Telekommunikasjonssektoren Retningslinjer for handling i tider med restrukturering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telekommunikasjonssektoren Retningslinjer for handling i tider med restrukturering"

Transkript

1 EUROPEAN COMMISSION

2 Redegjørelse om ansvar Denne publication er støttet av EU-program for sysselsetting og sosial solidaritet - PROGRESS ( ). Dette programmet er gjennomført av EU-kommisjonen. Det ble etablert for å støtte økonomisk gjennomføringen av målene for den europeiske unionen med hensyn til sysselsetting, sosiale spørsmål og likestilling, og dermed bidra til oppnåelse av Europa 2020-strategiens mål på disse feltene. Sjuårs programmet sikter seg inn mot interessenter som kan hjelpe til med å forme utviklingen med hensyn til hensiktsmessig og effektiv sysselsetting og sosial lovgivning og politikk, på tvers av EU-27, EFTA-EØS og EU kandidat og søkerland. For mer informasjon se: "Informasjonen i denne publikasjonen gjenspeiler ikke nødvendigvis posisjonen eller oppfatningen til Europakommisjonen".

3 1. INNLEDNING Telekommunikasjonsindustrien har vært preget av rask endring i form av forretningsstruktur og nye tilbud og ny etterspørsel, med ny teknologi (mobile og håndholdte enheter, Internett og optisk fiber-nettverk), handelsliberalisering, globalisering, dereguleringen, konvergens og privatisering har vært viktige drivere. Rask innovasjon, nye tjenester og produkter, framveksten av sosiale medier og tjenester, skaper nye utfordringer og krever en strategiendring fra selskaper med virkninger for sysselsetting, nye arbeidsplasser og nye ferdigheter og nye arbeidsarbeid og nye måter å leve på i fremtiden. Fagforeninger og arbeidstakere har vært konfrontert med globalisering, permanente omstruktureringer, fleksibilitet, mobilitet, tilpasning til nye arbeidsmetoder, endring i ferdigheter, utdanning og opplæringstiltak. SINTTAV følte at det er behov for at fagforeninger og arbeidstakerrepresentanter, gjennom støtte fra et sett med retningslinjer, kan være bedre forberedt på å svare på de ovennevnte utfordringene og derfor være i stand til å sette på plass mekanismer og verktøy for å representerer bedre, ikke bare arbeidernes interesser, men også å vise de nye ansatte at fagforeninger er en avgjørende partner for endring, og for å sikre langsiktig og bærekraftig suksess og fremskritt for selskaper. Disse retningslinjene for handling som er inkludert i 6 forskjellige bidrag, tar ikke sikte på å være en "one size fits all" -løsning. De har i stedet blitt utviklet for å være tillegg til eksisterende rammer, som nasjonal lovgivning eller kollektive avtaler. Videre retningslinjene tar sikte på å være et verktøy som tar i betraktning den skiftende globale naturen til telekommunikasjonsindustrien og dens permanente teknologiske og innovative utviklingen. I denne forbindelse kan og vil ikke retningslinjene være uttømmende, og derfor vil de heller ikke være svaret på alle utfordringene som fagforening og arbeidstakerorganisasjoner står overfor. Oppsummert bør retningslinjene bli sett som en ekstra støtteverktøy for fagforeninger og representanter fra fagforeningene for å håndtere ett av de mest utfordrende og skiftende industrimiljø. 3

4 SINTTAV vil gjerne benytte anledningen til å takke til følgende fagforeningene for deres viktige støtte: BG - SINDFEDS - Trade Federation of Communications of Bulgaria EE - ESAL - Estonian Communication and Service Workers EI - CWU - Communications Workers Union EL - OME - OTE ES - CC.OO - Comissiones Obreras CY DE - UGT - Union General de Trabajadores - EPOET - VER.DI FR - CGT - FAPT HU - CFDT - F3C IT - SLC - CGIL LT - Telecommunications Trade Union - Lithuanian Communications Workers Trade Union LV - LSAB - Latvian Telecommunications and Post Office Workers Trade Union MT - GWU - General Workers Union NO - EL & IT - Workers Union PT - SINTTAV - Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual PL - SOLIDARANOSC - Telecom RO - FRST - Romtelecom SINTTAV oppfordrer fagforeninger å bruke retningslinjene nedenfor, gi tilbakemelding på innhold og gi SINTTAV tilbakemelding på hva trenger å forandres, tilpasses eller forbedret. Dokumentet bør ses som et "levende dokument" som tar sikte på å forbedre arbeids- og arbeidsrett forhold i vår globale telekommunikasjonindustri. Manuel Gonçalves President i SINTTAV 4

5 Retningslinjer for handling Følgende retningslinjer har blitt utviklet for å være tilpasset 6 forskjellige områder. De identifiserte områdene er, kort fortalt, de grunnleggende områdene som vi ser som nøkkelområder for fagforeninger og fagforeningsrepresentanter må følge når de deltar i forhandlinger eller drøftinger med selskaper. ANALYSE 1. Retningslinje Sørg for at du forstår rammebetingelsene som din fagforening jobber innafor Før man går inn i en drøftings- eller forhandlingsprosess med et selskap, er det viktig fullt ut å forstå rammebetingelsene og miljøet som du (fagforeningen) og selskapet opererer innafor. De kan det være juridiske, politiske eller økonomiske. Det gjør, for eksempel, en enorm forskjell, om du har å gjøre med spørsmål som har en nasjonale og lokale innvirkning, eller har innvirkninger på den generelle driften av selskapet eller det politiske miljøet når du går i drøftinger eller forhandlinger med et selskap. Og om disse rammebetingelse er stabile eller ustabile, og om selskapet økonomiske situasjonen er bra eller dårlig. 2. Retningslinje Forstå dine egne styrker og svakheter Det er viktig at du klar identifiserer både dine sterkeste sider og dine svake punkter før du går inn i en meningsfull drøfting eller forhandling. Dette er grunnleggende for at du skal forstå og tilpasse din strategi. Det er viktig å være klar over at også dine motstandere holdning vil være avhengig av deres oppfatning om dine styrker og svakheter. 5

6 3. Retningslinje Identifisere et kvalifisert team av kompetente Det er viktig at din motpart forstår at de står overfor et kvalifisert forhandlerteam som kjenner forhandlingstemaet svært godt. Dette vil føre til troverdig og respektfull dialog. Og mer enn det, det vil øke tillit fra dine medlemsbase i din (og deres) organisasjon. STRATEGI 4. Retningslinje Definer en klar strategi og gjøre det forståelig for dine medlemmer Å starte en forhandlings-eller drøftingsprosess uten klare og definerte strategiske mål ville være bortkastet tid og ressurser og vil føre til nederlag. Videre vil det ha konsekvenser på din medlemsbase (du kan miste medlemmer) og for å din troverdighet (eksterne interessenter og selskapet selv). Derfor, vær sikker på at du har en god strategi som dine medlemmer forstår, slutter eg til og støtter fullt ut. 5. Retningslinje Forsikre deg om at du har sterke allierte som større deg I en globalisert miljø vil suksessen avhenge av hvordan du som en fagforening utvikler en strategi som både fungerer på nasjonal og internasjonalt nivå. Denne strategiutvikling kan omfatte involvering ikke bare av andre fagforeninger, men også av andre typer partnerskap, for eksempel NGO'S, politiske beslutningstakere, etc. Ved å utvide ditt strategiske perspektiv vil dette sikkert hjelpe deg til bedre å oppnå resultater du har identifiserte i din strategi. 6

7 Kommunikasjon 6. Retningslinjer Utvikle en god kommunikasjonsstrategi Det er svært viktig at du har en god kommunikasjonsstrategi på plass. Kommunikasjon må være enkel, direkte, til riktig tid, troverdig og forståelig. Videre bør en slik straegi representere en grunnleggende faktor for mobiliserings- og enhetsstrategi. Derfor er et kompetent kommunikasjonteam grunnleggende for å forsikre deg om at du er godt forbundet ikke bare med din medlemsbase, men også med eksterne fellesskapsinteressenter. Du trenger alle om bord Retningslinje Gjøre dine krav klare, rettferdig og forståelig for de du ønsker å henvende deg til Det er svært viktig at ditt budskap er klart og logsk, slik at du unngå fallgruvene og dermed miste støtte. Fallgruver vil kreve ekstra innsats og ressurser. 8. Retningslinje Definer klart formålet med prosessen og hva du ønsker å oppnå Ingen prosess bør starte uten en klar agenda- og formålsdefinisjon. Medlemmene må forstå hva du øsnker å oppnå, og støtte og slutte opp om dine krav. Ditt budskap må være så klart og sterkt som mulig. Dine mål må være godt forstått. 7

8 HOLDNING 9. Retningslinje Være fleksibel men klart og kraftig Drøfting bør føre til suksess. Fleksibilitet men klarhet og styrke er fundamentalt for et vellykket resultat. Det er hva du ønsker å oppnå. Er det ikke? 10. Retningslinje Være klar for tilbakeslag og definere PLAN B Den verden vi lever i er svært utfordrende. Ikke gi opp om du møte motgang. Forsikre deg om at du har en PLAN B, C eller D. Vær oppmerksom på at du kan miste støtte fra de som du minst forventet. Men være klar til å få dem tilbake for å støtte deg. 11. Retningslinje Tro, og aldri gi opp. Det å tro, og få andre til å tro på det du gjør, er nøkkelen til suksess. Gi ikke gi opp, og vis aldri for medlemmene at suksess ikke kan oppnås. Dette er et "trace to the top". Alle dine skritt må være kloke og sterke Retningslinje Uansett hva du gjør: vær saklig, ærlig, troverdig og respektfull For å lykkes må du ha å ta hensyn til de ovennevnte kvalitetene. Pass på at du følger reglene. Behandle aldri din motpart dårlig. Vær troverdig og respektfull i hva du gjør. 8

9 ENGASJEMENT/NETTVERK 13. Veiledning Kvalifisere og profesjonalisere laget ditt I dagens utfordrende omgivelser er det svært viktig å ha kvalifisert lag. Dette vil øke troverdighet og styrke tilliten til din fagforening og vil mobilisere dine medlemmer. I tillegg vil du bli behandlet med respekt av din motpart. Derfor vil det å investere i opplæring og utdanning av et team representere en viktig ressurs for deg. I tilfelle du ikke har kvalifisert og profesjonelle folk, ikke improviser. Vurder seriøst å engasjere fagfolk. 14. Retningslinje Forene og styrke I dagens verden er det ikke lett å holde folk samlet. Det er grunnleggende å holde dine medlemmer og medlemmene i gruppa enhetlig, sterk og mobilisert. Det kan bare oppnås hvis de tror på deg og det du legger frem til dem. 15. Retningslinjer Mobilisere Sørg for at alle står sammen med deg. Vis lederskap. Dette vil vise din motpart at du er sterk, at dine medlemmer står bak deg og at dine krav har blitt klart forstått. 16. Retningslinje Gå globalt og bruk din globale styrke Tradisjonelle metoder vil ikke lenger være nok. Du må forstå at grensene er uskarpe, og at suksess avhenger av din egen styrke. Din største styrke er det globale nettverket. Foorsikre deg om at du har et godt nettverk. Dette vil styrke deg og din organisasjon og styrke din egen posisjon. Slutt deg til de som tilfører ny verdi til din organisasjon. 9

10 17. Retningslinje Organisere, organisere, organisere Din viktigste styrke er medlemskapet ditt. Derfor vil det være fundamentalt å sette innsatsen inn på organisering og rekruttering vil. Telekommunikasjonsindustrien er i permanent endring. Du må forstå dette fenomenet og gå bak de tradisjonelle grensene. Uten medlemmer du er svak og vil bli sett på som irrelevant. FØLGE BESTE PRAKSIS 18. Retningslinje Lær sammen med andre Vær klar over hva som skjedde i andre situasjoner og andre selskaper. Du kan lære noe som vil hjelpe deg og din drøftingsprosesse. "Beste praksis" er alltid viktig for å hjelpe fram fremskritt. 19. Retningslinje Følg ordtaket: "lett ting kan alle gjøre. Vanskelig ting kan bare spesielle mennesker oppnå." Det er selvforklarende. Men forsikre deg om at du er spesiell, og at alle de som støtter deg tror at teamet ditt er unikt, og det eneste som kan tjene deres interesser. Ledelsen er veien for suksess. 10

11

12 "Restrukturering i telesektoren: Utvikling av god praksis og retningslinjer for handling" СЕМИНАР SEMINÁŘ SEMINAR SEMINAR SEMINÁRIO SEMINAIRE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SEMINAR SEMINARIO SEMINARAS SEMINĀRS SEMINARIUM SEMINÁRIO SEMINAR SEMINÁR SEMINAR Denne publication er støttet av EU-program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS 2011 November 2012 EUROPEAN COMMISSION

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM Grunnleggende tjenester Sosiale tjenester Bolig Minimumsinntekt Innhold Innledning Ms Vesna LESKOŠEK, Fakultetet for sosialarbeid, Universitet i Ljubljana, Slovenia...

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer