Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter."

Transkript

1 Kommunestyret Kommunestyret er kommunen sitt øvste folkevalde organ. Som hovudregel er all makt og mynde til kommunen lagt til kommunestyret. Kommunestyret har høve til å delegere mynde til andre folkevalde organ eller til administrasjonen. Kommunestyret har 8-10 møter i året. Desse blir leia av ordføraren. I Åseral har kommunestyret 17 representantar. Kommunestyret har følgjande mandatfordeling i : Olav Åsland 4540 ÅSERAL Vibeke Sandåker 4540 ÅSERAL Anne Bjørnevåg 4540 ÅSERAL Espen Bentsen Øyulvstad 4544 FOSSDAL vara: Jan Åsland 4540 ÅSERAL vara: Roger Thorsland 4540 ÅSERAL vara: Jan Arild Bjørndal 4544 FOSSDAL vara: Tone Astrid Folkvord Flodquist 4540 ÅSERAL vara: Bjarne Smeland 4540 ÅSERAL 6. vara: Svein Åsland 4540 ÅSERAL vara: Gunnbjørg Kristin Madland 4540 ÅSERAL Elling T. Eikerapen 4544 FOSSDAL Gro Boge Aasheim 4544 FOSSDAL vara: Odd Hallvard Kjellby 4540 ÅSERAL vara: Leif Rune Reiersdal 4540 ÅSERAL vara: Jonn Terje Haddeland 4540 ÅSERAL vara: Anette Trippler 4544 FOSSDAL vara: Knut Jørgen Berg 4540 ÅSERAL Oddmund Ljosland, ordførar 4540 ÅSERAL Kari Røynlid, varaordførar 4540 ÅSERAL Bjarne Haugstad 4540 ÅSERAL John Oddvar Selland 4540 ÅSERAL Arild Forgard 4540 ÅSERAL Ove Austegard 4540 ÅSERAL Kristin Ljosland 4540 ÅSERAL Alexander Skeibrok 4540 ÅSERAL vara: Frode Forgard 4540 ÅSERAL vara: Hsar Doh Heing 4540 ÅSERAL vara: Audun Forgard 4540 ÅSERAL vara: Britt Ljosland Johansson 4544 FOSSDAL vara: Vidar Murbræch 4540 ÅSERAL vara: Lars Kittelstad 4544 FOSSDAL vara: Ester Skaret 4544 FOSSDAL vara: Margit Kittelstad 4544 FOSSDAL vara: Anne Kate Åsland 4544 FOSSDAL Tove Hagen 4540 ÅSERAL Trond Harry Åsland 4540 ÅSERAL Nina Dyveke Tollefsen 4540 ÅSERAL vara: Stian Thorsland 4540 ÅSERAL vara: Bjarne Verdal 4544 FOSSDAL vara: Aanen Breilid 4540 ÅSERAL vara: Kari Anne Thorsland 4540 ÅSERAL vara: Unni Berntsen 4540 ÅSERAL vara: Lars G. Thorsland 4540 ÅSERAL

2 Kontrollutvalet Det er kommunestyret som vel kontrollutvalet på 3 medlemmar. Minst eitt av medlemma skal veljast blant kommunestyret sine medlemmer. Kontrollutvalet fører tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og skal sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Utvalet tar opp saker etter eige initiativ eller etter innspel frå andre. Utvalet sin leiar og nestleiar har møte- og talerett i kommunestyret når utvalet sine saker blir handsama der. Kontrollutvalet har sitt eige sekretariat (Agder Sekretariat) uavhengig av kommuneadministrasjonen. Kommunestyret har følgjande mandatfordeling i : NAMN ADRESSE MOBILNR. E-POSTADRESSE Arild Forgard (frå kommunestyret) 4540 ÅSERAL Toralf Tveit 4544 FOSSDAL Britt Enny Haugland 4540 ÅSERAL vara: Leif Jarle Thorsland 4540 ÅSERAL vara: Jan Åsland 4540 ÅSERAL

3 Kommunalutvalet (formannskapet) Det er kommunestyret som vel kommunalutvalet (formannskapet) på 5 medlemmar. Ihht. Kommunelova 44, nr. 6 skal formannskapet innstille i økonomiplan og budsjett. Kommunalutvalet har oppgåva som administrasjonsutval. Utvalet blir då supplert med 2 arbeidstakarrepresentantar. Kommunalutvalet er også Åseral kommune si klagenemnd. Utover dette er det kommunestyret som fastset kommunalutvalet sitt arbeidsområde. Kommunalutvalet har følgjande mandatfordeling i : Olav Åsland 4540 ÅSERAL vara: Vibeke Sandåker 4540 ÅSERAL vara: Anne Bjørnevåg 4540 ÅSERAL Elling T. Eikerapen 4544 FOSSDAL vara: Gro Boge Aasheim 4544 FOSSDAL vara: Kristin Ljosland 4540 ÅSERAL vara: Alexander Skeibrok 4540 ÅSERAL Oddmund Ljosland, ordførar 4540 ÅSERAL Kari Røynlid, varaordførar 4540 ÅSERAL vara: Bjarne Haugstad 4540 ÅSERAL vara: John Oddvar Selland 4540 ÅSERAL vara: Arild Forgard 4540 ÅSERAL vara: Ove Austegard 4540 ÅSERAL Tove Hagen, medlem 4540 ÅSERAL vara: Trond Harry Åsland 4540 ÅSERAL vara: Nina Dyveke Tollefsen 4540 ÅSERAL

4 Næringsutvalet Det er kommunestyret som vel næringsutvalet på 5 medlemmar. Næringsutvalet handsamar saker innafor områda jord- og skogbruk, vilt/fisk og andre næringar. I tillegg handsamar utvalet økonomiplan og budsjett innafor sitt fagområde. Det er næringsutvalet som forvaltar kommunen sine tilskotsordningar til næringsliv, vilt/fisk og landbruk. Utover dette er det kommunestyret som fastset næringsutvalet sitt arbeidsområde. Næringsutvalet har følgjande mandatfordeling i : Jan Åsland 4540 ÅSERAL vara: Roger Thorsland 4540 ÅSERAL vara: Inger Lise Lund Stulien 4540 ÅSERAL Odd Hallvard Kjellby, leiar 4540 ÅSERAL vara: Hilde Stuestøl 4540 ÅSERAL vara: Mikael Flatebø Schlezinger 4540 ÅSERAL Ove Austegard, nestleiar 4540 ÅSERAL Britt Ljosland Johansson 4544 FOSSDAL vara: Frode Forgard 4540 ÅSERAL vara: Lars Kittelstad 4544 FOSSDAL vara: Alexander Skeibrok 4540 ÅSERAL Trond Harry Åsland 4540 ÅSERAL vara: Aanen Breilid 4540 ÅSERAL vara: Nina Dyveke Tollefsen 4540 ÅSERAL

5 Helse- og sosialutvalet Det er kommunestyret som vel helse- og sosialutvalet på 5 medlemmar. Helse- og sosialutvalet handsamar saker vedkomande helse, sosial og omsorg. I tillegg handsamar utvalet økonomiplan og budsjett innafor sitt fagområde. Helse- og sosialutvalet er Åseral kommune sitt klientutval. Utover dette er det kommunestyret som fastset helse- og sosialutvalet sitt arbeidsområde. Helse- og sosialutvalet har følgjande mandatfordeling i : Espen Bentsen Øyulvstad, nestleiar 4544 FOSSDAL Anne Bjørnevåg 4540 ÅSERAL vara: Olav Åsland 4540 ÅSERAL vara: Bente Forgard Lineikro 4540 ÅSERAL vara: Vibeke Sandåker 4540 ÅSERAL Gro Boge Aasheim 4544 FOSSDAL vara: Bente Granåsen Røyland 4540 ÅSERAL vara: Erik Ulset John Oddvar Selland, leiar 4540 ÅSERAL vara: Hsar Doh Heing 4540 ÅSERAL vara: Margit Kittelstad 4544 FOSSDAL Bjarne Verdal 4544 FOSSDAL vara: Tove Hagen 4540 ÅSERAL vara: Aud Sandåker 4540 ÅSERAL

6 Oppvekst- og kulturutvalet Det er kommunestyret som vel oppvekst- og kulturutvalet på 5 medlemmar. Oppvekst- og kulturutvalet handsamar saker innafor områda skule, barnehage og kultur. I tillegg handsamar utvalet økonomiplan og budsjett innafor sitt fagområde. Utover dette er det kommunestyret som fastset oppvekst- og kulturutvalet sitt arbeidsområde. Oppvekst- og kulturutvalet har følgjande mandatfordeling i : Vibeke Sandåker, leiar 4540 ÅSERAL Roger Thorsland 4540 ÅSERAL vara: Anne Bjørnevåg 4540 ÅSERAL vara: Jan Arild Bjørndal 4544 FOSSDAL vara: Jan Åsland 4540 ÅSERAL Knut Jørgen Berg 4540 ÅSERAL vara: Anette Trippler 4544 FOSSDAL vara: Bente Granåsen Røyland 4540 ÅSERAL Kristin Ljosland, nestleiar 4540 ÅSERAL vara: Audun Forgard 4540 ÅSERAL vara: Kari Røynlid 4540 ÅSERAL Nina Dyveke Tollefsen 4540 ÅSERAL vara: Kari Anne Thorsland 4540 ÅSERAL vara: Bjarne Verdal 4544 FOSSDAL

7 Teknisk utval Det er kommunestyret som vel teknisk utval på 5 medlemmar. Teknisk utval handsamar delings-, plan- og byggesaker samt saker innafor drift og vedlikehald. I tillegg handsamar utvalet økonomiplan og budsjett innafor sitt fagområde. Utover dette er det kommunestyret som fastset teknisk utval sitt arbeidsområde. Teknisk utval har følgjande mandatfordeling i : Gunnbjørg Kristin Madland 4540 ÅSERAL vara: Vibeke Sandåker 4540 ÅSERAL vara: Roger Thorsland 4540 ÅSERAL Siv Røysland 4544 FOSSDAL vara: Jonn Terje Haddeland 4540 ÅSERAL vara: Terje Verdal 4544 FOSSDAL Bjarne Haugstad, leiar 4540 ÅSERAL Alexander Skeibrok, nestleiar 4540 ÅSERAL vara: Vidar Murbræch 4540 ÅSERAL vara: Ester Skaret 4544 FOSSDAL vara: John Oddvar Selland 4540 ÅSERAL Harald Jacobsen 4540 ÅSERAL 1. vara: Stian Thorsland 4540 ÅSERAL vara: Trond Harry Åsland 4540 ÅSERAL Barnas representant i plansamanheng Randi Byremo Evje 4528 KOLLUNGVEIT

8 ANDRE STYRE, RÅD OG UTVAL Beredskapsråd Ordførar Oddmund Ljosland 4540 ÅSERAL Varaordførar Kari Røynlid 4540 ÅSERAL Kom.utv.medl. Elling T. Eikerapen 4544 FOSSDAL Kom.utv.medl. Tove Hagen 4540 ÅSERAL Kom.utv.medl. Olav Åsland 4540 ÅSERAL Rådmann Rune Stokke 4540 ÅSERAL Lensmann Tor Kasin 4745 BYGLAND Heimevernsnemnd Arild Forgard 4540 ÅSERAL Bernt Elias Åsland 4540 ÅSERAL Lensmann Tor Kasin 4745 BYGLAND Takstnemnd for eigedomsskatt Bjørn Ljosland, leiar 4540 ÅSERAL Lars Magnus Reiersdal 4540 ÅSERAL Hilde Stuestøl, nestleiar 4540 ÅSERAL vara: Bjarne Verdal 4544 FOSSDAL vara: Odd Hallvard Kjellby 4540 ÅSERAL vara: Wenche Åsland 4540 ÅSERAL Overtakstnemnd for eigedomsskatt Lennart Reiersdal, leiar 4540 ÅSERAL Ingrid Murbræch 4540 ÅSERAL Inger Lise Lund Stulien 4540 ÅSERAL Elling Åsland 4540 ÅSERAL Ole Tom Haddeland 4540 ÅSERAL Leif Rune Reiersdal, nestleiar 4540 ÅSERAL vara: Trond Harry Åsland 4540 ÅSERAL vara: Alexander Skeibrok 4540 ÅSERAL vara: Vibeke Sandåker 4540 ÅSERAL vara: Elling T. Eikerapen 4544 FOSSDAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet).

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet). MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.09.2012 kl. 18:00-20:40 Stad: Kamben hotell Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti),

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 009/10 KJHE Kvam eldreråd 19.02.2010 007/10 KJHE Kvam heradsstyre 09.03.2010 018/10 KJHE Avgjerd

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i april 2015 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i februar 2014 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer Årsmelding 2010 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia.

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Hallvard Lauvdal,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01737-6 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 11.02.2010 Tid: 19.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 11.02.2010 Tid: 19.00. Til stede på møtet Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 11.02.2010 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Bjørn Rogstad, Håvard Rogogjerd, Eli Krogstad, Wenche

Detaljer