Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Fondssparing for alle! Kunsten å bruke sunn fornuft

2 Velkommen til en annerledes fondsforvalter I SKAGEN mener vi den beste måten å oppnå best mulig risikojustert avkastning til andelseierne våre, er å tenke selv. Vi er et uavhengig fondsselskap, med hovedkontoret langt unna verdens finanssentra. Vi eies av grunnleggerne og noen nøkkelmedarbeidere, og tar de beslutningene som passer våre kunder best på lang sikt. Porteføljeforvalterne leter etter de mest lovende investeringene, uavhengig land eller bransje. Vi gjør ting på vår egen måte, tenker langsiktig og forsøker å unngå spekulasjoner og bobler som kan oppstå når populære aksjer blir overvurderte. Se kundene i øynene Nittitallet var ennå ungt da Tor Dagfinn Veen, Åge Westbø, Geir Tjetland og Kristoffer Stensrud grunnla Stavanger Fondsforvaltning AS. De fire vennene startet i liten skala med å investere på vegne av venner og familie. I desember 1993 ble det første fondet SKAGEN Vekst lansert. Fondet fikk raskt 448 andelseiere og 2 millioner kroner å forvalte. Navnet SKAGEN stammer fra gaten der hovedkontoret fortsatt er i Stavanger. Resten er historie, som det heter. I dag er SKAGEN Skandinavias ledende uavhengige fondsforvalter, med samme verdibaserte investeringsfilosofi som rettesnor. Vi har kunder over hele Skandinavia og i en rekke andre europeiske land. Fortsatt kjennetegnes selskapet av åpenhet og nære kunderelasjoner som da grunnleggerne bokstavelig talt delte middagsbord med kundene. Kundefokus og åpenhet Kristoffer Stensrud, som kommer fra en hotellslekt, syntes det var frustrerende at finansbransjen ikke hadde samme forhold til kundeservice og kommunikasjon som hotellbransjen. Derfor ville han at det skulle være med i selskapets ambisiøse visjon: å bli verdens beste fondsforvalter målt i risikojustert avkastning, service og kundekommunikasjon. Felles interesser SKAGEN rendyrker fondsforvaltning, og tilbyr få fond av høy kvalitet. Vi tilbyr utelukkende fond vi selv ønsker å investere i. Både eiere og ansatte har investert i SKAGENs fond. På samme måte som kundene, har vi en felles interesse i å sørge for at våre investeringer gjør det bra. Velkommen til oss!

3 Sørfjord, Hardanger Detalj. Holger Drachmann en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Hvorfor velge SKAGEN? SUNN FORNUFT Vår filosofi går ut på å investere i undervurderte, underanalyserte og upopulære aksjer. Ved at vi kjøper oss inn i bra selskaper til en fornuftig pris, minimerer vi risikoen for oppblåste priser og dermed bobler. Det har gitt uttelling helt siden starten i Det syns vi er sunn fornuft. FELLES INTERESSER Prestasjonsbaserte honorarer i kombinasjon med at våre forvaltere selv investerer i fondene de forvalter, gjør at vi har felles mål med kundene våre. UAVHENGIGE Vi eies av grunnleggerne og nøkkelmedarbeidere og er ikke bundet til noen finansinstitusjon. Derfor er vi fri til å ta de beslutninger som best passer våre kunder på lang sikt. PERSPEKTIV Med røtter og hovedkontor i Stavanger er vi plassert langt unna verdens finanssentra og går vår egen vei, ofte mot strømmen. ENKELHET Fondsforvaltning er vår eneste virksomhet. Vi har kun noen få, enkle produkter og konsentrerer oss om kvalitet fremfor kvantitet. GLOBALE Vi investerer globalt med brede mandater. ÅPENHET Målet er alltid å kommunisere åpent og ærlig med våre kunder.

4 Vår investeringsfilosofi For å oppnå best mulig risikojustert avkastning anvender vi en verdibasert og aktiv investeringsfilosofi med brede mandater en filosofi som bygger på sunn fornuft. Vi søker etter selskaper som er Undervurderte, Underanalyserte og Upopulære, der vi har identifisert mulige hendelser som kan synliggjøre skjulte verdier, og dermed skape meravkastning for våre andelseiere. Verdibasert Verdivurderingen av selskapsaksjer skjer gjennom egne analyser og forståelse av hvordan verdier skapes og blir tatt vare på. Vi liker best velprøvde forretningsmodeller som genererer gode kontantstrømmer, og mener upopulære og underanalyserte eller feilanalyserte selskaper er attraktive. Selskapsfokus Våre porteføljeforvaltere gjør sine egne verdivurderinger, uten hensyn til kortsiktige trender. Vi ser på et selskaps faktiske potensial og tror på fordelen ved å være generalister. Porteføljeforvalterne fra alle fondene arbeider sammen og deler idéer om de beste investeringene. Aktiv forvaltning For oss innebærer aktiv forvaltning å investere i et selskap basert på dets egne meritter ikke som følge av at selskapet for eksempel er representert i en indeks. Med sunn fornuft og langsiktighet søker vi å unngå bobler som oppstår når populære aksjer og bransjer får en for høy pris i forhold til selskapets fundamentale verdi og resultater. Langsiktig SKAGEN søker å være tålmodig i sine investeringer, slik at filosofien får tid til å gi resultater for andelseierne. Overdreven utskifting av porteføljen kan være en avkastningsdreper. I gjennomsnitt har våre fond holdt på sine selskapsinvesteringer i 3-5 år. Resultatene i selskapene skapes over tid, og det gjør også fondenes avkastning. Brede mandater SKAGEN har globale investeringer som sin spesialitet. Hvor selskapet har sin virksomhet er mer interessant enn hvor det er børsnotert. Våre porteføljeforvaltere har frihet til å investere i bransjer og land over hele verden, selv om det er ønskelig med en fornuftig fordeling mellom sektorer og regioner for å spre investeringsrisikoen. Verdibasert forvaltning med fokus på selskapene, langsiktighet, brede mandat og at vi selv investerer i våre fond det er sunn fornuft for oss. UNDERVURDERTE Selskaper kan ha grunnleggende verdier som ikke vises i aksjekursen Selskaper som ikke fanger oppmerksomheten på grunn av bransjen de tilhører UPOPULÆRE Selskaper som av ulike årsaker har dårlig rykte Selskap der informasjonen er lite tilfredsstillende eller utilgjengelig Selskap som tilhører en upopulær sektor eller region der alle skjæres over én kam UNDERANALYSERTE Selskaper som få eller ingen analytikere følger Selskaper som etter vår mening er feilanalyserte og/ eller misforståtte

5 Investeringsprosessen kunsten å bruke sunn fornuft Vår investeringsprosess er basert på en verdibasert investeringsfilosofi og grundig analyse. Porteføljeforvalterne lar ikke noe være uprøvd når de søker etter investeringer med lav verdsettelse. Sortering av informasjon Porteføljeforvalterne søker hele tiden etter potensielle investeringsmuligheter. Vi vurderer selskaper på tvers av verdikjeden til eksisterende investeringer og prøver også å se nærmere på sektorer/regioner som er upopulære. Det å sette spørsmålstegn ved normen er ofte en god kilde til investeringsidéer. Når opplysninger filtreres, bruker vi både kvantitative og kvalitative kriterier, og selskaper kan i noen tilfeller overvåkes i flere år før vi gjør vår første investering. Analyse All analyse i SKAGEN utføres av porteføljeforvalterne. Vi har ingen separat analyseavdeling. I vår analyse er det viktig å fastslå gode grunner til at en aksje skal få en omprising. Ofte er selskaper rettmessig billige. Vi prøver å finne de som er feilaktig lavt verdsatt. Vår analyseprosess fokuserer på regnskapsanalyse, og vi analyserer grundig balanseregnskap, kontantstrøm, lønnsomhet, kapitalstruktur og kapitaleffektivitet. Vi går også gjennom selskapets konkurransesituasjon, driftsmiljø, historikk med hensyn til virksomhetsstyring og andre mulige risikofaktorer, blant annet etiske spørsmål. Vi er på utkikk etter solide forretningsmodeller som kan stå i mot nedgangstider og der vi kan se at en investering har potensial til å vokse. Kjøpsbeslutning Porteføljeforvalterne øker vanligvis en post i porteføljen gradvis. Dette gjøres for å redusere risiko og fordi investeringsmulighetene sjelden er avhengig av timing. Postens størrelse avgjøres av overbevisningen i investeringsbeslutningen, og egne krav om å opprettholde en fornuftig spredning av porteføljen på flere sektorer og over større geografiske områder. Vi følger ingen referanseindeks i sammensetningen av porteføljen, men søker å skape merverdi ved å plukke enkeltaksjer på bakgrunn av våre analyser og forventninger. Kontinuerlig oppfølging Våre analyser utvikler seg over tid, og tar hensyn til ny informasjon. Vi følger opp selskapene kontinuerlig for å forsikre oss om at våre analyser om driften og selskapenes aksjekurs fortsatt er gyldige. Salg Vi selger oss ut av et selskap dersom aksjekursen når et nivå som gjenspeiler vårt syn på selskapets verdi, eller hvis vi ikke lenger har tro på investeringscaset og kan finne bedre investeringer andre steder. Vi prøver ikke å treffe bunner eller topper. og poster selges oftest gradvis. Kontinuerlig oppfølging Kjøpsbeslutning Salgsbeslutning ERFARING INTUISJON LOGIKK Innledende vurderinger Analyse

6 Båden sættes i søen. Skagen Manipulert. Oscar Björck, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Porteføljeforvaltning I SKAGEN deler porteføljeforvalterne en sterk tro på vår investeringsfilosofi. Vi er verdiorienterte og har en investeringsstil som er basert på å svømme mot strømmen og anvende sunn fornuft. Dette krever tålmodighet, engasjement og grundig analyse. Våre erfarne porteføljeforvaltere er generalister, gode analytikere og sterke beslutningstakere. Teamene opererer i en flat struktur og alle må bidra med sine egne investeringsidéer. Hvert team har imidlertid én ledende porteføljeforvalter med endelig ansvar for fondet og dermed rett til å nedlegge veto mot enhver mulig investering som ikke støtter vår investeringsfilosofi, eller som bryter med våre retningslinjer for etisk adferd eller virksomhetsstyring. Delte idéer, individuelle beslutninger Samspillet innen porteføljeteamet er for det meste uformelt. Porteføljeforvalterne sitter alle rundt samme bord i Stavanger og deler idéer. Selv om det foreligger en felles analyseplattform, har individuelle forvaltere ansvar for å ta uavhengige beslutninger for sine fond. Porteføljeforvalterne belønnes ikke bare på grunnlag av meravkastningen og utviklingen til fondene, men også etter andre kriterier, som engasjement i selskapet og deres evne til å dele investeringsidéer. Mange porteføljeforvaltere investerer en stor del av sin egen formue i sine fond, slik at deres interesser er nært sammenfallende med kundenes.

7 Begynn å spare og få mer å se frem til Fondssparing er veldig enkelt, det handler om balanse. Hvor mye vil du sette av i dag for å ha til i morgen? I SKAGEN har vi ulike fond slik at du kan velge de som passer deg best. Den beste sparemetoden Spar litt, spar fast, spar lenge er den beste måten å oppsummere en spareavtale i SKAGENs fond. Månedlig fondssparing er den enkleste og smarteste måten å spare på. Sparebeløpet trekkes automatisk fra bankkontoen din når du vil. Du kan pause innbetalingen en periode, og sparepengene er tilgjengelige for deg hele tiden. En langsiktig spareavtale oppretter du enklest med BankID på Minste sparebeløp er 25 kroner i alle våre fond. Gi barna en god start Jo tidligere du begynner å spare, desto større er sannsynligheten for å oppnå solid avkastning over tid. Derfor er det lurt å starte sparingen så tidlig som mulig i livet. Du kan enten opprette en fast spareavtale eller du kan foreta engangsinnskudd i forbindelse med bursdager eller jul. Pensjon litt smartere - helt enkelt Prøv vår pensjonskalkulator på pensjon så finner du ut hvor mye du får å rutte med og hvordan du må spare for å oppnå det du ønsker. Gjør noen smarte grep i dag så er du forberedt. Jo tidligere du begynner desto mindre må du spare hver måned. Selv små forskjeller i årlig avkastning kan gjøre stor forskjell over tid. Spar litt spar fast spar lenge. Mer informasjon på eller kontakt kundeservice på 41 Den smarte måten å ta ut pengene på Når du har nådd sparemålet ditt og det er på tide å ta ut pengene, kan du velge om du vil ta ut alt på en gang, eller litt om gangen. Velger du det siste, kan de pengene som er igjen i fondet fortsette å vokse og gi avkastning. En uttaksavtale er en systematisk måte å ta ut pengene jevnt over den tiden du trenger dem. Du kan inngå årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig uttaksavtale. Spør oss så hjelper vi deg med å finne den rette uttaksavtalen for deg. Finn den rette gaven Et gavebrev med fondsandeler er en langsiktig gave som kan øke i verdi, samtidig kan det bidra til gode sparevaner. Du kan gi bort et engangsbeløp eller sette opp en fast avtale for dine gavebrev. Minstebeløp er 25 kroner i våre fond.

8 SKAGENs fond SKAGEN Fondene er tuftet på langsiktighet. Forvaltningen av fondenes midler tar utgangspunkt i hva som gir god avkastning over tid. Mens andre lanserer nye spareprodukter på rekke og rad, for å utnytte kortsiktige moteretninger og popularitetsvinder, legger vi vekt på hva som kan gi våre andelseiere best mulig avkastning på lang sikt. SKAGEN Fondene forvalter fire aksjefond med brede mandater, ett kombinasjonsfond samt fire rentefond. Vi har siden oppstarten i 1993 satset på den smale sti det vil si på det vi er best til; nemlig å forvalte verdipapirfond. SKAGEN Fondene tilbyr følgende fond i Norge: Aksjefond J Kristoffer C Stensrud, Knut Harald Nilsson, Cathrine Gether, Erik Landgraff og Hilde Jenssen. Knut Gezelius, Søren Milo Christensen og Chris-Tommy Simonsen. SKAGEN Kon-Tiki A Et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat, hvor minst 5 prosent av fondets midler skal investeres i vekstmarkeder. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko forsøker fondet å opprettholde en god geografisk spredning og bransjemessig balanse. SKAGEN Kon-Tiki passer deg som har en investeringshorisont på minst fem år. Forvaltningshonorar: 2 per år og +/- 1 variabelt honorar, avhengig av bedre/ dårligere verdiutvikling i andelsverdien sammenlignet med referanseindeksen. Totalt forvaltningshonorar maksimalt 4 og minimum 1 per år. Startet 5. april 22 SKAGEN Global A Et aktivt forvaltet fond med et internasjonalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse. SKAGEN Global passer deg som har en investeringshorisont på minst fem år. Forvaltningshonorar: 1 per år og +/- 1 variabelt honorar, avhengig av bedre/ dårligere verdiutvikling i andelsverdien sammenlignet med referanseindeksen. Startet 7. august 1997 SKAGEN Kon-Tiki A MSCI Emerging Markets Index SKAGEN Global A MSCI All Country World Index* * Referanseindeks før var MSCI World Index

9 Geir Tjetland, Ole Søeberg, Erik Bergöö og Alexander Stensrud. Harald Haukås og Michael Gobitschek. SKAGEN Vekst A Et aktivt forvaltet fond med et internasjonalt investeringsmandat. Minst 5 prosent av fondets midler skal investeres i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked. Kombinasjonen av et nordisk og et globalt mandat gjør at fondet kan ta del i verdiskapningen i sektorer som ikke er tilgjengelig på det nordiske markedet. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko forsøker fondet å opprettholde en god geografisk spredning og bransjemessig balanse. SKAGEN Vekst passer deg som har en investeringshorisont på minst fem år. Forvaltningshonorar: 1 per år og + 1 av avkastningen om den absolutte avkastningen overstiger seks prosent inneværende år. Variabelt forvaltningshonorar belastes kun dersom andelsverdien 31. desember er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/ avregning av variabelt forvaltningshonorar (høyvannsmerke). Startet 1. desember 1993 SKAGEN m² A Et aktivt forvaltet fond med et internasjonalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse. SKAGEN m 2 passer deg som har en investeringshorisont på minst fem år. Fondet er aktivt forvaltet og investerer i finansielle instrumenter utstedt av selskaper eller utstedere som har sin virksomhet i eller rettet mot fast eiendom. SKAGEN m² er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Forvalterne søker etter investeringer av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Forvaltningshonorar: 1,5 per år og +/- 1 variabelt honorar, avhengig av bedre/dårligere verdiutvikling i andelsverdien sammenlignet med referanseindeksen. Totalt forvaltningshonorar maksimalt 3 og minimum,75 per år. Startet 31. oktober 212 SKAGEN Vekst A MSCI Nordic-MSCI AC ex Nordic* SKAGEN m 2 A MSCI ACWI Real Estate IMI * Referanseindeks før var OSEBX, og før var den OSEBX/MSCI AC (5/5). Mer informasjon på side

10 Rentefond Torgeir Høien og Jane Tvedt. Ola Sjöstrand og Tomas Nordbø Middelthon. SKAGEN Tellus A Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond med et globalt investeringsmandat. Fondet investerer hovedsakelig i statsobligasjoner. Fondet søker å oppnå god avkastning gjennom å investere i obligasjoner og valutaer som vi mener er undervurderte. Fondets basisvaluta er euro. Startet 29. september 26 SKAGEN Credit NOK SKAGEN Credit er et unikt rentefond som investerer i selskapsobligasjoner med best mulig avkastningspotensial i det globale markedet. Fondet bygger på vår velprøvde investeringsfilosofi kombinert med SKAGENs erfaring fra obligasjonsmarkedet og forståelse for globale selskaper. Målet er å levere best mulig risikojustert avkastning. Startet 3. mai 214 SKAGEN Tellus A J.P. Morgan GBI Broad Index Unhedged in EUR* SKAGEN Credit A Statsobligasjonsindeks * Referanseindeks før var Barclays Capital Global Treasure Index 3-5 years

11 Jane Tvedt og Torgeir Høien. Elisabeth Gausel og Ola Sjöstrand. SKAGEN Avkastning Fondet har et internasjonalt investeringsmandat, men investeringene foretas primært i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner. Fondet investerer i lån med lav kredittrisiko, det vil si statsobligasjoner, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner, samt bankinnskudd. Startet 16. september 1994 SKAGEN Høyrente Investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner med god kredittkvalitet, samt bankinnskudd. Startet 18. september 1998 SKAGEN Avkastning ST4X SKAGEN Høyrente ST2X

12 Kombinasjonsfond Beate Bredesen SKAGEN Balanse 6/4 Er et kombinasjonsfond hvor midlene plasseres i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN. Fondet består av 6 aksjefond og 4 rentefond. Det passer for private investorer som ønsker en jevn eksponering i aksje- og rentefond, og samtidig oppnå en automatiskrebalansering av sine plasseringer. Startet 29. februar 212 Risiko i fondene For å illustrere risikoen som er forbundet med investeringer i våre fond, bruker SKAGEN en standardisert risikoskala som går fra 1 7, der fondene kan bevege seg langs skalaen over tid SKAGEN Balanse SKAGEN Balanse 6/4 kombinert indeks SKAGEN Høyrente SKAGEN Avkastning SKAGEN Credit NOK SKAGEN Tellus A SKAGEN Balanse 6/4 SKAGEN m 2 A SKAGEN Global A SKAGEN Vekst A SKAGEN Kon- iki A < Lav risiko < Lav avkastning Høy risiko > Høy avkastning > Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig av avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN Veksts investeringsmandat ble med virkning fra endret fra at fondet investerte minst 5 av sine midler i Norge til at fondet investerer minst 5 av sine midler i Norden. Dette betyr at avkastning før endringen ble oppnådd under andre forutsetninger enn i dag. Fondets referanseindeks før var en likt sammensatt referanseindeks av Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og MSCI All Country World. Referanseindeks før var Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Mer informasjon om fondene samt kostnader finner du i fondenes prospekt og nøkkelinformasjon for investorer på

13 Michael Ancher, Helene Christensen og Anna Ancher i Brøndum gamle garden Manipulert. P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Bli informert og hold deg orientert! Slik blir du kunde Med BankID blir du SKAGEN-kunde på et par minutter. Du får direkte tilgang til vår handelsportal og kan kjøpe fond samt få full oversikt over sparingen din. Foretrekker du heller å fylle ut et kjøpsskjema finner du det på våre nettsider. Du kan også besøke et av våre kontorer. Husk å sende inn gyldig kopi av legitimasjon sammen med skjemaet. Handelsportalen Dette er ditt eget område som gir deg tilgang til skreddersydd informasjon om andelene dine. I tillegg kan du kjøpe og selge fond, opprette spareavtale eller kjøpe et gavebrev til noen du er glad i. På handelsportalen finner du daglig oppdatert informasjon om din beholdning: Verdiendring i din portefølje Grafisk fremstilling av din historiske porteføljeverdi Dine transaksjoner Månedsrapport av din beholdning Mer informasjon På blir det publisert nyheter, rapporter og spareråd. Du kan få siste nytt fra oss rett i innboksen din ved å bruke vår abonnementstjeneste.

14 Gode råd helt gratis Alle kunder i SKAGEN Fondene kan få sin egen rådgiver som kan bistå med de spørsmålene du måtte ha om fondssparing. Dette er kostnadsfritt og helt uforpliktende. Alle SKAGENs rådgivere er autoriserte finansrådgivere. Det kommer kundene tilgode. Rådgiverne er autorisert i henhold til den norske Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Ordningen innebærer at alle rådgivere gjennomgår et opplæringsprogram og tar eksamen, samt praktisk prøve for å bli autoriserte. Våre autoriserte finansrådgivere kan bidra med: Råd ved valg av fondssammensetning basert på sparemål, tidsperspektiv, risikopreferanse og -evne, samt avkastningsmål Detaljinformasjon om våre fond (risiko, avkastning og egenskaper ved fondene) Generelt markedssyn og som diskusjonspartner Stavanger Pål Bergskaug Direktør for Formuesforvaltning Norge Eirik Bjelland Helge Braaten Espen Frafjord Atoussa Hamedan-Nejad Cathrine Hermansen Ingjerd Hiim Boga Nicolai Huuse Tord Isaksen Kristen Kvame, avdelingsleder Jonas Osland Rikard Persson Synnøve Hellestø Ramslie Arild Risanger Sunde, Leder Privatmarked Bodil Hauge Økland

15 Oslo Janine Andresen Birthe Jensen Espen Jøndahl Anders Martinsen Liv Berit Oseid Petter Qvam Siv Helene Stenersen Trondheim Tønsberg Marius Aspaas Tom Gamlem Hans Petter Hammernes Jo Inge Sund Stein Skovly Olav Thorvaldsen Solum Bergen Ålesund Marit Bjørsvik Thor Nikolai Holum Joachim Skagen Ronny Frantsen Johan Frisvold Arild Rødal, avdelingsleder

16 Kontakt oss Kundeservice er tilgjengelig mandag fredag kl Telefon 41 E-post Nettside Ta gjerne kontakt med en av våre samarbeidsbanker. Oversikt og mer informasjon finner du på våre nettsider. /skagenfondene /skagenfondene /company/skagen-fondene /skagentvnorge Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer.

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer. Markedsrapport NUMMER 2 JULI 2013 www.skagenfondene.no Vindu mot verden Våre porteføljeforvaltere reiser for å finne nye ideer og selskaper, men vårt perspektiv er alltid fra SKAGENs ståsted. >8 Orden

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

I en omskiftelig verden

I en omskiftelig verden Årsrapport 2013 Uoppdagede muligheter I en omskiftelig verden www.skagenfondene.no Innhold LEDER Tallet er 3 > 3 I SKAGEN er vi glade i tall, særlig i tallet 3 SKAGEN INVITERER Skagenfondenes utvikling

Detaljer

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO

NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 10 år på flåten SKAGEN Kon-Tiki begynte som en reise inn i det ukjente. 12 Kortsiktighetens verdi Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer.

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Avkastning av 1.000 kr. Indeks: MSCI World Free Ndtr_D 2400 2100 1800 1500 1200 900 31.1.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07

Avkastning av 1.000 kr. Indeks: MSCI World Free Ndtr_D 2400 2100 1800 1500 1200 900 31.1.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 Skagen Fondene er så nær genierklært som man kan bli i det norske markedet. Den genierklæringen hviler imidlertid på en ganske misvisende sammenligning. Ned fra pidestallen Skagen har vært den lysende

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer