FESTSKRIFT NRK Nynorsk mediesenter 10 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år"

Transkript

1 FESTSKRIFT NRK Nynorsk mediesenter 10 år «Nynorsk mediesenter har vært en berikelse», skriv Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK Nyhende i dette attersynet på 10 års drift. «Utan Nynorsk mediesenter hadde eg ikkje hatt den jobben eg har no», seier mange av dei 100 nynorskpraktikantane vi har sendt frå oss sidan 2004.

2 Nynorsk mediesenter 10 år FESTSKRIFT - NRK Nynorsk mediesenter 10 år Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje Fyrste linene i diktet «Det er den draumen» av Olav H. Hauge er lette å ty til når noko mest er for godt til å vere sant. Nynorsk mediesenter var ein idé som vart vedteken i NRK-styret før han var utgreidd, og tredd nedover hovudet på NRK-leiinga i 2002/03, som samstundes måtte gje opp planane om å legge NRK Sogn og Fjordane under Bergen. Dei vart stoppa av generalforsamlinga, og styret skjønte at ho meinte alvor. Idéen bygde på mange års røynsle med å lære opp nynorskbrukande journalistar ved distriktskontoret i Førde, journalistar som var ettertrakta både i og utanfor NRK. Vi fekk ei nynorskpraktikantstilling som påskjøning for arbeidet. Men vi meinte vi kunne gjere meir med å sette opplæringa i system, i ein redaksjon og eit fylke der nynorsk er det naturlege språket. Nynorsk mediesenter vart halmstrået som redda sjølvstende for NRK Sogn og Fjordane og sette nynorsken meir på kartet i NRK. Trass i at vi kom til i ein hard strid har vi aldri møtt problem av den grunn i NRK. Det er ei forståing for at vi trengst, takka vere at dei vi sender frå oss er gode ambassadørar. Men i Førde arbeider vi i vissa om at vi aldri er betre enn siste kullet, og uroar oss for om andre ser dei journalistemna vi såg i dei Valgerd Svarstad Haugland opna Nynorsk mediesenter Bak: Valgerd Svarstad Haugland og Magni Øvrebotten. Framme frå venstre: Inger Johanne Sæterbakk, Svein Ove Hansli, Knut Åge Teigen, Eli Bjelland og Maria Rivedal (Foto/NRK) Side 1

3 FESTSKRIFT Attersyn frå nokre av dei som var med i striden Valgerd Svarstad Haugland, kulturminister og leiar for KrF i 2002, no fylkesmann i Oslo og Akershus: - Gratulerer med 10-årsjubileum! 10 år har gått sidan Nynorsk mediesenter vart opna. 10 år med utdanning av mange dyktige journalistar og mediearbeidarar! Som tidlegare politikar må eg innrømma at eg er veldig godt nøgd med at dette senteret vart etablert, og at eg fekk vera ein del av etableringa. Senteret vart eit godt argument for meg til å stoppa NRK sine planar om å slå saman distriktskontora i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ei slik samanslåing hadde gitt oss mindre nynorsk i media, og fattigare språkleg utvikling. Nynorsk mediesenter har gitt oss mange dyktige nynorskbrukarar i NRK, men og i mange andre medieverksemder. Magni Øvrebotten har leia senteret med stø hand. Det er alltid ei glede å få tilsendt statusrapportane som vert laga. På den måten blir eg oppdatert på kor den enkelte student hamnar og ser at arbeidet støttar opp den gode bruken av nynorsken i samfunnet. Valgerd Svarstad Haugland (Foto: Olav Juven/NRK) Lukke til vidare med det viktige arbeidet. Erik Berg-Hansen, sjef for distriktskontora og leiar av styringsgruppa for Nynorsk mediesenter i , no sekretær for Kringkastingsrådet: - Gratulerer med 10 års bursdag! Jeg var leder for Styringsgruppa da mediesenteret så dagens lys i Det har rent mye vann i havet i løpet av disse ti åra. Det er Magnis grundige halvårsrapporter et levende bevis på. Som leder for NRKs distriktsdivisjon i åra før, under og etter etableringen av Nynorsk Mediesenter, dukker det opp minner om en fartsfylt og utfordrende periode med mange omdiskuterte beslutninger i distriktene. Noen hendelser er likevel udiskutable fakta, blant annet denne: NRK-ledelsens kontroversielle forslag om å slå sammen NRK Sogn og Fjordane med NRK Hordaland til ett distriktskontor, kombinert med Magnis kompromissløse motstand mot sammenslåingen, var den direkte årsaken til at Nynorsk Erik Berg-Hansen (Foto/NRK) Side 2

4 Nynorsk mediesenter 10 år mediesenter ble etablert i Magni vant kampen mot de hun kalte «Holmenkollhønene» i Oslo. I dag er nok alle enige om at det var en viktig seier, ikke bare for distriktskontoret i Sogn og Fjordane, men også for nynorskens utsatte posisjon i NRK. Trude Brosvik, i 2002 nestleiar i distriktsprogramrådet for NRK Sogn og Fjordane og sentralstyremedlem i KrF. Svært aktiv i kampen for sjølvstende for dk-kontoret, som fekk stor folkeleg oppslutning i fylket. No leiar for KrF i Sogn og Fjordane og medlem av fylkestinget: Trude Brosvik (Foto: Brit Jorunn Svanes/NRK) - NRK Nynorsk mediesenter var vel verd å kjempe for! Det har i alle år levert dyktige og målmedvitne praktikarar til ulike media og særleg til NRK. Dei har sytt for at målet om 25% nynorsk i NRK har vorte meir realistisk. Dei har medverka til levande og naturleg nynorsk både på nettet og i eteren. Kompetansemiljøet som er bygt opp rundt Nynorsk mediesenter har vore, og er, svært viktig for nynorsk som bruksspråk i media. Sett med fylkespolitiske auge er nynorsk kulturelt og strategisk viktig for Sogn og Fjordane, og vi får til dagen positivt tilbake for at NRK Nynorsk mediesenter er knytt til distriktskontoret i Førde. Derfor er det grunn til å feire 10-års jubileet! Til å takke Magni Øvrebotten og Arve Sandal som «foreldre» for satsinga, og alle som var med å få ho på plass! Dette er eit vellukka tiltak for framtida og for mangfaldet! Helsingar frå systertiltak og vertskontor NRK Sogn og Fjordane har vore eit framifrå vertskontor for oss. Her sit nynorsk og nyhende i veggane, praktikantane vert tekne mot med tillit og tolmod frå fyrste dag, og vi er like stolte eller lei oss over deira sigrar og nederlag. Side 3

5 FESTSKRIFT NRK Nynorsk mediesenter har også fått æra og gleda av å vere modell for to andre nærskylde tiltak. Fyrst NRK FleRE frå 2008, som driv opplæring av fleirkulturelle journalistar i NRK. Det er godt å vere to når systemet rundt ein er stort. Hausten 2013 fekk vi ei syster i Førde, i Nynorsk avissenter i Firda/Amedia, med Arve Sandal som leiar. Han hadde ideen om Nynorsk mediesenter og har vore ein viktig og entusiastisk støttespelar. Han var lett å be når Firda/Amedia ville dra i gong noko liknande for nett og avis. Der starta kull 3 samstundes med vårt kull 21. Det er kjekt for begge mediesentera og redaksjonane at vi er fleire om ei sams og viktig oppgåve. Arve Sandal, opphavsmann til ideen om Nynorsk mediesenter og medlem av prosjektgruppa i 2003/04. Fast førelesar og fyrste leiar for systertiltaket Nynorsk avissenter i Firda/Amedia: - Eg lettar på hatten og gratulerer 10-åringen. NRK Nynorsk mediesenter har fascinert meg sidan fødselen. Fargerik, livskraftig og jordnær som løvetanna, til tider også upopulær som den utskjelte blomsten. Ikkje berre om våren, men også kvar haust skyt denne nynorskrota i Førde nye skot som spreier seg med frimot og pågangsmot rundt i landet. NRK Nynorsk mediesenter er ein suksess. Oppskrifta er knallhard testing på førehand om kven som er best eigna til yrket, bruk av ein pulserande redaksjon som klasserom og klare krav til resultat. Magni Øvrebotten leikar ikkje skule, ho brukar peikestokken om det trengs. Ho veit at den som skal hamle opp med mektige redaktørar og vrange kjelder, må ha ryggrad og tjukk hud. NRK fortener ros og takk for at institusjonen har brukt vel 40 millionar kroner desse 10 åra på å få fram gode, nynorskbrukande journalistar. Det har vore eit handslag til nynorsken som eit levande bruksspråk, men også smart rekrutteringspolitikk. Via mediesenteret i Førde har NRK fått tak i allsidige medarbeidarar, ofte med bakgrunn frå bygda og andre fag enn journalistikk. Mangfald er ein vinnar, ikkje minst i redaksjonen. Arve Sandal (Foto/Firda) Gratulerer med 10-årsdagen. Gje NRK Nynorsk mediesenter lenge, lenge leve må Side 4

6 Nynorsk mediesenter 10 år Marianne Mikkelsen, leiar for systertiltaket NRK FleRE: Marianne Mikkelsen (Foto/NRK) - FleRe fikk god drahjelp av Nynorsk mediesenter da vi startet planleggingen i Vi kunne i hovedsak kopiere det flotte opplegget som Nynorsk mediesenter allerede hadde testet ut på flere kull. De to strategiske tiltakene har ulike siktemål og utfordringer, men mye er også felles. Både stipendiatene og nynorskpraktikantene, lærerne og lederne har glede og nytte av å utveksle erfaringer. Slik jeg ser det fremmer begge prosjektene demokrati og ytringsfrihet, og Magni og jeg gjør ofte felles front i interne saker. Og i engasjementet møtes vi det er det ingen tvil om! Gratulerer med ti vellykkede og fruktbare år! Kai Aage Pedersen, distriktsredaktør i NRK Sogn og Fjordane, som er vertskontor for NRK Nynorsk mediesenter: Kai Aage Pedersen (Foto: Arne Stubhaug/NRK) - Så er dei her att, fem unge og håpefulle praktikantar som vil bli journalistar. Kull nummer 21 betyr at det er nynorskpraktikant nummer som no kjem på morgonmøta til NRK Sogn og Fjordane. Stolt nynorsk, mobil/nett, radio og TV blir hamra inn på nokre få veker, læringskurva er brattare enn eit motbakkeløp. Side 5

7 FESTSKRIFT Om to månader er dei på plass i redaksjonen, det er slutt på øvinga, då skal journalistikken dei lagar sendast på radio, TV eller mobil/nett. Under tett oppfølging blir dei forma til NRKmedarbeidarar som kan prega samfunnsdebatten frå ulike redaksjonar landet rundt. Og slik sviv hjulet i NRK Nynorsk mediesenter rundt. Fem nye praktikantar i halvåret, fire månader i Førde og så til praksis andre stader i NRK. For folk i Sogn og Fjordane betyr dette stadig nye røyster i lokalsendingane. For NRK sitt distriktskontor i Førde betyr dette eit ungt og dynamisk arbeidsmiljø. Og for NRK totalt sett betyr dette at ei strategisk satsing for å nå målet om 25 prosent nynorsk ikkje lenger berre er festtalar. Hausten 2004 stod dei første praktikantane og venta nervøst i resepsjonen i NRK Sogn og Fjordane sine lokale på Prestebøen i Førde. Ingen visste kva dette skulle bli. Sjølv samanlikna eg det med å gå frå livet som singel til familiefar til ein stor barneflokk frå ein dag til ein annan. Slik er det ikkje i dag, eg veit det kjem til å gå bra med dei fem som no sit smånervøse på morgonmøta våre. Om nokre år møter eg dei att i messa på Marienlyst, då smiler dei og fortel stolt om arbeidet dei gjer for NRK. Slik så mange av dei har gjort dei 10 siste åra. Gratulerer med ti flotte år i arbeid for journalistikken, nynorsken og NRK! Kva seier leiinga i NRK? Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: Thor Gjermund Eriksen (Foto: Ole Kaland/NRK) - Nynorsk mediesenter kombinerer to ting: folk som er språklig dyktige og har journalistisk talent. Det er en viktig del av NRKs samfunnsoppdrag at vi skal speile det norske samfunnet, også språklig. I tillegg har vi krav på oss om at minst 25 prosent av sendingene skal vere på nynorsk. Og det har jeg et klart mål om at vi skal nå. Side 6

8 Nynorsk mediesenter 10 år På noen områder har vi vært gode når det gjelder nynorskprosenten i NRK, på andre områder sliter vi mer. Men dette handler om fokus. Vi var for eksempel langt bak når det gjaldt barneog ungdomsprogram på nynorsk, men her har NRK Super vist at det går an å gjøre noe med dette når en har fokus på det. NRK Nynorsk mediesenter er viktig for NRK og for at vi skal kunne nå målene våre som Norges viktigste mediebedrift, også de språklige målsettingene. Olav Nyhus personaldirektør i NRK og ansvarleg for NRK Nynorsk mediesenter En personaldirektørs bekjennelser Olav Nyhus (Foto: Ole Kaland/NRK) Arbeidssøknader og CV er skal man lese med interesse. Og skepsis, har jeg lest i avisen. Det er ikke sant alt som står skrevet, står det. I avisen. Paradoksalt nok. Det tror jeg er helt sant. Jeg er nemlig selv blant dem som har presentert meg med diskutable kvalifikasjoner. I enda yngre dager søkte jeg jobb som dommerfullmektig ved Sunnfjord sorenskrivarembete i Førde. Jeg ønsket å flytte til Vestlandet for en tid. Der ville jeg oppleve naturen (fra Jostedalsbreen til Kinn), kulturen (fra Nikolai Astrup til Jakob Sande) og erfaringen med å bosette seg et sted uten noe sosialt nettverk. Da er det fint å være dommerfullmektig, tenkte jeg. Gjennom et mangfold av saker lærer man lokalmiljøet å kjenne, møter mange forskjellige mennesker og dømmer enkelte av dem. Kan hende ikke så ulikt journalistyrket. Men tilbake til bekjennelsen. Jeg forsøkte å formulere søknaden slik at den ble lagt merke til, uten at den fremsto som useriøs. Det er en balansegang. De skulle tross alt ansette en dommerfullmektig, ikke en ung, kreativ og overlystig markedsføringskonsulent. Men en jurist. For jurister er det normalt ikke vanskelig å formulere seg slik at teksten og forfatteren fremstår som seriøs. Riktignok forekommer det at språket blir stående litt i veien, slik at meningen ikke kommer helt fram. Men den strengt formelle tonen, tekstens tunge saklighet og setningenes vedvarende lengde gir vitnesbyrd om oppriktig alvor. Vi liker ord som «vitnesbyrd». Søknaden ble grei den. Og jeg avsluttet - slik man gjorde da man søkte offentlige stillinger med følgende setning: «Jeg behersker begge målformer.» Side 7

9 FESTSKRIFT Jeg fikk stillingen, pakket bilen og kjørte spent over fjellet til mitt nye dommerliv en vinterdag på nittitallet. Sorenskriveren var en klok mann, og en vennlig mann. Alt gikk uproblematisk syntes jeg. De første dagene. Inntil han en dag overrakte meg en gul mappe og spurte om jeg kunne ta saken. «Ho gjeld kverrsetjing av garn i Jølstervatnet», sa han. Jeg ble umiddelbart slått av en følelse jeg ikke hadde hatt siden videregående, den gang vi skulle tolke Olav H. Hauges dikt «Uppskoke». Jeg så ned på saksomslaget og ordet «kverrsetting» én gang til. Og det slo meg med pinlig klarhet: Jeg behersker ikke begge målformer. Men jeg lærte. Ikke nok til å påstå at jeg i dag behersker nynorsk, men nok til å få økt forståelse og oppriktig lese- og lytteglede. Som gleden over å lese Are Kalvø til frokostkaffen hver lørdag eller Lars Amund Vaages «Syngja» en sen augustkveld. I sommer har jeg også lest NRK-plakaten. På ny. Jeg har lest den fordi den har vært på høring... Plakaten gir uttrykk for de overordnede kravene vårt samfunn stiller til NRK som allmennkringkaster. Under overskriften «NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur» er oppdraget konkretisert: Minst 25 prosent av NRKs innhold skal være på nynorsk. NRK har ennå ikke evnet å oppfylle kravet, men allmennkringkastingsrapporten viser at vi er på rett vei. Det er bra. Og Nynorsk mediesenter skal ha en stor del av æren for at vi er blitt bedre. Alt i NRK-plakaten er nå til vurdering. Jeg håper og tror kravet om nynorskandel opprettholdes som krav til NRK. Skal vi speile landet, må vi bruke det rike språket som tales og skrives her. Til lykke med 10 år i språkets og den gode journalistikkens tjeneste! Grethe Gynnild Johnsen direktør for distriktsdivisjonen i NRK Grethe Gynnhild Johnsen (Foto: Anne Liv Ekroll/NRK) - NRK er heile tida i endring det var vi også i Då røyken hadde lagt seg etter ein stor debatt om samanslåing av distriktskontor, var Nynorsk mediesenter ein realitet. NRK Sogn og Fjordane hadde i fleire år vore ein av dei tyngste leverandørane av nynorskbrukande journalistar til ulike redaksjonar i NRK, talet på journalistar som snakka og skreiv nynorsk var likevel i kraftig tilbakegang. Når vi i dag feirar 10 år har 100 praktikantar gått Magni-skulen i Førde. 72 % av desse arbeider i media, dei fleste i NRK. Når ein i tillegg ser at svært mange av Side 8

10 Nynorsk mediesenter 10 år desse journalistane er sentrale i eit breitt spekter av NRK sine redaksjonar, kan ein trygt slå fast at NRK Nynorsk mediesenter er eit viktig tiltak for å nå målet om at NRK skal styrka og utvikla norsk språk. Og det er ingen som helst tvil om at NRK Nynorsk mediesenter vil bli endå viktigare for NRK i framtida. Internasjonale medieaktørar tek stadig større marknadsdelar med framandspråkleg innhald, NRK sitt sterkaste kort i denne konkurransen blir norsk språk, og å vera til stades der publikum er med god journalistikk. Som leiar i NRK sitt språkstyre er eg difor svært glad for at vi har ei journalistutdanning i Førde som utviklar seg i tråd med NRK sine krav til kompetanse, og publikum sine medievanar. Gratulerer med 10-årsjubileum! Per Arne Kalbakk nyhendedirektør i NRK Per Arne Kalbakk (Foto: Anne Liv Ekroll/NRK) - Nynorsk mediesenter har bidratt til å styrke rekrutteringen av språkbevisste, gode journalister til nyhetsjobbing i NRK. Senteret er en viktig grunn til at NRK har blitt oss mer bevisst at vi må arbeide aktivt og målrettet for å finne gode journalister som bruker nynorsk. Fokuset på nynorsk bidrar dessuten til at redaksjonene blir mer opptatt av godt og riktig språk generelt. Og så er jeg veldig glad for at vi gjennom 10 år med Nynorsk mediesenter har fått gleden av å rekruttere en rekke flinke og hyggelige kollegaer til NRK Nyheter! Er nynorskfolket nøgde? «Stolt nynorsk» er visjonen for NRK Nynorsk mediesenter. Vi skal medverke til at nynorskfolk vert stolte og glade i dialekten og språket sitt. Gode nynorskbrukande føredøme i radio, fjernsyn og på nett er viktig for å oppnå dette, og målet vårt er å lære opp slike føredøme. Side 9

11 FESTSKRIFT Verdiane vi byggjer på er: Dyktig frodig framfus. I dette ligg det at det skal vere kvalitet i alle ledd, slik at dyktig vert omdøme vårt. Nynorsk språk og kultur har ein frodig tradisjon, som Nynorsk mediesenter skal byggje vidare på og gje nynorsken innpass på nye område. Nynorskbrukaren må vere dyktig for at språket ikkje skal bli brukt mot han. Difor nyttar det ikkje å stå med hua i handa, ein må vere litt framfus. Våge å merke seg ut, stå for noko og vere noko. Her ser tre sentrale nynorskingar på oss frå ulike ståstader: Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag: Marit Aakre Tennø (Foto/Noregs mållag) august i år leverte Proba analyse ein rapport skriven på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. Rapporten konkluderer mellom anna med at omfanget av bokmål i ålmenta er avgjerande for om elevane i randsonene for nynorsken byter frå bokmål til nynorsk. Elevane opplever at alt er på bokmål: Et unntak som trekkes frem er NRK, men andelen nynorsk anses som lav også der. Fem dagar etter rapporten kom ut, ein gong tidleg på dagen, har nrk.no seks nynorsksaker på framsida. Halvparten av dei er skrivne av tidlegare nynorskpraktikantar. To frå kull 18 og éi frå kull 19. Det er lett å tenkje korleis den viktigaste nyhendekjelda for svært mange hadde sett ut utan Nynorsk mediesenter. Seks av 87 saker er ikkje nok, men det er ikkje Nynorsk mediesenter sin feil. Elevane i undersøkinga har rett, men dei veit ikkje at Nynorsk mediesenter finst og at 10 år vonleg berre er ein sped start. Opplæringa har lagt vekt på fagleg tyngd og språkleg medvit. Og 100 nynorskjournalistar med høgt språkleg medvit rundt om i heile medie-noreg på 10 år, ber frukter. Ei av dei er Nynorsk avissenter i Førde, som skal utdanne nett- og avisjournalistar etter same leist. Får dei til like mykje på 10 år, vil det gjere godt for det nynorske avisspråket. 100 menneske er mange, det er ei heil lita bygd. Og som me veit tek det ein heil landsby å få gjort noko her i verda. Mållaget håpar på folkevekst i Nynorsk mediesenter og slår fast at 100 slett ikkje er nok, men at 100 er ein svært god start. Til lukke! Side 10

12 Nynorsk mediesenter 10 år Ottar Grepstad, medlem av prosjektgruppa for Nynorsk mediesenter 2003/04 og fast førelesar. Han er direktør for Nynorsk kultursentrum og leiar i styret for Språkrådet: - NRK Nynorsk mediesenter har greidd det ingen før har fått til i norsk kulturhistorie: ei stabil utvikling av journalistiske talent på nynorsk over mange år. Hos oss er alle gjester like viktige, men vi skjerpar oss ekstra dei dagane gjengen frå Førde er på veg til fagdag i Ivar Aasen-tunet. Det hender dei blir ståande landtroll og sjå etter ei ferje, og då tenkjer vi: Godt det er noko dei ikkje alltid rår med, dei heller. Før heimreisa klengjer praktikantane seg inntil bysta av Ivar Aasen og blir fotograferte saman med han. Ottar Grepstad (Foto/Aasentunet) Kan nokon sjå føre seg at journalistar gjer det med ei byste av Knut Hamsun? Det er det som er poenget med NRK Nynorsk mediesenter: Dei gjer det på nynorsk, med eit smil Jan Olav Fretland, i 2003/2004 var han leiar i styret for Norsk Språkråd og medlem av prosjektgruppa for mediesenteret. Fast førelesar på kvart kull. 1. amanuensis i norsk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: Jan Olav Fretland (Foto: Vidar Gudvangen/NRK) Noko eige Det er noko med situasjonen, sjølvsagt. Frammøte på Loftet på Prestebøen i titida, hektisk aktivitet frå praktikantane: skal avslutta nettartikkel, lesa ei sak opp att, nervøse sideblikk på den snaue med skjegg som nett er innkommen. Så «på plass med eitt» som det står i songen. Og oppgåva mi, seier Magni: Dei skal forstå kvifor nynorsk er viktig for dei og for Noreg, og dei skal kunna snakka og skriva nynorsk. For ei flott oppgåve, tenkjer eg! Side 11

13 FESTSKRIFT Og kull etter kull med oppvakte, nysgjerrige, vitelystne ungdommar som reflekterer, spyttar ut att somt, som det sømmer seg, men tek inn det meste og brukar det. Så ser eg og høyrer dei att i utlandet, i P3, i Dagsrevyen, i NRK Sogn og Fjordane, som journalistar, debattleiarar og programleiarar. Og eg tenkjer fornøgd: Jau, dette er det vits i, det eg får vera med på her, er kjempeviktig. Eg er faktisk ikkje så reint lite stolt av å ha ein finger med i spelet hjå NRK Nynorsk mediesenter. BRUKARANE:- Nynorsk mediesenter har vært en berikelse Det har i alle år vore svært lett å skaffe praksisplassar til nynorskpraktikantane, dei to siste månadane av opplegget. Aller lettast å spørje er nyhendeavdelinga på Marienlyst og distriktskontora. Men er det praktisk mogeleg er det velvilje å møte over alt. Vi har grunn til å takke alle som har hjelpt oss med praksisplassar og gjeve god oppfølging av praktikantane. Her er eit knippe tilbakemeldingar frå nokre leiarar som har lang røynsle med dei vi sender frå oss: Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK Nyheter: Stein Bjøntegård (Foto: Ole Kaland/NRK) - For Nyhetsdivisjonen har Nynorsk mediesenter vært en berikelse. Noen av våre aller flinkeste folk kommer derfra. Jevnt over har nynorskpraktikantene holdt et høyt nivå både språklig, journalistisk og kunnskapsmessig. De har ført til at vi har hatt mye nynorsk på lufta både på radio og TV. Mange av våre tidligere nynorskpraktikanter er nå fast ansatt i Nyhetsdivisjonen, noe som viser at Nynorsk mediesenter klarer å få fram talenter som både behersker språk og journalistikk. Side 12

14 Nynorsk mediesenter 10 år Tone Kunst distriktsredaktør i NRK Nordland: - Jeg oppfatter Nynorsk Mediesenter som det beste kræsjkurset noen kan få i nyhetsjournalistikk, kursing som er lagt tett opp mot den daglige produksjonen og virkeligheten i redaksjonene. Både utvelgelsen av deltakerne og oppfølgingen av dem er eksempel til etterfølgelse. Vi har vært og er kjempefornøyd med vår mann som vi rekrutterte fra Nynorsk Mediesenter for seks år siden. Kanskje dere må begynne å klone folk også? Til lykke med 10-årsjubileet! Tone Kunst (Foto: Gerd Elise Martinsen/NRK) Sigrid Gjellan regionredaktør NRK Trøndelag: Sigrid Gjellan (Foto: Arne Kristian Gansmo/NRK) - Det er stort spenn i bakgrunn og kompetanse hos kandidatane før dei byrjar ved Nynorsk mediesenter, og det blir gjort ein god og grundig utsilingsjobb i opptaket til praktikantkurset i Førde. Vi føler oss trygge på kvaliteten hos dei som kjem til oss derifrå. I tillegg er det viktig med godt språk og god nynorsk for omdømet til NRK, og for at vi skal strekke oss i retning målet om minst 25 prosent nynorsk i sendingane våre. Side 13

15 FESTSKRIFT Hildri Gulliksen, sjef for NRK Super: - Vi har gode erfaringer! De siste årene har flere dyktige praktikanter fra Nynorsk mediesenter vært i NRK Super. De har hatt ulike funksjoner hos oss, og flere har fått prøve seg på lufta som reportere og programledere på radio og tv. Christian Wiik Gjerde var for eksempel programleder for Superblokka i NRK P1. Praktikantene har bidratt til et språklig mangfold i våre programmer, og vært gode ressurspersoner i språkarbeidet i avdelingen. Hildri Gulliksen (Foto: Anne Liv Ekroll/NRK) Erik Bolstad, fungerande språksjef i NRK. Aktiv i språkdebatten i NRK i mange år. Han lagar språkstatistikkane som NRK kvart år sender til Medietilsynet. Erik Bolstad (Foto/NRK) - Nynorsk mediesenter har gjort at vi har fått mykje meir, og betre nynorsk, i NRK. Det er eg veldig glad for. Det er viktig at NRK har både normert tale og dialektar i sendingane våre. Utan den talte nynorsken i NRK ville det ikkje eksistert nynorsk normaltalemål. Normaltalemåla er ei viktig støtte for dialektane. Dei gjer det lettare å vite kva som er godt og korrekt munnleg språk. Mediesenteret har også gjort at vi har fått mykje meir nynorsk på nett. Nettsidene til NRK er av dei mest brukte i landet. Det at vi skriv nynorsk på nett gjer at fleire nordmenn ser nynorsk, og eg håpar at det kan vere med på å bryte ned nokre av fordommane mot språket. Praktikantane frå Nynorsk mediesenter har variert bakgrunn. Det styrkjer journalistikken vår. Dei aller fleste av dei arbeider framleis i NRK. Det er eg også glad for. Gratulerer med 10-årsdagen. Tusen takk for innsatsen og lukke til med dei neste 10-åra. Side 14

16 FAGLÆRARANE: - Det handlar om å knekke KODEN Nynorsk mediesenter 10 år Vi har lagt vekt på å ha dyktige og aktive journalistar/fotografar som faglærarar. Det er ein svært viktig grunn til at vi har lukkast så godt med den praktiske opplæringa etter lære-med-ågjere-det-metoden. To fast tilsette lærarar, med fokus på praktikantane, som også arbeider redaksjonelt for å halde seg oppdaterte i yrket. Dei er stort sett rekrutterte frå NRK Sogn og Fjordane, men også frå nabokontora i Bergen og Ålesund. Medrekna dei som har vore vikarar i foreldrepermisjonar har vi hatt ti faglærar, seks av dei fast tilsette. Fire av dei ser attende: Randi Indrebø faglærar sidan Eg høyrer og ser dei kvar einaste dag! I Dagsnytt, i distriktsendingane, i Dagsrevyen eller på nett. Tidlegare nynorskpraktikantar som høyrest ut som om dei aldri har gjort anna enn å vere på lufta. Randi Indrebø (Foto: Brit Jorunn Svanes/NRK Men eg hugsar korleis det var då dei kom til oss. Eg hugsar den aller første radiosaka dei laga som kom på lufta. Kor nervøse dei var, men likevel stolte over å debutere etter kort tid med intens opplæring. Det er det som er så kjekt med å vere lærar på Nynorsk mediesenter. Forbausande fort går praktikantane frå å vere usikre til trygge nynorskbrukande journalistar i NRK. Tone Lin Støfring Skovro, faglærar Journalist NRK Sogn og Fjordane - Det beste med å vere lærar på Nynorsk mediesenter er å kjenne på spenninga og forventningane til praktikantane når dei skal ha første dag på desken i NRK Sogn og Fjordane, når dei skal på direkten. Ikkje minst hugsar eg godt telefonen frå ein praktikant som lurte på om ho skulle ta til høgre eller venstre i krysset på Skei då ho skulle til Florø. Tone Lin Støfring Skovro (Foto/NRK) Side 15

17 FESTSKRIFT Geirmund Henjum, faglærar No vaktsjef i NRK Sporten: - Etter veker med famling for å få tak på å tenkja og å formidla ein bodskap journalistisk, løyste dei aller fleste av "mine" kullingar KODEN. Eg trur gleda over å ha fått vera med på nettopp å utløysa desse evnene, var det største for meg gjennom rundt fem år som faglærar i Nynorsk mediesenter. Denne læringsprosessen førte i neste omgang til at brorparten av praktikantane fekk seg jobb i media, flest i NRK. Det gav ei djup meining med det vi heldt på med. Eg hugsar og tilbake til prosessen med å velja ut kandidatar, der vi gjennom intervjua vart kjende med, og kom tett inn på mange, flotte ungdomar som ville noko. Lukke til med feiringa og med mange, nye år i nynorskens og journalistikkens teneste! Geirmund Henjum (Foto/NRK) Arild Nybø, faglærar for kull 1. No dagleg leiar for Mediebruket i Førde: - Då dei fem første praktikantane sat som tende ljos på NRK-loftet hausten 2004 og saug til seg fagleg lærdom, raskare enn vi faglærarane greidde å formidle den... Då dei på eiga hand søkte svar på det vi ikkje rakk å svare dei på... Og då eg såg kor raskt lærdomen festa seg og vart brukt: Då var eg overtydd om at NRK Nynorsk mediesenter ville bli ein suksess. Og eg fekk heilt rett. Sjølvsagt! Til lukke med dagen! Arild Nybø (Foto/Mediebruket) Side 16

18 Nynorsk mediesenter 10 år NYNORSKPRAKTIKANTANE: - Etter å ha intervjua trauste sunnfjordingar vert det leikande lett å snakke med maktpersonar i regjeringsapparatet 100 nynorskpraktikantar har gjennomført NRK Nynorsk mediesenter. 61 kvinner og 39 menn. I sommar arbeidde 72 % av dei i media, og per 1. september har 67 % framleis arbeid der. Tyngda arbeider i NRK og dei fordeler seg nokså jamt på riks- og distriktsredaksjonane. Andre arbeider for nett, avise og ulike produksjonsselskap. Omlag 30 nynorskpraktikantar har satsa på andre yrke enn journalistikk, ni av dei er informasjonsfolk og rådgjevarar. På nettsida vår ser fleire av dei 100 seg attende, medan vi her har med ein frå kvart kull: Liv Ragnhild H. Sjursen (1984), kull 20. Tilkallingsvikar i Mediehuset NRK Trøndelag: Liv Ragnhild Holdhus Sjursen (Foto: Randi Indrebø/NRK) - På grunn av Nynorsk mediesenter sit eg her på desken til NRK Trøndelag no. Her har eg i sommar fått laga tv, radio og nettsaker på språket mitt: nynorsk og utvatna hålandsdalsdialekt.. Eg kan ikkje sjå for meg ein meir variert, spanande og utfordrande arbeidsdag enn den eg har no, og det kan eg takke dykk for. Lars Ivar Nordal (1986), kull 19, vikar/tilkallingsvikar i Kulturnytt, NRK P2: - Lars Ivar Nordal (Foto: Randi Indrebø/NRK) - Nynorsk mediesenter har gjort at eg får jobbe i landets største nyheitsavdeling med fagfeltet eg kan best, kultur. På mediesenteret lærte eg å bruke verktøya eg treng kvar dag i jobben, og eg fekk eit godt grunnlag for det journalistiske handverket, som heile tida utviklar seg vidare. Side 17

19 FESTSKRIFT Vegard Tjørhom (1987), kull 18, vikar/tilkallingsvikar NRK Utanriks: Vegard Tjørhom (Foto: Vidar Eidhammer/NRK) - Nynorsk Mediesenter har vore tidenes døropnar for meg, og gjort det mogleg for meg å jobbe med det eg brenner for. Eg har blitt ein meir medviten nynorskbrukar og ein langt betre journalist etter opphaldet mitt i Førde. Kjersti Hetland (1985), kull 17, journalist NRK Rogaland: Kjersti Hetland (Foto: Randi Indrebø/NRK) - Å bli journalist var lenge ein draum, men no har det blitt ein realitet. Eg kan vanskeleg sjå for meg at eg hadde sete med ei fast stilling som journalist i dag, om det ikkje hadde vore for Nynorsk mediesenter. Det har vore ein fantastisk døropnar, til eit fantastisk yrke. Side 18

20 Nynorsk mediesenter 10 år Katrine Nybø (1986), kull 16. Journalist i NRK Dagsnytt: Katrine Nybø (Foto: Randi Indrebø/NRK) - Nynorsk Mediesenter har opna dører for meg som eg ikkje visste kunne opnast. Ei solid og grundig utdanning, som til slutt førte meg til fast jobb som nyheitsjournalist i NRK. Utdanninga er krevjande og tøff, og du får ingenting gratis. Men tida der gir deg eit solid grunnlag for ei karriere i NRK. Og no sit eg her då, med draumejobben. Eg ville aldri valt det annleis! Sondre Dalaker (1992), kull 15, mediestudent og tilkallingsvikar i NRK: - Eg vart vaksen i Nynorsk mediesenter. Det var ei fantastisk rampe rett inn i journalistikken. Dei mulegheitene eg har fått fordi eg var nynorskpraktikant dei har vore heilt fantastiske. Eg skuldar mediesenteret veldig mykje. Side 19

STATUSRAPPORT. 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter Kull 20 er lyst ut med søknadsfrist 15. oktober. Kull 19 er under opplæring, og 72 prosent av dei 90 nynorskpraktikantane vi har lært opp arbeider i media. Vi har fått

Detaljer

NRK Nynorsk mediesenter er ein døropnar

NRK Nynorsk mediesenter er ein døropnar Samlar oss om hovudoppgåva NRK Nynorsk mediesenter har lagt ned kursverksemda for å samle kreftene om hovudoppgåva vår, nynorskpraktikantane og meir bruk av nynorsk i media. Frå hausten 2013 skal vi samarbeide

Detaljer

STATUSRAPPORT. 11.12.2013 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 11.12.2013 NRK Nynorsk mediesenter 11.12.2013 NRK Nynorsk mediesenter Medrekna kull 20 har vi teke inn til saman 100 nynorskpraktikantar. 72 % av dei 90 som er ferdig arbeider i media, dei fleste i NRK. Ved Høgskulen i Volda har Arnt Øyvind

Detaljer

Nytt tiltak etter modell av NRK Nynorsk mediesenter

Nytt tiltak etter modell av NRK Nynorsk mediesenter Nytt tiltak etter modell av NRK Nynorsk mediesenter Hausten 2013 satsar Firda Media på å ha i gong eit Nynorsk Avissenter i Førde, etter modell av NRK Nynorsk mediesenter. Føremålet er å lære opp journalistar

Detaljer

Søkjartalet vårt auka mykje i 2014, trass i dystre utsikter til arbeid i media. Over femti søkjarar i april og førti i oktober.

Søkjartalet vårt auka mykje i 2014, trass i dystre utsikter til arbeid i media. Over femti søkjarar i april og førti i oktober. 15.12.2014 NRK Nynorsk mediesenter Søkjartalet vårt auka mykje i 2014, trass i dystre utsikter til arbeid i media. Over femti søkjarar i april og førti i oktober. Det er mest på line med starten for 10

Detaljer

STATUSRAPPORT. 20.03.2014 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 20.03.2014 NRK Nynorsk mediesenter 20.03.2014 NRK Nynorsk mediesenter 70, 5 prosent av dei 95 nynorskpraktikantane vi har sendt frå oss arbeider i media, dei fleste er i NRK. Kull 21 er lyst ut med søknadsfrist 15. april og kull 20 er godt

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET SIN

KULTURDEPARTEMENTET SIN KULTURDEPARTEMENTET SIN NYNORSKPRIS FOR JOURNALISTAR Årsrapport 2014 NRK-journalist Ingunn Solheim fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2014. Ho er ein svært stødig språkbrukar,

Detaljer

Nynorsk mediesenter. Status 01. 02. 2005. Stolt nynorsk. Dyktig. Frodig. Framfus

Nynorsk mediesenter. Status 01. 02. 2005. Stolt nynorsk. Dyktig. Frodig. Framfus Nynorsk mediesenter Status 01. 02. 2005 Stolt nynorsk Dyktig Frodig Framfus Nynorsk mediesenter i godt gjenge Det fyrste kullet med praktikantar i Nynorsk mediesenter har reist frå Førde, og det andre

Detaljer

Vi er stolte og glade

Vi er stolte og glade Vi er stolte og glade Dei siste vekene har det strøymt på med godt nytt om tidlegare nynorskpraktikantar. Ragnhild Bjørge er nett tilsett som språksjef i NRK og Christian Wiik Gjerde, programleiar i Superblokka

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

STATUSRAPPORT. 26.06.2014 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 26.06.2014 NRK Nynorsk mediesenter 26.06.2014 NRK Nynorsk mediesenter Stor auke i søkjartalet til kull 21, og for fyrste gong har vi tilsett nynorskpraktikantar med bakgrunn frå Libanon og Troms! Totalt har vi sendt frå oss 100 nynorskpraktikantar,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

88,5 % av nynorskpraktikantane arbeider i media

88,5 % av nynorskpraktikantane arbeider i media 88,5 % av nynorskpraktikantane arbeider i media Per skotårsdagen 2008 har vi i Nynorsk mediesenter sendt frå oss trettifem nynorskpraktikantar. 88,5 % av dei har heil- eller deltidsarbeid i media, tyngda

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar Nynorskprisen for journalistar Årsrapport 2008 Prisvinnar Odd Reidar Solem : - Kjekt å få denne prisen Den røynde mediemannen og nyhendeanker i TV 2, Odd Reidar Solem, fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Fleire nynorskpraktikantar i fast arbeid i NRK

Fleire nynorskpraktikantar i fast arbeid i NRK Fleire nynorskpraktikantar i fast arbeid i NRK Dei to siste vekene i august fekk fire tidlegare nynorskpraktikantar fast arbeid i NRK. Det var Eli Bjelland i NRK Dagsnytt, Gøril Furu i Nattønsket på Tyholt

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

NRK Nynorsk mediesenter Bakgrunn og erfaringar

NRK Nynorsk mediesenter Bakgrunn og erfaringar 1 Arnt Øyvind Siem Gjerdsetbygda 6320 Isfjorden SEMESTEROPPGÅVE I NORSK (NORDISK) FORDJUPINGSSTUDIUM PÅ NETT VED HØGSKULEN I VOLDA NRK Nynorsk mediesenter Bakgrunn og erfaringar INNLEIING, METODE OG PROBLEMSTILLING:

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

STATUSRAPPORT. 26.03.2015 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 26.03.2015 NRK Nynorsk mediesenter 26.03.2015 NRK Nynorsk mediesenter Vi har lært opp 105 nynorskpraktikantar, og 66 % av dei arbeider i media. 53 av dei 105 er framleis i NRK. Det er trongt om jobbane, sidan NRK skal ned i talet på tilsette.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 15.09.2015 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 15.09.2015 NRK Nynorsk mediesenter 15.09.2015 NRK Nynorsk mediesenter I Stortingsmelding 38, om allmennkringkasting og mediemangfald, står regjeringa fast på kravet om minst 25 % nynorsk i NRK. Statssekretæren i Kulturdepartementet seier

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kvinnestyrt NRK Nynorsk mediesenter

Kvinnestyrt NRK Nynorsk mediesenter Kvinnestyrt NRK Nynorsk mediesenter Frå desember 2009 er det berre kvinner som styrer med NRK Nynorsk mediesenter, tre faste og ei hyra på kontrakt. Vi skal gjere vårt for å ikkje leve opp til mytane om

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

-r%i' Nynorsk mediesenter. Status 03.03.2006. -av. Stolt nynorsk Dyktig - Frodig - Framfus. ' é

-r%i' Nynorsk mediesenter. Status 03.03.2006. -av. Stolt nynorsk Dyktig - Frodig - Framfus. ' é -r%i' Nynorsk mediesenter y^ Status 03.03.2006 -av Stolt nynorsk Dyktig - Frodig - Framfus ' é ^» Nynorsk mediesenter gjev sjølvtillit Tredje kullet er ferdige og har fått seg arbeid framover, fjerde kullet

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

- Vellukka omtale for Nynorsk mediesenter

- Vellukka omtale for Nynorsk mediesenter - Vellukka omtale for Nynorsk mediesenter I samband med utlysinga av tiande kullet fekk vi endeleg gjennomslag for å kunngjere tilbodet vårt i NRK fjernsynet. Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas meiner

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

rsk rn1 II' ^ ff LI u IL^^fJ

rsk rn1 II' ^ ff LI u IL^^fJ rsk dn Status per 18.12.2006 rn1 II' ^ ff LI u IL^^fJ Nynorsk mediesenter er viktig for HU^i - Nynorsk mediesenter er selvsagt et instrument for NRK for å oppfylle våre forpliktelser overfor nynorsken.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

- Lærerikt og kjekt, men svært travelt

- Lærerikt og kjekt, men svært travelt - Lærerikt og kjekt, men svært travelt For fyrste gong i Nynorsk mediesenter si snart femårige historie er det gjort ei gransking av korleis nynorskpraktikantane har det dei seks månadane dei er her. Andre

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 15.05.2015 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 15.05.2015 NRK Nynorsk mediesenter 15.05.2015 NRK Nynorsk mediesenter 110 nynorskpraktikantar har vi rekruttert og lært opp. 62 % av dei arbeider i media. 52 % er framleis i NRK. Trass i tronge tider i media har det vore stor auke i søkjartalet

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T

AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN S K A L D E N N Y N O R S K E B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T EI GOD BOK FOR DEN DET GJELD Men da den egentlige bruker

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

STATUSRAPPORT. 16.06.16 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 16.06.16 NRK Nynorsk mediesenter 16.06.16 NRK Nynorsk mediesenter I Allmennkringkastingsrapporten frå Medietilsynet for 2015 peikar dei nok ein gong på at NRK ikkje oppfyller kravet om 25 % nynorsk på alle plattformer, men Medietilsynet

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

1-ff-^^^ nt^^ Status per 16.10.2006

1-ff-^^^ nt^^ Status per 16.10.2006 1-ff-^^^ nt^^ Status per 16.10.2006 Auka kursverksemd i Munn og mæle - Etter to års drift er opplæringa av nynorskpraktikantar i så godt gjenge at vi vågar å utvide kursverksemda "Munn og mæle". No utviklar

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer