Hovedtema for scenario-prosessen: Transport og mobilitet Helse, velferd og livsstil Fremtidens produksjon og produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtema for scenario-prosessen: Transport og mobilitet Helse, velferd og livsstil Fremtidens produksjon og produkter"

Transkript

1 Hovedtema for scenario-prosessen: velferd Fremtidens produksjon Faktor & Aktørliste fra første samling: Faktorer 1. Bærekraft 2. Energi 3. Marked 4. Næringspolitikk, rammevilkår, forskningspolitikk 5. Det mentale rommet 6. De store linjene 7. Teknoliutviklingen 8. Aldring velferd 9. Livskvalitet Aktører 1. Industribedrifter 2. Myndigheter politiske aktører 3. Pressgrupper interesseorganisasjoner 4. Innovasjons-, forsknings- utdanningsmiljøer 5. Forbrukere arbeidstakere 6. Konkurrenter nye markedsaktører 7. Media 1

2 Miniscenarier for aktører faktorer sortert etter hovedtema Hovedtema Bærekraft Veiprising medfører økt satsing på kollektive løsninger Autopass-brikken er obligatorisk i alle biler. Teknolien har gjort det mulig for myndighetene å prise bruk av veiene til tider på steder som gjør det attraktivt å reise kollektivt. Dette har ført til forbedret kollektivtilbudet ved økning av avganger mer fleksible ruter. Større satsing på lave utslipp, introduksjon av nye energibærere slik som hydren batterier. Også økt satsning på materialer som gir lavere energibruk over livslengden. Løsninger a la bysyklene i Oslo kommer så for elbiler etc. Bærekraft Intelligente, kommuniserende hybridbiler Hybridbiler har tatt over. Miljøkrav har ført til biler med nullutslipp ved kjøring i tett befolkede områder. Knapphet på olje har ført til mer gassdrevne biler. Hybridbilene er smarte kan optimalisere transporten. Materialbruken i biler har ført til nye muligheter for resirkulering gjenbruk. Vi har sensorbaserte kommuniserende veier som gir bilene informasjon i forhold til sikkerhet fremkommelighet. Materialene i bilene er blitt lettere sikrere med forbedrede kollisjonsegenskaper. GPS system i alle biler har gitt fører mulighet for kontinuerlig oversikt over trafikksituasjonen for alle. Bærekraft Null ulykker Alle transportmidler har innebygget sikkerhetssensorer som varsler regulerer trafikken. Den individuelle frihet ved bruk av bil andre transportmidler er svært begrenset det vil kreves en streng sertifisering. Myke trafikkanter er helt adskilt fra øvrig transport. Infrastrukturen i samfunnet er betydelig forandret. Individuelle (personlige) sensorer som varsler trafikk andre farlige forhold vise versa. Betydelige opplæringsprram innen trafikksikkerhet obligatorisk for alle. Bærekraft Befolkningseksplosjon i Norge Det blir trangere i sentrale strøk. Dette krever nytt transportsystem for mennesker. Nye transportsystemer oppstår gjennom ny teknoli nye materialer. Dette kan være både individuelt tilpasset /eller kollektivt. Økt forbruk krever utvikling av totalt gjenbruk da det er for belastende med transport av avfall nye materialer. Mye av resirkulering produksjon foregår sentralt. Økt langreising fører til utbygging/forbedring av langtransportsystemer. Bærekraft Optimal godstransport Tungtransport er overført til t, båt fly forbindelser. Det er blitt strukturelle forandringer hvor t brukes til godstransport fremfor persontransport. Persontransport er en tilleggsverdi, i Norge er forbedret, næringsveier som turisme blomster. Nordlandsbanen er forlenget til Finnmark. Norge har utviklet et fleksibelt gods distribusjonsnettverk som er basert på båt, fly t. Nettverket er optimalt forbundet til resten av Europa (så 2

3 Sverige) reduserer det svært tunge veibaserte veitransport. Gjennom optimale IT løsninger praktiserer vi et listikksystem som styrer godstransporten. Teknoli utviklingen bidrar til mindre forurensende transport midler: elektriske t, hybride lastebiler, luftskip hydren fly. Energi Atomkraftverkenes Renessanse Energi fra atomkraftverk er nå forutsetningen for at det skal være nok energi til riktig pris. Dette skyldes delvis situasjonen i Midt-Østen delvis større energibehov totalt i verden knyttet til velstandsøkning i andre deler av verden. Vi må så ha nok energi mht hydrensamfunnet som er i ferd med å bli virkelighet. Vi har fått materialer overvåking som gjør atomkraftverkene vesentlig sikrere enn i dag tar hånd om avfallsproblemet vi har fått nye drivsystemer basert på nye materialer. Energi Teknolisk Kvantesprang Vi har fått et helt nytt fremkomstmiddel for transport av folk varer som gjør at alt kan transporteres raskere mer effektivt, samtidig som det bruker relativt sett lite energi. Sammenleggbare minifly (EFO = enmannsflygende objekt) er blitt allemannseie. Intelligente materialer er vanlig i biler, EFO er andre fremkomstmidler slik at ulykker er en saga blott. Sensorstyrt automatikk fjerner behov for trafikkregulering flygeledere, intelligent dekkmateriale sørger for godt veigrep om vinteren, nanolakk gjør farkostene vedlikeholdsfrie vaskefrie. Stømskinner på motorveiene gir strøm til elbiler. Energi Global likhet balanse Global utjevning av levestandard medførte store endringer i transportbildet. Energien produseres der det er bruk for den. Dette medfører for eksempel at produksjonen foregår der hvor råvarene markedene er. Dette fører til lavere transportbehov lavere energibruk. Dette innebærer så et mer lukket materialkretsløp mer gjenbruk resirkulering. Dette er mulig pga ny materialteknoli utviklet de senere år. Energi Fyr ikke for kråka! Smartere måter å utnytte energien på er oppnådd ved utvikling av nye materialer. Vi har økt utnyttelsesgraden av energi i transportsektoren med en faktor 5 gjennom: bedre listikk, IT systemer som gir bedre oversikt over veikapasitet, lettere sterkere mer funksjonelle transportmidler, hi-tech taxi-småfly for transport av personer, mer effektive emballasjeløsninger, bedre infrastruktur rette bedre veier mindre køer, bedre byplanlegging, hver mann sin elbil for matpakketransport. Energi BIN LADEN RULES Konflikter terror slår ut energisystemene tvinger oss å holde oss hjemme. Ingen tør reise lenger, all kommunikasjon skjer på internett forbruket av varer tjenester er sterkt redusert, delvis fordi varetransporten er meget begrenset vi er blitt mer avhengig av å produsere våre forbruksvarer (mat, klær osv) selv. en av en lang rekke varer er nedlagt, mens nye gammeldagse har fått et oppsving økt vedfyring mer forurensing. De store Kina s oppblomstring 3

4 linjene Kina produserer materialer til alle sine egne behov forholdsvis billig for andre land. Dette gir en overveldende positiv handelsbalanse med utlandet. Overvekten av kinesiske akademikere har flyttet tilbake til Kina for å starte teknoliske bedrifter. Kina har helt overtatt USAs hegemoni all overveiende del av utvikling av nye utstyr skjer i Kina. All ledende materialteknoli skjer i Kina. Kina har, pga. presserende interne behov, utviklet nye former for transport som blir adoptert av andre land. Pga. økt velstand er kinesere den nye turisten over hele verden. De store Miljøbuss for de fattige - miljøsportsbil for de rike linjene Norge har fått en stor gruppe fattige, hvorav svært mange er arbeidsløse. Disse lever i stor grad i egne ghettoer har lite samvirkning med resten av samfunnet er mer eller mindre selvforsynt. Dette har medført redusert transportbehov for en betydelig del av befolkningen.. I den grad denne gruppen beveger seg utenfor ghettoene bruker de spesielle miljøvennlige fattigbusser basert på hydren som drivstoff. Etter en kraftig satsing på FoU innen hydrenteknoli har man i Norge kommet frem med et nytt drivsystem for effektiv utnyttelse av hydren som drivstoff dermed 0- utslipp. På motsatt pol har vi fått en stor gruppe velstående mennesker som alltid krever nye heftigere (større, raskere) fremkomstmidler. Dette skapte en stor samfunnskonflikt, som nå imidlertid er mer eller mindre løst ved at det De store linjene De store linjene er utviklet et stort spekter av lette miljøvennlige sportsbiler basert på den samme teknolien. Storebror ser deg På grunn av terror økt kriminalitet er det stort behov for kontroll overvåking av enkeltmennesker. Utvikling innen IKT gjør dette mulig (iris-gjenkjenning, bank-kort-registrering, satellittovervåking). Datatilsynet har forsøkt å holde igjen, men politiet får dispensasjon av hensyn til folks sikkerhet (for å avsløre terrorister kriminelle). Det at detaljinfo om hver enkelt blir innhentet systematisert gjør at så ligningskontor, Statistisk Sentralbyrå helsedepartementet ser muligheten av å utnytte denne informasjon. I 2019 ble det hele sluppet løs slik at så forsikringsselskap andre får tilgang. Samtidig blir det mindre attraktivt å reise kollektivt pga frykt for selvmords-bombere ran, så bare de fattige tar T-bane buss t. Andre kjører privatbiler. Alle biler har Q-free blir overvåket mht fart automatisk bøtelagt ved for hurtig kjøring. I ny ne skjer store terrorattakk ala som opprettholder terrorfrykten i befolkningen gjør at de godtar overvåkningen. Edens hage Internasjonale avtaler med frihandel oppfylling av krav til miljø helse sikrer jevnere økonomisk velferdsutvikling globalt, dermed så større politisk stabilitet lavere risikobilde. Mer miljøvennlig transport som er mer energieffektiv, mindre arealkrevende, mindre problemer med støy, støv helsefarlige avgasser. Høy energieffektivitet i sluttbrukerledd bolig, arbeidsplass, transport. Vi har realisert 4 ganger mer energieffektive former for å bo, arbeide forflytte oss. Vi utvider Edens hage ved å sikre rettferdig bærekraftig økonomisk utvikling velferd i nye områder gjennom kjøp av varer. Ta med deler av verdiskaping til andre fattigere land, bidra til en rettferdig bærekraftig økonomisk utvikling i disse regioner. Vi drar heller en lang tur til sydligere strøk enn 3 korte. Vi tar vel i mot nye befolkningsgrupper i Norge (som får del i våre velferdsordninger). 4

5 Vi er overmettet av store opplevelser setter større pris på å være leve enn å eie gjøre. De store Det virtuelle arbeidsrom linjene Arbeidsstaden er ikkje lenger ein fast fysisk plass. Det er utvikla fleksible kontorsystem vha. nye material teknolier. Ein bærer med seg all nødvendig informasjon på eller i kroppen /eller i transportmiddelet. Tidlegare hands-on operasjonar (eks. lab., service, vedlikehald, produksjon) kan utførast i det virtuelle rom. Dette har gjeve bedre utnyttelse av tida, har redusert problemet med tidsklemma. Enkelte har eit statisk liv, der dei oppheld seg på samme stad, mens andre lever eit nomadeliv der dei utnytter mulighetene for i sitt arbeid privatliv. Totalt Teknoliutviklingen Teknoliutviklingen Teknoliutviklingen sett gjev dette tilnærma status quo i behovet for transport i 2020 relativt til Ultralette kjøretøy Råvareprisene har skutt i været, spesielt på stål som Kina har kjøpt opp. Stål kan ikke lenger benyttes i kjøretøyproduksjon pga. prisen! Dette har gitt et voldsomt press på utviklingen av nye materialer deres bruk i biler, busser t. Nanomaterialer er tatt i bruk i resirkulerbare plaster (termoplaster). Materialenes respons er avhengig av deformasjonshastighet kan lett absorbere all energi ved kollisjoner m.m. Airbags etc. pakker inn passasjerene ved ulykker. Eksempelvis er Glare -materialer tatt i bruk (laminater av Al plast). Stor etterspørsel etter smart design som gir inntrykk av eksklusivitet. Nye overflate belegg gir lettere vedlikehold ny-bil finishen holder lenger bruksegenskapene er bedre (duggfrie vinduer). Virtuell varetransport/elektronisk transport Ny elektronisk beskrivelse av, varer opplevelser fører til elektroniske distribusjon av produktene. Dette er allerede gjennomført innen bøker, magasiner, filmer etc. som leveres direkte til konsumentene. VR-fritid med virtuelle reiser i studios med effekter som lyd, vind, temperatur etc. En kan da delta i en reise til et annet land, eks safari i Afrika med vind i håret, fukt fra fossen etc. Videre kan en delta i VR deltagelse i historiske hendelser, bygge pyramider i Egypt, i en skyttergrav undr første verdenskrig etc. Ved hjelp av sensorteknoli kan alle smaker, lukter etc. beskrives slik at for eksempel mat kan produseres fra de minste byggeklossene ved hjelp av 4D Rapid prototyping. Produkter produseres lokalt ved hjelp av 3D Rapid Prototyping slik at produkteiere eier den elektroniske beskrivelsen av et produkt distribuerer dette elektronisk til konsumenten som får produktene produsert lokalt. Kunnskap opplæring distribueres kjøpes fra databaser i kunnskapssentra distribueres ved hjelp av elektroniske kanaler til forbrukeren (mottakeren). Dette kan da gjøres ved bruk av e-læring, videoundervisning, interaktive opplæringssystemer osv. Designe systemer mekanismer for å fange best-pratice innen forskjellige kunnskapsområder distribuere dette. Differensiert transporthastighet På grunn av behov for reduksjon i energiforbruk miljøforurensning vil transport over lange avstander være differensiert, spesielt ved varetransport. Bruk av luftskip vil bli aktuelt. Dette vil kreve teknoliutvikling innen flere områder; a) design av luftskip for transport, b) infrastruktur internasjonalt c) løsninger med ubemannet drift. Innen persontransport ekspressgods vil svevet være etablert gjennom hele Europa. Lokal transport vil ha økt bruk av fornybar energi som drivstoff, dvs. hybridbil, -båt, -sykkel etc. I tillegg vil by tettsteder ha økt bruk av selvgående 5

6 trapper/fortau etc. Teknoli- Krisen utviklingen En teknolibasert krise, opptrer i form av smitte eller epidemi. Dette fører til delvis isolasjon av Norge/Sverige, men vi er oppegående handlekraftige har fortsatt elektronisk kommunikasjon med andre land. Folket krever oppretthold av levestandard. De første tiltakene består i effektivisering av bestående transport samt aktivering av naturlige transportveier, for eksempel vannveier. Man skjønner tidlig at man må utvikle alt ved hjelp av lokale råvarer/ressurser. Krav om ny teknoliutvikling plast øker som leverandør til transportindustrien. Det blir et sentralt materiale i tillegg til nye materialer. Økt produksjon av mat, klær, forbruksvarer fører til økt transportbehov innenlands. Tvunget til Teknoliutviklingen Industribedrifter Industri- Bedrifter mindre, som fører til opplevelser/reiser foregår virtuelt. Produkter blir mindre materialisert, mye elektronisk. Nye energikilder i transport Endelig har USA innsett at de må følge med i timen! undertegnet videre Kyoto protokollen. EU har strengere CAFE Euro 10 standard. Dette har medført at 50 % av bilene går på brensel uten CO2 utslipp. I 2030 skal alle biler være CO2 fri. Dette har medført generell overgang til alternative drivstoffer for land, -sjø -lufttrafikk. Teknoli for brenselceller er utviklet (H2) for alle transportmidler. Det er ca. 30 % hybridbiler (diesel-elbatteri) fremdeles 20 % diesel-bensin biler i Norge. Norge har tatt en ledende rolle forbudt import av diesel bensin biler fra Naturgass biomasse er grunnlag for miljømessig produksjon av hydren. Naturgass har blitt en knapp ressurs derfor satser Norge så innenfor utvikling av et system for produksjon av H2 basert på energi fra vind, sol, vann geotermiske kilder. Large car conglomerates go AIRBORNE! Vi har fire store bilkonsern som eier hele verdikjeden fra ferdig råstoff til ferdig produkt. Energiselskap er tungt inne på eiersida av disse bilkonsernene med risikokapital. 10 % av årlig omsetning brukes til FoU for at selskapene skal opprettholde sin ledende posisjon innenfor transport på land, 2 % blir brukt på luftgående fartøy. De har forskning utvikling av kjernekompetansen sin i store virtuelle forskningssenter som inkluderer støtte til styring av enkeltuniversitet. Nasjonale grenser er utvasket, produksjon foregår over hele verden. Den enkelte nasjon har ingen innflytelse på de multinasjonale selskapene. Anvendt nanoteknoli har hatt sitt gjennombrudd på material- energisida vha. nytt karakteriserings- produksjonsutstyr ny forståelse av bioliske prosesser. Dette har startet en utvikling fra landgående personfartøy til EFO (En manns Flyvende Objekt). Innovasjon dominerer Norge har flyttet mange av de tradisjonelle industribedriftene ut av landet eller de har blitt nedlagt som følge av konkurranse fra lavkostland (Øst-Europa, Asia). Nye bedrifter er preget av høy innovasjonsgrad er spesialiserte verdensledende innenfor nisjeområder områder der norsk industri har spesielle forutsetninger. Bedriftene er preget av høy grad av automatisering, effektiv produksjonsstyring listikk. Vi har en sjømatindustri med høy grad av foredling/emballering av ferske i Norge med basis i nye emballasjeløsninger, der transporten omfatter større 6

7 grad av ferdig. (Avfall fra sjømat har gitt grunnlag for en stor spesialisert industri). Vi har en kompetent innovativ leverandørindustri i forhold til maritim sektor energiproduksjon distribusjon, (olje, gass, vannkraft, vind, bølge), som dels produserer løsninger i Norge, men hvor hoveddelen produseres nær markedet med basis i design utvikling i Norge. Industribedrifter Innovasjon, forsknings undervisningsmiljøer Innovasjon, forsknings undervisningsmiljøer Monopolisering Det har utviklet seg store foretak innen transportsektoren slik at utviklingen har stanset opp. Mindre foretak tør ikke slå seg inn på de stores områder da de risikerer å bli oppkjøpt eller nedlagt fordi de store ikke vil ha konkurranse. Dette er det samme som skjedde på slutten av 1900-tallet med Microsoft IBM. Dette har ført til at markedet ikke har flere å velge imellom. Innen bil- flyindustrien har man fått slike monopolsituasjoner som gjør at nye, moderne, miljøvennlige fremkomstmidler ikke kommer på markedet. Alternative energikilder Hydro Statoil er slått sammen til nytt selskap, Stathydro. Stathydro har tatt initiativ til å bygge en Energipolis med mål å utvikle bærekraftig energikilder for fremtiden. De har trukket med seg viktige aktører ledende forskere sammen utformer disse det største utviklingssenter for energikilder i verden. Energipolis har et budsjett på ca. 50 milliard årlig. Innbyggerne tilbys flottere boforhold, høy lønn alle mulige tilbud for familien. Investorene står i kø for å plassere pengene i prosjekter som allerede i 2020 har ført til stor verdiskapning økonomiske bærekraftig produksjon over 20 % av investerte verdier. Ett av satsingsområder for Energipolis bruker for eksempel, forskerne fra NMVE, Skforsk Vindteknikk til å kartlegge produksjon av biomasse, vann vind til hydren. Dette brukes av StatHydro til å lage en ny type brenselcelle som brukes i en ny prototyp av båter finansierte av Fred Olsen. Båtprototypen utvikles av forskerne ved SINTEF NTNU selges i hele verden fra det norske distribusjonsnettverk. Norge som ledende FOU- innovasjons nasjon TUSENas: Funksjonelle materialer. I 2005 etablerte Hydro, Statoil den norske stat en JV med mål å utvikle materialer for energilagring, transport bruk av bærekraftig energi. Selskapet TUSENas har brukt 3 mrd hvert år frem til 2020 for å utvikle funksjonelle materialer innen transport forflyttningsteknoli. I prosessen er aktuelle spissteknoliske miljøer bedrifter engasjert. Miljøet er tverrfaglig er et fargerikt felleskap bestående av forskere, gamle omvendte hippier, oppegående NGO er idealister, kunstnere, forfattere, dagens nerder, samt ekstremt seriøse økonomer, nøye presise industriarbeidere. Dette miljøet er ekstremt kreativt. Investorene står i kø for å plassere pengene i prosjekter som allerede i 2020 har ført til stor verdiskapning økonomiske bærekraftig utvikling. Eksempelvis SINTEF Borealis innen plastmaterialer sammen med Sensonor innen sensorer for integrerte løsninger av plastmaterialer sensorikk. Prosessen har resultert i 1000 nye bedrifter med nye arbeidsplasser i nye eksisterende bedrifter. Det er i utstrakt grad spinn off mot helse, bioteknoli FOU-metodikk. I år 2020 er konsepter funksjonelle prototyper for 0-utslipp, individuell transport realisert. Dette som et resultat av ny kunnskap nye materialer. Økonomisk er det generert resultater med forventet verdi 10x investert kapital. Innovasjon, IKT-situasjonen: Staten har satset store midler til forskningsmiljøene 7

8 forsknings- Målene med satsingen har vært: Null ulykke, miljø & effektivitet innen alle genrer for transport. Kriteriene for arbeidet for å oppnå innovative løsninger har vært samarbeid mellom forskjellige aktører. Aktørene kan være: Forskere, undervisn- potensielle gründere, investorer, eksisterende kompetanse, produktutviklere, marked m.m. Konstellasjonen (firmaet) har ings- fortløpende samarbeid med ledelsen for satsningsområdet. Spesialiseringen er i form av sammensetningen av fagfolk. miljøer Konsekvensen av målrettet virkningsfullt innovasjonsarbeid er: Økt produksjon, eksport av kunnskap (snarere enn råvarer). Innovasjon, forsknings undervisningsmiljøer Konkurrenter nye markedsaktører Konkurrenter nye markedsaktører Konstruksjonsmaterialer for transport. Aktørene stat kommune Store FoU & innovasjonssentre knyttet til universitet høyskolemiljøene til produksjonssteder er etablert innen avtalte fagområder. Disse miljøene vil være tilgjengelig for norske internasjonale selskaper til en samfunnsmessig miljøvennlig riktig pris. Disse miljøene vil så være mobile for utveksling utlån i perioder til bedrifter andre interessenter. Aktørene bedrifter store selskaper: Får mulighet til FoU-gevinster ved å bruke sentrene ovenfor. I tillegg vil de som selv bidrar med kunnskap til sentrene få gevinst ved dette. Individuelle aktører: For den enkelte forsker/ansatt/gründer vil sentrene oppleves som tiltrekkende med høy faglig status godt utbygd infrastruktur. Viktige materialgrupper er lettmetaller plast sammen med stål betong. Nye materialer ut fra nanoteknoli vil være vekstområde i miljøene. Resirkulerbarhet vil være en selvfølge. Norge: Slått knockout i kompetansekampen Land som Kina, India andre asiatiske land har bygget opp meget høy altomfattende kompetanse knyttet til materialer egenskaper for de fleste transportrelaterte anvendelser. Deres forskere ingeniører koster fortsatt vesentlig mindre enn tilsv. i Norge samtidig som de på mange områder har mer fundamental spisskompetanse. Særlig gjelder dette innen nye materialer energikilder knyttet til bil. Samtidig er det stor fortsatt økende industriell aktivitet i disse landene man foretrekker å bruke egne FoU-miljøer. Totalt sett har dette ført til at Norge har falt igjennom i kompetansekampen norske kompetansemiljøer som tidligere var langt fremme er nå lite etterspurt både i Norge internasjonalt. Dette har medført store problemer kraftig nedbemanning ved de norske FoUinstituttene. Vi vant kompetansekappløpet! Etter store økonomiske tap på aksjer i oljefondet i perioden , begynnende massearbeidsledighet pga. utkonkurrering på kostnad på arbeid fra Øst-Europa Østen, startet norske myndigheter i 2010 å bevilge mer enn 5 % av BNP hvert år til FoU. Et av hovedfokusene ble forskning på anvendt nanoteknoli avansert materialer. Dette tiltrakk seg nobelprisvinnere fra flere land de beste unge talentene i Norge til dette feltet gav en ny grensesprengende multifaglig arbeids- teamkultur. Janteloven døde på stedet. Fra 2013 gav dette et gjennombrudd i form av nye energibærere som gav Åge Kvikk nobelprisen i fysikk i Flere fundamentale teknoliske gjennombrudd førte til at det ble dannet ny industri med nye arbeidsplasser hvert år fra Spesielt gjaldt dette produksjon av avanserte lette, sterke intelligente materialer, 8

9 til transportindustrien, nye energibærere samt EFO er (EnmannsFlygende Objekter) som bedriften Airborne Norge AS tok patent på i Som et resultat av krafttaket fra 2010 til 2020, er Norge atter på verdenstoppen i levestandard. Konkurrenter nye markedsaktører Konkurrenter nye markedsaktører Patentenes dominans Bruk av patenter, merkevarenavn myndighetskrav har favorisert de industrialiserte land de store bedriftene. Dette har bremset utviklingen av mindre hi-tech firmaer. Utviklingen skjer bare i store foretak. Det oppstår flere rettslige tvister. Juristene har fått en ny vår, slik som det var i USA i De store transportindustriene har vokst seg sterke på de mindres bekostning. sektoren styres av få, store aktører. Norge er for dyrt Lønnsutviklingen skattepolitikken i Norge har ført til at norsk transport- underleverandør (material)-industri ikke er konkurransedyktige på pris har tapt i kampen om markedet. Siden vi nølte lenge med å melde oss inn i EU ble vi utestengt fra store markeder der ble utkonkurrert av billige østeuropeiske firma. Til tross for god kompetanse i Norge var ingen villig til å betale for denne kompetansen, norske gründere foretrakk å ta med seg virksomheten sin til Sverige. Dette førte til stor arbeidsløshet krise i norsk økonomi. Man er nå på vei opp av bølgedalen gjennom reduserte lønninger effektive skattetiltak, samt økt automatisering som gir mindre arbeidsintensive. Imidlertid har Norge havnet i bakleksa må jobbe hardt for å gjenoppta markedsandeler velferd velferd velferd Marked Marked Marked DNA-kastene DNA profilering er blitt et universalverktøy koster svært lite. Mennesker sorteres i DNA-klasser, ulike typer risiki identifiseres på grunnlag av dette. Man har fått et slags kastesamfunn, fordi naturgitte egenskaper vektlegges i forhold til barns oppvekst; både fritidsaktiviteter utdanning. Ernæring medisinsk behandling tilpasses, både frivillig ufrivillig, individenes profil. Helsetjenester er industrialiserte globale, man har IKEA-kirurgi, billig behandling til alle, Internett brukes i stor utstrekning for at mennesker selv kan stille diagnoser finne fram til adekvat Økomarkedet Gjenbruksøkonomien har overtatt etter bruk kast samfunnet, resirkulering er gjennomført på nesten alle områder. Dette hadde overhodet ikke vært mulig uten bruk av helt nye avanserte materialer. Avfall er ikke lenger avfall, men ressurser i verdiskapningen. Dette gjelder både i primærnæringer i industri. Ny teknoli gjør at enkelthusholdninger kan produsere sine egne næringsstoffer omdanne avfall til gjenbrukbare materialer. Sikkerhetssamfunnet Velstandsutviklingen har fortsatt har blitt global. Kulturen er gradvis blitt orientert om å gjøre livet for mennesker så sikkert som mulig. Man har utviklet en rekke adrenalinsporter som bare tilsynelatende er risikofylte, her har avanserte intelligente materialer overraskende nok spilt en fullstendig avgjørende rolle. Sikkerheten er fokusert i nesten alle sammenhenger, mat er fullstendig sporbar, er garantert holdbar i lang tid, takket være egenskaper i 9

10 velferd velferd velferd velferd velferd velferd emballasje i produksjon som man har fått fram gjennom bruk av helt nye materialer. Marked Dagen derpå Det er skjedd et verdensomspennende økonomisk tilbakeslag etter at det er skjedd en dramatisk forverring av miljøsituasjonen (f. eks. sterk solstorm i 2015 årsak). I mange land er økonomien sterkt skadelidende. Svært store ressurser er satt inn på å gjøre forholdene levelige, man må etablere annen type produksjon finne fram til både nye produksjonsprosesser. I denne sammenheng spiller nye materialer en helt avgjørende rolle. For å øke oksygeninnholdet i atmosfæren har man klart å lage organiske nanosupper som styres automatisk henter energi gjennom utnyttelse av jordvarme. Marked Fleksibilitetssamfunnet Den økonomiske veksten har fortsatt. Man har lave kostnader i produksjon, fordi man produserer store volumer av som har fleksible egenskaper: Intelligente/fleksible forbruker (mat, klær) som tilpasser seg brukerens skiftende ønsker. Dette betyr at man faktisk har en slags skreddersøm av masseproduserte standardvarer. Menneskene har på seg små nanokraftverk som omdanner varme, svette avgasser til energi. Denne energien brukes til å drive alle slags personlige duppeditter. Dette kan dreie seg om underholdningsenheter, kommunikasjonsutstyr helserelaterte ting som overvåker kroppens tilstander styrer medisinsk terapeutisk utstyr, som for eksempel systemer for leveranse av medikamenter. Markedet for slike fleksible, små individtilpassede bærbare er blitt meget stort. De store Fattig - rik linjene Ari fra Namibia nyter godt av det nye vannrensesystemet som er utviklet av Smart Water.inc. WHO har lenge satt fokus på bedre vannkvaliteten i fattige land. NFR EU har satset store midler på dette internasjonale forskningsmiljøer innen materialer, kjemi bioli, medisin har kommet frem til en ny revolusjonerende måte å rense vann på en billig måte. NORAD har støttet prosjektet i Namibia som har resultert i flere arbeidsplasser for de lokale innbyggerne. De store Linjene De store linjene De store Linjene Sykdommer epidemier er merkbart redusert som en konsekvens av dette. Vann terror Nye oppfinnelser der nanoteknoli er tatt i bruk for å forbedre elektrosmose, har gjort det mulig å rense drikkevann for mulige bioliske våpen. Terrortrusselen som i flere år har hengt over oss med forurensing av drikkevann er nå redusert Global behandling av pasienter Behandling av pasienter blir enklere mer kostnadseffektivt. Fjernoperasjon av pasienter har utviklet seg kraftig de siste årene. Samarbeid Ultralyd, IKT bruk av avanserte materialer i kikkehullskirurgi har gjort det mulig å fjernoperere pasienter. Pasienten slipper å reise den beste fagekspertisen kan innehentes fra hvor som helst i verden. Den nye simulatoren for fjernoperasjon kan så brukes til undervisning, slik at studentene kan følge med på operasjonen via 3D bilder. Energi Sør Øst Asia er nærmer seg vestlig levestandard i enkelte land. Milliarder av mennesker stiller høyere krav til velstand. 10

11 velferd velferd velferd Det er akutt mangel på energi i Kina. Utbyggingen av verdens største dam anlegget i Yangtzee elva er ferdigstilt, men fremdeles er energibehovet akutt. Utviklingen i nanoteknoli har gjort det mulig både å utvinne energi på en mer effektiv ny måte. Forskere fra hele verden reiser til Kina for å bygge ut denne nye teknolien. De store Mutantviruset Linjene I 2007 oppstår spontan mutasjon av et lite kjent kattevirus som medfører at det smitter mennesker. Sykdommen sprer seg epidemisk. Viruset sprer raskt seg fra Hellas gjennom utstrakt internasjonal turisme blir en global epidemi, Høy feber, organoppløsning, død. Etter 2 millioner dødsfall i Europa alene, oppdages det at 2 norske nisjeteknolier utviklet til andre formål kan 1) bidra til hurtig sikker diagnose, 2) makter å absorbere inaktivere viruset. Gjennom norske strakstiltak videreutvikles effektive diagnose behandlingssystem basert på disse teknoliene, i mens løses behovet for internering av infiserte pasienter gjennom ombygging av utrangerte norske offshoreinstallasjoner. Epidemien i fører til et mindre norsk forskningsprram innen diagnostikk får internasjonal anerkjennelse deltagelse, styres fom fra Tromsø. Dette gir større viten forståelse av årsaker til genmutasjon hos virus. I perioden 2012 til 2020 fører dette til en stadig bedre kontroll av virusangrep, noe som minsker effekten av bioterrorisme. Samtidig økes den norske anerkjennelse i internasjonale miljøer, noe som igjen får øynene opp på norske politikere slik at reell satsing på FoU blir en politisk kampsak. For en gang skyld er partiene enige om sak, men kjemper De store linjene Teknoliutviklingen nå om å bruke størst mulig andel av den norske oljeformuen på denne norske toppsatsingen. Det nest beste er godt nok Målsøkende kreftmidler begynte å komme på det internasjonale marked ved årtusenskiftet. Selv om mye av forskningen var fundert på ønsket om å sette mennesker på Mars dermed støttet aktivt fra amerikanske NASA/NCI, var så norske miljøer langt framme på den tiden. Norske myndigheter bestemte d at et lite land umulig kunne være med på denne pengebruken. Dette førte til at veldig potent medisin ble utviklet internasjonalt, men da til priser som var uspiselige for det norske legemiddelverket. Resultatet har blitt at den norske befolkning med unntak av de som på egen hånd søker seg til internasjonale behandlingsmiljøer, ikke har kunnet dra nytte av disse nanomedisinske framskrittene. En sekundæreffekt ble at eksisterende norske kreftmiljøer forvitret, i med at den forskning som foregikk her, ikke nådde konkurransedyktige internasjonale nivå. Det har så ført til at Norge er i utakt med resten av den vestlige verden når det gjelder en generell nedgang i behandlede krefttilfeller. Norske pasienter overlever kortere, har større dødelighet, lider så mer enn tilsvarende pasienter i andre land. Land som ikke har nøyd seg med det nest beste. Teknoli pessimisten I 2012 ble det oppdaget en ny uforståelig sykdom (NDS nano-deficiency-syndrome). Etter flere år med forskning ble det påvist at sykdommen ble utløst av hverdags som ble innført i Norge mellom Både hudkrem med nanopartikler vaskemaskin med nanosølv ble identifisert som mulige årsaker til NDS. For å samle personer som ble berørt av NDS ble Nanotek-skadede-interesseforening grunnlagt (NSI) i I 2020 krever NSI andre forbrukerorganisasjoner salg/produksjonsstopp i Norge full moratorium på videreutvikling før alle mulige helsefarer har blitt kartlagt. Det fører til handelskrig mellom Norge EU/ USA på grunn av salgsforbud. EU USA krever fri 11

12 velferd velferd velferd markedsadgang svarer med straffetoll på norske varer. Norsk industriproduksjon gå ned medfører økning i arbeidsledighet i flere år framover. Teknoli- Utviklingen Teknoliutviklingen Teknoli- Utviklingen Norge i Nano-bio teten Betydelig satsning på FoU innen nanotech, biotech IT over hele verden har medført flere teknoliske gjennombrudd. Norge har spilt en betydelig rolle i utvikling av nye innen medisin helse. Det norske selskapet Lifechip AS har i samarbeid med NTNU et nasjonalt nanotech forskningsinstitutt i China utviklet en ny implanterbar (in vivo) nano lab-on-a-chip. Etter 3 år med kliniske utprøvninger på Rikshospitalet i Norge ble dette unike produktet lansert på verdensmarkedet i Chipen gir mulighet for kontinuerlig overvåkning av menneskers helsetilstand. Ved hjelp av en avansert innebygget biokjemisk analyseenhet, kan tidlig tegn på sykdom som f.eks. kreft, hjertesvikt, infarkt, diabetes, etc. detekteres meldes til relevant helsepersonell via en integrert sender/mottager enhet. Chipsen har så innebygget et batteri av høypotente legemidler som kan fjern aktiveres i riktige kombinasjoner doser leveres til de syke cellene eller aktivere en spesifikk immun respons. Denne nye teknolien har revolusjonere helsevesenet. De fleste behandlinger kan skje i hjemmet eller poliklinisk. Dette har medført overkapasitet innen sykehus sektoren. De fleste store sykehus er omgjort til eldreboliger hoteller. Mesteparten av det nye sykehuset i Trondheim som sto ferdig i 2015, ble i 2016 kjøpt opp av LifeChip AS som driver det meste av sin utvikling herfra. EU satsningen NFR satsningen på Materialer, sensorteknoli IKT bærer frukter SmartWear AS som ble etablert i Trondheim 2005 har gjort et nytt gjennombrudd med bruk av intelligente materialer biomedisinske sensorer for pasientovervåking. Integrering av de nye myke sensorene som er innvevd i HelseTrøyen, kan nå effektivt overvåke helsestatusen til Olga 99 år på Sunnmøre. I Boston sitter overlegen eksperten på hjertekarsykdommer overvåker Olga. Hun føler seg trygg, for hun vet at AMK sentralen vil komme med en gang hvis aksellerometeret registrerer at hun faller eller hjertefrekvensen viser at hun har problemer. IKT teknolien gjør det så mulig å kontinuerlig overføre data til familien til Olga som bor i Oslo. HelseTrøyen måler respirasjon, EKG, blodtykk, hjertefrekvens, posisjon, bevegelser.. Datatilsynet har omsider innsett nytten av dette, godkjenner helsetrøyen. Trøyens smarte faseendringsmateriale tilfører varme til Olga hvis det blir kaldt om vinteren, om sommeren er den kjølig sval, dessuten slipper hun å vaske den sparer miljøet for den byrden. I tillegg er det en fordel med trøyen at hun slipper å bruke mobiltelefonen, men kan bare prate til den når hun vil ha kontakt med tante Berta som bor i Australia. Offentlige helseinstitusjoner er nå organisert på en helt ny måte enn tidligere. Det nye HelseTrøyen gjør det mer kostnadseffektivt å drive eldreomsorg. Forskningsfronten Et dedikert senter for konvergerende teknolier NCCT ble etablert i 2012 i Universitetet i Oslo s forskningsbygg i Gaustadbekkdalen, som et tverrfaglig tyngdepunkt med basis i spisskompetanse innen bioteknoli, medisinsk 12

13 velferd velferd teknoli, material- nanoteknoli IKT. Senterets viktigste internasjonale samarbeidspartner er det japanske JCCT med røtter i japansk IKT-industri. Samarbeidet er høyt prioritert på Regjeringsnivå, spesielt ettersom deltakelse på den europeiske forskningsarena har blitt nedprioritert pga EUs skjevfordeling av midler til koordinerte kompetanseclustere i sentrale deler av Europa. Samarbeidet adresserer felles problemer, bl.a. knyttet til aldrende befolkning, spesielt knyttet til nevrale reservedeler for mennesket. På et bredere plan involverer samarbeidet fundamental målrettet forskning mot utvikling av fremtidens dataløsninger som kvantecomputere. Teknoli- Utviklingen Teknoli- Utviklingen I sumpa Etter en kortvarig dobling av norsk FoU innsats gjennom midler skutt inn det tradisjonelle virkemiddelapparatet, har politisk opinion på basis av manglende utbytte i form av nytt næringsliv, snudd i synet på hvorvidt midler til forskning kan gi økt norsk verdiskaping. Dette med begrunnelse av at mer enn 99 % av kunnskapsutviklingen skjer internasjonalt. Som en videre konsekvens har Norge meldt seg ut av EUs vitenskapelige prrammer. Det er heller ikke lenger behov for Forksningsrådets tradisjonelle oppgaver. I stedet gis norsk næringsliv incentiver til å kjøpe internasjonal utviklet teknoli integrere dette i egen produktutvikling. For å sikre tilstrekkelig kvalifisert personell til dette næringslivet, er det innført overordnet koordinering av utdanningsprrammene ved norske universiteter høyskoler. Som en følge av omleggingen, har publikasjonsfrekvensen fra norske miljøer i internasjonale tidsskrift i 2020 falt til 1/5 av nivået i Disse endringene forblir ukommenterte av media fatter liten interesse hos befolkningen som fremdeles nyter godt av store, årlige inntekter fra den norske petroleumsaktiviteten. Lillebror ser deg En indre stemme vekker Pettersen som vanlig. Han er litt sliten etter gårsdagens firmafest, men stabler seg på beina kommer seg opp sengen. Brikken har allerede begynt å registrere minustid. Så nå må han på jobb. Bildøren åpner seg automatisk når Pettersen nærmer seg. Nanobrikken som Pettersen fikk implantert i forfjor som alle nyfødte barn får ved fødselen, har identifisert at, jo da, dette er den rette eieren av bilen. Han setter seg inn, men kjerra vil ikke starte. Biosensoren på brikken har gjort en rask analyse funnet rester av designerdrinkene i blodet hans. Da er det bare å vente... På mange måter er det praktisk med en slik brikke. Denne inneholder alle personalia, bankkort, pass adgangskontroll. Også kjekt å vite hvor ungene ( kona) er til en hver tid. Eldstemann hadde forsøkt å hacke seg inn, for å se en film som Pettersen hadde fjernet fra brikken hans i går. Straffen for dette visste han godt, ingen tilgang til VR-stolen på tre dager. Etter flere års voldsom økning av kriminalitet, stoffmisbruk, svindel terror hadde Norske Myndigheter kommet til overvåkning av alle individer var på krevet. Norge, med sin sosialdemokratiske tradisjon, hadde valgt å bli et foregangsland på området. Det er gjennomført en fokusert FoU-satsning på området giganten StatChip utvikler leverer slike brikker så til utlandet. Dette hadde redusert den tradisjonelle kriminaliteten momentant, men chiptyveri chip hacking var et økende problem. Det hadde så oppstått noen kjedelige episoder der myndighetene hadde utelukket opposisjonelle fra tilgang til helsetjenester, kultur- underholdningsarrangementer, men det er for småting å 13

14 velferd velferd velferd velferd velferd velferd regne i forhold til de store fordelene med denne teknolien. Aldring Teknoliboom Velferd Eldrebølgen fører til boom i teknoliløsninger for å holde de eldre utenfor institusjon minimalisere pleiebehov. Formål: Øke livskvalitet, redusere kostnader. Fjernovervåkning for å støtte hjemmepleie. Sensorer autonome systemer for overvåkning behandling. Alarmer for overvåkning. Roboter til husarbeid påkledning matlaging.intelligente informasjonssystemer for TV, Internett, Aldring Velferd Aldring Velferd Aldring Velferd Aldring Velferd Livskvalitet Underholdning etc. Kommunikasjon. Det virtuelle eldresenter, chattegrupper. Senioruniversitet Fossil lammelse Aldringen av befolkningen fører til idetørke. De yrkesaktive har ikke kapasitet til å drive utvikling. Færre forskere. Økonomisk stagnasjon. Kontraktfestet levetid Siden man nærmest kan ha ubegrenset levetid må man avtale en avslutning for å få pensjon. Evt. eldre kan leie ut huset i en kontraktsfestet periode mot pleie. Eldrebørsen (ala Time-share) Outsourcing av sykehjem til land i den tredje verden fordi vi har knapphet på personell bygninger i Norge. Gerafisk målområde: Deler av Afrika; Stillehavsøyene, Sør-Amerika. Material- nanoteknolien har gitt de eldre bedre helse, lengre liv nye muligheter! Økonomisk effektivt, bidra til kunnskapsoverføring fra norske eldre til land i den tredje verden. Økonomisk fordelaktig for Norge å ha denne løsningen. Vitual reality -kommunikasjon ivaretar kontakt med familie venner i Norge. Satsing på ny teknoli for overvåking oppfølging fra helsevesenet i Norge ivaretar kontakten med hjemlandet. Bio-nanoteknolien er basis for nye reservedeler til de gamle. Tilbud avhengig av hvor pleietrengende du er eller hvor mye penger du selv vil bruke på dette. Gammel, men nyttig Aktive eldre, de nye studenter. Friske eldre tar del i pleie av syke eldre. Teknoli gir beslutningsstøtte. Samfunnstjeneste: Eldre utfører omsorgstjenester. Teknolien må være enkel lettfattelig. Teknolien må være responderende gi utvidet mestring. Målsøkende gåstoler barn med chip, som gjør det lettere for de eldre å ha omsorg for barn. Bestemor søker familie: Yrkesaktive familier kan leie en hjemmeværende bestemor eller bestefar. Full funksjon reservedelsmennesket evig ung Nye biokompatible materialer mikrosystemer har internasjonalt revolusjonert behandlingstilbudet for pasienter med behov for organ-, vev- eller benreparasjon. I Norge har helsemyndighetene funnet det påkrevd å etablere kompetente miljøer ved to prioriterte universitetssykehus for å dekke behov fra den norske befolkningen. Hvert av miljøene er internasjonalt ledende innen et nisjeområde, på øvrige felt samvirker en kompetent stab med internasjonal ekspertise. 14

15 velferd velferd velferd Tilknyttet spesialnisjene er det vokst frem integrerte, tverrfaglige forskningsmiljøer som i sin tur vekselvirker ned det norske selskapet NewStart, etablert ved spleiselag mellom statlig privat kapital i forbindelse med nasjonal forskningsplan for helse velferd som ble lagt frem i Det er lagt opp til utveksling av pasienter på tvers av landegrenser for å utnytte spesialkompetanse i ulike land, med siktemål om å ha et balansert kostnadsbilde. På grunn av stillesittende arbeid, liten interesse for sport friluftsliv, mindre fokus på godt kosthold, liberalisering av lovgiving på nytelse medisinmarkedet, har sskader på kropp organer akselerert betydelig. Omfanget kostnadsaspektet medfører at det offentlige bare dekker 50 % av kostnadene, som synes å medføre fremvekst av et medisinsk klasseskille. Livskvalitet Alle i samfunnstjeneste Forholdstallet mellom antall yrkesaktive trygdede er nå 1.5 stadig nedadgående. Dette har medført et skrikende misforhold mellom statens inntekter utgifter. Det har vist seg umulig å redusere lønnsnivået slik at det har blitt politisk aksept for innføre radikale tiltakt for å sikre omsorg for eldrepleien. Regjeringen har derfor innført samfunnstjeneste for alle, men differensiert i forhold til arbeidssituasjon alder. Samtidig har Regjeringen etablert et stort, målrettet forskningsprram for å utvikle teknoli for hjelpemidler, automatisert pleie, helsevåking, medisinering, mm. Siktemålet er stegvis å kunne avvikle den obligatoriske samfunnstjenesten innen 2030, først for den inntektsbringende, yrkesaktive befolkningen. Livskvalitet Teknosamfunnet Avansert teknoli omgir nå alle i hverdagslivet. Blant annet følger alle nye boliger nye krav til miljø, energi HMSkontroll, herunder integrerte løsninger til varme, vann, strøm, luftkontroll, overvåking av kjøle/fryseskap, hjemmesystemer for helsekontroll, videobaserte kommunikasjonsløsninger. Dette har muliggjort fremvekst av ny norsk leverandørindustri som på visse områder baseres på funksjonelle materialer nanoteknolibaserte mikrosystemer utviklet i norske forskningsmiljøer. Den høye levestandarden har gjort Norge til ett av de mest teknofiserte land i verden. Forskningsmessig har Norge blitt et foregangsland innen menneske-maskin forholdet, tiltrekker seg derigjennom internasjonal industri som gjennom produksjonsanlegg for automatisering overvåking i Norge gis gode forutsetninger for å komme i inngrep med norsk samfunnsutvikling. Livskvalitet Tidlig diagnose Ny teknoli muliggjør på stadig flere felt mulighet for tidlig diagnose, i de fleste tilfeller screening av sykdommer man er disponert for. En stor etisk debatt er tilbakelagt der man konkluderte at alle har rett til å kjenne sin DNA derigjennom arvelige anlegg for ulike disponeringer. Dette har fått ringvirkninger når det gjelder helse/livsforsikringer, videre er flere utpressingsforsøk blitt foretatt overfor kjente personer. For helsevesenet har dette skapt både problemer ved økt pågang av pasienter med minimale sykdommer, men så nye muligheter for styrking av metodikk for tidlig diagnose av sykdommer som på senere stadier vil medføre store samfunnskostnader. Internasjonal industri har identifisert metodikk for tidlig diagnose som en fremtidig økonomisk gullgruve. Norge var tidlig inne med tung forskningsaktivitet i regi av GE-Amersham sammen med regionale universitet-, hospital- instituttmiljøer, dette inntil 15

16 velferd velferd velferd velferd GE i 2012 flyttet aktiviteten til USA nedla forskning produksjon i Norge. Livskvalitet Eldrebølgen spenning opplevelser VG overskrift 2020 "Alexandra (92) hopper fra Oslo Plaza: "Ekstremgruppa "vi over 90" søker spenning i hverdagen. Det er ikke lenger slik at eldre blir mer passive med alderen, tvert imot, de vil ha spenning innhold i hverdagen. Før måtte Alexandra (92) holde seg unna slike aktiviteter som basehopping på grunn av en økende beinskjørhet, men nå har biomaterialene hun har fått transplantert inn å forsterke skjelletet, gjort det mulig å være like aktiv som før. Ekstremgruppa "vi over 90" har ukentlige jgeturer reiser årlig til Nepal, New Zealand andre spennende steder for å delta på ekspedisjoner, klatre, padle med mer. Kulturopplevelser står så i fokus på disse turene. Gruppa krever nå at myndighetene satser mer på denne gruppen, synes at det har vært altfor stort fokus på de yngres livssituasjon de senere år (uttalelse Rolf Wesenlund). Livskvalitet Kosmetikk industri Behovet for å holde seg ung frisk lenger har vært der lenge. Gjennombruddet med bruk av nanoteknoli i kosmetikk kom Dette har resultert i en revolusjon av kosmetikkbransjen. Ved hjelp av den nye kremen Nanocyl med Cliniderm, er ikke lenger plastiske operasjoner nødvendig for å se yngre ut. Nanopartiklene trenger inn i huden, etterligner hudcellenes oppbygging forsinker aldringsprosessen. Celina M. kan glede seg over en enorm økt omsetning i år, storsatsningen på forskning på dette området som begynte i 2005 gir nå resultater. Livskvalitet Sportsutstyr Gore'har lenge vært ledende på området intelligent bekledning i sportssammenheng de siste 10 årene. Under sommer OL i Tokyo 2018 viste den Norske troppen eksempler på det siste innen intelligent bekledning. Rally kjøreren Mini Solberg syklistene er utstyrt med en skjorte bukse med usynlige fiber sensorer som registrerer, hjertefrekvens, bevegelse, svetteproduksjon, temperatur respirasjon hos utøveren samt temperatur fuktighet i omgivelsene. Hvis det registreres faregrenser for varmestress, dehydrering utmattelse aktiveres væsketilførsel via en liten slange festet til sykkelen / bilen. De intelligente tekstilfibrene består av faseendringsmateriale som endrer egenskaper hvis utøveren blir for varm vanndamptransporterende membraner som sikrer god fukttransport. Luen som syklistene har på har et reflekterende materiale som begrenser varmebelastningen fra solstråling. Skoene til syklisten har trykksensorer som registrerer pedalfrekvens, sykkelen har selvsagt GPS. Trenerteamet kan til enhver tid lokalisere se på den fysioliske statusen til utøveren sette inn eventuelle tiltak hvis utøveren nærmer seg grenseverdier for utmattelse, for forballspillertroppen brukes dette som en hjelp til å bytte ut spilleren hvis spilleren er utmattet. Myndighet USA i krise velger isolasjon proteksjonisme er Jeff Bush, som overtok som USAs president etter sin bror George W. Bush i 2008, har kjørt en beinhard politiske konfrontasjonslinje mot den muslimske verden med Kina. USA har så alvorlige konflikter med sine naboland aktører Mexico Canada. Dette har nå utviklet seg til omfattende væpnede konflikter, USA har stengt sine grenser all forskning styres av forsvarsinteresser hemmeligstemples. Denne isolasjons-politikken sprer seg til Europa Asia. Verdensøkonomien vakler, de enkelte land må selv ta ansvar for utvikling av tjenester innen 16

17 velferd velferd velferd helsevesenet. Selv om Norge har satset på nano- bio- teknoli de siste 10 årene, har vi vært helt avhengige av teknolisamarbeid handel med USA, Kina EU. USAs isolasjonspolitikk får dermed dramatiske negative følger for norsk helsevesen. Det blir akutt mangel på relevant utstyr, vi har ikke kompetanse til å drive gammeldags helsevesen. Myndighet er politiske aktører Myndighet er politiske aktører Myndighet er politiske aktører Orwellia Gjennombrudd av nye energibærere utenfor Norge. Vi må innføre drastiske sparetiltak. Demokratiet nedbygd. Makten på et fåtall personer. Skrekkslagen befolkning. Begrenset utvalg legemidler. Regjeringen bestemmer. Designerdrugs kontrollerer den frie vilje. Alle er like, men noen er likere enn andre. Hva er anerkjent som sykdom som fortjener behandling? Styrte forskningsprram. Undertrykning av kontakt med omverdenen. Sjeldne sykdommer behandles ikke. Streng økonomistyring. Dyre, avanserte medisiner finnes ikke. Ingen individualisert behandling anerkjent. Pasientforeninger forbudt eller regjeringsstyrt. Sikrer alle tilgang til minimumsnivå av helse/livskvalitet. Forskes på overvåkningsteknoli. Avanserte medisiner for kontroll av fri vilje. Streng sensur. Utenfor alle internasjonale fora. Technophobia Tilbake til naturen. Satset mye. Uhell. Backlash: 3 årganger nyfødte ble gjenstand for utvikling av super-vegard. Halvparten var døde etter 12 år. Stortinget vedtok fullt moratorium på bioteknoli. Misstillit til teknoli generelt. Bredt fundament i befolkningen + politisk konsensus. Fokus på naturmedisiner & økolisk landbruk. Eldrebølgen ennå verre. Forskning/satsing på pleie eldre. Forebygging; statstøtte til Spa-bruk. Den norske opera bygd om til Bjørvikaspaet. Bevisst valg at man ikke tar i bruk teknoli. Fokus på sjølforsyning av mat; fokus på samferdsel. Materialforskning på naturlige materialer/naturmedisin. Biomaterialteknoli. Fysikalsk behandling i stedet for medikamenter. Høyspent under jorda. Mobile kommunikasjonsløsninger forsvinner. Netto innvandring av Amishmiljøer (norsk Amish-forening stiftet på Hedmark). Teknoliorienterte mennesker/forskere forsvinner fra landet. Norge et land for meget spesielt interesserte. Mindre fokus på fritid; mer på produksjon tjenesteyting. På øverste hylle Pasientforeninger/storindustri forlanger tilrettelegging av de ypperste medisinske løsninger. Individualisert. Statsfinansiert/skattefradrag for medisiner. Økonomisk differensiering av behandlingstilbud: Mye får mer. Utvikles nasjonale superklinikker på visse områder, samt at internasjonal behandlingsinstitusjoner tillates støttes aktivt. Stor kompetanseflyt, med dertil hørende stor konkurranse på tilbud. Norge oppnår internasjonal anerkjennelse innenfor telemedisin, biosensorer målsøkende medisiner. Utlendinger foretrekker å bli behandlet i Norge. Nasjonal satsing over tid. Mange interessante investeringsobjekter kommer ut av godt fungerende institutter. Internasjonale bedrifter legger FoU til Norge. 30 % av oljefondet i fom inn i nasjonale prrammer for innovasjon forskning på materialer nanotech inn mot helse velferd. 3 store EU-prrammer koordineres fra Norge. Utstrakt samarbeid med AsiaNano. Russland/Norge en attraktiv internasjonal forskningsakse. Medisinsk diagnostikk-gigant; Diagnor oppnår sitt beste årsresultat noen sinne. Adm. Dir Solan Gundersen peker på at 17

18 velferd velferd velferd velferd velferd bedriftens siste 5 nobelpristagere har bidratt til dette. Regjeringens formidlingsprram (et resultat av NFRs foresightprosess) har før til en oppvakt befolkning. Myndighet er politiske aktører Innovasjons forsknings utdannelses miljøer Innovasjons forsknings utdannelses miljøer Innovasjons forsknings utdannelses miljøer Innovasjons forsknings- Pressemelding: Alle leger i streik Da det ble kjent at NFR helsemyndighetene har foreslått et omfattende10-års prram for utvikling nye materialer mikro- nanoteknoli for bruk i helsesektoren, gikk at alle leger spontant er i streik i dag! Målet med den foreslåtte satsningen er nemlig utvikling av individuelle medisiner samt full overgang til automatisert hjemmebasert diagnose behandling av 80 % av alle pasienter. Dette skal oppnås i løpet 15 år. Den Norske Lægeforening hevder at prrammet er helsefiendlig setter økonomi ikke pasienten i sentrum. Legene mener at menneskelig kontakt er sentral i en hver form for behandling av syke, de framholder så at teknoli nye materialer aldri vil kunne erstatte deres funksjon. Lægeforeningen tar ut alle sine medlemmer i streik fra i dag, de vil forstette steiken så lenge det er nødvendig, uavhengig av hensyn til liv helse. Helseministeren har allerede slått fast at streiken er ulovlig Det Humboltske universitetet er borte - Dagens universitetssystem (Humboltske) med en blanding av forskning undervisning. Dette er nå borte som følge av utviklingen de siste årene: Bill Gates universitet i stua (DOORS)TM Kjøpte digitale rettigheter til alle de beste foreleserne i verden Microsoft-lisens for utdannelse faglig oppdatering man får tilgang til de beste av de beste via multimedia Kontakt med veiledere i et verdensomspennende nett. Ingen flere klager over forelesningsplikt Studentens direkte kontakt med forskning er minimal Sviktende rekruttering til forskningen Sviktende kvalitet i forskningen blir et resultat Oljepengene er borte - Norge et teknolisk u-land Oljeinstallasjonene i Nordsjøen ødelagt av terror, ingen tør å reinvestere, inntektsgrunnlaget borte. Ingen forskning; - vi satt i sofaen kjøpte det vi trengte Folk med sære interesser innen naturvitenskap flyttet ut. Verdensbanken nekter å støtte Norge er nanoteknoliens høyborg John Fredriksen donerte i 2005 hele sin formue til forskning på material/nanoteknoli Mesteparten av oljefondet går til kommersialisering av forskningen. Entreprenørskap pensum i grunnskolen. Det myldrer av innovatører nye firma. Vi har blitt en stor eksportnasjon for avanserte sluttprodukt Alt som før Oljepengene strømmer inn. Politikerne krangler om småbeløp. Vi kjøper det ypperste av teknoliske løsninger. 18

19 velferd velferd velferd velferd velferd utdannelses miljøer Media Media Media Media Media Universitetene klager stadig på dårlige betingelser. Forskningsrådet sprer sine småbeløp som før. SINTEF skriver fortsatt sine rapporter Hva var det vi sa?? (skrekkscenariet) Genomforskningen i Norge avviklet Som følge av Fredric Hauges negative uttalelser til Virtuelt Telegrambyrå, sier opinionen sier nei til forskning på genomer DNA. Stor fortvilelse i norske medisinske forskningsmiljøer. Den første bølgen av oppsigelser kom allerede våren Stor fortvilelse i det norske venture-kapitalmarkedet som hadde investert milliardbeløp forventet betydelig avkastning. Norsk nanorør-fri sone Totalforbud mot utvikling, produksjon bruk av nanorør. Etter debatten i NRK TV prrammet Standpunkt, hvor den trakasserte mannlige nanoprofessoren gråtende forlot sendingen, ble det satt i gang en rekke tendensiøse artikkelserier i et økende antall dagsaviser. Dette førte til at Stortinget krevde at regjeringen måtte legge frem et forslag til lov mot utvikling, produksjon bruk av nanorør i Norge. Forskningssamfunnet er kritiske til faktagrunnlaget konklusjoner, fremhever at forbudet truer Norges eksistens som velferdsnasjon. Debatten kan sammenlignes med den negative fokuseringen på atomkraft i begynnelsen av åra, der Norge ble erklært som en atomfri sone. Forskningsminister Knut Jørgen Røed Ødegård gjør astrofysikk til et obligatorisk fag i grunnskolen Takket være en økende mengde TV-opptredener ble Knut J. Røed Ødegård oppnevnt til forskningsminister i Han innførte straks astrofysikksom et 5-timers obligatorisk fag i grunnskolen. Dette banet vei for en generell satsing på natur- teknolifag. Nanoteknoli undervises nå fast ved halvparten av landets grunnskoler som et 5-timers fag. Industrien jubler språkfolket fortviler. Media flytter etiske grenser minus Alle norske fostere får fra uke 30 i svangerskapet implantert nanosensorer, som gjør det mulig for foreldre å følge alle sider ved fosterets utvikling behov. Dette gjør det lettere for storsamfunnet å følge opp styre norske borgere, både når det gjelder helsetilstand- oppvekstparametre. Beslutningen om å innføre implantatet følger etter en lenger artikkelserien i VG spørreundersøkelser foretatt av MMI via mobiltelefon. Reality-TV av forsøkspersoners oppførsel førte til en svært positiv innstilling i befolkningen. Motstanderne har kjøpt fake -sensorer over Internett, utviklet via illegale forskningskontrakter. Media flytter etiske grenser - pluss Etter en lang artikkelserie i VG om overvektsproblematikk ble det satt i gang et stort forskningsprosjekt på velferdspillen. Denne er forventet å gi samme effekt på lysten til fri bevegelse i naturen som Viagra har hatt på seksuallivet Prosjektet har vært drevet fram av det nye selskapet NANONATURE, som allerede etter 2 års forskning kunne varsle et gjennombrudd i utviklingsarbeidet. Statsminister (hvorfor ikke president eller keiser???) Knut Jørgen Røed Ødegård sier i en kommentar at dette er den mest gledelige forskningsnyheten regjeringen har mottatt i dette 19

20 århundret. Den viser at regjeringens satsing på basal forskning innen bio-nanoteknoli har vært riktig. Bærekraft Bærekraft Bærekraft Bærekraft Ren frisk teknoli fra nord NHD laget i 2005 en strategi for å samle norsk verdiskaping under én visjon. MiljøInnovasjon er katalysatoren som samler landet i en kraftanstrengelse til å bli 10 ganger mer ressurseffektive dermed 10 ganger mer konkurransedyktige. Den globale ressurs miljøsituasjon krever nye løsninger er en naturlig brekkstang for å tvinge fram innovasjon. Smarte materialer som muliggjør 99 % kretsløpslukking fjerning av kjente giftstoffer har gjort at norsk næringsliv har lykkes på verdensmarkedet. I tillegg til smarte materialer kommer mange til Norge for å lære om den den norske modellen med fokus på lite hierarki i bedriftene, likestilling, fleksibel arbeidstid, aktiv fritid fokus på hele mennesket. Norge som et foregangsland for biomaterialer bioenergi Norge har tatt en ledende rolle i utnyttelse utvikling av biomaterialer. Ressurser fra den lange kyststripen er kombinert med sk blitt til både bulk avanserte bioaktive materialer. Nye biomaterialkonsepter er utviklet innom bulkprodukt som emballasje konstruksjonsmaterialer. Avanserte konsepter er utviklet for medisinske applikasjoner som for eksempel kontinuerlig avgivelse av medisiner for hudtransplantasjoner. Ved bruk av bioenergi sammen med energieffektive prosesser er Norge blitt selvforsynt med energi til forbruk produksjon. Norge flytter ut all produksjon blir et rent land, Servicesamfunnet Norge tok en beslutning om å ikke bygge gasskraftverk pga. CO2utslipp. Samtidig ble kjernekraftverkene i Sverige kullkraftverkene i Danmark stengt. Dette medførte at kraftkrevende industri prosessindustrien i løpet av kort tid flyttet ut av Norge etablerte seg i andre land. For oljeselskapene ble Norge et uinteressant marked de rettet all fokus mot eksport videreforedling i andre land. Ringvirkningene dette hadde på kompetanse FoU medførte at Norge mistet sentral kompetanse. Nordsjøen var ferdig utbygd i 2010, slik at antall ansatte var betydelig redusert kun knyttet til drift. Pga gass, olje marine/maritime virksomheter ble kjøpekraften opprettholdt. Vi importerte! En ny industri var avfallsanlegg med forbrenning sortering. Skipsbyggingen nøt godt av dette, spesialiserte seg på spesialskip for gods inn avfall ut av Norge. Norge profilerte seg nå som det rene landet, som satset på avfallshåndtering turisme. En annen stor arbeidsplass var byråkrati for å håndtere regulerer det rene Norge som var storimportør av varer eksportør av søppel. Norway does Norge er ledende på smart produkt- prosessdesign med brukerne intelligent materialhåndtering i fokus. Vi har forsterket produksjon av aluminium, magnesium silisium basert på hydroelektrisk kraft lokale råvarer. Scanwafer er ledende produsent eksportør av solcelleteknoli solenergi har en økt andel i Norge. Pedersen-prosessen fikk 20

Miniscenarier. Miniscenarier for aktører og faktorer

Miniscenarier. Miniscenarier for aktører og faktorer Miniscenarier Miniscenarier for aktører og faktorer Norges Forskningsråd 2004 Faktor & Aktørliste: Faktorer 1. Bærekraft 2. Energi 3. Marked 4. Næringspolitikk, rammevilkår, forskningspolitikk 5. Det mentale

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012 RENERGI-programmet Resultater Hans Otto Haaland Programkoordinator 20. November 2012 Dagens tekst Innledning Nøkkeltall RENERGI RENERGI resultater Strategiske Programresultater Fagområdene Evaluering Avslutning

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer

INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer INNOVASJON I OMSORG NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør Norsk institutt for forskning

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945)

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Hva er LFH? Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Medlemsbedriftene produserer, distribuerer, og selger medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Globale helseutfordringer norske løsninger. NTNU og SINTEFs anbefalinger til politikerne

Globale helseutfordringer norske løsninger. NTNU og SINTEFs anbefalinger til politikerne Globale helseutfordringer norske løsninger NTNU og SINTEFs anbefalinger til politikerne 1 Utgitt av NTNU og SINTEF Layout: NTNU grafisk senter Forside- og baksideillustrasjon: SINTEF/NTNU/Oxygen Innhold

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Nina Strøm Christensen Seminar om gass som drivstoff for kjøretøy Gardemoen, 10 november 2015 Sund Energy helps navigate into the energy future

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til?

Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til? Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til? Konferansen Grønn Økonomi i Norge Hotel Continental, 28 februar, 2012 Av Rasmus Reinvang Head of Sustainability Services Innhold 1. Hva er Grønn

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Innspill smarte regioner 16.11.2015 Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Hva er en smart by eller region? Smarte byer en forberedelse for fremtiden handler om helhetstenking Bærekraft der bærekraft

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Smilende roboter og varme hender. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory

Smilende roboter og varme hender. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory Smilende roboter og varme hender Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE 23.03.2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Politikkdokument om helse Tekna mener at: Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste,

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

OM INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer

OM INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer OM INNOVASJON I OMSORG Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, KS Strategikonferanser,

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer

Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn. Energiforskningskonferansen 22. mai 2014

Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn. Energiforskningskonferansen 22. mai 2014 Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn Energiforskningskonferansen 22. mai 2014 ET VERDENSLEDENDE SELSKAP MILJØVENNLIG PRODUKSJON AV METALLER OG MATERIALER Grunnlagt av Sam Eyde i 1904

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Hva skal jeg si noe om?

Hva skal jeg si noe om? Hva skal jeg si noe om? Litt om NorgesGruppen og ASKO Våre ambisjoner og mål Energieffektivisering Fornybar energi vind / sol Fornybart drivstoff el / hydrogen Medarbeiderne må være med! Oppsummering NorgesGruppen

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden?

Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden? Krisepolitikk og endringsmakt. Ustabilitet som orden? Norges forskningsråds konferanse Globalisering en ny verdensorden? Holmen Fjordhotell 3.- 4.6.2009 Helge Hveem, Fire spirer i 1970-årene (og nå) Ny

Detaljer

INNOVASJON OG OMSORG

INNOVASJON OG OMSORG INNOVASJON OG OMSORG Om Hagen-utvalgets mandat og arbeid Samhandling, velferdsteknologi og næringsutvikling Inn På Tunet -Trondheim,25.05.2010 Ved utvalgsleder Kåre Hagen Det store paradokset I hele vår

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Hvorfor skal industrien velge Norge? fortrinn og begrensninger

Hvorfor skal industrien velge Norge? fortrinn og begrensninger Hvorfor skal industrien velge Norge? fortrinn og begrensninger Nasjonalt Forskningsseminar om Legemidler til Barn 27. jan 2011 Lorna J Knapstad, Head of Clinical Operations, GlaxoSmithKline Agenda Industristudier

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

VERDISKAPING GJENNOM KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING

VERDISKAPING GJENNOM KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING Oppdal, 29. November 2007 Harald Gether, dr.techn. Program for Grønn Innovasjon Satsingsområdet Energi & Petroleum Ressurser & Miljø, NTNU VERDISKAPING GJENNOM KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING INNHOLD Energi

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no ITS Arena Innovasjonsbasert forretningsutvikling Nilmar.Lohne@Triona.no Bakgrunn Ny teknologi Internett i bilen Kommunikasjon mellom kjøretøy og veg Sanntidsutvikling med tilstand i transportnettet Dette

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

BIOS 2 Biologi

BIOS 2 Biologi Figurer kapittel 12: Vårt sårbare naturmiljø Figur s. 398 Områder vernet etter naturmangfoldloven per 31. desember 2011 Ikke vernet 83,3 % Naturreservater 1,7 % Landskapsvernområder 5,4 % Nasjonalparker

Detaljer

Verden i 2050: Når du blir voksen

Verden i 2050: Når du blir voksen Verden i 2050: Når du blir voksen Scenario 1: Høyteknologi, fortsatt høyt forbruk Miljø Selv om bilene stort sett er utslippsfrie, fortsetter CO2-mengden i atmosfæren å øke. Det skyldes at mange land fortsetter

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

TRANSPORT, MILJØ OG KLIMA Litt om forskning og om store utfordringer

TRANSPORT, MILJØ OG KLIMA Litt om forskning og om store utfordringer TRANSPORT, MILJØ OG KLIMA Litt om forskning og om store utfordringer Presentasjon for: Stortingets Transport og kommunikasjonskomité Eirik Skjetne Avd. Veg- og transportplanlegging Utfordringer i samferdselssektoren

Detaljer

politikerne å snakke om bruk av naturgass i Norge?

politikerne å snakke om bruk av naturgass i Norge? Hvorfor er det så vanskelig for politikerne å snakke om bruk av naturgass i Norge? Foredrag på Gasskonferansen, Grieghallen 30.4.2008 Vanskelig? Kanskje ikke. Snarere ikke politisk regningssvarende Hvorfor?

Detaljer

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Detaljer

Kåre Hagen. Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober

Kåre Hagen. Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober Kåre Hagen Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober NOU 11:2011 dagens praksis i omsorgssektoren er ikke bærekraftig inn fremtiden store uutnyttede

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat Klimakvoter Fleip, fakta eller avlat Kyotoprotokollen Avtale som pålegger Norge å begrense utslippene av klimagasser. Myndighetene skal sørge for at Norge innfrir sin Kyoto-forpliktelse gjennom utslippsreduserende

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030 Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Reiserute Litt om endring og uforutsigbarhet Et blikk inn i fremtiden Muligheter

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer