Møtereferat. Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet/Rederi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet/Rederi"

Transkript

1 Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 9 Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : torsdag, 24. januar 2002 Møtedeltakere Sigmund Kroslid Jan Olav Olsen Hans Ove Holmøy Per Nieuwejaar Anne Lien Thorolf Knudsen Hans Petter Knudsen Hans Terje Meland Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS Skipsteknisk AS Sak Emne Ansvarlig Tidsfrist, 1 Signering/godkjennelse av referat fra forrige byggemøte. Rederiet hadde anmerkninger til følgende saker i referat fra byggemøte nr. 8: Sak 8/15, fiskerivinsjer. Ordlyden kan oppfattes som at der kan komme merkostnad på ytterligere kr ,- for fiskerivinsjene, noe HI ikke kan godta. Jan Olav presiserte at leverandøren har signalisert at der kan komme en tilleggspris på kr ,-. Dette er noe HI mener at verftet og leverandøren må ordne opp i seg imellom. Sak 8/18, 5th Deck. Forbeholdet om stabilitet som er tatt her, er ikke lenger gyldig ut fra avklaring mellom og ST. Under disse forutsetningene ble referatet fra byggemøte nr. 8 undertegnet av HI.

2 2 Status framdrift. Det ble tatt utgangspunkt i saker som fremdeles er uavklart fra de to siste byggemøtene. Fra byggemøte 8: Under sak 8/3, Leddet garasjeport i CTD-hangar. Jan Olav la fram to alternative forslag til løsning. Han anbefalte arr. Nr 9 og det var enighet om dette. Se vedlagte tegning. Sak 8/4, Airborne Noise Analysis. Der har vært en del kommentarer fram og tilbake mellom partene. Dato for endelig godkjenning må fastsettes. Sak 8/5, Støynivå i fiskelaboratorium. Rederiet har samtykket i at kravet kan reduseres til db, men etterlyser en endringssøknad. Sak 8/6, Parallellogram i airgunslip. la fram forslag til løsning utarbeidet av Hydralift. Forslaget virket absolutt tillitvekkende. Det ble antydet at gjennomføring av dette vil medføre en ekstra kostnad på ,- kr. Hans Petter forventet at reduksjonene i krav til funksjonaliteten til gammarammen langt på vei skulle betale parallellogrammet og rederiet kan ikke uten videre godta en slik merkostnad. Verftet mente nå (i motsetning til på håndteringsmøte 23/11-01 og byggemøte 8), at det skulle være mulig å oppfylle de opprinnelige kravene til funksjonalitet på gammarammen til en rimeligere sum. Dette kunne ikke dokumenteres der og da, og vil se videre saken. Sak 8/13, Ventilasjon. Det var foreslått et chilled water system til en viss merkostnad. Rederiet vil ikke gå inn for dette. Dette er meddelt skriftlig. Sak 8/15, Fiskerivinsjer. Denne saken er omtalt under sak 9/1 ovenfor. Sak 8/18, 5th Deck. Denne saken er også omtalt under sak 9/1 ovenfor. Rederiet henviser til spesifikasjonen som sier at der skal være hevet dørk i 5. dekk. Dersom dette medfører øket dekkshøyde, vil det ta av marginene for stabiliteten. En konsekvensutredning er påkrevd snarest.eventuelt krav om ballast, er HI uvedkommende. Sak 8/19, Brems på aksling. Det er nå avklaret med Siemens at det blir mekanisk brems som er elektrisk operert. S.K./ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET side 2 av

3 Fra byggemøte 7: Sak 7/2, Spørsmål om ledig kapasitet på målestasjonen i Herdlafjorden 2/03. Dette er klarert OK med SFK. Sak 7/3, Komplett akustisk isolasjonsplan. Her svarer verftet at der er mye på gang, men total sammensetning kan ikke bli ferdig før vi er enige om detaljer i innredningen. Sak 7/4, Streamervinsj, data for oljemengde og trykk. Rederiet har sendt data til ST, Hans Ove vil sende dette til i morgen (25.1.). Hovedkomponenter mast. ST etterlyste underlag for hovedkomponentene i mast for uttegning av radarmasten. Sigurd Fanuelsen arbeider med saken og kommer med snarlig innspill. Sak 7/5, Samlet plan for leveranse av hovedkomponenter. Det ble overlevert en komponentplan på byggemøte 8, men denne er ikke slik som rederiet forventer. Det som er ønskelig, er en plan for når anbefalinger av de enkelte komponentene foreligger og hvorfra rederiet har uttalelsesfrist. Sak 7/9, Løsningsplan baderom. Her arbeider verftet med flere løsningsforslag og det har sammenheng med den totale innredningen. Sak 7/12, Skipsmodell til ICES i oktober. P.N understreket at det er høyt prioritert å framskaffe en modell som kan presenteres på ICES årsmøte. S.K. vil dobbeltsjekke hvordan denne saken ligger an og vil sette deadline 15. september. Skyvedør mellom hovedhangar og CTD-hangar. Det er bestemt at det skal være en 2-felts dør i aluminium eller plast. Rederiet har sendt innspill på mål etc. EMC-plan, etablering av EMC-team. Rederiet har en av de siste dagene mottatt et kontrolldokument for EMC. Dette er foreløpig en mappe med plass til å legge inn dokumentene etter hvert som de foreligger. En liste over medlemmene i EMC-teamet foreligger. Som representant for rederiet skal Hans P. Knudsen føres opp i tillegg til Einar Helge Osland. Jan Olav presenterte status for seksjonsbygging. Forskipet fra spant 44 og fram, opp til 2. dekk er ferdig og sammensatt i Polen. Seksjonene er ferdig, 202 og 201 er rimelig ferdig, er minst ferdig. Rapporten sier nå H.O.H./ST S.F./ S.K./ snarest HAVFORSKNINGSINSTITUTTET side 3 av

4 at skroget skal være ferdig fra Polen i 10. Etter planen skal det opp på beddingen i Kvina 20. mars. Det antydes at b.nr. 173 er etter skjema og kan skape problemer for framdriften for G.O.Sars. På Kvina er en del seksjoner ferdig. Akterskipet er ikke påbegynt. Framdriftsrapport fra Crist og en oppdatert framdriftplan for stålarbeid ble overlevert. Referat fra møte 19/12 hos Crist er skrevet og skulle vært overlevert i dag. Den vil bli ettersendt. Rederiet etterlyser bilder fra stålarbeidene. har purret på dette, men det vil bli tatt opp igjen. Hans Terje reiser til Polen i 5 sammen med repr. fra ST og. 3 Status broutrustning. Rederiet har sendt en prioritert liste over aktuelle leverandører. Man er litt forundret over at de som står nederst på listen er de eneste som har kontaktet rederiet i forbindelse med at de er bedt om å komme med oppdaterte tilbud. opplyser at Sigurd Fanuelsen er kommet langt med denne saken. Han skulle vært her og orientert i dag, men er dessverre syk. Det vil bli holdt et ad hoc møte på denne saken med det første. Hans Ove understreke at tegningsunderlaget for styrehus m/vindusplan står på hold i påvente av avgjørelser om broutrustningen og underlag for denne. 4 Status bysseutrustning. Det var også planlagt at Sigurd skulle redegjøre for denne saken, men den må utsettes. Også her venter S.T. på tegningsunderlag for å komme videre. 5 Status bunnutstyr. Også denne saken er det Sigurd som håndterer, og igjen venter S.T. på bindende underlag. 6 Endelig teknisk gjennomgang kraner dekk/hangar. L-ramme til CTD-hangaren fra Hydralift ser akseptabel ut. Løftehøyde må avklares og design finjusteres. L-rammen må ikke komme i konflikt med dør inn til hovedhangar. Tegning sendes til HPK. Halve rekken i CTD-hangar kan åpnes etter teleskopprinsippet. HOH HAVFORSKNINGSINSTITUTTET side 4 av

5 bemerker at aktre hangarkran blir meget stor og dominerende når den skal tåle spesifiserte belastninger. Rederiet kan ikke avvike spesifikasjonene og det er bottom corer som gir størst belastning og som er bestemmende for dimensjoneringen. H.P. refererte til forslag fra instrumentkomiteen om å vurdere kevlartau i stedet for vaier på corervinsjen. Vaieren utgjør en stor del av vekten, mens et kevlartau er nøytralt i vannet. S.K. påpekte at det er vinsjen som bestemmer hvor store krefter kranen kan utsettes for, og styrken må derfor opprettholdes. Hans Ove minnet om at en må sjekke at dynamisk faktor for kranene er tatt med i spesifikasjonen for kranene og at for eksempel hangarkranene skal operere i sea-state 7. Etter foreliggende spesifikasjon vil bommen til aktre hangarkran få en hastighet 1,5 m/min. Dette betyr at det tar 12 min. fra indre til ytre stilling. 7 Forskningsvinsjer, teknisk gjennomgang, leverandørvalg. For levering av elektriske vinsjer foreligger det to alternative leverandører. Den ene er Hydralift og den andre er Marine Elastomers med Svendborg Hydraulik som produsent av de mekaniske komponentene og ABB som leverandør av driftog styresystemene. Marine Elastomers har det laveste budet og anbefaler disse. Rederiet har samtykket i å gå videre med dem. Han Ove påpeker at målene på de foreliggende skisser fra Svendborg må justeres for at vinsjene i hovedhangar skal få plass. 8 Innredning arr./tilkomst og støy/panel etc. Jan Olav orienterer om nye forslag til innredning på 1. dekk. Slik foreløpig plan viser, ligger rør for dusj og toalett ut mot skutesiden. Slik kan det ikke være, for det må være tilgang til rørene. Overskuddsluft må evt. gå gjennom ventiler i dørene og da vil lydisolasjon mot gang reduseres til db. Nytt forslag går ut på å plassere alle dusj/toalett-moduler mot gangen. Da kan en nytte disse til å bli kvitt overskuddsluft og det blir lett tilkomst til rørene. Lydisolasjonen vil bli ca 41 db. Utdelte tegningsforslag viser tverrskips køyer. Alternativt kan køyene plasseres langskips ut mot borde. Det siste er der visse betenkeligheter med, der det skal være Pullman-køyer, på grunn av lysventil. Lugarer på 4. dekk baserer seg på samme prinsipp med dusj og toalett ut mot gang. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET side 5 av

6 P.N. opplyser at der vil komme en 1. styrmann på 4. dekk. Dette betyr at en mann, sannsynligvis 1. maskinisten, flyttes til 2.dekk. Det foreslås at 3 lugarer på 2. dekk, elektriker ++ på bb side slås sammen til 2 lugarer større enn normalen. ST/ 9 Propeller, modellforsøk, kavitasjonstest. Nye 3D wake-målinger er foretatt i Hamburg i målestokk 1:13 og rapport er oversendt ST og HI. Resultatene viser det samme som målingene tidligere utført i Trondheim. Kavitasjonstest skal foretas i 7/8 i Hamburg. Til stede blir Restad fra DnV og representanter fra ST og. 10 Overlevering Underwater Noise Analysis. 2 eksemplarer av rapport ble overlevert. En rapport er tidligere oversendt ST. Kommentarer til rapporten vil bli sendt snarest. 11 Eventuelt Hans Ove Holmøy og Jan Olav Olsen måtte forlate møtet kl for å rekke fly. Sak om økonomi, innbetaling og renteberegning ble derfor utsatt til slutt. Sjøventilkasse med manuell betjening er OK. Høytrykksvasker av merket Alto er OK. Dørkbelegg: rederiet ønsker ikke tepper. Skipsdørk-belegg i lugarer er ønskelig. Valg av malingsfabrikant: Det foreligger likelydende tilbud fra Internasjonal og Jotun. Rederiet foretrekker Jotun. Det var enighet om dette. Hans Ove påpekte at en del dokumentasjon mottas for kommentering. Disse blir returnert med kommentarer, men så hører en ingenting tilbake. Det bekreftes av at i slike tilfeller, når ingenting kommer i retur, bekreftes dokumentasjonen som godkjent. Neste byggemøte blir i 10, mars. 12 Økonomi, innbetaling, renteberegning. Rederiet betaler inn beløpene som ikke ble betalt i 2001 ved neste termin 1. februar. Finanskostnader skal også betales av kjøper. P.N. påpeker at det er de faktiske dokumenterte rentekostnader som skal belastes. Sigmund Kroslid undersøker dette og kommer tilbake med informasjon om S.K./ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET side 6 av

7 saken i morgen tidlig. har byttet bank fra Fokus bank til Sparebank 1 SRbank. Det forutsettes at ferdigstillelsesgaranti og tilbakebetalingsgaranti transporteres til den nye banken. Sigmund Kroslid vil sende en bekreftelse på dette i morgen. S.K./ Møtet avsluttet ca kl Bergen, Havforskningsinstituttet Hans P. Knudsen Notat godkjent ; Flekkefjord Slipp Havforskningsinstituttet Dato : Dato : Skipsteknisk AS Dato : HAVFORSKNINGSINSTITUTTET side 7 av

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for 2007. Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Protokoll i sak 584/2011. for. Boligtvistnemnda 13.05.11

Protokoll i sak 584/2011. for. Boligtvistnemnda 13.05.11 Protokoll i sak 584/2011 for Boligtvistnemnda 13.05.11 Saken gjelder: Krav om erstatning om dekning for utgifter i forbindelse med reklamasjon og utbedring, samt krav om utvidet reklamasjonsperiode ------------------------------------

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011 NOTAT Vår ref. 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / Dato: 07.11.2011 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Fremstillingen av sakens bakgrunn er basert på partenes skriftlige redegjørelser

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

GODT NYTT ÅR KONTINGENT 2006 ÅRSMØTE CSMKN 2006. Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1

GODT NYTT ÅR KONTINGENT 2006 ÅRSMØTE CSMKN 2006. Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1 Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1 GODT NYTT ÅR Godt nytt år til dere alle et nytt år med nye muligheter. Håper dere har hatt en rolig og avslappende romjul. riksgrensen i år enn i fjor. Så skal man ha

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer