GENERALSPONSOR. Nordstogas klare melding. Mesterhopper i drengatlon. Duket for kokkekamp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALSPONSOR. Nordstogas klare melding. Mesterhopper i drengatlon. Duket for kokkekamp"

Transkript

1 1 MESSEAVIS FOR DYREGOD-DAGANE SEPTEMBER 2014 PÅ BATNFJORDSØRA GJEMNES Nordstogas klare melding Aasmund Nordstoga, melkebonde og visesanger, skal holde foredrag under M&R Bondelags fagseminar. Han skal også møte 450 skoleelever. Nordstoga sier det er et stort voksenopplæringsprosjekt å få folk til å forstå sammenhengene i landbruket. side 5 Mesterhopper i drengatlon Johan Remen Evensen har hoppet 246,5 meter i Vikersundbakken og ble med det verdensrekordholder. Nå er han spent på hva som venter ham som deltaker i drengatlon side 9 Duket for kokkekamp Fem som ser fram til Dyregod-dagane. Asbjørn Undlien sammen med Jun Grindvold og datteren Sienna Solomonsz (t.v.), Tonje Hoem Undlien og sønnen Amund Undlien. (Foto. Ole Wille) september arrangeres Dyregod-dagane for sjette gang. Det er ventet mer enn besøkende i alle aldersgrupper. Fokus settes som tidligere år på bygdenæringer og landbruk. Men mer enn noe annet er Dyregod-dagane ei opplevelsesmesse for hele familien, der underholdningsinnslag og kunnskapsformidling går hand i hand. Ole Martin Ask er ikke i tvil: Han regner med at årets kokkekamp blir svært underholdende. Ordførerne i Gjemnes og Kristiansund, samt Moldes varaordfører møtes, i heit duell om hvem som lager den beste sjukehusmaten. side 11 GENERALSPONSOR

2 2 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 3 En av de største på rekordtid I løpet av få år og nærmest på rekordtid, har Dyregoddagane etablert seg som en av de største messene på Vestlandet med fokus på landbruk og bygdenæringer. -Suksessen hadde ikke vært mulig uten formidabel dugnadsinnsats fra godt og vel 160 frivillige, sier Asbjørn Undlien, også kjent som Dyregod-generalen og sentral i organisasjonskomiteen. Engasjert lokal støttespiller Som daglig leder av SUS i Gjemnes (SUS=samarbeid, utvikling og skapervilje), samstemmer Jun Grindvold med Undlien i at uten idealismen fra dugnadsivrige i egen kommune, ville neppe Dyregoddagane vært en realitet. Kontinuitet viktig -Men også organisasjonskomiteens arbeid er av stor betydning. Komiteen avvikler møter hver fjortende dag året rundt. Også arbeidet her er tufta på idealisme, så det jobbes med andre ord jevnt og trutt både før og etter dagan. Å opprettholde kontinuiteten er spesielt viktig nå som hovedarrangementet er blitt såpass stort, sier Jun Grindvold. Hun legger til at organisasjonskomiteens viktigste oppgave er å styre/koordinere det enkelte komitémedlems arbeidsområde. Grindvold og Undlien forteller at frivillig-korpset så å si utelukkende består av voksne personer fra lag og foreninger i Gjemnes kommune. Dette har bidratt til å skape et seriøst arrangement, som har blitt lagt merke til langt utenfor kommunegrensa. I vinter mottok Dyregod-dagane Orkidéprisen, som er en utmerkelse fra Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre. I tillegg fikk Undlien invitasjon fra H.M Asbjørn Undlien ønsker Jun T. Grindvold velkommen som ny leder for Dyregod-dagane. Kong Harald og biskop Ingeborg Midttøme, ved kongebesøket i vår. Tusener av dugnadstimer -Bærebjelken i Dyregod-dagane er og blir dugnadsinnsatsen. Det er mange som engasjeres allerede i planleggingsfasen av arrangement; det skal organiseres, investeres, bygges og driftes. Vi regner med det også dette året kommer til å bli listeført mellom dugnadstimer, sier Asbjørn Undlien, en av Dyregoddagane-gründerne som slik beskriver den eventyrlige reisa han har vær med på: Vi ville synliggjøre landbruket -Det starta med en idé om å lage ei messe for å synliggjøre landbruket. Vi ville sette fokus på alt det landbruket har å si for verdiskaping og matproduksjon i samfunnet. Og ei storstilt utstilling av dyr ønska vi også å finne plass til på programmet; noe lignende kunne vi heller ikke se at det fantes andre steder på Vestlandet. Mange ble fascinerte av idéen om Dyregod-dagane, som også skulle utgjøre et godt tilbud for barn og unge, inkludert ungdomsskoleelevene i Møre og Romsdal. Dette siste medførte at fylkeskommunen ble sponsor for En annerledes skoledag, der elevene får undervisning på arrangementsplassen i emner relatert til Dyregod-daganes idémessige fundament. Grindvold og Undlien legger til at foruten Møre og Romsdal fylkeskommune, bidrar også landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal med økonomisk støtte. Det samme gjør Sparebanken Møre, Dyregod-daganes hovedsponsor (se egen sak om banken på annen plass i avisa). Gjemnes kommune stiller anlegg, skole, samfunnshus og Kulturstua gratis til disposisjon under Dyregod-dagane. Blant dem som har latt seg imponere over Dyregod-dagane finner vi fylkesmann Lodve Solholm. Han har tidligere trukket fram arrangørens entusiasme og sterke engasjement og de mange frivillige sin innsats - både før, under og etter messa - som spesielt viktig for suksessen. Unik vilje -De viser ei stå-på-vilje for bygda si som er unik, har Solholm uttalt. Han mener folk i Gjemnes har større ambisjoner og mer pågangsmot enn de fleste slik en så det da SUS i Gjemnes ble etablert. -Allerede fra starten var visjonen at Dyregod-dagane skulle bli den mest profesjonelle og slagkraftige messa for landbruk og bygdenæringer i Midt-Norge. Også SUS har innfridd. Noe annet som gjør Dyregod-dagane til noe spesielt er den årlige invitasjonen til 10. klassingene i fylket til et flott fagprogram om landbrukog bygdenæringer. På denne måten får ungdom i fylket både kunnskap og positive opplevelser, understreker fylkesmann Lodve Solholm i en hilsen til arrangøren. Sparebanken Møre er generalsponsor for Dyregod-dagane for femte året på rad. Banken ser positivt på tiltak som bidrar til samfunnsmessig vekst og utvikling. Banksjef Marit Rotås Sørvik Dyregoddagene er et godt eksempel på slike tiltak. De setter fokus på landbruk og bygdenæringer på en særdeles god måte og henvender seg til hele lokalsamfunnet, sier banksjef Marit Rotås Sørvik Bygdenærings-kulturen Vi ser positivt på den spredning av kunnskap og kjennskap til bygdenæringskulturen som skjer i løpet av dette arrangementet. Ikke minst gjelder dette også gjennom en rekke aktiviteter for barn og unge, tilføyer hun. Den lokale Sparebanken Møre på Tingvoll. De siste årene har Møre og Romsdal hatt en betydelig økning i produksjon av lokal mat med høy kvalitet. Gjennom Dyregod-dagene og andre lignende arrangementer, vil de lokale aktørene i næringen få god anledning til å vise seg fram. Denne industrien gir en verdiskaping, som historisk har vært grunnlag for vekst og bosetting i fylket. Selskapet som står bak arrangementet Dyregod-dagene, har navnet SUS. Det står for samarbeid, utvikling og skapervilje. Det har vi sansen for. Selskapets mål om å få flere til å trives og bosette seg i lokal-samfunnet er sammenfallende med bankens interesser, forteller Sørvik. Et bedre sted å bo Som en sentral institusjon i fylket vårt, har vi et viktig samfunnsansvar. Vi ønsker å være aktiv bidragsyter til det lokalsamfunnet som banken selv er en del av, sier Sørvik. -Bankdrift alene kvalifiserer ikke til å leve i tråd med verdigrunnlaget vårt, som sier at vi skal være engasjert, nær og solid i alt vi gjør. Gjennom å tilbakeføre midler til de områder hvor kapitalen er bygget opp, ønsker vi å gjøre Møre og Romsdal til et enda bedre sted å leve og virke i. Det styrker også banken, sier hun. Ved overtagelsen av Tingvoll Sparebank i november 2009, ble Sparebanken Møres nedslagsfelt på Nordmøre utvidet til også å omfatte Gjemnes og Tingvoll. -Det er vi særdeles glade for. Da ble det helt naturlig for oss å involvere oss i Dyregod-dagene. Det koster å skape en fremtid For at vi skal ha et samfunn som er livskraftig, godt å bo i, og attraktivt å flytte til, trenger vi mangfold. Vi trenger gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det må være rom for at talenter skal utvikle seg. Skolene skal danne kompetansen som næringslivet og offentlig sektor trenger. Næringslivet skal ha konkurransekraft og spennende jobber. Veier og fastlandsforbindelser skal bringe mennesker, arbeidsplasser og kommuner sammen og sørge for at det vi lager kan sendes til dem som vil kjøpe. Gode samarbeidspartnere: F.v. Finansiell Rådgiver Magnhild Søvik, leder for Dyregod-dagane, Asbjørn Undlien, banksjef Marit Rotås Sørvik og styremedlem Ole Martin Ask. -Som en lokal bank er vi opptatt av å se helheten, sier Sørvik. Og for å få ting til å skje, trengs det massevis av engasjerte mennesker, ildsjeler som ser og vil og brenner for saken. Og en engasjert bank. -Sparebanken Møre skal være en drivende samfunnsaktør en medspiller og støttespiller i utviklingen av det samfunnet vi er en del av. På den ene siden gir vi finansielle råd og finansierer prosjekter gjennom utlån til privatpersoner og bedrifter. På den andre siden støtter og hjelper vi de gode tiltakene som bidrar til å skape dette livsglade og robuste samfunnet. Gjennom vårt engasjement har vi de siste ti årene bidratt med nærmere 600 millioner i støtte til lokale tiltak. -Sparebanken Møre er summen av en rekke sparebanker som ble etablert på 1840-tallet og utover. Vi har vært pådrivere i samfunnsutviklingen og støttet det lokale initiativ i mer enn 170 år. Det skal vi gjøre også i framtida, avslutter Sørvik. Fra Jan til Jun Toppdommere kårer Miss Dyregod SUS i Gjemnes as/dyregod-dagane sin daglige leder, Jan Flatholm, slutter og blir pensjonist. Jun Terese Grindvold fra Øre er ansatt som ny daglig leder. Dessuten er hun leder for markedsføring av Dyregoddagane og følgelig medlem av hovedkomiteen. Jan har vært ansatt i 20% stilling og var den første ansatte i SUS i Gjemnes AS /Dyregoddagane. Han Jan Flatholm har vært hos oss i 2,5 år og har særlig tatt seg av administrative, økonomiske og juridiske oppgaver. Han har satt tydelige spor etter seg, til glede og nytte for hele organisasjonen. Dyregod-dagane er det største og viktigste arrangementet for SUS i Gjemnes AS. Messa baserer seg på frivillig dugnadsinnsats. I fjor ble det lagt ned dugnadstimer, så dette engasjerer folk i Gjemnes. SUS i Gjemnes Jun T. Grindvold betaler ikke aksjeutbytte. Eventuelt overskudd går til oppbygging av messa eller overføres til lag og organisasjoner. I 2013 ble det utbetalt kr til lagene. Styret takker Jan for svært godt utført arbeid og ønsker Jun T. Grindvold velkommen til interessante og spennende oppgaver. Asbjørn Undlien Følgende er medlemmer av hovedkomiteen for Dyregod-dagane 2014: F.v. Olav Bjørn Nilssen, Hans Martin Flatseø, Asbjørn Undlien, Ole Martin Ask, Kari Aamyri Bø (foran f.v.) og Jun Grindvold. Svein Arild Eikemo, Kjetil Hestmark og Odd Ingvar Torvik (var ikke tilstede da bildet ble tatt). Hovedkomiteen 2014 SUS i Gjemnes as er arrangør av Dyregod-dagane. Dette er et aksjeselskap med 52 aksjonærer, de fleste hjemmehørende i Gjemnes kommune. Både privatpersoner, organisasjoner og bedrifter er aksjonærer. Aksjekapitalen er på kroner. Selskapet betaler ikke aksjeutbytte til aksjonærene. I stedet kanaliseres midler til virksomheter som bidrar til nyskapning i og videreutvikling av Gjemnes kommune. I denne gruppa finner vi også lokale lag og organisasjoner. SUS er forkortelse for samarbeid, utvikling og skapervilje. Jun Grindvold er SUS i Gjemnes` daglige leder. Tema: Messeavis Dyregod-dagane Opplag: Design/produksjon: Centi Media AS Trykk: Polaris Trykk Nordvest AS Redaktør: Jun Grindvold Redaksjon: Elin Stenkjær (foto), Ole Wille (foto 1. side) og Thor Fuglset (tekst o.a.) Annonser: Erling Øren Husdyr-utstillinga er blant innslagene under Dyregod-dagane som samler mange interesserte fra fagmiljøet. Utstillingsansvarlig Odd -Vi skilter med tre klasser: Beste ung-ku, beste kvige og eldste klasse (kyr som er fem år og eldre). Miss Dyregod -Og det blir også kåring av Best in show eller Miss Dyregod, som vi synes er en enda finere tittel! smiler Torvik og legger til at i fjor var det ei ku fra Fræna som gikk til topps under kåringa. Åpen utstilling De fleste deltakerne hører hjemme i regionen vår, men en og annen langvegsfarende bruker også å stille. Under fjorårets utstilling var det deltakere fra Lesja som hadde lengste turen. Utstillingsansvarlig Odd Ingvar Torvik sammen med myndige dommere fra Geno, - Inger Lise Ingdahl og Hans Storlien. Ingvar Torvik regner med godt besøk også i år. Med dommere fra Geno, er bedømninga i trygge hender. -De siste åra har rundt 20 dyr deltatt et flertall av dem fra Gjemnes, Fræna, Rauma og Vestnes. Alle som ønsker å delta er velkomne; dette er ei åpen utstilling, som siden starten har vært et fast og sentralt innslag under Dyregod-dagane. Husdyravl viktig -Arrangementet er forankra i landbruket, der husdyravl som kjent er viktig! fastslår Torvik, som har erfaring for at fine dyr også gjerne er gode bruksdyr. Dommere i fjor var Inger Lise Ingdahl og Hans Storlien. Førstnevnte er bonde og styremedlem i Geno, avlsorganisasjonen for storfé. Storlien er markedssjef samme sted. MISS DYREGOD Utvikling av Norsk Rødt Fé Geno er et samvirkeforetak eid av norske bønder. Foretaket sier om egen virksomhet at viktigste oppgave er å bidra til avlsarbeid og utvikling av Norsk Rødt Fe-populasjonen. Geno tilbyr også insemenering og tjenester i forbindelse med dette. Hovedkontoret ligger på Hamar. Geno har i tillegg datterselskaper i Storbritannia, Tyskland og Italia. Siste års omsetning var 312 millioner kroner. -Med dommere fra Geno, kan deltakerne være trygge på god bedømning, sier Odd Ingvar Torvik, som frister deltakerne med vandrepokal, førstepremier og Geno-bjelle.

3 4 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 5 Trenger bønder som Nordstoga nyhet! Aasmund Nordstoga melkebonde og visesanger fra Vinje i Telemark kommer til Dyregod-dagane som foredragsholder under Møre og Romsdal Bondelags fagseminar. I tillegg skal han møte 10. klassingene som er inviterte til skoleprosjektet. Norges mest sporty bankkontor? Med mobilbank kan du utføre banktjenester akkurat der du er, selv om du egentlig gjør noe helt annet. Vår mobilbank er både enkel og sikker, og har nå over brukere. Last ned SpareBank 1 mobilbank helt gratis, og kom i gang med ditt eget bankkontor du også. Trenger du personlig rådgivning? Vi er tilstede ved vårt kontor i Batnfjordsøra og hjelper deg med bank og forsikring. Ta kontakt med oss for å avtale et møte. Marit Fredrickson Edith Skjølsvik Lillian Bråten Øystein Aksland Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: snv.no Lyst på nytt hus? vår aller beste utendørsmaling! Best mot nordisk, tøft klima! 12 års vedlikeholdsintervall Suverene påføringsegenskaper Spesielt effektiv mot svertesopp Fargestabil med ekstra høy glans Centi Media Bondelagets Arnar Lyche er glad for at Nordstoga tar turen nordover. Som både melkeprodusent og profilert visesanger med rot i folkemusikken, er Nordstoga bokstavelig talt en det lyttes til i flere miljøer. -Det er et stort voksenopplæringsprosjekt å få folk til å forstå sammenhengene i landbruket. De fleste drukner i informasjon - og en skal skille seg ut i mengden for å bli hørt. Nettopp dét klarer Nordstoga! Derfor trenger vi bønder som ham; han har mye på hjertet og han har evnen til å skape dialog, sier Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag. Som programleder under kåringa av Årets unge bonde 2013 inviterte Aasmund Nordstoga på direkten den ferske landbruksminister Sylvi Listhaug hjem til seg. Hun takka spontant ja. -Vi skal ikke slå deg i hjel! forsikra en smilende Aasmund Nordstoga. Men han presiserte samtidig at den første presten som kom til Vinje, ble tatt av dage Vårens bondeopprør og påfølgende demonstrasjoner utenfor Stortinget, der 5000 bønder var samla for å protestere, hadde historisk sus over seg. Og Asmund Nordstoga ledet an - på vers. -Det var en fantastisk følelse å stå der, forteller han. Da var jeg én i den store flokken! Aasmund Nordstoga og broren Odd kommer fra ei bygd med mange mindre bruk der kulturliv og mangesysleri har lange tradisjoner. Også fortellertradisjonen står sterkt her. Aasmund driver garden hvor selveste Aasmund Olavsson Vinje vokste opp. Og den lille husmannsstua står der ennå. Forfatterparet Haldis Moren og Terje Vesaas holdt til i samme bygda. Aasmunds vokste opp i en musikalsk familie med ei mor som er folkesanger. Han er odelsgutt og bestemte seg tidlig for å overta garden. Men det skulle komme til å ta tid. Studier i Oslo og arbeid i NRK (kanalvert), gjorde Aasmund Nordstoga fra Vinje til Batnfjordsøra. at han først i 2005 reiste hjem for å bli gardbruker. Garden har 64 dekar dyrka mark; i tillegg leier han 40 dekar. Melkekvota er på 52 tonn. -Jeg er opptatt av det store mangfoldet som landbruket representerer. Vår store utfordring er å kommunisere dette til alle andre. En må derfor lufte uroa Fagseminar med fokus på mangesysleri og kortreist matproduksjon for at mangfold og mangesysleri blir erstatta med enfoldighet og spesialisert stordrift, sier Aasmund Nordstoga. Å bygge hus er noe av det største og viktigste du gjør i livet. Det handler om identitet, om framtid og om glede. Men her og nå handler det om å lete og finne det huset du liker aller best. I vår flotte, nye huskatalog finner du mange spennende modeller. Dyregod-dagane september Kom innom vår stand på Dyregod-dagane Lør 31. august søn 1. september. Malo Hus - Jupitervegen 3, Bergmo 6419 Molde, Telefon , Møre og Romsdal Bondelag inviterer til fagseminar under Dyregoddagane. Arrangementet er et samarbeid mellom Landbruk Nordvest, Bioforsk Økologisk og begge faglagene. Her vil det bli satt fokus på både markens grøde og mangesysleri, samt kortreist matproduksjon som motsats til import av fôrråvarer. Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag inviterer til fagseminar. Her sammen med bonde Bente Bjerkeset Solenes. Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, konstaterer med skuffelse at samtidig som politikerne sier de vil øke norsk matproduksjon på norske ressurser, fortsetter importen av fôrråvarer å øke. -Den praktiske problemstillinga knytta til dette, handler om at trenden må snus. Men hvordan skal det skje? undrer Lyche og peker på at det er størrelsen på den norske planteproduksjonen som avgjør vår sjølforsyning av mat. Program for fagseminaret: Kl : Framtidas grovfôr dyrkingsstrategi og artsvalg for å øke egen fôrandel. Håvard Steinshamn, forsker ved Bioforsk Økologisk Det er mulig å øke andelen hjemmeavla fôr, men hvilke praktiske tilpasninger innebærer det? Jordkultur, plantevalg og dyrkingsstrategi blir da sentrale spørsmål. Likeså arealkrav og avdråttsnivå. Og hva med økonomien i det hele? Kl : Helsæd - hjemmeavla kraftfôrerstatning og strukturfôr. Oddbjørn Kval-Engstad og Sverre Heggset, rådgivere Landbruk Nordvest. Helsæd er grønngul halm og fullmata mjukt korn i blanding. Dette fôret er ypperlig sammen med tidlig slått gras. Et sentralt spørsmål er andelen helsæd i fôrblandinga. Brukt rett, kan helsæd både øke fettprosenten i melka og spare kraftfôr. Kl : Kulturarbeid i vid forstand Aasmund Nordstoga, melkebonde og visesanger fra Vinje, Telemark.

4 6 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 7 Den unike skoledagen Skoledagen er blitt en sentral post på programmet til Dyregod-dagane. I godt samvirke har arrangøren og dyktige samarbeidspartnere som Bondelaget i Møre og Romsdal, utvikla et opplegg som gir mer enn 400 ungdomsskole-elever i regionen informasjon om de fleste sider ved norsk landbruk. Velkommen til vår stand Olav Bjørn Nilssen, kulturleder i Gjemnes kommune og medlem av Dyregod-daganes hovedkomité, forteller at til de første dagan ble kommunens 10. klassinger invitert, uten særlig tilrettelegging. -Vi så da at dette var ei gruppe vi kunne skreddersy et unikt opplegg for. Vi presenterte idéen for ansatte ved landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, som tente på den. Det resulterte siden i økonomisk og faglig medvirkning fra både Fylkesmannen og fylkeskommunen, sier Nilssen. -Det første året med skoleopplegget ble mer som et læreår. Sentralt i dagens opplegg er de seks standplassene som elevene skal innom for å bli informert om ulike temaer. Vi erfarte at det er viktig at disse bemannes med fagpersoner med gode pedagogiske evner ettersom 10. klassinger både har ulike interesser og evner til å ta til seg informasjon. Godt og vel 400 elever har årlig deltatt i skoleopplegget, som alltid finner sted fredag og som nå gjennomføres for femte gang. Grupper på 30 elever besøker i tur og orden alle standene. Dette året vil de bli informert om temaene kortreist gjestebud, husdyr, videreutdanning, lokal mat/ hybelmat, maskiner i landbruket og friluftsliv. -Vi håper gjennom denne skoledagen å skape interesse hos ungdommen for både landbruk, friluftsliv og distriktet som bo- og arbeidsplass. Generelt har distrikts-norge mye å by på innenfor disse områdene. Kulturleder i Gjemnes kommune, Olav Bjørn Nilssen, sentral i Dyregod-daganes hovedkomité. Og Gjemnes mener vi har det lille ekstra! Men uansett vil det være nyttig for 10. klassinger å få presentert hele verdikjeden knytta til lokal og regional matproduksjon, fortsetter Olav Bjørn Nilssen, som roser landbruksnæringa for dens medvirkning under Dyregod-dagane. -Støtte og oppfølging fra mange gode krefter innen lokalt og regional landbruk allerede fra starten i 2009, har vært forutsetning for Dyregod-daganes suksess. På mange måter er dagane blitt regionens landbruk sitt ansikt utad. Og som arrangør anstrenger vi oss for å imøtekomme forventningene publikum og landbruksnæringa har til Dyregod-dagane, sier Nilssen, som i disse tider ofte tenker tilbake på 2009, debutåret: -Første dagen (fredag) møtte oss med regn og sterk vind; verre kunne det ikke ha blitt! Få besøkende var det også. Men både lørdag og søndag var det vindstille og strålende sol, - noe som ga kraftig økning i besøkstallet. Slik redda vi økonomien. I dag tror jeg det er utbredt enighet om at Dyregoddagane er blitt en arrangementsmessig fulltreffer. At Dyregoddagane har utvikla seg til en fin møteplass for både enkeltpersoner og nærings- og foreningslivet, er noe vi ofte hører. Økonomien til Dyregod-daganes eier, SUS i Gjemnes, er også tilfredsstillende, understreker Olav Bjørn Nilssen. SUS i Gjemnes eies av lokalt næringsliv, lokale lag og organisasjoner, samt enkeltpersoner. Valtra N hk El. hydr. og el. innkopling av PTO Stor frigangshøyde med integrert tank i chassis Fjærlett kløtsj 5 års fabrikkgaranti, uten egenandeler! CLAAS ELIOS 78 hk Liten svingdiameter, kun 3,73 meter. Lavt tyngdepunkt Lett og smidig allround-traktor Lav totalhøyde, bare 2,40 m Velkommen til vår stand på Dyregod Dagene med gode messetilbud! B. Aandal Anleggsmaskiner AS 6450 Hjelset B. Aandal Anleggsmaskiner 450 elever inntar Dyregod-dagane Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, forteller at målet med Dyregod-dagane sitt skoleprosjekt er å gi elever i ungdomsskolen et inspirerende og Glimt fra fjorårets skoleprosjekt under Dyregod-dagane. -Med skoleprosjektet håper vi å skape økt forståelse hos ungdommen for en av våre mest framtidsretta næringer. Bonden har verdens viktigste yrke og mat må vi ha! sier organisasjonssjefen. De 450 elevene som kommer til Dyregod-dagane fredag 5. september, skal besøke seks standplasser der fagpersoner vil orientere om følgende temaer: Standplass 1: Maskiner i landbruket v/sverre Heggset, Landbruk Nordvest Standplass 2: Om fruktbarhet og mikrolivet i jorda v/anita Land, Bioforsk Standplass 3: Friluftsliv lærerikt møte med norsk landbruk. Aasmund Nordstoga, bonde og visesanger, deltar under elevenes fellesorientering og støtter slik opp under Lyches ambisjoner. Mat må vi ha, også under Dyregod-dagane. v/ola Fremo og Ingbjørn Bredeli, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd Standplass 4: Lokal mat og hybelmat v/kokkelinja, Atlanten videregående skole Standplass 5: Videregående utdanning innen landbruk v/gjermundnes videregående skole Standplass 6: Om husdyr v/møre og Romsdal Bondelag Godsaker i vente... -Skoleprosjektet er en frisk satsing, fortsetter Arnar Lyche. Alle tiendeklassingene i regionen inviteres til å delta, og fylkeskommunen bidrar med midler fra satsingsområdet for rekruttering, likestilling og kompetanse. Deler av pengene brukes blant annet til å dekke transporten for skoleklassene til og fra Batnfjordsøra. Lyche legger til at skoleprosjektet har kapasitet til maks 450 elever, som deles i to puljer. Første pulje har oppstart kl. 9.30, den andre kl Men før en kommer så langt, blir det fellessamling i matteteltet. Her vil elevene bli informert om det som skal skje. Tilstede i matte-teltet blir også Asmund Nordstoga, broren til Odd og i likhet med ham en svært dyktig artist (visesanger). Asmund kan kunsten å inspirere! En matbit skal det også bli tid til; i fjor fikk elevene kortreist mat fra bl.a. Øre Vilt. 30 minutter er tidsramme for denne avdelinga. -Deretter turnerer elevene i grupper rundt til de ulike standplassene (se foran pkt. 1-6) under ledelse av 10. klassinger fra Batnfjord skole, som har ansvar for hver sin gruppe. Bank - mer enn penger Ved å være bank for både privatpersoner, landbruk, det offentlige og bedrifter i hele fylket, bidrar vi til å skape vekst og utvikling i Møre og Romsdal. I tillegg deler vi bankens overskudd med lokalsamfunnet. Flere tusen lag og organisasjoner og andre samfunnsnyttige prosjekt har tilsammen mottatt betydelige bidrag i årenes løp. Dette gjør vi fordi vi hører til her. Sparebanken Møre - stolt generalsponsor til Dyregod-dagane.

5 8 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 9 MØT OSS PÅ DYREGOD-DAGANE VI HAR: Einerøkt ørret, Varmrøkt krydra ørret Konjakkmarinert gravet ørret SPØR ETTER VÅRE VELSMAKENDE PRODUKTER! Godt utvalg i hjortebiff, viltpølser og andre kjøttvarer Vi foretar foredling, produksjon og salg av kjøttvarer! Pølser Steik Biff Hjortesalami Hjortekarbonader Salg av pelsskinn Oppkjøp av vilt. Vi tar i mot leieslakt av storfe og lam. Verdensrekordholder i drengatlon-debut -Drengatlon har jeg aldri prøvd, så jeg er spent på hva jeg går til. Men jeg tror dette kan bli morsomt, sier Johan Remen Evensen, årets kjendisgjest og fortsatt den på kloden som har hoppet lengst på ski med 246,5 meter i Vikersundbakken for tre år siden. HOLM Kristiansund Mobil: Design og produksjon av kvalitetsprodukter i bearbeidet naturstein Gravminner Benkeplater Skifer Bygningsstein Spesialprodukter 6490 EIDE på Nordmøre. Telefon Fax Kontakt vår lokale agent Erling Øren, mob.: ÅPEN BUTIKK: Alle hverdager kl Bestilling: tel eller Ann. Vedterminalen1_Layout Side 1 Vi har stort utvalg av bygningsvarer. Be om tilbud! VEDTERMINALEN ANS 6633 Gjemnes Tel Ring oss på 03100, eller snakk med din forsikrings - rådgiver Johan Remen Evensen med pappa på sletta. I dag er den tidligere storhopperen, som la opp i 2012, bosatt i Lyngdal i Vest-Agder sammen med kona Marita og datteren Leah (3). I sommer-halvåret arbeider han som aktivitetsleder for flere hoteller på Sørlandet, i vintermånedene er han tilbake i sitt gamle fag som TV-ekspert. Med stor innsikt kommenterer Remen Evensen hopp på en måte som gjør at selv den som ikke er superinteressert, blir fascinert av sportsområdets kanskje tøffeste gren. Men nå er det altså Dyregoddagane og drengatlon som har Remen Evensens oppmerksomhet. Og også i år regner arrangøren med god deltakelse under den spesielle konkurransen, som kjennerne definerer på følgende måte: En konkurranse som har som målsetting å få sjøl bønder til å vise andre at det er gøy på landet! Kort fortalt er drengatlon ei hinderløype med innlagte øvelser som hinderløp over rundballer, balansegang over grisebingen, vedsaging, luftgeværskyting, lemping av kanner på 30 kg og velting av traktordekk. Drengatlon er også en utslagscup der tomannslag kjemper mot hverandre. Og her finnes ingen inndeling i herre- og dameklasser; drenger og budeier deltar på like fot. Kort sagt: Drengatlon er stedet for friskuser som tør by på seg sjøl! -Jeg er klar for ei utfordring, så dette ser jeg fram til, forsikrer Johan Remen Evensen deltar i drengatlon under Dyregod-dagane. 29-åringen, som med fortid som en av verdens beste skiflygere, neppe lar seg skremme av sjøl ei tøff hinderløype på Batnfjordsøra. Johan Remen Evensen er født i Øksnes kommune i Nordland og vokste opp i Molde. Sitt internasjonale gjennombrudd fikk han med 2. plassen i Kontinentalcupen i Polen i Debuten i verdenscupen kom året etter i Trondheim. Samme året havnet han for første gang på pallen i verdenscupen - med 3. plass i italienske Pragelato. Men det er nok hans innsatser som skiflyger som har imponert mest. Og verdensrekordhoppet på 246,5 meter i Vikersundbakken 11. februar 2011, vil mange av oss aldri glemme. Remen Evensen har fire internasjonale mesterskapsmedaljer i laghopp. Likestilling med viktig tema Han vant sølv med Norge under VM i Liberec i 2009 og sølv under lagkonkurransen i VM i skiflyging i Planica i Samme år tok han bronse i laghopp under OL i Vancouver. For tre år siden var han med på laget som tok sølvmedalje i storbakke under VM i Oslo. I 2011 vant han også verdenscuprennet i Vikersund. Besøk vår stand på DITT LOKALE SLAKTERI Dyregod-dagane Industriveien 2, 6517 Kristiansund. Tel for smaksprøver, tippekonkurranse og aktuell Besøk vår stand på Dyregod-dagane informasjon. for smaksprøver, tippekonkurranse og aktuell informasjon. A13_0308/ Få svar på alle spørsmål du har om forsikring Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med organisasjonene i landbruket. Hele 7 av 10 bønder er forsikret hos oss. Gjennom ditt medlemskap får du betydelige fordeler i Gjensidige. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne forsikringsløsninger som passer dine behov. SAMMEN ER VI STERKE! Bondelaget samler landbruket til felles kamp for fortsatt norsk matproduksjon. Dyregod-daganes utstilling av gamle gardsredskaper er et vitnesbyrd om at kreativiteten til tidligere tiders utøvere i landbruket var stor. Få vet mer enn Lars Bjerkeset om temaet. -I den grad vi kan snakke om et tema for årets utstilling, må det bli Fra jord til mat, sier veteranen, som vil fokusere spesielt på behandling og foredling av korn og potet ved bruk av hjelpemidler som var vanlige for mange tiår tilbake. Maling av korn -Til årets utstilling har vi laga et mobilt kvernhus til maling av korn. Tove Mogstad Strand fra Røv Mølle i Surnadal blir også til stede; hun har påtatt seg oppgava med å koke bygg-graut, forteller Bjerkeseth. Han er med rette stolt over å kunne presentere flere maskiner som var flittig i bruk før trøskeverket ble vanlig. Her kan en oppleve både piggmaskin og kastemaskin. Førstnevnte hadde til oppgave å Lars Bjerkeset kan det meste om gamle redskaper og hjelpemidler i landbruket. slå kornet av strået, mens kastemaskina rensa det som kom ut av piggmaskina med tanke på seinere bruk til bl.a. såkorn. Potet-steaming Sunndalspotet inntar Dyregoddagane med et større parti poteter, som Lars Bjerkeset får Et langt arbeidsliv som gardbruker har tatt ham med på reisa fra hest til dagens superavanserte traktor. sin rikelige del av når han skal demonstrere hvordan potet ble kokt i gamle dager: -Det første vi gjør er å vaske potetene i ei trekasse fylt med vatn. -Deretter kokes poteten i kjele med kapasitet på ca. 300 liter. Steam ledes fra potetkokeren til Mange er opptatte av tidligere tiders landbruksmaskiner. ei spesialtønne, der steaming av poteten skjer. Med en kjele som tar flere hundre liter, er det med andre ord mulig å holde høy effektivitet, smiler Bjerkeset. Han legger til at dette ikke var noen uvanlig måte å produsere dyrefôr på i gamle dager. Prosessen ble fullendt ved at poteten ble stappa i en silolignende innretning som var 2 meter lang, 1 m bred og cm høy. Ferdig produsert ble fôret gjerne gitt til grisene. Vi anbefaler et besøk hos Lars Bjerkeset for å bli bedre kjent med gamle gardsredskaper.

6 10 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 11 ER DU PÅ HUSJAKT? Vi produserer husene innendørs under tørre og stabile forhold. Dette sikrer produktene våre høy kvalitet og stor nøyaktighet. Produksjonslinjen vår har stor fleksibilitet, derfor leverer vi husene etter ditt ønske. I hele Norge! rs/omsorgsbygg/documents/småkunder/scanhus/smart Hus/Smart Hus, 3D illustrasjon 2.pln DW F 101 Stue Kjøkken 33,4 m Fasade Sør 102 Bad 7,8 m Snitt A 106 Sov 7,0 m 103 Gang 7,0 m 104 Sov 7,8 m 107 Bod 5,6 m 105 Sov 12,4 m KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON: Trond: Arnfinn: bygg smart! Hus og hytter leveres som elementer. Ta med skisser eller tegninger og besøk oss på Dyregod-dagane til en husprat og gode tilbud! Strandgata 14, 6413 Molde Tel: HUS ETTER DITT ØNSKE! NØKKELFERDIGE HUS REWANET MEGA MOSEFJERNER Sprøytes på taket, og regnet gjør resten Tegningsnr.: A20-01 Type tegning: Plan 1. Etasje Priseks ,- MOSE PÅ TAKET? mosefjerner, sprøytes på og regnet gjør resten. Tro det eller Tittel: ei, det holder i årevis. Vi har mange gode produkter for behandling av betong, fasader, maling mm. Møt oss på Dyregod dagene. PIA Adresse Postnr. Sted Fasade øst Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Fase: Prosjektfase ENKLE OG GODE LØSNINGER Mose på taket er ikke bra, men vi har løsningen. Rewanet MEGA, Scanhus Prosjektnr.: Prosjektnr. Centi Media Type tegning: Plan 1. Etasje Antica Eiendom AS Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Tegningsnr.: A20-01 Politikere i kokkekamp -Dette blir moro! lover Ole Martin Ask. Han har invitert ordførerne i Gjemnes, Kristiansund og Molde og deres medhjelpere til kokkekamp, der det handler om å lage den beste sjukehusmaten. Trioen utfordres til å lage en tre retters middag som skal være både velsmakende og næringsrik. Revisjon nr.: Ole Martin Ask, ansvarlig for kokkekampen under Dyregod-dagane. Arena for duellen er amfiet ved grusbanen. Kampen blåses i gang søndag kl og avsluttes kl Og den kommer til å bli gjennomført uansett værforhold. Skulle været bli dårlig, vil Ask og medhjelpere sørge for at provisorisk tak kommer på plass over kokkene. Størst på servering Blokkebærvegen Molde Tlf Fax veien Stedet Tlf Fax Apparatet som skal sørge for at ingen drar sultne hjem fra Dyregod-dagane er stort, forteller Ole Martin Ask. Og han lover at i år, som tidligere år, skal besøkende tilbys kvalitetsmat.w Enorme Godkjent: mengder -Vi hadde ikke trodd det ville gå med Kontroll så prosjekt mye mat og drikke som Sign.: det faktisk Kontroll: gjør. Det er jo snakk om enorme mengder! sier Filnavn: Ask Smart og understreker Hus, 3D at både illustrasjon 2.pln han og hans mange medhjelpere Dato: er opptatte Dato av at det er mat av beste Målestokk: kvalitet som skal gå ut fra salgsstedene, 1:100 som har åpent Kontroll utførende hver dag mellom kl Sign.: Kontroll: Vi legger lista høyt fordi vi ønsker prosjekterende/lev å tilby gjestene våre mat og Prosjektnr. for drikke som de kan nyte, ja, rett og slett kose seg med, fortsetter han. Spesiell premie -Vinnerlaget får ei nydelig kake som premie. Og kaka er utforma som et sjukehus, smiler Ask, som forteller at Kristiansunds og Gjemnes ordførere Per Kristian Øyen og Odd Steinar Bjerkset stiller med assistanse fra Kjell Neergaard og Nora Korsnes (Kristiansund) Det er kvalitetsmat som gjelder! Målet er å skape god underholdning...veien 0 Med 0000 Stedet Tlf. 00 nærmere personer engasjert for å selge mat og drikke, Fax kan...veien Dyregod-dagane 0 i neste uke med rette pryde seg med tittelen 0000 Stedet Tlf fylkets Fax største serveringsbedrift. Ni salgssteder Inne på messeområdet er det i alt ni salgssteder. Et av salgsstedene er grillteltet hvor du kan kjøpe drikke, pølse, hamburger og grilltallerken m/salat, potetsalat, pølse og kotelett. Pris for grilltallerken: Kun 120 kroner. Også i samfunnshuset og hovedteltet serveres det middag. På menyen finner du samtlige dager kjøttkaker m/tilbehør, rømmegrøt, fiskeburger, røkt svinekam og hjortekake m/ tilbehør. I tillegg kan en lørdag kjøpe baccalao, mens det fristes med viltgryte søndag. Rømmegrøt Samme sted selger også kaker, vafler, svele, baguetter, fruktbeger, is og brus. -Og til den som er glad i rømmegrøt; den kan kjøpes to steder, - på klubbhuset ved idrettsplassen og ved dyreutstillinga i nærheten av ungdomsskolen. Ordfører Gjemnes, Odd Steinar Bjerkset og Yngve Cappelen og Gunn Berit Kavli Torvik (Gjemnes). Molde-ordfører Torgeir Dahl måtte takke nei, - i hans sted mønstrer varaordfører Frøydis Austigard og assistenter. -Duellantene har mottatt liste med oversikt over råvarer og kjøkken-redskaper som skal brukes under kokkekampen. Hvert lag får også ta med seg én lokal spesialitet/råvare som supplement til det vi som arrangør stiller til disposisjon. -Regner nesten med at Kristiansund tar med seg klippfisk, mens Gjemnes kanskje velger hjortekjøtt, ettersom hjorten inngår i kommunevåpenet. Hva Molde stiller med, er fortsatt en godt bevart hemmelighet, men det ryktes at Austigard er en kløpper på lammeretter, smiler Ole Martin Ask, som understreker at ingen av deltakerne har noen som helst profesjonell tilknytning til mat/matlaging. -Målet med kokkekampen, fortsetter Ask, - er først og fremst å skape god underholdning, lage litt show. Men samtidig ønsker vi å formidle budskapet om at mat også er noe som skal tas på alvor og behandles deretter. I Norge har vi god tilgang på det meste av kvalitetsmat, men slik er det dessverre ikke i alle land. Også dét elementet er det viktig å ta med seg inn i kokkekampen. Vinner-kriteriene Tre dommere Jan Hansen (Kristiansund), Viktor Fredriksen (Gjemnes) og Tone Åbelvold (Molde), samt en publikummer skal kåre vinnerlaget. Kriteriene for bedømming vil være presentasjonen av rettene, hygienen under matlagingen, måten råvarene utnyttes på og smaken. Et fagpanel av kokker vil kåre vinneren. Panelet ledes av Gustav Olsen fra Kokkenes Mesterlaug. Undervegs vil konferansier Per Kvendseth også intervjue deltakerne. Takket være stor innsats fra Ole Martin Ask, Roger Mork og deres stab som har utført all planlegging og grunnarbeid, ligger det an til at den andre kokkekampen i Dyregod-daganes historie også blir en suksess. Selger 1300 baguetter! Omsetninga av mat er stor under Dyregod-dagane. Innkjøper Ole Martin Ask har gitt oss noen tall som illustrerer nettopp dét: 80 liter viltgryte 90 l baccalao (kun lørdag) 30 kg røkt svinekam 250 kasser brus enorme mengder iskrem 320 liter svelerøre 170 liter vaffelrøre Varaordfører Molde, Frøydis Østigard Ordfører Kristiansund, Per Kristian Øien 1300 baguetter 70 kaker 260 kg grillpølser 270 kg hamburger 200 kg sommerkoteletter 700 stk hjortekaker Foto: Ken Alvin Jenssen

7 12 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 13 PROGRAM DYREGOD-DAGANE PROGRAM DYREGOD-DAGANE PROGRAM DYREGOD-DAGANE MYE MORO FOR STORE OG SMÅ... FREDAG 5. SEPTEMBER LØRDAG 6. SEPTEMBER SØNDAG 7. SEPTEMBER BATNFJORDSØRA, GJEMNES KOMMUNE Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Start undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever. Åpning v/ Aasmund Nordstoga Start storfeutstilling på dyreutstillingsplassen Maskinutstillingsområdet åpner Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen (blir repetert hver time utover dagen) Familieunderholdning på amfiscena. Barnetime v/turid Ersvik Offisiell åpning av Dyregod-dagane v/aasmund Nordstoga i messeteltet eller på amfiscena. Utdelinga av Fylkeskulturlandskapsprisen og Bygdeutviklingspris. Minikonsert med Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad Messeområdet stenger for dagen Pubkveld/ølkveld i messeteltet. Aldersgrense 18 år. Kåseri om ølbrygging v/øystein Berge, Idar Godø, Olav Torjuul med flere deltar Ungdomsfest i Batnfjord ungdomshus med «Retura» Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen Maskinutstillingsområdet åpner Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Demonstrasjon seterdrift (ysting, kinning m.m.) på dyreutstillingsplassen Husdyrutstilling på dyreutstillingsplassen Start ponniriding og hestekjøring Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen (blir repetert hver time utover dagen) Fesjå og eksteriørbedømming av storfe på dyreutstillingsplassen Aktiviteter i Eventyrskogen Valpeutstilling Kaninhopping Motorsagkonkurranse ved Historisk utstilling. Dommer: fylkesskogsjef Harald Nymoen Kalvemønstring på dyreutstillingsplassen Familieunderholdning på amfiscena med Turid Ersvik Fagseminar i Kulturstuå. Framtidas grovfor v/håvard Steinshamn. Helsæd hjemmeavla kraftfor-erstatning og strukturfor v/oddbjørn Kval-Engstad og Sverre Heggset. Kulturarbeid i vid forstand v/aasmund Nordstoga Rideoppvisning og rasepresentasjon av hest på dyreutstillingsplassen Drengatlon. Innledende runder på idrettsplassen Potetløp v/4h - idrettsplassen Finale drengatlon idrettsplassen Potetløp for alle på idrettsplassen «Kuskitbingo» på dyretustillingsplassen Andeslepp i elva Messeområdet stenger for dagen Dans i messeteltet med «Vangsgutane» Aldersgrense 18 år Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Maskinutstillingsområdet åpner Husdyrutstilling på dyreutstillingsplassen Demonstrasjon seterdrift (mjølking, ysting, kinning, koking av ost m.m.) på dyreutstillingsplassen Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Start ponniriding og hestekjøring Gudstjeneste i messeteltet. (Det er pause i andre aktiviteter på messeområdet under gudstenesta) Familieunderholdning på amfiscena med Turid Ersvik og Vegar Nesset Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen (blir repetert hver time utover dagen) Aktiviteter i Eventyrskogen Ride oppvisning og rasepresentasjon av hest på dyreutstillingsplassen Kaninhopping Demonstrasjon klauvskjæring på dyreutstillingsplassen Kokkekonkurranse på amfiscena Kalvemønstring på dyreutstillingsplassen «Kuskitbingo» på dyreutstillingsplassen Andeslepp i elva Messeslutt. billettpriser: Voksne: (over 15 år) kr. 150,- Barn: (6-15 år) kr. 50,- Barn under 6 år: Gratis Verdensrekordholder i skiflying, Johan Remen Evensen, deltar i årets drengatlon under Dyregod-dagane! Dyregod-dagane takker våre sponsorer for støtten. Uten deres bidrag til arrangementet hadde ikke Dyregod-dagane vært mulig å gjennomføre. Fylkesmannen i Møre og Romdal Møre og Romdal fylkeskommune >> fra Molde informasjon om parkering gratis parkering Følg anvisningen for parkering På fredag er det ikke parkeringsfelt B, og inngang 2 er åpen. På lørdag og søndag anbefaler vi at besøkende som kommer sørfra, parkerer på B feltet. De øvrige parkerer i sentrum. Inngang 2 BATNFJORDSØRA Hoppbakke Demonstrasjon Sauesanking Maskinutstilling Eldrehjem Helsestasjon Barnescenen Eventyrskogen Lekeplass Grill Hovedinngang Buss E 39 til Molde NAV Bibliotek >> E39 fra Molde Hesteridning mm. Butikk Amfi Fagstand/utstilling Supermarked Restaurant Butikk Bank Husdyrutstilling Mat E 39 til Kristiansund FV 666 til Torvikbukt Supermarked << RV 666 fra Torvikbukt Bensin Sekreteriat Butikk Camping << E39 fra Kristiansund UTSTILLERE H Møre og Romsdal Aas Betong As A-K maskin Andersen Gave & Gravering Angvik Byggkompani AS Angvik Gamle Handelssted Anna Marie Sporsheim Astrid jonstad Auto 8-8 Averøy Betong Batnfjord Fotoklubb Bente Sæther Bil & Caravan Molde as Brito Spekemat Britt Evelin Thoresen B. Aandal Budapest Oxygen Medical Clinic AS DELTA Drågen Smoke House Eik Senteret Surnadal Elsikker AS Fannefjorden Knivforening Fasadeprodukter Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Frei Rotary Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Gardskjøkkenet Geno Gjemnes Handtverkslag Gjemnes kommune Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Småbrukarlag Gjemnes Sau og Geit Gjensidige Nordmøre og Romsdal Halås Gårdsutsalg Haukås atv AS Heimebakst ans HLF Molde Håndlaget av Ingrid Idg-Tools As ielektro AS Imagine Ingrid Seter Otnes Istad Kraft Jan Olden JIM FARSTAD Kaninavlslaget Kirsti Gjeldnes Landbruk Nordvest SA Landbruksteknikk Langveien nytt og brukt Lanulva v/vinje ullprodukter as Life Kristiansund/Sunndal Lillian Kjønnø LO i Romsdal Lysfabrikken arbeids- og aktivitetssenter MALO SAGBRUK AS Marit Røsandhaug Marit Skaug Larsen Mary og Bjørn Moen Mary Torske MATTILSYNET Mosbøen Gård DA Møre og Romsdal birøkterlag Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag/ Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Småbrukarlag Møre og Romsdal Bondelag Møre og Romsdal rasefjærfeklubb Møre og Romsdal kaninavlslag Møre og Romsdal Skikrets Nardo Bil Nordvest AS Niigata.no Nordmøre Ungdomslag Nordmøre og Romsdal Gjetarhundlag Nortura Friluftsrådet/Jeger og Fisk Nordvestmat sa Norgesfor Røv Mølle Normo Slipestasjon Nortura SA NORWEX Orkel AS Pensjonisten PotetBua Ragna Kvernberg Reginol Reisemood RISKEN - Molde og omegn soppforening Rolf Myhrer Rørosbua Romstad Gård Sagbakken lefsebakeri Sandra van der Waard ScanHus AS Sjømatkompaniet Slakthuset Eidsmo Dullum AS Skinnbrokstranda trøskarlag/ Gjemnes historie- og museumslag Smølagrønt Sparebanken Møre Strikketekstiler As Sylte Gårdsslakteri as Sømrommet Søndagsskolen/Kyrkja Tine Traktor & Anlegg AS Tropehagen Zoo Roseby Tupper Ware TYR M og R Vindex AS Øre vilt Øverland Autohandel Ådne Lyberg Årø Stål as Åse Paulsen

8 14 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 15 Tre-kunstneren DYREGODT Kraftfôr Tilskotsfôr Såvarer det er fôr frå RØV, det! Ensilering Gjødsel Telefon Bygges etter Lego-prinsippet Bremsnes, 6530 Averøy og Tlf Vi forhandler ReCon støttemursystem Muren er ferdig på en-to-tre! Trefigurer med humoristisk vri fra Surnadal. -Skal en få omsatt figurene, tror jeg det er viktig å gi dem litt humoristisk vinkling, sier Ove Magne Aasen, surnadalingen som på rekordtid er blitt mester i å lage trefigurer med motorsag. Du kan se ham i aksjon under Dyregod-dagane. Aasen er den første som har stilt ut arbeider av dette slaget under Dyregod-dagane. Til Batnfjordsøra tar han med seg flere figurer som legges ut for salg. Nei, priser på de ettertraktede produktene ønsker han ikke å gå ut med. Han overlater i stedet interesserte til å komme med prisforslag. Høsta anerkjennelse 44 år gamle Aasen arbeider som lærer til daglig. Til tross for at han ikke har holdt på med det som på fint kalles woodcarving i mer enn to år, har han høsta anerkjennelse for arbeidene sine. Flere av de store figurene er plasserte i vakre Kvenndalen i Surnadal, ikke langt fra hjemplassen på Eidet. -Jeg har valgt å gi figurene humoristisk vri. Mange synes det er ok, - særlig barna. Flere foreldre har fortalt meg at det er lettere å få med ungene på tur etter at figurene ble plasserte langs turvegene, forteller Aasen til DD-avisa. Som lærer underviser han i naturfag, samfunnskunnskap og kroppsøving. Etter at han var ferdig med ungdomsskolen, gikk han tømrerlinja. Men i stedet for å bli snekker, slik plana var, satte han kurs for Trondheim og lærerstudier ved NTNU. Mange vil kjøpe -Du bruker vanlig motorsag? -Det stemmer delvis, for helt vanlig er den ikke. Motorsaga jeg benytter har et spissere sverd enn standardmodellene, - for at jeg skal komme til også på de trange partiene på figurene. -Det ryktes at du har nok av kjøpere til det du lager? -Noen henvendelser er det blitt. Etter at jeg la ut bilder av figurene på Facebook, har overraskende mange interesserte meldt seg. Men jeg har ennå ikke latt meg friste til salg. Jeg skal også ha med meg ferdigproduserte figurer til Dyregoddagane. Naturlig størrelse -Hvor mange figurer jeg kommer til å produsere under Dyregod-dagane er ikke godt å si. Men er det noen som vil kjøpe, må de gjerne foreslå pris. Vi skal nok komme til enighet, sier surnadalingen med forkjærlighet for framstilling av menneskelignende figurer i naturlig størrelse, foruten dyr og fugler. Aasen har også laga en rekke benker og skilt som viser retning på veger i Kvenndalen. For lederen av velforeninga på Eidet, faller nok nettopp dét naturlig. Vi er forhandler av følgende merker: 6450 Hjelset. Tel / ATV/UTV VANNSCOOOTER STORT VARELAGER PÅ FARSTAD Verkstedet utfører service på alle modeller! Demo- ATV, -båter og vannscootere Kurs i ATV/UTV for næringsdrivende BÅT BIL- BÅTHENGER PÅHENGSMOTOR HAUKAAS.ATV.K-A indd Vangsgutane er tilbake! Vangsgutane ville, til tross for tett program, ikke gå glipp av Dyregod-dagane. Lørdag kveld spiller de til dans/fest i messeteltet. Festen starter kl. 21. Det blir servering av mat og drikke. Vangsgutane består av Britt Elise Skram på fele, Gunnar Rafteseth på trekkspill, Jørgen Wiik på fløyter, Lasse Krogseth på bass, Magne Steinsvoll på mandolin og banjo, Terje Bystøl Hansen på trommer og Karl Arne Frantzen på gitar og sang. Vangsgutane startet opp i 1990 og holdt det gående fram til 2001, med mer enn 350 konserter fra Tromsø i nord til Halden i sør. Etter noen år i dvale, dukket bandet opp igjen og har siden holdt det gående. Det er folkrock, hovedsaklig fra Irland og de britiske øyer som fortsatt utgjør hoveddelen av repertoaret. Musikk fra artister som Pogues, Fairport Convention, Waterboys, Flogging Molly og Tossers - i tillegg til selvskrevet materiale - kommer som perler på en snor. En mangfoldig instrumentering gjør at det umiskjennelig låter som folkrock fra øyene vest i havet skal låte med melodier som spenner fra rolige tradisjonelle ballader til jiig og reel i fullt firsprang. Potetløp med lokale kjendiser -Potetløpet er et samarbeidsprosjekt mellom 4H Møre og Romsdal, Klurtolla 4H (Istad), Grimstadhøgda 4H (Tingvoll) og Regnbuen 4H (Eide), forteller Olav Bjørn Nilssen i arrangementskomiteen. 4H-verdier -Lokale kjendiser, deriblant flere politikere, stiller til start. De vil møte ulike potetutfordringer. Og vi regner med høg underholdningsfaktor! fortsetter Nilssen, som understreker at her handler det ikke om å vinne, men om å delta helt i tråd med 4H sine verdier. Olav Bjørn Nilssen legger til at etter drengatlon, åpnes det for at alle som ønsker, kan prøve seg på potetløp-banen. Premie til alle deltakerne. Fylkes-turné Potetløpet i 4H Møre og Romsdal gjennomføres med støtte fra Fylkesmannen. I perioden 25. juli 2. august besøker 4H-poteten (4Hs OLfakkel) Møre og Romsdal. Ni 4H-klubber har tatt på seg oppdraget med å frakte fakkelen etappevis fra A til B ved hjelp av mest mulige miljøvennlige transportmetoder, - som sykling, kjøring med hest og kjerre, ferger og vikingskip på Bjørkedalsvatnet. Gjennom 4H-poteten sin reise gjennom Norge, håper en å få fokus på bl.a. viktigheten av å beholde norsk matproduksjon. Med 4H i sentral rolle, er det duket for potetløp under Dyregod-dagane. 4H har turnert i store deler av landet med sitt potetløp-inititativ.

9 16 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 17 VI SLAKTER: storfe/småfe Besøk vår stand på Dyregod-dagane Vi vil gjerne møte deg for hyggelig prat! Sentralbord besøk vår utestand på dyregod! MCHALE KELLFRI GJØDSELPRODUKTER JIM FARSTAD 6444 Farstad Tel Til nytte og glede! BRITO SPEKEMAT SYLTETØY HONNING Tel møt oss på dyregod! mye lys og mye varme! møt oss på dyregod-dagane Lysfabrikken selger flotte, håndlagde lys i ulike størrelser, fasonger og farger, samt strikkevarer og tovede produkter. Vi selger også ved i sekker som kan bestilles og hentes på selve fabrikken. Hans Martin Flatsetø tok initiativet til bygging av ørret-dammen. Til daglig arbeider han med filterløsninger, vannpumper, samt vannog rensesystemer. (www.niigata.no) Ørretfiske skapte historie -Tilbakemeldingene var mange og gode etter at vi åpnet ørretdammen i fjor. I år er vi på plass igjen, sammen med gode hjelpere fra Gjemnes Jeger- og Fiskerforening, sier Hans Martin Flatsetø, mannen bak ideen til det uvanlige fisket under Dyregod-dagane. Fra byggeperioden. Bygging av dammen gikk uten problemer, men å få den godkjent hos myndighetene som fiskeplass, var verre. Heldigvis ordnet det meste seg og samarbeidet med Mattilsynet er nå upåklagelig. arrangementer. Og med dette var også historie skapt. -Vi opplevde stor interesse rundt ørret-dammen, både hos barn og voksne. Skulle gjerne sett at ørreten beit oftere enn den gjorde, men erfaringsmessig blir den mer passiv når den skifter omgivelser. Vi håper likevel dette tilbudet er kommet for å bli og at det vil stimulere til økt fiskeinteresse hos både gamle og unge, sier Flatsetø. Holder utstyr Han understreker at ingen behøver å ta med seg fiskeutstyr av noe slag. Arrangøren holder alt utstyr, inkludert de små fiskestengene som er skreddersydde for bruk i den ca. 50 kvm store dammen. Hvor mange ørreter som er satt ut, forblir en vel bevart hemmelighet. Men at det skal være mulig å lande fisk her, føler ekspertene seg sikre på Fornøyd utstiller -Dyregod-dagane er blitt et proft arrangement, der forholdene for både besøkende og utstillere legges godt til rette, sier Kjell Dahl, som eier Reginol Trading AS sammen med sønnen Jo Kjetil Dahl. Reginol Trading AS er etablert med avdelinger i Oslo og Torvikbukt. Selskapet blir tilstede også under Dyregod-dagane dette året. Vi anbefaler stand-besøk for å ta en prat om olje og rengjøringssystemer. Dahl kjøpte selskapet for 8 år siden, men nå er det ikkerenset olje som selges. Det er fabrikkny olje som er produsert av et større oljeselskap, som har kunder innen transport, industri, landbruk og bilverksted-bransjen. I tillegg til olje, har firmaet fokus på rengjøring gjennom agenturet Kärcher, som er verdens største produsent Kunder over hele Norge av rengjøringsmaskiner innen høytrykvaskere, våt og tørrsuger, feiemaskiner og redskapsbærere, bilvaskesystem, tepperensmaskiner og gulvaskemaskiner. Kjell Dahl peker på at Kärcher trolig er mest kjent for sine høytrykkvaskere eller høytrykkspylere, som mange omtaler produktet som. Men i de fleste tilfeller går det ut på å formsy en vaskeløsning for kundene. Stikk innom Reginol Trading AS for mer informasjon, -det kan lønne seg. Annonse Gjemnes kommune_dyregod -14_Layout Side 1 MØT OSS PÅ VÅR MESSESTAND! Godt å leve trygt å bo VELKOMMEN TIL DYREGOD-DAGANE 2014 GJEMNES KOMMUNE Delta i gratislotteri på vår messestand! Delta i trekning av malingsprodukter fra Gjøco Malingsfabrikk AS til en verdi av kr ,- Personer under 18 år deltar i trekning av ett nettbrett. Vinn Gjøcomaling TIL EN VERDI AV * 5000 kr POTETBUA kommer også i år, med flere potetsorter Tel: epost: Et besøk hos oss anbefales! Lysfabrikken 6631 Batnfjordsøra Tel: konstruksjonsstål slitestål til anleggsdrift gravemaskinskuffer tannsystem Årø Stål as Molde Tlf: Gjemnes Kommune Anleggsutstyr og stål Ikke regelverk En slik forespørsel om ørretfiske hadde tilsynet ikke fått tidligere og noe regelverk fantes derfor ikke. I samvirke med Flatsetø ble det meisla ut standarder som nå brukes når det er snakk om fiske fra lignende dammer i forbindelse med messer/ Ørretfiske i vakre omgivelser. Viktig soppinformasjon Molde og omegn soppforening også kjent som RISKEN vil fra sin stand informere om bl.a. farging med sopp, papirlaging med sopp og utstyret en må ha til dette. Soppmat og grøntvekster, samt presentasjon av matsopp, giftsopp og andre sopptyper, står også på programmet. Under Dyregod-dagane vil RISKEN sørge for å gi besøkende viktig kunnskap om sopp. Representanter for RISKEN forteller at de kommer til Dyregod-dagane med et opplegg tilpassa skoleelevene som er til stede fredag. Samme dag tilbys Soppkurs på tur. Kurset går over åtte timer. Her vil soppeksperter gi undervisning om soppen en finner undervegs. Kurset avsluttes med kontroll av soppen en ønsker å spise. Kursstart: Kl Soppens dag er søndag 7. september, men RISKEN sin markering finner sted lørdag 6. september. Av programmet nevnes at barna får innføring i temaet gjennom soppbok tilpassa målgruppa. Deretter * gjennomføres en liten sopptur, - her blir soppsakkyndig også med (mindre barn må ha med foresatte/ følger). Det hele avsluttes med premie til alle barna. Tidsbruk med forbehold: Fra kl På standen til RISKEN vil en finne fire bord med følgende fokusområder som innhold : Kun på kommunens messestand under Dyregod-dagane 2014 Fyll ut skjema og delta i trekningen! Vinnere kunngjøres på siste messedagen. SOPPKURS OG SOPPTUR RISKEN soppforening har kurs for voksne fredag Sopptur for barn på Soppens Dag, lørdag Påmelding/info: eller møt opp utenfor sekretariatet. Riskens stand demonstrerer papirlaging og farging av garn med sopp. Smaksprøver soppmat og annet fra naturen. Centi Media Bord 1: Demonstrasjon av farging med sopp. Bord 2: Demonstrasjon av papirlaging med sopp og utstyret en trenger til dette. Bord 3: Soppmat og grønne vekster. Bord 4: Presentasjon av matsopp, giftsopp og annen sopp.

10 18 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 19 SER DU FORSKJELLEN? Samme priser som konkurrentene. Engasjert i lokalsamfunnet. se de fantastiske nye nissan qashqai og nissan x-trail! 6490 EIDE Tel: KRISTIANSUND LØKKEMYRA Tel: møt oss på dyregoddagene Vi presenterer årets nyheter fra NISSAN og FORD Velkommen til prøvekjøring og en hyggelig bilprat! smarte løsninger! 100% VEDLIKEHOLDSFRITT: Sprosser - Skodder - Gjerder Rekkverk - Porter Levegger - Terrassegulv - Varmepumpe hus Ta kontakt for gratis og uforpliktende pristilbud: Tlf: Nå kan alle male med tidenes mest helsevennlige maling Ny helsevennlig maling anbefalt av NAAF! Er du opptatt av godt inneklima, og har fokus på helse? Nå trenger du ikke lenger å bekymre deg for helseskadelig avdamping og lukt når du maler. Bliss er spesielt utviklet med de beste råvarene for å kunne gi deg et trygt og helsevennlig produkt. Eventyrskogen, barnas førstevalg Også i år vil det skje mye i eventyrskogen! lover ansvarlig Karin Harstad. Hun åpner bl.a. for at selveste pulverheksa kommer på besøk igjen et innslag som både små og store vil sette pris på. -Det mest populære innslaget er ansiktmalinga, med gullgravinga på sikker andreplass. Av øvrige tilbud og aktiviteter kan nevnes klatring, barneteater, dyreutstilling og kjøring på traktorbane. Det er også mulighet for at både vikinger, troll og andre eventyrfigurer vil dukke opp, sier Karin Harstad, som de siste fire åra har hatt ansvaret for gjennomføringa av programmet i eventyrskogen. Ansiktsmaling en sikker vinner -Vi kjører noenlunde samme opplegg fra år til år, men noen justeringer er foretatt på programmet, fortsetter hun. -Et innslag jeg vet mange har savnet, er barneteateret. Kanskje satser vi på det igjen. Et annet populært innslag er dyreutstillinga, som gir barna mulighet til å komme i kontakt med fugler, geiter, kalver, kaniner og andre dyr. For to år siden fikk hjorten Rambo fra Tustna stor oppmerksomhet, - en skikkelig sjarmør! Vi kan dessverre ikke love noe når det gjelder Dyregod-dagane i år, men et gjensyn med Rambo hadde vært kjekt. En annen hendelse fra eventyrskogen som Karin minnes godt, knytter seg til gullgravinga: En bestemor kom til eventyrskogen med barnebarnet, som ble så begeistra for jakta etter det edle metallet at det ble stående å grave i mange timer! -Etterpå tror jeg ikke gullgraveren hadde krefter til så mye annet den dagen, ler Karin. Musikalsk møte med kroppen Med familieforstillinga Kroppen vår inviterer Turid Ersvik og Vegar L. Nesset til det de karakteriserer som et pusterom i hverdagen for hele familien! I 2014 har duoen turnert med Kroppen vår, som kan karakteriseres som et musikalsk møte med kroppen, sett gjennom øynene til norske sangskrivere gjennom flere tiår. -Dette blir et treff med kjente og kjære barnesanger, i tillegg til flere nyskrevne sanger fra Turid og Vegars rikholdige repertoar, sier Jun Grindvold i arrangementskomiteen til Dyregoddagane. Showet blir avslutta med Scenen er din, hvor barna gis sjansen til å leve ut drømmen om å synge fra scena. Turid Ersvik har 35 år bak seg som både musikkskolelærer og kulturskolelærer. Hun har primært undervist barn i førskolealder fram til ungdomsskolenivå. Innlevering av gull i bytte mot gullmynter. I dag er hun ansatt ved Hemne kulturskole, der hun underviser flere grupper i musikk, sang, dans og rytme, samt keyboard. Hun har også vært i aksjon i Norsk på norsk og er aktiv som teater- og revyskuespiller. I 2013 fikk hun kulturprisen i Hemne. Vegar L. Nesset er både låtskriver og artist. Gjennom utdanning ved The Liverpool Institute for Performing Arts, samt flere tiår som aktivt utøvende musiker, har Vegar opparbeidet seg en solid plattform i bransjen. For tre år siden spilte han inn sin debut-cd i London, assistert av flere ledende studiomusikere. Han er også kjent fra første sesong av The Voice på TV2. Under Dyregod-dagane står besøk i eventyrskogen på programmet til alle barna. Musikalsk show med Turid Ersvik og Vegar L. Nesset. Pulverheksa (i Karin Harstads skikkelse) trives i eventyrskogen. Barneshow fredag! -Dette blir underholdning for de aller minste om dyr og sånn, smiler Turid Ersvik, musikk- og kulturskolelærer med 35 års fartstid. Til daglig arbeider hun ved Hemne kulturskole. -Fredagen under Dyregoddagane kan barna treffe Frida pinnsvin, Brynjulf bie, Ninus kanin og sommerfugler m.m. Og barna får delta i underholdninga, om de ønsker, fortsetter Turid. -Jeg har også med meg instrumenter som barna kan få spille på. Er det veldig mange som møter opp, er det ikke sikkert at jeg har nok instrumenter til alle. Men moro skal det bli, uansett! lover hun. Det blir også lagt til rette for at den som ønsker får sin egen scene, for slik å være stjerne og synge i mikrofon. -Og er det barnehager som ønsker en bestemt sang som alle barna kjenner godt, er det bare å Populær gullgraving. si i fra, forteller Turid Ersvik. Alle barnehagene i Gjemnes kommune, samt nabokommunene, er inviterte til Ersviks barneshow. Vi håper på mange frammøtte! Turid Ersvik kommer til Dyregoddagane, der hun bl.a. skal opptre for de aller yngste.

11 on 20 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Ann. i-elektro høst 2012_Layout Side 1 21 Møt oss på vår stand under Dyregod-dagane til en uforpliktende prat Installasjon Varmepumpe Smart HDL Tele Data Alarm Landbrukskontroll El-sjekk bolig NYE FARGER! Budapest Oxygen Medical Clinic AS, Øysenteret, 6050 Valderøy, Sentralbord: Konsulent: E-post: Lokale råvarer er den lille detaljen som gjør den store forskjellen... VARME ULLKLÆR Joacim Torset Kjøkkensjef Angvik Gamle Handelssted - til hele familien STAND! Velkommen til en hyggelig handel på Lanullva sin stand! Vi har varme og myke ullklær til barn og voksen i ren merinoull. Avd. Gjemnes, vi holder til i «Harstadgården» Installasjon Telefon SPA TANNBEHANDLING MEDISIN I en av Europas flotteste byer tilbyr vi deg det beste innenfor tannbehandling. Unn deg selv et vakkert smil og en herlig ferie på samme tid i Budapest. din elektriker Velkommen til Oxygen Medical lanullva.no Varmepumpe mepumpe Smar Smartt HDL Tele/Data/Alarm m Landbrukskontroll El-sjekk bolig Førjulskos og hygge! Velg blant 5 helger i november og desember for årets matopplevelse. Ta kontakt! Tel: DYREGODDAGENE 2014: VELKOMMEN TIL VÅR STAND! eik-pris fra Mobilbank Avd. Gjemnes,, vi holder til i «Harstadgården» TTelefon elefon ILSBO M 150+S120 KRATTKNuSER BUD! L I T M BE O mf 5613, 130 hk ,eks mva. eik-pris fra ,eks mva. Så lenge du har med mobilen, har du også tilgang til banken. Sjekk saldo eller betal regninger (husk kodebrikke) Overfør penger mellom egne kontoer Endre regionsperren på kortene dine ved reise Sperre kortene dine om uhellet er ute Nilfisk-alto NePtuNe 2-33 X VarmtVaNNsVasker MF 5613 Vår største frisiktmodell rente aug. fra 2,81% ,eks. mva. messe-pris kr 2.990,inkl. mva. Veil pris 4.399,- En meget kompakt, smidig og oversiktlig traktor på 130 hk. Mulighet for kløtsjfunksjon på bremsepedalen og automatisk innstilling av turtallet når du kobler inn og ut kraftuttaket. Omfattende valgmuligheter; 4- eller 6-trinns hurtiggir framakselfjæring hyttefjæring åpent senter eller lukket senter hydraulikk mekanisk eller elektronisk lasterspak osv. vi st il le r ut trak tof!re r fra bå de fe n dt og m messe-pris kr jonsered motorsag Cs 2245 s H o b by Få medc , r vaske v-/ våtsuger eller stø. M ulti 2 0 Eiksenteret Malmefjorden Tlf: Eiksenteret Surnadal Tlf: jonsered motorsag Cs 2252 messe-pris kr 3.990,inkl. mva. Veil pris 5.199,-

12 22 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Nettbuss Midt-Norge AS 6631 Batnfjordsøra Tel Hverdager 9 21 Lørdag 9 19 Tel Løvold Lyd er ei lita, men veldreven bedrift på Nordmøre. behov for lyd og lys? Har du behov for lyd og lys til konserter, konferanse, scene og teater? Eller bare et lite lydanlegg til selskapet/feiringen? Vi legger stor vekt på service og gode resultater. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et godt tilbud! Annonse_Layout Side 1 Løvold Lyd 6631 Batnfjordsøra Tlf: Størst i skadebegrensning Batnfjordsøra Tel: epoxygulv as Tel: flemma / tornes taxi Tel: Tyr trenger deg - bli medlem! Norsk Kjøttfeavlslag Tel: Avler for bedre liv NIKOLINE SPØR OSS OM TURREISER! -NORGESREISERErling Øren 6631 Batnfjordsøra Tel: Fest for 15+ Olav Kåre Torjuul garantist for latterkramper Kåseri om øl Ungdomshuset med Retura Fredagskvelden blir det dampende pubstemning i messeteltet med innslag av norsk ølkultur, latterkramper og pubmusikk av ypperste merke. Batnfjord Ungdomslag arrangerer fest for dei frå 15 år og oppover i ungdomshuset i Batnfjorden fredag 5. september. med ølekspert Øystein Berge Salg av flere spennende ølsorter fra både små håndverksbryggerier og større bryggerier Fredagskvelden inviteres det igjen til pubkveld i messeteltet, men denne gang med en ny vri. Underholdningssjef Svein Arild Eikemo forteller at de venter mange besøkende denne kvelden. Øl er kultur Den norske mikrobryggerirevolusjonen de siste årene, anført av blant andre NøgneØ og Ægir, danner grunnlaget for et interessant og morsomt foredrag om norsk spesialøl. Skikkelig pubstemning Det stopper ikke med Torjuul. Trubadur og komiker Idar Godø sørger for skikkelig pubstemning med sin herlige blanding av musikalitet og smittende humør. Underholdningssjef Svein Arild Eikemo. Stand-up-komiker Olav Kåre Torjuul. Trubadur m.m. Idar Godø. -Vi har vært så heldige å få Olav Kåre Torjuul hit i år. Torjuul fra Eresfjorden er kjent som en særpreget og drivende morsom stand-up-komiker med svært god appell til nordmøringer og romsdalinger. Han vil garantert sparke i gang lattermusklene etter kulturinnlaget. Øystein Berge jobber som ølekspert på vinmonopolet og vil guide publikum gjennom ølsmaking av utvalgte sorter norsk spesialøl av internasjonalt kaliber. Vi vil selge øl-sorter fra små norske håndverksbryggerier i tillegg til kjente varer fra større bryggerier. Dørene åpner kl 20.00, kåseri og ølsmaking starter kl Bandet Retura vart stifta i 2010 på Istad og består av Jonas Lilleeidet Stenløs på vokal og gitar, Daniel Nerli Gussiås på gitar, Erik Rød Skjørsæther på trommar og Edward Bergum Skår på bass. -Bandet spiller både eige materiale og gamle kjente coverlåter, hovudsakleg frå 80-talet. Hovedmålet på scena er å skape liv! Og døra opnast kl 21.00, melder Batnfjord UL. salg og service av Gjemnes Handverkslag skjærende verktøy 6631 Batnfjordsøra Tel Oppussing av gamle gravstener. Salg/montering av nye monumenter. Åpningstider: service/sliping av: salg av : Mandag og onsdag Tirsdag, torsdag og fredag lørdag Sirkelsagblader Freseverktøy Høvelstål og kniver Kontakt oss for gode tilbud! Timebestilling: Tel Mob: gode priser! ØREN STEINSERVICE Sirkelsagblader Bajonettsagblader Stikksagblader Multikuttsagblader Freseverktøy Diamantkappeskiver for betong og asfalt Fabrikkv Molde Tlf: Epost: Tlf: Batnfjordsøra Sammen er DU sikker! Øl-ekspert Øystein Berge. Reginol 1/4_Layout Side 1 AVLSTASJON VELKOMMEN TIL VÅR STAND! Husk Vår garanti OG ANGVIK PROSJEKTERING 6636 ANGVIK Godkjent avlsstasjon Besøk vår nye avdeling i Torvikbukt! PLAN- OG BYGGEPROSESS FRA A-Å MPANJE LeasingKA Case IH Maxxum 130 ANGVIK PROSJEKTERING 6636 ANGVIK Tar i mot hopper til inseminering. STALL ÅNDAL alt i deilig spekemat Besøk vår stand! PLAN- OG BYGGEPROSESS FRA A-Å Innehaver Asbjørn Undlien Telefon Mobil Vi teffes på Dyregoddagane også i år! RØROSBUA Djupsjølia 7374 Røros Tel Amazone ZA-M 1001 Pöttinger Novacat 307 TED Slepeslåmaskin KAMPANJETILBUD UNDER DYREGODDAGANE Pöttinger Faro lessevogn NT 35/1 AP Vår bestselger når det gjelder våt - og tørrsugere. Ideell tankstørrelse på 35 liter. Komfortabel å håndtere. Integrert filterrens sørger for optimalt oppsug til enhver tid. Elektronisk nivåkontroll for suging av væske. Brenderup 4260 tilhenger de Mange go tilbud! Husqvarna Rider 213 Vi har også gode tilbud på produkter fra Torvveien 6490 Eide tlf HD 5/15 CX+ Prisgunstig kaldtvannsvasker i kompaktklassen. Plassbesparende design, robust konstruksjon og svært god mobilitet. Passer håndtverkere, vaktmestere og for de som trenger en lett, transportabel maskin med bra trykk. HDS 9/17-4 C Kompakt varmtvannsvasker.med egenskaper som forenkler brukeropplevelsen. Mobilitet, frakt eco!efficiency som sparer strøm, såpe og vannmengde ved normalvask. Luftmengde 57 l/s Vakuum 235 mbar 35 l beholder Art. nr V / 1~ / 50 Hz 500 l/t, 150 bar Art. nr V / 3 ~ / 50 Hz l/t, bar Vannavkjølt saktegående 4-polet motor ,eks. mva ,eks. mva. Veil ,- Veil , ,eks. mva. Kontakt Kjell eller Jo Harald hos Reginol for en demo eller tilbud. Kjell Dahl Tlf: Jo Harald Lilleeidet Tlf: Veil ,- Alle priser er eks mva. Annonse 2014 Reginol.indd :49

13 24 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov Som bedriftsleder er det viktige å ta riktige beslutninger og lønnsomme valg. TINE Rådgiving vil være din kompetansepartner med uhilda, tverrfaglige og spisskompetente råd. medlem.tine.no / medlemstelefon

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1 Informasjon Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37 Sommer i Rennebu 1 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN

BYGDE. Tor Jacob er Årets unge bonde side 16. Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15 UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 4/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Tor Jacob er Årets unge bonde side 16 Fylkeslagenes juleønsker side 8 og 9 Bildereportasje: Aksjonsuka 2014 side 14 og 15

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening.

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2008 Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. Side 18 Bom? Regionsveisjef Torbjørn Naimak har bompengeplaner for

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN

ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN NR. 3 2008 9. ÅRGANG GRATIS Tor med hendene SIDE 4 Et overskuddsforetak SIDE 18 Full fart i Jennskaret SIDE 24 God tørrfisksesong i Hovden SIDE 30 Vil starte barne- og ungdomskor

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer.

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer. hamarregionen hamarregionen utvikling februar 2011 utgave 1 Gir verden smaken av Norge Bio-engasjert friluftselsker Bioklyngen i Hedmark er av internasjonal standard. Bli bedre kjent med Graminors Idun

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet VBnytt Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet Satser på lærlingene Regionale samlinger oppdrag for Sydvaranger Gruve AS Energigjenvinning på Forus Stuenes skole Styrets

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

KONGSVINGER. Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde.

KONGSVINGER. Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde. Guiden NR. 4 APRIL 2014 - ÅRGANG 14 KONGSVINGER INFORMASJON Foto: Helene Ness Vi hjelper deg med alt innen bank, forsikring og eiendom. Både som privat og bedriftskunde. Vi bryr oss om ditt prosjekt og

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen NR. 1 MAI 2014 Foto: Egil Scott Jensen BANKSJEFEN HAR ORDET Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. TolgaOs

Detaljer

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms

Detaljer

BYGDE. Bygdeungdommer i aksjon side 22-23. Jordbruksoppgjøret: UNGDOMMEN

BYGDE. Bygdeungdommer i aksjon side 22-23. Jordbruksoppgjøret: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Jordbruksoppgjøret: Bygdeungdommer i aksjon side 22-23 Slik blir årets landsstevne side 16-20 Norgesferie i sommer? Få tipsene

Detaljer