GENERALSPONSOR. Nordstogas klare melding. Mesterhopper i drengatlon. Duket for kokkekamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALSPONSOR. Nordstogas klare melding. Mesterhopper i drengatlon. Duket for kokkekamp"

Transkript

1 1 MESSEAVIS FOR DYREGOD-DAGANE SEPTEMBER 2014 PÅ BATNFJORDSØRA GJEMNES Nordstogas klare melding Aasmund Nordstoga, melkebonde og visesanger, skal holde foredrag under M&R Bondelags fagseminar. Han skal også møte 450 skoleelever. Nordstoga sier det er et stort voksenopplæringsprosjekt å få folk til å forstå sammenhengene i landbruket. side 5 Mesterhopper i drengatlon Johan Remen Evensen har hoppet 246,5 meter i Vikersundbakken og ble med det verdensrekordholder. Nå er han spent på hva som venter ham som deltaker i drengatlon side 9 Duket for kokkekamp Fem som ser fram til Dyregod-dagane. Asbjørn Undlien sammen med Jun Grindvold og datteren Sienna Solomonsz (t.v.), Tonje Hoem Undlien og sønnen Amund Undlien. (Foto. Ole Wille) september arrangeres Dyregod-dagane for sjette gang. Det er ventet mer enn besøkende i alle aldersgrupper. Fokus settes som tidligere år på bygdenæringer og landbruk. Men mer enn noe annet er Dyregod-dagane ei opplevelsesmesse for hele familien, der underholdningsinnslag og kunnskapsformidling går hand i hand. Ole Martin Ask er ikke i tvil: Han regner med at årets kokkekamp blir svært underholdende. Ordførerne i Gjemnes og Kristiansund, samt Moldes varaordfører møtes, i heit duell om hvem som lager den beste sjukehusmaten. side 11 GENERALSPONSOR

2 2 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 3 En av de største på rekordtid I løpet av få år og nærmest på rekordtid, har Dyregoddagane etablert seg som en av de største messene på Vestlandet med fokus på landbruk og bygdenæringer. -Suksessen hadde ikke vært mulig uten formidabel dugnadsinnsats fra godt og vel 160 frivillige, sier Asbjørn Undlien, også kjent som Dyregod-generalen og sentral i organisasjonskomiteen. Engasjert lokal støttespiller Som daglig leder av SUS i Gjemnes (SUS=samarbeid, utvikling og skapervilje), samstemmer Jun Grindvold med Undlien i at uten idealismen fra dugnadsivrige i egen kommune, ville neppe Dyregoddagane vært en realitet. Kontinuitet viktig -Men også organisasjonskomiteens arbeid er av stor betydning. Komiteen avvikler møter hver fjortende dag året rundt. Også arbeidet her er tufta på idealisme, så det jobbes med andre ord jevnt og trutt både før og etter dagan. Å opprettholde kontinuiteten er spesielt viktig nå som hovedarrangementet er blitt såpass stort, sier Jun Grindvold. Hun legger til at organisasjonskomiteens viktigste oppgave er å styre/koordinere det enkelte komitémedlems arbeidsområde. Grindvold og Undlien forteller at frivillig-korpset så å si utelukkende består av voksne personer fra lag og foreninger i Gjemnes kommune. Dette har bidratt til å skape et seriøst arrangement, som har blitt lagt merke til langt utenfor kommunegrensa. I vinter mottok Dyregod-dagane Orkidéprisen, som er en utmerkelse fra Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre. I tillegg fikk Undlien invitasjon fra H.M Asbjørn Undlien ønsker Jun T. Grindvold velkommen som ny leder for Dyregod-dagane. Kong Harald og biskop Ingeborg Midttøme, ved kongebesøket i vår. Tusener av dugnadstimer -Bærebjelken i Dyregod-dagane er og blir dugnadsinnsatsen. Det er mange som engasjeres allerede i planleggingsfasen av arrangement; det skal organiseres, investeres, bygges og driftes. Vi regner med det også dette året kommer til å bli listeført mellom dugnadstimer, sier Asbjørn Undlien, en av Dyregoddagane-gründerne som slik beskriver den eventyrlige reisa han har vær med på: Vi ville synliggjøre landbruket -Det starta med en idé om å lage ei messe for å synliggjøre landbruket. Vi ville sette fokus på alt det landbruket har å si for verdiskaping og matproduksjon i samfunnet. Og ei storstilt utstilling av dyr ønska vi også å finne plass til på programmet; noe lignende kunne vi heller ikke se at det fantes andre steder på Vestlandet. Mange ble fascinerte av idéen om Dyregod-dagane, som også skulle utgjøre et godt tilbud for barn og unge, inkludert ungdomsskoleelevene i Møre og Romsdal. Dette siste medførte at fylkeskommunen ble sponsor for En annerledes skoledag, der elevene får undervisning på arrangementsplassen i emner relatert til Dyregod-daganes idémessige fundament. Grindvold og Undlien legger til at foruten Møre og Romsdal fylkeskommune, bidrar også landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal med økonomisk støtte. Det samme gjør Sparebanken Møre, Dyregod-daganes hovedsponsor (se egen sak om banken på annen plass i avisa). Gjemnes kommune stiller anlegg, skole, samfunnshus og Kulturstua gratis til disposisjon under Dyregod-dagane. Blant dem som har latt seg imponere over Dyregod-dagane finner vi fylkesmann Lodve Solholm. Han har tidligere trukket fram arrangørens entusiasme og sterke engasjement og de mange frivillige sin innsats - både før, under og etter messa - som spesielt viktig for suksessen. Unik vilje -De viser ei stå-på-vilje for bygda si som er unik, har Solholm uttalt. Han mener folk i Gjemnes har større ambisjoner og mer pågangsmot enn de fleste slik en så det da SUS i Gjemnes ble etablert. -Allerede fra starten var visjonen at Dyregod-dagane skulle bli den mest profesjonelle og slagkraftige messa for landbruk og bygdenæringer i Midt-Norge. Også SUS har innfridd. Noe annet som gjør Dyregod-dagane til noe spesielt er den årlige invitasjonen til 10. klassingene i fylket til et flott fagprogram om landbrukog bygdenæringer. På denne måten får ungdom i fylket både kunnskap og positive opplevelser, understreker fylkesmann Lodve Solholm i en hilsen til arrangøren. Sparebanken Møre er generalsponsor for Dyregod-dagane for femte året på rad. Banken ser positivt på tiltak som bidrar til samfunnsmessig vekst og utvikling. Banksjef Marit Rotås Sørvik Dyregoddagene er et godt eksempel på slike tiltak. De setter fokus på landbruk og bygdenæringer på en særdeles god måte og henvender seg til hele lokalsamfunnet, sier banksjef Marit Rotås Sørvik Bygdenærings-kulturen Vi ser positivt på den spredning av kunnskap og kjennskap til bygdenæringskulturen som skjer i løpet av dette arrangementet. Ikke minst gjelder dette også gjennom en rekke aktiviteter for barn og unge, tilføyer hun. Den lokale Sparebanken Møre på Tingvoll. De siste årene har Møre og Romsdal hatt en betydelig økning i produksjon av lokal mat med høy kvalitet. Gjennom Dyregod-dagene og andre lignende arrangementer, vil de lokale aktørene i næringen få god anledning til å vise seg fram. Denne industrien gir en verdiskaping, som historisk har vært grunnlag for vekst og bosetting i fylket. Selskapet som står bak arrangementet Dyregod-dagene, har navnet SUS. Det står for samarbeid, utvikling og skapervilje. Det har vi sansen for. Selskapets mål om å få flere til å trives og bosette seg i lokal-samfunnet er sammenfallende med bankens interesser, forteller Sørvik. Et bedre sted å bo Som en sentral institusjon i fylket vårt, har vi et viktig samfunnsansvar. Vi ønsker å være aktiv bidragsyter til det lokalsamfunnet som banken selv er en del av, sier Sørvik. -Bankdrift alene kvalifiserer ikke til å leve i tråd med verdigrunnlaget vårt, som sier at vi skal være engasjert, nær og solid i alt vi gjør. Gjennom å tilbakeføre midler til de områder hvor kapitalen er bygget opp, ønsker vi å gjøre Møre og Romsdal til et enda bedre sted å leve og virke i. Det styrker også banken, sier hun. Ved overtagelsen av Tingvoll Sparebank i november 2009, ble Sparebanken Møres nedslagsfelt på Nordmøre utvidet til også å omfatte Gjemnes og Tingvoll. -Det er vi særdeles glade for. Da ble det helt naturlig for oss å involvere oss i Dyregod-dagene. Det koster å skape en fremtid For at vi skal ha et samfunn som er livskraftig, godt å bo i, og attraktivt å flytte til, trenger vi mangfold. Vi trenger gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det må være rom for at talenter skal utvikle seg. Skolene skal danne kompetansen som næringslivet og offentlig sektor trenger. Næringslivet skal ha konkurransekraft og spennende jobber. Veier og fastlandsforbindelser skal bringe mennesker, arbeidsplasser og kommuner sammen og sørge for at det vi lager kan sendes til dem som vil kjøpe. Gode samarbeidspartnere: F.v. Finansiell Rådgiver Magnhild Søvik, leder for Dyregod-dagane, Asbjørn Undlien, banksjef Marit Rotås Sørvik og styremedlem Ole Martin Ask. -Som en lokal bank er vi opptatt av å se helheten, sier Sørvik. Og for å få ting til å skje, trengs det massevis av engasjerte mennesker, ildsjeler som ser og vil og brenner for saken. Og en engasjert bank. -Sparebanken Møre skal være en drivende samfunnsaktør en medspiller og støttespiller i utviklingen av det samfunnet vi er en del av. På den ene siden gir vi finansielle råd og finansierer prosjekter gjennom utlån til privatpersoner og bedrifter. På den andre siden støtter og hjelper vi de gode tiltakene som bidrar til å skape dette livsglade og robuste samfunnet. Gjennom vårt engasjement har vi de siste ti årene bidratt med nærmere 600 millioner i støtte til lokale tiltak. -Sparebanken Møre er summen av en rekke sparebanker som ble etablert på 1840-tallet og utover. Vi har vært pådrivere i samfunnsutviklingen og støttet det lokale initiativ i mer enn 170 år. Det skal vi gjøre også i framtida, avslutter Sørvik. Fra Jan til Jun Toppdommere kårer Miss Dyregod SUS i Gjemnes as/dyregod-dagane sin daglige leder, Jan Flatholm, slutter og blir pensjonist. Jun Terese Grindvold fra Øre er ansatt som ny daglig leder. Dessuten er hun leder for markedsføring av Dyregoddagane og følgelig medlem av hovedkomiteen. Jan har vært ansatt i 20% stilling og var den første ansatte i SUS i Gjemnes AS /Dyregoddagane. Han Jan Flatholm har vært hos oss i 2,5 år og har særlig tatt seg av administrative, økonomiske og juridiske oppgaver. Han har satt tydelige spor etter seg, til glede og nytte for hele organisasjonen. Dyregod-dagane er det største og viktigste arrangementet for SUS i Gjemnes AS. Messa baserer seg på frivillig dugnadsinnsats. I fjor ble det lagt ned dugnadstimer, så dette engasjerer folk i Gjemnes. SUS i Gjemnes Jun T. Grindvold betaler ikke aksjeutbytte. Eventuelt overskudd går til oppbygging av messa eller overføres til lag og organisasjoner. I 2013 ble det utbetalt kr til lagene. Styret takker Jan for svært godt utført arbeid og ønsker Jun T. Grindvold velkommen til interessante og spennende oppgaver. Asbjørn Undlien Følgende er medlemmer av hovedkomiteen for Dyregod-dagane 2014: F.v. Olav Bjørn Nilssen, Hans Martin Flatseø, Asbjørn Undlien, Ole Martin Ask, Kari Aamyri Bø (foran f.v.) og Jun Grindvold. Svein Arild Eikemo, Kjetil Hestmark og Odd Ingvar Torvik (var ikke tilstede da bildet ble tatt). Hovedkomiteen 2014 SUS i Gjemnes as er arrangør av Dyregod-dagane. Dette er et aksjeselskap med 52 aksjonærer, de fleste hjemmehørende i Gjemnes kommune. Både privatpersoner, organisasjoner og bedrifter er aksjonærer. Aksjekapitalen er på kroner. Selskapet betaler ikke aksjeutbytte til aksjonærene. I stedet kanaliseres midler til virksomheter som bidrar til nyskapning i og videreutvikling av Gjemnes kommune. I denne gruppa finner vi også lokale lag og organisasjoner. SUS er forkortelse for samarbeid, utvikling og skapervilje. Jun Grindvold er SUS i Gjemnes` daglige leder. Tema: Messeavis Dyregod-dagane Opplag: Design/produksjon: Centi Media AS Trykk: Polaris Trykk Nordvest AS Redaktør: Jun Grindvold Redaksjon: Elin Stenkjær (foto), Ole Wille (foto 1. side) og Thor Fuglset (tekst o.a.) Annonser: Erling Øren Husdyr-utstillinga er blant innslagene under Dyregod-dagane som samler mange interesserte fra fagmiljøet. Utstillingsansvarlig Odd -Vi skilter med tre klasser: Beste ung-ku, beste kvige og eldste klasse (kyr som er fem år og eldre). Miss Dyregod -Og det blir også kåring av Best in show eller Miss Dyregod, som vi synes er en enda finere tittel! smiler Torvik og legger til at i fjor var det ei ku fra Fræna som gikk til topps under kåringa. Åpen utstilling De fleste deltakerne hører hjemme i regionen vår, men en og annen langvegsfarende bruker også å stille. Under fjorårets utstilling var det deltakere fra Lesja som hadde lengste turen. Utstillingsansvarlig Odd Ingvar Torvik sammen med myndige dommere fra Geno, - Inger Lise Ingdahl og Hans Storlien. Ingvar Torvik regner med godt besøk også i år. Med dommere fra Geno, er bedømninga i trygge hender. -De siste åra har rundt 20 dyr deltatt et flertall av dem fra Gjemnes, Fræna, Rauma og Vestnes. Alle som ønsker å delta er velkomne; dette er ei åpen utstilling, som siden starten har vært et fast og sentralt innslag under Dyregod-dagane. Husdyravl viktig -Arrangementet er forankra i landbruket, der husdyravl som kjent er viktig! fastslår Torvik, som har erfaring for at fine dyr også gjerne er gode bruksdyr. Dommere i fjor var Inger Lise Ingdahl og Hans Storlien. Førstnevnte er bonde og styremedlem i Geno, avlsorganisasjonen for storfé. Storlien er markedssjef samme sted. MISS DYREGOD Utvikling av Norsk Rødt Fé Geno er et samvirkeforetak eid av norske bønder. Foretaket sier om egen virksomhet at viktigste oppgave er å bidra til avlsarbeid og utvikling av Norsk Rødt Fe-populasjonen. Geno tilbyr også insemenering og tjenester i forbindelse med dette. Hovedkontoret ligger på Hamar. Geno har i tillegg datterselskaper i Storbritannia, Tyskland og Italia. Siste års omsetning var 312 millioner kroner. -Med dommere fra Geno, kan deltakerne være trygge på god bedømning, sier Odd Ingvar Torvik, som frister deltakerne med vandrepokal, førstepremier og Geno-bjelle.

3 4 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 5 Trenger bønder som Nordstoga nyhet! Aasmund Nordstoga melkebonde og visesanger fra Vinje i Telemark kommer til Dyregod-dagane som foredragsholder under Møre og Romsdal Bondelags fagseminar. I tillegg skal han møte 10. klassingene som er inviterte til skoleprosjektet. Norges mest sporty bankkontor? Med mobilbank kan du utføre banktjenester akkurat der du er, selv om du egentlig gjør noe helt annet. Vår mobilbank er både enkel og sikker, og har nå over brukere. Last ned SpareBank 1 mobilbank helt gratis, og kom i gang med ditt eget bankkontor du også. Trenger du personlig rådgivning? Vi er tilstede ved vårt kontor i Batnfjordsøra og hjelper deg med bank og forsikring. Ta kontakt med oss for å avtale et møte. Marit Fredrickson Edith Skjølsvik Lillian Bråten Øystein Aksland Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: snv.no Lyst på nytt hus? vår aller beste utendørsmaling! Best mot nordisk, tøft klima! 12 års vedlikeholdsintervall Suverene påføringsegenskaper Spesielt effektiv mot svertesopp Fargestabil med ekstra høy glans Centi Media Bondelagets Arnar Lyche er glad for at Nordstoga tar turen nordover. Som både melkeprodusent og profilert visesanger med rot i folkemusikken, er Nordstoga bokstavelig talt en det lyttes til i flere miljøer. -Det er et stort voksenopplæringsprosjekt å få folk til å forstå sammenhengene i landbruket. De fleste drukner i informasjon - og en skal skille seg ut i mengden for å bli hørt. Nettopp dét klarer Nordstoga! Derfor trenger vi bønder som ham; han har mye på hjertet og han har evnen til å skape dialog, sier Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag. Som programleder under kåringa av Årets unge bonde 2013 inviterte Aasmund Nordstoga på direkten den ferske landbruksminister Sylvi Listhaug hjem til seg. Hun takka spontant ja. -Vi skal ikke slå deg i hjel! forsikra en smilende Aasmund Nordstoga. Men han presiserte samtidig at den første presten som kom til Vinje, ble tatt av dage Vårens bondeopprør og påfølgende demonstrasjoner utenfor Stortinget, der 5000 bønder var samla for å protestere, hadde historisk sus over seg. Og Asmund Nordstoga ledet an - på vers. -Det var en fantastisk følelse å stå der, forteller han. Da var jeg én i den store flokken! Aasmund Nordstoga og broren Odd kommer fra ei bygd med mange mindre bruk der kulturliv og mangesysleri har lange tradisjoner. Også fortellertradisjonen står sterkt her. Aasmund driver garden hvor selveste Aasmund Olavsson Vinje vokste opp. Og den lille husmannsstua står der ennå. Forfatterparet Haldis Moren og Terje Vesaas holdt til i samme bygda. Aasmunds vokste opp i en musikalsk familie med ei mor som er folkesanger. Han er odelsgutt og bestemte seg tidlig for å overta garden. Men det skulle komme til å ta tid. Studier i Oslo og arbeid i NRK (kanalvert), gjorde Aasmund Nordstoga fra Vinje til Batnfjordsøra. at han først i 2005 reiste hjem for å bli gardbruker. Garden har 64 dekar dyrka mark; i tillegg leier han 40 dekar. Melkekvota er på 52 tonn. -Jeg er opptatt av det store mangfoldet som landbruket representerer. Vår store utfordring er å kommunisere dette til alle andre. En må derfor lufte uroa Fagseminar med fokus på mangesysleri og kortreist matproduksjon for at mangfold og mangesysleri blir erstatta med enfoldighet og spesialisert stordrift, sier Aasmund Nordstoga. Å bygge hus er noe av det største og viktigste du gjør i livet. Det handler om identitet, om framtid og om glede. Men her og nå handler det om å lete og finne det huset du liker aller best. I vår flotte, nye huskatalog finner du mange spennende modeller. Dyregod-dagane september Kom innom vår stand på Dyregod-dagane Lør 31. august søn 1. september. Malo Hus - Jupitervegen 3, Bergmo 6419 Molde, Telefon , Møre og Romsdal Bondelag inviterer til fagseminar under Dyregoddagane. Arrangementet er et samarbeid mellom Landbruk Nordvest, Bioforsk Økologisk og begge faglagene. Her vil det bli satt fokus på både markens grøde og mangesysleri, samt kortreist matproduksjon som motsats til import av fôrråvarer. Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag inviterer til fagseminar. Her sammen med bonde Bente Bjerkeset Solenes. Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, konstaterer med skuffelse at samtidig som politikerne sier de vil øke norsk matproduksjon på norske ressurser, fortsetter importen av fôrråvarer å øke. -Den praktiske problemstillinga knytta til dette, handler om at trenden må snus. Men hvordan skal det skje? undrer Lyche og peker på at det er størrelsen på den norske planteproduksjonen som avgjør vår sjølforsyning av mat. Program for fagseminaret: Kl : Framtidas grovfôr dyrkingsstrategi og artsvalg for å øke egen fôrandel. Håvard Steinshamn, forsker ved Bioforsk Økologisk Det er mulig å øke andelen hjemmeavla fôr, men hvilke praktiske tilpasninger innebærer det? Jordkultur, plantevalg og dyrkingsstrategi blir da sentrale spørsmål. Likeså arealkrav og avdråttsnivå. Og hva med økonomien i det hele? Kl : Helsæd - hjemmeavla kraftfôrerstatning og strukturfôr. Oddbjørn Kval-Engstad og Sverre Heggset, rådgivere Landbruk Nordvest. Helsæd er grønngul halm og fullmata mjukt korn i blanding. Dette fôret er ypperlig sammen med tidlig slått gras. Et sentralt spørsmål er andelen helsæd i fôrblandinga. Brukt rett, kan helsæd både øke fettprosenten i melka og spare kraftfôr. Kl : Kulturarbeid i vid forstand Aasmund Nordstoga, melkebonde og visesanger fra Vinje, Telemark.

4 6 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 7 Den unike skoledagen Skoledagen er blitt en sentral post på programmet til Dyregod-dagane. I godt samvirke har arrangøren og dyktige samarbeidspartnere som Bondelaget i Møre og Romsdal, utvikla et opplegg som gir mer enn 400 ungdomsskole-elever i regionen informasjon om de fleste sider ved norsk landbruk. Velkommen til vår stand Olav Bjørn Nilssen, kulturleder i Gjemnes kommune og medlem av Dyregod-daganes hovedkomité, forteller at til de første dagan ble kommunens 10. klassinger invitert, uten særlig tilrettelegging. -Vi så da at dette var ei gruppe vi kunne skreddersy et unikt opplegg for. Vi presenterte idéen for ansatte ved landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, som tente på den. Det resulterte siden i økonomisk og faglig medvirkning fra både Fylkesmannen og fylkeskommunen, sier Nilssen. -Det første året med skoleopplegget ble mer som et læreår. Sentralt i dagens opplegg er de seks standplassene som elevene skal innom for å bli informert om ulike temaer. Vi erfarte at det er viktig at disse bemannes med fagpersoner med gode pedagogiske evner ettersom 10. klassinger både har ulike interesser og evner til å ta til seg informasjon. Godt og vel 400 elever har årlig deltatt i skoleopplegget, som alltid finner sted fredag og som nå gjennomføres for femte gang. Grupper på 30 elever besøker i tur og orden alle standene. Dette året vil de bli informert om temaene kortreist gjestebud, husdyr, videreutdanning, lokal mat/ hybelmat, maskiner i landbruket og friluftsliv. -Vi håper gjennom denne skoledagen å skape interesse hos ungdommen for både landbruk, friluftsliv og distriktet som bo- og arbeidsplass. Generelt har distrikts-norge mye å by på innenfor disse områdene. Kulturleder i Gjemnes kommune, Olav Bjørn Nilssen, sentral i Dyregod-daganes hovedkomité. Og Gjemnes mener vi har det lille ekstra! Men uansett vil det være nyttig for 10. klassinger å få presentert hele verdikjeden knytta til lokal og regional matproduksjon, fortsetter Olav Bjørn Nilssen, som roser landbruksnæringa for dens medvirkning under Dyregod-dagane. -Støtte og oppfølging fra mange gode krefter innen lokalt og regional landbruk allerede fra starten i 2009, har vært forutsetning for Dyregod-daganes suksess. På mange måter er dagane blitt regionens landbruk sitt ansikt utad. Og som arrangør anstrenger vi oss for å imøtekomme forventningene publikum og landbruksnæringa har til Dyregod-dagane, sier Nilssen, som i disse tider ofte tenker tilbake på 2009, debutåret: -Første dagen (fredag) møtte oss med regn og sterk vind; verre kunne det ikke ha blitt! Få besøkende var det også. Men både lørdag og søndag var det vindstille og strålende sol, - noe som ga kraftig økning i besøkstallet. Slik redda vi økonomien. I dag tror jeg det er utbredt enighet om at Dyregoddagane er blitt en arrangementsmessig fulltreffer. At Dyregoddagane har utvikla seg til en fin møteplass for både enkeltpersoner og nærings- og foreningslivet, er noe vi ofte hører. Økonomien til Dyregod-daganes eier, SUS i Gjemnes, er også tilfredsstillende, understreker Olav Bjørn Nilssen. SUS i Gjemnes eies av lokalt næringsliv, lokale lag og organisasjoner, samt enkeltpersoner. Valtra N hk El. hydr. og el. innkopling av PTO Stor frigangshøyde med integrert tank i chassis Fjærlett kløtsj 5 års fabrikkgaranti, uten egenandeler! CLAAS ELIOS 78 hk Liten svingdiameter, kun 3,73 meter. Lavt tyngdepunkt Lett og smidig allround-traktor Lav totalhøyde, bare 2,40 m Velkommen til vår stand på Dyregod Dagene med gode messetilbud! B. Aandal Anleggsmaskiner AS 6450 Hjelset B. Aandal Anleggsmaskiner 450 elever inntar Dyregod-dagane Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, forteller at målet med Dyregod-dagane sitt skoleprosjekt er å gi elever i ungdomsskolen et inspirerende og Glimt fra fjorårets skoleprosjekt under Dyregod-dagane. -Med skoleprosjektet håper vi å skape økt forståelse hos ungdommen for en av våre mest framtidsretta næringer. Bonden har verdens viktigste yrke og mat må vi ha! sier organisasjonssjefen. De 450 elevene som kommer til Dyregod-dagane fredag 5. september, skal besøke seks standplasser der fagpersoner vil orientere om følgende temaer: Standplass 1: Maskiner i landbruket v/sverre Heggset, Landbruk Nordvest Standplass 2: Om fruktbarhet og mikrolivet i jorda v/anita Land, Bioforsk Standplass 3: Friluftsliv lærerikt møte med norsk landbruk. Aasmund Nordstoga, bonde og visesanger, deltar under elevenes fellesorientering og støtter slik opp under Lyches ambisjoner. Mat må vi ha, også under Dyregod-dagane. v/ola Fremo og Ingbjørn Bredeli, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd Standplass 4: Lokal mat og hybelmat v/kokkelinja, Atlanten videregående skole Standplass 5: Videregående utdanning innen landbruk v/gjermundnes videregående skole Standplass 6: Om husdyr v/møre og Romsdal Bondelag Godsaker i vente... -Skoleprosjektet er en frisk satsing, fortsetter Arnar Lyche. Alle tiendeklassingene i regionen inviteres til å delta, og fylkeskommunen bidrar med midler fra satsingsområdet for rekruttering, likestilling og kompetanse. Deler av pengene brukes blant annet til å dekke transporten for skoleklassene til og fra Batnfjordsøra. Lyche legger til at skoleprosjektet har kapasitet til maks 450 elever, som deles i to puljer. Første pulje har oppstart kl. 9.30, den andre kl Men før en kommer så langt, blir det fellessamling i matteteltet. Her vil elevene bli informert om det som skal skje. Tilstede i matte-teltet blir også Asmund Nordstoga, broren til Odd og i likhet med ham en svært dyktig artist (visesanger). Asmund kan kunsten å inspirere! En matbit skal det også bli tid til; i fjor fikk elevene kortreist mat fra bl.a. Øre Vilt. 30 minutter er tidsramme for denne avdelinga. -Deretter turnerer elevene i grupper rundt til de ulike standplassene (se foran pkt. 1-6) under ledelse av 10. klassinger fra Batnfjord skole, som har ansvar for hver sin gruppe. Bank - mer enn penger Ved å være bank for både privatpersoner, landbruk, det offentlige og bedrifter i hele fylket, bidrar vi til å skape vekst og utvikling i Møre og Romsdal. I tillegg deler vi bankens overskudd med lokalsamfunnet. Flere tusen lag og organisasjoner og andre samfunnsnyttige prosjekt har tilsammen mottatt betydelige bidrag i årenes løp. Dette gjør vi fordi vi hører til her. Sparebanken Møre - stolt generalsponsor til Dyregod-dagane.

5 8 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 9 MØT OSS PÅ DYREGOD-DAGANE VI HAR: Einerøkt ørret, Varmrøkt krydra ørret Konjakkmarinert gravet ørret SPØR ETTER VÅRE VELSMAKENDE PRODUKTER! Godt utvalg i hjortebiff, viltpølser og andre kjøttvarer Vi foretar foredling, produksjon og salg av kjøttvarer! Pølser Steik Biff Hjortesalami Hjortekarbonader Salg av pelsskinn Oppkjøp av vilt. Vi tar i mot leieslakt av storfe og lam. Verdensrekordholder i drengatlon-debut -Drengatlon har jeg aldri prøvd, så jeg er spent på hva jeg går til. Men jeg tror dette kan bli morsomt, sier Johan Remen Evensen, årets kjendisgjest og fortsatt den på kloden som har hoppet lengst på ski med 246,5 meter i Vikersundbakken for tre år siden. HOLM Kristiansund Mobil: Design og produksjon av kvalitetsprodukter i bearbeidet naturstein Gravminner Benkeplater Skifer Bygningsstein Spesialprodukter 6490 EIDE på Nordmøre. Telefon Fax Kontakt vår lokale agent Erling Øren, mob.: ÅPEN BUTIKK: Alle hverdager kl Bestilling: tel eller Ann. Vedterminalen1_Layout Side 1 Vi har stort utvalg av bygningsvarer. Be om tilbud! VEDTERMINALEN ANS 6633 Gjemnes Tel Ring oss på 03100, eller snakk med din forsikrings - rådgiver Johan Remen Evensen med pappa på sletta. I dag er den tidligere storhopperen, som la opp i 2012, bosatt i Lyngdal i Vest-Agder sammen med kona Marita og datteren Leah (3). I sommer-halvåret arbeider han som aktivitetsleder for flere hoteller på Sørlandet, i vintermånedene er han tilbake i sitt gamle fag som TV-ekspert. Med stor innsikt kommenterer Remen Evensen hopp på en måte som gjør at selv den som ikke er superinteressert, blir fascinert av sportsområdets kanskje tøffeste gren. Men nå er det altså Dyregoddagane og drengatlon som har Remen Evensens oppmerksomhet. Og også i år regner arrangøren med god deltakelse under den spesielle konkurransen, som kjennerne definerer på følgende måte: En konkurranse som har som målsetting å få sjøl bønder til å vise andre at det er gøy på landet! Kort fortalt er drengatlon ei hinderløype med innlagte øvelser som hinderløp over rundballer, balansegang over grisebingen, vedsaging, luftgeværskyting, lemping av kanner på 30 kg og velting av traktordekk. Drengatlon er også en utslagscup der tomannslag kjemper mot hverandre. Og her finnes ingen inndeling i herre- og dameklasser; drenger og budeier deltar på like fot. Kort sagt: Drengatlon er stedet for friskuser som tør by på seg sjøl! -Jeg er klar for ei utfordring, så dette ser jeg fram til, forsikrer Johan Remen Evensen deltar i drengatlon under Dyregod-dagane. 29-åringen, som med fortid som en av verdens beste skiflygere, neppe lar seg skremme av sjøl ei tøff hinderløype på Batnfjordsøra. Johan Remen Evensen er født i Øksnes kommune i Nordland og vokste opp i Molde. Sitt internasjonale gjennombrudd fikk han med 2. plassen i Kontinentalcupen i Polen i Debuten i verdenscupen kom året etter i Trondheim. Samme året havnet han for første gang på pallen i verdenscupen - med 3. plass i italienske Pragelato. Men det er nok hans innsatser som skiflyger som har imponert mest. Og verdensrekordhoppet på 246,5 meter i Vikersundbakken 11. februar 2011, vil mange av oss aldri glemme. Remen Evensen har fire internasjonale mesterskapsmedaljer i laghopp. Likestilling med viktig tema Han vant sølv med Norge under VM i Liberec i 2009 og sølv under lagkonkurransen i VM i skiflyging i Planica i Samme år tok han bronse i laghopp under OL i Vancouver. For tre år siden var han med på laget som tok sølvmedalje i storbakke under VM i Oslo. I 2011 vant han også verdenscuprennet i Vikersund. Besøk vår stand på DITT LOKALE SLAKTERI Dyregod-dagane Industriveien 2, 6517 Kristiansund. Tel for smaksprøver, tippekonkurranse og aktuell Besøk vår stand på Dyregod-dagane informasjon. for smaksprøver, tippekonkurranse og aktuell informasjon. A13_0308/ Få svar på alle spørsmål du har om forsikring Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med organisasjonene i landbruket. Hele 7 av 10 bønder er forsikret hos oss. Gjennom ditt medlemskap får du betydelige fordeler i Gjensidige. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne forsikringsløsninger som passer dine behov. SAMMEN ER VI STERKE! Bondelaget samler landbruket til felles kamp for fortsatt norsk matproduksjon. Dyregod-daganes utstilling av gamle gardsredskaper er et vitnesbyrd om at kreativiteten til tidligere tiders utøvere i landbruket var stor. Få vet mer enn Lars Bjerkeset om temaet. -I den grad vi kan snakke om et tema for årets utstilling, må det bli Fra jord til mat, sier veteranen, som vil fokusere spesielt på behandling og foredling av korn og potet ved bruk av hjelpemidler som var vanlige for mange tiår tilbake. Maling av korn -Til årets utstilling har vi laga et mobilt kvernhus til maling av korn. Tove Mogstad Strand fra Røv Mølle i Surnadal blir også til stede; hun har påtatt seg oppgava med å koke bygg-graut, forteller Bjerkeseth. Han er med rette stolt over å kunne presentere flere maskiner som var flittig i bruk før trøskeverket ble vanlig. Her kan en oppleve både piggmaskin og kastemaskin. Førstnevnte hadde til oppgave å Lars Bjerkeset kan det meste om gamle redskaper og hjelpemidler i landbruket. slå kornet av strået, mens kastemaskina rensa det som kom ut av piggmaskina med tanke på seinere bruk til bl.a. såkorn. Potet-steaming Sunndalspotet inntar Dyregoddagane med et større parti poteter, som Lars Bjerkeset får Et langt arbeidsliv som gardbruker har tatt ham med på reisa fra hest til dagens superavanserte traktor. sin rikelige del av når han skal demonstrere hvordan potet ble kokt i gamle dager: -Det første vi gjør er å vaske potetene i ei trekasse fylt med vatn. -Deretter kokes poteten i kjele med kapasitet på ca. 300 liter. Steam ledes fra potetkokeren til Mange er opptatte av tidligere tiders landbruksmaskiner. ei spesialtønne, der steaming av poteten skjer. Med en kjele som tar flere hundre liter, er det med andre ord mulig å holde høy effektivitet, smiler Bjerkeset. Han legger til at dette ikke var noen uvanlig måte å produsere dyrefôr på i gamle dager. Prosessen ble fullendt ved at poteten ble stappa i en silolignende innretning som var 2 meter lang, 1 m bred og cm høy. Ferdig produsert ble fôret gjerne gitt til grisene. Vi anbefaler et besøk hos Lars Bjerkeset for å bli bedre kjent med gamle gardsredskaper.

6 10 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 11 ER DU PÅ HUSJAKT? Vi produserer husene innendørs under tørre og stabile forhold. Dette sikrer produktene våre høy kvalitet og stor nøyaktighet. Produksjonslinjen vår har stor fleksibilitet, derfor leverer vi husene etter ditt ønske. I hele Norge! rs/omsorgsbygg/documents/småkunder/scanhus/smart Hus/Smart Hus, 3D illustrasjon 2.pln DW F 101 Stue Kjøkken 33,4 m Fasade Sør 102 Bad 7,8 m Snitt A 106 Sov 7,0 m 103 Gang 7,0 m 104 Sov 7,8 m 107 Bod 5,6 m 105 Sov 12,4 m KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON: Trond: Arnfinn: bygg smart! Hus og hytter leveres som elementer. Ta med skisser eller tegninger og besøk oss på Dyregod-dagane til en husprat og gode tilbud! Strandgata 14, 6413 Molde Tel: HUS ETTER DITT ØNSKE! NØKKELFERDIGE HUS REWANET MEGA MOSEFJERNER Sprøytes på taket, og regnet gjør resten Tegningsnr.: A20-01 Type tegning: Plan 1. Etasje Priseks ,- MOSE PÅ TAKET? mosefjerner, sprøytes på og regnet gjør resten. Tro det eller Tittel: ei, det holder i årevis. Vi har mange gode produkter for behandling av betong, fasader, maling mm. Møt oss på Dyregod dagene. PIA Adresse Postnr. Sted Fasade øst Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : RIV : Fase: Prosjektfase ENKLE OG GODE LØSNINGER Mose på taket er ikke bra, men vi har løsningen. Rewanet MEGA, Scanhus Prosjektnr.: Prosjektnr. Centi Media Type tegning: Plan 1. Etasje Antica Eiendom AS Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent. Tegningsnr.: A20-01 Politikere i kokkekamp -Dette blir moro! lover Ole Martin Ask. Han har invitert ordførerne i Gjemnes, Kristiansund og Molde og deres medhjelpere til kokkekamp, der det handler om å lage den beste sjukehusmaten. Trioen utfordres til å lage en tre retters middag som skal være både velsmakende og næringsrik. Revisjon nr.: Ole Martin Ask, ansvarlig for kokkekampen under Dyregod-dagane. Arena for duellen er amfiet ved grusbanen. Kampen blåses i gang søndag kl og avsluttes kl Og den kommer til å bli gjennomført uansett værforhold. Skulle været bli dårlig, vil Ask og medhjelpere sørge for at provisorisk tak kommer på plass over kokkene. Størst på servering Blokkebærvegen Molde Tlf Fax veien Stedet Tlf Fax Apparatet som skal sørge for at ingen drar sultne hjem fra Dyregod-dagane er stort, forteller Ole Martin Ask. Og han lover at i år, som tidligere år, skal besøkende tilbys kvalitetsmat.w Enorme Godkjent: mengder -Vi hadde ikke trodd det ville gå med Kontroll så prosjekt mye mat og drikke som Sign.: det faktisk Kontroll: gjør. Det er jo snakk om enorme mengder! sier Filnavn: Ask Smart og understreker Hus, 3D at både illustrasjon 2.pln han og hans mange medhjelpere Dato: er opptatte Dato av at det er mat av beste Målestokk: kvalitet som skal gå ut fra salgsstedene, 1:100 som har åpent Kontroll utførende hver dag mellom kl Sign.: Kontroll: Vi legger lista høyt fordi vi ønsker prosjekterende/lev å tilby gjestene våre mat og Prosjektnr. for drikke som de kan nyte, ja, rett og slett kose seg med, fortsetter han. Spesiell premie -Vinnerlaget får ei nydelig kake som premie. Og kaka er utforma som et sjukehus, smiler Ask, som forteller at Kristiansunds og Gjemnes ordførere Per Kristian Øyen og Odd Steinar Bjerkset stiller med assistanse fra Kjell Neergaard og Nora Korsnes (Kristiansund) Det er kvalitetsmat som gjelder! Målet er å skape god underholdning...veien 0 Med 0000 Stedet Tlf. 00 nærmere personer engasjert for å selge mat og drikke, Fax kan...veien Dyregod-dagane 0 i neste uke med rette pryde seg med tittelen 0000 Stedet Tlf fylkets Fax største serveringsbedrift. Ni salgssteder Inne på messeområdet er det i alt ni salgssteder. Et av salgsstedene er grillteltet hvor du kan kjøpe drikke, pølse, hamburger og grilltallerken m/salat, potetsalat, pølse og kotelett. Pris for grilltallerken: Kun 120 kroner. Også i samfunnshuset og hovedteltet serveres det middag. På menyen finner du samtlige dager kjøttkaker m/tilbehør, rømmegrøt, fiskeburger, røkt svinekam og hjortekake m/ tilbehør. I tillegg kan en lørdag kjøpe baccalao, mens det fristes med viltgryte søndag. Rømmegrøt Samme sted selger også kaker, vafler, svele, baguetter, fruktbeger, is og brus. -Og til den som er glad i rømmegrøt; den kan kjøpes to steder, - på klubbhuset ved idrettsplassen og ved dyreutstillinga i nærheten av ungdomsskolen. Ordfører Gjemnes, Odd Steinar Bjerkset og Yngve Cappelen og Gunn Berit Kavli Torvik (Gjemnes). Molde-ordfører Torgeir Dahl måtte takke nei, - i hans sted mønstrer varaordfører Frøydis Austigard og assistenter. -Duellantene har mottatt liste med oversikt over råvarer og kjøkken-redskaper som skal brukes under kokkekampen. Hvert lag får også ta med seg én lokal spesialitet/råvare som supplement til det vi som arrangør stiller til disposisjon. -Regner nesten med at Kristiansund tar med seg klippfisk, mens Gjemnes kanskje velger hjortekjøtt, ettersom hjorten inngår i kommunevåpenet. Hva Molde stiller med, er fortsatt en godt bevart hemmelighet, men det ryktes at Austigard er en kløpper på lammeretter, smiler Ole Martin Ask, som understreker at ingen av deltakerne har noen som helst profesjonell tilknytning til mat/matlaging. -Målet med kokkekampen, fortsetter Ask, - er først og fremst å skape god underholdning, lage litt show. Men samtidig ønsker vi å formidle budskapet om at mat også er noe som skal tas på alvor og behandles deretter. I Norge har vi god tilgang på det meste av kvalitetsmat, men slik er det dessverre ikke i alle land. Også dét elementet er det viktig å ta med seg inn i kokkekampen. Vinner-kriteriene Tre dommere Jan Hansen (Kristiansund), Viktor Fredriksen (Gjemnes) og Tone Åbelvold (Molde), samt en publikummer skal kåre vinnerlaget. Kriteriene for bedømming vil være presentasjonen av rettene, hygienen under matlagingen, måten råvarene utnyttes på og smaken. Et fagpanel av kokker vil kåre vinneren. Panelet ledes av Gustav Olsen fra Kokkenes Mesterlaug. Undervegs vil konferansier Per Kvendseth også intervjue deltakerne. Takket være stor innsats fra Ole Martin Ask, Roger Mork og deres stab som har utført all planlegging og grunnarbeid, ligger det an til at den andre kokkekampen i Dyregod-daganes historie også blir en suksess. Selger 1300 baguetter! Omsetninga av mat er stor under Dyregod-dagane. Innkjøper Ole Martin Ask har gitt oss noen tall som illustrerer nettopp dét: 80 liter viltgryte 90 l baccalao (kun lørdag) 30 kg røkt svinekam 250 kasser brus enorme mengder iskrem 320 liter svelerøre 170 liter vaffelrøre Varaordfører Molde, Frøydis Østigard Ordfører Kristiansund, Per Kristian Øien 1300 baguetter 70 kaker 260 kg grillpølser 270 kg hamburger 200 kg sommerkoteletter 700 stk hjortekaker Foto: Ken Alvin Jenssen

7 12 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 13 PROGRAM DYREGOD-DAGANE PROGRAM DYREGOD-DAGANE PROGRAM DYREGOD-DAGANE MYE MORO FOR STORE OG SMÅ... FREDAG 5. SEPTEMBER LØRDAG 6. SEPTEMBER SØNDAG 7. SEPTEMBER BATNFJORDSØRA, GJEMNES KOMMUNE Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Start undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever. Åpning v/ Aasmund Nordstoga Start storfeutstilling på dyreutstillingsplassen Maskinutstillingsområdet åpner Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen (blir repetert hver time utover dagen) Familieunderholdning på amfiscena. Barnetime v/turid Ersvik Offisiell åpning av Dyregod-dagane v/aasmund Nordstoga i messeteltet eller på amfiscena. Utdelinga av Fylkeskulturlandskapsprisen og Bygdeutviklingspris. Minikonsert med Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad Messeområdet stenger for dagen Pubkveld/ølkveld i messeteltet. Aldersgrense 18 år. Kåseri om ølbrygging v/øystein Berge, Idar Godø, Olav Torjuul med flere deltar Ungdomsfest i Batnfjord ungdomshus med «Retura» Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen Maskinutstillingsområdet åpner Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Demonstrasjon seterdrift (ysting, kinning m.m.) på dyreutstillingsplassen Husdyrutstilling på dyreutstillingsplassen Start ponniriding og hestekjøring Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen (blir repetert hver time utover dagen) Fesjå og eksteriørbedømming av storfe på dyreutstillingsplassen Aktiviteter i Eventyrskogen Valpeutstilling Kaninhopping Motorsagkonkurranse ved Historisk utstilling. Dommer: fylkesskogsjef Harald Nymoen Kalvemønstring på dyreutstillingsplassen Familieunderholdning på amfiscena med Turid Ersvik Fagseminar i Kulturstuå. Framtidas grovfor v/håvard Steinshamn. Helsæd hjemmeavla kraftfor-erstatning og strukturfor v/oddbjørn Kval-Engstad og Sverre Heggset. Kulturarbeid i vid forstand v/aasmund Nordstoga Rideoppvisning og rasepresentasjon av hest på dyreutstillingsplassen Drengatlon. Innledende runder på idrettsplassen Potetløp v/4h - idrettsplassen Finale drengatlon idrettsplassen Potetløp for alle på idrettsplassen «Kuskitbingo» på dyretustillingsplassen Andeslepp i elva Messeområdet stenger for dagen Dans i messeteltet med «Vangsgutane» Aldersgrense 18 år Messeområdet inkl. eventyrskogen åpner Maskinutstillingsområdet åpner Husdyrutstilling på dyreutstillingsplassen Demonstrasjon seterdrift (mjølking, ysting, kinning, koking av ost m.m.) på dyreutstillingsplassen Kaninutstilling i garasjen på idrettsplassen Landbrukshistorisk utstilling - messeområdet Start ponniriding og hestekjøring Gudstjeneste i messeteltet. (Det er pause i andre aktiviteter på messeområdet under gudstenesta) Familieunderholdning på amfiscena med Turid Ersvik og Vegar Nesset Demonstrasjon sauesanking med hund ved idrettsplassen (blir repetert hver time utover dagen) Aktiviteter i Eventyrskogen Ride oppvisning og rasepresentasjon av hest på dyreutstillingsplassen Kaninhopping Demonstrasjon klauvskjæring på dyreutstillingsplassen Kokkekonkurranse på amfiscena Kalvemønstring på dyreutstillingsplassen «Kuskitbingo» på dyreutstillingsplassen Andeslepp i elva Messeslutt. billettpriser: Voksne: (over 15 år) kr. 150,- Barn: (6-15 år) kr. 50,- Barn under 6 år: Gratis Verdensrekordholder i skiflying, Johan Remen Evensen, deltar i årets drengatlon under Dyregod-dagane! Dyregod-dagane takker våre sponsorer for støtten. Uten deres bidrag til arrangementet hadde ikke Dyregod-dagane vært mulig å gjennomføre. Fylkesmannen i Møre og Romdal Møre og Romdal fylkeskommune >> fra Molde informasjon om parkering gratis parkering Følg anvisningen for parkering På fredag er det ikke parkeringsfelt B, og inngang 2 er åpen. På lørdag og søndag anbefaler vi at besøkende som kommer sørfra, parkerer på B feltet. De øvrige parkerer i sentrum. Inngang 2 BATNFJORDSØRA Hoppbakke Demonstrasjon Sauesanking Maskinutstilling Eldrehjem Helsestasjon Barnescenen Eventyrskogen Lekeplass Grill Hovedinngang Buss E 39 til Molde NAV Bibliotek >> E39 fra Molde Hesteridning mm. Butikk Amfi Fagstand/utstilling Supermarked Restaurant Butikk Bank Husdyrutstilling Mat E 39 til Kristiansund FV 666 til Torvikbukt Supermarked << RV 666 fra Torvikbukt Bensin Sekreteriat Butikk Camping << E39 fra Kristiansund UTSTILLERE H Møre og Romsdal Aas Betong As A-K maskin Andersen Gave & Gravering Angvik Byggkompani AS Angvik Gamle Handelssted Anna Marie Sporsheim Astrid jonstad Auto 8-8 Averøy Betong Batnfjord Fotoklubb Bente Sæther Bil & Caravan Molde as Brito Spekemat Britt Evelin Thoresen B. Aandal Budapest Oxygen Medical Clinic AS DELTA Drågen Smoke House Eik Senteret Surnadal Elsikker AS Fannefjorden Knivforening Fasadeprodukter Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Frei Rotary Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Gardskjøkkenet Geno Gjemnes Handtverkslag Gjemnes kommune Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Småbrukarlag Gjemnes Sau og Geit Gjensidige Nordmøre og Romsdal Halås Gårdsutsalg Haukås atv AS Heimebakst ans HLF Molde Håndlaget av Ingrid Idg-Tools As ielektro AS Imagine Ingrid Seter Otnes Istad Kraft Jan Olden JIM FARSTAD Kaninavlslaget Kirsti Gjeldnes Landbruk Nordvest SA Landbruksteknikk Langveien nytt og brukt Lanulva v/vinje ullprodukter as Life Kristiansund/Sunndal Lillian Kjønnø LO i Romsdal Lysfabrikken arbeids- og aktivitetssenter MALO SAGBRUK AS Marit Røsandhaug Marit Skaug Larsen Mary og Bjørn Moen Mary Torske MATTILSYNET Mosbøen Gård DA Møre og Romsdal birøkterlag Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag/ Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Småbrukarlag Møre og Romsdal Bondelag Møre og Romsdal rasefjærfeklubb Møre og Romsdal kaninavlslag Møre og Romsdal Skikrets Nardo Bil Nordvest AS Niigata.no Nordmøre Ungdomslag Nordmøre og Romsdal Gjetarhundlag Nortura Friluftsrådet/Jeger og Fisk Nordvestmat sa Norgesfor Røv Mølle Normo Slipestasjon Nortura SA NORWEX Orkel AS Pensjonisten PotetBua Ragna Kvernberg Reginol Reisemood RISKEN - Molde og omegn soppforening Rolf Myhrer Rørosbua Romstad Gård Sagbakken lefsebakeri Sandra van der Waard ScanHus AS Sjømatkompaniet Slakthuset Eidsmo Dullum AS Skinnbrokstranda trøskarlag/ Gjemnes historie- og museumslag Smølagrønt Sparebanken Møre Strikketekstiler As Sylte Gårdsslakteri as Sømrommet Søndagsskolen/Kyrkja Tine Traktor & Anlegg AS Tropehagen Zoo Roseby Tupper Ware TYR M og R Vindex AS Øre vilt Øverland Autohandel Ådne Lyberg Årø Stål as Åse Paulsen

8 14 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 15 Tre-kunstneren DYREGODT Kraftfôr Tilskotsfôr Såvarer det er fôr frå RØV, det! Ensilering Gjødsel Telefon Bygges etter Lego-prinsippet Bremsnes, 6530 Averøy og Tlf Vi forhandler ReCon støttemursystem Muren er ferdig på en-to-tre! Trefigurer med humoristisk vri fra Surnadal. -Skal en få omsatt figurene, tror jeg det er viktig å gi dem litt humoristisk vinkling, sier Ove Magne Aasen, surnadalingen som på rekordtid er blitt mester i å lage trefigurer med motorsag. Du kan se ham i aksjon under Dyregod-dagane. Aasen er den første som har stilt ut arbeider av dette slaget under Dyregod-dagane. Til Batnfjordsøra tar han med seg flere figurer som legges ut for salg. Nei, priser på de ettertraktede produktene ønsker han ikke å gå ut med. Han overlater i stedet interesserte til å komme med prisforslag. Høsta anerkjennelse 44 år gamle Aasen arbeider som lærer til daglig. Til tross for at han ikke har holdt på med det som på fint kalles woodcarving i mer enn to år, har han høsta anerkjennelse for arbeidene sine. Flere av de store figurene er plasserte i vakre Kvenndalen i Surnadal, ikke langt fra hjemplassen på Eidet. -Jeg har valgt å gi figurene humoristisk vri. Mange synes det er ok, - særlig barna. Flere foreldre har fortalt meg at det er lettere å få med ungene på tur etter at figurene ble plasserte langs turvegene, forteller Aasen til DD-avisa. Som lærer underviser han i naturfag, samfunnskunnskap og kroppsøving. Etter at han var ferdig med ungdomsskolen, gikk han tømrerlinja. Men i stedet for å bli snekker, slik plana var, satte han kurs for Trondheim og lærerstudier ved NTNU. Mange vil kjøpe -Du bruker vanlig motorsag? -Det stemmer delvis, for helt vanlig er den ikke. Motorsaga jeg benytter har et spissere sverd enn standardmodellene, - for at jeg skal komme til også på de trange partiene på figurene. -Det ryktes at du har nok av kjøpere til det du lager? -Noen henvendelser er det blitt. Etter at jeg la ut bilder av figurene på Facebook, har overraskende mange interesserte meldt seg. Men jeg har ennå ikke latt meg friste til salg. Jeg skal også ha med meg ferdigproduserte figurer til Dyregoddagane. Naturlig størrelse -Hvor mange figurer jeg kommer til å produsere under Dyregod-dagane er ikke godt å si. Men er det noen som vil kjøpe, må de gjerne foreslå pris. Vi skal nok komme til enighet, sier surnadalingen med forkjærlighet for framstilling av menneskelignende figurer i naturlig størrelse, foruten dyr og fugler. Aasen har også laga en rekke benker og skilt som viser retning på veger i Kvenndalen. For lederen av velforeninga på Eidet, faller nok nettopp dét naturlig. Vi er forhandler av følgende merker: 6450 Hjelset. Tel / ATV/UTV VANNSCOOOTER STORT VARELAGER PÅ FARSTAD Verkstedet utfører service på alle modeller! Demo- ATV, -båter og vannscootere Kurs i ATV/UTV for næringsdrivende BÅT BIL- BÅTHENGER PÅHENGSMOTOR HAUKAAS.ATV.K-A indd Vangsgutane er tilbake! Vangsgutane ville, til tross for tett program, ikke gå glipp av Dyregod-dagane. Lørdag kveld spiller de til dans/fest i messeteltet. Festen starter kl. 21. Det blir servering av mat og drikke. Vangsgutane består av Britt Elise Skram på fele, Gunnar Rafteseth på trekkspill, Jørgen Wiik på fløyter, Lasse Krogseth på bass, Magne Steinsvoll på mandolin og banjo, Terje Bystøl Hansen på trommer og Karl Arne Frantzen på gitar og sang. Vangsgutane startet opp i 1990 og holdt det gående fram til 2001, med mer enn 350 konserter fra Tromsø i nord til Halden i sør. Etter noen år i dvale, dukket bandet opp igjen og har siden holdt det gående. Det er folkrock, hovedsaklig fra Irland og de britiske øyer som fortsatt utgjør hoveddelen av repertoaret. Musikk fra artister som Pogues, Fairport Convention, Waterboys, Flogging Molly og Tossers - i tillegg til selvskrevet materiale - kommer som perler på en snor. En mangfoldig instrumentering gjør at det umiskjennelig låter som folkrock fra øyene vest i havet skal låte med melodier som spenner fra rolige tradisjonelle ballader til jiig og reel i fullt firsprang. Potetløp med lokale kjendiser -Potetløpet er et samarbeidsprosjekt mellom 4H Møre og Romsdal, Klurtolla 4H (Istad), Grimstadhøgda 4H (Tingvoll) og Regnbuen 4H (Eide), forteller Olav Bjørn Nilssen i arrangementskomiteen. 4H-verdier -Lokale kjendiser, deriblant flere politikere, stiller til start. De vil møte ulike potetutfordringer. Og vi regner med høg underholdningsfaktor! fortsetter Nilssen, som understreker at her handler det ikke om å vinne, men om å delta helt i tråd med 4H sine verdier. Olav Bjørn Nilssen legger til at etter drengatlon, åpnes det for at alle som ønsker, kan prøve seg på potetløp-banen. Premie til alle deltakerne. Fylkes-turné Potetløpet i 4H Møre og Romsdal gjennomføres med støtte fra Fylkesmannen. I perioden 25. juli 2. august besøker 4H-poteten (4Hs OLfakkel) Møre og Romsdal. Ni 4H-klubber har tatt på seg oppdraget med å frakte fakkelen etappevis fra A til B ved hjelp av mest mulige miljøvennlige transportmetoder, - som sykling, kjøring med hest og kjerre, ferger og vikingskip på Bjørkedalsvatnet. Gjennom 4H-poteten sin reise gjennom Norge, håper en å få fokus på bl.a. viktigheten av å beholde norsk matproduksjon. Med 4H i sentral rolle, er det duket for potetløp under Dyregod-dagane. 4H har turnert i store deler av landet med sitt potetløp-inititativ.

9 16 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 17 VI SLAKTER: storfe/småfe Besøk vår stand på Dyregod-dagane Vi vil gjerne møte deg for hyggelig prat! Sentralbord besøk vår utestand på dyregod! MCHALE KELLFRI GJØDSELPRODUKTER JIM FARSTAD 6444 Farstad Tel Til nytte og glede! BRITO SPEKEMAT SYLTETØY HONNING Tel møt oss på dyregod! mye lys og mye varme! møt oss på dyregod-dagane Lysfabrikken selger flotte, håndlagde lys i ulike størrelser, fasonger og farger, samt strikkevarer og tovede produkter. Vi selger også ved i sekker som kan bestilles og hentes på selve fabrikken. Hans Martin Flatsetø tok initiativet til bygging av ørret-dammen. Til daglig arbeider han med filterløsninger, vannpumper, samt vannog rensesystemer. (www.niigata.no) Ørretfiske skapte historie -Tilbakemeldingene var mange og gode etter at vi åpnet ørretdammen i fjor. I år er vi på plass igjen, sammen med gode hjelpere fra Gjemnes Jeger- og Fiskerforening, sier Hans Martin Flatsetø, mannen bak ideen til det uvanlige fisket under Dyregod-dagane. Fra byggeperioden. Bygging av dammen gikk uten problemer, men å få den godkjent hos myndighetene som fiskeplass, var verre. Heldigvis ordnet det meste seg og samarbeidet med Mattilsynet er nå upåklagelig. arrangementer. Og med dette var også historie skapt. -Vi opplevde stor interesse rundt ørret-dammen, både hos barn og voksne. Skulle gjerne sett at ørreten beit oftere enn den gjorde, men erfaringsmessig blir den mer passiv når den skifter omgivelser. Vi håper likevel dette tilbudet er kommet for å bli og at det vil stimulere til økt fiskeinteresse hos både gamle og unge, sier Flatsetø. Holder utstyr Han understreker at ingen behøver å ta med seg fiskeutstyr av noe slag. Arrangøren holder alt utstyr, inkludert de små fiskestengene som er skreddersydde for bruk i den ca. 50 kvm store dammen. Hvor mange ørreter som er satt ut, forblir en vel bevart hemmelighet. Men at det skal være mulig å lande fisk her, føler ekspertene seg sikre på Fornøyd utstiller -Dyregod-dagane er blitt et proft arrangement, der forholdene for både besøkende og utstillere legges godt til rette, sier Kjell Dahl, som eier Reginol Trading AS sammen med sønnen Jo Kjetil Dahl. Reginol Trading AS er etablert med avdelinger i Oslo og Torvikbukt. Selskapet blir tilstede også under Dyregod-dagane dette året. Vi anbefaler stand-besøk for å ta en prat om olje og rengjøringssystemer. Dahl kjøpte selskapet for 8 år siden, men nå er det ikkerenset olje som selges. Det er fabrikkny olje som er produsert av et større oljeselskap, som har kunder innen transport, industri, landbruk og bilverksted-bransjen. I tillegg til olje, har firmaet fokus på rengjøring gjennom agenturet Kärcher, som er verdens største produsent Kunder over hele Norge av rengjøringsmaskiner innen høytrykvaskere, våt og tørrsuger, feiemaskiner og redskapsbærere, bilvaskesystem, tepperensmaskiner og gulvaskemaskiner. Kjell Dahl peker på at Kärcher trolig er mest kjent for sine høytrykkvaskere eller høytrykkspylere, som mange omtaler produktet som. Men i de fleste tilfeller går det ut på å formsy en vaskeløsning for kundene. Stikk innom Reginol Trading AS for mer informasjon, -det kan lønne seg. Annonse Gjemnes kommune_dyregod -14_Layout Side 1 MØT OSS PÅ VÅR MESSESTAND! Godt å leve trygt å bo VELKOMMEN TIL DYREGOD-DAGANE 2014 GJEMNES KOMMUNE Delta i gratislotteri på vår messestand! Delta i trekning av malingsprodukter fra Gjøco Malingsfabrikk AS til en verdi av kr ,- Personer under 18 år deltar i trekning av ett nettbrett. Vinn Gjøcomaling TIL EN VERDI AV * 5000 kr POTETBUA kommer også i år, med flere potetsorter Tel: epost: Et besøk hos oss anbefales! Lysfabrikken 6631 Batnfjordsøra Tel: konstruksjonsstål slitestål til anleggsdrift gravemaskinskuffer tannsystem Årø Stål as Molde Tlf: Gjemnes Kommune Anleggsutstyr og stål Ikke regelverk En slik forespørsel om ørretfiske hadde tilsynet ikke fått tidligere og noe regelverk fantes derfor ikke. I samvirke med Flatsetø ble det meisla ut standarder som nå brukes når det er snakk om fiske fra lignende dammer i forbindelse med messer/ Ørretfiske i vakre omgivelser. Viktig soppinformasjon Molde og omegn soppforening også kjent som RISKEN vil fra sin stand informere om bl.a. farging med sopp, papirlaging med sopp og utstyret en må ha til dette. Soppmat og grøntvekster, samt presentasjon av matsopp, giftsopp og andre sopptyper, står også på programmet. Under Dyregod-dagane vil RISKEN sørge for å gi besøkende viktig kunnskap om sopp. Representanter for RISKEN forteller at de kommer til Dyregod-dagane med et opplegg tilpassa skoleelevene som er til stede fredag. Samme dag tilbys Soppkurs på tur. Kurset går over åtte timer. Her vil soppeksperter gi undervisning om soppen en finner undervegs. Kurset avsluttes med kontroll av soppen en ønsker å spise. Kursstart: Kl Soppens dag er søndag 7. september, men RISKEN sin markering finner sted lørdag 6. september. Av programmet nevnes at barna får innføring i temaet gjennom soppbok tilpassa målgruppa. Deretter * gjennomføres en liten sopptur, - her blir soppsakkyndig også med (mindre barn må ha med foresatte/ følger). Det hele avsluttes med premie til alle barna. Tidsbruk med forbehold: Fra kl På standen til RISKEN vil en finne fire bord med følgende fokusområder som innhold : Kun på kommunens messestand under Dyregod-dagane 2014 Fyll ut skjema og delta i trekningen! Vinnere kunngjøres på siste messedagen. SOPPKURS OG SOPPTUR RISKEN soppforening har kurs for voksne fredag Sopptur for barn på Soppens Dag, lørdag Påmelding/info: eller møt opp utenfor sekretariatet. Riskens stand demonstrerer papirlaging og farging av garn med sopp. Smaksprøver soppmat og annet fra naturen. Centi Media Bord 1: Demonstrasjon av farging med sopp. Bord 2: Demonstrasjon av papirlaging med sopp og utstyret en trenger til dette. Bord 3: Soppmat og grønne vekster. Bord 4: Presentasjon av matsopp, giftsopp og annen sopp.

10 18 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes 19 SER DU FORSKJELLEN? Samme priser som konkurrentene. Engasjert i lokalsamfunnet. se de fantastiske nye nissan qashqai og nissan x-trail! 6490 EIDE Tel: KRISTIANSUND LØKKEMYRA Tel: møt oss på dyregoddagene Vi presenterer årets nyheter fra NISSAN og FORD Velkommen til prøvekjøring og en hyggelig bilprat! smarte løsninger! 100% VEDLIKEHOLDSFRITT: Sprosser - Skodder - Gjerder Rekkverk - Porter Levegger - Terrassegulv - Varmepumpe hus Ta kontakt for gratis og uforpliktende pristilbud: Tlf: Nå kan alle male med tidenes mest helsevennlige maling Ny helsevennlig maling anbefalt av NAAF! Er du opptatt av godt inneklima, og har fokus på helse? Nå trenger du ikke lenger å bekymre deg for helseskadelig avdamping og lukt når du maler. Bliss er spesielt utviklet med de beste råvarene for å kunne gi deg et trygt og helsevennlig produkt. Eventyrskogen, barnas førstevalg Også i år vil det skje mye i eventyrskogen! lover ansvarlig Karin Harstad. Hun åpner bl.a. for at selveste pulverheksa kommer på besøk igjen et innslag som både små og store vil sette pris på. -Det mest populære innslaget er ansiktmalinga, med gullgravinga på sikker andreplass. Av øvrige tilbud og aktiviteter kan nevnes klatring, barneteater, dyreutstilling og kjøring på traktorbane. Det er også mulighet for at både vikinger, troll og andre eventyrfigurer vil dukke opp, sier Karin Harstad, som de siste fire åra har hatt ansvaret for gjennomføringa av programmet i eventyrskogen. Ansiktsmaling en sikker vinner -Vi kjører noenlunde samme opplegg fra år til år, men noen justeringer er foretatt på programmet, fortsetter hun. -Et innslag jeg vet mange har savnet, er barneteateret. Kanskje satser vi på det igjen. Et annet populært innslag er dyreutstillinga, som gir barna mulighet til å komme i kontakt med fugler, geiter, kalver, kaniner og andre dyr. For to år siden fikk hjorten Rambo fra Tustna stor oppmerksomhet, - en skikkelig sjarmør! Vi kan dessverre ikke love noe når det gjelder Dyregod-dagane i år, men et gjensyn med Rambo hadde vært kjekt. En annen hendelse fra eventyrskogen som Karin minnes godt, knytter seg til gullgravinga: En bestemor kom til eventyrskogen med barnebarnet, som ble så begeistra for jakta etter det edle metallet at det ble stående å grave i mange timer! -Etterpå tror jeg ikke gullgraveren hadde krefter til så mye annet den dagen, ler Karin. Musikalsk møte med kroppen Med familieforstillinga Kroppen vår inviterer Turid Ersvik og Vegar L. Nesset til det de karakteriserer som et pusterom i hverdagen for hele familien! I 2014 har duoen turnert med Kroppen vår, som kan karakteriseres som et musikalsk møte med kroppen, sett gjennom øynene til norske sangskrivere gjennom flere tiår. -Dette blir et treff med kjente og kjære barnesanger, i tillegg til flere nyskrevne sanger fra Turid og Vegars rikholdige repertoar, sier Jun Grindvold i arrangementskomiteen til Dyregoddagane. Showet blir avslutta med Scenen er din, hvor barna gis sjansen til å leve ut drømmen om å synge fra scena. Turid Ersvik har 35 år bak seg som både musikkskolelærer og kulturskolelærer. Hun har primært undervist barn i førskolealder fram til ungdomsskolenivå. Innlevering av gull i bytte mot gullmynter. I dag er hun ansatt ved Hemne kulturskole, der hun underviser flere grupper i musikk, sang, dans og rytme, samt keyboard. Hun har også vært i aksjon i Norsk på norsk og er aktiv som teater- og revyskuespiller. I 2013 fikk hun kulturprisen i Hemne. Vegar L. Nesset er både låtskriver og artist. Gjennom utdanning ved The Liverpool Institute for Performing Arts, samt flere tiår som aktivt utøvende musiker, har Vegar opparbeidet seg en solid plattform i bransjen. For tre år siden spilte han inn sin debut-cd i London, assistert av flere ledende studiomusikere. Han er også kjent fra første sesong av The Voice på TV2. Under Dyregod-dagane står besøk i eventyrskogen på programmet til alle barna. Musikalsk show med Turid Ersvik og Vegar L. Nesset. Pulverheksa (i Karin Harstads skikkelse) trives i eventyrskogen. Barneshow fredag! -Dette blir underholdning for de aller minste om dyr og sånn, smiler Turid Ersvik, musikk- og kulturskolelærer med 35 års fartstid. Til daglig arbeider hun ved Hemne kulturskole. -Fredagen under Dyregoddagane kan barna treffe Frida pinnsvin, Brynjulf bie, Ninus kanin og sommerfugler m.m. Og barna får delta i underholdninga, om de ønsker, fortsetter Turid. -Jeg har også med meg instrumenter som barna kan få spille på. Er det veldig mange som møter opp, er det ikke sikkert at jeg har nok instrumenter til alle. Men moro skal det bli, uansett! lover hun. Det blir også lagt til rette for at den som ønsker får sin egen scene, for slik å være stjerne og synge i mikrofon. -Og er det barnehager som ønsker en bestemt sang som alle barna kjenner godt, er det bare å Populær gullgraving. si i fra, forteller Turid Ersvik. Alle barnehagene i Gjemnes kommune, samt nabokommunene, er inviterte til Ersviks barneshow. Vi håper på mange frammøtte! Turid Ersvik kommer til Dyregoddagane, der hun bl.a. skal opptre for de aller yngste.

11 on 20 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Ann. i-elektro høst 2012_Layout Side 1 21 Møt oss på vår stand under Dyregod-dagane til en uforpliktende prat Installasjon Varmepumpe Smart HDL Tele Data Alarm Landbrukskontroll El-sjekk bolig NYE FARGER! Budapest Oxygen Medical Clinic AS, Øysenteret, 6050 Valderøy, Sentralbord: Konsulent: E-post: Lokale råvarer er den lille detaljen som gjør den store forskjellen... VARME ULLKLÆR Joacim Torset Kjøkkensjef Angvik Gamle Handelssted - til hele familien STAND! Velkommen til en hyggelig handel på Lanullva sin stand! Vi har varme og myke ullklær til barn og voksen i ren merinoull. Avd. Gjemnes, vi holder til i «Harstadgården» Installasjon Telefon SPA TANNBEHANDLING MEDISIN I en av Europas flotteste byer tilbyr vi deg det beste innenfor tannbehandling. Unn deg selv et vakkert smil og en herlig ferie på samme tid i Budapest. din elektriker Velkommen til Oxygen Medical lanullva.no Varmepumpe mepumpe Smar Smartt HDL Tele/Data/Alarm m Landbrukskontroll El-sjekk bolig Førjulskos og hygge! Velg blant 5 helger i november og desember for årets matopplevelse. Ta kontakt! Tel: DYREGODDAGENE 2014: VELKOMMEN TIL VÅR STAND! eik-pris fra Mobilbank Avd. Gjemnes,, vi holder til i «Harstadgården» TTelefon elefon ILSBO M 150+S120 KRATTKNuSER BUD! L I T M BE O mf 5613, 130 hk ,eks mva. eik-pris fra ,eks mva. Så lenge du har med mobilen, har du også tilgang til banken. Sjekk saldo eller betal regninger (husk kodebrikke) Overfør penger mellom egne kontoer Endre regionsperren på kortene dine ved reise Sperre kortene dine om uhellet er ute Nilfisk-alto NePtuNe 2-33 X VarmtVaNNsVasker MF 5613 Vår største frisiktmodell rente aug. fra 2,81% ,eks. mva. messe-pris kr 2.990,inkl. mva. Veil pris 4.399,- En meget kompakt, smidig og oversiktlig traktor på 130 hk. Mulighet for kløtsjfunksjon på bremsepedalen og automatisk innstilling av turtallet når du kobler inn og ut kraftuttaket. Omfattende valgmuligheter; 4- eller 6-trinns hurtiggir framakselfjæring hyttefjæring åpent senter eller lukket senter hydraulikk mekanisk eller elektronisk lasterspak osv. vi st il le r ut trak tof!re r fra bå de fe n dt og m messe-pris kr jonsered motorsag Cs 2245 s H o b by Få medc , r vaske v-/ våtsuger eller stø. M ulti 2 0 Eiksenteret Malmefjorden Tlf: Eiksenteret Surnadal Tlf: jonsered motorsag Cs 2252 messe-pris kr 3.990,inkl. mva. Veil pris 5.199,-

12 22 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Nettbuss Midt-Norge AS 6631 Batnfjordsøra Tel Hverdager 9 21 Lørdag 9 19 Tel Løvold Lyd er ei lita, men veldreven bedrift på Nordmøre. behov for lyd og lys? Har du behov for lyd og lys til konserter, konferanse, scene og teater? Eller bare et lite lydanlegg til selskapet/feiringen? Vi legger stor vekt på service og gode resultater. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et godt tilbud! Annonse_Layout Side 1 Løvold Lyd 6631 Batnfjordsøra Tlf: Størst i skadebegrensning Batnfjordsøra Tel: epoxygulv as Tel: flemma / tornes taxi Tel: Tyr trenger deg - bli medlem! Norsk Kjøttfeavlslag Tel: Avler for bedre liv NIKOLINE SPØR OSS OM TURREISER! -NORGESREISERErling Øren 6631 Batnfjordsøra Tel: Fest for 15+ Olav Kåre Torjuul garantist for latterkramper Kåseri om øl Ungdomshuset med Retura Fredagskvelden blir det dampende pubstemning i messeteltet med innslag av norsk ølkultur, latterkramper og pubmusikk av ypperste merke. Batnfjord Ungdomslag arrangerer fest for dei frå 15 år og oppover i ungdomshuset i Batnfjorden fredag 5. september. med ølekspert Øystein Berge Salg av flere spennende ølsorter fra både små håndverksbryggerier og større bryggerier Fredagskvelden inviteres det igjen til pubkveld i messeteltet, men denne gang med en ny vri. Underholdningssjef Svein Arild Eikemo forteller at de venter mange besøkende denne kvelden. Øl er kultur Den norske mikrobryggerirevolusjonen de siste årene, anført av blant andre NøgneØ og Ægir, danner grunnlaget for et interessant og morsomt foredrag om norsk spesialøl. Skikkelig pubstemning Det stopper ikke med Torjuul. Trubadur og komiker Idar Godø sørger for skikkelig pubstemning med sin herlige blanding av musikalitet og smittende humør. Underholdningssjef Svein Arild Eikemo. Stand-up-komiker Olav Kåre Torjuul. Trubadur m.m. Idar Godø. -Vi har vært så heldige å få Olav Kåre Torjuul hit i år. Torjuul fra Eresfjorden er kjent som en særpreget og drivende morsom stand-up-komiker med svært god appell til nordmøringer og romsdalinger. Han vil garantert sparke i gang lattermusklene etter kulturinnlaget. Øystein Berge jobber som ølekspert på vinmonopolet og vil guide publikum gjennom ølsmaking av utvalgte sorter norsk spesialøl av internasjonalt kaliber. Vi vil selge øl-sorter fra små norske håndverksbryggerier i tillegg til kjente varer fra større bryggerier. Dørene åpner kl 20.00, kåseri og ølsmaking starter kl Bandet Retura vart stifta i 2010 på Istad og består av Jonas Lilleeidet Stenløs på vokal og gitar, Daniel Nerli Gussiås på gitar, Erik Rød Skjørsæther på trommar og Edward Bergum Skår på bass. -Bandet spiller både eige materiale og gamle kjente coverlåter, hovudsakleg frå 80-talet. Hovedmålet på scena er å skape liv! Og døra opnast kl 21.00, melder Batnfjord UL. salg og service av Gjemnes Handverkslag skjærende verktøy 6631 Batnfjordsøra Tel Oppussing av gamle gravstener. Salg/montering av nye monumenter. Åpningstider: service/sliping av: salg av : Mandag og onsdag Tirsdag, torsdag og fredag lørdag Sirkelsagblader Freseverktøy Høvelstål og kniver Kontakt oss for gode tilbud! Timebestilling: Tel Mob: gode priser! ØREN STEINSERVICE Sirkelsagblader Bajonettsagblader Stikksagblader Multikuttsagblader Freseverktøy Diamantkappeskiver for betong og asfalt Fabrikkv Molde Tlf: Epost: Tlf: Batnfjordsøra Sammen er DU sikker! Øl-ekspert Øystein Berge. Reginol 1/4_Layout Side 1 AVLSTASJON VELKOMMEN TIL VÅR STAND! Husk Vår garanti OG ANGVIK PROSJEKTERING 6636 ANGVIK Godkjent avlsstasjon Besøk vår nye avdeling i Torvikbukt! PLAN- OG BYGGEPROSESS FRA A-Å MPANJE LeasingKA Case IH Maxxum 130 ANGVIK PROSJEKTERING 6636 ANGVIK Tar i mot hopper til inseminering. STALL ÅNDAL alt i deilig spekemat Besøk vår stand! PLAN- OG BYGGEPROSESS FRA A-Å Innehaver Asbjørn Undlien Telefon Mobil Vi teffes på Dyregoddagane også i år! RØROSBUA Djupsjølia 7374 Røros Tel Amazone ZA-M 1001 Pöttinger Novacat 307 TED Slepeslåmaskin KAMPANJETILBUD UNDER DYREGODDAGANE Pöttinger Faro lessevogn NT 35/1 AP Vår bestselger når det gjelder våt - og tørrsugere. Ideell tankstørrelse på 35 liter. Komfortabel å håndtere. Integrert filterrens sørger for optimalt oppsug til enhver tid. Elektronisk nivåkontroll for suging av væske. Brenderup 4260 tilhenger de Mange go tilbud! Husqvarna Rider 213 Vi har også gode tilbud på produkter fra Torvveien 6490 Eide tlf HD 5/15 CX+ Prisgunstig kaldtvannsvasker i kompaktklassen. Plassbesparende design, robust konstruksjon og svært god mobilitet. Passer håndtverkere, vaktmestere og for de som trenger en lett, transportabel maskin med bra trykk. HDS 9/17-4 C Kompakt varmtvannsvasker.med egenskaper som forenkler brukeropplevelsen. Mobilitet, frakt eco!efficiency som sparer strøm, såpe og vannmengde ved normalvask. Luftmengde 57 l/s Vakuum 235 mbar 35 l beholder Art. nr V / 1~ / 50 Hz 500 l/t, 150 bar Art. nr V / 3 ~ / 50 Hz l/t, bar Vannavkjølt saktegående 4-polet motor ,eks. mva ,eks. mva. Veil ,- Veil , ,eks. mva. Kontakt Kjell eller Jo Harald hos Reginol for en demo eller tilbud. Kjell Dahl Tlf: Jo Harald Lilleeidet Tlf: Veil ,- Alle priser er eks mva. Annonse 2014 Reginol.indd :49

13 24 Dyregod-dagane Landbruksmesse september på Batnfjordsøra, Gjemnes Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov Som bedriftsleder er det viktige å ta riktige beslutninger og lønnsomme valg. TINE Rådgiving vil være din kompetansepartner med uhilda, tverrfaglige og spisskompetente råd. medlem.tine.no / medlemstelefon

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Torsdag 26. januar 2012

Torsdag 26. januar 2012 Torsdag 26. januar 2012 2012 Velkommen til Nordmørskonferansen 2012 Nordmøre er en spennende region med et rikt og variert næringsliv, og forutsetningene ligger til rette for videre vekst og utvikling.

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer

Møt over 100 utstillere med lokale kvalitetsråvarer Velkommen til Norges største lokalmatfestival For mer info: www.matfest.no Bergen Matfest er en av Norges største matfestivaler, og har som mål å fremme lokal mat og lokale mattradisjoner gjennom å synliggjøre

Detaljer

OFFISIELL ÅPNING AV FÅREFESTIVALEN. Fredag 23. september kl 20.00

OFFISIELL ÅPNING AV FÅREFESTIVALEN. Fredag 23. september kl 20.00 OFFISIELL ÅPNING AV FÅREFESTIVALEN Fredag 23. september kl 20.00 ERIK MOGENO Fra Norske Talenter på TV2 Erik er buktaler, magiker og komiker. La deg fasinere av Eriks utrolige triks, hvor du også kan regne

Detaljer

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 Vær med å støtt opp om Vannøydagan, og Hamre stadion som har en av de fineste ekte gressbanene i Troms Arr: Vannøy Fotballklubb TORSDAG 9. AUGUST Kl 17.00

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Invitasjon. NM i Kjøttprodukter 2008

Invitasjon. NM i Kjøttprodukter 2008 Invitasjon NM i Kjøttprodukter 2008 Velkommen til NM i kjøttprodukter 2008! Norsk kjøttbransje har all grunn til å by på seg selv. Deltakelse i NM bidrar til økt fokus på bedriftene, produktene og bransjen

Detaljer

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av n rer unike vi møteplassen! jon NÅ PRESENTERER VI MØTEPLASSEN! n Nå presenterer den unike vi møteplassen! Vi

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier)

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) ønsker velkommen til Nesset på Bergtun i Eidsvåg, torsdag 16. april 2015 08 30 til 16 30 Program: 0830 0900 Registrering mingling kaffe og frukt. 0900 0915 Innledning

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Spis, drikk og vær glad på Latter

Spis, drikk og vær glad på Latter Spis, drikk og vær glad på Latter Vi hjelper deg med små og store arrangementer Latter er et spennende restaurant- og teaterhus på Aker Brygge med et variert tilbud til både bedrifter og privatpersoner.

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Høve Støtt Hallingdal AS På Geilo finner du Høve Støtt Hallingdal. Høve Støtt Hallingdal glemmer du ikke med det første. Vi

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Arrangementer på Ås stasjon

Arrangementer på Ås stasjon Arrangementer på Ås stasjon Booking på Ås stasjon... 2 Bookingmeny på Ås Stasjon... 3 Konsert på Ås stasjon... 4 Oppdragsavtale... 5 Utstilling på Ås stasjon... 6 Avtale om utstilling... 7 Dok.nr.: P-4.3.9.3.

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila

Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila Halvårsoppsummering for våren 2014 i Kvila Januar: Nå kom det endelig litt snø. Det ble mange turer i akebakken på låvebrua. Barna gikk mye på ski, i og rundt barnehagen. Vi gikk en del turer til Holmen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Hvor kommer maten vår fra?

Hvor kommer maten vår fra? Hvor kommer maten vår fra? Jobben til den norske bonden er å skaffe god mat TIL ALLE. I denne boka kan du lære mer om hvordan dyr og planter på gården blir om til mat til deg og meg. På gården jobber bonden.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal.

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal. HØSTPROGRAM 2014 Haglebu www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim ARRANGEMENTER PÅ HAGLEBU FJELLSTUE Fjellet for alle hele året! PIZZAMENY Ta med hjem, ring oss på 32 71 33

Detaljer

Økologisk mat. OkoukaST

Økologisk mat. OkoukaST Økologisk mat 18. 25. oktober Sør-Trøndelag Arrangører: Bondens marked * Fremtiden i våre hender * Grønn barneby * Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag * Norsk landbruksrådgivning * Oikos * Skjetlein grønt

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Henger i for «Full fræs»

Henger i for «Full fræs» Henger i for «Full fræs» Av BENEDICTE WÆRSTAD Publisert: 16. september 2015, Friluftsrådene i Nordland har i år et prosjekt med mange friluftslivskonkurranser for ungdomsskoleelever. Gode venner: Bjørn

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Program 9 12. mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Velkommen til Norgescup, Junior NM Fellesstart og NM MIX Stafett 2017. Det er en glede å ønske utøvere, ledsagere og publikum velkommen til nok et nasjonalt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Bygging av Kolben Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Ordfører Sylvi Graham klipper snora, og nytt bibliotek ble erklært åpnet Ditt bibliotek Ann Lisbeth Morris (født 1950) - ansatt siden

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Til medlemmene i Gjemnes Sykkelklubb Batnfjordsøra, 15.03.12 SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Det vises til innkallingen til årsmøte av 28.02.2012 Dato: 28.03.2012 Kl: 20.00 Sted: Kantinen i 2 etasje på kommunehuset,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon PROGRAM Velkommen til Liverpool International Football Academy i Kvam Idrettspark 2015! Vi ønsker velkommen til Liverpool International Football Acadamy her hos oss i Kvam. Vi er mange frivillige som har

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017

Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Periodeplan for Bjørnebarna juni 2017 Hva har vi gjort i april og mai Det ble en annerledes vår dette året. Det kom gravemaskiner, som begynte å grave, for å lage grunnmur til tilbygget vi skal få i barnehagen.

Detaljer

SPIS, DRIKK OG VÆR GLAD PÅ LATTER www.latter.no

SPIS, DRIKK OG VÆR GLAD PÅ LATTER www.latter.no SPIS, DRIKK OG VÆR GLAD PÅ LATTER www.latter.no Show på Latter På Latter på Aker Brygge kan du oppleve show fra tre ulike scener. Hovedscenen på Latter har blitt gjestet av kjente artister som Dagfinn

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer