Nettverk etter soning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk etter soning"

Transkript

1 Nettverk etter soning Årsrapport 2011

2 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det gjør oss enda mer effektive. Pågangen og innholdet har tidvis eksplodert, og vi får hjulpet enda flere på en enda bedre måte. Flere nye aktiviteter er blitt satt i gang, og i skrivende stund jobbes det for å etablere et tilsvarende tilbud i andre byer. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 13 Side 14 Om Oslo Røde Kors Historikk og bakgrunn Beskrivelse av Nettverk etter soning Vi tilbyr Hva gjør vi Seilkurs på Helgeland Sykkel- og skilag etablert Nettverksarbeiderene Side 18 Statistikk for 2011 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Organisering Informasjon Media Samarbeidspartnere Bidragsytere Feature: Frivillig, deltaker og samarbeidspartner Produksjonsinfo Trykk Bring Dialog as Forside Gro Mukta Holter, I am a bird now 2010 Design Presserommet Foto/tekst Johan Stub, Ida Maria Serneberg, Johan Lothe, Tomas Myra, Eirin Granlund, Pål Breivik Ansvarlig redaktør Stian Estenstad Redaktør Pål Breivik Forebygging Beredskap og forebygging er også ord som det blir vanskelig å ikke nevne i Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, det fikk vi se tydelig 22. juli. Mye av beredskapen i NES er på det medmenneskelige plan. Vi vet at flere deltakere ikke har kontakt med andre miljø enn det vi har skapt. Hos oss er det kultur for å bry seg om hverandre, vi er oppmerksomme og fanger opp mye før det kan utgjøre en risiko for nye kriminelle handlinger. Vi vet at vi har forhindret alvorlig kriminalitet i Lokaler Etter bare tre års drift i Nettverkshuset var pågangen så stor at vi måtte gjøre noe med lokalene våre. Først og fremst var det nødvendig å ha kontorplass samme sted for oss fire ansatte for å bidra til en tettere og hyppigere kontakt mellom alle ansatte. Videre ble det behov for et større kjøkken, som også ivaretar hygieniske krav. Dette gjorde vi noe med i Borettslaget ga oss lov til å utvide med en kontorfløy. Den har vi pusset opp og ferdigstilt med fem kontorplasser, minikjøkken, toaletter, lager og et møterom. Deretter rev vi vårt gamle kontor og kjøkken, og erstattet det med et storkjøkken med større kapasitet og som tilfredstiller krav til hygiene. Vi stod selv for prosjektering, byggeledelse og noe av arbeidet. Dette hadde vi ikke klart uten økonomisk tilskudd fra ulike bidragsytere, og vår gode samarbeidspartner over flere år, Urbanium AS, som har fornyet samarbeidsavtalen og garantert for husleien til NES i fem år fremover. Nye store aktiviteter Med over 300 mennesker involvert, og med et budsjett på over fire millioner, er det et høyt tempo i hverdagen. Da er det godt å ha engasjerte frivillige som har etablert og drevet nye og spennende aktiviteter. Et godt eksempel er en sykkelgruppe med over 30 medlemmer, og som fungerer som skigruppe på vinteren. Med to treninger i uka, deltakelse i ritt og turer er dette blitt et viktig tilskudd til vårt tilbud. Fotballgruppa har også opplevd vekst, og spiller nå med fire lag i vintersesongen og to i sommersesongen. I andre enden av rekken med tilbud finner vi økonomigruppa, der deltakere med gjeldsproblemer får hjelp med alt fra å bruke nettbank til å forhandle med kreditorer. Vi gjennomførte 10 ulike gruppeaktiviteter i snitt hver uke i Vi ansatte kan bare bøye oss i støvet for det våre frivillige får til. Våre trofaste bidragsytere skal selvsagt også ha mye av æren for at det i juni år ble gjennomført seilkurs for sjette gang. I to nordlandsfembøringer seilte 50 personer, med tung og variert bagasje, langs Helgelandsskjærgården. Denne turen er Nettverk etter sonings svar på Lars Monsens TV-program Ingen Grenser, og representerer et vendepunkt for mange deltakere. Bedriftssamarbeid Vi har i 2011 jobbet aktivt for å etablere nye partnerskap med det private næringsliv. Den økonomiske basisen vår er i hovedsak midler skaffet til veie fra stat, kommune, stiftelser, fond og legater. Disse må vinnes hvert år. Bedrifter kan erfaringsvis snu seg noe raskere rundt, og inngå mer langsiktige avtaler. I tillegg ønsker flere og flere bedrifter å vise at de tar et større samfunnsansvar. Vi ser også at det er økende interesse for å støtte lokale prosjekter, og å involvere de ansatte i disse. Dette har som nevnt blant annet materialisert seg i et forlenget samarbeid med Urbanium AS, som betaler husleien til NES i fem nye år. Vi fikk også topp moderne AV-utstyr til våre lokaler av YIT, noe som forenkler og forbedrer hverdagen vår. Dette er teknisk utstyr vi ikke hadde hatt råd til å skaffe med egne midler. Politisk treghet NES har fremdeles ikke fått faste overføringer over statsbudsjettet. Det er en skuffelse for oss. Vi er Norges største ettervernstilbud på området. Vårt arbeid ble i St.meld. 37 for Kriminalomsorgen trukket fram som et eksempel på hvordan dette arbeidet kan gjøres på en god måte. Vi har i flere år mottatt positive politiske signaler, og håper og tror at disse signalene vil bli til handling i Februar 2012, Oslo 2 3

3 Om Oslo Røde Kors Nettverk etter soning er en aktivitet i Oslo Røde Kors. Distriktet har over 3300 frivillige. Historikk og bakgrunn Røde Kors-bevegelsen er basert på frivillighet. Dette prinsippet - sammen med prinsippene humanitet, upartiskhet, uavhengighet, enhet og universialitet - gjør vår organisasjon unik. Enkeltmenneskers trang til å hjelpe andre er både drivkraften og limet i hver eneste lokale Røde Kors-forening verden over. Oslo er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors. Innenfor rammene av et felles handlingsprogram og de behov storbyen Oslo har, står Oslo Røde Kors ovenfor oppgaver som spenner over et bredt spekter. Hovedoppgavene er å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt og gi praktisk støtte til sårbare grupper - særlig barn og unge. Våre ansatte tiltrettelegger for meningsfull frivillig innsats i gjennomføringen av oppgavene. NETTVERK ETTER SONING TIDSLINJE 4.august 2004 NES etableres. Stian Estenstad ansatt som leder frivillige og 21 deltakere, samarbeidsavtale etablert med alle inst. med straffegjennomføring i Oslo. August 2007 NES går fra prosjektstatus til ordinær drift i Oslo Røde Kors. August 2008 Nettverkshuset i Dynekilgata 9 åpner. Kraftig utvidelse av aktivitetstilbudet. Desember 2008 Nettverkskonserten i Oslo fengsel arrangeres første gang. Pål Breivik ansettes. Desember 2011 Nettverkshuset utvider med kontorer, møterom og storkjøkken. Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å: Ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med behov for å etablere nye nettverk etter rusmiddelmisbruk, psykiatri eller soning i fengsel. Tiltakene skal legge til rette for at deltakerne danner nye positive nettverk. Etter vedtaket fra Landsmøtet startet Oslo Røde Kors pilotprosjektet Oslo Røde Kors Nettverksarbeid i august August 2005 Seilkurset gjennomføres for første gang To større evalueringer gjennomført. Oktober 2007 Eva Lorange tiltrer stillingen som koordinator. April 2007 Fotballaget KOMPIS startes av to deltakere. Eileen Svendsen ansettes. Aktiviteten skal rulles ut nasjonalt Omlag ti gruppeaktiviteter hver eneste uke. 4 5

4 Beskrivelse av Nettverk etter soning Vi tilbyr Med deltakernes behov i sentrum er målet ikke å behandle, men med fokus på aktiviteter ønsker vi å skape sosial kontakt, samt trene på vanlige gjøremål. Slik kan deltakeren igjen få positive erfaringer med hverdagslivet, og selv bygge nye sosiale nettverk. Målsettinger Hovedmålsettingen er å bistå mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter soning i fengsel eller gjennomført straff. Vi skal bidra til inkludering av mennesker som har havnet på utsiden av samfunnet. Gjennom frivillig innsats og aktiviteter skal deltakerne trene sosiale ferdigheter, øke sin sosiale kompetanse og slik få økt mulighet til å etablere nye sosiale nettverk. Deltakeren kobles med en frivillig fra Oslo Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase. Ikke støttekontakter, ikke ansatte kontrollerende fagpersoner, men frivillige som vil bruke av egne erfaringer for å hjelpe litt på vei. Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse. Det som ofte glemmes er resten av livet. Vi tror at det å finne nye fritidsaktiviteter og komme inn på nye sosiale arenaer for slik å danne nye nettverk er essensielt for å hindre tilbakefall til kriminalitet. Et første skritt mot en ny tilværelse En-til-en-oppfølging Tidligere innsatte kobles med frivillig for støtte til å etablere et nytt sosialt nettverk. Formes etter behov fra deltaker. Kurs Gitar, privatøkonomi, fotografering, IT, seiling osv. Brukerstyrte tema gjennom året. Disse små kompetanseløftene er kontaktskapende og trigger ofte interesser til videre oppfølging. Nettverkshuset Nettverkshuset ligger i Dynekilgata 9 på Rosenhof. Sosiale aktiviteter, internett, kurs og møter. Et møtested for alle som deltar. Fast lunch og middag hver eneste uke. Fritidsaktiviteter Fotballgruppa, ski, sykkel, seilturer, trening og friluftsliv er noe av det som organiseres fra tid til annen. I tillegg har man egne aktiviteter tilrettelagt for de som har barn. Frivillighet fra deltakere Fotballaget trenes av tidligere innsatte og det er mange som ønsker å bidra på ulike måter etter å ha vært med en stund. Dette kan være praktisk arbeid, tilrettelegging osv. Hos oss spør ingen hvor du kommer fra Frivillig 6 7

5 Hva gjør vi? En-til-en-kontakten mellom frivillig og deltaker Deltakeren kan ved hjelp av en frivillig nettverksabeider bli introdusert til ulike sosiale arenaer. Kontakten innledes fortrinnsvis i god tid før løslatelsen, og den fortsetter etter at den straffedømte er løslatt. På denne måten utvikles relasjonen, samtidig som man får planlagt og tilpasset aktiviteter til etter løslatelsen. Gruppeaktiviteter: Det arrangeres jevnlig gruppeaktiviteter i mindre eller større grupper for deltakere og frivillige. Noen av aktivitetene/samlingene som ble gjennomført i 2011: Den frivillige tar utgangspunkt i deltakerens egne behov og motivasjon. Vi ønsker således å bidra til at deltakeren på selvstendig grunnlag får mulighet til å velge ut sin omgangskrets. Samværet skal også være en øvelse i å omgås det de selv kaller normale mennesker og gjøre dagligdagse aktiviteter. Det er viktig at dette er en mest mulig likeverdig relasjon Nettverkshuset: Den 29. august 2008 åpnet vi vårt lokale Nettverkshuset i Dynekilgata 9. Lokalet er på nærmere 160 m2 og ligger på gateplan. Åpningen av Nettverkshuset ble på mange måter en milepæl for Nettverk etter soning. Dette gjorde vårt tilbud mer synlig for lokalmiljøet og tilgjengelig for deltakerne. Lokalet gir oss muligheter, men også nye utfordringer. Dette krever blant annet en annerledes organisering og mer allsidig bruk av våre frivillige ressurser. Huset er hyppig besøkt, både på de faste åpningsdagene og ellers. Det gir oss en møteplass på tvers av de faste en-til-en-koblingene, og mange har fått en naturlig nettverksdannelse ut fra aktivitetene på huset. Eiendomsutviklings- og investeringsselskapet Urbanium AS, har bistått med arkitekttjenester i forbindelse med oppussingen, og har forlenget støtten til husleie i en femårsperiode. Frykten for det ukjente, var større enn frykten for det kjente. Deltaker Aktiviteter: Quizkvelder Spillkvelder Fotofremvisning fra årets seiltur Dugnadstur til Fulehuk fyr Juleverksted Matlaging Filmkveld Internettkafé Grillkveld Barnedag på Finnerud gård Seiltur for barn med Svanen Elvelangs Fotballkamp med grilling Operakvelder Publikumsforedrag Faste aktiviteter: Klatregruppa Fotballaget Lørdagskvelder Torsdagslunch Tirsdagscafé Seiltur Fotball på storskjerm Sykkel- og skigruppe Økonomigruppa/gjeldsrådgivning Fisketur Sykkeltur Bokcafé Konserter Inspirasjonskveld med Coach Familiefotografering Julekveld/nyttårsaften Rigging av Miniøya Kurs: Foto Snowboard Økonomikurs Gitarkurs Seilkurs Selvangivelseskurs Billetter til: Kino Fotballkamper Hockeykamper Teater Miniøya KORK-konserter 8 9

6 Seilkurs på Helgeland I juni 2011 gikk Nettverk etter sonings seilkurs langs Helgelandskysten i juni. Dette er en av Norges, og kanskje verdens, vakreste kystlinjer. Vi seiler i tradisjonelle fembøringer. Frivillige, deltakere, betjenter, ansatte og skippere (høvedsmenn) fra Fosen og Lofoten Folkehøgskole seiler i to puljer på fem dager hver. Til sammen gjennomførte 50 personer kurset i Det er sjette gang vi gjennomfører denne turen. Båtene er bygget, rigget og utstyrt på tradisjonelt vis. De er originale kopier av de største fembøringene som ble brukt til Lofotfiske fra Møre, Trøndelag og Nordlandskysten fram til ca Dette er en kultur som er fremmed for de fleste av oss, og som vi også ønsker å formidle til de som er med. Begrepet i samme båt er sjelden mer passende enn på denne turen. Veldig ofte ser vi at de man kanskje minst venter det av blomstrer veldig på disse turene. Den hardeste og tøffeste i Oslos gater, opplever en fremmed arena, mens andre som har prøvd denne seilingen før, er mer selvsikre. Betjenten vet kanskje ikke hva priaren og stikka er, mens personen hun vanligvis låser inn, og kan redde situasjonen ombord. Vi har etablert et meget godt samarbeid med Fosen folkehøgskole som har stått ansvarlige for gjennomføringen av kursene. I 2011 hadde vi også et samarbeid med værgudene som var så godt at det blir vanskelig å finne sidestykke. Blå himmel og sol dag og natt er en helt fantastisk opplevelse. Båtene kom også med i TV-programmet Hurtigruten, og hadde flere lange sekvenser i tøff konkurranse med alle de andre Hurtigruten møtte på sin ferd. TV-programmets suksess gjenspeiler kanskje litt av årsaken til at disse turene er så vellykket. Seilturen som helhet gir en uke med en likeverd man egentlig sjelden opplever. Kombinert med mye tid til refleksjon og overveldende naturopplevelser, forteller mange at dette gir dem noe helt spesielt. At disse turene foregår under åpen himmel og med disse tradisjonelle båtene, tror vi er helt avgjørende. Kompetanse på råsegling er så sjelden, at vi ikke kan flyte på tidligere ervervet kunnskap. Sånn er det kanskje å komme ut ifra fengsel også - at alt er nytt. De som ikke er deltakere, har også svært godt av å bli nullstilt statusmessig. Dette er langt mer enn bare en seiltur. I to uavhengige evalueringer nevnes seilkursene av flere informanter som et viktig veiskille i prosessen med å etablere et nytt og lovlydig liv. Seilkurset hadde aldri vært mulig uten den økonomiske støtten fra Sigvald Bergesens Stiftelse, Oslo Maritime Stiftelse, Stiftelsen UNI og Hans A Hartners fond. Området vi seilte i 2011 var så fantastisk at vi vil gjøre det samme i Det er også kort avstand fra Bodø til det åpne hav

7 Felles for alle var at vi fortsatt klarte å holde balansen på sykkel. Nye mål ble satt underveis, og for hver tur klarte vi å nå et nytt tre på ruta. En dag klarte vi alle å sykle til Ullevålseter uten å trille sykkelen. Derfra var veien kort til søndagsturer til Kikut. Tar man tiden til hjelp sammen med gode venner, så når man målet sitt. Sosialt fellesskap har vært det viktigste på turene. De kaloriene vi brant på turen tok vi igjen på engangsgrillen ved Sognsvann etter endt økt. I gruppa syklet vi aldri fortere enn den langsomste, og grunnlaget for de gode samtalene ble ofte lagt bakerst i gruppa. Felles interesser og sosialt samliv skaper vennskapsbånd som varer. Med dette i tankene pakket vi syklene med folk og Volvoen med bagasje. Nordmarka neste! Datoen er 23/7 og vi følte alle behov for å være sammen med kjente. Sykkelgruppa valgte å gjennomføre turen med overnatting i telt på Kikut. Det var godt å være sammen med sine venner og dele vår felles sorger ute i naturen. Nye turer og nye utfordringer Trening på sykkel gir resultater. Gruppeleder lovet bedre nattesøvn og nye kroppsformer. Ut i august begynte gruppa å bli ganske så fornøyde og vi la turen over Rallarvegen. Igjen satte vi ingen andre krav til deltakerne enn godt humør og ansvar for felles gleder. Har man det kommer den sportslige formen av seg selv. Vi startet kl på Oslo S og entret tog med sykkel og bagasje. Ingenting smaker som hjemmesmurt matpakke på toget! Mange pauser og samtaler senere ankom vi Finse, på sykkel tidsnok til tre retters middag. Luksus på fjellet! Litt kultur med Rallarmuseet satte perspektiv på hvordan Rallarene jobbet. Fine sykkelveier bygget de i hvert fall, og toget brukte ikke så mye lenger tid over fjellet enn i dag. Nedoverbakkene til Flåm var litt tøffere enn vi trodde, men tid til en cola i stedet for middag ble det! Miljø Sykkel og skilag etablert Sykkelgruppa startet 26.6 i Første tur var vi seks deltakere, ikke lenge etterpå var vi totalt 36 medlemmer. Ski- og sykkelgruppa har en god blanding av frivillige og deltakere. Gjennom en felles aktivitet og tilhørighet i en gruppe ser man den uvurderlige nytten man har av den utfordrende etableringen av et nytt nettverk. På turene etableres nye vennskapsbånd, ikke bare mellom deltaker og frivillig, men også med de man møter tilfeldig på tur. En vanskelig bakgrunn viskes ut og man etablerer en fortid man kan snakke om

8 Nettverksarbeiderne Våre frivillige nettverksarbeidere er menn og kvinner i ulik alder, med ulike bakgrunner og interesser. De frivillige er ikke terapeuter eller støttekontakter. De skal heller ikke være en nær venn eller fortrolig. De skal være et medmenneske og en støttespiller i en vanskelig prosess for et annet menneske. Relasjonen etableres for en avgrenset tidsperiode, som reguleres ut fra behov og nytteverdi. De frivillige opplever på lik linje med deltakerne at de har utbytte av å være i denne relasjonen. De frivillige skal ikke ta på seg en rolle, men så godt det lar seg gjøre, opptre som de normalt gjør i samvær med andre mennesker. Det er samtidig viktig at de frivillige forholder seg til de rammene som er fastsatt i aktiviteten og Røde Kors. Frivillige som har meldt sin interesse går gjennom et relativt omfattende intervju. Vandelen blir deretter undersøkt via Kriminalomsorgen. Deretter følger omvisning i fengsel og et grundig opplæringsprogram som går over en helg. Opplæringen gir de frivillige innføring i temaer som grensesetting, frivillighet, rolleavklaring m.m. Samarbeidspartnere fra Kriminalomsorgen sørger for nødvendig opplæring i fengselsfaglige temaer. De frivillige signerer også en avtale om å følge Røde Kors etiske retningslinjer, samt en taushetserklæring overfor både Kriminalomsorgen og Røde Kors. Nye kontorer - Samling av ansatte Med det økte trykket vi har opplevd på Nettverkshuset i 2011, har det vært nødvendig å gjøre endringer i forhold til de fysiske rammene. Både arrangementene og pågangen fra deltakere og frivillige i arbeidstiden, gjorde at det ble nødvendig å være flere til stede. Borettslaget vi leier hos, ga oss muligheten til å utvide med 66 kvadratmeter. Dette har vi gjort om til to kontorer med to plasser i hvert rom, samt en gjesteplass. Vi har også laget et lite kjøkken, toaletter, lager og ikke minst et flott møterom med plass til 10. Rommet har vi også fått utstyrt gjennom avtale med YIT uten kostnad. Kjøkkenet, har også blitt utvidet med ca 15 kvadratmeter og oppgradert med utstyr og vasker som tilfredstiller krav til hygiene og servering. Vi har nå blitt over 100 frivillige var et år der vi brukte mye energi på rekruttering. Det er viktig å få flere frivillige, men vi forsøker også å bli bedre på å få de riktige frivillige. Ikke i form av at vi skal ha kriterier for mennesker som ønsker å yte en innsats, men at de som rekrutteres og får høre om oss, får en god forståelse av hva vi kan tilby og hva vi trenger. En andel av de frivillige, bruker svært mye av sin tid på oss. Alle stiller opp gang etter gang, og imponerer med sitt engasjement. Noen frivillige går langt i sitt engasjement rent personlig. Det er vanskelig å begrense hjelpen man skal yte, og ansatte må ofte ha tett dialog for å hjelpe til med navigasjonen i hjelpen. To ganger i året, gjennomfører vi også en spørreundersøkelse for å bli bedre på dette

9 Mer og flere aktiviteter I sommer og i høst, så vi en markant økning i bruken av Nettverkshuset og aktivitetene våre. Tilbudet har blitt bedre kjent, og at det oppstår et miljø er i seg selv rekrutterende. Det er også en klar og direkte tilbakemeding på det vi gjør, når så mange ønsker å delta. Fotballgruppa Fotballgruppa er en aktivitet som er svært populær blant medlemmene og gjennom 2011 har det vært omlag 40 som har benyttet seg av tilbudet. Aktiviteten er drevet av tidligere innsatte og frivillige som sammen både har ansvaret for gjennomføringen av treninger, kamper og en del administrativt arbeid som hører til det å drive et fotballag. Barna Barna er de som uforskyldt lider for at mor eller far har havnet i fengsel. Vi får tilbakemeldinger om at barn av våre deltagere blir mobbet og utstøtt på grunn av foreldrenes dårlige økonomi, og vanskelige situasjon. Forskning viser at en av fire innsatte har et nært familiemedlem som har sonet selv. Spesielt derfor er det viktig å bidra til at deltakerene får anledning til å reparere ødelagte relasjoner. I 2011 hadde vi flere aktiviteter tilrettelagt for familier. Størst var kanskje en fire dagers seiltur med skoleskipet Svanen som ble gjennomført i september. Deltakerne er i tillegg med på mange andre aktiviteter, dugnader og annet som arrangeres i regi av Nettverk etter soning. Rekrutteringen til fotballgruppa skjer både gjennom koblinger, og gjennom besøk på instutisjoner eller fengsler. Fotballgruppa er med i bedriftserien og spiller der med to lag om sommeren og fire om vinteren. Vi stiller også med dommere til andre kamper. Konsert i Oslo Fengsel Ved juletider de fire siste årene har vi arrangert Nettverkskonserten inne i Oslo Fengsel. Dette er en gave til de innsatte, og en anledning til å invitere samarbeidspartnere, politikere, næringslivet og kolleger til den normalt lukkede verden på innsiden. Samsaya leverte en fantastisk konsert, og Åsne Havnelid talte til innsatte og gjester. Det er et krevende arrangement for Oslo Fengsel og de strekker seg langt utover det man kan forvente for å få dette til sammen med oss

10 Statistikk for 2011 Organisering Sterk økning i effektivitet Under følger oversikt over kjønn og alder på frivillige og deltakere i Nettverk etter soning. Tallene er totale for hele året, noen kommer til mens andre faller fra i begge målingene. Produksjonen fra de frivillige har økt fra året før med 1,4 årsverk. Antall frivillige og produserte timeverk totalt i 2011 Nettverk etter soning Frivillige 105 Kvinner 40 Menn 64 Under Over Timer Ansatte: Stian Estenstad har siden oppstart vært ansatt som leder i 100 % stilling. Eva Lorange er koordinator i 100 % stilling. Eileen Svendsen er koordinator i 100% stilling Pål Breivik er rådgiver i 100% stilling * Frivillig innsats for deltakere er også regnet med i timetallet, men ikke i frivilligstatistikken på kjønn og alder. ** Et frivillig-årsverk er av KKD definert som 1703 timer (2008) Nettverk etter soning produserte frivillighetstimer i Dette tilsvarer 11,2 årsverk**. Frivillige gruppeledere: Gruppelederen har tid, anledning og motivasjon til å ta på seg et noe større ansvar og flere oppgaver. Videre skal de bidra til utvikling av aktiviteten, blant annet gjennom deltakelse i planarbeid for aktiviteten, tilrettelegging for kurs og temakvelder eller medvirkning i andre arrangementer innen aktiviteten. De er bindeledd mellom aktivitetsutøverne og ansatt tilrettelegger, eller bistå med praktiske oppgaver tilknyttet aktiviteten. Oppgaver varierer noe fra aktivitet til aktivitet. Antall deltakere, kjønn og alder Nettverk etter soning Deltakere 231 Kvinner 41 Menn Tilsammen var 231 straffedømte registrert som deltakere i Nettverk etter soning i av disse er kvinner. 159 Over 60 3 Disse har vært gruppeledere i 2011: Guro Sollien Eriksrud Økonomigruppa Gjermund Undseth Frivillig-gruppa Malise Berg Aktivitetsgruppa Gaute Hansen Fotballgruppa Johan Lothe Sykkel- og skigruppa Nikolaos Farmakis/Pål Breivik Kommunikasjonsgruppa 18 19

11 Informasjon Informasjonsarbeid i 2011 Nettverk etter soning har også i 2011 hatt et aktivt arbeid med kommunikasjon. Spesielt for dette året har vært en økt interesse i fagmiljøene, og at vi bruker innhold som leveranse til samarbeidspartnere og andre. En artikkel på egne nettsider, havner også på Oslo Røde Kors sine sider, våre og deres facebook-sider, twitter, nyhetsbrev og intra- og internettsider hos de som f. eks støtter oss med penger. Flere og flere bedrifter ønsker å støtte oss med frivillighet fra ansatte, da er det også viktig for disse bedriftene å synliggjøre det de gjør internt og eksternt. Samsayas opptreden på Nettverkskonserten ble både beskrevet i Aftenposten og på intranettet hos Kongsberg Maritime og nettsidene til Gjensidigestiftelsen. Slik blir vi mer synlige, og bidragsyterene får synliggjort sin innsats. Dette kan vi gjøre fordi vi har en egen gruppe frivillige med kompetanse på innhold og som leverer høy kvalitet. Fra trafikkdata: Besøksdybde på over tre sider pr besøk. Økning med over 2000 sidevisninger fra året før. Mediekontakt Vi opplever at media kontakter oss i like stor grad som at vi ønsker å gå ut med noe selv. Det er en heldig posisjon å være i. En av utfordringene er at vi ofte må koble media med deltakere og frivillige. De sterke historiene som kan fortelles av våre deltakere, kan ha konsekvenser for personen selv, og det kan være vanskelig å møte journalister hvis man ikke er vant til dette. I kommunikasjonsgruppa vil vi at erfarne journalister/kommunikatører er en ressurs for vår mediekontakt. Det betyr at man briefer deltakere godt på forhånd og hjelper til med avgjørelsen om det i det hele tatt er fornuftig å stille opp. Selv om mange kan være komfortable med å møte media i øyeblikket, vet man ikke om det vil gjelde den nye kjærestens barn om et halvt år. Journalister skal av og til beskytte intervjuobjekter mot seg selv, men de har også en sak å levere. Disse vurderingene har vi blitt enda strengere på i Vi har også lykkes med å bli omtalt i Vi over 60 da vi ser seniorer som en svært stabil og nyttig gruppe frivillige. For øvrig har vi hatt dekning både i NRK, Aftenposten og Vårt land m.m. Inn i bedrifter Vi mener å se en tendens til at bedrifter i større grad vil engasjere seg i vårt arbeid. Det betyr at vi får tilgang til ansatte. Da tar vi med foredrag fra deltakere, som for eksempel En dag med Tomas med sterke bilder og historier som engasjerer. Og vi opplever å bli lyttet til av ansatte som kanskje ellers ikke ville oppsøkt frivilligheten. Vi er glade for at bedrifter ønsker å ta sosialt ansvar, uansett hvilken måte de bidrar på. Aktivt eierskap til merkevaren Nettverk etter soning rulles ut nasjonalt. Vi ser det da som en viktig oppgave å la andre distrikter få ta del i vår tenkning rundt informasjon. Ansatte og frivillige rundt i landet skal læres opp, og da er det viktig at man bruker de samme begrepene, den samme retorikken og et felles uttrykk. Stavanger har vært først ut, og bruker samme mal for brosjyre for rekruttering som Oslo. Og enda viktigere enn kommunikasjonsplattformer, er måten vi agerer i forhold til kriminalomsorgen, NAV, myndigheter og andre aktører i samme felt. Forvaltningen av omdømme og det man kan kalle vår merkevare innen ettervern og som samfunnsaktør blir viktig i årene som kommer. Med nesten 9000 sidevisninger i 2011 er vi godt fornøyd med synligheten til nettsiden. Vi har gjort noen grep med tanke på internkommunikasjon, det er bl.a. etablert en kalender, som frivillige og deltakere aktivt bruker. Selv om vi bruker SMS og mail til å fortelle om det løpende programmet, kan man fort miste oversikten når det kan bli aktiviteter på en uke. Da ligger alt samlet på kalenderen, som også er kompatibel med smarttelefoner som de fleste etterhvert har. Nettsiden finnes fordi den skal rekruttere frivillige, deltakere og samarbeidspartnere. Det mener vi å se klare resultater av, spesielt hos bedrifter eller aktører som selv tar kontakt med oss. I perioder kan tre til fire som ønsker å være frivillige kontakte oss i løpet av en måned. Økning i både refererende sider og besøk etter organisk søk i søkemotorer. Dette jobber vi systematisk med. Eksterne sider som sender brukere til oss. Sosiale medier og samarbeidspartnere er viktige

12 Media Samarbeidspartnere Nettverk etter sonings viktigste samarbeidspartner har vært Oslo fengsel. Det har siden oppstart vært en tett dialog mellom leder og fengselsledelsen for å organisere aktiviteten slik at alle parter blir ivaretatt på en best mulig måte. Videre bidra til å gi kriminalomsorgen et mer helhetlig tilbud i tråd med innholdet i tilbakeføringsgarantien (St.meld.nr.37, kriminalomsorgsmeldingen) Samarbeidsavtale Det ble i 2006 underskrevet en samarbeidsavtale mellom Oslo Røde Kors Nettverksarbeid og Kriminalomsorgen Region Øst. Aviser/Tidsskrifter/Nettaviser Hjemmet: Hver dag er blitt en gave NRK Morgennytt TV/nrk.no: Tidligere innsatte med gjeld får ikke hjelp NRK Østlandssendingen TV/P2: Nettverk etter soning hjelper tidligere innsatte tilbake til samfunnet Dittoslo.no: Eks-innsatte rigger opp for Miniøya nettavisen.no: Eks-rusmisbrukere stiller med eget Birkenlag Vi Over 60: Soningstid Vårt Land: River ned murene Aftenposten: Kulturelt bak murene P3, Popsalongen: Samsayakonsert i Oslo fengsel Nettverk etter soning samarbeider med: Oslo fengsel (Stifinner n og TOG-avdelingen) Sandaker overgangsbolig Arupsgate overgangsbolig Kroksrud fengsel Hassel fengsel Ila fengsel (oppfølging av deltakere starter først ved løslatelse) Bredtveit fengsel, avd. Bredtveitveien 2 (B2) Senter for Narkotikaprogram med domstolskontroll Tyrili Wayback Ulvin P22 Grønland voksenopplæring Ulike offentlige kontorer Eksempel på samarbeid med Kriminalomsorgen: Stilt med foredragsholdere på våre kurs Stifinner`n har bidratt på dugnader, rigging til Miniøya osv Ansatte har deltatt på kurs for å lære mer om vårt arbeid Deltatt med ansatte på seilkurs hvor innsatte har vært med Arrangert omvisninger for de frivillige i fengsel Bistått i rekrutteringsarbeidet av innsatte og prøveløslatte Gitt oss gode vilkår i fengslene Samarbeidet om å arrangere julekonsert i Oslo fengsel Andre samarbeidspartnere Våre deltakere er storforbrukere av ulike tilbud, både offentlige og andre. Derfor er det naturlig for oss å samarbeide med andre som ivaretar viktige behov hos deltakerne. Nettverkshuset er tenkt å være et ressurssenter for våre deltagere, hvor ulike samarbeidspartnere vil bli trukket inn i et tettere og mer offensivt samarbeid enn tidligere

13 Bidragsytere 2011 Aktivitetene våre er helt avhengig av bidragsytere for å kunne opprettholdes. Systematisk arbeid med potensielle bidragsytere er en viktig del av arbeidet vårt. Vi håper på en situasjon med mer forutsigbare inntekter, både i form av faste overføringer via statsbudsjettet og langsiktige avtaler med bedrifter Andre bidrag Advokatfirmaet Thommesen Gaute Ormåsen Frelsesarmeen Ansatte som frivillige Deltatt i prosjektgruppe for Nettverkskonserten Gitt bort fritidsklær til deltakere I mellomtiden kan vi bare uttrykke vår største takknemlighet til de som har bidratt. Vi gjør vårt beste for at midlene skal komme deltakerene og deres barn til gode. Totalt har vi i 2011 hatt en inntekt på ,- fra eksterne bidragsytere. Vi har hatt et forbruk på totalt ,- Av dette har ,- blitt brukt til utvidelse og rehabilitering av kontor og kjøkken. Denne summen vil skrives av over flere år. fra audiovisuelt utstyr, til fotballbilletter og frivillig innsats fra ansatte. I 2012, vil vi forsøke å få til flere større og mer langsiktige samarbeid. Vi ser muligens en tendens til at vi blir mer og mer kontaktet av bedrifter som ønsker å ta sosialt ansvar selv. Det håper vi fortsetter. Stein Wessel Aas Ark Egertorget VIF Sjappa / Hafslund Vardeteateret Oslo Kino Nationalteateret Spinn Skaffet til veie anonym giver Gratis bøker Gitt billetter Gitt billetter Gitt billetter Gitt billetter Rabatt og service-avtale Dette er penger. Noe som er like avgjørende for vår eksistens, er bidrag i form av andre ting. Dette spenner seg Foss Sykler AS Raske Sykler Åpent Bakeri på Torshov Rabatt og strategisk bistand Rabatt og service-avtale Gratis bakevarer Coca Cola Brus i jula Myrens Klatreverket Rabattavtale Røde kors Legater, fond & stiftelser Vålerenga Hockey Gitt billetter Oslo Røde Kors Stiftelsen Scheibler Tryvann Skisenter Gratis skiutleie og rabatt på heiskort Norges Røde Kors Oslo Røde Kors Vestre Oslo Røde Kors Barnehjelp Stat Justisdepartementet Helsedirektoratet Gjensidigestiftelsen Hans A Hartners Fond Holsts Legat Bergesens Almennyttige Stiftelse Stiftelsen Kåre Berg Oslo Maritime Stiftelse Stiftelsen UNI Kompis webbyrå Geodata Thorsov Sport Cathrine Lemarechal Miniøya Disney on Ice Publicom Publiseringssystem og bistand til Flotte kart over seiltoktene Rabattavtale Coachingforedrag Billetter Biletter Foredragsbilletter Kommune Bedrifter Ericksson Coaching Gratis kurs Helse- og velferdsetaten Urbanium AS Båtmessa Gratis billetter Oslo Kommune YIT Kongsberg Maritime DNB NOR Gratis billetter Veien videre - mål for 2012 Sikre det økonomiske grunnlaget for 2012 og fremover. HMS og beredskap skal integreres i daglig arbeid Profesjonalisere arbeidet med gjeld og privatøkonomi for deltakere. Heve kompetanse på ansatte og gruppeledere Øke lojalitet blant frivillige - beholde dem lengre 24 25

14 Frivillig Deltaker Petter Möller (49) Til daglig arbeider Petter Møller som rådgiver innen IT og ledelse. Siden september 2011 har han vært frivillig i Nettverk etter soning. To til fire ganger i måneden møter han en person som soner i fengsel. Jorn Lepsøy (45) - For meg er det viktig å komme tidlig. Jeg har sånt stort behov av å vare sammen med dem som er her. Tidligst er jeg her kl. 14. Jeg er heller med og hjelper til med maten litt før enn å komme litt for seint. Nå blir det snart åpent på dagtid og det er bra. Da kan jeg komme litt oftere. De som jobber her stiller opp uansett hva jeg enn ber om. Det de har, det ønsker jeg også. Å få jobbe som de måtte jo være drømmen. - Jeg er veldig interessert i mennesker.. Jeg trives godt sammen med folk og i hverdagen min arbeider jeg for å gjøre forandring mulig. Egentlig dreier mitt arbeid seg om det samme som frivilligarbeidet på Nettverkshuset. Fokus er å få en naturlig omgivelse og å få noen til å gjøre noe nytt. Arbeidet som frivillig i Nettverk etter soning har medført at Petter har blitt kjent med ett annet menneske, med kriminalomsorgen og om det å bli trygg i en ny situasjon. Han poengterer vennskapet som er bygd opp og privilegiet å få møte noen som tør å prøve noe nytt. Petter har oppdaget at de to har mye til felles, blant annet matlaging. Ofte når de møtes i fengselet, får Petter mat. De diskuterer mye sammen, hva som driver dem, hva de drømmer om; de har skjønt att de er veldig like på mange måter. - Selv om vi har veldig forskjellige bakgrunner merker jeg at For Jorn har det vært ekstra viktig og veldig befriende å bli møtt av mennesker som hadde tro på ham. Nulltolerandet finns mye felles hos oss. Det er lett å identifisere seg med den andre. Snart får den innsatte permisjoner og Petter og koblingen hans har allerede begynt å planlegge. De tenker å gå ut og spise, gå på teater og oppleve ting sammen. - Å være frivillig er veldig attraktivt for meg. Jeg kjenner meg privilegert. Før første møte hadde de ikke mye informasjon om hverandre - de måtte finne ut alt selv. Gjennom arbeidet har Petter fått en positiv oppfatning av kriminalomsorgen og har inntrykk av at de er veldig bevisst måten de arbeider på. Initiativet til å etablere en vellykket kobling gjennom Nettverk etter soning ligger veldig mye hos individet selv. Det jeg gjør er ikke noe offer, jeg har så mye igjen for det jeg gjør. Det er et strålende utgangspunkt, mener Petter. Det var et par uker før jul 2011 at Jorn Lepsøy begynte å gå til Nettverkshuset på Rosenhoff. Siden det er han der så mye han rekker og har anledning. - Du skal ut i det sosiale livet igjen. Du må presse deg selv. Og sosial, det er Jorn. Seks dager i uka trener han. På mandag går han på salsakurs, tirsdag er det klatring gjennom Nettverk etter soning, deretter spiser han på Nettverkshuset. Onsdag synger han i kor og torsdag og søndag går han på ski. Jorn advarer om at han kan prate veldig lenge og kan ikke gi nok ros til Nettverkhuset. - Så fort jeg går innenfor døra blir jeg meg selv. Jeg senker skuldrene med en gang. Jeg vil delta på alle arrangementer jeg kan. Når det er dugnad på hytta tenker jeg å være med. Jeg skal være med på alt. sen for rus og misbruk som finnes på Nettverkshuset setter han også stor pris på. - Før, da jeg fortsatt var i rusmiljøet, tenkte jeg ofte at jeg orker ikke bare gå rundt og eksistere, jeg vil begynne å leve. Ikke for så lenge siden, en lørdag når jeg var i marka på ski med folket fra Nettverkshuset, med kakao i sekken, solen skinte, og alt var så perfekt; Da tenkte jeg: Jorn, nå lever du! 26 27

15 Samarbeidspartner Nettverk etter soning på fotoshoot Bilder av seg selv og familien er en vanlig julegave. Men ikke alle har klart å fylle rollen som glansbilde man ønsker å gi til svigermor. - Jeg har blitt kjent med så mange spennende og ressurssterke mennesker som jeg aldri i livet ville truffet ellers. Da tenkte jeg at jeg ville gi noe skikkelig tilbake, sier Johan Stub, frivillig i Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors. Nylig arrangerte han julefotografering for deltakere, frivillige og ansatte sammen med Oslo Røde Kors. Noen ville ha bilder av seg selv og den tatoverte muskuløse overkroppen. De fleste tok med barna. Et første familiebilde Stub har en sterk fotointeresse og er stadig på plass med kamera for å dokumentere Nettverk etter sonings aktiviteter, om det så er fotball, sykling, sosialt samvær eller andre ting. I et halvt år, har han deltatt to ganger i uka ved Nettverkshuset i Dynekilgata 9. - Dette er det første bildet jeg har tatt sammen med familien min, sier Helge, deltaker på Nettverkshuset. Knut Gaaserud Salgs - og markedsdirektør, YIT Ga topp moderne AV-utstyr Med sine 3600 ansatte er YIT Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner. Ifjor sørget de for at Nettverkshuset fikk installert topp moderne AV-utstyr i lokalene på Rosenhoff. Og nå ønsker stadig flere i YIT å engasjere seg i frivillig arbeid for Røde Kors. Det er om lag halvannet år siden vi begynte jobben med å finne en organisasjon YIT kunne involvere seg i på ulike nivåer. Etter en lang prosess falt valget på Røde Kors, forteller salgs- og markedsdirektør Knut Gaaserud i YIT. Ikke minst er brukerne av Nettverkshuset glade for at YIT er blitt en samarbeidspartner. Nå er lokalene på Rosenhoff utstyrt med det siste innen AV-utstyr. Møterommet har fått stor flatskjerm med touchpanel. Og korktavlen er byttet ut med en flatskjerm.- Det hele begynte med at AV-avdelingen hos oss vant en intern kvalitetspris, og de valgte å gi pengene kroner til Nettverkshuset. Nettverkshuset ønsket seg AV-utstyr i stedet for penger. På grunn av innkjøpspriser og gratis montering, har de i realiteten fått fasiliteter som koster mye mer enn kroner, forklarer Gaaserud. Flere eksinnsatte som bruker Nettverkshuset har tidligere trolig stiftet bekjentskap med installasjoner fra YIT. Selskapet er nemlig store på sikkerhetsløsninger i norske fengsler. Blant annet har de levert alt slikt utstyr til det nye fengselet i Halden. - Mange av våre ansatte ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid. I og med at vi har 60 avdelinger over hele landet, passer det godt at vi samarbeider med Røde Kors som også er landsdekkende. - Hvordan vil du karakterisere samarbeidet med Nettverkshuset? - Det må man vel nesten kalle en solskinnshistorie! Jeg gleder meg veldig til å dra på besøk for å se hvordan det nye møterommet er blitt, sier Knut Gaaserud. Nettverk etter sonings deltakere er i en fase der man ofte må bruke år på å reparere forhold til familie og svigerfamilie etter mange år med kriminalitet og ofte rus. - De jeg møter her er med god grunn veldig stolte av det de har klart. Å slutte med kriminalitet og å etablere seg med familie og jobb etter lang tid med kriminalitet er veldig tøft. En kriminell livsstil tar seg ikke godt ut på fotopapir under juletreet, sier Johan Stub. Glansbildet Vi har sett det alle sammen. Bildene vi får på julekortene og i gavene. Man skal vise seg selv og den vellykkede familien til alle man kjenner. Mange familier betaler tusener av kroner hos profesjonelle fotografer for å få et best mulig bilde. Men kanskje er det ikke alltid sånn, kanskje ble du den uten familie, som stjal bilene til de vellykkede, eller solgte stoff når de vanlige måtte koble av eller skulle på fest. Kanskje var du tynn, møkkete og aldri klar i øynene. Etter noen år med kriminalitet og fengsel, drømmer de fleste om et helt vanlig liv. Nettverk etter soning har gjennomført flere evalueringer og undersøkelser, der det kommer tydelig frem at langt der fremme, ligger drømmen om å kunne gi bort et helt vanlig bilde av seg selv til jul. Med barna lekende rundt seg. En årlig statusrapport. Til de som hadde gitt deg opp for lenge siden

16 30 31

17 Oslo Røde Kors, Postboks 3, Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Dynekilgata 9, Tlf: E-post: 32

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2009 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Forside Innholdsfortegnelse Innledning Om Røde Kors Historikk og bakgrunn Beskrivelse av Nettverk

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2010 Innhold Side 3 Innledning Side 4 Om Røde Kors Side 5 Historikk og bakgrunn Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soning Side 7 Vi tilbyr Side 8 Hva gjør vi Side 10

Detaljer

NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008

NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008 NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Forside Innholdsfortegnelse Innledning Om Røde Kors Om aktiviteten Beskrivelse av Oslo Røde Kors Nettverksarbeid

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Årsrapport 2007 NETTVERKSARBEID

Årsrapport 2007 NETTVERKSARBEID Årsrapport 2007 NETTVERKSARBEID 1 Innhold Innledning 3 Om Oslo Røde Kors 4 Bakgrunn 5 Beskrivelse av Oslo Røde Kors Nettverksarbeid 6 Hva gjør vi? 7 De frivillige 9 Dynekilgata 9 10 Nye frivillighetsoppgaver

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende

Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende (FFP) 1 Forord Fengsling av et nært familiemedlem kan

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU TO PROSJEKT Prosjekt 1: Se og hør nå her dette vil jeg si høyt! Brukers stemme i utvikling av BoA-skolen. Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2011/3/0117 Prosjektnavn: Røde Kors Nettverk Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Innhold Forord... 2 Sammendrag

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen

gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Prosjekt 8-84-3212 Aktivitetsvenn for hjemmeboende med demens i Stavanger Finansiert av Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen Bakgrunn Prosjekt Aktivitetsvenn

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

TIDGIVER Fra Nordkapp til Lindesnes

TIDGIVER Fra Nordkapp til Lindesnes Sluttrapport for prosjektet TIDGIVER Fra Nordkapp til Lindesnes Prosjektperiode: 1. januar 31. oktober 2016 Søknadsnummer: 2016/RB78722 Ordning: Rehabilitering (2016) Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Velferdsteknologi, treningsmotivasjon, kognitiv trening og trivselstiltak. Økt fysisk aktivitet, der mestring og glede er hovedfokuset Sykkelturer

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg.

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator Bo-, sosial- og arbeidstrening i siste del av soningstiden Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre.

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Forord Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Qigong er et flere tusen år gammelt helbredende treningssystem som

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo)

Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) 1 Bakgrunn Midler fra Fritz Moens forskningsfond (Stiftelsen Signo) Generelt inntrykk: Lite fokus på funksjonshemmede i kriminalomsorgen - integreringens siste skanse? (Luckasson, 2001) Sondering forut

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Tro kan flytte fjell.

Tro kan flytte fjell. TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rusbehandling. Tyrili er mulighetenes sted, og vi lever av å skape endring. Her får mennesker med rusavhengighet

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Treningslogg for Puls 07

Treningslogg for Puls 07 Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent og var veldig klar får å gi alt jeg har Jeg grua meg også litt på å løpe opp bakken. Jeg var litt syk på søndag og sov ikke så mye. Jeg var sliten men det var gøy å

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01/0448 Prosjektnavn: Ut på ski- Polar Bear -klubben slår til Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Nettverk etter soning. Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff

Nettverk etter soning. Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff Program Hva er Nettverk etter soning? Hva kjennetegner innsatte? Gjeldsproblematikk blant straffedømte Hva kan vi gjøre? Mulig samfunnsøkonomisk gevinst Nettverk etter soning Vi bistår mennesker med behov

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012 ÅS KOMMUNE REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER OKTOBER 2012 Vi så utover høsten at jentene fort kom inn i ulik og variert lek. Vårt inntrykk er at forskjellig aktivitet på atelieret, butikklek og lek i kottet

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...3 Hva er en aktivitetsgruppe?...4 Veiledning av

Detaljer

[start kap] Innledning

[start kap] Innledning Innhold innledning............................................ 7 den kompetente tenåringen.......................... 11 helsefremmende samtaler............................ 13 fordeler med samtaler...............................

Detaljer