Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledningshefte og forberedelsesskjema"

Transkript

1 Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle aktivitet for små og store. Å innføre Anerkjennelsesprogrammet er vedtatt i NSFs virksomhetsplan og et strategisk verktøy i å videreutvikle klubbene i norsk svømming. N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1

2 Velkommen til (AKP). I NSFs Virksomhetsplan presenteres visjonen om at "svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge". Hensikten med Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram er å gi alle klubber i Norges Svømmeforbund et verktøy og veiledning til å kunne bli enda litt mer aktive og litt mer velfungerende. NSF tror på å styrke medlemsklubbene som sentralt for utvikling av klubbenes aktivitetstilbud og norsk svømming som helhet. Aktive og velfungerende klubber mener NSF er nøkkelen til å kunne gi enda flere barn, unge og voksne et attraktivt tilbud i vann. Kvalitetsklubb med et godt tilbud NSF og klubbene er opptatt av at alle som har lyst til å svømme skal ha et godt aktivitetstilbud og trygge rammer i sitt klubbmiljø. Dette gjelder både de med ambisjoner og forutsetninger for å bli gode og alle de som svømmer av sosiale grunner eller for å holde seg i form. Samtidig som trenere og instruktører er alfa omega for aktiviteten er styret sentralt for å legge til rette for aktivitet. Hensikten med engasjement i klubben bør alltid være mot å skape mer og bedre aktivitet for alle. Godt planverk og trygg ledelse er faktorer som bistår å skape god aktivitet over lang tid. Det er klubben, organisasjonen, som skal bestemme retningen og ikke enkeltpersoner. For å bygge en aktiv og velfungerende klubb er det blant annet viktig at: har tilstrekkelig forståelse, utdanning og kompetanse et trygt og inkluderende miljø, og bruker tiden effektivt rettesnor for alle i klubben. Hva er Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et nyttig verktøy for klubbens ledelse til å analysere klubbens status og et godt verktøy for å prioritere tiltak klubben skal arbeide med "for å bli litt bedre". Gjennomgangen øker bevisstheten rundt status innenfor klubbens organisering og drift, og en til å tenke og bli bevisst hvilke elementer som er på plass i klubben og hva man mangler. Med "ledelse" menes styret, hovedtrener, svømmeskoleansvarlig og andre sentrale i klubbens aktivitet og drift. Klubbes ledelse gjennomgår spørsmål fordelt på 5 innsatsområder; A. Medlemskap Klubbens status for medlemskap. Hvordan klarer klubben å beholde aktive medlemmer. Er rekrutteringen av nye medlemmer til klubbens aktiviteter god? Flere ungdom? B. Organisasjon og ledelse Har klubben tydelig struktur på organisasjonen og velfungerende klubbdrift slik at ledelsen som leder og utvikler klubben kan arbeide i tråd med klubbens strategiplaner? Har man en aktiv og involverende ledelse? Personavhengig? C. Aktivitetsutvikling Klubbens aktivitetstilbud er delt på områder. 1: Svømmeskolen: Fokuserer på svømmeskolen som base for rekruttering og grunnfundament. 2: Hvordan er klubbens sportslige aktivitetstilbud? 3: Funksjonshemmede, hvilke tilbud gir klubben funksjonshemmede. 4: Andre aktiviteter klubben tilbyr sine medlemmer. N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 2

3 D. Trener og utdanning Kompetanse og utdanning blant instruktører og trenere danner grunnlaget for opplevelsen av mestring og medlemmers trivsel og utvikling i klubbmiljøet. Hovedtrener er sentral i utviklingen og internskoleringen trenergruppa. E. Foreldre, frivillighet og kommunikasjon Idretten er bygget på frivillighet og involvering og engasjement fra medlemmene og foreldre. Det å være engasjert i en klubb skal være en positiv og spennende opplevelse, noe som klubben må legge til rette for. Medlemmer trives i klubbens som inkluderende og trivelige miljø. Vektlegger også i hvor stor grad klubben er en aktiv aktør i lokalsamfunnet. To nivåer AKP programmet er delt i 2 nivåer slik at det er tilpasset klubbens nivå. Nivå 1 Nivå 1 er tilpasset mindre og mellomstore klubber og inneholder mange minstekrav av hva klubben bør ha på plass. Det inneholder også noen klare anbefaleringer i forhold til å legge til rette for god aktivitet. Når klubben oppnår minst 110 av 140 mulige poeng kan klubben ta steget til nivå 2. Klubber med ansatte bør komme opp til nivå 2 relativt fort. Klubber under 60 poeng blir kontaktet av NSF. Nivå 2 Nivå 2 er neste steg, hvor alle mellomstore og store klubber bør være. Klubber med ansatte bør være på nivå 2. I forhold til spørsmålene er de fleste minstekravene oppfylt gjennom nivå 1 og klubben har allerede mange poeng fra nivå 1. Inneholder også noen klare anbefaleringer i forhold til å skape god aktivitet. Oversikt over oppnåelige poeng Poengene er fordelt på følgende måte: Total poengsum AKP Klubb Nivå 1 Nivå 2 A: Medlemskap /16 /16 Organisasjon /41 B: Organisasjon og ledelse Ledelse /14 Klubbdrift /32 /13 Svømmeskole /22 /28 C: Aktivitetsutvikling Sportslig aktivitetstilbud /22 /54 Funksjonshemmede /8 /13 Annet aktivitetstilbud /15 /25 D: Trenere og utdanning /13 /20 E: Foreldre, frivillighet og kommunikasjon /12 /25 Totalt Prosessen - Slik går dere frem En eller to personer i klubbens styre gjøres ansvarlig for AKP. NSF anbefaler at styreleder ikke er ansvarlig da han/hun ofte har mange andre roller og oppgaver. AKP- ansvarlige setter seg inn i AKP og presenterer konseptet for klubbens styre. Styret blir enige om man er på nivå 1 eller nivå 2. AKP-ansvarlige gjør forberedelsens beskrevet i veiledningshefte (innhenter informasjon til gjennomgang etc). Gjennomgang: Styret må sette av god tid (1-2 timer) til å gjennomføre AKP. Inviter også gjerne sentrale personer i klubbens ledelse (svømmeskoleansvarlig, hovedtrener). AKP- N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 3

4 ansvarlige presenterer konseptet før man sammen gjennomgår alle spørsmålene i arbeidshefte (se eget dokument). AKP-ansvarlige beregner ut poengene underveis og sluttsummen. Prioriteringer: Når man er gjennom hele heftet tar man en solid diskusjon av undersøkelsen og klubbens svar. AKP-ansvarlige leder diskusjonen. Man skal bli enige om 3-5 tiltak/spørsmål/arbeidsoppgaver man ønsker å prioritere å arbeide med for å utvikle klubben. Et ressurshefte beskriver hvordan klubben bør arbeide med de prioriterte områdene (ha dette med). På alle prioriterte tiltak delegeres ansvar for oppfølging/gjennomføring og utarbeides en tidsplan for gjennomføringen. Klubber som ønsker kan få anbefalinger på hva de bør prioritere av NSF. AKP-ansvarlige legger svarene inn i online-versjonen og mottar deretter "rapport" når gjennomført. Rapporten sendes til alle styremedlemmer og sentralt engasjerte i klubbens ledelse. Logoen kan legges på klubbens webside. en Poengsummene Klubber som gjennomfører programmet publiseres på svomming.no. Dette kan klubben være stolt av NSF er opptatt av en helhetlig klubbutvikling og ønsker å samarbeide med klubbene om å oppnå en litt bedre poengsum på AKP fra år til år. Om klubbens ledelse ønsker kan NSF bistå med anbefalinger på prioriteringer. 22.mars 22.mars 1.oktober Innen 1 mnd etter innsendt skjema Kont. I løpet av oktober Tidslinje 2014 Informasjon tilgjengelig på - klubbutvikling Webskjema åpner Webskjema stenger NSF gir konkrete tilbakemeldinger på akkurat din klubbs resultater Klubben arbeider med sine prioriterte tiltak AKP avsluttet, evaluert og presentert på svomming.no. Prosessen: Styrevedtak på at man skal gjennom AKP. Deleger ansvarlig (nestleder) Ansvarlig gjennomgår AKP Presenteres og gjennomgås i styret Styret gjør prioriteringer Ansvarlig legger inn på web Spørsmål Kontaktperson NSF; Lasse Hoel, N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 4

5 Forberedelsesskjema Gjennom å gjøre forberedelsene i skjemaet nedenfor er dere i stand til å fylle ut AKP. Gå gjennom spørsmålene her slik at dere svarer riktig under gjennomgangen av den elektroniske versjonen. Idrettsregistrering siste året (registrert i idrettsregistreringen januar) Barn 0-5 år Barn 6-12 år Ungdom år Ungdom år Over 26 år Totalt antall medlemmer Kvinner Menn Totalt I fjor Endring Antall lisenser siste 2 år (sjekk medley.no annet oversikt lisensierte) år år Over 19 år Totalt antall lisenser Kvinner Menn Totalt i år I fjor Endring Sjekkliste før gjennomgang. 1 er spørsmål til AKP nivå 1 og Område 1 2 Check Kommentar Del A: Medlemskap Finn frem tallene fra idrettsregistreringen fra 2 siste år Svomming.no For 1 2 klubber - Idrettsregistrering 1 2 Finn antall lisensierte fra 2 siste år I medley.no annet oversikt lisensierte 1 2 Finn lisensierte barn (10-12 år) og ungdom (13-19 år) I medley.no annet oversikt lisensierte 1 2 Finn antallet medlemmer over 13 år (i år og i fjor) 1 2 Sjekk om alle i styret er medlemmer Del B: Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse 2 Finn klubbens verdier Hva er de? 1 2 Har klubben; Virksomhetsplan Vedlegg 1 2 Har klubben; Klubbhåndbok Vedlegg 1 2 Har klubben; Organisasjonsplan Vedlegg 1 2 Har klubben; Årsberetning fra siste år Vedlegg 2 Har klubben; retningslinjer for alkohol Vedlegg 2 Har klubben; foreldrevettregler eller lignende På web eller dokument? 2 Har klubben; retningslinjer ved reise 1 2 Når ble vedtekter sist oppdatert (år) 1 2 Har klubben en dommeransvarlig? 2 Utvalg og arbeidsgrupper nedskrevne mandater? 2 Er klubben rent idrettslag? Når ble antidopingpolicyen Policy? sist oppdatert? 2 Har klubben; medarbeidersamtaler 1 2 Har klubben; Hatt deltakere på lederkurs for ungdom siste 2 år? 1 2 Deltakelse på forrige trener/leder konferanse? 1 2 Gode rutiner for politiattest? 1 2 Har gode rutiner for politiattest? Vedlegg 2 Hvor mange av trenerne har arbeidsavtale? 1 2 Oversikt over alle «klubb e-postadresser» N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 5

6 Del C: Aktivitetsutvikling Svømmeskole Sport Funksjonshemmede Annet akt.tilbud Del D: Trenere og utdanning Trenere og utdanning 2 Finn antallet spillere på grasrotandelen i 2011 og 2012 Sjekk på 1 2 Klubben registrert i Norges Svømmeskole? 1 2 Poengsum på kvalitetssjekken Sjekk med Svømmeskoleansvarlig 1 2 Klubbens tilbud for svømmeopplæring 1 2 Finn funksjonsbeskrivelse til svømmeskoleansvarlig Dokument 1 2 Deltakelse på forum for svømmeskoleansvarlige? 1 2 Finn % av deltakere videre fra svømmeskole til treningspartier 1 2 Mål for kursplasser i svømmeskolen? 1 2 Har klubben; sportslig plan Vedlegg 1 2 Finn rutiner for terminliste 1 2 Antall klubbstevner per kalender år? 1 2 Antallet deltakere ved forrige LÅMØ 2 Antallet deltakere ved forrige jr.nm 2 Antallet deltakere ved forrige sr.nm 2 Har klubben struktur på utøversamtaler? 1 2 Kartlegg; alternativ trening 2 Har klubben veiledning på kosthold (for utøvere)? Hvordan? 1 2 Har klubben; tilbud om treningsleir/oppstartsleir? 2 Samarbeid med Videregående skole? 1 2 Tilbys svømmeopplæring for funksjonshemmede? 1 2 Tilbys trening for funksjonshemmede? 1 2 Har klubben; instruktører/trenere med utdanning innen opplæring/trening av funksjonshemmede? 1 2 Har klubben; lisensierte funksjonshemmede? 1 2 Strategi (nedskrevet) for rekruttering av Del av virksomhetsplan? funksjonshemmede? 1 2 Kartlegg klubbens aktivitetstilbud for andre grupper 2 Har klubben; Samarbeid med skole eller SFO? Hvordan? 1 2 Har klubben; skolekontrollør i sitt nettverk? 1 2 Samarbeid med andre klubber? 1 2 Hovedtrener stillingsbeskrivelse nedskrevet? 1 2 Hovedtreners utdanningsnivå Sjekk med hvoedtrener/ utdanningsansvarlig 1 2 Kartlegg treneres trenerutdanning Sjekk med trenere/ utdanningsansvarlig 1 2 Hvor ofte er det trenermøte Sjekk med hovedtrener 2 Har klubben; plan for ivaretakelse av trenere/instruktører Dokument? 1 2 Har klubben; plan for oppdatering av årlig livredningsprøve Del E: Foreldre, frivillighet og kommunikasjon Foreldre, frivillighet og kommunikasjon 1 2 Informasjon til nye medlemmer? Hvordan? 1 2 Plan/struktur for involvering av foreldre? 1 2 Foreldremøter? 1 2 Kartlegg; sosiale arrangementer for foresatte 1 2 Antallet deltakere på sist årsmøte 1 2 Har klubben; nyhetsbrev Mail, dokument, web? 1 2 Antallet artikler i lokalmedia (ca) 2 Kartlegg avtaler med samarbeidspartnere/sponsorer N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 6

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Mål for Modul B Klubbarbeid

Mål for Modul B Klubbarbeid Mål for Modul B Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Få tanker om klubbens organisering og utvikling Synes

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis - slik gjør vi det i norsk tennis Vi ønsker at medlemmene skal Trives med å spille tennis og utvikle seg positivt slik at de forblir innen idretten, og stadig opplever større utbytte av å spille tennis.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer