene grillmaten på et fat

5/09 INFORMERER. Grillmat Kampanjeperiode uke 20-22. Servér kundene grillmaten på et fat 5/09 INFORMERER Grillmat Kampanjeperiode uke 20-22 Servér kundene grillmaten på et fat Du trenger: MatPrat på TV og grilling hele uka! Nordmenn elsker å grille, og ikke bare i helga. Da flotter vi oss

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2006 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2006 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2006... 7 Resultatregnskap 2006.....

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr 31.12.2005.. 7 Resultatregnskap 2005.....

Detaljer

Det blir høyt trykk i påsken!

Det blir høyt trykk i påsken! 3/11 INFORMERER Lammekjøtt, Kampanjeperiode uke 13-16 Det blir høyt trykk i påsken! Instruksjonsfilmer på TV som er aktuelle i forbindelse med perioden: Påskemat på matprat.no Over 30 oppskrifter bare

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Folkehøgskolen. Tema: MAT. ærlig mat i lofoten. Olav Klonteig er død s i d e 38. Store forskjeller i kostøret ved norske folkehøgskoler s i d e 8

Folkehøgskolen. Tema: MAT. ærlig mat i lofoten. Olav Klonteig er død s i d e 38. Store forskjeller i kostøret ved norske folkehøgskoler s i d e 8 Folkehøgskolen #5 2013 å rg a n g 109 u t g i t t av f o l k e h ø g s k o l e f o r b u n d e t Store forskjeller i kostøret ved norske folkehøgskoler s i d e 8 Kronikk: Andreas Viestad om matkunnskap

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

INFORMERER. Norsk spekeskinke inntar nye høyder 2/13

INFORMERER. Norsk spekeskinke inntar nye høyder 2/13 2/13 INFORMERER Norsk spekeskinke inntar nye høyder VÅRMAT Tradisjon Lam, egg, spekemat Sunn Renskåret svinekjøtt, kyllingfilet Aktivitetsperiode uke 12-20 Det er tid for vårfornyelse og Tradisjon og Sunn

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

VÅREN 2010 EKSPORTUTVALGET FOR FISK MED TALL OG FAKTA FOR FØRSTE HALVÅR 2010

VÅREN 2010 EKSPORTUTVALGET FOR FISK MED TALL OG FAKTA FOR FØRSTE HALVÅR 2010 VÅREN 2010 EKSPORTUTVALGET FOR FISK MED TALL OG FAKTA FOR FØRSTE HALVÅR 2010 VERDEN OG VI 2010 KINA 15. januar 2010 En laks gjør ingen sommer Fiskehandler Giske i Beijing Ingen sommer uten et sommernummer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt Fredrikke NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2013 I 98. ÅRGANG Ellen-Sofie Egeland: Skal lede 50 000 sanitetskvinner Vekker oppsikt internasjonalt Nye ord og smaker i Solskinnsveien N.K.S.

Detaljer

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 64 RAPPORT Sigurd Høst AVISER OG DIGITAL BEtaling Forord De siste årene har avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Dette skjer på to måter. Den ene er å innføre betalingsordninger for nettsidene,

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg annonsebilag 2010 tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg Foto: Audun Roe Grimstad Innhold Styreleder 5 Nye (avis)tider 6 Den store (og den lille) samtalen Det

Detaljer