FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND"

Transkript

1 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND

2 VELKOMMEN TIL VÅRE FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV! Denne brosjyra vil gje deg ein oversikt over friluftsområde for båtliv frå Bokn i sør til Fitjar og Kvinnherad i nord og aust. Av omsyn til plass i brosjyra er berre regionale område som blir forvalta av Friluftsrådet VEST, tatt med. Dei fleste områda er tilrettelagde med bryggjer, båtfeste og toalett. Du finn fleire opplysningar om områda i vår hovedbrosjyre Kom deg ut. I tillegg til regionale friluftsområde vil du under kvar kommune finne lokale båthamner med gjestebryggjer. Dei fleste båthamnene har dusj, toalett, straum, søppelkontainer og ferskvatn. Første delen av brosjyra tek for seg Sunnhordland, mens andre delen handlar om Nord-Rogaland. Tala på kartet viser til områda som er omtala i teksten. Oversikt over andre gjestehavner finn du: FRILUFTSRÅDET VEST er eit serviceorgan for komunane Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Sveio, Etne, Fitjar, Stord og Bømlo. Friluftsrådet arbeider for å ivareta friluftslivsinteressane til innbyggjarane i regionen. Dette består mellom anna i å planleggje, sikre, legge til rette og drive 68 regionale friluftsområde i medlemskommunane. Vi driv og med utstrakt informsjonsarbeid, friluftskurs og naturveiledning overfor skoleklasser. Meir informasjon finn du på nettsidene våre: Informasjon om kystkultur - Forbundet Kysten: Brosjyren er utgitt av: Friluftsrådet VEST, Tlf Faks Pb. 63, 5575 Aksdal Mail: SKJÆRGÅRDSTENESTA OG VESTKYSTPARKEN Friluftsrådet har og ansvar for Skjærgårdstenesta i vår region. Skjærgårdstenesta har mellom anna ansvar for forvalting av offentlege friluftsområde i kystparkane frå svenskegrensa til Sogn. Områda i brosjyren er ein del av Vestkystparken i Rogaland og Hordaland. Meir informasjon: Bergen og omland friluftsråd: Ryfylke Friluftsråd: Kontor ved Tysvær Rådhus i Aksdal Frøya er Friluftsrådets tilsynsbåt i Sunnhordland. Veslesøster Frida er stasjonert i Røyksund i Nord-Rogaland. Alle fotos: Friluftsrådet Vest Grafisk produksjon: DHR reklamebyrå

3 VERNÜFTIGES VERHALTEN AUF DEM MEER SICHERHEIT IST WICHTIG Kenntnis und Planung reduzieren das Risiko und tragen zum Gelingen bei. NEHMEN SIE NOTWENDIGE AUSRÜSTUNG MIT Die Ausrüstung muss in Ordnung gehalten werden und leicht zugänglich sein. RESPEKTIEREN SIE WETTER UND FAHRWASSER Das Boot darf nur unter geeigneten Verhältnissen benutzt werden. HALTEN SIE SICH AN DIE GELTENDEN BESTIMMUNGEN AUF DEM MEER. Bestimmungen über Vorfahrtsregeln, Geschwindingkeit und Lanternevorschriften müssen eingehalten werden. BENUTZEN SIE RETTUNGS - ODER SCHWIMMWESTEN Laut Verordnung muss für alle Rettungsaussteuer an Bord sein. SEIEN SIE AUSGERUHT UND NÜCHTERN Die Promillegrenze beträgt sich auf 0,8, wenn Sie ein Boot führen. SEIEN SIE RÜCKSICHTSVOLL Sicherheit und gutes Milieu sind gemeinsame Verantwortung. SJØVETTREGLAR TENK TRYGGLEIK Kunnskap og planlegging minskar risikoen og aukar trivnaden. TA MED NØDVENDIG UTSTYR Utstyret må haldast i orden og væra lett tilgjengeleg. RESPEKTER VER OG FARVATN Båten må berre nyttast under eigna tilhøve. FØLG SJØVEGSREGLANE Reglane om vikeplikt, fart og lanterneføring må overhaldast. BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG Det er påbode med godkjent flyteutstyr til alle om bord. VER UTKVILT OG EDRU Promillegrensa er 0,8 når du fører båt. VIS OMSYN Tryggleik, miljø og trivnad er eit felles ansvar. REDNINGSSELSKAPET Redningsskøyta Halfdan Grieg ligg anten i Langevåg, Haugesund eller Skudeneshavn. Eskorteteneste ca 20. juni 27. august: Langevåg Sletta Haugesund og retur. Kvar mandag, onsdag og fredag kl 0800 frå Langevåg til Haugesund. Kl 1200 frå Haugesund til Langevåg. 15 nautiske mil - 3-3,5 timer. Sjøkart nr 17. Båtsportkart serie J. Tlf: Redningsskøyta:

4 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV FRILUFTSLOVEN ALLEMANNSRETTEN Friluftsloven gjev deg rett til fri ferdsel, men også ansvar når du ferdast i marka. Nedanfor har me sett opp nokre av dei viktigaste punkta i Friluftsloven: På sjøen er ferdsla fri for alle. Under ferdsel har einkvar rett til for kortare tid å dra opp båt eller kano på strandstrekning i utmark.utmark er udyrka mark, og omfattar det meste av vatn, strand, myr og fjell i Noreg. Opphald, rasting og solbading kan skje overalt kor dette ikkje er til utilbørleg fortrengsel for andre. I utmark er det lovleg å slå opp telt, raste og overnatte. På innmark må du ha løyve frå eigar. Vis omsyn. I naturen skal ein ferdast med omsyn. Forlat alltid staden slik du gjerne vil finna han igjen. Ta søppla med deg heim. MAT I STRANDKANTEN Det er ikkje lov å nytta privat kai/bryggje utan løyve frå eigar. FRITIDSFISKE Med stong eller handsnøre kan du fiska fritt etter saltvannsfisk frå land eller båt heile året. Ver merksam på lokale reglar og bestemmelsar om fiske etter bestemte artar. Innlandsfiske er regulert - sjekk reglane før du fiskar. Utførlege reglar og bestemmelsar om fritidsfiske finn du i brosjyra Kysten er din eller på desse nettsidene: og på sine sider om friluftsliv. Friluftsrådet Vest har laga ei brosjyre om fritidsfiske i regionen. Ver merksam på at hummaren er freda frå 1. januar til 1. oktober. Minstemål for hummaren er 25 cm. Sjekk lokale bestemmelsar. Har du tenkt over at det finst anna enn fisk i havet som er etande? Prøv noko nytt neste gong du er på tur til sjøen. Du kan eta fleire tangartar, blåskjell og kråkeboller. Berre fantasien hindrar deg i å eta av havet sitt matfat. Blåskjellsuppe: 50 blåskjell 2 ss smør 3 ss kveitemjøl ca. 1 l. skjellkraft persille fløyte (mykje) Kok opp vatn med blåskjell. Lag lys saus av smør, mjøl og kraft. Ha i mykje fløyte og smak til med salt. Bruk rikelig med finhakka persille og server skjellsuppa med skjellmaten oppi. Blåskjellkontroll: Mattilsynet veit om skjella er etande. Ring blåskjelltelefonen NRK-tekst TV side

5 NYHET SJØ OG LAND C-MAP lanserer kombinerte sjø- og landkart med marinaer, uthavner, badeplasser og mye, mye mer... Egen seksjon med sjøveisregler, sjømerker og førstehjelp KystAtlas Solid papirutførelse Alle kartoppslag i 2 skalaer, 1: og 1: KystKart Trykket på plast, tåler vann. Alle kartoppslag i 2 skalaer, 1: og 1: C-MAP Norway AS Postboks 212, 4379 EGERSUND Tlf Faks E-post: k t tl 5

6 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV Fra Grindanes på Romsa

7 I SUNNHORDLAND Turistinformasjonar SUNNHORDLAND: Sveio Fitjar Etne Vindafjord / Ølen / Kvinnherad Bømlo kommune Stord NORD-ROGALAND: Haugesund Tysvær / Karmøy / Skudenes Bokn Sauda Vindafjord / Sandeid Teikn på kartet 1 Båtutfartsområde (sjå tekstsider) Hovedveg Mindre veg Ferge Sjøfuglreservat KARTET ER LAGA AV FRILUFTSRÅDET

8 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV KVINNHERAD FITJAR BÅTUTFARTSOMRÅDE: 1. Kalven på Sniltveitøy 2. Fergevågen på Varaldsøy 3. Vikjo i Dimmelsvik 4. Løkjelsøy 5. Kolsøy 6. Vetle Lauvøy 7. Bjøllebøvågen BÅTHAMNER: Gjermundshamn Varaldsøy Sundal i Mauranger Sniltveitsøy Rosendal Dimmelsvik Uskedalen Herøysundet Husnes Sunde Sæbøvik Larsstø Eidsvik Høylandsbygd Arnavik Åkra Hatlestrand BÅTUTFARTSOMRÅDE: 8. Eldøy 9. Smedholmen 10. Teløy 11. Tranøy BÅTHAVNER: Odd Larsen AS Fitjar Båtlag BUNKERS: Odd Larsen AS, Fitjar GASS: Odd Larsen AS, Fitjar FITJARØYANE BUNKERS: Gjermundshamn Varaldsøy Sundal Sniltveitøy Rosendal Uskedalen Sunde Sæbøvik Larsstø Høylandsbygd Fjelbergssund Åkra GASS: E.G. Gausvik i Sundal Eide`s Bensinstasjon i Eidsvik Fjelberg Landhandel LØKJELSØY Smedholmen er ein av Fitjarøyane som omfattar dei fleste øyane i Fitjar kommune. Friluftsrådet har lagt til rette med bryggjer, fortøyningsboltar og toalett på fire av øyane. På mange av øyane finst det store vågar som er gode hamner og lune ankringsplassar. Løkjelsøy er ein mykje nytta båtutfartsstad. Her finn ein badeplassar, stiar og mellom anna tuftene etter eit østersoppdrett frå munketida ved Halsnøy Kloster. Straumøy er ei av øyperlene i Fitjar. 8

9 I SUNNHORDLAND STORD BØMLO BÅTUTFARTSOMRÅDE: 12. Sponavikjo ved Leirvik 13. Hystadstrendene 14. Breivikjo på Rommetveit BÅTUTFARTSOMRÅDE: 15. Ulvesøy 16. Hiskjo 17. Barmane 18. Furuneset BÅTHAVNER: Leirvik Huglo Sagvåg Haga Stord Verfts Motorbåtforening Sævarhagen småbåthamn BUNKERS: Leirvik,(kortautomat) Sagvåg Huglo GASS: Leirvik Sagvåg HYSTADSTRENDENE BÅTHAVNER: Biekronå Kafe i Espevær Langevåg Gjestehavn Moster Båtlag Kjødleren Røyksundkanalen Båthavn Kulleseidkanalen Gjestehavn Siggjarvåg Båtlag Svortland Gjestehavn Rubbestadneset Båtlag Finnås Marina ved Kulleseidkanalen Skjeret i Brandasund BUNKERS: Espevær Brandasund Skjeret Moster Langevåg Siggjarvåg GASS: Espevær Brandasund Skjeret FURUNESET På Hystadstrendene finn ein fleire badestrender og svaberg. Her er også naturreservat, bronsealdergraver og kolerakyrkjegard. Gjestebryggje i Sævarhagen småbåthavn. Sponavikjo ligg i gangavstand til Leirvik hamn. Hiskjo på Bømlo 9

10 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV SVEIO ETNE BÅTUTFARTSOMRÅDE: 19. Slettene 20. Holsvika 21. Selsåsvika 22. Leirvågen BÅTUTFARTSOMRÅDE: 23. Peparen i Skånevik, 24. Osnes ved Etne 25. Taraldsøy BÅTHAVNER: Buavåg Auklandshamn Førde Valevåg Våga BÅTHAVNER: Etne Skånevik Fjæra i Åkrafjorden HOLSVIKA BUNKERS: Etne Skånevik GASS: Etne Shell Krambua Bensin og Storkiosk i Skånevik TARALDSØY Holsvika ligg på vestsida av Ålfjorden rett sør for Tittelsnes. Her er bryggje, fleire strender og natursti. Her er til og med ein liten foss kor ein kan fanga småaure med hendene om ein er heldig. Holsvika er og eit fint utgangspunkt for ein tur opp på Trollvassnibba 462 meter over havet. Frå toppen er det fantastisk utsikt i alle retningar. Taraldsøy er ei delvis skogkledd øy med gode hamneforhold og fleire bryggjer. Her finns også tursti, badeplass, toalett og gode fiskeplasser.

11 I SUNNHORDLAND VINDAFJORD BÅTUTFARTSOMRÅDE: 26. Romsa-øyane 27. Gardavikjo 28. Skjeljavika BÅTHAVNER: Vikebygd Bjoa Ølen Ølensvåg BUNKERS: Buo Landhandel på Innbjoa Statoil Servicesenter i Ølensvåg Shell i Ølen Vikebygd GASS: Statoil i Ølensvåg Diversen i Ølen GRINDANESET, ROMSA På Bjoafjorden Romsa-øyane består av to store og fleire mindre øyar. Heile dette øyriket er friområde. Her er fleire bryggjer rundt om på øyane og båtfester i svaberga. Gamle ferdselsvegar frå den tida då her budde mykje folk er i dag gode turvegar i et gamalt kulturlandskap. Utsikt frå Haukelandstunet på Romsa - mot Borgundøy. 11

12 BJOA BÅTFOLK- SJÅ HER! Vask, impregnering og reparasjonar av kalesjar. Vi syr óg nye puter. Mindre reparasjonar kan utførast mens de ventar. Held til i lokaler på tømmerkaien i Utbjoa, flytebryggje rett ved. Telefon / BUO LANDHANDEL A/S Daglegvarer, ølutsal, medisinutsal, post, tipping, bensin/diesel, dusj, vaskerom, drøsestove, internettkafé. Ope: Måndag-torsdag Fredag 9-18 Laurdag Sundagsope i juli. Det vert levert rundstykke ut til Romsaøyane. TLF / INNBJOA KAI BJOA ØLENSVÅG Storkiosk Tipping Godt utvalg i dekk og felger. Servicehall Vaskemaskin Propan Bobiltømming Selvvaskeanlegg Bensin og diesel ved sjøen Diesel Fyringsolje Parafin Drosje / minibuss Det du trenger - når du trenger det Statoil Service Ølensvåg tlf

13 13

14 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV

15 I NORD-ROGALAND KARTET ER LAGA AV FRILUFTSRÅDET SJØFUGLRESERVATA Sjøfuglreservata er avhengig av at alle respekterer vedtektene. Dei viktigaste er: Ferdsel på land i reservata, og på sjøen innanfor ein avstand av 50 m frå land, er forbode i tida 13. april til 1.august. Teikn på kartet 1 Båtutfartsområde (sjå tekstsider) Hovedveg Mindre veg Ferge Sjøfuglreservat Planteliv, pattedyr, fuglar og deira reir, egg og ungar er freda mot uro og skader. Jakt er forbode i tida 1. mars til 1. september (i nokre reservat heile året). Inngrep i naturen, kasting av avfall eller anna forureining er forbode. Camping og teltslaging er forbode i reservata. 15

16 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV SAUDA VINDAFJORD BÅTUTFARTSOMRÅDE: 29. Nesøyra. Like før du kjem inn til Sauda ligg Nesøyra badeplass. Her er toalett og fast grillplass. Sauda sentrum er sjølvsagt eit turmål i seg sjøl, og det samme er Sand på sørsida av fjorden. På Sand finn du Ryfylkemuseet som mellom anna har utstillingar av gamle båtar. BÅTHAVNER: Sauda Turistsenter Sauda Motorbåtforening BÅTUTFARTSOMRÅDE: 30. Otertong 31. Lie badeplass inne i Skjoldafjorden BÅTHAVNER: Sandeid Båthavn Vats Vikedal BUNKERS: Sandeid Vikedal Vats Kvaløy GASS: Sandeid Vikedal Kvaløy Camping OTERTONG BUNKERS: Sauda Motorbåtforening Esso Smart GASS: Esso Leif Moe & co NESØYRA Otertong er eit stort friområde på ein odde inne i Skjoldafjorden. Her finn ein fleire lune badeviker, grillplass, og ilandstigningsbryggje på nordsida. Flotte svaberg, stor ballslette og god tumleplass for eventyrlystne ungar i alle aldre. Nesøyra ligg ved utløpet av ein kanal som er eit minne frå andre verdskrigen. Her har Friluftsrådet lagt til rette med grillplass og badestrand. 16

17 I NORD-ROGALAND TYSVÆR BOKN BÅTUTFARTSOMRÅDE: 32. Dragavika 33. Notaflåt 34. Hamnaren 34a. Aust- og Vesterøy 35. Borgøy 35a. Espevikholmane FRILUFTSOMRÅDE: 36. Ognahabn BÅTHAVNER: Alvestadkroken Føresvik BÅTHAVNER: Straumen Båtlag (Skjoldastraumen) Skjoldastraumen Camping Sjøkroa Nedstrand Marina Hervik Kai Gismarvik Landhandel Borgøy Sjøhusferie Førre Båtforening K. Jørgensen i Slåttevik BUNKERS: Alvestadkroken Føresvik GASS: Alvestadkroken Føresvik DUSJ OG TOALETT: Alvestadkroken BUNKERS: Hervik kai Gismarvik Landhandel Nedstrand Skjoldastraumen OGNAHABN GASS: Gismarvik Landhandel Nedstrand Skjoldastraumen HAMNAREN / VESTERØY Hamnaren ligg i opninga av Førlandsfjorden og har særs gode hamneforhold. Her er lagt til rette med fleire bryggjer og båtfester. Mykje nytta område med badestrand, grasbakke og ein liten skog. Ognahabn har to bryggjer, grasbakke og badestrand. Landskapet er prega av lynghei, og ein kan og finne tufter etter gammal busetnad. Fin utsikt frå toppen av den 80 meter høge Ognøya. Ein kan ofte få tak i ferske reker i Alvestadkroken. Gammal naustmur på Vesterøy 17

18 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV KARMØY BÅTUTFARTSOMRÅDE: 37. Lindøy 38. Åkrasanden 39. Visnes grubemuseum og friluftsområde BUNKERS: Kopervik Skudenes Åkrehamn Storesund GASS: Skudenes Avaldsnes Kopervik Statoil på Storasund Åkrehamn BÅTHAVNER: Kopervik Gjestehavn Norheim Båthavn Røyksundet Båtforening Skudenes Gjestehavn Storesund Båtforening Haugesund Seilforening LINDØY 18 Lindøy er eit stort friluftsområde med turstiar, badeplassar, bryggje, bord og benker. Her er gode fiskeplassar ut mot Førdesfjorden. Er du heldig kan du få deg en sjøaure på kroken. Ta ein tur innom storlavvuen og steik auren din på eldstaden i lavvuen eller i Storevik. På Lindøy er det tilrettelagt med godkjente bål/grillstader i Storevik, Makkavika, på Lindøytåna og i lavvuen. Både Røyksund Båtforening og Haugesund Seilforening har båthamner på Lindøy.

19 I NORD-ROGALAND Stemningsfullt i kano på Lindøy HAUGESUND BÅTUTFARTSOMRÅDE: 40. Røvær BUNKERS: Røvær Landhandel Apollo Hasseløy i Haugesund Havnebunker (kortautomat) fyller rett på båten Ellers fleire bensinstasjonar i Haugesund. GASS: Havnebunker BÅTHAVNER: Smedasundet Gjestehavn Røvær Sjøhus SEPTIKKTØMMING: Apollo på Hasseløy LOTESTRANDA PÅ RØVÆR Røvær er eit øysamfunn vest for Haugesund. Øyane ligg ein halv time med båt frå byen. Her finn ein både post, butikk, kafé og skule. 19

20 Fiske- og landstedsbåten fremfor noen Terhi 6020 C m Tohatsu 25 HK el. start Ferdig montert m/fortøyningspakke leveres til kun kr. 66,900,- Tlf Faks Alt i båtutstyr! Gaveartikler, barometer, ur, skipsklokker Ekkolodd, GPS, kartplotter, bryterpanel Kjetting, tauverk, sjakler, kauser Styrekabler, ventiler, flagg, årer Belysning, lanterner, kompass Redningsvester, flytedrakter Besintanker, lensepumper Toalett, vasker, rørdeler Bunnstoff, lakk, maling Båtseter, stoler, bord Alt i fiskeutstyr! Utstyr for hav, vann og elv Stenger, sneller, snører, kroker Sluk, pilk flue, oppheng, svivler Jakker, vadebukser, støvler, hatter Båtfiske, fluefiske, agnfiske, slukfiske Vester, skrin, håver, klepper, vesker Spesialoppheng for storfisken i dypet Chr. Baardsen & Søn A/S Smedesundet Haugesund baardsen.no - Tlf: Fax:

21 Velkommen til HAUGESUND GENERELL INFORMASJON: Husk å melde ankomst til Havnevakta, tlf eller VHF kanal 12, hvis du skal ha offentlig kaiplass i Haugesund. Meld også fra om du ønsker å koble opp landstrøm under oppholdet. Våre søppelcontainere er plassert rundt omkring på Indre kai. Noen av disse er utstyrt med kodelås. Kontakt havnevakt pr. telefon for å få tilgang på kode for åpning og vær påpasselig med å låse igjen etter bruk. Ferskvann kan fritt tappes fra våre vannposter som er plassert på Indre kai. Husk å kveile opp slange etter bruk. SATSER FOR BRUK AV TJENESTER I 2006: Kaiavgift for fritidsbåt inntil 13 mtr. LOA...:NOK pr. påbegynt døgn Kaiavgift for fritidsbåt over 13 mtr. LOA...: NOK pr. påbegynt døgn Under festivaler kan kaiavgift økes til hhv...: NOK / pr. påbegynt døgn Tilkobling og bruk av strøm for båt inntil 13 mtr...: NOK 75.- pr. døgn Tilkobling og bruk av strøm for båt over 13mtr...: NOK pr. døgn Vi håper du får et fint opphold, og ønsker velkommen igjen! VIKTIGE TELEFONER: Havnevakt (24 timer) / VHF 12 / 16 Brann Akutt foruresning/oljevern Politi Sykehus/ulykke Brovakt Strømsund, Kopervik Brovakt Storøy, Torvastad

22 KÅRSTØ I N F O R M A S J O N T I L L Y S T B Å T E R / F I S K E B Å T E R GENERELL INFORMASJON: Gassbehandlingsanlegget har eget havnereglement som er gjeldende for alle båter innenfor sikringssonen. Kårstø havn omfattes av 3 kaier for lasting av gass/lettoljer, en stykkgodskai østenfor disse og en taubåtkai vest for anlegget. Tre taubåter har fast tilholdsted her. Godt synlige «landemerker» på anlegget er to høye flammetårn i østre del av fabrikken og to store lagertanker (kondensat) helt i vest. Det kan forekomme gassutslipp fra skip som laster. Seilingshøyde ved Frekasund bro er sju meter. Det er mulighet for å fortøye i flytebrygge i Austrevågen. REGLER: Kårstø havn ligger innenfor en sikringssone på 200 meter fra land og er avmerket i sjøkart 18. Ingen skip, lystbåter og fiskebåter kan gå inn i sikringssonen uten tillatelse. Overtredelser kan få alvorlige konsekvenser, og føre til anmeldelse med bøter som følge. Gule varslingsskilt er satt opp på bro i Frekasundet, lastekaiene og på Ytre Kråka. Utenfor sikringssonen er det forbudt å sette ut fiskeredskaper som kan hindre ferdsel inn/ut av Kårstø havn. Kommunikasjon mellom fartøy og Kårstø havn foregår på VHF kanal 11. Overettmerker på Susort og Ognakalven viser grenselinjene. Alle må holde godt klar og ikke være til hinder for skip som manøvrerer inn/ut av Kårstø havn. GRENSE FOR SIKRINGSSONE (LAND) SUSORT GRENSE FOR SIKRINGSSONE (SJØ) OVERETTMERKER M FAKKEL BUSTØFLUA STAKE FREKASUND BRO FAKKEL M KÅRSTØ KAI SNEKKJAVIK AUSTREVIKA FLYTEBRYGGE FREKASUNDET TAUBÅTKAI LASTEKAI HAVNE- KONTOR SAND- VIKA FAKKEL STAKE HA OGNAKALVEN 200 M 200 M 200 M LASTEKAI LASTEKAI SIKRINGSSONE YTRE KRÅKA FAKKEL 200 M 200 M INDRE KRÅKA OGNØY 170 M N RØD BØYE ÅRVIKSUNDET FYRLYKT S ÅRVIKHOLMEN 22

23 HAVN I F A R V A N N E T U T E N F O R K Å R S T Ø H A V N VIKTIGE TELEFONER: Havnesjef (dagtid) Havnekontor (dagtid) eller Skiftleder (24 timer)

24 Trygghet på sjøen Medlemskap i Redningsselskapet gir deg trygghet på sjøen! Medlem i Redningsselskapets KystPatrulje. For bare kr. 500,- pr. år får du bl.a. disse medlemsfordelene: Gratis Kystens egen veibok «Ferie og fritidshamner» Gratis eskorte over utsatte havstrekninger Gratis slep, assistanse, dykking (innenfor 1t varighet) GRATIS ESKORTE MEDLEMSKAP I REDNINGSSELSKAPET For bare kr. 175,- kan du være med på å støtte opp om vårt viktige arbeid med å redde liv og berge verdier. Som medlem vil du fire ganger i året motta medlemsbladet RedningsSkøyta. Her kan du lese om vår virksomhet og benytte deg av ulike medlemstilbud. SLEP ASSISTANSE DYKKING VEIBOK Redningsslskapet trenger deg! Ta kontakt med: Redningsselskapet Rogaland, Skansengt. 15, 4006 Stavanger. Tlf , mobil: Redningsselskapet Hordaland, Strandgaten 199, 5004 Bergen Tlf , mobil: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD

www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F 1983 NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD VELKOMMEN TIL VÅRE FRILUFTSOMRÅDER FOR BÅTLIV! Denne brosjyra vil gje deg

Detaljer

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Vestkystparken Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Skjærgårstjenesten En effektiv drift av friluftsområder til sjø sikrer allmennheten tilgang til et utstrakt nett av perler langs

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Varganytt_2-2005 11.01.06 11:19 Side 1. Medlemsblad for Os Båtklubb

Varganytt_2-2005 11.01.06 11:19 Side 1. Medlemsblad for Os Båtklubb Varganytt_2-2005 11.01.06 11:19 Side 1 Varganytt Nr. 2-2005 Medlemsblad for Os Båtklubb 32. årgang Varganytt_2-2005 11.01.06 11:19 Side 2 Hurtigstekt torsk med persille, oregano, chili og lime En rask

Detaljer

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke guide 2007 - Der fjordeventyret tek til Forsand Strand Finnøy Hjelmeland Suldal Sauda www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke ryfylke - oversiktskart Halhjem Odda Bergen Newcastle N O R G E Oslo

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

ÅR Bergen og omland friluftsråd

ÅR Bergen og omland friluftsråd ÅR Bergen og omland friluftsråd Gjennom år for friluftslivet (BOF) kan se tilbake på 75 år med vekst og utvikling. Hele 197 områder er sikret frem til i dag, og nye kommer stadig til. Det er en ressurs

Detaljer

Ut på tur i Vindafjord

Ut på tur i Vindafjord Ut på tur i Vindafjord 2014 Turkart og informasjon finn ein på www.vindafjord.kommune.no Foto: Dag Smemo Bjoa - Gråhorgja 740 m.o.h. Følg fylkesveg 543 frå Ølensvåg til Innbjoa, ca 15 km utover langs fjorden.

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 R E T T O G V E T T P Å S J Ø E N T E M A H E F T E 3 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 2 2 3 R EGLER OG FORNUFT INNHOLDSFORTEGNELSE REGLER OG FORNUFT............

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen 2014 Bokmål Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2014 1 Innhold Redskap 4 Tillatte redskap 4 Begrensninger 5 Måling av maskestørrelse 6 Teiner og ruser 6 Merking av fiskeredskap

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

ET BEDRE BÅTLIV. på naturens premisser. En miljøveileder fra Kongelig Norsk Båtforbund

ET BEDRE BÅTLIV. på naturens premisser. En miljøveileder fra Kongelig Norsk Båtforbund ET BEDRE BÅTLIV på naturens premisser En miljøveileder fra Kongelig Norsk Båtforbund Innhold: Ørsta Marina Systems AS Tlf: +47 70 04 52 50 Faks: +47 70 04 52 51 marina@orsta.com www.orstamarina.com En

Detaljer

VETTU KA. Møt Klara Jørgensen. Ny design! Skråblikk frå Ognsurnå. Masse gøy på Barnasiå. Hilsen fra Han Norante. Juni 2013. Ognsurnå inrømmer doping!

VETTU KA. Møt Klara Jørgensen. Ny design! Skråblikk frå Ognsurnå. Masse gøy på Barnasiå. Hilsen fra Han Norante. Juni 2013. Ognsurnå inrømmer doping! VETTU KA Ei lokalavis for Myklabust, Mykjå, Tuastad, Røyksund og Fosen Ny design! Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område. Møt Klara Jørgensen Klara Jørgensen er en blid dame med godt

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Fiskeferie Hitra og Frøya 2014

Fiskeferie Hitra og Frøya 2014 Fiskeferie Hitra og Frøya 2014 www.hitraturistservice.no Innholdsfortegnelse Side Oversiktskart Hitra og Frøya 2+3 Team Hitra Turistservice 4+5 Hvordan finner dere Hitra 6 Appell 7 Fiskeguide/Spesialtilbud

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

DREGGEN. Medlemsblad nr. 3 September 2013 BÅTOPPSETT 21.09 OG 05.10

DREGGEN. Medlemsblad nr. 3 September 2013 BÅTOPPSETT 21.09 OG 05.10 DREGGEN Medlemsblad nr. 3 September 2013 BÅTOPPSETT 21.09 OG 05.10 1 LEDEREN HAR ORDET... 3 HVOR ER HVA I HAVNA 2?... 4 VINTERKLARGJØRING AV BÅT OG MOTOR 2... 5 OPPTAK AV BÅTER... 7 MALVIK BÅTFORENING

Detaljer

Båtførerprøven. Obligatorisk for fører av båter. Under 16: over 8 m med mer enn 25 hk. Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop. Unntak: født før 1.1.

Båtførerprøven. Obligatorisk for fører av båter. Under 16: over 8 m med mer enn 25 hk. Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop. Unntak: født før 1.1. Velkommen! Båtførerprøven Obligatorisk for fører av båter over 8 m med mer enn 25 hk Unntak: født før 1.1.1980 Under 16: Mindre enn 10 hk Mindre enn 10 knop Båtførerprøven Digital test Kan ta prøven fra

Detaljer

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen Nr.22 Fritidseiendommer BOLIGAVISEN på Vestlandet Foto: Scanpix s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen s 3 Sogn og fjordane mellom fjord og fjell, bre og strand s 4 Sunnhordland

Detaljer

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet Øygarden Inspirasjonsmagasinet - vilt og ekte SOS Svartskjær - Kinosuksess frå Øygarden Historisk sus på Kystmuseet Sommarutstilling med Katrine Risløw Ekstremsport i sommarvarmen Øygarden eit lite «flyndrekast»

Detaljer

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet STI OG VARDE Medlemsmagasin for Bergen og Hordaland Turlag Nr 4 2014/45 årgang Gullhorgabu årets suksess Nyheter Reportasjer Naturvern Utstyr Tips Tett på FJELLREVEN Pudderjakt i CANADA Naturopplevelser

Detaljer