Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no."

Transkript

1 BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 7 desember 2014 Gode medarbeider! Med desember-utgaven av BKF-NYTT ønskes dere alle en velsignet og god jul. Takk for innsats og samarbeid i året som er i ferd med å ebbe ut. Velkommen til fortsatt medarbeiderskap i 2015! For øvrig viser vi til våre hjemmesider og Neste utgave av bladet kommer i januar. Velkommen til å bidra med stoff, eller tips om stoff. God lesning! Kjell Bertel Nyland kirkeverge

2 Ønsker dialog med staten Kulturbyråd Helge Stormoen ønsker tettere dialog med staten om restaurering av middelalderkirkene i byen. Det er for krevende for Bergen å ta denne utfordringen alene. Bergen kommune har sammen med Stavanger kommune vært i dialog med kulturministeren om dette temaet. Staten betaler for restaureringen av Nidarosdomen. Bergen har selv betalt for restaurering av Mariakirken. Nå må staten hjelpe oss med å sette i stand Domkirken og Korskirken, sier Helge Stormoen. Han besøkte torsdag Bergen kirkelige fellesråd sammen med sin politiske rådgiver Daniel Hägglund og møtte ledelsen i Bergen kirkelige fellesråd ved kirkeverge Kjell Bertel Nyland, økonomisjef Bjørg Sveinall Øgaard, kirkebyggsjef Arne Tveit og gravplassjef Inghild Hareide Hansen. MØTE: Kulturbyråd Helge Stormoen, til høyre, og Daniel Hägglund møtte ledelsen i Bergen kirkelige fellesråd. Viktig signal I den politiske erklæringen for dagens regjering står det at «Regjeringen vil bidra til et nasjonalt løft i sikringsarbeidet av fredede og verneverdige kirker». Den nye regjeringen ga dermed et viktig signal. Det er dette signalet Bergen og Stavanger har fulgt opp. Helge Stormoen har selv vært i Mariakirken, vandret høyt og lavt og sett på arbeidet som er gjort. Han er imponert over det faglige arbeidet og glad for at dette smykke av en middelalderkirke er satt i stand for nye århundrer. Kirkevergen deler ønsket om at staten må komme inn og bidra med finansieringen til restaurering av de andre middelalderkirkene. Til det er på plass, ber han om forutsigbare rammer slik at arbeidet med Domkirken og Korskirken kan begynne. Det haster å gjøre noe, så ikke skadene blir for store. Bergen kirkelige fellesråd har de siste årene fått 16,5 millioner kroner årlig til restaurering av Mariakirken. Den årlige rammen til restaurering ber kirkevergen Bergen kommune om å opprettholde. Drøfte aktuelle tema Hensikten med byrådens møte med BKF var å drøfte aktuelle tema. Utbygging av gravplasser i Bergen var et av temaene. Inghild Hareide Hansen informerte om at det vil komme navnede minnelunder på nye gravplasser. Det er de siste årene blitt populært i Trondheim og Oslo og er et godt tilbud til publikum og arealeffektivt. Kulturbyråden ble og orientert om at Akasia i år går med overskudd og alt nå kan dekke underskuddet fra i fjor. Han fikk også vite litt om arbeidet med en fremtidig organisering av selskapet.

3 Avklarer kirketomt Sædalen i 2015 Den nye bydelen Sædalen har lenge ventet på egen kirke. Nå tyder alt på at tomten til kirkebygget vil bli avklart i Jeg har merket meg at i teksten fra budsjettforliket i Bergen står det: «Bystyret ber Byrådet avklare en tomt i 2015 der det kan reises en kirke i Sædalen». Vi gleder oss over en fortgang i dette arbeidet, sier kirkeverge Kjell Bertel Nyland. Han er også svært lettet over at det ikke blir noe av kuttet i bevilgningene til Bergen kirkelige fellesråd på fem millioner kroner neste år. Pengene kom på plass igjen i budsjettforhandlingene. Han verdsetter innsatsen til Kristelig Folkeparti, Venstre og Byluftlisten under forhandlingene med byrådspartiene. At det også ble lagt inn koner til en domkantor II når Karstein Askeland går tilbake til Mariakirken, gleder Nyland seg over. For å få dette til, må organistene i sentrum gjøre en dugnad under seremoniene på Møllendal. MANGE KONSERTER: Kjell Bertel Nyland gleder seg over alt som skjer i kirkene nå før jul. Tatt tilbake Omorganisering har stått i fokus for Fellesrådets virksomhet også i år. Vi har nå tatt tilbake forvaltning av kirkebygg og gravplasser, som ble lagt til Akasia i Alt som har med offentlig forvaltning å gjøre er nå tatt tilbake til BKF. Vi har nå fått en organisering som kjennes mer riktig, sier Kjell Bertel Nyland. I den nye ledergruppen har han nå med seg økonomisjef Bjørg Sveinall Øgaard, fagsjef menighet Tove Margrete Nordmark, gravplassjef Inghild Hareide Hansen, kirkebyggsjef Arne Tveit og daglig leder av Akasia Ove-Christian Fredriksen. I Akasia er det i løpet av året arbeidet intenst med å få bedre rutiner og kontroll med økonomien. Arbeidet bærer frukt. Overskuddet i år er så stort at underskuddet fra i fjor alt er dekket inn, opplyser Kjell Bertel Nyland. Stor aktivitet Hvordan går arbeidet i kirkene?

4 Jeg gleder meg over at Slettebakken menighet er tilbake i et bedre kirkebygg. Neste sommer åpnes Mariakirken igjen. Nå i desember legger vi jo merke til alle julekonsertene i kirkene. Menighetenes 90 kor betyr mer enn vi aner. Våre 27 kantorer er svært verdifulle kulturarbeidere i Bergen, sier Nyland. Kulturutvalget vurderer å lage en adventsfest i Bergen etter sammen mønster som Påskefestuken. Hvilke utfordringer står BKF overfor neste år? Økonomien er fortsatt slik at vi må være skjerpet og spare der vi kan. Arbeidet med å vurdere om Akasia skal gjøres om til aksjeselskap vil kreve mye av oss. Vi er enige om visjonen for kjernevirksomheten vår. Byens kirker er der for innbyggerne og vi inviterer til Guds store gjestebud. Er det Korskirken eller Domkirken som står for tur til opprusting neste år? Vi venter en tilstandsrapport fra Domkirken. Det er mulig vi må gå i gang med noe arbeid i begge kirker samtidig, sier Kjell Bertel Nyland. Pynter kirken til jul Juletreet er på plass i en dunkel Bønes kirke. Kirketjener Barbro Husdal har festet på alle lysene og ser at de virker. Nå henger hun opp mange engler på treet. Julen er en fin tid i kirken, men veldig travel. Her er konserter og tilbud for barnehager og skoler i tillegg til alt det faste som skjer i kirken, forteller Barbro Husdal. Lyset er dempet fordi barnehagene er invitert på vandring i kirkerommet. I et dramaspill følger de Josef og Maria på vandringen til Betlehem og banker på døren til herberget. Kateket Sven-Ove Rostrup og Cathrine Fosse klarer å engasjere dem på en god måte. I bakgrunnen Jeg har pusset sølv og messing litt ekstra til jul. Barna skal se at det skinner, sier Barbro Husdal og sørger for at lyset er dempet akkurat før barna kommer inn i kirkerommet. Kirketjeneren holder seg diskret i bakgrunnen og sørger for at alt i kirken virker som det skal. Stoler skal ut og inn og lyspærer skiftes. Trådløse mikrofoner skal ha batterier som virker under gudstjenesten. Da skal også oblater og vin være på plass. Arbeidet er veldig variert. Jeg liker å holde meg i bakgrunnen. Det er vel ofte slik at det kirketjeneren gjør, blir mest synlig når det ikke er gjort, sier Barbro Husdal. JUL: Barbro Husdal henger engler på juletreet.

5 I to år har hun vært kirketjener i 50 prosent stilling i Bønes menighet og 50 prosent i Birkeland menighet. Den ene er en arbeidskirke med aktivitet både på dagtid og om kvelden. Den andre er en historisk steinkirke som ofte brukes til begravelse. Kontrast Jobben som kirketjener står i sterk kontrast til det Barbro har gjort før. Som jazzsangerinne gjennom mange år er hun vant til å stå på en scene og få alles oppmerksomhet rettet mot seg. Jeg liker det å være i bakgrunnen og prøve å løse de mange ulike oppgaver som dukker opp. Jeg har alltid likt å ordne ting. Arbeidet er dessuten veldig variert. Mens det å stå på en scene kan være ensomt, er det mer sosialt å være kirketjener. Hele tiden møter jeg mennesker og prøver å gjøre mitt for at det skal være godt å komme til kirken, sier Barbro Husdal. På fritiden er hun fortsatt aktiv i jazzmiljøet sammen med sin mann Carsten Dyngeland. For bare tre uker siden spilte jazzbandet de er med i, på Swing n Sweet Jazzklubb. En gang i måneden arrangerer de sammen med proffe musikere søndagsmatiné og jazzcafé i Fana kulturhus. De inviterer og ukentlig til åpen kirke og kveldstoner i Storetveit kirke. Vi lader batteriene når vi er med på dette, forteller Barbro. Til nytte Hva er vanskelig i jobben som kirketjener? Å sette grenser og gå hjem med god samvittighet. Når jeg er kirketjener i to kirker, føler jeg ofte at jeg skulle vært mer begge steder. Timene fyker og det er lett å jobbe for mye. Hva gir jobben deg? Jeg opplever en følelse av mestring og tilhørighet sammen med gode medarbeidere. Jeg gleder meg over å ordne ting og se til at alt er på stell. Det er en god følelse å være til nytte, sier Barbro Husdal. Nypusset Slettebakken kirke åpner dørene igjen Endelig er ventetiden over. Kommende søndag, 1. søndag i advent, er det igjen gudstjeneste i Slettebakken kirke. Det er stor glede i menigheten og i staben over arbeidet som er gjort i kirkebygget det siste halvåret. Vi har fått et varmere og bedre bygg og er kvitt de fleste lekkasjene, sier Edvin Stenhjem Bratli, fungerende administrasjonsleder i Slettebakken menighet. Ny membran er lagt på dekket rundt kirken. Dermed er de verste lekkasjene fikset over barnehagens lokaler, administrasjonsfløyen med menighetskontorene og speiderlokalene. Sluk er byttet ut, noen takplater er skiftet ut og dørene gått over. Et helt nytt ventilasjonsanlegg er også satt inn. Varmepumper er på plass både i selve kirkerommet og i menighetsalen. Her er også nye vinduer, opplyser prosjektleder Geir Algrøy i Akasia. Onsdag ble fagfolkene i Akasia takket for innsatsen med rykende varm pizza. Nær 25 var på plass rundt langbordet i menighetsalen. Ja, dette er den kjekkeste delen av jobben, sier murer Øystein Godøy og tar seg et stykke pizza.

6 TAKK: Rykende varm pizza skapte glede. Her var elektrikere, malere, tømrere, snekkere, murere, renholdere og fagfolk innen ventilasjon. De har alle stått på dette halvåret og jobbet aktivt for å få det bedre i Slettebakken kirke. Linda Ottemo holder på å avslutte arbeidet med renholdet. Når mange har gått ut og inn hele tiden, har renholderne hatt mye å gjøre for å få lokalene i presentabel stand før åpningen. Men Linda skryter av fagfolkene. De har vært flinke til å rydde opp etter seg. Slettebakken menighet har leid lokaler i Turnhallen til kontor og barnehage siden i vår. Hallen er og brukt til ungdomsaktiviteter på kveldstid. I klubbhuset til Trane er det arrangert pensjonisttreff og «Åpen kirke» på dagtid. Menigheten har og hatt et godt samarbeid med Baptistkirken, Slettebakken skole og Slettebakken menighets eldresenter. Flere av gudstjenestene er lagt til Storetveit kirke. Søndag blir det også innsettelse av menighetens nye kantor, Kåre Rivenes. Det er 53 år siden det sist ble ansatt en organist i menigheten. Olav Øgaard trakk seg tilbake før sommerferien og overlater i disse dager korarbeidet og annet musikalsk arbeid til den nye kantoren åringer inntar kirken alt lørdag for å være med på «Lys Våken». Ungdommene har selv lovet å male sitt lokale. Også i år blir det juleball i kirken. Menigheten jubler over å være tilbake i egne lokaler. Samtidig er vi takknemlig til alle som har tatt imot menighetens medarbeidere og arrangement i sine lokaler, sier Edvin Stenhjem Bratli. GLEDE: Kirketjener Sølvi Hansen og fungerende administrasjonsleder Edvin Stenhjem Bratli gleder seg over arbeidet som er gjort i kirken.

7 Fikser lyset i Mariakirken Snart skal gamle lampetter og lysekroner igjen lyse i Mariakirken. Arthur Nordeide går over alle ledninger, skifter ut holdere og ser til at alt lyser. Det er rent putlearbeid det her. Kunsten er å være tålmodig, sier Arthur Nordeide. Et par dager etter at han hadde fylt 70 år, ble han kalt inn til nye oppgaver i Akasia. Unge fremadstormende elektrikere ville ikke ha jobben. Arthur sa ja. Jeg jobber bare når det er regn og overskyet. Skinner solen, nyter jeg den, sier Arthur. Han har fått eget kontor for å konsentrere seg om oppgaven. Rundt han og i gangen står eske etter eske stablet med alle de gamle lysekronene og lampettene han skal gå over. Jobben er ikke gjort i en håndvending. De historiske lysekronene har Bevaringstjenesten ved Museumssenteret i Hordaland, som holder til på Salhus, tatt seg av. Ikke minst er det Alison Foster som har gjort en tålmodig innsats med å rense og pusse dem. Lampettene har Akasias egne renholdere Wioleta Tomaszewska, Linda Ottermo, Pål Hegre og Adam Pitula pusset. Der det var nødvendig med reparasjoner, har Brødrene Lohne & Theodor Olsen i Vestre Strømkaien tatt jobben. Ledningene er stort sett greie. Det er særlig holderne som må skiftes. Lyspærene skal ikke henge og slenge. Og arbeidet er omfattende. Enkelte av de 11 lysekronene har 27 aramer. Holderne har ulike dimensjoner. Arthur må tenke og fundere før han finner de beste løsningene. Slike utfordringer trives han med. LYS: Arthur Nordeide har snart fikset en av Mariakirkens lampetter. FOTO: TOR KRISTIANSEN Ukens smil En predikant stoppet en gutt på jernbanestasjonen og spurte om veien til Domkirken. Etter at gutten hadde forklart ham den, spurte predikanten om ikke gutten ville komme på møte i Domkirken samme kveld. «Jeg skal snakke om veien til himmelen,» fortalte predikanten. «Det tror jeg ikke du har noe greie på,» sa gutten, «du som ikke engang vet veien til Domkirken.»

