Revolusjon! Det gamle samfunnet står for fall (side 12 18)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revolusjon! Det gamle samfunnet står for fall (side 12 18)"

Transkript

1 Revolusjon! Det gamle samfunnet står for fall (side 12 18) 1 Rett eller feil? 1 Revolusjon betyr store forandringer på kort tid i samfunnet. 2 I et stendersamfunn er loven lik for alle. 3 På 1700-tallet var et opprør mot kongen det samme som et opprør mot Gud. 4 De eneveldige kongene var redde for ideene fra opplysningsfilosofene. 5 Montesquieu mente at det var viktig å beskytte rettighetene til kongen. 6 Voltaire mente at de som kritiserte kongen skulle settes i fengsel. 2 Rett eller feil? 7 John Lock mente at folket hadde rett til å gjøre opprør mot den eneveldige kongen. 8 På 1600-tallet ble det vanlig for vitenskapsmenn å observere, måle og eksperimentere. 9 Den franske revolusjonen begynte i Kong Ludvig 16. ble henretta i Tredjestanden bestod av 98 % av befolkningen i Frankrike i Sett inn riktig ord 1 (Oppfinnelse, Observasjon, Eksperiment, Filosof, Trykke, Giljotinen) var en falløks som ble brukt til henrettelser. 2 Varmluftballongen var en ny (revolusjon, avgift, oppfinnelse, observasjon, eksperiment, filosof) i Alle mennesker ble født inn i en bestemt (kommunikasjon, stand, opprør, enerett, observasjon, eksperiment) i det gamle samfunnet. 4 En (vitenskapsmann, observatør, eksperiment, filosof, trykker, inspirasjon) er en person som har tenkt ut en teori om livet. 5 Opplysningsfilosofene ville (trykke, forvise, inspirere, eksperimentere, filosofere, adlyde) folk til å forandre samfunnet. 6 Å (forvise, inspirere, observere, eksperimentere, filosofere, adlyde) betyr å prøve ut en teori i praksis.

2 7 En (kommunikasjon, revolusjon, oppfinnelse, vitenskapsmann, observasjon, eksperiment) er en stor forandring i samfunnet på kort tid. 8 ( Revolusjon, Avgift, Enerett, Kornmølle, Observasjon, Eksperiment) er en slags skatt. 9 (Avgift, Enerett, Kornmølle, Hvete og havre, oppfinnelse, observasjon) er kornsorter. 10 Å (trykke, forvise, inspirere, observere, filosofere, adlyde) er å se og undersøke noe i naturen. 11 Å (trykke, forvise, observere, eksperimentere, filosofere, adlyde) bøker betyr å gi ut bøker. 12 Alle måtte (trykke, forvise, inspirere, observere, eksperimentere, adlyde) kongen. 13 Monopol er det samme som (kommunikasjon, stand, avgift, enerett, vitenskapsmann, eksperiment). 14 (Observasjon, Eksperiment, Maktfordeling, Ytringsfrihet, Trykking, Inspirasjon) vil si at alle har lov til å si og skrive det de mener. 15 En (avgift, enerett, kornmølle, oppfinnelse, vitenskapsmann, observasjon) er et sted hvor du kan male hvete og havre. 4 Finn ordet som betyr omtrent det samme 1 henrette (drepe, rette feil, velge, kontakte, vise fram, gi ut) 2 kommunisere (drepe, komme sammen, velge, kontakte, vise fram, gi ut) 3 trykke (drepe, rette feil, velge, kontakte, vise fram, gi ut) 4 jukse (fortelle, drepe, kontakte, fuske, vise fram, gi ut) 5 demonstrere (fortelle, drepe, kontakte, vise fram, gi ut, fuske) 6 utpeke (fortelle, drepe, velge, vise fram, gi ut, fuske) 7 ytre seg (fortelle, drepe, velge, kontakte, vise fram, fuske) 8 falløks (forsamling, giljotin, tenker, advokat, opprør, reisende, rikdom) 9 publikum (forsamling, giljotin, tenker, advokat, opprør, reisende, rikdom) 10 revolusjon (forsamling, giljotin, tenker, advokat, opprør, reisende, rikdom) 11 luksus (forsamling, giljotin, tenker, advokat, opprør, reisende, rikdom) 12 jurist (forsamling, giljotin, tenker, advokat, opprør, reisende, rikdom) 13 passasjer (forsamling, giljotin, tenker, advokat, opprør, reisende, rikdom) 14 filosof (forsamling, giljotin, tenker, advokat, opprør, reisende, rikdom)

3 Den amerikanske revolusjonen (side 19 26) 5 Rett eller feil? 1 Kong George 3. var konge i Nord-Amerika. 2 De første nybyggerne i Nord-Amerika kalte landet de kom til New England. 3 Mange reiste til Nord-Amerika for å dyrke kristendommen på sin egen måte. 4 Mange reiste til Nord-Amerika fordi det var lett å få jord til bondegård. 5 Guvernøren som styrte de tretten koloniene i Nord-Amerika var valgt av folket. 6 De tretten koloniene måtte betale toll på bomull, tobakk og jern. 6 Rett eller feil? (forts.) 7 Sjuårskrigen var en krig i Nord-Amerika mellom Frankrike og Storbritannia. 8 Etter sjuårskrigen fikk nybyggerne være med å bestemme i parlamentet i Storbritannia.(F) 9 I Boston var det 150 indianere som kasta te på sjøen fra britiske skip. 10 George Washington klarte å vinne over Storbritannia ved hjelp av Frankrike. 11 Grunnloven i USA bestemte at den politiske makta i landet skulle deles i tre. 12 Grunnloven i USA ga stemmerett til alle voksne. 13 Urinnbyggerne i USA (indianerne) ble samla i reservater. 14 Da USA ble en fri stat, ble det slutt på slaveriet. 7 Sett inn riktig ord 1 I begynnelsen bestod Nord-Amerika av 13 (statue, avling, kolonier, toll, bomull, herredømmet). 2 En (statue, avling, kolonier, toll, bomull, herredømmet) er grønnsaker, frukt og korn som bonden får fra jorda. 3 Storbritannia hadde lenge (statue, avling, kolonier, toll, bomull, herredømmet) over de 13 koloniene. 4 En (statue, avling, kolonier, toll, bomull, herredømmet) er en figur av en berømt person. 5 (Statue, Avling, Kolonier, Toll, Bomull, Herredømmet) er en plante som vi kan lage klær av. 6 Vi må betale (statue, avling, kolonier, toll, bomull, herredømmet) av noen varer fra utlandet.

4 7 (Parlament, Nederlag, Selvstendig, Uavhengighet, Styreform, Krutt) er det motsatte av seier. 8 En kanon må ha kuler og (parlament, nederlag, selvstendig, uavhengighet, styreform, krutt). 9 Et (parlament, nederlag, selvstendig, uavhengighet, styreform, krutt) land er uavhengig av andre land. 10 Diktatur er en (parlament, nederlag, selvstendig, uavhengighet, styreform, krutt). 11 Norge har et (parlament, nederlag, selvstendig, uavhengighet, styreform, krutt). Det heter Stortinget. 12 USA fikk sin (parlament, nederlag, selvstendig, uavhengighet, styreform, krutt) i Finn substantivet som hører til verbet 1 å avle (avling, avler, avvel) 2 å bygge (bygd, byge, bog) 3 å kle (kler, klett, klær) 4 å trene (tren, treng, trening) 5 å forestille (forestill, forestilling, forestilte) 6 å skape (skaper, skap, skrape) 7 å samtykke (samtykk, samtukking, samtykke) 8 å forme (form, formskap, formering) 9 å pleie (plei, pleier, pledd) 10 å forsyne (forsyn, forsyning, forsynt) 11 å aksjonere (aksjon, aksent, aksje) 12 å frakte (fraktal, frakt, fraktar) 13 å lenke (lenk, lanke, lenke) 14 å piske (pesk, pask, pisk)

5 9 Sett inn riktig ord 1 Urinnbyggerne i Amerika ble kalt (indianere, stammer, spredt, reservat, plantasje, mannskap, kidnappe) fordi Columbus trodde at han hadde kommet til Asia. 2 Urinnbyggerne i Nord-Amerika ble tvunget til å bo i (indianere, stammer, spredt, reservat, plantasje, mannskap, kidnappe). 3 En (indianere, stammer, spredt, reservat, plantasje, mannskap, kidnappe) er en stor gård. 4 Et (indianere, stammer, spredt, reservat, plantasje, mannskap, kidnappe) er de som arbeider på et skip. 5 Urinnbyggerne i Amerika levde sammen i (indianere, stammer, spredt, reservat, plantasje, mannskap, kidnappe) før europeerne kom. 6 Å bo (indianere, stamme, spredt, reservat, plantasje, mannskap, kidnappe) er det motsatte av å bo samla. 7 (Indianere, Stammer, Spredt, Reservat, Plantasje, Mannskap, Kidnappe) betyr å ta noen til fange. Den franske revolusjonen(side 27 34) 10 Rett eller feil? 1 Kong Ludvig 16. krevde at adelen skulle betale skatt. 2 Stenderforsamlingen hadde kommet sammen hvert år mellom 1614 og Ludvig 16. forstod i mai i 1789 at han ikke kunne fortsette å være eneveldig. 4 Den 14. juli 1789 ble Bastillen angrepet av folkemassene. 4 Ludvig 16. ble leder for nasjonalgarden. 5 Menneskerettighetserklæringen fra 1789 sa at det var forskjellige lover for adel og for bønder. 6 Kongefamilien flytta frivillig fra Versailles til Paris. 11 Rett eller feil? 7 I den nye grunnloven fra 1791 stod det at alle bønder og arbeidere hadde stemmerett. 8 I 1792 begynte krigen mellom Frankrike og Østerrike, og den varte til I 1792 ble Frankrike en republikk. 10 Robespierre prøvde å beskytte kong Ludvig Robespierre forfulgte alle som var i mot revolusjonen.

6 12 Til slutt ble Robespierre henretta ved hjelp av giljotinen. 12 Sett inn riktig ord 1 (Rasende, Festning, Geistlige, Ammunisjon, Adgang, Klubbe, Sjokk) forbudt betyr ulovlig område. 2 Når vi får høre noe forferdelig, kan vi få (rasende, festning, geistlige, ammunisjon, adgang, klubbe, sjokk). 3 (Rasende, Festning, Geistlige, Ammunisjon, Adgang, Klubbe, Sjokk) er en kraftig stokk til å slå med. 4 Før var det vanlig at militæret holdt til i en (rasende, festning, geistlige, ammunisjon, adgang, klubbe, sjokk) 5 Kuler og krutt er (rasende, festning, geistlige, ammunisjon, adgang, klubbe, sjokk) 6 En (rasende, festning, geistlige, ammunisjon, adgang, klubbe, sjokk) folkemengde gikk til Versailles for å arrestere kongen. 7 Prester og biskoper er ikke verdslige, de er (rasende, festning, geistlige, ammunisjon, adgang, klubbe, sjokk). 8 Adelen bodde på en (avskaffe, utløse, redsel, terrorvelde, herregård, kommandant). 9 Fattigdom og ideer om frihet skulle (avskaffe, utløse, redsel, terrorvelde, herregård, kommandant) revolusjonen i Frankrike. 10 Robespierre innførte et (avskaffe, utløse, redsel, terrorvelde, herregård, kommandant) etter henrettelsen av kongen. 11 Republikanerne ville (avskaffe, utløse, redsel, terrorvelde, herregård, kommandant) kongedømmet. 12 Lederen på en festning er (avskaffe, utløse, redsel, terrorvelde, herregård, kommandant). 13 Henrettelsen av kongen i Frankrike skapte (avskaffe, utløse, redsel, terrorvelde, herregård, kommandant) i kongefamiliene i Europa.

7 13 Finn ord som betyr det motsatte 1 rasende (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, aristokrat, 2 uavhengig (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat, 3 ro (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat, 4 soldat (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat, 5 bonde (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat, 6 demokrati (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat, 7 stengt (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat, 8 systematisk (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat, 9 redsel (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat, pengenød) 10 overflod (tilfeldig, opptøyer, kommandant, despotisme, lydig, adgang, glede, aristokrat,

8 14 Finn substantivet som hører til verbet 1 å rase (rasende, raseri, rasert) 2 å lenke (lenke, lenk, lanke) 3 å piske (pisk, piskert, pesk) 4 å hagle (haggel, hagler, hagl) 5 å lyde (lyd, ly, lydighet) 6 å kommandere (kommand, kommandant, kommander) 7 å stake (stake, stak, stokk) 8 å torturere (tort, torture, tortur) 9 å myrde (myrd, mord, mørd) 10 å forsyne (forsyning, forsyn, forsynhet) 11 å overta (overtak, overta, overtatt) 12 å sjokkere (sjokker, sjokkhet, sjokk) 13 å systematisere (systemhet, systemat, system) 15 Er ordet et menneske, en bygning eller et våpen/redskap? 1 klubbe (menneske, bygning, våpen/redskap) 2 slott (menneske, bygning, våpen/redskap) 3 kommandant (menneske, bygning, våpen/redskap) 4 pisk (menneske, bygning, våpen/redskap) 5 slave (menneske, bygning, våpen/redskap) 6 festning (menneske, bygning, våpen/redskap) 7 aristokrat (menneske, bygning, våpen/redskap) 8 nybygger (menneske, bygning, våpen/redskap) 9 lanse (menneske, bygning, våpen/redskap) 10 franskmann (menneske, bygning, våpen/redskap) 11 fengsel (menneske, bygning, våpen/redskap) 12 geistlig (menneske, bygning, våpen/redskap) 13 soldat (menneske, bygning, våpen/redskap) 14 godseier (menneske(r), bygning, våpen/redskap) 15 øks (menneske, bygning, våpen/redskap)

www.mossekonvensjonen1814.no

www.mossekonvensjonen1814.no NETTSTEDET Illustrasjon: Kristin Roskifte LÆRERVEILEDNING FOR 5.-7. TRINN Side 2 Forord Mossekonvensjonen 1814 er et interaktivt nettsted tilrettelagt for elever i Mosseskolen med fokus på de ulike hendelsene

Detaljer

Frankrike sliter med krigsgjeld

Frankrike sliter med krigsgjeld Side 1 av 5 Finanskrise og aristokratiets opprør Adelens kamp mot kongen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15.

Detaljer

Fullfør setningane nedanfor: ... at ein tok på seg meir parfyme og pudder når det tok til å lukte vondt.

Fullfør setningane nedanfor: ... at ein tok på seg meir parfyme og pudder når det tok til å lukte vondt. 2.1 Fullfør setningane nedanfor: 1......... at ein tok på seg meir parfyme og pudder når det tok til å lukte vondt. 2 Dei nye ideane i opplysningstida......... 3......... at adelen fekk dei beste jobbane.

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Vikingene hvem var de?

Vikingene hvem var de? Vikingene hvem var de? Anes Erik Bakija I moderne interpretasjon framstilles ofte vikingene som fryktløse barbarer, med store skjegg og kropper som okser. De landet på kysten med de digre skipene deres,

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Eva Mæhre Lauritzen. Seks planter som forandret verden

Eva Mæhre Lauritzen. Seks planter som forandret verden Eva Mæhre Lauritzen Seks planter som forandret verden Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0018-7 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det som er tillatt etter bestemmelser

Detaljer

Spania 1936 av Eddie Conlon

Spania 1936 av Eddie Conlon Når folket tar makten Spania 1936 av Eddie Conlon Utgave 1, 2009 Utgitt av Motmakt Først utgitt under tittelen: The Spanish Civil War Ararchism in Action NÅR FOLKET TAR MAKTEN Denne serien med hefter -

Detaljer

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Kristendom side 92 til 127

Kristendom side 92 til 127 Kristendom side 92 til 127 Bibelen Det gamle testamentet og det nye testamentet Mål: Gjøre rede for hva Det gamle og Det nye testamentet handler om slik kristendommen forstår dette. Det gamle testamentet:

Detaljer

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Skriftlig gjengivelse av omvisningen «17. mai og Grunnloven» Utendørs Her er Eidsvollsbygningen. Der skjedde det mye for 200 år siden, i 1814. Det har jeg lyst å lære litt mer

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Studieplan til BIBEL-FAKTA. Vidar Kristensen. IKO-forlaget 2015

Studieplan til BIBEL-FAKTA. Vidar Kristensen. IKO-forlaget 2015 Studieplan til BIBEL-FAKTA Vidar Kristensen IKO-forlaget 2015 1 Målgruppe: Bibelgrupper og studiegrupper for ungdom og voksne. Læringsmål: Å få faktakunnskap som gir bedre bakgrunn for å forstå bibelfortellinger.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold «Paa østsiden av Christianiafiorden og nogle faa Miles nedenfor Mos, ligger en liten, malerisk og tryg Havn kalt Larkoul» (J. W. Edy, 1804) Et

Detaljer

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Den greske antikken Den greske antikken strekker seg over et tidsrom på i underkant av tusen år fra cirka 800 f.kr. og frem til kristendommens gjennombrudd rundt

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

De ulike punktene eller paragrafene ble det på demokratisk vis stemt over. Noen av punktene alle enige i, mens andre er det et flertall bak.

De ulike punktene eller paragrafene ble det på demokratisk vis stemt over. Noen av punktene alle enige i, mens andre er det et flertall bak. Om oss selv og arbeidet med Klassens grunnlov: Vi som med dette leverer forslag til Klasens grunnlov er 23 elever i gruppe 1 på 9.trinn ved Frosta Skole i Nord-Trøndelag. Som en del av fagene samfunnsfag

Detaljer

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN.

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. EN FORTELLING OM HELGA OG HARALD. Temaopplegg for 1. - 4. klasse. KOMPENDIUM FOR LÆRERE. UTARBEIDET AV: KJELL A. JENSEN STAVANGER 1998 INNHOLD. FORORD. Stavanger på

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Den Gud du stadig dyrker Karakter, kjerne (sentrum) og kultur. Tale om Daniel, del 2 av 2. Erik Andreassen Oslo misjonskirke Betlehem 24.01.

Den Gud du stadig dyrker Karakter, kjerne (sentrum) og kultur. Tale om Daniel, del 2 av 2. Erik Andreassen Oslo misjonskirke Betlehem 24.01. Den Gud du stadig dyrker Karakter, kjerne (sentrum) og kultur. Tale om Daniel, del 2 av 2. Erik Andreassen Oslo misjonskirke Betlehem 24.01.10 1 Innledning: Skal gjøre et studie sammen i dag, ut fra Daniels

Detaljer

To norske «eventyrere»

To norske «eventyrere» Side 1 av 5 Om Asbjørnsen og Moe Tekst og illustrasjoner: Ariane Schjelderup Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 To norske «eventyrere» Peter Christian

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

Skapelsesberetningen. Foredrag av Børre Knudsen:

Skapelsesberetningen. Foredrag av Børre Knudsen: Foredrag av Børre Knudsen: Skapelsesberetningen Børre Knudsen er en meget kjent prest og folketaler bosatt i Nord-Norge. Han er mest berømt for sitt brennende engasjement for menneskeverdet, spesielt for

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer