ÅRSPLAN FOR ROLLAND SKOLEFRITIDSORDNING. Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet. Skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR ROLLAND SKOLEFRITIDSORDNING. Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet. Skoleåret 2015-16"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR ROLLAND SKOLEFRITIDSORDNING Skoleåret Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet

2 INNHOLD 1. Overordnede felles mål for Skolefritidsordningene i Bergen Kommune 2. Lokale vedtekter for Rolland SFO 3. Årshjul SFO 4. Aktivitetsplan 5. Hvorfor er lek så viktig? 6. Praktisk informasjon 7. Beskjeder og avtaler SFO 8. Sosial kompetanse 9. Samarbeid 10. Skolerute for skolefritidsordningen

3 1. Overordnede felles mål for skolefritidsordningene i Bergen kommune: SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen. SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og varierte aktivitetsformer. SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene. SFO skal være et positivt element i og en integrert del av skolehverdagen, slik at en får til en helhet i skoledagen for de minste. Rolland SFO Innholdet i SFO skal med utgangspunkt i visjonene for SFO i Bergen kommune være preget av fri lek og retten til selv å velge varierte aktivitetsformer. VISJON: SFOen skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, fellesskap og mangfold. Visjon Rolland skole: Sammen tar vi ansvar for miljø og læring. SFO skal: Tilrettelegge for at barna får ta del i og oppleve aktiviteter som utfordrer deres kreative evner. Tilrettelegge for at barna får kjennskap til fritids- og friluftsaktiviteter som er naturlig å holde på med i skolens nærmiljø. Være en arena for trening og utøving av sosial kompetanse. Ivareta barnas trygghet og sikkerhet i oppholdstiden. Tilbudet skal være som en helhetlig del av skolens virksomhet.

4 2. Lokale vedtekter for Rolland SFO 1. Retningslinjer Skolefritidsordningen (SFO) eies og drives av Bergen Kommune i samsvar med lov og forskrifter gitt av departementet, de krav som gjelder for statstilskudd og kommunale vedtak.. SFO er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen. 2. Formål Skolefritidsordningen er et tilsyns- omsorgs- og aktivitetstilbud for skoleelever på trinn, og barn med spesielle behov til og med 7. trinn før og etter skoletid. I SFO blir det lagt til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. SFO drives etter skolens verdigrunnlag og i tett samarbeid med skolen. Skolens ordensregler gjelder også i SFO. 3. Åpningstider SFO har åpent alle hverdager med unntak av 5 planleggingsdager og juli måned. SFO er åpen fra og frem til skolestart. SFO har videre åpent fra skoleslutt og frem til kl Opptak/Opptakskreterier Alle som skal søke plass i skolefritidsordningen må gjøre det elektronisk på Hovedopptak foregår om våren, forut for nytt skoleår. Søknadsfrist hovedopptak innen 1. april. Fortløpende opptak kan skje gjennom året. 5. Oppsigelse Alle som skal si opp eller endre plassen sin må gjøre dette elektronisk. Oppsigelsestid er en måned, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse meldt inn etter påbegynt april mnd., må man betale ut skoleåret. 6. Betaling av opphold Bergen kommune vedtar månedspris. For 2015 er prisen kr. 2380,- for 1/1 plass, kr. 1845,- for 60% plass. Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri. Storåsen og Kollåsen har en egen mat- og trivselskonto hvor foresatte betaler inn penger til hovedsakelig å dekke måltider ved SFO.

5 7. Manglende betaling Varsel om oppsigelse sendes ut fra betalingskontoret/barnehageservice. Foresatte med ubetalte oppholdsregninger i SFO, blir ikke tildelt ny plass før gjelden er gjort opp. SFO får tilsendt kopi av oppsigelser som går til foresatte. 8. Ledelse/bemanning SFO er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede pedagogiske, personalmessige og økonomiske ansvar for SFO. I tillegg har SFO egen avdelingsleder. Assistenter/Barne -og ungdomsarbeidere ansettes i forhold til antall barn. Personale tilknyttet barn med spesielle behov kommer i tillegg. De ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven. Ved ansettelse må de ansatte fremlegge politiattest av ny dato. Samarbeidsutvalget ved skolen har rett og plikt til å behandle saker som gjelder SFO. 9. Leke og oppholdsareal SFO har egen base, men benytter også skolens øvrige lokaler og uteareal. 10. Henting/bringing av elever SFO har eget skjema Avtale hjem-sfo. Skjemaet fylles ut av foresatte med faste avtaler om tider barna skal komme/ gå hjem/ bli hentet til/fra SFO. 11. Endring av lokale vedtekter Endringer av disse vedtektene kan bare godkjennes av SU. 12. Plasstyper Det kan søkes om følgende plasstyper ved Rolland skole- SFO: 1.Hel plass ( 100%): Skoledager og alle langdager. Pris pr Kr. 2380,- pr. mnd. 2.Morgenplass ( 25%): Fra til skolen starter. Ikke langdager. Pris pr Kr. 900,- pr. mnd. 3. Ettermiddagsplass, event. morgen-/ettermiddagsplass (60%): Alternativ 1) Skoledager og langdager (minus 5 langdager). Alternativ 2) Skoledager og langdager (minus 5 langdager). Pris pr Kr. 1845,- pr. mnd. 4. Dagplass: For akutt behov for enkelte dager. Pris pr Kr. 275,- pr. dag. Når det gjelder 60% plass inngås det en bindende avtale for alternativ 1 eller 2. Endring av plass innenfor 60%: Samme regel som ved oppsigelse.

6 AUGUST OG SEPTEMBER 3. ÅRSHJUL SFO Tema: Vennskap og trivsel. Målet er: at barna skal få en god start på skoleåret bli kjent med hverandre og de voksne. Nye barn begynner og nye relasjoner skal bygges mellom barna og mellom barna og de voksne. Ha det kjekt på SFO, kjenne trivsel, knytte nye vennskap. Lære SFO-rutiner Aktiviteter: lek, spill, rollelek, turer i nærmiljøet formingsaktiviteter som maling, perling, ulike malingsteknikker, tegning, klipping, liming, fargelegging med utgangspunkt i månedens tema. uteleker som ballspill, tante floke, sving, hoppetau, rokkering, frilek VIP(3. og 4. klassegrupper), Svømming for trinn SFO-Idrett (Rollandshallen) AktiVane. OKTOBER OG NOVEMBER Tema: Høst Målet er: se hvordan naturen endres i form og farge kunne leke og omgås andre barn på en god måte kunne fungere sosialt i et fellesskap fortsette å øve på gode rutiner Aktiviteter: Lek Skape høstbilder i høstfarger, andre formingsaktiviteter Bruke kreativiteten Frilek inne og ute Idrett i Rollandshallen, VIP(3. og 4. klassegrupper), svømming, tur i nærmiljøet. Musikk og dans

7 DESEMBER Tema: Advent og jul Målet er: skape god førjulsstemning formidle juletradisjoner skape forventning og glede til jul Aktiviteter: Lek Trekke adventskalender hver dag Lage julepynt Lage og pakke inn julegave Adventsstund med adventslys hver mandag. Nissegrøt /nissefest Frilek inne og ute JANUAR OG FEBRUAR Tema: Vinter og prosjekt Målet er: se hvordan vinteren er i naturen gjenskape vinter i ulike materialer glede seg over vinteren i form av lek og aktiviteter vinteren gir oss prosjekt: ulike aktiviteter i forhold til prosjektet Bygge relasjoner og vennskap Øve på gode samspillsregler Aktiviteter: Utelek i snøen, OL/VM aktiviteter Gjenskape vinter i ulike materialer, uttrykke seg via kunst, maling. Lage f. eks snøkrystall, snømann Prosjekt, lesestund VIP (3. og 4. klassegrupper), Svømming, tur i nærmiljøet Idrett (Rollandshallen) AktiVane.

8 MARS OG APRIL Tema: Påske og vår Målet er: formidle påsketradisjoner i form av formingsaktiviteter se og glede seg over våren som er i anmarsj. Leke flere sammen Aktiviteter: Lek Ha fokus på hva vi kan leke eller gjøre ute, svømming, gym, VIP Påskeverksted. Vi lager påskepynt Andre formingsaktiviteter Idrett i Rollandshallen, VIP(3. og 4. klassegrupper), svømming, turer i nærmiljøet MAI OG JUNI Tema: 17.mai og snart er det sommer Målet er: Lære nye og gamle barneleker, bruke dem i leken Bygge relasjoner og vennskap Kjenne tilhørighet i gruppen Aktiviteter: pynte vinduene til 17.mai Lære nye og gamle barneleker og bruke disse selv Ute-aktiviteter som fri lek eller delta på organisert lek. Sommerfest/ Pølsefest for barna Idrett i Rollandshallen, svømming, VIP og turer i nærmiljøet. Musikk og dans Årshjulet er planer som viser noe av det vi gjør på SFO. I tillegg vil barnas ønsker, ideer og kreativitet være med å forme innholdet på SFO fortløpende.

9 4. AKTIVITETSPLAN HØST 2015 Rolland skolefritidsordning: avdeling Storåsen og Kollåsen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Rolig innelek frem til ca Utelek frem til skolestart. Rolig innelek frem til ca Utelek frem til skolestart. Rolig innelek frem til ca Utelek frem til skolestart. Rolig innelek frem til ca Utelek frem til skolestart. Rolig innelek frem til ca Utelek frem til skolestart. Skole frem til Skole frem til Skole frem til Skole frem til Skole frem til SFO tid SFO tid SFO tid SFO tid SFO tid Utelek Utelek Utelek Utelek Utelek Ca Matpakkemåltid Utelek Innelek Formingsaktivit eter. Rollandshall en: SFO-idrett for 1.trinn Storåsen og Kollåsen med AktiVane Svømming for 3.og 4. trinn Storåsen: Ca.kl Kollåsen kl Ca Matpakkemål tid For de som er på huset. Rollandshall en: SFO-idrett 2. trinn Storåsen kl Kollåsen kl Ca Matpakkemål tid for de som er på huset Utelek, innelek og aktiviteter. for 3.og 4.trinn kl ca.15.00/ Utedag/ andre aktiviteter for 1. og 2. trinn. Ca Matpakkemålti d Innelek,utelek Lek og aktiviteter Ca Fredagsmeny Utelek Innelek Egne aktivitetsgrupper Utelek, innelek og aktiviteter. Formingsgru ppe Takk for i dag Takk for i dag Takk for i dag Takk for i dag Takk for i dag

10 5. Hvorfor er lek så viktig for barn? I de siste tiårene har det vært forsket mye på lek, og vi vet i dag at leken er veldig viktig for mange sider ved barnets utvikling. Leken stimulerer alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer, og barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Når barnet leker med andre barn eller voksne, lærer det hvordan ulike mennesker reagerer på ulike ting som skjer i leken. Det kan være om noen slår seg, ler av det som blir sagt eller gjort, blir sinte eller lei seg. De lærer å ta initiativet selv, finne på historier og aktiviteter, og å følge andres påfunn og ideer. Barnet lærer også å forhandle om hvilke regler leken skal ha, hvem som skal gjøre hva, hvordan de skal dele på leken og så videre. På Rolland SFO tenker vi at det er viktig å legge til rette for den gode leken mellom barna, ved siden av at vi har ulike aktivitetsog formingstilbud barna kan velge å være med på. Leken er hoved-sfo-aktiviteten!

11 6. PRAKTISK INFORMASJON Åpningstider: SFO er åpent fra til 16.30, avhengig av plasstype. SFO er åpen hovedsakelig alle hverdager med unntak av 5 planleggingsdager og sommerferien i juli. Skolefrie dager kaller vi langdager. Se skolerute for SFO. Langdager: Vi sender ut skriftlig påmelding til disse dagene noen uker i forkant. På påmeldingsskjema er det en svarfrist. Dette har vi fordi SFO setter opp bemanning og program etter påmeldte barn. Av erfaring tar en del barn fri på langdager. På langdagene i august er begge SFO avdelingene åpen (både Kollåsen og Storåsen). De øvrige langdagene slår SFO-avdelingene seg sammen, og èn av avdelingene er åpen. Personale fra begge avdelingene jobber på langdagene. Beskjeder ved sykdom eller fri: Dersom barnet er syk eller tar fri, må SFO få beskjed om det før barnet er ventet på SFO. Frist inne kl den aktuelle dagen. Beskjeder om endringer i fast avtale: Dersom barnet skal gå hjem til annen tid en fast avtalt, eller barnet skal være med noen andre hjem fra SFO, må SFO få beskjed om dette i god tid. Gis denne beskjeden på sms, bør sms være sendt SFO senest kl samme dag. Dette på grunn av aktiviteter barna deltar på som er i Rollandshallen/ turer i nærmiljøet, eller informasjon som skal formidles personalet eller noteres på dagens krysseliste før SFOdagen starter. Vi ønsker en mest mulig forutsigbar hverdag for barna og de voksne i SFO, og vil bruke SFO tiden på å konsentrere oss om kjekke aktiviteter sammen med barna. Vi opplever at noen barn blir utrygge dersom de kommer på SFO og ingen beskjed om endring er kommet til SFO. Eller at noen barn forstyrres i leken fordi de ikke vet når tid de skal gå hjem og vet at mor/far skal sende sms. Husk derfor sms senest kl Barna kan også ha med en lapp på SFO med beskjed om eventuell endring, eller beskjed i meldeboken

12 Måltid: Barna har med egen matpakke til måltid ca. kl SFO har egen fredagsmeny som serveres barna. Oversikt over menyen ligger på skolens hjemmeside. Måltidet er foreldrebetalt, og det er mulig å reservere seg mot måltidet. Gi eventuelt beskjed om det ved SFO start. Regning sendes ut i begynnelsen av hvert semester. Høst kr. 200 og vår kr Tøybytte i egen bag og klær etter vær: Barnet bør ha liggende tøybytte i egen bag/nylonpose merket med barnets navn. Barna er ute hver dag på SFO og bør derfor være kledd for dette. Et ekstra sett regntøy hengende på SFO er bra dersom dere har anledning til det. Merket tøy: Klær, sko, støvler, innesko og yttertøy må være merket med barnets navn. Innesko: På SFO bruker barna innesko. Informasjon til og fra SFO: Vi ønsker et godt og nært samarbeid med hjemmet. Vi trenger også tilbakemeldinger fra dere for å gjøre en best mulig jobb. Telefonnr. til SFO er : Storåsen SFO: Kollåsen SFO:

13 Ansatte på SFO Audhild Inderhaug, avdelingsleder SFO: Marita F. Nielsen, gruppeleder Storåsen: Rikke M. Pedersen, gruppeleder Kollåsen: Mia Hellebø, Irene Lilletvedt, Joycy Rusein, Lisbeth Knudsen, Wenche Vedå, Inga Runge. Karin Andersen, Ramon Mella, Stian Espelid, Cory Nyberg, Randi Hamre.

14 7. Beskjeder og avtaler SFO Dere må gjerne skrive beskjeder til oss i barnas meldebok, men husk å minne dem på at de må vise oss den. Vi ser ikke i meldeboka til vanlig. Dere må selv komme inn å hente barna på SFO, vi kan ikke ta i mot telefoner om å sende barn på parkeringsplassen. Ved endring av avtalte når det gjelder henting/ gå hjem, må vi få skriftlig eller muntlig beskjed fra dere foresatte. Dersom vi har avtale om at barnet kan gi muntlig beskjed selv, er dette ikke nødvendig. Mange gjør avtaler om å bli med andre barn hjem etter skolen/sfo. Vi på SFO kan ikke ringe for å gjøre slike avtaler for barna, eller ringe for å sjekke om foresatte har glemt å gi beskjed til SFO. Dersom vi ikke har mottatt beskjed, sender vi barnet til vanlig tid og sted. Når dere henter barna på SFO har dere ansvar for at vi mottar beskjed om at barnet ditt er hentet. Ved ekstraordinære tilfeller, hvor foreldre pga trafikkork eller andre uheldige omstendigheter ikke kan hente barn innen avtalt tid må dere varsle oss. Vi holder barna på SFO til vi får beskjed fra dere foreldre om hva vi skal gjøre. Tidspunkt for å gå hjem alene vil vi ha i hele eller halve timer frem til kl Dette pga aktiviteter, og en travel SFO hverdag. Etter kl kan dere føre opp eventuelt hvert kvarter (f.eks , 16.00, eller 16.30). Vi ønsker å begrense ringing om små endringer, bruk da heller SMS. Unngå å ringe i spisetiden, kl Husk at for hver telefon, fra hver foresatt, går det bort mye tid fra barna. Ikke bare skal telefonen besvares, men beskjeder skal bringes videre til riktig voksen, og til barnet La oss heller bruke den tiden på barna Send oss gjerne beskjeder på SMS. Men sms bør være sendt SFO senest kl samme dag beskjeden gjelder. Se utfyllende punkt under 6. Praktisk informasjon Husk da å forsikre dere om at vi har mottatt meldingen. Når beskjeden er notert, vil vi sende en bekreftelse på at sms er mottatt. Rolland SFO

15 8. SOSIAL KOMPETANSE SFO er en viktig sosial arena, og skolens arbeid med sosial kompetanse videreføres også i SFO. VI VIL GI BARNA EN GOD OG TRYGG TILVÆRELSE I SAMARBEID MED HJEM OG SKOLE. Personalet i SFO arbeider for at barna 1. Får god omsorg og en positiv fritid ved at barna: føler trygghet og trivsel, opplever lek og moro, føler at de mestrer ting, får venner, lærer av hverandre og føler samhold i gruppa. 2. Lærer å være i et fellesskap med andre ved å: lære sosiale spilleregler ta hensyn, vente på tur, vise høflighet, lære å leke sammen, hjelpe hverandre, lære å ta ansvar for seg selv og andre. 3. Får frihet til å velge hva de vil gjøre i fritiden ved å: oppleve en meningsfull fritid med forskjellige aktiviteter, tid til å leke sammen uten overstyring av voksne, lære å aktivisere seg selv, sammen med andre være med å bestemme aktiviteter i SFO mulighet til ro og hvile etter undervisningen.

16 ROLLAND ER EN INGEN UTENFOR -SKOLE "Ingen utenfor" er vårt program for at ingen barn skal bli mobbet eller holdt utenfor på skolen og i SFO. Hos oss skal alle være med - ingen skal være utenfor! Alle lærere får utdelt hefter med veiledning og aktivitetsforslag. "Ingen utenfor" skal være en aktiv del av arbeidet med klassemiljø og sosial kompetanse. SFO skal følge opp arbeidet som blir gjort i klasserommet. SFO bruker også noen av aktivitetene i hefte tilpasset SFO tid. Ordensregler Skolens ordensreglement er også gjeldende i SFO tiden. Handlingsplan mot mobbing Skolens handlingsplan mot mobbing følges også opp i SFO tiden. 1. Alle voksne i SFO har et ansvar for fortløpende å føre aktivt tilsyn for å avdekke potensiell mobbing. 2. Alle voksne er ansvarlig for å stoppe alvorlige hendelser umiddelbart. 3. Ved mistanke om mobbing meldes dette til avdelingsleder SFO. 4. Avdelingsleder SFO melder dette videre til rektor, som i samarbeid med avdelingsleder SFO er ansvarlig for at saken undersøkes tilstrekkelig, og eventuelt iverksettes skolens handlingsplan mot mobbing.

17 9. SAMARBEID Avdelingsmøter SFO SFO personalet har ukentlige avdelingsmøter til planlegging og samarbeid om SFO. I tillegg brukes planleggingsdager til ytterligere styrking av kvalitet og innhold i SFO, samt kurs for å heve personalets faglige kvalitetsutvikling og kompetanse. Skolens ledelse Avdelingsleder SFO er med i skolens ledelse, og deltar på administrasjonsmøter sammen med rektor, avdelingsleder trinn, avdelingsleder trinn, merkantil konsulent, vaktmester og ledende renholder. Skolens spesialpedagogiske team Avdelingsleder SFO er med i skolens spesialpedagogiske team når det lar seg gjøre timeplanmessig. Samarbeid skole/sfo Skole og SFO informerer hverandre dersom det har skjedd noe i løpet av skoledagen eller SFO dagen som er viktig å formidle for å gi en helhetlig hverdag for eleven eller som er viktig for elevens utvikling eller trivsel. På ukeplaner til trinnene skal det stå om SFO er åpen eller stengt når det er elevfrie dager. Dersom det er endringer i skoletiden (begynnelsen eller slutten av skoledagen), avtales dette med SFO på forhånd. Gi beskjed til SFO dersom elever er fraværende på skolen. Gi beskjed til SFO dersom elever forlater eller blir hentet på skolen i løpet av skoledagen. SFO gir beskjed til skolen dersom SFO får beskjed om fravær hos elever før skolestart. Skole/SFO prøver å få til månedlige samarbeidsmøter for å skape helhetlig hverdag for elevene.

18 FORELDRESAMARBEID SFO ønsker er godt, gjensidig samarbeid med barnas foresatte til det beste for hvert enkelt barn. Foreldre og SFO har faste avtaler om barnets tid i SFO. Dersom barnet er syk eller skal hjem til andre tider enn den fastsatte tiden, må det gis beskjed til SFO om dette. SFO ønsker at foresatte tar kontakt om de har noe på hjertet, ris eller ros, eller har ønsker for sitt barn eller tar kontakt angående andre sider ved SFO. SFO innkaller ikke til utviklingssamtaler om hvert barn i SFO, men har samtaler med foresatte etter behov og ønsker. Hente og bringesituasjoner brukes ofte til å formidle informasjon om elevenes hverdag til foresatte og motsatt fra foresatte til SFO. Vi ber foresatte ta kontakt med gruppeleder om de ønsker en samtale rundt eget barn i SFO. Det blir levert ut informasjon til de foresatte om den daglige driften og innhold på SFO fortløpende gjennom året. I tillegg finner foresatte aktuelle saker på skolens hjemmeside.

19 SKOLERUTE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED ROLLAND SKOLEÅRET Etter vedtektene for skolefritidsordninger (SFO) er SFO åpen alle hverdager (=alle svarte dager) med unntak av de 5 planleggingsdagene personalet er pålagt. SFO er stengt i hele juli. Juli er betalingsfri måned. SFO starter opp igjen 1. august. Planleggingsdagene på SFO er: (SFO stengt) 2015: Fredag 14. august Torsdag 24. desember ½ dag (Julaften er halv arbeidsdag, SFO stengt) Torsdag 31. desember ½ dag (Nyttårsaften er halv arbeidsdag, SFO stengt) 2016: Torsdag 14. april Fredag 15. april Fredag 6. mai Velkommen til godt samarbeid rundt våre flotte elever! Rolland Sandra Servoss Rektor Audhild Inderhaug Avdelingsleder SFO

ÅRSPLAN FOR HAUKEDALEN SKOLEFRITIDSORDNING. Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet. Skoleåret

ÅRSPLAN FOR HAUKEDALEN SKOLEFRITIDSORDNING. Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet. Skoleåret ÅRSPLAN FOR HAUKEDALEN SKOLEFRITIDSORDNING Skoleåret 2017-2018 Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet INNHOLD 1. Overordnede felles mål for Skolefritidsordningene i Bergen Kommune 2.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ROLLAND SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR ROLLAND SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ROLLAND SKOLEFRITIDSORDNING 2017-2018 Sammen i vennskap, lek og læring INNHOLD 1. Overordnede felles mål for Skolefritidsordningene i Bergen Kommune 2. Lokale vedtekter for Rolland SFO 3. Årshjul

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HAUKEDALEN SKOLEFRITIDSORDNING. Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet. Skoleåret

ÅRSPLAN FOR HAUKEDALEN SKOLEFRITIDSORDNING. Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet. Skoleåret ÅRSPLAN FOR HAUKEDALEN SKOLEFRITIDSORDNING Skoleåret 2018-2019 Barndommens rikdom er som en kilde vi øser fra hele livet INNHOLD 1. Overordnede felles mål for Skolefritidsordningene i Bergen Kommune 2.

Detaljer

ÅDNAMARKA SKOLEFRITIDSORDNING

ÅDNAMARKA SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ÅDNAMARKA SKOLEFRITIDSORDNING 2016/2017 Overordnede felles mål for skolefritidsordningene i Bergen kommune: SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen. SFO skal gi barna muligheter

Detaljer

Vedtekter for SFO Bønes skole.

Vedtekter for SFO Bønes skole. Vedtekter for SFO Bønes skole. 1 Med utgangspunkt i opplæringsloven og Bergen kommunes håndbok skal hver enkelt SFO ha egne vedtekter. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om følgende: - Åpningstider

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.

Krødsherad kommune. Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad. Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03. Krødsherad kommune Vedtekter for Skolefritidsordningen (SFO) ved skolene i Krødsherad Vedtatt i Krødsherad kommunestyre 21.03.2013 Gjeldende fra 01.05.2013. 1. Opplæringslovens 13-7 fastslår at kommunen

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

HVA VIL VI AT ÅRSPLANEN SKAL VÆRE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN? FOKUSET FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole:

HVA VIL VI AT ÅRSPLANEN SKAL VÆRE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN? FOKUSET FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole: Presentasjon av personalet ved SFO på Vadmyra skole: Merethe Bragstad - avdelingsleder SFO Eli Saksvik - assistent May Britt Østrem - assistent Rigmor Tonning - assistent Henny Heggernæs - assistent Birthe

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Fritsen. Skolefritidsordningen ved Haukeland Skole. Informasjon til nye barn

VELKOMMEN TIL. Fritsen. Skolefritidsordningen ved Haukeland Skole. Informasjon til nye barn VELKOMMEN TIL Fritsen Skolefritidsordningen ved Haukeland Skole Informasjon til nye barn Skolefritidsordningen er et aktivitets- og fritidstilbud for alle elever på 1. til 4. trinn, og for funksjonshemmede

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

SEPTEMBER / OKTOBER 2013

SEPTEMBER / OKTOBER 2013 SEPTEMBER / OKTOBER 2013 VI ØNSKER NYE OG GAMLE ELEVER VED ÅSVEIEN SFO VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR. - Ca. annenhver mnd. kommer det ut et informasjonsskriv fra SFO som det er viktig at alle leser. Her står

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO skoleåret 2012/13 SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for barn på 1.- 4.trinn, samt barn med spesielle behov på 5-7.trinn. Åpningstiden vår er fra 07.15-16.30.

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN ØSTGÅRD SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2015/2016 SKOLENS VISJON: GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET HOVEDMÅL FOR SFO SFO skal: «Skape gode oppvekstsvilkår

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Damsgård skolefritidsordning Årsplan

Damsgård skolefritidsordning Årsplan Damsgård skolefritidsordning Årsplan 1 Innhold Damsgård skolefritidsordning... 1 1. Informasjon... 3 1.1 Plasser og priser... 3 1.2 Telefonnummer til SFO:... 4 Ansatte på Sfo... 4 1.trinn... 4 2. trinn...

Detaljer

Lokale vedtekter for Skeie sfo "Friskus" 1. Styret i SFO. 2. Mål for ordningen

Lokale vedtekter for Skeie sfo Friskus 1. Styret i SFO. 2. Mål for ordningen Lokale vedtekter for Skeie sfo "Friskus" 1. Styret i SFO -Samarbeidsutvalget (SU) ved Skeie skole er styret for Skeie sfo -SU vedtar lokale vedtekter, åpningstider, plassering av langdager, turpenger og

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016 OVERORDNEDE FELLES MÅL FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I BERGEN KOMMUNE SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen SFO skal gi barna muligheter for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

SPJELKAVIK BARNESKOLE

SPJELKAVIK BARNESKOLE ÅRSPLAN FOR SPJELKAVIK BARNESKOLE S F O 2012 2013 Innhold INNLEDNING... 3 INNHOLD i SFO... 4 Omsorg og oppdragelse... 4 Lek... 4 Læring... 5 Sosial kompetanse og språklig kompetanse... 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Mjølkeråen SFO

Velkommen til foreldremøte på Mjølkeråen SFO Velkommen til foreldremøte på Mjølkeråen SFO 04.10.2017 Ansatte på Mjølkeråen SFO Avdelingsleder Kathrine Solheim Nilsen Gruppeleder Silje Døving Mikkelsen Kathrine Silje Gunn May-Britt Cecilie Helene

Detaljer

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten Velkommen til Myklerud SFO Skolefritidsordnin g Formålet med tjenesten Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SFO

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SFO VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SFO 05.06.2015 «SFO i Bergen skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, fellesskap og mangfold» MÅL FOR SFO Overordnede felles mål for skolefritidsordningene i Bergen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 Askøy kommune 1 Velkommen til SFO! Skolefritidsordningen ved Davanger skole drives etter vedtekter fastsatt i Askøy kommune, gjeldende fra 1.8.2007. Rektor har

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 1.0 Pedagogisk plattform Barnet skal møte det samme verdisynet og de samme grunnholdningene i SFO som i skolen for øvrig. SFOs viktigste oppgave er

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen i Dønna kommune Foto: Erlend Haarberg Høringsforslag 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...2 2.0 Eieforhold og styring...3 2.1 Forvaltning...3 2.2 Faglig og administrativt

Detaljer

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 -DAGSRYTME- 0715 - Åpner SFO 0815 - Friminutt (det er ikke lov å oppholde seg i gangene på dette tidspunktet) 0830 - Ringer det inn Når skolen er slutt starter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Informasjon om Avaldsnes SFO

Informasjon om Avaldsnes SFO Informasjon om Avaldsnes SFO Hva er skolefritidsordning? Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud til elever fra 1.- 4. klasse og elever med funksjonshemminger fra 5.-7. klasse. SFO har åpent

Detaljer

Kulturelt innslag ved elever fra 10.trinn Informasjon om skolen ved rektor og avdelingsleder SFO orienterer FAU orienterer Foreldremøter trinnvis ca

Kulturelt innslag ved elever fra 10.trinn Informasjon om skolen ved rektor og avdelingsleder SFO orienterer FAU orienterer Foreldremøter trinnvis ca Kulturelt innslag ved elever fra 10.trinn Informasjon om skolen ved rektor og avdelingsleder SFO orienterer FAU orienterer Foreldremøter trinnvis ca kl. 19.10-20.10 Oppveksttun Senter med kultur og idrett

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Lokale vedtekter for Varden SFO

Lokale vedtekter for Varden SFO Lokale vedtekter for Varden SFO 2017 2018 Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13 7 Skolefritidsordninga. «Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.

Detaljer

Lokale vedtekter for Varden SFO

Lokale vedtekter for Varden SFO Lokale vedtekter for Varden SFO 2016 2017 Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13 7 Skolefritidsordninga. «Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

Vedtekter Glassverket IFO

Vedtekter Glassverket IFO Vedtekter Glassverket IFO Åskollen 25.11.2014 1. Forvaltning Glassverket Idrettsfritidsordning (IFO) eies og drives av Glassverket Idrettsforening. Daglig leder har det overordnede administrative og pedagogiske

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Informasjonshefte om SFO for skoleåret

Informasjonshefte om SFO for skoleåret Informasjonshefte om SFO for skoleåret 2015 2016 1 2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Bjørndalsskogen skole, Bjørndalsskogen nr. 37, 5170 BJØRNDALSTRÆ E-postadr: bjorndalsskogen.skole@bergen.kommune.no Direkte

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord

Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord 2014-2015 1. Presentasjon av ordningen. SFO Trones nord er en skole- og fritidsordning for elever med spesielle behov og er underlagt Sandnes kommune sine vedtekter

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009

INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009 INFO. HEFTE FOR NESHEIM SKOLE SFO 2008/2009 Skolefritidsordningen drives etter Lov og forskrifter om skolefritidsordningen av 1.januar 1999. I tillegg utarbeider hver kommune vedtekter for SFO. Vedtektene

Detaljer

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av Moss bystyre 28.mai 1998, revidert 17.september 2012 og 24. november 2014 1. DRIFT Skolefritidsordningen eies av Moss kommune og

Detaljer

Mjølkeråen skolefritidsordning

Mjølkeråen skolefritidsordning Mjølkeråen skolefritidsordning Mjølkeråen SFO har ca 157 barn fra 1-4.trinn. 1. trinn: 53 barn 2. trinn: 48 barn 3. trinn: 36 barn 4. trinn: 20 barn Personalet på Mjølkeråen SFO: Avdelingsleder SFO: Kathrine

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har 100 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud for

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Vedtekter skolefritidsordningen for Fauskeskolen

Vedtekter skolefritidsordningen for Fauskeskolen Vedtekter skolefritidsordningen for Fauskeskolen 2018-2022 Vedtatt: K-sak 31/18 Innhold 1 EIERFORHOLD... 3 2 OPPTAKSMYNDIGHET... 3 3 OPPTAKSKRITERIUM... 3 4 INNTAKSPERIODER/REGISTRERING... 3 4a OPPSIGELSE

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Gjeldende fra 01.08.2013 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde. 2. Formål Skolefritidsordningen

Detaljer

Damsgård skolefritidsordning Årsplan

Damsgård skolefritidsordning Årsplan Damsgård skolefritidsordning Årsplan 1 Innhold Damsgård skolefritidsordning... 1 1. Informasjon... 3 1.1 Plasser og priser... 3 1.2 Telefonnummer til SFO:... 4 Ansatte på Sfo... 4 1.trinn... 4 2. trinn...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 HOLE KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL: Det overordnede målet for SFO er å sikre trygge og stimulerende oppvekstsvilkår i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Gjennom sin virksomhet

Detaljer

Sosialisering. Frihet i valg av aktiviteter. Omsorg. Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på. Frakkagjerd barneskole

Sosialisering. Frihet i valg av aktiviteter. Omsorg. Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på. Frakkagjerd barneskole Sosialisering Frihet i valg av aktiviteter Omsorg Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på Frakkagjerd barneskole Innhold og kvalitet i Skolefritidsordningen på Frakkagjerd barneskole -Sosialisering

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE VELKOMMEN TIL STAVSBERG SKOLEFRITIDSORDNING Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGE (SFO) I RISSA N 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Administrasjon... 3 2.1 Lovgrunnlag... 3 2.2 Definisjon og formål... 3 2.3 Styring og ledelse...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR EKHOLT SFO

INFORMASJONSHEFTE FOR EKHOLT SFO INFORMASJONSHEFTE FOR EKHOLT SFO Fritid Lek Medbestemmelse Bevegelse Skaper - glede Utelek Samarbeid trygghet Vennskap 2018/2019 Om oss Velkommen! Ekholt SFO består av barn fra 1-4 klasse. Det jobber 8

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

HÅNDBOK for SFO i Sande kommune

HÅNDBOK for SFO i Sande kommune HÅNDBOK for SFO i Sande kommune Sist oppdatert 16.03.2011 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 2 2. VISJON 2 3. MÅL 2 4. HVA KJENNETEGNER SFO I SANDE KOMMUNE 2 5. EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE 4 6. INNHOLD I SFO 4

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

VADSØ BARNESKOLE SFO INFOHEFTE SFO. SFO telefoner: Base 1: Base 2:

VADSØ BARNESKOLE SFO INFOHEFTE SFO. SFO telefoner: Base 1: Base 2: VADSØ BARNESKOLE SFO INFOHEFTE SFO Velkommen til Vadsø barneskole SFO avdeling Hva er SFO? Dette heftet skal gi litt informasjon om de viktigste tingene dere trenger å vite om SFO, våre rutiner, regler,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) I KRØDSHERAD KOMMUNE Per 01. august 2009 1. SFO er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år (1. 4. klasse). Tilbudet

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole 2013/2014 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten 2017. er velkommen Vi gleder oss til å møte 30 nye barn som skal starte på Bispehaugen SFO fra 1. august 2017. Totalt er det pr. i dag 37 elever

Detaljer

Barnehagen skal også bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Barnehagen skal også bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Vedtekter for Bjørum barnehage 1 Formål Bjørum barnehage har som formål å drive barnehage. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer