FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND"

Transkript

1 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND

2 VELKOMMEN TIL VÅRE FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV! Denne brosjyra vil gje deg ein oversikt over friluftsområde for båtliv frå Bokn i sør til Fitjar og Kvinnherad i nord og aust. Av omsyn til plass i brosjyra er berre regionale område som blir forvalta av Friluftsrådet VEST, tatt med. Dei fleste områda er tilrettelagde med bryggjer, båtfeste og toalett. Du finn fleire opplysningar om områda i vår hovedbrosjyre Kom deg ut. I tillegg til regionale friluftsområde vil du under kvar kommune finne lokale båthamner med gjestebryggjer. Dei fleste båthamnene har dusj, toalett, straum, søppelkontainer og ferskvatn. Første delen av brosjyra tek for seg Sunnhordland, mens andre delen handlar om Nord-Rogaland. Tala på kartet viser til områda som er omtala i teksten. Oversikt over andre gjestehavner finn du: FRILUFTSRÅDET VEST er eit serviceorgan for komunane Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Sveio, Etne, Fitjar, Stord og Bømlo. Friluftsrådet arbeider for å ivareta friluftslivsinteressane til innbyggjarane i regionen. Dette består mellom anna i å planleggje, sikre, legge til rette og drive 68 regionale friluftsområde i medlemskommunane. Vi driv og med utstrakt informsjonsarbeid, friluftskurs og naturveiledning overfor skoleklasser. Meir informasjon finn du på nettsidene våre: Informasjon om kystkultur - Forbundet Kysten: Brosjyren er utgitt av: Friluftsrådet VEST, Tlf Faks Pb. 63, 5575 Aksdal Mail: SKJÆRGÅRDSTENESTA OG VESTKYSTPARKEN Friluftsrådet har og ansvar for Skjærgårdstenesta i vår region. Skjærgårdstenesta har mellom anna ansvar for forvalting av offentlege friluftsområde i kystparkane frå svenskegrensa til Sogn. Områda i brosjyren er ein del av Vestkystparken i Rogaland og Hordaland. Meir informasjon: Bergen og omland friluftsråd: Ryfylke Friluftsråd: Kontor ved Tysvær Rådhus i Aksdal Frøya er Friluftsrådets tilsynsbåt i Sunnhordland. Veslesøster Frida er stasjonert i Røyksund i Nord-Rogaland. Alle fotos: Friluftsrådet Vest Grafisk produksjon: DHR reklamebyrå

3 VERNÜFTIGES VERHALTEN AUF DEM MEER SICHERHEIT IST WICHTIG Kenntnis und Planung reduzieren das Risiko und tragen zum Gelingen bei. NEHMEN SIE NOTWENDIGE AUSRÜSTUNG MIT Die Ausrüstung muss in Ordnung gehalten werden und leicht zugänglich sein. RESPEKTIEREN SIE WETTER UND FAHRWASSER Das Boot darf nur unter geeigneten Verhältnissen benutzt werden. HALTEN SIE SICH AN DIE GELTENDEN BESTIMMUNGEN AUF DEM MEER. Bestimmungen über Vorfahrtsregeln, Geschwindingkeit und Lanternevorschriften müssen eingehalten werden. BENUTZEN SIE RETTUNGS - ODER SCHWIMMWESTEN Laut Verordnung muss für alle Rettungsaussteuer an Bord sein. SEIEN SIE AUSGERUHT UND NÜCHTERN Die Promillegrenze beträgt sich auf 0,8, wenn Sie ein Boot führen. SEIEN SIE RÜCKSICHTSVOLL Sicherheit und gutes Milieu sind gemeinsame Verantwortung. SJØVETTREGLAR TENK TRYGGLEIK Kunnskap og planlegging minskar risikoen og aukar trivnaden. TA MED NØDVENDIG UTSTYR Utstyret må haldast i orden og væra lett tilgjengeleg. RESPEKTER VER OG FARVATN Båten må berre nyttast under eigna tilhøve. FØLG SJØVEGSREGLANE Reglane om vikeplikt, fart og lanterneføring må overhaldast. BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG Det er påbode med godkjent flyteutstyr til alle om bord. VER UTKVILT OG EDRU Promillegrensa er 0,8 når du fører båt. VIS OMSYN Tryggleik, miljø og trivnad er eit felles ansvar. REDNINGSSELSKAPET Redningsskøyta Halfdan Grieg ligg anten i Langevåg, Haugesund eller Skudeneshavn. Eskorteteneste ca 20. juni 27. august: Langevåg Sletta Haugesund og retur. Kvar mandag, onsdag og fredag kl 0800 frå Langevåg til Haugesund. Kl 1200 frå Haugesund til Langevåg. 15 nautiske mil - 3-3,5 timer. Sjøkart nr 17. Båtsportkart serie J. Tlf: Redningsskøyta:

4 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV FRILUFTSLOVEN ALLEMANNSRETTEN Friluftsloven gjev deg rett til fri ferdsel, men også ansvar når du ferdast i marka. Nedanfor har me sett opp nokre av dei viktigaste punkta i Friluftsloven: På sjøen er ferdsla fri for alle. Under ferdsel har einkvar rett til for kortare tid å dra opp båt eller kano på strandstrekning i utmark.utmark er udyrka mark, og omfattar det meste av vatn, strand, myr og fjell i Noreg. Opphald, rasting og solbading kan skje overalt kor dette ikkje er til utilbørleg fortrengsel for andre. I utmark er det lovleg å slå opp telt, raste og overnatte. På innmark må du ha løyve frå eigar. Vis omsyn. I naturen skal ein ferdast med omsyn. Forlat alltid staden slik du gjerne vil finna han igjen. Ta søppla med deg heim. MAT I STRANDKANTEN Det er ikkje lov å nytta privat kai/bryggje utan løyve frå eigar. FRITIDSFISKE Med stong eller handsnøre kan du fiska fritt etter saltvannsfisk frå land eller båt heile året. Ver merksam på lokale reglar og bestemmelsar om fiske etter bestemte artar. Innlandsfiske er regulert - sjekk reglane før du fiskar. Utførlege reglar og bestemmelsar om fritidsfiske finn du i brosjyra Kysten er din eller på desse nettsidene: og på sine sider om friluftsliv. Friluftsrådet Vest har laga ei brosjyre om fritidsfiske i regionen. Ver merksam på at hummaren er freda frå 1. januar til 1. oktober. Minstemål for hummaren er 25 cm. Sjekk lokale bestemmelsar. Har du tenkt over at det finst anna enn fisk i havet som er etande? Prøv noko nytt neste gong du er på tur til sjøen. Du kan eta fleire tangartar, blåskjell og kråkeboller. Berre fantasien hindrar deg i å eta av havet sitt matfat. Blåskjellsuppe: 50 blåskjell 2 ss smør 3 ss kveitemjøl ca. 1 l. skjellkraft persille fløyte (mykje) Kok opp vatn med blåskjell. Lag lys saus av smør, mjøl og kraft. Ha i mykje fløyte og smak til med salt. Bruk rikelig med finhakka persille og server skjellsuppa med skjellmaten oppi. Blåskjellkontroll: Mattilsynet veit om skjella er etande. Ring blåskjelltelefonen NRK-tekst TV side

5 NYHET SJØ OG LAND C-MAP lanserer kombinerte sjø- og landkart med marinaer, uthavner, badeplasser og mye, mye mer... Egen seksjon med sjøveisregler, sjømerker og førstehjelp KystAtlas Solid papirutførelse Alle kartoppslag i 2 skalaer, 1: og 1: KystKart Trykket på plast, tåler vann. Alle kartoppslag i 2 skalaer, 1: og 1: C-MAP Norway AS Postboks 212, 4379 EGERSUND Tlf Faks E-post: k t tl 5

6 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV Fra Grindanes på Romsa

7 I SUNNHORDLAND Turistinformasjonar SUNNHORDLAND: Sveio Fitjar Etne Vindafjord / Ølen / Kvinnherad Bømlo kommune Stord NORD-ROGALAND: Haugesund Tysvær / Karmøy / Skudenes Bokn Sauda Vindafjord / Sandeid Teikn på kartet 1 Båtutfartsområde (sjå tekstsider) Hovedveg Mindre veg Ferge Sjøfuglreservat KARTET ER LAGA AV FRILUFTSRÅDET

8 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV KVINNHERAD FITJAR BÅTUTFARTSOMRÅDE: 1. Kalven på Sniltveitøy 2. Fergevågen på Varaldsøy 3. Vikjo i Dimmelsvik 4. Løkjelsøy 5. Kolsøy 6. Vetle Lauvøy 7. Bjøllebøvågen BÅTHAMNER: Gjermundshamn Varaldsøy Sundal i Mauranger Sniltveitsøy Rosendal Dimmelsvik Uskedalen Herøysundet Husnes Sunde Sæbøvik Larsstø Eidsvik Høylandsbygd Arnavik Åkra Hatlestrand BÅTUTFARTSOMRÅDE: 8. Eldøy 9. Smedholmen 10. Teløy 11. Tranøy BÅTHAVNER: Odd Larsen AS Fitjar Båtlag BUNKERS: Odd Larsen AS, Fitjar GASS: Odd Larsen AS, Fitjar FITJARØYANE BUNKERS: Gjermundshamn Varaldsøy Sundal Sniltveitøy Rosendal Uskedalen Sunde Sæbøvik Larsstø Høylandsbygd Fjelbergssund Åkra GASS: E.G. Gausvik i Sundal Eide`s Bensinstasjon i Eidsvik Fjelberg Landhandel LØKJELSØY Smedholmen er ein av Fitjarøyane som omfattar dei fleste øyane i Fitjar kommune. Friluftsrådet har lagt til rette med bryggjer, fortøyningsboltar og toalett på fire av øyane. På mange av øyane finst det store vågar som er gode hamner og lune ankringsplassar. Løkjelsøy er ein mykje nytta båtutfartsstad. Her finn ein badeplassar, stiar og mellom anna tuftene etter eit østersoppdrett frå munketida ved Halsnøy Kloster. Straumøy er ei av øyperlene i Fitjar. 8

9 I SUNNHORDLAND STORD BØMLO BÅTUTFARTSOMRÅDE: 12. Sponavikjo ved Leirvik 13. Hystadstrendene 14. Breivikjo på Rommetveit BÅTUTFARTSOMRÅDE: 15. Ulvesøy 16. Hiskjo 17. Barmane 18. Furuneset BÅTHAVNER: Leirvik Huglo Sagvåg Haga Stord Verfts Motorbåtforening Sævarhagen småbåthamn BUNKERS: Leirvik,(kortautomat) Sagvåg Huglo GASS: Leirvik Sagvåg HYSTADSTRENDENE BÅTHAVNER: Biekronå Kafe i Espevær Langevåg Gjestehavn Moster Båtlag Kjødleren Røyksundkanalen Båthavn Kulleseidkanalen Gjestehavn Siggjarvåg Båtlag Svortland Gjestehavn Rubbestadneset Båtlag Finnås Marina ved Kulleseidkanalen Skjeret i Brandasund BUNKERS: Espevær Brandasund Skjeret Moster Langevåg Siggjarvåg GASS: Espevær Brandasund Skjeret FURUNESET På Hystadstrendene finn ein fleire badestrender og svaberg. Her er også naturreservat, bronsealdergraver og kolerakyrkjegard. Gjestebryggje i Sævarhagen småbåthavn. Sponavikjo ligg i gangavstand til Leirvik hamn. Hiskjo på Bømlo 9

10 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV SVEIO ETNE BÅTUTFARTSOMRÅDE: 19. Slettene 20. Holsvika 21. Selsåsvika 22. Leirvågen BÅTUTFARTSOMRÅDE: 23. Peparen i Skånevik, 24. Osnes ved Etne 25. Taraldsøy BÅTHAVNER: Buavåg Auklandshamn Førde Valevåg Våga BÅTHAVNER: Etne Skånevik Fjæra i Åkrafjorden HOLSVIKA BUNKERS: Etne Skånevik GASS: Etne Shell Krambua Bensin og Storkiosk i Skånevik TARALDSØY Holsvika ligg på vestsida av Ålfjorden rett sør for Tittelsnes. Her er bryggje, fleire strender og natursti. Her er til og med ein liten foss kor ein kan fanga småaure med hendene om ein er heldig. Holsvika er og eit fint utgangspunkt for ein tur opp på Trollvassnibba 462 meter over havet. Frå toppen er det fantastisk utsikt i alle retningar. Taraldsøy er ei delvis skogkledd øy med gode hamneforhold og fleire bryggjer. Her finns også tursti, badeplass, toalett og gode fiskeplasser.

11 I SUNNHORDLAND VINDAFJORD BÅTUTFARTSOMRÅDE: 26. Romsa-øyane 27. Gardavikjo 28. Skjeljavika BÅTHAVNER: Vikebygd Bjoa Ølen Ølensvåg BUNKERS: Buo Landhandel på Innbjoa Statoil Servicesenter i Ølensvåg Shell i Ølen Vikebygd GASS: Statoil i Ølensvåg Diversen i Ølen GRINDANESET, ROMSA På Bjoafjorden Romsa-øyane består av to store og fleire mindre øyar. Heile dette øyriket er friområde. Her er fleire bryggjer rundt om på øyane og båtfester i svaberga. Gamle ferdselsvegar frå den tida då her budde mykje folk er i dag gode turvegar i et gamalt kulturlandskap. Utsikt frå Haukelandstunet på Romsa - mot Borgundøy. 11

12 BJOA BÅTFOLK- SJÅ HER! Vask, impregnering og reparasjonar av kalesjar. Vi syr óg nye puter. Mindre reparasjonar kan utførast mens de ventar. Held til i lokaler på tømmerkaien i Utbjoa, flytebryggje rett ved. Telefon / BUO LANDHANDEL A/S Daglegvarer, ølutsal, medisinutsal, post, tipping, bensin/diesel, dusj, vaskerom, drøsestove, internettkafé. Ope: Måndag-torsdag Fredag 9-18 Laurdag Sundagsope i juli. Det vert levert rundstykke ut til Romsaøyane. TLF / INNBJOA KAI BJOA ØLENSVÅG Storkiosk Tipping Godt utvalg i dekk og felger. Servicehall Vaskemaskin Propan Bobiltømming Selvvaskeanlegg Bensin og diesel ved sjøen Diesel Fyringsolje Parafin Drosje / minibuss Det du trenger - når du trenger det Statoil Service Ølensvåg tlf

13 13

14 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV

15 I NORD-ROGALAND KARTET ER LAGA AV FRILUFTSRÅDET SJØFUGLRESERVATA Sjøfuglreservata er avhengig av at alle respekterer vedtektene. Dei viktigaste er: Ferdsel på land i reservata, og på sjøen innanfor ein avstand av 50 m frå land, er forbode i tida 13. april til 1.august. Teikn på kartet 1 Båtutfartsområde (sjå tekstsider) Hovedveg Mindre veg Ferge Sjøfuglreservat Planteliv, pattedyr, fuglar og deira reir, egg og ungar er freda mot uro og skader. Jakt er forbode i tida 1. mars til 1. september (i nokre reservat heile året). Inngrep i naturen, kasting av avfall eller anna forureining er forbode. Camping og teltslaging er forbode i reservata. 15

16 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV SAUDA VINDAFJORD BÅTUTFARTSOMRÅDE: 29. Nesøyra. Like før du kjem inn til Sauda ligg Nesøyra badeplass. Her er toalett og fast grillplass. Sauda sentrum er sjølvsagt eit turmål i seg sjøl, og det samme er Sand på sørsida av fjorden. På Sand finn du Ryfylkemuseet som mellom anna har utstillingar av gamle båtar. BÅTHAVNER: Sauda Turistsenter Sauda Motorbåtforening BÅTUTFARTSOMRÅDE: 30. Otertong 31. Lie badeplass inne i Skjoldafjorden BÅTHAVNER: Sandeid Båthavn Vats Vikedal BUNKERS: Sandeid Vikedal Vats Kvaløy GASS: Sandeid Vikedal Kvaløy Camping OTERTONG BUNKERS: Sauda Motorbåtforening Esso Smart GASS: Esso Leif Moe & co NESØYRA Otertong er eit stort friområde på ein odde inne i Skjoldafjorden. Her finn ein fleire lune badeviker, grillplass, og ilandstigningsbryggje på nordsida. Flotte svaberg, stor ballslette og god tumleplass for eventyrlystne ungar i alle aldre. Nesøyra ligg ved utløpet av ein kanal som er eit minne frå andre verdskrigen. Her har Friluftsrådet lagt til rette med grillplass og badestrand. 16

17 I NORD-ROGALAND TYSVÆR BOKN BÅTUTFARTSOMRÅDE: 32. Dragavika 33. Notaflåt 34. Hamnaren 34a. Aust- og Vesterøy 35. Borgøy 35a. Espevikholmane FRILUFTSOMRÅDE: 36. Ognahabn BÅTHAVNER: Alvestadkroken Føresvik BÅTHAVNER: Straumen Båtlag (Skjoldastraumen) Skjoldastraumen Camping Sjøkroa Nedstrand Marina Hervik Kai Gismarvik Landhandel Borgøy Sjøhusferie Førre Båtforening K. Jørgensen i Slåttevik BUNKERS: Alvestadkroken Føresvik GASS: Alvestadkroken Føresvik DUSJ OG TOALETT: Alvestadkroken BUNKERS: Hervik kai Gismarvik Landhandel Nedstrand Skjoldastraumen OGNAHABN GASS: Gismarvik Landhandel Nedstrand Skjoldastraumen HAMNAREN / VESTERØY Hamnaren ligg i opninga av Førlandsfjorden og har særs gode hamneforhold. Her er lagt til rette med fleire bryggjer og båtfester. Mykje nytta område med badestrand, grasbakke og ein liten skog. Ognahabn har to bryggjer, grasbakke og badestrand. Landskapet er prega av lynghei, og ein kan og finne tufter etter gammal busetnad. Fin utsikt frå toppen av den 80 meter høge Ognøya. Ein kan ofte få tak i ferske reker i Alvestadkroken. Gammal naustmur på Vesterøy 17

18 FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV KARMØY BÅTUTFARTSOMRÅDE: 37. Lindøy 38. Åkrasanden 39. Visnes grubemuseum og friluftsområde BUNKERS: Kopervik Skudenes Åkrehamn Storesund GASS: Skudenes Avaldsnes Kopervik Statoil på Storasund Åkrehamn BÅTHAVNER: Kopervik Gjestehavn Norheim Båthavn Røyksundet Båtforening Skudenes Gjestehavn Storesund Båtforening Haugesund Seilforening LINDØY 18 Lindøy er eit stort friluftsområde med turstiar, badeplassar, bryggje, bord og benker. Her er gode fiskeplassar ut mot Førdesfjorden. Er du heldig kan du få deg en sjøaure på kroken. Ta ein tur innom storlavvuen og steik auren din på eldstaden i lavvuen eller i Storevik. På Lindøy er det tilrettelagt med godkjente bål/grillstader i Storevik, Makkavika, på Lindøytåna og i lavvuen. Både Røyksund Båtforening og Haugesund Seilforening har båthamner på Lindøy.

19 I NORD-ROGALAND Stemningsfullt i kano på Lindøy HAUGESUND BÅTUTFARTSOMRÅDE: 40. Røvær BUNKERS: Røvær Landhandel Apollo Hasseløy i Haugesund Havnebunker (kortautomat) fyller rett på båten Ellers fleire bensinstasjonar i Haugesund. GASS: Havnebunker BÅTHAVNER: Smedasundet Gjestehavn Røvær Sjøhus SEPTIKKTØMMING: Apollo på Hasseløy LOTESTRANDA PÅ RØVÆR Røvær er eit øysamfunn vest for Haugesund. Øyane ligg ein halv time med båt frå byen. Her finn ein både post, butikk, kafé og skule. 19

20 Fiske- og landstedsbåten fremfor noen Terhi 6020 C m Tohatsu 25 HK el. start Ferdig montert m/fortøyningspakke leveres til kun kr. 66,900,- Tlf Faks Alt i båtutstyr! Gaveartikler, barometer, ur, skipsklokker Ekkolodd, GPS, kartplotter, bryterpanel Kjetting, tauverk, sjakler, kauser Styrekabler, ventiler, flagg, årer Belysning, lanterner, kompass Redningsvester, flytedrakter Besintanker, lensepumper Toalett, vasker, rørdeler Bunnstoff, lakk, maling Båtseter, stoler, bord Alt i fiskeutstyr! Utstyr for hav, vann og elv Stenger, sneller, snører, kroker Sluk, pilk flue, oppheng, svivler Jakker, vadebukser, støvler, hatter Båtfiske, fluefiske, agnfiske, slukfiske Vester, skrin, håver, klepper, vesker Spesialoppheng for storfisken i dypet Chr. Baardsen & Søn A/S Smedesundet Haugesund baardsen.no - Tlf: Fax:

21 Velkommen til HAUGESUND GENERELL INFORMASJON: Husk å melde ankomst til Havnevakta, tlf eller VHF kanal 12, hvis du skal ha offentlig kaiplass i Haugesund. Meld også fra om du ønsker å koble opp landstrøm under oppholdet. Våre søppelcontainere er plassert rundt omkring på Indre kai. Noen av disse er utstyrt med kodelås. Kontakt havnevakt pr. telefon for å få tilgang på kode for åpning og vær påpasselig med å låse igjen etter bruk. Ferskvann kan fritt tappes fra våre vannposter som er plassert på Indre kai. Husk å kveile opp slange etter bruk. SATSER FOR BRUK AV TJENESTER I 2006: Kaiavgift for fritidsbåt inntil 13 mtr. LOA...:NOK pr. påbegynt døgn Kaiavgift for fritidsbåt over 13 mtr. LOA...: NOK pr. påbegynt døgn Under festivaler kan kaiavgift økes til hhv...: NOK / pr. påbegynt døgn Tilkobling og bruk av strøm for båt inntil 13 mtr...: NOK 75.- pr. døgn Tilkobling og bruk av strøm for båt over 13mtr...: NOK pr. døgn Vi håper du får et fint opphold, og ønsker velkommen igjen! VIKTIGE TELEFONER: Havnevakt (24 timer) / VHF 12 / 16 Brann Akutt foruresning/oljevern Politi Sykehus/ulykke Brovakt Strømsund, Kopervik Brovakt Storøy, Torvastad

22 KÅRSTØ I N F O R M A S J O N T I L L Y S T B Å T E R / F I S K E B Å T E R GENERELL INFORMASJON: Gassbehandlingsanlegget har eget havnereglement som er gjeldende for alle båter innenfor sikringssonen. Kårstø havn omfattes av 3 kaier for lasting av gass/lettoljer, en stykkgodskai østenfor disse og en taubåtkai vest for anlegget. Tre taubåter har fast tilholdsted her. Godt synlige «landemerker» på anlegget er to høye flammetårn i østre del av fabrikken og to store lagertanker (kondensat) helt i vest. Det kan forekomme gassutslipp fra skip som laster. Seilingshøyde ved Frekasund bro er sju meter. Det er mulighet for å fortøye i flytebrygge i Austrevågen. REGLER: Kårstø havn ligger innenfor en sikringssone på 200 meter fra land og er avmerket i sjøkart 18. Ingen skip, lystbåter og fiskebåter kan gå inn i sikringssonen uten tillatelse. Overtredelser kan få alvorlige konsekvenser, og føre til anmeldelse med bøter som følge. Gule varslingsskilt er satt opp på bro i Frekasundet, lastekaiene og på Ytre Kråka. Utenfor sikringssonen er det forbudt å sette ut fiskeredskaper som kan hindre ferdsel inn/ut av Kårstø havn. Kommunikasjon mellom fartøy og Kårstø havn foregår på VHF kanal 11. Overettmerker på Susort og Ognakalven viser grenselinjene. Alle må holde godt klar og ikke være til hinder for skip som manøvrerer inn/ut av Kårstø havn. GRENSE FOR SIKRINGSSONE (LAND) SUSORT GRENSE FOR SIKRINGSSONE (SJØ) OVERETTMERKER M FAKKEL BUSTØFLUA STAKE FREKASUND BRO FAKKEL M KÅRSTØ KAI SNEKKJAVIK AUSTREVIKA FLYTEBRYGGE FREKASUNDET TAUBÅTKAI LASTEKAI HAVNE- KONTOR SAND- VIKA FAKKEL STAKE HA OGNAKALVEN 200 M 200 M 200 M LASTEKAI LASTEKAI SIKRINGSSONE YTRE KRÅKA FAKKEL 200 M 200 M INDRE KRÅKA OGNØY 170 M N RØD BØYE ÅRVIKSUNDET FYRLYKT S ÅRVIKHOLMEN 22

23 HAVN I F A R V A N N E T U T E N F O R K Å R S T Ø H A V N VIKTIGE TELEFONER: Havnesjef (dagtid) Havnekontor (dagtid) eller Skiftleder (24 timer)

24 Trygghet på sjøen Medlemskap i Redningsselskapet gir deg trygghet på sjøen! Medlem i Redningsselskapets KystPatrulje. For bare kr. 500,- pr. år får du bl.a. disse medlemsfordelene: Gratis Kystens egen veibok «Ferie og fritidshamner» Gratis eskorte over utsatte havstrekninger Gratis slep, assistanse, dykking (innenfor 1t varighet) GRATIS ESKORTE MEDLEMSKAP I REDNINGSSELSKAPET For bare kr. 175,- kan du være med på å støtte opp om vårt viktige arbeid med å redde liv og berge verdier. Som medlem vil du fire ganger i året motta medlemsbladet RedningsSkøyta. Her kan du lese om vår virksomhet og benytte deg av ulike medlemstilbud. SLEP ASSISTANSE DYKKING VEIBOK Redningsslskapet trenger deg! Ta kontakt med: Redningsselskapet Rogaland, Skansengt. 15, 4006 Stavanger. Tlf , mobil: Redningsselskapet Hordaland, Strandgaten 199, 5004 Bergen Tlf , mobil: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD

www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F 1983 NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD VELKOMMEN TIL VÅRE FRILUFTSOMRÅDER FOR BÅTLIV! Denne brosjyra vil gje deg

Detaljer

Nord-Rogaland og Sunnhordland

Nord-Rogaland og Sunnhordland Båtliv Nord-Rogaland og Sunnhordland Finn di perle! Denne brosjyren gir deg ein oversikt over friluftsområde i Nord- Rogaland og Sunnhordland, som blir forvalta av Friluftsrådet Vest og som passar til

Detaljer

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok!

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok! Historien om hjorten Brynjar Stautland Jon Steinsnes I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND Ny bok! INNHOLD 1. Innledning.................................................................................. 7 Kart

Detaljer

Ú Parkeringsplass è Toalett Ç Brygge/kai $ Badeplass 3 Grillplass

Ú Parkeringsplass è Toalett Ç Brygge/kai $ Badeplass 3 Grillplass 90 steder for friluftsgleder 1 bondhus Kvinnherad Úèb Bondhusdalen er et av de mest kjente og besøkte turistmål i Kvinnherad. Her er det flotte turmuligheter, ikke minst på den såkalte Isvegen langs Bondhuselva

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler

Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Hva er Vestkystparken? Vestkystparken er Vestlandets skjærgårdspark, opprettet i 1997. Sammen med de andre skjærgårdsparkene på Sørlandet og Østlandet

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Vestkystparken Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Skjærgårstjenesten En effektiv drift av friluftsområder til sjø sikrer allmennheten tilgang til et utstrakt nett av perler langs

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Padleløyper i Lindås. Bergen og Omland Friluftsråd

Padleløyper i Lindås. Bergen og Omland Friluftsråd Kr 20 Padleløyper i Lindås Bergen og Omland Friluftsråd Padleturar i Lindås Lindås kommune har ei rekkje flotte saltvasspollar og vassdrag som er godt eigna for padling. Vassvegane har frå gamalt av vore

Detaljer

Nord-Rogaland og. www.friluftsradetvest.no

Nord-Rogaland og. www.friluftsradetvest.no Nord-Rogaland og Sunnhordland 1 www.friluftsradetvest.no Etneelva FOTO: En del av bildene er merket med stedsnavn. Andre bilder er det selve motivet som er det vesentlige: Ulik fangst, stemninger, utfordringer

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

Friluftslivets uke arrangeres nå for 18. gang i Sunnhordland og Nord-Rogaland.

Friluftslivets uke arrangeres nå for 18. gang i Sunnhordland og Nord-Rogaland. FRILUFTSLIVETS UKE 1. - 9. SEPTEMBER 2012 (logo for Coast Alive) Friluftslivets uke arrangeres nå for 18. gang i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Her er 24 arrangementer over hele regionen fra Stord og Kvinnherad

Detaljer

Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR

Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR MILJØMERKET Trykksak 241 699 Grafisk produksjon: Bodoni INNHALD Guide til ruteheftet... 2 Sveio 157 Haugesund Tittelsnes... 3-4 158 Ålfjorden... 5 159

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen

GJESTFRIHET: Er å sørge for at alle føler seg velkommen Velkommen til Er å sørge for at alle føler seg velkommen Foto: Robin Strand Norges største g jestehavn ønsker stolt velkommen til en ny sesong. For deg som ønsker et rolig og avslappet havneopphold med

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

fritids fiske Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd N R S H F www.nrshf.no

fritids fiske Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd N R S H F www.nrshf.no fritids fiske Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd N R S H F 1983 www.nrshf.no FRITIDSFISKE i Nord-Rogaland og Sunnhordland Du finner vel ikke en bedre ro enn å sitte ved et vatn og vente på at ørreten

Detaljer

Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013

Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013 Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013 Formål. Hva er Ryfylke Friluftsråd a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Båtførarkurs side 3. VHF / SRC side 4. Fritidsskipper side 5. Her finn du oss side 7. Vilkår side 8

Båtførarkurs side 3. VHF / SRC side 4. Fritidsskipper side 5. Her finn du oss side 7. Vilkår side 8 EIT GODT UTVALG AV MARITIME KURS BÅTFØRARBEVIS VHF / SRC FRITIDSSKIPPER D5L 1 INNHALDSOVERSIKT Båtførarkurs side 3 VHF / SRC side 4 Fritidsskipper side 5 Her finn du oss side 7 Vilkår side 8 2 BÅTFØRARKURS

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler 3 1.1 Sjømannskap 3 1.2 Lover og regler 4 1.3 Navigasjon og kartlesing 5 1.4 Spesielt viktige

Detaljer

Gruppe 1. Kva er bra med Kvinnherad i dag? Kva er ikkje bra med Kvinnherad i dag? Kva gjer Kvinnherad attraktivt i framtida?

Gruppe 1. Kva er bra med Kvinnherad i dag? Kva er ikkje bra med Kvinnherad i dag? Kva gjer Kvinnherad attraktivt i framtida? K:\Kom_plan\Samfunn\Verkstad_KVV_20060406\Puncha_storark_20060406.doc Gruppe 1 Baroniet Fjell, sjø og natur Perlo Godt miljø Mykje karftproduksjon Fint fjordhotell Mange fine bygder Halsnøy Kloster Folkehøgskule

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Ute mat Korleis laga god mat UTE

Ute mat Korleis laga god mat UTE Ute mat Korleis laga god mat UTE Sigrid Henjum- 03. desember 2013 1 Taco - ein favoritt også på tur. 4 pers Ingrediensar: 600-800 g kjøtdeig av storfe, hjort, kylling eller svin 1 boks mais 1 paprika i

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. Allemannsretten

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. Allemannsretten Direktoratet for naturforvaltning Fra hav til himmel Allemannsretten En viktig del av kulturarven vår er å være ute i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene,

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Temamøte strandsona i Sunnhordland

Temamøte strandsona i Sunnhordland Temamøte strandsona i Sunnhordland 13. juni 2014, Stord Hotell Terje J. Stensletten Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 1 Visjon: «For et bedre båtliv» KNBF ønsker å fremstå som en ideell, frivillig og ikke-fortjenestebasert

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

Din Livsforsikring. På Sjøen!

Din Livsforsikring. På Sjøen! Din Livsforsikring På Sjøen! Redningsvest Null Promille Sjøvettreglene Brannslukking Kasteline Lanterner Badevett Flyteutstyr Promille Utstyrsliste Båter i åpent farvann Det er påbudt å ha egnet flyteutstyr

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 42 31. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Fagleg nettverk mellom kommunane, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Slik reduserer du risikoen for å falle

Slik reduserer du risikoen for å falle Slik reduserer du risikoen for å falle Fallteam, Haugesund sjukehus Namn Fall og fallskader er eitt av dei største helseproblema blant eldre. Ein tredjedel av alle heimebuande personar over 65 år fell

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006

Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006 Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006 Ein god vekstsesong nærmar seg slutten. Ennå midt i oktober er det frodig gras og nyslåtte bakkar gras å sjå. Det har vore tørre, gode forhold for innhausting og

Detaljer

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD 2 Bygging av ny brygge - og utlegging av flytebrygge i Naustvik på Stora - Romsa Dykking fra driftsbåten vår Frøya Alle hjelper til Så da blir resultatet

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Fritids fiske. www.friluftsradetvest.no. Foto: Andreas Dunkley. Foto:Trond Loge

Fritids fiske. www.friluftsradetvest.no. Foto: Andreas Dunkley. Foto:Trond Loge Fritids fiske i Nord-Rogaland og Sunnhordland 25 år for friluftslivet Foto:Trond Loge Foto: Andreas Dunkley www.friluftsradetvest.no 1 Nord Rogaland og Sunnhordland har mange flotte fiskeplasser å by på.

Detaljer

Med fjellsko og ski. Allemannsretten

Med fjellsko og ski. Allemannsretten Allemannsretten Med fjellsko og ski kan du ferdes fritt i utmark, sommer som vinter, enten det er på sti/vei, i oppkjørte skiløyper eller om du vil finne din egen vei. Om vinteren kan du også ferdes på

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Revidert 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler... 3 1.1 Sjømannskap... 3 1.2 Lover og regler... 4 1.3 Navigasjon og kartlesing...

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen. 5. - 6. september 2012

Velkomen til Dialogkonferansen. 5. - 6. september 2012 Velkomen til Dialogkonferansen 5. - 6. september 2012 Velkomen til Dialogkonferansen 5. - 6. september 2012 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der målet er fagleg oppdatering,

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010 E-postmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 53 76 83 57. E-post: haugaland. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 9. Mars 2009 Vi får nye telefon-nummer frå 15. Mars!!... Autorisasjonskurs for

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side Årsmelding 2010 Årsrapport 2010 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag

Detaljer