Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE MET1002 Statistikk Grunnkurs 7,5 studiepoeng Torsdag 14. mai 2007 kl Faglærer: Sjur Westgaard ( ) Kontaktperson under eksamen: Morten Helbæk ( ) Oppgavesettet består av 4 oppgaver og 4 sider (eksklusive forside). Hver av de 4 oppgavene består av 5 deloppgaver. Alle deloppgaver teller likt (1/20). Hjelpemidler: Alle hjelpemidler. Godkjent kalkulator

2 Oppgave 1: Tenk deg en oljeplattform som produserer olje hver dag gjennom hele året. Grunnet tilfeldige variasjoner i flere underliggende faktorer, vil produksjonen svinge noe fra dag til dag. I løpet av et år observerer du ulike produksjonsnivåer (målt i antall 1000 fat per dag) samt hvor mange dager vi har med en slik produksjon. Resultatet ble: Oljefat (1000) Antall dager Basert på disse data ønsker vi å fortelle noe mer rundt daglig oljeproduksjon på denne plattformen. a) Tegn en frekvenstabell og et histogram for målingene. I tabellen vil tallverdiene for oljeproduksjonen utgjøre klassemidtpunktene. Ligner histogrammet på en normalfordelingskurve? Begrunn svaret. b) Beregn gjennomsnitt (middelverdi) og median for datasettet. Forklar kort hva tallene betyr og hvorfor disse sentermål i dette tilfellet har ulik tallverdi. c) Beregn varians og standardavvik for målingene. d) Finn øvre og nedre kvartil og kvartilbredde. Etter en nærmere undersøkelse, finner man at man har foretatt en målefeil. Det er ingen dager med oljeproduksjon på fat eller fat. Derimot er det 26 dager med oljeproduksjon tilsvarende fat (tidligere antatt var det 15 dager med fat produksjon). De nye dataene ser slik ut: Oljefat (1000) Antall dager e) Forklar kort hvordan de nye dataene vil påvirke gjennomsnitt, median, standardavvik, nedre/øvre kvartil og kvartilbredde.

3 Oppgave 2: Et selskap vurderer å starte produksjon av et nytt produkt. Markedet for produktet vil bli godt eller dårlig. Selskapet kjenner ikke markedet for produktet fullt ut, men man antar en sannsynlighet for et godt marked til 65 % og sannsynlighet for et dårlig marked til 35 %. For å bedre beslutningsgrunnlaget kan man leie inn en ekspert til å gjennomføre en markedsanalyse. Etter analysen vil eksperten enten si at markedet blir godt eller at det blir dårlig. Denne eksperten har lang erfaring, og man vet at han klarer og forutsi et godt marked i 70% av tilfellene der markedet viser seg å bli godt. Han klarer å forutsi et dårlig marked i 80% av tilfellene der markedet blir dårlig. a) Lag en oversikt over alle hendelser/begivenheter ut fra de opplysninger som er gitt i oppgaven. b) Hva er sannsynligheten for et dårlig marked gitt at eksperten forutsier at det er godt? Hva er sannsynligheten for et godt marked gitt at eksperten forutsier at det er dårlig? c) Dersom vi leier inn eksperten, hva er sannsynligheten for at han i utgangspunktet sier at markedet vil bli godt? Hva er sannsynligheten for at han i utgangspunktet sier at markedet vil bli dårlig? d) Gitt at eksperten sier at markedet kommer til å bli godt, hva er da sannsynligheten for at markedet virkelig blir godt? e) Gitt at eksperten sier at markedet kommer til å bli dårlig, hva er da sannsynligheten for at markedet virkelig blir dårlig?

4 Oppgave 3: Et aksjemarked kan i prinsippet gå opp (gi positiv avkastning) eller ned (gi negativ avkastning). Som aksjeanalytiker har du funnet ut at sannsynligheten for at det norske aksjemarkedet går opp et tilfeldig år er konstant lik 60%. Det man ønsker å undersøke er hvor mange ganger aksjemarkedet går opp i løpet av en 10 års periode. Det antas videre at oppgang/nedgang et år er uavhengig av oppgang/nedgang påfølgende år. a) Hva slags fordeling kan man legge til grunn for å analysere hvor mange ganger (år) aksjemarkedet går opp i løpet av en 10 års periode? b) Med bakgrunn i svaret i a), hva er forventet antall oppganger i aksjemarkedet over en 10 års periode? Hva er variansen og standardavviket? c) Med bakgrunn i svaret i a), hva er sannsynligheten for kun 3 oppganger i løpet av en 10års periode? Hva er sannsynligheten for 8 eller flere oppganger i aksjemarkedet i løpet av en 10 års periode? En spilleglad dame fra et mye omtalt sted i Nord-Trøndelag ønsker å satse penger i aksjemarkedet. Hun stoler ikke helt på din analyse, og ønsker selv å estimere sannsynligheten for oppgang i aksjemarkedet basert på siste 50 års historikk på OSLO børs. Tabellen under viser det tallmateriale hun har samlet inn: År Avkastning TOTX År Avkastning TOTX År Avkastning TOTX % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2007 estimert 19 % % % d) Hvordan kan sannsynligheten for oppgang estimeres? Hva blir estimatet? Forklar hvorfor vi kan benytte en normalfordeling for videre analyse. Hva blir fordelingen til sannsynlighetsestimatet? e) Sett opp et 95% konfidensintervall rundt estimatet. Estimer sannsynligheten for 3 eller færre oppganger i løpet av en 10 års periode.

5 Oppgave 4: Som energianalytiker blir du bedt om å utale deg om hvordan oljeprisen påvirkes av den generelle økonomiske veksten i verdensøkonomien. (Det er selvfølgelig andre faktorer som påvirker oljeprisen også, spesielt på kort sikt). Du har samlet inn årsdata for 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 på prosentvis vekst blant de 30 største OECD land (X variabel / Uavhengig variabel) samt oljeprisendring i prosent (Y variabel / Avhengig variabel). Datainnsamlingen ser ut som dette: År Økonomisk vekst Oljepris endring ,60 % 1,90 % ,90 % 14,30 % ,20 % 28,10 % ,60 % 35,90 % ,20 % 17,80 % a) Plott dataene i et koordinatsystem der oljeprisendring er Y variabel (vertikal akse), og økonomisk vekst er X variabel (horisontal akse). Tolk scatterplottet som fremkommer. b) Regn ut korrelasjonskoeffisienten mellom oljeprisendring og økonomisk vekst. Hva forteller tallet deg? c) Estimer regresjonslinjen Y=β 0 +β 1 X, dvs. finn parametrene β 0 og β 1. d) Gi en økonomisk fortolkning av parameteren β 1. Er det mulig å gi en økonomisk tolkning av β 0 i dette tilfelle der både Y og X er på endringsform? e) Som energianalytiker ønsker du også å si noe om Oljeprisendring inneværende år Anslag for vekst i verdensøkonomien, som du har fått fra en makroøkonom, tyder på 4% vekst for Basert på denne predikerte X verdien, hva blir predikert Y verdi? (dvs. veksten i oljepris)? Sett også opp et 95% konfidensintervall for den predikerte Y verdien.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

Kompendium V-2014 MAT110. Statistikk 1. Del 1 av 2. Per Kristian Rekdal

Kompendium V-2014 MAT110. Statistikk 1. Del 1 av 2. Per Kristian Rekdal Kompendium V-2014 MAT110 Statistikk 1 Del 1 av 2 Per Kristian Rekdal 2 Figur 1: But under a different accounting convention... 3 4 Forord Dette er del I (av II) av kompendiet i faget MAT110 Statistikk

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Jo Eidsvik og Arild Brandrud Næss Tlf: 90 12 74 72 og 99 53 82 94 Eksamensdato: 9. desember 2013 Eksamenstid

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk 10. april 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Eksamensoppgaver: Prøve-eksamen A fra 2010: Oppgave 6-7. Prøve-eksamen A fra 2010

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4. juni 2008 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk 20. mars 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Konfidensintervaller Vi ser på inntekten til en tilfeldig valgt person (i tusen

Detaljer

Børsintroduksjoner 1

Børsintroduksjoner 1 Børsintroduksjoner 1 Øyvind Norli En børsintroduksjon er blant de mest omfattende endringer et selskap kan gjøre. Ved en børsintroduksjon endres eierstrukturen på en omfattende måte og selskapet foretar

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. FORORD Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Formålet med oppgaven har vært å se om man kan

Detaljer