CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født Utdanning 1977 Examen artium, engelsklinjen, Ajer videregående skole, Hamar 1981 Spansk mellomfag Fransk mellomfag Statsvitenskap hovedfag: Hovedoppgave: "Pressens dekning av nominasjoner: En innholdsanalyse av endel avisers omtale av nominasjonene foran stortingsvalgene i 1965 og 1985" Den samfunnsvitenskaplige doktorgrad (Dr. Polit.): Avhandling: "Voters, Parties and Governments. Electoral Competition, Policy Distances and Government Formation in Multi-Party Systems". Yrkesbakgrunn Lærer ved Hellerud videregående skole (20%), Oslo Førstekonsulent, Rådet for Humanistisk Forskning, NAVF, Oslo Utredningskonsulent, Forskningsavdelingen, NAVFs utredningsinstitutt, Oslo Forskningsstipendiat, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Forsker II, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Post doc, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Visebestyrer, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Forskningsprosjekter/stipend ol "Partier og velgere - koalisjoner i et komparativt perspektiv". Rekrutteringsstipend NAVF "NORDLEG - Nordiske Parlamenter og Parlamentarikere på 1990-tallet". Driftsmidler til nordisk FoU-prosjekt fra NOS-S. 1

2 "Partigruppene på Stortinget/Politisk Representasjon". Driftsmidler til nasjonalt FoU-prosjekt fra NFR "Politisk Representasjon mot År 2000". Lønnsmidler til prosjekt fra NFR "Nominasjoner i Norden". Driftsmidler til nordisk FoU-prosjekt fra NOS-S "Politisk representasjon og Institusjoner i Norden". Lønnsmidler til prosjekt fra Nordisk Ministerråd under programmet 'Norden og Europa' Politisk Representasjon og Politisk Handling. Driftsmidler til prosjekt fra NFR. 1999v 1999h Lønns- og driftsmidler fra Makt- og demokratiutredningen. Proseminar programstipend fra The Center for German and European Studies, University of California, USA Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet: Valgkampen Prosjektmidler fra NFR Nordisk parlamentarisk demokrati. Prosjektmidler fra NOS-S Fellow-in-Residence Stipend fra The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Nederland Politisk lederskap og ansvarlighet i et komparativt perspektiv. Driftsmidler til delprosjekt under ISV-prosjektet: Politikkens vilkår i det nyliberale samfunn, bevilget av NFR Political Parties and Democracy: Decline or Change? Prosjektbevilgning under Frittstående Prosjekter -- Samfunnsforskning (FRISAM) fra Norges Forskningsråd (NFR). Prosjektleder. Gjesteopphold ved norske og utenlandske institusjoner 1979 Opphold ved Universidad Internacional Menendez Pelayo, Santander, Spania, juli 1979, språkstudier Opphold ved Academia Hispano Americana, San Miguel de Allende, Mexico, oktober-november 1980, språkstudier Opphold ved Centre de Langue et vie Francais L'Étoile, Paris, november 1982-januar 1983, språkstudier Opphold ved University of Essex, England, august 1990, kurs i samfunnsvitenskapelig metode Opphold ved University of Michigan, USA, juli 1991, kurs i samfunnsvitenskapelig metode Opphold ved RijksUniversiteit Leiden, Nederland, august august 1993, visiting scholar Opphold ved University of California, San Diego, USA, augustdesember 1996, visiting scholar Opphold ved Senter for høyere studier, Det Norske Videnskaps- Akademi, Oslo, august 1997-august 1998, gjesteforsker. 2

3 1999 Opphold ved Universitetet i Göteborg, Sverige, februar-mars 1999, gjesteforsker Opphold ved University of California, San Diego, USA, september-desember 1999, visiting professor Research Fellow at the Netherland s Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Wassenaar, Nederland. September 2005-Juni Opphold ved University of Auckland, New Zealand, desember 2009 mai 2010, visiting scholar. Internasjonale nettverk Deltaker i en rekke nordiske og internasjonale nettverk: European Network for Training and Mobility (TMR); Nordic Parliamentary Research Network; Nordic Research on Elections and Democracy (NED), The Comparative Study of Electoral Systems Network (CSES); the ESF-network for Professionalization of Political Campaigning; the Comparative Candidate Study (CCS); Advisory Board member of the European Representative Democracy Data Archive (ERD); medlem av ECPRs standing group for Public Opinion and Voting Behaviour in a Comparative Perspective; medlem av styringsgruppen til COST Action IS0806: The True European Voter. Advisory Board Member of the research program: "Governance and Democracy." Annen faglig virksomhet 1993-nå Fagreferee i en rekke tidskrifter nasjonalt og internasjonalt (bl.a. Acta Politica, American Journal of Political Research, American Political Science Review, Comparative Political Studies, Comparative Social Research, European Journal of Political Research, Journal of Legislative Studies, Party Politics, Scandinavian Political Studies, International Political Science Review) Redaktør av Tidsskrift for samfunnsforskning Medlem av utvalg for utredning av Stortingets kontrollfunksjon (Grunnlovsutvalget) Medlem av SNS Demokratiråd (Studieförbundet Näringsliv och samhälle), Stockholm Sakkyndig for vurdering av prosjektsøknader innen Kultur og samfunn, Norges forskningsråd Medlem av regjeringsoppnevnt utvalg for utredning av demokratiets vilkår i Norge (Demokratifinansieringsutvalget) Leder av fagplanutvalget for norsk statsvitenskap. Oppnevnt av NFR. 3

4 2005 Leder av arbeidsgruppen (m. Å. Bengtsson): Demokrati, ansvar og politisk atferd, NOPSA, Reykjavik, august Styremedlem i the Executive Committee of the European Consortium for Political Research (ECPR) Medlem av styret i Senter for klimaforskning (CICERO). Nestleder siden Medlem av Fagkomiteen for samfunnsvitenskap (FRISAM), Norges Forskningsråd Leder av arbeidsgruppen (m. B. Aardal): Valg og politisk atferd nye utfordringer, nye modeller, NOPSA, Tromsø, 6-9 august Medlem av juryen for Forskningsrådets Pris for fremragende forskning (Møbius) Medlem av faglig styringsgruppe for den nasjonale undersøkelsen av folks tilfredshet med offentlige tjenester (Innbyggerundersøkelsen, nedsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet) Innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi, den historiskfilosofiske klasse Workshop-leder (sammen med P. Esaiasson): Off-Election Democracy Interactions between Representatives and Represented in a Changing World. ECPR Joins Session of Workshops, St. Gallen, april, Undervisningserfaring og oppgaver ved universiteter/høgskoler Seminarleder til grunnfag ved Institutt for statsvitenskap, Oslo h Avholdt kurs for hovedfag: "Koalisjoner og koalisjonsteori" ved Institutt for statsvitenskap, Oslo Oppgaveveileder til mellomfag ved Institutt for statsvitenskap, Oslo Foreleser på mellomfag ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Gjesteforeleser til statsvitenskap mellomfag, Høyskolen i Molde Sensor på grunn- og mellomfag ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim. 1998v Fakultetsopponent på dr.grad, Statsvätenskapliga institutionen, Universitetet i Göteborg. 1998v Medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av førsteamanuensis i statsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim. 1998h Medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av stipendiater i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 1999h Avhold kurs for Phd. studenter: The Role of Political Parties in 4

5 European Integration ved Department of Political Science, University of California, San Diego. 2000v Medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av stipendiater i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 2000h Medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av stipendiater i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 2001h Sakkyndig for bedømmelse av professor II i statsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisknaturvitenskaplige universitet, Trondheim. 2002v Medlem av bedømmelsesutvalg for vurdering av Phd. Institut for statskundskab, Universitetet i Köbenhavn Medlem av bedømmelsesutvalg for vurdering av doktorgrad. Statsvätenskapliga institutionen,, Universitetet i Umeå Medlem av interimstyret for ARENA Fast sensor på mellomfag ved Institutt for statsvitenskap, Oslo nå Sensor på hovedfagsoppgaver i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen nå Jevnlig avholdt kurs for hovedfag/master: "Politisk representasjon" ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo nå Hovedoppgave/masterveileder i komparativ politikk, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo nå Jevnlig avholdt kurs for hovedfag/master: "Medier og valgkamp" ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo nå Dr.gradsveiledning ved ISV, UiO nå Foreleser på kurset Nordic Politics, ISV, UiO nå Foreleser i fordypningsemnet i komparativ politikk (STV 2300), UiO Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité for professoropprykk ved Universitetet i Uppsala Oppnevnt som medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av professorat i komparativ politikk ved Universitetet i København. 2008v 2008h 2008h 2009v 2010v 2010h 2010h Medlem av to stillingskommisjoner for bedømmelse av stipendiater i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Leder av komite for evaluering av statsvitenskaplig forskning ved Universitetet i Leiden, Nederland. Medlem av opprykkskomiteen for vurdering av professorer i norsk statsvitenskap. Oppnevnt som medlem av bedømmelseskommisjon for vurdering av PhD i statsvitenskap ved UiO (Pål Ketil Botvar). Oppnevnt som medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av professorii-stilling i statsvitenskap ved Universitetet i København (Wouter van der Brug). Medlem av opprykkskomiteen for vurdering av forsker I i norsk statsvitenskap, Rokkansenteret. Oppnevnt som medlem av bedømmelseskommisjon for vurdering av PhD i statsvitenskap ved UiO (Øivind Bratberg). 5

6 2010h 2011v Oppnevnt som medlem av bedømmelseskommisjon for vurdering av PhD i statsvitenskap ved UiO (Gudrun Østby). Oppnevnt som medlem av bedømmelseskommisjon for vurdering av PhD i statsvitenskap ved ved Universitetet i Aarhus (Christoffer Green-Pedersen). Veiledning på dr.gradsnivå: Johannes Berg (disputert til Philosophiae Doctor (Ph.d.) 2008) Rune Karlsen (disputert til Philosophiae Doctor (Ph.d.) 2009) Anders Ravik Jupskås, ISV, UiO (pågående). Mona Strand, Høyskolen i Hedmark (pågående). Ingrid Dahlen Rogstad, ISF (pågående). Priser: NKS-forlagets andrepris for beste fagbok for konseptet: Valg, representasjon of folkestyre (med Henry Valen) Prisen for beste artikkel i 2006/2007-årgangens i Norsk statsvitenskaplig tidsskrift for artikkelen: Det norske Storting: Et Folketing eller en samling politiske broilere? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift vol. 22 no. 4: (med Henry Valen). Populærvitenskapelig formidling: Foredrag: 1991-nå Holdt en rekke faglige og populærvitenskaplige foredrag for politiske og administrative myndigheter, i partier, organisasjoner, foreninger og på kongresser og seminarer for et nasjonalt og internasjonalt publikum om norsk, nordisk og europeisk politikk. Presse, radio og fjernsyn: 1991-nå Intervjuet jevnlig i mediene om diverse forhold ved norsk, nordisk og europeisk politikk Valgekspert i NRK radio ved stortingsvalget i TV2s ekspertkommentator ved kommune- og fylkestingsvalget i 2007 og ved stortingsvalget i

7 Kronikker: "Blir vi påvirket av meningsmålinger?" Kronikk i Aftenposten, 5. oktober 1993 (med Eli Skogerbø). Politikerne og grasrota. Det representative system i krise? Kronikk i Dagsavisen, 22. november Ja-siden er styrket betraktelig. Kronikk i Dagsavisen, 28. november 2000 (med Henry Valen). Partikonkurranse og stridsspørsmål. Kronikk i Aftenposten, 15. desember 2000 (med Henry Valen). Valgets paradokser, august Kronikk i Hamar Arbeiderblad, august Parlamentarisme på norsk. Hamar Arbeiderblad, august Parti eller person hva betyr mest i valgkampen?. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, september Det spennende valget. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, september 2005 Regjeringsavtaler og politisk handlefrihet. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, oktober 2005 Valgsystemer til besvær. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, november 2005 Stortinget et folketing? Eller en samling politiske broilere? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, januar Dogmatisme eller pragmatisme protestpartienes dillemma. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, januar Når moderate velgere foretrekker ekstreme partier. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, februar 2006 Politikk og retorikk. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mars Politikeres personlighet. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, april 2006 Er velstand misnøyens bakteppe? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mai 2006 Regjeringsslitasje og sakseierskap. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, juni Bør meningsmålinger forbys før et valg? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, juli Politisk TV-reklame. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, august 2006 Når partiene beveger seg i det politiske rom. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, september 2006 Politisk tillit. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, november 2006 En urolig velgerbefolkning. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, desember 2006 Velgerne og det faglig-politiske samarbeidet. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, februar Senterpartiets venstredreining. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mars Jakten på miljøvelgerne. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, april 2007 Regjeringsprosjekt og velgeroppslutning. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mai 2007 Lokalvalg og riksvalg samme sak? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, juni

8 Sviktende deltakelse ved lokalvalg finnes det remedier? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, august Skolevalgene en pekepinn om kommunevalget? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, september Et lokalvalg i perspektiv. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, oktober Borgerlig samling i lys av politiske avstander. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, november 2007 Felles valgdag et demokratisk gode? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, desember 2007 Skatt som tema i en valgkamp. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, februar Bør 16-åringer få stemmerett? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mars Sentrum og regjeringsalliansene. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 26. april Storkoalisjon mellom Arbeiderpartiet og Høyre? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 30. mai Rikdom og mistillit. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 29. juli 2008 Fornyelsen av de folkevalgte på Stortinget. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 8. september Hvordan slår finanskrisen ut for de politiske partiene? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 4. oktober Amerikanerne går til valg. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 1. november Valget som et instrument for folkelig kontroll, kommentar, Samfunnsvitern, no. 3, Partienes nominasjoner en folkelig prosess? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 13. desember Politisk TV-reklame: Til glede eller besvær? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 14. januar Reklame vi ikke trenger. Kronikk i Dagsavisen, 15. januar, Valg i nedgangstider. Kronikk i Dagsavisen, 19. februar, Finanskrisen og velgerne. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 21. februar Stortinget må speile folket. Kronikk i Dagsavisen, 26. mars og i Hamar Arbeiderblad, 31. mars, Kampen om høyresiden. Kronikk i Dagsavisen, 7. mai og i Hamar Arbeiderblad, 9. mai, Slutter fred med NATO. Innlegg i Aftenposten 12. mai 2009 (med Helge Hveem). Tilliten synker i Europa. Kronikk i Dagsavisen, 18. juni og i Hamar Arbeiderblad, 24. juni, Hvem stemmer på Høyre?. Kronikk i Dagsavisen, 27. august og i Hamar Arbeiderblad ( Den typiske Høyre-velgeren ), 29. august, Valgets etternølere. Kronikk i Dagsavisen og Hamar Arbeiderblad ( Hvem er valgets etternølere? ), 12. september, 2009 Hva forklarer valget?. Kronikk i Dagsavisen, 1. oktober og i Hamar Arbeiderblad ( Maktkampen dominerte ), 30 september, Velgerne og verden Kronikk i Dagsavisen, 5. november og i Hamar Arbeiderblad ( Verden og norske velgere ), 7. november,

9 Ny EU-kamp i sikte? Kronikk i Dagsavisen, 10. desember og i Hamar Arbeiderblad, 11. desember, Debatten om valgordning. Kronikk i Dagsavisen, 14. januar KRFs vanskelige veivalg. Kronikk i Dagsavisen, 18. februar Slå sammen SV og AP? Kronikk i Dagsavisen, 25. mars og Hamar Arbeiderblad ( Bør SV og AP gå sammen? ), 25. mars Britenes spennende valg. Kronikk i Dagsavisen, 6. mai TV-dueller er ikke valg. Hamar Arbeiderblad, 11. mai Kvinners representasjon. Kronikk i Dagsavisen 17. juni og Hamar Arbeiderblad 19. juni Bakgrunn spiller en rolle. Kronikk i Dagsavisen 22. juli og Hamar Arbeiderblad ( Betydningen av de folkevalgtes bakgrunn ) 15. juli En ny høyrebølge? Kronikk i Dagsavisen 26. august og Hamar Arbeiderblad ( Ny høyrebølge på gang? ) 26. august Svenskenes valg. Kronikk i Dagsavisen 30. september og Hamar Arbeiderblad ( Svensk thrillervalg ) 2. oktober Ombudsplikten. Kronikk i Dagsavisen 11. november og Hamar Arbeiderblad 23. november Mellomvalgsdemokratiet. Kronikk i Dagsavisen 23. desember og Hamar Arbeiderblad 28. desember Et nytt partisystem? Kronikk i Hamar Arbeiderblad 2. februar og Dagsavisen 3. februar En stemme til de unge. Kronikk i Dagsavisen og Hamar Arbeiderblad ( Ungdom og valgdeltakelse ) 17. mars Hva betyr partienes landsmøter? Kronikk i Dagsavisen 5. mai og Hamar Arbeiderblad 12. mai 2011 Lederskapseffekten. Kronikk i Dagsavisen 23. juni og Hamar Arbeiderblad ( Hvor viktige er politiske ledere i valgkampen? ) 5. juli «Valg i skyggen av terroren». Kronikk i Dagsavisen 4. august og Hamar Arbeiderblad ( Et lokalvalg i skyggen av terroren? ) 8. august De tradisjonelle rivalenes lokalvalg Kronikk i Dagsavisen 15. september Kompetansebedømmelser 1995 Bedømt som kvalifisert til en stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap Bedømt som kvalifisert til en stilling som professor i statsvitenskap. Språk Norsk (morsmål) Engelsk (flytende) Tysk (behersker rimelig godt) Fransk (behersker rimelig godt) Spansk (behersker rimelig godt) 9

10 Nederlandsk (behersker rimelig godt) Hanne Marthe Narud Vitenskapelige publikasjoner 1988 A Hanne Marthe Narud. Pressens dekning av nominasjoner. En innholdsanalyse. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 219 s A a Hanne Marthe Narud og Randi Søgnen, Evalueringsopplegg for hovedinnsatsområdene - en drøfting. Melding 1/90, Oslo: NAVFs utredningsinstitutt. 216 s. A b Karl Erik Brofoss og Hanne Marthe Narud, Formidlingen fra forskningsprogrammet Olje og samfunn: En evaluering. Rapport 6/90, Oslo: NAVFs utredningsinstitutt. 132 s. A c Karl Erik Brofoss og Hanne Marthe Narud, "Olje og samfunn - formidlingsdelen". I Olje og samfunn, Evalueringsrapport 4/90, Oslo: NORAS s A d Hanne Marthe Narud og Randi Søgnen, "Hovedinnsatsområdene skal evalueres." Forskningspolitikk, 2: A e Hanne Marthe Narud og Randi Søgnen, "IT er evaluert." Forskningspolitikk, 3-4: A a Ingvild Marheim Larsen, Hanne Marthe Narud og Svein Kyvik, Departementenes FoU-engasjement. Utviklingstrekk på tallet. Rapport 7/91, Oslo: NAVFs utredningsinstitutt. 193 s. A b Ingvild Marheim Larsen, Hanne Marthe Narud og Svein Kyvik, "Departementenes finansiering og organisering av FoUvirksomhet". I: Organisering for helhet og mangfold i norsk forskning. NOU 1991: 24. s A c Hanne Marthe Narud, "Fra oppgjør på kammerset til spill for 10

11 åpen scene: Rekruttering av kandidater til stortingsvalg". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol. 7 no. 3: A Jan-Erik Lane og Hanne Marthe Narud, "Regjering og nasjonalforsamling: Bemanning av de to statsorganer." Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift Vol. 8 no. 4: A a Hanne Marthe Narud "Nominasjoner og presse," i Svaasand og Heidar (red.),partiene i en brytningstid. Bergen: Alma Mater Forlag. s A b Jan-Erik Lane og Hanne Marthe Narud, Maktfordelingsprinsippet og den konstitusjonelle teori: Spørsmålet om bemanning av statsmaktene", i Midgaard og Rasch (red.), Representativt demokrati: Spilleregler under debatt. Oslo: Universitetsforlaget. s A c Hanne Marthe Narud og Galen Irwin, "Must the breaker pay? Cabinet crises and electoral trade-offs." Acta Politica Vol. 29 no. 3: A a Hanne Marthe Narud, "Coalition termination in Norway: models and cases." Scandinavian Political Studies. Vol. 18 no. 1:1-24. A b Henry Valen og Hanne Marthe Narud, "Nedgangen i Valgdeltakelsen". Kapittel 3 i Aardal og Valen (1995), Konflikt og Opinion. Oslo: NKS-forlaget: A c Hanne Marthe Narud, "Issue saliency, policy distances and coalition bargaining." West European Politics, Vol. 18 no. 2: A a Hanne Marthe Narud og Henry Valen, "Decline of Electoral Turnout: The Case of Norway", European Journal of Political Research, vol. 29 no. 2: A b Hanne Marthe Narud "Electoral Competition and Coalition Bargaining in Multi-Party Systems. Journal of Theoretical Politics, vol. 8 no. 4: A c Hanne Marthe Narud, "Om Rasjonalitetsmodeller i 11

12 valgforskningen". Tidsskrift forsamfunnsforskning, vol. 37 no. 2: A d Hanne Marthe Narud "Party Policies and Government Accountability: a Comparison between the Netherlands and Norway". Party Politics, vol. 2 no. 4: A e Hanne Marthe Narud, Voters, Parties and Governments: Electoral Competition, PolicyDistances and Government Formation in Multi-Party Systems. Doktoravhandling. Publisert som ISF rapport 96:7. Oslo: Institutt for samfunnsforskning A a Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm, "Norwegen: Eine fragile Koalitionsordnung", i W. Müller og K. Strøm (red.), Regierungskoalitionen in Westeuropa. Wien: Signum, s A a Hanne Marthe Narud, Norway, i R.S.Katz og R.Koole (eds.), Political Data Year Book 1997, special issue of the European Journal of Political Research, vol. 34. no. 3-4, 1998, s A b Hanne Marthe Narud, Professionalization of the Norwegian Storting: Party-based and District Oriented, i H. Valen og H. M. Narud, Professionalization, Political Representation and Geography. Rapport nr. 15/98. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, s A c Henry Valen og Hanne Marthe Narud, Professionalization, Political Representation and Geography. Rapport nr. 15/98. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 94 s A a Hanne Marthe Narud, Norwegen: Professionalisierung zwischen Parteien und Wahlkreisorientierung. I J. Borchert (red.), Politik als Beruf. Die Politiche Klasse in westlichen Demokratien. Opladen: Leske & Budrich, s A b Hanne Marthe Narud og Audun Skare, "Are Party Activists the Party Extremists? The Pattern of Opinion in Political Parties". Scandinavian Political Studies, vol. 22, no. 1: A c Hanne Marthe Narud, Politiske avstander og regjeringsalternativ ved valget i Kapittel 6 i B. Aardal (i samarbeid med H. 12

13 Valen, H.M. Narud & F. Berglund), Velgere i 90-årene. Oslo: NKS-forlaget, s A d Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud, Går kvinner og menn hver sin vei? Kapittel 10 i B. Aardal (i samarbeid med H. Valen, H.M. Narud & F. Berglund), Velgere i 90-årene. Oslo: NKSforlaget, s A e Hanne Marthe Narud og Toril Aalberg (red.), Challenges to Representative Democracy: Voters, Parties and Public Opinion. Bergen: Fagbokforlaget, 402 s. A f Hanne Marthe Narud og Toril Aalberg, Challenges Facing Representative Democracy. Introduksjonskapittel til H.M. Narud og T. Aalberg (red.), Challenges to Representative Democracy: Voters, Parties and Public Opinion. Bergen: Fagbokforlaget, s A g Hanne Marthe Narud, Norway, i R.S.Katz og R.Koole (red.), Political Data Year Book 1998, special issue of the European Journal of Political Research, vol. 36. no. 3-4: A a Hanne Marthe Narud og Henry Valen, "Does Social Background Matter?" Kapittel 4 i P. Esaiasson og K. Heidar (red.), Beyond Westminister and Congress. The Nordic Experience. Columbus: Ohio State University Press, s A b Hanne Marthe Narud og Henry Valen, "What Kind of Future and Why? Attitudes of Voters and Representatives". Kapittel 15 i P. Esaiasson og K. Heidar (red.), Beyond Westminister and Congress. The Nordic Experience. Columbus: Ohio State University Press, s A c Henry Valen; Hanne Marthe Narud og Olafur Hardarsson, "Geography and Political Representation". Kapittel 5 i P. Esaiasson og K. Heidar (red.),beyond Westminister and Congress. The Nordic Experience. Columbus: Ohio State University Press, s A d Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm, Adaptation without EU Membership: Norway and the European Economic Area. Journal of Legislative Studies, vol. 6, no. 1: A e Leonard Ray og Hanne Marthe Narud, Mapping the Norwegian Political Space: Some Findings from an Expert Survey. Party Politics, vol. 6, no. 2:

14 A f Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm, Norway: A Fragile Coalitional Order, i W.C. Müller og K. Strøm (red.), Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford University Press, s A g Hanne Marthe Narud, Politisk Representasjon i Norden. I K. Ståhlberg (red.), Det unika Norden. København: Nordisk Ministerråd. Nord, 2000:4: A h Henry Valen og Hanne Marthe Narud, La Norvége en Des élections locales et provinciales riches d enseignements, i A. Grosser (red.), Les pays d Europe occidentale. Edition Les etudes de La documentation Francaise: A i Hanne Marthe Narud, Eliter og folkestyre. Tanker om politisk representasjon? I H. Baldersheim, B. Hagtvet & K. Heidar (red.), Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Oslo: Kunnskapsforlaget: A j Hanne Marthe Narud og Henry Valen, Norway, i R.S.Katz og R.Koole (red.), Political Data Year Book 1999, special issue of the European Journal of Political Research, vol. 38 no. 3-4: A a Hanne Marthe Narud, Political Representation and the EU in a Nordic Context. I K. Ståhlberg (red.), The Nordic Countries and Europe II. Nord, 2001 no. 23. København: Nordisk Ministerråd: A b Hanne Marthe Narud, og Henry Valen, Partikonkurranse og sakseierskap. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 17 no. 4: A a Hanne Marthe Narud, Har valg noen betydning? Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 43, no. 2: A b Olof Petersson, Sören Holmberg, Leif Lewin og Hanne Marthe Narud, Demokrati utan ansvar. Stockholm: SNS-Förlag. 152 s. A c Hanne Marthe Narud, Mogens Pedersen og Henry Valen (red.), Party Sovereignty and Citizen Control. Selecting Candidates for Parliamentary Elections in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Odense: Odense University Press. 14

15 A d Henry Valen, Hanne Marthe Narud og Audun Skare. Norway: Party Dominance and Decentralized Decisionmaking. Kapittel 5 i H. M. Narud, M. Pedersen & H. Valen (red.), Party Sovereignty and Citizen Control. Selecting Candidates for Parliamentary Elections in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Odense: Odense University Press. A e Hanne Marthe Narud, Mogens Pedersen og Henry Valen. Parliamentary Nominations in Western Democracies. Kapittel 1 i H. M. Narud, M. Pedersen & H. Valen (red.), Party Sovereignty and Citizen Control. Selecting Candidates for Parliamentary Elections in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Odense: Odense University Press. A f Hanne Marthe Narud, Mogens Pedersen og Henry Valen. Conclusions. Kapittel 6 in H. M. Narud, M. Pedersen & H. Valen (red.), Party Sovereignty and Citizen Control. Selecting Candidates for Parliamentary Elections in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Odense: Odense University Press A a Henry Valen og Hanne Marthe Narud, Det betingede partimandat. En modell for studiet av politisk representasjon. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 19 no. 2: A b Kaare Strøm og Hanne Marthe Narud, Norway: Virtual Parliamentarism. I K. Strøm, W.C. Müller og T. Bergmann (red.), Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press: A c Hanne Marthe Narud, Hvem skal styre landet? Velgernes syn på regjeringsalternativene ved valget i I B. Aardal (red.), Velgere i villrede. En analyse av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag: A d Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud, Er lederen viktigere enn partiet og politikken? I B. Aardal (red.), Velgere i villrede. En analyse av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag: A e Hanne Marthe Narud, Norway: Professionalization Partyoriented and Constituency-based. Chapter 16 in J. Borchert and J. Zeiss (eds.), The Political Class in Advanced Democracies. Oxford: Oxford University Press: A a Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm, "Norway: Madisonianism Reborn". Scandinavian Political Studies, vol. 27 no. 2:

16 A b A c Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad (red.), Elections, Parties and Political Representation. Oslo: Universitetsforlaget. 338 s. Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad (red.), Introduction. Kapittel 1 i Elections, Parties and Political Representation. Oslo: Universitetsforlaget: A d Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.), I valgkampens hete. En studie av valgkampen ved stortingsvalget i Oslo: Universitetsforlaget. 430 s. A e Bernt Aardal, Anne Krogstad, Hanne Marthe Narud og Ragnar Waldahl. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. Kapittel 1 in B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A f Hanne Marthe Narud og Henry Valen. Partiprogram og velgerappell. Kapittel 2 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A g Henry Valen og Hanne Marthe Narud, Strategi og politikk. Ledernes vurdering av valgkampen. Kapittel 3 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A h Rune Karlsen og Hanne Marthe Narud, "Organisering av valgkampen tradisjonell eller moderne? Kapittel 5 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A i Hanne Marthe Narud og Ragnar Waldahl. Den lange valgkampen. Mediestoffet i månedene før valget. Kapittel 7 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A j Ragnar Waldahl og Hanne Marthe Narud, Den korte valgkampen. Mediestoffet i fire uker før valget. Kapittel 8 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget A k Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud, Valgkamp på norsk. Kapittel 16 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget:

17 A l Hanne Marthe Narud, Parliamentary Nominations and Political Representation. Kapittel 7 i K. Heidar (red.). Nordic Politics. Comparative Perspectives. Oslo: Universitetsforlaget: A a Hanne Marthe Narud, Henry Valen. Bind 9 i Norsk biografisk leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget: A b Kaare Strøm, Hanne Marthe Narud og Henry Valen. A More Fragile Chain of Governance in Norway. West European Politics vol. 28 no. 4: A a Hanne Marthe Narud og Henry Valen Det norske Storting: Et Folketing eller en samling politiske broilere? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift vol. 22 no. 4: A a Kaare Strøm, Hanne Marthe Narud og Henry Valen. A More Fragile Chain of Governance in Norway. I Ø. Østerud (red.), Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. London: Routledge. A b Henry Valen og Hanne Marthe Narud. The Storting Election in Norway, September Electoral Studies vol. 26 no. 1: A c Hanne Marthe Narud og Henry Valen. Demokrati og ansvar. Om politisk representasjon i et flerpartisystem. Oslo: Damm forlag. 384s. A d Henry Valen og Hanne Marthe Narud. The Conditional Party Mandate. A Modell for the Study of Mass and Elite Opinion Patterns. European Journal of Political Research, vol. 46: A e Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad. Henry Valen in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning vol. 48(1): A f Hanne Marthe Narud Fra flertallsregjering til mindretallsregjering. I B. Aardal (red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag: A g Hanne Marthe Narud og Bernt Aardal. Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge. I B. Aardal (red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag:

18 A h Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud. Er kvinnelige velgere dømt til venstrevridning? I B. Aardal (red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag: A i Hanne Marthe Narud. Valen, Henry Halfdan. Statsvitenskapelig leksikon, red. Ø. Østerud. Oslo: Universitetsforlaget: 285. A j Hanne Marthe Narud. Preferansevalg. Statsvitenskapelig leksikon, red. Ø. Østerud. Oslo: Universitetsforlaget: 228. A k Hanne Marthe Narud. Forretningsministerium. Statsvitenskapelig leksikon, red. Ø. Østerud. Oslo: Universitetsforlaget: 74. A l Hanne Marthe Narud og Henry Valen. Meningsrepresentasjon i et nyliberalt samfunn. I P.K. Mydske, D.H. Claes og A. Lie (red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget: A m Hanne Marthe Narud og Bjørn Erik Rasch. Ideologiske avstander og regjeringskoalisjoner. Om vilkårene for samarbeid til venstre og høyre. I P.K. Mydske, D.H. Claes og A. Lie (red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget: A n Hanne Marthe Narud. Is the Party over in European Democracies? I: The Challenge to European Democracy. A Symposium held at Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Wassenaar: Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and science A a Hanne Marthe Narud og Henry Valen, Coalition Membership and Electoral Performance in Western Europe. In K. Strøm, W, C. Müller and T. Bergmann (red.), Cabinets and Coalition Bargaining. The Democractic Life Cycle in Western Europe. Oxford: Oxford University Press: A b Hanne Marthe Narud og Henry Valen, The Norwegian Storting: People's Parliament or Coop for Political Broilers?, WorldPolitical Science Review: Vol. 4 : No. 2, Article 4. Available at: 18

19 A c Hanne Marthe Narud, Partienes nominasjoner. Hvem deltar? Og spiller det noen rolle? Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 49 no 4: A d Hanne Marthe Narud, Valgforskeren og statsviteren Henry Valen. I O. D. Lærum (red.), Norske forskerprofiler, Bergen: Fagbokforlaget: A e Hanne Marthe Narud Bak lukkede dører eller i åpne rom? Demokratiske normer for politisk rekruttering. Oslo: Civita a/s 2009 A a Hanne Marthe Narud og Anders Ravik Jupskås, Forteller landsmøtene noe om partienes sjel? I G. Helljesen (red.), Geir Helljesens Valgskole. Oslo: NRK Aktivum AS. A b Hanne Marthe Narud, De små marginenes valg. Stortingsvalget i Norsk statsvitenskapelig Tidsskrift vol. 25 no. 4, 2009: A a Hanne Marthe Narud, Helge Hveem og Bjørn Høyland Gamle konflikter nye stridsspørsmål? Norske velgeres utenrikspolitiske holdninger. Internasjonal Politikk, no. 3/2010: A a Ola Listhaug og Hanne Marthe Narud The Changing Macro Context of Norwegian Voters: From Centre-Periphery Cleavages to Oil Wealth. In Martin Rosema, Bas Denters and Kees Aarts (eds.) How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam: Amsterdam University Press/Pallas Publications, 2011: A b Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm Coalition Bargaining in an Unforgiving Environment: The Case of Bondevik II in Norway. Ch. 4 In R. W. Andeweg, L. de Winter and P. Dumont (eds.), Puzzles of Government Formation. Coalition Theory and Deviant Cases. London: Routeledge, 2011: A c Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm Norway: From Hønsvaldian Parliamentarism back to Madisonian Roots. In T. Bergmann and K. Strøm eds., The Madisonian Turn: Political 19

20 Parties and Parliamentary Democracy in Nordic Europe. Ann Arbor: Michigan University Press, 2011: A d Hanne Marthe Narud, Politiske avstander og regjeringsalternativ ved valget i Kapittel 7 i B. Aardal (red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget i Oslo: Cappelen-Damm: A e Hanne Marthe Narud, Et regjeringsvalg i skyggen av finanskrisen. Kapittel 8 i B. Aardal (red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget i Oslo: Cappelen- Damm: A f Hanne Marthe Narud, Ascent of the Young, the Smart and the Professional: Norway s Parliamentary Elite in Comparative Perspective. Comparative Sociology, vol. 10, no. 6: (33) A a Hanne Marthe Narud, The impact of the economy on governments electoral performance. I H. Baldersheim og J. Batora (red.), The Governance of Small States in Turbulent Times. The Exemplary Cases of Norway and Slovakia. Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Publishers: Wolfgang C. Müller & Hanne Marthe Narud (eds.): Party Governance and Party Democracy. Festschrift to Kaare Strøm, New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, Wolfgang C. Müller & Hanne Marthe Narud: Party Governance and Party Democracy, s I Wolfgang C. Müller & Hanne Marthe Narud (eds.): Party Governance and Party Democracy. Festschrift to Kaare Strøm, New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad. 100 år med kvinnelig stemmerett. Kvinners deltakelse, stemmegivning og ideologi. I Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Red. Audgunn Oltedal og Arnhild Skre. Oslo: Pax Forlag, Hanne Marthe Narud and Peter Esaiasson (eds.), Between- Election Democracy, Colchester: ECPR Press, Rune Karlsen and Hanne Marthe Narud. Nominations, Campaigning and Representation: How the secret garden of politics determines the style of campaigning and roles of 20

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007

Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007 Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007 Belyst gjennom dekningen i avisene Agderposten og Fædrelandsvennen Dag Ingvar Jacobsen dag.i.jacobsen@uia.no Anne Siri Skomedal a_skomedal@hotmail.com

Detaljer

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler 5 Tilknytning til universiteter og høyskoler Institutt for Samfunnsforskning har god kontakt med både universitets - og høyskolemiljøer, både gjennom forskningssamarbeid og ved at instituttets forskere

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Curriculum Vitae Oppdatert 26.11.2013 Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

Legitimitet gjennom prestasjon?

Legitimitet gjennom prestasjon? Legitimitet gjennom prestasjon? Legitimitet gjennom prestasjon? Annelin Gustavsen, Jon Pierre och Asbjørn Røiseland E nhver offentlig myndighet trenger i lengden å være legitim. Legitimitet uttrykker den

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2010 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Utviklingstrekk og endringer i alliansen mellom kunnskapsproduksjon og politikk Svanaug Fjær Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Stemmerett for 16-åringer

Stemmerett for 16-åringer Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:1 Stemmerett for 16-åringer Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011 Johannes Bergh (red.) Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget 2013 Et notat av Johannes Bergh Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 Innledning Graden av politisk engasjement

Detaljer

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT?

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT? SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT? Mona Pedersen og Martin Nkosi Ndlela Nothing can be further from the spirit of the new technology than «a place for everything and everything in its

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer