NORDEN. Debatt om dubbing NORDENS HUS LANDSMØTE. magasinet. Bli med til. på Færøyene. Foreningen Nordens. på Lillehammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDEN. Debatt om dubbing NORDENS HUS LANDSMØTE. magasinet. Bli med til. på Færøyene. Foreningen Nordens. på Lillehammer"

Transkript

1 magasinet NORDEN Nr Bli med til NORDENS HUS på Færøyene LANDSMØTE Foreningen Nordens på Lillehammer Debatt om dubbing Språkødeleggende eller kulturpolitisk nødvendig? Svenskepakkene Nordisk mat i London 03/2012 1

2 LEDER Foreningen Norden fortsatt en viktig pådriver for nordisk samarbeid KJÆRE NORDENVENNER! Vi står nå ved inngangen til en viktig høst i det nordiske samarbeidet. I slutten av september møttes utvalgene i Nordisk Råd under bokmessen i Gøteborg, og når dette bladet kommer ut, står vi foran Nordisk Råds sesjon i Helsingfors. Foreningene Norden har lenge etterspurt et mer forpliktende nordisk samarbeid. Stoltenberg-rapporten lovet godt, og den brannfakkelen vi fyrte av med Wetterbergs rapport om en nordisk forbundsstat, satte som forventet fart i diskusjonene om det nordiske samarbeidet. Etter debatten i Reykjavik for to år siden og sist i København, har presidiet i Nordisk Råd fulgt opp, og før Helsingforsmøtet vil Senter for nordenstudier ved Helsingfors universitet fremlegge en oppfølgende utredning om status og veien videre. Dette forventes å bli et sentralt tema ved hovedsesjonen i år. Men vi som har fulgt det nordiske samarbeidet gjennom noen år, vet at det fort blir mye prat og mindre konkret handling i det nordiske politiske samarbeidet. Den ytre kraft foreningene Norden representerer, og bevisstheten om at ønsket om nærmere samarbeid er dypt forankret i befolkningen, er avgjørende for å komme videre. Vår påpekning av de konkrete eksemplene, det være seg bonden som ikke kan drive skog på den andre siden av grensen, eller pensjonistene som nå dobbeltbeskattes i Sverige og Norge, styrker oppmerksomheten om disse sakene og bidrar til et positivt press for å finne frem til løsninger. Nye og viktige saker vokser da også frem. Et godt eksempel er det nye og stadig sterkere forsvarspolitiske samarbeidet vi nå ser. Dette er et konkret resultat av Stoltenberg-rapportens anbefalinger, og faller godt inn i den tenkningen vi har stått for. Men det aller viktigste på lang sikt er å opprettholde den dypt forankrede forståelsen av nordisk forbrødring som finnes i befolkningen. Her spiller vi i Foreningen Norden en avgjørende rolle som ingen politikere kan gjøre oss etter. For det er gjennom alle de små møtene og mellommenneskelige nettverkene at forbrødringstanken holdes levende her ligger OLEMIC THOMMESSEN Styreleder den særegne styrken vi har i Norden når det gjelder samarbeid over grensene. Den må vi arbeide videre med for å styrke hver på vår post. Morsomt er det jo også! Vi går inn i høsten og vinteren. Det er en god sesong for nordisk glede og lokalt arbeid lykke til alle sammen, dere gjør en kjempeviktig jobb!!! NESTE NUMMER: Norden nr. 4/2012 kommer ut i begynnelsen av desember. Frist for innlevering av materiell er 30. oktober PÅ FORSIDEN: Nordens hus på Færøyene. Les saken på side 8. UTGIVER: Foreningen Norden Harbitzalleen 24, N-0275 Oslo Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: no Nett: ISSN: OPPLAG: 6000 ANSVARLIG UTGIVER: Espen Stedje E-post: REDAKTØR: Kathrine H. Eriksen E-post: DESIGN/LAYOUT: Kathrine H. Eriksen TRYKK: EcoPrint INNLEGG: Innlegg sendes på e-post eller til Foreningen Norden per post. Redaksjonen tar ikke ansvar for materiell som ikke er bestilt. Innsendte artikler blir ikke returnert dersom det ikke blir bedt om det. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere artikler og til å bruke disse på Foreningen Nordens internettsider: ABONNEMENT: Dette får du gjennom et medlemskap i Foreningen Norden. Meld deg inn på våre nettsider eller benytt innmeldingsblanketten bak i bladet. Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post til Redaksjonen ble avsluttet 20. september /2012

3 INNHOLD Leder 21 Hva gamle brev kan fortelle 3 Innhold 22 Kunst uten filter 4 Verv et medlem! 24 Finska skolan i Oslo 5 Tettere samarbeid om forsvar i Norden 26 Fra landsmøtet på Lillehammer 6 Den glemte Munch 28 De komma från öst och väst 8 Alvkullen ger hem åt kulturen 30 Nytt fra våre lokallag 10 Debatt om dubbing 32 Nordisk kryssord 13 Nordisk bibliotekuke Medlemsinfo/innmelding 14 Den skandinaviska gymnasskolan Utsikten 34 Nordisk medlemsbutikk 16 En nordisk ark 35 Nordisk medlemstilbud 18 Solo, smørbrød og sild i London 36 Et dypdykk i Nordens arkiv 20 Svenskepakkene 03/2012 3

4 AKTUELT I NORDEN TEKST: GENERALSEKRETÆR ESPEN STEDJE Fortell om Norden! DET NORDISKE SAMARBEIDET er forankret i en bred folkelig bevegelse, og som Norden-medlem bidrar du til å synliggjøre engasjementet for Norden. FOTO: STUDIO VEST / JOHAN På mange områder er det en fornyet interesse for Norden og det nordiske samarbeidet. Nordisk kulturutveksling av filmer og bøker er større enn tidligere. Nordiske bedrifter fusjonerer og det fellesnordiske arbeidsmarkedet blir brukt i et større omfang enn tidligere. Skal vi få gjennomslag for de visjonære målene som foreningens landsmøte vedtok på Lillehammer i sommer, må vi vise at det er mange som støtter den nordiske tanken. Desto flere vi blir, jo sterkere står vi. Blant annet når det gjelder å stoppe dubbing av danske og svenske tv-serier, at Norden fortsatt skal ha en plass i læreplanene og at de nordiske landene inngår et mer forpliktende samarbeid. Gjennom et medlemskap i Foreningen Norden støtter du arbeidet med å styrke og vitalisere det nordiske samarbeidet, og du kan ta del i nordiske aktiviteter. Våre lokallag rundt om i landet arrangerer reiser, aktiviteter i forbindelse med Nordisk bibliotekuke og Nordens dag, ved siden av en rekke andre aktiviteter. Morgendagens medlemmer? Undervisningsopplegget Mot et nytt Norden er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og Foreningen Norden. (Foto: Laila Meyrick) Når du er medlem i Foreningen Norden går det meste av kontingenten til arbeidet i ditt lokallag (60 %) og distrikt (20 %). Din støtte bidrar også til at unge får nordiske opplevelser. For eksempel får elever besøke skoler i våre naboland og ungdom får mulighet for å jobbe i et annet nordisk land gjennom Nordjobb og Jobbresan. Dette bidrar til å styrke nabospråkforståelsen blant unge. Kjenner du noen som kan ha glede av et medlemskap i Foreningen Norden? Fortell dem om Foreningen Norden og muligheten til å bli medlem. Det er mange som støtter opp om det nordiske samarbeidet. La oss bli flere som viser det gjennom et medlemskap. Takk for ditt engasjement! Espen Stedje, generalsekretær 4 03/2012

5 SAMARBEID I NORDEN Tettere samarbeid om forsvar i Norden Norge samarbeider stadig tettere med våre nordiske naboer om forsvar, blant annet ved materiellanskaffelser og øvelser. Det er en riktig vei å gå. TEKST: SVERRE MYRLI OG BENDIKS H. ARNESEN (STORTINGSREPRESENTANTER FOR ARBEIDERPARTIET) I dag finner det sted en interessant utvikling når det gjelder nordisk forsvarssamarbeid. Det er interessant at dette følger av et initiativ den norske og den svenske forsvarssjefen tok i 2007 og som senere ble fulgt opp av den finske forsvarssjefen. Her må vi kunne slå fast at forsvarssjefene lå forut for sin tid. De innledet med dette en utvikling som senere ble fulgt opp av Thorvald Stoltenberg med rapporten han skrev for de fem nordiske forsvarsministrene i Sverre Myrli Senere har nordisk forsvarssamarbeid blitt stadig viktigere. Det gjelder det praktiske samarbeidet som forsvarssjefene foreslo, og som i første rekke er økonomisk motivert. Ved å samarbeide kan små land lettere få råd til å opprettholde et tidsmessig og moderne forsvar. Det er kommet i gang et praktisk samarbeid om øvelser og anskaffelser. La oss tenke litt videre. Når den tid kommer at Forsvaret skal skifte ut dagens ubåter, tenk om dette kunne skje i et nært samarbeid med våre svenske naboer, som jo er i samme situasjon. Bendiks H. Arnesen Forsvarssamarbeidet i Norden er ikke bare av praktisk og konkret art. Det har også fått en politisk side. I fjor ble de nordiske landene enige om en nordisk solidaritetserklæring der de forplikter seg til å stå sammen i kriser. Og det er svært interessant å registrere at Thorvald Stoltenbergs forslag om nordisk luftovervåking over Island nå diskuteres i Sverige og Finland. Norge og Danmark deltar allerede i luftovervåking over Island i regi av NATO. Skulle det bli enighet om en nordisk luftovervåking over Island, håper vi å kunne se begynnelsen på et enda tettere nordisk forsvarssamarbeid. Vi vil presisere at et slikt nordisk samarbeid ikke vil kunne erstatte NATO-samarbeidet for oss. Men nordisk samarbeid kan supplere NATO-samarbeidet, og vi kan gjennom et nordiske forsvarssamarbeid bygge en bro mellom nordiske NATO-land og nordiske land som står utenfor NATO. På den måten kan vi legge grunnlaget for helt nye nordiske forsvarsstrukturer. Dette må virkelig være Smart Defence. 03/2012 5

6 HISTORISKE NORDEN Den glemte Munch Sammen med Welhaven og Wergeland ble han en gang sett på som det trekløver norsk litteratur begynte å spire med, men i dag er han helt glemt. Andreas Munch ( ) var skandinavist, og det ble en av grunnene til at han havnet i skyggen. TEKST: TOR IVAR HANSEN (FORSKER, UNIVERSITETET I OSLO) Portrett av Andreas Munch (fra Kongedatterens Brudefart, 1861). Skal man ta for seg romantikkens litteratur i Norge, er Munchs ruvende forfatterskap ikke til å komme utenom. Som en av 1800-tallets mest produktive forfattere rakk han å utgi en lang rekke bøker, vekslende mellom drama, lyrikk og prosa. Han nøt stor popularitet i sin samtid, og på sin høyde på 1850-tallet var han Norges mest leste skjønnlitterære forfatter. Munch ble i 1860 den første i Norge til å motta dikterlønn fra staten i form av et dosentur ved universitetet, med fritak fra å dosere (undervise), senere omgjort til et professorat. Diktergasjen gjorde Munch i stand til å leve av sin forfattergjerning, og vi kan dermed si at han var den første heltidsforfatter i Norge. Men for Munch var det anerkjennelsen som var viktig, han ble Norges poeta laureatus. Likevel ble han forbausende raskt glemt. Det var den nye generasjonen, realistene, som tok oppgjøret med ham. Munch kom til å bli sett på som en personifisering av alt realistene foraktet. De ville knuse den porselenssprø måneskinnsromantikk med sin kadaverstinkende rottehulls-realisme, som en senere forsvarer av Munch uttrykte. Likevel var den nye generasjonen langt fra gjeldfri i sitt forhold til Munch. Både i Ibsens Fru Inger til Østråt og Bjørnsons Mellem Slagene finnes tydelig gjenklang fra Munchs diktning, for å nevne et par eksempler. SKANDINAVISMENS DIKTER Realistenes reduksjon av Munch til en virkelighetsfjern, stillfaren poet kan synes urettferdig. Hans litteratur var høyst samfunnsrelevant et av hans gjennomgangstema var nye verdiers møte med de gamle i den brytningstiden han følte han levde i. Men Munch begikk en verre synd enn ikke å leve opp til den nye litterære smak han var ikke nasjonal nok da unionsforholdet kjølnet og den norsknasjonale antisvenske bevegelsen vokste frem. Munch var ikke bare kosmopolitt, han var skandinavismens dikter i Norge og versifiserte ideen om de skandinaviske folks slektskap og samhørighet. Han leverte en rekke hyllingsdikt til svenskene og til danskene, for Island og for Nordens enhet. Den mest kjente av hans skandinaviske sanger, Der er i Nordens Hjerte, ble skrevet i 1854 og er karakteristisk for tidens tanker om nordisk samhold: skandinavenes nære slektskap og felles historie gjorde at alle skandinaver hadde en naturlig tilbøyelighet til å søke sammen. En nærmere sammenslutning av de 6 03/2012

7 HISTORISKE NORDEN Sang for Norden Der er i Nordens Hjerte En stille Længsel lagt, Som gjennem Lyst og Smerte Vil bryde frem til Magt. Sit Maal den ei fuldt kjender, Knapt har den end et Navn, Men Fremtids Haab den tænder Af Kjærlighed og Savn. Det er den skjulte Vælde, Det er den indre Trang, Som føier Dal til Fjelde Og Skov til grønne Vang! Alt som Naturens Floder Den Trang er dyb og reen - Tre Sønner af een Moder Vil vorde Tre i Een. Derfor sig selv at miste Vil Ingen af de Tre - Dog samlet til det sidste De Nordens Aand vil see. Hvorfor? - hvortil? - hvorledes? - Vi gruble ei derpaa. Lad Længslen ikkun fredes! Den vil sin Blomst nok faae. Den føle Mænd og Unge Nu slaae i fulde Bryst - Og ville den udsjunge Med stærk og freidig Røst: Svøm tryg paa Fremtids Bølge Du Nordens skjønne Haab! Dig Nordens Sønner følge Igjennem Aandens Daab! (Fra A. Munch: Digte og Fortællinger, ældre og nyere. 1855) Portrettfotografi av Andreas Munch (ukjent fotograf ) skandinaviske folkene ville derfor komme av seg selv, før eller senere. Men i Munchs skandinavisme skulle det også være rom for å bevare de tre folkenes særtrekk svensker, dansker og nordmenn skulle ikke helt ut smelte sammen til ett folk uten særegenheter. Tre Sønner af en Moder vil vorde Tre i Én. Fellestrekkene mellom folkene var så store at det ikke var nødvendig med noen fullstendig sammensmeltning. Munch var heller ikke bare skandinavist av ideologi, men levde også ideen om de skandinaviske folks slektskap og samhørighet ut i praksis, idet han bosatte seg i Danmark etter å ha giftet seg med en dansk grevedatter. Der ble han boende de siste par tiår av sitt liv. I den norske nasjonale historiefortelling var det ikke plass for skandinavisten og kosmopolitten Munch, og han ble gradvis skrevet ut av norsk litteraturhistorie. NYVAKT INTERESSE FOR MUNCH I det siste har man kunnet registrere en viss nyvakt interesse for Andreas Munch fra flere hold, og i vår utga Det Norske Studentersamfund det upubliserte dramaet Jøden som et forsøk på å børste støvet av ham. Med denne publikasjonen belyses Munchs brennende engasjement for jødenes sak i Norge og for opphevelsen av Grunnlovens jødeparagraf. Nyutgitt Munch Andreas Munchs bøker var ikke gitt ut siden 1944, inntil Det Norske Studentersamfund utga Dikt i utvalg (2011) og Jøden (2012). 03/2012 7

8 PÅ KRYSS OG TVERS I NORDEN Fåren syns överallt på Färöarna. Här i metall av danske konstnären Bernard Lipsøe. Alvkullen ger hem åt kulturen Framför en dramatiskt tornande höjd skiljer sig den gräsklädda kullen knappt märkbart från resten av de böljande gröna markerna. Men vid närmare inspektion syns fönster i kullens sida: här gömmer sig Färöarnas alldeles egna Nordens Hus. TEKST: EVA PAULSEN. FOTO: EVA PAULSEN/NORDENS HUS FÄRÖARNA Det blåser och regnar och dimman ligger tät över höjderna. Som nästan varje dag på Färöarna, bekräftar projektledaren Hedvig Westerlund-Kapnas glatt när hon tar emot vid huvudingången. När jag flyttade hit fick jag höra att färöingarna använder bilen som regnrock, säger hon med ett skratt. Själv är hon finlandssvensk och kom tillsammans med sin grekiske man med säsongens allra sista båt inför vintern Det svala och regniga klimatet beror på Färöarnas utsatta läge mitt i Atlanten, ungefär halvvägs mellan Island och Norge. På de 18 öarna bor nästan människor och ett oräkneligt antal får. Även om man tillsammans med Grönland ingår i det danska kungariket är Färöarna mestadels självstyrande och man talar sitt egna språk, färöiska. BYGGT AV HELA NORDEN Om utsidan av Nordens Hus ger ett anspråkslöst intryck visar sig interiören bjuda 8 03/2012

9 PÅ KRYSS OG TVERS I NORDEN Nordens Hus lokaler har skapat en plats åt nordisk kultur på Färöarna. Bakom projektledaren Hedvig Westerlund-Kapnas skymtar Nordens Hus initiativtagare, Erlendur Patursson. på raka motsatsen. Den lilla kullen döljer ett förvånansvärt stort utrymme. De höga fönstren ger en fenomenal utsikt ända till havet och luftiga träkonstruktioner bär upp ett tak som svävar högt över golvet. Huset ska vara ett levande uttryck för nordisk kultur även i sin arkitektur, så gräset på taket är färöiskt, plankorna är gjorda av svenskt trä, glaset i fönstren danskt. Stengolvet är norskt, takkonstruktionen är isländsk och möblerna finska. Så det är ett riktigt Nordens hus! förklarar Hedvig. Arkitekterna är norrmannen Ola Steen och isländska Kollbrún Ragnarsdóttir, som med sitt koncept inspirerat av en förtrollad alvkulle, vann över 156 andra i en tävling som utlystes i 1977 efter en idé från Erlendur Patursson, en färöisk medlem av Nordiska Ministerrådet. Det var kontroversiellt på den tiden, Färöarna hade inte ens en teatersal. Dessutom skulle huset ligga strax utanför stan, ett riktigt stort och dyrt skrytbygge, tyckte många. De var övertygade om att det skulle komma att stå tomt och det var ju ett förfärligt slöseri! berättar Hedvig. UPPDRAG KULTUR Idag är det ingen som oroar sig för en brist på aktivitet. Nordens hus upplåter byggnaden till en hel del kongresser, men kärnan i En förtrollad alvkulle utgjorde inspirationen för arkitekterna Ola Steen och Kollbrún Ragnarsdóttir. verksamheten är naturligtvis kulturarbetet. Förutom utställningar och litteratur, teater och musik lånar man även andra koncept från andra nordiska länder, som till exempel den norska skolsäcken, där barn oavsett var de bor ska få tillgång till högkvalitativ kultur av olika slag som levereras direkt till dem. Nordens Hus lokaler och ekonomiska medel ger dem möjligheten att göra många saker tillsammans med lokala institutioner som annars inte skulle blivit av, berättar Hedvig: Vi har precis stöttat Färöarnas allra första heavy metal-band i Battle of the Bands. De vann, faktiskt! Det skapar ju en massa goodwill. CONTAINRAR MED KULTUR Just nu arbetar hon med förberedelserna inför ungdomskonstprojektet Norden runt konst från iskantens rand, som är initierat av Nordens institut på Grönland. Premissen är fantastisk, att om ungdomar ska få lust att stanna och om en kultur ska kunna leva så långt borta från storstäder och kontinenterna, så är de beroende av två saker: kultur och containers, säger Hedvig. Därför har man bett transportfirman Royal Arctic Line sponsra fem tomma containers som har placerats på Island, Åland, Färöarna, Grönland och i Helsingfors. Där ska ungdomar fylla dem med konst som utgör ett visitkort från deras land. Till sist kommer containrarna att åka på en vandringsutställning till de olika ösamfunden, berättar Hedvig entusiastiskt: I ett land som traditionellt varit baserat på amatörkultur är det väl fantastiskt? Nu är det möjligt att både ta in kultur och att skicka ut det färöiska till omvärlden. 03/2012 9

10 SPRÅK I NORDEN Debatt om dubbing Er dubbing språkødeleggende eller kulturpolitisk nødvendig? Dubbing er blitt debattert i media flere ganger dette året, blant annet på grunn av Foreningen Nordens initiativ for å stoppe dubbing av skandinaviske tv-programmer. TEKST: MARIT KLEPPE EGGE På landsmøtet i juni vedtok Foreningen Norden en resolusjon som sier nei til dubbing av tv-programmer med skandinavisk talespråk. Foreningen mener at det er flere uheldige sider ved å dubbe svensk og dansk. Det viser seg at nabospråkforståelsen blant ungdom er blitt dårligere. Gjennom dubbing mener Foreningen Norden at nabospråkene svensk og dansk blir definert som fremmedspråk på lik linje med andre fremmedspråk, og en vil i enda mindre grad bli kjent med og fortrolig med disse språkene. I resolusjonen bes NRK og TV 2 om ikke å dubbe tv-programmer som opprinnelig har svensk og dansk tale, men i 10 03/2012

11 SPRÅK I NORDEN Styreleder i Foreningen Norden, Olemic Thommessen er skeptisk til NRKs dubbepolitikk. Ved å dubbe svenske og danske tv-programmer til norsk får barn som vokser opp i dag for få språklige utfordringer og fratas også muligheten til å utvikle forståelsen for andre språk. stedet bruke teksting der det er nødvendig. Ledelsen i Stortingets delegasjon til Nordisk Råd har støttet Foreningen Nordens landsmøtevedtak. MISFORNØYD MED NRKS HOLDNING Styreleder i Foreningen Norden, Olemic Thommessen, har i media argumentert for foreningens skepsis til dubbing av svenske og danske serier. Thommessen mener at økende grad av dubbing har sammenheng med en stadig mer kommersiell tankegang også hos allmennkringkasteren NRK. Ved å dubbe legger kanalen listen på lavest tenkelig nivå. Begrunnelsen deres er høye seertall. I denne sammenhengen er slik tankegang negativ fordi den innebærer at alt skal gjøres spiselig og enkelt. Seerne blir forhindret fra å få kunnskap gjennom tvopplevelsen, uttalte Thommessen til Bergens Tidende 20. august. Thommessen påpeker at NRK som rikskringkaster er pålagt å formidle nordisk språk og kultur, og at de dermed bør være svært forsiktige med bruk av dubbing. Blant annet viser han til norsk tale i tv-serien Barna i Bakkebygrenda som et eksempel på at NRK går for langt når det gjelder dubbing. Hittil har jeg ikke sett eller hørt ett eneste språkpolitisk argument for dubbing, understreker Thommessen. NØDVENDIG FOR FORSTÅELSEN NRK dubber ikke programmer på NRK1, 2 og 3. Barnekanalen NRK Super har derimot mange programmer som er dubbet. Målgruppen for denne kanalen er barn fra to til tolv år, og programredaktør Nils Stokke mener at teksting ikke er et godt alternativ til dubbing for denne aldersgruppen fordi mange av dem er svake lesere. Til Bergens Tidende forteller han at NRK har testet serier på barn med og uten dubbing for å se hva de får med seg, og spesielt på tyngre verbale serier er responsen best med dubbing. Stokke mener dessuten at det er sterke kulturpolitiske argumenter for dubbing, og at dette også gjelder for enkelte serier med svensk og dansk tale. Ved at barna skjønner alt som blir sagt, lærer de mye om andre nasjoners levesett og verdier. Vi velger å dubbe serier for å gjøre dem mest mulig tilgjengelige. Barna skal ikke bare se bilder, men også forstå historien som blir fortalt. Da må de få et norsk lydspor, så de skjønner helheten, sa Stokke i et intervju med Aftenposten i forbindelse med det nordiske språkmøtet som ble arrangert i Oslo august i år. Det nordiske språkmøtet blir arrangert en gang i året i et av de nordiske landene. I år var Språkrådet i Norge vert for møtet, og temaet var tv-teksting. Direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, er blant dem som er bekymret for at dubbing av svenske og danske serier blir mer og mer vanlig. Norske barn og ungdommer må få anledning til å høre svensk og dansk slik at de blir kjent med disse språkene. Det du ikke hører, lærer du heller ikke. NRK Super har en veldig gjennomslagskraft siden de når ut til så mange barn. Da har de også et ansvar de må følge opp, understreket Vonen under språkmøtet. VIL GI DUBBING AV HØY KVALITET NorDubb er det største norskeide dubbingfirmaet og har blant annet vært ansvarlig for 4 03/

12 SPRÅK I NORDEN Arnfinn Murivik Vonen, direktør i Språkrådet, er blant dem som er bekymret for at dubbing av svenske og danske serier blir mer og mer vanlig. å gi Astrid Lindgren-serien Barna i Bakkebygrenda norske stemmer. Disponent Morten Lange tar ikke stilling til de prinsipielle diskusjonene omkring dubbing. Hans hovedanliggende er å sørge for å gi oppdragsgiverne dubbing av høy kvalitet. Blant annet var det ønskelig at Barna i Bakkebygrenda skulle snakke Hedmarksdialekt. Vi har brukt barn fra Solør-området til å gjøre dette, og jeg synes serien har fått et fint norsk preg ved å bruke Solung-dialekten, mener Morten Lange. Lange har arbeidet med dubbing i over 30 år. NorDubb har sju ansatte og et sted mellom 200 og 300 skuespillere å velge mellom. I tillegg har de om lag ti oversettere i staben. God dubbing starter med en god oversettelse. Så gjelder det å velge de riktige stemmene. Mange skuespillere liker å dubbe, men du kan også være god til å dubbe uten å ha bakgrunn som skuespiller. Noen av de viktigste egenskapene som kreves er riktig timing, tydelighet og innlevelse og musikalitet. Det er viktig å kjenne rytmen i teksten, forteller Lange. NorDubb har blant annet NRK, TV 2 og SF Norge blant oppdragsgiverne. Selskapet dubber flere tusen episoder hvert år. Langes inntrykk er at dubbing blir stadig mer populært. Det er engelskspråklige programmer, serier og filmer som dominerer, og det aller meste er for barn og unge. Vi dubber minimalt for voksne, sier Lange. GJØR BARNA EN BJØRNETJENESTE Blant mange voksne er dubbing fortsatt uglesett. De aller fleste av oss foretrekker lyd på originalspråket, og vi himler med øynene over den utstrakte dubbekulturen som en møter i flere andre europeiske land. Likevel lar vi i beste mening barna se norske versjoner av de svenske klassikerne. Det er å gjøre barna en språklig bjørnetjeneste, mener lingvist og forsker Øystein Vangsnes. I en artikkel på forskning.no beskriver han dagens dubbekultur og hvilke konsekvenser han mener den kan få for barn og unges språkforståelse. Ein ting er at dubbing, uansett kor godt utført det er, alltid fører til meir kunstig språkføring. Langt verre er det at denne praksisen fråtek sjåarane eit veldig godt høve til trening i grannespråksforståing, skriver Vangsnes. Han viser til forskning som viser at jo mer kontakt en har med nabospråk, jo mer positive holdninger har en til disse språkene, noe som i neste omgang øker språkforståelsen. Tv-titting er også en form for språkkontakt. I en rapport fra det internordiske språkforståelsesprosjektet (2005) blir det slått fast at det er en positiv korrelasjon mellom tvtitting og økt evne til å forstå nabospråk. Vangsnes synes også at NRKs funksjonelle begrunnelse av dubbing nemlig at barn trenger dubbing for å forstå handlingen er en grov undervurdering av barns språkkompetanse. Han mener at barn er svært gode til å skape sin forståelse ut fra det språklige input de får. Ein kan dessutan spørja seg følgjande: Kor viktig er det eigentleg at borna forstår absolutt alt på akkurat den måten programskaparane hadde tenkt? Er ikkje målet med TV-underhaldning at sjåarane tykkjer det er underhaldande? (Dei same spørsmåla kan sjølvsagt reisast for vaksne.) Viss svaret på det siste er ja, blir min påstand at dersom eit dansk eller svensk program ikkje er underhaldande for norske born og unge på originalspråket, då er det rett og slett ikkje godt nok laga, skriver Vangsnes på forskning.no. Resolusjon om dubbing fra Foreningen Nordens landsmøte. Nei til dubbing av tv-programmer med skandinavisk talespråk Foreningen Nordens landsmøte har merket seg at NRK har tatt i bruk dubbing av tv-programmer der talespråket er svensk eller dansk. Språkforståelsen blant ungdom når det gjelder nabolandenes språk, er dessverre blitt dårligere. Norden som en felles kulturell arena vil bli svekket om bruken av dubbing fortsetter. De skandinaviske språkene vil bli mindre attraktive da en vil velge engelsk å kommunisere på. Det er også grunn til å tro at en slik utvikling på lengre sikt vil svekke Norden som felles arbeidsmarked. Undersøkelser viser at norske ungdommer sammen med unge fra Færøyene gjør det best når det gjelder å forstå nabolandenes språk. I Norge har vi blant annet forklart dette med at en har hatt god tilgang til svensk tv. Norske barn og ungdommer har blitt mer fortrolige med svensk språk, og det har ført til en mer positiv holdning til andre nordiske språk. Å skape en positiv holdning til nabolandenes språk er en forutsetning for at en velger å bruke morsmålet i kommunikasjon med andre fra Norden. Å dubbe svensk og dansk har flere uheldige sider. Nabolandenes språk vil bli definert som fremmedspråk på lik linje med andre fremmedspråk, og en vil i enda mindre grad bli kjent med og fortrolig med svensk og dansk. Foreningen Nordens landsmøte ber NRK og TV 2 om ikke å dubbe tv-programmer som opprinnelig har svensk og dansk tale. Vi anbefaler å bruke teksting der dette er nødvendig. Teksting er for de aller fleste en god måte å bli kjent med ord som en ikke kjenner fra sitt eget morsmål /2012

13 SPRÅK OG LITTERATUR I NORDEN Mangfold i Norden Nordisk bibliotekuke 2012 Nordisk bibliotekuke arrangeres i år for 16. gang. Ved morgengry og i skumringstimen i hustrige november blir stearinlysene tent og utvalgte teksturdrag lest høyt på skoler og bibliotek, til samme tid, over hele Norden. Slik ønsker vi å løfte fram og formidle nordisk litteratur og fortellertradisjon til barn, unge og voksne i hele Norden. TEKST: HEIDI LØNNE GRØNSETH MANGFOLD I NORDEN Årets hovedtema er Mangfold i Norden, og med dette temaet ønsker vi å formidle mangfoldet, utviklingen og utbredelsen av kulturer som finnes i regionen vår. Norden har en lang historie når det gjelder kulturelt og etnisk mangold: Fra finlandssvensker på Åland, til grønlendinger i København, og til nordiske borgere som opprinnelig ble født i et annet land. Kjennskap til ulike kulturer kan gi oss nye perspektiver og bidra til at vi tilnærmer oss verden på andre måter. Noen ganger kan kanskje mangfold skape en følelse av avstand vi opplever at vi ikke klarer å bygge bro mellom ulikhetene. Det kan føre til at vi tar enda lenger avstand fra det som er annerledes. Her kan fantasien hjelpe oss slik at vi forstår den andre bedre. Ved å bruke litteraturen kan vi bygge bro mellom avstandene fordi vi gjennom språk og lesing blir i stand til å leve oss inn i andres liv og tanker. Det blir da også lettere å se hva vi har til felles, og samtidig oppdage vårt mangfold av ulikheter LOKALE ARRANGEMENTER Nordisk bibliotekuke arrangeres av nordenlag og bibliotek i hele Norden. Foreningene Nordens Forbund (FNF) tilbyr materiell, tema, tekstutdrag og idékatalog til lokale arrangører. Det er opp til den enkelte lokale arrangør (bibliotek, lokallag, skole, klasse, forening) hvordan arrangementet utformes ut over høytlesningen på de bestemte tidspunktene. I 2011 ble det holdt over 1500 lokale arrangementer i hele Norden! MORGENGRY OG SKUMRINGSTIME Det er gjerne skoler, skolebibliotek og skoleklasser som holder arrangementet Morgengry klokken 09 00, mens bibliotek og foreninger arrangerer Skumringstime klokken Noen tenner stearinlys og holder høytlesning, andre utvider med øvrige innslag, forfattermøter, foredrag og diskusjon over årets tema, musikalske innslag, utstilling, leker, quiz og spill. Bibliotek og skoler kan enkelt benytte Nordisk bibliotekuke til å sette spesielt fokus på Norden og nordisk litteratur, ved for eksempel utstilling og omtaler av nordiske bøker. ÅRETS TEKSTUTDRAG: For de yngste: Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen, Thorbjørn Egner Unge og voksne: Hallonbåtsflyktingen, Miika Nousiainen PÅMELDING: Arrangementet er gratis! Påmelding via bibliotekukens hjemmesider. Påmeldte får tilsendt gratis materiell: plakater, kort, idékatalog, pressemateriell m.m. 03/

14 UTDANNING I NORDEN Utsikten är en liten skola med internat där eleverna lever tillsammmans under tre år. Stora delar av utbildningen bedrivs utanför skolan i den skandinaviska naturen. Den första skandinaviska gymnasieskolan startar i Sverige! I augusti 2013 startar en unik skola i Dals-Ed i Sverige. Utsikten Scandinavian School Of Civics And Tourism är en gymnasieskola där elever från de tre skandinaviska länderna umgås, lever och studerar tillsammans under tre år. TEKST: MARICA CARLSSON Genom att vara tillsammans under skoltid och fritid skapas förståelse för varandras olikheter och samhörighet i allt som är gemensamt i Skandinavien. Grannspråkskompetensen lyfts fram i utbildningarna och eleverna som tar studenten är gränslösa i de tre länderna, både när det gäller fortsatt utbildning och arbetsmarknad, säger skolans rektor Jonas Månsson. SKOLAN Skolan ligger i Dals-Ed, ett litet samhälle vid norska gränsen mitt bland sjöar, skogar och storslagen natur. Ett stenkast från skolan ligger järnvägsstationen där tågen mellan Oslo och Köpenhamn stannar varje dag. Utsikten har sedan starten 1996 haft elever från hela Sverige som studerat på skolans Turismledarutbildning. Det finns ett internat i direkt anslutning till skolan. Nu vill vi vidga vyerna och skapa den första gymnasieutbildningen i sitt slag. En skola som fokuserar på att riva språkbarriärerna och skapa unga människor med god receptiv förmåga i de skandinaviska språken, stort kontaktnät och en unik inblick i de tre ländernas kultur, statsskick, utbildningsväsende och arbetsmarknad, fortsätter Månsson. Utsikten är en liten skola med ungefär 150 elever. Tanken med att en tredjedel av eleverna kommer från Sverige, en tredjedel från Norge och en tredjedel från Danmark, är att eleverna efter utbildningen har skapat sig ett stort nätverk av vänner från Skandinavien. Det ger ungdomarna stora möjligheter till fortsatt kontaktskapande. Skolan har redan idag ett flertal lärare med utbild /2012

15 UTDANNING I NORDEN Utsikten ligger i Dals-Ed, vackert beläget mellan sjöarna Lilla Le och Stora Le. ning från Norge och kommer till starten 2013 även rektyrera lärare från Danmark. Eleverna använder sitt eget modersmål då de redovisar muntligt och skriftligt. LÅNGSIKTIG SATSNING PÅ UNGA De skandinaviska utbildningarna på skolan är en genomgripande satsning och inte ytterligare ett projekt. Det är större än ett tre-veckors utbyte av elever eller personal, menar Månsson och fortsätter: Docent Lars-Olof Delsing vid Lunds universitet har i sin undersökning Internordisk språkförsåelse visat att ungdomar slår om till engelska då de ska prata med varandra i de skandinaviska länderna. Det är något vi vill ändra på! Våra språk har så mycket gemensamt och det handlar enbart om att utsätta sig för grannspråken för att förstå dem. För att få till en bestående förändring måste vi börja med ungdomarna. Genom att använda de tre skandinaviska språken i litteratur och undervisning samt att ha intressanta föreläsare från alla tre länderna kommer utbildningarna bli skandinaviska. I och med att ungdomarna bor tillsammans kommer de på kvällarna diskutera musik, kultur, littteratur, politik, idrott och mycket annat som är en ren bonus till grannspråkskompetensen, säger Månsson. PROGRAMMEN Skolan kommer 2013 erbjuda två program som är sökbara för ungdomar från Sverige, Norge och Danmark. Ett samhällsvetenskapligt program där fokus ligger på regionalt och gränslöst samarbete i en global värld. Vi söker engagerade ungdomar med intresse för globala utmaningar som vill ha redskap att politiskt och organisatoriskt kunna påverka sin omvärld. Det andra programmet som skolan kommer erbjuda är ett turismprogram med tyngdpunkt på Skandinavien som turismsektor och de unika möjligheter som våra länder har gemensamt med närheten till orörd vildmark, skog, hav, sjöar och berg. Skolan har ett eget uteklassrum eller lägergård som används både som undervisningsyta och som praktikplats där eleverna tar emot andra skolklasser i lägerverksamhet, berättar Månsson. HÅRT ARBETE VÄNTAR Det är ett knappt år till de första eleverna startar på de nya programmen och mycket arbete återstår. Vi har jobbat hårt och skapat ramarna för utbildningarna men har kvar att fylla i detaljerna. Vi ska under det kommande året ut i Sverige, Norge och Danmark och marknadsföra oss. Eftersom idén med att samla skandinaviska ungdomar till gemensam gymnasial skolgång är ny måste vi starta från scratch för att nå ut till alla de unga människor som vi tror skulle vara intresserade av våra utbildningar, säger rektor Jonas Månsson. Skolans rektor, Jonas Månsson, som även håller i skidlärarutbildningen på skolan. Utbildningarna kommer till stor del att ha karaktären av platsrelaterat arbete, något som Jonas förklarar som undervisning i autentiska miljöer. Vill man lära sig paddla är det bra att vara i vatten. Vill man förstå Norges statsskick är det bra att besöka Stortinget. Det är inte svårare än så! Detta kommer innebära att man under de tre åren får resa i runt i de tre länderna för att på plats uppleva och undersöka innan man i lektionssalen jämför, drar paralleller och ser skillnader. Minst en dag i veckan är eleverna ute i verkligheten där det händer på riktigt. VAD? En gymnasieskola för elever från Sverige, Norge och Danmark med fokus på grannspråkskompetens, turism och samhällsvetenskap. NÄR? Utbildningarna startar i augusti VAR? I Dals-Ed i Sverige. En liten ort vid gränsen till Norge, mitt på järnvägslinjen mellan Oslo och Köpenhamn. 03/

16 HISTORISKE NORDEN Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. I samlingarna finns över 1,5 miljoner föremål - det minsta en knappnål och det största en brandbil. En nordisk ark Trots att Nordiska museet var lite av ett misslyckande när det byggdes för över hundra år sedan är det idag ett rikt kulturhistoriskt museum, som bevarar vår nordiska folkhistoria till efterkommande generationer. TEKST: EVA PAULSEN. FOTO: THOMAS OLSEN Det var med nöd och näppe att det största kulturhistoriska museet i Sverige överhuvudtaget blev till verklighet. Det museum som idag går att besöka på Djurgården i Stockholm motsvarar bara en liten del av de storvulna planer som en gång fanns, berättar Lena Palmqvist, avdelningschef på Nordiska Museets avdelning för kunskap och förmedling. Hon kan museets spännande historia som ett rinnande vatten. Museets grundare Artur Hazelius var på alla tänkbara sätt en föregångsman och en kolossalt stor samlare, berättar hon. DRÖMMEN OM ETT MUSEUM Redan 1872 insåg Hazelius att den gamla folkkulturen riskerade att gå förlorad på grund av industrialismen. Han startade då ett nätverk med vad han kallade för skaffare präster, kyrkoherdar och lärare med god lokalkännedom som samlade in föremål, förklarar Lena. Sverige och Norge var fortfarande i union, så föremål samlades in från båda länderna och man köpte även in på auktioner i Tyskland. Kulturpersonligheten Hazelius hade bra kontakter i Stockholm och fick 16 03/2012

17 HISTORISKE NORDEN tillgång till kunglig mark på Djurgården. Därefter utlystes en internationell arktitekturtävling för skapandet av det museum han såg framför sig. Men de vinnande bidragen avvisas alla som för osvenska, så man tillsätter en svensk arkitekt, som tyvärr dör mitt i arbetet. Istället går uppdraget till Isak Gustav Klasson, som också sitter i museets nämnd och är en framstående och erkänd arkitekt, berättar avdelningschefen. Hazelius och hans kollegor ser framför sig en gigantisk byggnad lik en renässansborg, med fyra längor, men ekonomiska problem gör att den vidlyftiga byggnadsplanen måste överges. Då säger Hazelius att allmogehallen, den kommer aldrig att bli byggd om inte han ser till att den blir det. Och allmogehallen, det är helt enkelt den byggnad vi har idag den 8 juni invigs alltså Nordiska Museet som det ser ut idag, säger Lena Palmqvist. Männen på spänger och murarna arbetar med vindsrummens gavlar på södra delen av Nordiska museets byggnad i Foto: Okänd, Nordiska museet. SYSTERLIGT SAMARBETE Tack vare Hazelius och hans medhjälpares idoga samlande är Nordiska Museet ett museum rikt på föremål och man köper endast in nytt i undantagsfall. Istället har man skänkt bort en hel del av de norska samlingarna, bland annat till Norsk Folkemuseum i Oslo. Vi har fortfarande ett mycket nära samarbete med de norska kollegerna, vi är ofta hos dem och de hos oss, förklarar Lena firade man tillsammans unionsupplösningen med en gemensam utställning och man har även ett nätverk för samtidsdokumentation och forskning, Norsam, där representanter från museer i Oslo, Lillehammer, Köpenhamn, Finland och Island samarbetar, berättar hon vidare. Vi har också vandringsutställningar som vi delar med oss av. Vi är ju verkligen systermuseer! IMPORT OCH EXPORT Men inte bara traditionell nordisk kultur porträtteras på Nordiska Museet, utan även den nysvenska, förklarar Lena Palmqvist. Vi ska ju vara ett museum där alla kan känna igen sig. Det är viktigt att visa kulturer som människor födda i andra länder tar med sig hit och som blandas med den svenska, högtider som Halloween till exempel. Hennes kollega, Lena Kättström Höök, Ett kärt återseende för 50-talisten? Åsnan Fernando i tre. Brio, Sverige 1960-tal intendent på Nordiska Museet, vet mer om hur de nordiska traditionerna har vandrat runt och blandats med varann. Midsommar och Lucia är det som är mest typiskt svenskt, i Norge och Danmark är midsommar inte en helgdag, men det är det i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Midsommar är väldigt viktig och nära knuten till naturen, det är ju den mest hedniska tradition vi har, som kyrkan inte lyckats lägga sig på. Lucia har vi exporterat till de andra länderna, först till Finland på Statyn av Gustav Vasa som möter gästerna på Nordiska museet skapades av Carl Milles slutet av 1800-talet och till Norge och Danmark på 1950-talet, berättar hon. Även adventsstjärnan verkar ha sitt ursprung i Sverige. Där har vi återigen inspirerat de andra länderna. Men när det gäller inspiration andra vägen så är det inte lika lätt ska jag säga! Från Danmark har vi fått flätade julhjärtan som man hänger i granen. Det är faktiskt allt jag har hittat. Kanske är vi svenskar lite storebroderligt styva i korken! säger hon glatt. 03/

18 MAT I NORDEN Bronte og Jonas Aurell har bragt et lite stykke Norden til London. Solo, smørbrød og sild i London London har fått øynene opp for nordisk cuisine. Maten er en kur mot hjemlengsel for eksilskandinavere og en appetittvekker på et nytt og eksotisk kjøkken for mange briter. TEKST: IDA SVINGEN MO. FOTO: THOMAS OLSEN Da Scandi Kitchen åpnet dørene i sentrum av London i 2007, ble det endelig mulig å kjøpe Kalles Kaviar, Solo, dansk sild og Bamsemums i London. Scandi Kitchen var faktisk den første butikken som sørget for at folk kunne få en god kopp kaffe, smørbrød og tilgang på produkter hjemmefra i London, forteller Bronte Aurell (36) fra Høng i Danmark. Sammen med sin svenske ektemann Jonas Aurell åpnet hun Scandi Kitchen fordi de selv hadde savnet et sted å gå for å stilne hjemlengselen. Vi er begge to lidenskapelig opptatt av mat, og derfor virket det som en perfekt plan å starte et skandinavisk kjøkken, forteller Bronte. Én dag før deres første datter kom til verden åpnet ekteparet Scandi Kitchen i Great Titchfield Street. Innenfor den røde fasaden finner man en blanding av butikk og kafé, hvor alle de ansatte kommer fra de nordiske landene. MATREVOLUSJON Ved lunsjtid dufter det av friske smørbrød i hyllene, og lokalet fylles opp av både eksilskandinavere og lokale Londoners. Vi pleier å si at vi er den enkle medisinen for hjemlengsel. Hvis du savner hjemlandet ditt, er en Marabou-sjokolade eller en flaske Solo billigere enn en flybillett. Livet er lettere etter å ha blitt trøstet med god mat, mener Bronte, som legger til at britene liker at maten er frisk, funky og deilig. Det nordiske kjøkkenet er enkelt, men interessant på samme tid. Å spise smørbrød med kniv og gaffel er virkelig nytt for mange. I tillegg hjelper det at vi har en nordisk matrevolusjon på gang, sier Bronte og legger til at de opplever en økende interesse for mat fra nord /2012

19 MAT I NORDEN danske Noma og også han tok turen til London i sommer. I forbindelse med OL åpnet Noma en pop-up-restaurant på Claridge s Hotel. Også den svenske restauranten Fika i Bricks Lane og bakerikjeden Nordic Bakery som har tre filialer i London er med på å understreke at interessen er stor for mat fra de nordiske landene. Ikke sjelden slynger køen seg rundt kvartalet når Skandi Kitchens smørbrød kommer i hyllene til lunsj. Grovt brød med laks er den mest populære, ifølge den svenske betjeningen bak disken. ISLANDSKE HAMBURGERE Men ikke alt er nødvendigvis like typisk nordisk. Tomas Andres Tomasson satser i stedet på hamburgerkunst. I Marylebone Lane ikke langt unna Oxford Street setter islendingen den siste kronen på verket før åpningen av Tommi s Burger Joint. Tomasson er kjent som mannen som brakte burgere til Island. På sagaøya driver han kjeden Hamborgarabúllan med stor suksess. Og nå er han klar for London. Jeg er stolt over det vi gjør, og jeg har alltd hatt en drøm om å åpne et sted i London. Vi håper at både islendinger og lokale gjester vil komme. Så er det opp til oss å vise hva vi kan. Hamburgere har vært på vei opp de siste ti årene, så vi er optimistiske, sier Tomasson. Mens nordisk cuisine for lengst er havnet i første divisjon, har Tomas Andres Tomasson en annen forklaring på hamburgersuksessen. En god burger er som en god action-bfilm. Du nyter den mens du spiser, og du er alltid klar for enda en! Scandi Kitchen 61 Great Titchfield Street London W1W 7PP Scandi Kitchen er redningen for skandinavere som savner hjemlandet, og briter som har oppdaget nordisk mattradisjon. Den fantastiske matkulturen vår har bare ventet på å bli oppdaget, og nå har det endelig skjedd. Folk vil ha frisk og god mat, som fremdeles smaker godt. Nordisk cuisine har alle de tingene. I tillegg har den danske studien The Nordic Diet, som kom i fjor, og PR-maskineriet rundt den, hjulpet mye, forteller Bronte Aurell. Studien viser at en tradisjonell nordisk diett bestående av blant annet viltkjøtt, kongekrabber og villbær er like sunn og god som den populære Middelhavsdietten. STOR INTERESSE FOR NORDISK MAT Rene Redzepi er mannen som kanskje har gjort mest for å spre budskapet om det nordiske kjøkkenet. Han er chef på restauranten som er kåret til verdens beste to år på rad FIKA 161a Brick Lane London E1 6SB Nordic Bakery 14A Golden Square London W1F 9JG Tommi s Burger Joint 58 Marylebone Ln London, Greater London W1U 2NU 03/

20 HISTORISKE NORDEN Svenskepakkene I år er det 70 år siden Svenska Norgeshjälpen, en av historiens største private humanitære hjelpeaksjoner, startet 21. august TEKST: GRETHE VÆRNØ Under annen verdenskrig var forsyningssituasjonen prekær i det okkuperte Norge, og aller verst i byene. Initiativet kom fra Landsorganisationen i Sverige og Svenske Arbetsgivareföreningen. Svenske myndigheter var forsiktige med å kompromittere sin nøytrale status med altfor åpenlys støtte til Norge, klemt som landet var mellom Russland, et fremgangsrikt Tyskland og Vestmaktene. I den svenske befolkningen vant imidlertid medfølelsen med den norske befolkningens situasjon over restene av forargelse over at Norge få år tidligere hadde brutt ut av det forsvarspolitiske fellesskap i Unionen. Beretningen om denne høyst effektive aksjonen fascinerer og imponerer fremdeles. I løpet av tre år samlet 30 landsomfattende organisasjoner med 800 innsamlingssentraler inn over 72 millioner svenske kroner, 700 tonn brukte klær, 300 tonn møbler og husgeråd og 5 millioner kilo jordbruksprodukter, særlig poteter. Det ble kjøpt inn 16 millioner kilo sukker til høyst nødvendig sylting, omtrent like mye hvetemel, store kvanta andre matvarer og bare i 1945, 10 millioner liter melk. Dertil kom Frihetsgaven på 11 millioner norske kroner som ble brukt til to barnesykehus tilknyttet henholdsvis Haukeland sykehus i Bergen og Rikshospitalet. Hovedtyngden lå på bespisning av barn. På topp ble det servert porsjoner svenskesuppe per dag på skolene over hele landet. Etter hvert ble også over hundre tusen gamle over 60 bespist på over åtti ulike steder i landet, senere også ungdom og enkelte grupper arbeidstakere. I tillegg ble det sendt jule- og feriepakker til skolebarn, hundrevis av poliobarn og flere tusen utslitte husmødre og syke fikk tillatelse til å dra til Sverige til behandling og på rekreasjon. Svenska Sjukehuset ble opprettet på Midtstuen, og sjømannsfamilier fikk kontantstøtte. Det var en enorm administrativ, logistisk og politisk oppgave å nå frem med humanitær bistand til nordmennene. Først skulle den vinne aksept og tillit fra alle kanter. Formålet var uangripelig: Matvarer til barn og syke. Svenskene måtte samarbeide med den norske regjering i London, gjennom Den Norske Relief Cental i Stockholm. Man måtte få faste avtaler med den tyske okkupasjonsmakt og den norske naziadministrasjonen i Norge for å sikre at dette ble en ekstra tildeling av matvarer utover normale rasjoner. Og Vestmaktene måtte overtales til å gi leide til Sverige gjennom nordsjøblokaden for matvarer som var innkjøpt så langt bortefra som i Buenos Aires og borge for at hjelpen ikke havnet i fiendens hender. Fremfor alt trengtes streng kontroll. I Norge dannet man den Svenska Donatorrepresentation med fem svenske statsborgere bosatt i Norge. For å motta og distribuere matvarene samarbeidet komiteen spesielt med den norske Nasjonalhjelpen, Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og Foreningen Norden, for ikke å snakke om den svenske Margarethakyrkan i Oslo. Stort sett gikk dette greit selv om nazimyndighetene iblant forsøkte å få kontroll. Men de visste at den svenske ledelsen når som helst kunne stoppe forsendelsene, og de var også tross alt interessert i at deres egen befolkning ikke skulle sulte. Sist, men ikke minst hvordan skulle man få frem varene? Inn til bestemmelsesstedene gikk det med tog og båt. Den friske melken gikk på tankbiler. Så ble varene lagret blant annet hos Freia, Vinmonopolet og meieriene. Omfanget ble så stort at suppekokingen måtte sentraliseres også på disse stedene. I Oslo gikk 30 lastebiler i daglige ruter til Oslo-skolene. Alt dette fikk Norgeshjälpen til mens det raste en bitter krig i Europa. Kanskje dagens humanitære bistand og norsk utviklingshjelp har noe å lære? Norge har også noe å takke for og Voksenåsen står heldigvis som et varig minne om norsk takknemlighet. KILDER Svenska Norgeshjälpen En redogørelse för verksamheten. AB Wilhelmens Boktryckeri, Stockholm Dialog Norge Sverige Konferanse i Norges Ambassade i Stockholm, tema 5, Naboskap i krisetider Foredrag av dir. Bertil Kugelberg, Svenska Arbetsgivareförening 20 03/2012

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Skisse for timene: 1. Presentasjon av mål for timen. 2. Skandinavisk språkfellesskap. Refleksjon og diskusjon, oppg.1 og 2. 3. Dansk musikkvideo. Lese, lytte og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk?

Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk? Professor Arne Torp Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk? INS Internordisk språkforståelse i ei tid med økt

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR 2014 -vi forener Norden INNLEDNING 3 Formålsparagraf 3 Mål 3 Forener Norden 3 Fokusområder for virksomheten i 2012-14 4 TILTAK FOR Å STYRKE KULTUR- OG SPRÅKFELLESSKAPET

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 2 Dokumentasjon De voksne sin dokumentajon Barna sin dokumentasjon 1. Observasjon 2. Barneintervju 3. Film 4. Foto 5. Loggbok 6. Bok/perm

Detaljer

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene Torkil Berge og Arne Repål Lykketyvene Om forfatterne: Torkil Berge og Arne Repål er spesialister i klinisk psykologi. De har skrevet mange bøker, blant annet selvhjelpsboken Trange rom og åpne plasser.

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Geografisk forstand (neighbours) Politisk (samme land, situasjoner av språkdominans) Lingvistisk (av samme diakronisk opphav, hører til samme tett

Geografisk forstand (neighbours) Politisk (samme land, situasjoner av språkdominans) Lingvistisk (av samme diakronisk opphav, hører til samme tett Myter og fakta Geografisk forstand (neighbours) Politisk (samme land, situasjoner av språkdominans) Lingvistisk (av samme diakronisk opphav, hører til samme tett gruppe) Min søn har studeret et semester

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv Stiftelsen 1995 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Oslo, februar Spørreliste nr. 170 HUMOR Denne gangen handler spørrelisten om humor. Humor spiller en stadig større rolle i samfunnet.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E Pedagogisk grunnsyn. Det pedagogiske grunnsynet sier blant annet noe om barnehagens syn på barns utvikling og læring og hvilke verdier som ligger til grunn og målsettingene for arbeidet i barnehagen. Vi

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Bygging av Kolben Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Ordfører Sylvi Graham klipper snora, og nytt bibliotek ble erklært åpnet Ditt bibliotek Ann Lisbeth Morris (født 1950) - ansatt siden

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige. Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning

Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige. Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning Bakgrunn: Kommuner i klimapolitikken Mye skrevet om lokalnivåets

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Det nordiske perspektivet i læreplanen. Bodil Aurstad

Det nordiske perspektivet i læreplanen. Bodil Aurstad Det nordiske perspektivet i læreplanen Bodil Aurstad Det nordiske språkfellesskap i en skumringstime? Forståelsen av skandinavisk (dansk, norsk og svensk) har blitt dårligere de siste 30 år. Forståelsen

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen. til norske elever? Hvilken kompetanse skal eleven få? Oversikt. Hva påvirker elevens læring?

Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen. til norske elever? Hvilken kompetanse skal eleven få? Oversikt. Hva påvirker elevens læring? Hva er suksessfaktorene for å heve matematikkkompetansen til norske elever? Oversikt Hvordan skal vi arbeide med faget slik at elevene får en kompetanse som bærer, fremfor kortsiktig avkastning ved å pugge

Detaljer