8 Varm takk til de ansatte Jørn Henning Theis, leder i Bergen kirkelige fellesråd, rettet en varm takk til de ansatte i BKF og Akasia under juleavslutningen i Domkirken sist onsdag. Sammen med min kone vandret jeg på en av byens gravplasser her en dag. Da møtte jeg en kvinne som ryddet kranser. Hun fortalte at hun hadde fulgt sin mann til graven tre dager tidligere. «Det er så utrolig vakkert her på gravplassen. Fredfullt, fint og ordentlig», sa hun. Forstår dere ansatte hva dere er med på og hva det dere gjør i kirker og på kirkegårder betyr? spurte Jørn Henning Theis. Velstelte kirker og kirkegårder i Bergen står i stor kontrast til ustelte kirkegårder og mange stengte kirker i England. Det dere gjør betyr noe og utgjør en forskjell i menneskers liv. Mitt lederverv gjør at jeg også selv ser med nye øyne både på kirkevegger og gravplasser. Vi får få oppslag i media på det vakre. Men jeg vil takke dere for at dere speiler Guds himmel. Dere betyr noe for byens barn, unge, voksne og eldre, sa Theis. Han pekte på at advent er en god tid. Mye lys tennes midt i mørketiden. Men ikke alle følelser er gode. Selv skulle han på julemiddag sammen med unge med brutte relasjoner. Og Betlehemsmarkene er ikke lenger som på julekortene. Her er brunsvidde marker, høye murer og krangel selv i Fødselskirken. Derfor sier jeg: Ære være Gud i det laveste, sa Jørn Henning Theis. Juleavslutningen ble ledet av kirkeverge Kjell Bertel Nyland. Her var dempet belysning i Domkirken, juletre med tente lys og god stemning. Det sørget ikke minst guttekoret fra Fridalen kirke for. Med sine lyse stemmer fikk de frem en særegen klang i kirkerommet. Dirigent Jon Flydal Blichfeldt og kantor Knut Christian Jansson, på flygel og orgel, gjorde en god jobb sammen med koret. Ingrid Rosseland, styrer for Akasia Domkirken og Akasia Landås menighetsbarnehage, leste dikt og gjorde sitt til at juleavslutningen fikk et ekstra fint preg. SANG: Fridalen guttekor skapte en ekstra fin stemning.

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 2010 Årgang 59 Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann.

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale.

Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale. Trenger utviklingshemmede i egen bolig egentlig støttekontakt? De har jo venner rundt seg og personale. Av Nina Skauge Bakgrunn Jeg har to barn, Kristine på 30 år bor i København og Bendik på 24 bor i

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg NR. 2/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Uten vann svinner håpet Kirkens Nødshjelps fasteaksjon har i år «vann» som tema. For uten rent vann blir kriser fort til rene katastrofer.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff Den Evangelisk Lutherske Frikirke Pastorens hjørne Fredrikstad menighet Apenesgate 7,

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Heia ViTA-avisa. Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Utgave nr. 5. Redaktøren har ordet: Julegavetid! «Engler daler ned i skjul.

Heia ViTA-avisa. Ikke alle kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Utgave nr. 5. Redaktøren har ordet: Julegavetid! «Engler daler ned i skjul. ss N 4 Redaktøren har ordet: Julegavetid! Tilbud, julegavetips, reklame overalt, fulle postkasser, osv Det begynte tidlig i høst, og vi bare MÅ ha disse tingene, vi ØNSKER oss det meste, så veldig sterkt!!

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Nr. 1 2011 54. årgang Kirkens økonomi under dobbelt press 4 På kjærlighetens vinger 6 Se bilder fra julefeiringen i kirken 10-11 Vår visjon: Gi

Detaljer