Hvorfor? Læreplanen. Læreplanen MUSISERE KOMPONERE LYTTE. Digitale verktøy kommer inn som en naturlig del i alle hovedområdene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor? Læreplanen. Læreplanen MUSISERE KOMPONERE LYTTE. Digitale verktøy kommer inn som en naturlig del i alle hovedområdene."

Transkript

1

2 Hvorfor? Mestring på alle nivåer - tilpasset opplæring. Egnede arbeidsmetoder, bl.a. for læring og øving. Nye klanger. Noen ganger kan vi hoppe over den vanskelige øveprosessen - rett på lyd som klinger fint. Tett på komposisjonsprosessen. Et musikkfag i takt med musikklivet utenfor skolen. Et nyttig supplement - digitale verktøy skal ikke erstatte akustiske instrumenter. 2 Digitale verktøy i musikkfaget Eldar Skjørten 2012 Læreplanen MUSISERE KOMPONERE LYTTE Digitale verktøy kommer inn som en naturlig del i alle hovedområdene. 3 Digitale verktøy i musikkfaget Eldar Skjørten 2012 Læreplanen Bruker bl.a. begreper som: sette sammen musikalske grunnelementer samtale om grunnelementer oppfatte og anvende grunnelementer utforske ulike musikalske uttrykk komponere med utgangspunkt i mønstre, former og motiver K06, musikkplanen, er ikke helt oppdatert i beskrivelsen av digitale verktøy. 4 Digitale verktøy i musikkfaget Eldar Skjørten 2012

3 Hvordan? Leke med lyd Eksperimentere Samspill Komponere med looper Opptak Bearbeide Lytte, se, lære, øve 5 Digitale verktøy i musikkfaget Eldar Skjørten 2012 Verktøy «Musikkmaskiner» og verktøy på Internett gratis og betalt Tjenester for å lytte og lære f.eks. YouTube, SoundCloud Programvare for loopbasert komponering f.eks. Music Maker, Sequel o.l. Programvare for opptak og lydbearbeiding f.eks Audacity, ulike sequensere o.l. ipad, iphone, ipod-touch (...bl.a. nye intuitive verktøy for arbeid med musikk) 6 Digitale verktøy i musikkfaget Eldar Skjørten 2012 Kurs & opplæring Online-kurs Veiledning Ta kontakt for mer info. 7 Digitale verktøy i musikkfaget Eldar Skjørten 2012

4 AUDACITY OVERSIKT KURS Musikkpedagogikk.no holder kurs i bruk av Audacity. De kan holdes i egnet lokale eller gjennomføres online i vårt kursrom på Internett med direkte overføring av lyd og bilde. Mer informasjon: Audacity er et gratis program for enkle opptak og redigering av lyd. Programmet finnes for Windows, MacOS og Linux og lastes ned fra: ÅPNE, IMPORTERE, LAGRE OG EKSPORTERE Funksjonen Åpne kan åpne Audacity-prosjekter (kan også brukes til å importere lydfiler). Lydfiler kan også trekkes inn i prosjektvinduet. (Se s. 4 for oversikt over formater.) Flere lydfiler som støttes av Audacity kan importeres inn i prosjektet med funksjonen Importer Lyd Funksjonene Lagre prosjekt og Lagre prosjekt som oppretter filer som bare kan åpnes i Audacity. I tillegg opprettes en prosjektmappe med støttefiler. Velg Eksporter eller Eksporter markering hvis du ønsker å spare arbeidet som en lydfil. KONTROLLER Pause for avspilling og opptak. En del menyer er grå når avspilling står i pause. Spill av. Kan også bruke mellomromtasten. Shift-klikk for å spille markert område i loop. Stopp avspilling eller opptak. Kan også bruke mellomromtasten. Opptak. Shift-klikk for å legge til opptak på slutten av et markert spor. Gå til begynnelsen. Shift-klikk for å utvide eksisterende markering til begynnelsen. Gå til slutten. Shift-klikk for å utvide eksisterende markering til slutten. Spill med endret hastighet. Bruk glidebryteren til å regulere hastigheten. OBS: Bruk Effekt Endre tempo for å endre tempo uten å endre tonehøyde. VERKTØY Markeringsverktøy. Klikk i et spor for å plassere avspillingsmarkør. Klikk og dra for å markere en del av lyden. Shift-klikk for å utvide markeringen. Kan brukes over flere spor. Omhyllingskurveverktøy. Gir detaljert kontroll over volumjusteringer. Klikk for å lage et kontrollpunkt (liten lys prikk). Klikk og dra kontrollpunkter for å flytte/justere. Dra et punkt ut av sporet for å slette det. Tegneverktøy. Zoom inn til du ser de enkelte datapunktene. Alt-klikk for å jevne ut et område. (Kan brukes til å fjerne uønskede klikk i lyden.) Zoomverktøy. Klikk på et område for å zoome inn. Shift-klikk for å zoome ut. Klikk og dra for å zoome inn på et utvalg. Tidsforskyvningsverktøy. Dra et lydklipp for å flytte det på tidslinjen. Multiverktøy. Kombinerer flere av de andre verktøyene i ett. Laget for Audacity versjon 2.0 Side 1 av 4 MP vare/versjon: 013/1.0 ISBN:

5 AUDACITY OVERSIKT LYDNIVÅ Brukes til å overvåke lydnivåer inn og ut av Audacity. For best kvalitet på opptak: - Klikk på nivåmåler for opptak for å starte / stoppe overvåking. - Spill en del av den sterkeste lyden som skal tas opp. - Juster lydnivå så høyt som mulig uten at det går opp til null på måleren. (Se Mikser nedenfor.) (For høye lydnivåer kan resultere i klipping eller overstyring - forstyrrelser i lyden.) Grønn: Nivåmåler for avspilling (output) Rød: Nivåmåler for opptak (input) Mer om nivåmålere: - Blå strek markerer høyeste registrerte lydnivå. - Rød strek helt til høyre indikerer klipping, altså at lydnivået har vært høyere enn utstyret kan håndtere. - Lys grønn / rød indikerer gjennomsnittsnivå. - Mørk grønn / rød indikerer sterkeste nivåer. - Ved stereo: Venstre er øverst, høyre nederst. MIKSER Glidebrytere som justerer lydmiksen ut og inn til Audacity. - Bruk den ved høyttaler-ikonet til å justere lyd ut (avspilling). - Bruk den ved mikrofon-ikonet til å justere lyd inn (opptak). ENHETER Her velges såkalt Audio Host. I enkle oppsett, uten eksterne lydkort trenger du som regel ikke å endre dette. Her velges hvor lyden du spiller av skal sendes. Du får ulike valg her ettersom hvilket utstyr som er tilkoblet. Her velges kilden til lydopptak, for eksempel maskinens innebygde mikrofon, mikrofoninngangen eller en USB-mikrofon hvis du har det. Her velges om lyd inn (opptak) skal sendes til et monospor eller et stereospor. REDIGERINGSVERKTØY Klipp ut. Kopier. Lim inn. Fjern lyd utenfor markert område. Erstatt markert område med stillhet. Lås spor i synk. (Når du flytter et spor følger alle de andre med.) Laget for Audacity versjon 2.0 Side 2 av 4 MP vare/versjon: 013/1.0 ISBN:

6 AUDACITY OVERSIKT Redigeringsverktøy fortsettelse: Angre. Gjør om. Zoom in. Zoom ut. Zoom tilpasses til markert område. Zoom tilpasses slik at hele prosjektet vises. SPOR Lukk Spor-navn Spor-meny Spor-info Sample rate / prosjektrate Demp (mute) Bit rate / innspillingsformat Solo Sporvolum Panorering Minimer / maksimer spor Spor-info Lukk Spornavn og -meny Sample rate / prosjektrate Bit rate / innspillingsformat Demp Solo Sporvolum Panorering Minimer / maksimer spor Klikk hvor som helst utenfor knapper / brytere for å markere hele sporet. Shift-klikk for å legge til / fjerne sporet fra markering. Klikk og dra for å endre plassering av sporet. Slett sporet. Det du har spilt inn på sporet slettes også. Klikk på spornavnet for å åpne spor-menyen. I spormenyen kan du blant annet skrive inn spornavn, dele et stereospor opp til to monospor, flytte spor opp / ned, velge om monospor skal spilles i høyre/venstre kanal eller i begge (mono), velge sample rate og bit rate Hz anbefales. Velges i spor-menyen. 32-bit flyttall anbefales. Lavere bit rate gir mindre filstørrelser. Velges i spor-menyen. Slå av all lyd fra dette sporet ved avspilling / opptak. Slå av all lyd fra alle andre spor. Spill bare dette sporet. Juster volum for dette sporet. (For å justere balansen mellom flere spor er det nyttig å bruke miksepulten: Vis-menyen Miksepult) Juster balansen mellom høyre og venstre høyttaler (dette sporet). Veksle mellom minimal og full visning av sporet. Laget for Audacity versjon 2.0 Side 3 av 4 MP vare/versjon: 013/1.0 ISBN:

7 AUDACITY OVERSIKT UTVALGTE MENYVALG SOM ER MYE BRUKT Fil-menyen Rediger-menyen Vis-menyen Kontroll-menyen Spor-menyen Lag-menyen Effekt-menyen Hjelp-menyen Sjekk avhengigheter: Kontrollerer om prosjektet er avhengig av eksterne filer som må tas med når du for eksempel flytter prosjektet til en annen datamaskin. Importer: For å importere lydfiler til prosjektet. Eksporter / Eksporter markering: For å eksportere til vanlige lydformater. Clip Boundaries: Flere valg for å dele opp og slå sammen lydklipp. Dupliser: Lag kopi av markert område og legg på et nytt spor. Lagre markering / Gjenopprett markering: Lagre markering for senere bruk. Vis klipping: Markerer klipping med røde streker i sporet. Miksepult: Får fram en miksepult for enklere miks / kontroll av balanse. Verktøylinjer: For å velge hvilke verktøylinjer som vises. Overdub (av/på): Velger om andre spor skal spilles av under opptak. Spill gjennom med programvare (av/på): Bør være av for å redusere feedback ved opptak. Legg til nytt: Legge til nye spor (stereo, mono m.m.) Click Track: Lager et spor med klikk i angitt tempo, taktart og taktantall. Mange fine effekter er bygget inn i Audacity. Les mer i Hjelp-menyen Manual eller utforsk på egenhånd. Snarhjelp: En redusert versjon av manualen. Manual: Full manual. Control-klikk (på Mac: Comand-klikk) for å beholde valgt markering, men spille av fra et annet sted. KORT OM FORMATER Audacity kan importere / eksportere de fleste vanlige lydformater: - Ukomprimerte formater: WAV, AIFF - Komprimerte formater: bl.a. MP3 (krever enkoder) For å laste ned enkoder til MP3, WMA og andre formater (krever tilgang til Internett): - Gå til Rediger-menyen Innstillinger. (På Mac: Audacity-menyen Preferences) - Velg Bibliotek. - Velg LAME MP3-bibliotek: Last ned og følg instruksjonene i nettleseren for å installere biblioteket. - Gjør deretter tilsvarende for FFmpeg-bibliotek. Med et innføringskurs kommer du enkelt i gang med bruk av Audacity gjennom konkrete praktiske eksempler. Kurs kan holdes i din kommune eller spar reiseutgiftene ved å bestille et online-kurs på ONLINE Laget for Audacity versjon 2.0 Side 4 av 4 MP vare/versjon: 013/1.0 ISBN:

8 AUDACITY AKTIVITETER Oppgave1: BLIKJENTMEDENKELREDIGERINGAVLYD 1. Dufårtilgangtilenlydfil. Lastdennedtilskrivebordet/desktoppådinmaskin. Husk:Merkdeghvorduleggerlydfilenoghvadenheter. 2. ImporterlydfilentilAudacity. EdradeninnihovedvinduetiAudacity.eller EvelgFil Importer Lyd 3. Blikjentmedtransportkontrollene: 4. Redigerslutten,begynnelsenellerandrestederifilen. Gjørdegkjentmedverktøysom: EKlipput EMarkeringsverktøy EKopier ETidsforskyvningsverktøy ELiminn EOmhyllningskurveverktøy Kopirett:Musikkpedagogikk.no

9 AUDACITY AKTIVITETER Oppgave2: ØVINGFORARBEIDMEDFLERESPOR 1. Taoppmensduleserinnfølgendeietroligtempo: Tips:Laglittmellomrommellomhverttall. 2. Dempdetsporetdunettopptokopp: 3. Taoppetnyttsporderduleser: Tips:AudacitylagerautomatiskettnyttmonoNspornårdustarteropptak. 4. Kløyvtallenefrahverandremed ERedigerEmenyen>ClipBoundaries>Kløyv EellerCtrl+I(Mac: +I) Tips:Huskåfjernedempingpådetførstesporetforåhørehvortalleneer. 5. Flytttallenetilenjevntelling.BrukTidsforskyvningsverktøy: 6. Panorersporenetilhøyreogvenstrekanal: Dukanogsåjusterevolumforhvertsporindividuelt: Kopirett:Musikkpedagogikk.no

10 AUDACITY AKTIVITETER Oppgave3: ØVINGFORARBEIDMEDEFFEKTER 1. Taoppenenkeltonesomdusynger. 2. Klippbortunødvendigstillhet,susoglignendeførogettertonen. 3. Kopierslikatduharnoeneksemplareravtonenetterhverandrepå sammespor. 4. Nåkandubrukedenneenetonensommaterialetilålageensang. Prøvf.eks.ågjøredenomtil Lisagikktilskolen. Brukeffektersom: E EffektEmenyen>Endretonehøyde E EffektEmenyen>Endretempo 5. Spillmelodienforenannen.Snakksammenomhvordanderegikk framforålageenmelodiutfrabareentone. Kopirett:Musikkpedagogikk.no

11 AUDACITY AKTIVITETER Aktivitet: VRENGENLYD 1. Importerlydfilen:StartEmedEdenneElyden.mp3 2. Brukklippeverktøy,redigeringogeffektertilålageennylyd. NB:Passpåhørselen værvarsommedsterkelydnivåer DukanbarebrukeStartEmedEdenneElyden.mp3som materiale,mendukanbrukedensåmangegangerduvil. Forslagtilnoen triks : E arbeidmeddeleravlyden(klipp/kopier/liminn) E dupliserlyderduvilbrukevidereforåspareenkopi E brukflerespor,edekanhaforskjelligvolumogpanorering E EffektEmenyen: >Baklengs >Ekko >Endrehastighet >Endretempo >Endretonehøyde >Glidendetidsskalering/toneskifte >Repeter >Toninn >Tonut >Wahwah Brukgjerneeneffektfleregangerpåsammeklippforåfåstore forandringer. 3. Spilldenyelydeneforhverandre. Klarerdereåhørehvordandeerlaget? Kopirett:Musikkpedagogikk.no

12 AUDACITY AKTIVITETER Aktivitet: EKSTREMFORVANDLING Kandubrølesomenløve?Ellersnakkemedstemmentilenmus? Ja,medAudacitytrorjegdufårdettil ogdetmåmankunnekalleekstrem' forvandling 1. Opptak: ESyngentoneellersienkortsetning,Eettersomhvaduvilforvandle. 2. Duplisersporetslikatdutarvarepåoriginalen. Klikk Demp påoriginalsporet. 3. BrukEffektEmenyeniAudacitytilåforvandleopptaketditt TREGODETIPS: Brukflerelydersamtidigforålagelittatmosfæreogbakgrunnslyder. Panorerlydeneforåfåbreddeilydbildet. Brukvolumforålageforgrunn(sterkere)ogbakgrunn(svakere) Dukansikkertfåtilfleresære,rareellermorsommeforvandlinger. Kopirett:Musikkpedagogikk.no

13 AUDACITY AKTIVITETER Aktivitet: FIREELEMENTER Kjennerdutildefireelementene? Ioldtidentroddemanataltiheleverdenvarsattsammenav E jord E ild E luft E vann. Dissekaltemanfordefireelementene. Detkanvilageenlydmiksav, kanskjedetblirenkomposisjonsomviser medlydhvordanverdenersattsammen?dukanbrukeaudacitytilålage dineegnelydlandskap. 1. Lytttillydfileneduhartilgjengelig.Dukanogsåtaoppdineegne. 2. Bruk10minutteribegynnelsentilåeksperimenteremed lydmaterialetogulikeeffekter.tavarepålyderduvilbeholde. (Foreksempelvedåleggepåetegetsporsomdempes.) 3. Lagenatmosfære/lyderibakgrunnensomsetterenstemning. 4. LagmotivetElyderiforgrunnen. 5. Justersporvolumogpanoreringforåfådybdeogbreddeilydbildet. GODETIPS: Komposisjonersomheletidenbringerinnnoenyttervanskeligeåfåtilå blifine.derforerdetlurtåformemusikkenmed: Repetisjon: Lanoendelergjentas(nestensomversogrefreng). Variasjon: Brukendelomigjen,mennåmedenforandring. Utvikling: Kanenlydforandreseggradvistilåblienannen? Kontrast: Avogtilkommerdetstoreforskjeller/motsetninger. Kopirett:Musikkpedagogikk.no

14 AUDACITY BRUKSOMRÅDER AUDACITY(egner(seg(blant(annet(til:( Enkleopptakavelevarbeider,bl.a.forlyttingogdokumentasjon. Redigeringavmusikktilsang,dans,opptredenerm.m. Kreativtarbeidmedlydopptakogferdigelydfiler(lydforming). Praktiskarbeidknyttettilålæreomlyd. Lagelydsportilradioprogram,sammensattetekster,multimedieA arbeid.(kommentarspor,musikk,atmosfære,lydeffekterm.m.) Muntligarbeidispråkfag. Audacity(er(ikke(egnet(til:( Brukavdigitaleverktøyisamspill(jfr.foreksempeliPad) Loopbasertkomponering(jfr.foreksempelMusicMaker) Annenkomponeringutenegneopptak(jfr.foreksempelnettbaserteverktøy) Avanserteopptak,miks,opptaktilCDAproduksjon(jfr.Cubase,Logicogliknende) TakontaktformerinformasjonomkursnårduvilgåviderefraAudacity:

15 AUDACITY FORMATER FORMATER Filformat: For eksempel: Ukomprimerte: wav, aiff Komporimerte lossless : flac, m4a (AAC), wma (lossless) Komprimerte: mp3, wma (lossy) Sample5rate: Antall samples pr sekund = lyd-cd = opptak, arbeid i sequenser etc. Innspillingsformat: 16-bit PCM, 24-bit PCM eller 32-bit flyttall Lavere tall gir mindre filer. Høyere tall gir bedre kvalitet og mindre fare for overstyring i opptaket. (Overstyring kan fremdeles skje i utstyret.) Bit5ratepåmp35filer: Antall dataenheter (bits) som behandles pr. sekund kbps Lavre bitrate = mindre filstørrelse og dårligere kvalitet Anbefaler: wav: 44100Hz / 16-bit mp3: 192 kbps Opptak: / 32-bit flyttall Ved levering til studio etc: Sjekk på forhånd hva de vil ha - Fordi: godt nok, fungerer på de fleste plattformer, lett å konvertere - Bruk wav hvis plass / overføring / filstørrelse ikke er tema (bedre for å editere lyd bruke effekter, mikse.mm.) - Ingen vits å gå fra komprimert til ukomprimert - Hvis du bare skal konvertere ikke jobbe med filene: TilgangtilflereformateriAudacity: Installere FFmpeg-bibliotek - Rediger-menyen > Innstillinger > Bibliotek

16 Lykke til med det videre arbeidet, og velkommen igjen på nye kurs. Kurs innen emner som bruk av digitale verktøy, vurdering, samspill, komponering, læreplankurs, lek som metode for inkludering og samhandling m.m. Kurspakker kan settes sammen på bestilling. MER PÅ INTERNETT: HOLD DEG OPPDATERT:

Cubase Digital lydredigering

Cubase Digital lydredigering Cubase Digital lydredigering Digital lydredigering Trenger ikke å vente på noe bånd som skal spoles frem og tilbake Effektivt Datamaskinen kan spille av flere lydkutt samtidig Flersporsredigering Kvaliteten

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

AUDACITY. Lyninnføring i lydopptak- og redigeringsprogrammet. Fagdag i fysikk, : Lastes ned gratis fra

AUDACITY. Lyninnføring i lydopptak- og redigeringsprogrammet. Fagdag i fysikk, : Lastes ned gratis fra Fagdag i fysikk, 30.10.2008: Lyninnføring i lydopptak- og redigeringsprogrammet AUDACITY Lastes ned gratis fra http://audacity.sourceforge.net Med Audacity kan du - spille inn lyd - importere lydfiler

Detaljer

MusTek Sesjonsnotat for deltakere

MusTek Sesjonsnotat for deltakere MusTek 2014 Parallellsesjon 1B: I TVERRFAGLIGE EMNER Sesjonsnotat for deltakere Notatet gir noen stikkord og tips. Det er laget i forveien, så ting kan ha blitt presentert noe annerledes på konferansen.

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

Hvorfor og hvordan bruke digitale foto med lyd til førskolebarn og elever med våre sjeldne diagnoser:

Hvorfor og hvordan bruke digitale foto med lyd til førskolebarn og elever med våre sjeldne diagnoser: Hvorfor og hvordan bruke digitale foto med lyd til førskolebarn og elever med våre sjeldne diagnoser: Mange foreldre og fagfolk tar i dag digitale bilder. Vi ser flotte bøker og annet med bilder og fortellinger

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS mtrack Player Rev. 1105 Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledningd... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Tilkobling av PC med mtrack

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Lydopptak med NMHs CD-opptakere

Lydopptak med NMHs CD-opptakere Dette er en kortfattet beskrivelse av hvordan du lager et lydopptak med CD-opptakerne i AV møblene på NMH. Se siste side for oversikt over hvilke rom på NMH som er utstyrt med CD-opptaker. Signalgang Ved

Detaljer

Forberedelse til bruk av Elluminate

Forberedelse til bruk av Elluminate ELLUMINATE OPPSTARTSMANUAL Forberedelse til bruk av Elluminate Bruk av Internet krever ofte at du har en oppdatert datamaskin. Sjekk de enkle punktene under som en forberedelse til bruk av Elluminate.

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual. Scriptor 2006. Copyright AESTON

Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual. Scriptor 2006. Copyright AESTON Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual Scriptor 2006 Brukermanual Scriptor 2006 Side 2 av 7. Innlogging... 3 Internet Explorer forberedelse... 3 Norton Internet Security Forberedelse... 4

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP

ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP KORT OM PROSJEKTET Målet med dette undervisningsopplegget er å vise en av mange muligheter med hvordan vi kan bruke digitale verktøy aktivt i musikkundervisningen.

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Camtasia Studio 8. Kom i gang guide. Marianne Lindstad

Camtasia Studio 8. Kom i gang guide. Marianne Lindstad Camtasia Studio 8 Kom i gang guide Innhold 1 Innledning... 2 2 Bli kjent med Camtasia Studio... 2 3 Opptak av video fra Camtasia... 3 3.1 Før vi begynner... 3 3.2 Konfigurere lyd og bilde før opptak...

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.1. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.0. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold:

Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold: Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold: 1. Generelle tastatursnarveier del 1 2. Generelle tastatursnarveier del 2 3. Tastatursnarveier i Apple Mail 4. Tastatursnarveier i Safari

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Videoredigering i Windows Movie Maker

Videoredigering i Windows Movie Maker Videoredigering i Windows Movie Maker 2 Multimediautvikling i Flash >>A.2 Videoredigering i Windows Movie Maker I dette kapittelet vil du lære om hva Windows Movie Maker er hvordan du importerer råmaterialet

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

ipod shuffle Brukerhåndbok

ipod shuffle Brukerhåndbok ipod shuffle Brukerhåndbok 2 Innhold Kapittel 1 3 Om ipod shuffle Kapittel 2 5 Grunnleggende om ipod shuffle 5 ipod shuffle-oversikt 6 Bruke ipod shuffle-kontrollene 7 Koble ipod shuffle til og fra 9 Lade

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone 1 (18) Innhold OM TELIO SOFTPHONE... 3 INSTALLASJONSVEILEDNING... 4 BESTILL OG LAST NED TELIO SOFTPHONE... 4 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

KAN DU SPILLE ET BILDE?

KAN DU SPILLE ET BILDE? KAN DU SPILLE ET BILDE? Kvinne med blomst i hånden av Pablo Picasso. Hentet fra judaica-art.com KORT OM PROSJEKTET Undervisningsopplegg i musikk for 2.trinnet i barneskolen. Prosjektet er gjennomført og

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Videoredigering med VideoPad

Videoredigering med VideoPad Videoredigering med VideoPad I kapittel 13 i læreboka beskriver vi enkel videoredigering. I denne oppskriften skal vi se på hvordan vi kan redigere videofiler i VideoPad. Vi kommer til å bruke videofilen

Detaljer

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote X7 desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan

Detaljer

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy Kom i gang med Kreativitet Programmering Gøy Versjon 1.4 Start opp er et nytt programmeringsspråk. Med Scratch kan du lage dine egne interaktive animasjoner, spill og musikk. Scratch er gratis og kan lastes

Detaljer

Mode Velg mellom videokamera og stillbilder med MODE-knappen bakpå kamera.

Mode Velg mellom videokamera og stillbilder med MODE-knappen bakpå kamera. Noen tips om bruk av videokameraet SONY HDR-PJ780. Tro meg: du vil spare mye tid på å ta deg tid til å lese gjennom disse tipsene! Les derfor denne teksten nøye og gjør slik som forklart for å unngå unødvendige

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese Brukerveiledning En NY digital taleteknologi som leser opp det meste - for alle som trenger å høre levende tale og lære god uttale! Visjonen var å utvikle en ny høykvalitets

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Retningslinjer for innlegging av foto i NTNU Vitenskapsmuseets fotobase (MusIt)

Retningslinjer for innlegging av foto i NTNU Vitenskapsmuseets fotobase (MusIt) Retningslinjer for innlegging av foto i NTNU Vitenskapsmuseets fotobase (MusIt) Foto: Per Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet 1. utgave 2010 Ellen Grav Ellingsen NTNU Vitenskapsmuseet Seksjon for arkeologi

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17.

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. april 2012) Utgangspunktet er følgende sak: https://prosjekt.uib.no/issues/1976

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

Lag en liten historie/hørespill i appen Garageband med ipad. Del 3.

Lag en liten historie/hørespill i appen Garageband med ipad. Del 3. Lag en liten historie/hørespill i appen Garageband med ipad. Del 3. KORT OM PROSJEKTET Målet med denne ressursen er å vise deg hvordan du enkelt kan ta i bruk ipaden som verktøy og instrument i musikktimen.

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har skaffet

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Fride K. Riseng. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy.

Fride K. Riseng. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy. 1. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy.html ) 2. TIPS TIL MATERIALE PÅ NETT 2 6 7 8 9-10 11 12 16 17 20 21 FORBEREDELSER

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Brenn perfekte musikk-cd-er

Brenn perfekte musikk-cd-er HØR PÅ YNDLINGSMUSIKKEN OVERALT Brenn perfekte musikk-cd-er OVERSIKT God musikk fortjener ordentlige forhold. Vi hjelper deg med å samle yndlingsmusikken din på cd-er med suveren kvalitet, som du kan spille

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Nokia Musikk Med Nokia Musikk på Windows Phone kan du laste ned låter på telefonen og en kompatibel datamaskin. Sveip til venstre på startskjermen, og trykk på

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerhåndbok Nett-TV-meter

Brukerhåndbok Nett-TV-meter Brukerhåndbok Nett-TV-meter Innhold Om Nett-TV-meter... s. 3 Daglig bruk av Nett-TV-meter... s. 4 Innlogging... s. 4 Utlogging... s. 5 Hvordan påvirker Nett-TV-meter min datamaskin?... s. 7 Brukerhåndbok

Detaljer