Oversikt over dommer i ærekrenkelsessaker HØYESTERETTSAVGJØRELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over dommer i ærekrenkelsessaker 01.01.2000 01.04.2011 HØYESTERETTSAVGJØRELSER"

Transkript

1 Oversikt over dommer i ærekrenkelsessaker av Cato Schiøtz Forklaring: Oversikten omfatter bare dommer/kjennelser - ikke forlik. Den omfatter heller ikke avgjørelser vedrørende midlertidige forføyninger, avgjørelser vedrørende overtredelse av straffeloven privatlivets fred, åndsverkloven 45 c personregisterloven. En * under angivelse av år/ side i Rt. eller dato i venstre kolonne betyr at saken ikke er en medierettssak, men at den bare involverer privatpersoner. Oversikten er systematisert på domstoler, slik at høyesterettsavgjørelsene tas først, deretter savgjørelser til slutt savgjørelser. Innenfor hver av disse gruppene er oversikten systematisk, slik at de frifinnende dommer kommer før de fellende med den yngste avgjørelsen først. Siden 1. januar 2000 har det blitt avsagt 85 dommer vedrørende ærekrenkelse, fordelt slik: - Høyesterett: 8 saker (7 frifinnende, 1 fellende) - Lagmannsrettene: 39 saker (37 frifinnende, 2 fellende) - Tingrettene: 38 saker (29 frifinnende, 1 delvis frifinnende 8 fellende) HØYESTERETTSAVGJØRELSER Frifinnende Frifinnende 2005: Ref Domstol Navn Saksøker Prosessfullmektig Saksøkt Prosessfullmektig Resultat Saksomkostninger Rt 2005 s Høyesterett Mistenktsaken Fædrelands -vennen v/halvor Manshaus sine omkostninger Dommen ble opphevet av EMD , da den ble ansett for å være i strid med EMK Art. 8. Staten ble idømt en erstatning på EUR , samt EUR i omkostninger for EMD. Saken ble høsten 2009 begjært gjenåpnet av Danielsen. Begjæringen forkastet av Høyesterett 7. april Frifinnende 2004: Ref Domstol Navn Saksøker Prosessfullmektig Saksøkt Prosessfullmektig Resultat Saksomkostninger Rt s Høyesterett Blottersaken Per Slinde (første instans) Per Danielsen Asker Bærums Budstikke v/halvor Manshaus sine omkostninger

2 Frifinnende 2003: Ref Domstol Navn Saksøker Prosessfullmektig Saksøkt Prosessfullmektig Resultat Saksomkostninger 2 Rt s Høyesterett Minnefondsaken Advokat TV 2 v/cato Schiøtz sine omkostninger Rt s. 914 Høyesterett Brønnvannsaken Akershus Amtstidende v/pål W. Lorentzen sine omkostninger Frifinnende 2002: Ref Domstol Navn Saksøker Prosessfullmektig Saksøkt Prosessfullmektig Resultat Saksomkostninger Rt s. 764 Høyesterett Idrettsleder Håndballsaken Nordlandsposten v/ingvald Falch sine omkostninger Frifinnende 2001: Ref Domstol Navn Saksøker Prosessfullmektig Saksøkt Prosessfullmektig Resultat Saksomkostninger Rt s. 1720* Høyesterett Voldtektssaken Voldtektsanklaget Hans Stenberg- Nilsen Anne Nerland Hovde sine omkostninger Frifinnende 2000: Ref Domstol Navn Saksøker Prosessfullmektig Saksøkt Prosessfullmektig Resultat Saksomkostninger Rt s. 279 Høyesterett Sjåførskolesaken Firmaleder Bergens Tidende v/pål W. Lorentzen sine omkostninger

3 Fellende 3 Fellende i Høyesterett (Rt s. 928), men senere frifinnelse av EMD 1. mars 2007 Ref Domstol Navn Saksøker Prosessfullmektig Saksøkt Prosessfullmektig Resultat Saksomkostninger Rt s. 928 Høyesterett Bopliktsaken Tom Vidar Rygh Wiersholm v/kyrre Eggen Tønsbergs Blad v/jarl Borgvin Dørre Mortifikasjon. Oppreisning kr Saksøker tilkjent kr Høyesteretts avgjørelse funnet i strid EMK art. 10 i EMDs avgjørelse av Tønsbergs Blad tilkjent EUR i saks

4 4 LAGMANNSRETTSAVGJØRELSER Frifinnende Frifinnende 2011: * Eidsivating Arne Kårbø- Wiersholm betale totalt Aslag Hamre Erichsen v/kyrre Eggen v/cato Schiøtz kr Frifinnende 2010: * Gulating Harald Olsen (Far til Birgitte Tengs) (selvprosederende) Saksomkostninger ikke krevd * Bunadstradisjon AS A Paal Joakim Marstrander Yvonne Evensen B Svein Andersen, med unntak av mortifikasjon av ett av totalt syv utsagn Delte

5 5 Frifinnende 2009: * Agder A Stig Gunleiksrud Anne Marie Due X sykehus Hf Ann-Margrethe M. Langbakk Saksøkte tilkjent omkostninger for en på kr Frifinnende 2008: Eivind H. Borna Knut Martin Andreassen Dagens Næringsliv m.fl v/vidar Strømme. Anke Saksøkte tilkjent omkostninger for en på kr Memosaken Kapitalsaken Den smarte revisor Ahmad Youssef El Youssef Kristian Siem Ole Martin Siem Arne Meltvedt Hjort v/erik Keiserud Kristin Veierød Magasinforlaget AS Kristine Moody Hegnar Media, Trygve Hegnar Kristine Moody Henry Sæbøe Trygve Hegnar Iranian Offshore Engineering Hegnar Media Trygve Hegnar v/trond Hatland v/ Cato Schiøtz Sigurd Holter Torp Wiersholm v/kyrre Eggen Wiersholm v/kyrre Eggen. Anket vedr. åvl. 45 c. Rt Anke.. Anke.. Anke Saksøkte tilkjent omkostninger for begge instanser, totalt kr ,37. (vedr. ærekrenkelse) Saksøkte tilkjent omkostninger for begge instanser, totalt Kr Saksøkte tilkjent omkostninger for begge instanser, totalt kr Saksøkte tilkjent omkostninger for begge instanser, tot kr

6 6 Frifinnende 2007: Saksøkte tilkjent Regj. advokaten v/. Anke "hennes omkostninger * (Tingrettsdommer) Skaldebø-Rød adv Atle Johansen ektefelle" på kr * Frostating Hålaland Harald E. Heitmann Verdens Gang m.fl. v/ Cato Schiøtz Reidar Andresen NRK AS m.fl Jon Wessel-Aas Iranian Offshore Engineering Norway Cup Forsøl AS m.fl. Jørgen Bull Verdens Gang m.fl Hegnar Media AS, T. Hegnar, V. Holth Roy Arne Pedersen v/ Cato Schiøtz Wiersholm v/jon Tenden v/rune Andersen. Anke. Anke. Anket (kun vedr. 390) NRK frifunnet av HR i dom av 10/ Anke. Anke. Anke egne Saksøkte tilkjent omkostninger for LR, kr NRK ble tilkjent saksomkostninger for en med kr VG ble tilkjent kr i saksomkostninger for begge instanser, totalt kr ,44. betale saksomkostninger for begge instanser med i alt kr Saksomkostninger ble idømt for begge instanser med i alt

7 * Lyngtveitsaken Steinar Winther Christensen Erling Lyngtveit v/cato Schiøtz. Anke Ble idømt for begge instanser med kr Frifinnende 2006: * * * Hålaland Gulating Grimborgsaken Sjødinsaken er Narvik Energi Ottar Bjarne Nilsen Hugo Storø Arne Meltvedt Verdens Gang (1. instans), Kjell Natvig (2. instans) Advokat Arvid Sjødin FrP-saken Jan Simonsen Carl I. Hagen Hjort v/erik Keiserud (for en) v/cato Schiøtz Bent Endresen v/pål W. Lorentzen. Anke Saksøker delvis medhold i en (oppreisning kr , saken ble anket, saksøker trakk deretter sitt krav). Stavanger s dom av ble derfor opphevet. Anke Saksomkostninger for begge instanser med kr Saksomkostninger ble idømt for begge instanser med kr Hver av partene bar sine saks Saksøker må dekke omkostningene med kr for kr for * Eidsivating Hestesaken Ann-Jeanette Brannvoll Gjermund Pekeberg v/halvor Manshaus. Anke Saksomkostninger tilkjennes ikke.

8 8 Frifinnende 2005: Eidsivating Raassum Raassum Oppland Arbeiderblad mfl. v/vidar Strømme (Anine Kierulf i en). Anke omkostninger med kr * Agder Ivar Sveen. Anke Saksomkostninger ble tilkjent for begge instanser med til sammen ,40. Frifinnende 2004: * Gulating Hålaland Eidsivating Reisebyråsaken Skiheissaken Danielsen v/ole Gramstad Jensen Hjort v/ola Mæland John Kr. Rismark Bergens Tidende Finnmark Dagblad Vang kommune v/ordføreren v/trond Hatland v/cato Schiøtz (Espen Johannessen i en) Sigurd Bang Avvist pga. D trakk seg for en. Anke kr for førsteinstans kr for en. Hver av partene måtte dekke egne Saksøker måtte dekke omkostningene med kr * Killengreensaken John Chr. Elden Politidirektør Regj. advokaten Saken ble trukket av saksøker, ens fellende dom opphevet Saksøker måtte dekke omkostninger med kr

9 Vannselskapsaken Dagens Næringsliv v/vidar Strømme. Anke 9 kr i Laserklinikksaken Harila Laserklinikk (første intans) Frank Wassdahl (andre instans) Opprinnelig Per Danielsen som trakk seg, deretter selvprosederende NRK Helserefleks Kapital Jon Wessel-Aas Wiersholm v/jon Tenden. Anke Avvisning pga. manglende etterlevelse av provokasjoner fra saksøkte Sakøker måtte betale kr i omkostninger for en. Saksomkostninger idømt for begge instanser totalt kr Frifinnende 2002: Steinar Bastesen VG v/ingvald Falch Politiker NRK TV Jon Wessel-Aas. Anke. Anke kr i kr i Frifinnende 2001: Agder Frostating er Øyelegesaken Fiskejukssaken Drapstrusselsaken Nabobyggersaken Lege, firma Alf Johan Knag Hans Stenberg- Nilsen Porsgrunns Dagblad Adresseavisen Ole Johan Sætre Arve Opdahl Christian Wiig. Anke kr i egne

10 Frifinnende 2000: Advokatligningsaken Legeomsorgssaken Advokat Danielsen v/rolf Knudsen VG v/ingvald Falch. Anke Lege Roar Bjerknes NRK TV Liv Randi Dobloug 10 Saksøker måtte dekke saksøktes omkostninger med kr ifm motanke for en, ellers delte kr i

11 11 Fellende 2006: Fellende Agder Baneheia II Peer Oluf Osufsen TV2 v/vidar Strømme Oppreisning kr Anke til Høyesterett nektet fremmet Saksøkte måtte dekke saksomkostninger for begge instanser med kr Fellende 2002: Hålaland Trakasserisak en Tormod Seljevoll Finnmarken Per S. Johanessen Mortifikasjon oppreisning på til sammen kr egne

12 TINGRETTSAVGJØRELSER 12 Frifinnende 2010: Frifinnende Asker Bærum Tingrett Britt Holt- Andersen Tingrett A Asker Bærum Budstikke, Andreas Gjølme Helge Heyerdahl AS Dagbladet, Anne Aasheim, Gunnar Hultgreen Per Arne Solend v/åsmund Øvsthus v/ Frode Elgesem betale totalt kr betale kr Ikke rettskraftig. Anket Frifinnende 2009: Tingrett Bergen Tingrett Advokat Per Flatabø Rolf Engebretsen Tom Engh Marius Reikerås (Danielsen etter en) Verdens Gang, Bernt Olufsen, Frank Haugsbø TV 2 AS v/sigurd Holter Torp v/sigurd Holter Torp betale totalt kr Saksøkerne dømt til å betale kr Anke trukket.. Frifinnende 2008: Tingrett Nordsjødykker Horemamma Stephanie Sabrena Lyon Jan Arhaug Aller Forlag AS, Odd Johan Nelvik, Thomas Olsen, Håvard Melnes (selvprosederende) Halvard Helle betale totalt kr

13 * Fredrikstad Tingrett * Tingrett Anne Sofie Moksness K-Soft Norge AS Rune Emanuel Karlson Arild Karlsen Emil Tømmerdal Nordby Knut Evensen Inter Revisjon Fredrikstad AS Helge-Mikael Nordgård, Georg Adam Oftedal Robin Smidsrød. Torgeir von Dahn. Dag Olav Riise Dag Herrem Dels avvisning dels frifinnelse. Anket over kjennelse, senere opphevet 13 betale totalt kr betale totalt kr ,39. Frifinnende 2007: * Tingrett Søren Lorentz Lous Wiersholm v/kyrre Eggen Børje Robert Hansson, Metronome Film & TV, Rubicon TV AS Filmlance International AB v/borgar Høgetveit Berg. Anket, senere forlikt. betale totalt kr Forlikt før behandling i en.. Frifinnende 2006: * Kristiansand Bergen Frifinnende 2005: Canadavoldtektssaken Aspiritus NW Olav Sylte Nicolai V. Skjerdal. Anket. Avvist etter manglende sikkerhetsstillelse Trond Boten Marius Reikerås P4 Knut Marius Styve Privat person Tallag Andersen VG mfl. v/sigurd Holter Torp betale saksomkostninger med kr betale kr i saks. betale omkostninger med kr

14 Enka- saken TV 2, Kåre Valebrokk mfl. v/cato Schiøtz Sigurd Holter Torp Frifnnelse. Anke trukket. 14 betale saksøktes saksomkostninger med kr Frifinnende 2004: Børre Sundet * Hadeland Land * * Kadrasaken Lindegaardsaken Helsksaken Terroristsaken Tawfiq Islamic Senter som senere trakk seg Leidulv Digernes Vibeke Holth/Trygve Hegnar TV 2 Wiersholm v/jon Tenden v/vidar Strømme Linde Group Arne Os Jan Simonsen Gerhard Helsk Mullah Krekar Brynjar Meling Carl I. Hagen v/cato Schiøtz Sigurd Holter Torp v/trond Hatland. Anket, men anken ble trukket tilbake. Anken ble ensidig trukket av Jan Simonsen, anken for en, for sent fremsatt. Avgjørelsen påkjært til HR, ingen endring Saksøker måtte dekke saksøktes omkostninger med kr Saksøker måtte dekke saksøktes omkostninger med kr Hver av partene bar sine saksomkostninger Hver part måtte betale sine egne omkostninger for en. Saksøkte ble tilkjent kr for Høyesteretts Kjæremålsutvalg Saksøker måtte dekke saksøktes omkostninger med kr

15 Frifinnende 2003: * Stavanger * Sarpsborg Entrepreørsaken Østlandske Balkong Fasadeentreprenør Baldersaken Kråkebollesaken Partikontosaken Privat selskap Svein Åbø TV 2 v/jørgen Lund, Stephen Knudtzon, Pål W. Lorentzen Erik Vikanes Privat selskap v/vidar Strømme v/a. C. Høeg Rasmussen, Thobjørn Gjerde, Vidar Strømme Tarjei Thorkildsen er Kapital Kyrre Eggen er er Dag Olav Riise Hver part måtte betale sine egne Hver part måtte betale sine egne kr i kr i Bergen Utstillersaken John Raknes Bergensavisen v/trond Hatland kr i * Nord Troms Søppeldepotsaken Åge Kvilstad Tormod Seljevold Saksøker må betale kr i Frifinnende 2002: Sofasaken Psykopatsaken Møbel-forretning Bjørn Stordrange TV 2 Tallag Andersen Damms forlag v/cato Schiøtz v/egil Jarslett, anket, forlikt under kr i Hver part måtte betale egne

16 Kristiansand Pistolsaken Fædrelandsvennen (Halvor Manshaus i en) v/egil Jarslett hovedforhandlingen i en 16 kr i Frifinnende 2001: byrett Fangestreiksaken Halvard Helle VG v/egil Jarslett kr i Frifinnende 2000: byrett byrett byrett Diplomatnaskesaken Hundehussaken Telefonkatalsaken Diplomat VG Ektepar Firma Danielsen v/rolf Knudsen Danielsen v/rolf Knudsen VG Dagbladet v/cato Schiøtz v/cato Schiøtz Hans Stenberg- Nilsen, mortifikasjon, mortifikasjon kr i Hver part måtte betale egne Hver part måtte betale egne

17 Delvis frifinnende delvis fellende 2003: Datafirmasaken, Saksøkte måtte betale kr i saksomkostninger til jf. Delvis fellelse, saksøker nr. 2. Bergen Helge Stephan ovenfor under Bergensavisen oppreisning på kr Saksøker 1 vant ikke Tingrett Wesenberg Brodschöll "frifinnende frem med sitt søksmål, 2003" ble idømt saks 17

18 Fellende Fellende 2010: Josephine Drivdal - A Mediehuset Nettavisen AS, Gunnar Stavrum Atle Jørstad Arild W. Johansen, Gunnar Apeland, Norges Lastebileier Forbund v/sigurd Holter Torp Odd Robert Aksens Mortifikasjon, totalt kr i oppreisning Mortifikasjon, totalt kr i oppreisning 18 Drivdal tilkjent kr i saks Anket. Hver av partene bærer sine saksomkostninger Fellende 2009: * - Kjell Granly Thomas Hjermann/ Carl U. Bore Ståle Eskeland Halvard Helle Oppreisning kr Kr Fellende 2008: Tingrett Amoksaken Øystein Stray Spetalen v/cato Schiøtz AS Dagbladet, Anne Aasheim, Roy Wahlstrøm Tore Bergsaker Hjort v/frode Elgesem AS Dagbladet dømt til å betale kr i oppresning. Anne Aasheim dømt til å betale kr i oppreisning. For øvrig frifinnelse. Hver av partene bærer sine saks Forlik for Lagmannsrett. Fellende 2005: * Humanistdommen Humanetisk forbund Harald Stabell Delvis frifinnelse (for erstatningskravet). Oppreisning tilkjent med kr Hver av partene bærer sine

19 19 Fellende 2002: * Kristiansand Thorsensaken Tannbittsaken Danielsen v/ole Gramstad Jensen Erling Moss Dagbladet Tore H. Pettersen Hans Stenberg- Nilsen Mortifikasjon, straff, bot kr 5 000, oppreisning kr Oppreisning på kr Saksøkte måtte dekke saksøkers omkostninger med kr Hver part måtte betale egne Fellende 2001: * byrett Folkehjelps aken Norsk Folkehjelp Arne Meltvedt Mortifikasjon oppreisning på kr kr til en av de saksøkte i Fellende 2000: Fredrikstad byrett Elskerinnesaken / offentlig ansatt Demokraten Steffen Torsnes Oppreisning på kr Hver part måtte dekke egne

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Innholdsfortegnelse Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921...5 Norges Høyesterett - HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305...6 Norges

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 29. september 2008 avsa Høyesterett dom i. HR-2008-01664-A, (sak nr. 2008/288), sivil sak, anke, (advokat Erik C.

NORGES HØYESTERETT. Den 29. september 2008 avsa Høyesterett dom i. HR-2008-01664-A, (sak nr. 2008/288), sivil sak, anke, (advokat Erik C. NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01664-A, (sak nr. 2008/288), sivil sak, anke, StatoilHydro ASA Næringslivets Hovedorganisasjon (hjelpeintervenient) (advokat Lars

Detaljer

HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000)

HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000) 111\-GVVV-JY-1J - 1\l,-GVVV-GVJO ^'*YU-GwV^ «iv^^iip^^iv^,lr: I Wiae i av ii HR-2000-54-B - Rt-2000-2058 (496-2000) INSTANS: Høyesterett - Kjennelse og dom. DATO: 2000-12-21 DOKNR/PUBLISERT:

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2003 INNHOLD: FORORD...3 2. BORGARTINGS HISTORIE OG FORHISTORIE...4 2.1. LAGDØMMETS OPPRINNELSE...4 2.2. EN FARGERIK RENESSANSELAGMANN...4 3. BORGARTING LAGDØMMES VIRKEOMRÅDE...5

Detaljer

HENVISTE SAKER. Denne listen omfatter de saker som Høyesteretts ankeutvalg har henvist til behandling

HENVISTE SAKER. Denne listen omfatter de saker som Høyesteretts ankeutvalg har henvist til behandling HENVISTE SKER 1 Denne listen omfatter de saker som Høyesteretts ankeutvalg har henvist til behandling De sist henviste saker ligger øverst. Berammede saker finnes også under menyvalget Sakliste Sak nr.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN

VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSEN OG NETTVERKSSAMLINGER 2010 10.-12. september Scandic Bergen City VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN Årets konferanse vil, som tidligere

Detaljer

7. 14. juli 2012 PROGRAM

7. 14. juli 2012 PROGRAM NM jegertrap og leirduesti 7. 14. juli 2012 PROGRAM 1 Velkommen til Åsnes kommune Deltakere, publikum og arrangører ønskes lykke til med NM I JEGERTRAP OG LEIRDUESTI. Åsnes kommune Tlf. 62 95 66 00 www.asnes.kommune.no

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2008 avsa Høyesterett dom i. HR-2008-01041-A, (sak nr. 2007/1816), sivil sak, anke,

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2008 avsa Høyesterett dom i. HR-2008-01041-A, (sak nr. 2007/1816), sivil sak, anke, NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01041-A, (sak nr. 2007/1816), sivil sak, anke, Fellesforbundet (advokat Einar Engh til prøve) Heidi Nerland Oddrun L. Kokkim Jon Terje

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 09.06.2008 Saksnr.: Dommere: 06-054312PRI-BORG/01 Lagdommer Kst. lagdommer Ekstraordinær lagdommer Sissel R. Langseth Ole Nyfløt Eystein F. Husebye

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE

ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE Diverse 12 ISFIT OG SAMFUNDET: PRINSIPPAVTALE Prinsippavtale mellom Styret for Stiftelsen den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (heretter kalt ISFiT) og Studentersamfundet i Trondhjem (heretter

Detaljer

Barfotadvokaten. bladet. Åpning i nord. JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo. 21 Olav Heldal

Barfotadvokaten. bladet. Åpning i nord. JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo. 21 Olav Heldal Advokat bladet Nr. 10 2012 92. årgang 6 Åpning i nord 16 JUS 20 år 24 Profil: Grete Faremo 21 Olav Heldal Barfotadvokaten Med sulu som arbeidsantrekk og lagunen rett utenfor kontorvinduet på Stillehavsøya

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no Årsmelding 2011 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk (Ratatoskr), er i norrøn mytologi et ekorn som levde i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk sprang som budbringer mellom toppen og rota av

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Daglig leder Axel Slettebøe Ole Edon Johansen Nancy Amanda Hessen Saken gjelder:

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Det har lenge vært bebudet en evaluering av Gjenopptakelseskommisjonens

Det har lenge vært bebudet en evaluering av Gjenopptakelseskommisjonens . Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår ref: 21292 Deres ref: Ansvarlig advokat: Arvid Sjødin UTTALELSE TIL EVALUERING AV GJEN- OPPTAKELSESKOMMISJONEN (1) Det har lenge vært

Detaljer

Advokat DYR DOMSTOL. bladet. Førstelinjen legges ned Hjelp for Help? 14. Advokater liker sosiale medier 32

Advokat DYR DOMSTOL. bladet. Førstelinjen legges ned Hjelp for Help? 14. Advokater liker sosiale medier 32 bladet Nr. 12 2012 92. årgang Advokat DYR DOMSTOL Sorenskriver Knut Rønning ved Sandefjord tingrett satte seg ned og laget et regnestykke for hvor mye det koster å gjennomføre en vanlig sak i førsteinstans.

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Toppidrettssenteret 29. mars 2008 Side 2 INNHOLD INNHOLD...2 SAKSLISTE...3 FORRETNINGSORDEN...3 BERETNING...4 FORBUNDSTINGET 2007...4 TILLITSVALGTE...4 OPPNEVNTE

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2011 4. Regnskapet 2011 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2011 4. Regnskapet 2011 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2011 Innhold Styrets beretning 2011 4 Regnskapet 2011 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion. års beretning

Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion. års beretning Viking fotballklubb Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion års beretning 2014 Innholdsfortegnelse Årsmøte 4 Dagsorden 4 Æresmedlemmer 4 Årsberetning til ordinært årsmøte 5 Styrets

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A.

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Børsrettsdagene Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Innholdsfortegnelse Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Landsnes Børsåret 2013 2.0 Direktør

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer