Nettverk etter soning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk etter soning"

Transkript

1 Nettverk etter soning Årsrapport 2011

2 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det gjør oss enda mer effektive. Pågangen og innholdet har tidvis eksplodert, og vi får hjulpet enda flere på en enda bedre måte. Flere nye aktiviteter er blitt satt i gang, og i skrivende stund jobbes det for å etablere et tilsvarende tilbud i andre byer. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 13 Side 14 Om Oslo Røde Kors Historikk og bakgrunn Beskrivelse av Nettverk etter soning Vi tilbyr Hva gjør vi Seilkurs på Helgeland Sykkel- og skilag etablert Nettverksarbeiderene Side 18 Statistikk for 2011 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Organisering Informasjon Media Samarbeidspartnere Bidragsytere Feature: Frivillig, deltaker og samarbeidspartner Produksjonsinfo Trykk Bring Dialog as Forside Gro Mukta Holter, I am a bird now 2010 Design Presserommet Foto/tekst Johan Stub, Ida Maria Serneberg, Johan Lothe, Tomas Myra, Eirin Granlund, Pål Breivik Ansvarlig redaktør Stian Estenstad Redaktør Pål Breivik Forebygging Beredskap og forebygging er også ord som det blir vanskelig å ikke nevne i Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, det fikk vi se tydelig 22. juli. Mye av beredskapen i NES er på det medmenneskelige plan. Vi vet at flere deltakere ikke har kontakt med andre miljø enn det vi har skapt. Hos oss er det kultur for å bry seg om hverandre, vi er oppmerksomme og fanger opp mye før det kan utgjøre en risiko for nye kriminelle handlinger. Vi vet at vi har forhindret alvorlig kriminalitet i Lokaler Etter bare tre års drift i Nettverkshuset var pågangen så stor at vi måtte gjøre noe med lokalene våre. Først og fremst var det nødvendig å ha kontorplass samme sted for oss fire ansatte for å bidra til en tettere og hyppigere kontakt mellom alle ansatte. Videre ble det behov for et større kjøkken, som også ivaretar hygieniske krav. Dette gjorde vi noe med i Borettslaget ga oss lov til å utvide med en kontorfløy. Den har vi pusset opp og ferdigstilt med fem kontorplasser, minikjøkken, toaletter, lager og et møterom. Deretter rev vi vårt gamle kontor og kjøkken, og erstattet det med et storkjøkken med større kapasitet og som tilfredstiller krav til hygiene. Vi stod selv for prosjektering, byggeledelse og noe av arbeidet. Dette hadde vi ikke klart uten økonomisk tilskudd fra ulike bidragsytere, og vår gode samarbeidspartner over flere år, Urbanium AS, som har fornyet samarbeidsavtalen og garantert for husleien til NES i fem år fremover. Nye store aktiviteter Med over 300 mennesker involvert, og med et budsjett på over fire millioner, er det et høyt tempo i hverdagen. Da er det godt å ha engasjerte frivillige som har etablert og drevet nye og spennende aktiviteter. Et godt eksempel er en sykkelgruppe med over 30 medlemmer, og som fungerer som skigruppe på vinteren. Med to treninger i uka, deltakelse i ritt og turer er dette blitt et viktig tilskudd til vårt tilbud. Fotballgruppa har også opplevd vekst, og spiller nå med fire lag i vintersesongen og to i sommersesongen. I andre enden av rekken med tilbud finner vi økonomigruppa, der deltakere med gjeldsproblemer får hjelp med alt fra å bruke nettbank til å forhandle med kreditorer. Vi gjennomførte 10 ulike gruppeaktiviteter i snitt hver uke i Vi ansatte kan bare bøye oss i støvet for det våre frivillige får til. Våre trofaste bidragsytere skal selvsagt også ha mye av æren for at det i juni år ble gjennomført seilkurs for sjette gang. I to nordlandsfembøringer seilte 50 personer, med tung og variert bagasje, langs Helgelandsskjærgården. Denne turen er Nettverk etter sonings svar på Lars Monsens TV-program Ingen Grenser, og representerer et vendepunkt for mange deltakere. Bedriftssamarbeid Vi har i 2011 jobbet aktivt for å etablere nye partnerskap med det private næringsliv. Den økonomiske basisen vår er i hovedsak midler skaffet til veie fra stat, kommune, stiftelser, fond og legater. Disse må vinnes hvert år. Bedrifter kan erfaringsvis snu seg noe raskere rundt, og inngå mer langsiktige avtaler. I tillegg ønsker flere og flere bedrifter å vise at de tar et større samfunnsansvar. Vi ser også at det er økende interesse for å støtte lokale prosjekter, og å involvere de ansatte i disse. Dette har som nevnt blant annet materialisert seg i et forlenget samarbeid med Urbanium AS, som betaler husleien til NES i fem nye år. Vi fikk også topp moderne AV-utstyr til våre lokaler av YIT, noe som forenkler og forbedrer hverdagen vår. Dette er teknisk utstyr vi ikke hadde hatt råd til å skaffe med egne midler. Politisk treghet NES har fremdeles ikke fått faste overføringer over statsbudsjettet. Det er en skuffelse for oss. Vi er Norges største ettervernstilbud på området. Vårt arbeid ble i St.meld. 37 for Kriminalomsorgen trukket fram som et eksempel på hvordan dette arbeidet kan gjøres på en god måte. Vi har i flere år mottatt positive politiske signaler, og håper og tror at disse signalene vil bli til handling i Februar 2012, Oslo 2 3

3 Om Oslo Røde Kors Nettverk etter soning er en aktivitet i Oslo Røde Kors. Distriktet har over 3300 frivillige. Historikk og bakgrunn Røde Kors-bevegelsen er basert på frivillighet. Dette prinsippet - sammen med prinsippene humanitet, upartiskhet, uavhengighet, enhet og universialitet - gjør vår organisasjon unik. Enkeltmenneskers trang til å hjelpe andre er både drivkraften og limet i hver eneste lokale Røde Kors-forening verden over. Oslo er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors. Innenfor rammene av et felles handlingsprogram og de behov storbyen Oslo har, står Oslo Røde Kors ovenfor oppgaver som spenner over et bredt spekter. Hovedoppgavene er å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt og gi praktisk støtte til sårbare grupper - særlig barn og unge. Våre ansatte tiltrettelegger for meningsfull frivillig innsats i gjennomføringen av oppgavene. NETTVERK ETTER SONING TIDSLINJE 4.august 2004 NES etableres. Stian Estenstad ansatt som leder frivillige og 21 deltakere, samarbeidsavtale etablert med alle inst. med straffegjennomføring i Oslo. August 2007 NES går fra prosjektstatus til ordinær drift i Oslo Røde Kors. August 2008 Nettverkshuset i Dynekilgata 9 åpner. Kraftig utvidelse av aktivitetstilbudet. Desember 2008 Nettverkskonserten i Oslo fengsel arrangeres første gang. Pål Breivik ansettes. Desember 2011 Nettverkshuset utvider med kontorer, møterom og storkjøkken. Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å: Ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for å etablere nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatri eller soning i fengsel. Tiltakene skal legge til rette for at deltakerne danner nye positive nettverk. Etter vedtaket fra Landsmøtet startet Oslo Røde Kors pilotprosjektet Oslo Røde Kors Nettverksarbeid i august August 2005 Seilkurset gjennomføres for første gang To større evalueringer gjennomført. Oktober 2007 Eva Lorange tiltrer stillingen som koordinator. April 2007 Fotballaget KOMPIS startes av to deltakere. Eileen Svendsen ansettes. Aktiviteten skal rulles ut nasjonalt Omlag ti gruppeaktiviteter hver eneste uke. 4 5

4 Beskrivelse av Nettverk etter soning Vi tilbyr Med deltakernes behov i sentrum er målet ikke å behandle, men med fokus på aktiviteter ønsker vi å skape sosial kontakt, samt trene på vanlige gjøremål. Slik kan deltakeren igjen få positive erfaringer med hverdagslivet, og selv bygge nye sosiale nettverk. Målsettinger Hovedmålsettingen er å bistå mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter soning i fengsel eller gjennomført straff. Vi skal bidra til inkludering av mennesker som har havnet på utsiden av samfunnet. Gjennom frivillig innsats og aktiviteter skal deltakerne trene sosiale ferdigheter, øke sin sosiale kompetanse og slik få økt mulighet til å etablere nye sosiale nettverk. Deltakeren kobles med en frivillig fra Oslo Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase. Ikke støttekontakter, ikke ansatte kontrollerende fagpersoner, men frivillige som vil bruke av egne erfaringer for å hjelpe litt på vei. Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse. Det som ofte glemmes er resten av livet. Vi tror at det å finne nye fritidsaktiviteter og komme inn på nye sosiale arenaer for slik å danne nye nettverk er essensielt for å hindre tilbakefall til kriminalitet. Et første skritt mot en ny tilværelse En-til-en-oppfølging Tidligere innsatte kobles med frivillig for støtte til å etablere et nytt sosialt nettverk. Formes etter behov fra deltaker. Kurs Gitar, privatøkonomi, fotografering, IT, seiling osv. Brukerstyrte tema gjennom året. Disse små kompetanseløftene er kontaktskapende og trigger ofte interesser til videre oppfølging. Nettverkshuset Nettverkshuset ligger i Dynekilgata 9 på Rosenhof. Sosiale aktiviteter, internett, kurs og møter. Et møtested for alle som deltar. Fast lunch og middag hver eneste uke. Fritidsaktiviteter Fotballgruppa, ski, sykkel, seilturer, trening og friluftsliv er noe av det som organiseres fra tid til annen. I tillegg har man egne aktiviteter tilrettelagt for de som har barn. Frivillighet fra deltakere Fotballaget trenes av tidligere innsatte og det er mange som ønsker å bidra på ulike måter etter å ha vært med en stund. Dette kan være praktisk arbeid, tilrettelegging osv. Hos oss spør ingen hvor du kommer fra Frivillig 6 7

5 Hva gjør vi? En-til-en-kontakten mellom frivillig og deltaker Deltakeren kan ved hjelp av en frivillig nettverksabeider bli introdusert til ulike sosiale arenaer. Kontakten innledes fortrinnsvis i god tid før løslatelsen, og den fortsetter etter at den straffedømte er løslatt. På denne måten utvikles relasjonen, samtidig som man får planlagt og tilpasset aktiviteter til etter løslatelsen. Gruppeaktiviteter: Det arrangeres jevnlig gruppeaktiviteter i mindre eller større grupper for deltakere og frivillige. Noen av aktivitetene/samlingene som ble gjennomført i 2011: Den frivillige tar utgangspunkt i deltakerens egne behov og motivasjon. Vi ønsker således å bidra til at deltakeren på selvstendig grunnlag får mulighet til å velge ut sin omgangskrets. Samværet skal også være en øvelse i å omgås det de selv kaller normale mennesker og gjøre dagligdagse aktiviteter. Det er viktig at dette er en mest mulig likeverdig relasjon Nettverkshuset: Den 29. august 2008 åpnet vi vårt lokale Nettverkshuset i Dynekilgata 9. Lokalet er på nærmere 160 m2 og ligger på gateplan. Åpningen av Nettverkshuset ble på mange måter en milepæl for Nettverk etter soning. Dette gjorde vårt tilbud mer synlig for lokalmiljøet og tilgjengelig for deltakerne. Lokalet gir oss muligheter, men også nye utfordringer. Dette krever blant annet en annerledes organisering og mer allsidig bruk av våre frivillige ressurser. Huset er hyppig besøkt, både på de faste åpningsdagene og ellers. Det gir oss en møteplass på tvers av de faste en-til-en-koblingene, og mange har fått en naturlig nettverksdannelse ut fra aktivitetene på huset. Eiendomsutviklings- og investeringsselskapet Urbanium AS, har bistått med arkitekttjenester i forbindelse med oppussingen, og har forlenget støtten til husleie i en femårsperiode. Frykten for det ukjente, var større enn frykten for det kjente. Deltaker Aktiviteter: Quizkvelder Spillkvelder Fotofremvisning fra årets seiltur Dugnadstur til Fulehuk fyr Juleverksted Matlaging Filmkveld Internettkafé Grillkveld Barnedag på Finnerud gård Seiltur for barn med Svanen Elvelangs Fotballkamp med grilling Operakvelder Publikumsforedrag Faste aktiviteter: Klatregruppa Fotballaget Lørdagskvelder Torsdagslunch Tirsdagscafé Seiltur Fotball på storskjerm Sykkel- og skigruppe Økonomigruppa/gjeldsrådgivning Fisketur Sykkeltur Bokcafé Konserter Inspirasjonskveld med Coach Familiefotografering Julekveld/nyttårsaften Rigging av Miniøya Kurs: Foto Snowboard Økonomikurs Gitarkurs Seilkurs Selvangivelseskurs Billetter til: Kino Fotballkamper Hockeykamper Teater Miniøya KORK-konserter 8 9

6 Seilkurs på Helgeland I juni 2011 gikk Nettverk etter sonings seilkurs langs Helgelandskysten i juni. Dette er en av Norges, og kanskje verdens, vakreste kystlinjer. Vi seiler i tradisjonelle fembøringer. Frivillige, deltakere, betjenter, ansatte og skippere (høvedsmenn) fra Fosen og Lofoten Folkehøgskole seiler i to puljer på fem dager hver. Til sammen gjennomførte 50 personer kurset i Det er sjette gang vi gjennomfører denne turen. Båtene er bygget, rigget og utstyrt på tradisjonelt vis. De er originale kopier av de største fembøringene som ble brukt til Lofotfiske fra Møre, Trøndelag og Nordlandskysten fram til ca Dette er en kultur som er fremmed for de fleste av oss, og som vi også ønsker å formidle til de som er med. Begrepet i samme båt er sjelden mer passende enn på denne turen. Veldig ofte ser vi at de man kanskje minst venter det av blomstrer veldig på disse turene. Den hardeste og tøffeste i Oslos gater, opplever en fremmed arena, mens andre som har prøvd denne seilingen før, er mer selvsikre. Betjenten vet kanskje ikke hva priaren og stikka er, mens personen hun vanligvis låser inn, og kan redde situasjonen ombord. Vi har etablert et meget godt samarbeid med Fosen folkehøgskole som har stått ansvarlige for gjennomføringen av kursene. I 2011 hadde vi også et samarbeid med værgudene som var så godt at det blir vanskelig å finne sidestykke. Blå himmel og sol dag og natt er en helt fantastisk opplevelse. Båtene kom også med i TV-programmet Hurtigruten, og hadde flere lange sekvenser i tøff konkurranse med alle de andre Hurtigruten møtte på sin ferd. TV-programmets suksess gjenspeiler kanskje litt av årsaken til at disse turene er så vellykket. Seilturen som helhet gir en uke med en likeverd man egentlig sjelden opplever. Kombinert med mye tid til refleksjon og overveldende naturopplevelser, forteller mange at dette gir dem noe helt spesielt. At disse turene foregår under åpen himmel og med disse tradisjonelle båtene, tror vi er helt avgjørende. Kompetanse på råsegling er så sjelden, at vi ikke kan flyte på tidligere ervervet kunnskap. Sånn er det kanskje å komme ut ifra fengsel også - at alt er nytt. De som ikke er deltakere, har også svært godt av å bli nullstilt statusmessig. Dette er langt mer enn bare en seiltur. I to uavhengige evalueringer nevnes seilkursene av flere informanter som et viktig veiskille i prosessen med å etablere et nytt og lovlydig liv. Seilkurset hadde aldri vært mulig uten den økonomiske støtten fra Sigvald Bergesens Stiftelse, Oslo Maritime Stiftelse, Stiftelsen UNI og Hans A Hartners fond. Området vi seilte i 2011 var så fantastisk at vi vil gjøre det samme i Det er også kort avstand fra Bodø til det åpne hav

7 Felles for alle var at vi fortsatt klarte å holde balansen på sykkel. Nye mål ble satt underveis, og for hver tur klarte vi å nå et nytt tre på ruta. En dag klarte vi alle å sykle til Ullevålseter uten å trille sykkelen. Derfra var veien kort til søndagsturer til Kikut. Tar man tiden til hjelp sammen med gode venner, så når man målet sitt. Sosialt fellesskap har vært det viktigste på turene. De kaloriene vi brant på turen tok vi igjen på engangsgrillen ved Sognsvann etter endt økt. I gruppa syklet vi aldri fortere enn den langsomste, og grunnlaget for de gode samtalene ble ofte lagt bakerst i gruppa. Felles interesser og sosialt samliv skaper vennskapsbånd som varer. Med dette i tankene pakket vi syklene med folk og Volvoen med bagasje. Nordmarka neste! Datoen er 23/7 og vi følte alle behov for å være sammen med kjente. Sykkelgruppa valgte å gjennomføre turen med overnatting i telt på Kikut. Det var godt å være sammen med sine venner og dele vår felles sorger ute i naturen. Nye turer og nye utfordringer Trening på sykkel gir resultater. Gruppeleder lovet bedre nattesøvn og nye kroppsformer. Ut i august begynte gruppa å bli ganske så fornøyde og vi la turen over Rallarvegen. Igjen satte vi ingen andre krav til deltakerne enn godt humør og ansvar for felles gleder. Har man det kommer den sportslige formen av seg selv. Vi startet kl på Oslo S og entret tog med sykkel og bagasje. Ingenting smaker som hjemmesmurt matpakke på toget! Mange pauser og samtaler senere ankom vi Finse, på sykkel tidsnok til tre retters middag. Luksus på fjellet! Litt kultur med Rallarmuseet satte perspektiv på hvordan Rallarene jobbet. Fine sykkelveier bygget de i hvert fall, og toget brukte ikke så mye lenger tid over fjellet enn i dag. Nedoverbakkene til Flåm var litt tøffere enn vi trodde, men tid til en cola i stedet for middag ble det! Miljø Sykkel og skilag etablert Sykkelgruppa startet 26.6 i Første tur var vi seks deltakere, ikke lenge etterpå var vi totalt 36 medlemmer. Ski- og sykkelgruppa har en god blanding av frivillige og deltakere. Gjennom en felles aktivitet og tilhørighet i en gruppe ser man den uvurderlige nytten man har av den utfordrende etableringen av et nytt nettverk. På turene etableres nye vennskapsbånd, ikke bare mellom deltaker og frivillig, men også med de man møter tilfeldig på tur. En vanskelig bakgrunn viskes ut og man etablerer en fortid man kan snakke om

8 Nettverksarbeiderne Våre frivillige nettverksarbeidere er menn og kvinner i ulik alder, med ulike bakgrunner og interesser. De frivillige er ikke terapeuter eller støttekontakter. De skal heller ikke være en nær venn eller fortrolig. De skal være et medmenneske og en støttespiller i en vanskelig prosess for et annet menneske. Relasjonen etableres for en avgrenset tidsperiode, som reguleres ut fra behov og nytteverdi. De frivillige opplever på lik linje med deltakerne at de har utbytte av å være i denne relasjonen. De frivillige skal ikke ta på seg en rolle, men så godt det lar seg gjøre, opptre som de normalt gjør i samvær med andre mennesker. Det er samtidig viktig at de frivillige forholder seg til de rammene som er fastsatt i aktiviteten og Røde Kors. Frivillige som har meldt sin interesse går gjennom et relativt omfattende intervju. Vandelen blir deretter undersøkt via Kriminalomsorgen. Deretter følger omvisning i fengsel og et grundig opplæringsprogram som går over en helg. Opplæringen gir de frivillige innføring i temaer som grensesetting, frivillighet, rolleavklaring m.m. Samarbeidspartnere fra Kriminalomsorgen sørger for nødvendig opplæring i fengselsfaglige temaer. De frivillige signerer også en avtale om å følge Røde Kors etiske retningslinjer, samt en taushetserklæring overfor både Kriminalomsorgen og Røde Kors. Nye kontorer - Samling av ansatte Med det økte trykket vi har opplevd på Nettverkshuset i 2011, har det vært nødvendig å gjøre endringer i forhold til de fysiske rammene. Både arrangementene og pågangen fra deltakere og frivillige i arbeidstiden, gjorde at det ble nødvendig å være flere til stede. Borettslaget vi leier hos, ga oss muligheten til å utvide med 66 kvadratmeter. Dette har vi gjort om til to kontorer med to plasser i hvert rom, samt en gjesteplass. Vi har også laget et lite kjøkken, toaletter, lager og ikke minst et flott møterom med plass til 10. Rommet har vi også fått utstyrt gjennom avtale med YIT uten kostnad. Kjøkkenet, har også blitt utvidet med ca 15 kvadratmeter og oppgradert med utstyr og vasker som tilfredstiller krav til hygiene og servering. Vi har nå blitt over 100 frivillige var et år der vi brukte mye energi på rekruttering. Det er viktig å få flere frivillige, men vi forsøker også å bli bedre på å få de riktige frivillige. Ikke i form av at vi skal ha kriterier for mennesker som ønsker å yte en innsats, men at de som rekrutteres og får høre om oss, får en god forståelse av hva vi kan tilby og hva vi trenger. En andel av de frivillige, bruker svært mye av sin tid på oss. Alle stiller opp gang etter gang, og imponerer med sitt engasjement. Noen frivillige går langt i sitt engasjement rent personlig. Det er vanskelig å begrense hjelpen man skal yte, og ansatte må ofte ha tett dialog for å hjelpe til med navigasjonen i hjelpen. To ganger i året, gjennomfører vi også en spørreundersøkelse for å bli bedre på dette

9 Mer og flere aktiviteter I sommer og i høst, så vi en markant økning i bruken av Nettverkshuset og aktivitetene våre. Tilbudet har blitt bedre kjent, og at det oppstår et miljø er i seg selv rekrutterende. Det er også en klar og direkte tilbakemeding på det vi gjør, når så mange ønsker å delta. Fotballgruppa Fotballgruppa er en aktivitet som er svært populær blant medlemmene og gjennom 2011 har det vært omlag 40 som har benyttet seg av tilbudet. Aktiviteten er drevet av tidligere innsatte og frivillige som sammen både har ansvaret for gjennomføringen av treninger, kamper og en del administrativt arbeid som hører til det å drive et fotballag. Barna Barna er de som uforskyldt lider for at mor eller far har havnet i fengsel. Vi får tilbakemeldinger om at barn av våre deltagere blir mobbet og utstøtt på grunn av foreldrenes dårlige økonomi, og vanskelige situasjon. Forskning viser at en av fire innsatte har et nært familiemedlem som har sonet selv. Spesielt derfor er det viktig å bidra til at deltakerene får anledning til å reparere ødelagte relasjoner. I 2011 hadde vi flere aktiviteter tilrettelagt for familier. Størst var kanskje en fire dagers seiltur med skoleskipet Svanen som ble gjennomført i september. Deltakerne er i tillegg med på mange andre aktiviteter, dugnader og annet som arrangeres i regi av Nettverk etter soning. Rekrutteringen til fotballgruppa skjer både gjennom koblinger, og gjennom besøk på instutisjoner eller fengsler. Fotballgruppa er med i bedriftserien og spiller der med to lag om sommeren og fire om vinteren. Vi stiller også med dommere til andre kamper. Konsert i Oslo Fengsel Ved juletider de fire siste årene har vi arrangert Nettverkskonserten inne i Oslo Fengsel. Dette er en gave til de innsatte, og en anledning til å invitere samarbeidspartnere, politikere, næringslivet og kolleger til den normalt lukkede verden på innsiden. Samsaya leverte en fantastisk konsert, og Åsne Havnelid talte til innsatte og gjester. Det er et krevende arrangement for Oslo Fengsel og de strekker seg langt utover det man kan forvente for å få dette til sammen med oss

10 Statistikk for 2011 Organisering Sterk økning i effektivitet Under følger oversikt over kjønn og alder på frivillige og deltakere i Nettverk etter soning. Tallene er totale for hele året, noen kommer til mens andre faller fra i begge målingene. Produksjonen fra de frivillige har økt fra året før med 1,4 årsverk. Antall frivillige og produserte timeverk totalt i 2011 Nettverk etter soning Frivillige 105 Kvinner 40 Menn 64 Under Over Timer Ansatte: Stian Estenstad har siden oppstart vært ansatt som leder i 100 % stilling. Eva Lorange er koordinator i 100 % stilling. Eileen Svendsen er koordinator i 100% stilling Pål Breivik er rådgiver i 100% stilling * Frivillig innsats for deltakere er også regnet med i timetallet, men ikke i frivilligstatistikken på kjønn og alder. ** Et frivillig-årsverk er av KKD definert som 1703 timer (2008) Nettverk etter soning produserte frivillighetstimer i Dette tilsvarer 11,2 årsverk**. Frivillige gruppeledere: Gruppelederen har tid, anledning og motivasjon til å ta på seg et noe større ansvar og flere oppgaver. Videre skal de bidra til utvikling av aktiviteten, blant annet gjennom deltakelse i planarbeid for aktiviteten, tilrettelegging for kurs og temakvelder eller medvirkning i andre arrangementer innen aktiviteten. De er bindeledd mellom aktivitetsutøverne og ansatt tilrettelegger, eller bistå med praktiske oppgaver tilknyttet aktiviteten. Oppgaver varierer noe fra aktivitet til aktivitet. Antall deltakere, kjønn og alder Nettverk etter soning Deltakere 231 Kvinner 41 Menn Tilsammen var 231 straffedømte registrert som deltakere i Nettverk etter soning i av disse er kvinner. 159 Over 60 3 Disse har vært gruppeledere i 2011: Guro Sollien Eriksrud Økonomigruppa Gjermund Undseth Frivillig-gruppa Malise Berg Aktivitetsgruppa Gaute Hansen Fotballgruppa Johan Lothe Sykkel- og skigruppa Nikolaos Farmakis/Pål Breivik Kommunikasjonsgruppa 18 19

11 Informasjon Informasjonsarbeid i 2011 Nettverk etter soning har også i 2011 hatt et aktivt arbeid med kommunikasjon. Spesielt for dette året har vært en økt interesse i fagmiljøene, og at vi bruker innhold som leveranse til samarbeidspartnere og andre. En artikkel på egne nettsider, havner også på Oslo Røde Kors sine sider, våre og deres facebook-sider, twitter, nyhetsbrev og intra- og internettsider hos de som f. eks støtter oss med penger. Flere og flere bedrifter ønsker å støtte oss med frivillighet fra ansatte, da er det også viktig for disse bedriftene å synliggjøre det de gjør internt og eksternt. Samsayas opptreden på Nettverkskonserten ble både beskrevet i Aftenposten og på intranettet hos Kongsberg Maritime og nettsidene til Gjensidigestiftelsen. Slik blir vi mer synlige, og bidragsyterene får synliggjort sin innsats. Dette kan vi gjøre fordi vi har en egen gruppe frivillige med kompetanse på innhold og som leverer høy kvalitet. Fra trafikkdata: Besøksdybde på over tre sider pr besøk. Økning med over 2000 sidevisninger fra året før. Mediekontakt Vi opplever at media kontakter oss i like stor grad som at vi ønsker å gå ut med noe selv. Det er en heldig posisjon å være i. En av utfordringene er at vi ofte må koble media med deltakere og frivillige. De sterke historiene som kan fortelles av våre deltakere, kan ha konsekvenser for personen selv, og det kan være vanskelig å møte journalister hvis man ikke er vant til dette. I kommunikasjonsgruppa vil vi at erfarne journalister/kommunikatører er en ressurs for vår mediekontakt. Det betyr at man briefer deltakere godt på forhånd og hjelper til med avgjørelsen om det i det hele tatt er fornuftig å stille opp. Selv om mange kan være komfortable med å møte media i øyeblikket, vet man ikke om det vil gjelde den nye kjærestens barn om et halvt år. Journalister skal av og til beskytte intervjuobjekter mot seg selv, men de har også en sak å levere. Disse vurderingene har vi blitt enda strengere på i Vi har også lykkes med å bli omtalt i Vi over 60 da vi ser seniorer som en svært stabil og nyttig gruppe frivillige. For øvrig har vi hatt dekning både i NRK, Aftenposten og Vårt land m.m. Inn i bedrifter Vi mener å se en tendens til at bedrifter i større grad vil engasjere seg i vårt arbeid. Det betyr at vi får tilgang til ansatte. Da tar vi med foredrag fra deltakere, som for eksempel En dag med Tomas med sterke bilder og historier som engasjerer. Og vi opplever å bli lyttet til av ansatte som kanskje ellers ikke ville oppsøkt frivilligheten. Vi er glade for at bedrifter ønsker å ta sosialt ansvar, uansett hvilken måte de bidrar på. Aktivt eierskap til merkevaren Nettverk etter soning rulles ut nasjonalt. Vi ser det da som en viktig oppgave å la andre distrikter få ta del i vår tenkning rundt informasjon. Ansatte og frivillige rundt i landet skal læres opp, og da er det viktig at man bruker de samme begrepene, den samme retorikken og et felles uttrykk. Stavanger har vært først ut, og bruker samme mal for brosjyre for rekruttering som Oslo. Og enda viktigere enn kommunikasjonsplattformer, er måten vi agerer i forhold til kriminalomsorgen, NAV, myndigheter og andre aktører i samme felt. Forvaltningen av omdømme og det man kan kalle vår merkevare innen ettervern og som samfunnsaktør blir viktig i årene som kommer. Med nesten 9000 sidevisninger i 2011 er vi godt fornøyd med synligheten til nettsiden. Vi har gjort noen grep med tanke på internkommunikasjon, det er bl.a. etablert en kalender, som frivillige og deltakere aktivt bruker. Selv om vi bruker SMS og mail til å fortelle om det løpende programmet, kan man fort miste oversikten når det kan bli aktiviteter på en uke. Da ligger alt samlet på kalenderen, som også er kompatibel med smarttelefoner som de fleste etterhvert har. Nettsiden finnes fordi den skal rekruttere frivillige, deltakere og samarbeidspartnere. Det mener vi å se klare resultater av, spesielt hos bedrifter eller aktører som selv tar kontakt med oss. I perioder kan tre til fire som ønsker å være frivillige kontakte oss i løpet av en måned. Økning i både refererende sider og besøk etter organisk søk i søkemotorer. Dette jobber vi systematisk med. Eksterne sider som sender brukere til oss. Sosiale medier og samarbeidspartnere er viktige

12 Media Samarbeidspartnere Nettverk etter sonings viktigste samarbeidspartner har vært Oslo fengsel. Det har siden oppstart vært en tett dialog mellom leder og fengselsledelsen for å organisere aktiviteten slik at alle parter blir ivaretatt på en best mulig måte. Videre bidra til å gi kriminalomsorgen et mer helhetlig tilbud i tråd med innholdet i tilbakeføringsgarantien (St.meld.nr.37, kriminalomsorgsmeldingen) Samarbeidsavtale Det ble i 2006 underskrevet en samarbeidsavtale mellom Oslo Røde Kors Nettverksarbeid og Kriminalomsorgen Region Øst. Aviser/Tidsskrifter/Nettaviser Hjemmet: Hver dag er blitt en gave NRK Morgennytt TV/nrk.no: Tidligere innsatte med gjeld får ikke hjelp NRK Østlandssendingen TV/P2: Nettverk etter soning hjelper tidligere innsatte tilbake til samfunnet Dittoslo.no: Eks-innsatte rigger opp for Miniøya nettavisen.no: Eks-rusmisbrukere stiller med eget Birkenlag Vi Over 60: Soningstid Vårt Land: River ned murene Aftenposten: Kulturelt bak murene P3, Popsalongen: Samsayakonsert i Oslo fengsel Nettverk etter soning samarbeider med: Oslo fengsel (Stifinner n og TOG-avdelingen) Sandaker overgangsbolig Arupsgate overgangsbolig Kroksrud fengsel Hassel fengsel Ila fengsel (oppfølging av deltakere starter først ved løslatelse) Bredtveit fengsel, avd. Bredtveitveien 2 (B2) Senter for Narkotikaprogram med domstolskontroll Tyrili Wayback Ulvin P22 Grønland voksenopplæring Ulike offentlige kontorer Eksempel på samarbeid med Kriminalomsorgen: Stilt med foredragsholdere på våre kurs Stifinner`n har bidratt på dugnader, rigging til Miniøya osv Ansatte har deltatt på kurs for å lære mer om vårt arbeid Deltatt med ansatte på seilkurs hvor innsatte har vært med Arrangert omvisninger for de frivillige i fengsel Bistått i rekrutteringsarbeidet av innsatte og prøveløslatte Gitt oss gode vilkår i fengslene Samarbeidet om å arrangere julekonsert i Oslo fengsel Andre samarbeidspartnere Våre deltakere er storforbrukere av ulike tilbud, både offentlige og andre. Derfor er det naturlig for oss å samarbeide med andre som ivaretar viktige behov hos deltakerne. Nettverkshuset er tenkt å være et ressurssenter for våre deltagere, hvor ulike samarbeidspartnere vil bli trukket inn i et tettere og mer offensivt samarbeid enn tidligere

13 Bidragsytere 2011 Aktivitetene våre er helt avhengig av bidragsytere for å kunne opprettholdes. Systematisk arbeid med potensielle bidragsytere er en viktig del av arbeidet vårt. Vi håper på en situasjon med mer forutsigbare inntekter, både i form av faste overføringer via statsbudsjettet og langsiktige avtaler med bedrifter Andre bidrag Advokatfirmaet Thommesen Gaute Ormåsen Frelsesarmeen Ansatte som frivillige Deltatt i prosjektgruppe for Nettverkskonserten Gitt bort fritidsklær til deltakere I mellomtiden kan vi bare uttrykke vår største takknemlighet til de som har bidratt. Vi gjør vårt beste for at midlene skal komme deltakerene og deres barn til gode. Totalt har vi i 2011 hatt en inntekt på ,- fra eksterne bidragsytere. Vi har hatt et forbruk på totalt ,- Av dette har ,- blitt brukt til utvidelse og rehabilitering av kontor og kjøkken. Denne summen vil skrives av over flere år. fra audiovisuelt utstyr, til fotballbilletter og frivillig innsats fra ansatte. I 2012, vil vi forsøke å få til flere større og mer langsiktige samarbeid. Vi ser muligens en tendens til at vi blir mer og mer kontaktet av bedrifter som ønsker å ta sosialt ansvar selv. Det håper vi fortsetter. Stein Wessel Aas Ark Egertorget VIF Sjappa / Hafslund Vardeteateret Oslo Kino Nationalteateret Spinn Skaffet til veie anonym giver Gratis bøker Gitt billetter Gitt billetter Gitt billetter Gitt billetter Rabatt og service-avtale Dette er penger. Noe som er like avgjørende for vår eksistens, er bidrag i form av andre ting. Dette spenner seg Foss Sykler AS Raske Sykler Åpent Bakeri på Torshov Rabatt og strategisk bistand Rabatt og service-avtale Gratis bakevarer Coca Cola Brus i jula Myrens Klatreverket Rabattavtale Røde kors Legater, fond & stiftelser Vålerenga Hockey Gitt billetter Oslo Røde Kors Stiftelsen Scheibler Tryvann Skisenter Gratis skiutleie og rabatt på heiskort Norges Røde Kors Oslo Røde Kors Vestre Oslo Røde Kors Barnehjelp Stat Justisdepartementet Helsedirektoratet Gjensidigestiftelsen Hans A Hartners Fond Holsts Legat Bergesens Almennyttige Stiftelse Stiftelsen Kåre Berg Oslo Maritime Stiftelse Stiftelsen UNI Kompis webbyrå Geodata Thorsov Sport Cathrine Lemarechal Miniøya Disney on Ice Publicom Publiseringssystem og bistand til Flotte kart over seiltoktene Rabattavtale Coachingforedrag Billetter Biletter Foredragsbilletter Kommune Bedrifter Ericksson Coaching Gratis kurs Helse- og velferdsetaten Urbanium AS Båtmessa Gratis billetter Oslo Kommune YIT Kongsberg Maritime DNB NOR Gratis billetter Veien videre - mål for 2012 Sikre det økonomiske grunnlaget for 2012 og fremover. HMS og beredskap skal integreres i daglig arbeid Profesjonalisere arbeidet med gjeld og privatøkonomi for deltakere. Heve kompetanse på ansatte og gruppeledere Øke lojalitet blant frivillige - beholde dem lengre 24 25

14 Frivillig Deltaker Petter Möller (49) Til daglig arbeider Petter Møller som rådgiver innen IT og ledelse. Siden september 2011 har han vært frivillig i Nettverk etter soning. To til fire ganger i måneden møter han en person som soner i fengsel. Jorn Lepsøy (45) - For meg er det viktig å komme tidlig. Jeg har sånt stort behov av å vare sammen med dem som er her. Tidligst er jeg her kl. 14. Jeg er heller med og hjelper til med maten litt før enn å komme litt for seint. Nå blir det snart åpent på dagtid og det er bra. Da kan jeg komme litt oftere. De som jobber her stiller opp uansett hva jeg enn ber om. Det de har, det ønsker jeg også. Å få jobbe som de måtte jo være drømmen. - Jeg er veldig interessert i mennesker.. Jeg trives godt sammen med folk og i hverdagen min arbeider jeg for å gjøre forandring mulig. Egentlig dreier mitt arbeid seg om det samme som frivilligarbeidet på Nettverkshuset. Fokus er å få en naturlig omgivelse og å få noen til å gjøre noe nytt. Arbeidet som frivillig i Nettverk etter soning har medført at Petter har blitt kjent med ett annet menneske, med kriminalomsorgen og om det å bli trygg i en ny situasjon. Han poengterer vennskapet som er bygd opp og privilegiet å få møte noen som tør å prøve noe nytt. Petter har oppdaget at de to har mye til felles, blant annet matlaging. Ofte når de møtes i fengselet, får Petter mat. De diskuterer mye sammen, hva som driver dem, hva de drømmer om; de har skjønt att de er veldig like på mange måter. - Selv om vi har veldig forskjellige bakgrunner merker jeg at For Jorn har det vært ekstra viktig og veldig befriende å bli møtt av mennesker som hadde tro på ham. Nulltolerandet finns mye felles hos oss. Det er lett å identifisere seg med den andre. Snart får den innsatte permisjoner og Petter og koblingen hans har allerede begynt å planlegge. De tenker å gå ut og spise, gå på teater og oppleve ting sammen. - Å være frivillig er veldig attraktivt for meg. Jeg kjenner meg privilegert. Før første møte hadde de ikke mye informasjon om hverandre - de måtte finne ut alt selv. Gjennom arbeidet har Petter fått en positiv oppfatning av kriminalomsorgen og har inntrykk av at de er veldig bevisst måten de arbeider på. Initiativet til å etablere en vellykket kobling gjennom Nettverk etter soning ligger veldig mye hos individet selv. Det jeg gjør er ikke noe offer, jeg har så mye igjen for det jeg gjør. Det er et strålende utgangspunkt, mener Petter. Det var et par uker før jul 2011 at Jorn Lepsøy begynte å gå til Nettverkshuset på Rosenhoff. Siden det er han der så mye han rekker og har anledning. - Du skal ut i det sosiale livet igjen. Du må presse deg selv. Og sosial, det er Jorn. Seks dager i uka trener han. På mandag går han på salsakurs, tirsdag er det klatring gjennom Nettverk etter soning, deretter spiser han på Nettverkshuset. Onsdag synger han i kor og torsdag og søndag går han på ski. Jorn advarer om at han kan prate veldig lenge og kan ikke gi nok ros til Nettverkhuset. - Så fort jeg går innenfor døra blir jeg meg selv. Jeg senker skuldrene med en gang. Jeg vil delta på alle arrangementer jeg kan. Når det er dugnad på hytta tenker jeg å være med. Jeg skal være med på alt. sen for rus og misbruk som finnes på Nettverkshuset setter han også stor pris på. - Før, da jeg fortsatt var i rusmiljøet, tenkte jeg ofte at jeg orker ikke bare gå rundt og eksistere, jeg vil begynne å leve. Ikke for så lenge siden, en lørdag når jeg var i marka på ski med folket fra Nettverkshuset, med kakao i sekken, solen skinte, og alt var så perfekt; Da tenkte jeg: Jorn, nå lever du! 26 27

15 Samarbeidspartner Nettverk etter soning på fotoshoot Bilder av seg selv og familien er en vanlig julegave. Men ikke alle har klart å fylle rollen som glansbilde man ønsker å gi til svigermor. - Jeg har blitt kjent med så mange spennende og ressurssterke mennesker som jeg aldri i livet ville truffet ellers. Da tenkte jeg at jeg ville gi noe skikkelig tilbake, sier Johan Stub, frivillig i Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors. Nylig arrangerte han julefotografering for deltakere, frivillige og ansatte sammen med Oslo Røde Kors. Noen ville ha bilder av seg selv og den tatoverte muskuløse overkroppen. De fleste tok med barna. Et første familiebilde Stub har en sterk fotointeresse og er stadig på plass med kamera for å dokumentere Nettverk etter sonings aktiviteter, om det så er fotball, sykling, sosialt samvær eller andre ting. I et halvt år, har han deltatt to ganger i uka ved Nettverkshuset i Dynekilgata 9. - Dette er det første bildet jeg har tatt sammen med familien min, sier Helge, deltaker på Nettverkshuset. Knut Gaaserud Salgs - og markedsdirektør, YIT Ga topp moderne AV-utstyr Med sine 3600 ansatte er YIT Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner. Ifjor sørget de for at Nettverkshuset fikk installert topp moderne AV-utstyr i lokalene på Rosenhoff. Og nå ønsker stadig flere i YIT å engasjere seg i frivillig arbeid for Røde Kors. Det er om lag halvannet år siden vi begynte jobben med å finne en organisasjon YIT kunne involvere seg i på ulike nivåer. Etter en lang prosess falt valget på Røde Kors, forteller salgs- og markedsdirektør Knut Gaaserud i YIT. Ikke minst er brukerne av Nettverkshuset glade for at YIT er blitt en samarbeidspartner. Nå er lokalene på Rosenhoff utstyrt med det siste innen AV-utstyr. Møterommet har fått stor flatskjerm med touchpanel. Og korktavlen er byttet ut med en flatskjerm.- Det hele begynte med at AV-avdelingen hos oss vant en intern kvalitetspris, og de valgte å gi pengene kroner til Nettverkshuset. Nettverkshuset ønsket seg AV-utstyr i stedet for penger. På grunn av innkjøpspriser og gratis montering, har de i realiteten fått fasiliteter som koster mye mer enn kroner, forklarer Gaaserud. Flere eksinnsatte som bruker Nettverkshuset har tidligere trolig stiftet bekjentskap med installasjoner fra YIT. Selskapet er nemlig store på sikkerhetsløsninger i norske fengsler. Blant annet har de levert alt slikt utstyr til det nye fengselet i Halden. - Mange av våre ansatte ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid. I og med at vi har 60 avdelinger over hele landet, passer det godt at vi samarbeider med Røde Kors som også er landsdekkende. - Hvordan vil du karakterisere samarbeidet med Nettverkshuset? - Det må man vel nesten kalle en solskinnshistorie! Jeg gleder meg veldig til å dra på besøk for å se hvordan det nye møterommet er blitt, sier Knut Gaaserud. Nettverk etter sonings deltakere er i en fase der man ofte må bruke år på å reparere forhold til familie og svigerfamilie etter mange år med kriminalitet og ofte rus. - De jeg møter her er med god grunn veldig stolte av det de har klart. Å slutte med kriminalitet og å etablere seg med familie og jobb etter lang tid med kriminalitet er veldig tøft. En kriminell livsstil tar seg ikke godt ut på fotopapir under juletreet, sier Johan Stub. Glansbildet Vi har sett det alle sammen. Bildene vi får på julekortene og i gavene. Man skal vise seg selv og den vellykkede familien til alle man kjenner. Mange familier betaler tusener av kroner hos profesjonelle fotografer for å få et best mulig bilde. Men kanskje er det ikke alltid sånn, kanskje ble du den uten familie, som stjal bilene til de vellykkede, eller solgte stoff når de vanlige måtte koble av eller skulle på fest. Kanskje var du tynn, møkkete og aldri klar i øynene. Etter noen år med kriminalitet og fengsel, drømmer de fleste om et helt vanlig liv. Nettverk etter soning har gjennomført flere evalueringer og undersøkelser, der det kommer tydelig frem at langt der fremme, ligger drømmen om å kunne gi bort et helt vanlig bilde av seg selv til jul. Med barna lekende rundt seg. En årlig statusrapport. Til de som hadde gitt deg opp for lenge siden

16 30 31

17 Oslo Røde Kors, Postboks 3, Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Dynekilgata 9, Tlf: E-post: 32

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift.

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2011 Kompetanseløftet Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift Halden overgangsbolig LEDER Vi har en utfordrende hverdag i vår virksomhet, men heldigvis

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser

Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser Gratis utlån av sportsutstyr gir aktiv sommer Firebarnsmor med alternativ bysommer Stort intervju med ny generalsekretær Leder Minner for livet Sommer og ferietid

Detaljer

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken

Nådde det store målet. Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Friminuttets sommerfest sponset av banken brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 4. årgang juni 2010 Fullt møblert for kr 2700,Terje Borgersen skulle innrede sin nye loftsleilighet. Da gikk han til Gjenbruket og fikk god hjelp. For

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer