CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født Utdanning 1977 Examen artium, engelsklinjen, Ajer videregående skole, Hamar 1981 Spansk mellomfag Fransk mellomfag Statsvitenskap hovedfag: Hovedoppgave: "Pressens dekning av nominasjoner: En innholdsanalyse av endel avisers omtale av nominasjonene foran stortingsvalgene i 1965 og 1985" Den samfunnsvitenskaplige doktorgrad (Dr. Polit.): Avhandling: "Voters, Parties and Governments. Electoral Competition, Policy Distances and Government Formation in Multi-Party Systems". Yrkesbakgrunn Lærer ved Hellerud videregående skole (20%), Oslo Førstekonsulent, Rådet for Humanistisk Forskning, NAVF, Oslo Utredningskonsulent, Forskningsavdelingen, NAVFs utredningsinstitutt, Oslo Forskningsstipendiat, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Forsker II, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Post doc, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Visebestyrer, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Forskningsprosjekter/stipend ol "Partier og velgere - koalisjoner i et komparativt perspektiv". Rekrutteringsstipend NAVF "NORDLEG - Nordiske Parlamenter og Parlamentarikere på 1990-tallet". Driftsmidler til nordisk FoU-prosjekt fra NOS-S. 1

2 "Partigruppene på Stortinget/Politisk Representasjon". Driftsmidler til nasjonalt FoU-prosjekt fra NFR "Politisk Representasjon mot År 2000". Lønnsmidler til prosjekt fra NFR "Nominasjoner i Norden". Driftsmidler til nordisk FoU-prosjekt fra NOS-S "Politisk representasjon og Institusjoner i Norden". Lønnsmidler til prosjekt fra Nordisk Ministerråd under programmet 'Norden og Europa' Politisk Representasjon og Politisk Handling. Driftsmidler til prosjekt fra NFR. 1999v 1999h Lønns- og driftsmidler fra Makt- og demokratiutredningen. Proseminar programstipend fra The Center for German and European Studies, University of California, USA Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet: Valgkampen Prosjektmidler fra NFR Nordisk parlamentarisk demokrati. Prosjektmidler fra NOS-S Fellow-in-Residence Stipend fra The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Nederland Politisk lederskap og ansvarlighet i et komparativt perspektiv. Driftsmidler til delprosjekt under ISV-prosjektet: Politikkens vilkår i det nyliberale samfunn, bevilget av NFR Political Parties and Democracy: Decline or Change? Prosjektbevilgning under Frittstående Prosjekter -- Samfunnsforskning (FRISAM) fra Norges Forskningsråd (NFR). Prosjektleder. Gjesteopphold ved norske og utenlandske institusjoner 1979 Opphold ved Universidad Internacional Menendez Pelayo, Santander, Spania, juli 1979, språkstudier Opphold ved Academia Hispano Americana, San Miguel de Allende, Mexico, oktober-november 1980, språkstudier Opphold ved Centre de Langue et vie Francais L'Étoile, Paris, november 1982-januar 1983, språkstudier Opphold ved University of Essex, England, august 1990, kurs i samfunnsvitenskapelig metode Opphold ved University of Michigan, USA, juli 1991, kurs i samfunnsvitenskapelig metode Opphold ved RijksUniversiteit Leiden, Nederland, august august 1993, visiting scholar Opphold ved University of California, San Diego, USA, augustdesember 1996, visiting scholar Opphold ved Senter for høyere studier, Det Norske Videnskaps- Akademi, Oslo, august 1997-august 1998, gjesteforsker. 2

3 1999 Opphold ved Universitetet i Göteborg, Sverige, februar-mars 1999, gjesteforsker Opphold ved University of California, San Diego, USA, september-desember 1999, visiting professor Research Fellow at the Netherland s Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Wassenaar, Nederland. September 2005-Juni Opphold ved University of Auckland, New Zealand, desember 2009 mai 2010, visiting scholar. Internasjonale nettverk Deltaker i en rekke nordiske og internasjonale nettverk: European Network for Training and Mobility (TMR); Nordic Parliamentary Research Network; Nordic Research on Elections and Democracy (NED), The Comparative Study of Electoral Systems Network (CSES); the ESF-network for Professionalization of Political Campaigning; the Comparative Candidate Study (CCS); Advisory Board member of the European Representative Democracy Data Archive (ERD); medlem av ECPRs standing group for Public Opinion and Voting Behaviour in a Comparative Perspective; medlem av styringsgruppen til COST Action IS0806: The True European Voter. Advisory Board Member of the research program: "Governance and Democracy." Annen faglig virksomhet 1993-nå Fagreferee i en rekke tidskrifter nasjonalt og internasjonalt (bl.a. Acta Politica, American Journal of Political Research, American Political Science Review, Comparative Political Studies, Comparative Social Research, European Journal of Political Research, Journal of Legislative Studies, Party Politics, Scandinavian Political Studies, International Political Science Review) Redaktør av Tidsskrift for samfunnsforskning Medlem av utvalg for utredning av Stortingets kontrollfunksjon (Grunnlovsutvalget) Medlem av SNS Demokratiråd (Studieförbundet Näringsliv och samhälle), Stockholm Sakkyndig for vurdering av prosjektsøknader innen Kultur og samfunn, Norges forskningsråd Medlem av regjeringsoppnevnt utvalg for utredning av demokratiets vilkår i Norge (Demokratifinansieringsutvalget) Leder av fagplanutvalget for norsk statsvitenskap. Oppnevnt av NFR. 3

4 2005 Leder av arbeidsgruppen (m. Å. Bengtsson): Demokrati, ansvar og politisk atferd, NOPSA, Reykjavik, august Styremedlem i the Executive Committee of the European Consortium for Political Research (ECPR) Medlem av styret i Senter for klimaforskning (CICERO). Nestleder siden Medlem av Fagkomiteen for samfunnsvitenskap (FRISAM), Norges Forskningsråd Leder av arbeidsgruppen (m. B. Aardal): Valg og politisk atferd nye utfordringer, nye modeller, NOPSA, Tromsø, 6-9 august Medlem av juryen for Forskningsrådets Pris for fremragende forskning (Møbius) Medlem av faglig styringsgruppe for den nasjonale undersøkelsen av folks tilfredshet med offentlige tjenester (Innbyggerundersøkelsen, nedsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet) Innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi, den historiskfilosofiske klasse Workshop-leder (sammen med P. Esaiasson): Off-Election Democracy Interactions between Representatives and Represented in a Changing World. ECPR Joins Session of Workshops, St. Gallen, april, Undervisningserfaring og oppgaver ved universiteter/høgskoler Seminarleder til grunnfag ved Institutt for statsvitenskap, Oslo h Avholdt kurs for hovedfag: "Koalisjoner og koalisjonsteori" ved Institutt for statsvitenskap, Oslo Oppgaveveileder til mellomfag ved Institutt for statsvitenskap, Oslo Foreleser på mellomfag ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Gjesteforeleser til statsvitenskap mellomfag, Høyskolen i Molde Sensor på grunn- og mellomfag ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim. 1998v Fakultetsopponent på dr.grad, Statsvätenskapliga institutionen, Universitetet i Göteborg. 1998v Medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av førsteamanuensis i statsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim. 1998h Medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av stipendiater i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 1999h Avhold kurs for Phd. studenter: The Role of Political Parties in 4

5 European Integration ved Department of Political Science, University of California, San Diego. 2000v Medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av stipendiater i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 2000h Medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av stipendiater i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 2001h Sakkyndig for bedømmelse av professor II i statsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisknaturvitenskaplige universitet, Trondheim. 2002v Medlem av bedømmelsesutvalg for vurdering av Phd. Institut for statskundskab, Universitetet i Köbenhavn Medlem av bedømmelsesutvalg for vurdering av doktorgrad. Statsvätenskapliga institutionen,, Universitetet i Umeå Medlem av interimstyret for ARENA Fast sensor på mellomfag ved Institutt for statsvitenskap, Oslo nå Sensor på hovedfagsoppgaver i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen nå Jevnlig avholdt kurs for hovedfag/master: "Politisk representasjon" ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo nå Hovedoppgave/masterveileder i komparativ politikk, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo nå Jevnlig avholdt kurs for hovedfag/master: "Medier og valgkamp" ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo nå Dr.gradsveiledning ved ISV, UiO nå Foreleser på kurset Nordic Politics, ISV, UiO nå Foreleser i fordypningsemnet i komparativ politikk (STV 2300), UiO Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité for professoropprykk ved Universitetet i Uppsala Oppnevnt som medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av professorat i komparativ politikk ved Universitetet i København. 2008v 2008h 2008h 2009v 2010v 2010h 2010h Medlem av to stillingskommisjoner for bedømmelse av stipendiater i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Leder av komite for evaluering av statsvitenskaplig forskning ved Universitetet i Leiden, Nederland. Medlem av opprykkskomiteen for vurdering av professorer i norsk statsvitenskap. Oppnevnt som medlem av bedømmelseskommisjon for vurdering av PhD i statsvitenskap ved UiO (Pål Ketil Botvar). Oppnevnt som medlem av stillingskommisjon for bedømmelse av professorii-stilling i statsvitenskap ved Universitetet i København (Wouter van der Brug). Medlem av opprykkskomiteen for vurdering av forsker I i norsk statsvitenskap, Rokkansenteret. Oppnevnt som medlem av bedømmelseskommisjon for vurdering av PhD i statsvitenskap ved UiO (Øivind Bratberg). 5

6 2010h 2011v Oppnevnt som medlem av bedømmelseskommisjon for vurdering av PhD i statsvitenskap ved UiO (Gudrun Østby). Oppnevnt som medlem av bedømmelseskommisjon for vurdering av PhD i statsvitenskap ved ved Universitetet i Aarhus (Christoffer Green-Pedersen). Veiledning på dr.gradsnivå: Johannes Berg (disputert til Philosophiae Doctor (Ph.d.) 2008) Rune Karlsen (disputert til Philosophiae Doctor (Ph.d.) 2009) Anders Ravik Jupskås, ISV, UiO (pågående). Mona Strand, Høyskolen i Hedmark (pågående). Ingrid Dahlen Rogstad, ISF (pågående). Priser: NKS-forlagets andrepris for beste fagbok for konseptet: Valg, representasjon of folkestyre (med Henry Valen) Prisen for beste artikkel i 2006/2007-årgangens i Norsk statsvitenskaplig tidsskrift for artikkelen: Det norske Storting: Et Folketing eller en samling politiske broilere? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift vol. 22 no. 4: (med Henry Valen). Populærvitenskapelig formidling: Foredrag: 1991-nå Holdt en rekke faglige og populærvitenskaplige foredrag for politiske og administrative myndigheter, i partier, organisasjoner, foreninger og på kongresser og seminarer for et nasjonalt og internasjonalt publikum om norsk, nordisk og europeisk politikk. Presse, radio og fjernsyn: 1991-nå Intervjuet jevnlig i mediene om diverse forhold ved norsk, nordisk og europeisk politikk Valgekspert i NRK radio ved stortingsvalget i TV2s ekspertkommentator ved kommune- og fylkestingsvalget i 2007 og ved stortingsvalget i

7 Kronikker: "Blir vi påvirket av meningsmålinger?" Kronikk i Aftenposten, 5. oktober 1993 (med Eli Skogerbø). Politikerne og grasrota. Det representative system i krise? Kronikk i Dagsavisen, 22. november Ja-siden er styrket betraktelig. Kronikk i Dagsavisen, 28. november 2000 (med Henry Valen). Partikonkurranse og stridsspørsmål. Kronikk i Aftenposten, 15. desember 2000 (med Henry Valen). Valgets paradokser, august Kronikk i Hamar Arbeiderblad, august Parlamentarisme på norsk. Hamar Arbeiderblad, august Parti eller person hva betyr mest i valgkampen?. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, september Det spennende valget. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, september 2005 Regjeringsavtaler og politisk handlefrihet. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, oktober 2005 Valgsystemer til besvær. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, november 2005 Stortinget et folketing? Eller en samling politiske broilere? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, januar Dogmatisme eller pragmatisme protestpartienes dillemma. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, januar Når moderate velgere foretrekker ekstreme partier. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, februar 2006 Politikk og retorikk. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mars Politikeres personlighet. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, april 2006 Er velstand misnøyens bakteppe? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mai 2006 Regjeringsslitasje og sakseierskap. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, juni Bør meningsmålinger forbys før et valg? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, juli Politisk TV-reklame. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, august 2006 Når partiene beveger seg i det politiske rom. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, september 2006 Politisk tillit. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, november 2006 En urolig velgerbefolkning. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, desember 2006 Velgerne og det faglig-politiske samarbeidet. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, februar Senterpartiets venstredreining. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mars Jakten på miljøvelgerne. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, april 2007 Regjeringsprosjekt og velgeroppslutning. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mai 2007 Lokalvalg og riksvalg samme sak? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, juni

8 Sviktende deltakelse ved lokalvalg finnes det remedier? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, august Skolevalgene en pekepinn om kommunevalget? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, september Et lokalvalg i perspektiv. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, oktober Borgerlig samling i lys av politiske avstander. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, november 2007 Felles valgdag et demokratisk gode? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, desember 2007 Skatt som tema i en valgkamp. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, februar Bør 16-åringer få stemmerett? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, mars Sentrum og regjeringsalliansene. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 26. april Storkoalisjon mellom Arbeiderpartiet og Høyre? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 30. mai Rikdom og mistillit. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 29. juli 2008 Fornyelsen av de folkevalgte på Stortinget. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 8. september Hvordan slår finanskrisen ut for de politiske partiene? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 4. oktober Amerikanerne går til valg. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 1. november Valget som et instrument for folkelig kontroll, kommentar, Samfunnsvitern, no. 3, Partienes nominasjoner en folkelig prosess? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 13. desember Politisk TV-reklame: Til glede eller besvær? Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 14. januar Reklame vi ikke trenger. Kronikk i Dagsavisen, 15. januar, Valg i nedgangstider. Kronikk i Dagsavisen, 19. februar, Finanskrisen og velgerne. Kronikk i Hamar Arbeiderblad, 21. februar Stortinget må speile folket. Kronikk i Dagsavisen, 26. mars og i Hamar Arbeiderblad, 31. mars, Kampen om høyresiden. Kronikk i Dagsavisen, 7. mai og i Hamar Arbeiderblad, 9. mai, Slutter fred med NATO. Innlegg i Aftenposten 12. mai 2009 (med Helge Hveem). Tilliten synker i Europa. Kronikk i Dagsavisen, 18. juni og i Hamar Arbeiderblad, 24. juni, Hvem stemmer på Høyre?. Kronikk i Dagsavisen, 27. august og i Hamar Arbeiderblad ( Den typiske Høyre-velgeren ), 29. august, Valgets etternølere. Kronikk i Dagsavisen og Hamar Arbeiderblad ( Hvem er valgets etternølere? ), 12. september, 2009 Hva forklarer valget?. Kronikk i Dagsavisen, 1. oktober og i Hamar Arbeiderblad ( Maktkampen dominerte ), 30 september, Velgerne og verden Kronikk i Dagsavisen, 5. november og i Hamar Arbeiderblad ( Verden og norske velgere ), 7. november,

9 Ny EU-kamp i sikte? Kronikk i Dagsavisen, 10. desember og i Hamar Arbeiderblad, 11. desember, Debatten om valgordning. Kronikk i Dagsavisen, 14. januar KRFs vanskelige veivalg. Kronikk i Dagsavisen, 18. februar Slå sammen SV og AP? Kronikk i Dagsavisen, 25. mars og Hamar Arbeiderblad ( Bør SV og AP gå sammen? ), 25. mars Britenes spennende valg. Kronikk i Dagsavisen, 6. mai TV-dueller er ikke valg. Hamar Arbeiderblad, 11. mai Kvinners representasjon. Kronikk i Dagsavisen 17. juni og Hamar Arbeiderblad 19. juni Bakgrunn spiller en rolle. Kronikk i Dagsavisen 22. juli og Hamar Arbeiderblad ( Betydningen av de folkevalgtes bakgrunn ) 15. juli En ny høyrebølge? Kronikk i Dagsavisen 26. august og Hamar Arbeiderblad ( Ny høyrebølge på gang? ) 26. august Svenskenes valg. Kronikk i Dagsavisen 30. september og Hamar Arbeiderblad ( Svensk thrillervalg ) 2. oktober Ombudsplikten. Kronikk i Dagsavisen 11. november og Hamar Arbeiderblad 23. november Mellomvalgsdemokratiet. Kronikk i Dagsavisen 23. desember og Hamar Arbeiderblad 28. desember Et nytt partisystem? Kronikk i Hamar Arbeiderblad 2. februar og Dagsavisen 3. februar En stemme til de unge. Kronikk i Dagsavisen og Hamar Arbeiderblad ( Ungdom og valgdeltakelse ) 17. mars Hva betyr partienes landsmøter? Kronikk i Dagsavisen 5. mai og Hamar Arbeiderblad 12. mai 2011 Lederskapseffekten. Kronikk i Dagsavisen 23. juni og Hamar Arbeiderblad ( Hvor viktige er politiske ledere i valgkampen? ) 5. juli «Valg i skyggen av terroren». Kronikk i Dagsavisen 4. august og Hamar Arbeiderblad ( Et lokalvalg i skyggen av terroren? ) 8. august De tradisjonelle rivalenes lokalvalg Kronikk i Dagsavisen 15. september Kompetansebedømmelser 1995 Bedømt som kvalifisert til en stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap Bedømt som kvalifisert til en stilling som professor i statsvitenskap. Språk Norsk (morsmål) Engelsk (flytende) Tysk (behersker rimelig godt) Fransk (behersker rimelig godt) Spansk (behersker rimelig godt) 9

10 Nederlandsk (behersker rimelig godt) Hanne Marthe Narud Vitenskapelige publikasjoner 1988 A Hanne Marthe Narud. Pressens dekning av nominasjoner. En innholdsanalyse. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 219 s A a Hanne Marthe Narud og Randi Søgnen, Evalueringsopplegg for hovedinnsatsområdene - en drøfting. Melding 1/90, Oslo: NAVFs utredningsinstitutt. 216 s. A b Karl Erik Brofoss og Hanne Marthe Narud, Formidlingen fra forskningsprogrammet Olje og samfunn: En evaluering. Rapport 6/90, Oslo: NAVFs utredningsinstitutt. 132 s. A c Karl Erik Brofoss og Hanne Marthe Narud, "Olje og samfunn - formidlingsdelen". I Olje og samfunn, Evalueringsrapport 4/90, Oslo: NORAS s A d Hanne Marthe Narud og Randi Søgnen, "Hovedinnsatsområdene skal evalueres." Forskningspolitikk, 2: A e Hanne Marthe Narud og Randi Søgnen, "IT er evaluert." Forskningspolitikk, 3-4: A a Ingvild Marheim Larsen, Hanne Marthe Narud og Svein Kyvik, Departementenes FoU-engasjement. Utviklingstrekk på tallet. Rapport 7/91, Oslo: NAVFs utredningsinstitutt. 193 s. A b Ingvild Marheim Larsen, Hanne Marthe Narud og Svein Kyvik, "Departementenes finansiering og organisering av FoUvirksomhet". I: Organisering for helhet og mangfold i norsk forskning. NOU 1991: 24. s A c Hanne Marthe Narud, "Fra oppgjør på kammerset til spill for 10

11 åpen scene: Rekruttering av kandidater til stortingsvalg". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol. 7 no. 3: A Jan-Erik Lane og Hanne Marthe Narud, "Regjering og nasjonalforsamling: Bemanning av de to statsorganer." Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift Vol. 8 no. 4: A a Hanne Marthe Narud "Nominasjoner og presse," i Svaasand og Heidar (red.),partiene i en brytningstid. Bergen: Alma Mater Forlag. s A b Jan-Erik Lane og Hanne Marthe Narud, Maktfordelingsprinsippet og den konstitusjonelle teori: Spørsmålet om bemanning av statsmaktene", i Midgaard og Rasch (red.), Representativt demokrati: Spilleregler under debatt. Oslo: Universitetsforlaget. s A c Hanne Marthe Narud og Galen Irwin, "Must the breaker pay? Cabinet crises and electoral trade-offs." Acta Politica Vol. 29 no. 3: A a Hanne Marthe Narud, "Coalition termination in Norway: models and cases." Scandinavian Political Studies. Vol. 18 no. 1:1-24. A b Henry Valen og Hanne Marthe Narud, "Nedgangen i Valgdeltakelsen". Kapittel 3 i Aardal og Valen (1995), Konflikt og Opinion. Oslo: NKS-forlaget: A c Hanne Marthe Narud, "Issue saliency, policy distances and coalition bargaining." West European Politics, Vol. 18 no. 2: A a Hanne Marthe Narud og Henry Valen, "Decline of Electoral Turnout: The Case of Norway", European Journal of Political Research, vol. 29 no. 2: A b Hanne Marthe Narud "Electoral Competition and Coalition Bargaining in Multi-Party Systems. Journal of Theoretical Politics, vol. 8 no. 4: A c Hanne Marthe Narud, "Om Rasjonalitetsmodeller i 11

12 valgforskningen". Tidsskrift forsamfunnsforskning, vol. 37 no. 2: A d Hanne Marthe Narud "Party Policies and Government Accountability: a Comparison between the Netherlands and Norway". Party Politics, vol. 2 no. 4: A e Hanne Marthe Narud, Voters, Parties and Governments: Electoral Competition, PolicyDistances and Government Formation in Multi-Party Systems. Doktoravhandling. Publisert som ISF rapport 96:7. Oslo: Institutt for samfunnsforskning A a Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm, "Norwegen: Eine fragile Koalitionsordnung", i W. Müller og K. Strøm (red.), Regierungskoalitionen in Westeuropa. Wien: Signum, s A a Hanne Marthe Narud, Norway, i R.S.Katz og R.Koole (eds.), Political Data Year Book 1997, special issue of the European Journal of Political Research, vol. 34. no. 3-4, 1998, s A b Hanne Marthe Narud, Professionalization of the Norwegian Storting: Party-based and District Oriented, i H. Valen og H. M. Narud, Professionalization, Political Representation and Geography. Rapport nr. 15/98. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, s A c Henry Valen og Hanne Marthe Narud, Professionalization, Political Representation and Geography. Rapport nr. 15/98. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 94 s A a Hanne Marthe Narud, Norwegen: Professionalisierung zwischen Parteien und Wahlkreisorientierung. I J. Borchert (red.), Politik als Beruf. Die Politiche Klasse in westlichen Demokratien. Opladen: Leske & Budrich, s A b Hanne Marthe Narud og Audun Skare, "Are Party Activists the Party Extremists? The Pattern of Opinion in Political Parties". Scandinavian Political Studies, vol. 22, no. 1: A c Hanne Marthe Narud, Politiske avstander og regjeringsalternativ ved valget i Kapittel 6 i B. Aardal (i samarbeid med H. 12

13 Valen, H.M. Narud & F. Berglund), Velgere i 90-årene. Oslo: NKS-forlaget, s A d Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud, Går kvinner og menn hver sin vei? Kapittel 10 i B. Aardal (i samarbeid med H. Valen, H.M. Narud & F. Berglund), Velgere i 90-årene. Oslo: NKSforlaget, s A e Hanne Marthe Narud og Toril Aalberg (red.), Challenges to Representative Democracy: Voters, Parties and Public Opinion. Bergen: Fagbokforlaget, 402 s. A f Hanne Marthe Narud og Toril Aalberg, Challenges Facing Representative Democracy. Introduksjonskapittel til H.M. Narud og T. Aalberg (red.), Challenges to Representative Democracy: Voters, Parties and Public Opinion. Bergen: Fagbokforlaget, s A g Hanne Marthe Narud, Norway, i R.S.Katz og R.Koole (red.), Political Data Year Book 1998, special issue of the European Journal of Political Research, vol. 36. no. 3-4: A a Hanne Marthe Narud og Henry Valen, "Does Social Background Matter?" Kapittel 4 i P. Esaiasson og K. Heidar (red.), Beyond Westminister and Congress. The Nordic Experience. Columbus: Ohio State University Press, s A b Hanne Marthe Narud og Henry Valen, "What Kind of Future and Why? Attitudes of Voters and Representatives". Kapittel 15 i P. Esaiasson og K. Heidar (red.), Beyond Westminister and Congress. The Nordic Experience. Columbus: Ohio State University Press, s A c Henry Valen; Hanne Marthe Narud og Olafur Hardarsson, "Geography and Political Representation". Kapittel 5 i P. Esaiasson og K. Heidar (red.),beyond Westminister and Congress. The Nordic Experience. Columbus: Ohio State University Press, s A d Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm, Adaptation without EU Membership: Norway and the European Economic Area. Journal of Legislative Studies, vol. 6, no. 1: A e Leonard Ray og Hanne Marthe Narud, Mapping the Norwegian Political Space: Some Findings from an Expert Survey. Party Politics, vol. 6, no. 2:

14 A f Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm, Norway: A Fragile Coalitional Order, i W.C. Müller og K. Strøm (red.), Coalition Governments in Western Europe. Oxford: Oxford University Press, s A g Hanne Marthe Narud, Politisk Representasjon i Norden. I K. Ståhlberg (red.), Det unika Norden. København: Nordisk Ministerråd. Nord, 2000:4: A h Henry Valen og Hanne Marthe Narud, La Norvége en Des élections locales et provinciales riches d enseignements, i A. Grosser (red.), Les pays d Europe occidentale. Edition Les etudes de La documentation Francaise: A i Hanne Marthe Narud, Eliter og folkestyre. Tanker om politisk representasjon? I H. Baldersheim, B. Hagtvet & K. Heidar (red.), Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Oslo: Kunnskapsforlaget: A j Hanne Marthe Narud og Henry Valen, Norway, i R.S.Katz og R.Koole (red.), Political Data Year Book 1999, special issue of the European Journal of Political Research, vol. 38 no. 3-4: A a Hanne Marthe Narud, Political Representation and the EU in a Nordic Context. I K. Ståhlberg (red.), The Nordic Countries and Europe II. Nord, 2001 no. 23. København: Nordisk Ministerråd: A b Hanne Marthe Narud, og Henry Valen, Partikonkurranse og sakseierskap. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 17 no. 4: A a Hanne Marthe Narud, Har valg noen betydning? Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 43, no. 2: A b Olof Petersson, Sören Holmberg, Leif Lewin og Hanne Marthe Narud, Demokrati utan ansvar. Stockholm: SNS-Förlag. 152 s. A c Hanne Marthe Narud, Mogens Pedersen og Henry Valen (red.), Party Sovereignty and Citizen Control. Selecting Candidates for Parliamentary Elections in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Odense: Odense University Press. 14

15 A d Henry Valen, Hanne Marthe Narud og Audun Skare. Norway: Party Dominance and Decentralized Decisionmaking. Kapittel 5 i H. M. Narud, M. Pedersen & H. Valen (red.), Party Sovereignty and Citizen Control. Selecting Candidates for Parliamentary Elections in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Odense: Odense University Press. A e Hanne Marthe Narud, Mogens Pedersen og Henry Valen. Parliamentary Nominations in Western Democracies. Kapittel 1 i H. M. Narud, M. Pedersen & H. Valen (red.), Party Sovereignty and Citizen Control. Selecting Candidates for Parliamentary Elections in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Odense: Odense University Press. A f Hanne Marthe Narud, Mogens Pedersen og Henry Valen. Conclusions. Kapittel 6 in H. M. Narud, M. Pedersen & H. Valen (red.), Party Sovereignty and Citizen Control. Selecting Candidates for Parliamentary Elections in Denmark, Finland, Iceland and Norway. Odense: Odense University Press A a Henry Valen og Hanne Marthe Narud, Det betingede partimandat. En modell for studiet av politisk representasjon. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 19 no. 2: A b Kaare Strøm og Hanne Marthe Narud, Norway: Virtual Parliamentarism. I K. Strøm, W.C. Müller og T. Bergmann (red.), Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press: A c Hanne Marthe Narud, Hvem skal styre landet? Velgernes syn på regjeringsalternativene ved valget i I B. Aardal (red.), Velgere i villrede. En analyse av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag: A d Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud, Er lederen viktigere enn partiet og politikken? I B. Aardal (red.), Velgere i villrede. En analyse av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag: A e Hanne Marthe Narud, Norway: Professionalization Partyoriented and Constituency-based. Chapter 16 in J. Borchert and J. Zeiss (eds.), The Political Class in Advanced Democracies. Oxford: Oxford University Press: A a Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm, "Norway: Madisonianism Reborn". Scandinavian Political Studies, vol. 27 no. 2:

16 A b A c Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad (red.), Elections, Parties and Political Representation. Oslo: Universitetsforlaget. 338 s. Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad (red.), Introduction. Kapittel 1 i Elections, Parties and Political Representation. Oslo: Universitetsforlaget: A d Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.), I valgkampens hete. En studie av valgkampen ved stortingsvalget i Oslo: Universitetsforlaget. 430 s. A e Bernt Aardal, Anne Krogstad, Hanne Marthe Narud og Ragnar Waldahl. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. Kapittel 1 in B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A f Hanne Marthe Narud og Henry Valen. Partiprogram og velgerappell. Kapittel 2 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A g Henry Valen og Hanne Marthe Narud, Strategi og politikk. Ledernes vurdering av valgkampen. Kapittel 3 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A h Rune Karlsen og Hanne Marthe Narud, "Organisering av valgkampen tradisjonell eller moderne? Kapittel 5 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A i Hanne Marthe Narud og Ragnar Waldahl. Den lange valgkampen. Mediestoffet i månedene før valget. Kapittel 7 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget: A j Ragnar Waldahl og Hanne Marthe Narud, Den korte valgkampen. Mediestoffet i fire uker før valget. Kapittel 8 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget A k Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud, Valgkamp på norsk. Kapittel 16 i B. Aardal, A. Krogstad and H. M. Narud 2004 (red.). I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget:

17 A l Hanne Marthe Narud, Parliamentary Nominations and Political Representation. Kapittel 7 i K. Heidar (red.). Nordic Politics. Comparative Perspectives. Oslo: Universitetsforlaget: A a Hanne Marthe Narud, Henry Valen. Bind 9 i Norsk biografisk leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget: A b Kaare Strøm, Hanne Marthe Narud og Henry Valen. A More Fragile Chain of Governance in Norway. West European Politics vol. 28 no. 4: A a Hanne Marthe Narud og Henry Valen Det norske Storting: Et Folketing eller en samling politiske broilere? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift vol. 22 no. 4: A a Kaare Strøm, Hanne Marthe Narud og Henry Valen. A More Fragile Chain of Governance in Norway. I Ø. Østerud (red.), Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. London: Routledge. A b Henry Valen og Hanne Marthe Narud. The Storting Election in Norway, September Electoral Studies vol. 26 no. 1: A c Hanne Marthe Narud og Henry Valen. Demokrati og ansvar. Om politisk representasjon i et flerpartisystem. Oslo: Damm forlag. 384s. A d Henry Valen og Hanne Marthe Narud. The Conditional Party Mandate. A Modell for the Study of Mass and Elite Opinion Patterns. European Journal of Political Research, vol. 46: A e Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad. Henry Valen in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning vol. 48(1): A f Hanne Marthe Narud Fra flertallsregjering til mindretallsregjering. I B. Aardal (red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag: A g Hanne Marthe Narud og Bernt Aardal. Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge. I B. Aardal (red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag:

18 A h Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud. Er kvinnelige velgere dømt til venstrevridning? I B. Aardal (red.), Norske velgere. En studie av stortingsvalget i Oslo: Damm forlag: A i Hanne Marthe Narud. Valen, Henry Halfdan. Statsvitenskapelig leksikon, red. Ø. Østerud. Oslo: Universitetsforlaget: 285. A j Hanne Marthe Narud. Preferansevalg. Statsvitenskapelig leksikon, red. Ø. Østerud. Oslo: Universitetsforlaget: 228. A k Hanne Marthe Narud. Forretningsministerium. Statsvitenskapelig leksikon, red. Ø. Østerud. Oslo: Universitetsforlaget: 74. A l Hanne Marthe Narud og Henry Valen. Meningsrepresentasjon i et nyliberalt samfunn. I P.K. Mydske, D.H. Claes og A. Lie (red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget: A m Hanne Marthe Narud og Bjørn Erik Rasch. Ideologiske avstander og regjeringskoalisjoner. Om vilkårene for samarbeid til venstre og høyre. I P.K. Mydske, D.H. Claes og A. Lie (red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget: A n Hanne Marthe Narud. Is the Party over in European Democracies? I: The Challenge to European Democracy. A Symposium held at Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Wassenaar: Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and science A a Hanne Marthe Narud og Henry Valen, Coalition Membership and Electoral Performance in Western Europe. In K. Strøm, W, C. Müller and T. Bergmann (red.), Cabinets and Coalition Bargaining. The Democractic Life Cycle in Western Europe. Oxford: Oxford University Press: A b Hanne Marthe Narud og Henry Valen, The Norwegian Storting: People's Parliament or Coop for Political Broilers?, WorldPolitical Science Review: Vol. 4 : No. 2, Article 4. Available at: 18

19 A c Hanne Marthe Narud, Partienes nominasjoner. Hvem deltar? Og spiller det noen rolle? Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 49 no 4: A d Hanne Marthe Narud, Valgforskeren og statsviteren Henry Valen. I O. D. Lærum (red.), Norske forskerprofiler, Bergen: Fagbokforlaget: A e Hanne Marthe Narud Bak lukkede dører eller i åpne rom? Demokratiske normer for politisk rekruttering. Oslo: Civita a/s 2009 A a Hanne Marthe Narud og Anders Ravik Jupskås, Forteller landsmøtene noe om partienes sjel? I G. Helljesen (red.), Geir Helljesens Valgskole. Oslo: NRK Aktivum AS. A b Hanne Marthe Narud, De små marginenes valg. Stortingsvalget i Norsk statsvitenskapelig Tidsskrift vol. 25 no. 4, 2009: A a Hanne Marthe Narud, Helge Hveem og Bjørn Høyland Gamle konflikter nye stridsspørsmål? Norske velgeres utenrikspolitiske holdninger. Internasjonal Politikk, no. 3/2010: A a Ola Listhaug og Hanne Marthe Narud The Changing Macro Context of Norwegian Voters: From Centre-Periphery Cleavages to Oil Wealth. In Martin Rosema, Bas Denters and Kees Aarts (eds.) How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam: Amsterdam University Press/Pallas Publications, 2011: A b Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm Coalition Bargaining in an Unforgiving Environment: The Case of Bondevik II in Norway. Ch. 4 In R. W. Andeweg, L. de Winter and P. Dumont (eds.), Puzzles of Government Formation. Coalition Theory and Deviant Cases. London: Routeledge, 2011: A c Hanne Marthe Narud og Kaare Strøm Norway: From Hønsvaldian Parliamentarism back to Madisonian Roots. In T. Bergmann and K. Strøm eds., The Madisonian Turn: Political 19

20 Parties and Parliamentary Democracy in Nordic Europe. Ann Arbor: Michigan University Press, 2011: A d Hanne Marthe Narud, Politiske avstander og regjeringsalternativ ved valget i Kapittel 7 i B. Aardal (red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget i Oslo: Cappelen-Damm: A e Hanne Marthe Narud, Et regjeringsvalg i skyggen av finanskrisen. Kapittel 8 i B. Aardal (red.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget i Oslo: Cappelen- Damm: A f Hanne Marthe Narud, Ascent of the Young, the Smart and the Professional: Norway s Parliamentary Elite in Comparative Perspective. Comparative Sociology, vol. 10, no. 6: (33) A a Hanne Marthe Narud, The impact of the economy on governments electoral performance. I H. Baldersheim og J. Batora (red.), The Governance of Small States in Turbulent Times. The Exemplary Cases of Norway and Slovakia. Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Publishers: Wolfgang C. Müller & Hanne Marthe Narud (eds.): Party Governance and Party Democracy. Festschrift to Kaare Strøm, New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, Wolfgang C. Müller & Hanne Marthe Narud: Party Governance and Party Democracy, s I Wolfgang C. Müller & Hanne Marthe Narud (eds.): Party Governance and Party Democracy. Festschrift to Kaare Strøm, New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, Hanne Marthe Narud og Anne Krogstad. 100 år med kvinnelig stemmerett. Kvinners deltakelse, stemmegivning og ideologi. I Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Red. Audgunn Oltedal og Arnhild Skre. Oslo: Pax Forlag, Hanne Marthe Narud and Peter Esaiasson (eds.), Between- Election Democracy, Colchester: ECPR Press, Rune Karlsen and Hanne Marthe Narud. Nominations, Campaigning and Representation: How the secret garden of politics determines the style of campaigning and roles of 20

CURRICULUM VITAE. Personal information

CURRICULUM VITAE. Personal information Personal information CURRICULUM VITAE Name: Bernt Aardal Born: October 9, 1950 Private address: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk, Norway Work address: Institute for Social Research, Munthesgt. 31, 0260

Detaljer

Curriculum Vitae. Exams. Work Experience. Research Experience (Research Projects)

Curriculum Vitae. Exams. Work Experience. Research Experience (Research Projects) Curriculum Vitae Name Rune Karlsen Born 05.05.75 Private address Valdresgata 1b, 0557 Oslo, Norway Academic degree PhD Title Posdoctoral Fellow Institution Department of Political Science, University of

Detaljer

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 2015- Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway 2013-2015 Senior Research Fellow

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 2015- Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway 2013-2015 Senior Research Fellow Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION *Karlsen, Rune *Date of birth: 05.05.1975 *Sex: Male *Nationality: Norwegian URL for personal web site: http://www.socialresearch.no/staff/researchers/karlsen-rune

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger. Utdanning. Pedagogisk erfaring/veiledning

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger. Utdanning. Pedagogisk erfaring/veiledning Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Pb.

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning ISF paper 2005:9 Valgprediksjoner Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning Etter hvert som valget nærmer seg får man stadig høre spådommer eller prediksjoner om hva valgresultatet vil

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon

Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon Hanne Marthe Narud, Universitetet i Oslo Innlegg til Jubileumskonferansen

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo

CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo CURRICULUM VITAE Johannes Bergh, Married, two children Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo Phone: (47) 23 08 61 40 jbe@socialresearch.no Born: 18 March 1975 Education: 2008

Detaljer

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Tal kommunar over tid År Antall 1837/38 392 1879 522 1909 630 1919

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

6 av10. Nordmenn på tillitstoppen. har høy tillit til Stortinget

6 av10. Nordmenn på tillitstoppen. har høy tillit til Stortinget Nordmenn på tillitstoppen i Europa 6 av10 har høy tillit til Nordmenn og nordiske borgere har generelt stor tillit til ulike politiske institusjoner sammenliknet med andre europeere. Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Detaljer

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget 2013 Et notat av Johannes Bergh Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 Innledning Graden av politisk engasjement

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Hilmar Rommetvedt (f. 1951) Dr.polit. (UiB, 1992), forskningsleder ved IRIS International Research Institute of Stavanger. E-post: hilmar.rommetvedt@iris.no

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Innledning Risør kommune 28 mai 2015 Linda Hye og Morten Øgård Stipendiat og Professor Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Universitetet i Agder/UC-Berkeley

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Partiassistanse. Presentasjon til Folketingets Udenrigsutvalg. 24. februar 2009. International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Partiassistanse. Presentasjon til Folketingets Udenrigsutvalg. 24. februar 2009. International Institute for Democracy and Electoral Assistance Udenrigsudvalget B 38 - Bilag 6 Offentligt Partiassistanse Presentasjon til Folketingets Udenrigsutvalg 24. februar 2009 Vidar Helgesen Secretary-General International Institute for Democracy and Electoral

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Kvinners posisjon i Løgtingið, det færøyske parlament. v/ Beinta í Jákupsstovu Dr.polit.

Kvinners posisjon i Løgtingið, det færøyske parlament. v/ Beinta í Jákupsstovu Dr.polit. Kvinners posisjon i Løgtingið, det færøyske parlament v/ Beinta í Jákupsstovu Dr.polit. Kjønnsfordeling i Løgtingið - Langt fra lik representasjon (= 40-50 %) - Faktisk problemer med å passere kritisk

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Publication list for Pål Brekke

Publication list for Pål Brekke Publication list for Pål Brekke Number of articles: Refereed Journals [46], Proceeding papers [74], Popular Science [42]. Books (9), Documentaries (4) 2014 Documentaries: The Northern Lights - From the

Detaljer

Innhold. Forord 11. Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13. Innledning 41

Innhold. Forord 11. Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13. Innledning 41 Innhold Forord 11 Kapittel 1 Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13 Innledning 13 Et svært jevnt valg 14 En hektisk, men litt uklar valgkamp 18 Individuelle velgervandringer 21 Færre velgere på vandring

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

Kommunesektorens utvikling

Kommunesektorens utvikling Kommunesektorens utvikling styring, demokrati og tillit Jon Helge Lesjø Høgskolen i Lillehammer NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3.2.2016 Hovedpunkter Kommunal utvikling belyst med scenarier sett fra 2012

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø CV Kjersti Fjørtoft Holtveien 14 9012 Tromsø Født: 13. 07. 1966 Email: Kjersti.fjortoft@uit.no Telefon +48159619/ +4748159619 Utdanning: 2006: Dr. art, filosofi, Universitetet i Tromsø. 1992: Cand. Phil,

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

Styresett og demokrati i Norge

Styresett og demokrati i Norge Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Globalisering og demokratisering Global spredning av liberalt demokrati men samtidig svekking av det reelle innholdet i demokratiet

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

STS på TIK hvordan går det?

STS på TIK hvordan går det? STS på TIK hvordan går det? TIK Styremøte 21. oktober 2013 Göran Sundqvist goran.sundqvist@tik.uio.no OVERSIKT 2 Hvem er vi? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi? Ikke bare forskning Styrker svakheter? Muligheter

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

MØTEREFERAT/PROTOKOLL

MØTEREFERAT/PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref.: 2015/599 Dato: 20.04.2015 MØTEREFERAT/PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Forskningsutvalget Stig Solheim / Aasta Pettersen Møtetid: Tirsdag 16. april kl. 12.00

Detaljer

Aksjonsforskning : i skole og utdanning / Tom Tiller (red.). - Kristiansand : Høyskoleforlaget, 2004. - 252 s. ISBN 82-7634-538-7

Aksjonsforskning : i skole og utdanning / Tom Tiller (red.). - Kristiansand : Høyskoleforlaget, 2004. - 252 s. ISBN 82-7634-538-7 NYE BØKER, MARS 2013 370 Pedagogikk 370.1 Øz Øzerk, Kamil Pedagogikkens hvordan. 1, Lærerens rolle, kompetanse og betydning / Kamil Øzerk. - [Oslo] : Cappelen Damm akademisk, 2012. - 150 s. ISBN 978-82-02-33503-8

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Hvem, hva, hvor om skatteforskning

Hvem, hva, hvor om skatteforskning Hvem, hva, hvor om skatteforskning Marcus Zackrisson, Skattedirektoratet Skatteetaten har fått gjennomført en kartlegging av relevant forskning på området skatt og etterlevelse. Kartleggingen har gitt

Detaljer

Språkbruk og terminologi i statsvitenskap

Språkbruk og terminologi i statsvitenskap Språkbruk og terminologi i statsvitenskap Helge Hveem Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Innlegg på Språkrådets konferanse NHH 26.11.2013 Statsvitenskap i Norge Relativt

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030. SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe

NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030. SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030 SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe Den nordiske modellen: Fra dystre spådommer til ny popularitet til?? 1970-tallet Modellen

Detaljer

Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker II Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker II Institutt for samfunnsforskning, Oslo CURRICULUM VITAE - Signe Bock Segaard Født: 19.12.1975 Nasjonalitet: Dansk Sivilstand: Gift og et barn Telefon: +47 994 28 724 E-post: signe.b.segaard@samfunnsforskning.no Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

PR-sak: 26/15 UNIVERSITETET I OSLO. Møtedato: 24.09.15. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

PR-sak: 26/15 UNIVERSITETET I OSLO. Møtedato: 24.09.15. Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 26/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 21. september 2015 VEDTAKSSAK Endring

Detaljer

Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring

Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring Christine Trampusch Professor, Internasjonal komparativ politisk økonomi og økonomisk sosiologi, Universitetet i Køln, Cologne Center

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03.

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03-11.03 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Control of visual observations Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

best på studentmobilitet? www.nhh.no

best på studentmobilitet? www.nhh.no best på studentmobilitet? www.nhh.no Hvordan måler man suksess?.. Ved fakta...? Medlem i CEMS and PIM Majoriteten drar på utveksling EQUIS-akkredisjon siden 2001 Utvekslingsavtaler med 140 samarbeidssuniversitet

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2014 25395/2014 2014/2041 010 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 Stemmerett for 16-åringer - forsøk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Forskerlinjen i medisin

Forskerlinjen i medisin 1 Forskerlinjen i medisin 2 Bakgrunn og hensikt Opprettet i 2002 ved alle 4 medisinske fakulteter, modellen utarbeidet i samarbeid med KD og Forskningsrådet Antall leger med doktorgrad var synkende Alder

Detaljer

Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt.

Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt. Møte i Nasjonalt fagråd i statsvitenskap Sted: Hotel Bristol, Oslo Tid: Onsdag 7 januar 2015, 1230-1400 Til stede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Jarle Trondal, UiA Arild Aurvåg Farsund, UiS Gunnar Grendstad,

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Verdensledende kunnskapsmiljøer

Verdensledende kunnskapsmiljøer Verdensledende kunnskapsmiljøer Internasjonalt samarbeid som virkemiddel Mari Sundli Tveit Rektor Forskningsavdelingen Internasjonalt samarbeid som virkemiddel Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

Karriereutviklingstiltak

Karriereutviklingstiltak Karriereutviklingstiltak Hilde Nebb, forskningsdekan Økte krav til akademisk breddekunnskap Generiske ferdigheter 1 Trinn 1: Ph.d.-PROGRAMMET INFORMASJONSMØTE (INFO) (3 t) 4x pr år (2 norsk, 2 engelsk)

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Forskningsmelding «Lange linjer kunnskap gir muligheter» - norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer

Forskningsmelding «Lange linjer kunnskap gir muligheter» - norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer Forskningsmelding «Lange linjer kunnskap gir muligheter» - norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer Aris Kaloudis seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet Presentasjon for det norske nettverket for forskningsadministrasjon

Detaljer

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Den norske modellen: Trender og endringer NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Til tross for dystre spådommer De nordiske modellene er i vinden! The Nordic countries The

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 4 2004 ÅRGANG 45

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 4 2004 ÅRGANG 45 tfs TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 4 2004 ÅRGANG 45 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting

Detaljer