uristkontakt Darwin til doms Monkey business og stygge konsekvenser: Lederskolen: Den vanskelige samtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Darwin til doms Monkey business og stygge konsekvenser: Lederskolen: Den vanskelige samtalen"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Mekler bygger partnerskap: Samarbeid senker sykefraværet Juridisk utviklingshjelp: Nordmenn bygger rettsstat i Georgia Monkey business og stygge konsekvenser: Darwin til doms Lederskolen: Den vanskelige samtalen

2 Opptatt av menneskerettigheter? Nå kan du abonnere på STRALEX, et elektronisk oppslagsverk med sentrale rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg! STRALEX er en omfattende og brukervennlig domsbase, med sammendrag på norsk og gode søkemuligheter. Vi feirer lanseringen og tilbyr 20% rabatt det første året, ved bestilling innen STRALEX - norske sammendrag av de viktigste dommene fra Strasbourg. Gå inn på:

3 Juristkontakt 9/ Åpenhet En lite kjent modell for samarbeid og konfliktløsing gir mindre sykefravær. - Det dreier seg om mer åpenhet og færre skjulte agendaer, sier advokat Gøsta Thommesen. Apestreker En rettssak i USA på 20-tallet, om Darwins plass i skolens undervisning, skulle føre til politiske konsekvenser i en rekke land gjennom hele det forrige århundret NJ-kommentaren: Fagforeninger, partier og politikk Bygger partnerskap: Samarbeid som senker sykefraværet Siden sist Rettssaken mot John Scopes i Dayton, Tennessee, 1925 litt om «Monkey Business» og noen av konsekvensene På oppdrag for Justisdepartementet: Norske jurister på jobb i Georgia Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Lederskolen: Den vanskelige samtalen J-hjelp Rettsstaten er ikke enkel å bygge etter århundrer med diktatorisk styre. Georgia i Kaukasus får juridisk utviklingshjelp av en gruppe norske jurister Sivilombudsmannen: Barnas representant i bygningsrådet ble fratatt vervet De dickenske jurister: «vi trengte en sakfører i familien. Og jamen har vi fått en fin en.» Meninger Tingrettsdommer Hans Bloch-Hoell: «Mer effektiv strafferettspleie» Et snev av Klev Høvding Etter flere tiår som tillitsvalgt i NJ, bl.a. som leder av Politiembetsmennenes Landsforening og medlem av hovedstyret, har emeritus Ansten Klev fortsatt noe på hjertet Stilling ledig Hva skjer i NJ? Klart svar Kommunal risikosport: Ikke skyt på rådmannen! NJ-Forum om helse- og sosialområdet: Rettighetsdebatt på Folkets Hus 32 Dickens Når leste du sist en jussklassiker? Ikke de faglitterære verkene eller moderne bestselgerne fra inn- og utland. Når leste du sist Charles Dickens? Spør Liselotte Aune Lee Jurister What s in it for me?

4 NORGES JURISTFORBUND Kr 250,- Nicolay Skarning Rettsmøtene skritt for skritt Fremgangsmåten for rettsmøtene i tingretten, vielser og partnerskapsinngåelser Endelig i salg igjen! Nicolay Skarning: Rettsmøtene skritt for skritt Kr 250,-, fritt tilsendt Bestilling hos Oddvar Larsen i Norges Juristforbunds sekretariat: tlf

5 NJ-kommentaren Fagforeninger, partier og politikk Fagforeningenes politiske rolle har igjen havnet på den politiske dagsordenen. Spørsmålet er som alltid aktuelt, og slik sett er det greit at saken på nytt står i sentrum. Temaet vil nok holde seg varmt en tid fremover og kanskje bli med inn i valgkampen. I den senere tid har det vært fokusert spesielt mye på samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO. Sett fra LOs side gir et tett og forpliktende forhold til et stort politisk parti en unik mulighet til å nå frem med sine prioriteringer. Partiet kan potensielt få regjeringsmakt og vil uansett ha innflytelse så lenge vi har mindretallsregjeringer. Andre oppfatter samarbeidet som en degenerering av velgerdemokratiet. Makten flyttes fra de folkevalgte organer og over til organisasjoner som kjøpslår om viktige spørsmål på bakrommet. Det er viktig at fagforeningene har et gjennomtenkt syn på sin rolle som interesserepresentant, og på hvordan de skal posisjonere seg i den politiske hverdagen. Dette gjelder også Norges Juristforbund (NJ), i egenskap av å være både profesjonsforening og fagforening. Akademikerne, som NJ er tilsluttet, har ingen forpliktende avtaler med noen bestemte politisk partier, og mange av våre medlemmer er sikkert godt fornøyde med akkurat det. Men både Akademikerne og NJ beveger seg i et politisk landskap. Vi har vår dagsorden, og vi vil finne støttespillere for vårt syn i de ulike politiske partiene. Både Akademikerne og NJ ønsker å fremstå som partipolitisk nøytrale. Dette forhindrer imidlertid ikke at vi i konkrete saker vil kunne spille på og gi støtte til partipolitiske standpunkter. Slik er det, og slik må det være. «Partipolitisk nøytral» betyr at vi ikke inngår forpliktene og varig samarbeid med et bestemt politisk parti, ikke at vi holder oss unna den politiske arenaen. N este år vil gi oss store muligheter til å teste ut politiske håndverk i rikt mon. Ny arbeidsmiljølov og reform av pensjonsordningene ser ut til å bli sentrale saker. Og dette er spørsmål som vi på ingen måte vil kunne overlate til de politiske partiene alene. Gjør vi det, reduserer vi oss selv til observatører. Inntil 2005 er et faktum, kan det imidlertid være greit å roe ned, både organisasjonspolitisk og yrkesfaglig. Jul og nyttår står for døren. I Norge er vi tradisjonelt flinke til å koble ut det meste i forbindelse med denne høytiden. I en ukes tid er det familie, hjem og venner som får all oppmerksomhet. Dette er et fint ritual som vi bør holde på i en tid da yrkeslivet legger beslag på en stadig større del av vår tilværelse. På vegne av sekretariatet vil jeg benytte anledningen til å ønske god jul og godt nytt år til alle medlemmer av forbundet. Som vanlig sender vi en spesiell hilsen til tillitsvalgte på alle nivåer. Uten dere hadde det ikke vært noe forbund. Vi ser frem til et godt samarbeid også i Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund Juristkontakt

6 Bygger partnerskap: Samarbeid som senker sykefraværet En lite kjent modell for samarbeid og konfliktløsing gir mindre sykefravær, færre krangler og redder økonomien i store kommersielle prosjekter. Hvordan er det mulig? Det dreier seg om et system der det er mer åpenhet og færre skjulte agendaer, sier advokat Gøsta Thommesen. Av Ole-Martin Gangnes Milliardprosjektet «Øresundforbindelsen» kom i mål uten rettstvister og med lavere fravær blant ansatte enn forventet, takket være denne konfliktløsningsmodellen. I Danmark er det en vanlig metode. Norge er på vei. Det er et konsept kalt «partnering» som gir de gode resultatene. Dette er en arbeidsform som bl.a. handler om å samarbeide faglig mer fleksibelt, og dermed også mer effektivt. Foreløpig er den i bruk i deler av byggebransjen. Men den har en enda videre anvendelsesmulighet, sier advokat Gøsta Thommesen i Bull & Co, som har skrevet avhandlingen «Konflikthåndteringsdesign: Effekten av partnering på byggeprosjekter». Ingen saker til retten Partnering er et pakkekonsept der det legges opp til større åpenhet og færre skjulte agendaer partene imellom, der vederlags- og ansvarsordninger er endret i forhold til det som er vanlig. Her er egne tvisteløsningsordninger innebygget, og man arbeider mer bevisst med de personlige samarbeidsrelasjonene, sier Thommesen. Det dreier seg om en kombinasjon av mange tiltak som godt kan iverksettes hver for seg og som er kjent fra før. Den store effekten kommer når de alle «legges i kurven» og drar i samme retning. Man finner nye modeller både juridisk, økonomisk og prosessmessig, forteller han til Juristkontakt. I nordisk sammenheng er partnering opprinnelig et prinsipp man fattet interesse for i Danmark. Det mest kjente eksemplet på et slikt prosjekt, var byggingen av Øresundsforbindelsen mellom København og Malmö. Et hundretalls aktører kom i mål innenfor budsjett og tidsrammer, uten at en eneste tvist ble brakt inn for retten i etterkant. Prosjektledelsen forsøkte prinsippet med partnering etter at mange av dem tidligere hadde vært involvert i et annet stort dansk byggeprosjekt, nemlig Storebælt-forbindelsen i Danmark. Dette prosjektet var preget av store forsinkelser, budsjettoverskridelser og et utall etterfølgende rettstvister. Forskjellen med partnering var betydelig, sier Gøsta Thommesen. I Danmark har man nå praktisert modellen på større byggeprosjekter i flere år. I disse dager bygges Danmark Radios nye bygg etter partneringprinsippet, også dette med milliardbudsjett. Oppsiktsvekkende tall Inspirasjonen kommer fra USA og Storbritannia. Ideen om partnering kommer opprinnelig fra det amerikanske forsvaret, en byggherre med betydelig oppdragsmengde. Her er det rom for og oppfordring til å eksperimentere med prosjektmodeller, forteller Thommesen. Partnering er en modell som ikke bare kan besluttes på papiret, men må bemannes med kyndige ledere og rådgivere. Dette kan til gjengjeld ha stor innvirkning på arbeidsmiljø, sykefravær, konfliktnivå, risikonivå, totaløkonomi og fremdrift. Entreprenørselskapet NCC har prøvd ut metoden på flere store prosjekter rundt i Norden og forteller om gode resultater, sier Thommesen. Entreprenøren har opplevd at sykefraværet er gått ned til rundt en fjerdedel av det som er vanlig ved byggeprosjekter, forteller han. Det er ikke vanskelig å mene at dette er et oppsiktsvekkende tall, som bl.a. sier 6 Juristkontakt

7 Advokat Gøsta Thommesen mener både meklingstankegang og partnering er en enorm uutnyttet ressurs. Det kan ha stor innvirkning på arbeidsmiljø og sykefravær, sier han (foto: Ole-Martin Gangnes). noe om arbeidsmiljøet. Entreprenørene melder ellers om like god prosjektinntjening over tid med partnering som ellers, og i tillegg kommer altså de økonomiske fordelene ved lavt sykefravær. Byggherren har på sin side fordelene av den gode budsjett- og fremdriftskontroll som ligger i metoden, påpeker advokaten. Smeller mindre Partnering dreier seg i kjernen om bedre faglig samarbeid. Det er bygget opp bonussystemer og risikodeling som stimulerer til samarbeid. Man oppretter egne interne tvisteløsningsordninger som skal fange opp konflikter tidlig og behandle dem hurtig og uformelt, evt. ved hjelp av mekling. Teambygging er også viktig. Man bruker mye ressurser, særlig i starten, på å skape god lagånd rundt prosjektet. Hele veien ligger det økonomiske incitamenter bak for å stimulere, sier Thommesen. Partnering dreier seg om samarbeid helt fra begynnelsen. Man samarbeider vanligvis også om prosjekteringen. Det fører til færre skjulte agendaer, og man blir enige om fortjenestemarginene på forhånd. Mange jurister har vært skeptiske til hva «man slipper løs» med dette systemet. Innebærer ikke dette store risikoer? Nei, man sikrer seg som vanlig med kontrakter, dokumentasjon osv, men samarbeider likevel på en annen måte. Man må avvike fra noen av prinsippene i kontraktsstandardene på området. Hvis det først virkelig «smeller», så smeller det like høyt i et partneringprosjekt som ellers. Poenget er bare at det smeller sjeldnere. Også mindre konflikter oppstår langt sjeldnere, sier Thommesen.

8 Partnering har blitt brukt i dansk byggebransje i flere år. Prinsippet ble blant annet brukt under byggingen av Øresundforbindelsen mellom Danmark og Sverige. Entreprenør senket fravær til under 1 prosent Entreprenørselskapet NCC ser tydelige resultater av den nye samarbeidsformen. Den gjennomsnittelige fraværsfrekvensen blant de ansatte i deres bransje er på 3,5 prosent. Men ved partneringprosjekter ligger den på under 1 prosent. Entreprenøren NCC har gjennomført over hundre partneringsprosjekter i Norden, også noen i Norge. Markedssjef med ansvar for partnering i selskapet, Asbjørn Løksa, bekrefter at resultatene er svært gode. I tillegg til utslagene på fravær, gir det gode resultater når det gjelder å holde seg innenfor budsjettet, sier han til Juristkontakt. Løksa synes det er interessant å høre at jurister og advokater stiller seg positive til partnering. Det er jo egentlig en arbeidsform som fører til færre krangler og rettssaker. Sånn sett kan det bli mindre å gjøre, ler han. Løksa er overbevist om at mer fokus på samarbeid gjør det morsommere å gå på jobben. Dette fører til færre konflikter. Det er bedre å gå på en jobb der samarbeid fungerer, enn en jobb der fokuset er at man antakelig møtes i retten etterpå, sier han. I stedet legges det juridiske arbeidet inn på et tidligere stadium. Det er mer forebyggende juridisk arbeid, og modellen er tuftet på andre verdier enn det som har vært vanlig. Partnering er et samarbeid mellom de involverte partene som er helt ulikt tradisjonell entreprise. Man samarbeider med fullstendig åpne bøker og løser problemstillinger underveis. Prosjektet styres mer av mennesker som samarbeider enn av dokumenter. Yrkeskunnskapene skal utfylle hverandre gjennom alle trinn i prosjektet. Alle deltagere er med fra starten, og prosjektets pris fastesettes på et tidlig tidspunkt. Deltakerne forplikter seg til å arbeide innenfor den avtalte økonomiske rammen. Dette hindrer ikke offentlige byggherrer, som er forpliktet til åpne anbudskonkurranser, i å bruke systemet. I Danmark er det offentlige byggherrer i 70 prosent av partneringprosjektene, sier Asbjørn Løksa. Han forteller at det i Danmark nå er full bruk av partnering på byggeprosjekter. Systemet gir også en større anbudssikkerhet, fordi alle forhold bringes på banen tidlig. Det er også et stort poeng når undersøkelser viser at 70 prosent av alle anbud sprekker, forteller Løksa. Han mener systemet kan ha en vid anvendelsesmulighet og at det gir ringvirkninger. Man ser at det endrer kultur i bedriften, sier han. 8 Juristkontakt

9 Driv i Danmark Gøsta Thommesen er en av tre nordmenn som nylig har tatt en mastergrad i konfliktforståelse og konfliktmekling ved det juridiske fakultetet i København. Thommesen har lenge vært opptatt av mekling som en metode for å løse konflikter. Nå har han vært i Danmark og sett hvordan danskene jobber på dette feltet. Han mener det danske næringslivet er i ferd med å få øynene opp for det potensialet som ligger i mekling. I Danmark er det et skikkelig driv rundt mekling, også blant landets advokater. Dansk Industri (DI), NHOs søsterorganisasjon, er aktivt involvert. I Danmark har de en tyngre meklingsutdannelse for advokatene, i tillegg til at det tilbys et mastergradsstudium på dette området, sier han. Thommesen forteller om stor bredde på undervisningen i København. Undervisningen var tverrfaglig lagt opp. Dette gir studiet et større perspektiv. Undervisningen var også praktisk orientert med mye forskjellig trening. Den praktiske eksamen gikk f.eks. ut på å mekle i en iscenesatt konflikt, fremstilt av profesjonelle skuespillere. Dette dreier seg om dialog mellom mennesker, og da er det ikke bare det «over snippen» som teller, sier han. I Danmark begynner næringslivet å få øynene opp for verdien av mekling. Nå sendes advokatene på meklingskurs. Næringslivet vil ut av rettssalene I Danmark sender nå næringslivet advokatene sine på meklingskurs. Virksomheter og organisasjoner vil helst enes utenfor rettssalene, og det lages kontrakter som krever tvungen mekling. Landet har også en meklingsutdannelse på universitetsnivå. Mekling er en forhandlingsprosess mellom stridende parter, der en upartisk mekler går inn og inspirerer partene til selv å finne løsninger. Danske meklere har hittil vært mest brukt i private saker, men danske advokater mener næringslivet nå begynner å få øynene opp for denne type konflikthåndtering. Den danske advokatforeningen mener det ville være best å lage kontrakter der det ble slått fast at man måtte forsøke mekling før det var aktuelt med voldgift eller rettssak. Ikke mange saker Og mange danske virksomheter har sans for den tanken. En av dem er, ifølge avisen Politiken, Dansk Byggeri. Byggebedriften opplever at stadig flere kontrakter mellom store entreprenører og byggherrer inneholder en klausul om mekling som første trinn ved en konflikt. Kontrakten inneholder ofte en trinnløsning, hvor partene først må løse en konflikt internt. Hvis det mislykkes, skal de innkalle en upartisk mekler. Og først når heller ikke dette nytter, kan man gå videre til rettssystemet. Det er først og fremst i store prosjekter vi ser dette, men vi forventer at det om noen år blir vanlig i alle slags saker, sier jurist Anne Schak Tobiasen i Dansk Byggeri til Politiken. Metoden har vært helt vanlig i USA og England i en årrekke. Men selv om entusiasmen er stor på papiret, er det fortsatt ikke så mange konkrete saker å vise til. Mange forholder seg også noe avventende. En av dem er arbeidsgiverforeningen Dansk Industri (DI). Et nytt forretningsområde må alltid bevise sin verdi, men hvis det viser seg å være et hensiktsmessig instrument, er det ikke tvil om at det kommer til å bli brukt. Men vi må vurdere om det er bra eller ikke, sier forretningsjuridisk sjef Tine Roed i DI. Mastergrad Næringssammenslutningen Handel, Transport og Service (HTS) er optimister. De har ennå ikke eksempler på konkrete saker de har løst med mekler, men organisasjonen har sendt advokaten sin på meklingskurs. Jeg forventer at mekling blir noe mange vil velge. Det har vært en voldsom utvikling de siste par årene, så det vil nok gå raskere på dette feltet nå enn det har gjort, sier advokat og mekler Gry Asnæs i HTS til Politiken. Danmarks tilbud om meklingsutdanning opplever stor pågang. Den danske advokatforeningen har utdannet over hundre meklingsadvokater, og de første studentene fra mastergradutdanningen i konfliktmekling er uteksaminert fra Københavns Universitetet. Universitetsutdannelsen skal gi deltakerne både et teoretisk og praktisk fundament til å håndtere konflikter. Juristkontakt

10 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 30. november 2004 Forsidefoto: Firefly Productions/CORBIS/Scanpix MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG Juristkontakt Mekler bygger partnerskap: Samarbeid senker sykefraværet Juridisk utviklingshjelp: Nordmenn bygger rettsstat i Georgia Monkey business og stygge konsekvenser: Darwin til doms Lederskolen: Den vanskelige samtalen Bukken til havresekken i klagesaker Bare to av de 355 klagene på departementsvedtak, som har endt hos Kongen i statsråd de siste ti årene, har ført fram for klageren. Det viser en gjennomgang Bergens Tidende har gjort. Systemet med klage til Kongen i statsråd over vedtak i et departement har liten realitet når det er det samme departementet som forbereder klagesaken for regjeringen, sier professor Jan Fridthjof Bernt til Bergens Tidende. Han mener det bør opprettes et selvstendig sekretariat som kan forberede klagesakene på uavhengig grunnlag. Vil ha startsperre i eldre biler Det kriminalitetsforebyggende rådet i Sverige går inn for at også eldre biler utstyres med elektronisk startsperre. Grunnen er at nye biler med elektronisk startsperre sjelden stjeles. Tyvene går derfor etter eldre modeller. Ifølge Sveriges Radio er det også snakk om at det kan bli et EU-krav ved årsskiftet 2006/2007. Biltyverier koster forsikringsselskapene store summer og rammer forsikringstakere i form av høye premier. Antallet biltyverier belaster også politi og domstoler, peker det kriminalitetsforebyggende rådet på. Finansnæringen vokser i Bergen Finansnæringen i Bergen sysselsetter stadig flere. På landsbasis har sysselsettingen i finansbransjen falt med 2 prosent, mens den i Bergen har økt med rundt 10 prosent. Siden år 2000 er det skapt 428 nye arbeidsplasser innen bank og forsikring. Til sammenligning taper Oslo flest finansjobber, skriver Bergens Tidende. Dette er et positivt signal til Bergensregionen, sier leder Jorunn Berland i Finansforbundet til avisen. I likhet med Bergen opplever også Trondheim en økning i antallet finansarbeidsplasser. Kastet penner under intervju Espen Skorstad er psykolog og bedriftsrådgiver som har jobbet med advokatbransjen. Han mener advokatene er for opptatt av kandidatenes formelle kompetanse når de skal ansette, ifølge Finansavisen. Hodejegere som sier de kjenner «lusa på gangen» og ansetter den rette etter fem minutter får jeg drypp av, sier han. Skorstad mener de stirrer seg blinde på karakterer og CV-en. Selv kommer han inn i prosessen etter at advokatene har sjekket den faglige kompetansen. Rådgiveren påpeker at det hjelper lite med en skarp advokat, hvis vedkommende er uryddig og ikke inngir tillit. Det hjelper heller ikke å kaste penner på kandidaten, slik et tilsyn gjorde, for å teste om de tåler stress, ifølge Finansavisen.

11 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Poenget med å bli partner Å bli partner er gulroten som lokker unge advokater til å gi alt for jobben. Hvorfor? Det er en null som gjør det. Du går fra til kroner i inntekt. Dessuten drømmer alle fullmektiger om å få være med på partnerlunsjen. Ofte sitter disse i et eget rom. Beskrivelsene i Grishams romaner er ikke alltid så urealistiske, sier BI-professor Petter Gottschalk til Økonomisk Rapport. Han har undersøkt hvordan de store advokatfirmaene fungerer. Det «normale» løpet mot partnerstatus ser omtrent slik ut: Som uteksaminert jusstudent blir du advokatfullmektig i et advokatfirma når du er rundt 27 år, fast advokat som 30-åring og eventuelt partner innen du er 40 år. Å bli partner som 32-åring regnes som tidlig, men har du ikke blitt det som 40- åring, begynner det å bli sent. Det er tre veier til å bli partner. Enten er du en «rainmaker», altså en som skaffer mange klienter og drar inn mye penger, eller du er spesialist på et område. Den tredje veien er å jobbe ekstremt mye. Er du både rainmaker og spesialist, kan du oppnå å bli partner veldig tidlig, sier Gottschalk. Han mener det er mange spisse albuer. Det er ikke hyggelig å observere på nært hold. Det er kanskje én eller to av ti som greier det. De som fortsatt er faste advokater når de er over 40 år, forsvinner ofte ut av firmaet. Den prosessen er ikke alltid like godt håndtert, sier Gottschalk til Økonomisk Rapport. Domstol trues av sammenbrudd Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er nær ved å bryte sammen på grunn av en enorm mengde saker. Det siste året fikk domstolen inn nye saker, men den klarte bare å avslutte 844 av dem. Domstolens danske dommer, Peer Lorentzen, betegner situasjonen som katastrofal. Og domstolens leder, sveitseren Luzius Wildhaber, sier at domstolen nå bryter menneskerettighetene selv ved å ikke behandle saker innen rimelig tid. Det melder Jyllands-Posten. Saksmengden øker ettersom stadig flere borgere i Europa blir oppmerksom å at domstolen finnes. Men det skal også skyldes at stater som taper saker, ikke retter opp feilene, og at det dermed kommer nye klager på problemstillinger som allerede er behandlet. Flytting gjør livet surt for bostyrere Bostyrer Erling Opdal er lei av smartinger som kan «flytte» fra konkurser og rettsaker ved å melde adresseforandring. Han forteller til Finansavisen at Luganokonvensjonen bestemmer hvor sivile saker skal, eller kan, komme opp for retten. Smarte personer kan overføre verdier til et annet land, og så må boet kanskje føre saken der. Det kan låse alt, sier han. Dette gjelder også kreditorer som er blitt forfordelt. Flytter de, kan det komplisere saken. Og er det lite penger i boet, kan en flytting skape en nesten umulig oppgave for bostyrer, forklarer Opdal. Selv om man får saken opp, er det ofte andre lover som gjelder, og i tillegg er det ofte et annet språk, andre advokater og en annen kultur, sier han. Der (råd)menn er menn Bare 13 prosent av norske rådmenn er kvinner. Også i andre kommunale administrative lederstillinger er mennene i stort flertall. Det er Likestillingsbarometeret, som er utarbeidet av Likestillingssenteret, som viser at hele 87 prosent av kommunene har en mann som øverste administrative leder. Det melder Kommunal Rapport. I rapporten konkluderer Likestillingssenteret med at norske kommuner fortsatt kan defineres som kvinnearbeidsplasser ledet av menn. Femåring får av NRK NRK betaler en fem år gammel jente kroner i oppreisning samt kroner til advokatutgifter, skriver Aftenposten. Jenta ble filmet da hun gikk sammen med sin stefar, som oppsøkte det såkalte Plata-miljøet i Oslo for å kjøpe heroin. Episoden ble filmet og brukt i en NRK-dokumentar. Både stefaren og den vesle jenta ble gjenkjent. Advokat Per Danielsen gir honnør til NRK for opptreden overfor 5-åringen, men fremmer et krav også på vegne av stefaren. Bare noen få mennesker skal ha visst om mannens narkotikaproblem og saken har vært en stor belastning for familien. Juristkontakt

12 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Anklager Serbia for å sabotere Den serbiske regjeringen er det aller viktigste hinderet i arbeidet med å pågripe personer som er siktet for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia. Det mener aktor i FNs krigsforbryterdomstol, Carla del Ponte. Regjeringen gjør alt den kan for å unnlate å samarbeide med FN-domstolen og har ignorert pålegg om samarbeid, hevder del Ponte. 20 personer som er tiltalt for krigsforbrytelser er fortsatt på frifot, inkludert tidligere politisk leder Radovan Karadzic, hans hærsjef Ratko Mladic og den kroatiske generalen Ante Gotovina. Serbiske myndigheter har ikke pågrepet en eneste person siden domstolen startet sitt oppgjør med krigsforbryterne, melder ANB. Ansatte får juridisk krisehjelp Kungsbacka kommune i Sverige tilbyr sine ansatte tilgang til en gratis «hotline» hvor de kan få bl.a. juridisk krisehjelp døgnet rundt. Det hele er garantert anonymt og koster ikke ett rødt øre for den ansatte. I tillegg til juridisk hjelp, kan call-senteret tilby psykologer, psykiatere, familierådgivere, revisorer og annet. Mange av problemene våre har ikke bare med arbeidsmiljøet å gjøre. Periodevis kan livet være tøft av andre grunner. Vi havner i livskriser som sjefen på jobben ikke nødvendigvis behøver å kjenne til, sier personalkonsulent Marie Sjölander til Gøteborgs-Posten. Kommunen kjøper «hotline» tjenesten av selskapet Nordic Mental Corporation (NMC). Avtalen koster svenske kroner i året. Totalt i Norden har ansatte og 375 arbeidsplasser avtale med NMC. Mobilen ringte fikk fengselsstraff Den svenske dommeren likte dårlig at tiltaltes mobiltelefon ringte under rettssaken. En 17 åring fikk dermed et uventet tillegg på en dom på 45 dager for innehav av narkotika. Det ble ytterligere 21 dager for å ha trosset et pålegg fra retten, skriver Aftonbladet. Etter at jentas telefon ringte første gang fikk hun beskjed av dommeren om å skru den av. Da den ringte en andre gang, fikk dommeren nok. Høy utdanning gir fleksitid En tredjedel av norske ansatte har fleksibel arbeidstid og kan selv velge når de vil begynne og slutte utenom kjernetiden. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Generelt er det mest vanlig med fleksibel arbeidstid i yrker som krever høyere utdanning. Hvis en bare ser på de som er ansatt i offentlig administrasjon, har nærmere 70 prosent fleksibel arbeidstid. 57 prosent av dem i finansiell og forretningsmessig tjenesteyting har fleksitid. Lavest er andelen i detaljhandel og helse- og sosialtjenester. Pepperspray virket ikke I Søndre Buskerud politidistrikt har politiet opplevd at pepperspray ikke alltid virker slik den skal på svært opphissede eller mentalt utstabile personer. Tvert imot, har peppersprayen virket mot sin hensikt, ifølge NRK Buskerud. Ved ett tilfelle skal en truende situasjonen ha blitt verre fordi peppersprayen ikke virket. Mannen ble mer provosert og farlig, og politiet måtte bevæpne seg med skytevåpen. Det er to år siden politiet tok i bruk pepperspray til selvforsvar. Jurister raser mot biseksuell Alexander En gruppe greske jurister truer med å saksøke filmskaperne bak filmen «Alexander», som handler om livet til Alexander den Store. Grunnen er at Alexander fremstilles som biseksuell, melder BBC News. Dette er ren fiksjon og ingen sann beskrivelse av Alexanders liv, sier juristenes talsmann. Tortur eller dårlig behandling? Den tyske hæren rystes etter beskyldninger om at flere lavere offiserer har brukt torturliknende metoder under opplæring av soldater. Fem offiserer er under etterforskning etter anklager om mishandling på en militærbase i sommer. Ifølge Der Spiegel skal det dreie seg om lette elektriske sjokk, å holde nesen lukket mens man heller veske ned i halsen og metoder som i andre sammenhenger har blitt karakterisert som tortur. Den tyske forsvarministeren, Peter Struck, nekter å bruke ordet tortur. Men han varsler en etterforskning. Britiske myndigheter vil skjerpe terrorlover Storbritannias innenriksminister David Blunkett ønsker å skjerpe landets terrorlover. De eksisterende lovene er fra 2001 og gir regjeringen fullmakt til å fengsle terrormistenkte utenlandske borgere på ubestemt tid og uten å informere om hva personen mistenkes for. Ifølge Dagens Nyheter skal det sitte elleve personer fengslet på slike vilkår i dag. I et TV-intervju sier Blunklett at han ønsker å opprette spesielle antiterrordomstoler, der avlytting skal brukes som bevis. Også uten å framlegge bevis skal mistenkte personer bli idømt restriksjoner. Som f.eks. at man ikke får lov til å bruke en bestemt bank. Myndighetene sier at mange bevis ikke kan fremlegges fordi det innebærer fare for menneskeliv og pågående etterretningsoperasjoner. 12 Juristkontakt

13 Politifolk med i T5PC Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker har satt i gang undersøkelser etter at ti politimenn ved Sandnes politistasjon har deltatt i T5PC-virksomheten, melder Stavanger Aftenblad. Vi har valgt å gjøre det med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i media og fra politimennene selv, sier leder av Sefo i Rogaland, Elizabeth Baumann, til avisen. Politimennene skal ha brukt sin yrkestittel når de vervet nye medlemmer, og de skal også ha vervet medlemmer via arbeidsplassen. Det foreligger interne etiske retningslinjer i politiet som sier at man ikke skal ha befatning med slik virksomhet, sier Baumann. Også World Games Inc (WGI) er i søkelyset. Fylkesskattesjefen i Buskerud sjekker om de som har mottatt penger derfra, har meldt fra om utbetalingene på selvangivelsen, melder Drammens Tidende. Gebyr truer rettssikkerheten Økningen i rettsgebyret gjør at folks anledning til å få prøvet saker for retten blir svekket, mener Advokatforeningens leder, Anders Ryssdal (bildet). Økningen i rettsgebyret gjør at domstolene i fjor gikk med et overskudd på 15 millioner kroner, mens årets overskudd er beregnet å bli på mer 300 millioner kroner. I tillegg til økningen i rettsgebyret kommer innføringen av moms på advokattjenester i 2001, og den siste omdreiningen på kostnadsskruen finnes i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Der foreslås det å gjeninnføre egenandel på fri rettshjelp, sier Ryssdal. Dette kan svekke rettssikkerheten, påpeker han. På den ene siden blir inngangsbilletten til rettstjenester dyrere. På den andre siden øker behovet for slike tjenester fordi domstolene i økende grad brukes til å løse konflikter i samfunnet, sier han. Ap vil ha makspris på advokattjenester Arbeiderpartiet mener tiden er inne for å fastsette makspris for advokattjenester, og vil nå be Regjeringen utrede en ordning om makspris, sier partiets justispolitiske talsmann, Knut Storberget. Han er bekymret for at høye timesatser går ut over rettssikkerheten. Hva hjelper det om en borger mener han har rett i en sak, men ikke har økonomi og de midlene som trengs for å få faglig hjelp til å bevise sin rett?, spør han på partiets nettsider. Ap er også åpent for eventuelt å utvide stykkprisordningen for enkelte saksområder hvor behovet for advokathjelp er spesielt stort. Særlig aktuelle områder er forbrukersaker, erstatningssaker, barnefordelingssaker og saker knyttet til hus og hjem. Dansk politiker var både for og imot Den danske politikeren Tariqu Sundoo er både for og imot. Venstre-politikeren, som er kandidat til å komme inn i det danske Folketinget, har i flere debatter på dansk støttet de danske reglene som sier at du må være 24 år for å kunne få familiegjenforening. Men da han deltok i en radiodebatt på pakistansk, var han sterkt imot regelen, skriver ifølge Dagbladet danske Berlingske Tidende. Den politiske rådgiveren og forfatteren Mohammad Rafiq mener at det er flere som mener en ting offisielt, men noe helt annet i virkeligheten. Det er dessverre en masse slike personer. I mediene og overfor danske politikerkolleger sier de alt det pene og korrekte, men i virkeligheten er deres holdninger uhyggelig rabiate, sier Rafiq. NYHET NYWEB-SØK VERSJON BIBJURE 3 Elektronisk bibliotek og erfaringsarkiv inkludert håndtering av fulltekst. BIBJURE 3 tilrettelegger elektronisk informasjonshåndtering som omfatter publisert og internt materiale. Informasjon katalogiseres etter BIBJURE-INDEX eller hjemmel. Database i BIBJURE 3: Nyere norsk juridisk litteratur. Tidsskriftsartikler (LoR,JV,TfR ++). Nordiske festskriftsartikler. Arkiv som etableres av bruker: Kartotek over eget bibliotek. Erfaringsarkiv m/tekstdokumenter. BIBJURE-INDEX benyttes i det systematiske registeret i Norges Lover og i registerene RT og RG. Tilleggsmodul for strekkode utlån og begrenset innsyn er tilgjengelig. Slakter Schødts avsløringer Advokat Annæus Schødts erindringsbok «Mange liv» blir anmeldt av kollega Helge Jakob Kolrud i advokatenes blad «Advokatbladet». Kolrud mener Schødt avslører for mye om tidligere klienter. Det gjelder klientforholdet til skuespilleren Gerd Grieg og til Aftenpostens Einar Fr. Nagell-Erichsen. «Det er nok underholdende å få vite om skuespillerinnens utfoldelse på advokatkontoret, men dette er da betroelser som Schødt hadde plikt som advokat å bevare tausheten om», mener Kolrud. Om beskrivelsene av Nagell-Erichsen, skriver han: «Dette er pikante detaljer som sikkert kan anses som journalistiske godbiter, men kilden kan og skal ikke være hva en advokat er blitt betrodd» og «Det hører med til historien at Schødt bodde hos Nagell- Erichsen i halvannet år i en vanskelig tid for Schødt og ble vel tatt vare på». Kolrud mener at «Schødt kan med sin beskrivelse ha gjort advokatstanden betydelig skade». Naken protest Det er mange måter å vise sin protest på. En mann som ringte på politiets dør i Bærum var kliss naken, og da 36 åringen skulle forklare sin tilstand for politiet, forklarte han at nakenheten var en protest fordi han nylig var blitt kastet ut fra en av byens barer. Resultatet ble imidlertid bot for fyll og bråk på offentlig sted. PRIS: kr ,- eks.mva per lisens. Antallet lisenser tilsvarer antall arbeidsstasjoner programmet skal benyttes fra. Minimum 2 lisenser. Oppdatering: Ta kontakt. BibJure Tel: Diagnostica, Sondrevn 1 Fax: Oslo Juristkontakt

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

uristkontakt Kø i retten:

uristkontakt Kø i retten: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kø i retten: Sil sakene Busch mot Dørum: Ikke rør påtalemyndigheten Sivilombudsmannen: Innsyn i korrespondanse APENES UT MOT ØKOKRIM

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister JURIST KONTAKT Verdien av et halvt tre Side 26 Fristilling av jobben en motesak? Side 22 Kriminalomsorg med den innsattes øyne Side 42 Vegring mot offentlige søkerlister Side 36 Kristin Kjelland-Mørdre:

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Mest lønnsomt å holde kjeft! Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte European Young

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 1 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? www.universitetsforlaget.no

Detaljer

Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene

Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene JURIST KONTAKT Tariffoppgjøret: Det meste forhandles lokalt SIDE 20 Balkan roper på rettsvern SIDE 14 Hvem styrer? Bør menneskerettighetene grunnlovsfestes? SIDE 30 Spillet om lovgiverne SIDE 8 MEDLEMSBLAD

Detaljer

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA!

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 2 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kompetansemedarbeiderne: Setter krav til lederen Etterforskning av telekilder: Må søke fritak fra taushetsplikt Etter BA-HR-saken:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 6 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Dørum inviterer juristene: Hvor er dere i samfunnsdebatten? Prostituerte for retten: Fra antikkens Hellas til Skiippagurra camping

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene!

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene! Magasinet for hele jus-norge NR 7 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Tore Sandberg: Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg Saddams advokat på norgesbesøk Jurister inntok gatene! Christiania blir LOVLYDIG

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Juristkontakt. Stolte av jobben tør ikke si det. Jurister i offentlig sektor: Ny undersøkelse

Juristkontakt. Stolte av jobben tør ikke si det. Jurister i offentlig sektor: Ny undersøkelse MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2005 39. ÅRGANG Juristkontakt Ny undersøkelse Jurister i offentlig sektor: Stolte av jobben tør ikke si det NJ-kommentaren Sprekker i Akademikernes hus Det er

Detaljer

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20 JURIST KONTAKT Med klarinett og pasta: Leif ble leder Side 12 og 65 Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15 Else Bugge Fougner om åremål Side 20 Debatten om fristilling fortsetter Side 53 MEDLEMSBLAD

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer