Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

2 Velkommen til en annerledes fondsforvalter I SKAGEN mener vi den beste måten å oppnå best mulig risikojustert avkastning til andelseierne våre, er å tenke selv. Vi er et uavhengig fondsselskap, med hovedkontoret langt unna verdens finanssentra. Vi eies av grunnleggerne og noen nøkkelmedarbeidere, og tar de beslutningene som passer våre kunder best på lang sikt. Porteføljeforvalterne leter etter de mest lovende investeringene, uavhengig land eller bransje. Vi gjør ting på vår egen måte, tenker langsiktig og forsøker å unngå spekulasjoner og bobler som kan oppstå når populære aksjer blir overvurderte. Se kundene i øynene Nittitallet var ennå ungt da Tor Dagfinn Veen, Åge Westbø, Geir Tjetland og Kristoffer Stensrud grunnla Stavanger Fondsforvaltning AS. De fire vennene startet i liten skala med å investere på vegne av venner og familie. I desember 1993 ble det første fondet SKAGEN Vekst lansert. Fondet fikk raskt 448 andelseiere og 2 millioner kroner å forvalte. Navnet SKAGEN stammer fra gaten der hovedkontoret fortsatt er i Stavanger. Resten er historie, som det heter. I dag er SKAGEN Skandinavias ledende uavhengige fondsforvalter, med samme verdibaserte investeringsfilosofi som rettesnor. Vi har kunder over hele Skandinavia og i en rekke andre europeiske land. Fortsatt kjennetegnes selskapet av åpenhet og nære kunderelasjoner som da grunnleggerne bokstavelig talt delte middagsbord med kundene. Kundefokus og åpenhet Kristoffer Stensrud, som kommer fra en hotellslekt, syntes det var frustrerende at finansbransjen ikke hadde samme forhold til kundeservice og kommunikasjon som hotellbransjen. Derfor ville han at det skulle være med i selskapets ambisiøse visjon: å bli verdens beste fondsforvalter målt i risikojustert avkastning, service og kundekommunikasjon. Felles interesser SKAGEN rendyrker fondsforvaltning, og tilbyr få fond av høy kvalitet. Vi tilbyr utelukkende fond vi selv ønsker å investere i. Både eiere og ansatte har investert i SKAGENs fond. På samme måte som kundene, har vi en felles interesse i å sørge for at våre investeringer gjør det bra. Velkommen til oss!

3 Sørfjord, Hardanger Detalj. Holger Drachmann en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Hvorfor velge SKAGEN? SUNN FORNUFT Vår filosofi går ut på å investere i undervurderte, underanalyserte og upopulære aksjer. Ved at vi kjøper oss inn i bra selskaper til en fornuftig pris, minimerer vi risikoen for oppblåste priser og dermed bobler. Det har gitt uttelling helt siden starten i Det syns vi er sunn fornuft. FELLES INTERESSER Prestasjonsbaserte honorarer i kombinasjon med at våre forvaltere selv investerer i fondene de forvalter, gjør at vi har felles mål med kundene våre. UAVHENGIGE Vi eies av grunnleggerne og nøkkelmedarbeidere og er ikke bundet til noen finansinstitusjon. Derfor er vi fri til å ta de beslutninger som best passer våre kunder på lang sikt. PERSPEKTIV Med røtter og hovedkontor i Stavanger er vi plassert langt unna verdens finanssentra og går vår egen vei, ofte mot strømmen. ENKELHET Fondsforvaltning er vår eneste virksomhet. Vi har kun noen få, enkle produkter og konsentrerer oss om kvalitet fremfor kvantitet. GLOBALE Vi investerer globalt med brede mandater. ÅPENHET Målet er alltid å kommunisere åpent og ærlig med våre kunder.

4 Vår investeringsfilosofi For å oppnå best mulig risikojustert avkastning anvender vi en verdibasert og aktiv investeringsfilosofi med brede mandater en filosofi som bygger på sunn fornuft. Vi søker etter selskaper som er Undervurderte, Underanalyserte og Upopulære, der vi har identifisert mulige hendelser som kan synliggjøre skjulte verdier, og dermed skape meravkastning for våre andelseiere. Verdibasert Verdivurderingen av selskapsaksjer skjer gjennom egne analyser og forståelse av hvordan verdier skapes og blir tatt vare på. Vi liker best velprøvde forretningsmodeller som genererer gode kontantstrømmer, og mener upopulære og underanalyserte eller feilanalyserte selskaper er attraktive. Selskapsfokus Våre porteføljeforvaltere gjør sine egne verdivurderinger, uten hensyn til kortsiktige trender. Vi ser på et selskaps faktiske potensial og tror på fordelen ved å være generalister. Porteføljeforvalterne fra alle fondene arbeider sammen og deler idéer om de beste investeringene. Aktiv forvaltning For oss innebærer aktiv forvaltning å investere i et selskap basert på dets egne meritter ikke som følge av at selskapet for eksempel er representert i en indeks. Med sunn fornuft og langsiktighet søker vi å unngå bobler som oppstår når populære aksjer og bransjer får en for høy pris i forhold til selskapets fundamentale verdi og resultater. Langsiktig SKAGEN søker å være tålmodig i sine investeringer, slik at filosofien får tid til å gi resultater for andelseierne. Overdreven utskifting av porteføljen kan være en avkastningsdreper. I gjennomsnitt har våre fond holdt på sine selskapsinvesteringer i 3-5 år. Resultatene i selskapene skapes over tid, og det gjør også fondenes avkastning. Brede mandater SKAGEN har globale investeringer som sin spesialitet. Hvor selskapet har sin virksomhet er mer interessant enn hvor det er børsnotert. Våre porteføljeforvaltere har frihet til å investere i bransjer og land over hele verden, selv om det er ønskelig med en fornuftig fordeling mellom sektorer og regioner for å spre investeringsrisikoen. Verdibasert forvaltning med fokus på selskapene, langsiktighet, brede mandat og at vi selv investerer i våre fond det er sunn fornuft for oss. UNDERVURDERTE Selskaper kan ha grunnleggende verdier som ikke vises i aksjekursen Selskaper som ikke fanger oppmerksomheten på grunn av bransjen de tilhører UPOPULÆRE Selskaper som av ulike årsaker har dårlig rykte Selskap der informasjonen er lite tilfredsstillende eller utilgjengelig Selskap som tilhører en upopulær sektor eller region der alle skjæres over én kam UNDERANALYSERTE Selskaper som få eller ingen analytikere følger Selskaper som etter vår mening er feilanalyserte og/ eller misforståtte

5 Investeringsprosessen kunsten å bruke sunn fornuft Vår investeringsprosess er basert på en verdibasert investeringsfilosofi og grundig analyse. Porteføljeforvalterne lar ikke noe være uprøvd når de søker etter investeringer med lav verdsettelse. Sortering av informasjon Porteføljeforvalterne søker hele tiden etter potensielle investeringsmuligheter. Vi vurderer selskaper på tvers av verdikjeden til eksisterende investeringer og prøver også å se nærmere på sektorer/regioner som er upopulære. Det å sette spørsmålstegn ved normen er ofte en god kilde til investeringsidéer. Når opplysninger filtreres, bruker vi både kvantitative og kvalitative kriterier, og selskaper kan i noen tilfeller overvåkes i flere år før vi gjør vår første investering. Analyse All analyse i SKAGEN utføres av porteføljeforvalterne. Vi har ingen separat analyseavdeling. I vår analyse er det viktig å fastslå gode grunner til at en aksje skal få en omprising. Ofte er selskaper rettmessig billige. Vi prøver å finne de som er feilaktig lavt verdsatt. Vår analyseprosess fokuserer på regnskapsanalyse, og vi analyserer grundig balanseregnskap, kontantstrøm, lønnsomhet, kapitalstruktur og kapitaleffektivitet. Vi går også gjennom selskapets konkurransesituasjon, driftsmiljø, historikk med hensyn til virksomhetsstyring og andre mulige risikofaktorer, blant annet etiske spørsmål. Vi er på utkikk etter solide forretningsmodeller som kan stå i mot nedgangstider og der vi kan se at en investering har potensial til å vokse. Kjøpsbeslutning Porteføljeforvalterne øker vanligvis en post i porteføljen gradvis. Dette gjøres for å redusere risiko og fordi investeringsmulighetene sjelden er avhengig av timing. Postens størrelse avgjøres av overbevisningen i investeringsbeslutningen, og egne krav om å opprettholde en fornuftig spredning av porteføljen på flere sektorer og over større geografiske områder. Vi følger ingen referanseindeks i sammensetningen av porteføljen, men søker å skape merverdi ved å plukke enkeltaksjer på bakgrunn av våre analyser og forventninger. Kontinuerlig oppfølging Våre analyser utvikler seg over tid, og tar hensyn til ny informasjon. Vi følger opp selskapene kontinuerlig for å forsikre oss om at våre analyser om driften og selskapenes aksjekurs fortsatt er gyldige. Salg Vi selger oss ut av et selskap dersom aksjekursen når et nivå som gjenspeiler vårt syn på selskapets verdi, eller hvis vi ikke lenger har tro på investeringscaset og kan finne bedre investeringer andre steder. Vi prøver ikke å treffe bunner eller topper. og poster selges oftest gradvis. Kontinuerlig oppfølging Kjøpsbeslutning Salgsbeslutning ERFARING INTUISJON LOGIKK Innledende vurderinger Analyse

6 Båden sættes i søen. Skagen Manipulert. Oscar Björck, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Porteføljeforvaltning I SKAGEN deler porteføljeforvalterne en sterk tro på vår investeringsfilosofi. Vi er verdiorienterte og har en investeringsstil som er basert på å svømme mot strømmen og anvende sunn fornuft. Dette krever tålmodighet, engasjement og grundig analyse. Våre erfarne porteføljeforvaltere er generalister, gode analytikere og sterke beslutningstakere. Teamene opererer i en flat struktur og alle må bidra med sine egne investeringsidéer. Hvert team har imidlertid én ledende porteføljeforvalter med endelig ansvar for fondet og dermed rett til å nedlegge veto mot enhver mulig investering som ikke støtter vår investeringsfilosofi, eller som bryter med våre retningslinjer for etisk adferd eller virksomhetsstyring. Delte idéer, individuelle beslutninger Samspillet innen porteføljeteamet er for det meste uformelt. Porteføljeforvalterne sitter alle rundt samme bord i Stavanger og deler idéer. Selv om det foreligger en felles analyseplattform, har individuelle forvaltere ansvar for å ta uavhengige beslutninger for sine fond. Porteføljeforvalterne belønnes ikke bare på grunnlag av meravkastningen og utviklingen til fondene, men også etter andre kriterier, som engasjement i selskapet og deres evne til å dele investeringsidéer. Mange porteføljeforvaltere investerer en stor del av sin egen formue i sine fond, slik at deres interesser er nært sammenfallende med kundenes.

7 Begynn å spare og få mer å se frem til Fondssparing er veldig enkelt, det handler om balanse. Hvor mye vil du sette av i dag for å ha til i morgen? I SKAGEN har vi ulike fond slik at du kan velge de som passer deg best. Den beste sparemetoden Spar litt, spar fast, spar lenge er den beste måten å oppsummere en spareavtale i SKAGENs fond. Månedlig fondssparing er den enkleste og smarteste måten å spare på. Sparebeløpet trekkes automatisk fra bankkontoen din når du vil. Du kan pause innbetalingen en periode, og sparepengene er tilgjengelige for deg hele tiden. En langsiktig spareavtale oppretter du enklest med BankID på Minste sparebeløp er 25 kroner i alle våre fond. Gi barna en god start Jo tidligere du begynner å spare, desto større er sannsynligheten for å oppnå solid avkastning over tid. Derfor er det lurt å starte sparingen så tidlig som mulig i livet. Du kan enten opprette en fast spareavtale eller du kan foreta engangsinnskudd i forbindelse med bursdager eller jul. Pensjon litt smartere - helt enkelt Prøv vår pensjonskalkulator på pensjon så finner du ut hvor mye du får å rutte med og hvordan du må spare for å oppnå det du ønsker. Gjør noen smarte grep i dag så er du forberedt. Jo tidligere du begynner desto mindre må du spare hver måned. Selv små forskjeller i årlig avkastning kan gjøre stor forskjell over tid. Spar litt spar fast spar lenge. Mer informasjon på eller kontakt kundeservice på 41 Den smarte måten å ta ut pengene på Når du har nådd sparemålet ditt og det er på tide å ta ut pengene, kan du velge om du vil ta ut alt på en gang, eller litt om gangen. Velger du det siste, kan de pengene som er igjen i fondet fortsette å vokse og gi avkastning. En uttaksavtale er en systematisk måte å ta ut pengene jevnt over den tiden du trenger dem. Du kan inngå årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig uttaksavtale. Spør oss så hjelper vi deg med å finne den rette uttaksavtalen for deg. Finn den rette gaven Et gavebrev med fondsandeler er en langsiktig gave som kan øke i verdi, samtidig kan det bidra til gode sparevaner. Du kan gi bort et engangsbeløp eller sette opp en fast avtale for dine gavebrev. Minstebeløp er 25 kroner i våre fond.

8 SKAGENs fond SKAGEN Fondene er tuftet på langsiktighet. Forvaltningen av fondenes midler tar utgangspunkt i hva som gir god avkastning over tid. Mens andre lanserer nye spareprodukter på rekke og rad, for å utnytte kortsiktige moteretninger og popularitetsvinder, legger vi vekt på hva som kan gi våre andelseiere best mulig avkastning på lang sikt. SKAGEN Fondene forvalter fire aksjefond med brede mandater, ett kombinasjonsfond samt fire rentefond. Vi har siden oppstarten i 1993 satset på den smale sti det vil si på det vi er best til; nemlig å forvalte verdipapirfond. SKAGEN Fondene tilbyr følgende fond i Norge: Aksjefond J Kristoffer C Stensrud, Knut Harald Nilsson, Cathrine Gether, Erik Landgraff og Hilde Jenssen. Knut Gezelius, Søren Milo Christensen og Chris-Tommy Simonsen. SKAGEN Kon-Tiki A Et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat, hvor minst 5 prosent av fondets midler skal investeres i vekstmarkeder. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko forsøker fondet å opprettholde en god geografisk spredning og bransjemessig balanse. SKAGEN Kon-Tiki passer deg som har en investeringshorisont på minst fem år. Forvaltningshonorar: 2 per år og +/- 1 variabelt honorar, avhengig av bedre/ dårligere verdiutvikling i andelsverdien sammenlignet med referanseindeksen. Totalt forvaltningshonorar maksimalt 4 og minimum 1 per år. Startet 5. april 22 SKAGEN Global A Et aktivt forvaltet fond med et internasjonalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse. SKAGEN Global passer deg som har en investeringshorisont på minst fem år. Forvaltningshonorar: 1 per år og +/- 1 variabelt honorar, avhengig av bedre/ dårligere verdiutvikling i andelsverdien sammenlignet med referanseindeksen. Startet 7. august 1997 SKAGEN Kon-Tiki A MSCI Emerging Markets Index SKAGEN Global A MSCI All Country World Index* * Referanseindeks før var MSCI World Index

9 Geir Tjetland, Ole Søeberg, Erik Bergöö og Alexander Stensrud. Harald Haukås og Michael Gobitschek. SKAGEN Vekst A Et aktivt forvaltet fond med et internasjonalt investeringsmandat. Minst 5 prosent av fondets midler skal investeres i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked. Kombinasjonen av et nordisk og et globalt mandat gjør at fondet kan ta del i verdiskapningen i sektorer som ikke er tilgjengelig på det nordiske markedet. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko forsøker fondet å opprettholde en god geografisk spredning og bransjemessig balanse. SKAGEN Vekst passer deg som har en investeringshorisont på minst fem år. Forvaltningshonorar: 1 per år og + 1 av avkastningen om den absolutte avkastningen overstiger seks prosent inneværende år. Variabelt forvaltningshonorar belastes kun dersom andelsverdien 31. desember er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/ avregning av variabelt forvaltningshonorar (høyvannsmerke). Startet 1. desember 1993 SKAGEN m² A Et aktivt forvaltet fond med et internasjonalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse. SKAGEN m 2 passer deg som har en investeringshorisont på minst fem år. Fondet er aktivt forvaltet og investerer i finansielle instrumenter utstedt av selskaper eller utstedere som har sin virksomhet i eller rettet mot fast eiendom. SKAGEN m² er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Forvalterne søker etter investeringer av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Forvaltningshonorar: 1,5 per år og +/- 1 variabelt honorar, avhengig av bedre/dårligere verdiutvikling i andelsverdien sammenlignet med referanseindeksen. Totalt forvaltningshonorar maksimalt 3 og minimum,75 per år. Startet 31. oktober 212 SKAGEN Vekst A MSCI Nordic-MSCI AC ex Nordic* SKAGEN m 2 A MSCI ACWI Real Estate IMI * Referanseindeks før var OSEBX, og før var den OSEBX/MSCI AC (5/5). Mer informasjon på side

10 Rentefond Torgeir Høien og Jane Tvedt. Ola Sjöstrand og Tomas Nordbø Middelthon. SKAGEN Tellus A Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond med et globalt investeringsmandat. Fondet investerer hovedsakelig i statsobligasjoner. Fondet søker å oppnå god avkastning gjennom å investere i obligasjoner og valutaer som vi mener er undervurderte. Fondets basisvaluta er euro. Startet 29. september 26 SKAGEN Credit NOK SKAGEN Credit er et unikt rentefond som investerer i selskapsobligasjoner med best mulig avkastningspotensial i det globale markedet. Fondet bygger på vår velprøvde investeringsfilosofi kombinert med SKAGENs erfaring fra obligasjonsmarkedet og forståelse for globale selskaper. Målet er å levere best mulig risikojustert avkastning. Startet 3. mai 214 SKAGEN Tellus A J.P. Morgan GBI Broad Index Unhedged in EUR* SKAGEN Credit A Statsobligasjonsindeks * Referanseindeks før var Barclays Capital Global Treasure Index 3-5 years

11 Jane Tvedt og Torgeir Høien. Elisabeth Gausel og Ola Sjöstrand. SKAGEN Avkastning Fondet har et internasjonalt investeringsmandat, men investeringene foretas primært i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner. Fondet investerer i lån med lav kredittrisiko, det vil si statsobligasjoner, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner, samt bankinnskudd. Startet 16. september 1994 SKAGEN Høyrente Investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner med god kredittkvalitet, samt bankinnskudd. Startet 18. september 1998 SKAGEN Avkastning ST4X SKAGEN Høyrente ST2X

12 Kombinasjonsfond Beate Bredesen SKAGEN Balanse 6/4 Er et kombinasjonsfond hvor midlene plasseres i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN. Fondet består av 6 aksjefond og 4 rentefond. Det passer for private investorer som ønsker en jevn eksponering i aksje- og rentefond, og samtidig oppnå en automatiskrebalansering av sine plasseringer. Startet 29. februar 212 Risiko i fondene For å illustrere risikoen som er forbundet med investeringer i våre fond, bruker SKAGEN en standardisert risikoskala som går fra 1 7, der fondene kan bevege seg langs skalaen over tid SKAGEN Balanse SKAGEN Balanse 6/4 kombinert indeks SKAGEN Høyrente SKAGEN Avkastning SKAGEN Credit NOK SKAGEN Tellus A SKAGEN Balanse 6/4 SKAGEN m 2 A SKAGEN Global A SKAGEN Vekst A SKAGEN Kon- iki A < Lav risiko < Lav avkastning Høy risiko > Høy avkastning > Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig av avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN Veksts investeringsmandat ble med virkning fra endret fra at fondet investerte minst 5 av sine midler i Norge til at fondet investerer minst 5 av sine midler i Norden. Dette betyr at avkastning før endringen ble oppnådd under andre forutsetninger enn i dag. Fondets referanseindeks før var en likt sammensatt referanseindeks av Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og MSCI All Country World. Referanseindeks før var Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Mer informasjon om fondene samt kostnader finner du i fondenes prospekt og nøkkelinformasjon for investorer på

13 Michael Ancher, Helene Christensen og Anna Ancher i Brøndum gamle garden Manipulert. P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Bli informert og hold deg orientert! Slik blir du kunde Med BankID blir du SKAGEN-kunde på et par minutter. Du får direkte tilgang til vår handelsportal og kan kjøpe fond samt få full oversikt over sparingen din. Foretrekker du heller å fylle ut et kjøpsskjema finner du det på våre nettsider. Du kan også besøke et av våre kontorer. Husk å sende inn gyldig kopi av legitimasjon sammen med skjemaet. Handelsportalen Dette er ditt eget område som gir deg tilgang til skreddersydd informasjon om andelene dine. I tillegg kan du kjøpe og selge fond, opprette spareavtale eller kjøpe et gavebrev til noen du er glad i. På handelsportalen finner du daglig oppdatert informasjon om din beholdning: Verdiendring i din portefølje Grafisk fremstilling av din historiske porteføljeverdi Dine transaksjoner Månedsrapport av din beholdning Mer informasjon På blir det publisert nyheter, rapporter og spareråd. Du kan få siste nytt fra oss rett i innboksen din ved å bruke vår abonnementstjeneste.

14 Gode råd helt gratis Alle kunder i SKAGEN Fondene kan få sin egen rådgiver som kan bistå med de spørsmålene du måtte ha om fondssparing. Dette er kostnadsfritt og helt uforpliktende. Alle SKAGENs rådgivere er autoriserte finansrådgivere. Det kommer kundene tilgode. Rådgiverne er autorisert i henhold til den norske Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Ordningen innebærer at alle rådgivere gjennomgår et opplæringsprogram og tar eksamen, samt praktisk prøve for å bli autoriserte. Våre autoriserte finansrådgivere kan bidra med: Råd ved valg av fondssammensetning basert på sparemål, tidsperspektiv, risikopreferanse og -evne, samt avkastningsmål Detaljinformasjon om våre fond (risiko, avkastning og egenskaper ved fondene) Generelt markedssyn og som diskusjonspartner Stavanger Pål Bergskaug Direktør for Formuesforvaltning Norge Eirik Bjelland Helge Braaten Espen Frafjord Atoussa Hamedan-Nejad Cathrine Hermansen Ingjerd Hiim Boga Nicolai Huuse Tord Isaksen Kristen Kvame, avdelingsleder Jonas Osland Rikard Persson Synnøve Hellestø Ramslie Arild Risanger Sunde, Leder Privatmarked Bodil Hauge Økland

15 Oslo Janine Andresen Birthe Jensen Espen Jøndahl Anders Martinsen Liv Berit Oseid Petter Qvam Siv Helene Stenersen Trondheim Tønsberg Marius Aspaas Tom Gamlem Hans Petter Hammernes Jo Inge Sund Stein Skovly Olav Thorvaldsen Solum Bergen Ålesund Marit Bjørsvik Thor Nikolai Holum Joachim Skagen Ronny Frantsen Johan Frisvold Arild Rødal, avdelingsleder

16 Kontakt oss Kundeservice er tilgjengelig mandag fredag kl Telefon 41 E-post Nettside Ta gjerne kontakt med en av våre samarbeidsbanker. Oversikt og mer informasjon finner du på våre nettsider. /skagenfondene /skagenfondene /company/skagen-fondene /skagentvnorge Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Ageposten. 1885. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Dagens program Hva er et aksjefond? Hvordan redusere

Detaljer

Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2

Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2 Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2 Ta del i det globale eiendomsmarkedet Med utgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheter for attraktive langsiktige investeringer i

Detaljer

Belte og bukseseler. Tøff i trynet. eller. Compass by SKAGEN din guide til unik og robust sparing. Kunsten å bruke sunn fornuft

Belte og bukseseler. Tøff i trynet. eller. Compass by SKAGEN din guide til unik og robust sparing. Kunsten å bruke sunn fornuft Piberygende fisker, 1870 erne. Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer (manipulert). Belte og bukseseler eller Tøff i trynet Compass by SKAGEN din guide til unik og robust

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Velkommen til temamøte for kvinner

Velkommen til temamøte for kvinner Velkommen til temamøte for kvinner Alle bildene tilhører Skagens Museum (utsnitt) Frihet og penger. Det er en sammenheng! Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Arv og gaver - verdien av å planlegge Pengedoktoren

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte

Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Flytting pensjonskapitalbevis

Flytting pensjonskapitalbevis Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Flytting pensjonskapitalbevis

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2015 Januar 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,18 % i januar. Indeksens avkastning i samme periode var 0,11 %. De norske interbankrentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 Nøkkeltall pr 29. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,02 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,39

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Markedet for. Pressekonferanse 21. januar 2008

Markedet for. Pressekonferanse 21. januar 2008 Markedet for verdipapirfond 2008 Pressekonferanse 21. januar 2008 Overblikk 2008 Samlet nettotegning på -23,8 mrd. kroner, hvorav aksjefond -8,3 83mrd. kr. obligasjonsfond 1,6 mrd. kr. pengemarkedsfond

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 Nøkkeltall pr 29. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,16 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning desember 0,11 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer